Trodde Obama var en intelligent man

USA:s nyvalde president Barack Obama har gett intryck av att vara en seriös och intelligent man, men vissa tvivel uppstår när personer i hans administration antyder att razziorna mot den scharlatanverksamhet med försäljning av marijuana som bedrivs på knarkdispensärerna i flera delstater kanske ska upphöra.


Omgiven av dåliga rådgivare eller helt felinformerad kanske? Något galet är det när en president i ett land som insisterar på att vara en förebild för världen går på amsagor från förespråkare för rökning av marijuana och dessutom har fräckheten att påstå att det skulle ha något att göra med medicin.


Oavsett vilken budbärare som försöker påverka Obamas administration, be it $oro$ eller andra lika desinformerade, så kan man begära mer av den nyligen tillträdda amerikanska administrationen.


Torgny Peterson


Japans organisation för sumobrottare säger ja till drogtesterEfter att sumobrottare nyligen avslöjats med att använda cannabis har den japanska organisationen för sumobrottare nu beslutat all användning av droger och dessutom införa oannonserade drogtester.


De nya bestämmelserna gäller alla inom organisationen - brottare, tränare och övrig personal.  


Läser du japanska kan du läsa mer och träna din japanska här.


Torgny Peterson


2009 International Narcotics Control Strategy Report

USA:s utrikesdepartement har idag offentliggjort årets International Narcotics Control Strategy Report.


Rapporten, i två volymer, beskriver flera länders insatser för att angripa alla aspekter av den internationella  droghandeln under 2008.


Under avsnittet Presidential Determination i Volym I identifierar President Bush följande länder som transitländer eller större producenter av illegala droger: Afghanistan, Bahamas, Bolivia, Brasilien, Burma, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, Guatemala, Haiti, Indien, Jamaica, Laos, Mexico, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru och Venezuela.

  

Volym 1, som du kan läsa här, behandlar kontrollen av droger och kemikalier.

Volym 2, som du kan läsa här, behandlar penningtvätt och ekonomisk brottslighet.


I volym 1 kan du läsa om Sverige på sid 545 ff, om Norge på sid. 457 ff, om Danmark på sid. 231 ff, om Finland på sid. 259 ff och om Island på sid 318 ff.


Rapporterna utgör tillsammans en bra källa för värdefull information om narkotikasituationen i hela världen. För varje land redovisas informationen under följande rubriker:


Summary


Status of Country


Country Actions against Drugs in 2008 med underrubrikerna Law Enforcement Efforts; Amounts seized per substance per year in kilograms; Number of Drug Seizures by Authorities; Corruption; Agreements and Treaties; Cultivation/Production; DrugFlow/Transit; Domestic Programs/Demand Reduction


U.S. Policy Initiatives and Programs med underrubrikerna Bilateral Cooperation och The Road Ahead.


Ta god tid på dig! Volym I omfattar 638 sidor och Volym 2 omfattar 558 sidor.


Torgny Peterson


Hur kan en regering ge pengar till sådan smörja?

Ett av de senaste och mer korkade exemplen på så kallad "harm reduction" kommer från Nya Zeeland där NZ Drug Foundation får 1 miljon dollar per år för att producera bland annat följande smörja om "säker användning av metamfetamin".


Safe use
Because methamphetamine can stimulate physical activity, users should always ensure they are well hydrated. However, care should be taken not to over-hydrate (drinking too much water). This can cause brain swelling, convulsions, coma and death.


Do not combine drugs. Combining drugs, even with legal substances such as alcohol or party pills can cause unpredictable effects such as comas, convulsions, seizures, dehydration and death. If the effects are unpredictable, then the user is unpredictable. Not only is the user's health at risk, but so is the health and wellbeing of people around them.


Using too much methamphetamine can keep the user awake for days, causing severe irritability and volatility, making the effects of the drug even worse. Methamphetamine should not be taken for an extended period.


Askkoppar utanför barer och kaféer blir tillåtna i centrala Amsterdam

Rökare som efter rökförbudet inte längre får röka på barer och kaféer i Nederländerna slänger numera fimparna utomhus.


Den tilltagande fimpnedskräpningen har gjort att myndigheterna i centrala Amsterdam nu kommer att ändra  gällande regler och tillåta "fristående objekt", dvs askkoppar, utanför barer och kaféer.


Med risk för missuppfattning kan du ju, om du själv är rökare, alltid fråga någon svensk bar- eller kaféägare var närmaste "fristående objekt" befinner sig. Hör gärna av dig om resultatet av din fråga!


Torgny Peterson


Hur många holländare tror att cannabis kan vara farligt?

En av fem holländare tror att Gud skapade världen på sex dagar, rapporterar tidningen Trouw.


Undrar just hur många holländare som tror att cannabis kan vara farligt.


Torgny Peterson


Svenska banker deltar i kampen mot barnpornografi

Bankföreningens styrelse har beslutat bilda en finansiell koalition mellan banker i Sverige mot barnpornografi.


Syftet med koalitionen är att förhindra att det svenska betalningssystemet används för köp och försäljning av barnpornografiska bilder.


Barnsexhandeln, där handel med barnpornografiska bilder ingår, har ökat kraftigt på senare år och den beräknas idag omsätta mångmiljardbelopp. UNICEF uppskattar att två miljoner barn varje år faller offer för sexhandeln runt om i världen. En stor del av handeln sker på Internet där köpare och säljare försöker använda traditionella betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra.


Koalitionens främsta uppgift är att utveckla och samordna åtgärder för att försvåra och hindra handeln med barnpornografi. Bankerna ska ha ett nära samarbete med framförallt Rikskriminalpolisen, men också med andra relevanta organisationer och företag såsom ECPAT Sverige; en ideell organisation som arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn, säger Ulla Lundquist, VD på Bankföreningen.


Bankerna samarbetar sedan länge med kortföretagen VISA och MasterCard för att hindra att kriminella företag kan ta emot kortbetalningar. Genom koalitionen tar bankerna ytterligare ett steg för att motverka att betalningssystemet används för kriminell verksamhet.


I USA finns sedan år 2006 ett informationsnätverk som syftar till att förhindra betalningstransaktioner för barnpornografiskt material. Initiativet har visat sig vara effektivt och lett till flera polisingripanden. I Europa planeras, bland annat med stöd av EU‐kommissionen, att bygga upp en liknande koalition. European

Banking Federation, där Bankföreningen är medlem, har uttalat sitt stöd för en europeisk finansiell koalition.


Allt fler får behandling inom Kriminalvården

Kriminalvårdens årsredovisning för 2008 visar stor ökning av antalet dömda som deltar i behandlingsprogram och ldrig tidigare har så många dömda (intagna i fängelse och klienter i frivård) behandlats med så, på vetenskapliga grunder, väl utprovade metoder som idag. Det visar Kriminalvårdens årsredovisning för 2008.


Ökning med 30 procent

Antalet dömda som fullföljde brotts- och missbruksrelaterade program i fängelse eller frivård ökade mellan 2007 och 2008 med 30 procent.


Kriminalvården har de senaste åren tagit hem utvärderade program och tillsammans med andra länder utvecklat egna program, bland annat för män som utövar våld i nära relation (programmen IDAP och ROS).


Totalt finns det i kriminalvården 13 sådana ackrediterade, evidensbaserade brotts- och missbruksrelaterade program. Under 2008 fullföljde 3 291 intagna i fängelse brotts- och missbruksprogram jämfört med 2 755 år 2007.


I frivården fullföljde 2 747 dömda behandlingsprogram 2008 jämfört med 1 905 året innan.


Minskar risken för återfall

Tre utvärderingar under 2008 visade att Kriminalvårdens insatser minskar risken för återfall i brott. Det gäller missbruksprogrammet Våga Välja, Kriminalvårdens hela narkotikasatsning och samverkansprojektet ITOK i Stockholm.


Övrigt av intresse

Kriminalvården utfärdar allt fler betyg i klientutbildningen (1 363 förra året jämfört med 938 år 2007). Varje betyg är en fullföljd kurs.


Antalet klienter i utslussningsåtgärder ökar (111 fler 2008 jämfört med 2007) och antalet avbrott är få.


Antalet självmord i häkte minskade med över hälften efter förstärkt arbete med suicidpreventiva åtgärder.


Bland övriga resultat från 2008 kan nämnas den fortsatta minskningen av antalet rymningar och det framgångsrika och mycket uppmärksammade införandet av en rökfri kriminalvård.


Du kan läsa hela årsrapporten här.


Ökat men sårbart förtroende för rättsväsendetDet grundläggande förtroendet för rättsväsendet ökade mellan 2006 och 2008. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som presenterades i dag.


Förtroendet ökade tydligt för åklagarna, domstolarna och Kriminalvården, medan Polisen låg kvar på en förhållandevis hög nivå, säger Jennie Wigerholt, utredare på Brå.


Sex av tio tillfrågade uppgav högt förtroende för Polisen. För åklagare och domstol uppgav varannan detsamma, medan siffrorna för Kriminalvården ligger något lägre (36 procent).


Du kan läsa hela rapporten här.


Spela roll, spela boll, spela dubbelroll

Idrotten fostrar sägs det, men det gäller uppenbarligen inte alla fotbollsagenter och spelare inom den professionella fotbollsvärlden.  Vit som snö  -   Tydligen svårt att stå emot


Spansk polis har gripit 11 personer, de flesta i Madrid, för koppling till ett kokainbeslag på 600 kilo. Bland de gripna finns bland annat två fotbollsagenter och två tidigare fortbollsspelare.Bild: Policia Nacional

Enligt uppgifter från spansk polis misstänks en Serbien-född fransk medborgare, fotbollsagenten Zoran Matijevic, vara huvudman för verksamheten.


Bland övriga hittills gripna finns bland annat Juan Carlos Balbastre Peñarrocha; Pedrag Stankovic, tidigare fortbollsspelare i division II-laget Hercules (Alicante); Carlos de la Vega Diaz, division II-spelare i Rayo Vallecano (Madrid)  och forbollsagenten Pablo Acosta.


Det beslagtagna kokainet lämnade Argentina i februari, gjorde ett uppehåll i Tanger i Marocko, sedan vidare via Gibraltarsundet till Algeciras i södra Spanien. Därifrån kördes kokainet med lastbil till Madrid.


Torgny Peterson


Vatikanstaten tar avstånd från begreppet "harm reduction"

Vatikanstaten har utfärdat ett uttalande där man bland annat säger att så kallad harm reduction leder till liberalisering av användningen av droger.


Vatikanstaten är tillsammans med USA, Ryssland och Japan de som tar avstånd från begreppet, bland annat på grund av tvetydigheterna i definitioner av begreppet.


Av information som jag tagit del av finns det fortfarande åsiktsskiljaktigheter kring skrivningen i det dokument som ska antas vid FN-mötet i Wien i början av mars.


Läs också:

XV Congresso Internazionale Organizzato dal Pontificio COnsiglio per la Pastorale della Salute Su'Sanità e Società


Torgny Peterson


Beslag av 133 kilo cannabis utanför Ayia Napa på CypernPolisen på Cypern har beslagtagit 133 kilo cannabis i en lagerlokal för träkol i byn Sotera, som ligger strax nordväst om turistorten Ayia Napa.


Hittills har en grekcypriot och sju immigranter gripits.


Torgny Peterson


Finland har bland de dyraste priserna på narkotika i Europa

Samtidigt som priserna på narkotika sjunkit i många västeuropeiska länder förefaller motsatsen var fallet i Finland, enligt Helsinki Times.


Enligt Jounsi Juselius vid Helsingforpolisens narkotikarotel är amfetamin den gatudrog som används mest i Helsingfors, samtidigt som Subutex blir mer och mer populärt. Subutex ersätter praktiskt taget heroin, säger Juselius till tidningen. Han säger vidare att det finns en trend med allt mer hemodlad cannabis. Priset på cannabis har också gått upp, från ett medelpris på 10 euro per gram 2003 till närmare 14 euro idag.


Du kan läsa artikeln i Helsinki Times här.


Torgny Peterson


Tidigare ledare för knarkkartell utlämnad till USA


     Miguel Caro Quintero

Ett problem mindre - 25 februari utlämnade Mexico den förre ledaren, Miguel Caro Quintero, för den numera hädangångna knarkkartellen Sonora till USA för att ställas inför rätta för smuggling av tonvis av marijuana till USA under 1980- och 1990-talet.


Torgny Peterson


Social gemenskap, fysisk aktivitet, och goda matvanor ger hälsosamt åldrande

Skapa social gemenskap genom mötesplatser, stimulera fysisk aktivitet och främja goda matvanor. Det är viktiga insatser för att stärka och bibehålla hälsan bland äldre. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag.

En prognos över äldreomsorgen de närmaste årtiondena visar att vårdkostnaderna kan komma att flerdubblas.

Det visar att satsningar på förebyggande åtgärder är centralt för bättre hälsa bland äldre och för att minska vårdbehovet, säger Emmy Nilsson, utredare på Statens folkhälsoinstitut.

Folkhälsoinstitutet har i regeringsuppdraget kartlagt ett stort antal sociala mötesplatser i landet och det finns många lärande exempel. Men en utveckling behövs för att bättre tillgodose äldres behov och för att stärka samt stödja de äldre.

Insatser mot helheten ger större effekt
För att bygga vidare på de insatser som görs på området föreslås att lärande exempel på sociala mötesplatser och metoder för goda matvanor samt fysisk aktivitet sprids över hela landet. Det handlar exempelvis om fysisk aktivitet på recept och motiverande samtal.

Insatser som fokuserar på helheten med hälsosamma levnadsvanor har oftast större effekt på beteendet. Därför är insatser som exempelvis kombinerar mat och fysisk aktivitet värdefulla, säger Emmy Nilsson.

Äldre uppger själva att sociala aktiviteter är viktiga
Äldres egna behov är en viktig utgångspunkt. De betonar själva sociala aktiviteter som väsentliga för hälsa och välbefinnande. Ett brett utbud av boendeformer och närområdets utformning är också viktigt. Hälsan är ojämlikt fördelad bland äldre och för att nå ökad jämlikhet i hälsa bör äldre med störst ohälsa prioriteras.

Mötesplatser viktiga för gemenskap och relationer
Sociala relationer och gemenskap är en kärnfråga och sociala mötesplatser spelar här en viktig roll. Att bli sedd och känna sig betydelsefull är grundläggande. Verksamheten på mötesplatserna bör ha ett bra utbud av aktiviteter som rymmer allt från gympa till personliga samtal. Idag arrangeras sociala mötesplatser av både kommuner och ideella sektorn, samordning och samverkan är en stor fördel för att bredda utbudet och nå fler.

Arbetet med uppdraget har skett i samråd med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket, kommuner och landsting, forskare samt berörda organisationer.


Läs också:

Redovisning av uppdraget Äldres hälsa

Bilagor


Logotyp och webbadress för Sveriges ordförandeskap i EU

På måndag presenteras logotypen och webbadressen för Sveriges ordförandeskap i EU.


Inför arbetet med att ta fram programmet vill regeringen lyfta fram fem prioriterade områden som är särskilt viktiga för Sverige: Det första området är klimat, miljö och energi. Det andra är jobb, tillväxt och konkurrenskraft . Det tredje är ett tryggare och öppnare Europa. Det fjärde är Östersjön och relationerna med EU:s närområde. Det femte är EU som global aktör och fortsatt utvidgning.

Dessa fem områden kommer vi att föra fram i våra diskussioner med Frankrike och Tjeckien. Arbetet med vårt eget 6-månadersprogram kommer att inledas först i höst.

För att förbereda och genomföra ordförandeskapet kommer Regeringskansliet, förutom omprioriteringar, att ha en budget på 890 miljoner kronor till sitt förfogande. Utgifterna gäller framför allt  mötesverksamheten i Sverige, press-, informations- och kultursatsningar samt kompetensutveckling.

  

Undrar just vilken konsult som har tjänat en del av de 890 miljoner kronorna på att ta fram logotypen.


Torgny Peterson


Cannabinoidmedicin gjorde patienter "höga" men utan smärtlindrande effekterForskare vid Brigham and Women's Hospital har funnit att patienter som använder cannabinoidmediciner för sin smärta kan bli "höga", men de effekterna hade ingen koppling till någon lindring av deras smärtsymptom.


Resultaten av studien presenterades vid det 25:e årsmötet hos The American Academy of Pain i januari.


Based on our study we believe the addictive qualities of this class of medicines need more investigation. In our study, patients taking the medicine, like the patients smoking the marijuana, were, essentially, stoned. However, they didn't report less pain, indicating the pain relief properties were independent of the psychoactive effects, säger Dr. Wasan, som är chef för klinisk smärtforskning vid Brigham and Women's Hospital. We discovered that both the synthetic cannabinoid medicines we studied and marijuana have similar psychoactive properties and suggestive of an addiction potential.


Du kan läsa mer om studien här.


Torgny Peterson


Tonåringar, droger och ADHD

En studie vid Adolescent Research vid University of Colorado undersöker kopplingen mellan ADHD och

drogmissbruk och tonåringar som använder droger.


University of Colorado Denver och Adolescent Research Center erbjuder ersättning för tid och resor för tonåringar i åldern 13-19 år som har problem med marijuana och tobak eller andra droger och som upplever sig ha problem med uppmärksamhet och koncentration.


Deltagarna erbjuds den senaste behandlingsmetodiken, kognitiv beteendeterapi, gratis och tonåringarna ersätts för sitt deltagande i en 16-veckors studie kring medicinering för ADHD.


Den som vill veta mer kan kontakta Ashley, Jill, Micheller eller Julie via e-post ashley.myracle@ucdenver.edu.


Paula Riggs, MD, biträdande professor i psykiatri, är forskningsledare för projektet.


Torgny Peterson


Heroin en av världens mest värdefulla handelsvaror

Även om det inte sker någon handel med heroin på börsmarknaden så är heroin en av världens mest värdefulla handelsvaror, konstaterar Dr. Rachel Ehrenfeld, chef för the American Center for Democracy, i en artikel i Forbes. Medan ett ton råolja kostar mindre än 290 dollar, kostar ett ton heroin 67 miljoner dollar i Europa och mellan 350 och 900 miljoner dollar i New York, enligt nyligen gjorda uppskattningar av Drug Enforcement Administration.


Torgny Peterson


Guzman vs. FuentesEn talesman för den mexikanska armén, citerad av Reuters, uppger att det för närvarande finns 2 020 soldater och 425 federala poliser i den nordamerikanska staden Ciudad Juarez där narkotikakartellerna ledda av Joaquin Guzman respektive Vicente Carrillo Fuentes slåss om knarkmarknadsandelarna. 


I samband med ett möte i i Ciudad Juarez igår sa inrikesministern Fernando Gomez Mont att det kommer att bli kraftiga truppförstärkningar i området.


Torgny Peterson


Idag för 100 år sedan: första internationella konferensen om narkotikaproblemet

Idag för 100 år sedan genomfördes den första internationella konferensen i Shanghai för att diskutera narkotikaproblemet i världen.


Du kan läsa mer här.  


Läs också:

World drug control efforts face huge problems


Torgny Peterson


Fortsatta motgångar för Michael PhelpsEfter att Kellogg Co avslutat sitt samarbete med Michael Phelps
fortsätter motgångarna.


Enligt uppgifter i kanadensiska Globe and Mail har Power Within Inc., som organiserar stora "events" med kända talare, ställt in två framträdanden med Phelps i Calgary och Vancouver.


Phelps ersätts av Martin Sheen i Calgary och Mehmet Oz, regelbunden besökare i The Oprah Winfrey Show ersätter honom i Vancouver.    


Torgny Peterson


Lagstadgat anhörigstöd

Många anhörigvårdare sköter om sin maka/make 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem. Det är totalt 650 000 personer som är någon form av anhörigvårdare. Dessa behöver få stöd och avlastning, något de inte alltid får. Jag är därför glad att kunna lägga en proposition som ger en lagstadgad rätt att fås stöd och hjälp. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av en ny proposition som regeringen beslutat om.


Från att det som nu står i socialtjänstlagen att kommunerna bör erbjuda stöd till anhörigvårdare, är förslaget i propositionen att kommunerna ska erbjuda sådant stöd.  Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om att kommunerna kompenseras med 300 miljoner kronor årligen för detta.


Så gott som samtliga kommuner i landet erbjuder avlösning för anhöriga genom korttidsboende, dagvård och avlösning i hemmet. Det är viktiga stödformer som gör det möjligt för anhöriga att få tid till återhämtning. Men det är också viktigt med stödformer som riktar sig direkt till anhöriga. Det kan exempelvis vara enskilda samtal eller deltagande i en anhörigcirkel för att få kontakt med andra i liknande situation och få mer kunskap. Begreppet stöd kan även innefatta bemötande, information, råd, avlösning, hjälpmedel och hemtjänst. På det här området återstår mycket att göra.


Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta vägled¬ning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående.


Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Propositionen är beslutad av regeringen och överlämnas inom kort till riksdagen (offentliggörs i samband med överlämnandet).


Fakta från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem. En vanlig uppdelning sker efter hur mycket de hjälper och vårdar och om de gör det i sitt eget hem eller inte.


Anhörigvårdare är de personer som ger hjälp och stöd en gång om dagen eller flera gånger i veckan till sin maka eller make i hemmet. De är oftast i åldern 75 till 84 år. De är lika ofta kvinnor som män.  Sammanlagt är de 83 000 personer. Det är tre procent av befolkningen som är 55 år och äldre.


Omsorgsgivarna hjälper en släkting eller till exempel en nära vän, granne eller arbetskamrat varje dag eller flera gånger i veckan. De är oftast kvinnor. De är 166 000 personer. Det är sex procent av befolkningen som är 55 år och äldre.


Hjälparna är den största gruppen och de är något yngre i gruppen 55 år och äldre. De hjälper någon utanför det egna hemmet, en gång i veckan eller mera sällan. Totalt är de 415 000 personer, vilket är 15 procent av befolkningen som är 55 år och äldre. De är lika ofta män som kvinnor.


Tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av narkotikalagstiftningen

Tilläggsdirektiv (2007:26) till Utredningen om en översyn av narkotikalagstiftningen (S 2006:07)


Sammanfattning av uppdraget

Uppdraget utvidgas till att omfatta också följande frågor.


Utredaren skall se över möjligheterna att införa ett förfarande, som inte bygger på kriminalisering, men som ändå förhindrar befattning med ett ämne som kan antas bli klassificerat som narkotika eller hälsofarlig vara.


Utredaren skall också belysa vilka EG-rättsliga krav av primärrättslig och sekundärrättslig natur, när det gäller informationsförfaranden och särskilt underlag som kan behöva ställas med hänsyn till förbud eller andra hinder mot att tillverka, importera, saluföra eller använda en produkt.


Utredaren skall vidare uppskatta hur lång tid det skulle ta att låta ett ämne omfattas av ett sådant nytt förfarande i jämförelse med hur lång tid det tar att klassificera ett ämne som narkotika eller hälsofarlig vara.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

"Vi måste ha nolltolerans"
Vi måste visa att det råder absolut nolltolerans inom Polisen mot alla former av beteenden och yttranden som är kränkande eller på annat sätt strider mot hur en polis ska uppträda, skriver rikspolischef Bengt Svenson.


Mellan hopp och förtvivlan
Från rehabiliteringssamtal till upprörda sjöpoliser. En arbetsdag med personalkonsulenten Leif Gustafsson innebär tvära kast och visar på vikten av psykosocialt stöd inom polisen.


Poliser måste tåla granskning
Vissa yrkeskårer, bland annat poliser, är normgivande i samhället och måste klara av att granskas i sömmarna. Det säger författaren Katarina Wennstam, aktuell som jurymedlem i tidningen Svensk Polis novelltävling.


Polis i rullstol
Möt de rullstolsbundna poliserna Oscar Valdez och Burt Morales som arbetar i Capitola, Kalifornien. Här har rörelsehindrade arbetat som poliser i 25 år.


Polisens årsredovisning 2008
Polisens årsredovisning för 2008 är nu klar. Läs på webben.


Polisens budgetunderlag för 2010-2012
Rikspolisstyrelsen har överlämnat Polisens budgetunderlag för åren 2010 till och med 2012.


Rapport från konferensen om norsk narkotikapolitik och internationellt narkotikasamarbete

Det är viktigt att Norge talar med en röst när narkotikapolitiken står på dagordningen i internationella fora, sa Norges hälsovårdsminister Bjarne Håkon Hanssen då han idag presenterade ett 28-sidigt "Posisjonsnotat" om norsk narkotikapolitik i internationella fora. I skrivelsen säger regeringen att Det överordnade målet för norsk narkotikapolitik är att minska de negativa konsekvenserna för enskilda personer och samhället, ett mål som i sig pekar på att de primära insatserna ska ske inom ramen för så kallad harm reduction.

  

Beträffande så kallad "harm reduction" skriver regeringen på sidan 9 i Posisjonsnotatet att Norge är oenigt med de länder som framhåller skademinskning som ett mål i sig självt i stället för ett delmål. Vi kan inte heller ansluta oss till de som utesluter skademinskning för att det skulle främja användning av narkotika. Det ideella önskemålet om frihet från narkotika utesluter inte skademinskning. Det är snarare så att skademinskning är det första steget mot frihet från narkotika. Frihet från narkotika och skademinskning står följaktligen inte i motsättning till varandra utan de kompletterar varandra. På sidan 16  i Posisjonsnotatet kan du läsa mer om regeringens syn på skademinskning i relation till liberaliseringsdebatten.


Planen presenterades inför ett 50-tal deltagare på konferensen "Från opiumkrig till förskrivning av heroin" som Helse- og omsorgsdepartementet arrangerade i dag med anledning av att det gått 100 år sedan den första internationella opiumkommissionens möte i Shanghai 1909.


Redan i inledningen av sitt anförande sa Hanssen, Jag använder inte det här tillfället till att förmedla min syn på om heroinbaserad behandling ska bli en del av det norska behandlingsutbudet. Men rubriken är relevant eftersom flera länder har fattat beslut om att förskriva heroin till heroinberoende personer. Utvecklingen har alltså gått från "krig" mot opium, till att erkänna att detta måste vi leva med. Eller mer precist, vi "krigar" fortsättningsvis mot produktion och handel, men inte mot de som är beroende av narkotikan.


Hanssens uttalande om att vi måste leva med narkotikaproblemet är inget annat än en uppgivenhetssignal, som vare sig ger missbrukare, deras anhöriga eller andra, några större förhoppningar om framtiden. Hanssens tal gav ett mycket svagt intryck och innehöll inga som helst nyheter för den framtida narkotikapolitiken.


Alldeles i inledningen av sitt tal nämnde Hanssen heroinbaserad behandling, och han återkom till det igen då han berättade om sitt besök i Schweiz. Hanssen sa´, apropå det besöket, Jag har nyligen besökt Schweiz och har reflekterat mycket över det jag såg där. Där tänker dom mycket på att missbrukare inte ska jagas från ställe till ställe - man ska ta vara på dom. I Schweiz "kopplade dom greppet " och åstadkom ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst och hälsovårdsmyndigheter. Heroininjektioner sker i spruttum och det är nolltolerans mot injektioner utanför sprutrummet. Sprutrummen används till att rekrytera folk till behandling. Det är inte "fritt fram" för heroin. Tvärtom så satsas det enormt på skademinskning. Vi måste fråga oss: Är vi duktiga nog att koppla samman polisen med social- och hälsovårdstjänsterna här i Norge? Är åtgärderna för skademinskning tillräckligt bra? Behöver vi flera sådana åtgärder? Jag menar bestämt att vi behöver en debatt. Vi kan inte fortsätta som vi gör nu!


Du kan läsa Hanssens tal i sin helhet här.


Du kan läsa Posisjonsnotat - Norsk narkotikapolitik i internationella fora här.


Torgny Peterson


"Operation Xcellerator" - Hundratals knarkprofitörer gripna i USA


USA:s justitieminister
     Eric Holder

Hundratals påstådda medlemmar av den mexikanska Sinaloakartellen och flera av deras samarbetspartners har gripits av amerikanska myndigheter, meddelar det amerikanska justitiedepartementet.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Läkemedelsföretag bjöd flott för att få läkare att förskriva deras mediciner

I ett amerikanskt gruppåtal hävdar amerikanska justitiedepartmentet och åklagare i 13 delstater att det New York-baserade företaget Forest Laboratories på olika sätt "smorde" läkare genom att bland annat bjuda dom på dyra måltider och underhållning i ett försök att få läkarna att skriva ut de antidepressiva läkemedlen Celexa och Lexapro till barn - ett läkemedel som bara är godkänt för vuxna.


Amerikanska läkare kan i och för sig förskriva läkemedel, avsedda för vuxna, till barn men företagets åtgärder bryter mot lagstiftning som förbjuder läkemedelsföretag att betala ersättning till läkare för att uppmuntra förskrivning av ett läkemedel.


I en av de delstater som är aktuella i målet, Michigan, betalade delstatens Medicaid-program 3,5 miljoner dollar under perioden 2000-2008 för förskrivningar av de två läkemedlen till barn under 16 år.


Medicinerna har varningstexter som säger att de två läkemedlen kan orsaka självmordstankar.


Läs också ett uttalande från Forest Laboratories här med anledning av gruppåtalet.


Läs också:

Drug maker is accused of fraud


Torgny Peterson


Förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin

Regeringen har idag beslutat att ingå två överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting som rör vård för unga som mår psykiskt dåligt: en förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Dessutom satsar regeringen 300 miljoner kronor på tre år för att öka kompetens hos personal inom psykiatrin.


Förstärkt vårdgaranti

Den förstärkta vårdgarantin innebär att senast under 2011 ska alla landsting, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin.


Under 2009 får landstingen 214 miljoner kronor för denna satsning. Bidragen kommer att villkoras och fördelas i efterhand efter att landstingen rapporterat in väntetider. Hälften av medlen fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. Den andra hälften fördelas till de landsting som når målet att minst 60 procent får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar. Dessa krav ska skärpas successivt 2010 och 2011.


Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare satsningar under 2007 och 2008. Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 214 miljoner kronor per år.


Förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ska också ingå en överenskommelse om förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Under 2009 satsar regeringen 30,5 miljoner kronor för detta arbete. Målet med förändringsarbetet är att ta fram ett antal praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett drygt 60-tal områden med deltagande från både kommuner och landsting har svarat på en intresseanmälan om att delta som pilotområde. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting valt ut 14 områden.


Under 2009 ska ett antal modeller för hur insatserna kan samordnas utvecklas, identifieras och beskrivas på ett jämförbart sätt. Arbetet i modellområdena ska också spridas och erfarenheter, idéer och praktiska exempel ska finnas tillgängliga både för det egna länet och övriga landet.


Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 med 30,5 miljoner kronor 2010.


Många barn som mår psykiskt dåligt kan idag få vänta ett halvår på att få hjälp, och det är helt oacceptabelt. Med den förstärkta vårdgarantin minskar den maximala väntetiden till BUP till två månader. Med ett bidrag som betalas ut efter prestation får landstingen dessutom en morot att ytterligare skynda på sitt arbete att korta köerna, säger socialminister Göran Hägglund. På många håll är problemet dock inte främst pengar, utan att vården närmast barnen - som skolhälsovården eller vårdcentralen - inte har tillräcklig kunskap om psykiska problem och då skapas en överbelastning hos specialistvården. Genom att stödja ett antal kommuner som lyckats bra i arbetet med första linjens psykiatri kan vi utveckla och visa på goda exempel som resten av landet kan ta efter.


Bidrag för att förstärka kompetensen bland personal

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor under 2009 för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Ambitionen är att medlen ska bidra till att öka personalens kompetens om behoven hos och kunskapsläget om personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning när det gäller vård och behandling, boende och vardagsstöd samt meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete.


Kommuner och landsting kan ansöka länsvis om medel hos Socialstyrelsen. Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 100 miljoner kronor per år.


Fotboll går före bus: Sabuni besöker "Football Fridays"

På fredag kväll träffar Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni unga tjejer och killar som väljer att engagera sig i "Football Fridays" i Vårby utanför Stockholm.


Tanken med "Football Fridays" är att skapa en meningsfull sysselsättning för ungdomar. Verksamheten är ett lokalt projekt där skola, fritidsgård, föreningsliv, närpolis, brandförsvaret och de boende i närområdet samarbetar för en god dialog med ungdomar.


Under kvällen kommer Nyamko Sabuni att sätta igång en fotbollsmatch där närpolisen och det lokala brandförsvaret spelar mot ungdomar från Vårby.  Arrangör är Huddinge IF.


Tidningslänkar torsdag 26 februari (senaste*)

PRESSRUM


Intressanta och aktuella länkarRSS

  

NYHETER

Mc-gängen och andra gäng - Tidningslänkar (senaste *)

Norrköping Får 250 000 för att flytta Folkbladet *

Gnosjö Får 200 000 för fyra månader i fängelse SR Jönköping *

Norrköping Medlem i mc-gäng greps för misshandel Folkbladet *

Danmark Stort rocker-våbenfund i Svendborg AOH.dk *

Danmark Narkotikarazzia mot Hells Angels Helsingborgs Dagblad *

Danmark Rockere i retten for op mod ti kilo amfetamin DitCentrum.dk *

Danmark Fandt UZI under rocker-ransagning B.T. *

Danmark København og bandekrig er en farlig cocktail Urban *

  

Artikellänkar om mc-gängen och andra gäng - arkiv

(Eftersom olika tidningar sparar länkar olika lång tid kan vissa länkar ha raderats)

Februari 2009  Januari 2009  
December 2008  November 2008  Oktober 2008  September 2008  Augusti 2008  Juli 2008  
Juni 2008   Maj 2008   April 2008   Mars 2008   Februari 2008   Januari 2008    

November 2007- December 2007

Juni 2007 - Oktober 2007


Inrikes nyheter (senaste *)

Göteborg Student åtalas för smuggling av 55 000 narkotikaklassade tabletter Tullverket *

Stockholm Cannabis och amfetamin - på jobbet Byggvärlden *

Sverige Byggare dricker tredje mest i Sverige Byggvärlden *

Halland 900 i Halland miste sina körkort i fjol Hallandsposten *

Halland "Jag skulle bara"...vanligaste bortförklaringen Hallandsposten *

Karlstad Kvinna åtalas för grovt rattfylleri NWT *

Sverige Politiker anmäler bloggare för förtal Dagens Juridik *

Örebro Tvåhundra obältade vid polisens kontroller SVT *

Piteå Enkät ger svar på elevers verklighet Piteå-Tidningen *

Jönköping Fler unga tjejer röker SVT *

Kristinehamn Kvinna dog av överdos metadon NWT *

Umeå Fyra års fängelse för dråpförsök Västerbottens Folkblad *

Gotland Fem åtalade för misshandel Gotlands Tidningar *

Visby Berusad 19-åring slogs med kedja Gotlands Tidningar *

Sundsvall Två knivskurna SVT *

Öjebyn Knark hittat vid husrannsakan Piteå-Tidningen *

Eskilstuna Branden väcker många frågor Eskilstuna-Kuriren *

Norrköping 22-åring hoppade från balkong Norrköpings Tidningar *

Mark Skulder hopar sig för Mark-krog Borås Tidning *

Östersund Mats & Dexter jagar bovar hela natten Länstidningen i Östersund *

Örebro Försökte lura Forex - nu får han fängelse Nerikes Allehanda *

Sundsvall Sundsvallsbor i narkotikahärva Dagbladet

Åhus Åhusungdomar misstänkta för narkotikabrott Kristianstadsbladet

Kävlinge Toppolitiker sålde folköl till unga - igen Skånskan

Sverige Rånpengar "tvättas" i bankomater Upsala Nya Tidning

Kristinehamn Dog av överdos - på behandlingshem Värmlands Folkblad

Ljusnarsberg Rök- och snusförbud för alla kommunanställda Nerikes Allehanda

Gällivare 51-åringen tror att han var full när han sköt henne Norrländska Socialdemokraten

Gotland Gotlänning vill ha sitt livstidsstraff tidsbegränsat Gotlands Allehanda

Finspång ADHD ledde till missbruk Folkbladet

Nossebro Sparkades över ögat Nya Lidköpings-Tidningen

Borlänge Rutin ledde till husrannsakan Dalarnas Tidningar

  

Utrikes nyheter (senaste *)

Norge Debatterte VG Nett-sak i Stortingets spørretime VG Nett *

USA Hundratals maffiamedlemmar gripna Dagens Nyheter *

Norge Solgte narkotika på utested Nordlys *

Norge Ukjent sjåfør - dømt for bildrap NRK *

Norge Kastet narkotika ut av bilvinduet Tønsbergs Blad *

Finland Ölskatt oroar bryggeribranschen YLE *

Finland Alkoholen blir dyrare igen YLE

Norge Jeg har aldri dyrket cannabis Østlandets Blad

Australien Produserte og solgte narkotika NRK

England Var hekta på sprit og Nintendo Nettavisen

Norge Ut av heroinhelvetet Byavisen Trondheim

Norge Smuglet kokain i sko Sarpsborg Arbeiderblad

Norge Krevde 50.000 kroner Radio Haugaland

Norge Fikk pakke med hasj Smaalenene Avis

Norge Lovet bot og bedring - holdt i ett døgn Gudbrandsdølen Dagningen

Mexico Våldet i Mexico skrämmer USA Dagens Nyheter


PRESENTATIONS AT THE WORLD FORUM AGAINST DRUGS - STOCKHOLM 8-10 SEPTEMBER (updated 28 September)


DOWNLOAD THE WFAD DECLARATION
 - Return signed Declaration(s) to: World Forum Against Drugs (WFAD) - Ragvaldsgatan 14, SE-118 46 Stockholm Sweden

  

or


READ AND SIGN THE DECLARATION ON THE INTERNET


Kund hos World Tramadol?

Är du kund hos WorldTramadol? Sorry, business is not as usual.


Rättegången med herr W., född -65 och ägare till företaget är slutförd. W är fortsatt häktad och dom meddelas den 6 mars.


Herr W. hade omkring 1 700 kunder i sitt register. Är du en av dom?


Torgny Peterson


Ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Torsdag 26 och fredag 27 februari äger ministerrådet för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) rum i Bryssel. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltar.


På justitieområdet ska ministrarna diskutera ett förslag till rambeslut om förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfarandet. Det är ett förslag från det tjeckiska ordförandeskapet och där Sverige är medförslagsställare. Det handlar om att finna en rättssäker och effektiv ordning för att undvika att en person utreds och döms för samma brott två gånger, säger justitieminister Beatrice Ask.


Det pågående arbetet med EU:s öppenhetsförordning kommer att lyftas fram av Beatrice Ask. Frågan om öppenhet behandlas egentligen av det allmänna rådet. Frågan hör dock nära samman med justitieministrarnas ansvar. Jag har därför bett att få informera mina kollegor om förhandlingarna och understryka vikten av att vi förvissar oss om att få en överenskommelse som leder till ökad öppenhet inom EU, säger hon.


Dessutom ska rådet ta beslut om ny chef för Europol. En uttagningskommitté, där Sverige deltog, har enhälligt föreslagit Rob Wainwright från Storbritannien till ny chef, och den rekommendationen har Europols styrelse enhälligt ställt sig bakom.


migrationsområdet ska bland annat Kommissionen presentera sitt förslag om inrättande av ett nytt stödkontor för asyl. Kontoret är en komponent i det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna och ett led i inrättandet av det gemensamma asylsystemet. Därutöver ska frågan om vidarebosättning av irakiska flyktingar från Syrien och Jordanien diskuteras. Rådet kom i november 2008 överens om att EU kan vidarebosätta 10 000 irakier från Syrien och Jordanien. Sverige erbjuder 800 platser till UNHCR för detta ändamål. Frågan om vidarebosättning av fångar från Guantanamobasen på Kuba ska också diskuteras.


Vi välkomnar att förslaget till stödkontor nu presenteras. Det är en viktig komponent i det gemensamma asylsystemet. Från svensk sida har vi länge drivit frågan om vidarebosättning av irakiska flyktingar och jag hoppas nu att vi kan få se konkreta resultat från EU och att medlemsstaterna ställer upp med tillräckligt många platser, säger migrationsminister Tobias Billström inför mötet.


Svenskt nej till legalförskrivning av heroin

Med anledning av 100-årsjubileet av den första internationella opiumkommissionens möte genomför Norska hälso- och omsorgsdepartementet torsdag 26 februari en konferens om narkotika


Avsikten med konferensen är, enligt departementet, att belysa komplexiteten  i narkotikapolitiken - om sambandet mellan tillgång, efterfrågan och användning och behovet av ömsesidighet mellan internationella och nationella åtgärder.


Landets hälsovårdsminister, Bjarn Håkon Hanssen, som fått omfattande kritik för sin idé att introducera förskrivning av heroin i Norge är den person som har ansvaret för att samordna regeringens samlade insatser inom narkotikaområdet och han kommer i samband med konferensen att presentera regeringens narkotikapolitiska inställning i internationella sammanhang.


Presentationen kommer att redovisa förutsättningarna för narkotikapolitiken, formulerade mål och ställningstaganden.


Konferensen ska också, meddelar departementet, ses i ljuset av FN:s toppmöte om narkotika i mars 2009. Toppmötet är en uppföljning av FN:s specialsession, UNGASS, om narkotika 1998. Tanken är att toppmötet ska göra ett nytt politiskt uttalande om det internationella narkotikaarbetet.


Vi vet att den norske folkhälsoministern har varit på studiebesök i Schweiz och av medierapportering att döma så har han uppenbarligen uppskattat försöken med heroindistribution där och frågan om distribution av heroin lär med all säkerhet komma upp på konferensen.


På fråga till Sveriges äldre- och folkhälsominister, statsrådet Maria Larsson, om hur man i det svenska regeringskansliet ser på frågan om distribution av heroin, säger Maria Larsson, heroin är ju en mycket tung drog och de program som har genomförts, exempelvis i Danmark, ser jag med oro och allvar på. Jag följer naturligtvis utvecklingen i grannländerna och även inom FN men att använda sig av den här typen av program är inget som är aktuellt i Sverige.


Programmet för hela konferensen hittar du här.


Jag återkommer med rapportering från konferensen i Oslo i morgon eftermiddag.


Läs också:

Den store pusheren


Torgny Peterson


16 vapen och 125 000 kronor I beslag hos "marijuanadispensär"Vid en razzia på en illegal "marijuanadispensär" i Oakland i Kalifornien i fredags beslagtog polisen 16 vapen, 125 000 kronor i kontanter och ett kilo marijuana.


Innehavaren, 36-årige Steven Smyrni, är anhållen och borgen satt till 250 000 dollar.


En advokat som företräder av delstaten tillåtna, men i federal lagstiftning förbjudna, "marijuanadispensärer", James Anthony, säger till San Francisco Chronicle att Lemon Drop-dispensären var illegal, den var farlig och underminerade rörelsen för medicinsk cannabis.


Inget ont utan att det har något gott med sig, Mr Anthony.


Torgny Peterson


Lyxbåtar betalades med pengar från kriminell verksamhet

Den holländska tidningen De Telegraaf rapporterar idag att omkring 25 procent av inköpen av de lyxbåtar som undersöks av polisen i Nederländerna har betalats med pengar från kriminell verksamhet.


Ägarna till 12 av 40 båtar är nu föremål för undersökning av polisen. Efterforskningarna pekar mot knarkpengar som till exempel vinster från marijuanaodlingar, säger chefen för sjöpolisen, Pieter van Haasteren till tidningen.


Läs också:

Patserboten verdacht


Torgny Peterson


Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter!I Kalifornien har medlemmen i California State Assembly, Tom Ammiano, motionerat om ett lagförslag med syftet att legalisera cannabis. Enligt förslaget ska personer över 21 år ges tillstånd att köpa cannabis. Omtänksamt nog tycker Ammiano inte att man ska få köra bil påverkad.

Vad sa Ammiano efter att ha blivit invald i the State Assembly?


Ett av argumenten har med Kaliforniens urusla ekonomi att göra och Ammiano konstaterar i sitt förslag att en beskattning på 50 dollar (cirka 435 kronor) per ounce ( cirka 28 gram), eller cirka 15:50 per gram, skulle staten kunna få in motsvarande 8,7 miljarder kronor.


Schysst snubbe den där Ammiano. Om fler knarkade skulle alltså Kalifornien kunna få in mer skattepengar till sin relativt tomma skattkista.


Se nyhetsinslag om Ammianos marijuanaförslag 


De illegala försäljarna kommer att jubla över förslaget av den enkla anledningen att den som idag säljer marijuana i Kalifornien för låt oss säga 100 kronor grammet måste betala 15:50 per gram i skatt. Den uteblivna förtjänsten för skattekostnaden kompenseras med ett påslag per gram på 15-20 kronor vilket konsumenten naturligtvis får betala. Ett system med legaliserad försäljning underlättar för en fotsatt illegal verksamhet eftersom den illegale försäljaren, som inte har den minsta avsikt att betala någon skatt, hela tiden kan ligga under det pris som "legala" försäljare tvingas ta på grund av skattebördan.


Legalisering av beskattad försäljning av cannabis - snacka om cannabis bullshit!


Torgny Peterson


Ny aktör på europeiska ADHD-marknaden

Läkemedelsbolaget Shire har köpt de globala rättigheterna (med undantag för USA, Kanada och Barbados) av UCB för de två ADHD-medicinerna Equasym XL och Equasym IR för 55 miljoner euro (cirka 1,1 miljarder kronor)

Shire has bought the global rights for two established treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder from UCB.


Förra året sålde de två medicinerna för motsvarande 16,9 millioner Euro (cirka 190 miljoner kronor).


Torgny Peterson


Skatteverket höjer utlandstraktamentena efter kraftigt försvagad krona

Efter höstens globala finanskris har den svenska kronan sjunkit kraftigt i värde mot de flesta andra valutor. Det gör att nivåerna på de skattefria traktamentena för år 2009 inte längre avspeglar det verkliga kostnadsläget i många länder. Skatteverket höjer därför traktamentsbeloppen för 101 länder.


Efter den ovanligt kraftiga kronförsvagningen har vi fattat det unika beslutet att göra en justering av årets traktamentsbelopp, säger Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket. De nya beloppen gäller retroaktivt från den 1 januari 2009.

Skatteverket har justerat upp beloppen för de skattefria traktamentena i 101 av 159 länder.

För Japan höjs exempelvis traktamentet per dag med 433 kronor eller 52 procent. För USA höjs nivån med 155 kronor (23 procent) och för Tyskland med 62 kronor (knappt 11 procent).

På Skatteverkets webbplats finns den nya listan över samtliga
normalbelopp för utlandstraktamenten 2009

Skatteverket fastställer i december varje år normalbeloppen för utlandstraktamenten i olika länder. Beloppen bygger på undersökningar av restaurangpriser som Utrikesdepartementets personal gör under september månad.

Den svenska kronan har sedan september 2008 sjunkit kraftigt i värde mot de flesta valutor. Det har gjort att normalbeloppen för utlandstraktamenten för år 2009 är för låga i många länder och inte fullt ut motsvarar det verkliga kostnadsläget.


Förslag för ett förbättrat asylmottagande

Asylmottagningsutredningen överlämnade i dag betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) till migrationsminister Tobias Billström. Regeringens utredare Sören Häggroth har haft i uppdrag att se över asylmottagandet och vid behov föreslå författningsförändringar.


Systemet för mottagande av asylsökande måste reformeras i grunden. Flera decenniers brister måste rättas till för att mottagandesystemet ska bli rättssäkert, effektivt och humant. Passiviteten bland asylsökande måste brytas, processen för asylsökandes boende måste få en tydligare struktur och samhällets insatser för att ge de asylsökande det stöd de behöver i sin vardag måste utvecklas. Kommuner och andra aktörer bör därför få fler uppgifter inom mottagandet, säger Sören Häggroth.  Att förkorta handläggningstiderna i asylärenden är en nyckelfråga också för själva systemet för mottagande. Korta handläggningstider bidrar till ett mer humant mottagande genom att individens tid av osäker väntan förkortas och innebär också stora besparingar för det allmänna.


Asylmottagningsutredningen lämnar i sitt betänkande följande huvudsakliga förslag

Asylsökande undantas i princip från kravet på arbetstillstånd och Migrationsverkets insatser för att kartlägga och dokumentera individens utbildning och yrkeserfarenheter förbättras.


Kommunerna ges ett operativt ansvar för att - med länsstyrelsens stöd på regional nivå - anordna undervisning i svenska, praktik och annan sysselsättning


Ett särskilt ankomstboende i upp till fyra veckor införs i syfte att bl.a. underlätta asylutredningen och skapa en mer strukturerad process för asylsökandes val av boende.


Varje asylsökande ges ett individualiserat erbjudande om s.k. ordnat boende efter tiden i ankomstboende.


Migrationsverket tillförs resurser för att skaffa fler platser i ordnat boende i storstadsregionerna.


Asylsökande som saknar egna medel ska kunna få en grundersättning på 80 kronor per dag (gällande dagersättning 71 kronor per dag) - ersättningen differentieras utifrån individens val av boendeform.


En ny aktivitetsbonus på 40 kronor per dag införs för asylsökande som praktiserar eller har annan liknande sysselsättning.


Kommunernas ansvar på det sociala området förtydligas för att säkerställa en likvärdig social service för asylsökande i olika delar av landet.


Kommuner och landsting ersätts för gamla och nya uppgifter inom asylmottagandet genom ett förenklat system för statlig ersättning.


För att förändra dagens situation krävs ett antal samverkande åtgärder, säger Sören Häggroth. Viktigast är att de asylsökande direkt när de kommer till Sverige får bra information om vilka alternativ som finns för boende och sysselsättning under asyltiden. Därtill bör Migrationsverket ge konkreta erbjudanden om boende, främst utanför storstadsområdena. Men det är också viktigt med ekonomiska incitament som stimulerar asylsökande att bosätta sig i delar av landet där det finns goda möjligheter till utbildning, sysselsättning och kontakt med det svenska samhället. Ett litet antal kommuner i storstadsområdena tar idag ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. EU:s lagstiftning medger inte att tvångsåtgärder vidtas av medlemsländerna när det gäller asylsökandes boende. Om staten vill påverka var de asylsökande bosätter sig måste därför andra åtgärder prövas. Även med utredningens förslag har den asylsökande frihet att välja bostadsort.


Läs också:

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige


Holländska staten tjänar 400 miljoner euro på coffee shopsEnligt uppgifter i Peter de Vries' tv-program Reporter i Holland förra året, drar holländska staten in 400 miljoner euro i skatteintäkter från landets coffee shops. Enligt samma tv-program uppgår den årliga omsättningen till 2 miljarder euro.


I programmet uppskattar man att omkring 730 coffee shops i landet säljer cirka 265 000 kilo cannabis årligen, varav det mesta produceras i Nederländerna.


Inte undra på olika intressenters önskemål att fortsätta den statligt sanktionerade knarkhandeln.


Läs också:

Police to crack down on cannabis export


Torgny Peterson


Korruption och ekonomiska oegentligheter i EU-parlamentet

EU-parlamentet efterlyser såväl ökat intresse för EU som ökad makt. Samtidigt avslöjar en rapport att flera parlamentariker misstänks ha fuskat med pengar de fått för att anställa medarbetare. Som om inte detta vore nog ville dessutom flera grupperingar i parlamentet att rapporten skulle hemlighållas, vilket möjligen ökar ett icke avsett intresse för EU-parlamentet samtidigt som det definitivt minskar respekten för samma parlament.


Det är inte första gången fusk avslöjas. En tidigare tjänsteman, holländaren Paul van Buitenen avslöjade i slutet av 1990-talet oegentligheter som resulterade i att hela den dåvarande EU-kommissionen fick avgå.


Paul van Buitenen, numera EU-parlamentariker, ställer inte upp i nästa val till EU i juni på grund av parlamentets bristande vilja att angripa bedrägerier.


Paul van Buitenen har varit mycket aktiv i arbetet för att avslöja korruption och oegentligheter i EU-systemet, vilket långt ifrån uppskattas av vissa - ingen nämnd och ingen glömd.


Vill du läsa mer om korruption och oegentligheter, som de presenterades i Galvin-rapporten, är TaxPayers´ Alliance en bra början.  


Torgny Peterson


Guvernör säger nej till "medicinsk" marijuanaNorth Carolina´s guvernör Beverly Perdue säger att "medicinsk" marijuana finns inte på min agenda.


Vid ett möte med frivilligorganisationer i Raleigh sa Perdue, Right now I don't see any way I would support medical marijuana. Right now, every child I look at who's had a problem getting off pot ... I worry about things like that.


Torgny Peterson


Polska ABW har beslagtagit över ett ton kokain

Efter flera månaders arbete tillsammans med amerikanska och colombianska tjänstemän har Polens säkerhetstjänst ABW (Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego) beslagtagit över ett ton kokain och gripit nio personer, bland annat colombianer och medlemmar av västuropeiska kriminella gäng.


Torgny Peterson


Säkerhetspolisens arbete mot otillåten påverkan

Säkerhetspolisens arbete mot otillåten påverkan på viktiga samhällsfunktioner har redan gett resultat. Vi har lämnat stöd till polismyndigheter i ett antal ärenden och har bidragit till att avvärja hot. Vi har dessutom gjort en övergripande bedömning av den otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Det visar Säkerhetspolisens avrapportering till regeringen.


Säkerhetspolisens arbete är en del i den nationella mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten. Arbetet bedrivs med ambitionen att komplettera de insatser som görs inom polisväsendet i övrigt.

Säkerhetspolisen har lång och gedigen erfarenhet av säkerhets- och underrättelsearbete. Det är positivt att vi kan bidra med dessa kunskaper i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Vi täpper till en lucka som fanns tidigare, säger säkerhetspolischef Anders Danielsson.

För närvarande pågår ett internt utvecklingsarbete för att framgångsrikt hantera det nya uppdraget, trots det har Säkerhetspolisens operativa arbete redan lett till konkreta resultat. Vi har byggt upp ett nära och väl fungerande samarbete med polismyndigheterna även för denna verksamhet. Rutiner för informationsutbyte med ett antal myndigheter har etablerats, och inflödet av underrättelser från dessa ökar stadigt. Vi delger kontinuerligt operativ information till berörda polismyndigheter samt andra berörda myndigheter och organisationer. Arbetet med en första nationell hotbild pågår och kommer att avslutas under det första halvåret 2009.

Arbete med förebyggande ansats  
Säkerhetspolisens arbete med otillåten påverkan har en förebyggande ansats. Det är inriktat på att hämta in och delge information så att polismyndigheter samt andra myndigheter och organisationer får större möjligheter att vidta relevanta åtgärder. Vi ger också säkerhetsrådgivning till myndigheter och organisationer som är utsatta för otillåten påverkan för att stötta deras arbete med att skydda verksamheten och medarbetarna. Vi håller också på att ta fram en utbildning i personskyddsarbete som ska erbjudas polismyndigheterna. Denna ska ge dem förmåga att kunna erbjuda personer som hotas av den grova organiserade brottsligheten livvaktsskydd.

Om regeringens uppdrag
Det var i juli 2008 som Säkerhetspolisen fick i uppdrag av regeringen att arbeta mot otillåten påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka beslutsfattare. Säkerhetspolisens uppdrag omfattar otillåten påverkan mot myndighetsföreträdare, journalister och förtroendevalda. Måndagen den 23 februari avrapporterade Säkerhetspolisen sitt uppdrag till regeringen.


Du kan läsa mer här.  


Om fångarna på Guantanamo

USA:s justitieminister Eric Holder har utsett Matthew G. Olsen att leda den grupp, the Guantanamo Detainee Review Task Force, som ska se över status hos de personer som för närvarande hålls fångna på Guantanamo.


Gruppen kommer att vara ansvarig för att sammanställa och undersöka relevant information och utifrån detta lämna rekommendationer om varje individ som idag hålls fången på Guantanamo.


Du kan läsa mer om det arbetet här.


Torgny Peterson


Miniubåtar transporterar stora mängder kokain

Transporter av kokain med miniubåtar är ingen engångsföreteelse. Tvärtom blir de hemmabyggda "likkistorna" allt vanligare vid transporter av kokain från Sydamerika till Nordamerika av den enkla anledningen att transporter av det här slaget försvårar upptäckt av bland annat den amerikanska kustbevakningen.


Amerikanska myndigheter uppskattar att mellan 60 och 75 sådana här båtar, byggda av fiberglass, tillverkas i hemliga djungelvarv i nordvästra Colombia varje år. Varje sådan båt kan fullastad transportera cirka 8 ton kokain.


De första båtarna av det här slaget, designade av ingenjörer från Ryssland, Pakistan och Sri Lanka, har blivit mer och mer sofistikerade med avseende på sjövärdighet och säkerhet.


Smugglingsrutten går ofta från Colombia till Mexico eller Guatemala där omlastning sker för vidare transport till USA.


I videon nedan kan du se insidan av en sån här båt, som var lastad med 7,7 ton kokain. Båten i videon stoppades och beslagtogs utanför Guatemala förra året. Då man gjorde bedömningen att den inte kunde bogseras till land sänktes den på plats.


U.S. Coast Guard-videon är tagen av Petty Officer Second Class Prentice Danner.


Torgny Peterson


Beslag av 2,9 ton kokainPolisen i Honduras meddelar att man beslagtagit ett Venezuela-registrerat, tvåmotorigt Cessna 441 plan med 1,4 ton kokain ombord. Beslaget skedde i Colon-provinsen i nordvästra delen av landet, ett område som ofta används för att smuggla narkotika från Sydamerika till, bland annat, USA.


Ytterligare ett stort beslag av kokain 1,5 ton gjordes tidigare i år, 8 januari, på den lilla ön Utila, som ligger cirka 18 kilometer utanför hamnstaden La Ceiba.


Torgny Peterson  


Hur bör Sverige styras in i framtiden?

Den 19 februari presenterades den 29:e rapporten till Globaliseringsrådet, en analys av hur den centrala politiska förvaltningen bör vara utformad för att möta globaliseringens utmaningar.


Författarna Tommy Möller och Magnus Erlandsson, båda Stockholms universitet, presenterade rapporten och f.d. statsminister Göran Persson, Senior Advisor, JKL, kommenterade.


Lars Leijonborg, Globaliseringsrådets ordförande, modererade övningen, där teoretiker och praktiker hade diametralt motsatta ståndpunkter kring reformförslag av regeringskansliets och riksdagens organisation.


Läs mer:

Globaliseringsrådet


Vårdval Sverige - gigantisk demokratisering av vården

Vårdval Sverige är en av Alliansens många reformer för att stärka patientens rättigheter, höja kvalitén, öka personalens inflytande och pressa tillbaka köerna i vården. Vi vill i praktiken flytta över makt från politikers styrelserum till människors köksbord. Det borde vara uppseendeväckande att vi år 2009 har en debatt där oppositionen vill hindra enskilda människor att själva avgöra när de vill byta läkare.


Oppositionen klänger sig envist kvar vid idén om att min bostadsadress är bästa sättet att avgöra vilken läkare som kommer ge just mig den bästa vården. Det är en obegriplig politik. Den grundar sig i ett systemtänkande som värnar politikers och byråkraters vilja att få bestämma, framför din och min personliga rätt att avgöra. Frågan är egentligen inte svårare än så. Alla är vi olika. En del av oss vill gå till en vårdcentral nära bostaden. Någon vill gå till en läkare som de fått en personlig relation till. Ytterligare någon vill gå till en läkare som har extra stor kunskap om en viss sjukdom. Möjligen finns också de som blivit arga eller besvikna på sin läkare och helt enkelt vill ha en ny. Socialdemokraterna säger i princip nej till varje reform som utvecklar sjukvården.


Socialdemokratins utveckling nationellt beskrivs nästan bäst genom att citera partiets egna kritiker. Ledningen i Stockholms län skrev besviket för ett par veckor sedan om hur partiets nya sjukvårdspolitik i själva verket helt saknar nytänkande. Förutom ett nej till stärkta rättigheter för patienten, missar dessutom socialdemokraterna helt vårdens möjligheter att vara med och skapa nya jobb och tillväxt.


På de platser där vårdval redan har införts är fördelarna uppenbara. Nya vårdcentraler har tillkommit. Några med betydligt bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Man har infört drop in-tider och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid. Vårdval är en gigantisk demokratisering av vården. Framför allt kommer den som är patient att få ta del av de positiva effekter som vårdval innebär. I det långa loppet är jag övertygad om att patienterna ser fördelarna.


Göran Hägglund, socialminister


125 miljoner kronor till matematik, naturvetenskap och teknik

För att höja resultaten i matematik och de naturvetenskapliga ämnena satsar regeringen 125 miljoner kronor under 2009.


Resultaten i matematik och naturvetenskap har sjunkit under en rad år. Vi måste vända den negativa trenden, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Regeringen har tidigare tagit initiativ till flera åtgärder för att höja resultaten i skolan, exempelvis fortbildning av lärare i Lärarlyftet och det särskilda läsa-skriva-räkna-bidraget. Kommunerna har tilldelats 18 miljoner kronor för att nationella prov i fysik, kemi och biologi ska införas i årskurs 9.


Nu har regeringen gett Skolverket i uppdrag att på fler sätt förbättra undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. För detta får Skolverket 107 miljoner kronor under 2009. Den största delen, 87 miljoner kronor, är medel som kommuner och fristående skolor ska kunna söka för att utveckla sin undervisning i matematik i grundskolan.


Eleverna räknar mycket på egen hand och gör ofta systematiska fel, som inte upptäcks av lärarna. Vi vill hjälpa lärarna och skolorna att ändra sin undervisning, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Skolverket ska också analysera hur undervisningen i naturvetenskap och teknik i lågstadiet kan bli bättre och underlätta övergången mellan gymnasiet och högskolan. Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) ska Skolverket dessutom tillhandahålla stödmaterial och sprida information om goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande.


I budgetpropositionen för 2009 finns 200 miljoner kronor beräknade för 2010 och lika mycket 2011 för satsningar på matematik, naturvetenskap och teknik.


Knarkligor tvingade polischef att lämna jobbet

I Juárez har knarkligor tvingat polischefen Roberto Orduña Cruz att sluta sitt jobb inför hotet att de annars skulle mörda en polis var 48:e timme.


Sådana hot mot enskilda eller myndigheter i länder som vill kalla sig demokratier måste slås ned med all kraft då ligor av det här slaget befinner sig i sin linda.  Den dag representanter för polisen och andra rättsvårdande myndigheter ger slaget förlorat är det tack och adjö till demokratiska principer, ett säkert samhälle och allt vad rättstrygghet heter.


Att Sverige därför satsar rejält mot den organiserade brottsligheten är ett helt korrekt beslut.


Torgny Peterson


Polisstrategi FÖR narkotika!

Det finns poliser som inte orkar genomföra det de är satta att utföra - till exempel att bekämpa narkotika. En av dom är Jack Cole, som efter 26 års arbete hos New Jersey State Police och 14 år i samma delstats Narcotic Bureau numera ägnar sig åt att försöka få fler poliser att jobba för narkotika istället för emot.


Jobbet drivs av Cole och hans kamrater i LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), där Cole är verkställande direktör, under det käcka mottot "You can get over an addiction but you will never get over a conviction."


För att ragga nya adepter till klubben bedriver Cole aktiv epostverksamhet där han deklarerar att jag är vittne till det usla misslyckandet av det amerikanska kriget mot droger och till de skräckscener förbudsåtgärderna har producerat.


Efter att sålunda ha förklarat sina "ädla" avsikter övergår Cole till att bjuda in den e-postmeddelandet riktar sig till och vederbörandes vänner att gå med i LEAP. Naturligtvis, säger Cole, bör alla som verkar för reformer av narkotikapolitiken och av fängelser liksom de som stöder harm reduction-åtgärder gå med i LEAP.


För att övertyga eventuellt uppgivna poliser om att dom kan ta det lugnt låter Cole vidare meddela att man inte tar betalt för medlemskap eller ber om några bidrag. Inte heller lämnar man ut namnet på någon till andra organisationer. Man behöver inte ens oroa sig för en massa e-post från LEAP och, som grädde på moset, garanterar vi att om LEAP:S mål drivs igenom kommer det att lösa nästan alla de problem din organisation arbetar med. Inte illa va? Som sagt - det kostar ingenting att bli medlem men å andra sidan, lite ångest ska tydligen varje uppgiven polisman få, såvida du inte vill ge ett bidrag eftersm för varje medlem vi kan räkna in ökar vår förmåga att få ekonomi.


Och när du som polis vill arrangera din alldeles egna uppgivenhetsturné kan LEAP hjälpa dig att ge publicitet åt dina mål och öka din trovärdighet genom att ge stöd åt dina mål vid möten som du själv väljer och där en föreläsning av en representant för upprätthållandet av lag och ordning kan betyda mycket för acceptansen bland allmänheten, media och politiker.


Vidare i texten säger Cole att en legaliserad reglering av narkotika kommer att göra slut på det våld och de egendomsbrott som är resultatet av förbudet mot narkotika. När detta väl är genomfört kan vi behandla narkotikamissbruk som ett hälsoproblem istället för som ett brottsproblem och rädda våra barns liv som vi nu offrar på detta hemska krigs altare. Det är bara ett glatt halleluja som saknas.


Sin egen förträfflighet i kampen för narkotika meddelar Cole genom att tala om att LEAP, som startades av fem poliser för fem år sedan nu har 10 000 medlemmar i USA och i 90 andra länder, vilket är passande eftersom amerikansk narkotikapolitik medför konsekvenser som drabbar hela världen.


LEAP:s 65 talare ger föreläsningar hos organisationer och myndigheter och, säger Cole, vi siktar in oss på grupper som handelskammare, Rotary, Lions och Kiwani-klubbar m fl. Varför, undrar någon? Jo, säger Cole, människorna i de organisationerna  är konservativa individer som för det mesta håller med de knarkkrigare som tycker att vi måste fortsätta kriget mot narkotika till vilket pris som helst. De är också mycket stabila medlemmar i lokalsamhället, de är människor som tillhör organisationer därför att dom vill åstadkomma det bästa för sina medmänniskor.Varenda en av dem kommer att rösta i vartenda val. Många formar politiken och om dom inte gör det kan dom påverka beslutsfattare och säga, "Vi har någon som du måste höra tala om drogpolitik." Vi tror att en överväldigande majoritet av dessa kommer att hålla med om LEAP:s mål vid slutet av vår föreläsning.


Vidare berättar Cole att ännu mer fantastiskt är det att vi nu deltar i nationella och internationella konferenser och håller reda på alla de vi talar med vid vår utställningsmonter. Efter att ha talat med dom man mot man har vi upptäckt att bara 6 procent vill fortsätta kriget mot narkotika, 14 procent har inte bestämt sig och förbluffande 80 procent håller med LEAP om att vi måste få ett slut på förbudet mot narkotika.


Som bevis på sin lyckade försäljningstaktik om arbetet för narkotika berättar Cole att talare från LEAP bemannade en utställningsmonter vid de tre senaste nationella konferenserna i Seattle, Nashville och Boston för delstatslagstiftare. Vi talade man mot man med 1 942 deltagare och 83 procent av dessa höll med om att vi borde legalisera narkotika - bara 6 procent ville fortsätta kriget mot narkotika och 11 procent hade inte bestämt sig.


Nu, säger Cole, handlar det om att övertyga lagstiftarna. Och hur gör man det? Cole har svaret: Sättet att göra det på är att visa dom att LEAP har ett stort medlemsantal. 2011 vill vi kunna säga att vi representerar 50 000 personer inom rättsväsendet som kräver ett slut på förbudet mot narkotika och en MILJON andra medborgare som håller med om att det är en korrekt politik. Om vi lyckas med det, kommer vi att övertyga lagstiftare om att ge sitt stöd till att få slut på förbudet.


Fortsättning följer och i väntan på den kan du ju alltid fundera på i vilken mån mottot "You can get over an addiction but you will never get over a conviction" har något med verkligheten att göra om narkotika skulle legaliseras.


Torgny Peterson


Skandalomsusat flygbolag vidtar åtgärder mot narkotikasmugglingVem vill åka med knarksmugglande flygplansbesättningar? Inte många förhoppningsvis.


I ett desperat försök att reparera sitt skamfilade rykte efter att två hela flygplansbesättningar från South African Airways (SAA) gripits misstänkta för smuggling av stora mängder narkotika, säger ledningen för bolaget att man nu skapat en speciell enhet för att angripa narkotikasmuggling på sina flygplatser.


Bland rekommendationerna för det fortsatta arbetet finns bland annat följande:

Fler narkotikahundar

Mer teknik kring flygplatserna för att upptäcka narkotika

Installation av scanners i mars för att upptäcka narkotika

Allt bagage som tillhör flygplansbesättningar ska gås igenom manuellt liksom ankommande och avgående flyg för att "försäkra att inget obehörigt gods finns ombord på flygplanen"


Som om inte problemen med besättningar vore nog, så har bolaget gått med förlust flera år i rad och dessutom har en topptjänsteman inom bolaget entledigats från sitt arbete i avvaktan på en revision.


Läs också:

Behov av att utöka kontrollen av besättningar från South African Airways


Torgny Peterson


Skype - ett kommunikationsmedel för kriminella!?Enligt uppgifter från Tyskland, Storbritannien och Italien är det inte alls ovanligt att Skype används av kriminella för att försvåra telefonavlyssning.


Någon som är förvånad? Knappast skulle jag tro. Den organiserade brottslighetens strateger är naturligtvis lika intresserade av anonymitet vid samtal som minikonsumenten och minilangaren är av diskretion för att sköta sina skitiga hantverk.


Enligt obekräftade uppgifter i en artikel i The Register erbjuder till och med den amerikanska säkerhetstjänsten NSA (National Security Agency) miljarder till det företag som kan konstruera avlyssningsmöjligheter som går att tillämpa på Skype.


Enligt samma artikel ska brittiska GCHQ (Government Communications Headquarters) ha uttalat svårigheter när det gäller att avlyssna den här sortens kommunikation.


Har du inget Skype-konto än? Skaffa ett här. Med Skype ringer du gratis från dator till dator.


Torgny Peterson


Projektmedel för drogprevention och informationsinsatser

EU-kommissionen söker nya transnationella projekt till sitt Drogförebyggande och informationsprogram. Sista ansökningsdag är 8 april.


EU:s Drogförebyggande och informationsprogram löper under tiden 2007-2013. Nu är en ny ansökningsomgång för projektmedel öppen.

Projekten förväntas starta under andra halvan av 2009 med en projekttid på högst tre år. De huvudsakliga målsättningarna för programmet är att:

- förebygga och minska användningen av droger, beroende och drogrelaterade skador
- förbättra informationen kring effekter av droganvändning
- stödja tillämpningen av EU Drugs Strategy

Målgrupperna för insatserna inom programmet är alla som kan påverkas av droganvändning exempelvis, unga, gravida och utsatta samhällsgrupper.

Sista ansökningsdag är 8 april.

All information och ansökningsformulär

Kontakt: Nils Stenström


19-årig schweizisk knarkkurir

En 19-årig schweizisk kvinna, Melany Battaglia, har gripits på flygplatsen i Perus huvudstad Lima med en stor mängd kokain. Enligt den peruanska polisen försökte hon smuggla med kokainet på ett flyg till Europa.


I veckan som gått har polisen gripit nio knarkkurirer och sedan januari i år har polisen på flygplatsen i Lima gripit totalt 50 knarkkurirer.


Du kan läsa mer om veckans beslag och vilka som gripits i La República här.


Läs också:

El Choco - svensken i Bolivias mest ökända fängelse


Torgny Peterson


Reefer MadnessHar du sett den klassiska filmen från 1936 om riskerna med användning av marijuana? Väckte stor uppmärksamhet då den kom. Idag är filmen kult ungefär på samma sätt som The Rocky Horror Show var kult för några år sedan.

Du kan se originalfilmen här nedan.


Dansk lösning: Fritt hasch mot gängkriminalitet!?Nog för att det finns mindre begåvade politiker men i dagarna tar det ansvariga borgarrådet för trafik och miljö i den danska huvudstaden, Klaus Bondam, priset.


Bondam anser att fritt hasch skulle minska problemen med den organiserade brottsligheten i Köpenhamn och säger sig vara beredd att införa knarkkaféer à la Holland. I all sin narkotikapolitiska naivitet och okunnighet tror samme Bondam att sådana inrättningar skulle sätta stopp för den illegala handeln med hasch och samtidigt resultera i ett slut på gängkrigen.


Bondam säger till Berlingske Tidende om sitt förslag, For det første kontrol og dernæst at slippe for, at der udkæmpes de her bandekrige, der jo egentlig handler om meget få mennesker, men som skaber utryghed for rigtig mange københavnere.


Att den holländska cannabishandeln frodas som aldrig förr verkar Bondam inte ha en aning om. Holland exporterar årligen omkring 500 ton marijuana till ett värde av 250 miljarder och naturligtvis har den organiserade brottsligheten ingenting med det att göra - eller hur Bondam?


Hur osedvanligt okunnig får man vara för att bli borgarråd i Köpenhamn?


Torgny Peterson


Rekordstort antal gripanden för cannabisAntalet gripna i Japan för cannabisrelaterade brott ökade med 22 procent från 2007 till 2008, rapporterar Yomiuri.


63 procent av de som greps för att ha rökt eller odlat marijuana var under 20 år.


Att inneha marijuana i Japan är ett brott som kan resultera i maximalt fem års fängelse.


Torgny Peterson


Hjälpmedel till människor med psykisk funktionsnedsättning

Regeringen har beslutat att ge Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att utveckla och informera om bra hjälpmedel för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Hjälpmedelsinstitutet får 15 miljoner kronor under 2009 för att genomföra uppdraget. Regeringen avser att fortsätta satsningen 2010 och 2011 med 15 miljoner kronor per år.


Satsningen görs för att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Kunskapen om hur teknik och produkter kan användas för att underlätta vardagen för personer med kognitiva funktionshinder har ökat. Till exempel fungerar IT-baserade hjälpmedel väl för att hjälpa personer med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar att förstå eller göra sig förstådda, att få kontakt med andra människor eller olika samhällsorgan och att kunna planera och strukturera sina vardagar för att på så sätt kunna fungera mer självständigt. Dock finns det stora möjligheter att utveckla hjälpmedelsområdet. I dagsläget är det dessutom ett begränsat antal personer som får del av de hjälpmedel som finns eftersom kunskapen om dem är låg bland både brukare och människor i deras närhet, till exempel anhöriga och personal.


Alla vet att det finns bra hjälpmedel för den som är blind eller hörselskadad. Betydligt färre känner till att det finns fantastiska hjälpmedel för den som lider av psykisk ohälsa. Genom att informera om de hjälpmedel som finns, och utveckla nya, kommer många som lider av psykisk ohälsa att må mycket bättre, känna sig säkrare och tryggare och få vardagen att fungera, säger socialminister Göran Hägglund.


När någon i ens omgivning mår psykiskt dåligt är det viktigt att ha rätt beredskap för att kunna hjälpa den personen. Dessa satsningar är ett viktigt steg på vägen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Regeringen har också fattat beslut om följande satsningar:


Attityduppdraget

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, får i uppdrag att i samarbete med brukar- och anhörigorganisationer utforma och driva ett riksomfattande program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett ovärdigt bemötande. Det kan leda till att personer upplever sig ha mindre chans att utvecklas och delta i samhället. För att bryta en sådan utveckling är det viktigt att genom ökade kunskaper och förändrade attityder motverka fördomar och diskriminering mot människor med psykiska sjukdomar.


Handisam får 4 miljoner kronor under 2009 för att genomföra Attityduppdraget. Regeringen avser att fortsätta satsningen 2010 och 2011, men då med 10 miljoner kronor per år.


Stärkt tillsyn

Statens tillsyn av socialtjänstens verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning ska stärkas under 2009. Det är en fortsättning på en satsning som inleddes under senhösten 2008.


Tillsynen är viktig för att kunna kontrollera att människor får de individuellt anpassade insatser de har rätt till. Dessutom är det viktigt att tillsynsmyndigheterna granskar och arbetar för ökad samverkan mellan kommuner och landsting, både när det gäller gemensam planering och samordnad vårdplan.


Länsstyrelserna får 25 miljoner kronor under 2009 för att genomföra den förstärkta tillsynen. Regeringen avser att fortsätta tillsynssatsningen 2010 och 2011 med 25 miljoner kronor per år.


Kunskapsöversikter

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ska ta fram kunskapsöversikter inom det psykiatriska området. Översikterna är nödvändiga för att ge en bild av det aktuella kunskapsläget inom psykiatrin och för att kunna ge huvudmännen vägledning i utformningen vården, behandlingen och rehabiliteringen.


SBU får för detta 5 miljoner kronor. Regeringen avser att fortsätta satsningen 2010 och 2011 med 5 miljoner kronor per år.


Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten

I propositionen(2008/09:117)föreslås att de lagstadgade kraven på att Högsta domstolen och Regeringsrätten ska vara indelade i avdelningar tas bort. I stället överlåts åt domstolarna att besluta om indelning i avdelningar.


Vidare föreslås förändringar av sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten.


Sammansättningen med fem ledamöter förbehålls prövning i sak av sådana frågor som utgör domstolarnas centrala rättskipande uppgifter. I övriga fall ska det enligt förslaget överlämnas åt domstolarna att för varje mål eller ärende besluta sammansättningen.


Regeln om halvt plenum för Högsta domstolen tas bort. Därutöver anpassas sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten så att de blir mer likartade.


Förslagen väntas leda till ökad effektivitet. Till följd av detta kan domstolarna ägna mer tid åt prejudikatbildning.


Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Anna Karin Eneström utnämnd särskilt sändebud för Afghanistan och Pakistan

Utrikesministern beslutade i dag att utse Anna Karin Eneström, som för närvarande är Sveriges ambassadör i Islamabad, till särskilt sändebud för Afghanistan och Pakistan. Hennes huvudsakliga uppgift blir att arbeta för en mer aktiv och samordnad EU-politik i förhållande till dessa båda länder under det svenska EU- ordförandeskapet.


Utvecklingen i Afghanistan är djupt oroande och det är bara genom att skapa förutsättningar för en fredlig och demokratiskt hållbar utveckling i landet som terrorismen och droghandeln kan motverkas. Det blir också allt mer tydligt hur situationen i Afghanistan påverkas av utvecklingen i det angränsande Pakistan. Det är därför som vi har valt att utnämna ett sändebud som har ett regionalt mandat, säger utrikesminister Carl Bildt.


Carl Bildt tillägger också:


Som jag nämnde i  årets utrikespolitiska deklaration, kommer Afghanistan utgöra en central fråga under det svenska ordförandeskapet. Det är också en fråga som kommer att få en ökad betydelse i det transatlantiska samarbetet. Utnämningen av Anna Karin Eneström utgör därför ett naturligt steg i regeringens ambition att öka Sveriges och Europeiska Unionens breda engagemang i Afghanistan och i angränsande områden.


Kafé fick böta över 13.000 för att ha tillåtit rökning

I den holländska staden Groningen har kaféet De Kachel fått böta motsvarande 13 200 kronor för att ha brutit mot det rökförbud som gäller sedan i somras.


Då böterna dömdes ut hade kaféet brutit mot lagen sex gånger. Om man bryter mot rökförbudet igen inom ett år kommer kaféet att tvingas hålla stängt en månad.


Torgny Peterson


"Läkemedel utan recept ska få säljas i vanlig butik"

Regeringen har nu beslutat om det lagförslag som ska göra det möjligt för fler än Apoteket AB att äga och driva apotek. Detta är det tredje och kanske viktigaste steget på vägen mot ökad tillgänglighet och förbättrad samhällsservice på läkemedelsområdet.


Samtidigt kan vi nu ge ny information om nästa steg i reformeringen av apoteksmarknaden som handlar om att möjliggöra försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek.


Läkemedel är en helt central del av dagens hälso- och sjukvård. För att läkemedelsanvändning och läkemedelsförsörjning ska fungera effektivt och med hög grad av patientsäkerhet behövs en forskande läkemedelsindustri, kompetent förskrivning samt en effektiv distribution och kundanpassad handel. Alla dessa delar i kedjan är nödvändiga. De är ömsesidigt beroende av varandra. Omregleringen av apoteksmarknaden syftar till att möta de nya krav och förväntningar som befolkningen ställer vad gäller tillgänglighet, öppettider och service.


Det första steget på vägen mot en omreglerad apoteksmarknad togs för omkring ett år sedan och avsåg nikotinläkemedel. Från och med den 1 mars 2008 är det möjligt att sälja nikotinläkemedel i andra butiker än apotek. Denna möjlighet har inneburit en tillgänglighetsrevolution. Antalet försäljningsställen har ökat med över 3 000. Målet är att det ska vara minst lika lätt att få tag på rökavvänjningsprodukter som att få tag på tobak, vilket är viktigt för att minska rökningen och förbättra folkhälsan.


Det andra steget i omregleringen handlade om att ge vårdgivare större frihet kring hur de organiserar sjukhusens läkemedelsförsörjning. En något mindre publik åtgärd, men definitivt inte oviktig.


Det tredje steg som vi nu tar handlar om att ge möjlighet för fler än staten att äga och driva apotek. På detta sätt kan vi få fler apotek med bättre öppettider och service, utan att det behöver kosta mer för samhället.


Hur detta ska genomföras har jag beskrivit i olika sammanhang tidigare, bland annat här på DN Debatt (9/12) i samband med att regeringen överlämnade sitt förslag till lagrådet för granskning. Då lagrådet inte hade några avgörande invändningar eller synpunkter på rege-ringens förslag så är den proposition som vi nu överlämnar till riksdagen i allt väsentligt oförändrad i förhållande till lagrådsremissen.


Det är viktigt att hålla i minnet att läkemedel är livsviktiga men samtidigt potentiellt livsfarliga. Därför krävs det att försäljningen omgärdas av regler. Säkerhet, trygghet samt kvalificerad och kompetent farmaceutisk rådgivning ska fortsatt prägla svenskt apoteksväsende.


Det offentliga har också fortsatt ett ansvar att se till att alla har möjlighet att hämta ut de läkemedel som de behöver. Därför är högkostnadsskyddet kvar oförändrat. Ingen ska behöva betala mer än 1 800 kronor per år för sina mediciner. Av denna anledning kommer priserna att vara reglerade på receptbelagda läkemedel, också på den omreglerade marknaden.


När det gäller hur priserna ska regleras på den framtida marknaden så har det i debatten förekommit en del missförstånd som kräver förtydliganden.


De internationella läkemedelsbolagen har i flera olika sammanhang framfört en oro byggd på den felaktiga uppgiften att regeringen planerar en generell sänkning av tillverkarpriserna med 10 procent. Detta skulle, menar de, hota läkemedelsforskningen i Sverige.


Var uppgiften om en generell prissänkning kommer ifrån är oklart. Men det är inte från något dokument, uppdrag eller förslag som regeringen tagit fram eller diskuterat.


När det gäller priserna på läkemedel så är det regeringens avsikt att ha kvar en modell för värdering av patentskyddade läkemedel som bygger på samhällsnytta. Men vi vill samtidigt utveckla denna modell så långt som möjligt. Staten, och därmed skattebetalarna, är av naturliga skäl inte intresserade av att betala mer för läkemedel i Sverige än vad motsvarande läkemedel kostar i andra jämförbara länder.


Det är svårt att se att detta skulle hota forskningen i internationella läkemedelsbolag som var och en för sig omsätter flera gånger mer än den totala svenska läkemedelsmarknaden.


Just nu arbetar vi också intensivt med det fjärde steget i omregleringen, det som rör möjligheten att sälja vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek.


Syftet med denna del av reformen är att underlätta för dem som behöver exempelvis smärtstillande eller nässpray när apoteket har stängt.


Att i den lokala matbutiken kunna köpa något febernedsättande till ett förkylt och skrikigt barn kan vara till stor hjälp för småbarnsföräldrar som har långt till ett apotek eller som bor på orter där apoteket har begränsade öppettider. Det finns ett antal frågor kring detta där vi nu kan ge lite mer besked än vad som varit möjligt tidigare.


Den första frågan gäller vilka receptfria läkemedel som ska vara möjliga att sälja utanför apotek. I denna del delar regeringen utredningens bedömning att beslutet bör fattas av Läkemedelsverket, men att de allmänna kriterierna för listan bör slås fast i lag och förordning.


Ambitionen från regeringens sida är att skapa en reglering som i princip innebär att de läkemedel som i dag säljs av apoteksombuden, den så kallade ombudslistan, också blir möjliga att sälja på andra platser än apotek. Därmed skulle en stor del av de mest efterfrågade receptfria läkemedlen göras tillgängliga i övrig handel. Ambitionen att öka tillgängligheten får dock inte ske på bekostnad av säkerheten. Av den anledningen kommer vi att föreslå att läkemedlen ska förvaras åtskilt från andra produkter och utom räckhåll för allmänheten eller på plats som står under uppsikt av personal.


Vi kommer också att föreslå en åldersgräns på 18 år för inköp av receptfria läkemedel utanför apotek.


Regeringens ambition är att ha låga trösklar för de handlare som önskar komma i gång och erbjuda ett sortiment av receptfria läkemedel.


Av den anledningen kommer vi inte att ställa krav på ett visst bassortiment, som de har i exempelvis Norge och Danmark. Vårt förslag innebär att det blir upp till handlaren att avgöra vilka receptfria läkemedel på listan som ska finnas i butiken.


Regeringen vill också undvika ett administrativt tungrott tillståndsförfarande och kommer därför att föreslå att handlaren ska anmäla försäljningen av receptfria läkemedel. Det är i linje med vad som i dag gäller för nikotinläkemedel.


Vi arbetar nu intensivt med ett lagförslag i denna del och ambitionen är att det ska vara möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek från den 1 november i år.


Det är min övertygelse att vi med denna reformering av apoteksmarknaden på ett betydligt bättre sätt kan möta de behov, krav och förväntningar som människor i dag ställer på ett modernt apoteksväsende.


Göran Hägglund


Läs också:

Omreglering av apoteksmarknaden


INCB:s årsrapport 2008 - Utmaningar och narkotikasituationen i EuropaI rapporten pekar INCB på utmaningar som kräver omfattande uppmärksamhet.


Så säger man till exempel i rapporten att vid de tidpunkter, 1961 och 1971 då FN:s narkotikakonventioner tillkom hade vare sig HIV eller hepatit C identifierats och det var inte förrän man antog deklarationen om vägledande principer för minskning av efterfrågan av narkotika 1998 som särskilda internationella riktlinjer introducerades för att minska efterfrågan och minska de skadliga effekterna av missbruk för enskilda och samhället.


Även om Världshälsoorganisationen anser det vara en mänsklig rättighet att ha tillgång till kontrollerade läkemedel, inklusive morgin och kodein, så saknas detta i över 150 länder. Världshälsoorganisationen uppskattar att åtminstone 30 miljoner patienter och kanske så många som 86 miljoner patienter årligen lider av obehandlad medelsvår till svår smärta.


En annan utmaning utgör den inkonsekventa tillämpningen av bestämmelserna för kontrollen av cannabis. Cannabis har blivit den mest använda illegala drogen i hela världen och under de två senaste decennierna har kraftigare sorter utvecklats som innehåller THC-halter som är avsevärt högre än vad som var vanligt på 1980-talet. En sådan utveckling kan förknippas med den ökade efterfrågan på cannabisrelaterade behandlingsutbud i flera länder. Det finns också indikationer på att användning av cannabis kan förknippas med en ökad risk för psykotiska problem och schizofreni.


Med tanke på att cannabis tenderar att vara den första och mest använda illegala drogen är frågan om cannabis nära förknippad med primärprevention riktad till unga människor.


En annan alarmerande utveckling som tas upp i årets rapport handlar om de "skräpapotek" på internet som uppmuntrar drogmissbruk i sårbara grupper, särskilt bland ungdomar. Cyberbrottslighet utgör särskild anledning till oro eftersom narkotikasmugglare är några av de största användarna av kryptering av meddelanden via internet och som på så sätt undgår polisen, samordnar transporter av narkotika och tvättar pengar. Det krävs samordnade globala åtgärder för att möta den utmaningen.


Om narkotikasituationen i Europa

Cannabis är den mest använda och missbrukade drogen i Europa. Omkring 71 miljoner människor i åldrarna 15-64 har prövat cannabis och omkring 7 procent har använt cannabis under den senaste 12-månadersperioden.


Europa är inte bara den största illegala marknaden för hasch utan också den näst största marknaden för kokain i världen. Stora sändningar av kokain från Sydamerika smugglas till Europa sjövägen, ofta via västafrikanska länder.

Smugglingen av kokain via östeuropeiska länder har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta tyder på en ny trend när det gäller kokainsmuggling och där mer och mer kokain transporteras till illegala marknader i Västeuropa via den så kallade Balkanrutten, den rutt som traditionellt använts för smuggling av opiater.


Det heroin som finns tillgängligt på illegala marknader I Europa kommer från Afghanistan och har smugglats till Europa via två huvudvägar: Balkanrutten; eller den så kallade Silkevägen , via Centralasien och ryska federationen och därifrån vidare till länder i Europa.


Europa är den region som utgör den näst största illegala marknaden för opiater. I Östeuropa fortsätter den marknaden att expandera. Enligt uppskattningar gjorda av UNODC finns det omkring 2 miljoner opiatmissbrukare i Östeuropa. Missbruket av opiater har ökat i ryska federationen och i andra länder i Östeuropa liksom i länder i Sydeuropa längs Balkanrutten. Vidare verkar det som om missbruk av heroin har blivit mer omfattande bland yngre missbrukare i Västeuropa.


Behandling för heroinmissbruk på institutioner, något som tidigare utgjorde den huvudsakliga behandlingen för sådant missbruk i många europeiska länder, är mindre vanligt idag. Merparten av behandlingen sker nu i öppenvård. Omkring 53 procent av öppenvårdsklienterna behandlas för opiatmissbruk och resten för missbruk av andra droger, särskilt cannabis (22 procent) och kokain (16 procent). Antalet personer som söker behandling för missbruk av narkotika, särskilt opiater, är högre i Östeuropa än i Västeuropa.


Betydande mängder prekursorer som behövs i illegala narkotikalaboratorier i Afghanistan för tillverkning av heroin smugglas genom länder i sydöstra och östra Europa. INCB uppmanar medlemsnationerna att öka samarbete för att förhindra illegal produktion av narkotika och smuggling i Afghanistan. Ett sådant samarbete ska också inkludera stärkt övervakning av den internationella handeln med prekursorer.


Du kan läsa hela årsrapporten från INCB här.


Läs också:

Report of the INCB on Follow-up to the 20th Special Session of the General Assembly (UNGASS)


Torgny Peterson


Brottsoffer drabbas ofta flera gånger

Den 22 februari är det internationella brottsofferdagen. Forskning visar att den som en gång utsatts för brott löper högre risk att utsättas igen. Därför kan stöd till brottsoffer med förhöjd risk vara en effektiv metod att förebygga nya brott.


Du kan läsa mer om detta här.


Harm reduction stöter på motstånd i FN-förhandlingar

Det är inte bara USA som tar avstånd från benämningen "harm reduction" inför förberedelserna för det möte om internationell narkotikapolitik som hålls i Wien i mars i år.


Enligt inofficiella uppgifter om förhandlingar som nu pågår bakom stängda dörrar inför den 52 FN-kommissionen i Wien, opponerar sig också den italienska delegationen på sätt som påminner om de amerikanska invändningarna.


Fler länder borde inta en liknande kritisk hållning mot harm reduction-begreppet så som det definieras av de som intar en mer tolerant hållning till användning av narkotika.


Torgny Peterson


INCB kräver kraftfullare åtgärder mot knarkhandel på internet och mot cannabis

I INCB:s årsrapport, som offentliggörs fredag 20 februari, konstaterar INCB att internet spelar en ökande och "alarmerande" roll i narkotikasammanhang. I stort sett all narkotika går att få tag i via internet.


I rapporten uppmanar INCB också världens regeringar att öka sina insatser mot narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet.


Cannabis fortsätter att vara den mest använda illegala drogen i Europa och Storbritannien "toppar" användningen följt av Italien, Frankrike och Danmark. Lägsta användningen av cannabis förekommer i Bulgarien, på Malta och i Rumänien.


INCB:s president, professor Hamid Ghodse konstaterade vid en presskonferens i London att många länder inte behandlar cannabis seriöst och sänder ut felaktiga budskap om cannabis. I rapporten skriver INCB att det internationella samfundet kanske bör se över cannabis som under åren blivit starkare och förknippas med ett ökat antal intagningar på akutavdelningar.


Omfattande rapportering om rapportens innehåll kommer så snart den offentliggjorts.


Torgny Peterson


Utvecklat sjöövervakningssamarbete

Regeringen har idag bemyndigat Försvarsmakten att sluta avtal om utbyte av sjölägesinformation inom ramen för Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS) med de motsvarande myndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Beslutet syftar till att möjliggöra en utvidgning av det regionala samarbete kring sjöövervakning som idag bedrivs mellan Sverige och Finland.


Omkring 80 000 fartyg passerar Gotland årligen. Östersjön är ett hav präglat av oljetransporter och intensiv sjöfart, med allt vad det innebär av risk för olyckor. Det går heller inte att utesluta risk för militära incidenter och intressekonflikter. Ett gemensamt system för sjöövervakning de nordiska och baltiska staterna emellan ger stärkt möjlighet att följa rörelserna på Östersjön, förebygga olyckor och hantera det som ändå sker. Därför är det viktigt att vi utvecklar samarbetet, säger försvarsminister Sten Tolgfors.


I mars kommer Försvarsmakten, tillsammans med motsvarande myndigheter från flera andra länder i regionen, att i Helsingfors underteckna ett letter of intent för SUCBAS-samarbetet.


Presseminarium om Skatteverkets planerade insatser och kontroller 2009

Skatteverket anordnar 5 mars ett seminarium för journalister om vilka åtgärder som planeras för att minska skatteundandragandet under 2009.


Skatteverket kommer att berätta om den riskanalys och strategi som ligger bakom Skatteverkets val av åtgärder. Därefter följer presentationer av flera nya och pågående aktiviteter och granskningar, bland annat inom kontantbranscher, det finansiella området och internationellt.


Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand kommer att inleda seminariet. Medverkar gör även analyschefen Jan-Erik Bäckman och de ansvariga för några av Skatteverkets viktigaste insatser.


Brasilien och Bolivia ska samarbeta mot organiserad brottslighet

Onsdag 18 februari skrev Brasiliens och Bolivias federala polis under ett avtal om samarbete mot organiserad brottslighet i allmänhet, och mot narkotika, vapensmuggling och penningtvätt i synnerhet.


Torgny Peterson


Ny handbok kan bidra till din personliga säkerhetI samverkan med 14 myndigheter, företag och organisationer har Säkerhetspolisen tagit fram en handbok om personlig säkerhet.


I handboken kombineras information med konkreta råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation.


Råden riktar sig främst till personer som kan komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning.


Du kan läsa Personlig säkerhet  här.


Medel för behandling av illamående kan förhindra abstinensbesvär

Forskare vid Stanford University tror att ett medel för behandling av illamående och kräkningar kan förhindra abstinensbesvär i samband med användning av heroin och morfin.


Tester med möss visar att Zofran blockerar vissa 5-HT3-receptorer, enligt forskarna.


Du kan läsa mer om studien, som är publicerad i Journal of Pharmacogenetics and Genomics, här.


Torgny Peterson


Bättre styrning av Kriminalvårdens lokalförsörjning

Utredningen Kriminalvårdens effektivitet har i dag överlämnat sitt delbetänkande Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning (SOU 2009:13) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår att regeringen ska besluta om antalet platser vid häkten och anstalter på tre års sikt eller längre. I dag är det Kriminalvårdens ansvar att förutse platsbehovet och se till att det finns tillräckligt med platser.


Antalet häktade och fängelsedömda varierar både från år till år och inom ett och samma år. Utredningen konstaterar att det inte är möjligt att med nuvarande metoder göra tillräckligt säkra långtidsprognoser över det framtida behovet av häktes- och anstaltsplatser eftersom trendbrott inte kan förutses. Utredningen konstaterar vidare att det är riksdag och regering som i första hand förfogar över de kriminalpolitiska instrument som styr behovet av häktes- och anstaltsplatser, och som därför kan möta de trendbrott som påverkar förutsättningarna för Kriminalvården. Utredningen föreslår därför att regeringen ska ta över besluten om antalet platser från Kriminalvården.


Kriminalvården skulle med det här förslaget få bättre förutsättningar att i god tid planera sin lokalförsörjning, och kan fokusera på att ge klienterna en god kriminalvård. Förslaget innebär dessutom en ökad kostnadskontroll, säger särskilde utredaren Mats Åhlund.


För att uppnå kostnadseffektivitet inom anstaltsbeståndet kan en del gamla anstalter behöva ersättas av nya. Utredningen har dock inte funnit stöd för att gamla anstalter är mindre kostnadseffektiva än nya anstalter eller att stora anstalter på grund av skalfördelar är särskilt kostnadseffektiva.


Renoverings- och underhållsbehoven är omfattande på många häkten och anstalter. Det innebär stora framtida kostnader för Kriminalvården i form av höjda hyror, eftersom Kriminalvården hyr samtliga kriminalvårdsanläggningar.


Vi föreslår därför att regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att ta fram ett samlat underlag avseende behovet av och kostnaderna för renovering, underhåll och ombyggnation av fastighetsbeståndet för att det ska få en acceptabel standard, säger Mats Åhlund.


Utredningen har också funnit att det är möjligt för Kriminalvården att uppnå fördelar genom en förbättrad konkurrens vid upphandlingen av fastighetsägare.


Straffet för mord

Regeringen har överlämnat en proposition (2008/09:118) till riksdagen med förslag om ändringar i straffbestämmelserna om mord och vissa andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid.


I propositionen föreslås att straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott.


Ett höjt straffmaximum till 18 år föreslås också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, t.ex. människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott, dock inte för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder.


Vidare föreslås att det tidsbestämda fängelsestraffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet.


Slutligen föreslås att den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som i dag högst tio år.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


60% av poliserna i Helmand-provinsen i Afghanistan använder narkotika


Flera tidningar rapporterar idag om den opiumräd, "Operation Diesel", som brittiska och afghanska soldater gjorde mot talibaner i Helmand-provinsen i Södra Afghanistan och som resulterade i beslag av narkotika värd flera hundra miljoner.


BBC rapporterar nu att man tagit del av information som hävdar att 60% av poliserna i Helmand-provinsen använder narkotika.


Läs också:

Airborne troops strike at Taliban´s drug industry


Bilder från "Operation Diesel"

Video från "Operation Diesel"


Torgny Peterson


 


Rights Work! Make them Real!

Rights Work! - den internationella konferensen om systematiskt arbete för mänskliga rättigheter var den första i sitt slag då den anordnades i november 2008.


Konferensen arrangerades av Sverige i samarbete med Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Syftet var att stimulera andra länder och aktörer till att arbeta med mänskliga rättigheter på ett systematiskt sätt, men innebar också en möjlighet för Sverige att lära av andra.


I en slutrapport från konferensen presenteras slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.


Betalar knarkmaffian demonstranterna?

I norra Mexico, på gränsen mot USA, blockerade demonstranter tre broar i protest mot den mexikanska armén upptrappade jakt på våldsverkare och mördare i det upptrappade kriget om narkotikahanteringens marknadsandelar.


Spontana aktioner? Knappast - Your guess is as good as mine - Betalar knarkmaffian demonstranterna då det börjar hetta till ordentligt?


Läs också:

Hundreds of Mexicans Block Bridges to U.S. to Protest Alleged Army Raids, Arrests


Torgny Peterson


Inte bara svenska lärare får stryk av elever

Det är inte bara i Sverige som en del lärare har problem med sina elever. En kvinnlig lärare på en skola i staden Roosendaal har förts till sjukhus med brutet käkben efter att ha attackerats av en 15-årig skolelev då hon bett honom uppföra sig efter att en annan lärare bett konfiskerat hans mobiltelefon, rapporterar ANP.


Besök också:

Opinion 17 februari Hot och våld mot lärare ökar


Torgny Peterson
Utrikesdeklarationen 2009

Regeringens deklaration vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen onsdag 18 februari kan du läsa här.


Det blir ingen uppmjukning av cannabislagstiftningenNya Zeelands hälsovårdsminister meddelar idag att det inte kommer att bli någon uppmjukning av cannabislagstiftningen i landet.


Under ett internationellt symposium om narkotika i Wellington idag sa Peter Dunne att det finns alltför många hälso- och sociala problem förknippade med användning av cannabis för att någon legalisering av cannabis ska kunna komma ifråga.


I sitt anförande vid konferensen i morse sa Dunne bland annat, Let me make it very clear this morning: relaxing the current laws on cannabis is not on this Government's agenda.


Vilken besvikelse måste inte det uttalandet har blivit för George Soros och hans kamrater som bidragit med 35 000 dollar för att arrangera konferensen. Förmodligen lite pinsamt också för Nya Zeelands regering som satsat 165 000 dollar på en konferens där medfinansiären George Soros är en av världens ledande förespråkare för avkriminalisering av cannabis. Men som bekant - shit happens!


Det viktigaste är att Nya Zeelands regering klart markerat att det inte blir någon uppmjukning av landets cannabislagstiftning - vare sig med eller utan $oro$ pengar.


Du kan läsa hela Peter Dunnes tal vid konferensen här.


Torgny Peterson


Gäng slåss om knarkmarknaden inför OS i Kanada

2010 är det dags för vinter-OS i Kanada. Välkommen till British Columbia och den del av Kanada som har landets största ansamling av grupperingar som ägnar sig åt organiserad brottslighet.


Enligt tillgänglig information från flera källor i British Columbia är den senaste tidens ökning av gängrelaterad kriminalitet kopplad till strid om knarkmarknaden i regionen.


Klen tröst kanske för boende i och besökare till området, men förra veckan meddelade de styrande i British Columbia att man har för avsikt att anställa fler poliser och åklagare, föreslå tuffare lagstiftning, bygga fler fängelser och öppna fler domstolar.


Det är ingen tillfällighet att British Columbia i allmänhet och Vancouver i synnerhet har de narkotikaproblem de har. Med ett par drogpolitiskt inkompetenta borgmästare, Larry Campbell var den förste som drev en harm reduction inställning till narkotika hårt, är det inte förvånande att det ser ut som det gör. Det var Campbell som drev igenom öppnandet av den kommunala knarkarkvarten i Vancouver.


Vid en presskonferens i Whistler förra veckan ville IOK:s president Jacques Rougge inte kommentera det ökande våldet och vad det eventuellt kan komma att betyda i samband med OS nästa år. Vi lever i den verkliga världen, sa Rougge då.


Torgny Peterson


Mer om latinamerikanska ledares nej till USA:s krig mot narkotika

John Coleman, PhD, och president för Drug Watch International ger inte heller mycket för de fd statsöverhuvudenas dokument "Drugs and Democracy: Toward a paradigm shift". 


Coleman skriver följande om dokumentet.


The document, "Drugs and Democracy: Toward a paradigm shift: Statement by the Latin American Commission on Drugs and Democracy," is very typical of papers written collectively by political leaders unwilling to assign or accept responsibility for some of their own shortcomings. Far from being a "paradigm shift," this is little more than a re-telling of a familiar tale of woe by former leaders unwilling to accept the verdict of history. Let's discuss a few examples:


1.   "Current drug repression policies are firmly rooted in prejudices, fears and ideological visions."(pg.6)


·         There is nothing offered in the report to support this sweeping statement. With words and concepts as general as "prejudices," "fears," and "ideological visions," I'm sure the authors might have provided some examples. Modern drug control policy has been shaped by several influences, beginning with the first global commission to study and address the Asian opium problem in the late 1800s. All international efforts since that time have been based solidly on a public health paradigm and most, if not all, the Latin American countries are signatories to international conventions in which this concept is firmly and unequivocally rooted.


2.   "Hence, breaking the taboo and acknowledging the failure of current policies and their consequences is the inescapable prerequisite for opening up the discussion about a new paradigm leading to safer, more efficient and humane drug policies." (pg. 6)


·         This looks like something that was written in an office at 410 West 58th Street, New York City, the U.S. headquarters for the Open Society Institute, one of the sponsors of this paper and a leading advocate of ending drug prohibition in the U.S. and around the world. The reader is expected to accept on faith, alone, that current policies have failed but, again, no examples of this are offered. If, as the authors suggest, current policies are unsafe, inefficient and inhumane, one must ask what the situation would be like without prohibition. How humane would it be to double or triple or even quadruple the numbers of people in the world addicted to drugs in the utopian and "open" society of the authors' imagination?


3.   "It is imperative to review critically the deficiencies of the prohibitionist strategy adopted by the United States and the benefits and drawbacks of the harm reduction strategy followed by the European Union." (pg. 6)


·         Again, another gross statement of unsupported assumptions. What are the deficiencies of the "prohibitionist strategy" of the U.S.? Drug abuse in the U.S. remains modest and stable by historic standards and, yes, prisons are crowded and in some cases, over-crowded. What the authors do not mention is that about one-third of all prison inmates in the U.S. are non-citizens and many of those also are (or were) drug smugglers from Latin and South America. Indeed, Colombia has been extraditing its most significant narco-terrorists to the U.S. for years, a practice that President Gaviria refused to do when he was in office. Gaviria came into office partly on the promise to end the extradition of Colombian drug traffickers to the U.S. and he helped to re-write the Colombian constitution to reflect this. He encouraged traffickers to turn themselves in and be subjected to the criminal laws and courts of Colombia in return for a guarantee that they would not be extradited to the U.S. One of the first of the narco-terrorists to take Gaviria up on his promise was Pablo Escobar, the murderous leader of the Medellin cartel. Escobar surrendered in June 1991 and was "imprisoned" at a secret mountain enclave that turned out to be more of a resort than a prison. A year later, in July 1992, after Escobar got bored with living the lavish life of a recluse millionaire, he walked away from his prison. So much for Gaviria's deal with the devil.


·         The above cited sentence from the report is intended to leave the reader with several thoughts: The first and perhaps most important is that a prohibitionist strategy is deficient; the second is the use of the U.S. to exemplify this; and the third is to present the EU's harm reduction strategy as a viable and acceptable alternative, despite some "drawbacks" that, again, are not discussed. This sentence is all about image and how best to present and sell your product. The objective is to sell the idea that prohibitionist strategies are, by their very nature, deficient. This is the sine qua non of this document and its OSI sponsor. 

   

4.   "Taking into account our continent's experience in the fight against the narcotics trade and the seriousness of the problem, the Latin American Commission on Drugs and Democracy addresses the present statement to our countries' governments and public opinion, to the United Nations and the international community, proposing a new paradigm based on three main directives:

  

1.      Treating drug users as a matter of public health.

2.      Reducing drug consumption through information, education and

                        prevention.

3.      Focusing repression on organized crime." (pg. 8)


·         These are valid and worthwhile directives that have been at the core of international drug control policies since at least the 1924-1925 Opium Commission meeting in Geneva under the auspices of the then-League of Nations. They do not, however, represent a "new paradigm," as the authors self-servingly claim, except, perhaps, for some of their own nations. Moreover, the authors undermine whatever credibility they may have by defining these directives in OSI terms, i.e., decriminalization of marihuana. To highlight this point, they gratuitously again point the scolding finger at the U.S., the Great Satan in this fairy tale and the only nation in the hemisphere worthy of scorn by these former leaders.


·         Finally, I'd be remiss if I ignored a glaring error of fact that all too often characterizes OSI propaganda in Latin and South America:


·         "Its [the U.S.] policy of massive incarceration of drug users, questionable both in terms of respect for human rights and its efficiency, is hardly applicable to Latin America, given the penal system's overpopulation and material conditions." (pg. 8)

   

·         Many who are imprisoned on drug charges in the U.S. are nationals of Latin and South America who have been convicted of serious crimes -- crimes that often were ignored by their own governments. Contrary to what the authors state, the U.S. does not imprison people for being "drug users." Ever since a 1962 Supreme Case, Robinson v. California (370 U.S. 660), it no longer is a crime in the U.S. to be an alcoholic, drug addict, prostitute, or vagrant. Possession and sale of drugs, however, remain unlawful but the fact of being a drug addict cannot, as the authors erroneously state, cause one to be incarcerated. This differs from Napoleonic Code law, the core of many legal systems in Latin and South America, in which the mere fact of one's being a drug addict may be a law violation. As presented in this document, this statement represents the twisted and dishonest propaganda of the OSI. Sometimes we see it coupled with the notion that most prisoners in U.S. jails for cannabis violations were convicted of being in "mere possession" of the drug. This canard, likewise, has been debunked by scholarly and independent analysis but it still occasionally finds its way into foreign-produced OSI papers where the level of scrutiny is below that of ideological patronage.


The document, "Drugs and Democracy: Toward a paradigm shift: Statement by the Latin American Commission on Drugs and Democracy," is little more than a minor trip report produced and directed by George Soros and his "Hate-America-First" chorus of failed world leaders and their patrons.


John J. Coleman

PhD

President of Drug Watch International


Läs mer:

Latinamerikanska ledare säger nej till USA:s krig mot narkotika


"Medicinskt" hokuspokusI Time 8 januari i år skriver neurokirurgen Sanjay Gupta om så kallad "medicinsk" marijuana. Med hänvisning till aktuell forskning säger Gupta att THC kan medföra positiva hälsoeffekter för vissa patienter.


Men därifrån till att rösta om allmän tillgång till marijuana för i stort sett vilka krämpor som helst handlar det inte om något annat"medicinskt" hokuspokus, dvs kvalificerat nonsens.


I artikeln säger Gupta att han misstänker att de flesta som är angelägna om att rösta ja på nya lagförslag som tillåter användning av marijuana under "medicinsk" täckmantel inte lider av vare sig glaukom, Alzheimers sjukdom eller illamående som resultat av kemoterapi. Nej, säger Gupta, många vill bara bli höga legalt . Det är därför jag, i likhet med många andra läkare, inte är imponerade av den föreslagna lagstiftningen som skulle innebära legalisering av marijuana utan hänsyn till något som helst medicinskt tillstånd.


Du kan läsa artikeln i Time här.


Torgny Peterson


Behov av att utöka kontrollen av besättningar från South African AirwaysFör andra gången på två månader har ytterligare en hel besättning om femton personer från South African Airways gripits efter att man den här gången hittat kokain värt över tre miljoner.


Vid gårdagens beslag handlade det om fem kilo kokain. Förra månaden gällde det fyra kilo kokain och 50 kilo cannabis. Den gången släpptes besättningen med uppmaning att infinna sig på polisstationen på Heathrow igen den 23 mars.


De femton besättningsmedlemmar som greps på Heathrow igår är anhållna.


South African Airways har bland annat samarbete med SAS inom ramen för Star Alliance.


Torgny Peterson


Rätten till en framtid - Policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete

Hiv och aids har funnits bland oss i över ett kvarts sekel. Trots framgångar i arbetet med att förebygga hiv och med att nå ut med bromsmediciner till allt fler, nysmittas årligen miljoner människor över hela världen.


Hiv och aids är en komplex utmaning som berör stora delar av de drabbade samhällena och hämmar både den sociala och ekonomiska utvecklingen samtidigt som redan uppnådda utvecklingsframsteg riskerar att raseras. Epidemin är därför ett omfattande utvecklingsproblem, snarare än en isolerad hälsofråga. Mot denna bakgrund, samt allvaret vad gäller dess omfattning och spridning globalt, utgör hiv och aids en central prioritering i Sveriges internationella arbete.


Denna policy syftar till att skapa en grundläggande plattform för Sveriges internationella agerande på hiv- och aidsområdet. Målet med policyn är minskad utsatthet för hiv och aids och ökade möjligheter till ett värdefullt

liv för de grupper som främst drabbas.


Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Det viktigaste som Yttrandefrihetskommittén föreslår i delbetänkandet, SOU 2009:14,

är


att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i YGL,


att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på viss anpassning av TV-sändningar i kabel till personer med funktionshinder,


att det ska bli brottsligt att ingripa med repressalier mot den som använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte sker "vid myndighetsutövning"; det innebär en betydelsefull förstärkning av meddelarskyddet framför allt i kommuner och kommunala bolag.


Om Kriminalvårdens effektivitet

Onsdag 18 februari överlämnar utredaren Mats Åhlund delbetänkandet Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning (SOU 2009:13) till justitieminister Beatrice Ask.


Ny lag mot penningtvätt gäller från 15 mars

Riksdagen har beslutat om ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen gäller från 15 mars 2009 och innebär skärpta krav på berörda företag att bland annat lära känna sina kunder utifrån en riskbaserad utgångspunkt. 
 
Finansinspektionen planerar nya föreskrifter som träder i kraft 15 maj. De ersätter nu gällande föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2005:5, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Vi kommer att remittera ett förslag till nya föreskrifter den 9 mars-30 mars 2009.   

Finansinspektionen ska även inrätta ett särskilt organ inom myndigheten för att samordna tillsynen över de aktörer som omfattas av det nya regelverket. 


Läs också:

Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism


Mindre narkotika på krogen i Stockholm

Kroganställda rapporterar att de ser mindre narkotika på krogen i Stockholm, att de har ändrat sin inställning till narkotika mot en mer restriktiv hållning och att de signifikant har minskat sitt eget användande av narkotika. Det visar en studie om förekomsten av narkotika bland gäster och personal på Stockholms krogar, som STAD presenterade 16 februari.


Resultaten hämtas från en enkätundersökning bland krogpersonal som genomförts 2001 och 2007/08. Mellan mättillfällena har en rad insatser gjorts inom ramen för det så kallade Krogar mot Knark samarbetet: förändringar i den fysiska krogmiljön, policyarbete, ökad polisiär närvaro, narkotikautbildningar för olika målgrupper, förbättrat samarbete mellan myndigheter och krogbranschen, samt media och PR-arbete.


Andelen som uppger att de sett narkotikapåverkade gäster det senaste halvåret har sjunkit från 83 till 76 procent mellan mättillfällena. Andelen som anser att det finns mer narkotika på krogen idag än för fem år sedan har sjunkit från 45 till 26 procent mellan mättillfällena.


Andel som svarat att det finns mer narkotika på krogen idag än för fem år

STAD-undersökning 2001 45%

STAD-undersökning 2007/08 26%

Helsingborg 2007* 25%

Värmdö 2007* 10%

*Samma fråga ställdes till krogpersonal i elva kommuner 2007 (Mobilisering mot narkotika)


Det visar på en mycket positiv utveckling mellan mättillfällena. Det gäller att fortsätta det fina arbete som krogarna själva bedriver. Vi har också fått signaler från några krögare om att det kan ha skett en ökning det senaste året, något som vi naturligtvis måste följa, säger Johanna Gripenberg som ansvarar för studien.


STAD genomförde den 12-13 februari tillsammans med Preventionscentrum Stockholm en opinionsundersökning bland 500 st 20-40-åringar i Stockholms län där en av tio (11 procent) av de tillfrågade anser att det skett en ökning av narkotika på krogen det senaste året.


Andelen kroganställda som anser att narkotikapåverkade gäster ska avvisas från krogen har ökat från 74 till 85 procent.


Det är glädjande att krogpersonalen har blivit mer restriktiv till narkotika, de har en mer restriktiv attityd än länets medborgare i stort där endast 66 procent av 20-40-åringar anser att narkotikapåverkade gäster ska avvisas från krogen, säger Johanna Gripenberg. Krogpersonalens attityder och vilja att ingripa är helt avgörande om man vill få bort knarket från krogmiljön.


Andel som svarat att narkotikapåverkade gäster alltid ska avvisas från krogen

STAD-undersökning 2001 74%

STAD-undersökning 2007/08 85%

Helsingborg 2007* 71%

Värmdö 2007* 75%

Novus Opininon 2009** 66%


*Samma fråga ställdes till krogpersonal i elva kommuner 2007 (Mobilisering mot narkotika)


**En opinionsundersökning bland 500 st 20-40-åringar i Stockholms län genomfördes 12-13 februari 2009 (Novus Opinion på uppdrag av STAD/Preventionscentrum Stockholm)


När det gäller krogpersonalens egen erfarenhet av narkotika har användandet det senaste året gått ner från 27 till 19 procent. Ännu större är nedgången i de yngre åldersgrupperna, från 41 till 29 procent i åldersgruppen under 25 och från 33 till 18 procent i åldersgruppen 25-29.


Bakgrund

STAD-sektionen (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) genomförde år 2001 en studie för att kartlägga narkotikasituationen på Stockholms krogar. Kroganställda i Stockholm valdes ut som målgrupp eftersom de anses ha en god uppfattning om narkotikaförekomst på krogen. Därför blev kroganställda som gått STADs kurs i ansvarsfull alkoholservering tillfrågade om de anonymt ville svara på en enkät om narkotikasituationen på krogen. Totalt besvarade 446 enkäten. I den undersökningen rapporterade kroganställda i Stockholm att det ofta förekommer narkotika på krogen både bland gäster och personal. Resultatet av kartläggningsarbetet ledde till att Krogar mot Knark arbetet påbörjades.


Under 2007/08 fyllde 677 i enkäten. Gruppen kroganställda som medverkade i studien 2001 är jämförbar med gruppen 2007/08. Den enda nämnvärda skillnaden är att andelen kvinnor är högre vid den uppföljande mätningen, 49 procent 2007/08 jämfört med 40 procent 2001.


Du kan läsa mer om resultaten här.


Den undersökning som genomfördes 2001 kan du läsa här.


Cannabis: Mess with your mindIdag startar en stor kampanj mot cannabis i Storbritannien där cannabis den mest använda drogen bland 11-15-åringar. Enligt officiella uppgifter används cannabis av nästan 18 procent av personer i åldrarna 16-24 år.


"Skunk" dominerar nu den brittiska cannabismarknaden till 80 procent enligt uppgifter från det brittiska hälsovårdsdepartementet.


Kampanjen, som kostar 2,2 miljoner pund, visar bland annat inslag på brittiska ITV ikväll.


Ett exempel på vad som kommer att visas hittar du här.


Allt om kampanjen hittar du på FRANK.


Torgny Peterson


Snart dags för Spannabis 09


Snart är det dags för svensk, norsk, dansk och finsk tull att hålla ögonen öppna då eventuella cannabisturister återvänder från Spanien efter att ha besökt Spannabis 09, den sjätte spanska cannabismässan i ordningen. Årets mässa, som går av stapeln under perioden 27 februari - 1 mars, har lockat över 150 utställare som på mer än 8 000 kvadratmeter visar upp produkter av alla möjliga slag, inklusive drogtillbehör och en stor mängd cannabisfröer.


Spannabis fokuserar varje år på ett speciellt tema och i år har man valt terapeutiska kvalitéer hos cannabis som tema.


Förra året besöktes mässan av 17 000 personer. En och annan svensk polis och/eller tullare borde göra sig besväret att närvara vid årets Spannabis i Barcelona och senare i år också vid Cannabis Cup i Amsterdam.


Torgny Peterson


Historien om Spice13 februari hade Financial Times en omfattande artikel om Spice. Du kan läsa hela artikeln, med en hel del intressant information för den som inte är så insatt i "ämnet", här.


Torgny Peterson


Holländsk ecstasy storsäljare I Brasilien

En artikel i New York Times berättar om unga brasilianare som flyger till Holland för att köpa ecstasy och hur många har undvikit att gripas av polisen i Brasilien efter att ha betalat tusentals dollar i mutor.


Du kan läsa artikeln i New York Times här.


Kanske vore det bättre att den den tidigare brasilianske presidenten Fernando Henrique Cardoso ägnade uppmärksamhet och tid åt ovanstående förhållande istället för att slösa tid på att föreslå avkriminalisering av cannabis.


Torgny Peterson


Beslag av 3,26 ton hasch


I lördags natt beslagtog marockanska myndigheter 3,26 ton hasch i en spanskregistrerad lastbil i Tanger i norra Marocko. Narkotikan hade gömts bland potatis som utgjorde den huvudsakliga lasten.


Så sent som förra månaden avslöjade marockanska myndigheter den hittills största narkotikasmugglingsligan med 109 misstänkta och bland dessa 76 poliser och andra "representanter" för de rättsvårdande myndigheterna i landet.


Enligt marockanska myndigheter odlas idag cannabis på en areal i storleksordningen 60 000 hektar. Målet är att den totala odlingsarealen ska minskas med ytterligare 10 000 hektar det här året.


Torgny Peterson


Algeriet - kraftig ökning av beslag av narkotika


Algeriet rapporterar en kraftig ökning av beslag av narkotika under 2008 - totalt 30 ton, vilket är 26 ton mer än år 2007.


Beträffande cannabis har algeriska myndigheter hittills i år beslagtagit fem ton hasch.


Torgny Peterson


Kraftig nedgång i antalet beslag av narkotika på KubaI torsdags rapporterade kommunistiska partiets tidning på Kuba, Granma, att beslagen av narkotika på Kuba minskade med 41 procent 2008.


Enligt tidningen var beslagssiffrorna för 2008, 1,8 ton, det näst lägsta antalet beslag på 15 år. Nästan samtliga beslag skedde till havs. Totalt 24 kg kokain beslagtogs dock på kubanska flygplatser vid 13 olika tillfällen.


121 turister greps på olika flygplatser med mindre mängder narkotika och 441 personer greps för smuggling av marijuana.


Torgny Peterson


Om opium och cancer

Intresserad av sambandet mellan användning opium och cancer? Då kan det vara idé att läsa nedanstående  forskningsrapporter.


Opium and Risk of Laryngeal Cancer

Cancer of the bladder in southern Iran

  

Är du intresserad av materialet skickar du ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com så skickar vi materialet.


Torgny Peterson


Latinamerikanska ledare säger nej till USA:s krig mot narkotika

En latinamerikansk kommission under ledning av tre tidigare statsöverhuvuden är mäkta irriterade över USA:s så kallade "krig mot narkotika" och menar att det är dags för ett paradigmskifte i arbetet mot narkotika, eller kanske snarare för narkotika om man läser det uttalande kommissionen med det välklingande namnet The Latin American Commission on Drugs and Democracy publicerat.


I uttalandet föreslår man tre specifika åtgärder:

  

Behandla missbrukare som patienter i det offentliga hälsovårdssystemet

  

Undersök möjligheterna till avkriminalisering av innehav av cannabis för personligt bruk

  

Minska konsumtionen genom utbildningskampanjer som i första hand riktas mot unga

  

Kommissionens ledare - den tidigare brasilianske presidenten Fernando Henrique Cardoso, tillsammans med fd presidenten i Mexico, Ernesto Zedillo och dito från Colombia, Cesar Gaviria - uppmanar den amerikanska regeringen och latinamerikanska regeringar att erkänna bristerna i den nuvarande politiken och börja diskutera nya alternativ.


Inte helt oväntat, med tanke på herrarnas kontakter med amerikanska drogliberaler, föreslår man vidare en översyn av USA:s förbudspolitik och att man tar en närmare titt på Europas harm reduction-strategier.


Med Colombia och Mexico som exempel på USA:s förbudspolitik uppmanar man andra länder att inte ta efter den sortens politik utan istället leta efter "innovativa" alternativ.


I rapporten säger författarna att man istället för ett så kallat "krig mot narkotika" bör ägna sig åt att bekämpa de mest skadliga effekterna som den organiserade brottsligheten orsakar nationer i form av våld, institutionell korruption, penningtvätt och smuggling av vapen. Det faktum att vinster från narkotikahandel till mycket stor del utgör det primära finansiella tillskottet för dessa verksamheter verkar inte ett antal fd statsöverhuvuden ha någon omfattande kunskap om, för de kan väl knappast vara naiva att tro att representanterna för den internationella narkotikabrottsligheten bäst åtgärdas genom insatser i det offentliga hälsovårdssystemet eller genom en avkriminalisering av innehav av cannabis för personligt bruk?


Beträffande korruption kan det vara värt att notera att Colombia, Mexico och Brasilien ligger på 70:e respektive 72:a och 80:e plats i Transparency International:s senaste korruptionsindex (2008).


P.S. Det så kallade "kriget mot narkotika" har inte börjat än. Så länge ett mycket stort antal poliser, som är satta att bekämpa narkotikan, i flera fall är lierade med den organiserade narkotikabrottsligheten, som t ex i Brasilien, Mexico och Colombia, är det inte tal om något krig, möjligtvis om en såväl inkompetent som korrupt drogpolitisk lekstuga.


Herrar Cardoso, Zedillo och Gaviria borde ägna mer tid åt att oroa sig över det än om "paradigmskifte", "innovation" och "pragmatism".


Läs också:

Drugs and Democracy : Toward a Paradigm Shift


Torgny Peterson


Multipelskleros och cannabis: En kognitiv och psykiatrisk studieEn studie av Ghaffar och Feinstein, publicerad i Neurology (2008:71:164-169 - Multipel sclerosis and cannabis: a cognitive and psychiatric study), fann att patienter med multipelskleros (MS) som är regelbundna användare av cannabis har mer omfattande kognitiva avvikelser jämfört med MS-patienter som inte använder cannabis.


Forskarna fann inte samma olikheter vid kontrollerad, farmaceutisk användning av cannabisbaserade medicinska extrakt.


Du kan läsa mer i Neurology här.


Torgny Peterson


Marijuana Anonymous OnlineVälkommen till Marijuana Anonymous Online!


Marijuana Anonymous Online skapades för att utgöra en internetresurs för stöd, information och tillfrisknande från missbruk av marijuana.


Enda kravet på medlemskap är en vilja att sluta använda marijuana. Medlemskap är inte förknippat med några medlems- eller andra avgifter.


Du hittar Marijuana Anonymous Online här.


Besök också Haschguiden.


Torgny Peterson


Helomvändning av läkemedelsjätten GlaxoSmithKline

Andrew Witty, chef för världens näst största läkemedelsföretag, GlaxoSmithKline, gör vad som närmast kan karakteriseras som en helomvändning när det gäller försäljning av billigare läkemedel till världens fattigaste länder.


Witty säger till brittiska The Guardian att priserna på företagets alla mediciner kommer att sänkas i världens fattigaste länder. Den nya inriktningen innebär också tillskott till sjukhus och kliniker och utbyte av kunskap om mediciner som nu skyddas av patent.


Witty utmanar andra läkemedelsföretag att ta liknande initiativ.


Äntligen!


Torgny Peterson


Ryssland skyller ökning av landets narkotikaproblem på NATO:s bristande insatser

Vid en presskonferens i torsdags uttalade chefen för Rysslands federala narkotikakontrollorgan, Viktor Ivanov, kritik mot NATO och sa att NATO:s bristande insatser för att minska heroinproduktionen var orsak till en ökning av narkotikaproblemet i Ryssland.


I Ryssland sker varje dag 80 drogrelaterade dödsfall, enligt Ivanov och mer än 200 personer påbörjar dagligen sin "missbrukskarriär".


Torgny Peterson


Kraftiga böter för försäljning av alkohol till underåriga

Regeringen i Nederländerna meddelar att det blir kraftiga böter för de som säljer alkohol till personer som är yngre än 16 år. En mindre supermarket riskerar böter på upp till 20.000 kronor och förbud att sälja alkohol om "förseelsen" upprepas en tredje gång.


För stora butiker kommer bötesbeloppet att ligga på mellan 20.000-40.000 kronor, meddelar NOS.


Torgny Peterson


Lite att göra i helgen? Läs på om cannabis!"Adolescent Cannabis Exposure Alters Opiate Intake and Opioid Limbic Neuronal Populations in Adult Rats" - Neuropsychopharmacology,2006, 1-9


"Anterior Cingulate Grey-Matter Deficits and Cannabis Use in First-Episode Schizophrenia" - The British Journal of Psychiatry, 2007; 190: 230-236


 "As Marijuana Use Rises, More People Are Seeking Treatment for Addiction" - Wall Street Journal, 2 May 2006


"Association Between Marijuana Use and Transitional Cell Carcinoma" - Adult Urology, 2006 100 -104


"Cannabis Shows Anti-Depression Benefits But Too Much Has Reverse Effect" - The Canadian Press, 24 October 2007


"Cannabis-Related Schizophrenia Set to Rise, Say Researchers" - Science Daily, 26 March 2007


"Differential Effects of Delta-9-THC On Learning in Adolescent and Adult Rats" - Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2 May 2006


"Immunological Changes Associated with Prolonged Marijuana Smoking" - American College of Allergy, Asthma and Immunology, 17 November 2004


"Marijuana Linked to Schizophrenia, Depression" - British Medical Journal, 21 November 2007


"Marijuana Component Opens The Door For Virus That Causes Kaposi's Sarcoma" - Science Daily, 2 August 2007


 "Marijuana Increases the Risk of Both Psychosis In Non-Psychotic People As Well As Poor Prognosis For Those With Risk of Vulnerability to Psychoses" - American Journal of Epidemiology, 2002; 156:319-327


"Marijuana Firmly Linked to Infertility" - Scientific American, 22 December 2000


"Marijuana May Affect Blood Flow in Brain" - Reuters, 7 February 2005


"More Evidence Ties Marijuana to Stroke Risk" - Reuters Health, 22 February 2005


"Regular or Heavy Use of Cannabis Was Associated with Increased Risk of Using Other Illicit Drugs" - Addiction, 2006; 101:556-569


"Report: Using Pot May Heighten Risk of Becoming Psychotic" - Associated Press, 26 July 2007


"Respiratory and Immunologic Consequences of Marijuana Smoking" - Journal of Clinical Pharmacology, 2002; 42:71S-81S


"Smoked Marijuana as Medicine: Not Much Future," Clinical Pharmacology & Therapeutics (2008), H Kalant, Department of Pharmacology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada


"Study Finds that Marijuana Won't Stop Multiple Sclerosis Pain" - Neurology, 2002; 58:1404-1407


 "Too Much Cannabis Worsens Pain" - BBC News, 24 October 2007


"Twenty-Five Year Longitudinal Study Affirms Link Between Marijuana Use and Other Illicit Drug Use" - Congress of the United States, 14 March 2006


"Use of Marijuana Impairs Lung Function" - Addiction, 2002; 97:1055-1061


Alternatives Magazine, Fall, 2006 Issue 39, San Gabriel Valley Tribune 2/07, Message from Steve Kubby, Steve Kubby Released After Serving 62 Days in Jail, April 14th, 2006


Barbers et al., Differential examination of bronchoalveolar lavage ceus in tobacco cigarette and marijuana smokers, Am Rev Respir Dis 1987:135:1271-1275


Barbers et al., Chemotaxis of peripheral blood and lung leukocytes obtained from tobacco and marijuana smokers, Journal of Psychoactive Drugs 1988:20:15-20


Brief of the Institute on Global Drug Policy of the Drug Free America Foundation; National Families in Action; Drug Watch International; Drug-free Kids: America's Challenge, et al., as Amici Curiae in Support of Petitioner

2001 WL 30659 (Jan. 10, 2001), U.S. v. Oakland Cannabis Buyers' Cooperative, 121 S.Ct. 1711 (2001)

Buckley, A case-control study of acute nonlymphoblastic leukemia: evidence for an association with marijuana exposure, Cannabis: Physiopathology, Epidemiology, Detection pp. 155-162 (CRC Press 1993)


California Pot Shops, Morley Safer, 60 Minutes (CBS News) 12/30/2007


Daily News Los Angeles, CA January 19th, 2007  Drug Identification Bible, third edition, page 606, Tim Marnell editor, Denver, CO, 800- 772-2539 (a book for law enforcement, parents and educators)


Economics of cannabis legalization, written by Dale Gieringer, Ph.D., coordinator, California NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws). Reprinted from Ed Rosenthal, ed., Hemp Today pp. 311-24. (Quick American Archives, Oakland, CA 1994)


Fleisher, Winawer & Zauber, Aspergillosis and marijuana, Annals of Internal Medicine 1991:115:578-579


Ramirez, Acute pulmonary histoplasmosis: newly recognized hazard of marijuana plant hunters, American Journal of Medicine 1990:88:5-60N-5-62N


Fligiel et al., Bronchial pathology in chronic marijuana smokers: a light and electron microscopic study, Journal of Psychoactive Drugs 1988:20:33-42


Glazer, Andrew. Medical Marijuana Clinics Face Crackdown, Associated Press, March 11th, 2007


Gong et al., Acute and subacute bronchial effects of oral cannabinoids, Clin Pharmacol Ther. 1984:35:26-32


Inter-Agency Advisory Regarding Claims That Smoked Marijuana Is Medicine - The U.S. Food and Drug Administration, 20 April 2006, www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01362.html  


Marijuana Smoke Contains Higher Levels of Certain Toxins Than Tobacco Smoke, Science Daily, December 18, 2007


Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A. Benson, Jr., Editors. Division of Neuroscience and Behavioral Health, Institute of Medicine, National Academy of Sciences. National Academy Press, Washington D.C., 1999; http://www.nap.edu/html/marimed   


Marijuana may Raise Testicular Cancer Risk: Study, Reuters, February 9, 2009


Marijuana Smokers Face Rapid Lung Destruction - As Much as 20 Years Ahead of Tobacco Smokers, Science Daily, January 27, 2008


Maternal Use of Recreational Drugs and Neuroblastoma in Offspring: a Report from the Children's Oncology Group (United States) Cancer Causes Control, 2006 Jun;17(5):663-9


Memorandum from Chief David Livingston, Concord California Police Department, to the Mayor and Council Members, August 29, 2003; http://www.californiapolicechiefs.org/  Then click on Medical Marijuana Dispensary Information


Murison et al., Cannabinoids induce incomplete maturation of cultured human leukemia cells, Proc Natl Acad Sci USA 1987: 84:5414-5418


Robison et al., Maternal drug use and risk of childhood non-lymphoblastic leukemia among offspring, Cancer 1989: 63:1904-1911


New Study Reveals Marijuana is Addictive and Users Who Quit Experience Withdrawal - All Headline News, 6 February 2007


Psychophysiological Evidence of Altered Neural Synchronization in Cannabis Use: Relationship to Schizotypy - Am J Psychiatry, 2006; 163:1798-1805


Risk of Selected Birth Defects with Prenatal Illicit Drug Use, Hawaii, 1986-2002, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 70: 7-18, 2007


Santa Cruz Sentinel, As We See It: Medical Marijuana Abuse?, March 12, 2007


Supporting Research into the Therapeutic Role of Marijuana, American College of Physicians, 2008


Tashkin, Is frequent marijuana smoking harmful to health? Western Journal of Medicine

1993:158:635-637

Tashkin et al., Respiratory status of seventyfour habitual marijuana smokers, Chest 1980:78:699-706


Tashkin, Shapiro, Lee & Harper, Subacute effects of heavy marijuana smoking on pulmonary function in healthy men, NEJM 1976:294:125-129


Tashkin, Sirons & Clark, Effect of habitual smoking of marijuana alone and with tobacco on nonspecific airways hyperreactivity, Journal of Psychoactive Drugs 1988:20:21-25


Taylor et al., Salmonellosis associated with marijuana: a multi state outbreak traced by plasmid fingerprinting, NEJM 1982:306:1249-1254 ............................................


The Occurrence of Cannabis Use Disorders and Other Cannabis Related Problems Among First Year College Students, Addictive Behaviors 33(3):397-411, March 2008


The Potential Medical Liability for Physicians Recommending Marijuana as a Medicine, Educating Voices, http://www.educatingvoices.org/  (go to bottom of web page)


Tilles et al., Marijuana smoking as cause of reduction in single-breath carbon monoxide diffusing capacity, American Journal of Medicine 1986:80:601-606


Vendor's Reefer Sadness LA Times, December 27th, 2006, LA City Beat, La, Ana, February 15th, 2007


Voth EA, Schwartz RH. Medicinal Applications of Delta-9-Tetrahydrocannabinol and Marijuana. Annals of Internal Medicine 1997; 126:791-798


What Every American Should Know About Medical Marijuana, Office of National Drug Control Policy, 750 17th St. NW, Washington, D.C. 20503 (202) 395-6618 http://www.whitehousedrugpolicy.gov/  


Wu et al., Pulmonary hazards of smoking marijuana as compared with tobacco, NEJM, 1988:318:347-351


"Jag hade tidigare en ganska liberal syn på cannabis"Dr Mark Porter i Storbritannien skriver i dagens Times Online om hur hans tidigare ganska liberala syn på cannabis förändrats.


Du kan läsa artikeln här.


Torgny Peterson


CIA ha fått ny chef


     CIA-chefen Leon Panetta

Amerikanska CIA har fått en ny chef då 70-årige Leon Panetta tog över rodret för underrättelseorganisationen.


I ett tal till ledande medarbetare idag sa Panetta följande:


With great pride and honor, I took the oath of office today to become Director of the Central Intelligence Agency. Pride because it gives me another opportunity to serve the nation. Honor because I will lead a great organization that is on the front line of preserving our national security.


When President Obama asked if I would accept this assignment, he said he wanted someone he could trust, who was independent, and who would call them as he sees them. Throughout my 40-year career in government, I have made it a point to speak honestly to my colleagues, my coworkers, my constituents, and my President. I hope that we can speak honestly to each other and to those we serve.


At its best, intelligence gives our government the clearest possible picture of the world as it is. At its heart, intelligence is the solid base on which our country acts to build the world as it should be. It is a profession of risk, of courage, and of integrity. It is a calling for the dedicated, those who find reward not in public acclaim, but in silent duty.


CIA holds a special place in American intelligence. Free of policy bias, it reports, analyzes, and informs. Its officers tackle the toughest national security problems. With unique authorities and capabilities, it acts boldly to change threats overseas into opportunities. It has a proud tradition of skill, bravery, and technical innovation. I will uphold our Agency's commitment to stand by the law and the Constitution, to build trust with the Congress through vigorous oversight, and to promote effective partnerships inside and outside the Intelligence Community.


Since my nomination, I have begun to see the Agency as it is now. This is a strong organization, and I commend Mike Hayden for improving its performance and morale through his leadership and patriotism. The challenge is to build on that success by continuing to shape CIA's role in protecting the nation, a job we must always do with absolute integrity. It will be my task to ensure that we are equipped and prepared for the demands of today and tomorrow.


In making decisions, I will count on the expertise of CIA professionals, starting with Steve Kappes, who has agreed to continue as Deputy Director. He embodies the Agency spirit of service before self. That clear and noble principle must guide the actions all of us take, from the Seventh Floor to the smallest, most distant base.


CIA is called to do great things for our country-advance its interests, promote its values, oppose its enemies, and aid its allies. I look forward to working with all of you to make our mission America's hope for a better and safer tomorrow.


FBI rapporterar om organiserad internationell brottslighet

FBI ägnar stor del av sin tid åt att bekämpa organiserad internationell brottslighet i USA - brottslighet som i många avseenden utförs av grupperingar från europeiska och asiatiska länder.


Du kan läsa mer om Eurasian organized crime i USA här och om Asian criminal enterprises i USA här.


Veckans podcast av Inside FBI handlar om organiserad brottslighet. Du kan lyssna på programmet här.


Torgny Peterson


Målsägandebiträde - En beskrivning av lagens tillämpning


Det finns inte mycket information samlad om hur systemet med målsägandebiträden används i Sverige.


Lagen om målsägandebiträde (1988:609) infördes år 1989 för att ge stöd åt kvinnor som utsatts för våldtäkt och andra sexualbrott. Den har efter sin tillkomst utökats ett antal gånger till att i dag omfatta målsägande vid flera olika typer av brott.


Regeringen gav i juni 2008 i uppdrag åt Brottsförebyggande rådet att studera hur lagstiftningen används i dag och hur ofta och vid vilka typer av brott målsägandebiträden förordnas.


Du kan ladda ner rapporten, Målsägandebiträde - En beskrivning av lagens tillämpning (Rapport 2009:4) här.


Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

I denna promemoria lämnas förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån (s.k. förbjudna lån) och ett slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån.


Bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån föreslås utvidgas till att även omfatta lån från utländska juridiska personer, lån som lämnas till i utlandet delägar-beskattade juridiska personer samt lån som lämnas i strid med låneförbudet i stiftelselagen (1994:1220).


Dessutom föreslås att räntekostnader inte ska få dras av om de är hänförliga till sådana lån, oavsett när lånet har tagits.


Slutligen preciseras det i lagtexten att penninglån ska tas upp som intäkt hos någon som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare.


Pressträff med Göran Lambertz, regeringens utredare i Yttrandefrihetskommittén

På tisdag den 17 februari överlämnar utredaren Göran Lambertz betänkandet "Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor" (SOU 2009:14) till justitieminister Beatrice Ask.


Göran Lambertz kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad.


DEA lanserar hemsida med information till föräldrar

Amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) lanserade för några dagar sedan en hemsida med information till föräldrar och andra för att bland annat hjälpa dom att identifiera drogmissbruk och hitta resurser där det finns hjälp att få.


Du hittar hemsidan här.


Torgny Peterson


Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

Europaparlamentet har antagit en stadga för dess ledamöter som träder i kraft i samband med den valperiod som börjar 2009, dvs. den 14 juli 2009.


Stadgan innebär bl.a. att Europaparlamentet i fortsättningen kommer att stå för alla ersättningar till sina ledamöter och före detta ledamöter. I och med stadgan kommer ledamöternas arvoden m.m. att bli föremål för gemenskapsbeskattning.


Med anledning av stadgan föreslås i lagrådsremissen anpassningar i skattemässigt hänseende för i Sverige obegränsat skattskyldiga ledamöter av Europaparlamentet.


Diskriminering förekommer i rättsprocessen


Den senaste tiden har flera händelser uppmärksammats som aktualiserar frågan om diskriminering av personer med utländsk bakgrund inom rättsprocessen.


En studie som Brå publicerade i fjol visar att allmänt förutfattade meningar och oflexibla arbetssätt utgör ett allvarligt problem inom rättsväsendet.


Allt fler deltar i föräldrastödsgrupper

Över hälften av landets kommuner kan nu erbjuda stöd för föräldrar med barn upp till 18 år. Det har skett en kraftig ökning de senaste åren. Det visar en ny kartläggning från Statens folkhälsoinstitut.

Kartläggningen visar att under 2008 kunde nästan 60 procent av landets kommuner erbjuda forskningsbaserat föräldrastöd för föräldrar med barn i åldern 2 till 9 år. För föräldrar med äldre barn, 10 till 15 år, finns forskningsbaserat föräldrastöd i 80 procent av kommunerna.

Förutsättningarna för att sprida föräldrastödsmetoder till alla kommuner är goda. Tidigare studier har visat att intresset för att delta i föräldragrupper är hög. Uppemot 50 procent av Sveriges föräldrar uppger att de är intresserade av att delta i en föräldragrupp. Under tiden från 2004 till 2008 har den samlade aktiviteten i landet för föräldrar med barn 10-15 år ökat från uppskattningsvis en procent till 30 procent av en årskulls storlek.

De positiva effekterna av deltagande i föräldragrupper är tydliga. Studier visar att deltagandet kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och minska utagerande beteendeproblem. Föräldrar får ökad kunskap om betydelsen av och verktyg för att visa positiv uppmärksamhet, ha en klar kommunikation och genomtänkt gränssättning i samspelet med sitt barn.

Fördelarna med föräldrastöd uppmärksammas av regeringen som i mars 2009 lanserar en strategi för samhällets föräldrastöd. Alla Sveriges föräldrar med barn mellan 0 och 18 år ska erbjudas föräldrastöd. Satsningen är den största som gjorts inom föräldrastödsområdet och är internationellt sett unik.

Under 2008 presenterades också ett nytt föräldrastödsmaterial "Föräldraverkstan" för föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.


Mer om Föräldrastöd - effekter, spridning och metoder finns att läsa i Uppslagsverk barn och unga samt psykisk hälsa.


Läs mer:

Spridning av nya metoder för föräldrastöd


Garanterad vård!

Senaste numret av CAN:s tidskrift alkohol&narkotika  fokuserar på frågor om vårdgarantin förbättrat vården för missbrukare.


Har vårdgarantin förbättrat vårdens tillgänglighet för människor som söker behandling för sitt missbruk? Och räcker det med en landstingsbaserad garanti, när kommunerna står för en stor del av missbruksvården?


Dessa och många andra relaterade frågor tas upp i senaste numret som bland annat också innehåller följande:


Åtta månaders väntetid för Alexander

Åtta månader från att remissen skickades tills behandlingen startade. Så länge fick Alexander vänta på hjälp i ett landsting som sägs följa vårdgarantin. Under tiden självmedicinerade han med metadon som han köpt på svarta marknaden.


Hur blev det med vårdgarantin för missbrukarna?

För tre år sedan infördes vårdgarantin. Inom missbrukarvården var förhoppningen att de ibland årslånga väntetiderna skulle bytas mot snabb vård. Men hur blev det egentligen? Och räcker det med en garanti på landstingsbaserad vård, när kommunerna står för en stor del av behandlingen?


En extremt lönsam affär!

Missbrukarvård anses av många som kostsamt och resurserna räcker ofta inte till. Men det verkliga slöseriet är att avstå från behandling.Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har i flera ekonomiska analyser visat att framgångsrik rehabilitering av missbrukare är en mycket lönsam affär.


Korta väntetider och låga trösklar

Snabb vård och låga trösklar in i behandling ger goda resultat. Det gäller både läkemedelsassisterad behandling och personer med tungt missbruk som inte självmant söker hjälp. Det visar två projekt i Stockholm; 3G-studien och Lotsprojektet.


Örebro kämpar för att hålla vårdgarantin

I Örebro har landstingspolitiker och ledningen på Beroendecentrum bestämt sig för att hålla vårdgarantin. I flera år fanns ingen väntetid alls, men i somras växte kön fort. Nu kämpar man för att alla som väntar ska få hjälp i tid och för att kön ska försvinna igen.


Stadsdel i Stockholm har infört lokal vårdgaranti

I landstingen har vårdgarantin funnits drygt tre år. Men kommunernas socialtjänst har ingen motsvarighet, trots att forskning visat att psykosociala insatser är viktiga för den som vill sluta missbruka. I stadsdelen Hägersten-Liljeholmen i Stockholm har man infört en egen garanti.


Kosovo - missbruket synligt efter kriget

Så länge kriget pågick syntes inte drogmissbruket. Men nu förvånas många i Kosova när de inser hur utbrett heroinmissbruket är. Landets enda behandlingscenter drivs av frivilliga krafter.


Drogförebyggande arbete i Rosengård

Förebyggande arbete mot drogmissbruk riktat till gruppen 18- 25 år är inte vanligt. Unga vuxna är en grupp som ofta förbises. Men i Rosengård i Malmö finns Rofus, en mottagning för unga missbrukare och anhöriga.


Mer om senaste numret finns här.


Torgny Peterson


Seattle:s polischef blir USA:s "drogtsar"

Samstämmiga uppgifter från USA tyder på att polischefen I Seattle, Gil Kerlikowske, blir USA:s nye "drogtsar" och därmed chef för ONDCP (Office of National Drug Control Policy) under förutsättning att han godkänns av senaten.


Ytterligare information kommer och och när uppgiften bekräftats formellt.


Torgny Peterson


Odlare av psykedeliska svampar hotas av böter på 320 000 kronor och villkorligt fängelsestraff

En 67-åring pensionär från Den Bosch i Nederländerna riskerar böter på 320 000 kronor och ett tre månader långt villkorligt fängelsestraff för odling av psykedeliska svampar, som han använt för att tillverka choklad och kakor, rapporterar De Telegraaf.


Psykedeliska svampar, torkade såväl som färska, är förbjudna i Nederländerna.


Torgny Peterson


Högskoleverket ska utreda avskiljande av studenter

Regeringen har idag givit Högskoleverket i uppdrag att utreda om en student som inte bedöms kunna slutföra hela eller delar av en utbildning på grund av grov brottslighet ska kunna nekas antagning eller kunna avskiljas från utbildningen.


Detta är en fråga med svåra gränsdragningar. Det handlar inte om särskilt många personer, men några fall på senare år har visat att universitet och högskolor möjligen behöver kunna stoppa en student som på grund av grov brottslighet inte kan fullfölja utbildningen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Högskoleverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2009.


Brittiska regeringens svar på rapporten om ecstasy

Ministern Alan Campbell från det brittiska inrikesministeriet har skrivit ett formellt brev till David Nutt, ordförande för regeringens rådgivande organ ACMD med anledning av rådets rapport om ecstasy.


Du kan läsa brevet här.


Debatten om ecstasy går vidare i Storbritannien efter ACMD:s rapport med förslag om nedklassificering av ecstasy.


Läs också:

Ecstasy's long-term effects revealed New Scientist

Ecstasy risks BBC

Attempts to downgrade ecstasy to class B resisted Mirror

Adviser accuses Home Secretary of ignoring science in row over ecstasy Times

Mother in Sussex slams bid to downgrade ecstasy The Argus


Torgny Peterson


Michael Phelps ber sina kinesiska fans om ursäktEfter att den olympiske guldmedaljören Michael Phelps blivit påkommen med att ha använt marijuana vill han nu be sina kinesiska fans om ursäkt i en video som du kan se här.


Torgny Peterson


Ransonering och prisreglering i krig och fred

I detta delbetänkande (SOU:2009:3) redovisas utredningens ekonomiska slutsatser beträffande behovet av en nationell reglering i prisreglerande respektive konsumtionsdämpande och konsumtionsstyrande syfte, samt utrymmet för en sådan nationell reglering med beaktande av de förberedelser som görs inom EU för en reglering med samma syfte och av de bi eller multilaterala avtal som Sverige har anslutit sig till.


Vidare innehåller betänkandet en studie av våra nordiska grannländers reglering av dessa frågor.


Fyra områden, där det skulle kunna uppstå behov av reglerings-åtgärder vid allvarliga fredstida försörjningsstörningar, redovisas särskilt; energiområdet, oljesektorn, livsmedelsområdet och läkemedelssektorn.


Fritt fram för privatsamtal på tjänstemobil med fast avgift

En anställd som ringer privatsamtal med sin tjänstemobil ska inte förmånsbeskattas för sina privata samtal. Detta förutsatt att arbetsgivaren tecknat abonnemang med fast avgift utan särskild samtalsdebitering.


Det är innebörden av ett beslut som Skatteverket fattat i dagarna.


Det blir allt vanligare på arbetsplatserna att ersätta fasta telefoner med mobiltelefoner. Samtidigt har utvecklingen gått mot abonnemang med fast avgift utan särskild samtalsdebitering. En anställd kan alltså inom rimliga gränser ringa fritt utan att det uppstår någon merkostnad för arbetsgivaren vid eventuella privatsamtal, säger Birgitta von Euler, rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor, i en kommentar till beslutet.


Vi har fått allt fler frågor om hur privatsamtal från en tjänstemobil med fast avgift ska värderas. Eftersom det är svårt att särskilja privatsamtalen från nyttan i arbetet betraktar vi det som en biförmån av begränsat värde och då är den skattefri enligt inkomstskattelagen, säger Birgitta von Euler. Detta gäller endast sådana samtalstjänster som omfattas av den fasta avgiften.


Skatteverkets beslut kommer inte att påverka övriga anställda med mobiltelefoner som arbetsredskap om arbetsgivaren har "vanligt" abonnemang med samtalsdebitering.


Om en anställd i andra fall fritt får disponera en mobiltelefon för privat bruk uppkommer normalt en skattepliktig förmån. Det gäller också fortsättningsvis när arbetsgivaren betalar privatsamtal för arbetstelefoner med möjlighet att särskilja privatsamtalen genom förvalda prefix, säger Birgitta von Euler.


Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss om utvidgat avlägsnande. Förslaget innebär bättre möjligheter för polisen att ingripa mot vissa former av allvarligare ordningsstörningar.


Enligt nuvarande bestämmelser får polisen under vissa förutsättningar avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Bestämmelserna om avlägsnande har bland annat tillämpats när våldsamma grupper drabbar samman, och innebär att deltagarna i den ordningsstörande folksamlingen kan transporteras från platsen i inhyrda bussar.


Enligt förslaget ska deltagare i en ordningsstörande folksamling kunna transporteras längre bort eller under en längre tid än vad som hittills varit möjligt. Ett sådant utvidgat avlägsnande får ske om en åtgärd enligt nuvarande bestämmelser inte är tillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sätt som innebär att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar.


Med det här förslaget får polisen bättre möjligheter att ingripa vid allvarligare ordningsstörningar, till exempel i samband med fotbollsmatcher. Den föreslagna tidsgränsen på två timmar är en bra avvägningen mellan kraven på effektiva verktyg för polisen och högt ställda rättssäkerhetskrav, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


David Nutt vill nedklassificera LSD också

Av en intervju med David Nutt i Radio New Zealand framgår det att Nutt inte bara vill nedklassificera ecstasy från klass A till klass B utan också att LSD bör nedklassificeras från klass A till klass B.


Det verkar nu tämligen uppenbart att Nutt, Blakemore och andra liberaliseringsivrare VILL ha en konfrontation med brittiska regeringen i syfte att förändra hela det brittiska drogkontrollsystemet och klassificeringen av narkotika i syfte att på sikt åstadkomma en mer tolerant inställning till narkotika


De två ledande politiska partierna, Labour och the Conservative Party, men speciellt Labour som oroas av de omfattande kostnaderna som missbruket medför, är bestämda i sina åsikter - Storbritannien behöver inte ökad lättillgänglighet till narkotika. Det tredje partiet, Liberal Democrats, som aldrig kan bilda regering men spela en vågmästarroll, är ute och virrar ordentligt i drogpolitiska frågor.


Nutt kanske inte trodde att så många skulle lyssna till hans kommentarer i Radio New Zealand, men du har möjligheten att göra det här.


Läs också:

Government critiised over refusal to downgrade ecstasy


Torgny Peterson


Brittiska regeringen rekommenderas att nedklassificera ecstasy från klass A till klass B

Som väntat rekommenderade idag den brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor, ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs) en nedklassificering av ecstasy från nuvarande klass A till klass B.


ACMD:s rapport är en rekommendation. Det är regeringen som fattar beslutet.


Du kan läsa hela rapporten från ACMD, MDMA (‘ecstasy'): a review of its harms and classification under the Misuse of Drugs Act 1971, här.


Torgny Peterson


Cannabis och cancerBrittiska NHS har publicerat en lättläst artikel om cannabis och cancer utifrån den forskningsrapport om testikelcancer och användning av cannabis som redovisades nyligen.


Du kan läsa NHS-artikeln här.


Torgny Peterson


Om ecstasy i Storbritannien

Som jag nämnt tidigare offentliggör den brittiska regeringens rådgivande organ i narkotikafrågor, ACMD, sin rapport om ecstasy idag.


I väntan på den kan du lyssna på Martin Barnes från DrugScope och Ian Johnston, president för The Police Superintendents' Association här eller en diskussion mellan en drogliberal förespråkare, professor Colin Blakemore, och Storbritanniens ledande expert på ecstasy, professor Andy Parrott här.


Torgny Peterson


Klassificeringen av cannabis


Många har hört av sig och undrat om vad som gäller efter uppklassificeringen av cannabis i Storbritannien.


Följande information från den brittiska regeringen innehåller allt du behöver veta.


Cannabis is a Class B drug

The government reclassified cannabis from Class C to Class B in January 2009. The upgrading to Class B follows a review of cannabis classification which was carried out by the Advisory Council for the Misuse of Drugs (ACMD), at the request of the Prime Minister.


The government accepted 20 of the 21 recommendations from the ACMD report. The government published their response on 13 October 2008.


When announcing the decision to reclassify cannabis, the Home Secretary asked the Association of Chief Police Officers (ACPO) (new window) for their proposals for a clear an workable system of escalation to strengthen the enforcement approach to cannabis possession for repeat adult offenders. The approach proposed and jointly developed by ACPO and the Home Office was the three steps of warning, fine, arrest. See below for an outline of the escalation process for adults caught in possession of cannabis.


Current penalties related to cannabis

As a Class B drug, penalties for cannabis are as follows.


Penalties for supply, dealing, production and trafficking

The maximum penalty is 14 years imprisonment.


Penalties for possession

The maximum penalty increases from two years to five years imprisonment.


Adults in possession of cannabis

If caught in possession of cannabis, as well as considering arrest and confiscating the drug, police are likely to:

give a cannabis warning for a first offence of possession

  

give a Penalty Notice for Disorder - this is an on-the-spot fine of £80 for a second offence


make an arrest if it is the third offence of having been caught with cannabis - this could lead to conviction and a criminal record


ACPO has issued new guidance on policing cannabis possession (new window).


Young people in possession of cannabis

A young person found to be in possession of cannabis will be arrested and taken to a police station where they can receive a reprimand, final warning or charge depending on the seriousness of the offence.


Following one reprimand, any further offence will lead to a final warning or charge.


Any further offence following a warning will normally result in criminal charges. After a final warning, the young offender must be referred to a Youth Offending Team to arrange a rehabilitation programme.


This police enforcement is consistent with the structured framework for early juvenile offending established under the Crime and Disorder Act 1998.


More information is available in our frequently asked questions about cannabis possession.


Kellogg's hotas inte av bojkottResumé.se
gör stort nummer av att Kellogg's hotas av bojkott efter att ha avslutat sitt kontrakt med OS-medaljören Michael Phelps efter att han rökt marijuana.


Kellogg's, och ingen annan heller förresten, behöver vara speciellt orolig för bojkotthotet. Det är nämligen förespråkare för legalisering av marijuana som ligger bakom aktionen - NORML, Drug Policy Alliance och Students for Sensible Drug Policy och i vanlig ordning uppskattar dom ju inte någon/något som försöker sabotera deras agenda att få fler människor att röka på.


Enjoy your Kellog's!


Torgny Peterson


Mer än var fjärde gymnasieelev har haft oskyddat sex på grund av alkohol

Så många som 27% av flickorna och 25% av pojkarna i gymnasieskolans andra år har haft oskyddat sex i samband med alkoholkonsumtion. Dessutom uppger 17% av flickorna och 15% av pojkarna att de haft oönskat sex.

Många har även erfarenhet av andra typer av problem i samband med att de druckit alkohol. Bland annat säger över 20% av både pojkar och flickor att de råkat ut för en olycka eller skadats på grund av alkohol. Av flickorna uppger 15% att alkoholkonsumtionen har lett till försämrade prestationer i skolan eller arbetet. Motsvarande siffra för pojkarna är 9%.

Resultaten är hämtade från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) rapport om Skolelevers drogvanor 2008. Sedan 2004 har CAN gjort årliga drogvaneundersökningar bland elever i gymnasieskolans andra år.

Bland övriga resultat märks att


alkoholkonsumtionen under perioden har varit relativt oförändrad

  

även intensivkonsumtionen (motsvarande en flaska vin) har varit oförändrad


detsamma gäller narkotikaerfarenheten. I 2008 års undersökning svarade 17% av pojkarna och 15% av flickorna att de någon gång använt narkotika. I de allra flesta fallrörde det sig om cannabis.


liksom tidigare år är fler flickor än pojkar som uppger att de röker. De flesta som röker svarar att de bara gör så till fest eller ibland.


andelen pojkar som snusar har sjunkit sedan 2004. Däremot har antalet flickor som snusar inte minskat, även om andelen är på en betydligt lägre nivå än för pojkar.


Undersökningen genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på ett riksrepresentativt urval. I 2008 års undersökning svarade ca 4 900 elever i nian och ca 4 000 elever i gymnasiets andra år på frågor om sina alkohol-narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor.


Rapporten Skolelevers drogvanor 2008 ingår i CANs rapportserie och har där nr 114. Författare till rapporten är Thomas Hvitfeldt och Siri Nyström, båda forskningssekreterare på CAN.


Du kan läsa mer här.


Du kan läsa en sammanfattning av rapporten Skolelevers drogvanor 2008 här eller hela rapporten här.


Fingeravtryck i pass

I lagrådsremissen föreslås ändringar i reglerna för svenska pass. I syfte att ytterligare höja säkerheten i pass föreslås att svenska pass ska förses med så kallade biometriska uppgifter i form av fingeravtryck.


Fingeravtrycken ska lagras i passet. Enligt förslagen ska personer som söker pass låta passmyndigheten ta fingeravtryck.


Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck för barn under tolv år och för personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck.


Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas också, när det gäller särskilt pass, att meddela föreskrifter om undantag från både skyldigheten att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format och skyldigheten att lämna fingeravtryck.


Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut och får inte lagras och sökas med hjälp av automatiserad behandling.


Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2009.


Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden

Sedan andra utredningar visat att hot och våld riktat mot förtroendevalda på lokal och regional nivå är ett betydande problem i Sverige har säkerhetshöjande åtgärder vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting efterfrågats.


Denna utrednings uppdrag har varit att kartlägga behovet av och efterfrågan på säkerhetshöjande åtgärder vid sådana sammanträden samt överväga lämpliga åtgärder om så bedöms nödvändigt.


I första hand har utredningen(SOU 2009:9) härvid haft i uppgift att överväga förslag till lagstiftning som möjliggör säkerhetskontroll i form av kroppsvisitation. Utredningen har emellertid varit oförhindrad att föreslå annan lösning än säkerhetskontroller.


Kan du bli hög av mjölk från kossor som äter industrihampa?Ja, om man får tro det schweiziska federala jordbruksdepartementet så kan det faktiskt vara så.


En del kossor i Schweiz matas med industrihampa. Trots ett förbud mot detta använder mer än 150 bönder i Schweiz industrihampa som kosttillskott till boskap.


Det federala jordbruksdepartementet ser nu i allt större utsträckning till att bestämmelsen att inte använda industrihampa efterlevs. Enligt departementet kan alltför mycket av den psykoaktiva substansen THC hamna i kött och mejeriprodukter. Även om mängden THC är begränsad är den tillräckligt hög för att göra myndigheterna oroade.


Du kan lyssna på en intervju med Eva Reinhard vid det federala jordbruksdepartementet här nedan.


Torgny Peterson


 

Hotline hjälpte till att lösa mer än 700 brott

I Nederländerna mottog en hotline, Meld Misdaad Anoniem, över 76 000 samtal om brott och brottslingar förra året. En sammanställning visar att samtalen resulterade i att 710 brott löstes och 1 100 misstänkta personer greps.


De flesta anonyma tipsen förra året var drogrelaterade.


Torgny Peterson


Professor Nutt får på nöten

Onsdag 11 februari presenterar David Nutt, ordförande i regeringens rådgivande kommitté i narkotikafrågor ACMD, kommitténs rapport om ecstasy.


I veckan som gick blev Nutt världsberömd, inte bara i hästkretsar, utan bland komiker och en del ecstasyfans för sitt uttalande om att det inte är farligare att använda ecstasy än att rida på en häst.


Nutt har fått rejält på nöten av ministern ansvarig för narkotikafrågor, Jacqui Smith, som anklagar Nutt för att trivialisera farorna med narkotika och för att ha visat "okänslighet för ecstasyoffrens familjer".


Vid måndagens frågestund i parlamentet sa Smith att Jag gjorde klart för professor Nutt att jag upplevde att hans kommentarer låg utanför den sorts vetenskapliga råd jag förväntar mig av honom som ordförande för ACMD...Han bad om ursäkt för sina kommentarer och jag har också bett honom att be ecstasyoffrens familjer om ursäkt.


Det kan vara värt att notera att övriga medlemmar av ACMD under veckoslutet tog avstånd från Nutts kommentarer om hästar och ecstasy.


Nutt bör få sparken från posten som ordförande för ACMD. Det finns med all säkerhet ett ansenligt antal kompetenta personer som kan axla den fallne ecstasyryttarens mantel.


Torgny Peterson


Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar

En särskild utredare ska ta ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelands-medborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98) ska genomföras i Sverige.


Läs också:

Dir. 2009:1 - Kommittédirektiv: Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar


Important information about so-called "medical" marijuana / Viktig information om så kallad "medicinsk" marijuana


Citizens in states which have passed "medical" marijuana laws have grown tired of the marijuana-related crime, noise and abuse which "medical" marijuana dispensaries bring to neighborhoods.


Since California passed its "medical" marijuana law, more than 90 cities and counties in the state have had to pass moratoriums or bans on the distribution of marijuana in their communities. As a result of these abuses, only 24 out of California's 58 counties now issue marijuana ID cards. [FN1]


The average marijuana dispensary in California makes $20,000 in profit each day. Marijuana providers buy pot wholesale from street dealers and resell it for twice the amount. [FN2]


In North Hollywood, California alone, there are now more "medical" pot clubs than Starbucks outlets. Less than two years ago, there were only four marijuana dispensaries in Los Angles. Today, there are more than 100. [FN3]


A story from the T.V. news show 60 Minutes shows that "there are legions of people buying "medical" marijuana for the sole purpose of getting high." They are getting marijuana for such conditions as dry skin, hair loss and because high heels hurt a woman's feet. According to 60 Minutes, the "medical" marijuana they buy goes under the names of: Snow White, Super Girl, Afghan Dreams, or New York Diesel. Does that sound like medicine? [FN4]


Some examples of the problems caused by the "medical" marijuana dispensaries are:


Street level dealers attempting to sell to people entering the business

Smoking of marijuana in public areas


Increased "driving while under the influence of marijuana" violations


Attempted burglaries of marijuana establishments


Robberies of clients as they leave businesses with their purchase


Adverse impact an neighboring businesses

Presence of a physician on the premises issuing prescriptions for use, which drew numerous people from out of the area


Lack of effort on the part of dispensary owners/employees to control unlawful or nuisance behavior in and around the business

 
Increased loitering and associated nuisances
 

Complaints that other illegal drugs were sold from the dispensaries
 
Trading of marijuana purchased at a dispensary to a minor for sex
  

Purchasers congregating and smoking marijuana in areas frequented by children
  

Sales of marijuana to persons not holding the appropriate certificate. [FN5]


Does this sound like the way we manage medicine?


References

  

[FN1]Vendor's Reefer Sadness LA Times, December 27th, 2006, LA City Beat, La, Ana, February 15th, 2007;  What Every American Should Know About Medical Marijuana, Office of National Drug Control Policy, 75017 th St. NW, Washington, D. C. 20503 (202) 395- 6618 http://www.whitehousedrugpolicy.gov/


[FN2] Glazer, Andrew. Medical Marijuana Clinics Face Crackdown, Associated Press, March 11th, 2007.


[FN3] Daily News Los Angeles, CA January 19th, 2007, Santa Cruz Sentinel, As We See It: Medical Marijuana Abuse?, March 12, 2007


[FN4] California Pot Shops, Morley Safer, 60 Minutes (CBS News) 12/30/2007


[FN5] Memorandum from Chief David Livingston, Concord California Police Department, to the Mayor and Council Members, August 29, 2003; http://www.californiapolicechiefs.org/ Then click on Medical Marijuana Dispensary Information .


It is important to ask the Attorney General to keep the raids going. The medical marijuana dispensaries violate federal law and have been subject to wide abuse.


Förändringar i regeringens ANT-sekretariat

Inom kort sker förändringar i regeringens ANT-sekretariat, en samordningsfunktion inom regeringskansliet som hittills letts av Martin Färnsten.


Jag antar att inte speciellt många är medvetna om sekretariatets existens eftersom det vare sig synts eller hörts speciellt mycket om sekretariatet i media eller på annat håll.


Hur som haver. Martin Färnsten slutar som gruppledare på sekretariatet den 13 februari och går till Allmänna Arvsfonden där han ska leda en ny treårig satsning på ungdomsprojekt kring delaktighet och värdegrundsfrågor. Han ersätts av Maria Renström som idag arbetar på Folkhälsoenheten i Socialdepartementet.


Carin Khakee på ANT-sekretariatet slutade vid årsskiftet i samband med flytt till Bryssel. Khakee ersätts av Karin Hjelmer som tidigare arbetat på enheten bl a med alkohol, kost och fysfrågor.


Susanne Kuritzén återkom från sin föräldraledighet igår.


Den nya chefen för ANT-sekretariatet har under ett antal år arbetat mycket med frågor kring EU:s alkoholpolicy och kommer nu att bland annat arbeta med alkoholfrågan inför och under det svenska ordförandeskapet i EU.


Det är min, och förmodligen många andras, förhoppning att ANT-sekretariatet och dess verksamhet blir mer synlig och framträdande i framtiden.


Läs också:

Samordningsfunktion för ANT-frågor inrättas


Torgny Peterson


Ekonomin kring narkotikahanteringen i Afghanistan

Strategy Page har publicerat intressant information om ekonomin kring narkotikahanteringen i Afghanistan. Du kan läsa hela artikeln här.


Torgny Peterson


Stor konferens om narkotika i Norge

Norska hälso- och omsorgsdepartementet inbjuder till en konferens om narkotika med anledning av 100-årsjubileet av den första internationella opiumkommissionens möte.


Konferensen är gratis och öppen för alla.


Avsikten med konferensen är, enligt departementet, att belysa komplexiteten  i narkotikapolitiken - om sambandet mellan tillgång, efterfrågan och användning och behovet av ömsesidighet mellan internationella och nationella åtgärder.


Landets hälsovårdsminister, Bjarn Håkon Hanssen, som fått omfattande kritik för sin idé att introducera förskrivning av heroin i Norge är den person som har ansvaret för att samordna regeringens samlade insatser inom narkotikaområdet och han kommer i samband med konferensen att presentera regeringens narkotikapolitiska inställning i internationella sammanhang.


Presentationen kommer att redovisa förutsättningarna för narkotikapolitiken, formulerade mål och ställningstaganden.


Konferensen ska också, meddelar departementet ska också ses i ljuset av FN:s toppmöte om narkotika i mars 2009. Toppmötet är en uppföljning av FN:s specialsession, UNGASS, om narkotika 1998. Tanken är att toppmötet ska göra ett nytt politiskt uttalande om det internationella narkotikaarbetet.


Den som vill delta i konferensen anmäler sig till antita.klem@hod.dep.no . Eftersom utrymmet är begränsat gäller principen - först till kvarn...


Från svensk sida deltar den förre nationelle narkotikasamordnaren i Sverige, Björn Fries, som ska tala på temat "Effektiv narkotikapolitik, erfarenheter och rekommendationer" .


Tid

26 februari 09.30-15.00


Plats

DogA, Norsk design- og arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo


Programmet för hela konferensen hittar du här.


Torgny Peterson


Cannabis och testikelcancer


Regelbunden användning av cannabis kan öka risken för utveckling av den mest aggressiva typen av testikelcancer enligt en studie utförd vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA.


Studien, som publiceras i Cancer , är den första som tittat på kopplingen mellan användning av marijuana och testikelcancer.


Du kan läsa mer om studien här.


Torgny Peterson


Önskemål om omfattande Nato-insatser mot narkotikaI samband med ett besök i den oroliga Helmand-provinsen i Afghanistan i veckan sa general Khodaidad, ansvarig minister för arbetet mot narkotika i Afghanistan, att Nato bör bekämpa narkotikaligorna i landet på samma sätt som man bekämpar terroristerna eftersom narkotikaligorna, enligt Khodaidad, är av samma skrot och korn som terroristerna - dom stöder terrorismen i Afghanistan.


I ett uttalande återgivet av AFP säger Khodaidad att ISAF-styrkorna måste lokalisera dessa mål (narkotikaligorna) och eliminera dom.


För bara en månad sedan kritiserades NATO- chefen i området, den amerikanske generalen John Craddock efter att han uttalat att ISAF-styrkor i området borde attackera knarkproducenter och deras anläggningar i Afghanistan.


General Khodaidad uppskattar att beväpnade grupper med kopplingar till talibanerna tjänade omkring 100 miljoner dollar förra året på att bevaka och skydda knarktransporter - pengar som sedan använts för inköp av nya vapen. Man kan inte skilja på knarkhandlare, talibaner Al-Qaida och terrorister - det är samma människor, säger Khodaidad. Det är narkotikan som utgör stöd för terrorism, talibaner och Al-Qaida i Afghanistan.


Vi måste hitta deras gömställen, vi måste slå till mot deras konvojer och göra fler ingripanden, speciellt i gränsområdena med Pakistan och Iran. Det kan slå hårt mot talibanernas möjligheter, säger general Khodaidad.


Att arbetet mot narkotikaligorna måste intensifieras och effektiviseras står helt klart efter att general Khodaidad konstaterat att man förra året bara klarade av 10 procent av det uppsatta målet.


Enligt general Khodaidad kommer arbetet med att eliminera odlingarna att mötas av än kraftigare motstånd i år eftersom de stora intressenterna i knarkhanteringen har tunga vapen - granatkastare, maskingevär, granater och till med missiler.


Läs också:

HE General Khodaidad, Minister of Counternarcotics, Afghanistan - Can Afghanistan get rid of the opium problem?


Torgny Peterson


Större risk för ohälsa bland barn till ensamstående

Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort.

I de flesta länder klarar sig barn som lever med en ensamstående förälder betydligt sämre än barn som växer upp med två föräldrar. Förklaringen är ofta att en ensamstående förälder hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. I Sverige är välfärdsystemet mycket väl utvecklat. Därför skulle man kunna vänta sig att barn till ensamstående föräldrar klarar sig ungefär lika bra som andra barn.

Men en aktuell forskningsöversikt visar att barn som växer upp med en ensamstående förälder i Sverige löper omkring 50 procent högre risk att drabbas av psykiska problem. Studier visar även på ökade risker för andra typer av problem, däribland självmordsförsök, alkohol- och drogrelaterad sjukdom samt fosterhemsplacering.

Det verkar med andra ord inte bara vara tillräckligt att kompensera med väl utbyggda välfärdssystem, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Annan forskning visar att barn behöver flera vuxna. De flesta familjer startar med två föräldrar. Om det går att förebygga separationer skulle färre barn växa upp med en förälder. Här spelar familjerådgivningen och övriga insatser som uppmuntrar samspel mellan barn och andra vuxna en viktig roll.

Konflikter i familjen påverkar barnens hälsa, kanske mer än själva ensamföräldraskapet i sig, fortsätter Sven Bremberg. Därför är det viktigt att förebygga konflikter mellan föräldrar och samboende vuxna.

Konfliktförebyggande metoder har visat sig ha positiva effekter för barnen. En metod som används i Sverige är PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program). Utöver detta så är förskola, skola och fritidsverksamhet av stor betydelse eftersom de har möjlighet att nå alla barn också de som saknar tillgång till flera engagerade vuxna hemma.

I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn.

Läs mer:
 "Uppslagsverket för barn och unga"


Nutt bör avgå omgående

Att akademisk utbildning och professorstitel inte är någon garanti för kunskap är professor Nutt i Storbritannien ett levande exempel på.


Om man gör anspråk på att vara en seriös forskare, vilket Nutt aldrig är sen att poängtera att han är, och i samma andetag ägnar sig åt jämförelser beträffande ritt på en häst och skadeverkningar av ecstasy då är man mer än lovligt akademiskt korkad.


Förtroendet för Nutt har i och för sig redan sjunkit rejält efter hans klassificeringsjippo av droger som togs på största allvar, bland annat av Vetenskapsradion i Sverige.


Den brittiska regeringen borde be Nutt att se sig om efter en placering i någon förment akademisk lekstuga. Kanske George Soros är intresserad av hans tjänster?


Torgny Peterson


Nytt kändisgnäll

Först Kleerup och nu någon avdankad Playboymodell som klagar över att polisen ingriper vid misstanke om narkotikabrott.


Fullvärdiga medlemmar prospects, hangarounds och andra wannabees som hänger på galor, på Stureplanplaces och andra hak - skippa droger så skippar polisen er. It´s as simple as that!


Torgny Peterson


Omfattande användning av cannabis kan påverka hjärnans utveckling3 februari rapporterade jag om en studie kring hur omfattande användning av cannabis kan påverka hjärnans utveckling.


Om du är intresserad av att läsa studien, Diffusion abnormalities in adolescents and young adults with a history of heavy cannabis use, så skickar du ett meddelande till admin@reageramera.com med uppgift om din e-postadress så får du materialet via e-post.


Torgny Peterson


Om nedklassificering av ecstasy i Storbritannien

Den brittiska regeringen har redan uttalat att den inte kommer att ta några hänsyn till krav på nedklassificering av ecstasy.


Regeringen har redan kört över sitt eget rådgivande organ i narkotikafrågor en gång. Den gången gällde det cannabis och det förslag om en uppklassificering som det rådgivande organet, då under ledning av Michael Rawlins, motsatte sig. Men det hjälpte inte - cannabis är nu uppklassificerat från klass C till klass B.


David Nutt kommer att hålla en presskonferens nästa onsdag.


Jag återkommer med vidare information.


Torgny Peterson


Lyssna på David Nutts försvar om sambandet ecstasy-hästar

För en liten stund sedan diskuterade ordföranden för den brittiska regeringens rådgivande organ i narkotikafrågor, David Nutt, sin åsikt om att det inte är farligare att använda ecstasy än att rida på en häst med David Raynes från The National Drug Prevention Alliance.


Du kan lyssna på Nutt och Raynes här (cirka 19 minuter in i programmet).


Raynes kräver att Nutt bör avgå från sin post och han är ingalunda ensam om den åsikten.


Läs också:

Ecstasy "inte farligare än att rida på häst"


Torgny Peterson


Ecstasy "inte farligare än att rida på häst"

Citatet i rubriken kommer från ordföranden i den brittiska regeringens rådgivande organ ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs), David Nutt (jodå - det stavas med två t även om man kan fundera), som i veckan som kommer förväntas föreslå att ecstasy nedklassificeras från nuvarande klass B till klass C eftersom ecstasy, enligt Nutt, "inte farligare än att rida på häst".


Vem vet - kanske tycker Nutt att det går bättre att rida om man använder ecstasy på samma sätt som en del skojare hävdat att man kör bil säkrare under påverkan av cannabis. Tala om rocket science!


Nutt är samme person som ligger bakom det förslag till klassificeringssystem där han placerar cannabis långt ner på listan över farliga droger.


Den brittiska regeringen behöver inte bry sig om vad Nutt tycker om ecstasy, lika lite som man brydde sig om ACMD:s åsikter om cannabis. ACMD ansåg inte att cannabis skulle uppklassificeras från klass C till klass B, men nyligen trädde den uppklassificeringen i kraft tillsammans med nya påföljder.


Protesterna mot Nutt är omfattande idag efter hans famösa artikel, Equasy - An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms J Psychopharmacol 2009 23: 3-5.  i januari i år, och krav har rests på hans avgång från ACMD.


Jag återkommer med ytterligare rapportering.


Läs också:

Om klassificering av narkotika


Torgny Peterson


Cannabis: The Evil Weed?


Många har ringt och skrivit och undrat var man kan se det BBC-program om cannabis som sändes tidigare i veckan.


Du kan se programmet här.


Torgny Peterson


USA:s förhandlingsdelegation till Wien säger nej till "harm reduction"

Det amerikanska utrikesdepartementet har uppdaterat instruktionerna till sin förhandlingsdelegation i Wien som nu arbetar med förberedelserna inför CND (Commission on Narcotic Drugs) i mars.


De nya riktlinjerna instruerar förhandlingsdelegationen att stödja sprututbytesprogram, vilket är i linje med amerikanska ansträngningar att ta sig an de hälsomässiga och sociala konsekvenserna av drogmissbruk, inklusive spridning av HIV/AIDS.


De nya riktlinjerna gör också klart att USA inte kommer att acceptera referenser till "harm reduction" i dokumentet beroende på de olika sorters initiativ som termen omfattar.


Så är till exempel USA emot injektionsrum, heroindistribution, legalisering av narkotika, distribution av så kallade "safe crack kits" och andra metoder som underlättar narkotikamissbruk.

  

Torgny Peterson


Stort antal offer för människohandel

Förra året registrerade man över 800 offer för människohandel i Nederländerna. 2007 var siffran för antalet offer för människohandeln 716, rapporterar Trouw.


763 av det totala antalet var kvinnor och åtminstone 60% av dessa var avsedda för arbete i landets sexindustri.


Nästan 40% av det totala antalet offer var holländska flickor som tvingats in i prostitution av sina pojkvänner och sedan sålts i Nederländerna


Torgny Peterson


Inte undra på att dom är sega

Att en del användare av cannabis hör till den segare delen av befolkningen i Nederländerna är knappast någon nyhet. Nu får dom konkurrens av läkemedelsbranschens favoritkunder - pillertrillande konsumenter av sömnmedicin.


Enligt Algemeen Dagblad idag, som citerar information från Gezondgids van de Consumentenbond, använder 1,8 miljoner människor i landet sömntabletter och av dessa missbrukar 600 000 sådana tabletter.


Av de 1 500 personer som tillfrågats i en enkät uppgav bara strax över hälften att deras läkare talat om möjliga alternativ till medicinering. Bara 10% hade fått råd om hur och när de skulle sluta använda sömntabletterna.


Torgny Peterson 


Schizofren 19-åring mördade 17-åring efter flera års användning av cannabisVid en rättegång Old Bailey i London idag avhandlades ett mål där en 19-åring knivhuggit en 17-åring till döds på Trafalgar Square mitt i London.


Åklagaren i målet konstaterar att Certainly in this case the defendant's deteriorating mental state coincided with his increasingly heavy abuse of that drug.


Du kan läsa mer om målet här.


Torgny Peterson


Smugglare svalde 2,2 kilo kokain

Holländska nyhetsbyrån ANP rapporterar att en man som anlände med ett flygplan från Surinam greps på flygplatsen Schiphol med 2,2 kilo kokain i 218 förpackningar som han svalt.


ANP meddelar också att polisen på samma flygplats gripit den äldste smugglaren någonsin - en 78-årig man från Dominikanska republiken. Han hade 2 kilo narkotika i sin väska.

Torgny Peterson


Beslag av 70 kilo narkotika på två flygplatser


Under januari månad har portugisisk tull beslagtagit 70 kilo narkotika vid två flygplatser - Lissabon och i Porto - och gripit 16 män och 2 kvinnor i åldrar mellan 25-50 år.


Enligt ett uttalande från tullen kom den beslagtagna narkotikan från Brasilien, Kap Verde-öarna och Guinea Bissau och hittades gömd i handväskor, resväskor, underkläder och skor.


Torgny Peterson


Nederländernas finansminister: Banker måste acceptera coffee shops som klienter


Nederländerna har inte legaliserat cannabis om nu någon tror det. Trots det säger landets finansminister, Wouter Bos, att bankerna måste acceptera coffee shop-innehavarna, dvs knarkförsäljarna i landets cirka 750 coffee shops, som kunder.


I dagsläget säger nästan alla banker nej till sådana kunder, enligt Volkskrant, och hor- och harindustrin (eller sexarbetarna om du föredrar det) står inför liknande "problem".


Nu vet finansministern lika bra som jag att vare sig han eller någon annan kan tala om för en bank vilka kunder de väljer att acceptera respektive avvisa, men Bos har nu bett landets antikartellmyndighet, NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit), att undersöka bankernas agerande. Bankkartell mot knark vore tydligen inte bra?!


Torgny Peterson


Du är inte så osynlig som du tror

"Intellipedia" och "A-Space" har du kanske aldrig hört talas om förut, men det kan vara bra att känna till att det bland annat är dessa två virtuella nätverk som används av amerikanska agenter över hela världen för snabb kommunikation bland annat baserad på koncepten bakom MySpace.


Ett konkret exempel på användande kan du läsa om i en artikel i New York Daily News den 4 februari under rubriken Spies Form Virtual Units on The Fly to Track Terror


Torgny Peterson


Kellogg Co avslutar samarbete med Michael Phelps

News of the World


Världens största tillverkare av flingor, Kellogg Co, meddelar i ett uttalande att man inte förlänger sitt stöd till den olympiske guldmedaljören Michael Phelps efter att det nuvarande kontraktet går ut i slutet av februari.


Orsak: Phelps fångades på bild då han rökte marijuana.


Klokt agerat av Kellogg Co. Fler sponsorer borde tänka i liknande banor. Idrott och knark hör inte ihop.


Torgny Peterson


Intressant om folkomröstning för att ändra regeringsbeslut

Fredag 6 februari presenterar Nederländernas inrikesminister Guusje ter Horst ett lagförslag som innebär att röstberättigade i landet kan folkomrösta om regeringsbeslut som de inte samtycker med, rapporterar NRC.


Flera partier stöder förslaget som, om det ska regleras i lag, kräver en ändring av landets konstitution och ett ja från två tredjedelar av parlamentsledamöterna.


Något för Sverige?


Torgny Peterson


12 självmord i häkten och på anstalter

Efter det fjärde självmordet på ett år i ett fängelse i Haarlem i Holland har nu det holländska justitiedepartementet offentliggjort att totalt 12 personer begick självmord i häkten och på anstalter 2008, vilket är tre färre än 2007.


Ytterligare information om pågående undersökningar kring självmorden väntas i maj i år.


Torgny Peterson


Stor skandal i japansk sumobrottning

Det är inte ofta det talas om skandaler inom sumobrottningen men nu har också den fått sin beskärda del. 

Under de senaste sex månaderna har fyra brottare stängs av från sporten efter användning av marijuana, rapporterar japanska media. 

Torgny Peterson

Lena Jönsson ny generaldirektör för Fortifikationsverket

Regeringen har i dag utsett Lena Jönsson till ny generaldirektör att leda Fortifikationsverket.


Lena Jönsson är född 1958, kommer närmast från arbetet som generaldirektör i regeringskansliet men var fram till den sista december 2008 generaldirektör och chef för Verket för förvaltningsutveckling.


Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare i Försvarsdepartementet och föredragande i riksdagens konstitutionsutskott. Lena Jönsson har också varit generaldirektör och chef för Lotteriinspektionen. Hon har erfarenhet av arbete som styrelseledamot i det statligt ägda fastighetsbolaget Kasernen Fastighets AB.


Lena Jönsson tillträder tjänsten den 1 mars 2009.


Ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Regeringen har idag utsett Gunilla Hulth-Backlund till ny generaldirektör och chef för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).


TLV kommer att få en central roll på den omreglerade apoteksmarknaden. I den nya situationen kommer det att ställas delvis andra krav på myndigheten jämfört med idag. Det är därför en naturlig tidpunkt att se över bemanningen i ledningen och tillföra den kompetens som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar till beslutet.


Gunilla Hulth-Backlund har i olika befattningar varit anställd på Socialstyrelsen sedan 1991 och kommer närmast från en befattning som chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Gunilla Hulth-Backlund, som är 54 år, tillträder uppdraget som generaldirektör för TLV måndagen den 9 februari.


För att få respekt måste man visa respekt

Integrationsminister Nyamko Sabuni kommenterar uppgifter om rasistiska uttalanden av poliser under kravallerna i Rosengård.


De boende i Rosengård förtjänar en ursäkt för de rasistiska uttalandena av poliserna under kravallerna i Rosengård. Vi kommer aldrig komma tillrätta med stenkastandet i Rosengård om inte polisen visar respekt för de boende i Rosengård, unga som gamla. Det är oacceptabelt att lagens väktare i sin tjänsteutövning kränker enskilda medborgare. Vi vet att polisen har haft en svår arbetssituation i Rosengård i samband med kravallerna i stadsdelen, men inget ursäktar detta beteende.


Åtgärder för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället

Som en del i regeringens satsning mot den grova organiserade brottsligheten uppdras åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar, och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.


Beslutet innebär att Carin Götblad får i uppdrag  att föreslå åtgärder för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället.


Det beslut som regeringen i dag har fattat innebär att Carin Götblad tillkallas som särskild utredare med uppdrag att:

- föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och

- föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.


Dagens beslut är ännu ett led i den mobilisering mot grov organiserad brottslighet som regeringen inledde hösten 2007. Målsättningen med regeringens satsning är att de personer som ägnar sig åt denna typ av brottslighet i större utsträckning ska dömas för de brott de har begått eller att förutsättningarna för dem försämras så att de får allt svårare att fortsätta med sin verksamhet. Det kan då bli aktuellt för brottsaktiva personer att lämna den kriminella banan. Den som vill göra det kan behöva hjälp och stöd i  olika avseenden. Myndigheter, kommuner och andra aktörer bör bli bättre på att underlätta för personer som vill bryta sin kriminella bana.


Om många väljer att lämna de etablerade kriminella nätverken kan det leda till att nya grupperingar bildas eller att fler rekryteras till befintliga grupperingar. Den utvecklingen måste motverkas genom kraftfulla insatser.

   

Justitieminister Beatrice Ask: Nu tar vi ytterligare steg för att förstärka kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Kraftfulla åtgärder för att hjälpa dem som vill lämna den kriminella världen och för att förhindra att andra - särskilt ungdomar - dras in i kriminell verksamhet är centrala komplement när vi samtidigt ökar myndigheternas förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.


Länspolismästare Carin Götblad: För att komma åt den grova organiserade brottsligheten i grunden krävs en bred allians av olika samhällskrafter som arbetar tillsammans. Arbetet måste vara långsiktigt och innehålla både repressiva och förebyggande åtgärder. Jag ser mitt uppdrag som att visa på nya vägar i ett sådant arbete.


Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2009.


Läs också:

Dir. 2009:8 Åtgärder för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället

Mobilisering mot grov organiserad brottslighet


Säkrare svenska pass med fingeravtryck

Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att svenska pass ska förses med fingeravtryck.


Förfalskning och missbruk av pass och andra resehandlingar utgör ett allvarligt problem, både internationellt och nationellt. Pass används exempelvis vid människosmuggling, vid människohandel eller i samband med planering och utförande av terroristbrott. Det pågår därför ett intensivt internationellt arbete för att komma till rätta med förekomsten av falska resehandlingar och för att förhindra missbruk av sådana handlingar.


Som ett led i arbetet för att höja säkerheten i pass ska svenska pass nu förses med fingeravtryck. Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Genom förslagen genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området.


Den som ansöker om pass ska enligt förslaget lämna fingeravtryck vid ansökan. Undantag får göras för barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. De avtryck som tas ska lagras i ett chip i passet.


Avtrycken får inte lagras i passregistret eller i något annat register, utan ska förstöras när passet har lämnats ut. De får inte användas för någon form av registersökning. På så sätt bibehålls skyddet för den personliga integriteten.


De nya reglerna föreslås träda i kraft den 28 juni 2009. Tidigare utfärdade pass fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven i passet.


Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till hur EG-direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare ska genomföras.


Vissa frågor om vårdnadsbidrag

I lagrådsremissen föreslås att Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna och socialnämnderna ska lämna ut vissa uppgifter till den kommunala nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag. Det föreslås också att informationsutbytet mellan Försäkringskassan och kommunen kan ske genom s.k. direktåtkomst. Förslagen syftar till att minska felaktiga utbetalningar från kommunen, öka effektiviteten samt förbättra servicen i förhållande till enskilda.


I lagrådsremissen lämnas även förslag om sekretesskydd för ärenden om vårdnadsbidrag samt statistikinsamling av uppgifter om vårdnadsbidrag.


Vidare lämnas förslag till författningsstöd för Försäkringskassan att återkräva felaktigt utbetalt vårdnadsbidrag när detta har lämnats som familjeförmån i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. I dessa fall är Försäkringskassan samordnande myndighet och den som utbetalar vårdnadsbidraget. Det föreslås att Försäkringskassan därvid även får efterge återkrav.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Tal av Maria Larsson vid Psykisk hälsa-koferensen 28 januari

Jag är glad att få komma till den här konferensen om psykisk hälsa för andra året i rad. Det är en imponerande bredd i föreläsningar, utställningar och inriktningar. Det speglar väl alla de områden och alla de metoder där vi kan arbeta för att främja den psykiska hälsan. Jag ska peka på några områden där regeringen arbetar för att främja hälsan. Det är ett område som är högt prioriterat.


Det intresse som finns för att vårda sin psykiska hälsa är väldigt glädjande. Jag tror att vi alla känner att det samhälle och de förväntningar som omger oss inte alltid skapar goda förutsättningar för välmående. Pressen att lyckas, att se bra ut, att tjäna pengar. Riskerna för att misslyckas tycks vara större för tjejer. Jag ska i eftermiddag åka till Norrköping och besöka en verksamhet som heter Primadonnor. De ser baksidan av välfärdssamhället och tar hand om tjejer som skadar sig själva.


Flera rapporter visar att de som känner oro, ängslan och ångest har  blivit fler under hela 1990-talet. Det har minskat under senare år utom för unga kvinnor 16-24 år, där ökar andelen fortfarande. Enligt Socialstyrelsen lider ca 100.000 tonårsflickor i Sverige av ätstörningar och debutåldern sjunker: 9 och 10-åringar kommer idag till ätstörningskliniker med fullt utvecklad anorexi. Enligt Ungdomsstyrelsen har psykiska besvär blivit allt vanligare och att det främst är unga kvinnor som drabbas.


Därför vill jag idag särskilt fokusera barn och ungdomar. Många barn och ungdomar har det bra. I en rapport från Ungdomsstyrelsen säger 80 procent att de har en bra fysisk och psykisk hälsa. Även om barns fysiska hälsa har förbättrats de senaste decennierna, märker vi att den psykiska hälsan försämras. Inte minst hos unga tjejer. Flickor tar över pojkarnas alkoholvanor och berusningsdrickandet ökar. Till följd av den ökade alkoholkonsumtionen är det också fler ungdomar som vårdas för narkotikamissbruk. Och jag är personligen mycket oroad över att kokain och hasch tränger in i ungdomsgruppen, en trend som förstärks av ett antal idoler och musikmakare i musikbranschen.


Trots de data vi har om hur det står till, är det angeläget med ökad kunskap. Därför kommer vi att genomföra en nationell undersökning av den psykiska hälsan i ungdomsgruppen. En undersökning som kan brytas ned på kommunnivå och därmed bli användbar lokalt. Den kan upprepas lokalt och därmed ge information över tid om den psykiska hälsan i varje kommun.


I den folkhälsoproposition som regeringen lämnade våren 2008 lyfte vi fram ett antal viktiga faktorer som främjar hälsan. En grund för att ha god hälsa är att man har nära relationer, att man har relationer som ger närhet och kärlek. Det är också viktigt att man känner att man har inflytande över sin vardagssituation och att man utvecklar ett gott självförtroende. Då finns det större förutsättningar att klara sig väl när man drabbas av en kris eller utsätts för påfrestningar. Därför behöver vi att såväl arbetslivet som förskolan och skolan främjar goda livsbetingelser. Betydelsen av att miljöer där vi vistas dagligen är hälsofrämjande kan inte överskattas.


Nationellt Centrum för Främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid  Örebro Universitet, är exempel på en viktig aktör som arbetar främjande för våra barn och unga i skolan.


I de allra flesta fall är uppväxtmiljön, främst hemmet, det som präglar oss och ger oss värderingar och redskap för att klara påfrestningar när vi växer upp. Därför är ungas hälsa och barns uppväxtvillkor prioriterat i regeringens politik. Jag är övertygad om att ett bra preventivt arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa handlar om att ge ett bra stöd till föräldrarna. Föräldrar är ju de viktigaste personerna i varje barns liv och har störst möjlighet att grundlägga goda vanor för kost, rörelse i vardagen, tillit och meningsfullhet i livssynen.


Samhällets stöd till föräldrar idag är bristfälligt och otillräckligt. Det fungerar bra under graviditeten och under barnets första år. MVC och BVC har väldigt viktiga uppgifter. Men bilden är att föräldrar sedan överges och förväntas klara livets svåraste uppgift på egen hand. Jag vill därför medverka till att vi kan bygga upp ett stöd som kan ge föräldrar tillgång till både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. Under barnets hela uppväxt, alltså även för tonåringar.


Ett förslag om en strategi för ett utvecklat föräldrastöd lämnades förra veckan. Jag hoppas det kan ge ett bra underlag för debatt och diskussion om vilket stöd föräldrar behöver. Föräldrastödsstrategin omfattar förslag om hur föräldrar kan bli trygga i sin roll genom att stärka deras självtillit. En hjälp till självhjälp som jag tror att alla som har eller har haft barn av och till kan känna behov av ett stöd som kan förebygga att små problem växer sig stora.


Många föräldrar efterfrågar mötesplatser där de kan träffas och utbyta erfarenheter och stödja varandra. Det kan vara lättillgänglig, men korrekt information i form av hemsidor och telefonrådgivning men också mer handfast stöd i form av rådgivning från professionella. Den nationella strategi som föreslås kan ses som en handlingsplan för hur kommuner, landsting och staten tillsammans med ideella och privata aktörer ska kunna erbjuda föräldrar, som efterfrågar det, stöd i olika former under barnets hela uppväxt.


Föräldrastödsstrategin finns nu på Socialdepartementets hemsida som en sk öppen remiss under den närmaste tiden. Använd möjligheten att tycka till om den.


När, och hur ungdomar kommer i kontakt med alkohol har stor betydelse  för vilka alkoholvanor de får i vuxen ålder. Alkoholkonsumtionen bland unga hänger också ihop med många andra saker, som till exempel kriminalitet och utagerande beteende. Jag vill gärna ha ett förebyggande perspektiv. Stora resurser koncentreras till hälso- och sjukvården, till behandlingsverksamhet och till eftervård. Och det är viktiga åtgärder. Men de ansträngningar och insatser vi gör i förebyggande syfte, och särskilt när de riktas till barn och ungdomar, de har ett värde som varar länge.


Jag har ju varit lärare och som lärare möter man barnen som mörkar om sin livssituation. Ibland, när något barn vill berätta, får man höra hur de är rädda att gå hem, därför att hemmiljön är det som är problemet. Utgången hur det går för barn som växer upp i hem med missbruk, beror väldigt mycket på om de upptäcks i tid och vilket stöd som kan ges av omgivningen.


Nyligen rapporterade Folkhälsoinstitutet ett uppdrag de fått av regeringen som visar att cirka 385.000 barn kommer i kontakt med alkohol på ett skadligt sätt i sin hemmiljö. Det uppdraget bottnar i den uppmärksamhet vi gav åt de här barnen genom en stor konferens som gick samtidigt på 21 platser i landet för ett drygt år sedan. Det vi ville göra var att skapa bättre möjligheter för skola och socialtjänst att tidigt upptäcka de här barnen. Ge kunskap och öka samverkan. Och dra nytta av den kompetens och det engagemang som finns i olika frivilligorganisationer.


Sedan dess har jag träffat många frivilligorganisationer, kommuner och lokala myndigheter genom de länsmöten som jag och min statssekreteare haft med de viktigaste aktörerna i varje län. Min vision är att varje kommun ska kunna upptäcka barn som lever i missbruksmiljöer. Och kunna erbjuda gruppverksamhet eller annat stöd. Risken för de här barnen att utveckla ett eget missbruk är fem gånger större. Det är ett viktigt arbete som förebygger psykisk ohälsa.


Regeringens betoning i det förebyggande arbetet innebär en satsning på det lokala arbetet. Varje kommun bör till exempel ha en lokal drogsamordnare. Regeringen har förstärkt det lokala drogförebyggande arbetet, genom att alla län nu har minst en anställd sk länssamordnare för det förebyggande ANT-arbetet. Samarbetet med ideella organisationer är ett viktig verktyg - som kommunerna måste se  möjligheterna att samarbeta med.


För att stimulera utvecklingen av det lokala hälsofrämjande arbetet har regeringen satsat 50 miljoner kr. Avsikten är att öka kunskapen om vilka lokala arbetsmetoder som är effektiva och vilka samverkansmetoder som fungerar bäst för att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.


Folkhälsoinstitutet har valt ut sex kommuner, Helsingborg, Karlstad, Katrineholm, Skara, Uppsala och Östersund, och dessa kopplas ihop med lämpliga forskningsinstitutioner. Som exempel på sådant arbete kan man nämna det alkoholpreventiva arbetet tillsammans med föräldrar inom Örebro Preventionsprogram och familjecentrumsverksamheten i Leksand. Slutsatsen vi har dragit är att lokalt hälsofrämjande arbete som sker systematiskt och i samverkan både med myndigheter, frivilliga organisationer och dem det berör, har stora möjligheter att bli framgångsrikt.


En angelägen del i folkhälsopolitiken handlar om arbetet för att förebygga självmord. Att ha ont i kroppen syns ofta utanpå och det är inte svårt att berätta om för andra. Men när man har ont själen håller man ofta tyst om det. Och omgivningen brukar sällan fråga hur det är ställt. Jan-Olof Forsén, som är ordförande i RSMH, säger att han nu ofta får frågor  om varför han haltar när han nu fått ont i knäna. Men under många års psykisk ohälsa har han varit väldigt ovan att folk frågor om hans hälsa, men van att leva med en psykisk funktionsnedsättning som inte syns utanpå.


Självmordstalen för befolkningen som helhet har sjunkit hela tiden sedan 1980. Men inte för åldersgruppen under 25 år. För unga kvinnor i åldern 15-24 år ser vi istället att de ökar. Det som i journalregistret kallas "Avsiktligt självdestruktiv handling" har ökat ända sedan 1998. I folkhälsopropositionen föreslås en noll-vision vad gäller antalet självmord. Något som föranledde en viss debatt och anklagelser om att vara verklighetsfrånvänd. Men jag menar att vi inte kan ha någon annan utgångspunkt än att vi i varje enskilt fall måste göra allt vi kan för att ge andra alternativ till individen än att ta sitt eget liv. Självmord kan, och ska förebyggas.


Det är ett etiskt ställningstagande som avslöjar den syn på livets okränkbarhet som jag menar att samhället och lagstiftaren ska stå bakom. Det är också en humanitär utgångspunkt, främst naturligtvis för den som förlorar sitt liv. Men också för alla de anhöriga som tillfogas ett livslångt lidande av att någon närstående begått självmord.


I folkhälsopropositionen pekade vi på vikten av bättre kunskap, både hos befolkningen som helhet, och för vårdpersonal. Även inom skolan finns behov av att veta hur man kan förebygga självmordsförsök bland skolelever. Ett annat uppdrag som vi gett utifrån folkhälsopropositionen vill jag särskilt lyfta fram. Om en person som begått självmord varit i kontakt med vården senast fyra veckor innan självmordet görs, alltså en kartläggning av vad som hänt och vilka kontakter som förevarit. Men jag menar att en sådan händelseanalys alltid bör göras, oavsett om man varit i kontakt med vården eller med några myndigheter. Jag har i tidigare tal liknat det arbetet vid vad som sker efter en flygolycka, det som Statens Haverikommission arbetar med. Därför tillsätts inom kort en utredare som ska se om man kan skapa en sådan nationell funktion för händelseanalyser.


När vi nu befinner oss i ekonomiska orostider vill jag också gärna lyfta fram vad det betyder att ha ett arbete. Och vad det betyder för unga människor att de går klart grundskolan och gymnasiet. Regeringen har sett det som viktigt göra det lättare för ungdomar att få jobb genom bland annat sänkt arbetsgivaravgift,  jobbgaranti och lärlingsutbildning. Också inom psykvården finns det ett barn- och ungdomsfokus. Genom att korta väntetiderna till den psykiatriska barn- och ungdomsvården ska man snabbare kunna få hjälp. Jag kan också nämna den ungdomsmottagning på nätet som startade i slutet av förra året.


Det finns mycket mer att säga om den psykiska hälsan men jag har sett i programmet att ni kommer att få träffa många väldigt kompetenta talare. Jag hade velat beröra också något om äldres hälsa, att öka deras självbestämmande och integritet menar jag är direkt hälsofrämjande till exempel genom ökad valfrihet; att man själv kan välja utförare. Jag hade också gärna talat om hur vi kan stärka er som arbetar professionellt med socialt arbete. Att förstärka professionen genom mer forskning och att vi kan öka spridningen av såväl forskningsresultat som metoder som utgör beprövad erfarenhet.


Vi kommer att förstärka tillsynen då vi sett ganska stora brister och stora olikheter över landet. En bra tillsyn är bra för den individ som ytterst är föremål för beslut enligt Socialtjänstlagen. Och det är också bra för er som arbetar med att tillämpa den.


Jag vill önska er lycka till under de här dagarna.


Tack för ordet.


Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.


I lagrådsremissen föreslås att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation). Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ändamålen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal.


Den ökade patientsäkerhet som förslaget ger upphov till anses överväga det intrång i den enskildes integritet som det innebär att fler personer ges tillgång till läkemedelsförteckningen.


Ändringarna i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning föreslås träda i kraft den 1 juni 2009.


Personnummer och samordningsnummer

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Det är framför allt för födelsetider den 1 januari eller den 1 juli vissa år under 1950- och 1960-talen som födelsenummer saknas. Totalt saknas födelsenummer för åtta födelsetider, samtliga avseende män. Sjutton födelsetider har färre än 50 lediga nummer.


För att komma till rätta med denna brist föreslår regeringen i denna proposition att Skatteverket, om det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, får möjlighet att i stället ange en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer. Följden av förslaget blir att ett antal personer kommer att få personnummer där födelsetiden avviker från den verkliga födelsedagen med en eller högst ett par dagar. Möjligheten till avvikelse kommer emellertid enbart att behöva utnyttjas vid tilldelning av personnummer till vissa personer som är äldre än 3040 år. Yngre personer kommer däremot alltid att få uppgiften om den verkliga födelsedagen som en del av personnumret eftersom det inte saknas några födelsenummer för dessa födelsetider. Avvikelsen kommer därför inte innebära några avgörande problem för den enskilde och inte heller ha någon särskild betydelse för de myndigheter eller privata företag som har behov av uppgift om födelsetid. Nackdelen med denna mindre avvikelse måste dessutom ställas mot att personnumrets konstruktion behålls, vilket innebär mycket stora kostnadsbesparingar för samhället jämfört med en mer ingripande förändring där personnumrets konstruktion ändras.


Propositionen innehåller även förslag om att vissa personer som omfattas av regler om immunitet och privilegier ska kunna tilldelas personnummer trots att de inte folkbokförs.


Norge går före bakåt! - Rena sprutor i norska fängelser?

Om man inte ens klarar av att skapa narkotikafria fängelser hur kan man då tro att det ska vara möjligt att åstadkomma ett narkotikafritt samhälle?


Kontrollen i fängelserna bör ökas för att se till att tillgången på narkotika och därmed 'behovet' av sprutor elimineras.


Det bör inte vara någon övermänsklig uppgift att komma till rätta med narkotikaproblemet i fängelsevärlden eftersom det i stort sett bara finns ett antal sätt att få in narkotika i fängelser - via försändelser, vid besök, i samband med permissioner, inkastat 'material eller införsel med hjälp av korrumperad personal.


Eller är det så illa ställt att det blir 'lugnare' i fängelserna om intagna har möjligheten att använda narkotika och att man därför är måttligt intresserad av att ta tag i problemet på allvar?


Frågan aktualiseras efter att en rapport författad av Svein-Erik Ekeid för det norska Helsedirektoratets räkning offentliggjorts. Tanken är nu att Helsedirektoratet och Justitiedepartentet ska skicka ut rapporten på remiss.


Några huvudpunkter i rapporten

I rapporten understryker författaren att det överordnade målet har varit och fortfarande är att avlägsna alla otillåtna droger. Nollvisionen är emellertid, enligt Ekeid, inte realistisk i alla sammanhang.


I många år har klorin funnits tillgängligt i norska fängelser så att de intagna kan tvätta sina använda sprutor. I samhället delar man ut sterila sprutor och nålar för att förebygga smitta. Mot bakgrund av att intagna har samma rätt till hälsovård som alla andra rekommenderar rapporten att man startar med sprututbytesprogram också i fängelserna och att hälsovården i fängelserna, inte kriminalvården, ska stå för sprututbytesprogrammen.


60 procent av de intagna i norska fängelser har allvarliga drogproblem och man antar att ungefär hälften av dessa har injicerat narkotika. I rapporten hänvisar Ekeid till erfarenheter från ett antal europeiska länder, som gett intagna tillgång till sterila sprutor och nålar. Åtgärderna har resulterat i minskad blodsmitta utan att orsaka ökad användning av droger eller ökade disciplinära problem eller att sprutor och/eller nålar använts som vapen.


Ekeid har uppenbarligen inte förstått vikten av att vidta åtgärder för att få missbrukare från missbruket under tiden i fängelse. Ekeids förslag innebär inget annat än att man underlättar fortsatt missbruk under förespegling av att detta skulle ha något att göra med "rätt till hälsovård". Inget annat än kvalificerat skitsnack!


Återigen - Norge borde kanske se sig om efter en annan konsult för att utveckla arbetet mot narkotika på norska fängelser.


Återstår bara att den norske hälsoministern, som nyss besökt Schweiz för att lära sig mer om heroindistribution, kryddar Ekeids förslag med ett förslag om gratis heroin till intagna opiatmissbrukare.


Du kan läsa hela rapporten, Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige, här.


Läs också:

Norge går före bakåt - Sprutautomater utanför celldörren!


Torgny Peterson


Cannabis - The Evil Weed?


Igår sände BBC i programserien Horizon ett intressant program om cannabis.


Programmet Cannabis - The Evil Weed?, ger till skillnad från en del andra program en något mer balanserad bild av ämnet cannabis.


Cannabis är den mest använda illegala drogen i världen och diskussioner om drogen är omfattande. Kan cannabis orsaka schizofreni? Är cannabis beroendeframkallande? Är det en inkörsport till andra droger? Kan cannabis användas som medicin?


Programmet belyser dessa och många andra frågeställningar.


Du kan här nedan se hela det 60 minuter långa programmet uppdelat i 10-minuterssekvenser som automatiskt avlöser varandra.


Torgny PetersonRegeringen stödjer lokalt tobaksförebyggande arbete

Regeringen kraftsamlar mot tobaken. På det lokala planet görs fantastiska insatser och det vill vi stödja. Tobaksrökning är den enskilda faktor som orsakar flest cancerfall och flest dödsfall i cancer. Vi måste främja insatser som gör för att unga inte börjar röka. Det ska vara svårt att börja röka och lätt att sluta. Det säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister i en kommentar, med anledning av att totalt 22 samverkansprojekt har beviljats stöd för att under 2009 och 2010 driva tobaksförebyggande arbete inom landsting, regioner eller kommuner.


I folkhälsopropositionen (Prop. 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik) beslutade regeringen om vilka prioriteringar som ska göras för att förebygga användning av tobak. Regeringen beslutade bland annat att rikta ett nationellt stöd till lokalt arbete och nationell samordning av tobaksfrågan. Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra insatserna i nära samarbete med landets frivilligorganisationer.


Tillsammans har projekten beviljats 12 miljoner för verksamheten under 2009. Det är kommuner, landsting och länsstyrelser som har haft möjligheten att söka medel. Satsningen görs i det regeringsuppdrag som Statens folkhälsoinstitut har på tobaksområdet fram till år 2010. För frågor kring urvalskriterier och dylikt hänvisas till FHI.


Uppdraget innehåller förutom samverkansprojekt även möjligheten för alla landsting och regioner att söka stimulansmedel för att utveckla tobaksavvänjning. 20 av 21 landsting/regioner har skickat in projektansökningar och alla som har sökt har fått medel.


Av Statens folkhälsoinstitut beviljande samverkansprojekt

Tobaksprevention och invandrargrupper, Göteborgs stad

Tobaksfri gymnasieskola, Landstinget i Kronoberg, Gotlands och Järfälla kommun samt A Non Smoking Generation

TOPSOMAR, Landstinget i Västmanland

Minska tobaksbruket bland ungdomar i Gävleborgs län, Landstinget i Gävleborg

Livsstilsskolan Tänk Om, Hälsoenheten i Södertälje

En nollvision för bans tobaksexponering - för jämlik hälsa, Landstinget i Jönköping

Tobaksfri.nu, Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner

Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen, Folktandvården i Västra Götalandsregionen

Den rökfria familjen, Landstinget i Kalmar län

TUM, ungdomsmottagningar/ungdomshälsa, Landstinget i Östergötland

Samverkan tobaksförebyggande metodutveckling, Stenungsunds och Tjörns kommun

Tobaksfri Duo Norr, Landstinget i Västernorrland/Norrbotten

Minska tobaksbruket i norra Örebro län, Nora kommun

Glöd i det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm

Ansvarsfull tobakshantering, Umeå Socialtjänst

Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk, Länsstyrelsen i Södermanland

Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län

HaKeN, Handlare och Kommun enade för ett Nyttigare samhälle, Gotlands kommun

Ansvarsfull tobakshantering, Lerums kommun

Ingen rök utan eld i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland

Utveckling av tobaksförebyggande insatser, Länsstyrelsen i Östergötland

En tobaksfri uppväxt - närsamhällets gemensamma ansvar, Jönköpings kommun


Ägare av "medicinska" marijuanadispensärer dömd till fem års fängelse


I USA finns det många skojare som gör grova pengar på att sälja marijuana. Det gäller också de som ägnar sig åt den här sortens kriminalitet bakom täckmantlar som "marijuanaklubbar" och "marijuanadispensärer".


Enligt den federala lagstiftningen är hela den här verksamheten illegal samtidigt som delstatliga beslut tillåter den kriminella hanteringen. Eftersom beslut i federal domstol har tolkningsföreträde innebär det att det är upp till DEA och lokala polismyndigheter att ingripa mot den oseriösa hanteringen som bedrivs av de så kallade marijuanadispensärerna.


I måndags dömde en lokal domstol i Kalifornien Larry Kristich, innehavare av sju klubbar/dispensärer till fem års fängelse för att ha sålt marijuana och marijuanarelaterade produkter för miljontals dollar. Kristich erkände sig skyldig i januari 2008. Utöver fem års fängelse dömdes han också att betala 550 000 dollar (cirka 4,5 miljoner kronor) i böter.


Självklart bör målet vara att stänga igen alla oseriösa verksamheter av det här slaget.

Torgny Peterson


Mc-gängen länkar till tidningsartiklar februari 2009

Köpenhamn Sköts med 12 skott i ryggen Kvällsposten

Gävle-Sandviken Förre OG-ledaren omhäktad igen Arbetarbladet

Västerås Gängmedlem åtalas för hot Vestmanlands Läns Tidning

Sundsvall Hårdsatsning mot grov brottslighet Sundsvalls Tidning

Nyköping Bandidos kan ligga bakom branden på Blue Moon Eskilstuna-Kuriren

Haparanda Fängelse och vård - straff för utpressare Norrländska Socialdemokraten

Jönköping Mc-klubb inblandad i lyxbilshärva Jnytt.se

Danmark Fem fængslet for kokain Jyllands-Posten

Danmark Skuffende udbytte af stor razzia TV2

Danmark To rockere i byretten for narkohandel DR

Danmark Send rockere med våbendom til Grønland Ekstra Bladet

Danmark Hells Angels varnar gäng Helsingborgs Dagblad

Danmark HA: Skyderier er invandrernes skyld Nyhedsavisen

Norrköping Polisen befarar stök efter kampsportsgala SR Östergötland

Eskilstuna Misstänkt mordbrännare nekar till attentat SR Sörmland

Norrköping Får 250 000 för att flytta Folkbladet

Gnosjö Får 200 000 för fyra månader i fängelse SR Jönköping

Norrköping Medlem i mc-gäng greps för misshandel Folkbladet

Danmark Stort rocker-våbenfund i Svendborg AOH.dk

Danmark Narkotikarazzia mot Hells Angels Helsingborgs Dagblad

Danmark Rockere i retten for op mod ti kilo amfetamin DitCentrum.dk

Danmark Fandt UZI under rocker-ransagning B.T.

Danmark København og bandekrig er en farlig cocktail Urban

Sverige Fejkade bomb för att förstärka hotbild Dagens Juridik

Sverige Polisen satsar på att störa kriminella gäng Blekinge Läns Tidning

Blekinge Kriminella nätverk överallt - men inte i lugna Blekinge Sydöstran

Sverige Allt fler småföretagare hotas: Betala eller dö DagensPS

Danmark Gæt en rocker Berlingske Tidende

Danmark Jønke: Vi er ikke desperate Berlingske Tidende

Danmark Mand gennemtæsket i sydjysk bandeopgør TV Syd

Halmstad 18-åring utsatt för utpressning Göteborgs-Posten

Karlstad Självmord visar brister på häktet SVT

Hagfors Hotade med Hells Angels NWT

Danmark Flere skyderier i København Kristeligt Dagblad

Danmark Bandekrigen rykker nærmere Ekstra Bladet

Danmark Politiet: Banderne er blevet bange Politiken

Ibiza HA'er flygtedet til sydens sol B.T.

Danmark 140 extra poliser mot danska gängkrig Dagens Nyheter

Danmark HA-anholdelse gennembrud i bandekrig DR

Danmark København overvejer at advare skoler mot skud Politiken

Forshaga Fyra års fängelse för människorovet NWT

Tomelilla Förlängd tidsfrist för åtal mot mc-mannen Ystads Allehanda

Norrbotten Gemensam front mot organiserade brott Piteå-Tidningen

Norrbotten Jättesatsning mot brottsnätverk i Norrland Polistidningen

Sverige Tuffare tag mot grov brottslighet Norrköpings Tidningar

Dalarna Rester av "familjen" ny kriminell grupp Dala-Demokraten

Norrköping 24-åringen inblandad även i bombdramat  Norrköpings Tidningar

Norrköping Advokat tillbaka efter entledigande Norrköpings Tidningar

Göteborg Ytterligare en häktad i stöldhärva SVT

Munkedal Skadestånd till före detta Wolfpack-medlem Göteborgs-Posten

Danmark Til kamp mot bander i Nordjylland Nordjyske

Danmark Dansk polis storsatsar mot gängkriminalitet Sydsvenskan

Västerås Torterades efter skämt om Bandidos Aftonbladet

Västerås Bandidos tar avstånd från borrtortyr Vestmanlands läns tidning

Norge Bandidos-medlemmer siktet etter Solli-ran Demokraten

Norge Stormet klubblokalene Framtid i Nord

Västerås "Det skedde under tortyrliknande former" SVT

Västerås Polisen varnar för fester hos Bandidos SVT

Danmark HA'er er tiltalt for narkohandel Nordjyske

Sverige Gängen finns på 200 orter Aftonbladet

Danmark Ny skudepisode på åben gade i København Berlingske Tidende

Danmark Jønke hives i retten igen Nyhedsavisen

Göteborg Polisen slog till mot Hells Angels Göteborgs-Posten

Göteborg Sju anhölls för grova stölder Göteborgs-Posten

Norrköping Advokat kopplas bort från mc-mål SVT

Sverige Kraftfulla åtgärder mot organiserad brottslighet Norra Västerbotten

Sverige Polisen kritisk till sin egen Alcatrazlista Västerbottens-Kuriren

Bjuv 42-årig bedragare skyller på Bandidos Helsingborgs Dagblad

Danmark Magert udbytte af razzia mod Bandidos DR

Vänersborg Två omhäktade för bombdåd i Trollhättan Göteborgs-Posten

Norrköping Åklagare kräver advokatbyte Norrköpings Tidningar

Danmark Aktiv HA-afdeling i Randers Dagbladet Holsterbro-Struer

Danmark Ro betyder ikke ro på rockersprog Ringkøbing Amts Dagblad

Norge Dømt til et liv i frykt Fædrelandsvennen

Norge "Harald" ble kriminell av egen fri vilje Fædrelandsvennen

Norrköping 24-åringen häktad i utpressningshärva Norrköpings Tidningar

Haparanda Misstänkta brottslingar riskerar fängelse Norrländska Socialdemokraten

Eskilstuna "Det ska vara svårt att leva som kriminell" Folket

Ludvika Ledare för nedlagd mc-klubb misstänkt för nya brott Dalarnas Tidningar

Uppsala Stora kriminella nätverk till Uppsala Upsala Nya Tidning

Kalmar Utpressningsmål med mc-anknytning SR Kalmar

Danmark HA-rocker fængslet efter pistolfund Alt om Herning

Danmark Politiet ransager rockere på hele Sjælland Politiken

Danmark Fyra anhållna efter dansk mc-razzia Helsingborgs Dagblad

Uppsala Uppsala kan få fler kriminella nätverk Upsala Nya Tidning

Sandviken 18-åringen får nytt boende Gefle Dagblad

Danmark Dansk polis i razzia mot Hells Angels Helsingborgs Dagblad

Danmark Rockere og støtter anholdt i razzia Politiken

Uppsala Kriminellt nätverk styr unga Upsala Nya Tidning

Sandviken Outlawsaffären avslutad med miljonförlust Arbetarbladet

Sverige Kraftfulla åtgärder mot organiserad brottslighet Jnytt.se

Sverige Maffiagängen som är etablerade Kvällsposten

Sverige De nya gängen i Maffia-Sverige Kvällsposten

Sverige De rustar för strid Expressen

Göteborg Vapengömma sprängd - misstänks tillhöra Vännerna GT

Sverige Sanningen om bikerkriminaliteten Tidskrift.nu

Relaterat Payback

Danmark Bandekrigen: 1000 mand slås om kvinder og magt Politiken

Virserum Nynazister i gängbråk Barometern

Sverige Hotad åklagare fick inte hämta pris Dagens Nyheter

Borås Död man knuten till Wolfpack Götegorgs-Posten

Danmark Hells Angels får fred på Vestegnen TV2

Trollhättan-Malmö 25-åring erkänner inblandning GT

Forshaga Fyra män åtalade för människorov NWT

Danmark Skottlossningar ännu ouppklarade Helsingborgs Dagblad

Danmark Samurai-mand kendt i rocker-kredse Sjællandske.dk

Sverige Peter Rätz Albert Bonniers förlag

Danmark Jønke er næste mål B.T.

Danmark HA-aspiranter taget i stortyveri Fyns Amts Avis

Mölndal Hells Angels kräver ursäkt av kommunen GT

Sandviken Fd OG-ledaren sitter anhållen Gefle Dagblad

Danmark Rocker dømt for vold med hammer Nordjyske.dk

Danmark Bander slipper fra skudopgør BerlingskeTidende

Danmark Luksusliv på kontanthjælp kulegraves Århus Stiftstidende

Halmstad Tonåring pressades på pengar Hallandsposten

Varberg "Det är väl inte vi som är brottslingar" Hallands Nyheter


Polis på krogen minskar våldet

Många minderåriga och alltför berusade personer kan köpa alkohol på krogen trots att det står i strid med alkohollagen. Det visar genomförda studier. Nu satsar polis och länsstyrelser på att öka tillsynen och därmed minska våldet på och omkring krogarna.

Statens folkhälsoinstitut och Rikspolisstyrelsen arrangerar en konferens med landets alla polismyndigheter och flera tillsynsmyndigheter representerade.

Tid     

Onsdag 4 februari, 9.30 - 16.30


Plats

Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm

Bakgrunden är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna. Det senaste året har totalt ett 90-tal personer från landets alla polismyndigheter och länsstyrelser specialutbildats för en effektivare tillsyn av krogar. Utbildningen är en del i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Nu tas nästa steg som är ett fördjupat samarbete mellan polismyndigheterna och länsstyrelserna.

Minskad berusning i krogmiljö leder till ett minskat antal våldsbrott. En ansvarsfull alkoholservering är viktig och den upprätthålls genom ett bra samarbete mellan krögare, tillsynsmyndigheter och polisen, säger Ulrika Herbst, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.

Våld och skador i restaurangmiljö har ett direkt samband med nivån av berusning hos gästerna. Ansvarsfull alkoholservering är en metod för att minska våldet på och omkring krogarna samt att minska överservering och servering till minderåriga. Metoden innebär ett samarbete mellan krognäringen, polis och länsstyrelser. I utvärderingar har metoden visat sig ge stora samhällsekonomiska vinster bland annat genom att minska våldet.

Det finns stora vinster med ett förebyggande arbete och polisen är en viktig aktör i tillsynen av landets krogar. Nästa steg blir att försöka förbättra samarbetet mellan kommunerna och polisen, säger Matz Larsson, chef för tillsynsavdelningen vid Statens folkhälsoinstitut.

Under 2007 utfördes berusnings- och ungdomsstudier för att se om alkohollagen följdes vad gäller ordning och nykterhet samt förbud att sälja till minderåriga. I genomsnitt fick hälften av de personer som spelade kraftigt påverkade eller som var 18 år men som såg yngre ut köpa alkohol. Enligt alkohollagen är det inte tillåtet att servera gäster som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

För ytterligare information:
Linda Brännström, projektledare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 65
Marie Johansson-Meinke, Rikspolisstyrelsen, 070-545 39 50


Intresserad av amerikansk underrättelseverksamhet?

Är du intresserad av amerikansk underrättelseverksamhet och vill ha en mycket kortfattad översikt så kan du med fördel ta del av An Overview of the United States Intelligence Community for the 111th Congress här.


Torgny Peterson


Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna

För att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter föreslås i denna lagrådsremiss en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser rörande samtliga nationella minoriteter, bestämmelser om utvidgning av förvaltningsområdena för finska och samiska språken, bestämmelser om rätt att använda finska, meänkieli och samiska samt om uppföljning av efterlevnaden av lagen. Den föreslagna lagen föreslås ersätta lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, som därmed upphör att gälla. Vidare föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433) och socialtjänstlagen (2001:453). Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Lagrådsremissen innehåller även andra delar i regeringens samlade strategi för minoritetspolitiken med åtgärder för att

- motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna,

- säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk och uppföljning av vidtagna åtgärder,

- stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande, samt

- främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.


Säkerhetskopiors rättsliga status

Kommitténs uppdrag består väsentligen av att utreda frågorna om säkerhetskopiors rättsliga status respektive utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. I detta delbetänkande redovisar kommittén sitt uppdrag när det gäller säkerhetskopiors rättsliga status m.m. Kommittén har i denna del haft i uppdrag att särskilt utreda följande frågor.


Om säkerhetskopior, och även annan lagring av information som sker i säkerhetssyfte, ska undantas från begreppet allmän handling.


Om det, i den mån säkerhetskopior inte föreslås bli undantagna från begreppet allmän handling, finns behov av en generell reglering i sekretesslagen (1980:100) till skydd för uppgifter på säkerhetskopior.


Betydelsen av arkivering och gallring när det gäller information på säkerhetskopior.


Om eventuella förslag till lagändringar beträffande säkerhetskopior innebär att bestämmelsen i 5 kap. 11 § sekretesslagen till skydd för uppgifter på de s.k. tsunamibanden bör ändras eller upphävas.


Om det finns behov av att tydliggöra tryckfrihetsförordningens reglering så att det framgår att ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling som fattats av en tjänsteman i ett statsråds ställe ska överklagas till regeringen.


Det ingår i kommitténs uppdrag att föreslå de grundlagsändringar och andra författningsändringar som kommitténs överväganden föranleder.


Regeringen föreslår åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas och därmed öka utlåningen

För att förbättra möjligheterna för svenska företag att få krediter vill regeringen möjliggöra för bankerna att stärka sin kapitalbas genom statliga kapitaltillskott. För deltagande banker införs stopp för bland annat bonusar och andra ersättningar för företagsledningen. Vidare avser regeringen att från och med i år införa den stabilitetsavgift som tidigare aviserats.


- Att få kreditmarknaden att fungera igen är avgörande för att förhindra att konjunkturnedgången förvärras. Därför presenterar vi ytterligare åtgärder för att förbättra kreditgivningen, säger finansminister Anders Borg och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


Den globala finansiella oron har lett till att kreditvillkoren för hushåll och företag i Sverige försämrats samtidigt som svenska internationella storföretags efterfrågan på krediter från svenska banker ökat. Syftet med kapitaltillskottsprogrammet är att öka bankernas förmåga att förse hushåll och företag med krediter till rimliga villkor.  Den totala ramen för programmet är 50 miljarder kronor och ska finansieras genom den så kallade stabilitetsfonden som inrättades i höstas.


Kapitaltillskottsprogrammet riktar sig till solventa banker och vissa andra kreditinstitut med säte i Sverige. Regeringen anser att det i första hand är privata investerare som ska tillskjuta med kapital, men genom programmet kan även staten bidra. Instituten kommer att kunna ansöka om kapitaltillskott från staten antingen som en del i en emission riktad till privata investerare eller på de villkor staten bestämmer. Tillskottet kommer kunna ske genom aktier eller så kallat hybridkapital och under förutsättning att det kan räknas in i institutets primärkapital, det vill säga håller högsta kvalitet.


Staten kommer att kunna delta med upp till 70 procent av en privat emission på samma marknadsmässiga villkor som andra investerare. Om staten ska ta mer än 70 procent kommer det att ske genom det instrument och till de villkor som staten bestämmer. Villkoren ska då bland annat värna skattebetalarnas intressen och tillförsäkra staten en löpande avkastning och en betydande del i institutets värdestegring.


För att förstärka stabilitetsfonden införs nu den obligatoriska stabilitetsavgiften som aviserades under hösten. Enligt förslaget, som kommer att överlämnas i en proposition till riksdagen, betalas halv avgift för 2009 och 2010, varefter den höjs till hel avgift från och med 2011. De institut som deltar i det statliga garantiprogrammet för medelfristig upplåning kommer också att få avräkna en del av sin garantiavgift mot stabilitetsavgiften.


En rad åtgärder har vidtagits  i syfte att värna den finansiella stabiliteten och säkerställa en fungerande kreditmarknad. Till exempel utökad insättningsgaranti, garantier för bankernas upplåning samt en ordning för att hantera insolventa kreditinstitut. Dessutom har Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen vidtagit åtgärder i syfte att slå vakt om den finansiella stabiliteten.


Både med tidigare vidtagna åtgärder och de nu aktuella vill regeringen få kreditinstituten att ta samhällsansvar. Därför är det viktigt att regeringen nu i samband med att kapitaltillskottsprogrammet införs också fortsätter att värna skattebetalarnas intressen.


Bland annat införs stopp under två år för löne- och arvodesökning, stopp för bonusar och begränsningar för avgångsvederlag för företagsledningen i de institut som erhåller kapitaltillskott.


Med hänsyn till EG-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underrättats om kapitaltillskottsprogrammet. Ett formellt godkännande kommer att inhämtas.


Den 10 februari avser regeringen att fatta beslut om den förordning till Riksgäldskontoret som reglerar kapitaltillskottsprogrammet.


Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning

Regeringen beslutade den 18 december 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå enhetligare regler om återkrav beträffande ekonomiska förmåner för personligt ändamål inom de centrala delarna av välfärdssystemen. Den 3 februari 2009 lämnade utredningen sitt betänkande "Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning", SOU 2009:6.


Utredningen föreslår att det införs en generell återkravslag, lagen om återkrav inom välfärdssystemen (återkravslagen), som ska gälla för i princip alla förmåner som ingår i de svenska välfärdssystemen. Arbetsmarknadspolitiska förmåner har dock inte ingått i uppdraget och omfattas därför inte av förslagen. De myndigheter med flera som berörs är i första hand Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket samt kommunerna.


I huvudsak innebär den nya lagen en samordning och modernisering av gällande bestämmelser. Vissa ändringar föreslås beträffande bland annat förutsättningarna för eftergift och avräkning av återkrav vid senare utbetalningar. Genom lagen införs också möjlighet till återkrav av vissa förmåner som nu inte kan återkrävas.


Den nya ordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Omfattande användning av cannabis kan påverka hjärnans utveckling


En ny studie från The Children's Hospital of Philadelphia pekar på att hjärnorna hos tonåringar och unga vuxna som är tunga användare av marijuana löper större risk än de som inte använder marijuana.


Forskarna fann abnormaliteter i de delar av hjärnan som är väsentliga för minne, uppmärksamhet, beslutsfattande, språk och vissa andra funktioner.


Forskarna påpekar att studien är preliminär och att det inte visar att användning av marijuana orsakar abnormaliteter i hjärnan. Men, säger forskningsledaren Manzar Ashtari, chef för the Diffusion Image Analysis and Brain Morphometry Laboratory vid the Radiology Department vid The Children's Hospital of Philadelphia, studier av normal utveckling av hjärnan avslöjar kritiska områden i hjärnan som utvecklas under sen tonårstid, och vår studie visar att omfattande användning av cannabis förknippas med skador i de hjärnregionerna.


Du kan läsa mer om studien, Diffusion abnormalities in adolescents and young adults with a

history of heavy cannabis use, i Journal of Psychiatric Research, här.


Torgny Peterson


15-åringars användning av cannabis minskar i flera länder


En studie av 15-åringar i 30 länder konstaterar att de röker mindre cannabis och går ut mindre ofta med sina kamrater kvällstid.


Skälen till minskningen är inte helt klara, men forskarna tror att preventiva insatser och ny teknologi bidragit till förändringarna.


Msn, e-post och mobiltelefoner kan delvis ha ersatt ansikte-mot-ansikte-kontakter och resulterat i färre sociala kontakter kvällstid.


Forskarna analyserade data om 93 297 15-åringar i dussintals länder i samarbete med WHO (Världshälsoorganisationen) och omfattade 15-åringar som använt marijuana åtminstone en gång det senaste året.


Prevalensen varierade kraftigt mellan länderna med Kanada i topp både 2002 och 2006, där 30 procent av pojkarna och nästan 28 procent av flickorna rapporterade att de använt cannabis 2006, vilket samtidigt är en minskning med 13 procent bland pojkarna och en nästan tioprocentig minskning bland flickorna.


USA kom på tredje plats 2006 och 24 procent av såväl pojkar som flickor rapporterade användning av cannabis, en nedgång med nästan 12 procent bland pojkarna och två procent blnd flickorna, vilket bekräftar tidigare rapporter om en nedgång i användningen av cannabis bland amerikanska tonåringar.


Schweiz kom på andra plats när det gäller pojkar och Wales på samma plats när det gäller flickor.


Grekland, Makedonien och Sverige placerade sig längst ned på listan.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


"Försumlig socialtjänst får verksamhetsförbud"

DN Debatt 2 februari 2009

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister
Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar garanteras inte idag den service, vård och omsorg som lagstiftningen ska ge dem. Allt för ofta framkommer, inte minst genom media, att det finns stora brister inom socialtjänsten. Statens tillsyn är ett av de viktigaste instrumenten för se till att rättssäkerheten inom socialtjänsten garanteras för de människor som är beroende av dessa samhällsinsatser. Men tillsynen brister. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss som nu överlämnas till Lagrådet en helt ny organisation som ska ge förutsättningar för en effektiv och tydlig tillsyn av socialtjänsten. Socialstyrelsen kommer totalt att disponera cirka 300 miljoner kronor för reformens genomförande. Dessutom föreslås att Socialstyrelsen mot vite ska kunna utfärda förelägganden till verksamheterna. Om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs ska Socialstyrelsen kunna förbjuda fortsatt verksamhet.


Under de senaste åren har stark kritik riktats mot bristerna i tillsynen av socialtjänsten. Flera revisionsrapporter och statliga utredningar har pekat på en rad problem. Även riksdagen har krävt att regeringen gör något åt bristerna. Men problemen har i det stora hela kvarstått: tillsynen är inte likvärdig i landet, tillsyn sker mycket sällan och kommunerna rättar sig inte alltid efter den kritik de får.


Med nuvarande tillsynstakt kommer det att ta över 20 år innan samtliga särskilda boende för personer med funktionshinder varit föremål för verksamhetstillsyn någon gång.


Regeringens slutsats är att dagens problem leder till ineffektivitet, resursslöseri och risk för otydlighet. Bristerna är allvarliga för medborgarnas vardag och förtroendet för tillsynen. Detta är inte acceptabelt.


Att 22 självständiga myndigheter har ansvar och eget tillsynsmandat är ett strukturfel. Den problembild som bl.a. Riksrevisionen och Utredningen om tillsynen av socialtjänsten beskriver kan ses som en logisk följd av den organisatoriska struktur som den sociala tillsynen i dag är placerad i. Detta strukturfel motverkar syftet att uppnå ökad enhetlighet över landet och ökad rättssäkerhet för medborgarna.


Regeringen ser därför stora fördelar med att tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås samman. En sådan samordning ger bättre förutsättningar för en mer enhetlig och förutsägbar tillsyn. Samma bedömningsgrunder kan då tillämpas över hela landet för verksamheter som alltmer involveras i varandra.


När det gäller äldreomsorg, stöd till personer med funktionshinder, psykiatrisk vård, missbrukarvård, barn- och ungdomsvård är det tydligt att gränserna för vad som är socialtjänst och hälso- och sjukvård allt mer suddas ut. Även inom övrig hälso- och sjukvård involveras socialtjänsten alltmer i en sammanhållen vårdkedja där behov av rehabilitering och socialt stöd i olika former är nödvändiga komplementära insatser för ett gott vårdresultat. Den nya tillsynsorganisation måste klara de utmaningar som vården och omsorgerna ställs inför såväl idag som i framtiden.


En samordnad tillsyn i Socialstyrelsen ger förutsättningar att koncentrera resurserna för tillsynen. Tillsyn blir en renodlad kärnverksamhet som inte kan nedprioriteras av andra uppgifter. Det underlättar också för medborgarna att hitta rätt när de vill framföra klagomål  eller anmäla brister.


Missförhållanden inom socialtjänsten som förhindrar enskilda personer att få de insatser de har rätt till kan inte accepteras. I lagrådsremissen föreslås därför att Socialstyrelsen mot vite ska kunna utfärda förelägganden till verksamheterna. Om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs ska Socialstyrelsen kunna förbjuda fortsatt verksamhet.


Särskilt viktigt är att tillsynen har ett tydligt barnperspektiv i verksamheten. Barn och ungdomar ska ges information om sina rättigheter och vart de kan vända sig om de har kritik på den vård som de får. Regeringen föreslår att tillsynen av de HVB som riktas till barn och unga ska göras kontinuerligt, minst två gånger per år, och fler om behov föreligger. Minst ett av besöken ska ske oanmält. Vid dessa tillsynsbesök ska samtal föras med barnen och de unga. Samtalen ska vara frivilliga för barnen och de unga och ske omsorgsfullt och med respekt för den enskildes integritet.


Regeringen föreslår också en försöksverksamhet med tillsynsombud för barn som är placerade i familjehem. Försöket ska genomföras under en treårsperiod.


Tillsynen av Statens institutionsstyrelses institutioner ska framöver vara en uppgift för Socialstyrelsen och inte som i dag en uppgift för myndigheten själv.


För att tillsynen ska bli mer enhetlig över landet är det också viktigt att Socialstyrelsen utarbetar föreskrifter och bedömningskriterier för tillsynen. Det gäller inte minst bestämmelserna i socialtjänstlagen som anger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Socialstyrelsen ska därför få utökat bemyndigande att meddela sådana föreskrifter som behövs för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Socialstyrelsen får också i uppdrag att utarbeta bedömningskriterier för vad som är god kvalitet inom socialtjänsten och personal med lämplig utbildning och erfarenhet.


Kommunernas nuvarande ansvar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS tas bort. Socialstyrelsen föreslås istället få ansvaret för all tillsyn av sådan verksamhet.


Tillsynen av socialtjänsten handlar ytterst om utsatta gruppers rättsäkerhet  rätten att få del av den service och det bistånd som riksdagen beslutat, men som inte alltid kommer den enskilde till del.


MARIA LARSSON

äldre- och folkhälsominister


Läs också:

SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten


108 personer gripna i narkotikakontroller

Vid omfattande narkotikakontroller i Nederländerna och Belgien under veckoslutet har polisen gripit 26 personer i Nederländerna och 82 i Belgien.


I samband med kontrollerna beslagtogs 7,5 kg marijuana, 702 gram heroin och en pistol.


Holland Casino planerar investera hundratals miljoner euro

Holland Casino med monopol på kasinon i Nederländerna planerar investera hundratals miljoner euro de nästkommande tio åren enligt uppgifter i Het Financieele Dagblad.


Rökförbudet förra året blev ett hårt slag för kasinon i landet och enligt företagets direktör Dick Flinck orsakade rökförbudet, hur man nu räknat ut det, en förlust på 35 miljoner euro. Detta tillsammans med den finansiella krisen har gjort att antalet besökare minskat med 10-15% de senaste månaderna och enligt samme Flinck är den stora investeringen nödvändig  för att göra landets 14 kasinon mer attraktiva för en bredare publik.


Var kasinot får sina hundratals miljoner ifrån i dessa finanskrisens tidevarv framgår inte av uppgifterna i Het Financieele Dagblad.


Torgny Peterson


Marijuanasmugglingen Mexico-USA bortom kontroll?Frågan i rubriken är berättigad om man får tro uppgifterna i dagens New York Times. Än mer berättigad är frågan - What happens next? 


Mexikanska knarkkarteller använder nu ramper för att köra över fordon lastade med tonvis med marijuana. I flera fall upptäcks de av mexikansk och/eller amerikansk polis och drar sig i sådana situationer inte för att öppna eld.


Dessutom drar sig inte kartellerna för att plantera marijuana direkt på amerikanskt område.


Enligt en rapport från amerikanska justitiedepartementet förra året opererar mexikanska knarkorganisationer i 195 amerikanska städer.


I en annan rapport från februari förra året säger man att det finns bevis för att mexikanska karteller ökar sina kontakter med fängelse- och gatugäng i USA för att den vägen underlätta knarksmuggling, rapporterar New York Times.


Är du intresserad av att läsa mer om det hot amerikanska gäng utgör kan du ta del av en nyligen publicerad rapport, National Gang Threat Assesment 2009, här.


Samtidigt som detta sker börjar nu medborgargarden organiseras vid den amerikanska gränsen på den mexikanska sidan . Enligt en uppgift från amerikanska National Terror Alert lovade en sådan grupp i gränsstaden Ciudad Juarez förra veckan att rensa ut vår stad från dessa kriminella och målet? Att döda en kriminell var 24:e timme.


I ett e-postmeddelande till nyhetsbyråer säger "The Juarez Citizen Command" att gruppen finansieras av lokala affärsmän som är trötta på kidnappningar och utpressning.


En annan grupp, "Businessmen United, The Death Squad", placerade en video (borttagen nu) på YouTube i juni förra året med hot om att jaga kidnappare och kriminella i samma stad.


Självklart kan medborgargarden av det här slaget inte accepteras samtidigt som det är fullt förståeligt att medborgare reagerar kraftigt när tusentals personer skjuts ihjäl och/eller förs bort och avrättas, vilket är fallet i Mexico.


Torgny Peterson


Den globala odlingen av opiumvallmo minskar

Två rapporter från UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) visar att den globala odlingen av opiumvallmo minskar.


The South East Asia Opium Survey som presenterades i Bangkok idag visar att den tidigare ökända Gyllene Triangeln (gränsområdet mellan Laos, Myanmar (Burma) och Thailand) har ett begränsat opiumproblem som är koncentrerat bara till en region i Myanmar. Sydostasien står för 424 ton opium jämfört med 472 ton ett år tidigare. Detta är omkring fem procent av världens totala illegala opium. 1999 låg siffran på 33 procent och 1990 på över 50 procent. Thailand och Laos är i stort sett fria från opium medan Myanmar är världens nästa största källa för opium. Myanmars opiumodlingar täcker 28 500 hektar, vilket är en ökning med tre procent jämfört med föregående år. Odlingen är till största delen koncentrerad till Shan State, som står för 89 procent av opiumodlingarna i landet.
The Afghanistan Opium Winter Assessment, som offentliggjordes i Kabul igår verkar tyda på en minskning av mängden opiumvallmo som odlas i Afghanistan i år. De 18 provinser som var opiumfria 2008 förväntas bli det också i år och ytterligare sju provinser förefaller uppvisa minskad produktion, till och med i Helmand-provinsen, som är den provins som producerar mest opium i Afghanistan. Detta förstärker de senaste årens trend som visar att odlingen av opiumvallmo i störst  utsträckning är koncentrerad till de sju mest instabila provinserna i landets södra och sydvästra del. 2008 stod Afghanistan för 92 procent av världens opium.
Läs också:

Can Afghanistan get rid of the opium problem?

  

Torgny Peterson


Inte riktigt NORML*?!Att en del politiker uppenbarligen bör skaffa sig ökad kunskap om aktuella narkotikapolitiska tendenser visade Mona Sahlin med all önskvärd tydlighet då hon talade på socialdemokraternas framtidsdagar i Västerås.


Det som kunde ha blivit en lyckad referens om förändrad inriktning i den amerikanska politiken efter valet av Barack Obama till president blev istället en rejäl flopp.


Stimulerad av Obamas uttalanden i USA skulle Sahlin inte vara sämre och sa i en del av sitt tal "S we can". Socialdemokraterna kan också minsann.


Om det är fler politiker än Mona Sahlin som inte känner till att Swecan är en organisation som förespråkar legalisering av cannabis är det dags för upplysning en masse bland politikerna. Undertecknad med kollegor står gärna till tjänst för att reda ut begreppen om legaliseringsorganisationer, verksamhet för att underminera FN:s narkotikakonventioner, politisk lobbying inom EU för legalisering av narkotika, den omfattande finansieringen av legaliseringsrörelsen på olika håll, nya icke-klassade droger, knarkförsäljning på internet, kopplingen mellan narkotika och grov organiserad brottslighet och terrorism.


NORML* (National Organization for the Reform of Marijuana Laws)


Läs också:

Talanalys Mona Sahlin Almedalen 2007

Talanalys Mona Sahlin Almedalen 2008


Torgny Peterson


RSS 2.0