Harm reduction-konferens i Vancouver

Jag har varit med på flera av de stora harm reduction-konferenserna (Rotterdam, Florens, Toronto) och konstaterar att årets konferens i Vancouver är den sjuttonde fortsättningen på de tidigare konferenserna.

Nu drar sig arrangörerna inte heller längre för att tala om offentligt att en del av deltagarna på Vancouverkonferensen, som börjar idag och som avslutas den 4 maj, använder narkotika ’on site’. I ett pressmeddelande från arrangörerna konstateras att ”Samtidigt som harm reduction-rörelsen inte överser med användning av narkotika konstaterar den [harm reduction-rörelsen] att användningen [av narkotika] är ett faktum i världen.”

Igår sa konferensens vice ordförande, Sue Currie, till kanadensiska media att ”Användning av narkotika är inget onormalt (!); det är faktiskt något som är en del av samhället och på så sätt påverkar det inte bara den person som använder narkotika utan också hans/hennes familj, barn och samhället i sin helhet.”

Att det påverkar samtliga som på något sätt kommer i kontakt med narkotika är en korrekt iakttagelse. Att däremot påstå att det skulle vara normalt att använda narkotika säger nog mer om den som gjorde uttalandet än om de problem konferensen säger sig vilja angripa.

Med andra ord: The same procedure as earlier years.

I likhet med tidigare år kommer också i år merparten av talarna från Kanada, USA och Australien, och på samma sätt som under senare år fortsätter tendensen med ett ökat antal talare från såväl Sydostasien som från Ryssland.

Det är speciellt intressant att notera att den numera avlägsnade ’femtekolonnaren’ (hans eget ordval) från FN, Mike Trace, som fick lämna sitt arbete i Wien, är en av talarna på konferensen i Vancouver där hans anförande presenteras på följande sätt i programmet:

”Mike Trace will speak from the perspective of a European NGO that has worked with partners to minimise the impact of US government antipathy to harm reduction philosophies and programmes on other governments and international agencies. He will describe how the diplomatic and ideological differences that have come to a head in the last 18 months have been handled by the various key players, and what challenges remain for Harm Reduction advocates in the coming years…”

En annan välkänd kamrat till Trace & Co är belgaren Joep Oomen som spinner vidare på samma tema som Trace, nämligen ‘The challenges of 2008’ (det år då nästa UNGASS planeras om det inte blir skjutet på framtiden).

Bakom kulisserna i Vancouver pågår som bäst också den fortsatta planeringen för attackerna mot FN:s narkotikakonventioner, INCB och UNGASS.

De skandinaviska talarna är mycket få.

Det ska bli intressant att höra vad Magnus Andersson från Skåne kommer att säga under rubriken för hans anförande – ”Running a needle exchange programme against the wishes of your government. The Swedish experience.” Han kan säkert bli strategisk konsult åt WHO i något avlägset land på den rubriken.

Förhoppningsvis fick han beskedet med sig att den regering han syftar på är densamma som drev igenom sprututbytesprogrammet, som klubbades i riksdagen häromdagen.

I övrigt deltar följande talare från Sverige: Marianne Alanko (Transmission of blood borne viruses in a needle exchange program in Sweden); Staffan Sylvan (Efficacy of a voluntary HIV and hepatitis prevention programme in the absence of legal access to needles and syringes among drug users in Uppsala) och Nils Stenström (Patterns of service utilization in a syringe exchange program).

Från Norge kommer tre talare – Lia Anlaug (Injection room in Oslo – a trial project) och Leni Gomstad/Berit Ramstad (Three low threshold institutions in Oslo).

Den ende danske talaren heter Jörgen Anker, som ska tala om ‘For the good of drug users? Mobilisation for and against harm reduction initiatives.

Nästa år hålls konferensen i Polen - See you there!

Läs
Hela konferensprogrammet

Torgny Peterson

Idag firar Nederländerna sin nationaldag

Idag firar holländarna sin nationaldag. Drogturister göre sig inget extrabesvär. God tradition och det kommersiella vinstintresset ger inte utrymme för några rabatter på knark vare sig i coffee shops eller på annat håll.


Polisen ska få direktåtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton

Apropå foton…Riksdagen har sagt ja till ett regeringsförslag som innebär att polisen  ska få direkt åtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton i vissa fall. I dag måste polisen begära ut fotona från Vägverket. Syftet med beslutet är att den automatiska trafikövervakningen med kameror ska bli mer effektiv.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Polisbelöning för identifiering av marijuanarökare

I USA är det mycket vanligt med polisstationer på universitetområdet, så också vid University of Colorado i Boulder.

Förra veckan arrangerade marijuanareaktionärerna, dvs de som förespråkar legalisering av marijuana, en ’röksession’ på ett avspärrat område. Omkring 2.500 marijuanareaktionärer personer samlades på området för att röka marijuanans lov.

Parallellt med detta utlyste universitetspolisen, som i likhet med många andra anser att ett universitet inte ska hysa missbruksaktiviteter, en uppmaning till folk på plats att höra av sig till polisen om man på någon av de 150 publicerade bilderna kände igen någon av de personer polisen ville ha identifierad för att inte ha följt gällande uppmaningar.

Publiceringen av bilderna uppskattades av det stora antal som erhöll 50 dollar per korrekt identifiering, men marijuanareaktionärerna var mindre positiva. Så sa till exempel kampanjledaren för en av de reaktionära marijuanaorganisationerna, som kallar sig ’För säkrare alternativ för njutbar reaktion’ och som menar att marijuana är ett säkrare alternativ än alkohol, att ”dom [polisen] använder pengar för att förvandla det här universitetsområdet till en kultur med informatörer.”

I Sverige diskuteras i många sammanhang huruvida bilder på brottslingar ska publiceras eller ej. Kanske kan det här utgöra ett inslag och stimulans till ytterligare debatt.

Torgny Peterson


Pete Doherty gripen och släppt igen – för vilken gång i ordningen?

Kanske kan Pete Doherty nu äntligen hållas bakom lås och bom tills han får avancerad hjälp med sitt omfattande narkotikamissbruk.  Det kunde man kanske tro tidigare idag efter att Doherty gripits på nytt igår morse efter att bilder som sägs visa hur han injicerar narkotika både på sig själv och en annan person blivit allmängods och fått polisen att reagera – den här gången betydligt snabbare än tidigare.

Kanske kunde detta äntligen ha blivit början på slutet för Dohertys missbruk, men Doherty är ute igen - släppt mot borgen idag.

Torgny Peterson     

Korruption i statlig verksamhet

På onsdag presenterar riksrevisor Kjell Larsson rapporten ’Skydd mot korruption i statlig verksamhet’.

Förekommer korruption i myndigheter och statliga bolag? Vad har de gjort för att skydda sig? Vad har regeringen gjort? Finns det en övertro på svensk ärlighet?

Frågorna är aktuella och Riksrevisionens rapport visar att de även är högst relevanta. Det handlar ytterst om medborgarnas förtroende för myndigheternas förvaltning och den statliga affärsverksamheten.

Muthärvan inom Systembolaget gav incitament till rapporten, som bland annat tittat närmare på Läkemedelsförmånsnämnden, Banverket och Apoteket. Riksrevisionen har också diskuterat frågan med ”ytterligare några myndigheter och statliga bolag”, uppger Dagens Nyheter idag.

Efter presentationen på onsdag följer en paneldiskussion med Stefan Carlsson, vd Apoteket; Katinka Hort, statssekreterare på Finansdepartementet; Christer van der Kwast, överåklagare vid Riksenheten mot korruption; Per Molander, huvudsekreterare i 2005 års katastrofkommission och Daniel Tarchys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Jag återkommer med ytterligare, detaljerad information om innehållet i rapporten senare.

I sammanhanget kan det också vara intressant att ta del av skriften ’Business Against Corruption – Case Stories and Examples’ som med hjälp av över 25 exempel från näringsliv och samhälle ger värdefulla råd.
Skriften behandlar bland annat följande ämnen:
 • Innebörden av FN-konventionen mot korruption
 • Kopplingen mellan korruption, utveckling och ledning
 • Genomförandet av insatser mot mutor
 • Urvalskriterier för konsulter
 • Hantering av gåvor
 • Korruption i projekt som engagerar flera företag/organisationer
 • ”Tjallare” och externa rapporter om korruption
 • Samlade åtgärder mot koruption
 • Deltagande i nationella och regionala initiativ mot korruption
Du kan ladda ner rapporten ’Business Against Corruption – Case Stories and Experiences här.

Organisationen Transparency International (TI)publicerar på sin hemsida kontinuerligt omfattande information om korruption och  politik, avtal, privat sektor, internationella konventioner, tillgång till information, hjälpinsatser, utbildning och hälsovård.

TI informerar också om aktuella utbildningar i arbetet mot korruption.

Läs också:
Penningtvätt och finansiering av terrorism
Utvärdering av Sveriges insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Torgny Peterson


Amerikanska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket i nytt avtal

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten The Food and Drug Administration (FDA) och svenska Läkemedelsverket har undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information.

Avtalet börjar gälla från april 2006 och tillåter de två läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Det kan till exempel handla om information om införande av lagar eller interna beslutsunderlag.
 
”Avtalet är en viktig milstolpe, säger det svenska Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.”

”Vi är mycket nöjda med överenskommelsen med det svenska Läkemedelsverket”, säger den tillförordnade chefen för den amerikanska läkemedelsmyndigheten Andrew C. von Eschenbach. FDA är angeläget om att arbeta med våra regulatoriska kollegor och etablera mekanismer för samarbete om viktig folkhälsoinformation. Den här överenskommelsen tillåter oss att utbyta information med en viktig europeisk läkemedelsmyndighet om säkerhetsuppföljning och annan kritisk hälsoinformation som ännu inte offentliggjorts.”

Tuffare tag mot advokater och läkare

Svenska Dagbladet rapporterar idag om planerna på att sätta stopp för krogsnusket.
”Med hjälp av färgglada symboler ska gästerna och kunderna snabbt få veta om en krog eller en livsmedelsbutik klarar kommunens inspektioner.”

Liknande initiativ borde tas för att kunder snabbt ska få veta information om ’vandeln’ hos de advokater och läkare vars tjänster de anlitar.

Det borde vara en självklarhet att kunder på restauranger och hos advokater och läkare på ett enkelt sätt kan få reda på hur kontroller utfallit och vilka åtgärder som meddelats i händelse av misskötsamhet. Samtliga grupper har alltför länge varit väl medvetna om att allmänheten får anstränga sig rejält för att få ta del av uppgifter som påtalar misskötsamhet. 

Torgny Peterson


För socialdemokraterna råder det inte brist på pengar

”516 miljoner kronor, eller 57 kronor per svensk, lade LO i socialdemokraternas kampanjkassa under mandatperioden 1998-2002. Det är sex gånger så mycket som de motsvarande 9.5 kronor per invånare som spenderades på George W Bushs kampanj 2004”, rapporterar Dagens Media.

Det finns gott om pengar ibland. Intresset att bli omvald ljuger som bekant aldrig.

Torgny Peterson


Utredning föreslår ny lag om riksdagsledamöternas ekonomiska register

På riksdagsstyrelsens uppdrag har justitierådet Per Virdesten sett över lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Utredningen överlämnar i dag sitt betänkande: Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen (2005/06:URF4) till riksdagen.
 
Utredningen föreslår att registreringen ska regleras i en ny lag. Enligt denna ska vissa uppgifter antecknas i registret av riksdagsförvaltningen utan medverkan av riksdagsledamöterna. Dessa uppgifter hämtas direkt från andra register hos VPC, Skatteverket och Bolagsverket. Detta gäller uppgifter om dels innehav av finansiella instrument (aktier i avstämningsbolag m.m.), dels innehav av andra delägarrätter i juridiska personer som t.ex. andelar i investeringsfonder (aktiefonder), dels styrelseuppdrag i bland annat aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, dels uppdrag som revisor i aktiebolag.
 
Utöver de uppgifter som förs in i registret av riksdagsförvaltningen ska varje ledamot själv till registret anmäla sådana övriga uppgifter om åtaganden och ekonomiska intressen som enligt ledamotens bedömning omfattas av ett befogat allmänt intresse.
 
För att bland annat bättre uppnå syftet med registret anser utredningen att övervägande skäl talar för att registreringen, som i dag är frivillig, görs obligatorisk för samtliga ledamöter.
 
Utredningen kommer även med förslag till hur den praktiska hanteringen av registret kan förenklas och hur informationen till ledamöterna om registret kan förbättras.
  
Läs också
Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen, 2005/06:URF4

Försöket med snabbare handläggning av brottmål förlängs

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål ska förlängas till och med den 30 juni 2008.

Försöksverksamheten inleddes den 1 juli 2004 vid Stockholms tingsrätt.

Syftet med verksamheten är att domstolarna ska handlägga de flesta enklare brottsmål snabbare och som ett led i detta har tingsrätt och åklagare fått möjlighet att delge stämningar och andra handlingar i brottmål genom en så kallad förenklad delgivning.


Ökad kontroll av vapen

Riksdagen debatterade idag ett lagförslag om ökad kontroll av vapen. Förslaget syftar till att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden och att motverka missbruk av legala vapen. M, fp, kd, c och mp vill att regeringen snabbt återkommer med ett förslag om tillfällig vapenamnesti som innebär att personer som har skjutvapen utan att vara berättigade till det slipper straff om de frivilligt lämnar in vapnen till polisen.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen.

Syftet med förslaget är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen.

Förslagen innebär bland annat att polisen ska ha viss rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon, att enskilda personer inte längre ska kunna skrota vapen och att läkare blir skyldiga att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl inte bör inneha vapen. Dessutom ska införseltillstånd inte behövas för att föra in vapen från Danmark, Finland eller Norge i vissa fall och sekretessen i vapenregistret för uppgifter om vapenhandlares namn och adress med mera ska tas bort.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Riksdagen gav 2005 regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag på tillfällig vapenamnesti (se 2004/05:JuU19).

De borgerliga partierna och Miljöpartiet uppmanar nu regeringen i en gemensam reservation att skynda på arbetet med förslaget. Vapenamnesti innebär att personer som har skjutvapen utan att vara berättigade till det slipper straff om de frivilligt lämnar in sina vapen till polisen.

De borgerliga och Miljöpartiet är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Proposition 2005/06:113
Utskottsbetänkande 2005/06:JuU29
Läs mer i Behandling och beslut

EU justitieministrar överens om att bekämpa människohandel under fotbolls-VM

Igår kom EU:s justitieministrar överens om gemensamma insatser mot människohandel i samband med internationella evenemang. Dagens överenskommelse är en följd av att justitieminister Thomas Bodström tog upp frågan med sina ministerkolleger i Bryssel i februari, sedan det kommit rapporter om en befarad ökning av antalet prostituerade i Tyskland under fotbolls-VM i juni.

Överenskommelsen innebär bland annat:
 • att ministrarna ska arbeta för att skärpa de straffrättsliga reglerna för människohandel för att effektivisera brottsutredningar och för att stärka skyddet för brottsoffer, framför allt barn.
 • att EU-länderna bör vidta åtgärder för att minska efterfrågan av sexuella tjänster i samband med internationella evenemang.
 • att ett polissamarbete kan påbörjas omedelbart för att bekämpa människohandel vid internationella evenemang som fotbolls-VM.
I anslutning till mötet ordnade Thomas Bodström också en diskussion med företrädare för Europaparlamentet och vissa medlemsstater som engagerat sig i frågan om människohandel. Thomas Bodström tog bland annat upp kopplingen mellan människohandel och prostitution där han pekade på de positiva effekterna av den svenska sexköpslagen.

”Jag är otroligt nöjd med resultatet av dagens resultat. En process som vanligtvis tar två år har denna gång tagit två månader. Sverige kommer att sända poliser till Tyskland under fotbolls-VM, för att på plats bidra med informations- och erfarenhetsutbyte om människohandel. Men det är också viktigt att frågan fått så stor uppmärksamhet runt om i världen. Det påverkar i sig attityden till sexköp och prostitution oerhört mycket”, säger justitieminister Thomas Bodström.

Bra jobbat!

Läs också:
Människosmuggling förekommer i nästan alla länder
Förslaget om VM-bojkott hotar männens identitet

Torgny Peterson


Motorcykelåkarnas globala kriminella imperium

Den som är intresserad av motorcykelåkande grupperingar kan med fördel rekommenderas att läsa en nyutkommen intressant bok, ’Angels of Death - Inside the bikers’ global crime empire’, författad av William Marsden och Julian Sher.

Boken är mycket aktuell och så uppdaterad som man överhuvudtaget kan begära med tanke på att det är en tryckt produkt. Till skillnad från många andra böcker på samma tema ger boken en omfattande överblick av Hells Angels och deras verksamhet.

Författarna varnar för att det fortfarande finns alltför mycket av naivitet och nämner Holland som ett exempel. Författarna skriver, "The Dutch thought they knew better. To them, outlaw bikers were simply a quirky American subculture. If other countries followed Holland's policy of tolerance and acceptance [they thought], the world would be a better place." Utvecklingen i Holland kan tjäna som ett varnande exempel, konstaterar Marsden och Sher.

Exempel från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Kanada, USA med flera länder finns också med i boken på 464 sidor, som är utgiven av Knopf Canada.

Boken går att beställa, till överkomligt pris genom t ex www.adlibris.com

Den som vill läsa mer om samma ämne kan med fördel välja någon av kanadensaren Yves Lavignes böcker.

Torgny Peterson


Organiserat sprututbyte polisanmält

Lena Adelsohn-Liljeroth, moderat riksdagsledamot, har polisanmält Malin och Nicklas Westberg efter att paret delat ut sprutor till missbrukare på Sergels Torg den 27 mars i år.

Paret Westberg kan kanske tycka att det är småaktigt men som bekant är det fortfarande förbjudet att dela ut sprutor i Sverige. Även om riksdagen igår fattade beslut om att sprututbyte i framtiden ska vara möjligt så är beslutet kringgärdat med diverse restriktioner.

Westbergs utdelning står i strid mot gällande bestämmelser och kan knappast betraktas enbart som en demonstration till stöd för sprututbyte.

Läs också:
Endast idag – gratis hasch på Sergels Torg
Lag införs om utbyte av sprutor och kanyler

Torgny Peterson


”Barnen i Bullerbyn, Utvandrarna och två helflaskor konjak, tack”

Så skulle det kunna låta om den moderata Ängelholmspolitikern Marie Lennerljung får sin vilja igenom. Hon har nämligen i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att biblioteksfilialerna i den skånska metropolen blir ombud åt Systembolaget. Hon tror att en sådan service skulle kunna locka människor som kanske i vanliga fall inte är så läsintresserade.

Lennerljung har inte fått stöd från sina partikamrater men skam den som ger sig. Vem vet – hon kanske återkommer med förslag om regelrätt utskänkning på biblioteken i Ängelholm.

Vad sägs om poesiafton med Lennerljung, med två glas vin med hembakta bullar – kulturellt och samtidigt hemvävt.

Nej tack, Lennerjungs motion bör snarast förpassas till den plats där den bäst hör hemma – i det runda arkivet.

Torgny Peterson  

Ylva Johansson i Wien – ”Viktigt motverka trafficking”

”Sverige stöder det österrikiska ordförandeskapets prioritering av kvinnor och hälsa, och förslaget att ta fram europeiska indikatorer för kön och hälsa”, sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson vid ett inlägg på det informella hälsoministermötet i Wien idag.
Ylva Johansson tog särskilt upp det allvarliga problemet med trafficking för sexuellt utnyttjande.

”Det är viktigt att vi på bred front motverkar trafficking, i ett samarbete med alla ministrar. Jag välkomnar att mötet mellan EU:s justitieministrar i morgon ska diskutera trafficking och ett åtgärdsprogram som innefattar risken för ökad människohandel.”

Läs också:
Människosmuggling förekommer i nästan alla länder

Torgny Peterson

Vilken framtid för Europas städer? Tas den frågan på allvar?

Med början onsdagen den 3 maj och avslutning fredagen den 5 maj pågår den internationella konferensen Urban Futures 2.0 i Stockholm. Till konferensen kommer över 400 representanter för såväl Europeiska kommissionen, nationella regeringar som storstäder i ett 30-tal europeiska länder.

Syftet med konferensen är att fortsätta utveckla strukturer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt strukturer för dialog och samverkan mellan aktörer på lokal, kommunal, regional, nationell och europeisk nivå. Målet är bättre städer att leva i, för alla invånare.

Vilket gyllene tillfälle att diskutera den fortsatta ut- eller av-vecklingen av en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik! Vilket gyllene tillfälle för Sverige att berätta om de svenska nationella handlingsplanerna för alkohol och narkotika 2006-2010!

För är det inte utan tvekan så att bättre städer för alla invånare att leva i är intimt förknippat med frågor om hur drogproblemen hanteras.

Politik är att vilja var det någon som sa. Med en ny utrikesminister som har resurser att föra Sveriges talan i världen borde väl europeisk drogpolitik kunna vara ett lämpligt övningsområde inför andra, utrikespolitiska insatser från svensk sida.

Torgny Peterson


Lag införs om utbyte av sprutor och kanyler

Riksdagen debatterade och beslutade idag om narkotikapolitiken. Riksdagen slog åter fast att målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler. Därmed är diskussionerna om sprututbytets vara eller inte vara avgjorda – i vart fall för tillfället. Huruvida verksamheten blir permanent för all framtid återstår att se. Riksdagen tycker nämligen att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs.

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle och det kan, med all rätt, ifrågasättas om det faktum att man på legal väg förser missbrukarna med verktyg för en handling som enligt lag är straffbar är uttryck för en konsekvent logik.

De som förespråkar sprututbyte menar att det är en hälsopolitisk fråga, som inte bör falla inom juridikens revir, medan motståndarna till sprututbyte pekar på bristande logik i resonemanget och uttalar oro för att en permanent sprututbytesverksamhet ska tolkas som ett OK att använda narkotika.

Jag är personligen inte någon förespråkare för sprututbytesverksamhet. Ofta nämns från Malmö- Lund-området, där sprututbytesprojekt pågått i vad som förmodligen är Sveriges i tid längsta projekt (omkring 18 år), att det har varit ett sätt att nå missbrukarna. Om detta skulle vara ett primärt argument är det ett fattigdomsbevis, ett tecken på bristande kreativ förmåga att hitta alternativ till missbruket, att hitta alternativ som gör det möjligt för missbrukaren att komma från sitt missbruk istället för att fortsätta det med hjälp av 'verktygsleverans' från sjukvårdshuvudmannen.

Även om fortsatt missbruk inte är något som ens de som stöder sprututbytesprojekt förespråkar, så kvarstår det faktum att fortsatt missbruk underlättas, eller i vart fall inte försvåras, genom utdelning av sprutor.

Det finns idag inga uppgifter om hur många missbrukare som upphört med sitt missbruk som ett resultat av kontakterna med projekten i Malmö och Lund av det enkla skälet att avbryta missbruket inte var den främsta anledningen till att projektet startade en gång i tiden.

Enligt den narkotikapolitiska handlingsplanen för 2006-2010 ska de narkotikapolitiska insatserna riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika i syfte att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det är därför inte konstigt att många undrar när beslut fattas om att införa en lag som gör det möjligt att byta sprutor och kanyler.

Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge landsting, som ansöker om det, tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling.

Riksdagen anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Riksdagen lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt riksdagen regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Läs också:
Sprututbytets framtid avgörs 26 april
Björn Fries ställningstagande till sprututbytesverksamhet
Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010

Torgny Peterson

‘Morötter’ och terapi framgångsrik kombination för den som vill sluta med marijuana

En studie, utförd vid University of Vermont, av 90 män och kvinnor som diagnosticerats som beroende av marijuana, visar att en kombination av terapi och  ’morötter’ - t ex kläder och biobiljetter - kan vara en framgångsrik metod för att hjälpa någon att sluta med marijuana.

Deltagarna i studien delades upp i tre grupper där en grupp fick kuponger, som kunde användas för inköp av mat, kläder eller biobiljetter; en andra grupp genomgick enbart kognitiv terapi och den tredje gruppen en kombination av innehållet i grupp ett och två.

Under den kognitiva terapin fick deltagarna lära sig att känna igen destruktiva tankemönster och ersätta dom med mer realistiska perspektiv. Två gånger per vecka erhöll deltagarna intjänade kuponger under förutsättning att dom uppvisade negativa drogtester. I genomsnitt erhöll varje deltagare kuponger till ett värde av totalt 400 dollar (ca. 3.000 kronor).

Efter 14 veckor hade 43 procent av de som tillhörde grupp tre slutat röka marijuana, jämfört med 40 procent för de som enbart fick kuponger och 30 procent för de som enbart fick kognitiv terapi.

Vid en uppföljning tolv månader senare använde 37 procent av de som fått kuponger och kognitiv terapi fortfarande inte marijuana, jämfört med 17 procent i ’kuponggruppen’ och 23 procent bland de som endast fått kognitiv terapi.  

Studien publiceras i aprilutgåvan av The Journal of Clinical and Consulting Psychology, som kommer att finns på Internet inom kort.

Torgny Peterson

Provenzanos efterträdare utsedd?

Får man tro den italienska tidningen La Stampa så är den nyligen gripne maffiabossens, Bernardo Provenzano, efterträdare utsedd.

Genom de hundratals ’pizzini’ (små meddelandelappar) som undersökts tror man att ’tronarvingen’ heter Matteo Messina Denaro, som förresten fyller 44 år idag ifall någon nu skulle komma på att gratulera honom till den eventuella ’utmärkelsen’ som ny italiensk ärkeskurk.

Denaro, som också varit på rymmen, närmare bestämt i tretton år, kommer från Trapani på västra Sicilien och betraktas som en playboygubbe, dvs sex kilo guld runt halsen, Rolexklocka, BMW eller annat lämpligt potensförhöjande fordon garnerat med ett gäng bimbos.

Vill du hälsa på hos Provenzano? Följ då med på Arresto Provenzano, il blitz della polizia

Torgny Peterson


Totalkaos inom kriminalvården

Nej – i Sverige är det inte så illa även om några storrökare inom kort med all säkerhet kommer att tala om ’övergrepp’, ’misslyckande’, ’fel väg att gå’ eller annat smått och gott som finns tillgängligt i åsiktslagret apropå rökfria anstalter.

Men i England handlar det inte om rökfria anstalter. Där handlar det om avslöjandet att 1.023 utländska mördare, våldtäktsmän och pedofiler släppts ut från fängelser utan vederbörliga utredningar om avvisningar.

160 släpptes ut trots att domaren uttalat tydliga rekommendationer om avvisning efter avtjänat fängelsestraff. ’0 Koll’ beskriver bäst den totala förvirring som verkar råda just nu. Det är till och med så illa att inrikesministeriet inte har säker information om vilka brott 103 av fångarna satt inne för och samma ministerium har heller ingen information om hur många av dessa som återfallit i brott.

Av de 1.023 ’försvunna’ fångarna har endast 107 återfunnits och de är nu föremål för utredningar om eventuell avvisning.

Mer om skandalen som gjort Tony Blair ’annoyed’ kan du läsa här.

Lär dig mer om svensk kriminalvård.

Torgny Peterson


Kanske något för den juridikintresserade – Lagen.nu

Är du intresserad av juridik kan det vara värt att göra ett besök på webbplatsen Lagen.nu, som enligt uppovsmannen innehåller alla Sveriges lagar, förordningar och andra författningar och är gjord för att det ska gå snabbt att hitta i de ibland ganska snåriga paragraferna.

Mannen bakom Lagen.nu heter Staffan Malmgren.

Torgny Peterson


Penningtvätt – ett tilltagande problem på Island

Islands radio, RÚV, rapporterar att problemen med penningtvätt på Island ökar i allt snabbare takt. Uppskattningar nämner belopp på tiotals miljoner isländska kronor. ( 1 miljon isländska kronor = ca 100.000 SEK).

Enligt RÚV har advokater, tandläkare, revisorer och restaurangägare ‘tvättat’ pengar mot en ‘avgift’.
För närvarande ser det isländska parlamentet, Althingi, över gällande lagstiftning.

Isländsk lagstiftning om penningtvätt

Läs också
Sverige är ett bra land för penningtvätt?!
Penningtvätt och finansiell brottslighet i Östersjöområdet

Torgny Peterson

Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism

Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Majoriteten i justitieutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att uppgiften att bekämpa brott även i fortsättningen ska vara en rent polisiär angelägenhet och säger därför nej till förslaget.

Förslaget betyder att resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen.

Polisen har och ska även fortsätta att ha huvudansvaret för att bekämpa terrorism i Sverige. Men justitieutskottet håller med regeringen om att samhället bör använda de samlade resurserna hos både polisen och Försvarsmakten på ett effektivt sätt för att bekämpa terrorism.

Terroristangrepp från luften eller till sjöss  Rikspolisstyrelsen ska kunna be Försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer. Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss.

Polisen kommer som huvudregel att kunna be Försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det. I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande. Det gäller brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom.
 
De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

V och mp reserverar sig
Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att terrorism är brottsliga handlingar, inte krigshandlingar, och därför ska bekämpas inom ramen för det öppna, civila samhället. Polisen bör därför även fortsättningsvis ha våldsmonopol i samhället. Partierna ser en fara i att sammanblanda polisens och militärens roller i samhället och vill i stället att polisens egna resurser för att förhindra terroristhandlingar ska bli bättre. Partierna säger därför i en gemensam reservation nej till regeringens förslag.

Planerad dag för debatt och beslut
Debatt fredag 5 maj och
Beslut onsdag10 maj

Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
Regeringens proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Knarkvarning via mobiltelefon

Idag lanserade den katolska organisationen Crosscare i Dublin en ny mobiltelefonbaserad tjänst där ungdomar som erbjuds narkotika kan få omedelbar information om effekterna och var de kan få ytterligare information genom att skicka ett sms-meddelande med namnet på drogen till Crosscare.

Resultat från en studie som Crosscare genomfört visar att 66% av de som använt illegala droger tog dessa då de var skolelever.

En irländsk studie från 2005 visar att 37% av de intervjuade studenter i åldrarna 15-24 år hade använt cannabis.   

Torgny Peterson


Frågor och svar om ekonomiskt bistånd på tio språk och lättläst svenska

Frågor alltifrån vart jag skall vända mig, hur jag ansöker om bistånd till om jag kan bli skyldig att betala tillbaka och hur jag överklagar ett beslut finns nu i elva broschyrer, på svenska, lättläst svenska och nio andra språk.

Den svenska versionen hittar du här.

Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd, lättläst

För övriga språk, använd länkarna:
سؤال و جواب درباره کمک مالی, översättning till persiska

(أسئلة وأجوبة حول الدعم الاقتصادي (المعونة الاجتماعية, översättning till arabiska

FAQs about Social Assistance, översättning till engelska

Вопросы и ответы о материальной помощи (социальном пособии), översättning till ryska

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta), översättning till finska

Preguntas y respuestas sobre la asistencia social (socialbidrag), översättning till spanska

Pitanja i odgovori o ekonomskoj pomoći (socijalna pomoć), översättning till serbiska/bosniska/kroatiska

Su’aalo iyo jawaabo ku saabsan kaalmo dhaqaale (cayr), översättning till somaliska

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım), översättning till turkiska

Källa: Socialstyrelsen

Torgny Peterson

Om metadon och behandling av opiatmissbruk

Metadonbehandling i genomsnitt 6,6 år
Registret över patienter som fick metadonbehandling lades ner i och med utgången av 2004 när regleringen av vilka som kunde få behandlingen ändrades. Registret kom till 1989 och har nu överlämnats till Riksarkivet.

En sammanställning av statistiska data har gjorts. Där kan man se att den genomsnittliga behandlingstiden var 6,6 år, längre för kvinnor. Vid nedläggningen fanns 858 patienter i sex olika program. Genomsnittsåldern var 44 år.

Du hittar publikationen, ’Metadonregistret: Registerbokslut – sammanställning av vissa uppgifter’ här.

Behandling mot opiatmissbruk
2004 kom föreskrifter och allmänna råd för behandling av opiatberoende med läkemedel. Nu finns en handbok som stöd för dem som arbetar med missbrukarvård.

Handboken ’Underhållsbehandling vid opiatberoende. Handbok med kommentarer till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende’ hittar du här.

Källa: Socialstyrelsen


Jakten på makten

Idag överlämnade kommittén om hot och våld mot förtroendevalda betänkandet ’Jakten på makten’ till statsrådet Jens Orback.

Kommittén har haft i uppdrag att dels undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda och diskutera den demokratiska problematiken kring förekomsten av sådana brott, dels se över det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och undersöka vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds förtroendevalda som utsätts för brott.Ska barns datoranvändande regleras?

I så fall ska du skaffa Game Monitor. Game Monitor är ett datorprogram som håller reda på hur mycket tid som spenderas i olika datorprogram per dag. När användartiden gått ut avslutas dessa datorprogram automatiskt.

Programmet är i första hand tänkt att hjälpa föräldrar att komma överens med barnen om hur mycket tid de ska tillbringa vid datorn.

Du hittar mer information här.

Torgny Peterson


Ägare till cannabiscafé dömd till ett års fängelse

Gary Youds, ägaren till Chillin’ Rooms - ett cannabiscafé i Liverpool - dömdes igår till ett års fängelse för att ha tillåtit sina kunder att använda cannabis i cafélokalen och för att ha odlat cannabis i ett uthus vid bostaden.

Kanske skulle holländska myndigheter kunna dra nytta av ett studiebesök hos det brittiska rättsväsendet.

Apropå Holland: Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet, levererad till det holländska parlamentet, minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. 2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.

Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller. Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt.

Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna.

Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via ’budfirmor’. Cirka 4,600 personer uppskattas i rapporten arbeta inom den här ’industrin’.

Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering.

Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.

Holländska cannabisanvändare väljer uppenbarligen att i allt större utsträcknng odla sin egen marijuana att döma av antalet butiker som säljer frön för ändamålet. Enligt rapporten har antalet sådana butiker i landet ”ökat avsevärt” till 318 stycken.

Torgny Peterson


Döm inte narkomanerna till långvård! De behöver rehabilitering – inte sprutor

Nätverket Vileda i Västernorrland vill ta tillvara och samordna alla goda krafter i arbetet mot en ökad droganvändning och en liberalare attityd till narkotika och andra droger. Nätverket Vileda består av ca 70 organisationer, enheter inom kommuner, företag som arbetar med missbruk samt Vägverket och Tullverket i länet. Dessutom ett antal enskilda medlemmar. Nätverket Vileda har skrivit remissvar på regeringens tidigare sprutförslag, skrivit debattartiklar, hållit torgmöten och i samarbete med KRIS samlat in namn mot förslaget.

Nätverket Vileda kommer att skicka representanter till Riksdagsdebatten den 26 april där även namninsamlingen kommer att överlämnas. Vi kommer att göra ett sista desperat försök att få riksdagsledamöterna att besinna sig genom att dela ut flygblad som avslutas med Nätverket Viledas uppmaning. Namninsamlingen kommer att överlämnas av Lena Adelsohn-Liljeroth (M) som har varit drivande i Moderaternas motstånd mot sprutbytesförslaget.

Nätverket Vileda representeras av Eva Lohman, riksordförande i Moderata kvinnoorganisationen, Inger Paulsson, språkrör för Miljöiartiet de Gröna i Sundsvall, Anita Andersson, Viledas arbetsutskott och Gun Sundin, Resurscentrums ledningsgrupp. Delegationen kommer att dela ut flygblad utanför Riksdagshuset i god tid före kl 9 då debatten börjar.

Ur flygbladet:
 • Det har inte gått att vetenskapligt bevisa att sprutbyten i Skåne skyddar mot smitta
 • sprutbyten anses förebygga livsfarliga sjukdomar. Narkotikamissbruk är en livsfarlig ”sjukdom”. Att underlätta fortsatt missbruk är att utsätta dem för livsfara.
 • Sprutbytesverksamhet ger kontakt med narkomaner, anser Fries. Det är lätt att få kontakt med narkomaner om det finns resurser till uppsökande verksamhet. Kontakten i Skåne har inte lett till drogfria narkomaner.
 • Samhällets inställning till droger påverkar missbruksutvecklingen. Kanske har sprutbytesverksamheten i Skåne bidragit till att narkotikamissbruket har ökat mer där än i övriga landet.
 • Sprutbyten och ersättningsdroger sprider uppgivenhet bland missbrukare och anhöriga.
 • Sprutbyten uppmanar till brott. Det är olagligt att använda narkotika
 • Sprutbytesprogram och subutex- och metadonprogram i andra länder visar att det är omöjligt att ha små välkontrollerade projekt. En lavinartad ökning gör att de tänkta positiva insatserna blir omöjliga.
Vi vill ha kvar den restriktiva narkotikapolitiken och kräver mer resurser för att söka upp, motivera och behandla narkomaner.

Satsa på rehabilitering – inte på långvård!

Inger Paulsson
070-781 12 60


Nolltolerans mot kat

Hur påverkar dagens narkotikalagstiftning arbetet mot kat?

Det är huvudfrågan när Noll Tolerans mot kat och Rinkebymottagningen anordnar seminarium i Rinkeby inom Katnätverket Trestad.

Tid: torsdagen den 27 april kl 10-16.
Plats: BoCentrum, Degerbygränd 2 i Rinkeby.


Människosmuggling förekommer i nästan alla länder

Enligt en ny rapport från den Wienbaserade FN-organisationen UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) är knappast ett enda land i världen fritt från handel med människor, som utnyttjas sexuellt eller förs in i tvångsarbete.

Rapporten ’Trafficking in Persons: Global Patterns’, som publicerades idag, identifierar 127 ursprungsländer (dvs länder varifrån människor smugglas), 98 transitländer och 137 ’mottagarländer’.

Rapporten talar klartext och konstaterar att arbetet för att komma tillrätta med människosmuggling försvåras på grund av bristfällig information, vilket i sin tur beror på vissa länders ovilja att erkänna att problemet förekommer i länderna. Avsaknaden av pålitliga globala data, av det slag som UNODC varje år sammanställer beträffande den illegala narkotikahandeln, gör det svårare för såväl regeringar som internationella organisationer att bekämpa människohandeln på ett effektivt sätt.

Chefen för UNODC, Antonio Maria Costa är inte nådig i sin kritik. Han konstaterar att ”Ansträngningar att motarbeta människohandel hittills saknat samordning och effektivitet. Bristen på systematisk rapportering från myndigheterna är ett verkligt problem. Regeringarna måste anstränga sig mer.”

Antonio Marica Costa pekar på tre områden där regeringar måste anstränga sig mer.
 • Att minska efterfrågan, oavsett om det handlar om billiga varor tillverkade på dåliga arbetsplatser, billiga artiklar tillverkade av människor på lantgårdar eller i gruvor eller tjänster som erbjuds av sexslavar.
 • Att rikta in arbetet mot kriminella individer som utnyttjar sårbarheten hos människor som försöker fly från fattigdom, arbetslöshet, hunger och förtryck.
 • Att skydda offren för människohandel, speciellt kvinnor och barn.
Antonio Maria Costa konstaterar, helt korrekt, att människosmugglare drar nytta av svaga polisiära insatser och uselt internationellt samarbete. Det låga antalet fällande domar för kriminella som ägnar sig åt människosmuggling är ett allvarligt problem som måste åtgärdas. ”Att skydda offren kanske låter självklart men i praktiken behandlas dom alltför ofta som kriminella som riskerar åtal för brott mot immigrations- eller prostitutionslagar. En human och förnuftig behandling är inte bara en moralisk nödvändighet, det ökar också sannolikheten att offren kommer över sin fullt förståeliga rädsla och vågar vittna mot sina förövare.  

Av rapporten framgår att det ofta är organiserade multinationella, kriminella organisationer som ligger bakom människosmugglingen.

Det är viktigt att du läser hela rapporten, ’Trafficking in Persons: Global Patterns’, som du hittar här.

Bilagor till rapporten hittar du här.

Torgny Peterson

Organisationer uppmanar riksdagsledamöter - "Rösta efter ditt samvete i sprutfrågan!"

Tio företrädare för antidrogorganisationer uppmanar i ett brev till samtliga riksdagsledamöter att de ska rösta efter sitt samvete och inte efter partilinjen när de den här veckan tar ställning till regeringens förslag om att göra sprututbyte lagligt i hela Sverige.

Inom den närmaste tiden kommer Riksdagen att avgöra om det ska bli lagligt att dela ut sprutor till narkomaner i hela Sverige. Denna fråga har debatterats ingående under många år i vårt land. Vi vill peka på att varje riksdagsledamot har ett personligt ansvar och vi vet att detta är en etisk svår och väldigt laddad fråga som har skapat splittring inom nästan alla partier. Därför borde partierna uppmana till fri röstning i denna fråga, det vill säga att varje riksdagsledamot ska rösta efter sitt eget samvete istället för att följa partilinjen.

Här är de fyra argument vi anser är de viktigaste mot att införa sprututbyte i Sverige.
 • Sprutorna skyddar inte mot HIV
 • Vare sig Socialstyrelsens utvärderingar eller den internationella forskningen ger stöd för att sprututbyte i sig skyddar mot HIV-smitta bland injektionsnarkomaner.
 • Sprututbyte leder inte vidare till narkomanvård. Sprututbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård. Internationella erfarenheter ger samma besked.
 • Sprututbyte räddar inte liv. I Sverige har Skåne de högsta narkotikarelaterade dödstalen trots att man där delat ut sprutor i snart 20 år. I Göteborg, där man inte delar ut sprutor, är dödligheten inte ens hälften så stor.
Regeringen tar stöd av legaliseringsivrare
Som stöd för sitt sprutpositiva förslag hänvisar folkhälsominister Morgan Johansson - i ett svar i Riksdagen den 25 maj 2005 till Chatrine Pålsson (kd) - till en rapport utgiven av WHO, skriven av Alex Wodak. Han är läkare i Australien och arbetar mot FN:s narkotikakonventioner och för legalisering av narkotika. Han har inrättat sprutrum och förespråkar att läkare ska skriva ut heroin till sina missbrukande patienter.

Införandet av sprututbyte är i bästa fall detsamma som en icke-insats mot HIV-spridning bland narkotikamissbrukare. I sämsta fall är det början till en uppluckring av den restriktiva narkotikapolitiken.
I vårt grannland Norge har man i det närmaste gett upp kampen mot narkotikan. Efter många års sprututdelning har man nyligen i Oslo inrättat så kallade sprutrum där missbrukarna kan få hjälp att inta narkotika. Vi är oroade över att Sverige ska gå samma dystra öde till mötes.

Vi anser att narkotikamissbrukarna istället för sprutor borde få hjälp att sluta missbruka narkotika!

Renée Besseling, förbundsordförande, Sveriges Invandrare Mot Narkotika
Ove Rosengren, förbundsordförande, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Christer Karlsson, förbundsordförande, Kriminellas Revansch I Samhället
Sofia Modigh, alkohol- och narkotikapolitiskt ansvarig, IOGT-NTO
Gunilla Persson, förbundsordförande, Föräldraföreningen Mot Narkotika
Jörgen Swedenson, förbundsordförande, Svenska Narkomanvårdsförbundet
Owe Ranebäck, förbundssekreterare, Sveriges Blåbandsförbund
Sven Alhbin, ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen
Lars Siggelin, föreståndare, Hassela Gotland
Rolf Bromme, ordförande, Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm

Presskontakt/vidare information:
Christer Karlsson, förbundsordförande, Kriminellas Revansch I Samhället
0704-61 22 45


Marijuanarökare riskerar att drabbas av lungsjukdomar 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter

Marijuanarökare riskerar att drabbas av lungsjukdomar 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter
Ny forskning från Alfred Hospital i Melbourne, Australien visar att personer som röker marijuana riskerar att drabbas av lungsjukdomar upp till 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter. Därmed ingalunda sagt att cigarettrökning i något avseende skulle vara nyttigt.

Den aktuella studien visar att patienternas symtom varierar från andnöd till infektioner och att problemen kan uppstå redan i 25-årsåldern.

Enligt professor Matthew Naughton finns det flera skäl till varför problemen börjar så tidigt, varav ett skäl är det sätt på vilket marijuana röks. När man röker en cigarett drar man in röken på ett annat sätt än med marijuana, där det är vanligt med maximalt kraftiga indragningar och att man sedan håller kvar röken i kanske 20 till 30 sekunder. Med tanke på de sorters kemikalier och svampar som kan förekomma i marijuana så är det inte ägnat att förvåna att marijuanarökarna riskerar tidiga lungproblem.

Mer om studien, ’Marijuana lung disease: A case series’, som presenterades vid den årliga konferensen hos The Thoracic Society of Australia and New Zealand i Canberra, 24-29 mars  2006, kan du läsa här.

Torgny Peterson


Schweiziska forskare om hur kokain påverkar hjärnan

Två schweiziska forskare, Christian Lüscher och Camillar Bellone vid medicinska fakulteten vid universitetet i Genève (UNIGE), har gjort upptäckter som på sikt kan komma att öka kunskapen om och åtgärder mot kokainmissbruk.

I forskning på möss har de påvisat hur det oemotståndliga ”suget” efter kokain har att göra med de förändringar kokainet åstadkommer i det sätt som neuroner kommunicerar med varandra. Utifrån den här upptäckten har de sedan arbetat vidare med ett preparat som kan åtgärda ’kommunikationsproblemet’, vilket kanske, kanske skulle kunna göra det möjligt att på sikt kunna utveckla ett användbart läkemedel.

Du kan läsa mer i aprilnumret av Nature Neuroscience.

Torgny Peterson

Bland horor och huliganer i Tyskland

Horor och huliganer kan få det tufft under fotbolls-VM. Om vi i jämlikhetens namn börjar med anti-fotbollsmännen, dvs huliganerna, så kan det förhoppningsvis bli relativt god kontroll på dylika före och under fotbolls-VM.

Tyska regeringen rapporterar nu att 320 tjänstgörande poliser från utlandet kommer att finnas på plats för att försöka stävja huliganernas våldsamheter.

Storbritannien, Polen, Frankrike och Holland – samtliga välkända ’huliganländer’ - skickar upp till 40 poliser vardera. Upp till 20 poliser kommer från vardera Tjeckien, Schweiz, Österrike och Italien. Portugal, Sverige, Belgien och Spanien skickar vardera tio poliser och Luxemburg fem. Utöver dessa kommer också ett antal nationer att sända sambandsmän.

Enligt information från den tyska regeringen kommer alla utländska poliser att tjänstgöra i respektive lands uniformer men stå under tyskt befäl. 

När det gäller hororna och hararna, eller de ”erotiska tjänsteutövarna” som är den politiskt korrekta benämningen, är det mer tveksamt hur ’hanteringen’ ska gå till. Får justitieminister Bodström som han vill så kommer det att bli svårt för horor och harar att tjäna pengar i samband med fotbolls-VM i Tyskland i sommar. Förhoppningsvis lyckas han övertyga sina kollegor i andra EU-länder om att hitta möjligheter att begränsa de skador som bordellindustrin med all säkerhet annars skulle bidra till under VM. Spågummor i flera länder i Europa har uttryckt stor oro för vilka konsekvenser en växande bordellindustri skulle få.

Det är alldeles uppenbart att ett stort antal tyska medborgare, i likhet med svenska torskar, tycker att prostitutionsverksamheten är ett förnämligt arrangemang för att inte tala om bordellägarna, som betraktar VM som ett perfekt attraktionsmedel för marknadsföringen av de ”erotiska tjänsteutövarna”
Vilka insatser som kommer att göras mot prostitutionen kommer EU:s justitieministrar bland annat att diskutera nu på torsdag.

Om någon irriterar sig över språkbruket ovan kan eventuellt stötande ord bytas ut med hjälp av följande

Huligan = Aggressionsutövare
Hare = Manlig sexarbetare, erotisk tjänsteutövare
Hora = Kvinnlig sexarbetare, erotisk tjänsteutövare
Bordell = Förrättningscontainer
Spågumma – Kristallkulelaboratris

Läs också:
Förslaget om VM-bojkott hotar männens identitet

Torgny Peterson

Hoppas det inte tar 40 år när det gäller harm reduction

Efter 40 år av felaktiga råd och rekommendationer har WHO (Världshälsoorganisationen) insett och medgett att man gett felaktig information om amning.

Nu gäller det att se till att det inte tar ytterligare 40 år innan WHO inser och medger att massdistribution av metadon, kommunala knarkarstugor och regeringsheroin till heroinister är kontraproduktivt om man på allvar säger sig vilja bekämpa narkotikarelaterade problem.

Torgny Peterson


Shire tjänar stora pengar på ADHD-medicin

På torsdag redovisar Shire försäljningsresultaten från första kvartalet i år. Uppskattningar hävdar att inkomsterna kommer att öka med 21 procent till 403 miljoner dollar (strax över 3 miljarder kronor).

Beträffande ADHD-medicinen Adderall uppskattas ökningen till 26 procent, till 183 miljoner dollar (1,38 miljarder kronor).

Strålande tider sålunda när det gäller försäljningen av ADHD-medicin.

Du kan läsa mer om Shires förväntade resultatredovisning här.

Läs också:
ADHD-medicin säljer för hundratals miljoner kronor
ADHD – finns det
Han bröts ner av Strattera  
Jag blev hatisk av Strattera-medicin  
Skyggar svenska media för information om ADHD  

Torgny Peterson

Pete Doherty - vilken patetisk tönt

Pete Doherty har varit aktuell i tabloidpressen i flera veckor nu – karl´n knarkar, åker fast, klarar sig undan fängelse, knarkar igen osv.

I förra veckan var han uppe i domstol i London för sina senaste knarkbravader. Han undkom med nöd och näppe ett fängelsestraff. Bara några timmar senare var det dags igen. Mer knark, nytt gripande.

Det borde vara hög tid att se till att Doherty får rejäl hjälp med sitt missbruk – i bästa fall mot hans vilja, men kanske slipper han ta itu med sig själv den här gången också eftersom han nu högtidligen meddelat att han vill göra en spelning på Penton-fängelset i London. Skulle en sådan spelning gå bra kan han tänka sig att besöka fler fängelser. Enligt Breaking News säger en kompis till Doherty att denne tror att en spelning på fängelset ”kan vara bra för moralen där.”  

Vilken moral och se’n när började Doherty intressera sig för etiska frågor?

Nej du, Doherty – för var dag som går blir du mer och mer av en patetisk tönt – dags för generalskärpning. Om du nu nödvändigtvis ska in på kåken så bör det vara för att du under en längre eller kortare vistelse där eventuellt kan få möjlighet till viss eftertanke. Återstår att se vilka möjligheter domstolen tycker du ska ha att besöka fängelset efter de senaste knarkbravaderna.

Torgny Peterson

Lägg ned närpolisen - Polisens arbete i utsatta bostadsområden

3 av 4 närpolischefer anser inte att de har möjlighet att utföra ett bra jobb i utsatta
bostadsområden. Samtidigt har antalet närpoliser minskat i 2 av 3 närpolisområden de senaste tre åren.

Det visar en färsk undersökning bland 171 av landets närpolischefer som Polisförbundet nu presenterar.

Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att närpolisverksamheten kommer att fungera. Trots regeringens satsning på 1000 nya poliser varje år är det alldeles för få av dem som arbetar med närpolisarbete. Orsaken är Rikspolisstyrelsen och polismyndigheternas olika projekt som gör att vi går allt längre ifrån närpolistanken. Ett exempel är den nyligen presenterade trafikstrategi som innebär att alla poliser i yttre tjänst ska arbeta med trafikbrott.

”Det är självklart viktigt att även trafikbrott bekämpas. Men det går inte att blunda för att satsningen i praktiken innebär att det skapas än mindre utrymme för närpolisarbete”, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, som anser att det förmodligen är bättre att närpolisverksamheten läggs i graven.

”Det kan aldrig vara meningsfullt att satsa halvhjärtat på någonting. Det naturliga vore istället att skapa en ny medborgarnära polisverksamhet, som redan från start, får reella möjligheter att verka. I den nya verksamheten skulle grunderna i närpolisarbetet tas tillvara”, säger Karlsen.

Enligt närpolischeferna i undersökningen har man stängt ned en närpolisstation i var femte närpolisområde de senaste tre åren. Konsekvenserna blir att polisens utryckningstider förlängs, färre tips kommer in från medborgare samtidigt som det blir svårare med kartläggning och kraftsamling mot den lokala brottsligheten. I förlängningen klaras färre brott upp samtidigt som polisens naturliga koppling till det lokala samhället försvinner.

”Den nya medborgarnära polisen ska ha polisstationer som utgångspunkt. Finns det inte utrymme för ett eget polishus kan stationen samlokaliseras med socialtjänsten eller placeras i kommunhuset. Det viktiga är symbolvärdet, att det finns polis i det lokala samhället”, avslutar Karlsen.

Undersökningen i korthet
 • Endast 24 procent av närpolischeferna, som har ett utsatt bostadsområde inom sitt närpolisområde, anser att de har möjlighet at göra ett bra jobb. 47 procent anser att de har förutsättningar till vis del och 29 procent anser inte att de har det.
 • För att poliserna i framtiden ska ha möjlighet att göra ett bättre jobb efterlyser de att det traditionella närpolisarbetet prioriteras, att de får arbeta mer brottsförebyggande, att samverkan med skolor och myndigheter prioriteras, att en föryngring av poliskåren sker samt att de får möjlighet att fokusera på uthålliga och riktade insatser. 
 • De poliser som anser att polisyrket inte motsvarar den bild de fick under rekryteringen anser att de fått en romantiserad och inte verklighetsförankrad bild.
 • Var fjärde närpolischef tror att allmänheten upplever närpolisarbetet som ganska negativt.
 • 53 procent uppger att de samarbetar med skolor till viss del. 43 procent samarbetar i stor utsträckning. 65 procent anser att det finns ett behov av utökat samarbete.
 • Inom 64 procent av närpolisområdena har antalet närpoliser minskat de senaste tre åren. 
Undersökningen genomfördes per telefon av Exquiro Market Research i april 2006. 171 närpolischefer intervjuades.

Läs hela rapporten
Polisens arbete i utsatta bostadsområden

Läs också

Är det dags för folkets kommunala polis?

Torgny Peterson


Kommentarer från förespråkare för legalisering

Många av de herrar, de är främst herrar som låter göra sina röster hörda i legaliseringsbranschen, har gjort uttalande om sin ’agenda’ som kanske inte så många känner till.

Vid läsning av texter av nedanstående personer kan följande citat från en konferens vid Harvard Law School den 21 maj 1994 vara av visst intresse.

Ethan Nadelmann, Lindesmith Centre, numera Drug Policy Alliance
 “We therefore have to offer strategies due to harm reduction to combat prohibition … since legalization is a poor term and won’t work for us … Don’t talk about legalization; talk about prohibition … When this prohibition is overthrown, we will be like the allies after WWII … The silver lining is that the persecuted smokers will identify with heroin addicts.”

Erik Fromberg, activist från Nederländerna
 “Harm reduction is nonsense. The real aim is the legalization of all drugs.”

Mark Kleiman, idag professor I Kalifornien
 “Have to keep drugs cheap enough for people to be able to afford them on their social benefits.

Arnold Trebach, tidigare Drug Policy Foundation, nu president International Antiprohibitionist League
 “I think the greatest obstacle to reform, to achieving harm reduction, never mind going beyond that, where I think we are going to have to go eventually, to legalization.”

Torgny Peterson

Sprututbytets framtid avgörs 26 april

Onsdag den 26 april kl. 10.00 börjar den debatt, som så småningom leder till avgörande i frågor kring svensk narkotikapolitik. Du kan följa riksdagsarbetet i 24 Direkt eller SVT2 med början klockan 09.20.

Jag rekommenderar dig att läsa ’Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande
2005/06:JuSoU1 – Svensk narkotikapolitik’ i förväg.

Här följer en sammanfattning:

Svensk narkotikapolitik - sammanfattning (2005/06:JuSoU1)
Justitieutskottet och socialutskottet har under innevarande valperiod bedrivit ett gemensamt arbete på narkotikaområdet. Utskotten har följt det arbete som utförts inom ramen för regeringens narkotikahandlingsplan och i Mobilisering mot narkotika samt gjort ett antal studiebesök och anordnat utfrågningar för att inhämta de senaste kunskaperna på området. Utskottet har uteslutande positiva erfarenheter av detta samarbete. Det sammansatta justitie- och socialutskottet konstituerade sig den 9 februari 2006.

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpningen utifrån regeringens narkotikahandlingsplan och tre motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlas i betänkandet proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner vad gäller narkotikahandlingsplanen. I samband med propositionen behandlas 14 motionsyrkanden rörande narkotikafrågor som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlas i betänkandet proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar samt fem motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen och som rör sprututbyte. I betänkandet behandlas även ett stort antal motionsyrkanden rörande olika narkotikafrågor från de allmänna motionstiderna 2002-2005. Slutligen behandlas i betänkandet ett i propositionen 2005/06:30 framfört förslag om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens proposition 2005/06:30 om narkotikapolitiska mål och ändring i lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Vidare föreslår utskottet att riksdagen bifaller regeringens förslag i proposition 2005/06:60 om att införa en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Slutligen föreslår utskottet att resultatskrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet anser att en motion om en vetenskaplig utvärdering av sprututbyte bör bifallas av riksdagen. Utskottet föreslår vidare att tre motionsyrkanden bör bifallas av riksdagen, varav två delvis, om att det får ankomma på regeringen att i samtal med sjukvårdshuvudmännen eller på annat lämpligt sätt tillse att det finns ett tillräckligt antal särskilda avgiftningsplatser för kvinnor. I övrigt föreslår utskottet att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till de nu antagna förslagen, pågående beredningsarbete och tidigare behandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

I ärendet föreligger 41 reservationer (m, fp, kd, v, c) och 5 särskilda yttranden (m, fp, kd, v, c, mp).

Läs betänkandet:
 ’Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2005/06:JuSoU1 – Svensk narkotikapolitik’

Torgny Peterson

Sprutor så in i döden

Av rädsla för att besökare på jakt efter sina förfäder ska sticka sig på använda sprutor har nu två kyrkogårdar i Edinburgh i Skottland försetts med speciella ’papperskorgar’ för använda sprutor – ytterligare ett nytt inslag på det så kallade skademinskningsprogrammets agenda. Åtgärderna har vidtagits efter att kyrkogårdsarbetare har hittat mängder av sprutor och nålar på stan´s kyrkogårdar.

Visst är det vackert med omtanke om anhöriga som besöker kyrkogårdar, men nog hade det varit bättre med mer omfattande omtanke om missbrukarna så att de överhuvudtaget inte behöver vistas på kyrkogårdar förrän ’tiden är kommen’.

Hur som haver – St Cuthbert´s och Canongate-kyrkogårdarna har redan fått nymodigheterna uppsatta, och visar det sig att experimentet, som ska utvärderas, blir framgångsrikt kommer det att utökas. Med hjälp av vilken vetenskap kyrkogårdsprojektet ska utvärderas är inte klart i skrivande stund.

Tidningen ’The Scotsman’ rapporterar att missbrukarna använder kyrkogårdarna eftersom dom är öppna 24 timmar per dygn och har kryptor där missbrukarna kan söka skydd.

Edinburgh erbjuder sprututbyte men man tvingas nu dessvärre konstatera att det är mycket av sprutor och mindre av byte.

En företrädare för Action on Alcohol and Drugs i Edinburgh säger till 'The Scotsman' att papperskorgarna töms mycket regelbundet -  om det nu kan vara till tröst för någon.

Så kan det gå när ’clean churchyards’ är viktigare än ’clean addicts’.

Torgny Peterson

Té med kokablad och isté med cannabis

Expressen rapporterar idag att té med knark säljs i Sverige. Per-Åke Sandvold, chef för enheten för narkotikakontroll vid Läkemedelsverket, ”Om te produceras med bara en promille kokablad i brygden så ska detta te förbjudas” och Elisabeth Marmont vid Livsmedelsverkets tillsynsavdelning konstaterar att ” Det är förbjudet att sälja te bryggt på kokablad. Livsmedel får inte innehålla narkotika. Kokablad är narkotikaklassade i klass 2 - tung narkotika och Astrid Eklund, vice överåklagare säger till samma tidning, ”Generellt kan jag säga att misstänker man narkotikabrott ska man göra en grundlig utredning.”

I Danmark har man nu ett liknande problem som för närvarande handläggs av inrikes- respektive hälsovårdsministeriet. I Danmark handlar det om ett isté C-ice, som orsakat huvudbry. Téet innehåller extrakt av cannabis, dock i så liten mängd (0,0015%) att det danska Livsmedelsverket (Fødevarestyrelsen) för närvarande inte har olagligförklarat téet. Också det danska Läkemedelsverket har tittat på frågan och summan av den danska kardemumman är egentligen att innehåller téet cannabis är det olagligt och skulle det nu i själva verket inte innehålla cannabis så är det frågan om falsk varudeklaration.

Jag följer med spänt intresse fortsatta svenska och danska åtgärder beträffande ’Herbi-mate de coca’ respektive C-ice.

Torgny Peterson


Amerikanska läkemedelsverket och andra federala myndigheter säger nej till marijuana som medicin

I ett uttalande igår säger det amerikanska läkemedelsverket FDA (U.S. Food and Drug Administration) nej till marijuana som medicin.

I uttalandet säger FDA:

Det har framframförts påståenden att rökning av marijuana har ett värde vid behandling av olika medicinska tillstånd. Somliga har hävdat att marijuana är en säker och effektiv medicin och att den borde göras tillgänglig efter rekommendation av läkare för människor som lider av ett antal krämpor, fastän den [marijuana] inte är ett godkänt läkemedel.

Marijuana finns upptagen på lista 1 i Controlled Substances Act (CSA), den mest restriktiva listan. The Drug Enforcement Administration (DEA), som administrerar CSA fortsätter att stödja denna placering och FDA instämmer eftersom marijuana uppfyller de tre kriterierna för placering på lista 1 i enlighet med 21 U.S.C. 812(b)(1) (dvs marijuana har en hög potential för missbruk, har för närvarande inget accepterat medicinskt bruk i Förenta Staterna och saknar krävd säkerhet för andvändning under medicinsk tillsyn). Vidare finns det idag solida kunskaper om att rökning av marijuana är skadligt. En tidigare utvärdering av flera HHS-myndigheter (Department of Health and Human Services), inklusive FDA, SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration och NIDA (National Institute for Drug Abuse) konkluderade att inga grundliga vetenskapliga studier gav stöd för medicinsk användning av marijuana i Förenta Staterna, och inga data från [försök med] djur eller människor tillstyrkte marijuanas säkerhet eller effektivitet för allmänt medicinskt bruk. Det finns alternativa läkemedel, godkända av FDA, för behandling av många av de tillstånd som rökning av marijuana föreslås för.

FDA är den enda federala myndighet som godkänner att läkemedel är säkra och effektiva för avsedda indikationer. The Federal Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act kräver att nya mediciner visar sig vara säkra och effektiva för deras avsedda bruk innan de marknadsförs i landet. FDA:s process för godkännande kräver välkontrollerade försök som visar nödvändiga vetenskapliga data på vars grund FDA meddelar godkännande och beslut om etikettering. Om en medicin ska marknadsföras så är disciplinerade, systematiska, vetenskapligt genomförda försök det bästa sättet att erhålla data för att garantera att medicinen är säker och effektiv när den används på föreskrivet sätt. Försök att förbigå FDA:s process för godkännande av läkemedel skulle inte tjäna sjukvårdens intresse eftersom detta skulle kunna utsätta patienter för osäkra och ineffektiva läkemedel. FDA har inte godkänt rökning av marijuana för något [sjukdoms]tillstånd eller någon sjukdomsindikation.

Ett ökande antal delstater har antagit omröstningar (eller lagstiftningsåtgärder) för att göra rökning av marijuana tillgängligt efter läkares rekommendation, för ett antal medicinska tillstånd. Sådana åtgärder  står i strid med ansträngningar att garantera att läkemedel genomgår den rigorösa vetenskapliga granskning som FDA:s process för godkännande innebär för att visa att de är säkra och effektiva i enlighet med FD&C Act. Följaktligen stödjer inte FDA, i egenskap av ansvarig federal myndighet för granskning av läkemedlens säkerhet och effektivitet, DEA som federal myndighet ansvarig för verkställigheten av CSA och ONDCP (Office of National Drug Control Policy) som federal samordnare av narkotikakontrollpolitiken, bruket av rökning av marijuana för medicinska ändamål.

Torgny Peterson

ADHD-medicin säljer för hundratals miljoner kronor

Igår redovisade läkemedelsbolaget Eli Lilly sina försäljningssiffror. Försäljningen för första kvartalet i år ökade med sex procent till 3,72 miljarder dollar (cirka 28 miljarder).

Försäljningen av ADHD-medicinen Strattera gick lysande och ökade med 27 procent till 152,2 miljoner dollar (cirka 1,15 miljarder).

Du kan läsa mer här.

Torgny Peterson


Översättning av INCB:s årsrapport för 2005

FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board), med säte i Wien, offentliggjorde 1 mars sin årliga rapport - en omfattande och mycket aktuell sammanställning av det globala drogpolitiska läget. Rapporten, som i år omfattar 114 sidor, finns inte på svenska men som en service åt läsarna på ReageraMera har jag översatt de delar som kan vara av primärt intresse för en skandinavisk läsare.

I inledningen av rapporten säger nuvarande presidenten för INCB, professor Hamid Ghodse följande:
-------------------
I flera år har den internationella drogkontrollen grundats på en modell som förutsätter en enkel koppling mellan tillgång och efterfrågan på droger. Det har nu blivit uppenbart att den internationella drogkontrollens problem är bland det mest komplexa världen ställs inför idag och att de inte kan hanteras med ytliga åtgärder.

Som [INCB:s]styrelse visade i sin rapport förra året är det grundläggande samspelet mellan tillgång och efterfrågan på droger allt annat än enkelt. Detsamma gäller för den alternativa utveckling som styrelsen valt att granska i det första kapitlet i årets rapport.

Alternativ utveckling började för 30 år sedan med ”ersättning av gröda”. Den utgick från förutsättningen att illegala grödor, särskilt opiumvallmo och koka, kunde ersättas med legala grödor som skulle ge odlarna liknande eller till och med högre inkomster. Enligt den här enkla modellen skulle därefter odling av illegala grödor inte välkomnas, vilket skulle reducera tillgången på råmaterial och, i slutändan, reducera drogmissbruk.

Tyvärr har erfarenheten visat att ett sådant smalt och mekaniskt synsätt inte har varit speciellt effektivt även om det funnits exempel på framgångsrik alternativ utveckling, även om den varit något isolerad.

I praktiken har försök med ersättningsgrödor visat att det är mer komplext än man förutsett från början att stoppa den illegala odlingen av grödor ur vilka droger produceras och att uppmuntra odling av andra grödor. Vi vet nu att sådana program bara kan bli framgångsrika om de som odlar dessa grödor har ett ekonomiskt och praktiskt genomförbart alternativ till illegal odling och att detta måste kombineras med polisiära insatser och drogpreventiva aktiviteter. Vidare kommer sådana åtgärder bara att bli praktiskt genomförbara om de uppfattas och genomförs i långsiktiga processer. De kan aldrig ”fixas snabbt.”
Därför betraktas idag alternativ utveckling som en ständigt pågående process där nyckeln till framgång utgörs av engagemang hos målgrupperna, odlarna av illegala grödor. Målet att förhindra, och på sikt, eliminera den illegala odlingen av växter från vilka droger produceras kan bara uppnås i samband med hållbara ansträngningar för utveckling och inom ramen för en heltäckande och permanent lösning av problemet med illegala droger. Alternativ utveckling handlar sålunda om att presentera holistiska, legala alternativ för de människor vars enda val till levebröd hittills varit den illegala droghandeln. Det är värt att notera att alternativ utveckling, fram tills nu, till största delen har fokuserat på odlarna av opiumvallmo och koka och försummat det faktum att många odlare av cannabis på olika håll i världen befinner sig i liknande situationer. På samma sätt som missbruk av opiater och kokain kan inte det tilltagande missbruket av cannabis lösas utan att man också tar sig an en annan sida av ekvationen, tillgången, som också kräver hållbara alternativa utvecklingsprogram.

Men som jag ser det måste begreppet alternativ utveckling utvecklas ännu mer, bortom gränserna för de landsbygdssamhällen som odlar illegala grödor. Det verkar troligt att vi kan åstadkomma en betydelsefull förändring av världens drogproblem endast om alternativ utveckling inkluderar fler aspekter, som behoven hos de många andra grupper som är involverade i drogmissbruk. Så finns det till exempel många grupper i världens städer och storstäder som har sådana svårigheter med drogproblem att de förtjänar vår omedelbara uppmärksamhet och omedelbart agerande. Även om dessa grupper inte finns i avlägsna bergsområden så är de likväl isolerade och ibland till och med mer marginaliserade än de befolkningsgrupper som finns där de illegala grödorna odlas.

Kopplingarna mellan drogmissbruk, brist på det mesta, arbetslöshet och vissa sorters kriminellt beteende är välkända. Inget av dessa, var och en för sig eller tillsammans, orsakar drogmissbruk mer än att drogmissbruk är det enda skälet till brottslighet, fattigdom och arbetslöshet. Emellertid existerar dessa skadliga villkor och beteenden samtidigt och förstärker varandra. I en sådan miljö, och med riklig tillgång på droger, kan en kriminell livsstil tillsammans med drogmissbruk vara enklare och mer attraktiv än lagliga aktiviteter. Vi föreslår därför att principerna för alternativ utveckling, i dess vidaste bemärkelse, ska tillämpas i socialt marginaliserade stadsmiljöer liksom i de avlägsna landsbygdsmiljöer dit tidigare insatser har fokuserats. Detta kommer att kräva hållbara och heltäckande insatser för att bearbeta social utsatthet och för att utveckla alternativa, legala sysselsättningar och livsstilar.

En bredare tillämpning av alternativ utveckling både på landbygden och i städerna kommer att ge större utdelning än om den bara tillämpas i endera av dessa områden på grund av den symbiotiska naturen i sambandet mellan tillgång och efterfrågan på droger. Såväl bönder på landet som socialt marginaliserade stadsbor behöver och är berättigade till möjligheten att förtjäna ett lagligt levebröd och vi måste göra nya försök att nå alla och sträva efter att skapa miljöer som bidrar mindre till produktion och missbruk av droger. Detta är inga enkla lösningar. Den enkla sanningen är emellertid att det inte finns några enkla lösningar för den internationella drogkontrollen.
-----------------------
Som nämnts ovan har jag översatt vissa delar av INCB:s rapport till svenska. Eftersom det rör sig om flera sidor skickar jag inte ut översättningarna automatiskt.

Följande delar finns i översättning:
 • Översikt av drogsituationen i Europa
 • Missbruk av Internet
 • Smuggling av droger via post
Är du intresserad av någon av översättningarna skickar du ett meddelande till reageramera@gmail.com  där du bara talar om vilken/vilka översättning-ar du vill ha. Du får sedan materialet med vändande e-post.

Torgny Peterson


Organiserad drogrelaterad brottslighet i Europa

Europarådet har gett ut en omfattande rapport om organiserad brottslighet, ’Organised crime situation report 2005’. Rapporten behandlar olika aspekter av organiserad brottslighet och jag har valt att översätta den del som handlar om narkotikahandeln i Europa. Håll till godo!

Det internationella systemet för drogkontroll är baserat på FN:s konventioner (1961, 1971 och 1988), som begränsar användningen av flera hundra psykoaktiva substanser för medicinska och vetenskapliga ändamål. Missbruk av dessa substanser – i första hand opiater (inklusive heroin), cannabis, kokain och crack och amfetaminliknande preparat (inklusive ecstasy, amfetamin och andra syntetiska ämnen) – utgör ett omfattande globalt problem. Man uppskattar att 200 miljoner människor över hela världen (eller 5% av världspopulationen) använder narkotika – varav 80% cannabis, 17% amfetaminliknande preparat, 7% kokain, 5% heroin och 3% andra opiater. De flesta missbrukarna bor i utvecklingsländer.

Nästan allt heroin i Europa är tillverkat av opium från Afghanistan där 87% av världens opium producerades 2004. ’Balkanrutten’ fortsätter att vara den huvudsakliga kanalen för trafiken med heroin till Europa. Men då ryska federationen och andra länder i Östeuropa också blir större marknader för heroin har ’Silkevägen’ från Afghanistan via Centralasien blivit mer betydelsefull. Etniska albanska kriminella grupper är enligt uppgift ansvariga för en stor del av distributionen av heroin i Europa.

Kokain produceras från kokablad, främst odlade i Bolivia (15% av världens kokain 2004), Colombia (50%) och Peru (32%) och är avsett främst för USA och andra länder på den amerikanska kontinenten. En avsevärd del smugglas till Europa vilket syns i de europeiska beslagen, som 2003 utgjorde 17% av den totala mängden beslagtaget kokain i världen. Spanien och Nederländerna betraktas som de främsta inkörsportarna för kokainet.

Produktionen av cannabis är spridd över mer än 140 länder i världen. Även om Marocko står för huvudparten av leveranserna till den europeiska marknaden (80% av det hasch som konsumeras i Europa), tror man att också nationell produktion tillgodoser en ansenlig del av efterfrågan. Albanien och Nederländerna förefaller vara de huvudsakliga producenterna i Europa.

Beträffande amfetaminliknande preparat är Kina, Myanmar och Filippinerna de huvudsakliga ursprungsländerna medan den europeiska produktionen av metamfetamin verkar vara koncentrerad till Tjeckien. De huvudsakliga ursprungsländerna för amfetaminet i världen är länder i Europa, särskilt Nederländerna, Polen, Belgien och Litauen. Nederländerna är den främsta källan för ecstasy i världen.

Aktuella rapporter och data pekar på följande trender och problem:

Som nämnts i förra årets rapport beträffande köpkraft och antal användare av narkotika – inte bara i Västeuropa utan nu också i Central- och Östeuropa – så är Europa förmodligen den mest inkomstbringande marknaden i hela världen
o        Europa är det område som har den högsta förekomsten av heroinister i hela världen. Prevalensen är mycket hög i Östeuropa (0.8%) och särskilt i Ryssland och Lettland.
o        När det gäller kokain förefaller Spanien (2,7%) och Storbritannien (2,1%) ha den högsta prevalensen i världen efter USA (3%).
o        Beträffande cannabis: med en prevalens på 5,6% är bruket lägre än i andra delar av världen även om prevalensen är hög i vissa europeiska länder, särskilt i Spanien (11,3%), Tjeckien (10%) och Storbritannien (10,9%).
o        Användningen av amfetamin är hög i Europa (0,5%), särskilt i Storbritannien (1,6%), Estland (1,4%) och Danmark (1,3%) – ecstasy ligger över genomsnittet (0,6%). Tjeckien (2,5%) och Storbritannien (2%) uppvisar den högsta förekomsten i världen när det gäller ecstasy med undantag för Australien (4,2%) och Nya Zeeland (2,2%).
o        Inom EU (25 medlemsstater) definieras mellan 1,2 och 2,1 miljoner människor i åldern 15-64 år som ’problemmissbrukare’. Av dessa är mellan 850.000 och 1,3 miljoner injektionsmissbrukare. Även om antalet drogrelaterade dödsfall inom EU sjunker, är kopplingen mellan injektionsmissbruk och HIV/AIDS i vissa nya EU-länder och också andra europeiska länder, inklusive Estland, Lettland, Ryssland och Ukraina, särskilt oroande.

Handel med och smuggling av narkotika betraktas som en av de viktigaste aktiviteterna bland organiserade kriminella grupper och nätverk i Europa, och det största problemet, sett till antalet registrerade fall, finns i Armenien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och Storbritannien
o        I Tyskland smugglade 32% av de organiserade kriminella grupperna och nätverken, som undersöktes år 2004 narkotika, särskilt heroin och kokain. Kokainsmuggling utförs av tyskar och i ökande grad av nigerianska och italienska grupper. Det mesta kokainet [inom Europa] skickas [vidare] från Nederländerna. Turkiska grupper dominerar handeln med heroin. Handeln med amfetaminliknande preparat har minskat jämfört med tidigare år.
o        200 av 289 undersökningar kring organiserad brottslighet i Nederländerna år 2004 handlade om narkotikasmuggling och i de flesta fallen var detta den huvudsakliga aktiviteten för den organiserade kriminella gruppen eller nätverket. 57% av undersökningarna rörde kokain, 39% amfetaminliknande preparat och 18% heroin. 45% av de misstänkta var av holländsk nationalitet och 11% var från Turkiet.
o        I Spanien undersöktes år 2004 253 grupper (av totalt 494 organiserade kriminella grupper eller nätverk) med 5941 misstänkta för narkotikahandel/-smuggling. Beträffande smuggling av kokain bekräftades en trend som upptäcktes 2003, nämligen att ’Afrikarutten’ och dess infrastruktur är densamma för både smuggling av kokain och människosmuggling. Näst efter spanjorer och colombianer är marockaner nu den tredje största gruppen bland narkotikasmugglarna.
o        I Storbritannien betraktas drogrelaterad organiserad brottslighet som ett av de största hoten eftersom landet utgör en stor narkotikamarknad. Merparten av heroinet når Storbritannien med hjälp av turkiska kriminella organisationer, verksamma i Nederländerna och Storbritannien. Kokain smugglas till Storbritannien från Spanien och Nederländerna, och amfetaminliknande preparat främst från Belgien och Nederländerna. I Storbritannien är ett antal grupper (britter, turkar, afrikaner, asiater, sydosteuropéer) involverade i distributionen av narkotika.
o        I Albanien tror man att omkring 20 organiserade kriminella grupper och nätverk med 3 till 20 medlemmar är involverade i narkotikasmuggling i nära samarbete med grupper från Turkiet, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Italien och Grekland. 395 personer åtalades år 2004 i drogrelaterade ärenden, där de flesta rörde heroin och marijuana. Heroin transporteras för det mesta med lastbilar till Albanien från Turkiet och sedan vidare från Albanien till Italien och Grekland.
o        I Serbien, liksom Albanien beläget på den så kallade ’Balkanrutten’, betraktas narkotikasmuggling som en av de farligaste formerna av organiserad brottslighet. 19 (av totalt 47 grupper) med 75 misstänkta, som undersöktes 2003 var involverade i narkotikasmuggling. Heroin smugglas främst från Kosovo till Serbien och lokala marknader och för transit till Västeuropa, medan amfetaminliknande preparat smugglas i motsatt riktning från Nederländerna via Ungern och Kroatien till Serbien varifrån det smugglas vidare till Bulgarien och Turkiet, ibland i utbyte mot heroin.

Siffror över beslag bekräftar gjorda antaganden om drogmarknader, huvudsakliga smugglingsrutter och den roll som organiserade kriminella grupper och nätverk spelar.
o        Europa svarade 2003 för 34% (eller 18,019 kg) av de globala beslagen av heroin där Turkiet (4,705 kg), Ryssland (3,249 kg), Storbritannien (2,730 kg) och Italien (2,583 kg) gjorde de största beslagen.
o        När det gäller kokain gjordes 17% (eller 84,517 kg) av beslagen i världen i Europa, varav mer än hälften (58%) beslagtogs i Spanien och ytterligare 21% i Nederländerna.
o        I Europa gjordes 27% av alla beslag av amfetaminliknande preparat (utom ecstasy), speciellt i Storbritannien, Nederländerna, Bulgarien, Turkiet och Tyskland. Beträffande ecstasy stod Europa för 87% av beslagen i världen, varav flest beslag i Storbritannien och Nederländerna, följt av Frankrike.

Afghanistan förblir den största producenten av opium (87% av den globala produktionen 2005). Tidigare var odlingen av opiumvallmo koncentrerad till ett fåtal provinser men har nu spridits till de flesta, om än inte alla, provinser i landet. Uppenbarligen har det internationella samfundets drogkontroll misslyckats efter ’Taliban-eran’. Detta är av avgörande betydelse för Europa, inte bara när det gäller tillgången på heroin utan också när det gäller säkerhet och stabilitet och det internationella samfundets trovärdighet beträffande rekonstruktionen av Afghanistan. Den fortsatt höga nivån på produktionen i Afghanistan överträffar vida de minskningar av opiumvallmoodlingar som skett i Laos och Myanmar.

Jag rekommenderar dig att läsa hela rapporten ’Organised crime situation report 2005’, som utgör en elementär och relativt god sammanställning.

Läs också:
Eurasian narcotics – Fact sheet
Europol Annual Report for 2005
INCB Annual Report 2005
Narkotikabrottsligheten öster om EU:s östra gräns
Narkotikabrottslighetens organisationsmönster
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Tullverket – Beslagsstatistik 2000-2006
Norge – Prosjekt organisert kriminalitet

Torgny Peterson

Nya friska(!) tag inom harm reduction-rörelsen - rena rakblad till dom som vill skära sig

Rubriken låter som ett dåligt 1 april-skämt, men dessvärre är detta det senaste uttrycket från ’skadereglerarna’ inom harm reduction-rörelsen.

På fullt allvar föreslår nu brittiska sjuksköterskor att man ska förse patienter, som har för avsikt att skada sig själva med rakblad, rena fina rakblad så att dom kan skära sig på ett ’säkrare’ sätt. Enligt sjuksköterskorna ska de patienter som beslutat sig för att skada sig själva få hjälp med att minimera skaderiskerna på samma sätt som narkotikamissbrukare förses med rena sprutor och kanyler. Vänta, det är inte färdigt än.

Utöver att förse patienterna med rena rakblad innebär förslaget också att de ska förses med förpackningar med rena bandage och få tillgång till rena lokaler där de kan skära sig ’på ett säkert sätt’. Vidare ska sjuksköterskorna ge patienterna råd kring vilka delar av kroppen det är säkrast att skära sig på.

Förslaget om ”säker självskadeverksamhet” ska debatteras på RCN:s (Royal College of Nursing) kongress nu i april.


Läs mer om denna innovativa och pragmatiska galenskap i söndagsupplagan i Sunday Times.
 
Snart är det kanske dags för kurser för unga flickor om hur man blir våldtagen på ett säkrare sätt. Eller vad sägs om säker skattesmitning, säkrare drogfylla för dom som gillar att köra bil fort, eller varför inte speciella områden, i utkanten av sta´n, där samtyckande, aggressiva vuxna på ett säkert’ sätt kan puckla på varandra med basebollträ tills någon avlider. Begravningskostnad skulle kunna ingå i detta ultimata harmreduction-koncept.


Torgny Peterson

Är du intresserad av Europol?

Är du intresserad av Europol och dess verksamhet kan du få veta mer via följande dokument:

Europol Annual Report 2005
I årsrapporten för 2005 kan du bland annat läsa om organiserade kriminella grupperingar, narkotikabrottslighet och terrorism.

Work Programme 2007
Här hittar du information om Europols planering för 2007.

Draft Budget 2007 for Europol
Här kan du se hur Europol tänker använda sina medel.

Torgny Peterson


Utveckling av behandlingsprogram för cannabismissbrukare

Som redovisats vid flera tillfällen tidigare är cannabis inte den harmlösa drog som så många av dess förespråkare vill göra gällande.

I Holland ökar antalet individer som rapporterar att de har problem med cannabis och i Tyskland går utvecklingen åt samma håll.

Vid TUD (Technische Universität Dresden) söker nu ett team psykologer, på uppdrag av den federala regeringen att utveckla ett probgram för att underlätta för såväl ungdomar som vuxna att upphöra med sin konsumtion av cannabis.

Programmet består av tre steg där man under den första fasen diskuterar för- och nackdelar med cannabiskonsumtionen och där man också utreder hur beroendet uppstått. Under andra fasen får missbrukaren hjälp att utveckla färdigheter som krävs för att sluta med cannabis, t ex strategier för att bearbeta ’sug’ efter cannabis och förhindra återfall. Den tredje fasen slutligen innehåller problemlösningsövningar.

Alla i åldern 16 år och uppåt som vill ’behandla’ sin konsumtion av cannabis kan under 2006 delta i Candis utan kostnad.

Enligt TUD uppfyller omkring sex procent av alla tyskar de diagnostiska kriterierna för cannabismissbruk och enligt Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.v, besökte över 2.200 klienter, med cannabis som huvudproblem, rådgivningsbyråer i delsstaten Sachsen. Av dessa kom cirka 900 från Dresden.

Du kan läsa mer om projektet Candis här.

Läs också:
Tysklands drogtsar kritiserar bagatelliseringen av cannabis
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade
Nu kan du bli klar i knoppen – i England också
Cannabis och behandling i Holland
Är cannabis ofarligt?
Illegalt drogmissbruk börjar med cannabis
Cannabisbruk och minnesproblem – ny studie
Om cannabis och neuropsykologiska brister hos de som använt cannabis under lång tid
Haschguiden

Om du skriver ’cannabis’ i sökrutan på ReageraMera kommer du att hitta ytterligare cannabisrelaterad information.

Torgny Peterson

Brottsligheten i Sverige

Polisens satsning på att bekämpa mängdbrott ger resultat. Antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat med 8,9 procent första kvartalet 2006, jämfört med samma period förra året. Samtidigt minskar antalet anmälda brott.

Polisen har inlett en stor satsning på att förebygga, utreda och klara upp fler så kallade mängdbrott. Med mängdbrott avses de brott som drabbar flest människor i vardagen, som till exempel inbrott, skadegörelse, stöld och misshandel.

Satsningen innebär ett nytt sätt att arbeta för Polisen, som leder till att brott utreds snabbare och med mindre byråkrati och ett förnyat sätt att planlägga det brottsförebyggande arbetet.

”Det här är ett långsiktigt arbete som syftar till att förändra polisens grundläggande förmå-ga att bekämpa brott. Satsningen består inte av någon enstaka förändring utan är ett paket av flera förändringar som alla hänger ihop”, säger Stefan Strömberg.

De nya arbetsmetoderna införs successivt och samordnat över hela landet. Resultaten mäts kontinuerligt för att avgöra om insatserna får önskad effekt.
  
Den första kvartalsrapporten 2006 visar en positiv utveckling. Antalet mängdbrottsärenden som redovisats till åklagare har ökat med 8,9 procent de tre första månaderna 2006 jämfört med samma period förra året. Antalet anmälda mängdbrott har samtidigt minskat med 16,8 procent.

”Det här är en bra början som inspirerar till fortsatt arbete”, säger polisintendent Kenneth Holm ansvarig projektledare vid Rikspolisstyrelsen.

Fakta
Redovisade ärenden till åklagare, januari-mars 2006, jämfört med samma period 2005:
 • Totalt redovisade ärenden mängdbrott + 8,9 procent
 • Tillgreppsbrott (exkl. butikstöld) + 4,5 procent
 • Skadegörelsebrott - 0,9 procent
 • Misshandel, utomhus + 31,4 procent
 • Personrån + 21,7 procent
Statistik från Borttsförebyggande rådet (Brå) visar att antalet anmälda misshandelsbrott, framför allt utomhus ökade under år 2005. En trend som håller i sig under första kvartalet år 2006. Däremot minskade antalet anmälda stöldbrott, främst bilstölder och stölder ur och från bil under förra året. Även den trenden fortsätter under årets första kvartal. Förra året klarade polisen upp 17 000 fler brott än året innan.

Brå:s redovisning av anmälda brott beskriver inflödet av brottsärenden till polis, åklagare och tull.
­­”Statistiken används ofta för att göra bedömningar av den faktiska brottsutvecklingen. För vissa brottstyper är det möjligt, för andra måste kompletterande datakällor utnyttjas. Brå:s samlade bedömning är dock att stöldbrotten faktiskt minskar. Beträffande utvecklingen av våldsbrotten är bedömningen att våldet ökar, men inte lika kraftigt som polisstatistiken visar”, säger Jan Andersson, generaldirektör vid Brå.

Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka
Antalet anmälda misshandelsbrott ökade med 8 procent  från cirka 67 000 år 2004 till drygt 72 600 år 2005. Den största ökningen gällde misshandel utomhus, där antalet anmälda brott steg med 12 procent. Ökningen fortsätter under det första kvartalet år 2006, då antalet anmälda misshandelsbrott var 5 procent fler än under motsvarande tre månader förra året.

De anmälda personrånen fortsatte också att öka år 2005, med 9 procent. Men under det första kvartalet år 2006 var antalet anmälda brott 10 procent färre än under samma period förra året. Ökningen av de anmälda personrånen år 2005 var särskilt stor i Skåne län (+33%) där också nedgången under det första kvartalet i år är större än för landet i sin helhet (-15%).

Fortsatt minskning av antalet anmälda stöldbrott
De anmälda stöldbrotten fortsätter att minska i antal. Detta gäller särskilt bilrelaterade brott som biltillgrepp och stöld ur och från bil. Totalt minskade antalet anmälda stöldbrott med 3 procent, från knappt 652 000 år 2004 till 630 000 år 2005.

Antalet anmälda biltillgrepp minskade med 11 procent jämfört med år 2004, från cirka 47 000 till 42 000 anmälda brott. Nedgången av antalet biltillgrepp har fortsatt att minska även under år 2006. Under de första tre månaderna år 2006 var antalet anmälda brott nästan 20 procent färre än under motsvarande period förra året. En liknande utveckling gäller för stöld ur och från motorfordon samt för bostadsinbrott.

De anmälda bostadsinbrotten i lägenhet och villa minskade år 2005 från cirka 17 600 till 16 700, eller med 5 procent, jämfört med året innan. Under de tre första månaderna av år 2006 är antalet anmälda bostadsinbrott 11 procent lägre än under första kvartalet år 2005.

Ökat antal uppklarade brott
Under år 2005 klarades totalt drygt 392 000 brott upp, vilket är närmare 32 procent av de anmälda brotten under samma år. En ökning med 2 procent jämfört med föregående år. 

”Även om antalet uppklarade brott ökar kraftigt kan uppklaringsprocenten minska, om antalet anmälda brott samtidigt ökar mer. Uppklaringsstatistiken är ett visst mått på polisens, tullens och åklagarnas arbete med att ”åtgärda och klarlägga” de brottsanmälningar som kommer in. Det är därför missvisande att direkt tolka uppklaringsprocenten som ett mått på myndigheternas effektivitet”, säger Jan Andersson.

Av de uppklarade brotten hade drygt hälften, nästan 201 000 brott, klarats upp genom att en person bundits till brottet och antingen åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse (så kallad personuppklaring). Övriga brott klarades upp på annat sätt, genom att det inte kunnat styrkas att ett brott begåtts, att den misstänkte var minderårig (under 15 år) eller av annan anledning (så kallad teknisk uppklaring). Produktionen av antalet uppklarade brott har ökat under senare år. Från år 2004 till år 2005 ökade antalet med närmare 17 000 brott. Framför allt var det de tekniskt uppklarade brotten som ökade i antal. Utvecklingen ser dock olika ut för olika brott.

”I det som sedan länge kallats personuppklaringsprocenten, räknas inte de brott med som avskrivits för att den misstänkte är yngre än 15 år.  Dessa brott redovisas i stället bland de tekniskt uppklarade. En översyn med målsättning att ta fram kompletterande statistik som bättre belyser polisens och åklagarens arbete med att utreda brott och vem som utfört handlingen, håller på att tas fram”, säger Jan Andersson.

Fler misshandelsbrott klaras upp
Antalet anmälda misshandelsbrott som klarats upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse har ökat under hela 2000-talet, mellan åren 2004 och 2005 med 2 procent. Men eftersom antalet anmälda misshandelsbrott har ökat mer, har personuppklaringsprocenten minskat något och uppgår till 18 procent. Räknas de brott med där den misstänkte visade sig vara minderårig, uppgår andelen till 22 procent.

Det vanligaste uppklaringsbeslutet när det gäller misshandel mot barn 7-14 år är att den misstänkte är minderårig och att ärendet därför överlämnas till socialtjänsten.  År 2005 klarades drygt 1 800 av de närmare 7 200 anmälda brotten upp med sådant beslut, medan antalet brott som klarades upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse var strax över 950. Totalt klarades således cirka 40 procent av brotten upp genom ett beslut om att polisen klarlagt vem som begått brottet.

Statistiken hittar du på www.bra.se/statistik. Där finns uppgifter på såväl lokal, regional som nationell nivå. Statistik över uppklarade brott finns endast för hela landet och för länen. Preliminär statistik över första kvartalet på kommunnivå publiceras senast fredagen den 21/4.

Källor: Polisen och Brå

Torgny Peterson


Legalisering av hembränning i Polen!?

I Warsawa diskuterar finans- och jordbruksdepartementet ett lagförslag som, om det antas, kommer att legalisera hembränning av ’Samogon’ och ’bimber’, ett brännvin som  tillverkas i nordöstra Polen.

Av vänner i Polen har jag förstått att den nuvarande polske jordbruksministern Krzysztof Jurgiel är vänligt sinnad till förslaget.

Torgny Peterson

Justitieutskottets ordförande irriterad efter uttalande om polisen av Bodström

Folkpartiets Johan Persson, ordförande i justitieutskottet är irriterad på justitieminister Thomas Bodström efter ett uttalande den senare gjorde i Landskrona igår kväll. I ett pressmeddelande idag sägs följande från folkpartiet

”Justitieministerns uttalande att de poliser som klagar på bristande resurser är de som presterar minst visar på häpnadsväckande dåligt ledarskap. Justitieministern försöker därmed att avsvära sig ansvaret för polisens bristande resurser och sätter samtidigt munkavel på svenska poliser.” Det säger Johan Pehrson (fp), ordförande i justitieutskottet och rättspolitisk talesman med anledning av att Thomas Bodström under en debatt i Landskrona i går kväll uttryckte att ”de poliser som klagar på bristande resurser oftast är de som presterar minst”.

”Svensk polis kan bli bättre och svensk polis kan bli mer effektiv än idag. Folkpartiet kommer tillsammans med allianspartierna att sjösätta våra förslag för detta efter en valseger i höst. Men vi vet också att svensk polis idag arbetar med en ekonomisk tvångströja kring sig och med bristande ledarskap och det kan aldrig enskilda polismän lastas för. Justitieministern menar uppenbarligen att poliser ska vara både stolta och nöjda, men även tysta. Med ett sådant ledarskap kommer svensk polis aldrig att bli bättre. Bodström målar upp en bild av att allt är bra som det är. Men faktum är att det fortfarande finns färre poliser i Sverige än när socialdemokraterna tillträdde för tolv år sedan. Under samma period har s-regeringen också lagt ner över hundra polisstationer. Detta har knappast ökat tryggheten för människor och bekräftar också den bild som flera poliser vittnar om.”

Läs också: Blir Sverige tryggare med Allians för Sverige?

Torgny Peterson

Att legalisera narkotika vore ett misstag

Att legalisera narkotika skulle vara ett misstag som vi finge ångra i framtiden. Droger utgör ett allvarligt och kontinuerligt hot och vi gynnar inte framtida generationer genom att avsäga oss våra skyldigheter att hantera frågan på ett förnuftigt sätt.

Att legalisera narkotika är inte svaret. Det finns inget acceptabelt argument att göra farliga ämnen legala till stora sociala och ekonomiska kostnader.

De som förespråkar legalisering menar att det så kallade kriget mot narkotika har förlorats och att fortsätta kriget är slöseri med resurser som kunde användas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Ytligt sett är det detta ett attraktivt argument men ett ögonblicks eftertanke avslöjar det bedrägliga i förslaget.

Det finns många frågor att ställa kring legalisering av narkotika.
 • Ska en legalisering omfatta all  narkotika, inklusive ’crack’ och ’ice’, som nu finns i stora mängder i USA och också i London?  
 • Vilka åldersgrupper och vilka människor ska ha tillgång till drogerna?
 • Vem ska leverera narkotikan och kommer det att behövas recept för att få dom?
Den globala detaljhandeln av narkotika uppgår nu uppskattningsvis till 320 miljarder dollar årligen. Den summan är större än bruttonationalprodukten i nästan 90 procent av alla länder. Vinsterna för smugglarna är enorma och de använder vinsterna på sätt som påverkar i stort sett var och en av oss även om vi inte nödvändigtvis är medvetna om det.

De skadliga globala effekterna är betydande. Knarkpengar finansierar organiserad brottslighet och internationell terrorism samtidigt som narkotikan orsakar omfattande hälsoproblem. Mellan 50 och 70 procent av brottsligheten i England är drogrelaterad och Europa importerar 33 procent av världens utbud av narkotika.

Knarkhandlarna prånglar ut falsk information om narkotika för att lura oss att tro att narkotika inte är farligt.
På grund av ovanstående har många övertalats att tro att enda sättet att hantera narkotikaproblemet är att legalisera narkotikan. Genom att göra det, säger legaliersingsförespråkarna, försvinner vinsten ur narkotikahanteringen och smugglarna blir utan jobb. I ett enda slag, sägs det, elimineras kriminaliteten, kontrollerat användande uppnås och narkotikan kan beskattas och skatteintäkterna användas till behandling av missbrukare.

Men de av oss som förespråkar förbud pekar på den enorma ökningen av administrativa kostnader och den utarmning av sjukvården som skulle bli resultatet av en ’avreglering’ av beroendeframkallande och ’sinnesförändrande’ preparat.

Brottsligheten skulle inte reduceras och kostnaderna för rättsväsendet skulle inte minska. Det är rent och skärt nonsens att låtsas att en legalisering av narkotika skulle ta kål på de enormt vinstrika kriminella företag som står för mellan åtta och tio procent av världshandeln – skattefritt.

Det är också dåraktigt att antyda att det egna bruket av narkotika inte skulle åstadkomma ytterligare skador i samhället. Vi behöver bara begrunda de skador alkohol och tobak orsakar. Dessutom resulterar många moderna droger inte bara i berusning utan kan också orsaka hjärnskador, hjärtproblem och skador på andra viktiga kroppsorgan.

Ett annat allvarligt problem som uppstår är att en legalisering av narkotika skulle ge folk intrycket att narkotika inte är särskilt farligt. En legalisering skulle vidare öka tillgängligheten på mycket farliga droger.
Legalisering ska överhuvudtaget inte övervägas eftersom en legalisering oundvikligen skulle skada sårbara, unga människor. Vi skulle också se ett ökat beroende av narkotika och en legalisering skulle inte heller minska drogernas skadliga effekter.

Medicinsk forskning visar regelbundet allvarliga faror förknippade med användning av narkotika. Redan idag har vi en blomstrande affärsverksamhet med smuggling av alkohol och tobak, som båda är legala, och vi skulle se samma utveckling om narkotika legaliserades.

Den organiserade brottsligheten kommer alltid att hitta ett sätt att sälja sina varor billigare och på så sätt ’besegra’ en legal regim och se till att den organiserade brottslighetens vinster fortsätter att öka.

Istället för att legalisera narkotika är det bättre att sjösätta en långvarig och mycket omfattande kampanj mot användning av narkotika och se till att erbjuda vård för de som hamnat i missbruk. Den enda förnuftiga vägen är att göra allt som överhuvudtaget är möjligt för att minska användningen av narkotika, istället för att göra narkotikan mer lättillgänglig.

Ian Oliver
England
Fd polis i 37 år


Cannabismissbruket kan ta död på honom

En av George Michaels goda vänner, Toby Bourke, konstaterar i dagens utgåva av Daily Mirror att Georges musikaliska karriär har gått upp i rök, både bokstavligt och bildligt, eftersom han föredrar att använda cannabis istället för att spela in låtar.

Enligt Bourke har ”drogerna gjort honom till en stenad förlorare och gjort honom deprimerad. Knark är hans gift.” Bourke hävdar att han sett George kedjeröka 20 superstarka ’skunk’-joints per dag.

Inbitna svenska cannabisanvändare gör naturligtvis vad de kan för att försvara sitt eget missbruk men kanske kan det vara värt att lyssna till Toby Bourkes konstaterande när det gäller George Michael, ”Knark förstörde hans vilja att arbeta. När man röker så mycket som George har gjort upphör man helt enkelt att fungera. Cannabis har förstört hans karriär…”

Du kan läsa hela artikeln i Daily Mirror och använder du hasch själv kan du kasta ett öga här och här.

Torgny Peterson


5-poängs distansutbildning om hälsa, lärande och prevention i skolan

I samarbete med Örebro universitet inbjuder Statens folkhälsoinstitut till en 5-poängs distansutbildning hösten 2006 om skolbaserade verkningsfulla förebyggande metoder.

Kursen ’Förebyggandets konst – om hälsa, lärande och prevention i skolan’ ger en orientering om vilka väl underbyggda principer och metoder som kan användas för att vitalisera skolans förebyggande arbete. Det är metoder och insatser som i högsta grad också samspelar med skolans kärnuppdrag.

Målgrupp är främst kommunala tjänstemän med samordnande uppgifter för kommunens skolor, t ex skolchefer, områdeschefer, skolledare/rektorer och samordnare inom elevhälsan.

Kursen riktar sig också till förtroendevalda med uppdrag inom området ”barn och unga samt utbildning”. Några av Nordens främsta forskare/experter på skola och förebyggande insatser för barn och ungdomar föreläser på kursen.

Kursstart och kursavslutning sker vid Örebro universitet. Övriga föreläsningar kan följas på distans från olika lärcentra i landet.

Kursanmälan senast den 26 maj

Mer information och anmälan:    Inbjudan & anmälan Örebro


Metadonpatienter använder cannabis och kokain

Idag är det forskningsdag hos Royal College of Surgeons of Ireland (RCSI) och då presenteras forskningsresultat som visar att mer än åtta av tio metadonpatienter använder cannabis.

Undersökningen, ’High incidence of polydrug usage among methadone patients’, som genomförts bland 851 patienter som fått metadon via the Health Service Executive (HSE) i norra Dublin visar bland annat följande:

* Bland mer än 75% av metadonpatienterna som hade tidigare missbruk av kokain hade mer än en tredjedel använt kokain under den senaste månaden
* 12% av metadonpatienterna använde också kokain dagligen
* Mer än fyra av tio använder cannabis dagligen och två av tio använder cannabis en eller två gånger i veckan
* Mer än 70% av metadonpatienterna fick en medel- till hög dos metadon dagligen.

Det finns anledning att fråga sig vilka drogpolitiska klåpare som är ansvariga för ett metadonprogram där så omfattande sidomissbruk pågår och dessutom, uppenbarligen, accepteras.

Tilläggas kan att omkring 7,700 personer för närvarande får metadon i Irland.

Torgny Peterson

Tysk apotekare har sålt en halv miljon Rohypnol-tabletter till danska 'disco-scenen’

En 46-årig tysk apotekare i Flensburg har inför en domstol i Köln erkänt att han under de två senaste åren sålt 530.000 Rohypnol-tabletter, avsedda för den danska ’disco-scenen’.

Något läckage till Sverige månne? Polisen i danska Kolding kanske kan berätta mer.


Torgny Peterson


Hur går det för Sverige?

Hur går det för Sverige?
 • Arbetslösheten i Sverige kostar mer än all sjukvård
 • Svenska kronan har nästan halverats i värde mot den danska
 • Ungdomsarbetslösheten i Sverige nästan dubbelt så hög som den i Danmark
Söker du en lättillgänglig sajt med snabbfakta om Sveriges ekonomi och möjligheter till fördjupningar inom något specialområde eller kanske internationella jämförelser så kan kanske www.ekonomifakta.se vara något för dig.

Ekonomifakta.se ges ut av Näringslivets Ekonomifakta AB, som ägs av Svenskt Näringsliv.


USA uppskattar Hollands kamp mot ecstasy

I början av april besökte USA:s drogtsar, John Walters, bland annat Holland och Haag där han träffade holländska representanter för att diskutera nyligen gjorda framsteg för att förstöra ecstasymarknaden.

För fem år sedan presenterade den holländska regeringen sin femårsstrategi (2002-2006) mot produktion av, handel med och konsumtion av syntetiska droger – främst ecstasy.

2001 beslagtogs i USA elva miljoner ecstasytabletter, varav de flesta kom från Holland, Under de två senaste åren har beslagen i USA minskat till mindre än tre miljoner tabletter och beslag av ecstasytabletter från utlandet har sjunkit från cirka sju miljoner tabletter 2001 till mindre än 1,5 miljon tabletter såväl 2003 som 2004. Det är också intressant att notera att bruket av ecstasy bland amerikanska ungdomar har minskat med två tredjedelar sedan 2002.

I ett uttalande säger Walters, ”Tack vare justititeminister Donners och andra tjänstemäns ledarskap har tullens verksamhet utökats och kapaciteten ökats för att nedmontera laboratorier och öka kontrollen av prekursorer. Dom har slutfört viktiga åtal framgångsrikt och effektivt förstört ledarskapsstrukturen i stora produktions- och smugglingsorganisationer för ecstasy och på så sätt stört den globala ecstasymarknaden.”

Walters upprepade vid besöket också USA:s stöd för den bilaterala överenskommelse de båda länderna ingick i juli förra året och som syftar till utökat samarbete kring forskning och efterfrågeminskning gällande narkotika. Walters berömde också Hollands hälsovårdsminister Hoogervorst och justitieminister Donner för deras arbete med att minska drogturismen till Holland och att utbilda unga människor om hälsoriskerna till följd av bruket av cannabis.

Beträffande cannabis står bland annat följande att läsa i det amerikanska utrikesdepartementets ’2006 International Narcotics Control Strategy Report beträffande cannabis:
 • Med sin omfattande infrastruktur för transporter och några av de mest aktiva hamnarna i Europa är Nederländerna en av de ledande distributionspunkterna för illegala droger till och från Europa.
 • Allmänhetens attityder till lätta droger fortsätter att vara tolerant på gränsen till likgiltighet. Hollands regering och allmänheten betraktar inhemskt drogbruk i första hand som en hälsofråga och i andra hand som en polisiär fråga.
 • Som meddelats i ’cannabisbrevet’ 2004 har den holländska regeringen gett högsta prioritet åt att motverka ”drogturism” och odling av cannabis, speciellt i gränsområdena i söder. I november 2005 sände justitieminister Donner en rapport om regeringens cannabispolitik till parlamentets andra kammare där de viktigaste utvecklingstendenserna belystes enligt följande:
  • Myndigheter i Maastricht kommer inom kort att påbörja ett försök med att erbjuda lokala invånare speciella inträdespass till coffee shops. Nederländerna tillåter försäljning av cannabis i coffee shops under strikt kontroll och strikta villkor. Syftet med försöket i Maastricht är att minska drogturism från grannländerna. Om det lyckas kommer experimentet att utvidgas.
  • I oktober 2005 föreslog justitieminister Donner en ändring i narkotikalagstiftningen för att göra det enklare för lokala myndigheter att stänga lokaler där droger säljs illegalt. Idag är en stängning av sådana ”droglokaler” möjlig på order av en domare, men endast om det finns konkreta bevis att de orsakar en allvarlig störning för allmänheten.
  • Åklagarmyndigheten och polisen i de södra provinserna Brabant och Limburg har startat ett pilotprojekt som riktar sig mot de kriminella organisationerna bakom illegal cannabisodling, snarare än att bara fokusera på individuella odlare.
  • I avvaktan på ratificering av bilaterala polisiära samarbetsfördrag med Tyskland och Belgien har praktiska åtgärder vidtagits för att minska narkotikasmuggling i gränsområdena. Övervakning över gränserna har intensifierats och ett utbyte sker av numren på drogturisternas bilnummerplåtar.
  • För att verkställa EU:s rambeslut (november 2004) om illegal handel med droger, gör regeringen nu ett utkast till ett förslag som höjer straffsatsen för storskalig cannabisodling och illegal handel med cannabis, ”antingen (i organiserad form) eller i icke organiserad form”, från 4 till 6 års fängelse.
  • 2004 års nationella narkotikaöverblick, publicerad av Trimbos-institutet i april 2005, visar att bruket av cannabis under den senaste månaden bland ungdomar i åldrarna 12-18 år minskat från 11 procent 1996 till 9 procent 2003. Livstidsprevalensen för cannabis i samma åldersgrupp under samma period minskade från 22 till 19 procent. 2004 påbörjade Trimbos-institutet en treårig kampanj i massmedia, med bidrag från hälsovårdsministeriet, för att motverka unga människors användande av cannabis.
  • Det genomsnittliga innehållet av THC i inhemskt odlat cannabis (Nederwiet) var högt, 20 procent, 2003-2004 och förefaller nu att stabiliseras på mellan 17 och 20 procent. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) har fått i uppdrag att undersöka akuta hälsorisker förknippade med cannabis med höga THC-halter. Resultaten från den studien väntas föreligga i mars 2006.
  • En studie från juli 2005 uppskattade det totala antalet coffee shops i Nederländerna till 737 vid slutet av år 2004 (754 stycken 2002). Endast 22 procent av Hollands kommuner tillåter coffee shops i sina städer – 70 procent tillåter inte några sådana överhuvudtaget. Hälften av alla coffee shops är belägna i de fem största städerna. Coffee shops kontrolleras i genomsnitt fyra gånger per år av myndigheterna och kriterierna för att driva sådana coffee shops följs oftast bra.
 • I ett brev till parlamentets andra kammare, daterat 28 november 2005, konstaterade hälsovårdsminister Hoogervorst att den legala försäljningen av medicinsk cannabis på apotek till stor del hade misslyckats. Han sa att en politik som tillåter medicinsk försäljning [av cannabis] bara kunde vara effektiv om en officiell cannabisbaserad medicin registrerades. Hoogervorst har för avsikt att avsluta experimentet om läkemedelsindustrin misslyckas med att utveckla en sådan medicin inom ett år. Sedan mars 2003 har läkare tillåtits att förskriva medicinsk marijuana till sina kroniskt sjuka patienter. Hälsoministeriets byrå för medicinsk cannabis köper sin cannabis från två officiella odlare, bekräftar kvalitén och organiserar distributionen.
  Beträffande lagstiftningen
  Hälsoministeriet samordnar drogpolitiken medan justitieministeriet ansvarar för polisiära åtgärder i förhållande till kommunala beslutande församlingar, och polisen ligger under inrikesministeriets ansvarsområde. På lokal nivå samordnas politiken genom det triangulära systemet (borgmästaren, chefsåklagaren och polischefen). Den holländska narkotikalagstiftningen bestraffar innehav, kommersiell distribution, produktion, import och export av alla illegala droger. Konsumtion av narkotika är emellertid inte ett brott. Lagstiftningen skiljer mellan ”tunga” droger som medför ”oacceptabla” risker ( t ex heroin, kokain, ecstasy) och ”lätta” droger (cannabisprodukter). Handel med ”tunga droger” åtalas kraftfullt och langare kan bli föremål för ett 12-årigt fängelsestraff. Om handel sker i organiserade former, ökas straffet med en tredjedel (upp till 16 år). Försäljning av mindre mängder cannabisprodukter (under fem gram) ”tolereras” (dvs åtalas inte fastän det tekniskt sett är illegalt) i coffee shops som drivs i enlighet med föreskrivna villkor (inga underåriga, ingen försäljning av alkohol, ingen försäljning av ”tung” narkotika, ingen reklam och inget orsakande av ”allmän störning”).

  Samarbete över gränserna
  Nederländerna har ökat ansträngningarna för att delta i gemensamma operationer tillsammans med sina grannländer. 27 maj 2005 undertecknade den holländska regeringen Prum-avtalet med Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Frankrike och Spanien, som ger stöd åt brett polissamarbete över gränserna. I mars undertecknade Nederländerna det tysk-holländska avtalet som träder ikraft 2006 och som tillåter polispatruller och kontroller i gränsområdet mellan de två länderna. Benelux-avtalet (Nederländerna, Belgien och Luxemburg) från 2004, antaget i februari 2005, möjliggör ökat, gränsöverskridande polisiärt samarbete mellan de tre länderna. I juni 2005 enades belgiska och holländska myndigheter om att tillsammans öka gränskontrollerna för att förhindra att produktion av ecstasy och cannabis flyttas till Belgien. Ett sådant utökat samarbete när det gäller brottsbekämpande myndigheters undersökningar är särskilt nödvändigt eftersom det finns belägg för att viss produktion av ecstasy flyttas från Nederländerna till grannländer.

  Odling och produktion
  Fastän kommersiell odling av cannabis är förbjuden så består cirka 80 procent av den holländska cannabismarknaden av marijuana odlad i Holland (’Nederwiet’). I en rapport från 2004 från den holländska rikspolisen om den holländska drogmarknaden uppskattar man att det finns mellan 17.000-22.000 cannabisodlingar som producerar omkring 68.000-99.000 kilo ’Nederwiet’. 2004 nedmonterades  2,261 cannabisodlingar (år 2003 nedmonterades 1,867 odlingar ). Inhemsk cannabisodling under 2005 fortsätter att vara relativt omfattande. Fastän den holländska regeringen har gett högsta prioritet åt att undersöka och åtala storskalig kommersiell odling av ’Nederwiet’, förefaller de coffee shops som alltså accepteras att skapa efterfrågan på sådan odling. För att få ett slut på den kontroversiella politiken med att tillåta försäljning av cannabis via entrén på framsidan men förbjuda leverans av cannabis via ingången på baksidan uppmanade en majoritet i parlamentets andra kammare i oktober 2005 regeringen att godkänna ett försöksprojekt med reglering av cannabisodling. Förespråkarna, bland annat borgmästarna i Amsterdam och Maastricht, menade att en sådan åtgärd skulle göra slut på storskalig hemodling där organiserad brottslighet spelar en viktig roll. Justitieminister Donner och inrikesminister Remkes opponerade sig kraftigt mot experimentet eftersom det skulle stå i strid med de internationella överenskommelser som Nederländerna anslutit sig till. Ärendet är föremål för begrundan.

  Vårdsökande för cannabisrelaterade problem
  Antalet missbrukare av cannabis som söker behandling ökade från 3,701 år 2002 till 4,485 år 2003.

  Torgny Peterson


Regeringen fullföljer satsningen på rättsväsendet

Rättsväsendets resurser har ökat med drygt 3 miljarder kronor under mandatperioden.

Resursförstärkningarna har gjort det möjligt att uppfylla regeringens mål om att öka antalet poliser och åklagare, att rusta domstolarna för det ökande antalet mål som satsningarna medför, att bygga ut antalet platser på anstalter och häkten samt att öka stödet för brottsoffer.

Rättsväsendet beräknas tillföras 1,2 miljarder kronor 2007. Rättsväsendets totala anslag för 2007 beräknas därmed uppgå till 30,6 miljarder kronor.

Antalet poliser ökar för sjätte året i rad. Det finns i dag 1 500 fler poliser än år 2000 och drygt 660 fler civilanställda. Målet att utbilda 4 000 nya poliser under mandatperioden uppfylls.

Under 2006 har polisen fått ett resurstillskott på 375 miljoner kronor. Polisens anslag beräknas öka med ytterligare 700 miljoner kronor 2007.

Kampen mot den organiserade brottsligheten stärks och polisen öronmärker 120 miljoner kronor för detta arbete. Säkerhetspolisen får 21 miljoner kronor extra i år för att tillgodose behovet av ökat antal livvakter i samband med höstens riksdagsval. Polisens totala budget för 2007 beräknas uppgå till över 17 miljarder kronor.

År 2007 beräknas Åklagarmyndighetens anslag öka med 25 miljoner kronor. Ekobrottsmyndighetens anslag beräknas öka med 9 miljoner kronor under 2007. Sammanlagt beräknas åklagarväsendet tillföras 34 miljoner kronor under 2007 som ett led i satsningen på rättsväsendet. Åklagarväsendets totala budget för 2007 beräknas uppgå till 1,27 miljarder kronor.

Domstolsverkets anslag beräknas öka med ytterligare drygt 125 miljoner kronor 2007. Satsningen avser förutom den ökade måltillströmningen även den pågående reformeringen av domstolsväsendet. Domstolsväsendets totala budget för 2007 beräknas uppgå till 4,2 miljarder kronor.

Kriminalvårdens resurser beräknas öka för att kunna utöka antalet platser på anstalter och häkten. För år 2007 beräknas ökningar av anslaget med närmare 1,5 miljarder kronor jämfört med 2004. Tillskotten gör det möjligt för Kriminalvården att fullfölja den planerade platsutbyggnaden samt att utveckla verksamheten i fråga om säkerhet, behandling och sysselsättning. Kriminalvårdens totala anslag för 2007 beräknas uppgå till 6,1 miljarder kronor.


Regeringens vårbudget 2006

Idag presenterade regeringen vårbudgeten 2006. I budgeten finns bland annat följande utfästelser avseende satsningar på barn och ungdomar, åtgärder mot hemlöshet och utveckling av folkbildningsinsatserna.

Satsning på barn- och ungdomspsykiatrin
En satsning görs för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom ska ett nationellt centrum för stöd-, kunskaps- och metodutveckling inrättas. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

Fler fritidsgårdar
Regeringen satsar 80 miljoner kronor per år mellan 2007 och 2009 för att utveckla fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar.

Mötesplatser för ungdomar
För att ge ungdomar särskilt i storstadsområdena bättre tillgång till samlingslokaler avsätts 3,5 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

Bekämpa hemlösheten
Samhällets insatser för att bekämpa hemlösheten måste förbättras. Regeringen föreslår bland annat en ökning av insatsen personliga ombud med 20 miljoner kronor per år 2007 och 2008 samt ökade resurser till Socialstyrelsen med 23 miljoner kronor 2007 och 33 miljoner kronor 2008 för att bidra till projekt mot hemlöshet.

Folkbildning
Det statliga anslaget till folkbildning ska förstärkas med 400 miljoner kronor per år från och med 2007.
Läs också: 2006 års ekonomiska vårproposition  

Torgny Peterson

Mobilisering mot narkotika får 41,5 miljoner till verksamheten 2006

Regeringen beslutade den 12 april att avsätta 41,5 miljoner kronor till narkotikapolitiska insatser.

Resurserna disponeras av Mobilisering mot narkotika för genomförandet av dess verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen ingår bland annat fortsatt opinionsarbete, metodutveckling inom missbrukarvården, insatser för narkotikafria krogmiljöer samt utveckling av kriminalvårdens narkotikasatsning.Sjukdomsmånglarnas hantlangare samlas till konferens

31 maj – 2 juni är det dags för sjukdomsmånglarnas hantlangare att samlas till konferens i Chicago. Arrangören, The Medical Marketing Association (MMA), utlovar att ”skapa det mest stimulerande, interaktiva och utbildningsmässigt robusta program någonsin”.

Bland föreläsarna finns ’hälsovårdsfuturisten’ Joe Flower som ska presentera sex trender som kommer att förändra hälsovården för evigt. Mark Dade från PDL BioPharma kommer att tala om de många utmaningar och oväntade möjligheter som ligger latenta vid starten av ett biofarmaceutiskt företag. John Kamp från Coalition for Healthcare Communications kommer att diskutera de politiska utmaningar som medicinska marknadsförare står inför. Andra föreläsare kommer att förmedla sina kunskaper om skicklighet och metoder för att mäta marknadsföringseffektivitet och visa på strategiska möjligheter för marknadsförare.

Läkaren Mark Gold, från Jazz Impact, tar tillfället i akt och har för avsikt att demonstrera hur affärsdynamiken påminner om jazzmusikens improvisationer (!).

Middagar i Chicago, cocktailparty, danslektioner (!), morgonpromenad i Chicago, en arkitektonisk kryssning och deltagande i ’the gala InAwe Award Presentations’ (för bästa marknadsföring 2005) ingår också i paketet.

Eftersom du antagligen inte är medlem i MMA kostar kalaset enligt ovan dig ’bara’ 11.385 kronor plus flygresa, hotell och traktamente förstås. Det blir en del pengar, men vad 17 – konferensen utlovar ju fantastiska möjligheter för dig att bli en bättre marknadsförare. Kan du inte bestämma dig före den 24 maj kan du alltid bara dyka upp och registrera dig vid ankomst. Det blir något dyrare, 12.000 kronor, men vad 17….

Torgny Peterson


Ingen legalisering av marijuana i Ryssland

I ett uttalande till den ryska nyhetsbyrån Interfax säger en källa vid den ryska federala narkotikakontrollbyrån att ”alla former för legalisering av marijuana i Ryssland är uteslutna.”

Ryska legaliseringsförespråkare har bett ryska myndigheter om tillstånd att ordna en cannabismarsch i början av maj. Det finns goda skäl anta att en sådan bön inte blir besvarad på det sätt de cannabistrogna förväntar sig.

Torgny Peterson


Dags för rättegång för 'ärans man'

2 maj är det dags för en av de minst ärbara av ’ärans män’, ärkeskurken och stormördaren Bernardo Provenzano, att stå inför skranket.

Under tiden som Provenzano sitter inlåst i fängelset i Terni arbetar italiensk polis nu för högtryck för att bland annat dechiffrera de hundratals meddelanden, ’pizzini’, som Provenzano genom bud i flera kedjor skickat till sina förtrogna.

Enligt den mest omfattande biografin om Provenzano – se nedan – använde Provenzano ett krypteringssystem i sina meddelanden som påminner om det som Julius Caesar använde för över 2000 år sedan. Är du intresserad av koder och kryptering så är The Code Book av Simon Singh en god introduktion där du också kan läsa mer om bland annat Julius Caesars system för kodade meddelanden.  
Läser du italienska kan du följa utvecklingen kring fallet Provenzano tämligen detaljerat bland annat i den italienska dagstidningen La Repubblica.

Utöver den ’maffialitteratur’ som jag rekommenderat tidigare, som bland annat placerar Provenzano i ett ’maffiasammanhang’, finns den i särklass bästa informationen om hela ’fallet Bernardo Provenzano här (kräver kunskaper i italienska), där du hittar den mest omfattande biografin om Bernardo Provenzano, författad av journalisterna Salvo Palazzolo och Ernesto Oliva.

Torgny Peterson

Dags för flera poliser att byta jobb

Det är utan tvekan dags för ett antal desillusionerade och uppgivna poliser i Skottland att byta arbete.

Varför? Ja, är man polis och satt att upprätthålla den nationella lagstiftningen och arbeta i enlighet med innehållet i FN:s narkotikakonventioner, som landet man arbetar i ratificerat, är det fullkomligt oacceptabelt att man som polis går ut och kräver legalisering av alla sorters narkotika.

Det är precis det som hänt i Skottland.

De här poliserna menar att ”det nu krävs radikala åtgärder för att angripa det accelererande drogproblemet” och i nästa andetag kommer det reaktionära förslaget att legalisera alla sorters narkotika. Som grädde på moset menar också dessa uppgivna poliser från Strathclyde Police Federation att kampen mot narkotika tar mycket kraft från arbete med annan brottslighet.

Att från polisiärt håll höra att legalisering av narkotika skulle vara en radikal åtgärd för att angripa narkotikaproblemet låter lika illa som när liknande krav kommer från påstått narkotikapolitiskt intresserade reaktionärer vid en del universitet. För säkerhets skull lägger de senare till att åtgärderna ska vara ”innovativa och pragmatiska” i förhoppning om att medlemmarna i populasen inte ska ha en susning om vad det hela handlar om och därmed slippa svara på frågor om förhållanden som de själva inte har en susning om.   

Förslagsvis byter man ut ledningen för the Strathclyde Police, som uppenbarligen är inkompetent att leda det arbete den är satt att utföra. Kanske kan berörda sedan söka anställning som renhållningsarbetare eller gatsopare för att i någon mån söka gottgöra det elände dom aktivt förespråkar.

Strathclyde Police har sitt högkvarter i Glasgow. Den som besökt Glasgow vet att den politiska ledningen i Glasgow sedan lång tid tillbaka misslyckats med att vidta adekvata åtgärder mot narkotikamissbruket. Flera frivilligorganisationer i området har under flera år varnat för den pågående utvecklingen.

Torgny Peterson

'Sjukdomsmånglarnas' marknadsföring

Förra veckan hölls den första konferensen i större format för att belysa dagens ’sjukdomsmånglare’, dvs läkemedelsbolagens intresse att maknadsföra nya, 'officiella' sjukdomar.

Det är glädjande att konstatera att allt fler samlas, beredda att kritiskt granska läkemedelsindustrin.
Konferensen, Conference on Disease-Mongering’, som hölls 11-13 april i Newcastle i Australien, syftade till att samla akademiker, forskare, sjukvårdspersonal, journalister och andra intresserade och oroade över företagsdefinitioner av sjukdomar där det huvudsakliga intresset är vinstmaximering för företaget snarare än hälsomaximering för patienterna.

David Henry vid University of Newcastle i New South Wales definierar ‘sjukdomsmångleri’ som en avsiktlig utvidgning av en diagnostisk gråzon för att omfatta tillstånd som normalt sett inte skulle anses som abnorma och sedan förskriva dyrbara läkemedel till de ’lidande’.  
 
David Henry ger Viagra som ett utmärkt exempel på den här sortens mångleri. Henry konstaterar att Viagra är en medicin som utvecklades för att behandla män med erektionsproblem, som hade en bakomliggande medicinsk orsak, men vad Pfizer gjorde var att utöka marknaden för medicinen eftersom behandling endast av de som alla ansåg borde ha behandling inte skulle inbringa tillräckligt med pengar.

Så vad hände? Jo, Pfizer började marknadsföra drogen till yngre, friska män vars erektionsproblem, även om de var frustrerande, inte kvalificerade sig som en medicinsk förutsättning innan Pfizer lanserade sin kampanj. Flera år senare är Viagra nu allmänt förekommande och synnerligen inkomstbringande.

Peter Lurie från Public Citizen's Health Research Group menar att läkemedelsföretagen intar en aktiv, oetisk roll I marknadsföringen av mediciner som kanske inte behövs och Lurie konstaterar också att läkemedelsföretag har startat eller finansierat grupper för att öka ’medvetenheten om en ’sjukdom’ och också gett speciella bidrag för att finansiera studier av en viss medicin.

Den intresserade hittar konferensprogrammet här och abstracts här.

Intressant information på konferensens tema hittar du enligt följande:
The fight against disease mongering: generating knowledge for action
Bigger and better: How Pfizer redefined erectile dysfunction
Medicine goes to school: Teachers as sickness brokers for ADHD
Female sexual dysfunction: A case study of disease mongering and activist resistance
The latest mania: Selling bipolar disorder
Pharmaceutical marketing and the invention of the medical consumer
Combating disease mongering: Daunting but nonetheless essential
Disease mongering in drug promotion: Do governments have a regulatory role?

Torgny Peterson

Stäng alla knarksajter på Internet - nationella och internationella

I Svenska Dagbladet idag hittar du rubriken ’Svenska politiker vill stänga knarksajt’ där representanter för nästan samtliga politiska partier ställer sig positiva till att släcka ner de sajter på Internet som säljer narkotika. Mycket bra förslag, som politiker borde väckt och arbetat för att genomföra betydligt tidigare.

Ska ett sådant förslag ha den minsta effekt är det dock ingenting som kan ske på nationell basis. Avsedd effekt kräver internationell samordning, vilket ingalunda är någon orimlighet. Att sälja narkotika är förbjudet i lag i de allra flesta länder. Att det sedan finns rättshaverister som i skydd av idéer om mänskliga rättigheter, tryckfrihet etc anser sig stå över lagstiftningen är symptomatiskt och väl i samklang med deras begränsade utsikt, karakteriserad av begränsad insikt.

Att sälja narkotika ska inte i något enda avseende betraktas som ett utslag av yttrandefrihet eller mänsklig rättighet.

Via FN:s UNODC och FN:s narkotikakontrollorgan INCB kan en diskussion med fördel tas upp omgående för att sedan introduceras på global nivå i samband med UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) För att få ett grepp om den illegala ekonomins omfattning när det gäller narkotika och verksamheten på Internet finns en mängd organ med specialkunskaper att tillgå.

När det gäller barnpornografi har det internationella samarbetet utökats avsevärt och flera lyckade operationer har resulterat i effektiva ingripanden. Globalt samarbete och åtgärder mot penningtvätt är ett annat exempel där vi börjar se små, små framgångar.

Att slå mot knarkhandlarna där det känns mest – mot plånboken – kräver gedigna insatser baserade på konsensus och politiska beslut och det torde vara få seriösa politiker, också internationellt, som ställer sig negativa till att krossa narkotikahanteringen.

Att stänga knarksajter på Internet är inget allena saliggörande medel för att lösa narkotikaproblemet men är utan tvekan ett bidrag på vägen för att krossa narkotikahanteringen och dess profitörer.  

Torgny Peterson

Anti-knarkinformation på Gotlandsbåtarna

Under högsäsongen sommartid får Gotland besök av diverse kriminella parasiter som inser att varhelst det finns ungdomar med köpkraft, finns det potentiella kunder som är intresserade av narkotika.

Politiker på Gotland säger sig arbeta för att Gotland ska bli en drogfri ö. Kanske är det dags att börja tala om det för resenärer på väg till Gotland med Destination Gotlands båtar. En kampanj mot narkotika skulle kunna nå varenda resenär på väg till Gotland med båt. Samma kampanj skulle också kunna bedrivas av de flygbolag som trafikerar Gotland.

Det behövs nämligen inte mer knark på Gotland. Hoburgsgubben är den mest stenade på Gotland. Det räcker! Gotland har inget ytterligare behov av stenade skallar.

Torgny Peterson


Uppskattning av kokaodlingarna i Colombia

I fredags redovisade den amerikanska administrationen utvecklingen av kokaodlingarna i Colombia.

Enligt redovisningen minskade de områden med kokaodlingar där man hittills genomfört kontroller med 8 procent, från 114.100 hektar 2004 till 105.400 hektar 2005. Men samtidigt noterar man totalt 144.000 hektar kokaodlingar i det övervakningsområde som 2005 var 81 procent större än det område som kontrollerades 2004. Eftersom detta större område inte övervakas tidigare uppger den amerikanska administrationen att det är omöjligt att fastställa hur länge de tillkommande områdena använts för kokaodlingar.

Översatt till faktisk mängd kokain som kan produceras från dessa 144,000 hektar är detta 545 ton rent kokain.

Redovisningen avseende 2005 visar på två tydliga tendenser:
 • I de områden man besprutat med hjälp av flyg för att förstöra kokaodlingarna, har odlarna inte hållit jämna steg, vilket kan vara en av förklaringarna till att de försökt utvidga sina odlingsområden för kokabusken. Enligt gjorda uppskattningar visar de områden som besprutats en tioprocentig nettominskning av odlingar.
 • Vidare visar uppskattningarna en tolvprocentig ökning av kokaodlingarna i tidigare övervakade områden som inte besprutats.
Under 2005 besprutades cirka 139.400 hektar kokaodlingar och den colombianska regeringen rapporterar utöver detta att cirka 32.000 hektar har förstörts manuellt.

Ytterligare information hittar du i presidentens nationella drogkontrollstrategi 2006  

Ta också del av ytterligare information om olika länders drogproduktion och årets rapport från INCB (International Narcotics Control Board). Hela rapporten från INCB, som i år omfattar 114 sidor, finns inte på svenska men som en service åt våra läsare har vi översatt de delar som kan vara av primärt intresse för en skandinavisk läsare.

Vill du ta del av översättningarna skickar du ett e-postmeddelande till reageramera@gmail.com . Översättningarna skickas gratis med e-post.

Läs också:
Amerikanska utrikesdepartementet om Sverige och kampen mot narkotika

Torgny Peterson


Knark och kungahus - Nederländerna

Mabel Wisse Smit är numera gift med prins Johan Frisco från Nederländerna, drottning Beatrix andre son. Äktenskapet ingicks under inte helt okontroversiella förhållanden. Varför? Jo Mabel hade haft en ’relation’ med en av landets främsta ’knarkbaroner’, Klaas Bruinsma, som sköts ihjäl av den före detta polismannen Martin Hoogland, som just då arbetade för en jugoslaviska, utanför Amsterdam Hilton Hotel 27 juni 1991. Hoogland i sin tur sköts ihjäl 18 mars 2004.

I ett TV-program som sändes i oktober 2003 berättade en av Bruinsmas tidigare livvakter, Charlie da Silva, att Mabel Wisse Smit ofta hade besökt Bruinsmas båt nattetid. ”Jag var en av många kring Mabel som visste att det inte bara var en ytlig segelkontakt hon hade med Bruinsma…”, skriver journalisten Daniela Hooghiemstra i fredagsutgåvan av tidningen ’De Volkskrant’ och fortsätter, ”alla som tog upp frågan gick miste om hennes vänkap.”


Kontakter med knarkhandlare kan väl knappast betraktas som någon direkt merit vid ingifte i kungliga familjer och då det var dags för Mabel och prins Johan att gifta sig vägrade Nederländernas premiärminister, Jan Peter Balkenende, att be parlamentet sanktionera äktenskapet. Med eller utan sanktion från parlamentet – Mabel och prins Johan gifte sig vilket resulterade i att prinsen förlorade sin arvsrätt till den nederländska tronen.


Den som följt med i turerna kring liberaliserings- och legaliseringsförespråkarnas förehavanden känner också till att Mabel Wisse Smit arbetat för George Soros ’Open Society Institute’ i Bryssel och varit aktiv i de kontakter samma institut haft för att påverka utvecklingen av den framtida narkotikapolitiken i tolerant riktning.


Torgny Peterson


Knark och kungahus - Kuwait

I Kuwait har polisen gripit en prins från den kungliga Al-Saba-familjen efter att en stor mängd narkotika hittats i den kungliga ’boningen’. Enligt flera media i landet rör det sig om mycket stora mängder kokain och hasch. En tidning nämner också att en stor mängd heroin hittats.

Enligt landets media skedde gripandet på order av inrikes- och försvarsministern Sheikh Jaber Al-Mubarak al-Sabah.

Torgny Peterson


Fyra EU-länder varnas för sin tobaksreklam

EU-kommissionen intensifierar kampanjen mot tobaksannonsering genom att hota fyra länder med rättsliga åtgärder om de inte till fullo respekterar de regler som gäller.

De länder det handlar om är Italien, Spanien, Ungern och Tjeckien som alla har fått formella varningar innevarande vecka och uppmanats att omedelbart följa gällande regler.

Torgny Peterson


Tuffare tid för kanadensiska cannabisreaktionärer också

Jag har tidigare nämnt att det inte blir någon avkriminalisering av marijuana i Kanada, vilket upprört kanadensiska cannabisreaktionärer oerhört.

Eftersom flera läsare hört av sig och undrat vad den nye premiärministern, Stephen Harper, egentligen sa i sitt tal angående cannabis och annan narkotika då han och landets justitieminister deltog vid öppnandet av  the Canadian Professional Police Association's Executive Board Meeting och konferens, så kommer här en utskrift av premiärminister Harpers tal.

Håll till godo!

The Right Honourable Stephen Harper

Thank you for the opportunity to be here today.

It is an honour for me to be in the company of the professional men and women who are dedicated to keeping our streets and our neighbourhoods safe for families right across this country.

As national representatives of police officers in Canada, you are the first to see the dire consequences of increased crime involving guns, gangs and drugs.

As you know, Canada is a great country. And one of the things that has made it a great country is our traditionally low rates of crime. In fact, our peaceful, law-abiding communities are part of Canada’s traditional identity and values.

But times are changing. Our cities are changing. And the safe streets and safe neighbourhoods that Canadians have come to expect as part of our way of life are threatened by rising levels of crime.

Drug crime is on the rise. Gang crime is on the rise. And the homicide rate is on the rise as well. In the last few months and years, we have witnessed growing media reports of drug, gun and gang violence, especially in the city of Toronto.

These incidents appear no longer limited to supposedly "bad neighbourhoods", but have occurred in downtown centres frequented by families, workers, students and tourists.

Clearly this cannot go on. If we are to protect our Canadian way of life, we need to crack down on gun, gang and drug crime.

Canadians are tired of talk. They want action, and they want it now. And that's what Canada's new Government is going to do – take action. First of all, we'll hold criminals to account. We'll set mandatory minimum sentences for serious, violent and repeat crimes. We are going to hold criminals to account.

This means making sure sentences match the severity of crimes – and getting violent criminals off the streets so they can't re-offend. This Government will send a strong message to criminals. If you do a serious crime, you're going to do serious time.

That's why, during our mandate, we will take the following actions:

We'll introduce mandatory minimum prison sentences for drug traffickers, weapons offences, repeat offenders and crimes committed while on parole;

• We'll end conditional sentences for serious crimes;

• We'll repeal the "Faint Hope Clause";

• And we'll replace statutory release with earned parole.

Parole will no longer be granted automatically – as it often is today. Parole is a privilege – and it has to be earned. Holding criminals to account will require more police. That's why we're also going to work with our partners in other levels of government to make sure there are more police officers on the streets.

This is of vital importance, because many police forces are currently underfunded and under siege. This situation carries dire consequences for public safety. The lack of police patrols inevitably leads to more crime and more serious crime. Canadians have told us that's something they can't live with.

So we're going to act by:

• Establishing a new cost-shared program with provincial and municipal governments to hire new police officers;

• Re-investing savings from the long-gun registry into front-line law enforcement;

• And investing new federal money into criminal justice priorities – including youth at risk programs.  
When it comes to drugs, police officers and parents agree: we don't need more of them on our streets. The increase in the production and distribution of hard drugs is well documented. And if we legalize drugs like marijuana, it will make it easier for our children to get hold of it.

That is why my government is opposed to legalizing drugs -- especially because of the damage it can do to our cities and our communities because of increased addiction and crime. Instead, we will get drugs off the streets, away from our children and clean up our communities by:

• Ensuring mandatory minimum prison sentences and large fines are given out to marijuana grow operators and drug dealers;

• Introducing a national drug strategy, including a nationwide awareness campaign to discourage our youth from getting hooked on drugs in the first place;

• And not re-introducing the Liberal government's marijuana decriminalization legislation.


Finally, we'll get tough on sex offenders and those that prey on our children. We'll get tough on sex offenders by:

• Creating an effective DNA bank of all convicted sex offenders and dangerous offenders;

• Raising the age of consent for sexual relations between children and adults from 14 to 16 years old; and

• Establishing a zero tolerance policy for all forms of child pornography.

Canadians have told us they want our new government to protect the way of life that has made this country such a great place to live. They've told us they want to be able to go about their daily lives without having to worry about getting hit by a stray bullet fired by a gang member, or being killed by a street racer losing control of his stolen vehicle.

They've told us they want to get real on crime. And they want to put an end to gang, gun and drug violence. They want us to walk the walk – not just talk the talk. Canadians have told us they want action now – not more talk. And that's what we're going to do – working closely with organizations such as yours. By working together we can tackle violent crime and make our streets safer – and we will.

In closing, I want to thank you for your kind attention and, more importantly, for the invaluable and often dangerous work you do on behalf of all of us. I wish you well in your deliberations and I look forward to working with you to make this a stronger and safer country in the years ahead.

Läs också:
Arbetet för att krossa marijuanahanteringen intensifieras?!
Ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada
Internetbaserad cannabisfirma nedmonterad

Torgny Peterson

Amerikanska cannabisreaktionärer stöter på motstånd

De amerikanska cannabisreaktionärerna, dvs de som vill legalisera bruket av hasch och marijuana, stöter nu på motstånd in den delstat, Alaska, som anses ha den mest liberala lagstiftningen i USA när det gäller marijuana. Men det kan snart bli en förändring eftersom guvernören i Alaska, Frank Murkowski, nu anser att det är mer än hög tid att kriminalisera bruket av marijuana.

I Alaska är det för närvarande tillåtet att inneha upp till ’a quarterpound’ marijuana (ca 113 gram), ett faktum som guvernören alltså motsätter sig på det bestämdaste.

Du kan läsa mer om det aktuella förslaget till lagstiftning här, som innebär att innehav av mer än 113 gram betraktas som ett grovt brott, mängder mellan ca 28 och 113 gram betraktas som brott av mellangraden och under 28 gram som narkotikaförseelse. 
 
Vi återkommer med ytterligare information i den takt sådan blir tillgänglig.

Torgny Peterson

Brittisk minister förespråkar slumpmässiga drogtester

The Abbey School i Faversham i det brittiska grevskapet Kent har genomfört slumpmässiga drogtester på sina elever sedan januari 2005 och uppenbarligen har drogtesterna bidragit till att höja såväl ett positivt klimat som prestationer.

Ministern ansvarig för utbildningsfrågor, Ruth Kelly, sa nyligen på en NASUWT-konferens (The National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers) att skolan i Kent upplevt tydliga förbättringar sedan man införde drogtesterna och att hon välkomnade andra skolor att påbörja likartade drogtester.
Vid Abbey School väljs, med hjälp av dator, 20 elever ut varje vecka för att genomgå drogtester, som utförs av speciellt tränad personal. Proven skickas sedan till laboratorium för analys.

Rektorn vid Abbey School, Peter Walker, säger till den engelska tidningen The Guardian att mer än 500 elever testats sedan programmet infördes och hittills har man bara haft ett positivt prov. ”Skolan har upplevt de 18 bästa månaderna i sin historia och de bästa examensresultaten”, säger Walker, som menar att det faktum att drogtesterna förekommer har gett eleverna en anledning att inte använda narkotika.

Det svenska Skolverket eller några engagerade lärare kanske borde göra ett studiebesök i Faversham.

Läs också:
86 procent stöder förslag om drogtester i skolan
Ska vi ha narkotikatest på barn under 15 år?

Torgny Peterson

Kombinera undervisning i engelska med drogkunskap

Den amerikanska frivilligorganisationen  Drug Free America Foundation har nu   startat en speciell sida avsedd för elever på olika nivåer. Här kan du med fördel hitta material som kan användas i undervisningen i engelska och på så sätt slå två flugor i en smäll. Eleverna får dels ta del av mycket aktuellt material kring narkotika - myter, fakta, historik mm -som debatteras flitigt bland ungdomar, vilket i sin tur kan tjäna som incitament för många diskussioner och träning i argumentationsteknik.

Du hittar materialet här.


Torgny Peterson

Legaliseringsivrarnas strategi

Ibland dyker det upp dokument, som innehåller en mängd intressant information. För några år sedan gällde det Mike Trace och hans verksamhet som ’femtekolonnare’ (hans eget uttryck) i FN. Nu gäller det andra personer och organisationer i framskjutna positioner, vars identiteter av naturliga skäl inte avslöjas i nuläget, men det kan vara lärorikt för den intresserade att ta del av några av legaliseringsivrarnas strategiska synpunkter och uttalanden.

I citaten nedan har namn på personer, organisationer, orter och land bytts ut mot NN eftersom ett offentliggörande nu med intill visshet gränsande sannolikhet skulle täppa till kanalerna för informationsdistributionen mellan de olika NN:en, vilket i sin tur skulle göra det svårt för dig, bäste läsare, att ta del av det som pågår bakom de välpolerade fasaderna.

Med detta citerar jag ur en del information som kommit i min väg.

”Den offentliga hearingen i NN var en framgång men vi har a) missat ett antal möjligheter på grund av usel taktik och dåliga förberedelser och b) inte uttryckt oss klart nog om det övergripande syftet med hearingen som en del av en större strategi.”

”Vårt övergripande mål, för att uttrycka sig klart, är en reformering av drogkontrollregimen. För att uppnå detta vill vi 1) få till stånd en revidering av FN-konventionerna [om narkotika] och 2) uppmuntra olika länder, och speciellt EU:s medlemsländer att omformulera sina narkotikalagar. För att uppnå dessa reformer bedriver vi kampanj- och lobbyarbete….men samtidigt som vi har varit upptagna med ballonger och marscher och ställt frågor i våra nationella parlament har vi inte några klara punkter för kampanjen i sig….Våra krav på en reformering av FN-konventionerna och försvaret av harm reduction är för vaga för att kunna används vid förhandlingsbordet.

Vår koalition, NN, och de olika kollegor som deltog i mötet i NN kom alla dit med olika erfarenheter, idéer och förväntningar. Vår styrka är att vi kombinerar intellektuell och politisk excellens med populism(sic!). Faran är dock att populisterna fyller överläggningarna vilket resulterar i bristande effektivitet. Vi måste införa en struktur som gör det möjligt för oss att maximera intellektuell och politisk excellens och populism och flerdubbla vår effektivitet.

Vi får vår trovärdighet från den tydliga profileringen av missbrukare som framträder officiellt…”
”Samtidigt som vi hävdar våra rättigheter löper vi också risken att äventyra goodwill från våra politiska allierade. Av det skälet behöver vi regler för våra deltagares uppträdande vid möten på hög nivå. Jag föreslår att
 • medlemmar går med på att inte delta i någon aktivitet som bryter mot lagen i de institutionslokaler där vi är gäster.
 • att inlägg från publiken hålls inom diskussionens tema för att förstärka eller lägga till det som sagts av talare.
 • inga partipolitiska inlägg från talarstolen
 • inga uttalanden om våra kampanjmedlemmars droganvändande”
”Det är bra och i sin ordning att NN står för koordinationen när det gäller de här aktiviteterna. Jag tycker NN:s utkast är bra och vi måste söka finansiering för det.”

”Den finansiella osäkerheten har gjort oss beroende av välvilliga donatorer vars stöd vi inte har någon garanti för efter NN. Avsaknaden av garanterad ekonomi bör inte hindra oss från att förbereda våra aktiviteter eftersom de flesta av oss är hängivna ’reformeringsprinciperna’ och kommer att arbeta vidare hur som helst.

Det finns en intressant kontrast mellan oss och den andra organiserade gruppen, NN, som arbetar för förändringar. Även om den imponerande grupperingen NN har en högre profil, bättre ingångsmöjligheter och en del mycket kända medlemmar, så kommer dom antagligen inte att överleva om deras sponsorer drar sig ur. Deras upplägg och namn är en sponsorsprodukt medan vi är mycket mer oberoende.”

”Då vårt långsiktiga handlande syftar till a) reformering av FN [läs FN:s narkotikakonventioner] och
b) försvar av harm reduction [skademinskning] bör vi utveckla följande redskap:

a)  Reformering av FN:s narkotikakonventioner: Börja med att kräva en utvärdering av UNGASS-programmet. Som NN observerat kan en sådan utvärdering resultera i en ’rentvättning’ om den utförs av intressenter som samarbetar med programmet; så vi måste insistera på att utvärderingen sköts av en extern grupp; bäst av allt skulle vara en frivilligorganisation som använder de instrument som utvecklats av EMCDDA. Det vore idealiskt om ett team utvärderare kunde komma från olika organisationer under noggrann samordning. Jag skulle föreslå organisationen NN, som både är en frivilligorganisation och en nationell NN. Organisationen NN är medlem av NN och samarbetar nära med regeringen i NN och i andra länder. I väntan på detta bör vi samla in bevis för att demonstrera att den negativa inverkan av icke avsedda konsekvenser överstiger den positiva inverkan av drogkontrollen. Det här betyder att vi bör samla in data om fängelsevistelser, ekologiska skador, korruption inom de rättsvårdande myndigheterna, slöseri med resurser och sedan presentera materialet för  politiker och allmänhet med jämna mellanrum.

b) Harm Reduction (skademinskning). Olika organisationer arbetar med harm reduction på olika nivåer i sina respektive länder. Men vi kan flytta fram positionerna på den internationella fronten genom att angripa INCB (International Narcotics Control Board [FN:s Wienbaserade narkotikakontrollorgan]). Vi bör börja med att påverka våra delegationer att utmana INCB för att de regelbundet överträder sitt ansvarsområde. Det finns också rikliga tillfällen att informera pressen om den här icke-valda samlingen av byråkrater med ytterst tveksamma meriter (Philip Emafo är trots allt bara kemist), och hur dessa ensidiga karriärtjänstemän predikar emot harm reduction-politiken som bevisligen dramatiskt har begränsat drogrelaterade dödsfall och spridningen av epidemier….”

”Narkotikamissbrukarnas rättigheter är reella och viktiga men de kommer inte att åstadkomma något stöd från allmänheten, dom har ingen stor dragningskraft och bär med sig den sköra moraliska rätten att använda narkotika. För en utomstående är en rödögd marijuanarökare som kräver sin rätt att röka marijuana inget annat än en överviktig nolla som hävdar sin rätt att äta hamburgare. Det kommer inte att ge någon sympati från någon och lämnar istället fältet fritt för förbudsivrarna som välansade och nyktra inte kommer att tala om sig själva och sina arbeten utan om ’unga människor’.

Vårt hopp är inte ställt till minoriteten aktiva droganvändare utan till majoriteten medborgare som inser att det inte är en bra idé att låsa in tusentals människor och göra dom till kriminella. Att erbjuda sprututbyte och injektionsrum skyddar samhället från AIDS; att förse kroniska missbrukare med behandling är en välgärning och billigare än att låsa in dom. Att lämna knarkmarknaden till de kriminella är den största faran för våra barn. Och att våra poliskårer pressas av kraven att bekämpa knarket istället för att skydda oss från tjuvar och våldtäktsmän.”

Fortsättning följer - garanterat.

P.S. Den dag aktiva narkotikamissbrukare inser att de utnyttjas som brickor i den självutnämnda elitens drogpolitiska pokerspel kan en hel del av intresse hända, till skillnad från det som nu sker inom pseudoverksamheten med massförskrivning av metadon, kommunala knarkarstugor, statligt heroin till heroinister och andra ’innovativa och pragmatiska’ grepp. D.S.

Torgny Peterson

Nya befogenheter för brittisk polis

Från och med slutet av mars har brittisk polis fått utökade möjligheter att, drogtesta personer misstänkta för brott. Tester för att konstatera drogmissbruk och krav på deltagande i utredningar för att fastställa omfattningen av en persons missbruk startade redan 1 december 2005 i tre områden – South Yorkshire, Greater Manchester och Nottingham Police Force Areas.

De nya befogenheterna är en del av the Drugs Act 2005 och kommer att användas i de områden som har det högsta antalet drogrelaterade brott.

För första gången kommer således tester att användas för att konstatera förekomst av heroin, crack och kokain. De som uppvisar positiva test åläggs att delta i utredning om drogmissbruk även om de inte senare åtalas. Syftet med utredningen är att avgöra omfattningen av ett eventuellt drogproblem och utifrån detta hjälpa vederbörande till vård och annat stöd.

Den som inte lämnar ett test eller inte medverkar i den utredning som krävs kan bötfällas med belopp upp till 34.000 kronor eller riskerar upp till tre månader i fängelse.

Åtgärderna har beslutats i samråd med polisen och andra myndigheter för att minska drogrelaterad brottslighet genom att styra in missbrukare i behandlingsprogram.

Den brittiska regeringen ’sjösatte’ sin strategi mot droger 1998. Strategin uppdaterades 2002 och en rapport, ’Tackling Drugs. Changing Lives’ publicerades i november 2004.

Sedan oktober 2005 påbörjar varje månad mer än 2000 missbrukare behandling genom the Drug Interventions Programme.

Fakta och statistik

Torgny Peterson


Riktlinjer ska förbättra kvaliteten på missbruksvården

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

Riktlinjerna ska underlätta för vårdgivare att erbjuda de mest effektiva, kunskapsbaserade behandlingsmetoderna. Tanken är också att nationella riktlinjer ska bidra till en mer förutsägbar tillsyn av verksamheten. Förslaget skickas nu ut på remiss.

Antalet personer med missbruksproblem har ökat och det finns stora regionala skillnader i hur vården bedrivs. Det finns nu ett starkt intresse från vårdgivarna och även från staten att utnyttja resurserna inom missbruksvården bättre för att uppnå en högre kvalitet och effektivitet.

Riktlinjerna är tänkta att användas både av sjukvården och socialtjänsten. De avser missbruk av alkohol och narkotika. Faktaunderlaget som riktlinjerna vilar på har tagits fram av ett stort antal experter inom området. Dessa riktlinjer skiljer sig från de riktlinjer som publiceras för hälso- och sjukvården, bland annat för att socialtjänstens lagstiftning är annorlunda än hälso- och sjukvårdens. 

Riktlinjerna består av vägledning för olika delar av vården, allt ifrån hur man upptäcker missbruket till rådgivning och olika behandlingsmetoder. Det finns särskilda avsnitt som gäller missbruk under graviditet, samt för vård av personer som både har missbruksproblem och andra psykiska eller fysiska sjukdomar.

Varje åtgärd eller behandlingsmetod har tilldelats en angelägenhetsgrad som anger hur viktigt det är att den genomförs i verksamheten. Angelägenhetsgraden kan vara hög, måttlig eller låg. Det är i första hand behovet, behandlingens effekter och kostnader som bestämmer angelägenhetsgraden. Men de praktiska förutsättningarna att införa en metod vägs också in.

Remissrundan pågår till sista maj och riktlinjerna beräknas kunna fastställas någon gång under hösten.

En webbpresentation av remissversionen för nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård hittar du här.

En fulltextversion av Publikationen ’Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård – remissversion’ hittar du här.

Torgny Peterson

Vi gratulerar polisen i Stockholm och observanta vittnen

Inte ett lika stort kap som gripandet av Provenzano i Italien, men ändå..... Tack vare observanta vittnen, snabb kommunikation och effektiv samordning grep polisen i Stockholm igår ett par kriminella parasiter, som tänkte förlusta sig med andras slantar efter ett grovt rån hos Nordea på Lindingö.

Den tänkta lyckan i frihet blev dock kortvarig. Desto längre kommer olyckan att bli för deras del på någon statlig inrättning med avsevärt begränsad frihet. Så mycket slantar blir det inte heller på sådana inrättningar. Konsekvenspedagogik kallas det för på konsultsvenska.

Vi gratulerar polisen och handlingskraftiga vittnen.

Torgny Peterson


Italienska polisen har gjort stort maffiakap

Innan vi gratulerar den svenska polisen är det dags att göra detsamma med italiensk polis som efter 42 år nu äntligen gripit Cosa Nostras högste capo, Bernardo Provenzano, som vistats ’under jorden’ sedan 1964 då han tog över makten efter Salvatore Riina, som greps 1993.

Ett kapitel italiensk maffiahistoria kan därmed läggas till handlingarna.

Är du intresserad av att lära dig mer om maffians värld kan jag rekommendera de två bästa böckerna på svenska i ämnet, nämligen Maffia av Tomas Lappalainen och den senare utgivna Maffians värld - Historien om Cosa Nostra av Maud Webster.
På engelska finns det ett lättillgängligt, om än omfattande (485 sidor), verk av John Dickie, A history of the Sicilian Mafia - Costa Nostra. Den intresserade kan få ytterligare tips.

Torgny Peterson


Känner du till innehållet i den politiska deklarationen från UNGASS?

1998 ägde UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) rum i FN-högkvarteret i New York, den enskilt största generalförsamlingen om narkotika någonsin.

Som medlem av den svenska regeringens delegation var det en imponerande upplevelse att konstatera att alla närvarande länder vid UNGASS anslöt sig till innehållet i den politiska deklaration som antogs enhälligt.

2008 sker en utvärdering av vad som åstadkommits sedan 1998 och inför den ’återsamlingen’ arbetar nu legaliseringsförespråkarna intensivt för att försöka underminera FN:s narkotikakonventioner.

Det finns skäl att påminna om innehållet i den politiska deklarationen i sin helhet och inte minst Artikel 19 där skrivningen lyder ”…Vi förbinder oss att arbeta nära Förenta Nationernas drogkontrollprogram för att utveckla strategier i syfte att eliminera eller avsevärt reducera den illegala odlingen av kokabusken, cannabisplantan och opiumvallmon fram till 2008. Vi bekräftar vår beslutsamhet att mobilisera internationellt stöd för våra ansträngningar att uppnå dessa mål.”  

Det gäller för svenska politiker och politiker i övriga länder att leva upp till åtagandet och motarbeta de krafter som nu arbetar för att försöka åstadkomma en förändring av innehållet i FN:s narkotikakonventioner för att på så sätt underminera innehållet i den politiska deklarationen.

Inför höstens val är det mer än angeläget att fråga politiker i den svenska regeringen och övriga politiska partier på vilket sätt de tar ansvar för att leva upp till innehållet i den politiska deklarationen.

Du hittar hela texten i den politiska deklarationen här.

Torgny Peterson

Läkemedelsföretag lanserar kampanj för att locka fler patienter att röka marijuana

Att flera läkemedelsföretag är beredda att göra näst intill vad som helst för att locka fler kunder att använda deras produkter är ingen överraskning och kan med fördel jämföras med tobaksindustrins försök att locka till sig rökare.

Det kanadensiska läkemedelsföretaget Cannasat Therapeutics Inc, vars ordförande är TV-magnaten Moses Znaimer, drar nu igång en kampanj för att locka till sig fler patienter för att röka deras ’medicin’.
Om man kastar ett öga på styrelsen för Cannasat konstaterar man enkelt att endast en person har någon anknytning till sjukvård. Ett annat ögonkast på vilka som utgör företagets rådgivare visar att en av de mest välkända förespråkarna för legalisering av cannabis, Lester Grinspoon, finns med i gänget av rådgivare.

Intressant i sammanhanget är att Cannasat också har intressen i Prairie Plant Systems, som är den kanadensiska regeringens enda licensierade odlare och distributör av marijuana.

De närmaste veckorna kommer Cannasat att placera annonser i olika tidningar för att berätta att potentiella patienter kan få marijuana från Health Canada. Men Health Canada är inte förtjusta i tilltaget och deltar inte i försöket att få fler patienter att röka marijuana. Men, som sagt, det finns läkemedelsföretag som inte drar sig för att försöka fylla sina redan välfyllda penningpåsar.

Det kanadensiska ’legala’ marijuanaprogrammet har för närvarande strax över 1300 deltagare.

Torgny Peterson

Tysklands drogtsar kritiserar bagatelliseringen av cannabis

Tysklands drogtsar, Sabine Bätzing, kritiserar i en intervju i tyska Focus bagatelliseringen av cannabis.

I intervjun säger Bätzing bland annat att ”tidigare hette det alltid att en joint inte var så farlig. Av det blev man inte beroende. Nu vet vi mer om riskerna”….”Det finns idag ungdomar som röker en cannabiscigarett nästan dagligen och det som särskilt oroar oss är den låga debutåldern, 16,4 år. Det är inte längre något enstaka fall när en tolvåring röker.”

Läs också:
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade
Skador av hasch och marijuana
Haschguide på olika språk

Torgny Peterson


Kokainbeslagen ökar i Europa

Kokain blir en allt vanligare förekommande drog – också i Sverige. 2004 beslagtog svensk tull 22,7 kilo och förra året beslagtogs 26,2 kilo.

Jämfört med gjorda beslag i Europa är de svenska siffrorna låga. Huruvida detta beror på att mindre kokain förs in i Sverige eller på att de aktuella myndigheterna är dåliga på att beslagta kokain är en öppen fråga.

I Belgien rapporterades 2005 en 300%-ig ökning jämfört med 2004. 2005 beslagtog belgiska myndigheter sex ton kokain. 2004 beslagtogs 1,8 ton och 2003 429 kilo.

Också i Spanien och Portugal är trenden likartad. I Spanien beslagtogs förra året 46,6 ton kokain vilket är en 60%-ig ökning jämfört med beslagen under 2004.

Torgny Peterson


Antonio Maria Costa fortsätter som chef för UNODC i Wien

Antonio Maria Costa har fått fortsatt förordnande som chef för FN:s kontor i Wien och för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) under de kommande fyra åren. Den nya perioden gäller från den 7 maj och fyra år framåt.

Costa är ett av de mer populära hatobjekten bland legaliseringsförespråkarna. De möter nämligen ingen som helst förståelse för sina reaktionära krav – ”mera knark åt folket” – hos honom.

Torgny Peterson


Turkisk polis har gjort stora narkotikabeslag i år

Sedan början av det här året har polisen i Istanbul gjort omfattande beslag av olika sorters narkotika – 339,3 kilo heroin, 178,1 kilo hasch och 43,4 kilo kokain.

Sammanlagt har 33 utländska medborgare och 294 turkar gripits i samband med beslagen.

Under 2005 beslagtogs 3,9 ton heroin, 517,5 kilo hasch och 34,7 kilo kokain. Under samma år greps 98 utländska medborgare och 1020 turkar i samband med 448 insatser mot narkotika.

Turkiet ligger längs Balkanrutten, en av heroinets vägar till Västeuropa och flera större turkiska, iranska och andra internationella ’smugglingsoperatörer’ av narkotika opererar bland annat från Istanbul. Kriminella grupper av turkiskt och kurdiskt ursprung fortsätter att spela en betydelsefull roll i ’grossisthandeln’ med opiater från Turkiet till distributionscentra i Västeuropa.

Torgny Peterson


Scopa nuova scopa bene

”Nya kvastar sopar bäst” blir det i svensk översättning och frågan är om den nya kvasten, Prodi, kan sopa rent efter Berlusconi – om nu Prodi vinner det italienska valet som går av stapeln idag. Det definitiva resultatet kommer i morgon och i skrivande stund verkar det som om Prodi intar tätpositionen. Men man kan aldrig vara för säker när det gäller Italien.

I avvaktan på valutgången kanske det kan vara intressant att bättra på kunskaperna om italiensk narkotikapolitik en aning.

Italiens nya narkotikalagstiftning, efter ett förslag presenterat av vice premiärministern Gianfranco Fini, har utsatts för omfattande kritik innan den officiellt började gälla den 27 februari i år.

Den huvudsakliga kritiken riktade sig mot att lagförslaget
 • inte gjorde någon skillnad på det som i flera länder kallas för ’lätta’ droger och ’tunga’ droger
 • kriminaliserade innehavet av små mängder för personligt bruk
 • utvidgade fängelsepåföljderna för drogrelaterade brott
 • införde möjligheter till tvångsvård
För någon vecka sedan, närmare bestämt den 4 april, publicerades information om vilka mängder av olika droger som skulle betraktas som ett brott. De angivna mängderna avser innehållet av den aktiva kemiska ingrediensen hos de olika drogerna.

Den italienska organisationen Fuoriluogo, som knappast kan sägas förespråka en restriktiv narkotikapolitik utan tvärtom arbetar för att åstadkomma en mer tolerant lagstiftning – vilket framgår om du studerar deras hemsida, har gjort en beräkning beträffande gränsvärdena för det som ska utgöra ett brott mot den nya lagen. För cannabis, ecstasy och kokain har organisationen räknat fram följande värden:

 • cannabis – ca 5 gram
 • ecstasy – ca 5 tabletter
 • kokain – ca 1,6 gram
Den som läser italienska hittar den nya lagstiftningen och kommentarer här.

Viss bakgrundsinformation, på engelska, sedd ur Fuoriluogos synvinkel hittar du här.

Torgny Peterson


Storbeslag av ecstasylikt preparat

Polisen i Spanien har gripit 13 personer, de flesta spanjorer i 20-årsåldern, som sålt ett ecstasylikt preparat på diskotek i och omkring Madrid. 31.000 tabletter med samma färg, utseende och logo som finns på en ’traditionell’ ecstasytablett har beslagtagits.

Tabletten, också känd som mCPP (klorfenylpiperazin) ger ecstasyliknande effekter och har också förekommit i flera andra länder.

Bland annat har polisen i Slovenien rapporterat om förekomsten av mCPP.

Läs också Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Torgny Peterson


Svensk narkotikabekämpning på export

Det svenska företaget Biosensor Applications Sweden AB är mycket framgångsrikt internationellt med produkter som bland annat ’den artificiella hundnäsan’ BIOSENS för att spåra narkotika.

Det svenska företaget har redan fått två order från den japanska tullen på en kombination av system för upptäckt av sprängämnen och narkotika. Polisen i Thailand har också beställt fem kompletta system från det svenska företaget.

Senast i raden av beställare finns den australiensiska tullen som, enligt Securityworldhotel, har beställt tio kompletta system, till ett värde av 5,9 miljoner kronor, för upptäckt av sprängämnen och narkotika.
Enligt samma källa har den australiensiska tullen utvärderat det svenska systemet i mer än två år, vilket bidragit till att ytterligare utveckla produkten enligt de kravspecifikationer som ställts från Australien.

Utvecklingen av BIOSENS-systemet började i Sverige 1995. Hittills har 200 miljoner kronor investerats i utvecklingen av BIOSENS-systemet uppger Securityworldhotel.

Torgny Peterson


Insatser mot utsatthet är god narkotikapolitik

Regeringens narkotikapolitiska samordnare, Björn Fries, ställer sig mycket positiv till de satsningar på barn och ungdomar som presenteras i uppgörelsen om vårbudgeten.

”Allt som görs för att minska ungdomars utsatthet är god narkotikapolitik”, säger Björn Fries.

Regeringen och samarbetspartierna föreslår i vårpropositionen en satsning på 250 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten och etablera ett nationellt kunskapscentrum.

”Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar risken för missbruk av alkohol och narkotika och ju tidigare insatserna görs desto större chans har samhället att rädda människor från missbruk” , säger Björn Fries.

Björn Fries oroas av den ökande psykiska ohälsan bland barn- och ungdomar och pekar på statistik från sjukhuset Maria ungdom i Stockholm.

”Över hälften av de flickor som kommer till mottagningen efter att ha gripits av polisen för ringa narkotikabrott har depressiva drag. Mer än en fjärdedel har självmordstankar.”

I vårpropositionen föreslås också att 1000 resurspersoner med utländsk bakgrund ska anställas på skolor i segregerade områden för att ge stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar går ut skolan med fullständiga betyg.

”Att växa upp i ett segregerat bostadsområde är en av flera riskfaktorer som kan leda till missbruk. Resurspersoner i skolan ett steg i rätt riktning för att stärka det sociala skyddsnätet runt unga människor”, säger Björn Fries.


Väl designade kampanjer kan minska användning av narkotika

Många ställer sig, ibland med viss rätt, skeptiska till informationskampanjer mot narkotika men nyligen redovisad forskning ger ett exempel på hur en väl designad kampanj kan minska användningen av narkotika.

Det är forskare vid amerikanska universitet som arbetat med en kampanj i ett stort antal skolor i olika delar av USA. Med hjälp av olika material för att fästa uppmärksamheten på kampanjen i kombination med mediainsatser i lokalsamhället åstadkom kampanjen en avsevärd minskning av användningen av marijuana i de skolor där kampanjen bedrevs.

Den centrala utgångspunkten var att tonåringars främsta strävan är att nå självständighet och självbestämmande och att bruket av narkotika då blir en aktivitet som hindrar snarare än ökar möjligheterna till självständighet och självbestämmande.

En av huvudpersonerna bakom kampanjen är professor Kathleen Kelly, som under många år forskat inom området.

Studien, ‘Combining in-school and community-based media efforts: reducing marijuana and alcohol uptake among younger adolescents’,  som beskriver kampanjen finns redovisad i februariutgåvan av Health Education Research.

Torgny Peterson

Narkotikabrottsligheten i Österrike

Narkotikabrottsligheten  i Österrike under 2005 håller sig ”stabil” vid en jämförelse med 2004.

Under 2005 gjordes 25.892 anmälningar om narkotikabrott, vilket är en ökning med strax över två procent jämfört med 2004.

Totalt beslagtogs 282 kilo heroin, 245 kilo kokain, 820 kilo cannabisprodukter, 114.103,5 ecstasy-tabletter och 2.108,5 LSD-tripper.

Beträffande transportvägarna har den österrikiska polisen iakttagit fortsatt ’trafik’ via den klassiska Balkanrutten men också tilltagande ’trafik’ via Rumänien och Ungern.

Detaljerad information hittar du i rapporten ’Suchtmittelkriminalität Jahresbericht 2005’.   

Torgny Peterson

Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade

Under de senaste tio åren har antalet cannabisanvändare i Tyskland ökat med 70 procent. Förra året hade 20 procent av 16-19-åringarna någon gång prövat cannabis.

Nu ökar inte bara konsumtionen av cannabis utan också antalet ungdomar som söker råd och stöd. Enligt uppgifter i tyska Die Welt har antalet hjälpsökande under den senaste tioårsperioden ökat med 750 procent!

Andreas Gartner, psykolog på Therapieladen i Berlin säger till Die Welt att antalet missbrukare har ökat kraftigt under de senaste tio åren. På fråga om varför säger Gartner ”Utbredningen av cannabis har stigit enormt under 1990-talet.”

Gartner oroas också över att ungdomar börjar använda droger tidigt och att föräldrarnas auktoritet minskat.

Också i Frankfurt i Tyskland oroas man över konsumtionen av cannabis. Även om man inte noterat en ökning av konsumtionen under de senaste par åren, anser man att alltför många använder cannabis och därför startar man nu en kampanj, ’BeU’ (Var dig själv), riktad till såväl ungdomar och föräldrar som till lärare och andra. För de närmaste två åren har man anvisat motsvarande 6,5 miljoner kronor för att driva kampanjen. Merparten av kampanjen använder Internet som instrument och betonar vikten av en allmän förstärkning av ungdomars personlighet.

Torgny Peterson


Arbetet för att krossa marijuanahanteringen intensifieras?!

Äntligen börjar det kanske röra på sig i Kanada när det gäller kampen mot marijuanahanteringen. Igår introducerades ny lagstiftning, Bill 25: Safety Standards Amendment Act, 2006, i British Columbia i västra Kanada. I praktiken kommer det att innebära att om lokala myndigheter upptäcker en överdrivet hög elförbrukning hos någon kan innehavaren meddelas att en inspektion från räddningstjänsten är att vänta inom 48 timmar.

Vilka praktiska konsekvenser ovanstående kan få för den enskilde storodlaren är svårt att att säga idag. Ett står dock klart, den nya federala regeringen har en helt annan syn på all hantering av cannabis än vad den tidigare liberala regeringen hade och lokala myndigheter har gjort uttalanden som är uppmuntrande.

British Columbia i västra Kanada, med Vancouver som största stad, har i många år haft namn om sig att vara ett centrum för cannabisaktivister och den tidigare borgmästaren i Vancouver, Philip Owen, som jag träffat ett antal gånger har varit en ivrig förespråkare för en cannabispolitik med Holland som förebild.


Owen är inte någon vän av amerikansk narkotikapolitik. I ett inledningsanförande i Vancouvers stadsfullmäktige 6 december 1999 konstaterade Owen att ”Vi inser alla att USA:s narkotikapolitik har misslyckats.”


Owen har avancerat från ’hangaround’ via ’prospect’ till fullvärdig medlem av kretsen kring George Soros och hans pengar. Möjligtvis har Owens referenser till Holland avtagit något numera eftersom den holländske justitieministern, Donner, är måttligt förtjust i landets överflöd av så kallade coffee shops.

I juni 2004 gjorde kanadensiska polisen det största beslaget någonsin av marijuana i landet – 30.000 plantor. Att Kanada har så stora problem med enorma marijuanaodlingar beskrivs bäst genom att citera polisen Rick Barnums tre ’goda’ skäl – 1. Dom är svåra att hitta 2. Dom genererar tonvis med pengar och 3. Dom som åker fast riskerar inte speciellt stränga straff.

I ett uttalande i CBS News i mars förra året uppskattade Barnum att det kan finnas upp till 50,000 marijuanaodlingar i Kanada, varav omkring 20,000 i Ontario och 15,000 i Vancouver-området.

I ett pressmeddelande igår ( 6 april) säger John Les, minister i British Columbia, att ”marijuanaodlingar är en industri värd 45 miljarder kronor, som till stora delar kontrolleras av den organiserade brottsligheten”, och han tillägger beträffande det nya lagförslaget att ”detta nya redskap utgör ett innovativt sätt att ta reda på var dessa brottslingar opererar och slå igen deras verksamhet.”

En studie från Department of Criminology and Criminal Justice vid University College of the Fraser Valley ger mycket intressanta inblickar I Kanadas ‘marijuanamecka’. Rekommenderas till läsning, inte minst bland representanter för polis-, tull- och åklagarmyndigheter.

Du hittar studien, ’Marijuana growing operations in British Columbia revisited 1997-2003’ här.

Torgny Peterson


Kriminellt aktiva asylsökande bör bli föremål för utvisning

Stockholm City skriver idag att "dussintals asylsökande män från Libyen säljer cannabis i Stockholm – och de blir bara fler. Sedan i somras har polisen gripit 27 personer och beslagtagit närmare 50 kilo hasch. Problembilden har varit tydlig sedan drygt ett år tillbaka: Unga, kriminellt belastade män från Libyen kommer som asylsökande till Stockholm och säljer cannabis."

Under förutsättning att uppgifterna i Stockholm City är korrekta kräver situationen omedelbara och kraftfulla åtgärder.

Sverige ska vara generöst i sitt mottagande av personer som söker asyl, men aktiv medverkan i organiserad brottslighet ska utesluta vederbörande från sådan generositet.

Att asylsökande ägnar sig åt organiserad kriminell verksamhet är fullkomligt oacceptabelt och sådan verksamhet bör, efter lagakraftvunnen dom, resultera i utvisning.

Torgny Peterson

Internetbaserad cannabisfirma nedmonterad

Kanadas RCMP (Royal Canadian Mounted Police) har gjort en insats till gagn för kanadensarna. RCMP har nämligen nedmonterat en framgångsrik, internetbaserad cannabisfirma.

Heaven´s Stairway, ägd av Richad Baghdadlian, sålde rikligt med cannabisfrön via Internet. Under den tid RCMP genomförde sin undersökning av företaget kom det in cirka 30 order per dag, värda i snitt 500 kronor.

Enligt RCMP finns det bevis för att företaget sålde frön, inte bara till kunder i Nordamerika utan också till flera andra länder. Kunderna skickade kontanter eller betalade med check till olika postboxar i Montreal.
Vid husrannsakan beslagtogs över 200.000 cannabisfrön.

När vi ändå talar om cannabis kan den som är intresserad av att veta mer om den kanadensiska cannabismarknaden läsa ’Bud, Inc.: Inside Canada's Marijuana Industry’ av Ian Mulgrew. Boken på 287 sidor, som kom 2005 och är utgiven av Random House Canada, är för övrigt en av de fyra finalisterna till The National Business Book Award. Namnet på vinnaren offentliggörs 20 april.

I boken kan du bland annat läsa om Kanadas meste haschflummare, Marc ’Prince of Pot’ Emery och en stor mängd av hans likasinnade kamrater och få en god inblick i den kanadensiska ’pot’-världen, ekonomin och den hittillsvarande kanadensiska låt-gå-mentaliteten när det gäller marijuana.
Emery är för övrigt föremål för intresse från amerikanska myndigheters sida efter att han sålt enorma mängder av sina favoritprodukter till kunder i USA. Från amerikansk sida har man nu begärt Emery utlämnad från Kanada. Ärendet om utlämningen är ännu inte avgjort.

Torgny Peterson

Utskott enigt om målet för narkotikapolitiken

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Det slog det sammansatta justitie- och socialutskottet fast när man på torsdagen blev klart med sitt betänkande Svensk narkotikapolitik.

Utskottet sade samtidigt ja till regeringens lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler.

Alla riksdagspartier är sedan lång tid tillbaka eniga om att målet för narkotikapolitiken ska vara ett narkotikafritt samhälle. Det sammansatta utskottet ser ingen anledning till omprövning och föreslår därför att riksdagen åter slår fast detta mål.

Utskottet anser att de narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika.

Gemensamt arbete under fyra år
Justitieutskottet och socialutskottet har arbetat tillsammans med narkotikafrågorna ända sedan riksdagen samlades efter valet 2002. Utskotten har följt regeringens arbete, gjort ett antal studiebesök och hållit utfrågningar för att skaffa sig de senaste kunskaperna på området.

”Samarbetet har gett flera positiva erfarenheter”, konstaterar utskotten. Samtidigt har samarbetet inom politikområdet varit värdefullt för att understryka vikten av en helhetssyn på den svenska narkotikapolitiken: att narkotikapolitiska insatser ska riktas både mot tillgången och mot efterfrågan på narkotika.

Olika åsikter om hur narkotikapolitiken ska genomföras
Hur ska då narkotikapolitiken genomföras? Här finns det skillnader mellan partierna som handlar om olika metodfrågor. Alla partier utom Socialdemokraterna har därför reservationer i betänkandet. Det handlar bland annat om hur arbetet mot narkotikan ska vara organiserat, hur missbrukarvården ska vara utformad, kriminalvårdens insatser och drogtester på barn under 15 år.

Särskilda avgiftningsplatser för kvinnor
Utskottet anser att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Därför lyfter utskottet särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt utskottet regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Ja till lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler 
Majoriteten i det sammansatta utskottet säger ja till regeringens lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler. Förslaget innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling.
Moderaterna och Kristdemokraterna i utskottet säger nej till regeringens förslag.
Utskottet tycker också att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 26 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan
2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner
2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik

Fokus på barn till missbrukare i storsatsning på lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Regeringen har idag beslutat att satsa sammanlagt 115 miljoner kronor på kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.

Drygt 100 miljoner kronor tilldelas kommunerna för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Häften av dessa pengar riktas till insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Resterande medel riktas till lokala förebyggande åtgärder inom de områden som anges i de nationella alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna. Det gäller exempelvis föräldrastöd, trafiknykterhet och insatser inom skolan och på arbetsplatser, samt insatser för att motverka tillgängligheten till narkotika och illegal alkohol. Satsningen omfattar även pengar till fortsatta anställningar av lokala samordnare för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

Pengarna fördelas via länsstyrelserna efter ansökan från kommuner eller kommuner i samarbete med frivilligorganisationer eller landsting. Satsningen för i år innebär en ökning med 25 procent jämfört med förra årets resurstilldelning för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

Kommunerna tilldelas också 14,8 miljoner kronor riktade till utvecklingsarbete inom öppenvård för bland annat ungdomar som riskerar att utveckla eller redan har utvecklat ett missbruk.

”Kommunernas förebyggande arbete är en viktig del i förverkligandet av vår svenska alkohol- och narkotikapolitik. För mig är det särskilt angeläget att vi nu bygger ut samhällets stöd till de hundratusentals barn som växer upp i missbruksmiljöer. All erfarenhet visar att om mamma eller pappa har problem med alkohol eller narkotika löper man mångdubbelt större risk, jämfört med andra barn, att själv senare i livet utveckla eget missbruk. Samhällets insatser kan hjälpa dessa barn till tryggare uppväxtvillkor, samtidigt som vi hjälper föräldrarna att bli av med sitt missbruk”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Begränsning av mobil- och Internetanvändning inom psykiatrisk tvångsvård föreslås

Regeringen har idag beslutat om propositionen Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård (prop. 2005/06:195). I propositionen föreslås att patienters tillgång till mobiltelefoner och Internet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri ska kunna begränsas.

Beslut om inskränkning av patienters tillgång till elektroniska kommunikationsmedel ska tas av chefsöverläkare om det är nödvändigt med hänsyn till vården av patienten, eller för att undvika att någon annan lider skada. Beslutet ska gälla i två månader. Chefsläkaren ska även kunna besluta om övervakning av försändelser från en patient. Patienten har rätt att överklaga beslutet till länsrätten.

Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att utvärdera användningen och konsekvenserna av förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.


50-procentig ökning i stöd till frivilligorganisationers arbete med alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärder

50-procentig ökning i stöd till frivilligorganisationers arbete med alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Regeringen har idag beslutat att bevilja 15 miljoner kronor riktade till att stärka frivilligorganisationers arbete med alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Beslutet innebär att stödet till frivilligorganisationer ökar med 50 procent. Pengarna fördelas via Socialstyrelsen.

"Frivilligorganisationer spelar en viktig roll för förverkligandet av den svenska alkohol- och narkotikapolitiken. Jag är glad över att vi nu kan öka stödet och på så sätt utveckla det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet", säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.


Soros & Co och legaliseringsrörelsen

Igår sa det amerikanska representanthuset ja till ett förslag som syftar till att sätta stopp för mångmiljondonationer från personer som t ex George Soros till oberoende politiska grupperingar och frivilligorganisationer.

George Soros och hans närmaste finansiella, drogpolitiska vapendragare, John Sperling och Peter Lewis, har hittills investerat miljontals dollar i just sådana grupper för att försöka styra den narkotikapolitiska utvecklingen i en mer tolerant riktning. Men nu är det förhoppningsvis slut med det.

Hittills har så kallade 527-organisationer kunnat ta emot obegränsade summor från såväl företag och fackföreningar som enskilda individer.

Enligt det nya förslaget kan enskilda individer nu bara ge 5.000 dollar per år och donationer från företag och fackföreningar blir inte tillåtna. Beträffande bidrag i samband med delstats- och kommunala val blir den övre gränsen 25.000 dollar till de så kallade 527-organisationerna, uppkallade efter den paragraf i den amerikanska skattelagstiftningen som reglerar bidrag till sådana organisationer.

Det kan vara intressant att känna till att George Soros år 2004 gav motsvarande 205 miljoner kronor till olika 527-organisationer.  

En av de bättre och mer omfattande, officiella guiderna till, i första hand, den amerikanska legaliseringsrörelsen (’A Guide to the Drug Legalization Movement’) hittar du här.

Torgny Peterson

Metadon - slöseri med pengar?

Vid en konferens i Bryssel i början av det här året och vid flera föreläsningar i Storbritannien hävdar grundaren av CEPTA (Campaign for Effective Prevention & Treatment of Addiction), Kenneth Eckersley, att ”missbrukare, NHS-patienter och brittiska studenter får lida på grund av långvariga, ineffektiva behandlingsformer samtidigt som regeringen fyller psykiaternas och läkemedelsbolagens fickor med de brittiska skattebetalarnas pengar.”

För att belysa påståendet ger Eckersley följande exempel.

Det är sextio år sedan det psyko-farmaceutiska brödraskapet sålde den falska idén till politikerna att heroinberoende är obotligt och att dom därför måste placera sådana missbrukare i metadonprogram som måste finansieras av skattebetalarna.

Eckersley säger vidare att, beroende på dosens storlek, kostar metadonet per missbrukare och dag mellan 45 och 65 kronor. Med åtminstone 350.000 missbrukare som får metadon blir kostnaden per dag enorma, för att inte tala om kostnaderna per år.

Men, fortsätter Eckersley, kostnaden för skattebetalarna stannar inte vid detta. På grund av metadonets många bieffekter verkar flera allmänläkare vara tveksamma till att förskriva metadon, vilket i sin tur resulterat i att det psyko-farmaceutiska brödraskapet har övertalat regeringen att betala läkarna en ’förskrivningsprovision’.

Inte nog med detta, säger Eckersley. Kostnader för socialhjälp,bostadsbidrag mm, eftersom de flesta inte abetar, uppgår till enorma belopp.

Vilka botemedel föreslår då Eckersley? Utveckling av och stöd till effektiv prevention och effektiva behandlingsinsatser dit Eckersley uppenbarligen inte räknar metadon.

Har Eckersleys resonemang någon som helst giltighet för skandinaviska förhållanden?

Torgny Peterson


Riksdagsbeslut 5 april – Om straffrätt och läkemedelsförsäljning

Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt.

Straffrätt
Kravet på att en gärningsman ska ha använt  så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år.

Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med lagförslag i dessa frågor. Riksdagen sade också ja till en reservation från de borgerliga och Miljöpartiet som innebär att regeringen ska utreda vilka konsekvenser sexköpslagen fått.

Riksdagen sade nej till övriga motioner om straffrätt, som lämnades in främst under den allmänna motionstiden 2004 och 2005, med hänvisning till bland annat att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete.
   
Tydligare krav för läkemedelsförsäljning
Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen.

Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU.

Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel.

Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning.

Läkemedelsverket ska få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2006. 

Unga allt mer utsatta

Unga är mer utsatta än andra grupper i samhället. Arbetslösheten är högre, bristen på bostäder större och de unga mår sämre. Unga med utländsk bakgrund har det dessutom sämre än andra unga. Det står klart i Ungdomsstyrelsens senaste rapport om ungas levnadsvillkor som lämnats till regeringen.

Den samlade bild som framkommer i Ungdomsstyrelsens sammanställning visar att unga på många områden har det sämre än vuxna. Unga är arbetslösa i större utsträckning än vuxna. Allra störst är andelen arbetslösa i åldern 20-25 år. Långtidsarbetslösheten ökar mest i gruppen 20-25 år. Långa sjukfall minskar i alla åldrar, men minskningen är lägre i åldersgruppen 20-29 år. Hälften av landets kommuner rapporterar att det råder brist på lägenheter för unga.

Ungdomar med utländsk bakgrund är på många områden mer utsatta än de med svensk bakgrund. Ett exempel på det är skolan. Andelen elever med utländsk bakgrund som är behöriga till gymnasieskolan är betydligt lägre än andelen elever med svensk bakgrund, 77 respektive 91 procent. Elever med utländsk bakgrund uppnår också i mycket lägre utsträckning än andra behörighet till högskolan. Sämre resultat i skolan kan på sikt leda till ökad risk att hamna utanför arbetsmarknaden, och därmed också bostadsmarknaden.

När det gäller hälsa är flickor och unga kvinnor mer utsatta än pojkar och unga män. Var femte flicka mellan 13 och 18 år känner sig ofta nedstämd och 27 procent av unga kvinnor 16-24 år känner ängslan och oro. Men bilden är komplex när det gäller skillnader mellan könen. Pojkar är mer utsatta för våld och lyckas sämre i skolan.

Syftet med rapporten är att belysa utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Ung idag 2006 är den första årliga redovisningen till regeringen av indikatorer på ungas levnadsvillkor efter riksdagens beslut om den ungdomspolitiska propositionen 2004.

Redovisningen bygger på en uppföljning av ett stort antal indikatorer på ungas levnadsvillkor. Tolv myndigheter har redovisat statistik inom sina egna verksamhetsområden.

Du hittar hela rapporten, ’Ung idag’, här.


Ny ungdomssajt om alkohol och andra droger

Nu har CANs två ungdomssajter, Drugsmart.com och Local-hero.nu, blivit en och fått ny design.

Den nya sajten har förbättrats avsevärt och flera nya funktioner har lagts till för att kunna möta såväl unga som lärare och andra vuxna som vill läsa, diskutera eller få råd och stöd.
Du hittar den nya sajten här.

Torgny Peterson

Föräldrar kan begränsa ungdomsfylleri

Enligt en undersökning utförd i samband med norska Sosial- och helsedirektoratets alkoholkampanj ’Våga sätta gränser’ hösten 2005, tror 54 procent av de norska föräldrarna att de kan begränsa barnens alkoholmissbruk.

Avdelningsdirektör Jens Guslund vid Sosial- och helsedirektoratet säger att ”Målet med kampanjen var att sätta fokus på föräldrarnas betydelse som rollmodeller och gränssättare. Detta visar att kampanjens kärnbudskap - att ungdomar behöver vuxna som vågar sätta gränser – har nått fram.”

I två undersökningar genomförda av MMI före (september 2005) och efter (december 2005) kampanjen visar det sig att det har skett ändringar i förhållningssättet på flera områden. Omkring tusen föräldrar deltog i de två undersökningarna. MMI ställde flera frågor kring temat föräldrar som gränssättare. I samtliga frågeställningar finns det en tendens till att föräldrarna har blivit tydligare som gränssättare och att de i större utsträckning inser värdet med att sätta gränser. Så var till exempel 84 procent av föräldrarna eniga om att ”föräldrars information eller uppmaning till barnen kan påverka barnen till att dricka mindre alkohol.” I decemberundersökningen hade den siffran stigit till 89 procent.

Kampanjen ’Våga sätta gränser’ bestod av flera delar där den mest framträdande var en kampanjfilm som visades i TV oktober-november 2005 och på Internet (www.settegrenser.no). Kampanjen bestod också av en lokal del med bland annat diskussionsunderlag vid föräldramöten. Det arbetet pågår fortfarande.

På i stort sett alla frågeställningar sker det en förändring i positiv riktning mellan septemberundersökningen och undersökningen i december.

Några resultat från undersökningen

 • I december höll 70 procent helt eller delvis inte med om att ”ungdomar som får alkohol hemma av föräldrarna lär sig att hantera alkohol bättre än andra ungdomar som inte får sådan servering hemma” mot 63 procent i augusti.
 • 82 procent höll helt eller delvis inte med om att ”ungdomar som får alkohol serverad hemma av föräldrarna dricker mindre ute bland vänner än andra ungdomar” mot 77 procent i augusti.
 • 89 procent höll helt eller delvis inte med om att ”ungdomar som får med alkohol från sina föräldrar hemifrån för att dricka på en fest dricker mindre än andra ungdomar” mot 84 procent i augusti.
 • 89 procent höll helt eller delvis med om att ”föräldrars information eller uppmaningar till barnen kan påverka barnen till att dricka mindre alkohol” mot 84 procent i augusti.
 • 54 procent höll helt eller delvis med om att ”föräldrar kan begränsa barnens alkoholförbrukning genom att förbjuda dom att dricka alkohol” mot 44 procent i augusti.
 • 68 procent höll helt eller delvis med om att ”ungdomar som börjar dricka alkohol tidigt kommer att dricka mer än sina jämnåriga när de blir äldre” mot 63 procent i augusti.
 • 77 procent höll helt eller delvis med om att ”det är acceptabelt att föräldrar dricker alkohol när deras barn under 18 är närvarande” mot 81 procent i augusti.
 • 54 procent svarade att de ofta eller då och då ”kontrollerar om barnet har druckit alkohol när han/hon kommer hem från en fest på lördagskvällen” mot 49 procent i augusti.
 • 28 procent säger att dom aldrig har ”druckit alkohol då deras egna barn under 18 år varit närvarande” mot 19 procent i augusti.
 • 89 procent svarar att dom aldrig ”ensamma har druckit minst en hel flaska vin, fyra halvliters pilsner eller annan alkohol med motsvarande alkoholinnehåll då egna barn under 18 år varit närvarande” mot 84 procent i augusti.

Sosial- och helsedirektoratets fem goda råd till föräldrar lyder som följer:

 1. Sätt tydliga gränser
 2. Ge inte alkohol till ungdomar under 18 år
 3. Tala med andra föräldrar om gemensamma mål och gränser
 4. Tänk igenom dina egna gränser i förhållande till alkohol
 5. Visa att du bryr dig
Torgny Peterson


Apropå organiserad brottslighet

Enligt norska Kripos underrättelsetjänst har östeuropeiska kriminella grupperingar blivit mycket aktiva i Norge med följd att bland annat prostitution och narkotikasmuggling ökat kraftigt. ”Vi anser att situationen är mycket dyster”, säger Ole Petter Ekhaugen vid Kripos till norska Dagsavisen.

Enligt Kripos kämpar nu olika organiserade kriminella grupper om marknadsandelar i Norge. Speciellt noterar man hög aktivitet av litauiska medborgare. 2005 blev 549 litauiska medborgare föremål för rättsliga åtgärder i 615 ärenden, varav 32 narkotikabrott.

Du kan läsa mer om Norge och ’Prosjekt organisert kriminalitet’ här.

Torgny Peterson


Bodström har förstått vad det handlar om

Justitieminister Thomas Bodström har insett att den nationella och internationella organiserade brottsligheten är en faktor att räkna med på allvar. Ett resultat av insikten är ett mycket stort antal, högst relevanta, förslag om hur man ska möta hotet från den organiserade brottsligheten. Samtidigt som detta sker försöker elfenbensteoretikerna slå i sina böcker för att försöka hitta åtminstone något litet belägg för att ”detta kan väl ändå inte vara riktigt.”

De som hörs mest i den teoretiska hönsgården av motståndare för de omfattande åtgärder som krävs om det ska finnas en rimlig möjlighet ”att göra livet till ett helvete för de som ställer till ett helvete för andra” (för att tala med Tony Blair) är oftast de som aldrig varit i närheten av operativt arbete och har minimal kunskap om läget på det organiserade ’brottsgolvet’.

Den ’vanliga’ kriminaliteten håller sig i Sverige relativt konstant över tid, men den organiserade brottsligheten med internationella kopplingar är en brottslighet som svenska polisiära strategier och insatser inte dimensionerats för. Istället för konstant skäll från elfenbensteoretikerna borde Bodström förses med en rejäl dos uppskattning för att han faktiskt vågar utmana, inte bara den organiserade brottsligheten utan också de kriminalpolitiska betongfundamentalister som lever i sin egen lilla värld och som fortfarande tror att Sverige är något litet mysigt, obefläckat paradis i världens utkant.

Det nya förslaget om en ny verksamhet för att kartlägga och bekämpa den organiserade brottsligheten som presenterades av Bodström, rikspolischefen Strömberg och riksåklagaren Wersäll igår ska ses som en god början i jakten på de kriminella storparasiterna.

De som inte gillar det kan ju alltid ställa sig i kö till någon av TV:s morgonsoffor där det alltid finns möjlighet att ge uttryck för en dos indignation blandat med allmänt gnäll och fasansfulla profetior om vilken framtid vi stackars svenskar går till mötes, inte om den organiserade brottsligheten får härja fritt – nej då – i de teoretiska gnällspikarnas något slutna värld finns det bara ett riktigt stort hot och en stor fiende – Thomas Bodström.Torgny Peterson


Petar man i sig 40.000 ecstasytabletter får man räkna med problem

I februariutgåvan av Psychosomatics (Psychosomatics 47:86-87, February 2006) redovisar forskare vid London University vad som till dags dato förefaller vara ett av de mest omfattande och, ursäkta uttrycket, korkade intagen av ecstasy västvärlden skådat.

En nu 37-årig man använde ecstasy från det han var 21 och fram tills han fyllde 30. Under de två första åren tog han fem ecstasytabletter varje weekend. Därefter ökade han konsumtionen till en genomsnittlig daglig dos på 3,5 tablett under de följande tre åren. Hela ’ecstasyskalaset’ avslutades under en fyraårsperiod med 25 tabletter dagligen.

Undra på att karl’n fick problem.  40.000 ecstasytabletter har, enligt samma forskare, nämligen resulterat i omfattande, långsiktiga skador.

När mannen i fråga slutade använda ecstasy och en hel del andra droger, men fortsatte använda cannabis, började de mer långsiktiga skadorna att visa sig. Musklerna i hals och nacke blev stela. Han blev orolig, deprimerad och hade svåra panikattacker, blev paranoid och fick hallucinationer. Paranoian och hallucinationerna försvann och hans panikattacker minskade då han slutade använda cannabis.

De allvarligaste effekterna konstaterades beträffande minnes- och koncentrationsförmågan. Mannen förlorade tidsuppfattningen totalt och var oförmögen att komma ihåg fakta, till och med under korta tidsperioder.

Läkare bedömde hur detta påverkade hans dagliga liv och de kunde bland annat konstatera att han upprepade samma handlingar gång efter annan av det enkla skälet att han inte kom ihåg att han redan utfört dom. Ibland kunde han stanna upp mitt i en handling då han helt enkelt inte visste hur han skulle slutföra den.

Du kan läsa mer om ’Mr A’ i beskrivningen av ’Neurological and psychopathological sequelae associated with a lifetime intake of 40,000 ecstasy tablets’ i februarinumret av Psychosomatics här.

Torgny Peterson

21 ruttna politiker och tjänstemän bakom lås och bom

Hela kommunfullmäktige i Marbella har fått sparken. Korrupta politiker och tjänstemän i staden har ägnat sig åt likaledes korrupta affärer med mark- och fastighetssvindlerier.


Det är första gången den spanska regeringen använder sig av möjligheten att upplösa en stads kommunfullmäktige och i samband med beskedet att regeringen kommer att vidta den åtgärden nu på fredag meddelade vice premiärministern Marí Teresa Fernández de la Vega att ”Den här regeringen tolererar inte och kommer inte att tolerera eller skydda de som är korrupta.”

Enligt gällande regler måste nu nya val hållas inom tre månader. Under tiden ’sköts’ Marbella av speciellt utvalda från det närbelägna Malaga.

Hittills har 21 personer häktats i korruptionsskandalen och polisen har beslagtagit varor och kontanter värda hundratals miljoner kronor.

Fler länder borde kanske se över möjligheten att göra sig av med korrumperade politiker och tjänstemän.

Läs också Ruttna politiker och tjänstemän.

Torgny Peterson


Har någon hört talas om Senlis Council?

Har någon hört talas om Senlis Council? Antagligen ytterst få eftersom organisationen inte gör något större väsen av sig utåt. Organisationer som förespråkar liberalisering av narkotikapolitiken brukar inte göra det. Ungefär som Mike Trace, 'femtekolonnaren' som arbetade hos FN i Wien, är de redan 'liberaliseringsfrälsta' de som i första hand hälsas välkomna i den inre kretsen av Senlis.

Bland de som ägnar sig åt att studera narkotikapolitiska strategier är Senlis Council ett begrepp som omedelbart associeras med en liberalisering av narkotikapolitiken och, beträffande vissa deltagare i Senlis, med avkriminalisering och legalisering.

Vi hade tänkt vänta med att 'presentera' Senlis Council närmare men kommer att omvärdera tidsplanen för detta.
 

Är legalisering av opiumodling i Afghanistan en lösning på heroinproblemet?
Det hävdar Senlis Council, en tankesmedja som bl.a. verkar för en ”omformulering” av det internationella narkotikapolitiska ramverket. Bland Senlis portalfigurer finns bland annat den tidigare Interpolchefen Raymond Kendall.

Christina Gynnå. stf. narkotikapolitisk samordnare, argumenterar mot förslaget i en debattartikel publicerad i NAT, Nordisk Alkohol- & narkotikatidskrift nr 1/06, vol. 23.

Läs den!

Torgny Peterson

Ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada

Det blir ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada. Många nyttjare av produkten hade säkerligen hoppats att de löften om avkriminalisering som den tidigare liberala partiet utlovat om de vann valet i januari i år skulle verkställas, men så blir det alltså inte. Vi tackar för det.

Tvärtom så har den nya regeringen, under ledning av premiärminister Stephen Harper, deklarerat att arbetet för att krossa narkotikahanteringen tillhör ett av de högprioriterade områdena, tillsammans med bland annat åtgärder avseende hälsovård, skattesänkningar och barnomsorg.

Då Harper öppningstalade vid den årliga konferensen hos Canadian Professional Police Association igår sa han, ”Vi kommer inte att återinföra den liberala regeringens förslag om avkriminalisering av marijuana.”

Den liberala regeringen förlorade makten i Kanada vid valet den 23 januari efter att ha suttit vid makten i tolv år.

Torgny Peterson


Årsrapport från norska sprutrummet

Idag offentliggjorde Rusmiddeletaten i Oslo en rapport om verksamheten  i och vid den kommunala knarkarkvarten, eller ’sprøyterommet’, som den officiella norska benämningen lyder.

I och med dagens rapport redovisar man aktiviteterna under det första av de tre år som projektet ska pågå. Den rapport som publiceras idag utgör ingen utvärdering av verksamheten utan är snarare en resumé av fakta och subjektiva åsikter om det som hänt under det första året. Utvärderingen av verksamheten sköts av SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning).

Bakgrund
’Sprøyterommet’ på Tollbugata 3 i Olso öppnades den 1 februari förra året och är, som nämnts, ett treårigt projekt. Någon liknande inrättning har inte tidigare funnits i Norge och inte heller någon annanstans i Skandinavien.

Effekter?
Av rapporten framgår att det är svårt att säga något om effekten av ordningen med ett sprutrum efter ett års drift och rapportförfattaren ställer själv följande fråga: ”Hur mäter man om sprutrummet minskar infektioner, smitta, antal överdoser och dödsfall till följd av överdoser när brukarna troligtvis injicerar heroin och andra droger i lika stor eller högre grad på andra ställen än i sprutummet och under helt andra betingelser?”

Vad erbjuds?
 ’Sprøyterommet’ ska kunna erbjuda hygieniska förhållanden i samband med injiceringen, observation av användarna under och efter injicering och kunna ge råd och vägledning när det gäller injektioner. Dessutom erbjuds bland annat enklare hälsovård.

Öppningstider
’Sprøyterommet’ är för närvarande öppet 09.30-15.30 sju dagar i veckan under årets 365 dagar. Varannan tisdag stänger man 13.30 eftersom personalen har handledning. En onsdag i månaden stänger man kl. 14.00 på grund av personalmöte.

Vem/Vilka är ’sprøyterommet’ till för?
För att kunna använda lokalen måste man vara registrerad, vilket sker genom ett samtal med personalen som sedan bedömer ’den sökande’ och hur han/hon uppfyller ställda kriterier. Personalen säger i rapporten att de tycker att det frågeformulär som används är alltför omfattande och föga relevant i sammanhanget för att avgöra om någon ska bli registrerad eller ej. Hur som haver så har man använt sig av detta system för de cirka 300 som registrerats under första året.

Den genomsnittliga åldern på de som använder sprutrummet är 35 år. 23 procent är i åldern 20-29 år, 40 procent är i åldern 30-39 år och 26 procent i åldern 40-49 år. Under det första året har det funnits tre personer som varit under 20 år, och sju som varit 50 år eller äldre.

Regler
De regler som gäller finns i det så kallade brukarkontraktet, som alla som använder sig av ’sprøyterommet’ måste skriva under för att bli registrerad. Av kontraktet framgår bland annat att det är missbrukaren själv som har ansvaret för den narkotika han/hon tar och vad han i övrigt gör i lokalen, inte personalen.

Vissa regler är uppenbarligen svåra att hålla sig till. Så är det till exempel bara tillåtet att ha med sig en dos heroin, som kan variera från 0,05 gram till uppemot 1 gram. Flera av de som använder lokalen uppfattar nog detta som en  restriktiv regel eftersom de flesta heroinisterna är blandmissbrukare. Ofta ser man mellan fingrarna om inte gällande bestämmelser följs när det gäller den mängd man får ha med sig.
Praktiserande amfetaminmissbrukare har inte tillträde till faciliteten i den norska huvudstaden.

En annan regel som man haft svårigheter att upprätthålla är att det ska förflyta minst två timmar mellan gångerna en missbrukare använder lokalen. En annan regel, som bryts frekvent, är mobiltelefonförbudet.

De sanktioner personalen kan ta till vid ’regelbrott’ är ett samtal kring det aktuella problemet, att ge en varning eller avstängning för längre eller kortare period.

Besökare
Per den 31 januari i år hade man delat ut 314 ’användarnummer’ till 214 män och 100 kvinnor.
Efter ett år utförs 24 injektioner dagligen. Lägsta antalet för en dag är fem injektioner och högsta 50. Antalet injektioner är större på vardagarna än under helgerna. Sön- och helgdagar är det ’lågsäsong’.

Sedan oktober förra året har antalet injektioner per månad minskat, från 894 i oktober 2005 till 563 i januari i år. Någon säker förklaring till minskningen i antalet injektioner lämnas inte i rapporten.

I den senaste årliga rapporten från FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) riktas mycket skarp kritik mot Norge och INCB ”uppmanar regeringen att vidta omedelbara och nödvändiga steg för att garantera överensstämmelse i enlighet med de internationella fördragen för drogkontroll."

Du hittar hela årsrapporten från norska sprutrummet (på norska) här.

Källa: Ettårsrapport 1 feb 2005 – 31. jan 2006 Sprøyterommet Felttiltaket T3; Oslo kommune Rusmiddeletaten

Torgny Peterson

Krafttag i kampen mot organiserad brottslighet

Vid en presskonferens i dag på förmiddagen presenterade justitieminister Thomas Bodström, rikspolischefen Stefan Strömberg och riksåklagaren, Fredrik Wersäll, satsningarna mot grov organiserad brottslighet.
Tidigare har de stora resurstillskotten på polisen givit bland annat 1 500 fler poliser sedan 2000. Regeringen har också presenterat ett antal nya verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna som buggning, utökad telefonavlyssning, skärpt kontroll av vapen, skyddsidentiteter för poliser som arbetar ’under cover’ och utökat vittnesskydd.

Nu stärker regeringen organisationen inom Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten med bättre nationell samordning genom en ny enhet under Rikskriminalpolisen. Arbetet kommer att ledas av Peter Tjäder, tidigare chef för Länskriminalpolisen i Malmö, med stor erfarenhet av bland annat MC- brottslighet. Hans första uppgift blir att skapa en enhetlig bild av hur den organiserade brottsligheten  ser ut och hur den kan och ska bekämpas.
Polisen öronmärker också 120 miljoner kronor i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

”Detta blir ett viktigt led i kampen mot brottsligheten. Vi ser att organiserade ligor och MC-klubbar etablerar sig runt om i landet. Då måste samhällets förmåga att slå tillbaka vara lika hög i mindre orter som i de stora städerna” säger justitieminister Thomas Bodström.

Du kan se presskonferensen i efterhand här.

Läs också:
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004
Narkotikabrottslighetens organisationsmönster
Narkotikabrottsligheten öster om EU:s östra gräns
Penningtvätt och finansiering av terrorism

Torgny Peterson
Regeringen satsar ytterligare medel för åtgärder mot hedersrelaterat våld

Regeringen har beslutat att fördela 6,3 miljoner kronor för insatser som rör så kallat hedersrelaterat våld. Beslutet har fattats i samverkan mellan regeringen, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.

Beslutet innebär i korthet att
 • Domstolsverket får i uppdrag att anordna en särskild utbildning för att öka domarpersonalens kunskaper och kompetens när det gäller hedersrelaterade brott mot flickor och unga kvinnor samt pojkar och unga män. Tidigare har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra liknande utbildningssatsningar.
 • Ungdomsstyrelsen får i uppdrag stödja nätverksbyggande insatser för tjejjourerna och kompetensutveckling i frågor som rör så kallat hedersrelaterat våld. Insatserna ska särskilt inriktas på självorganisering av unga kvinnor som riskerar att utsättas för hot och våld. Insatserna kan också riktas till de tjejjourer, som i dag inte arbetar med frågor som rör så kallat hedersrelaterat våld, men som önskar utveckla en sådan verksamhet.
 • Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att föreslå och även genomföra insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och härigenom främja skolornas jämställdhetsarbete.
 • Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet får i uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens hela satsning mot så kallat hedersrelaterat våld.

  Fakta
  Regeringen har för perioden 2003-2007 avsatt 180 miljoner kronor för insatser mot så kallat hedersrelaterat våld riktat mot unga kvinnor och unga män, flickor och pojkar från deras nära anhöriga. I målgruppen ingår även homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner. Insatserna omfattar bland annat stöd till skyddat boende och förebyggande arbete över hela landet.

  Regeringen har även publicerat rapporten Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet - en kartläggning av åtgärder mot patriarkalt våld och förtryck, särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt transpersoner.

Friskt vågat - något vunnet?

JÄMO (Jämställdhetsombudsmannen) Claes Borgström vill att Sverige avstår från deltagande i VM på grund av den massiva slavhandeln som väntas i Tyskland i samband med VM i fotboll i sommar.


Av reaktionerna att döma idag, där ledarskribenterna avvaktar synpunkter (dom vill väl se vad deras läsare tycker först), är fotbollsfansen upprörda. Trots detta ska Borgströms krav inte avfärdas. Industrin för horor och harar, (eller för prostituerade, sexarbetare och bordellärer för känsliga lingvister) är en mångmiljardindustri som i omsättning enkelt kan konkurrera med fotbollsindustrin.

Som det ser ut idag vinner hor- och harindustrin över fotbollsmagnaterna. En majoritet av de som tvingats till arbete i den industrin betraktar sig nog däremot inte som vinnare. Men vem bryr sig, mer än JÄMO?


The football show must go on!


Rapport från Rusmiddeletaten i Oslo om den kommunala knarkarkvarten

Måndag den 3 april presenteras ettårsrapporten från Rusmiddeletaten i Oslo där vi bland annat kan läsa om Skanidnaviens första kommunala knarkarkvart – en inrättning dit heroinister är välkomna för att injicera medhavda varor.

Nu är det uppenbarligen inte helt enkelt för personalen att arbeta i den aktuella miljön fastän personalen har tillgång till extern vägledning var fjortonde dag, erbjuds massage en gång i månaden och får gratis frukt varje fredag. Låter personalvården som ett skämt? Kanske det, men det är dagens sanning - åtminstone om man få tro norska Aftenposten, som dessutom meddelar att det av rapporten framgår att det finns de som injicerar sig i halsen och ljumsken ”med skyhög risk för blodpropp och andra allvarliga skador.”

Huruvida besökarna får extern vägledning, massage en gång i månaden och gratis frukt på fredagaran framgår inte av Aftenpostens artikel.

Vi återkommer med ytterligare information om rapporten.

Artikeln i norska Aftenposten hittar du här.

Läs också ’Overdoser og stress’ från FMR (Forbundet Mot Rusgift) och
 ’Oslo struntar i FN:s kritik av injektionsrum’

Torgny Peterson


Mycket heroin i Köpenhamn

Dansk radio rapporterar idag att det finns osedvanligt mycket heroin i Köpenhamn. På några få veckor har polisen i Köpenhamnsområdet beslagtagit cirka 35 kilo heroin.

Polisen i Köpenhamn säger till Berlingske Tidende att de ansenliga mängderna kan tyda på att det har kommit in nya aktörer på narkotikamarknaden.

Torgny Peterson


Planerar ni barn? Undvik cannabis

I en studie kring effekterna av rökning av marijuana hos mannen och kvinnan i samband med konstgjord befruktning konstaterar amerikanska forskare att rökning av marijuana, oavsett när den ägt rum, har negativa effekter.

Den aktuella studien, som företogs för att undersöka om rökning av marijuana påverkar konstgjord befruktning, omfattade 221 par.

Den slutsats forskarna drar är att såväl tidpunkten för rökning av marijuana och mängden rökt marijuana har negativ påverkan vid konstgjord befruktning.

Du kan läsa mer om studien, ’A prospective study of the effects of female and male marijuana use on in vitro fertilization (IVF) and gamete intrafallopian transfer (GIFT) outcomes’ i American Journal of Obstetrics and Gynecology , Volume 194, Issue 2 , February 2006, Pages 369-376.

I en annan studie, utförd av forskare vid Queen´s University i Belfast, undersöktes effekten av THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) på spermafunktionen hos 78 manliga patienter. Också i den studien drar forskarna för marijuanarökande män mindre fördelaktiga slutsatser, nämligen att THC kan ha negativa effekter på den manliga fertiliteten.

Du kan läsa mer om studien ’Effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, the primary psychoactive cannabinoid in marijuana, on human sperm function in vitro’, här.

Torgny Peterson

Oenighet om fortsättningen på det tyska heroinprogrammet

Även om Tyskland har ett pågående program med distribution av statligt heroin till heroinister i några av Tysklands städer så är det ingalunda någon självklarhet att programmet kommer att vare sig bestå eller utvecklas eftersom motsättningarna mellan partierna i regeringskoalitionen är stora.

Nyligen rapporterade Berliner Zeitung om de fundamentala olikheterna i sättet att närma sig frågan.

Socialdemokraterna (SPD) försöker övertyga koalitionspartnerna CDU/CSU som dock är mycket tveksamma.

Maria Eichhorn, drogpolitiskt språkrör för CSU säger till Berliner Zeitung att ”man måste ställa sig frågan om det är riktigt att spendera så mycket pengar på en så liten grupp.” och Jens Spahn, hälsopolitisk expert från CDU, säger att ”vi får inte glömma bort att det här handlar om en legalisering av en illegal drog.”

Beträffande den slutgiltiga utvärderingen av det nuvarande heroinprojektet säger representanterna från CSU/CDU vidare att ”oavsett den [den slutgiltiga utvärderingen] består vår grundläggande skepsis mot distribution av heroin.

Tysklands tidigare drogtsar, Marion Caspers-Merk (SPD), numera statssekreterare i Tysklands hälsovårdsdepartement, är uppenbarligen irriterad över att man inte kan komma överens och säger till tidningen, ”om vi inte börjar nu med lagstiftningsarbetet kommer deltagarna [i det pågående heroinprojektet] åter att hamna på gatan och de illegala drogerna.”

Läs också Heroin till heroinister – om det tyska heroinprogrammet

Torgny Peterson


Penningtvätt och finansiering av terrorism

Brå (Brottsförebyggande rådet) har nu publicerat rapporten ’Penningtvätt och finansiering av terrorism’.

Kunskapen om betalningssystemens användning är viktig för att bedöma de risker som finns med penningtvätt och hur brottsligheten ska bekämpas. Särskilt viktigt är att belysa de så kallade alternativa betalningssystemen som står utanför myndigheternas kontroll. Användningen av alternativa betalningssystem i Sverige bedöms vara under utveckling. Frågan om att försöka utreda missbruket av betalningssystemen i Sverige har därför diskuterats. Mot den bakgrunden har Brå tagit initiativ till denna kartläggning.

Rapporten ’Penningtvätt och finansiering av terrorism’ hittar du här.


April, april...Är du blåst eller...?

Välkommen till ReageraMera och 1:a apriltävlingen där du eventuellt kan åka på en rejäl blåsning alternativt klara alla rätt.

Det hela är enkelt. Du ställs inför ett antal påståenden. Varje påstående har två alternativ - SANT eller FALSKT.

Du kan delta i tävlingen till och med måndag 3 april kl.18.00 då vi meddelar de korrekta svaren.

RSS 2.0