Våldsamma användare av cannabis


Forskare vid The National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC) vid University of NSW (New South Wales) i Australien rapporterar att mer än en tredjedel av de patienter som kommer till akutmottagningar i Sydney efter att ha rökt cannabis är våldsamma, och hälften uppvisar mentala hälsoproblem i form av svår ångest och självmordstankar.


Resultaten av forskningen omkullkastar idéer om att cannabisanvändare generellt skulle vara ömsinta, kärleksfulla och icke-agressiva. [Forskningsresultaten] går på tvärs mot det som människor vanligtvis tror om cannabis - att det är en ört som gör människor mjuka och behagliga, säger chefen för NCPIC, professor Jan Copland.


Studien baseras på data från två sjukhus under perioden 2004-2006.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Sarah Wamala ny generaldirektör för Folkhälsoinstitutet


Sarah Wamala


Maria Larsson har utsett Sarah Wamala till ny generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut (FHI) efter regeringsbeslut. Hon arbetar just nu som avdelningschef för avdelningen Folkhälsa vid Centrum för Folkhälsa vid Stockholms Läns Landsting. Tidigare har hon varit bland annat enhetschef och forskningsledare på FHI. Sarah Wamala är docent i samhällsmedicin och medicine doktor i medicin/folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (KI). Sarah Wamala är 41 år, född och uppvuxen i Uganda, varifrån hon också har med sig en nationalekonomexamen.


Sarah Wamala har varit en av de sökande till tjänsten. Hon har en gedigen utbildning, kan folkhälsofrågorna mycket väl och har ett stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt. Hon har omvittnat goda ledaregenskaper och ett stort engagemang. Jag är övertygad om att Sarah Wamala kommer att bli en utmärkt generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut, säger Maria Larsson.


Sarah Wamala

Sarah Wamala arbetar just nu som avdelningschef för Avdelning för Folkhälsoarbete vid Centrum för Folkhälsa vid Stockholms Läns Landsting, där hon har ansvar för sex enhetschefer och 95 medarbetare. Avdelningen arbetar med frågor som inkluderar alkohol, droger, tobak, kost och fysisk aktivitet, sex och samlevnad och psykisk hälsa. Tidigare har Sarah Wamala varit enhetschef och forskningsledare på FHI. Därigenom har hon ett stort kontaktnät med olika aktörer på lokal- och nationell nivå.


Sarah Wamala är docent i samhällsmedicin och medicine doktor i medicin/folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (KI). Därutöver har hon skaffat sig utbildning vid några av de främsta folkhögskolorna i världen, såsom School of Public Health vid Cambridge University i Storbritannien och Tufts University i USA. Hon har även gästforskat vid Harvard School of Public Health och Wellington School of Medicine och etablerat ett brett, lokalt, nationellt och internationellt samarbete med framstående forskare och aktörer.


Sarah Wamala är 41 år, född och uppvuxen i Uganda, har bott i Sverige i 18 år och varit svensk medborgare i 14 år.


Jag är väldigt glad över det förtroende som getts mig. Det blir en stor utmaning som känns både spännande och rolig. Folkhälsofrågorna har hamnat högt på agendan i samhället och kommer bli än mer viktiga i framtiden. Det känns också bra att veta att det finns mycket duktiga medarbetare på FHI som jag kommer att arbeta tillsammans med. FHI har en stark position både i Sverige och internationellt när det gäller folkhälsofrågor. Den positionen vill jag göra ännu starkare, säger Sarah Wamala i en kommentar.


Statens folkhälsoinstitut (FHI)

Statens folkhälsoinstitut (FHI) är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. FHI är en myndighet under Socialdepartementet, där äldre- och folkhälsominister Maria Larsson är ansvarigt statsråd för folkhälsofrågorna.


FHI ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet samt utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Institutet är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet.


Verksamheten har vetenskaplig förankring och bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. För närvarande har institutet cirka 160 medarbetare, med huvudkontor i Östersund. FHI sprider kunskaper och erfarenheter bland annat genom webbplatsen, rapporter och tidskrifter. Dessutom anordnar och medverkar institutet i konferenser, seminarier och utbildningar.


Regeringsuppdrag till FHI

FHI får årligen regleringsbrev från regeringen och tilldelas även nya uppdrag löpande. I samband med den folkhälsopolitiska propositionen, som beslutades i riksdagen före sommaren, tilldelades FHI en rad nya uppdrag. Det gäller bland annat regeringens satsning på föräldrastöd, kost och fysisk aktivitet, äldres hälsa och livskvalitet samt en nationell tobaksförebyggande satsning.


Knarkhandlarna ska jagas bort

Köpenhamns kommun har i samråd med polisen beslutat att fokusera arbetet på platser där kriminella samlas. I Köpenhamns kommun gäller det ett pilotprojekt i bostadsområdet på Sjælør Boulevard och Akacieparken i Valby där nu arbetet mot knarkhandeln och andra ljusskygga aktiviteter kommer att intensifieras.


Torgny Peterson


Chefen för Metropolitan Police förvånad över beslutet om Rausing

Chefen för Metropolitan Police i England, Sir Ian Blair, sa igår till brittiska media att han var extremt förvånad över att åtalet mot arvingen till Tetrapack och hans hustru lagts ner.


Beslutet i måndags innebär att Hans Kristian Rausing och hans hustru Eva undkommer ett potentiellt fängelsestraff för innehav av kokain, crack, heroin och cannabis till ett värde på omkring 3 000 pund, uppger brittiska media. Det påminner mig, säger Sir Ian Blair, om 1800-talet och uttrycket som tillskrivs Sir James Mathew - i England är rättvisan till för alla - precis som Ritz (välkänt exklusivt "inneställe").


Likhet inför lagen!?

Torgny Peterson


Radioprogrammet ReagerMera torsdag 31 juli 14.00-15.00 - OM CANNABISTorsdag 31 juli14.00-15.00 är det dags för det direktsända radioprogrammet ReageraMera igen i WisbyFM 89.2 och via Internet och dagens program handlar om cannabis under rubriken Gammal drog men nya aktörer - bland annat om trender och tendenser i Sverige, Norge och Danmark, om legaliseringsförsök, produktion, THC-halt, cannabisfabriker och sydostasiatiska grupperingar.


Medverkande

Johan Nilsson, kriminalinspektör Rikskriminalpolisen


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Den vietnamesiska cannabismaffian


Foto: Norska polisen

För första gången kommer nu den så kallade maffiaparagrafen att användas i Norge i ett åtal mot vietnameser som anklagas för att ha producerat stora mängder cannabis i en villa i Lillehammer och för att ha stulit ström och åstadkommit förstörelse i fastigheten. Det råder inget tvivel om att detta är en grupp med förgreningar långt utanför Lillehammer, säger statsadvokaten Cathrine Fossen till norska medier. Totalt misstänks fem personer ha koppling till odlingen i Lillehammer.


Sedan oktober förra året har norsk polis hittat 47 cannabisodlingar i Austlandet (Oppland, Hedmark, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo och Akershus) med totalt 110 personer inblandade och i de flesta fallen är det personer med vietnamesisk bakgrund som hyrt fastigheter för ändamålet.


Rättegången mot sex åtalade börjar den 20 augusti.


Det finns all anledning till fortsatt uppmärksamhet mot eventuell verksamhet av den vietnamesiska cannabismaffian i Sverige.


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar!


Läs också:

Del av internasjonal liga

Rystet huseier etter avdekking av plantasje

Cannabis til en million kroner

Cannabis-mannen tatt


Torgny Peterson


Ny sökmotor på Internet

En ny sökmotor på Internet såg dagens ljus i slutet av förra veckan. För en stund sedan kunde du i den nya sökmotorn Cuil söka i 121 617 892 992 sidor på Internet. 


Torgny Peterson


Demokratin i Mexico hotas av knarkkarteller

Amerikanska Homeland Security meddelar via The National Terror Alert Response Center att knarkkarteller utgör ett hot mot demokratin i Mexico.


Det är chefen för den mexikanska underrättelsetjänsten Cinsen, Gullermo Valdés, som varnar för att landets demokratiska institutioner, inklusive kongressen, hotas av mäktiga knarkkarteller.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Ingen ökning av THC-halten i holländsk nederwiet (marijuana)Sedan 1999 undersöker Trimbosinstitutet i Holland varje år THC-halten i de cannabisprodukter som säljs i holländska så kallad coffee shops.


Fram till 2004 var det kraftig ökning av THC-halten i nederwiet, men av den senast publicerade rapporten om THC-koncentrationen i marijuana, nederwiet och hasch i holländska coffee shops (THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2007-2008) verkar det som om ökningen har upphört.


Den genomsnittliga THC-halten har nu stabiliserats till mellan 16 och 17 procent. Den inhemskt producerade marijuanan, nederwiet, innehöll mer THC, 16,4 procent, än marijuana av utländskt ursprung (8,4 procent).


Beträffande det hasch som produceras från nederwiet så håller det i genomsnitt en högre THC-halt, 27,6 procent (!)jämfört med hasch från andra länder (16,2 procent).


2007 minskade THC-halten i importerat hasch från 18,7 procent år 2006 till 13,3 procent 2007. Under 2008 har THC-halten i det importerade haschet dock ökat igen till 16,2 procent.


Priset för nederwiet låg i genomsnitt på €7,70, vilket innebär att det för första gången inte betingade högre pris än marijuana från utlandet.


Källa: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2007-2008


Läser du holländska kan hela den 32-sidiga rapporten beställas för €12,50 här.


Torgny Peterson


Europeiska städer några av världens dyraste att bo i

Enligt Mercer är städer i Europa världens dyraste att bo i. Listan toppas av Moskva, London, Oslo, Köpenhamn, Genève, Zürich och Milano även om Tokyo, Seoul och Hongkong också ligger i toppskiktet när det gäller kostnader.


Vill du leva billigt i Europa ska du flytta till Bulgariens huvudstad Sofia, som hamnar på 97:e plats i världsrankingen.  Söker du det billigaste stället i världen ska du flytta till Asuncion i Paraguay, som hamnar sist på listan (143:e plats), alternativt Quito i Ecuador (142:a plats).


Stockholm hamnar på 31:a plats efter att ha legat på 23:e plats förra året.


Tänker du flytta kan du läsa mer här.


Torgny Peterson


Starkt motstånd mot en andra folkomröstning på Irland om Lissabonfördraget

En undersökning genomförd av tankesmedjan Open Europe visar att irländarna mycket starkt motsätter sig en andra folkomröstning om Lissabonfördraget och att antalet nej-röster skulle vinna med än större marginal om en ny omröstning skulle hållas.


Undersökningen som genomfördes 21-23 juli, kort efter den franske presidenten Nicolas Sarkozys besök på Irland, omfattade 1 006 personer från 18 år och uppåt.


Huvudresultat

71 procent motsätter sig en andra omröstning om Lissabonfördraget. Endast 24 procent är för en sådan omröstning.

  

Av de som uttalade en åsikt sa 62 procent att de skulle rösta nej i en andra omröstning jämfört med 38 procent som skulle rösta ja.

  

17 procent av de som röstade ja i den nyligen genomförda omröstningen skulle rösta nej vid en andra omröstning medan endast sex procent av de som röstade nej första gången nu skulle rösta ja. Det är också intressant att notera beträffande de som inte röstade första gången att 57 procent skulle rösta nej och 26 procent ja.

  

67 procent höll med om påståendet att "politiker i Europa respekterar inte Irlands nej-röst".

  

61 procent höll inte med om påståendet "Om alla andra 26 medlemsstater i EU ratifierade fördraget i sina respektive parlament så måste Irland ändra sin inställning och ge sitt stöd åt fördraget". Endast 32 procent höll med om det påståendet.

  

53 procent sa att det var mindre troligt att de skulle rösta på Brian Cowen vid nästa val om han utlyste en andra omröstning.


Hur var det nu igen? All makt utgår från folket...eller, men kanske inte på Irland!?
  

Den intresserade hittar hela resultatet av undersökningen här.


Torgny Peterson


Signalspaningslagen ger en effektiv underrättelsetjänst och stärker integritetsskyddet

Artikel

Svenska Dagbladet, Brännpunkt 28 juli 2008

Sten Tolgfors, Försvarsminister


Underrättelseverksamhet och signalspaning är av stor betydelse för landets säkerhet. Det ligger i sakens natur att verksamheten omgärdas och måste omgärdas av sekretess.


Aktörer som kan utgöra ett hot mot Sverige får inte veta vad vi kan och hur vi agerar. En del i ansvarstagande för landet ligger i att inte berätta för mycket om svensk förmåga eller uppträdande.


Samtidigt finns ett berättigat intresse från medierna och allmänhet för vad verksamheten syftar till och presterar.


Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur verksamheten varit till gagn för Sverige. Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet.


Svenska Dagbladet har redovisat exempel på hur signalspaning bidragit till att hindra politiska attentat i Sverige, till hur potentiellt allvarliga politiska situationer kunnat undvikas när information som undanröjt påståenden om främmande makts nedskjutning av svenska plan tagits fram, och om hur den korrekta naturen i olika parters agerande i krig kunnat fastställas som grund för flyktingpolitiken.


Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot svenskar i internationella insatser.


Hot stammar inte sällan från sönderfallande stater och regionala konflikter. Hoten kommer från både statliga och icke statliga aktörer och syftet - vad man vill uppnå - varierar.


Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.


Som exemplen visar rör det sig inte om spaning mot enskilda svenskars kommunikation, utan om stater och organisationer med intressen mot Sverige.


Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.


FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte träffas av sökbegreppen passerar således obehandlad förbi och kan då inte lagras.


För närvarande och under överskådlig tid finns inte ett militärt hot av den gamla typen riktat mot Sverige. Men vi måste kunna följa, upptäcka och förstå om detta förändras över tid.


Vi ska ha förmågan att skapa en självständig svensk uppfattning i frågor av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk vikt, utan att vara helt beroende av den information andra länder väljer att ge oss. Därför behövs en egen underrättelsekapacitet.


Samtidigt måste Sverige kunna byta information med andra länder, med vilka vi bygger säkerhet gemensamt. Inget land får full informationstillgång utan att dela med sig av egen information.


Därtill kommer att olika länder är bra på olika saker - olika typ av information till gagn för gemensam säkerhet eller om olika regioner i världen - och har olika information att ge.


Afghanistan har tydligare än något annat land illustrerat att terror baserad långt borta kan drabba västvärlden hårt. Självklart finns internationella kopplingar till extrema grupper i Afghanistan också idag och där relevant kommunikation rör sig i kabel, där FRA idag ännu inte får spana.


Signalspaning är ett viktigt medel för att stärka säkerheten för de cirka 1000 svenskar som i varje given stund tjänstgör i internationella fredsinsatser.


Detta bekräftas bland annat av ÖB Håkan Syrén och FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.


För att få en bild av hoten behövs en kombination av taktisk signalspaning i etern på plats i insatslandet och strategisk signalspaning i kabel, därför att det ger information av olika karaktär.


Det går inte att ha skilda lagar och regler för signalspaning i etern respektive i kabel. När du lyfter telefonluren eller mobilen där hemma så kan signalen utan din vetskap röra sig både i etern och i kabel.


Den fasta telefonens signal kan kopplas via satellit till annat land. Datanätverket därhemma är kanske trådlöst, för att signalen sedan går via kabel. I vissa delar av landet går telefonsignalen delvis först via radiolänk och sedan i kabel.


Likaså rör sig signaler från vår kommunikation ofta över landets gränser. Inte sällan via länder som själva bedriver signalspaning, i kabel och i etern.


Poängen med resonemanget är att det varken är mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel. I bägge fallen behövs samma förtydligande av regelverket och samma integritetsskydd.


Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.


Genom att lagreglera signalspaningen anpassar vi i alliansen Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och ger möjlighet till oberoende information om omvärlden.


Eftersom 95 procent av all kommunikation över gränsen nu sker via kabel är signalspaning via etern inte tillräcklig för att värna Sverige mot en bredare hotbild. Det är inte så att den information Sverige behöver upptäcka och förstå enbart är militär kommunikation, mellan militära enheter.


Det vi söker är också information om utländska aktörers vilja och förmåga. Vidare är det heller inte så att militär information bara rör sig i etern, som förr i världen, och att det därför skulle vara tillräckligt att signalspana i etern. Det skulle ge betydande informationsglapp för svensk säkerhet.


Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt. Självklart gör många aktörer det och det är alla länders underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera.


Riksdagen beslutade i mitten på juni för att stärka Sveriges säkerhet om den nya teknikneutrala signalspaningslagen. Den innehåller också ett antal åtgärder för att förstärka integritetsskyddet.


Under hösten avser regeringen att återkomma med en proposition, där de ytterligare integritetsstärkande åtgärder som riksdagens majoritet beställde läggs fram.


Sten Tolgfors (m)


försvarsminister


Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

I december 2005 presenterade kommissionen ett förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.


Avsikten är att rambeslutet ska antas så snart som möjligt. Medlemsstaterna kommer att ha tre år på sig från det att rambeslutet träder i kraft till det att rambeslutet ska vara genomfört i nationell rätt.


I promemorian (Ds 2008:49) behandlas frågan om Sveriges antagande av utkastet till rambeslut och redovisas en bedömning av behovet av författningsändringar vid ett genomförande av rambeslutet. Förslag till lagstiftning med anledning av rambeslutet lämnas dock inte nu.


Hon ska inte tas på allvar!


      Sandra Kanck

I olika omgångar har Sandra Kanck, parlamentsledamot för demokraterna i South Australia, låtit höra talas om sig. För ett par år sedan fick ett av hennes 'initiativ' stor uppmärksamhet var då hon i ett anfall av narkotikapolitisk okunnighet uttalade att ecstasy är en säker drog, och inför de lagförslag om mc-gäng som debatterades i 'House of Assembly i South Australia bjöd hon in medlemmar av mc-gängen Gypsy Jokers, Finks och Hells Angels till en genomgång av The Serious and Organised Crime (Control) Bill 2007. Kanck försvarade sin inbjudan med att det är rimligt att bjuda in de som berörs av lagstiftningen. Det kan vara intressant att notera att inga offer för sagda mc-gäng var inbjudna till genomgången.


Nu är Kanck igång igen och vill att rökning av marijuana för så kallade "medicinska" ändamål ska bli tillåtet. Med anledning av det tilltaget har Recovered Drug Users League (SA), dvs före detta missbrukare, skickat ut följande pressmeddelande:


MEDIA RELEASE

23rd July 2008


CRUDE CANNABIS IS NOT A MEDICINE AND SANDRA KANCK KNOWS IT!

The Hon Sandra Kanck has today introduced a Bill into Parliament to legalise the use of crude

cannabis for so called „medicinal‟ purposes.


Her proposal is contrary to the long-held consensus amongst the scientific community that if any benefit is to be derived from cannabis it will be in the form of extracted or synthesized cannabinoids (active compounds found in cannabis) and not in the form you would buy on the  street corner.


"The scientific community long ago abandoned any notion of cannabis in its crude form being of medicinal benefit." said Recovered Drug Users League (SA)‟s spokesperson Ryan Hidden. "Reputable scientific bodies such as the Australian Medical Association and the Pharmacy Guild of Australia have rightly rejected the use of crude cannabis for medicinal purposes."


The Australian Medical Association‟s formal position on the use of crude cannabis as a medicine is:

"The Australian Medical Association considers that smoking or ingesting a crude plant product is a harmful way to deliver cannabinoids."(1)


"In its crude form it has been shown to be either ineffectual or counterproductive or to induce side-effects that far outweigh any negligible benefit. Smoking cannabis is not modern medicine" said Ryan Hidden.


In overseas jurisdictions where crude cannabis has been made available it has been shown to be a front for illegitimate use. In a now infamous quote by Keith Stroup, from NORML, it was revealed that: "We will use the medical marijuana scam as a red herring to promote the legalisation of marijuana" (2)

.

Following the rejection by the United States House of Representatives of a pro-medical  marijuana measure, Tom Riley, spokesman for the White House Office of National Drug Control Policy, stated that:


"I think that the hand is starting to get played out here. More and more people are realizing there is a con going on - that a lot of the people who are behind this aren't really interested in sick people who need medicine, they're interested in marijuana legalization  and they're playing on the suffering of genuinely sick people to get it." (3)


Many, who had previously supported „medical marijuana‟ on compassionate grounds, have lamented their involvement. Reverend Scott Imler, who was integral to the passage of California's medical marijuana law, has since stated:

"We created Prop. 215 so that patients would not have to deal with black market profiteers.

But today it is all about the money. Most of the dispensaries operating in California are

little more than dope dealers with store fronts." (4)


"International experience has shown that when crude cannabis is made available by prescription it becomes a front for its illegitimate use." said Ryan Hidden.

"To propose that crude marijuana be made available shows that either Sandra Kanck is naïve of the science or is an active participant in the „medical marijuana‟ lobby‟s agenda to legalise the use of cannabis under the guise of compassion.


"If Sandra Kanck truly cared for the genuinely sick she would stick to the science rather than venture into mythology."


The Food and Drug Administration, the United States equivalent of Australia‟s Therapeutic Goods Administration, has stated:


"No sound scientific studies supported medical use of marijuana for treatment in the United States, and no animal or human data supported the safety or efficacy of marijuana  for general medical use." (5)


Determining what is made available for prescription in Australia is the role of the Therapeutic Goods Administration, not the role of a politician.


"It is the Therapeutic Goods Administrations role to determine on the science what should be made available for prescription, not a politician‟s," said Ryan Hidden. "Sandra Kanck is seeking to bypass the Therapeutic Goods Administration and to expose people to what has proven to be a dangerous drug.


"If extracted or synthesised cannabinoids are ever to be made available, it will be in the form of a capsule or nasal spray rather than crude cannabis that contains over 400 other compounds."


The Hon Sandra Kanck, who recently called for ecstasy to be made available to war veterans despite the protests of the Returned Services League and the Minister for Veteran‟s Affairs, has shown that she simply cannot be taken seriously when it comes to drugs.


"Sandra Kanck has proven once again that she simply cannot be taken seriously when it comes to illicit drugs", said Ryan Hidden.


(1)

http://www.ama.com.au/web.nsf/doc/WEEN-6WP6MH


(2)

http://www.eurad.net/research/Medical_Marijuana_Scam_page1.htm


(3)

http://pushingback.com/blogs/pushing_back/archive/2007/07/26/35093.aspx


(4)

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/drugfact/factsht/medical_marijuana.html


(5)

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01362.html


For further information, please contact Ryan Hidden on +61 402 114 612


Torgny Peterson


På fyllan med alkoholtvål

Polisen i Sundsvall varnar för att ungdomar använder den 70- eller 85-procentiga handtvätten Alcogel som berusningsmedel, rapporterar Sundsvalls Tidning.


Efter att polisen i Sundsvall kontaktat Apoteket centralt har Apoteket, enligt samma tidning, nu rekommenderat att ta bort Alcogel från butikshyllorna.


Torgny Peterson


Brittisk studie för att utröna effekten av THC på MS

21 juli meddelade The Peninsula Medical School I Plymouth (Storbritannien) att man inom ramen för CUPID (Cannabinoid Use in Progressive Inflammatory Brain Disease) nått en viktig milstolpe i och med att man nu, efter två års arbete, rekryterat 493 personer med MS för en treårig studie som ska undersöka om THC kan påverka utvecklingen av MS. Resultat från studien väntas föreligga under våren/sommaren 2012.


Enligt forskarna är detta en viktig studie eftersom nuvarande behandlingsformer bara kan påverka immunsystemet i ett tidigt skede av MS eller lindra mer specifika symptom som t ex muskelspasmer.


Torgny Peterson


"Mitt hjärta är krossat"

Mitt hjärta är krossat - jag saknar Clark, säger Clark Olofssons 34-åriga flickvän Angelique Teinauri till GT.


I väntan på en eventuell läkeprocess kan hon ju alltid fundera på hur många hjärtan som krossats av pojkvännens knarkverksamhet.


Torgny Peterson


Längdskidåkare hemskickad efter att ha gripits med cannabis

Det blev inget deltagande i norska Blinkfestivalen i Sandnes i för den franske längdskidåkaren Roddy Darragon.


Han togs på Sola flygplats i Stavanger med cannabis och är hemskickad. Berörda idrottsorganisationer är informerade.


Torgny Peterson


18-åring fick åtta års fängelse för att ha lurat 2-åring och 5-åring att röka marijuana18-årige Demetris McCoy har I USA dömts till åtta års fängelse för att tillsammans med en kamrat ha lurat sin systers två barn, en tvååring och en femåring, att röka marijuana.


Utförda drogtester på de två barnen gav positiva provsvar för marijuana och kokain.


McCoys 19-årige kamrat, Vanswan Polty, är häktad i avvaktan på rättegång.


Du kan se en längre intervju med Demetris McCoy här.


Läs också:

Föräldrar lärde 4-åring röka marijuana


Torgny Peterson


Afghanistans president Hamid Kharzai skyddar knarkbaroner?

Den tidigare amerikanske diplomaten Thomas Schweich, numera professor vid Washingtonunversitetet i St Louis, hävdar i en lång artikel med rubriken Is Afghanistan a narco-state? i New York Times att Afghanistans president, Hamid Kharzai, skyddar knarkbaroner i landet och att landets regering är djupt involverad i att skydda landets opiumhandel.


I artikeln skriver Schweich också bland annat att narkotikasmugglarna köpte hundratals polischefer, domare och andra tjänstemän. Narkotikakorruptionen nådde ända upp till toppen av Afghanistans regering. Riksåklagaren, Abdul Jabbar Sabit, en häftig Pashtun som börjat en egen "jihad mot korruption" berättade för mig och andra amerikanska tjänstemän att han hade en lista på över 20 afghanska tjänstemän som var mycket korrumperade, varav en del med koppling till handeln med narkotika. Han tillade att president Karzai, också en Pashtun, av politiska skäl hade uppmanat honom att inte åtala någon av dessa. (Sabit har numera fått sparken av Karzai efter att han ställt upp som presidentkandidat).


Artikeln, som du kan läsa här, är politiskt sprängstoff och rekommenderas till läsning.


Torgny Peterson


Töntprogram anmält igen

SVT beslutade att inte sända och TV5 tog över "Ballar av stål", som på kort tid polisanmälts två gånger, bland annat för att en medlem i inspelningsteamet halade upp en påse vitt pulver som han ville bjuda personal på arbetsförmedlingen på, berättar Aftonbladet.


Att tv-bolag blir allt mer desperata i jakten på tittare (läs annonsintäkter) är inte förvånande. Däremot är dålig smak under täckmantel av humor inget som borde locka seriösa annonsörer till den här sortens annonsmarknad.


Torgny Peterson


Drottning Silvia diskuterade narkotika med Kanadas generalguvernör

Om man får tro kanadensiska The Globe and Mail diskuterade drottning Silvia narkotika med Kanadas generalguvernör Michaëlle Jean vid ett besök i landet 2006.


    Kanadas generalguvernör 
    Michaëlle Jean 


Kortfattad information om det mötet finns i en artikel i The Globe and Mail den 17 juli - en artikel som för övrigt gör gällande att flera länder i Europa börjar inta en mer restriktiv hållning till narkotika.


Du kan läsa artikeln här.


Torgny Peterson


Forskning om koppling mellan användning av cannabis och schizofreniForskare vid University of Pittsburgh publicerar intressant information i The Archives of General Psychiatry om kopplingen mellan användning av cannabis och schizofreni.


Du kan läsa en sammanfattning i Science Daily. Ytterligare information hittar du i juliutgåvan av Archives of General Psychiatry.


Torgny Peterson


Italien inför hårda regler för illegala immigranter

Samtidigt som ministrar från EUs medlemsländer ska träffas i Bryssel för att bland annat diskutera mer homogena regler för immigration, godkände Italien igår, med röstetalen 161 för och 120 emot, en lag som innebär att illegala immigranter kan straffas med fyra-sex års fängelse. Och inte nog med det - egendom som hyrs av en illegal immigrant ska kunna tas i beslag.


Maximitiden som en illegal immigrant kan hållas i förvar utökas också - till 18 månader.


De nya bestämmelserna har redan, med all rätt, utsatts för omfattande kritik, bland annat från katolska kyrkan och människorättsorganisationer, som bland annat hävdar att de nya bestämmelserna kan öka rasismen i landet.


Torgny Peterson


Ny svensk EU-ambassadör utsedd

Regeringen har idag utsett Christian Danielsson till Sveriges ständige representant vid EU-representationen i Bryssel.


Christian Danielsson är för närvarande chef för EU-kommissionens enhet som ansvarar för de tre kandidatländerna Turkiet, Kroatien och Makedonien.


Tidigare har han bland annat tjänstgjort som enhetschef vid EU-kommissionen med ansvar för Turkiets medlemskapsförhandlingar, biträdande chef i kommissionär Günter Verheugens kabinett, vid Sveriges EU-representation, i dåvarande kommissionär Anita Gradins kabinett, vid Sveriges dåvarande EU-delegation i Bryssel, i UD samt vid Sveriges OECD-delegation i Paris och ambassaden i Luanda.


Christian Danielsson tillträder efter sommaren 2008 och ersätter Sven-Olof Petersson som blir Sveriges ambassadör i Australien.


5 personer häktades i narkotikaärendet

Under lördagskvällen den 19 juli 2008 anhölls 6 personer, varav en är Daniel Demuynck mer känd som Clark Olofsson misstänkta för grovt narkotikabrott och medhjälp därtill. Onsdag den 23 juli ägde häktningsförhandlingar för 5 utav dessa personer rum.


Alla 5 häktades vid Linköpings Tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott. Åtal ska vara väckt senast den 22 augusti 2008.


Innehåll i radioprogrammet ReageraMera torsdag 24 juli 14.00-15.00Radioprogrammet ReageraMera torsdag 24 juli14.00-15.00 i WisbyFM 89.2 och via Internet tar upp följande ämnen:


Senaste utvecklingen i "fallet" Clark Olofsson

  

Alkohol på krogen på Gotland

  

Om Stockholmsveckan och om brottslighet på Gotland

  

Om Skatteverkets kontroll av kontanthandeln i Sverige


Medverkande i programmet

Kerstin Mälman, kriminalinspektör, Polisen Östergötland

  

Bo Hemph, alkoholhandläggare, tillståndsmyndigheten Gotlands Kommun

  

Magnus Holmén, polisintendent Polisen Gotland

  

Conny Svensson, riksprojektledare för Skatteverkets kontroll av kontanthandel (krogar mm)


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Ringa stöd för legalisering av narkotika bland europeiska ungdomarAv den Eurobarometer som publicerades 8 maj i år framgår att det finns ett massivt motstånd bland ungdomar i EU när det gäller legalisering av narkotika, inte minst i Sverige där också motståndet  mot en legalisering av cannabis är omfattande.


Inte helt oväntat ställer sig ungdomar i Nederländerna positiva till en legalisering/reglering av cannabis. Om du mot all förmodan inte redan läst rapporten, Young people and drugs among 15-24 year-olds, hittar du den här.


Torgny Peterson


Fiffel och båg i EU

EU-kommissionen utgjorde det huvudsakliga målet för de flesta undersökningar som utfördes av EUs antibedrägeribyrå OLAF (Europeiska Byrån för Bedrägeribekämpning) förra året med 84 fall av misstänkta bedrägerier.


Belgien (72 ärenden), Bulgarien (52 ärenden), Tyskland (75 ärenden), Italien (80 ärenden) och Rumänien (95 ärenden) stod för det flesta antalet nyöppnade undersökningar om bedrägerier. Spanien, Grekland och Polen kom inte långt efter med 42 respektive 41 och 38 ärenden.


De flesta ärendena handlar om oegentligheter beträffande jordbruksstöd, smuggling av cigaretter och medel till biståndsprojekt.


Ett pressmeddelande från OLAF innehåller följande information:


Några exempel på vad OLAF sysslat med under 2007 är t.ex. utredningar av en ranglig bro som finansierats av EU men byggts med undermåligt material, plagiat av resultat i ett av EU:s forskningsprojekt, tomatimportörer som smitit ifrån tullar eller en pensionerad EU-tjänsteman som försökt dryga ut pensionen genom fusk. Idag (22 juli) lägger OLAF fram sin nya årliga verksamhetsrapport om sitt arbete i och utanför EU. Rapporten innehåller 15 fallstudier och en mängd statistik. Vid slutet av 2007 höll OLAF på att utreda sammanlagt 408 ärenden.

Siffrorna och fallstudierna i rapporten visar med all önskvärd tydlighet att OLAF och EU-institutionerna tar felaktigheter, bedrägerier och korruption på allvar, sade OLAF:s generaldirektör Franz-Hermann Brüner när OLAF:s senaste verksamhetsrapport lades fram i Bryssel. Det visar också att OLAF:s operativa insatser tillsammans med medlemsstaterna, länder utanför EU och internationella organisationer måste fortsätta. Han tillade: Ett nära samarbete med rättstillämparna i medlemsstaterna och andra länder är mycket viktigt för att vi ska lyckas i arbetet med att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier, korruption, smuggling och andra brott.

Både EU-institutionerna och andra litar på att OLAF hanterar nya uppgifter om misstänkta felaktigheter, bedrägerier eller korruption på ett effektivt sätt. OLAF får hela tiden in allt fler uppgifter och dessa meddelanden har ökat från 529 år 2002 till rekordartade 886 år 2007. Vid årsskiftet höll OLAF på att utreda sammanlagt 408 ärenden. OLAF:s arbete har stor betydelse för att skydda skattebetalarnas medel. Det går inte att mäta den förebyggande effekten av byråns verksamhet, men under 2007 kunde över 200 miljoner euro återkrävas tack vare OLAF:s utredningar. Det kan jämföras med OLAF:s administrationskostnader, som ligger på 50 miljoner euro.

Under 2007 fortsatte OLAF sin strategi att inrikta sig på större, komplicerade bedrägeriärenden i EU och andra länder på de ämnesområden där EU-finansieringen är som mest utsatt. När två nya medlemsstater anslöt sig till EU den 1 januari 2007 intensifierades OLAF:s pågående verksamhet i dessa länder ytterligare. OLAF högprioriterar ett ännu närmare samarbete med de rumänska och bulgariska myndigheterna i kampen mot bedrägerier som drabbar EU:s ekonomiska intressen.

Interna utredningar
Vid slutet av 2007 höll OLAF på att utreda sammanlagt 70 fall av fördragsbrottsförfarande vid EU:s institutioner, byråer eller organ, vilka tillsammans utgjorde cirka 17 % av alla pågående utredningar.

OLAF upprättar varje år en rapport om dess oberoende operativa insatser under det gångna året. Den bör inte blandas samman med Europeiska kommissionens årsrapport om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning, som offentliggörs samtidigt. Båda rapporterna kan laddas ner från OLAF:s webbsida


Torgny Peterson


Guvernör säger nej till "övning i syfte att kringgå federal lagstiftning"


   Linda Lingle

På Hawaii har guvernören Linda Lingle lagt in sitt veto mot ett förslag om att en speciell grupp bland annat skulle avgöra vilken mängd marijuana som skulle anses utgöra en "patients" förråd och legala möjligheter att odla marijuana för "medicinska" ändamål på Hawaii.


Lingle säger i sin vetoförklaring att förslaget bara är en övning i syfte att kringgå federal lagstiftning.


Torgny Peterson


"Medicinsk" marijuana i ÖsterrikeDet österrikiska parlamentet hakar på den kvasimedicinska idén om fördelarna med rökning av marijuana för så kallade "medicinska" ändamål.


Ett beslut som fattades den 9 juli innebär att "patienter" så småningom kan komma i åtnjutande av statligt langad narkotika, som dessutom kommer att produceras och kontrolleras av den österrikiska staten.


Torgny Peterson


Norge - Polisens narkotikastatistik för första halvåret 2008

Norsk polis (Kripos) har nu offentliggjort statistik över gjorda beslag av narkotika under första halvåret 2008 då man totalt gjorde 12 470 beslag.


Antalet beslag i Norge visar att de senaste årens ökning av beslag av droger som amfetamin, metamfetamin och kokain fortsätter och är de droger som är i stark framväxt på narkotikamarknaden och som fått stor utbredning.


Narkotikastatistiken visar också att såväl antalet beslag som beslagtagna mängder heroin ökar. Hittills i år har man beslagtagit 32 kilo heroin fördelat på 613 beslag. Det  är i första hand i Oslo och Bergen som antalet beslag ökar.


Beträffande cannabis har mer än 1 400 kg tagits i beslag, fördelat på 5 574 beslag. Detta innebär en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period förra året. Antalet beslag av cannabis utgör cirka 45 procent av alla narkotikabeslag i Norge.


Du kan ta del av statistikmaterialet för första halvåret 2008 här.


Etisk bedömning av nya metoder i vården

Utvecklingen inom medicinsk forskning innebär att det öppnas nya möjligheter för diagnostik och behandling. De nya metoder som forskningen leder fram till aktualiserar ibland svåra etiska frågeställningar både för den enskilde och för samhället. Det kan vara frågor som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet.


Innan steget från forskning till praktisk sjukvård tas bör man därför analysera konsekvenserna av en ny diagnos- eller behandlingsmetod och bedöma om den är godtagbar ur ett etiskt perspektiv. Det är viktigt att metoder som skulle kunna skada den grundläggande humanistiska människosynen inte kommer till användning.


Detta är bakgrunden till att en arbetsgrupp skrivit promemorian Etisk bedömning av nya metoder i vården (Ds 2008:47).


Arbetsgruppen tillsattes med uppgift att överväga frågor som rör introduktion av sådana nya diagnos- och behandlingsmetoder som kan få betydelse för den personliga integriteten eller som kan påverka synen på människovärdet.


Inget behov av ADHD-medicin

I Norge menar rektor Hilde Schjerven vid Runni ungdomsskole att barn med ADHD kan klara sig utan mediciner om dom får riktig uppföljning i skolan.


Jag tror att om de här barnen lär sig att använda sin energi på ett positivt sätt, får hjälp att hantera koncentrationen och styra impulsiviteten så kan många klara sig bra utan mediciner, säger Schjerven bland annat till Lofot-Tidende.


Schjerven kan förmodligen förvänta sig kraftiga attacker från läkemedelsföretag och organisationer som lever på idén att det primära sättet att hantera ADHD är medicinering.


Torgny Peterson


Borås ratar UEFA!

Grattis Borås! Ni vann stort över UEFAs maffialiknande metoder och McDonalds!


UEFA ratar Borås - Nix, det är Borås som ratar UEFA.


Förhoppningsvis kan detta stärka andra orter i deras ställningstaganden kring samarbetet med UEFA i liknande situationer.


Läs också:

Stoppa UEFAs maffialiknande metoder!


Torgny Peterson


Stoppa UEFAs maffialiknande metoder!

Att UEFA ska bestämma vem som ska sälja hamburgare var i samband med det tänkta U21-EM i Borås är fullkomligt barockt och påminner mer om traditionella maffiametoder än 'modern sportmanship'.


Max vd Richard Bergfors låter nu allmänheten avgöra om Max ska ha öppet eller inte - ett bra initiativ som påminner om den så omhuldade schweiziska folkomröstningsvarianten.


UEFA kan dra något gammalt över sig och vad mig anbelangar gärna flytta arrangemanget till något mer maffiafascinerat område.


Du kan själv rösta på GTs hemsida här. Då detta skrivs har över 20 000 (93,1%) sagt att Max ska stå upp för sin sak  medan 6,9% anser att Max ska ge upp och rädda festen.


Torgny Peterson


Clark Daniel DeMuynck Olofsson gripen misstänkt för grovt narkotikabrott

Trägen vinner - så också den här gången. Efter ett effektivt spanings- och kartläggningsarbete grep polisen i lördags sex personer misstänkta för grovt narkotikabrott respektive medhjälp till grovt narkotikabrott efter tillslag dels i en stuga i närheten av Apelvikens camping (Varberg) där flera personer greps respektive, inklusive Olofsson, dels i Stockholmsområdet där polisen samma dag grep två personer efter ett tillslag mot en narkotikatransport.


Polisen har också beslagtagit stora mängder narkotika. En källa inom polisen uppger till Radio Sjuhärad att det handlar om flera hundra kilo amfetamin och cannabis.


Vi gratulerar till ett framgångsrikt arbete!


Fortsättning följer.


Clark Olofsson på Myspace


Torgny Peterson


Jättebeslag av ecstasy

Spansk polis beslagtog igår 120 000 ecstasypiller och grep samtidigt två colombianer och en italienare. Ecstasybeslaget är ett av de största någonsin i landet.


Den spanska polisen, som varit gruppen på spåren efter ett tips i maj i år, misstänker att italienaren transporterade tabletterna med bil från Nederländerna.


Torgny Peterson


Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Regeringen har överlämnat en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål till riksdagen. Totalt satsas drygt 210 miljoner kronor på 36 åtgärder under perioden 2008-2010.


Handlingsplanen fokuserar på den enskilda individens behov och består av fem insatsområden: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad nationell och internationell samverkan och ökade kunskaper.


I skrivelsen (Skr. 2007/08:167) redogör regeringen för sin syn på hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta ska få ökat skydd och stöd.


Handlingsplanen innehåller även åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet, höja kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka samverkan samt öka kunskapen.


En utgångspunkt för alla åtgärder är att de har ett tydligt fokus på den enskilde individens behov och att detta synsätt ska genomsyra myndigheternas arbete. Särskilda åtgärder riktas till barn och ungdomar. Flickors respektive pojkars särskilda villkor och behov beaktas. Insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma tillrätta med problemen.


Handlingsplanen omfattar flera åtgärder inom olika politikområden som kommer att utvecklas och preciseras i de uppdrag som regeringen avser att ge berörda myndigheter.


En samlad uppföljning av handlingsplanen kommer att göras 2011. Regeringen avser att därefter återkomma till riksdagen med en redovisning av uppföljningen.


Vad de inte (!) talade om i Almedalen

Under de senaste tre åren har jag varit DNs utsände i samband med Almedalsveckan på Gotland. Det har varit jobbigt, roligt och intressant. 


Väl tillbaka på fastlandet gjorde jag en sammanställning över vilka områden som politikerna tagit upp i sina tal, vilka områden som båda sidor talat om och vilka som bara den ena sidan tagit upp. Och när jag gjorde det här så såg jag också - vad de inte tog upp - alls! Christer Hanefalk

På fem minuter hade jag skrivit upp 20 st områden. De, i mitt tycke, tio viktigaste av dessa är: 

Entreprenörskap/nyföretagande

Flyget - ekonomiskt och miljömässigt

Försvaret

Högskolor och universitet

Infrastrukturen

Jordbruket

Polisen

Sjukvården

Turismen

Utrikeshandeln


Jag vill kommentera fyra av de ovan nämnda. Fyra områden som har en gemensam nämnare: Stor påverkan på tillväxten och därmed välfärden:

Turismen

Utrikeshandeln

Entreprenörskap och nyföretagande

Flyget


Om turismen, utrikeshandeln och flyget sades inte ett enda ord - om entreprenörskapet och företagandet sade Björklund något lite när han tog upp företagsklimatet.  


Allra först - turismen

Det är för mig en gåta hur man som politiker inte vill "lägga beslag på" eller "muta in" detta viktiga område. Turismen är troligen nummer ett, möjligen nr två, bland världens tillväxtbranscher. I Sverige jobbar nära 160.000 människor i denna bransch. Utländska besökare kommer att konsumera för cirka 100 miljarder i vårt land under 2008. Av Sveriges BNP utgör turismen idag nära tre (3) procent - därmed sex gånger större än exempelvis jordbruket. Av Spaniens BNP utgör turismen idag cirka sju (7) procent. Sverige kan vara uppe i motsvarande andel redan inom 12-15 år om vi spelar våra kort rätt. Med hjälp av turismen kan vi fixa ungdomsarbetslösheten och klara tillväxten - och därmed pensionerna. 


Sedan - utrikeshandeln

Hur en så viktig fråga kan hamna mellan stolarna är också en gåta. I världens - tillsammans med Holland - mest exportberoende land (exporten motsvarar 45-48 procent av BNP) är det ingen ledande politiker som ens tar upp frågan och lyfter fram dess betydelse. Visst är det lätt att ta saker för givna - men att välfärdens källa så totalt "glöms bort" borde kännas frustrerande för alla som jobbar med att utveckla våra storföretag - nationellt och internationellt. För att inte tala om den ständigt växande tjänsteexporten. 


Därefter - entreprenörskapet

Ett område som känns som Fantomen - den vandrade vålnaden. Alla talar om honom men inget har sett honom. Med skillnaden att i Almedalen var det ingen som talade om honom. Vi håller på att få en annorlunda arbetsmarknad i vårt land - en arbetsmarknad på sätt och vis mer lik den amerikanska. Vi har tidigare haft cirka 75 procent av alla anställda i storföretag. Dessa anställer inte längre - de rationaliserar, outsourcar och lägger ner. I USA är 75 procent av alla som jobbar anställda i små och medelstora företag. Vi måste förmodligen dit vi också - och då behövs det riskvilliga entreprenörer. Hur många är det som vet att vi i vårt land - idag - har närmare 100.000 företagare som saknar en naturlig efterträdare/arvtagare och som kommer att gå i pension inom 10 år. 


Till sist - flyget

Det är konstaterat att flyget påverkar tillväxten - liksom tillväxten påverkar flyget. Att utrikeshandeln, turismen och entreprenörskapet förutsätter fungerande flygförbindelser är väl självklart för vem som helst. Men vi talar mest om flyget som "miljöbov" - i en nyligen genomförd SIFO-undersökning tror en stor del av svenskarna att flyget svarar för över 30 procent av utsläppen av växthusgaser. Sanningen är ju att Sveriges samlade gödselstackar släpper ut lika mycket som hela inrikesflyget. Sverige har 0,2 procent av världens utsläpp och flyget svarar för fyra (4) procent av Sveriges utsläpp. I en tid när man har lagt miljörestriktioner på Arlanda - Sveriges enda internationella flygplats av format - borde någon politiker ha modet att tala om betydelsen av internationell flygtrafik för Sveriges del. Särskilt om man vet att Indien och Kina för närvarande bygger, projekterar och planerar sammanlagt 1.000 nya storflygplatser. Samtidigt som Arlanda - miljö-bäst-i-klassen bland flygplatser enligt Clinton Foundation - måste minska sin trafik från och med 2011 på grund av ett ambitiöst, men möjligen feltänkt, avgastak. 


Ovanstående frågor, och ett 20-tal andra, fanns det uppenbarligen inget utrymme för under Almedalsveckan. 

Undrar när vi får tid för dem? Jag hoppas vi tar upp dem snart - innan det är för sent! 


Christer Hanefalk


Regeringsbeslut om nya chefer

Katri Linna blir chef för nya diskrimineringsmyndigheten och ny DO

Regeringen har beslutat att anställa Katri Linna som generaldirektör i Regeringskansliet med uppgift att förbereda inrättandet av den nya ombudsmannamyndigheten (DO). Den 1 januari 2009 slås de befintliga myndigheterna DO, HomO, HO och JämO ihop till en ny myndighet.


Katri Linna ska under hösten 2008 leda processen med sammanslagningen för att den 1 januari 2009 tillträda som ny myndighetschef och DO.


Katri Linna, som är född 1960, är jurist och har varit ombudsman mot etnisk diskriminering sedan 2005. Hon har en bakgrund som chefsjurist vid SIF och HTF, kanslichef vid DO och ställföreträdande DO, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB och jurist och notarie vid advokatbyrå, tingsrätt och kronofogdemyndighet. Linna har och har haft en rad expert- och utredningsuppdrag liksom internationella åtaganden.


Ny rektor vid Försvarshögskolan

Regeringen har anställt professor Mats Ericson som rektor vid Försvarshögskolan. Förordnandet sträcker sig från den 11 augusti 2008 till den 10 augusti 2014.


Ericson kommer närmast från tjänsten som rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 2002-2005 var han generaldirektör för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.


Skador stort hot mot hälsan i Europa visar ny rapport

En nyligen publicerad EU-rapport visar att hundratusentals människor dör och miljoner får funktionsnedsättningar i vad som beskrivs som en europeisk skadeepedemi.


Rapporten, Injuries in the European Union - Statistics summary 2003-2005, innehåller aktuell information och statistik som belägger att skador är bland de största hälsohoten i dagens Europa.


Risken att råka ut för en skada i exempelvis trafiken, på arbetsplatsen, i hemmet eller på fritiden är ojämnt fördelad mellan olika sociala grupper, ålderskategorier och kön.


Cigaretter och cigarrer blir illegala 2025?Den irländska EU-parlamentsledamoten Avril Doyle sa vid en konferens i Bryssel i veckan att hon vill att cigaretter och cigarrer förklaras illegala från 2025 som ett led i att förhindra aktiviteter från tobaksindustrins lobbyister.


Avril Doyle har en framskjuten position i EU-parlamentets största grupp, EPP. Under konferensen deklarerade EU-kommissionären ansvarig för hälsovårdsfrågor, Androulla Vassiliou, att hon är beredd att inte acceptera några inbjudningar från tobaksindustrin eller de som arbetar för att främja deras intressen så länge hon innehar den nuvarande posten.


Ytterligare ett positivt förslag för att minska användning av tobak presenterades i veckan av EU-kommissionen som vill ha en kraftig höjning av skatten på tobak och en harmonisering av skattesatserna i Europa.


Torgny Peterson


Rekordbeslag av marijuana - 19 ton!Enligt uppgifter från nederländska FIOD (De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) har tullen i Amsterdam gjort ett rekordbeslag av marijuana, 19 ton, på ett containerfartyg i hamnen i Amsterdam. Narkotikan hade gömts i jutesäckar i en containerlast bestående av nötter. Fem personer har gripits hittills.


Beslaget uppskattas vara värt cirka 550 miljoner kronor.


1999 gjorde FIOD ett annat storbeslag av marijuana, 16 ton i Rotterdam.


Vi gratulerar FIOD till en effektiv insats.


Torgny Peterson


Skrupelfria knarkfabrikörer säljer mediciner utan recept på internet

Senaste numret av Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift är ett temanummer om  Droger online. Att det är enkelt att skaffa receptbelagda läkemedel via internet bekräftas av en undersökning från CASA (The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) at Columbia University).


Undersökningen visar att 85% av de undersökta 365 webbplatserna som bland annat säljer OxyContin, Valium och Ritalin, inte kräver något recept.


Hela undersökningen, "You've Got Drugs!" V: Prescription Drug Pushers on the Internet, kan du ladda ner gratis här.


I ett pressmeddelande kräver nu senatorn Dianne Feinstein (D-Calif) kraftfulla åtgärder mot den här sortens handel via internet. Sådana krav borde resas av fler politiker i fler länder!


Torgny Peterson


Beslag av narkotika i Norge första halvåret 2008

Tullen i Norge gjorde under de första sex månaderna i år över 1 000 beslag av narkotika. Norska tullverket konstaterar att det skett en avsevärd ökning av beslag av amfetamin, heroin, cannabis och khat i jämförelse med första halvåret 2007.


Narkotikatrycket mot Norges gränser ökar. Första halvåret beslagtog tullpersonal stora mängder amfetamin, kokain, heroin, cannabis och khat, säger tulldirektören Bjørn Rose. Ökningen av beslagtagen narkotika bekräftar att det smugglas allt mer. Det ger anledning till oro, men det visar också att tullen håller stånd i kampen mot den internationella narkotikakriminaliteten.


Största amfetaminbeslaget någonsin i Norge

I en gemensam aktion mellan tullregionerna Oslo-Akershus och Øst-Norge beslagtogs 116 kilo amfetamin i Oslo 28 januari i år. Totalt togs 226 kilo amfetamin i beslag under första halvåret i år vilket är dubbelt så mycket i jämförelse med första halvåret 2007.


Ny heroinvåg

Efter en "torrperiod" när det gäller beslag av heroin i Nordeuropa förra året, har norsk tull återigen tagit heroin i beslag och heroinbeslagen de första sex månaderna i år är väsentligt större än de beslag som gjordes under hela förra året.


Övriga beslag

Gjorda beslag under årets sex första månader omfattar också 21 kilo kokain, 26 kilo heroin, 296 kilo cannabis  och fem ton khat. Det uppskattade värdet av den beslagtagna narkotikan på gatunivå uppgår till 2oo miljoner kronor.


Beslagsstatistik för 2008
Amfetamin
Kokain
Heroin
Cannabis
Khat
Valuta


EU-kommissionen planerar stoppa ekonomisk hjälp till Bulgarien

Med anledning av att Bulgarien misslyckats med att vidta åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet i landet, planerar EU-kommissionen att sätta stopp för finansiellt stöd värt 1 miljard dollar, uppger BBC, som tagit del av en niosidig rapport som kommer nästa vecka.


Samma källa uppger att Bulgariens möjligheter att gå med i Schengen-samarbetet riskerar att gå om intet.


Torgny Peterson


Drogen DXM förbjuds

Regeringen har i dag beslutat att narkotikaklassa ämnet DXM (Dextrometorfan). Det innebär att drogen förbjuds vilket är mycket angeläget, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


DXM har tidigare ingått i läkemedel mot hosta, men säljs sedan år 2000 inte i Sverige. Ämnet kan ge svåra psykiska biverkningar, exempelvis hallucinationer. Trots att DXM år 2000 avregistrerades som godkänt läkemedel i Sverige har ämnet saluförts på Internet med svenska ungdomar som målgrupp. Flera förgiftningsfall har inträffat med bl.a. hallucinationer, kramper, medvetslöshet och andningssvårigheter. I några fall har det till och med lett till dödsfall efter missbruk av medlet.


Regeringen har även tillsatt en utredning som ser över möjligheten att förbjuda hantering med preparat som kan förväntas bli narkotikaklassade redan innan klassningen trätt i kraft.


Fortsatt mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten

Regeringen har i dag fattat tre beslut som innebär en tydlig förstärkning av insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Det är en satsning för att med kraft och uthållighet bekämpa de kriminella grupperingar som utnyttjar och skadar vårt öppna samhälle.


Utgångspunkten för regeringens nationella mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten är att bygga vidare på det arbete som bedrivs i dag och att göra det med en tydlig lokal förankring.


Det första beslutet innebär att Rikspolisstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. I  uppdraget ingår bland annat att:


- inrätta särskilda aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och Rikskriminalpolisen,

- etablera permanenta regionala underrättelsecenter på åtta platser i landet och

- säkerställa en bred myndighetsrepresentation i Operativa rådet.


Aktionsgrupperna med totalt 200 poliser lägger grunden för en effektiv och uthållig verksamhet i hela landet. Detta är särskilt viktigt på orter där den lokala polisens kapacitet att bekämpa denna brottslighet är begränsad. Den satsning som regeringen gör för att säkerställa att det finns 20 000 poliser 2010 gör att resurserna räcker till detta.


Det andra beslutet innebär att regeringen ger Säkerhetspolisen ett nationellt huvudansvar för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister. En viktig del i detta arbete är att samverkan mellan Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och polismyndigheterna utvecklas och förstärks ytterligare. Detta uppdrag kommer också att ställa krav på övriga delar av polisorganisationen att ytterligare utveckla personsäkerhetsarbetet och den förebyggande verksamheten.


Det tredje beslutet innebär att regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att leda arbetet med att utveckla en mer effektiv samverkansmodell mellan kommuner, polisen, andra myndigheter, näringslivet och övriga berörda organisationer. Arbetet ska initialt inriktas mot att omfatta ett antal prioriterade orter. Med stor sannolikhet kommer det också att tas initiativ till samverkan på andra orter. Brottsförebyggande rådet ska säkerställa att även dessa får det stöd och den hjälp som behövs.


Droger online

Svenska Narkotikapolisföreningens (SNPF) Tidskrift  är en guldgruva för den som vill lära sig mer när det gäller droger, trender, beslag, narkotikapolitik och strategier.


Senaste numret av tidskriften har droger online som tema och handlar bland annat om Internatapotek, lagliga droger på nätet och beslag på Arlanda.


Du kan också läsa om AAS-missbrukets(anabola androgena steroider) utbredning och det faktum att utbredningen är dåligt kartlagd. Apropå anabola androgena steroider kan du nu också beställa den absolut senaste boken i ämnet här.


På SNPF:s hemsida hittar du också ett omfattande arkiv med artiklar publicerade i tidigare nummer av tidskriften.


Det senaste temanumret om droger online hittar du här.


Torgny Peterson


Fotboll och horor hör ihop?

Ja, om man får tro information från Sydafrika kan prostitution bli laglig i samband med VM 2010. Inga beslut är fattade men förespråkare menar att det skulle kunna ge landet (statliga hallickar?) och andra enorma intäkter, rapporterar bland andra fotbollskanalen.


Läs också:

Friskt vågat - något vunnet?


Torgny Peterson


55 liter metadon på vift

Det kan finnas skäl att se upp för de 55 liter metadon som nu är på vift efter ett inbrott i Odense. Även om risken inte är speciellt stor att någon "leverans" beställts från Sverige kan det finnas anledning att vara uppmärksam.


Det stulna metadonet förvarades i fem 11-litersdunkar.


Torgny Peterson


Demonstrera mot khat!

I Bergen i Norge där det idag bor omkring 1 300 somalier uppmanar två medlemmar av en lokal somalisk förening, Sharma-Arke Khalif Hassan och Abdullahi Mohamed Roble, till demonstration mot khat .


Många män lägger hela lönen eller socialbidraget på khat och familjen hamnar i ekonomiskt obestånd. Jag känner till fler exempel på det från Bergen, säger Roble till Bergens Tidende.


Samma fenomen har iakttagits i Sverige av invandrarorganisationer och andra berörda. Idén om demonstration mot khat bör uppmuntras. Demonstrationer mot narkotika skulle i övrigt med fördel kunna genomföras dagligen.


Torgny Peterson


Missa inte radioprogrammet ReageraMera på WisbyFM

Missa inte radioprogrammet ReageraMera på radiostationen WisbyFM. Vi är tillbaka igen i vanlig ordning torsdag 24 juli 14.00-15.00 och sedan varje torsdag.


Du som vill ha koll på det absolut senaste när det gäller social- och kriminalpolitiska frågor bör inte missa programmet en enda gång.


Programmen sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.


Innehållet i programmet meddelas alltid på den här bloggen och via Newsdesk dag före sändningsdag.


Programledare: Torgny Peterson


11 vietnameser häktade för cannabisproduktionPå Nordjylland sitter 11 vietnameser häktade för storskalig odling av flera hundra kilo cannabis. Rättegången börjar i september.


Som ett led i insatserna mot den organiserade brottsligheten har dansk polis ägnat sig åt målinriktad spaning mot produktionen av skunk (cannabis).


Enligt polisen på Nordjylland pågår produktionen, som organiseras och sköts av vietnameser, mycket diskret  i billiga bostäder. Växthusen är professionellt inredda med gips- eller plastbeklädnad, belysning och ventilation.


29 april slog polisen till mot fyra växthus och anhöll fyra vietnameser som har suttit häktade sedan dess. Samtidigt beslagtogs 32 kg skunk, lampor och annan utrustning för produktionen av narkotikan och man upptäckte samtidigt att elektricitet stulits till ett värde av 100 000 kronor.


Senare har polisen på Nordjylland i en samordnad aktion slagit till mot ytterligare sex växthus och vid det tillfället anhållit tio vietnameser. Man fann då att produktion av skunk pågick i fem av de sex växthusen.


Det är uppenbart att organiserad, vietnamesisk brottslighet i allt större utsträckning nu också söker sig till de skandinaviska länderna.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Storstadsvåld 2

Södersjukhuset bedriver sedan flera år förebyggande arbete mot våld mellan människor. Bland annat för att kunna förbättra vården och behandlingen av psykiska effekter hos våldsdrabbade, men också för att minska antalet våldsskadade. 


Igår presenterades studien Storstadsvåld 2. I den framgår bland annat att enskilda våldsskadade som utsatts för gruppmisshandel ökar kraftigt. 1998 var 48 procent, av de våldsskadade som sökte hjälp på Södersjukhuset, utsatta för gruppmisshandel jämfört med 59 procent i årets studie.


Gatuvåldet är idag ett folkhälsoproblem. Vi får in fler våldsskadade än till exempel strokepatienter och hjärtinfarkter. Vissa nätter har vi upp till ett 20-tal misshandelsfall och risken att drabbas är störst under sommaren, säger Sören Carlsson Sanz, vårdchef på Södersjukhusets akutmottagning, initiativtagare till studien och författare av boken Storstadsvåld 2.

SÖS rapport om gatuvåld är ett viktigt verktyg för att sätta fokus på människors utsatthet. Människors trygghet är ett av de mest prioriterade områden i mitt arbete. Regeringen har påbörjat arbetet med att utbilda fler poliser och stärka brottsofferkompetensen på polismyndigheter. Fler och närvarande poliser leder till en minskning av gatuvåldet, säger justitieminister Beatrice Ask (m).

Att se kostnaden för förebyggande åtgärder som en investering istället för en utgift skulle betyda mycket i minskat mänskligt lidande. Vården av misshandlade kan komma upp i mångmiljonbelopp bara för ett enda offer, så det finns även enorma samhällsekonomiska vinster att göra, säger Sören Carlsson Sanz.


Studien i korthet

Definition gatuvåld: Studien mäter enbart våldsskadade som inte har eller har haft en parrelation med gärningsmannen.   

  

Sparkar som vapen har ökat från 7 procent år 2000 till 45 procent 2007.

  

Drygt 6 av 10 våldsoffer bestämde sig redan på akuten för att inte göra polisanmälan.

  

Antalet unga patienter i åldrarna 15-18 år som söker vård för våldsskador på grund av så kallat gatuvåld har fördubblats sedan år 2000 till 16 procent av totalt cirka 2000 fall/år.

  

7 av 10 män som sökte vård under tiden för studien var påverkade av alkohol. Den högsta promillehalten som uppmättes var 4 promille. Medianen var 1.37.

  

Samtliga kvinnor som sökte vård för sina skador under tiden för studien var påverkade av alkohol. Den lägsta promillehalten som uppmättes var 0.4 medan den högsta var 2.9 promille. Medianen var 1.21.

  

15 procent av alla som söker vård på SÖS efter en misshandel är unga kvinnor och 94 procent av dessa har misshandlats av andra kvinnor.

  

Läs hela studien:

Storstadsvåld 2, del I

Storstadsvåld 2, del II


Mer EU-makt i narkotikapolitiken?

Enligt en Eurobarometer, publicerad i juni i år, ställer sig EU-medborgarna i stort sett positiva till ökad EU-makt när det gäller narkotikapolitiken.


Antagligen är de tämligen okunniga om ett flertal lika okunniga EU-politikers toleranta inställning till narkotika.  


Torgny Peterson


Pröva du också!

2 949 journalister och andra intresserade läste pressmeddelanden från ReageraMera under Almedalsveckan.


Pröva du också!


Fler dog av narkotika än i trafikolyckor

Norge rapporterade förra året 244 narkotikarelaterade dödsfall. I trafiken omkom 233 personer, skriver Adresseavisen.


Torgny Peterson


Gruppmisshandel vanligaste våldsformen

Vid ett presseminarium på Södersjukhuset i Stockholm i eftermiddag om gatuvåldets konsekvenser presenteras studien Storstadsvåld 2.


I Storstadsvåld 2 framgår bland annat att enskilda våldsskadade som utsatts för gruppmisshandel ökar kraftigt. 1998 var 48 procent, av de våldsskadade som sökte hjälp på Södersjukhuset, utsatta för gruppmisshandel jämfört med 59 procent i årets studie.


Ett utdrag av punkter som avhandlas vid seminariet


Filmen Våldets konsekvenser (uppdaterad ny version 2008) visas


Hur många våldsoffer gör polisanmälan?


Våldsskador fördelat på ålder och kön samt alkoholens inverkan.


Antal patienter som var påverkade av alkohol.


Vem som blir offer, antalet gärningsmän, typ av skador, plats för misshandeln, tid för  övergreppet, vilka vapen/tillhyggen som använts, tidigare misshandel, sjukvårdsresurser vid omhändertagandet med mera.


Bilbrotten minskar - bostadsinbrotten ökar

De anmälda brotten fortsätter att öka, första halvåret i år med 5 procent. Mest ökar skadegörelse och bedrägeribrott. Men även de anmälda våldsbrotten och våldtäkterna fortsätter att öka, medan bilbrotten minskar.


Brå (Brottsförebyggande rådet) har nu publicerat  statistik för första halvåret 2008. Hittills i år har cirka 670 500 brott anmälts till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Det är en ökning med 32 500 brott jämfört med samma period förra året. Mest ökade det anmälda klottret, främst klotter mot kollektivtrafik, och bedrägerier. Sammantaget stod dessa kategorier för cirka 55 procent av den totala ökningen.

Bostadsinbrotten ökar
Bostadsinbrotten ökade med 17 procent under första halvåret, mest ökade inbrotten i lägenhet. Störst var ökningen i Skåne, Västra Götalands, Västmanlands och Stockholms län. De stod för två tredjedelar av ökningen. I förhållande till antalet invånare ligger Skåne, Hallands och Stockholms län i topp när det gäller bostadsinbrott.


Det tål att upprepas: Grannsamverkan är en effektiv metod för att skydda sig mot inbrott, det kan förebygga i genomsnitt 26 procent av brotten. Det framgår av internationell forskning som Brå låtit sammanställa, säger Jan Andersson, generaldirektör vid Brå.

Anmälda våldtäkter fortsätter att öka
De anmälda våldsbrotten* fortsatte att öka, vilket följer trenden de senaste 10 åren. Årets första sex månader ökade de med 3 procent, jämfört med samma period förra året. De anmälda våldtäkterna ökar, detta halvår med 17 procent. Nyligen kom Brå med en specialstudie av anmälda våldtäkter mot personer över 15 år. Där konstateras att de våldtäkter som ökar mest är fall där förövare och offer inte känner varandra väl. Det anmäls även fler mindre grova våldtäkter, där förövaren använt mindre våld och där offren fått färre skador.

De senaste åren har det varit en stark opinion mot våldtäkter, och lagen har omarbetas. Det sänder signaler om att detta är brott som kan och bör polisanmälas, vilket gjort att fler brott synliggjorts. Men det kan också vara en faktisk ökning. Människors vanor har förändrats, ett mer aktivt nöjesliv och fler dejtingsajter har gjort det lättare att knyta kontakter, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Bilbrotten fortsätter att minska
Liksom tidigare år minskar bilbrotten, första halvåret i år med 16 procent. Sedan i början av 2000-talet har bilbrotten halverats. Minskningen kan förklaras dels av att nya bilar har ett mer effektivt stöldskydd, dels av att polis och andra arbetat aktivt med att förebygga stölder ur bil, till exempel genom "Töm bilen själv" -kampanjer. 


* Till våldsbrott räknas: mord och dråp, misshandel, våldtäkt, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, rån och våld mot tjänsteman.


Läs också:

Anmälda brott - preliminär statistik för första halvåret 2008

Diagram över några brottstyper


Besök också:

Statistik över anmälda brott


Nya vapenbestämmelser

Norska Justitiedepartementet beslutade den 11 juli om nya bestämmelser för skjutvapen, vapendelar och ammunition. Departementet säger att de nya föreskrifterna beräknas kunna träda i kraft under hösten i år.

  

Du kan läsa mer på det norska Justitiedepartementets hemsida här.


Torgny Peterson


Brottsutvecklingen i Oslo

Första halvåret registrerades 40 305 polisanmälningar hos Oslo polisdistrikt, vilket är en liten nedgång i jämförelse med samma period förra året (- 3,1%).


Du kan läsa mer i sammanfattningen av brottsutvecklingen i Oslo första halvåret 2008 här.


Tisdag 15 juli håller norska Politidirektoratet och Justitiedepartementet en presskonferens. Temat för presskonferensen är dels en presentation av polisens resultat och utmaningar, dels en presentation av brottsstatistiken för första halvåret 2008.


Torgny Peterson


Språket i Almedalen 2008 - Mest medelmåttigt - mindre man minns

Självklart sitter man som talare, talskrivare och rådgivare/partistrateg och klurar på hur man ska formulera sig. Hur man ska på bästa sätt ska formulera budskap så att de "stannar" hos mottagarna, och - i bästa fall - blir "odödliga". Men i den hårda verkligheten är det sällan som det dyker upp ett "blod, svett och tårar", "I have a dream" eller "Ich bin ein Berliner!" 


Och - i rättvisans namn - så betyder situationen en hel del också. Det som sägs under blixtrande krig, i samband med protestmarscher i USA eller i ett omringat Väst-Berlin, har större sannolikhet att bli uppmärksammat, förevigat och återgivet med jämna mellanrum. 

Så därför är kanske inramningen - en politikervecka i Almedalen 2008 som inte ens sänds i TV24 - kanske inte den bästa för att leverera odödliga formuleringar. 


Jag har valt ut de formuleringar som jag personligen tycker var de bästa - ur retorisk aspekt - från var och en av talarna i Almedalen 2008. Därefter har jag gjort en fem-i-topp-lista allra sist - där du också återfinner segraren i formuleringstävlingen 2008.  


Att notera: I nedanstående redovisning har jag medvetet utelämnat alla retoriska benämningar på de utvalda formuleringarna. Dem finner du som vill veta lite mer på min blogg - www.retoriktorget.se/blogg - som är mer anpassad för alla er som är, eller är på väg att bli, lite mer retorikintresserade.  


Så - ad rem - till verket. Här kommer talarna i den ordning de talade i Almedalen: 

  

Söndag 6 juli - Jan Björklund 

Vad ska väck - Barsebäck! Vad ska in - sol och vin(d)! De fick ju faktiskt rätt till femtio procent. Barsebäck är ju väck, men sol och vind hade blivit import av dansk kolkraft istället. 


(Om Mona Sahlins dilemma - två problem:) Det första är att gå till val utan en allians med vänstern. Det andra är att gå till val med en allians med vänstern. 


Vad har hänt under Mona Sahlins olika ministerperioder? När hon var näringsminister fick vi krångligare företagsregler. När hon var migrationsminister fick vi ökad arbetslöshet för invandrare och när hon var energiminister fick vi ökad import av dansk kolkraft. Och nu erbjuder hon sig att ta ansvar för allt! Jag säger bara: Akta er noga! 

  

Måndag 7 juli - Maud Olofsson

Vem sa åt oss att vi inte kan? Att vi ska vara nöjda med litet? Att vi ska rätta in oss i fållan? Vem såg till att vi drömde lagom stora drömmar?


Jag ser hoppet hos Johan Hellström som driver Fabriken Furillen här på Gotland och som jag träffade i går. Där andra såg ett nedlagt kalkbrott, såg han möjligheter. Där andra såg slagg, såg han en intressant fond för världens modefotografer. Där andra såg ett primitivt boende utan el och vatten, såg han en avkoppling för stressade storstadsmänniskor. Det är att vända på perspektivet.

  

Tisdag 8 juli - Mona Sahlin 

Vi ska ha välinformerade medborgare. Inte desinformerade kunder. Det talas om nya moderater. Och gamla moderater. Problemet är att de är moderater

  

Onsdag 9 juli - Göran Hägglund 

Vi tror inte på välfärdsstaten - vi tror på välfärdssamhället. Östersjöfisket måste överleva. Östersjön måste överleva. Annars är vi torsk. Det tror jag alla hajar. 

  

Torsdag 10 juli - Maria Wetterstrand 

Men nu har alltså George Bush sent omsider bestämt sig för att klimatkompensera. Det är ungefär som med dom där små påsarna med minimorötter på McDonalds. Som ska få oss att tro att den som säljer mest skräpmat i världen är intresserad av hälsa. 


(Svar på Fölsters uttalande att om inte vi förbrukar oljan så gör någon annan det istället:) Ungefär som att om inte vi knarkar så kommer bara någon annan att knarka istället. Jag som trodde att en ekonom i Svenskt Näringsliv trodde på teorin om tillgång och efterfrågan. 


Det är dags att befria oss från fossiler, oavsett om det handlar om fossila bränslen som kol och olja eller om det handlar om gamla fossiler från Svenskt Näringsliv. 

  

Fredag 11 juli - Fredrik Reinfeldt 

En man som går bakom sin fru på Ikea. Det är brist på motivation!  

Opinionssiffrorna går ner. Men det är annat som också går ner: statsskulden går ner, skattetrycket går ner

de offentliga utgifterna går ner, ohälsotalen går ner, antalet människor i utanförskap går ner


Vi står för 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser. 99,8 procent står vi inte för! Kan EU göra något? Ja, men EU står bara för 14 procent av utsläppen. Kan Kyoto-gruppen göra något? Ja, men länderna i Kyoto-gruppen står bara för 30 procent av utsläppen. Det kommer att handla om att få med USA och Kina på vagnen - länder som tillsammans står för nästan hälften av utsläppen av växthusgaser. Tro inte att detta kommer att bli enkelt!  

  

Lördag 12 juli - Lars Ohly 

Bostaden är inte en vara. Bostaden ska vara en social rättighet! 


(I samband med FRA) Fredrik Reinfeldt framställer sig själv som en ny slags politiker. 'Jag är en lyssnande politiker' säger han. Det var väl ingen som med det fattade att han ville avlyssna oss! 

  

Så till fem-i-topp-listan. Som ser ut så här 

  

Nr 1 - Lars Ohly: 

Fredrik Reinfeldt framställer sig själv som en ny slags politiker. 'Jag är en lyssnande politiker' säger han. Det var väl ingen som med det fattade att han ville avlyssna oss! 

  

Nr 2 - Maria Wetterstrand: 

Men nu har alltså George Bush sent omsider bestämt sig för att klimatkompensera. Det är ungefär som med dom där små påsarna med minimorötter på McDonalds. Som ska få oss att tro att den som säljer mest skräpmat i världen är intresserad av hälsa. 

  

Nr 3 - Fredrik Reinfeldt: (Notera att denna formulering också levererades på ett utmärkt sätt!) 

Opinionssiffrorna går ner. Men det är annat som också går ner:

statsskulden går ner

skattetrycket går ner

de offentliga utgifterna går ner

ohälsotalen går ner

antalet människor i utanförskap går ner


Nr 4 - Maria Wetterstrand: 

Det är dags att befria oss från fossiler, oavsett om det handlar om fossila bränslen som kol och olja eller om det handlar om gamla fossiler från Svenskt Näringsliv. 

  

Nr 5 - Jan Björklund: 

Vad ska väck - Barsebäck! Vad ska in - sol och vin(d)! De fick ju faktiskt rätt till femtio procent. Barsebäck är ju väck, men sol och vind hade blivit import av dansk kolkraft istället. 


Än en gång - vill du djuploda lite i formuleringarna tillsammans med mig så hittar du detta på min blogg - www.retoriktorget.se/blogg 


Christer Hanefalk


Sammanfattning politikerveckan i Almedalen

Ömsom vin - ömsom vatten Christer Hanefalk, som gjort talanalyser av alla partiledare under
Almedalsveckan


Talare: Alla

Datum: 6-12 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


Totalranking Almedalen 2008

Placering

Namn

Partitillhörighet

Poäng (10 max)

Styrka

Svaghet/risk

1

M. Wetterstrand

Mp

8,60

Bevismedlen

Tempotapp

2

G. Hägglund

Kd

8,10

Språket

"Sahlinism"

3

J. Björklund

Fp

7,75

Tydlighet

Språket

4

F. Reinfeldt

M

7,45

Engagemanget

Språket

5

L. Ohly

V

7,40

"Närvaro"

Bevisstyrkan

6

M. Olofsson

C

7,30

Tydlighet

Manusbunden

7

Mona Sahlin

S

6,65

Språket

Bevismedlen


Kommentar

Det var ganska jämnt. Maria Wetterstrand dock i viss särklass - den gröna ledartröjan sitter kvar (Peter Eriksson vann 2007). Notera dock att alla talare fick väl över godkänt (5 poäng).  


Maria Wetterstrand har potential att bli vänstersidans vallokomotiv. Speciellt imponerar hennes förmåga (och ambition!) att stärka upp sin argumentation med klar och tydlig bevisföring. Maria (och mp) verkar ha ambitionen att värva nya anhängare - inte bara underhålla de redan troende. 


Göran Hägglund bevisade sin förmåga som retoriker - men formuleringen med stalinism och sahlinism kändes som ett risktagande. Lite som att "släppa anden ur flaskan". Risken är uppenbar att han får sin ordlek i retur på något sätt. Men charmen, självdistansen och publikkontakten finns där.  


Jan Björklund gjorde ett bra jobb, eller snarare ett bra "hantverk", i sitt första Almedalstal som partiledare. Personligen tror jag att fp skulle vinna på att stötta upp honom med lite mer retoriska hjälpmedel. Förmågan och "närvaron" är riktigt bra. 


Fredrik Reinfeldt ska ha "credit" för det personliga engagemanget i framtagningen av sitt tal. Det kändes äkta och ett speciellt erkännande går till Reinfeldt för att han helt lät bli att tala illa om oppositionen. Där stod han i särklass. Men - de retoriska finesserna saknades nästan helt. Här kan (m) göra mycket mer. 


Samma sak gäller Lars Ohly.  Personligt engagemang och ett "eget" tal. Därtill modet att utmana både åt höger och vänster - visst fick alliansen sina smällar, men även (s) kritiserades. Och tydligheten var bra. Men det finns en del att göra med språket - som Ohly kan hantera om han bara förbereder sig ännu lite mer. 


Maud Olofsson hade ett bra tal - riktigt bra faktiskt. Men hon lyckades inte riktigt göra sitt tal rättvisa. Ibland känns det som om Maud Olofsson är som bäst när hon improviserar - vilket fungerar bra eftersom hon, som jag uppfattar det, är väl påläst. Kanske skulle Maud Olofsson vinna på att släppa manuset helt och enbart improvisera utifrån stolpar. 


Mona Sahlin var inte dålig - absolut inte. Bra manushantering och bra engagemang. Fler bra ordfigurer än tidigare. Men, talet föll en hel del - i mina ögon - på frånvaron av konkreta bevis. Det blev för många påståenden - för många slagord. Och på tok för många attacker - fler än någon annan. Jag vet att (s) gillar att attackera Alliansen på alla möjliga sätt, men frågan är om man inte vinner mer på att tala om den egna politiken. Till skillnad från Maria Wetterstrands tal i relation till mp-väljarna, verkade Sahlins tal skrivet för dem som redan är övertygade (s)-väljare. 

  

Språket 

Vad gäller språket och användandet av ordfigurer så återkommer jag imorgon med min rankinglista av de 10 bästa formuleringarna under Almedalsveckan - eventuellt också några hedersomnämnanden därtill. Dock är årets Almedalsvecka ingen som man kommer att minnas för sina odödliga formuleringar.  

  

Sammanfattningsvis 

Maria Wetterstrand blev årets talare i Almedalen 2008. Och Almedalen Fair Play Trophy går - utan konkurrens - till statsminister Fredrik Reinfeldt. Språkpriset återkommer vi till - som sagt - imorgon. 
 

PS. För dig som är retoriknörd, eller är på väg att bli en sådan, finns möjligheten att läsa lite mer om mina reflektioner kring Almedalstalen på www.retoriktorget.se/blogg


Almedalsveckan - bara början på fortsättningen

Under Almedalsveckan har radioprogrammet ReageraMera, som sänds via FM-nätet på Gotland på stationen WisbyFM 89,2  och samtidigt via Internet (www.wisbyfm.se), haft ett stort antal medverkande gäster* i de dagliga, direktsända programmen från studion i Visby.


Bevakningen av Sverige, Skandinavien, Europa och världen fortsätter i programmet ReageraMera  som sänds på torsdagar varje vecka.


Radioprogrammet ReageraMera är tillbaka i etern igen torsdag 24 juli 14.00-15.00.


Bloggen ReageraMera är Sveriges mest uppdaterade informationskälla för dig som är intresserad av drogpolitiska frågor och närbesläktade ämnen. Uppdatering sker dygnet runt.


* Gäster i radioprogrammet ReageraMera under Almedalsveckan:

Karin Lindvall, projektledare Almedalsveckan, Visby


Theo Caldwell, pr-företaget Blomwell, Visby


Mia Sundelin, organisationskonsulent, CAN, Stockholm


Andreas Jansson, informationsdirektör, Svenska Spel, Stockholm


Erik Fugeläng, marknadsförare, Riksutställningar, Visby


Staffan Dopping, informationsdirektör, Försvarsmakten, Stockholm


Dan Paulsen, informationsansvarig, Polismyndigheten Gotland


Björn Hibell, direktör CAN


Christer Hanefalk, retorikexpert - talanalyser av partiledarnas anföranden i Almedalen


Carin Götblad, länspolismästare, Stockholm


Jonas Elling, närpolisbefäl Södermalm, Stockholm


Per Johansson, programansvarig för WFAD (World Forum Against Drugs)


Sofia Modig, rektor NBV


Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige


Olof Petersson, professor i statsvetenskap


Ingvar Nilsson, nationalekonom


Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m)


Gustav Hoffstedt, kommunalråd (m) Gotland


Åke Svensson, ledamot (s) kommunfullmäktige och ordförande för socialdemokraterna Gotland


Berne Stålenkrantz, ordf. Svenska Brukarföreningen


Mats Barre, bitr. förest., Hassela Gotland


Göran Gabrielsson, imitatör, som presenterade Carl XVI Gustav, Carl Bildt, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Bo Lundgren, Göran Hägglund, Jan Björklund, Andreas Carlgren, Gunnar Hökmark, Göran Greider, Kjell-Olof Feldt, Jan Guillou, Lasse Berghagen, Lars Adaktusson, Lars Ohly, Lasse Werner.


Torgny Peterson


Talanalys politikertal Almedalen - Lars Ohly

Överraskande öppning på politiskt potpurri 


Talare: Lars Ohly

Datum: 12 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


Vänsterpartiets ledare Lars Ohly fick äran att avsluta politikerveckan i Almedalen. Det gjorde han bra - utan att "glänsa" retoriskt. Men sättet att framföra - avslappnat, engagerat och med glimten i ögat uppvägde en hel del av de retoriska luckorna.  


Den "överraskande öppningen" var Lars Ohlys fyndiga inledningsord: "Vi har knappt ett år kvar till valet!" Alltså tekniken "påstående". Och publiken blev naturligtvis överraskad - vilket självklart var Ohlys avsikt. Det var valet som ingen bryr sig om som han menade: EU-valet 2009.  


Vad jag menar med "politiskt potpurri" är att Lars Ohly under sina blott 25 minuter på Almedals-scenen hann med att ta upp långt fler frågor än någon annan partiledare. Låt mig räkna upp de områden som fanns med i talet: EU-valet 2009, bussförarstrejken och kollektivavtalen, klimatfrågan och transporterna, bostadsbyggandet, sjuksköterskornas löner, de nya sjukskrivningsreglerna, FRA, Palestina-frågan och - till sist - Ohlys syn på oppositionens rörelseriktning. Nästan ett "smörgårdsbord" av oppositionens hjärtefrågor.  

  

Inledning 

Ohly valde alltså tekniken "påstående" - och fick på det sättet en rivstart. Han hade också fördelen att veta att han var den ende som berörde 2009 års EU-val - vilket ger ett slags formulerings- och definitionsföreträde. Något som Ohly använde för att definiera EUs politiker och Bryssel som eliten och medborgarna i EU-land som folket. Med Frankrike, Holland och Irland som exempel på hur spelet inom EU går till i praktiken. Han gick vidare med att exemplifiera områden där EU-domstolen är överordnad svenska lagar: kollektivavtalen, klimatregler, med flera. Vilket i sin tur ledde till den retoriska frågan: Är nästa EU-val viktigt? En väl avvägd syllogism (tre-ledad beviskedja) där han överlät slutsatsen till åhörarna.  

  

Bakgrund - Tes - Argument 

Nu började Ohly med att tala om kollektivavtal och att åhörarna måste förstå att "kollektivavtalen är inte för alltid givna" - de måste försvaras. Och de strejkande bussförarna fick tjäna som aktuella symboler. Och så - ännu en beviskedja: Översats: Vi måste göra allt för att garantera kollektivavtalen. Undersats: Detta måste ske genom lagstiftning före EU-valet. Slutsats: Vilket innebär att vi kan tvinga Fredrik Reinfeldt till Bryssel för att förhandla om undantag för Sverige.  


Nu hade det gått lite drygt fem minuter och nu var turen kommen till klimatfrågorna. Ohly tog upp att 64 procent av svenskarna i en enkät sagt sig vara för högre krav på klimatåtgärder inom EU. Men, "storskaliga marknadskrafter" var emot sådana - som enligt Ohly skulle leda till att samhället skulle få ta ansvaret. Och Andreas Carlgren (c) - miljöministern - fick både beröm och ett löfte: "Andreas, ta fajten! Du har vårt stöd i kraven på en tuffare klimatpolitik!" En retorisk teknik som kallas apostrof - dvs att tilltala någon ej närvarande. Varpå följde två s k metonymier där Carlgrens kolleger utnämndes till "kärnkraftskramaren Björklund" och "klimatprataren Reinfeldt". Notera speciellt den säkert uttänkta användningen av bokstaven "k".  


Dags igen för skifte av ämne: Bostadsfrågan. Och där hade Ohly både en bra och en dålig nyhet: Det finns bostäder! Och - det finns inga bostäder! Alltså - det fanns bostäder för människor med pengar, men för resurssvaga människor fanns inga. Som - enligt Ohly - tvingades ut till förorterna. (Anmärkning: En inte helt ofarlig formulering - en del vill ju faktiskt bo i förorten!) Före slutklämmen på bostadsavsnittet, som blev en antites (motsats): "Bostaden är inte en vara. Bostaden ska vara en social rättighet!" hann Ohly också med att i en metonymi benämna KDs Mats Odell "utförsäljningsministern". 


Så - 10 minuter från start - var turen kommen till sjuksköterskorna. Och lite raljerande kring statsministern som dagen innan hade sagt att regeringens skattesänkningar hade givit sjuksköterskorna 1.500 av de 1.700 kr per månad de krävde i löneförhandlingarna. Och att statsministern uppenbarligen inte förstått någonting: Sjuksköterskorna gick in i sin konflikt för att de är felavlönade! Dessutom refererade statsministern enligt Ohly till skattesänkningar som alla fick - och tog nu upp att 2/3-delar av hela skattesänkningen gått till 1/3-del av befolkningen. Närmare bestämt till den 1/3-del som tjänar mest. Och att vi den vägen gått miste om 80 miljarder som kunde ha använts bättre: Till sjukvården, till skolan och till stöd och hjälp för människor med funktionsnedsättningar. Inte minst - fortsatte Ohly (lite publikfriande...) med att pengarna skulle ha kunnat användas för att ge gotlänningarna samma vägpriser som resten av svenskarna. Varpå följde ytterligare exempel på alternativ användning - även de med inledningen "vi skulle" - alltså en anafora (samma inledning på flera satser efter varandra). Bland annat också ge pensionärerna bättre pensioner - för, ansåg Ohly i en direkt kontring mot Reinfeldts ord dagen innan: "Den reella pensionsåldern för många grupper är inte högre - den är lägre än 65." Denna del avslutades också den med en beviskedja: Två - enligt Ohly - dåliga saker som beskrevs i översats och undersats, utmynnade i slutsatsen: "Det är högeralliansens politik!" 

Nu bytte Ohly ämne igen och började tala om Försäkringskassans brev hem till sjukskrivna i Sverige. Och pathos (känslor) skapades när han berättade om cancersjuka Anna Olsson som blivit en symbol för många. Hur Anna, svårt sjuk med bröstcancer, beskriver rehabiliteringskedjan som "utsorteringskedjan". Ohly fortsatte med att beskriva hur Försäkringskassan kommer att fortsätta att skicka ut sina brev - men att "rehabiliteringskedjan har inga inslag av rehabilitering". Vi håller på att få en "diagnosbaserad" sjukersättning som hotar våra sjukas rätt till ersättning. Ohly avslutade med att citera Anna i ett brev han fått: "På pin kiv ska jag överleva och vara med och rösta bort regeringen 2010!"  


Nästa ämne blev FRA och här kom Ohlys retoriska höjdpunkt: "Fredrik Reinfeldt framställer sig själv som en ny slags politiker. 'Jag är en lyssnande politiker' säger han. Det var väl ingen som av det fattade att han ville avlyssna oss!" Metoden att variera ord med "lyssna" i kallas polyptoton. Men inte bara moderaterna fick kritik - även vänstervännerna inom (s) fick en släng av sleven såsom varande initiativtagare till FRA-lagen. Sitt eget parti beskrev Ohly som en garant mot både (s) och (m) - "Svenska folket ska inte avlyssnas och övervakas" avslutade Ohly. 


Nu undrar kanske vän av ordning - som eventuellt har läst tidigare analyser: Vilken tes drev Lars Ohly i sitt Almedals-tal? Jo, den exformativa (alltså icke uttalade tesen) var att "Sverige behöver en riktig vänsterregering!" Och med "riktig" menade Ohly en med representation av både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

  

Avslutning 

Nu var det dags för den "statsmannamässiga" delen av talet: Den internationella utblicken. Först en kommentar kring att den 90-årige Nelson Mandela nu är avförd från USAs lista över terrorister. Lagom till 90-årsdagen den 18 juli. "Vilka är det egentligen som är terrorister?" undrade Ohly. Ockupanterna eller de ockuperade (återigen polyptoton, en ordfigur som väl du som läsare börjar lära dig vid det här laget). Och så följde två rytmer (trikolon) - en om Palestinier och en om betydelsen av att ställa krav på Israel. Vilket var ett oåterkalleligt krav från Vänsterpartiet. 


Allra sist - en reflektion kring Alliansens valseger: "De vann regeringsmakten i förra valet, men de har aldrig vunnit opinionen." Och att opinionen är som den är beror, sade Ohly, "inte för att folk inte förstått." Varpå följde en lång förklaring (som med fördel kunde ha ersatts av något i stil med följande: "Opinionen ser ut som den gör just för att folk har förstått!"). 


Och så - avrundningen och summeringen: Sverige behöver en riktig vänsterregering! Tillsammans kan vi förändra Sverige och vi ska göra det! 

  

Angrepp på Alliansen 

Ohly hade ovanligt få angrepp - totalt bara 8 stycken. Varav 5 mot person (ad hominem). Och ett oväntat stöd till Andreas Carlgren - och en både väntad och oväntad attack på (s) i samband med delen som handlade om FRA.  

Språket 

Inte så vasst som det kan bli när Ohly talar. Kanske hade han inte jobbat med talet tillräckligt länge för att få med de riktigt eleganta formuleringarna - de som stannar kvar. Notera att det inte behövs så många i ett tal på 25 minuter - 3-4 stycken riktigt bra (= minnesvärda) räcker gott. Samtidigt ska sägas att det märks att Ohly studerat ämnet retorik en del. Kanske blir det mer när han nu fått DNs pris för bästa formulering 2007: Passande nog en handbok i retorik.  

  

Vad kan du lära dig av Lars Ohly? 

Lars Ohly visade på ett bra sätt hur viktigt det är att vara ett med sitt budskap. Vilket blir en naturlig konsekvens när man själv tar ansvar för framtagningen av sina tal. Jobbigt och tidskrävande - ja - men belöningen kommer i kontakten med åhörarna.  


PS. För er som är retoriknördar, redan i nuläget eller blivande, finns möjligheten att läsa lite mer om mina retoriska reflektioner kring Almedalstalen på www.retoriktorget.se/blogg 


Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  9 Överraskande - kul grepp

  

Bakgrund   8 

  

Budskap (tydlighet)  7 Exformativt - men ändå klart

  

Argumentation   7

  

Avslutning/uppmaning  8

  

Bevisstyrka   6 Här finns mer att göra

  

Språkliga hjälpmedel  7 Flera passager kunde gjorts vassare

  

Engagemang   9 Bra närvaro 

  

Sammanvägt betyg:  7,40 

  

Kommentar: Ohly "ägde" sina ord - som man gör när man själv gjort jobbet 


Sista dagen i Almedalen lockade fåtalig publik till Vänsterpartiet


Att hålla partiledartal sista dagen under Almedalsveckan är inte något att sträva efter då flera besökare, aktörer, lobbyister redan lämnat ön.


Uppslutningen för att lyssna till Vänsterpartiets ledare Lars Ohly blev därför vad man kunnat förvänta sig - cirka 300 personer enligt polisens uppskattningar.
Ohly koncentrerade sig i sitt tal bland annat på FRA-lagen och Israel-Palestina-frågan.
Retorikexperten Christer Hanefalk överlämnade Dagens Nyheters retorikpris för bästa formulering under 2007 års Almedalsvecka till Lars Ohly.Ohly fick priset för formuleringen: "Fredrik Federley! I mitt sovrum är det lite
rörigt. I Irak är det krig."

Du kan senare läsa Christer Hanefalks analys av Lars Ohlys anförande här.


Torgny Peterson


Talanalys politikertal Almedalen - Fredrik Reinfeldt

Befriande fritt från attacker 


Talare: Fredrik Reinfeldt

Datum: 11 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


Fredagskvällen i Almedalen var Fredrik Reinfeldts. Under 35 minuter talade statsministern om synen på de äldre i samhället, om arbetslinjen i politiken, om miljön i världen och om opinionssiffrorna i media. Och - till skillnad från alla andra talare - avhöll han sig helt från attacker mot oppositionen. Eller det som man i USA kallar "negative campaigning". Dessutom fick man känslan av att detta var Fredrik Reinfeldt själv som talade - inte att han förmedlade något som stötts och blötts av talskrivare och partistrateger. Vilket ledde till färre eleganta formuleringar - men också fler engagerade passager i talet.  

  

Inledning 

Reinfeldt valde det egna exemplet i sin inledning. Han började med att berätta om ett företag han besökt i Solna som anställt en pensionär. "Det är den bästa vi har" löd omdömet från arbetsgivaren. Och Reinfeldt pekade på exemplet som ett tecken på något nytt - ytterligare en i en växande skara som nu är över 100.000. 


En definition av ordet pensionär följde, men den hade blivit ännu bättre om Reinfeldt hade valt ursprungsordet från latinet - pension kommer från pendere som betyder att väga. Och då kunde han ha talat om pensionärernas avgörande "vikt" för Sveriges utveckling. Men, den linje han valde fungerade ändå rätt så bra. Och han ifrågasatte starkt den uteslutning som görs av pensionärer i och med pensioneringen.  


Efter detta kom en referens till Fogelströms "Mina drömmars stad" och de hårda villkor som gällde förr. När människor "föddes, arbetade och dog" - alla märker vid det här laget tretalet - trikolon på grekiska. 

  

Bakgrund 

Men idag är förutsättningarna för att bli gammal betydligt bättre - och Reinfeldt kom osökt in på hur många +65 som lever i Sverige. År 2004 1.550.000 - år 2010 1.720.000. En ökning på bara sex år med 170.000! Och dessa pensionärer beskrivs som en enda enhetlig grupp - ingenting kan vara mer inkorrekt! Reinfeldt fortsatte med att lyfta fram hur fel det blir när vi tackar pensionärerna för vad de gjort! Istället för vad de gör!! En pensionär idag är "frisk, har arbetsförmåga och har ekonomiska marginaler". Vi måste utveckla vår känsla för våra äldre. Eftersom "politiken formas ur vår bild av verkligheten. Och om den bilden är skev så kommer vi att dra fel slutsatser" fortsatte Reinfeldt.    


Sedan berättade han om nya initiativ - "Hyr en senior" och "Hyr en pensionär" på Internet. Och han läste innantill från en av sajterna enligt följande: 10 fördelar med att anlita en pensionär. 

1.  Behöver inte vara ledig för att dagis eller skola är stängd.

2.  Behöver inte vara hemma för vård av sjukt barn.

3.  Kan jobba över med kort varsel.

4.  Ger hellre en hjälpande hand än slåss med en vass armbåge.

5.  Kan sitt område och har sett problemen förut.

6.  Jobbar mer när säsongen kräver det.

7.  Är fokuserad på arbetet. Behöver inte bekymra sig om barnen därhemma.

8.  Vet redan sitt eget värde. Behöver inte bevisa något för andra eller sig själv.

9.  Litar på sina egna erfarenheter. Är inte karriärsugen.

10.  Har massor av erfarenhet men är ändå redo att lära sig något nytt. 


Varpå följde en definition. Beskrivningen av pensionärerna markerade att "Sverige är på väg in i en ny tid".  Vilket lite senare ledde fram till följande slutsats: "Så, vem är det som bär upp samhället - jo, det är de äldre!" Och det visste och kände Fredrik Reinfeldt - för han hade tränat tyngdlyftning med pensionärer i Trollhättan (märk här alliterationen tränat-tyngdlyftning-Trollhättan) och dansat finsk tango (konstpaus) - i Borås!  


Reinfeldt drog slutsatserna att de äldre måste få "ökat utrymme" i svensk politik. Och att "ju fler som arbetar - desto bättre pensioner." Men, Reinfeldt tog sig också tid att beröra de pensionärer som enbart hade garantipension - och de som inte ens hade det. Varpå följde en slutkläm som började med: "Nöj er inte med ett tack för det ni gjorde!" Varpå följde en ganska invecklad förklaring vad man skulle kräva istället. Här missade Reinfeldt chansen att göra det enkelt för sig genom att koppla på den första satsen och säga något i stil med: "Kräv istället respekt för allt det ni gör!" Här avslutades delen om de äldre som fick hela 35 procent av talet. 


Nu var det dags att byta spår och gå in på arbetslinjen. Här gick Reinfeldt ut hårt med en anafor (alla satser inleds med samma ord):

Den som arbetar förändras som människa

Den som arbetar skapar resurser för andra (andemeningen - min förkortning)

Den som arbetar är friskare

Den som arbetar är sällan ensam


Och det handlade väldigt mycket om motivation. Varpå Reinfeldt fick många skratt när han jämförde: "En man som går bakom sin fru på Ikea. Det är brist på motivation!" Och han ifrågasatte varför många verkar tycka att "det är bra med frånvaro".  


En kedja - en syllogism - följde

Översats:  Vi är det folk i världen som är friskast och som lever allra längst.

Undersats: Men vi är också världens mest sjukskrivna folk.

Slutsats: Vi måste göra det mer lönsamt att arbeta. Mer lönsamt än att inte arbeta. 


Ytterligare en beviskedja följde den första:

Översats: Om man får 90 procents ersättning när man inte arbetar så tjänar man mer på att inte jobba jämfört med att jobba.

Undersats: Och om det är så, kommer de som jobbar inte att orka med att hålla samhället uppe...

Slutsats: ...vilket innebär att vi inte kan skapa de resurser som krävs för att hjälpa dem som verkligen inte kan jobba... 


Men - full sysselsättning kräver många typer av jobb. Och detta är något som Alliansen redan skapat menade Reinfeldt och gav fyra exempel på konkreta Allians-åtgärder. Han gav exempel på vad man skapat rent konkret - ökad motivation att jobba - på bara två år hade en förbättring på marginalen med 6 kronor på en 100-lapp skapats. Och nu skulle Alliansen satsa vidare på att ge mest till dem som tjänar minst. 

  

Tes

Reinfeldts huvudtes följde nu: "Jag säger - låt oss möta de dåliga tider som väntar med mer arbete!" Och "stärk arbetslinjen - det stärker Sverige!" 

  

Argumentation

För - sade Reinfeldt - "i dessa tider prövas vi". Och att "det handlar om att hushålla med skattepengar." Han fortsatte med att tala om alla lobbyister i Almedalen som har som gemensam nämnare att göra anspråk på andras (= skattebetalarnas) pengar. Pengarna som alla som jobbar drar in. Reinfeldt uppmuntrade alla som lyssnade på honom att ställa frågan till lobbyisterna: "Jag jobbar - vad gör ni med mina skattepengar?" Och han frågade åhörarna: "Är det någon av er som känner igen sig?"  


Lite senare definierade Fredrik Reinfeldt vad det handlar om: "Den ekonomiska politiken måste gå ihop. Det är det viktigaste av allt." Och han framhöll hur stolt han var över att "andra länder i Europa har samma underskott som vi har överskott. Det är så vi rustar oss för framtiden!"  


Nu närmade sig talet slutet och då är det enligt retoriken lämpligt med motargumentation - något som Reinfeldt uppenbarligen är insatt i. Och han citerade den genomsnittlige journalisten i Sverige: "Har inte ni lite problem med opinionssiffrorna?" En fråga som Reinfeldt sade sig ha fått omkring 11.800 gånger de senaste två åren. Och visst gick det ner - medgav Reinfeldt.


Opinionssiffrorna går ner. Men det är annat som också går ner:

statsskulden går ner

skattetrycket går ner

de offentliga utgifterna går ner

ohälsotalen går ner

antalet människor i utanförskap går ner


Det är inte nu utan 2010 som valet avgörs, fortsatte Reinfeldt.  

  

Avslutning 

Reinfeldt avslutade med att blicka framåt. Mot nästa års Almedalsvecka. Och den lördag då han åter står på Almedalsscenen. Vilket ligger väldigt nära ett av världens allra viktigaste evenemang - klimatkonferensen i Köpenhamn. Och här klargjorde Reinfeldt att han verkligen förstått vad som står på spel i en anafor och trikolon där alla satser inleddes med orden "jag har förstått...". Och han ställde den retoriska frågan: "Kan Sverige göra nå´t? Ja, vi gör nästan mest av alla!" Men vi behöver hjälp av andra. "Vi står", sade Reinfeldt, "för 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser. 99,8 procent står vi inte för!" "Kan EU göra något. Ja, men EU står bara för 14 procent av utsläppen." "Kan Kyoto-gruppen göra något - ja, men länderna i Kyoto-gruppen står bara för 30 procent av utsläppen." Det kommer att handla om att få med USA och Kina på vagnen - länder som tillsammans står för nästan hälften av utsläppen av växthusgaser. "Tro inte att detta kommer att bli enkelt" varnade Reinfeldt.  

Slutklämmen blev att Reinfeldt välkomnade alla tillbaka till Almedalen 2009 då han hoppades kunna berätta om framgångar i Köpenhamn. En avslutning som kändes smått statsmannamässig.  

  

Angrepp på oppositionen 

Reinfeldt utmärkte sig - precis som regeringskollegan Anders Borg 2007 - genom att hålla hela sitt tal utan att göra ett enda angrepp mot någon person eller något parti. Snyggt! 

  

Språket 

Reinfeldts svagaste del. Talet saknade den elegans som oftast utmärkte Göran Perssons tal. Å andra sidan märktes det att Reinfeldt använde sina egna ord - vilket kompenserade en hel del. Och han vågade skämta med sin publik flera gånger vilket kändes ganska charmigt faktiskt. Egentligen behövde talet bara ha kompletterats av 4-5 riktigt bra - "odödliga" - formuleringar. Något att tänka på till nästa år! 

  

Vad kan du lära dig av Fredrik Reinfeldt? 

Självklart finns det mycket att lära av landets statsminister. Även retoriskt! Framförallt att ha modet att bryta av och ställa frågor till publiken med jämna mellanrum. Att visa att man vill "ta in" publiken i resonemangen. Vilket Reinfeldt gjorde på ett både trevligt och spontant sätt. Det var - och kändes - naturligt. Mycket tack vare att han höll ett tal som var hans eget - inte någon annans! 


PS. För er som är retoriknördar finns möjligheten att läsa lite mer om mina reflektioner kring Almedalstalen på www.retoriktorget.se/blogg.  


Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  7 Överraskande

  

Bakgrund   7 

  

Budskap (tydlighet)  8 Tydligt budskap - bra

  

Argumentation   7

  

Avslutning/uppmaning  8

  

Bevisstyrka   9 Bra - väl avvägd blandning

  

Språkliga hjälpmedel  5 Sämsta delen - få finesser

  

Engagemang   9 Bra närvaro 

  

Sammanvägt betyg:  7,45


2 500 lyssnade på Fredrik Reinfeldt i Almedalen ikväll

Ikväll var det dags för nya moderaterna i Almedalen.


Enligt polisens uppskattningar lyssnade omkring 2 500 på statsminister Fredrik Reinfeldt då han talade i Almedalen ikväll.


Fredrik Reinfeldts ikväll i Almedalen ägnade störst utrymme åt pensionärer, pensioner, arbetsmarknaden och skatter.


I väntan på retorikexperten Christer Hanefalks analys av Fredrik Reinfeldts anförande kan du lyssna på hela talet här.


Hanefalks analys kan du läsa här senare.Kommunalrådet Gustav
Hoffstedt (m) besökte
Almedalen tillsammans
med Anna Kullberg


Lars Ohly från Vänster-
partiet på spaning i
Almedalen ikväll. Ohly
talar i Almedalen 12 juli

Torgny Peterson


Knark i religionens tjänst


Efter ett domstolsbeslut i Italiens högsta domstol (Corte Suprema di Cassazione) verkar det nu vara fritt fram för existerande och potentiella rastafarianhängare i Italien att röka marijuana som en del av den så kallade religionsutövningen.


Domstolen ändrade en dom i lägre instans där en rastafarianhängare dömdes till fängelse i 16 månader för innehav av marijuana nog för att rulla 70 jointar.


Domstolen konstaterar i sitt utlåtande att mängden inte alls förefaller märkligt stor med tanke på de stora mängder marijuana rastafarianhängarna röker!


När vi ändå håller på med drogpolitiska, förlåt - juridiska galenskaper, kan det kanske vara intressant att stifta bekantskap med en annan präst, Craig X Rubin, som inte haft samma framgång med knark i religionens tjänst. Du kan se Rubin in action här.


Torgny Peterson


Talanalys politikertal Almedalen - Maria Wetterstrand

Det gröna laget behåller (?) ledartröjan 


Talare: Maria Wetterstrand, Miljöpartiet

Datum: 10 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


2007 utsåg vi Peter Eriksson, Miljöpartiet, till bästa talare under Almedalsveckan. Mycket tyder på att ledartröjan sitter kvar på en miljöpartist även när 2008 avslutas. Maria Wetterstrand gjorde under sina 29 minuter ett mycket bra framförande - rent retoriskt - på torsdagskvällen i Almedalen. Med ett manus som hon höll sig till - men ändå kändes fri från, med ett engagemang som kändes starkt men ändå avslappnat, med stort allvar men ändå med glimten i ögat. Något som speciellt imponerade var hennes användning av varierade bevismedel kopplade till argumentationen.   

  

Inledning 

Inledningen - var två! Allra först en presentation av sig själv som representant för Sveriges tredje största parti. Sedan en introduktion med en reflektion kring George Bush's nyvaknade miljöintresse och en skildring av en mycket aktuell trädplantering, som beskrevs som Bush's sätt att klimatkompensera i stället för att "skriva på Kyoto"..."införa miljöskatter" ...och "ta krafttag mot amerikanernas bränsletörstiga bilar". Som ni märker en trerytm - dock utan stegring - alla delar väger ungefär lika tungt. Varpå Maria lade till - lätt ironiskt: "Tack, George Bush, för ditt bidrag!" 


Maria Wetterstrand kom sedan in på inledning två - den riktiga. Den första kändes som om den lagts till i sista minuten men det gjorde inget, den var bra och fungerade som intresseväckare. Den "riktiga" inledningen kopplade bakåt till 2006 och Wetterstrands förra Almedalstal. Och Reinfeldt, modell opposition, citerades: "Miljö och kulturfrågor prioriterar vi inte." Och än en gång en lätt ironi: "Ett fint vallöfte" sade Maria Wetterstrand. Som snabbt konstaterade att det också var ett vallöfte som infriats.  


Hon fortsatte med att citera sig själv och valnatten 2006: "...riskerar fyra förlorade år". Och hon konstaterade att nu var vi uppe i två förlorade år. Och lite senare att det riskerar att bli två förlorade år till men "att sen får det banne mig räcka!" En figur som för övrigt kallas exclamatio på latin.  

  

Bakgrunden

Här följde en beskrivning vad som hänt inom miljöområdet de senaste åren - vilket var mycket. Eller lite - om man såg till vad regeringskansliet uträttat, sa Wetterstrand. Sedan följde en beskrivning med en rad faktauppgifter - jag räknade till hela nio stycken. Vilket gav ett intryck av att Wetterstrand var påläst - och seriös. Och själva pricken över i blev en egen reflektion: "Det är inte konstigt att många undrar vad regeringen sysslar med."

"Vad får regeringen att tveka" fortsatte Maria Wetterstrand. Och indirekt fick hon oss att förstå att Svenskt Näringsliv var en organisation som regeringen lutade sig på i sin ovilja att ta tag i miljöfrågorna. Svenskt Näringsliv som fick representeras av Urban Bäckström, Sverker Martin Lööf och Stefan Fölster (lämpligt nog tre personer!). Och Fölster kritiserades speciellt för sin logik kring oljekonsumtionen som - skickligt - jämfördes med knarkmissbruk.


Varpå följde en uppräkning av saker som Miljöpartiet historiskt blivit kritiserade och hånade för men som idag visat sig vara förutseende. "Med ett bensinpris på 14 kronor litern är de knappast ledsna idag för den politiken."

Och - lite senare - kom följande: "Bioenergi. Vindkraft. Återvinning. Tåg. Energikonsulter. Värmepumpar. Miljöbilar. Biodrivmedel. Smart energiteknik. Ekobönder. Med en bra grön miljöpolitik kan många bli vinnare inom näringslivet." Den här figuren - orduppradning på svenska - kallas congeries på latin.


Wetterstrand fortsatte: "Statsministern måste välja vem han ska lyssna på. Urban Bäckström eller världens samlade forskarkår." Bäckström blir här en metonymi för näringslivet som i sin tur blir en antites till forskarkåren. Skickligt!


Slutklämmen blev minst sagt elegant: "Det är dags att befria oss från fossiler, oavsett om det handlar om fossila bränslen som kol och olja eller om det handlar om gamla fossiler från Svenskt Näringsliv!" En refractio igen alltså (vi hade en igår också!) - när ordet "fossil" används i olika bemärkelser.

  

Tes 

Huvudbudskapet kom nu: "Vi vill bygga om Sverige till ett land som inte är beroende av fossila bränslen!" Ett budskap som specificerades med konkreta målsättningar i siffror och årtal. 

  

Argumentation 

Efter budskapet kom en lång uppräkning med exempel på hur detta mål skulle uppnås. Närmare bestämt 13 exempel. Varpå följde ett exempel på vad regeringen planerar. Och en ironiserande slutsats: "Med alliansen vid makten blir det i alla fall inga förlorade år för asfaltbranschen.  

Lite senare kom Wetterstrand in på järnväg och kollektivtrafik. Och att det är hög tid för nya spår till Stockholms innerstad - något som enligt Wetterstrand inte byggts sedan 1872: "Det börjar bli dags nu" sade Maria Wetterstrand. Och Reinfeldt fick en rekommendation: "Försök inte bara sno vår retorik. Sno även vår politik!" En alter (nivåförskjutning) och en homoioteleuton (ordslutsliknelse - retorik & politik).  


Efter detta gick Maria Wetterstrand in på behovet av livsstilsförändringar. Och att vi gått från "slit och släng" till "köp och släng". Och klassikern "det är inte den som har flest prylar när han dör som vinner" kom till heders.  

Efter detta kom Wetterstrand in på nationella minoriteters rättigheter - och att den minoritet som hittills haft mest inflytande var "vita, heterosexuella, medelålders män". Vid det här laget tror jag att alla känner igen trerytmen - och ironin (eironia på grekiska). Och slutklämmen blev: "Det är ju skönt att regeringen prioriterar någon minoritet!"


Utanförskap blev nästa tema - och här fortsatte Wetterstrand att exemplifiera. För att sluta i ännu en klassiker: "Vi tror helt enkelt att mångfald är bättre än enfald." En paranomasia (ordvits) i kombination med antites (mång- vs en-) och homoioteleuton (-fald och -fald).  


Så över till elever med annat modersmål än svenska. "Tiden är förbi när vi bara gjorde affärer med Tyskland, Frankrike och Storbritannien." Och att vi fortfarande "värderar dålig skoltyska högre än verklig flerspråkighet". En definition. Och Folkpartiet kritiserades speciellt. Maria Wetterstrand fortsatte senare i talet, med ett leende: "Jag har inte sett någon forskning som stödjer att elever lär sig bättre utan keps." (En kommentar dock: Den här delen var den tempofattigaste i Wetterstrands tal).  

  

Avslutning

Avslutningen kom att handla om FRA och behovet av personlig integritet. "Vi är garanten för att lagen rivs upp och inte bara omarbetas" sade Wetterstrand. Alltså - garant för att en överenskommelse mellan "sossarna och övervakningshögern" blockeras. "Vi kan aldrig acceptera någon lag som ger rätt till massavlyssning." 


Sedan reflektioner kring Ingrid Betancourt - en representant för ett grönt parti: "Att rädda världen är en kamp om värderingar!" (en definition). Men att "när politiken får styras av doktorsavhandlingar i nationalekonomi snarare än värderingar är risken stor att man seglar snett" (en intressant antites där doktorsavhandlingar görs till något motsatt värderingar). Och så en metaforisk definition: "Värderingarna är den kompass som styr politiken."

Slutklämmen blev en inclusio - alltså en upprepning av inledningen: "Miljöpartiet är just nu Sveriges tredje största parti och det har vi för avsikt att befästa i nästa val!"

  

Språket

Maria Wetterstrand höll ett mycket välkomponerat tal med många olika slags figurer - en bra blandning av bilder, rytmer, motsatser och talande/frågande figurer - hela spektrat fanns där. 

  

Angrepp på oppositionen

Wetterstrand hade 16 angrepp på allianspartierna varav fem var att betrakta som personangrepp (ad hominem) - eller ett angrepp var 110:e sekund. Faktiskt något färre angrepp mot Allians-politikerna än vad Peter Eriksson hade 2007. 

  

Vad kan du som lyssnare lära av Maria Wetterstrand

Väldigt mycket! Men det jag vill lyfta fram som Maria Wetterstrand hanterade suveränt var bevisen. Ibland säger vi till våra kursdeltagare: Retorik är inget för lata! Och Maria Wetterstrand har definitivt inte legat på latsidan för att ta fram alla sina bevis. Bevis som verkligen ökade trovärdigheten! Vilket är något som också du kan ta fasta på.  


Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare    8 Fyndig - bra exempel

  

Bakgrund     8 

  

Budskap (tydlighet)    9 

  

Argumentation     9

  

Avslutning/uppmaning    7

  

Bevisstyrka                          10 

  

Språkliga hjälpmedel    8 Oerhört bra bevisföring

  

Engagemang     9 Skicklig manushantering 

  

Sammanvägt betyg:  8,60


Radioprogrammet ReageraMera fredag 11 juliFredag 11 juli sänds programmet ReageraMera vid två tillfällen - kl. 10.00 och 13.30 Eventuella ändringar/programinformation meddelas på den här bloggen.


Medverkande i radioprogrammet ReageraMera fredag 11 juli


10.00

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m)

Idag börjar vi en serie program om terrorism där en representant för varje riksdagsparti ges tillfälle att presentera synpunkter på hur kampen mot terrorism kan/ska föras och hur detta påverkar vårt samhälle.


Idag är det Moderaternas dag i Almedalen så det faller sig naturligt att moderaterna börjar.


Först ut är riksdagsledamoten Ulrika Karlsson från Moderata samlingspartiet. Hon är ledamot av justitieutskottet och suppleant i civilutskottet.


13.30

Som enda radiostation på Gotland får vi i studion besök av några mycket intressanta profiler inom den politiska sfären. Den här är enda chansen att höra dessa profiler samlade i samma studio. Missa inte det!

  

14.00

Dan Paulsen, informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, rapporterar direkt från studion om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.

  

14.10
Svensk narkotikapolitik - vart är vi på väg - harm reduction eller harm production?


Studiodebatt med

Gustav Hoffstedt, kommunalråd (m) Gotland

Åke Svensson, ledamot (s) kommunfullmäktige

Berne Stålenkrantz, ordf. Svenska Brukarföreningen

Mats Barre, bitr. förest., Hassela Gotland

  

Programledare och moderator: Torgny Peterson


Sveriges just nu tredje största parti i Almedalen

Även om det enligt polisens uppgifter var betydligt färre personer, 800, samlade i Almedalen idag för att lyssna på Maria Wetterstrand, språkrör för Sveriges just nu tredje största parti, Miljöpartiet, så gick det inte att ta miste på engagemanget både hos talare och publik.


Miljöfrågor, inte helt oväntat, tillsammans med skolfrågor och frågor om integration och möjligheter för alla utgjorde stommen i Wetterstrands anförande.Polisen uppskattar att omkring 800 kommit för att lyssna på Wetterstrand

Maria Wetterstrand utfärdade inte bara en varning för Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. Hon konstaterade också att en överenskommelse mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna innebär att "Vi vägrar att samarbeta med Sverigedemokrater", vilket beskrivs ingående i DN Debatt idag, något som också Göran Hägglund antydde i sitt tal i Almedalen igår även om han inte var så tydlig som innehållet i Wetterstrands tal och artikeln i DN Debatt.


Du kan senare läsa retorikexperten Christer Hanefalks analys av Maria Wetterstrands anförande i Almedalen på den här bloggen. Hanefalk delade för övrigt ut DN:s retorikpris till 2007 års bäste talare i Almedalen, Peter Eriksson från
Miljöpartiet


Miljöpartiet tar emot DN:s retorikpris 2007 till Peter Eriksson av C. Hanefalk 

Torgny Peterson


Talanalys politikerktal Almedalen - Göran Hägglund

Avslappnat allvar i Almedalen

Talare: Göran Hägglund

Datum: 9 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


Göran Hägglund talade en aning längre än sina kolleger i Alliansen - 35 minuter. En avslappnad Göran Hägglund mötte relativt många meningsfränder i ett solvarmt Almedalen - bästa talarvädret hittills när vår socialminister stod på tur att äntra scenen.  

  

Inledning 

Och redan från början satte han tonen. Med ett skämt om kollegan som inlett med att reflektera över om Riksdagen (...som vanligt folktomt får man förmoda) var ett lämpligt forum för att tala om överbefolkningen i världen. Roligt och kontaktskapande. Vilket är syftet med en inledning - rent retoriskt är det sällan särskilt bra att börja lösa världsproblemen direkt i ett tal.  


Men ganska snabbt tydliggjorde Göran Hägglund vad det skulle handla om - välfärden i Sverige och olika aspekter av densamma. En hel del kom att handla om vilka förutsättningar som måste finnas för att välfärd ska skapas. Men att - och här kom ett angrepp på (s) - "det verkar som om ingen nivå för välfärden är hög nog". Varpå följde en s k alter (nivåförskjutning): "Vi tror inte på välfärdsstaten - vi tror på välfärdssamhället." Ett försök att skapa en motsats (antites) som säkert fungerar på borgerliga väljare - alltså "staten" och "samhället" som ett motsatspar!!? Och efter ytterligare ett par motsatsfigurer definierade Hägglund att det handlade om "rätten, skyldigheten och möjligheten att ta eget ansvar" - en trikolon (treklang) och homoioteleuton (samma avslutning på orden - "-en"). Och sedan ytterligare en skickligt formulerad motsats: "Det handlar om att få stå på egna ben, i stället för att vara i politikernas händer." Två delar av kroppen som ställs i motsats till varandra.  

  

Bakgrunden

Göran Hägglund började sin bakgrundsbeskrivning med att gå till attack mot Sverigedemokraterna (SD) och allt detta parti står för. Han jämförde SD med "den otrygge mobbaren" (metafor) som möjligen kan få stöd hos "den orolige" väljaren. Och han gick in på SDs försök att skyla över sina nazistiska kopplingar: "..nödtorftigt försöka skyla över den bruna färgen" - den här retoriska figuren kallas metonymi, dvs när man låter "bruna färgen" ersätta nazism. Och han talade vidare om SDs angrepp på Zlatan och han jämförde sig själv med denne - båda är andra generationens invandrare. Vi är alla lika - oavsett om vi kommer från Bern, Bagdad eller möjligen Borås - ett roligt 3-tal (trikolon) och möjligen en koppling till Galenskaparna och After Shave som alltid lyckas få med Borås på något sätt. Han jämförde SDs sätt att skylla invandrarna för alla problem i samhället med den gamla historien om kristendomsläraren som frågade vad det var som var litet och brunt och hoppade i träden. Och en pojke svarar: Av beskrivningen borde det vara en ekorre, men eftersom det är söndagsskolemagistern som frågar så antar jag att det är Jesus!" Men - fortsatte Hägglund lite senare - om det enda verktyg man har är en hammare, så har alla problem en tendens att likna en spik. Nej, de invandrarproblem som Sverige har är skapade av politiska beslut. Noterbart är att SD och faran med detta parti tog upp så mycket som 43 procent av Göran Hägglunds tal. Hans markering mot SD var mycket konkret och kraftfull.


Efter SD-attacken gick Hägglund in på miljöproblemen som drabbat och drabbar Östersjön. Och åhörarna fick lära sig att världens samlade fiskeflottor motsvarar 250 procent av vad haven och sjöarna klarar av att producera i form av fisk. Ett faktum som så småningom ledde till att Hägglund klargjorde att hans parti kommer att verka för införande av fiskerätter som kan köpas och säljas på samma sätt som utsläppsrätter. Och avslutningen på denna del - som tog ungefär 11 procent av taltiden blev en riktig Göteborgs-vits (paranomasia på grekiska): "Östersjöfisket måste överleva. Östersjön måste överleva. Annars är vi torsk. Det tror jag alla hajar."

  

Tes

Nu följde Göran Hägglunds huvudbudskap: Familjen! För vad är viktigast i livet? Självklart de allra närmaste: barnen, partnern, familjen.  

  

Argumentation

Här citerade Hägglund även Gudrun Schymans "död åt familjen". Något han vände till att "familjen är den viktigaste byggstenen i samhällsbygget" - och därmed grunden för solidaritet och ansvar - knappast "överflödsprodukter i dagens Sverige". Slutklämmen i denna del blev följande: Familjen kommer att vara den viktigaste samhälleliga institutionen - vare sig vi vill det eller inte."  


Efter detta övergick talet till att handla psykvården - det som tog upp nästan hela Hägglunds tal i Almedalen 2007. Hägglund framhöll hur viktigt det var att "hjälpa till - att gripa in" (synonymia) Inom rättslagstiftningen skulle målsättningen vara att få bättre, begripligare och mer rättssäkra lagar. Även här en trikolon - en treklang. Denna gång tog psykvårdsdelen i talet mindre än 9 procent.  

  

Avslutning

Avslutningen kom att handla allra mest om socialdemokratin. Och två personer citerades: Helle Klein och Sören Holmberg. Helle, som blev oroad av "socialdemokraternas säljmanual" och som skriver att "..hur vore det om (s) skulle ägna sig mer åt det politiska innehållet". En skämtsam parallell - som säkert kommer att skapa en både irriterad debatt och anklagelser om politiskt övertramp - gjordes mellan Stalinism (...fortfarande attraktiv för en del "knäppskallar") och Sahlinism med vag politik och "oprövad riktning". Här citerades Sören Holmbergs kommentar till de höga opinionstalen för (s): "En viktig sak i sammanhanget är att de har hållit tyst. Då kan man som väljare drömma om vad socialdemokraterna vill." Varpå följde en dråplig (sann) historia om en KD-kollega på resa i Norrland och en jämförelse med Pia Johanssons "kroppsshow" i Allsång på Skansen. Och att om Pia Johanssons modell följs så kommer Ohly och Wetterstrand/Eriksson att vara de som bestämmer var Sahlin ska sätta ner fötterna.


Slutklämmen blev att Alliansen har fattat en mängd tuffa beslut, utanförskapet har ersatts av samarbete och engagemang. Och - till sist - "så skapar vi ett tryggare Sverige!"

  

Språket

Göran Hägglunds tal innehöll en mängd eleganta retoriska figurer - Hägglund är sin egen talskrivare och en skicklig sådan. Dessutom vågade han rakt igenom vara personlig vilket höjde talet ytterligare. Talet hade en klar ethos-dominans (karaktär) med inslag av ganska mycket pathos (känsla) och något mindre logos (nytta).  

  

Angrepp på oppositionen

Hägglund hade ett par angrepp på (s) - fem stycken varav ett personangrepp (ad hominem). Utöver dessa fanns ett antal mycket starka angrepp mot SD, både som parti och som företeelse. Men, fem angrepp mot (s) får nog anses normalt för ett Almedalstal hållet av en Allians-politiker. 

  

Vad kan du som lyssnare lära av Göran Hägglund

Av Göran Hägglund kan man lära mycket, men det jag framförallt vill föra fram är hans förmåga att använda humor och egna exempel. Jag tror att Hägglund samlar på sådana exempel i sin egen tesarus (skattkista med stoff till tal). Gör det du också - människor älskar att höra en rolig/intressant historia berättas med glimten i ögat. Och - man minns mycket bättre det som sägs med ett leende. Hägglund har en stor förmåga att se humorn i allvaret - och allvaret i humorn.  

  

Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  7 Avslappnad humor - eget exempel

  

Bakgrund   8 

  

Budskap (tydlighet)  8 Tydliga budskap - bra

  

Argumentation   8

  

Avslutning/uppmaning  8

  

Bevisstyrka   8 

  

Språkliga hjälpmedel  9 Mycket bra

  

Engagemang   8 Säker - tack vare eget manus 

  

Sammanvägt betyg:  8,10 

  

Allvar och humor i bra blandning!


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 10 juliUnder Almedalsveckan sänds programmet ReageraMera dagligen 14.00 och torsdag 10 juli och fredag 11 juli också ett program som börjar 10.00. Eventuella ändringar/programinformation meddelas på den här bloggen.


Medverkande i radioprogrammet ReageraMera torsdag 10 juli


10.00

Dan Paulsen, informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, rapporterar direkt från studion om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.

  

Olof Petersson, professor i statsvetenskap, forskningsledare vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle)


Klockan 12.00 idag (Kongresshallen Wisby Strand Lokal: Viklau) börjar seminariet Folkets röst då årets rapport från SNS demokratiråd presenteras - en rapport som analyserar hur medierna fungerar som folkets röst.


Olof Petersson finns med i studion för att diskutera om medierna har blivit folkets främsta företrädare. I rapporten konstaterar författarna att opinionsmätningar idag är ett viktigt inslag i den politiska vardagen, men frågan är hur medierna fungerar som förmedlare av folkets röst.


Debatten om opinionsundersökningar handlar i mycket om mätningarnas betydelse för demokratin. Den optimistiska bilden framhäver opinionsundersökningarna som ett redskap i demokratins tjänst. Den mörka bilden ser däremot opinionsundersökningarna som en fara för demokratin.


14.00
Ingvar Nilsson, nationalekonom

Enligt en brittisk regeringsstudie kostar en missbrukare under sin livstid skattebetalarna mer än 9,5 miljoner kronor, en kostnad som skulle kunna reduceras med närmare 8,7 miljoner kronor om en framgångsrik vård kunde genomföras fram till 21 års ålder, rapporterade BBC nyligen.


Lönar sig då preventiva och andra insatser i Sverige för att förebygga t ex ungas brott eller lönar sig behandling med metadon eller genomtänkta kommunala projekt med ett helhetsgrepp på tillvaron?


Ingvar Nilsson finns i studion för att berätta om varför den här sortens studier är viktiga, hur enorma summor pengar kan sparas utan att göra avkall på kvalité utan tvärtom höja kvalitén i arbetet. Låter det för bra för att vara sant? Döm själv!


Programmen sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.

Programledare: Torgny Peterson


Göran Hägglund riktade omfattande kritik mot Sverigedemokraterna i Almedalen


Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund, talade klartext om Sverigedemokraterna i Almedalen ikväll och sa bland annat att Sverigedemokraterna har tydliga främlingsfientliga drag. Partiet försöker nu bli rumsrent och salongsfähigt genom att nödtorftigt skyla den bruna färgen. De säger sig numera stå för de mänskliga fri- och rättigheterna. Men det finns inga skäl att tro dem! Det var inte många år sedan medlemmar i just det partiet dök upp i naziuniform och gjorde hitlerhälsning på partimöten. Till slut var de tvungna att förbjuda sina medlemmar att bära naziuniform vid partiets arrangemang. Det partiet vill nu ta plats i Sveriges riksdag.


Hägglund talade mycket om välfärdssamhället och behovet av trygghet, om familjen och äldrevården och i likhet med andra partiledare tog han också upp problemen i Östersjön.C. Hanefalk

Avslutningsvis konstaterade Hägglund att Alliansregeringen fattat en lång rad beslut. En del tuffa. Men alla syftar till ett samhälle som är sammanhållet. Att alla får möjlighet att bidra. Så har en politik som blundade för ett växande utanförskap ersatts. Ersatts av ett tålmodigt och krävande men likväl nödvändigt arbete för att återupprätta det som varit välfärdssamhällets grund. Personligt ansvar och engagemang. Gemenskap mellan människor. Arbete och företagsamhet. Så, mina vänner, skapar vi ett tryggare Sverige.


Du kan läsa Göran Hägglunds tal i Almedalen här.


Senare kan du också ta del av retorikexperten Christer Hanefalks analys av Hägglunds anförande på den här bloggen.


Enligt polisens uppskattningar lyssnade  omkring 1 400 åhörare på Göran Hägglunds tal i Almedalen ikväll.Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera onsdag 9 juliUnder Almedalsveckan sänds programmet ReageraMera dagligen 14.00  och onsdag 9 juli och fredag 11 juli också ett program som börjar 10.00Eventuella ändringar/programinformation meddelas på den här bloggen.


Medverkande i programmet ReageraMera onsdag 9 juli


10.00

Ann Heberlein, teologie doktor, forskare i etik och författare till boken Det var inte mitt fel - Om konsten att ta ansvar.


Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein - en massflykt som möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer - för förtryckande strukturer, dåliga gener eller taskiga uppväxtförhållanden.


Sluta skyll ifrån dig! Skärp dig! Lyssna på det direktsända studiosamtalet med Ann Heberlein.  


14.00
Dan Paulsen,
informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, rapporterar direkt från studion om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.


Helena Karlén, generalsekreterare ECPATI eftermiddagens program fortsätter vi att diskutera ansvar. Då handlar det om barnsexturism och Sveriges ansvar. Vad görs och vad borde göras för att motverka att svenskar åker utomlands för att utnyttja barn i sexuella sammanhang?


Direktsänt studiosamtal med Helena Karlén


Programmen sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.

Programledare: Torgny Peterson


Reviderad förteckning över dopningsmedel

Folkhälsoinstitutet meddelar att man har reviderat sin förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen. I den nya utgåvan är flera så kallade aromatashämmare och antiöstrogener uppförda, substanser som faller under första paragrafen i dopningslagen (1991:1969).


Tullens och polisens beslag av preparat med testosteronhöjande effekt, såsom aromatasinhibitorn Anastrozol och antiöstrogenet Tamoxifen, visar en ökande trend. Karaktären på beslagen indikerar att det finns en stor efterfrågan på den illegala drogmarknaden. Denna typ av preparat har alltsedan dopningslagens tillkomst 1991 varit reglerade i dopningslagens första paragraf.


Folkhälsoinstitutets lista över dopningsmedel är avsedd som ett stöd i det praktiska arbetet för rättsväsendet, myndigheter, organisationer och institutioner som behöver en vägledning i vilka substanser som det kan anses vara straffbart att befatta sig med. Bakom förteckningen står experter från Karolinska Institutet, Dopinglaboratoriet, Livsmedelsverket, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, Rättsmedicinalverket, Statens folkhälsoinstitut, Statens Kriminaltekniska Laboratorium samt Tullverkets laboratorium. Första utgåvan kom i februari 2006.


Till skillnad från narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor saknar dopningslagen (1991:1969 med tillhörande ändringar) referens till internationella överenskommelser och/eller regeringsbeslut om vilka preparat som omfattas av lagen. Dopningslagens konstruktion med en generell definition av dopningsmedlen medför därför att förteckningen blir en tolkning av dopningslagen.


Det har framkommit önskemål om att de kemisk-vetenskapliga namnen på substanserna i förteckningen borde kompletteras med så kallade handelsnamn. Eftersom det finns åtskilliga namn och benämningar på dopningsmedel, varav flertalet är så kallade undergroundprodukter, skulle en sådan lista bli mycket svårhanterad och svår att uppdatera. Expertgruppen har därför beslutat att listan för närvarande inte skall kompletteras med handelsnamn.


Läs också:

Expertgruppens förteckning över dopningsmedel 2008-04-21


Fredrik Malmberg blir ny Barnombudsman

Regeringen utser Fredrik Malmberg till ny Barnombudsman.


Det känns oerhört roligt att kunna presentera Fredrik Malmberg som ny Barnombudsman. Jag är förvissad om att han har alla förutsättningar att driva frågor om barns rättigheter på ett tydligt och initiativrikt sätt, och att leda myndigheten i både dess nuvarande och framtida arbetsuppgifter
, säger socialminister Göran Hägglund.


Fredrik Malmberg, född 1966, har lång erfarenhet av att i ledande ställning arbeta med barns rättigheter, både internationellt och i Sverige. Han arbetar idag som regional representant för Rädda Barnen i Syd- och Centralasien. Han har också arbetat som chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.


Barnombudsmannens, BO, huvuduppgift är att företräda barn och unga i Sverige med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. I uppdraget ingår att informera, bilda opinion och föreslå åtgärder för att barns och ungas rättigheter och intressen ska tillgodoses, företräda barns och ungas intressen i den allmänna debatten samt samla kunskap om barns levnadsvillkor. Barnombudsmannen skall också följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning.


I och med den barnskrivelse som regeringen presenterade i våras ska Barnombudsmannen framöver även ha ett tydligare uppföljnings- och utvärderingsansvar än myndigheten har idag. Regeringen bedömer att det kommer att göra Barnombudsmannen än mer kraftfull som språkrör för barns rättigheter och intressen och skapa förutsättningar för ett bättre genomslag för barnkonventionens tillämpning på kommunal och statlig nivå.

Det ger också bättre möjligheter att se vilka behov som finns för att ytterligare stärka det enskilda barnets ställning.


Barnombudsmannen har funnits i Sverige sedan 1993. Fredrik Malmberg blir den tredje barnombudsmannen och den första mannen att inneha posten. Rekryteringen av Fredrik Malmberg har skett i ett öppet förfarande. Han tillträder posten den 17 november i år.


Talanalys politikertal Almedalen – Mona Sahlin

Talanalys politikertal Almedalen - Mona Sahlin


Talare: Mona Sahlin

Datum: 8 juli 2008 

Analytiker: Christer Hanefalk


Denna kväll i Almedalen blev en blandning mellan det oväntade och det väntade. Det fullkomligt oväntade var att Henrik Schyffert fick inleda på utsatt talartid - kl 19.00. Och när han sade att han skulle prata 25 minuter och att Mona Sahlin skulle komma efter fick han ett hjärtligt skratt från publiken. Alla trodde självklart att han skämtade, vilket han inte gjorde - Schyffert pratade faktiskt precis 25 minuter, vilket för många kändes som 60 procent för mycket.


Min känsla var att Schyffert tog alldeles för mycket plats och att detta hade en negativ inverkan på Mona Sahlins möjligheter att påverka och skapa engagemang. Med Mona Sahlins lite drygt 34 minuter blev det totalt en timma - vilket kanske var att kräva för mycket av publiken som kommit för att lyssna på - Mona Sahlin! C.Hanefalk analyserar

Sahlin gav, efter en kortfattad koppling till Gotland och ett vindbruk som aldrig kommit i bruk på grund av Alliansens oförmåga, en programförklaring. Hennes tal skulle handla om jobben, om ekonomisk rättvisa, om välfärden och internationell solidaritet. Och här, strax efter, kom en av hennes bästa formuleringar för kvällen: "Den här regeringen behöver verkligen opposition, nej - fel, den här regeringen borde vara opposition!" En formulering som innehåller två olika så kallade figurer: Opposition i två olika betydelser kallas på latin refractio och att göra en avsiktlig felsägning kallas correctio.  


Noterbart är att redan efter cirka två minuter hade Mona Sahlin hunnit med två attacker på Alliansregeringen. Mer om detta nedan. 

  

Inledning

Sahlin valde metoden "eget exempel" för sin inledning. Ett säkert kort med en reflektion kring sin erfarenhet av att vara och tala i Almedalen. Och redan i början kom ett utspel och ett löfte: (s) kommer inte att höja fastighetsskatterna för vanliga löntagare och vanliga hus när man kommer till makten igen. Nej, skattehöjningar väntar bara för hus med över fem miljoner i taxeringsvärde. Och om (s) bara finner en "rimlig" finansiering - så kommer man också att införa ett 4-procent-tak - dvs 4 procent av lönen - för fastighetsskatten. Därtill kom löfte om att prioritera klimatsmarta investeringar i boendet. Sahlins slutsats: Det blir ingen skattechock för fastighetsägarna när (s) återkommer. 

  

Bakgrundsbeskrivning

I sin bakgrundsbeskrivning kom Sahlin snabbt in på hur Alliansregeringens politik slår mot kvinnor. Och Reinfeldt citerades: Det är för att kvinnor jobbar mindre, arbetar mindre timmar och tjänar mindre som Alliansreformer slår negativt mot dem. En figur som bygger på trerytm - så vanlig i Mona Sahlins tal. 


Hon valde också att citera Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Arbetsförmedlingen (åter ett tretal) och deras prognoser för jobben 2009 - varpå kraften hämtades hos Dagens Industri och formuleringen om det "gyllene läge" som gällde vid Alliansens tillträde, något Sahlin sedan definierade som "de försuttna chansernas tid". 


Därefter några angrepp på Reinfeldt personligen - som ett svar på dennes angrepp på Sahlin. Och när Mona Sahlin lyfte fram saker hon varit med om att uträtta under svåra tider förstärktes talet med några återkommande retoriska frågor: "Var fanns Fredrik Reinfeldt då?"  

  

Budskap ("tes")

Sahlins huvudbudskap för kvällen kom strax efteråt - "Framgång kräver rättvisa". Möjligtvis kräver såväl "framgång" som "rättvisa" ganska tydliga definitioner, men min känsla är att detta uttryck kan bli socialdemokraternas ersättning för "skola, vård och omsorg".  

  

Argumentation

I sin argumentation tog Mona Sahlin upp flera frågor - de som hon aviserat i sin inledning och några till.


Allra först dock FRA-lagen som hon lovade riva upp så snart (s) får makten. För vi behöver "en lag som inte hotar, utan - en lag som skyddar" - en klassisk antites och därmed en så kallad motsatsfigur i kombination med anafor - båda satserna inleds med "en lag som". Anaforen är en rytmfigur. Sedan kom hon in på försvarspolitiken som råkat ut för "fullkomligt haveri" (metafor) enligt Mona Sahlin. Varpå följde en klassisk insinuatio där Mona Sahlin tog upp hypotesen att det fanns en medveten tanke bakom nedrustningen av försvaret - en tanke som var att nedrustningen skulle "bana väg för en anslutning till NATO". Varpå följde en exclamatio - ett utrop: "Aldrig NATO!"


Sedan var det dags att ge moderaternas partisekreterare Schlingman en känga - Schlingman som använt en dagligvarumetafor (pytt-i-panna) i samband med presentation av moderaternas valstrategi, vilket så småningom ledde till den eleganta formuleringen: "Vi ska ha välinformerade medborgare. Inte desinformerade kunder." Den här formuleringen innehåller flera ordfigurer: variationen av ord med  informerade i kallas polyptoton, medborgare-kunder blir en antites och dessutom är det en finitiones - en definition.


Sedan en elak - men välformulerad attack - i rytmisk förpackning: "Det talas om nya moderater. Och gamla moderater. Problemet är att de är moderater!" Här följde en av kvällens starkaste applåder. Figurerna som används här är trikolon, klimax och epifor - samtliga ingår i figurslaget rytmer.  


Så - faktiskt - lite självkritik: "Vår politik räckte inte för dem som stod längst bort." Och nu var vi inne på arbetsmarknaden. Vi måste "vässa vår jobbpolitik" (metafor) och "stärka arbetslinjen" sade Sahlin. Och att Alliansen sagt sig vilja "sänka trösklarna" men att de i verkligheten hade "slängt igen dörren i ansiktet" på de

arbetssökande. 


Sedan kom välfärden. Och efter en attack mot Maud Olofsson så klargjorde Mona Sahlin att våra värderingar ligger kvar och att det handlar om sammanhållning och solidaritet: "Här förnyar vi oss inte en tum!" Och även här följde en något starkare applåd. Sedan gjorde Mona Sahlin ett försök att definiera vad välfärd "egentligen" är och landade i exempel som levererades i form av antiteser (motsatsord) med exempel från förskolan, sjukvården och äldrevärden. Och så en rättvisedefinition av känt märke: "Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov." Och - lite senare - en lite vass passning till Maud Olofsson: Om Maud Olofsson är orolig för välfärden - då tycker jag att hon ska rösta på socialdemokraterna i nästa val.  


Nu närmade vi oss slutet på den inhemska politiken och då kom ett gammalt Palme-citat till heders: "Det är genom orden - det vi säger - som vi möter medborgarna." Och Mona Sahlin underströk hur viktiga orden är.  

  

Avslutning

Nu återstod 10 minuter och dessa ägnades åt en statsmannamässig utblick utanför landets gränser. Plattformen blev ett möte i Aten där Sahlin tillsammans med kolleger från andra länder diskuterat situationen i Mellersta Östern, Zimbabwe, med flera länder. Och åter citerades Olof Palme: "Diktaturens kreatur förlorar alltid till sist." (Det här med "kreatur" kommer ursprungligen - tror jag - från Alexander Dumas d ä och de tre musketörerna där det talas om "Kardinalens kreatur".) Vitryssland kom upp liksom Guantanamo.  


Och - vill man höja en stark röst för demokrati i världen så duger det inte "att sjunga i kör" - då måste man våga "sjunga solo". Och att Reinfeldt och Bildt inte vågar sjunga överhuvudtaget och att den borgerliga regeringen "mumlar" utomlands. 


Sedan en återblick till 1968 och Mona Sahlins egna upplevelser och hur hon gick med i "Olof Palme" men att hon så småningom blev medlem i (s). 


Sedan en sammanfattning av det hon talat om, innan hon bjöd upp Olof Palmes änka Lisbeth på scenen och ännu ett Palmecitat: "Av detta lär vi oss att målmedvetet driva en utjämningspolitik." 


Och slutklämmen: "Frihet, jämlikhet och solidaritet."  

  

Språket

Sahlins språk hade, som vanligt, flera s k rytmfigurer - mestadels treklanger men också rena uppräkningar. Men, det fanns samtidigt betydligt fler motsatsfigurer än Mona Sahlin brukar ha i sina tal. Jag tycker att Mona Sahlins språk har utvecklats på ett bra sätt, liksom hennes sätt att jobba med manus. Felsägningarna var också väldigt få.  


Attacker på Alliansen

Totalt hade Mona Sahlin 32 attacker på Alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet. Av de 32 attackerna var 12 att karaktärisera som personangrepp (ad hominem) och 20 var sakangrepp. Alltså ett angrepp var 60:e sekund ungefär. Fler än 2007 och förmodligen en medveten taktik som vi kommer att få mer av i den valrörelse som väntar. Rent retoriskt skulle dock attackerna fungera bättre om de var underbyggda med en starkare bevisföring än vad som var fallet den här kvällen i Almedalen.  

  

Pedagogiska poänger: Vad kan du som lyssnare lära av Mona Sahlin

Det man kan lära av Mona Sahlin är att det ibland kan löna sig att våga vara personlig. Sahlin gjorde flera personliga kopplingar i sitt tal och det kändes äkta. En annan sak är att verkligen jobba igenom sitt tal och att träna på det. Det märktes att Sahlin tränat på sitt tal ett antal gånger - hon hade väldigt få felsägningar och intonationen fungerade väldigt bra. (Och publikreaktionerna hade säkert blivit betydligt starkare utan den 25 minuter långa startsträckan!!) 

  

Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  5 - Schyffert gjorde starten svårare!

  

Bakgrund   7

  

Budskap (tydlighet)  7 

  

Argumentation   7 Väl många påståenden

  

Avslutning/uppmaning  6

  

Bevisstyrka   5 Väldigt få konkreta bevis

  

Språkliga hjälpmedel  8 Bästa delen - MS har utvecklat denna del

  

Engagemang   7 Bra - men ändå lamt publikstöd 

  

Sammanvägt betyg:  6,65 


3 000 lyssnade på Mona Sahlin i Almedalen


Enligt polisens uppskattningar hade omkring 3 000 personer tagit sig till Almedalen för att lyssna till Mona Sahlin, som därmed leder "lyssnarligan" (Jan Björklund 1 400 och Maud Olofsson 1 900).
Mona Sahlins tal innehöll inga direkta överraskelser eller uppseendeväckande utspel, däremot ett flertal angrepp på allianspartierna för försumlighet inom snart sagt alla områden.Ingvar Carlsson, Lisbeth Palme och Mona Sahlin i Almedalen 8 juli"Jag har tänkt tala om jobb och ekonomi, om rättvisa, välfärd och internationell solidaritet."


Retorikexperten Christer Hanefalks analys av Mona Sahlins anförande kan du läsa här senare. I väntan på den analysen kan du själv bilda dig en uppfattning om Mona Sahlins tal som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Omfattande beslag av knarkodlingar


Efter spaningsarbete har polisen gjort beslag av flera stora cannabisodlingar i gränstrakterna mellan Skåne och Småland.


Att detta sker i Sverige nu är mer eller mindre väntat efter att asiatiska kriminella grupperingar etablerat liknande verksamhet i bland annat Storbritannien och Norge. De som hittills häktats har samtliga rötter från ett och samma asiatiska land. Om fortsatt utredning tyder på kopplingar till andra områden återstår att se.


Du kan hjälpa till med att avslöja och stänga cannabisodlingar. Ytterligare information om hur hittar du här.


Torgny Peterson


Polisens mobila kontor - något för Gotland?


Stockholmspolisens mobila kontor på plats i Almedalen


Polisen på Gotland förstärks den här veckan bland annat av polis från Stockholm, som också har ett av Stockholmspolisens mobila kontor på plats under Almedalsveckan.


Kan ett sådant kontor vara något för Gotland under andra delar av året än under Almedalsveckan? Svaret är ja om man får tro Mats Holst, chef för ordningsavdelningen vid Polismyndigheten Gotland. Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm säger till Gotlands Allehanda att hon tror att en sådan mobil enhet skulle vara en resurs för ön.


Carin Götblad och Jonas Elling, närpolisbefäl på Södermalm i Stockholm, medverkar tillsammans med Dan Paulsen, informationsansvarig vid Polismyndigheten Gotland i dagens sändning av radioprogrammet ReageraMera på WisbyFM 89,2 kl.14.00-15.00 där Elling också  berättar om det mobila kontoret


Torgny Peterson


Dubbelt så mycket knark på Roskildefestivalen

Samtidigt som besked kom om att den unge norrman som togs in på sjukhus efter misstanke om överdos har avlidit, meddelar dansk polis att man i år hittade dubbelt så mycket narkotika på Roskildefestivalen i år jämfört med förra året.


Polisen uttrycker också oro över fynd och fyra beslag av LSD på frimärken, rapporterar Jyllands-Posten.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera tisdag 8 juli kl. 14.00-15.00


Under Almedalsveckan sänds programmet ReageraMera dagligen 14.00 - 15.00 och onsdag 9 juli och torsdag 10 juli också mellan 10.00-11.00. Eventuella ändringar/programinformation meddelas på den här bloggen.


Medverkande i programmet ReageraMera tisdag 8 juli kl. 14.00 - 15.00

Dan Paulsen, informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, rapporterar direkt från studion om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.


Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, om hur vi kan förebygga ungdomsbrottslighet och förhindra ungas rekrytering till kriminella nätverk.


Per Johansson, programansvarig för WFAD (World Forum Against Drugs 8-10 september 2008 i Stockholm) - den största internationella konferensen någonsin i Sverige med syftet att föra den restriktiva narkotikapolitiken framåt.


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.


Talanalys politikertal Almedalen - Maud Olofsson

Maud med tre teman höll sex tal i talet 


Talare: Maud Olofsson (MO)

Datum: 7 juli 2008

Analytiker: Christer Hanefalk 


Maud Olofsson höll, jämfört med 2006 och 2007, ett ganska kort tal - 30 minuter. Och, precis som sin Alliansbroder Jan Björklund, valde Maud att dela upp sitt tal i sex tydliga delar med sex tydliga budskap kring de tre teman hon, partiet och (troligtvis) Alliansbröderna valt ut: behovet av ett värderingsskifte, integritetsfrågorna (läs FRA) och klimatfrågorna (som inkluderade transportsektorn). Undertecknad fick bara rätt till 50 procent när jag gissade att Maud Olofsson skulle ta upp transporter men att FRA skulle lämnas till Fredrik Reinfeldt. Maud tog alltså tag i båda dessa ämnen. 


Det hettade egentligen bara till ordentligt en gång under talet och det var när Maud Olofsson talade om klimatet och alternativa bränslen - där visade hon verklig energi och ett stort engagemang. Och självklart fanns också ett starkt pathos kring småföretagandet och berättelsen om fadern och familjen. Också ett citat ur Torekulls bok om Ingvar Kamprad blev ett kraftfullt inslag i argumentationen för småföretagandets betydelse.  


Tyvärr stördes talet en del av rätt många felsägningar och korrigeringar från Maud Olofsson vilket gav känslan att hon var alltför manusbunden. Noterbart är att felsägningarna helt försvann när hon kom in på alternativa bränslen. Vill man vara elak kan man vända på gårdagens rubrik om Jan Björklund: Talet var bättre än Maud Olofsson. 

  

Inledning

Maud Olofsson hade först en övergripande inledning med en metafor där hon liknade Almedalen vid en släktträff för att därefter lyfta fram allt vi i Sverige har anledning att vara tacksamma för. "Till alla er runt om i världen som kämpar för det vi tar för givet: Vi är med er i tanken." Och strax efter: "Er frihet är vår!"

(Sedan följde de sex talen i talet. Var och en med sin inledning, sin bakgrund, sin tes, sin argumentation och sin avslutning. Varpå följde en summerande avslutning som jag återvänder till allra sist.

  

Så här lät Maud Olofssons sex teser - dvs huvudbudskap i varje taldel: 


Tes nr 1:  

Och vi (= Alliansen i allmänhet och centern i synnerhet - mitt tillägg) är inte färdiga. Vi ger oss inte förrän varje människa har en uppgift att känna sig stolt över. 


Tes nr 2:

Men den drivkraft jag ser hos människorna i dessa dynamiska länder är inte främmande. Jag känner igen den. Jag har sett den förut. (= en underförstådd tes - vi kan få tillbaka drivkraften att skapa - mitt tillägg)


Tes nr 3:

Det är därför det är dags att skifta värderingar. Vi måste tro på viljan och möjligheterna. Vi måste släppa kreativiteten och skapandet fritt. Vi måste uppmuntra varandra att lyckas. 
Men också våga misslyckas. (= för att vi ska lyckas i det lilla måste vi också våga göra det stora - göra ett värderingsskifte i vårt samhälle! - mitt tillägg)


Tes nr 4:

Därför är jag stolt över att leda det parti där debatten varit som störst. För Centerpartiet är ett liberalt parti. Och vi ställer höga krav på värnandet av den personliga integriteten. (= en s k jiujitsugrepp på den interna kritiken som förekommit inom Centern - en elegant omdefinition. Den interna kritiken blir ett bevis för att det är högt i tak och att Centern står för liberala värderingar - mitt tillägg)


Tes nr 5:

Nu är det dags att ta nya steg: Centerpartiet vill ha ett system som beskattar bilen efter hur mycket koldioxid den släpper ut. Därför föreslår vi i dag ett antal förändringar för att gå från miljöbilspremie till miljöbilspremiering. (= nu går vi vidare på den inslagna - och hittills framgångsrika - vägen. Växlingen från miljöbilspremie till miljöbilspremiering kallas för övrigt polyptoton på grekiska - alltså en ordfigur namngiven för cirka 2350 år sedan)


Tes nr 6:

Låt oss aldrig tappa fokus. Om vi ska kunna minska koldioxidutsläppen då måste också biobränslen spela en roll. För biobränslen är och kommer alltid att vara mer klimatvänligt än olja. Glöm aldrig det. (Här hade Maud Olofsson sin allra starkaste del - rent engagemangsmässigt)  Christer Hanefalk
  

Argumentation

Noterbart är att Maud Olofsson hade en mängd pathos-argument (känsla) i alla sina argumentationsdelar. Detta balanserades av hennes bakgrundsbeskrivningar som hade tyngdpunkt i logos - beskrivande och med gott om faktauppgifter. Hon använde följaktligen också namngivna människor som exempel i sin argumentation - detta för att fördjupa känslan. Här hade Maud Olofsson kunnat dra ner på tempot en del så att namnen och gärningarna hade hunnit sjunka in. Ibland kändes det att manuset tog över - särskilt när felsägningarna ökade.  

  

Avslutning

Avslutningen blev en klassisk sådan - en recapitulatio - en summering och kort repetition av det hon talat om. Och själva pricken över i blev ett citat från Torbjörn Fälldin som i sin tur citerade Ångermanlandsskalden Birger Norman.


"Den som aldrig lägg' sig i, 
har ingenting å dra sig ur, 
och inge händer å tvätte, 
den som ta i - gett få en del dynga på fingra 
men när allt komma till allt 
vad har ren hän'ren uträtte här i värda.


Eller på ren svenska: Vad har de som aldrig har försökt, aldrig ansträngt sig, uträttat här i världen. Eller - om man så vill: Den som aldrig gör något gör visserligen aldrig fel - men inte så mycket annat heller. Ett citat som Maud Olofsson använt vid tidigare tillfällen - men det gör ju faktiskt inte citatet sämre.

  

Språket

Maud Olofssons tal innehöll en mängd retoriska figurer - snygga rytmer, bra metaforer, skickliga antiteser, bra definitioner. Men, precis som tidigare år i Almedalen var Maud Olofsson inte 100% vän med sitt manus, så en del av finesserna föll på hälleberget. Med ett bättre "flyt" i talet och med ett bättre tempo kring de bästa poängerna hade talet varit ännu bättre.  

  

Angrepp på oppositionen

Olofsson hade ytterst få direkta angrepp - faktiskt bara ett enda. Däremot fanns det ett flertal indirekta sådana - så kallade exformativa - angrepp på framförallt (s). Men de var betydligt färre än vad (s), (v) och (mp) normalt har i sina tal.  

  

Vad kan du som lyssnare lära av Maud Olofsson

Framförallt två saker: Dels att gå mellan logos och pathos - att växla mellan "nyttan" och "känslan".  Detta är vanligtvis effektivt - vi människor har en tendens att fatta våra beslut med "magen". Maud Olofssons tal var ett bra exempel på en bra blandning. Dels att använda många exempel - exempel konkretiserar och gör tal intressantare att lyssna till. Samla på goda exempel - och du kommer garanterat att bli en bättre talare. 

  

Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  5 

  

Bakgrund   8 Klargörande - bra

  

Budskap (tydlighet)  8 Tydliga budskap - bra

  

Argumentation  7

  

Avslutning/uppmaning  7

  

Bevisstyrka   8 

  

Språkliga hjälpmedel  8 Originaltalet värt mer

  

Engagemang   5 

  

Sammanvägt betyg:  7,30


Maud Olofssons anförande i Almedalen 7 juliIkväll strålade Maud Olofsson ikapp med solen, som äntligen visade sig efter nästan två dagar av intensivt regn.


Värderingsskifte, integritet och klimat var huvudpunkterna i Olofssons föga uppseendeväckande anförande som du kan läsa här.
Christer Hanefalks analys av Maud Olofssons anförande hittar du senare på den här bloggen.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera måndag 7 juli kl. 14.00-15.00Under Almedalsveckan sänds programmet ReageraMera dagligen 14.00 - 15.00, men det kan också hända att det blir andra inslag tidigare på dagen. Håll därför utkik efter programinformation här.


Medverkande i programmet måndag 7 juli 14.00 - 15.00

Dan Paulsen, informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, rapporterar direkt från studion om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.


CAN informerar om den allra färskaste statistiken om ungas drogvanor idag. Undersökningen av skolelevers drogvanor, som offentliggörs idag, gjordes i mars i år på 5 000 elever i åk. 9.


Christer Hanefalk, retorikexpert, avslöjar politikernas retoriktricks och berättar också om retorikens återkomst i skolan.


Programmet sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.


Stoppa knarket i fängelserna

En del har redan läckt ut och inom kort kommer den brittiske justitieministern att offentliggöra en rapport med förslag om hur man ska kunna stoppa knarket i de brittiska fängelserna.


Rapporten har författats av den förre presidenten för den brittiska polischefsorganisationen ACPO, David Blakey.


Läckor kring rapporten talar bland annat om ökad användning av elektronisk övervakning.


Torgny Peterson


Cannabisodling på kyrkogården

Att vietnameser är huvudaktörer i cannabishanteringen kommer inte som någon nyhet. Vi har flera exempel på detta, bland annat från Storbritannien men också på närmare håll - i Norge.


Det verkar inte finnas någon hejd på deras förslagenhet, fräckhet och bristande respekt.


Vietnamesisk press rapporterar att man nu gripit två personer, varav en ansvarig för begravningar på en kyrkogård i Hoang Mai strax utanför Hanois centrala delar, efter att polisen hittat en cannabisodling på kyrkogården.


Torgny Peterson


Knarkhundar ska ha skor

I Storbritannien ska polisens spårhundar I fortsättningen använda skor då man besöker muslimska hem för att leta efter narkotika eller sprängmedel.


Rekommendationen kommer från den brittiska polischefsföreningen, rapporterar Jyllands-Posten.


Torgny Peterson


Talanalys politikertal Almedalen - Jan Björklund

Jan Björklund bättre än talet 


Talare: Jan Björklund

Datum: 6 juli 2008

Analytiker: Christer Hanefalk

Jan Björklund fick äran att premiärtala i Almedalen 2008. Det var dessutom hans egen Almedalspremiär i rollen som partiledare. Han hade, delvis, vädrets makter med sig. Regnet som hade öst ner nästan hela dagen hade vänligheten att upphöra cirka 45 minuter innan Jan Björklund äntrade scenen. Hans tal varade lite drygt 32 minuter - det vill säga något under genomsnittet jämfört med 2006 och 2007.  


Som väntat fick utbildning en stor plats - cirka 25 procent av talet handlade om skolan. Men andra frågor fick också betydande utrymme - frågor som Alliansens prioritering av arbetslinjen i samhället (20 procent), energi- och klimatfrågan (12 procent), synen på äldre i samhället (10 procent), Sveriges konkurrenskraft (10 procent), företagsklimatfrågor (10 procent) fick också del av taltiden. Resterande procent lades på inledningen och avslutningen.


Noterbart är den teknik Björklund använde för att gå från ett område till ett annat - varje del avslutades med en tydlig uppmaning. I flera fall inleddes denna uppmaning med orden "Det är dags att...". Denna teknik, att avsluta varje "tal i talet" på samma sätt kallas på latin "inclusio" - för övrigt samma teknik som Bill Clinton använde sig av i sitt sista "State of the union"-tal.  


Det är också intressant att notera vad Jan Björklund inte (!) tog upp: FRA-lagen berördes inte med ett ord. Det är slående vilken öronbedövande tystnad som rått från Allianshåll i den frågan - idag domineras debatten av kvällstidningarna med Aftonbladet i spetsen. En rimlig gissning är att Allianspartierna har resonerat sig fram till hur de stora frågorna ska fördelas mellan partiledarna och - om vi gissar vidare - att FRA-frågan hamnat i Fredrik Reinfeldts manus.  Hur det är med den saken lär vi bli varse under veckan som kommer.  Jan Björklund tog inte heller upp Sveriges behov av effektiva kommunikationer - och ska vi gissa vidare så kommer den frågan att tas upp av Maud Olofsson.  


Angrepp på motståndarsidan brukar vara betydligt vanligare hos företrädarna i vänsterpartierna än hos Alliansföreträdarna. 2007 hade vänsterpartierna i genomsnitt fem gånger fler angrepp än vad Alliansen hade. Här överraskade Jan Björklund med ganska många angrepp på oppositionen i allmänhet och (s) i synnerhet. Jag hann räkna till hela 13 stycken mer eller mindre hårda angrepp och av dessa var fyra vad man brukar kalla ad hominem på latin - alltså angrepp mot person. Totalt ett "angrepp" per 2,5 minut ungefär.  C. Hanefalk
  

Inledning

Björklund inledde sitt tal metaforiskt där Gotland - passande nog - användes för att symbolisera en del av det Alliansregeringen åstadkommit. Inledningen utgjorde också en bra ingång till Björklunds första talområde: arbetslinjen i politiken. Han startade med att använda ett gammalt Palme-knep när han beskrev hur många gotlänningar som lever på sin ö och hur långt de skulle nå från Almedalen om de höll varandra i hand - de skulle nå ända till Ingemar Bergmans Fårö. Och kopplingen till Alliansen blev stark: "Tre hela Gotland har fått jobb sedan Alliansen tog makten 2006".  


(OBS! Jag har valt att kommentera varje delområde i talet var för sig i stället för att följa den retoriska dispositionen med inledning, bakgrund, tes, argument och avslutning. Detta betyder inte att Jan Björklund inte jobbade retoriskt - utan enbart att den klassiska modellen i detta fall inte är en bra utgångspunkt för analysen.) 

  

Delen som handlade om arbetslinjen

Inledningen övergick som sagts ovan till ett tal i talet om arbetslinjen i Alliansens politik. Ett nyckelcitat i sammanhanget är "Den som kan arbeta och försörja sig själv, ska också få möjlighet att arbeta och försörja sig själv". I denna del av talet använde sig Jan Björklund också av flera så kallade kedjebevis - alltså treledade kedjor med översats, undersats och slutsats. Här gjorde han också flera bra definitioner - exempelvis vad en medborgare inte ska vara: "Social klient". Han ironiserade också en del över att Alliansen - utan att ha det som mål - hade uppnått ett gammalt (s)-mål om 80 procent av de arbetsföra medborgarna i arbete. Björklund smög även in lite jämställdhetspolitik i denna del - ett målarjobb (manligt) leder med (s)-politik till ROT-avdrag, men motsvarande gäller inte ett städjobb (kvinnligt). Varför subventionera målning av fönster men inte putsning av fönster, var Björklunds lite försåtliga fråga. Även Ylva Johansson fick sig en liten släng: "Det finns inget i svensk lag som förbjuder någon att avstå från ett bidrag" med tanke på Ylvas avdrag för hushållsnära tjänster. Men Björklund tyckte att det var bra att Ylva drog av - "det bidrar till jämställdheten". 


I den här delen skapade Björklund också en del pathos (känsla) genom att lyfta fram exemplet Samuel S som gått från förtidspension som 23-åring till arbete (under Allians-tiden) som 25-åring. "Jag är någon nu!" citerade han Samuel.  

  

Delen som handlade om energin och klimatet

Här började Björklund med ett citat från 80-talet: "Vad ska väck - Barsebäck! Vad ska in - sol och vin(d)!" Och, lite ironiskt, att oppositionspartierna faktiskt fått rätt till 50 procent: Barsebäck är ju "väck", men "sol och vind" hade blivit import av dansk kolkraft istället. Han lyfte i en elegant kedja (syllogismus) fram de, i hans tycke, orimliga premisserna "40 procents minskning av klimatpåverkande utsläpp" (översats) och "avveckling av kärnkraften" (undersats) och slutsatsen att det enda sättet att klara dessa motsatta premisser är att lägga ner all elintensiv industri i Sverige - det vill säga basindustrin. Vilket i sin tur skulle leda till att 100-tusentals jobb skulle försvinna och att 100-tals miljarder i exportinkomster skulle försvinna. Rent tekniskt påvisar här Björklund att oppositionens premisser leder till en "falsk" kedja - på latin non sequitur.  


Denna taldel avslutades med uppmaningen: Det är dags att tänka om när det gäller energipolitiken för att rädda jobben och välfärden i vårt land. 

  

Delen som handlade om utbildning

Denna del inledde Jan Björklund med att markera skillnaden mellan före 1968 och efter 1968. Före var det viktigt att "klassresan skulle uppmuntras" men efter "slog pendeln över" och jämlikhet blev detsamma som lägre krav och avskaffande av betyg. Här var kvällens publik verkligen med på noterna - så till den grad att den ibland applåderade spontant och Björklund kommenterade med glimten i ögat: "Lugn, det kommer ännu bättre grejer lite senare". Och den gamla hederliga metaforen med höjdhopp som tema kom åter till heders: Visst är det trist att riva ribban, men det löser man inom idrotten med mer instruktion och mer träning - lösningen är inte att ta bort ribban. "Att ställa krav är inte elakt - nej, det är att bry sig" sade Björklund vidare. Han fick in flera treklanger - bland andra om att det finns annat än att "zappa, surfa och messa". Skolans roll som förmedlare av ett kulturarv lyftes fram - "lärarna är våra viktigaste kulturarbetare". Och - återigen - ett pathos-skapande exempel i Robin som ledsnat som 16-åring på skolans hotell- och restauranglinje för att som 18-åring finna målarlinjen: "Skönt med en riktig utbildning!" Varpå följde ännu en snygg treklang: "Alla kan inte vara akademiker. Alla vill inte vara akademiker. Samhället kan inte fungera om alla är akademiker." En trikolon, klimax (stegring) och en epifor (alla satser slutar med ordet akademiker). Delen om utbildning avslutades med några välriktade slag mot vänstern där det sista var: "Hur kan vänstern ha så negativ syn på yrkesarbete." Och sedan återigen "Det är dags att...".  

  

Delen som handlade om de äldre/pensionärerna

Här inledde Björklund elegant med att berätta hur gammal Winston Churchill var 1939 - när 2:a världskriget startade. Han var 65 år då. Och Björklund tackade engelsmännen för att de då inte hade samma syn på äldre som vi har idag i vårt land. Och han övergick till att exemplifiera med Inga-Britt Ahlenius som, som 69-åring, har ett toppjobb inom FN. Och en jämförelse (comparatio på latin): I andra kulturer kopplas åldrande ihop med ökad visdom. Medan vi kastar bort de äldres erfarenhet. Och här kom även Per Nuders yttrande om "köttberget" in. "Äldre är i vägen" konstaterade Björklund. För att följas av: "Erfarenhet måste värderas högre i vårt land!" Varpå följde det som var förutsägbart: Nu är det dags att sätta fokus på pensionärerna! Detta skulle göras genom att i två steg ge denna grupp skattesänkningar. Och, detta var en Fp-målsättning. Så en pathos-avslutning när Björklund kallade pensionärerna "vår föräldrageneration".  

  

Delen som handlade om Sveriges konkurrenskraft

Här började Björklund med en återblick på allt bra som hade skett under senare år. Han gav en rad exempel - både borgerliga och socialdemokratiska åtgärder som varit framgångsrika - till såväl glädje som nytta. Och han beskrev vad som var på "G" och vad han tyckte var viktigt - ytterligare sänkningar av inkomstskatten, återställa målet från "den underbara natten" 1991 med "hälften kvar" samt på sikt en anslutning till Euron. Och - att bolagsskatten behövde sänkas - inte minst för att attrahera ytterligare etableringar av företag i Sverige. Vi stod oss bra i konkurrensen i början av 1990-talet. Nu har vår konkurrenskraft försämrats och vi har en företagsskatt som är bland de högsta. Björklund aviserade en sänkning på 2-5 procent. 

  

Delen som handlade om företagsklimatet

Björklund inledde här med en kommentar om opinionsläget - samtidigt som han uttryckte sin tillförsikt. Vi inom Alliansen har stärkt Sverige långsiktigt, sade Björklund. Staten får in mer pengar idag - trots sänkta skatter - för att fler jobbar. Men - vi behöver stärka vårt företagsklimat. Och nu - när det är halvtid - borde det vara dags att granska oppositionen. Här fick Björklund till några av sina bästa formuleringar för kvällen: "Det finns två saker som Mona Sahlin är rädd för: Det första är att gå till val utan en allians med vänstern. Det andra är att gå till val med en allians med vänstern." En elegant paradox. Och han jämförde med Norge och att vänstern där har finansministerposten: Kan ni tänka er det - Lars Ohly som finansminister? Och därefter följde den kanske allra bästa formuleringen under hela talet: Vad som hänt under Mona Sahlins olika ministerperioder - näringslivet med krångligare företagsregler, migration med ökad arbetslöshet för invandrare och energi med ökad import av dansk kolkraft. "Och nu erbjuder hon sig att ta ansvar för allt!" Varpå Björklund varnade: "Akta er noga!" Han avslutade med att exemplifiera kring Indien - som vi tidigare samlat pengar till för att hjälpa och som idag utexaminerar 220.000 civilingenjörer per år!  

  

Avslutningen

Avslutningen blev en klassisk dito - en så kallade conclusio (en sammanfattning) där han gick igenom varje taldel och gjorde ett motsatspar (antitesis) kring varje delområde. En kort men bra sammanfattning. 

  

Språket

Dominerande figurer i Björklunds språk är rytmer och motsatser - ordfigurer som syftar till att dels utbilda och dels beröra och fascinera. Vilket väl motsvarar de syften man kan anta att Björklund hade för sitt tal - att på ett pedagogiskt sätt tydliggöra att - oavsett vad folk anser i opinonsmätningar - Sverige är på rätt väg. 


Generellt kan sägas att talet - rent språkligt - delvis saknade retorisk elegans. Talet skulle ha bearbetats mer. Det är inte många formuleringar som kommer att citeras och leva kvar - om ens något. Ändå är min känsla att Björklund skulle ha kunnat bära upp ett bättre skrivet tal - den skickligheten har han. Därav rubriken: "Björklund bättre än talet!"  

  

Sammanfattning

Ett skapligt tal som aldrig riktigt lyfte - hållet av en talare som med "rätt" material skulle kunna bli väldigt bra. En "arbetsseger" för Jan Björklund - men talet är inget som går till historien.

  

Vad kan du lära dig av Jan Björklund:

Det viktigaste du kan lära dig är att - när du behöver hålla ett långt tal - dela upp ditt tal i flera delar och där göra en komplett disposition för varje del. Du håller alltså flera tal efter varandra - och markerar respektive talslut genom en återkommande formulering som tydliggör att "här slutar ett tal - nu börjar nästa". Där tekniken att sluta på samma - återkommande - sätt alltså kallas "inclusio" på latin. Vill du veta mer om retorikens disposition - gå då in på DNs Retorikskola. 

  

Sammanfattning/"retoriskt betyg" (10-skala): 

Inledning/intresseväckare  6 Gotland - ganska bra


Bakgrund   8

  

Budskap (tydlighet)  9 

  

Argumentation   7 

  

Avslutning/uppmaning  7

  

Bevisstyrka   9 Det bästa i talet 

  

Språkliga hjälpmedel  6 Här borde Fp kunna bättre

  

Engagemang   9 Mycket bra - ärligt intryck. Bra tempo. 

  

Sammanvägt betyg:  7,75 

  Jan Björklunds anförande i Almedalen 6 juli


Med tanke på det dåliga vädret tidigare under dagen drog Jan Björklund stor publik då han talade i Almedalen ikväll.
Inte helt oväntat ägnade Björklund stor tid åt bland annat skolfrågor, arbetsmarknaden och skattefrågor.


Du kan läsa hela Jan Björklunds tal här.


Christer Hanefalks analys av Björklunds anförande hittar du senare på den här bloggen.


Torgny Peterson


Talanalys - Jan Björklund

Bli först att ta del av en talanalys av Jan Björklunds tal i Almedalen ikväll. Analysen utförs av retorikexperten Christer Hanefalk som återkommer med en ny analys varje dag av respektive talare.

Efter Björklunds tal ikväll är det dags för den första utförliga analysen.

Välkommen tillbaka hit då.


Christer Hanefalk i "analystagen"

Torgny Peterson

Almedalen söndag 6 juli 14.30Almedalsveckan börjar knappast med bästa tänkbara vädret - 14 grader och regn.

Först ut bland de politiska partiledarna i Almedalen är Jan Björklund från Folkpartiet.

Vilka är redan på plats i Almedalen? Media och polisen.


Folk(parti)tomt?!


Hamnen i Visby och här blandas gammalt.....


och nytt....


Välkommen till Almedalen, Visby och Gotland

Torgny Peterson


Polisen direktrapporterar om det senaste dygnets händelser


 Dan Paulsen
Foto: T. Peterson


I radioprogrammet ReageraMera i Wisby FM 89,2 får du under Almedalsveckan varje dag direktrapportering om polisens verksamhet på Gotland det senaste dygnet.


Direkt från studion rapporterar Dan Paulsen, informationsansvarig hos Polismyndigheten Gotland, på följande tider


Måndag 7.7 kl.14.00

Tisdag 8.7 kl. 14.00

Onsdag 9.7 kl. 14.00

Torsdag 10.7 kl. 10.00

Fredag 11.7 kl. 14.00


Programmet sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.


Torgny Peterson


Idag börjar Almedalsveckan

Foto: Torgny Peterson

Idag börjar Almedalsveckan


Årets Almedalsvecka, den 40:e i ordningen, är den största hittills med 662 arrangemang.


Om du inte är på plats här på Gotland kan du följa vad som händer, dels här på bloggen, dels via radio på Gotland (FM 89.2) alternativt via Internet på adressen http://www.wisbyfm.se/ .


Radioprogrammet ReageraMera sänds dagligen 14.00-15.00 under Almedalsveckan med början måndag 7 juli då vi i programmet bland annat avslöjar politikernas retoriktricks. Missa inte det!


Innehållet i de dagliga sändningarna hittar du, senast, på morgonen den dag programmet sänds på den här bloggen.   Jan Björklund
Foto:Kristian Pohl

Som sagt. Söndag 6 juli går startskottet och scenen på Almedalen intas första kvällen av Folkpartiets ordförande, tillika utbildningsminister, Jan Björklund. Björklund börjar tala 19.00. "Uppvärmning" från 18.30 med hjälp av bandet 4Flavours.


Vad säger politikerna och hur säger dom det? En analys av talen av de politiska partiernas företrädare 2007 hittar du via följande länkar. Håll till godo!


Talanalys Mona Sahlin

Talanalys Nyamko Sabuni

Talanalys Andreas Carlgren

Talanalys Göran Hägglund

Talanalys Anders Borg

Talanalys Peter Eriksson

Talanalys Lars Ohly


Som vanligt hittar du också annan intressant information på http://www.reageramera.blogg.se/


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningslänkar juli

Stockholm Skottlossning utanför Pridefest Norrköpings Tidningar

Sverige Häktad fick inte ha ett skärp med texten Bandidos MC Dagens Juridik

Sverige Han är svenska maffians mördare Kvällsposten

Sverige Bakom machomasken döljer sig sorg GT

Halmstad "Bandidossympatisör" greps cyklande med knarkdonen i korgen Hallandsposten

Norrköping Åtalas för hot mot vakt på krogen Norrköpings Tidningar

Danmark Mange rockere støtter Jønke Vejle Amts Folkeblad

Danmark Jønke fortsat beboer i Villa Gitterly Newspaq

USA Svensk mc-medlem jagas i USA GT

Sverige JO-kritik mot Hells Angels-avvisning SVT

Island Åtta medlemmar av Hells Angels nekades inresa till Island ReageraMera

Malmö Banksvindlare dömda till fängelse Kvällsposten

Malmö Dynamitmän fällda i tingsrätten Svenska Dagbladet

Norrköping Provmedlemskap i HA för fd Top Side Norrköpings Tidningar

Karlstad En döms till fängelse - sju frias NWT

Lund Bandidosman dömd för sambomisshandel Skånska Dagbladet

Göteborg Livstid för Ångpannemordet Göteborgs-Posten

Falun 16 med mc-koppling dömda i Falun Dagens Nyheter

Brottsplats Dalarna

Norge Bandittar med skinnvest Jærbladet

Örebro Stulen mobil ledde till rån och utpressning Dagens Juridik

Halmstad Aktieägare hotade direktör med Bandidos Hallandsposten

Åby Oklart om mc-klubben upphöjts Norrköpings Tidningar

Karlstad Sju av åtta släppta Värmlands Folkblad

Karlstad Åklagaren yrkar på fängelse för alla åtalade NWT

Sörmland Polisen positiv till förslag om krafttag SR Sörmland

Luleå Hells Angels nästa Norrländska Socialdemokraten

Stockholm Kriminell ledare häktad - avslöjad av sin chef Dala-Demokraten

Malmö Fängelsekrav för HA-män Sydsvenskan

Karlstad Kronoparksbråk kan kopplas till Grumsmord Värmlands Folkblad

Karlstad Personal utan ansvar vid hängning i häktet Värmlands Folkblad

Norrköping Hells Angels kommer allt närmare Norrköping Norrköpings Tidningar

Surahammar Polisen stoppade Bandidos husköp igen Vestmanlands Läns Tidning

Norrköping Gamla Top Side kan bli medlem i Hells Angels Östgöta Correspondenten

Malmö Avlyssning ledde till dynamitbeslag Sydsvenskan

Karlstad Självmord på häktet anmäls till Socialstyrelsen enligt Lex Maria SR Värmland

Sverige De styr fängelsegängen GT

Ulricehamn Krävde 750 000 kronor och hotade med Bandidos MC Ulricehamns Tidning

Åmål Bandidosmedlem hotade med kniv NWT

Karlstad Fängelse för mc-gänget SR Värmland

Norge Bandidos rekrutterer på Bryne? Jærbladet  

Borås Artist dömd till skyddstillsyn TV4

Karlstad Flera medlemmar i X-team åtalade NWT

Norge Seks siktet etter pub-angrepet Fredriksstad Blad

Göteborg Skottlossning i Angered Göteborgs-Posten

Malmö Fem häktade åtalas i dynamithärvan Skånska Dagbladet

Stafsinge Sålde till Bandidos-mamma Kvällsposten

Skellefteå-Karlstad Skelleftebo åtalad för flera grova brott Norra Västerbotten

Danmark 23-årig fængslet for skud mod MC-klub Skånska Dagbladet

Danmark Bikertræf blev brugt som europæisk kriminalitetskongres Vejle Amts Folkeblad

Säffle Åklagaren vill ha två års fängelse i Bandidosrättegång SR Värmland

Karlstad Misstänkt gärningsman hittades - på internet Värmlands Folkblad

Värmland Offer vittnade i rättegång NWT

Malmö Polisen försöker koppla ihop bombdåd Sydsvenskan

Borås Artisten efter rättegången: "Jag känner mig lättad" Borås Tidning

Hässleholm Fängelse för utpressare med kopplingar till mc-gäng Norra Skåne

Danmark Hells Angels gemte ikke flugtfangerne Jyllands-Posten

Danmark Politiet jagter fange hos Hells Angels Århus Stiftstidende

Göteborg Fel person brändes till döds Göteborgs-Posten

Hässleholm Mc-rättegång bevakad av polis Norra Skåne

Surahammar Inget köp för Bandidos TV4

Norge Anker frinnelse av advokat NRK


Efterlysta

Østjyllands Politi söker två personer som rymde från arresten i Århus den 1 juli kl 19.20.


De eftersökta är:


Hans Enrico Nati, 43 år, 184 cm lång, mager kroppsbyggnad, långt grått hår, skäggstubb.


Richardt Warming Jensen, 24 år, 190 cm lång, kraftig kroppsbyggnad, mörkt kortklippt hår, kraftigt hakparti, tatuering på halsens vänstra sida och vänster hand.


Båda betecknas av dansk polis som farliga. Rapportera eventuella iakttagelser till närmaste polisstation.
       Hans Enrico Nati                              Richardt Warming Jensen

       Foto: Polisen, Danmark
 


Mängder av knark på Roskildefestivalen

Att det knarkas friskt på Roskildefestivalen torde väl inte vara någon som helst nyhet. Möjligen kan det betraktas som en nyhet att det ser ut att vara värre i år än tidigare, rapporterar Nettavisen. Polisen har redan gjort flera beslag inom området innan portarna till festivalen öppnats.


16 personer har hittills hamnat på sjukhus. En 20-årig norrman svävar mellan liv och död efter en överdos av narkotika.


Läs också:

Rockstjärnor lever 36,9 år?

Klassisk musik + knark = sant?


Torgny Peterson


Nej till kommunala knarkarkvartar

I Danmark säger såväl regeringen som Dansk Folkeparti nej till kommunala knarkstugor.


Karin Nødgaard från Dansk Folkeparti säger till Danmarks Radio att när det handlar om de hårdast drabbade narkomanerna ska vi först och främst tänka på hur vi kan hjälpa den enskilde individen att komma bort från missbruket istället för att hålla fast dom i något [narkotikamissbruk] och då måste ekonomiska frågor komma i andra hand.


Vi tackar för det.


I Skandinavien finns det idag en enda kommunal knarkarkvart - i Oslo.


Läs också:

Sprutrum innebär legalisering av användning av narkotika


Torgny Peterson


18 000 insmugglade arbetar som prostituerade

Brittiska The Independent rapporterar att 18 000 kvinnor och barn, en del så unga som 14 år, smugglats in i landet för att utnyttjas i sexhandel.


Enligt uppgifter från brittisk polis igår visar det sig att fem gånger fler kvinnor än man tidigare uppskattat arbetar inom sexindustrin. Uppgifterna är resultatet av den sex månader långa "Operation Pentameter" som pågått över hela landet. Den organiserade brottsligheten uppges ligga bakom den omfattande hanteringen.


Läs också:

Crackdown on human traffickers


Torgny Peterson


Ingrid Betancourt fritagen från FARC-gerillan

FARC-gerillan i Colombia, välkänd för sin inblandning i narkotikahanteringen i landet, stöter på allt större svårigheter. Inte nog med att flera trogna anhängare lämnat gerillan och lämnat viktig information till militär, polis och andra myndigheter som därmed kunnat göra omfattande insatser för att sätta stopp för gerillans framfart.


Tack vare hjälp av infiltratörer har nu bland annat den tidigare presidentkandidaten Ingrid Betancourt, tillsammans med ytterligare 14 personer, fritagits.


Du kan läsa mer i El Espectador här.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 3 juli 14.00-15.00 - Almedalsveckan à la carte

På söndag börjar den mest omfattande Almedalsveckan någonsin. Inte för att årets Almedalsvecka är längre än årets andra veckor även om man skulle kunna tro det eftersom programmet i år omfattar totalt 662 arrangemang.


Det är inte helt enkelt att välja bland utbudet men i programmet torsdag 3 juli 14.00-15.00 lättar vi på förlåten till några av arrangemangen.


Medverkande

Karin Lindvall, projektledare för Almedalsveckan och Almedalsveckans verkliga "guru". Det hon inte vet om Almedalsveckan är inte värt att veta


Theo Caldwell från pr-företaget Blomwell om Vem äger Almedalsveckan - om yttrandefrihet och äganderätt

  

Mia Sundelin, organisationssekreterare på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning om Hur ser ungas drogvanor ut idag?


Andreas Jansson, informationsdirektör på Svenska Spel om Vart är den svenska spelmarknaden på väg?


Erik Fugeläng, marknadsförare hos Riksutställningar om att Rusta morgondagens medborgare och De granskade granskar granskarna.


Staffan Dopping, informationsdirektör Försvarsmakten om Hot mot svenska intressen - vilka är de?


Jan Evelius, projektledare SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken), om Hur kommer man åt rattfylleriet?


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland i radiokanalen WisbyFM och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/.

Under Almedalsveckan sänds radioprogrammet ReageraMera varje dag. Innehållet i de programmen meddelas dagen före sändning.


Antalet narkotikabeslag ökar

Tullverkets beslagsstatistik för första halvåret i år visar att fjolårets tydliga trend håller i sig. Antalet narkotikabeslag fortsätter att öka.


Under första halvåret 2008 har Tullverket gjort 2 026 narkotikabeslag, jämfört med 1 450 första halvåret 2007.


Statistiken visar också stora ökningar när det gäller beslagtagna volymer av opium, cannabis och kat.


Statistiken visar att vår metod att arbeta i projektform mot den storskaliga organiserade smugglingen ger goda resultat, säger Sven-Peter Ohlsson, biträdande brottsbekämpningschef. Vi ökar vår träffsäkerhet genom att satsa mer på underrättelse och spaning samt jobba uthålligare med varje ärende.


Fler beslag i postflödet
Med en ständigt ökande Internethandel följer en ökning av beslag i postförsändelserna. Tullverket gör cirka 200 narkotikabeslag varje månad i postflödet, framför allt på Arlanda. Bakom dessa siffror ligger det ökande antalet beställningar av narkotika och narkotiska läkemedel via Internet. Många tabletter som säljs fritt på apotek i andra länder är narkotikaklassade i Sverige och tas därför i beslag av Tullverket.


Ökning av opium, cannabis och kat
Första halvåret 2008 tog Tullverket 419 kilo cannabis i beslag, att jämföra med 91 kilo första halvåret 2007.


Beslagen av opium har ökat till 102 kilo första halvåret 2008 jämfört med 1 kilo 2007. Bakom den stora ökningen ligger ett omfattande ärende, där sammantaget 100 kilo opium beslagtogs våren 2008.


Mängden beslagtagen kat är uppe i 5,5 ton under första halvåret att jämföra med 3,4 ton motsvarande period förra året.


Beslag av alkohol och cigaretter
Beslagen av cigaretter uppgick till 6,9 miljoner första halvåret 2008, jämfört med 5,1 miljoner motsvarande period 2007.


Beslagen av alkohol har däremot minskat något, 203 000 liter jämfört med 280 000 liter första halvåret i fjol.


Vapen
Hittills i år har Tullverket tagit 50 skjutvapen i beslag. Det ska jämföras med 60 skjutvapen som togs i beslag under hela 2007.


Hela beslagsstatistiken för första halvåret 2008


Regeringen kartlägger minoriteters hälsa

Regeringen har beslutat att ge Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att göra en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och lämna förslag på hur det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet rörande de nationella minoriteterna ska kunna bedrivas. Det ska ske i samarbete med företrädare för de nationella minoriteterna och med Delegationen för romska frågor.


Att kartlägga de nationella minoriteternas livsvillkor och levnadsvanor är ett viktigt steg i Sveriges arbete att leva upp till åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner. De nationella minoriteterna utgörs av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.


Regeringen anser att det är angeläget att de nationella minoriteterna tydligare beaktas i folkhälsosammanhang. I propositionen En förnyad folkhälsopolitik har regeringen aviserat att en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna bör göras.


Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 september 2009.


Sverige har åtagit sig en folkrättslig skyldighet att skydda de grupper som erkänts som nationella minoriteter enligt två Europarådskonventioner: ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.


Enligt ramkonventionen ska Sverige bland annat vidta åtgärder för att inom alla områden av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan personer som tillhör en nationell minoritet och personer som tillhör majoritetsbefolkningen. I detta åtagande ingår bland annat de nationella minoriteternas hälsosituation.


Europarådets rådgivande kommitté har påtalat att uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt ramkonventionen försvåras av att Sverige inte samlar in officiell statistik rörande befolkningens etniska fördelning.  Rådgivande kommittén uppmanade därför Sverige att vidta ytterligare åtgärder i samråd med de nationella minoriteterna för att få fram mer omfattande och exaktare statistiska uppgifter. Kunskapsbristen har också nyligen uppmärksammats i en rapport av FN:s specialrapportör i hälsofrågor om hur Sverige lever upp till alla medborgares rättigheter till den bästa möjliga hälsan. Att kartlägga de nationella minoriteternas livsvillkor och levnadsvanor är ett viktigt steg i Sveriges arbete att leva upp till åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner.


Ungefär en halv miljon människor i Sverige bedöms höra till de nationella minoriteterna. Siffran bygger på antaganden. Hur många som väljer att definiera sig själva som tillhörande en av dessa minoriteter vet ingen. I Sverige registreras inte enskildas etnicitet. Det är därför inte möjligt att utläsa i den officiella statistiken hur de nationella minoriteternas hälsosituation är eller hur den ser ut i förhållande till majoritetsbefolkningen. När det gäller sverigefinnar kan dock en del resultat utläsas från statistiken för personer födda i Finland och barn till dessa.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen


Bra polisarbete är både kvalitativt och kvantitativt

Kvantitativa mål kan vara bra, men de måste naturligtvis ha ett tydligt samband med de övergripande kvalitativa målen, skriver rikspolischef Bengt Svenson i ett inlägg i pinnjaktsdebatten.


De har himlen runt hörnet

De tar sig fram snabbast av alla poliser. De gör allt från att eskortera världspolitiker till att leta efter försvunna barn. Följ med polisens helikopterpiloter på ett pass i luften.


Sveriges bäst skrivande polis

"Mänskligt, ärligt livfullt och direkt från hjärtat." Så inleds juryns motivering till att Mona Johansson vid Stockolmspolisen utsetts till vinnare av tidningen Svensk Polis novelltävling för polisanställda.


Avtalspaket klart inom polisens område

Förlängd arbetstid och mer pengar till pensioner. Det är några av nyheterna i årets avtalspaket för såväl poliser som civilanställda.


Rakel - succé eller spektakel?

Polisens nya radiosystem, Rakel, införs successivt. Erfarenheter från Västmanland och Kronoberg visar att Rakel underlättar polisarbetet på fältet, men i storstäderna har det nya systemet stött på problem.


Gott betyg för Polisens service

Nästan alla som kontaktar Polisen via telefonnumret 114 14 är nöjda med Polisens service. Det gäller även de som ansöker om pass och om tillstånd för vapen och ammunition. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.


Frankrike övertar presidentskapet för EU

Idag tar Frankrike över presidentskapet för EU - ett presidentskap som inte blir helt enkelt för Frankrike med tanke på Irlands och Polens nej till Lissabonfördraget. EU-medborgarnas irritation över mat- och bensinpriser är inte heller ägnade att uppmuntra det franska ledarskapet.


Vive l'Irlande - excusez-moi - Vive la France!


Torgny Peterson


Specialpedagogiska skolmyndigheten startar

1 juli inrättas den nya myndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM). Myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för bland annat specialpedagogiskt stöd och utbildning i specialskolan.


SPSM tar över all verksamhet som tidigare har utförts av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). SPSM kommer att ha över 1 200 anställda och huvudkontoret ligger i Härnösand.


Generaldirektör för SPSM är Greger Bååth, som tidigare har varit generaldirektör och chef för Specialskolemyndigheten.


Till SPSM:s insynsråd har regeringen förordnat fem ledamöter:

- Överdirektören Håkan Ceder

- Personaldirektören Eva Frunk-Lind

- Direktören Carl Leczinsky

- Förläggaren Jonas Modig

- Utbildningsledaren Kerstin Stenberg


Regeringen avser att förordna ytterligare ledamöter senare.


Böter för korruption

Norska Økokrim har utfärdat bötesföreläggande mot företaget Siemens AS och för tre personer för korruption i samband med en golftur till Alicante i Spanien r 2004.


Anklagelsen handlar om att ledande anställda inom Siemens täckte kostnader för hotellvistelse och golfspel för tre ledande personer inom försvarsmakten till ett sammanlagt belopp av 19 191 kronor och att detta utgjorde en "otillbörlig fördel".


Böterna är satta till 75 000 kronor för personerna och 2 miljoner kronor för företaget.


Hur kan bidragsbrott och fel minskas?

Under tre år har 16 myndigheter samarbetat för att minska bidragsbrott, fusk och misstag. Nu avslutar Delegationen mot felaktiga utbetalningar sitt arbete. Mycket arbete är gjort, men en hel del kvarstår. Delegationen presenterar vid en presskonferens torsdag 3 juli klockan 10.00 förslag på åtgärder och hur arbetet att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan drivas vidare.


Vid presskonferensen presenteras även en rapport om myndigheternas kontroller och hur effektiva de är.


Vid presskonferensen medverkar delegationens ordförande, vice överåklagare Björn Blomqvist. På plats finns även representanter från myndigheterna som ingått i delegationen.


Presskonferensen kan ses i direktsändning på http://www.regeringen.se/ .


Så många nya poliser får ditt län

Sedan ett par veckor arbetar sammanlagt 496 nyutexaminerade poliser som polisaspiranter runt om i Sverige. Så här många  nya poliser har kommit till respektive län.


Blekinge                6

Dalarna                12 

Gotland                  3

Gävleborg             16

Halland                 15

Jämtland                5

Jönköping             10

Kalmar                 10

Kronoberg              7

Norrbotten            14

Skåne                  64

Stockholm          163

Södermanland      17

Uppsala               15

Värmland             12

Västerbotten          7

Västernorrland      10

Västmanland         13

Västra Götaland    72

Örebro                 10

Östergötland         15


Sökes: Livräddare


Folkhälsohyckleriets julaftonIdag firar det nederländska folkhälsohyckleriet julafton. Från och med idag är det nämligen förbjudet att röka tobak på flera platser, inklusive landets officiella knarktillhåll , så kallade coffee shops. Däremot är det inte förbjudet att röka cannabis på coffee shops men den lede ta den som är oförsiktig nog att blanda vanlig tobak tillsammans med knarket. Dryga böter är att vänta för sådana fasansfulla tilltag.


Besök också:

Haschguiden


Torgny Peterson


RSS 2.0