Polishelikoptrarna blir kvar i Stockholm

Om polisen och Försvarsmakten inte finner en tillfredsställande lösning på frågan som rör polisens helikopterverksamhet i Stockholm, avser regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa att det finns helikopterverksamhet i huvudstadsregionen. Med anledning av detta ger justitieminister Thomas Bodström följande kommentar:

"Polisens helikoptrar är ett viktigt stöd för flera av de arbetsuppgifter som polisen har. Det har förekommit uppgifter om att de helikoptrar som nu är baserade i Stockholm, ska flyttas till Göteborg. Det tycker jag vore helt orimligt. Självklart ska det finnas polishelikoptrar i huvudstadsregionen som snabbt kan användas vid värdetransportrån eller annan brottsbekämpning som kräver omedelbar insats. Det finns andra tänkbara platser som går att använda i väntan på en permanent lösning, nu när Berga inte är ett alternativ."

Regeringen satsar 13,5 miljoner kronor på insatser för att förebygga alkohol och droger inom arbetslivet

Regeringen har idag beviljat parterna på arbetsmarknaden - LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarverket - 10,5 miljoner kronor för att genomföra utbildningsinsatser för 5 000 personer om alkohol- och drogförebyggande arbete.  Målgrupp är chefer och skyddsombud.

Utbildningen ska stimulera ingångsättandet av alkohol- och drogförebyggande arbete på de egna arbetsplatserna.

Utbildningsinsatserna ska ske mellan hösten 2006 och våren 2007.

Regeringen har också beslutat att tilldela 3 miljoner kronor till Statens Folkhälsoinstituts s.k. Riskbruksprojekt. Pengarna ska användas till att höja kompetensen inom företagshälsovården när det gäller riskerna med alkohol.

Mellan 15 och 30 procent av sjukskrivningarna anses vara alkoholrelaterade.  Att arbeta alkohol- eller drogpåverkad ökar dessutom riskerna för arbetsplatsolyckor mycket påtagligt.

"Insatser på arbetsplatser betyder mycket för att hjälpa människor ur ett missbruk, och bidrar också till att minska riskerna för att fler ska få problem av sitt drickande. Dessutom leder det till färre sjukskrivningsdagar och tryggare arbetsplatser," säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Heldygnsvård av missbrukare mest frivillig

Socialstyrelsen meddelar att statistiken över kommunernas socialtjänst insatser för missbrukare visar att de missbrukare som får heldygnsvård till nästan 92 procent gör detta frivilligt. Men jämfört med 2004 minskade frivilligvården.  

Den vanligaste insatsen för missbrukare är behovsprövade öppna insatser. 

Bistånd i form av boende, öppna och frivilliga insatser redovisas bara som mängdstatistik. Man kan alltså inte utläsa hur många som har minst en av insatserna eftersom samma person kan få flera olika insatser.

En sammanfattning av skriften ’Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser år 2005’ hittar du här.

Vill du läsa hela materialet finns det här.


Torgny Peterson


Portugal öppnar kommunala knarkarkvartar

Ännu ett land träder nu fram och meddelar att man tagit ytterligare ett steg på vägen mot total uppgivenhet inför narkotikaproblemet. Den här gången är det Portugals regering som tycker att kommunala knarkarkvartar är en finfin idé.

Eftersom EU:s drogobservatorium ligger i Lissabon kunde man kanske slå två flugor i en smäll och inhysa en av Lissabons eventuella knarkarkvartar i deras lokaler. På så sätt skulle ju faktiskt en del av tjänstemännen där åtminstone kunna säga att dom faktiskt har sett en missbrukare 'live'.

Det kan vara värt att känna till att Portugal avkriminaliserade personligt bruk av narkotika år 2000.

Torgny Peterson


Kriminella försöker lura Nordea-kunder

Är du kund hos Nordea bör du se upp med ett epostmeddelande som undermåligt skolutbildade prånglat ut.

Meddelandet, författat på urusel svenska, bör knappast lura någon men för säkerhets skull nämner vi det ändå.

Meddelandet inleds på följande sätt:
_____________________________

God dag, bäste kund!För Nordea har sommar 2006 blivit en av de mest fulla med illegala operationer. Det blir allt oftare att den konfidentiella informationen om våra kunder intresserar svindlare. Det är rätt många som vänder sig till oss för att vi skyddar deras konto mot förlust av pengar."
_____________________________


Nordea känner redan till meddelandet. För ytterligare information besök den riktiga Nordeabankens hemsida på adressen http://www.nordea.se/sitemod/default/portal.aspx?pid=200000.

Torgny PetersonDen etiska kommunala knarkarkvarten

Kanadensiska debattörer blir alltmer desperata när dom nu har insett möjligheten att Vancouvers kommunala knarkarkvart 'Insite' riskerar att bommas igen.

Ytterligare ett tappert försök att ge frågan en kvasiintellektuell status kommer idag då en påstådd medicinsk etiker i kanandesiska media hävdar att "den federala regeringen har en etisk skyldighet att hålla öppet ett injektionsutrymme för missbrukare."

Detta 'etiska' nonsens uttalas av Margaret Somerville vid McGill-universitetet. I sin fortsatta utläggning förvränger hon det verkliga förhållandet och hävdar att "det kan helt enkelt inte vara så att [vi säger] att vi har en politisk plattform och den plattformen går ut på att ingen ska få hjälp på något sätt när det gäller drogrelaterat beteende eller drogrelaterad sjukdom."

Men vem har sagt det? Ingen! Vad man däremot sagt från den federala regeringen är att man ställer sig mycket skeptisk till 'Insite', däremot inte till att ge folk hjälp att sluta använda narkotika.

Somerville säger vidare att "I flera fall har vi inte lyckats minska användningen [av  narkotika]"..."Dom [missbrukarna] kommer att använda de här drogerna oavsett om vi försöker förhindra dom eller ej. Och då blir frågan - om så är fallet - vad behöver vi, utifrån etisk synpunkt, göra när det gäller harm reduction (skademinskning).

Somerville insisterar på att tillåta användning av narkotika i en kommunal knarkarkvart är en fråga om etik. Så tokigt kan det bli när akademiker sitter i sina elfenbenstorn och baserar åsikter på bristande insikter eller när politiker i brist på handlingsförmåga och rädda för att vara mainstream politiskt inkorrekta hänvisar just till samma insiktslösa teoretiker. 

Att det skulle vara mer etiskt att försöka förhindra användning av narkotika finns överhuvudtaget inte med i Somervilles och flera politikers förment etiska värld.

Vänta bara - snart kommer Somerville och hennes kamrater dragande med Milton och Locke och talet om frihet - frihet att knarka. Tala om etik!

Torgny Peterson
Åklagare överklagar friande dom i mål om rattfylleri

Den 26 augusti skrev jag bland annat om en 38-årig Umeåbo, som då han greps hade 1,49 promille i blodet och jag uppmanade Riksåklagaren att titta närmare på fallet då tingsrätten bedömde att han vid tillfället för körningen led av psykisk sjukdom och därför ogillade åtalet.

Nu har åklagaren beslutat att överklaga tingsrättens beslut. Assistentåklagare Niklas Jeppsson säger till Västerbottens Folkblad att "jag menar att uppsåtet går att styrka. Jag anser att mannen var medveten om att han körde bilen i onyktert tillstånd."

Vi följer den fortsatta utvecklingen och återkommer med ytterligare information så snart sådan finns tillgänglig.

Torgny PetersonStoppa fotbollshuliganerna!

"Det är tragiskt att alla som älskar fotboll ska behöva bevittna hur kriminella huliganer förvandlar en idrottsarena till ett slagfält", säger Johan Pehrson (fp), ordförande i justitieutskottet, med anledning av kalabaliken på Söderstadion i Stockholm igår kväll.   
 
"Hittills har endast en handfull personer portförbjudits till arenorna med hjälp av lagen om tillträdesförbud. Både polisen och fotbollsklubbarna har information om vilka som inte bör komma in på matcherna. Men mycket av informationen som klubbarna behöver för att ansöka om tillträdesförbud, får polisen inte lämna ut. Därför måste polisen själva få ansöka om tillträdesförbud så att fler våldsverkare stoppas i tid. Dessutom är det rimligt att även ungdomar som inte är straffmyndiga, d v s under 15 år, får portförbjudas från arenorna, om de misstänks för att befinna sig i huliganmiljöer." 
 
"Åklagarna ska kunna utfärda tillfälliga förbud så att klubbarna snabbt kan portförbjuda våldsamma personer, även om frågan inte är slutligt avgjord. Det behövs även en skärpning av straffet för överträdelse av tillträdesförbud så att den som bryter mot förbudet kan gripas och häktas." 
 
"De som bär skulden för kvällens våldsamheter har gladeligen låtit sig exponeras i direktsändning i TV och det borde finnas goda möjligheter att ställa dem till svars för våldet och sitt förakt för fotbollen. De bör också rimligen åläggas ekonomiskt ansvar för de skador de åsamkat", säger Johan Pehrson.

Rapport om brottsligheten i Vancouver

Idag offentliggjordes information om brottsligheten under 2005 i Vancouver, Kanada - en stad som när det gäller narkotikafrågor är välkänd bland annat för en mycket liberal narkotikapolitik och den omstridda kommunala knarkarkvarten 'Insite'. Det är inte för inte som Vancouver ofta kallas 'Vansterdam'

Av rapporten framgår bland annat följande:
* Polisen gjorde fler narkotikarelaterade ingripanden 2005 jämfört med 2004, varav 1,823 cannabisrelaterade brott (jämfört med 1,765 år 2004).

* Totalt ökade antalet rapporterade narkotikabrott med 3,4 procent under 2005 i jämförelse med föregående år.

* Misshandelsfallen ökade från 5,116 under 2004 till 5,411 under 2005.

Den intresserade hittar VPD (Vancouver Police Department) annual report här.

Är du statistikintresserad hittar du sådana uppgifter här.

Torgny Peterson

Irland i topp när det gäller stölder, inbrott och sexbrott

Uppgifter från den ännu inte publicerade EU-rapporten 'The burden of crime in the EU' har läckt ut och det visar sig att Irland ligger i toppen när det gäller stölder, inbrott och sexbrott.

I engelska Sunday Times kan du läsa mer i artikeln 'Ireland has worst crime rates in EU'.

Besök också:
Towards more accurate crime statistics

Läs också:
Organised crime situation report - Europe

Torgny Peterson

Mandom, mod och morske män - om anabola androgena steroider

Tommy Moberg och Gunnar Hermansson har författat boken 'Mandom, mod och morske män - Anabola androgena steroider - medicinskt, rättsligt och socialt'.

Tommy Moberg är socionom och doktorand på Göteborgs Universitet (institutionen för socialt arbete) och expert i frågor kring ungdom, dopning och missbruk. Tommy har lång erfarenhet av samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl a narkomanvård. Därutöver handleder och utbildar han på högskola, inom skola, socialtjänst och sjukvård mm.

Gunnar Hermansson är kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och ansvarar sedan 1994 för Rikskriminalpolisens kartläggning av missbruk och illegal handel rörande anabola steroider och andra läkemedelsdroger, både nationellt och internationellt.

I en introduktion av boken konstaterar man att missbruk av anabola androgena steroider (AAS) idag är mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad. Att tala om ett samhällsproblem är ingen överdrift i sammanhanget men våra styrande politiker har under många år undvikit AAS-frågan. Vi saknar sedan länge en samhällsdebatt om detta dolda missbruk som direkt och indirekt är mycket resurskrävande bl a inom sjukvården och rättsväsendet.

Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av anabola steroider.

Vidare är sambandet mellan AAS-missbruk och och våld numera ett vedertaget faktum, men mörkertalet är stort. I de flesta fall av gatuvåld eller våld mot kvinnor utreds inte en eventuell koppling till AAS-missbruk. 

Nyckelorden är kunskap och insikt. Boken 'Mandom, mod och morske män' belyser på 384 sidor ingående AAS-problematiken ur tre olika samhällsperspektiv - medicinskt, rättsligt och socialt.

Ur innehållet:
* effekter och bieffekter
* fysiska och psykiska hälsorisker
* AAS-missbrukets effekter på hjärnan
* AAS och beroende
* AAS som psykoaktiv drog
* behandling av steroidmissbrukare
* missbrukssituationen
* den illegala AAS-marknaden
* preparatkännedom
* våldsbrottslighet
* vem blir steroidmissbrukare
* preventivt arbete

I boken presenteras också några nationellt och internationellt genomförda och pågående forskningsprojekt.

Boken är avsedd att tjäna som en kunskapskälla om ett samhälls- och folkhälsoproblem som idag berör allt fler människor, såväl privat som i arbetslivet.

Du kan beställa boken, som kostar 282 kronor (exkl frakt och moms) genom att faxa, maila eller posta din beställning till

Media huset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 c,
415 02 Göteborg

fax: 031-848682
mail: order@mediahuset.se
tel: 031-7071930

Läs också:
Ökade insatser mot dopning
Styvpappa åtalas för mord

Torgny Peterson


XVI internationella AIDS-konferensen i Toronto 13-18 augusti 2006

Temat för årets konferens var ”Time to deliver” (ung. dags att leverera) och som vanligt var det många deltagare – ungefär 24 000 – från hela världen. Deltagarna var både forskare, byråkrater, kliniker, vårdpersonal inom sjuk- och socialvård, anställda och frivilligarbetare inom många olika typer av projekt (NGOs – Non-Governmental Organisations – kyrkor mm), aktivister i olika intressseorganisationer (hiv-positiva, homosexuella, missbrukare mm). Från Sverige deltog t.ex. folk från Socialstyrelsen, SIDA, Huddinge m.fl. infektionskliniker, Noaks ark, RFSL, svenska kyrkan. Sextio svenskar deltog. Ingen annan svensk än jag hade huvudintresset injektionsmissbruk och hiv.  

Föreläsningar, seminarier och posters återspeglar vidden i deltagarnas intressen och mångfalden gör att de flesta, liksom jag, försöker fokusera på sådant som är relevant för den egna verksamheten. Eftersom hiv-spridning bland injektionsmissbrukare f.n. dominerar i de områden som har den snabbaste spridningen hade detta område fått rätt mycket utrymme i konferensen, både vad gäller stora plenarföreläsningar (på morgnarna för alla deltagare) och i ett antal specialseminarier under dagarna. 

Kända personer som på olika sätt engagerat sig i frågan deltog också, såsom Bill Gates, Bill Clinton och Richard Gere.  

Det övergripande temat – Time to deliver – syftade huvudsakligen på att det är dags att alla som behöver ska få effektiv behandling. Där har man gjort en hel del framsteg. Bill Clinton har bl.a. i sin organisation arbetat med att få ner priset för mediciner (från 600 till 100 dollar per person och år på fyra år), men Bill Gates framhöll insiktsfullt att så länge epidemin fortsätter att sprida sig kommer vi aldrig att kunna behandla bort den – precis som med narkotikamissbruket,  tänkte jag. Bill Clinton sade också en bra sak, jag citerar ur minnet: ”People say to me: how are you going to stop this epidemic when a lot of irresponsible people go around spreading the virus all the time. I said: How can they be irresponsible when they don’t even know that they have the virus?” Sedan propagerade han för nya billiga snabbtest – där man kan få svar inom 15 minuter, och alltså inte behöver komma tillbaka för att få sitt provsvar. I Afrika, där det finns länder där hiv-prevalensen är upp emot 40% i den allmänna befolkningen, är ju hiv-testningen mycket viktig. I Botswana har man satsat på att rutintesta hela befolkningen. Där går man ut i byarna och erbjuder alla att testa sig. Man har förstås rätt att tacka nej, men gör man inte det blir man testad. Tidigare har man lagt stor vikt vid att all testning ska föregås av en noggrann rådgivningssession varefter personen ska underteckna ett ganska omfattande dokument för att försäkra sig om att han/hon är helt på det klara med vad det innebär att testa sig (begreppet Voluntary Counselling and Testing – VCT – står för det). Detta har försvårat och försenat testningen eftersom många tvekar att skriva under – och kanske har svårt att tillgodogöra sig informationen. Man har spekulerat mycket i att kvinnor är rädda att bli utstötta etc, men i Botswana ser man nu att motståndet inte alls är så stort när proceduren blir enklare. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer i Botswana framöver med hiv-prevalensen för det landet tillhör f.n. de värst drabbade. 

En hel del kretsade också kring begreppet ABC (Abstinens before marriage – Be faithful – Condomize) som George Bush ställt som krav för de länder som får del av det generösa bidrag som hans administration anslagit. Det fanns mycket berättigad kritik men också en del positivt att säga om denna kampanj. SIDA ordnade ett litet kvällsseminarium kring detta tema där frågorna problematiserades på ett intressant sätt. Kritiken går mest ut på att denna strategi inte är till så stor hjälp för många riskutsatta kvinnor i Afrika, som håller sig till både A och B, men blir smittade av sina män som varken tillämpar A, B eller C. Här hoppas man på nya metoder som kvinnor själva kan ha kontroll över, t.ex. ”microbicides”, alltså lokalt verkande antivirala medel som stoppas upp i slidan före samlag samt ett slags pessar. Kondomer för kvinnor finns ju redan men tycks inte ha fått någon större spridning. 

När det gäller ett skyddande vaccin finns fortfarande inget genombrott. Det innebär att det ligger minst 10 år framåt i tiden, eftersom det tar så lång tid att fastställa att ett vaccin är både säkert och skyddande. Forskningen fortsätter dock och mycket av de icke kommersiella fondernas pengar slussas dit, eftersom läkemedelsföretagen helst satsar på bromsmediciner, eftersom det lönar sig bäst. 

När det gäller hiv och injektionsmissbruk har ju både WHO och UNAIDS antagit Harm Reduction som sin officiella strategi och på denna konferens var det Alex Wodak som var uttolkare och talesman för denna strategi. Han började med att slå fast att ”The scientific debate on Harm Reduction is now over – time to deliver” (jag kände mig apostroferad där). I sin stora plenarföreläsning redogjorde han för innebörden i Harm Reduction strategin som är följande: 1) Utbildning, 2) Sprutbytesprogram 3) Substitutionsbehandling. Detta är basen. Nästa steg är att erbjuda hiv-behandling för alla smittade injektionsmissbrukare. Den viktigaste forskningsuppgiften angav Wodak är att hitta droger som kan fungera som underhållsbehandling vid kokain- och amfetaminmissbruk. På de olika seminarierna återkom sedan en begränsad skara personer som på ett eller annat sätt belyste hur Harm Reduction tillämpas i praktiken och i vilken utsträckning det vunnit insteg runt om i världen. Det framgick att de flesta länder (utom USA, Thailand och några till) har accepterat Harm Reduction som strategi men att i Asien var den faktiska åtkomligheten för missbrukarna ännu låg (0-15% i olika länder). Målsättningen är att 60% av alla missbrukare skall nås. Det största problemet för att sprida Harm Reduction angavs vara ”Punitive actions against IDUs” – alltså polisingripanden mot missbrukare eller som Wodak uttryckte sig: ”excessive reliance on drug law enforcement”. Man var också mycket missnöjd med att FN:s kontrollorgan för efterlevande av narkotikakonventionerna (International Narcotics Control Board) ännu inte accepterat Harm Reduction strategin. Det angavs som ett mål att få INBC dithän.  

Från Ryssland rapporterades om projekt med behandling av hiv-positiva missbrukare med bromsmediciner, där det dock mellan raderna framgick att det inte var så lätt att få dessa att acceptera och fullfölja hiv-behandling och att samarbetet med Harm Reduction-teamen (sprutbytena alltså) inte gick så bra. En företrädare för ”Global Fund”, som finansierar projektet, frågade försynt om dom hade någon strategi för att få ett större deltagande i behandlingen inför nästa verksamhetsår. Dom hade inget svar på det. Mycket utrymme gavs också till ett projekt med sprutrum (SIS – Safe Injection Sites) i Vancouver, ”Insite”, som ansågs mycket framgångsrikt. Dom har 12 bås och har öppet 18 tim/dygn och attraherar företrädesvis tunga missbrukare, som där får hjälp med i genomsnitt 600 injektioner per dygn. Man har i studier visat att deltagarna minskat antal injektioner per dygn och även antal tillfällen då de delar verktyg. Man har övervakat 361 000 injektioner totalt och har hittills inte haft ett enda dödsfall. Detta uttalande resulterade i stående ovationer på seminariet. Problemet nu är att tillståndet för Insite löper ut i september och den nya regimen är inte så tilltalad av detta projekt, så det riskerar att stängas ner. Pga detta uppmanades deltagarna på seminariet att delta i en gatudemonstration på onsdagen i Toronto (jag hade förhinder). Jag ställde en enda fråga på ett av seminarierna nämligen varför hiv-testning och rådgivning inte ingick som en del i ”grundpaketet” för Harm Reduction eftersom det gör det för alla andra riskgrupper. Jag fick till svar (i stort sett samma som för 8 år sedan i Genève) nämligen att missbrukarna inte har tillgång till missbruksbehandling (läs substitutionsbehandling), hiv-behandling samt att de blir ännu mer diskriminerade om det visar sig att de är hiv-smittade.  Det är alltså inte ”bortglömt” utan noga övervägt och uteslutet. Det sägs givetvis inte att man inte får eller bör testa, men det har ingen hög prioritet.  

Inte i något sammanhang talades det någonting om att begränsa spridningen av narkotikamissbruket, utan Wodak påpekade i stället vilka enorma ekonomiska resurser den internationella droghandeln omsätter och man skulle därmed förstå att detta var ingenting man överhuvudtaget kunde påverka, utan bara lindra skadeverkningarna av, ungefär som naturkatastrofer. Det förekom ingen debatt, ingen opposition (utom mitt ynkliga pip) mot Harm Reduction programmet på denna konferens. I allmänna föredrag talades givetvis om behovet av utökad hiv-testning i riskpopulationer och bekämpandet av underliggande ”driving forces”, till vilka man ju utan tvekan måste räkna spridningen av injektionsmissbruk. Det sorgliga är att alla som inte intresserar sig för subepidemin bland injektionsmissbrukarna är så okunniga och ointresserade av just missbruk, att man inte tycker sig kunna utmana dem som tagit denna fråga på entreprenad. Mellan fyra ögon har jag inte träffat någon (som inte tillhör de ”redan frälsta”) som inte håller med om behovet att hiv-testning av injektionsmissbrukare och vikten att fortsatt kamp mot narkotikamissbruket på alla nivåer. 


Jag ser det som att Sverige har en mycket viktig uppgift att sprida våra erfarenheter av att bekämpa hiv bland injektionsmissbrukare utifrån en helt annan strategi än Harm Reduction, nämligen en strategi där kampen mot narkotikan är överordnad och där gängse epidemibekämpningsåtgärder tillämpas, där hiv-testning och smittspårning utgör basen. Vi har lyckats få ner hiv-prevalensen bland heroinmissbrukarna i Stockholm från >50% 1985 till ca 5% idag med denna strategi. F.n. ligger huvudansträngningen på att publicera en kritisk analys av sprutbyteslitteraturen i en vetenskaplig tidskrift.  


Kerstin Käll

överläkare Med.dr.

Linköpings Universitetssjukhus


Kanadas hälsovårdsminister på Sverigebesök

Kanadas hälsovårdsminister, Tony Clement, besökte Sverige i veckan där han bland annat, enligt ambassaduppgifter, träffade Björn Fries från Mobilisering mot narkotika. Här hade Sverige haft en rejäl möjlighet att presentera sin narkotikapolitik i ett internationellt sammanhang, men av outgrundliga skäl har man hållt helt tyst. Inte en enda svensk tidning har berört det hela. Däremot rapporterar kanadensiska media om det hysch-hysch som omgav besöket i Skandinavien.

Som bekant sliter knarkförespråkarna i Kanada hårt för att underlätta missbruk av narkotika bland kanadensiska missbrukare och mest aktuellt på deras agenda just nu är att se till att Vancouvers kommunala knarkarkvart, 'Insite', får ett fortsatt liv efter 12 september då dess framtida öde ska avgöras.

Kanadas premiärminister Stephen Harper har, med all rätt, uttalat stor skepsis mot den kommunala knarkarkvarten och det är inte uteslutet att en stängning kommer att ske.

Vi förutsätter att svenska representanter i samtal med Clement också förordat en stängning.

Torgny Peterson


Dessa 'brott' bör undersökas närmare av Riksåklagaren

Vad som 'normalt' skulle betraktas som brott har i två fall fått resultat som förtjänar en närmare undersökning av Riksåklagaren (RÅ).

I första fallet rör det sig om en 21-åring i Östersund som hade narkotikaklassade tabletter i fickan då han greps. I domstolen hävdade 21-åringen att byxorna inte tillhörde honom och att någon annan person måste ha lagt dit tabletterna. Åtalet ogillades.

I det andra fallet rör det sig om en 38-årig Umeåbo som då han greps hade 1,49 promille i blodet. Då tingsrätten bedömde att han vid tillfället för körningen led av psykisk sjukdom ogillades åtalet.

Som sagt - de här två fallen bör granskas ärmare av RÅ.

Torgny Peterson


Äntligen! Francisco Javier Arellano-Felix är gripen

Efter att ha dominerat den mexikanska knarkhandeln under ett decennium är nu Francisco Javier Arellano-Felix gripen. Han greps på en fritidsbåt söder om Cabo San Lucas, Baja California Sur i Mexico.

Den här skurken har förstört mängder av människoliv då han varit ytterst (o)ansvarig för import av hundratals ton kokain och marijuana till USA och dessutom enorma mängder metamfetamin och heroin.

En belöning på fem miljoner dollar hade utfästs för hans gripande.

Francisco Javier är den yngste av de fyra Arellano-Felix-bröderna, som tillsammans har kontrollerat den mexikanska drogkartellen sedan slutet av 1980-talet. Francisco Javier tog över verksamheten i mars 2002 efter att hans två bröder Benjamin och Ramon oskadliggjorts (Benjamin greps i mars 2002 och Ramon dödades i Mexico i februari 2002). Den fjärde brodern, Eduardo är på flykt och det är bara att hoppas att han grips så snart som möjligt, vilket innebär att hela ledningen för den mycket våldsamma Arellano-Felix-kartellen är krossad.

Ännu en betydelsefull seger i arbetet för att krosa den mexikanska knarkhandeln.


Torgny Peterson


Äldre kvinnors missbruk ett glömt problem

"Äldre kvinnors missbruk av läkemedel och alkohol är ett glömt problem!" Det säger Barbro Westerholm (fp), riksdagskandidat från Stockholm, med anledning av IOGT/NTO:s utfrågning av de politiska partierna om alkohol- och narkotikapolitik idag.


"Kvinnor köper med ökande ålder i betydligt högre utsträckning än män ut recept på beroendeframkallande läkemedel. När det gäller alkohol visar Socialstyrelsens statistik att fler äldre kvinnor än förut söker vård på grund av alkoholrelaterade diagnoser, t.ex. leverskada.
Även bland änkor har missbruket ökat. En studie visar att nästan en tredjedel av alla änkor tar till alkohol för att lindra sorgen. Det är en kraftig ökning jämfört med för tio år sedan. Ett samband mellan alkoholbruk och lugnande läkemedel fanns också i änkestudien: änkor som tar alkohol för att lindra sorgen tycks också ta lugnande mediciner."


"I länder som Kanada, USA och Frankrike är intresset helt annat för äldre kvinnors beroendeproblematik än i Sverige. Där har man också utarbetat program för hur man bäst hjälper äldre kvinnor med alkohol- och läkemedelsproblem, något som vi saknar i Sverige. Vi saknar också kunskap om vad som ligger bakom utveckling av beroenden i högre åldrar. Det är hög tid att vi skaffar oss den kunskapen", säger Barbro Westerholm (fp).


Knarksmugglande islänningar

Det är inte varje dag isländska medborgare omtalas som knarklangare i större format och det är inget vi heller önskar se mer av, men nyligen har två fall inträffat som kanske bör resultera i viss ökad uppmärksamhet på en del flighter.

De två fallen gäller försök till smuggling av narkotika från respektive till Brasilien där de två personer det gäller för närvarande sitter häktade.

Den ene är misstänkt för försök att smuggla ut två kilo kokain från Brasilien.

Den andre greps i måndags då han försökte smuggla in 12 kg hasch på en flight från Amsterdam till Sao Paulo.

Förstår du isländska kan du läsa mer i artikeln 'Tveir Íslendingar í haldi í Brasilíu' här .

Torgny Peterson

Ingrid Burman utsedd till ordförande för Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids

Regeringen har i dag utsett Ingrid Burman till ordförande för Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids. Rådet, som lyder under Socialstyrelsen, kommer bland annat att ha i uppgift att informera, samordna och följa upp de insatser som görs lokalt, regionalt och nationellt för att förebygga hiv/aids.

Rådet kommer också att verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga.

Ingrid Burman är i dag ordförande i socialutskottet i riksdagen. Hon tillträder den 1 september.

Ny länspolismästare i Uppsala - Erik Steen

Regeringen har idag utsett Erik Steen till länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala län.

Erik Steen avlade juristexamen 1978 och genomgick tingsmeritering vid Umeå tingsrätt perioden 1978-1981. Han arbetade därefter som föredragande vid försäkringsrätten för Norra Sverige under ett år.

Efter genomgången polischefsutbildning har Erik Steen arbetat inom polisorganisationen som polissekreterare i Västerbotten 1982-87, som polisintendent i Umeå 1987-1992 och som biträdande länspolismästare i Västerbotten 1992-1998. Sedan 1998 har Erik Steen varit länspolismästare vid Polismyndigheten i Västerbottens län.

Erik Steen har haft många centrala uppdrag bland annat som ordförande i den av Civildepartementet begärda översynen av polisens stämningsmannaverksamhet åren 1988-89 och som ordförande i polisens utvecklingsråd 2004-2005.

Erik Steen tillträder den 1 oktober 2006.

New York-modellen införs i Bollnäs

I Bollnäs har man nu fått nog av den ökande brottsligheten. Tidningen Ljusnan rapporterar att polisen i Bollnäs reagerar mot den ökade brottsligheten och vice ordföranden i polisstyrelsen, Kenneth Nilshem, säger till tidningen att "Polisen kommer att satsa kraftigt på Bollnäs framöver. Mottot är nolltolerans."

Ett lovvärt initiativ som borde uppmärksammas på flera andra håll.

Nu väntar vi bara på uttalanden från Sarnecki & Co i någon av TV:s morgonsoffor om hur meningslöst det är att göra det man tänker göra i Bollnäs, men som tur är avgörs inte insatserna i TV:s morgonsoffor och inte heller i media utan i det här fallet på lokalplanet - så Bollnäs - stå på er!

Stå på er även om Dagens Nyheter kommer att smygbevaka vad ni har för er i Bollnäs.

Häromdagen rapporterade Dagens Nyheter om den, i deras ögon, fasansfulla ökningen av längden på fängelsestraff. Kan man tänka sig - en ökning med hela 60 procent! Ökningen blir inte speciellt dramatisk om man tittar på vad det egentligen handlar om för ökning under de senaste tio åren - från ett genomsnitt på knappa nio månader för tio år sedan till strax över ett år och två månader 2005.  

Tempora mutantur nos et mutamur in illis.

Läs också:
Om fuskande forskare
Flummig Sarnecki missar poängerna

Torgny Peterson
 

Stängs den kommunala knarkarkvarten efter den 12 september?

Beslut om Insite, Vancouvers kommunala knarkarkvart där missbrukare får injicera medhavd narkotika, kommer att tas inom kort då försöksperioden tar slut den 12 september.

Med näbbar och klor försvarar Vancouvers nuvarande och tre tidigare drogtoleranta borgmästare fortsatt öppethållande.

Kanadas premiärminister Stephen Harper har uttalat stor tveksamhet inför en fortsättning och våndas förmodligen över att fatta ett beslut som inte behagar förespråkarna.

På samma sätt som tidigare menar jag att kommunala knarkarkvartar är ett av de värsta exemplen på narkotika- och hälsopolitiska fattigdomsbevis och när man dessutom börjar tala om att skapa värdighet för missbrukare genom att inrätta kommunala knarkarkvartar har man totalt missuppfattat situationen.

I den kanadensiska debatten försöker man lura i medborgarna att det bara skulle finnas två alternativ för att hantera missbrukssituationen - 1. att stödja en fortsättning av Insite eller 2. att låta missbrukarna fortsätta sitt missbruk ute på gatorna. Om dessa är de enda två alternativen inom kanadensisk missbruksvård så är det dags för Kanada att på allvar ifrågasätta såväl förmåga till kreativa insatser som innehållet i insatserna för att hjälpa missbrukare ur missbruket.

Hur skulle det vara om man började sanera de tio kvarteren i Vancouvers East Side där öppen försäljning och öppet missbruk av narkotika sedan flera år tillbaka är ett 'naturligt' inslag? Hur skulle det vara om man satsade de miljoner, som nu satsas på att underlätta missbruk, på att istället erbjuda hälsundersökningar, tandvård, omgående möjligheter till avgiftning och fortsatt vård, arbetsträning/arbete, utbildning, beredskap för snabba insatser 24 timmer per dygn?

Då, och först då, skulle man möjligen kunna tala om harm reduction. Dagens system med tillåtelse att inneha narkotika för bruk i den kommunala knarkarkvarten är harm production snarare än harm reduction.

Torgny Peterson

Mijailovic ska stanna i Sverige!

”Anna Lindhs mördare ska avtjäna sitt straff i Sverige”, säger folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson, med anledning av att den serbiska regeringen på tisdagen har svarat ja på den livstidsdömde Mijailovic tidigare begäran om att få avtjäna straffet i Serbien.
 
”För det första så är Mijailovic skyldig till mord på vår utrikesminister och hans dåd riktades därmed också mot Sverige som nation. För det andra saknar Serbien påföljden livstids fängelse och det är oklart hur hans straff skulle komma att omvandlas om han förflyttades. I grunden är det en riktig princip att icke-svenska medborgare ska avtjäna sina straff i hemländerna, men i Mijailo Mijailovics fall saknas skäl för att tillgodose detta önskemål.”
 
”Att låta Anna Lindhs mördare förflyttas till ett land där han sannolikt har sympatier bland vissa extrema politiska grupper för det utrikesministermord han begått och dömts för är för mig helt främmande”, säger Johan Pehrson.

Dundersuccé för CANNABISDOTCOM

Lanseringen av den nya bloggen www.cannabisdotcom.blogg.se blev en dundersuccé med så många besökare att det stundtals tog lång tid att komma dit.

Du är välkommen till cannabisdotcom, som enbart handlar om cannabisrelaterade frågeställningar.

Cannabisdotcom uppdateras dagligen, ibland flera gånger per dag.

Torgny Peterson


Miljonsatsning på förebyggande insatser i Jämtland, Norrbotten och Södermanland

Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika satsar drygt två miljoner kronor på att utveckla det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i totalt nio kommuner i Jämtlands, Norrbottens och Södermanlands län.

Projektet går under namnet "3x3", vilket ger en vink om att tre kommuner i vardera tre län har valts ut för att arbeta med drogförebyggande åtgärder under två år. De utvalda kommunerna är: Luleå, Piteå, Jokkmokk, Östersund, Strömsund, Härjedalen, Katrineholm, Oxelösund och Nyköping.

Tanken är att de utvalda kommunerna ska bland annat förstärka sina insatser med tillgångsbegränsning. Andra arenor kan vara skolan, krogen och föreningslivet.

Målen är att minska berusningsdrickandet, att skjuta upp alkoholdebuten, att färre ska pröva narkotika och att kommunerna ska bli bättre på att upptäcka personer med alkohol- och narkotikamissbruk.

"Det finns idag vetenskapliga bevis för att ett lokalt förebyggande arbete har effekt", säger Håkan Leifman på Mobilisering mot narkotika

Cannabis med hög THC-halt nästa stora narkotikaproblem

I ett uttalande till Reuters, citerat av bland annat The Australian, säger Sandeep Chawla, chef för UNODC:s forskningsenhet i Wien, att cannabis med hög THC-halt blir nästa stora utmaning för narkotikabekämpningen.

Chawla konstaterar att "detta är något vi ignorerat så länge..nu finns odjuret hos oss och vi vet inte hur vi ska hantera det."

Sandeep Chawla förväntar en fortsatt ökning av användning av cannabis under innevarande år och betonar att det är ett stort misstag att inta en mjuk hållning till cannabis.

Torgny Peterson

Effekter av hög THC-halt i cannabisprodukter

En holländsk studie. 'A double-blind, randomized, placebo-controlled, cross-over study on the pharmacokinetics and effects of cannabis', innehåller intressant information om mätningar av THC-halten i holländsk marijuana, sk nederwiet.

Systematiska mätningar av THC-koncentrationen i nederwiet från holländska s k. coffee shops avslöjar att den genomsnittliga THC-koncentrationen har ökat stadigt från ca 8,6% i december 1999-januari 2000 till 17,7% i december 2004-januari 2005.

Enligt Korf (Korf DJ, Wouters M, Benschop A och Ginkel van Sterke wiet. Blow gedrag, schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis. 2004. Amsterdam, Nederländerna, Rozenberg Publishers) finns det olika sätt att röka cannabis. Den grupp som förmodligen ställs inför de största riskerna, enligt rapporten, är relativt unga cannabisrökare som eftersträvar den högsta känslan av berusning. Dom begränsar inte sin konsumtion, har en tendens att dra djupa halsbloss och röker hela 'jointen' själva. I åldrarna 15-35 är aktuellt bruk av cannabis i Nederländerna särskilt högt, 11,8%.

De som ingår i den aktuella studien, vuxna cannabisrökare i åldern 18-45 år representerar rökare som strävar efter att uppnå en 'stabil' känsla av att vara 'hög' och med måttliga psykedeliska och avslappnande effekter. Enligt rapporten delar dom ofta 'jointen' med andra.

Enligt den holländska rapporten medför rökning av cannabis som innehåller högre THC-halt en dosrelaterad ökning av fysiska effekter (ökad hjärtverksamhet och minskat blodtryck) och psykomotoriska effekter (långsammare reaktionsförmåga, fler misstag i samband med tester, försämrad motorisk kontroll och ökad dåsighet).

Cannabis från andra länder än Nederländerna, i huvudsak producerad utomhus, innehåller i genomsnitt 5,5% THC säger man i rapporten. En anledning till ökad oro i Nederländerna är utvecklingen av hydroponiska tekniker för odling av cannabis inomhus. Denna odlingsmetod har gett en ökning av THC-halten i nederwiet. Under åren 2000-2005 har den uppmätta THC-halten ökat med nästan 100%, från 16% till nästan 30%.

Du kan läsa hela rapporten (på engelska) här.

Torgny Peterson

Narkotikahundar på krogen

Att narkotika förekommer på krogar på flera orter är ingen nyhet lika lite som att vapen förekommer på krogar.

För att stävja förekomsten av vapen på krogen har flera krogar installerat utrustning för att upptäcka gäster som eventuellt har sådana med sig.

Precis lika effektivt skulle arbetet mot narkotika kunna bedrivas vid entrén till krogen med hjälp av narkotikahundar, som både har en preventiv effekt och som naturligtvis också upptäcker narkotikan.

Eftersom restauranger är privata inrättningar föreligger inga hinder att använda narkotikahundar i omedelbar anslutning till entrén. Gäster upplyses om att narkotikahundar arbetar på krogen X och på så sätt har varje enskild gäst möjlighet att välja om han eller hon ska besöka krogen eller ej.

Någon mindre seriös krogägare kanske oroas av risken för minskad tillströmning av gäster om ett sådant system skulle existera. Möjligen är det så, men jag är övertygad om att seriösa krogägare inte vill ha knark på sin krog.

I England har det nu också blivit allt vanligare att såväl föräldrar som skolor och företag använder narkotikahundar för att upptäcka narkotika. 

I England är det Detect International K9 Support Services som står för tjänsten och som på beställning tar med utbildade förare och narkotikahundar för sök i bostäder, skolor och på företag. Från DIK9 rapporteras att man hittills har genomfört 211 narkotikasök i bostäder och att efterfrågan ökar. Utöver narkotikasök i bostäder har företaget också levererat sina tjänster till 43 skolor. Ett bostadssök i England kostar från 675 kronor medan skolsök kostar från 2.000 kronor. Det första narkotikasöket i en skola är kostnadsfritt. Om skolan sedan vill ha ytterligare sök kan man teckna ett 12-månaderskontrakt. 

Är du som krögare eller annan näringsidkare intresserad av att utnyttja en narkotikahund för att stävja förekomsten av narkotika är du välkommen att höra av dig på telefon 08-501 64 073.


Två helt färdigutbildade narkotikahundar som tar alla preparat står till förfogande och ytterligare tre är färdigutbildade inom kort.

Läs också:
Krogägare vill ha stöd mot kokainet
Krogar agerar mot droger i lokalerna
Nytt grepp med knarkspanare på krogen


Torgny Peterson


FN-bibliotek online med narkotikarelaterad lagstiftning

Visste du att FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har ett bibliotek online där du kan hitta narkotikarelaterad lagstiftning i relation till FN:s narkotikakonventioner, från olika länder i världen?

Databasen innehåller lagstiftning så långt tillbaka som 1948 och kommer att uppdateras regelbundet med ny lagstiftning. Lagtexterna i databasen finns tillgängliga på ett eller flera av språken engelska, franska och spanska.

Index över de sökbara länderna hittar du här.

I en kommentar säger UNODC att man är medveten om att det finns brister och misstag i databasen. Upptäcker du sådana kan du rapportera dom via det här formuläret.

Läs också FN:s narkotikakonventioner (svensk text)
Allmänna narkotikakonventionen 1961
Psykotropkonventionen 1971
Narkotikabrottskonventionen 1988

Torgny Peterson

ADHD och amfetamin till fångar - nya avslöjanden om Norrtäljeprojektet

ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten fick underkänt av både Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Det var oetiskt och ovetenskapligt. En närmare titt i de dokument som drogprojektet grundas på avslöjar än mer om det vansinniga experimentet.

I mängder av tidningsartiklar har det under de sista åren dykt upp påståenden om att "forskning visar" att många fångar och missbrukare "har ADHD."

Hur denna "forskning" går till och vad den grundas på har vi inte fått veta, men vi får en bra uppfattning om hur det faktiskt går till i dokumenten om Norrtäljeprojektet - ett projekt där de runt 250 fångarna på Norrtäljeanstalten skulle preliminärundersökas för ADHD och där 30-40 av dem (skrivna i Stockholm) skulle väljas ut för amfetaminbehandling med preparatet Concerta.

Hur många fångar skulle inte känna igen sig om de fick höra att ADHD innebär att: man har svårt att planera sin tillvaro, komma i tid, sköta sin ekonomi och hålla ordning; och att humör och känslor kan vara svåra att styra?

Finns det någon enda fånge som tycker att motsatsen stämmer in på det liv de fört utanför fängelsemurarna: lätt att planera sin tillvaro, lätt att komma i tid, inga problem med att sköta sin ekonomi eller hålla ordning, eller med att ha humör och känslor under kontroll?

Och finns det någon enda människa överhuvudtaget som inte tycker sig ha en släng av ADHD om det får veta att "tillståndet" bland annat innebär: "Ibland kan det vara ganska lätt att koncentrera sig, t ex om man gör något som känns roligt och stimulerande. Men det kan vara mycket svårare att göra saker som uppfattas som tråkiga och enformiga." Vem kan inte skriva under på att det är mycket svårare att göra saker som är tråkiga och enformiga än saker som är roliga? (I den neuropsykiatriska världen är alltså detta ett "symtom".)

Och vad skulle man som fånge tycka om man efter denna information om vad ADHD innebär också får veta att "Risken att hamna i missbruk och kriminalitet är ökad hos en del personer med obehandlad ADHD?"

Med andra ord - en sådan beskrivning skulle fånga in i stort sett alla som inte "givits möjlighet att få en diagnos tidigare" (som det heter med neuropsykiatriskt språkbruk).

Det här är inget skämt, inget försök till humoristisk omskrivning av den neuropsykiatriska informationen om vad ADHD innebär - det ÄR den beskrivning av ADHD "i vardagen" som psykiatrikerna i projektet vill ge de intagna på Norrtäljeanstalten, skriver Janne Larsson

Du kan läsa mer om nya avslöjanden om Norrtäljeprojektet här.

Granska skojarna i pokerbranschen

Tre personer från Nätpokerbolaget Multipoker är, enligt chefsåklagare Christina Greiner, misstänkta för skattebrott efter att ha hållit undan en halv miljard kronor från beskattning i Sverige. 

Greiner säger med anledning av det aktuella ärendet till SVT att det finns anledning att utreda fler pokersajter. 


Med tanke på att pokersajter, online casinon och andra casinon, och annat spel och dobbel också för den delen, är alldeles utmärkta instrument för penningtvätt så bör dessa utsättas för kontinuerlig granskning.

Det går inte att utesluta att en sådan granskning skulle kunna generera enorma skatteintäkter till men för skojarna men till gagn för samhället och dessutom hjälpa en och annan spelnarkoman.


Torgny Peterson

Organiserad brottslighet i Kanada

The Criminal Intelligence Service i Kanada har nu publicerat rapporten ’2006 Annual Report on Organized Crime in Canada’. 

Av rapporten framgår att det i Kanada finns närmare 800 grupperingar som ägnar sig åt organiserad brottslighet och det är inte längre enbart kanadensiska storstäder som drabbas av den organiserade brottsligheten. 

Några slutsatser från rapporten: 

Den organiserade brottslighetens struktur
Det finns ingen dominerande struktur när det gäller den organiserade brottsligheten i landet. Strukturerna varierar – från hierarkiska grupperingar, t ex motorcykelgäng – OMG (Outlaw Motorcycle Gangs) till löst sammansatta grupper där verksamheten styrs av enskilda personer. 

Den organiserade brottslighetens kapacitet
Den kriminella kapaciteten inom de olika grupperna varierar. Grupper med hög kapacitet utgörs bland annat av asiatiska kriminella grupper i British Columbia (B.C.) och södra Ontario, en del italienska kriminella grupperingar i Ontario och Quebec, vissa Hells Angels-avdelningar i B.C., Ontario och Quebec och utöver detta flera självständiga grupperingar utspridda över hela landet.

Grupperingar med lägre kapacitet är ofta mer synliga än de med högre kapacitet och använder dessutom mer synligt våld, som ofta utgör en risk för allmänheten. 

Penningtvätt
Enligt the International Monetary Fund tvättas årligen mellan 22-55 miljarder dollar i Kanada. För genomförande av omfattande penningtvättverksamhet engageras ofta professionella ekonomer och flitig användning av växlingskontor och skalbolag förekommer. 

Organiserad brottslighet och narkotika
Omkring 80 procent av Kanadas identifierade kriminella grupperingar ägnar sig åt narkotikarelaterad brottslighet och av dessa ägnar sig ett mindre antal kriminella grupperingar åt odling av marijuana, framställning av narkotika, import av narkotika och omfattande distribution av narkotika. Marijuana är den drog som används mest i Kanada och som dessutom produceras mest inom landet, främst i B.C., Ontario och Quebec.

Det finns stor efterfrågan på kokain, än så länge främst i storstadsområden. Kokainet smugglas antingen direkt från de länder i Sydamerika där kokainet produceras eller via transitländer i Karibien, via Mexico eller USA.

Heroin smugglas till Kanada från producentländer i sydost- och Sydvästasien och Sydamerika. De grupper som sköter den här sortens verksamhet har ofta nära kulturella- och/eller familjeband.

Produktion och distribution av metamfetamin märks speciellt ibland annat B.C.

Ecstasy framställs i ökad omfattning i Kanada och smugglas sedan till bland annat USA, Japan och Australien. 

Ekonomisk brottslighet riktad mot enskilda individer och företag
De kriminella grupperna fortsätter i ökad omfattning att stjäla finansiell information från enskilda individer och företag för att den vägen komma åt pengar. Detta sker på en mängd olika sätt –manipulering av kortläsare i butiker, intrång i företagens databaser, eller genom köp av ’tjänster’ på svarta marknaden som säljer stulen information.

Enligt the Canadian Bankers Association resulterade kontokortsbedrägerier under 2005 i förluster på 201 miljoner dollar. 

Människohandel
Smuggling av människor och människohandel förekommer men i liten utsträckning vid en internationell jämförelse. 

Stölder av fordon
Varje år stjäls omkring 170,000 fordon i Kanada. Enligt the Insurance Bureau of Canada hittas cirka 70% av de stulna fordonen, men bilar av mer exklusiva märken försvinner ofta ur landet i containrar, som skeppas ut från hamnarna i Vancouver, Montreal och Halifax. 

Kriminella gatugäng
En stor del av rapporten ägnas åt Kanadas kriminella gatugäng, som man idag menar utgör en växande del av landets organiserade brottslighet. I Kanada består de kriminella gatugängen oftast av unga män i åldern 20-30 år med likartad etnisk bakgrund och specifika kännetecken för den egna gruppen, t ex tatueringar, klädsel, inträdesritualer mm.

Toronto är en knutpunkt för landets kriminella gatugäng där omkring 80 av de strax över 300 hittills kända gatugängen är verksamma. Kriminella gatugäng finns i idag i stort sett över hela landet.

De strax över 300 kända gatugängen uppskattas ha cirka 11,000 medlemmar. 

Den intresserade kan läsa hela rapporten här

Torgny Peterson

Welcome to DI6

The drug problem is a truly global problem and as I have been working on the international scene for many years I have received a large number of emails over the years from people who would like to learn more about the present international drug scene. People in Scandinavia as well as people abroad have asked me to continue to share updated news on drug related information, research, news, views and reviews, comments and trends in English, which I have already done for many years through lectures, articles, and as a guest on numerous talk shows on the radio and on television. 

There are no more than 24 hours a day but with help from colleagues based worldwide I will  provide extensive coverage, in English, on drug related issues. I´ll provide an exact date for the launch of this new initiative within a few days. 

The legalisers are busy trying to undermine the UN Conventions ahead of UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs - at present scheduled to take place in 2008) and they work hard to try to convince people that decriminalisation or legalisation of some or all drugs would be an option to what they prefer to call 'the war on drugs'.

Whatever you call it, 'the war on drugs' as well as the 'war on terrorism' will obviously continue for years to come whether we like it or not.

Defending restrictive drug policies in line with the UN Conventions on drugs is also defending democracy. It´s an ongoing process every day of the year. There is no time for complacency. There is no reason whatsoever to accept that a small number of people are doing their best to create mayhem, destabilise democracies and create misery for millions of people should their insidious agenda to legalise drugs become reality. It is also important to keep in mind that there are close links between the drug trade, terrorist activities, smuggling of weapons and human trafficking.

I have decided not to set up another blog to cover material in English as a large number of Scandinavian residents would like to have access to material in English in an easy way, hence the best of two worlds in one blog. Welcome back!

I hope you will benefit from the information I will be providing. Please return to this blog frequently to find out about any updates in English.

The abbreviation DI6 stands for Drug Information 2006

Should you have any questions please feel free to contact me at reageramera@gmail.com

Torgny Peterson

All användning av tobak är farlig

Medicintidskriften Lancet rapporterar i en artikel idag att all användning av tobaksprodukter, oavsett intagningssätt, är farlig för hjärtat.

Den goda nyheten är att risken för hjärtattacker minskar över tid efter att man slutat röka såvida man inte rökt mycket eller väldigt mycket då riskerna för hjärtattacker enligt de kanadensiska forskarna kvarstår under många år.

Resultaten är baserade på studier av 27 000 personer i 52 länder.

Torgny Peterson


Krossa doping!

'Krossa doping - ring 1800 645 700' är det budskap ASADA (Australian Sports Anti-Doping Authority) ger till allmänheten och aktiva då organisationen uppmanar till total utrotning av doping.

Ordföranden för ASADA, Richard Ings, säger till 'The Australian' att allmänhetens gensvar då man öppnade jourtelefonen har resulterat i avgörande information kring idrottsmän inom ett antal idrottsgrenar.
"Jourtelefonen har förvisso varit en stor framgång och hjälper oss i våra pågående undersökningar", säger Ings till tidningen.

Kanske något för Riksidrottsförbundet, Mobilisering mot narkotika eller Folkhälsoinstitutet?

Besök också:
ASADA
Drugs noose tightens around cheats

Torgny Peterson

Så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten

Folkpartiet presenterade för en stund sedan sin rapport om bekämpning av den organiserade brottsligheten. 

I rapporten, ’Så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten’, presenterar Folkpartiet ett åtgärdspaket som sammanfattas enligt följande: 

1. Brottsbekämpning kräver fler välutbildade, erfarna och motiverade poliser. Vårt mål är att det ska finnas 20 000 poliser i Sverige. 

2. Polisen behöver moderna verktyg. Inför buggning. Genom att polisen får använda hemlig rumsavlyssning ökar möjligheterna att döma dem som leder och organiserar den grova brottsligheten när det gäller handel med narkotika, vapen och människor för sexuella ändamål. 

3. Provokation bör i högre grad vara tillåten för polisen för att komma åt den grova brottsligheten. Det bör inte vara ett krav att alla andra utredningsmetoder är uttömda för att provokation ska vara tillåten. 

4. ”Go for the money”. Utöka möjligheterna till förverkande av pengar eller egendom vid allvarlig brottslighet som knarkbrott, människohandel, samt förmögenhetsbrott och utpressning. 

5. Bekämpa de kriminellas fusk med skatter och bidrag. Starta ett myndighetsgemensamt ”projekt Al Capone” där Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan,Polisen, Tullen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten tillsammans med kommuner och länsstyrelser samverkar under ledning av en nationell antifuskkommission.Öronmärk 50 miljoner kronor årligen för detta ändamål. 

6. Fördjupa samarbetet mellan skattemyndigheter och polis i andra länder för att komma åt fuskarna. 

7. Tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Sätt stopp för unga personers brottskarriär. Alla brott ska utredas, även när gärningsmannen är under 15 år.Samhället ska göra klart att bötning som förekommer bland tonåringar är ett allvarligt brott som inte accepteras. 

8. Skärpta straff är generellt ingen lösning, men riskpremien för de yrkeskriminella måste öka. Därför ska organiserad brottslighet värderas som en än mer försvårande omständighet än idag vid straffmätningen. 

9. Polisen behöver mer ”insiderinformation”. Det är rimligt att en person som lämnar sådana uppgifter om sin egen medverkan till polisen att grova brott kan klaras upp,eller till och med förhindras, får en strafflindring. Det ska löna sig att erkänna.

10. Skärp lagstiftningen mot människohandel. Kravet på att gärningsmännen ska ha använt sig av otillbörliga medel ska slopas. Öronmärk 20 miljoner kr årligen till polisens arbete mot människohandel. 

11. Fortsätt kampen mot knarket. Jämställ dopningsbrott med narkotikabrott. Satsa på tullen och ge polisen förutsättningar att verka ute på fältet för att störa ut knarkrelaterade brott. Förebygg drogmissbruk och skapa drogfria fängelser. 

12. Stärk skyddet för brottsoffer, vittnen och personal inom rättsväsendet. Inrätta ett europeiskt program för vittnesskydd och brottsoffers säkerhet. Utöka lagen om besöksförbud och kriminalisera stalking. 

13. Ge hotade bättre skydd för den personliga integriteten. En sekretessmarkering som görs vid en myndighet ska kunna omfatta alla myndigheter. Inför tydliga sanktioner mot telebolag som bryter mot tystnadsplikten och lämnar ut hemliga telefonnummer till obehöriga. 

14. Bekämpa utpressningsbrotten. Garantera säkerheten för offer och vittnen. 

15. Bekämpa värdetransportrånen. Skärp straffen för förberedelse och försök till grovt rån.Skillnaden i straff mellan fullbordat brott och försöksstadiet är idag för stor. Rån med oladdat vapen eller attrapper ska kunna bedömas som grova. 

16. Skärp straffen för penningtvätt. 

17. Skärp vapenlagstiftningen. Inför ett centralt vapenregister och ge polisen möjlighet att i enskilda fall samköra vapenregistret med vapeninnehavarregistret så att vapen och innehavare kan identifieras även om de inte är registrerade inom samma polismyndighet. 

18. Öka det nordiska polissamarbetet. Polisen ska få ökade möjligheter att inom vissa ramar verka på varandras territorium. 

19. Sverige behöver samordna och kraftsamla mot brottslighet, terrorism och andra kriser.Skapa ett nationellt underrättelsecentrum för att samordna och utveckla de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot den grova brottsligheten. 

20. Öka det internationella samarbetet inom EU mot organiserad brottslighet. Samarbetet inom Europol och Eurojust bör fördjupas. 

Är du intresserad av att läsa hela rapporten kan du få den via epost genom att skicka ett meddelande till reageramera@gmail.com. Glöm inte att uppge din e-postadress. 

Läs också:
Organiserad brottslighet i Sverige 2005
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004 

Torgny Peterson

Utredare tillsatt för att granska vanvård och övergrepp inom den sociala barnavården

Göran Johansson förordnas som särskild utredare för att granska vanvård och övergrepp inom den sociala barnavården

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson har förordnat utredaren Göran Johansson som särskild utredare i Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05). Göran Johansson har tidigare bland annat varit särskild utredare för utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer.

I uppdraget ingår att granska och dokumentera övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården genom att bjuda in till intervjuer och i anslutning till dessa erbjuda psykologiskt stöd. Utredningen kommer dessutom att ha beredskap för att ta emot samtal från drabbade per telefon. Det rör sig om handlingar som även vid tiden för händelsen skulle ha bedömts som brottsliga. Övergrepp och vanvård som inträffat så nyligen att de faller inom åtal ska inte omfattas av uppdraget.  Utredaren ska i så fall verka för att de blir behandlade inom rättsväsendet och av tillsynsmyndigheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2008.

Kjell Nordström ska utvärdera statens stöd till idrotten

Idrottsminister Bosse Ringholm beslutade i dag att utse Kjell Nordström, riksdagsledamot från Skara, till särskild utredare av statens stöd till idrotten.

I uppdraget ingår att utreda vilka effekter det direkta statsstödet samt bidragen från Svenska Spel har och hur dessa effekter stämmer överens med de mål som regeringen och riksdagen angivit.

Utredningen ska bland annat belysa idrottens betydelse för folkhälsan, särskilt betydelsen för barns och ungdomars hälsa.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2008.

"Statens stöd till idrotten har fördubblats under de senaste fem åren. Mot den bakgrunden är det viktigt att ta reda på om stödet till idrotten har de effekter som regeringen och riksdagen beslutat", säger Bosse Ringholm i en kommentar.

Isobel, Hanne och knarket

Samma ledarskribent i Expressen som författade förra veckans skröna om att alkohol är farligare än hasch är i farten igen. Den här gången är hon grinig på polismyndigheten i västra Götaland och det faktum att polisen i Göteborg ägnar sig åt att jaga några stackare som använt kokain. 

Isobel skriver i Expressen att ” Kokain är en rätt läskig drog. Den är vansinnigt beroendeframkallande och till skillnad från exempelvis cannabis, men i likhet med alkohol, kan den göra användaren aggressiv. Men de berörda friidrottarna var inte aggressiva. De verkar, helt fredligt, ha tagit några linor på en fest.” 

Peace – sisters and brothers – peace! Det förefaller som om Isobel tycker att det är OK att använda kokain ”helt fredligt”. Hon behöver uppenbarligen skolas i narkotikapolitiska frågor och hon är inte ensam. Det finns en faslig massa tyckare i journalistkåren och dessa tillsammans med aktiva användare av narkotika får det att låta som om det är ungefär lika ofarligt att använda narkotika som att peta i sig ekologiskt odlade morötter. Expressen aktar sig noga för att referera vad forskning i dag faktiskt vet om narkotika och narkotikamissbruk. Istället väljer man att låta Isobel svepa iväg och en icke namngiven person i Göteborg stolt tala om hur enkelt han kan fixa kokain på fem minuter – då har man inte mycket att vara stolt över. En kvasipolitisk touch får det hela genom att man låter partiledaren för Unika partiet, sannaingssägaren med erfarenhet - Linda Rosing - i tabloidpressen meddela att en förklaring till användningen av kokain kan vara att man vill vara ’cool’. Ska bli intressant att se vilka politiska slutsatser Rosing och hennes kamrater i partiet drar av en sådan insikt.    

I Dagens Nyheter skriver Hanne Kjöller under rubriken ’Populistpoliser med kändisar som polertrasor’ att ”De långtgående växlar som dras på historien i Göteborg är just långtgående. Men tillslaget betyder ingenting för friidrotten och heller ingenting för arbetet mot dopning. Däremot betyder en fällande dom förstås allt för de individer som möjligen satsat på en karriär inom antidopnings-sfären.” Tillslaget hade inte betytt något om det inte getts uppmärksamhet, men uppmärksamheten har gjort att tillslaget kommer att betyda mycket såväl i debatten om friidrotten som för arbetet mot dopning, vilket enkelt kan konstateras om man studerar media sedan händelserna i Göteborg. Kanske är det i det sammanhanget dags för en och annan populistjournalist fräscha upp och polera eventuella narkotikapolitiska kunskaper.   

Klas Friberg, chef för länskriminalpolisen i Västra Götaland kommenterar i dagens Expressen, under rubriken ’Rätt att ingripa mot knarkande kändisar’, gjorda ingripanden i Göteborg och konstaterar bland annat att ” Ledarna [ i Expressen och Dagens Nyheter] tycks bygga på bristande kunskap om vad som faktiskt hänt i Göteborg, samt på okunskap om skillnaden på lagstiftande och verkställande makt i Sverige.” Är det enda skälet eller finns det andra? 

Läs också:
Dåliga vetenskapliga kunskaper om droger hos Expressen
Spanarna på Avenyn
Populistpoliser med kändisar som polertrasor
Rätt att ingripa mot knarkande kändisar 

Torgny Peterson

Bedrövligt att det inte finns tillgång till rena sprutor i fängelser!

Alex Wodak, känd legaliseringsförespråkare från Australien, har varit på AIDS-konferens i Toronto och i ett anförande under en av konferensens plenarsessioner sa Wodak att till och med i länder där harm reduction tillämpas så existerar knappast tillgång till rena sprutor i fängelserna.

Vilken bedrövelse detta måste vara för alla seriösa kriminalvårdare och socialarbetare?! I vissa kretsar anses det tydligen självklart att en person som dömts till fängelse ska ha tillgång till rena sprutor.

Tvärtom bör kontrollen i fängelserna ökas för att se till att tillgången på narkotika, och därmed 'behovet' av sprutor, elimineras. Det bör inte vara någon övermänsklig uppgift att komma till rätta med narkotikaproblemet i fängelsevärlden eftersom det i stort sett bara finns ett antal sätt att få in narkotika i fängelser - via försändelser, vid besök, i samband med permissioner, inkastat 'material eller införsel med hjälp av korrumperad personal. Eller är det så illa ställt att det blir 'lugnare' i fängelserna om intagna har möjligheten att använda narkotika och att man därför är måttligt intresserad av att ta tag i problemet på allvar? Det finns skäl att fundera, inte minst efter att ett antal 'kriminalvårdare' vid Pentonville-fängelset i London för några dagar sedan fick sparken med omedelbar verkan efter att ha varit intagna 'behjälpliga'.

Wodak, tidigare president för the International Harm Reduction Association, kallar tillgång till rena sprutor i fängelser för harm reduction. Harm production vore en mer korrekt benämning.

Torgny Peterson 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Torsdagen den 17 augusti presenterar den särskilda utredaren Masoud Kamali slutbetänkandet från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 'Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning' (SOU 2006:79).

Utredningen har haft i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering.

Prisade idrottsmän allt mindre prisvärda

Sven Nylander, numera avskedad direktör för organisationen Ren idrott, erkänner idag att han använde kokain i Göteborg på den fest där Patrik Sjöberg också deltog och använde kokain, och att detta inte var det enda tillfälle då Nylander använt kokain.

I ett uttalande igår sa Björn Fries, nationell drogsamordnare från Mobilisering mot narkotika att "Det här rör sig om offentliga personer som utgör förebilder för många barn och ungdomar. Det är därför extra skamligt och helt oförsvarbart om det visar sig att de har använt narkotika"..."Jag välkomnar beslutet att stänga av honom från arbetet i Ren idrott tills polisens utredning är klar. Man kan inte företräda en antidrogorganisation om man samtidigt är misstänkt för narkotikabrott."

Nylander är numera inte bara avstängd utan också avskedad.

Polisens utredning kring ärendet är ännu inte slutförd.

Torgny Peterson

Narkotikasituationen i Afghanistan

Under mitt besök i London hade jag möjlighet att samtala med Afganistans minister ansvarig för arbetet mot narkotika, Habibullah Qaderi, och hans talesman, Zalmay K. Afzali (som för övrigt skrivit boken 'Terrorism - The Inside Story' som kommer ut den 28 augusti), och också lyssna till den föredragning om den narkotikapolitiska situationen i Afghanistan som ministern gav.

Om du är intresserad av att ta del av föredragningen (på engelska) skickar du ett meddelande till reageramera@gmail.com där du uppger namn, eventuell myndighet och epostadress.

Torgny Peterson

Ny vetenskaplig narkotikapolitisk tidskrift

I september kommer den första utgåvan av 'The Journal of global drug policy and practice', utgiven av the Institute on Global Drug Policy och The International Scientific and Medical Forum on Drug Abuse.

Redaktörer är två amerikanska läkare, Eric A. Voth, MD, FACP och David A. Gross, MD.

Inför lanseringen meddelas att den vetenskapliga tidskriften är "a peer-reviewed, scientific, free online publication enabling public and private entities, clinician and non-clinician, professional and consumer to participate in the exchange of valuable information about drug policy and practice while sharing different cultural attitudes and perspectives on this global challenge."

Med kunskap om de två redaktörernas omfattande kunskaper inom området och kontakter med det internationella forskningssamfundet är jag övertygad om att tidskriften kommer att utgöra ett värdefullt bidrag i den narkotikapolitiska debatten.

Jag återkommer med datum då den första utgåvan publiceras på Internet.

Torgny Peterson

Björn Fries: "Skamligt om det stämmer"

Regeringens narkotikapolitiske samordnare, Björn Fries, reagerar kraftigt på uppgifterna om att flera friidrottstjärnor testats positivt för narkotika.

"Det här rör sig om offentliga personer som utgör förebilder för många barn och ungdomar. Det är därför extra skamligt och helt oförsvarbart om det visar sig att de har använt narkotika", säger Björn Fries.

En av de misstänka friidrottarna, en f.d. aktiv, är en framträdande gestalt inom rörelsen Ren idrott som arbetar mot narkotika och dopning. Han har bland annat varit redaktör för en bok om dopning som Mobilisering mot narkotika har finansierat.

"Jag välkomnar beslutet att stänga av honom från arbetet i Ren idrott tills polisens utredning är klar. Man kan inte företräda en antidrogorganisation om man samtidigt är misstänkt för narkotikabrott", säger Björn Fries.

Kosovo största lagerplatsen för heroin

Enligt Blic finns de största lagerplatserna för heroin i Kosovo och Metohija men också i Sadzak.

Blic citerar uppgifter från chefen för bekämpning av organiserad brottslighet i området, Dusan Bogosavljevic, som tillägger att det inte bara är narkotikasmuggling som utgör ett problem utan också penningtvätt, vapensmuggling och människohandel.

I Blic talar Bogosavljevic om tre smugglingsvägar för heroin, kokain respektive marijuana


Heroin
Heroinet kommer från Afghanistan via Turkiet och sedan vidare till Kosovo och Metohija, Sandzak och centrala Serbien och sedan vidare mot västeuropa. En annan bäg är också via de tidigare sovjetrepublikerna till västeuropa.

Kokain
Kokain kommer med fartyg från sydamerika och lastas av i Portugal och Spanien. Därifrån transporteras det vidare till västeuropa. Från Spanien kommer också kokain till Serbien. Omkring 20 procent av det som kommer till Serbien stannar kvar i landet medan resten transporteras vidare till Italien och Tyskland.

Marijuana
Marijuana distribueras från Albanien via sjön Skadar och Montenegro till vårt område och sedan vidare via Novi Pazar.

Besök också:
UNMIK


Torgny Peterson


Arbetet mot cannabis måste intensifieras

Det finns idag tillräckligt vetenskapligt underlag för att konstatera att cannabisproblemet måste bekämpas med all kraft. Trots detta, vilket ingalunda är ovanligt i andra sammanhang heller, envisas ett fåtal debattörer i Sverige och ett större antal sådana utomlands att vi måste hitta 'pragmatiska och innovativa' (deras favoritfloskler) att bekämpa narkotikaproblemet i allmänhet. En av dessa 'innovativa och pragmatiska' metoder skulle i deras värld innebära legalisering av narkotika.

Ytterligare bränsle i den debatten fick den nyligen publicerade listan över olika drogers så kallade 'farlighet', som presenterades av en kommitté i det brittiska parlamentet. Eftersom jag befinner mig i England har jag haft rikliga möjligheter att noggrant läsa den brittiska pressen och det har inte varit speciellt avancerat att upptäcka att brittiska media tagit ställning i frågan och för den som kanske inte hängt med i debatten under de senaste åren så är det främst The Independent och The Guardian, ivrigt påhejade av The Economist som står på legaliseringssidan.

Att vara 'politically correct' är väsentligt för många oavsett vilka konsekvenser det får och mer kluvna media, som t ex The Daily Telegraph, väntar lite för att se vart vinden blåser innan man bestämmer sig helt. I dagens Telegraph gör man på förstasidan stor affär av en enkät, besvarad av tre tusen personer, där man konstaterar att "allmänheten har en avslappnad inställning" till cannabis.

I likhet med kriget mot terrorism kan vi räkna med att det så kallade kriget mot narkotika kommer att pågå under flera år framöver och det finns inga skäl att dra sig ur en sådan kamp mot narkotika för att några mediala narkotikadilettanter ondgör sig över att tusentals användare av cannabis 'drabbas' av detta, som dom säger, 'orättfärdiga krig'.


Flera debattörer både hemma och utomlands talar om att alkohol och tobak skapar många gånger större problem än narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet. Visst är det så. Två legala droger skapar problem som är oerhört omfattande och ändå menar dessa narkotikadilettanter att vi ska lägga sten på börda genom att legalisera cannabis!?


Det är dags för Sverige att intensifiera kriget mot narkotika. Det anses förmodligen inte politiskt korrekt av fega politiker och insnöade journalister, men missbruket av cannabis riskerar idag att eskalera i omfattning, vilket skulle resultera i ännu fler tragiska människoöden, ökade kostnader för hela samhällsapparaten och en på sikt ohanterlig situation, som skulle ge ytterligare bränsle åt förespråkare för legalisering. Men vi är ingalunda där idag. I Sverige finns ett massivt stöd för att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik, vilket utgör en god grund för ett framgångsrikt arbete mot narkotika.

Jag kommer inom kort att underlätta tillgång till information om cannabis (forskning, prevention, behandling, politiska beslut, beslag mm), ett arbete som egentligen borde ligga på den statliga myndighet som bär det yttersta ansvaret för samordningen av arbetet mot narkotika - mobilisering mot narkotika. I avvaktan på att Mobilisering mot narkotika etablerar en omfattande kampanj mot cannabis bidrar jag och mina kollegor mer än gärna till att sådan information och en sådan kampanj blir verklighet.


Torgny Peterson


AIDS-konferensen i Toronto

Idag, söndag 13 augusti, startar en mycket omfattande AIDS-konferens i Toronto, Kanada. Över 20.000 deltagare finns på plats.

Du hittar hela konferensprogrammet här.

Torgny Peterson

Om fuskande forskare

”Hur är det ställt med forskarnas etik? Hur hanterar universitet, institutioner och enskilda forskare forskaretiken? Kan vi lita på forskarna och deras resultat? Vad händer på lång sikt med kunskapstillväxten och vad händer om förfalskade resultat tillämpas?” 

Frågorna ställs i en debattartikel i Dagens Nyheter och är väl värda att tas på allvar. Inom den så kallade ’forskning’ som dragit slutsatser om det förtjänstfulla, nationalekonomiska draget att legalisera narkotika är frågeställningarna i debattartikeln i Dagens Nyheter väl värda att begrunda – hur är det ställt med forskarnas etik?  

Vid känner sedan länge till otaliga exempel på ’köpta’ forskare inom tobaks- och läkemedelsindustrin och även om det fortfarande finns någon kvar som imponeras av professorstitlar så är en sådan egentligen ingen garanti för något mer än att vederbörande förhoppningsvis behärskar forskningsteknik och som belöning för genomfört värv kan utnämnas till professor. 

När det gäller forskning kring narkotikarelaterade frågor publiceras sådan forskning ofta i vad som anses vara en prestigefylld skrift, The Lancet. Men faktum är att The Lancet inte klarat av att sortera bort skumraskforskare så håll ögonen öppna och fortsätt att ifrågasätt och granska och läs gärna debattartikeln, ’Vi har fått en forskarkultur som tummar på hederligheten’, i Dagens Nyheter. 

Författarna hävdar, med all rätt, ”Än mer skrämmande är att det har visats (Science 2006) att artiklar som avslöjats som fusk och dragits tillbaka av tidskrifter fortsätter att citeras långt senare. Av­slöjanden om fusk tränger inte igenom trots medial uppmärksamhet. Den förvrängda kunskapen fortsätter att påverka tänkandet, kunskapsutvecklingen och kanske också tillämpningar.”

Det finns flera sådana exempel inom den narkotikarelaterade forskningen. 

Läs också:
Flummig Sarnecki missar poängerna


Torgny Peterson


Dåliga vetenskapliga kunskaper om droger hos Expressen

I en ledare i Expressen i veckan hävdas en del besynnerligheter värda att kommentera.

Expressen skriver bland annat att ”Länge ignorerades forskare när de exempelvis förespråkade sprutbytesprogram och medicinsk drogavvänjning framför ideologisk.”

Jag har ingen aning om hur ideologisk drogavvänjning går till och konstaterar vidare att åsikterna om sprututbyte och medicinsk drogavvänjning ingalunda ignorerats, tvärtom – de har i allra högsta grad diskuterats, däremot finns det idag ringa fog för att påstå att sådana insatser har någon avgörande inverkan på narkotikaproblemet.  

Jag är i London och har i veckan bland annat träffat ett stort antal forskare och andra, bland annat från Vancouver i Kanada, som idag har Nordamerikas största sprututbytesprogram. Där har sprututbytesprogram inte haft det minsta av den effekt som Expressen eventuellt skulle vara intresserad av. Jag återkommer till detta vid ett senare tillfälle. 

Skribenten i Expressen fortsätter, ” Men en sak får man fortfarande knappt tala om. Att vissa droger kanske inte borde vara förbjudna alls. För varför ska något vara olagligt om det inte är farligt för vare sig individ eller samhälle? Om det till skillnad från exempelvis alkohol inte leder till aggressivitet? Om det inte är mer beroendeframkallande än Coca-Cola?”

Kommentaren tyder på att skribenten är i total avsaknad av existerande forskning om t ex cannabis. Forskning stöder inte påståendena i Expressen såvida man inte betraktar cannabisanvändarnas egna upplevelser av cannabis som forskning. Ny forskning, bland annat av forskare vid Karolinska Institutet, tyder på att cannabis kan vara en ’inkörsdrog’ till opiater och även om det krävs mer forskning för att stärka sambanden vet vi redan idag oerhört mycket om de skadeverkningar cannabis har. Om Expressen vill vidga sina kunskaper inom området står jag gärna till tjänst med vetenskapliga referenser. 

Med hänvisning till Storbritannien skriver Expressen vidare att ” enligt den brittiska undersökningen har mer än dubbelt så många i Sverige och Storbritannien använt droger det senaste året som i Holland. Den avslappnade holländska inställningen tycks alltså göra intresset att testa droger mindre. Det förbjudnas lockelse är större.”

Ett påstående så generellt att det inte kan bemötas – vilka droger? Hur har undersökningarna utförts? Av vem? Är kriterierna jämförbara mm? Inget av detta redovisas av Expressen. Vidare kan det vara värt att nämna att antalet personer i Holland som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar från år till år enligt officiella uppgifter från landet. 

”Forskning visar dessutom att risken att gå från drogbruk till missbruk framför allt handlar om sociala faktorer. Den som har det svårt i allmänhet löper större risk”, sägs det i Expressen. Vilka svårigheter det handlar om framgår inte, men om någon tror att missbruk fortfarande bara förekommer i de socialt ’utslagnas skara’ så är det dags att tänka om. Ett studiebesök på krogar och klubbar för att närmare granska överklassens försök till diskret hantering av sitt missbruk är intressant. Missbruk förekommer idag i alla typer av samhällsskikt. Den stora skillnaden är att de mer välbeställda kan dölja sitt missbruk så länge ekonomi och kontakter tillåter det. 

”För människor vill berusa sig”, skriver den kvinnliga skribenten. Är det hennes egen erfarenhet eller skulle det vara något slags vetenskapligt påstående?!  Slutklämmen i hennes skröna är bedrövlig, ”Det är inte rimligt att det minst farliga av de tre berusningsmedlen gör användaren kriminell.”  Huruvida den kvinnliga skribenten föredrar alkohol, Trep Comp eller marijuana framgår inte.

I ett pressmeddelande med anledning av Expressens ledare skriver Christina Gynnå-Oguz vid Mobilisering mot narkotika följande:


Regeringens stf narkotikapolitiske samordnare, Christina Gynnå Oguz, vänder sig starkt emot idén om att legalisera hasch och marijuana, som Expressens ledare föreslog igår. - Om man legaliserar cannabis, ökar tillgängligheten och därmed också missbruket, säger Christina Gynnå Oguz.

Expressens ledare tar avstamp i en brittisk utredning som har listat de 20 skadligaste drogerna. Heroin och kokain toppar listan, medan cannabis bedöms som mindre skadligt än alkohol och tobak.

- Det finns ingen samlad vetenskap som säger att alkohol och tobak är skadligare än t ex cannabis. Olika droger har olika skadeverkningar. Det finns inga droger som är ofarliga, säger Christina Gynnå Oguz.

Däremot råder det inga tvivel om att cannabis är beroendeframkallande och att haschrökning skadar minnet och förmågan till problemlösning. Det påverkar också den motoriska förmågan - den som är påverkad av hasch är en livsfarlig bilförare. Andra negativa effekter är ångest och panikkänslor.

- Om vi skulle legalisera cannabis, skulle det bli lika lättåtkomligt för unga som alkohol och tobak är idag. Vill vi verkligen utsätta våra unga för en starkt ökad rik för depression, ångest och självmordstankar? undrar Christina Gynnå Oguz och adresserar frågan till Expressens ledarredaktion.

Kravet på att legalisera hasch och marijuana saknar dessutom förankring hos det svenska folket.

- I den mest drogtillåtande åldersgruppen, 18-25 år, vill hela 85 procent ha ett fortsatt förbud mot rökning av cannabis. Det visar att den svenska narkotikapolitiken har ett mycket starkt stöd, säger Christina Gynnå Oguz.

Torsdag 10 augusti debatterade Christina Gynnå-Oguz frågan med Isobel-Hadley Kamptz. Du kan lyssna på programmet genom att besöka adressen http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programID=1650 . Väl där hittar du programmet under torsdag 10 augusti.

Läs också:
Sprit är värre än hasch

Torgny Peterson

Alla skolor i Sverige får egen kontaktpolis

Regeringen har den 10 augusti beslutat att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla sitt samarbete med landets skolor. Målsättningen är att det skall bli lättare för landets skolor att komma i kontakt med polisen.

Regeringen har under de senaste åren genomfört stora satsningar på polisen. Det finns i dag över 1500 fler poliser jämfört med för sex år sedan. Polisen är en viktig aktör bland flera för att säkerställa en grundläggande trygghet för allmänheten. Genom uppdraget till Rikspolisstyrelsen vill regeringen ytterligare förstärka polisens roll för ökad trygghet i samhället. Väl utvecklade kontaktvägar och långsiktiga relationer mellan polisen och skolan ligger helt i linje med grundtankarna bakom närpolisreformen och är en hörnsten i regeringens kriminalpolitik.

"Uppdraget innebär att vi förstärker polisens tillgänglighet för barn och ungdomar. Varje elev, förälder och personal skall veta vilken eller vilka poliser man skall vända sig till", säger justitieminister Thomas Bodström i en kommentar till regeringens beslut.

Den framtida globala narkotikapolitiken

9 augusti äger en stor internationell konferens, 'The future of drug policies globally - reconciling research with reality, rights with responsibilities, om den framtida globala narkotikapolitiken rum i London.

Bland talarna märks bland annat Lesley Pallett (Head of Drugs and International Crime Department, Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom), Afghanistans minister för arbetet mot narkotika, Habibullah Qaderi, USA:s drogtsar John Walters och presidenten för FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board), Hamid Ghodse.

Undertecknad talar också på konferensen.

Konferensens fokus kommer att vara inriktat på arbetet med att upprätthålla FN:s narkotikakonventioner och granska resultaten av så kallade skademinskningsstrategier (harm reduction) och hur dessa påverkar mänskliga rättigheter.

I ett uttalande säger Calvina Fay från Drug Free America Foundation att "konferensen förväntas ha avgörande betydelse för internationell narkotikapolitik och motverka de internationella sammankomster och aktiviteter  som genomförs i syfte att avskaffa eller förändra FN:s narkotikakonventioner."

Vid konferensen deltar representanter från ett stort antal länder

Under flera dagar före konferensen har också europeiska och nord- och sydamerikanska experter från  The International Task Force on Strategic Drug Policy diskuterat aktuella, strategiska drogrelaterade frågeställningar.

Utförliga rapporter från konferensen kommer senare.

Torgny Peterson

EU:s gränskontrollenhet på första uppdraget

EU:s gränskontrollenhet Frontex, som formellt öppnades i Warsawa den 30 juni har fått sitt första uppdrag då tre tjänstemän från enheten nu börjat arbeta på ön Lampedusa i Medelhavet.

Uppgiften är att motverka illegal invandring.

Torgny Peterson


Vill du ha jobb? Sluta röka!

Så sant som det är sagt. Enligt EU-kommissionären Vladimir Spidla har ett europeiskt företag rätt att vägra anställning för rökare. 

Alltihop började egentligen med att ett irländskt företag, Dotcom Directories, sökte personal till sitt företag och samtidigt meddelade att rökare inte behövde göra sig besvär att söka anställningen.

En skotsk EU-parlamentsledamot förde frågan vidare till EU-kommissionen. EU:s lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, handikapp, ålder, sexuell läggning eller religion och trosinriktning såväl på arbetsmarknaden som inom andra områden.

I sitt skriftliga svar till parlamentsledamoten konstaterar kommissionären dock att "en platsannons som säger att 'rökare inte behöver ansöka' förefaller inte falla under något av de...förbjudna områdena".


Så för att vara på en något säkrare sida, såväl när det gäller hälsa som anställning - sluta rök!

Torgny Peterson
Varning för farlig 'tripp'

Mobilisering mot narkotika meddelar att man i Nederländerna har hittat små vita läskpappersbitar med ett tryckt motiv i form av ett rött hjärta som visat sig innehålla höga doser av fentanyl. Sådana läskpappersbitar har tidigare påträffats med LSD.

Det holländska informations- och övervakningssystemet för narkotikafrågor varnar nu för att papperstripper med fentanyl kan dyka upp i andra länder.

Fentanyl är en syntetisk opiat som kan vara hundra till tusen gånger starkare än heroin per viktenhet.

Flera heroinmissbrukare avled i Sverige år 2003 efter att ha tagit fentanyl, som i missbrukarkretsar är känt som China White eller Krokodil.


Att odla cannabis är som att odla tomater!?

Domaren Charles Harris i Oxford konstaterade vid en förhandling i domstolen nyligen att odla cannabis är som att odla tomater. Åsikten, snarare än insikten, tyder på att representanter för rättsväsendet kanske borde fundera på att skaffa ytterligare kunskaper om cannabis, alternativt ägna sig åt tomatodling.

Läs också:
Cultivating cannabis? It´s like growing tomatoes, says judge


Torgny Peterson


Kartläggning om mäns våld - barns upplevelser

7 augusti presenterade forskaren och sociologen Maria Eriksson rapporten Mäns våld - barns upplevelser.  En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov.

Bakgrund
Jämställdhetsminister Jens Orback gav, efter överenskommelse med samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet, våren 2006 Maria Eriksson i uppdrag att bland annat kartlägga och beskriva verksamheter som riktar sig till barn och unga som lever med mäns våld mot kvinnor.

I uppdraget ingick också kartlägga och beskriva verksamheter som arbetar för att få män som utövar våld att upphöra med sin våldsutövning mot kvinnor och barn.

Kartläggningen
I stora delar av Sverige pågår såväl arbete för att förmå våldsutövande män att upphöra med sitt våld mot kvinnor och barn som insatser till stöd för de barn som upplever detta våld. Bara under de senaste åren har en rad nya verksamheter vuxit fram och metoder och arbetssätt utvecklas hela tiden.

Det finns ett stort intresse för interventioner för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn och de som möter enskilda barn och män uttrycker att det är ett visserligen utmanande men mycket meningsfullt arbete de utför.

Genom kartläggningen framträder en på många sätt positiv bild. Samtidigt står det klart att vissa områden är eftersatta och att det finns problem som kräver åtgärder både på kort och på lång sikt.

Förslag
Mot bakgrund av de brister och utvecklingsbehov som redovisas i rapporten föreslås

1. Ett på nationell nivå koordinerat fyraårigt utvärderings- och utvecklingsprogram med syfte att närmare beskriva de interventioner som utförs samt utveckla modeller för dokumentation, uppföljning och utvärdering som på sikt kan implementeras nationellt.

När det gäller verksamheter riktade till barn ingår även att bidra till modeller för samordning av stödinsatser till barn som upplever mäns våld mot kvinnor i sin familj med utredningsmodellen Barns Behov i Centrum (BBIC).

När det gäller verksamheter riktade till män ingår även att bidra till mer säkerhetsfokuserade interventioner och då i synnerhet av modeller för så kallad kvinno-/partnerkontakt samt former för stöd till barn i männens närhet.

2. Vidare föreslår utredaren att länsstyrelsernas uppdrag att stödja kunskapsutveckling och initiera samverkan mellan myndigheter och organisationer på det sociala området förtydligas samt att uppbyggnaden av en hållbar och regionalt anpassad struktur för erfarenhetsutbyte och fortbildning på området interventioner mot mäns våld mot kvinnor och barn ges stöd från en nationell koordinator.

3. För att stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet föreslås också att Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män får fortsätta det samordningsarbete som påbörjats under 2006.
4. Slutligen finns vissa förslag om stöd till utveckling av insatser riktade till särskilda grupper barn respektive män. Det ombildade Nationella Kunskapscentret i Uppsala NKC föreslås få i uppdrag att koordinera utvecklingsarbetet.

Tidigare dömd holländsk knarksmugglare fast med två ton cannabis

Från Montpellier i Frankrike rapporteras att tullen beslagtagit över två ton cannabis gömt i en lastbil lastad med lök.

Förare: En holländare som 2004 dömdes till 18 månaders fängelse för smuggling av 250 kilo cannabis.


Torgny Peterson


Cannabiskatastrofen

I en stort uppslagen artikel igår rapporterade den engelska tidningen News of the World om 'cannabisläget' i Storbritannien under rubriken 'Cannabis disaster' (cannabiskatastrofen).

Enligt tidningen visar en läcka från en hemlig rapport, sammanställd av Tony Blairs strategienhet, att en uppmjukning av cannabislagstiftningen i landet har resulterat i det man kallar en 'cannabiskatastrof'.

Tidningen citerar rapporten och säger att "Den övervägande majoriteten av cannabisförsäljare använder cannabis som ett enkelt sätt att tjäna pengar och öka kundunderlaget."

Läs också:
Cannabis disaster

Torgny Peterson

$oro$ & kompani förbannade

George Soros, självutnämnd som ’världssamvete’ och känd förespråkare och finansiär, tillsammans med sina kamrater John Sperling, Peter Lewis, Tom Gill m fl, för att underlätta missbruk av narkotika är förbannad över en ny bok om honom och hans kamrater som författats av David Horowitz och Richard Poe, ’The Shadow Party’.  

Oavsett var du befinner dig politiskt ger boken och diskussionerna kring den en intressant inblick i amerikansk nutidspolitik i allmänhet och polariseringen mellan vänster och höger i USA. 

Läs också:
Shadow Party 

Torgny Peterson

Uppsala får nationellt kunskapscentrum om mäns våld mot kvinnor

Regeringen har den 3 augusti fattat beslut om en förordning om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor inrättas vid Uppsala universitet som en inrättning för särskilda uppgifter från och med den 1 oktober 2006.

Bakgrund
Utredningen Nytt nationellt kunskapscentrum - ombildning av RKC (SOU 2004:117) har föreslagit att Rikskvinnocentrum (RKC) skall ombildas till ett nationellt kunskapscentrum om mäns våld mot kvinnor.

RKC har bedrivit verksamhet för kvinnor som våldtagits och misshandlats sedan 1994. RKC var först en enhet inom kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset men är sedan 2001 en egen klinik vid sjukhuset. RKC har ett nära samarbete med Uppsala universitet.

RKC har hittills haft tre huvuduppgifter: klinisk verksamhet inklusive utvecklandet av metoder för denna, utbildning och information samt forskning. RKC har främst finansierats av landstinget i Uppsala län och via medel anvisade till Socialstyrelsen. Även Uppsala universitet har skjutit till medel för utbildning och forskning.

Nationellt kunskapscentrum (NKC)
Den 29 augusti 2005 tecknades en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna om bland annat ett nytt nationellt kunskapscentrum. Cirka 16 miljoner kronor per år skall avsättas för verksamheten.

Centrets uppgifter
NKC skall med ett rikstäckande perspektiv ha till uppgift att:

- sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och omhjändertagande av kvinnor som har misshandlats eller våldtagits,

- sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

- i samråd med Uppsala universitet bedriva utbildning om mäns våld mot kvinnor (sådan utbildning som inte omfattas av bestämmelserna i högskolelagen)

- följa, sammanställa och sprida forskningsresultat och analysera behovet av forskning inom området mäns våld mot kvinnor,

- bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor

- vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor och därvid särskilt stödja myndigheterna i deras metodutvecklingsarbete och verka för en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer

- erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor och deras närstående.

Organisation
NKC skall ledas av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex andra ledamöter. Ordförande och två andra ledamöter skall utses av regeringen. Öviga ledamöter utses av Uppsala universitet varav en efter förslag av landstinget i Uppsala län. NKC skall ledas av en föreståndare som utses av universitetet efter förslag från centrumets styrelse.

Folkpartiet kräver hårdare straff mot vapen

"Antalet illegala vapen i omlopp ökar vilket är mycket oroande. Problemen det innebär att framförallt unga människor bär knivar och skjutvapen måste tas på allvar, dessa vapen används i grov brottslighet som t ex vid värdetransportrån. Förutom ett viktigt förebyggande arbete krävs mycket tuffare lagstiftning för att bekämpa vapnen i omlopp." Det anser justitieutskottets ordförande och folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson (fp).  

Folkpartiet vill:

* Innehav av skjutvapen på allmän plats ska innebära grovt vapenbrott.

* Höja straffet för grovt vapenbrott, något folkpartiet krävt under många år.

* Kriminalisera överträdelse av föreskrifter som gäller transport av skjutvapen
 
* Införa centralt vapenregister och därmed möjliggöra för polisen att i enskilda fall samköra vapenregistret med vapeninnehavarregister så att vapen och innehavare kan identifieras även om de inte är registrerade inom samma polismyndighet.

* Rån med oladdat vapen eller attrapper ska kunna bedömas som grova.

* Skärpa lämplighets- och uppföljningskontrollen vid tillståndsgivning, återkallelse av tillstånd och förvaring av legala vapen – inte minst gällande psykiskt störda personer.

Stäng alla kommunala knarkarkvartar II

Den 18 juli skrev jag att ”Just nu pågår en het debatt i Vancouver, eller 'Vansterdam', som staden kallas efter sina tappra försök att åtstadkomma en lika drogtolerant narkotikapolitik som den som förekommer i Holland i allmänhet och Amsterdam i synnerhet. Vancouvers 'fackförening' för missbrukare, ' The Vancouver Area Network of Drug Users', har bjudit in Kanadas nye premiärminister Stephen Harper på besök för att försöka övertyga honom om finesserna med 'Insite', den kommunala knarkstugan i Vancouver. Nu har 'fackföreningen' i Vancouver också fått stöd av parlamentariker i Australien där 110 medlemmar från the Australian Parliamentary Group for Drug Law Reform har skrivit ett brev där dom, från andra sidan jordklotet, förklarar hur bra Vancouvers kommunala knarkarkvart är. Ett utmärkt exempel på samordnad lobbyverksamhet.” 

Nu har det drogtoleranta Senlis Council, på den här sidan Atlanten, sällat sig till the Australian Parliamentary Group for Drug Law Reform och förklarat hur bra Vancouvers kommunala knarkarkvart är.

Ytterligare ett utmärkt exempel på samordnad verksamhet för att underlätta narkotikamissbruk. 

Torgny Peterson

Polen vill återinföra dödsstraff?

I ett uttalande i polsk radio i fredags argumenterade Polens president, Lech Kaczynski, för vad som kan tolkas som önskemål om ett återinförande av dödsstraff i EU, vilket strider mot ett av kraven för ett lands EU-medlemskap, nämligen att avskaffa dödsstraffet. 

Polen avskaffade formellt dödsstraffet 1997. 

Att EU överhuvudtaget skulle överväga att införa dödsstraff vore att förpassa hela EU-idén tillbaka till medeltiden. Tvärtom borde EU arbeta ännu mer kraftfullt för att medverka till att dödsstraffet avskaffas i alla länder. 

Torgny Peterson

Liverpool knutpunkt för knarkhandel

Enligt den i veckan offentliggjorda rapporten från SOCA (Serious Organised Crime Agency) är Liverpool en knutpunkt för knarkhandel.

I det sammanhanget kan det vara bra att känna till att Liverpool är något av harm reduction-rörelsens vagga dit socialarbetare och andra vallfärdade i slutet av 1980-talet för att studera 'The Mersey Harm Reduction Model' under en av dess främsta tillskyndare Pat O'Hare.

Av den nu aktuella rapporten att döma förefaller inte 'The Mersey Harm Reduction Model' att vara någon direkt succé. 

Läs också:
UK Threat Assessment Report offentliggjord
Liverpool a drugs trade ‘hub’


Torgny Peterson
Omfattande åtal mot Internetapotek

I USA har myndigheterna lyckats komma åt skrupellösa försäljare av dietmediciner via ett Kalifornienbaserat företag.

Enligt åtalet har läkare hjälpt företaget Rx medical One att ta in 33,6 miljoner (cirka 245 miljoner kronor) dollar under nio månader.


En expert vid UNODC i Wien, Gisela Wieser-Herbeck, uppskattade vid en nyligen genomförd undersökning att det då fanns minst 5.000 så kallade Internetapotek.


Skandinaviska myndigheter som för närvarande arbetar med att titta närmare på Internetapotek uppmanas kontakta sina amerikanska kollegor i Kalifornien och åklagaren i det aktuella fallet, Patrick Meehan.

Läs också:
Stäng alla knarksajter på Internet – nationella och internationella


Torgny Peterson


Hur står det till i svensk politik?

Oavsett om politik intresserar dig eller ej så är det värt besväret att ta del av tankesmedjan Eudoxas redovisning av ’Den svenska politikens geometri’ .

Med hjälp av ett dataprogram har 900 omröstningar i riksdagen 2005 och 2006 behandlats för att se hur olika riksdagsledamöter agerar och samarbetar med kollegor i andra partier än det egna.

Torgny Peterson


Psykotiska personers tillstånd försämras av cannabis

I en ny studie från Australien, publicerad i The British Journal of Psychiatry (2006) 189: 137-143, konstaterar forskarna att ju mer cannabis en psykotisk person använder, desto mer försämras tillståndet.

Studien visar också att personer som lider av psykos är mer benägna att använda cannabis för att försöka hantera tillståndet.

Läs också:
How cannabis turned a bright public schoolboy into a schizophrenic

Torgny Peterson


Undersökning av dansk Bandidos-medlems investeringar i Thailand intensifieras

Thailändsk polis i samarbete med sina danska kollegor fortsätter och intensifierar undersökningen av en dansk Bandidos-medlems investeringar i Thailand.

Om uppgifterna i ScandAsia.com är korrekta rör det sig om stora summor.

Läs också:
One more Thai suspect in Bandidos case turns himself in 
 
Torgny Peterson

Användning av cannabis kan medföra risk för missfall

Amerikanska forskare pekar i en nyligen publicerad studie på att användning av cannabis kan medföra risk för missfall.

Hela materialet hittar du här.

Torgny Peterson

Tvillingar och narkotikamissbruk

Tvillingstudier i USA och Australien tyder på att genetiska faktorer kan utgöra kraftigt bidragande faktorer till individuella olikheter i missbruk av narkotika.

För att konstatera om dessa resultat 'håller' i Norge, som har en betydligt mindre omfattande förekomst av narkotika har forskare studerat norska tvillingar.


Resultat? Också i den här studien tyder resultaten på att genetiska faktorer spelar en viktig roll vid utveckling av beroende och missbruk av narkotika.  

Studien finns publicerad i Psychol. Med 2006 Jul;36(7):955-62.

Torgny Peterson


Pundiga poliser

I USA rapporterar The Boston Globe att 75 poliser lämnat positiva urinprov sedan 1999, varav 61 för kokain, 14 för marijuana, två för ecstasy och en för heroin. Enligt uppgifter i tidningen hade flera av poliserna mer än en drog i kroppen vid provtillfället.

Man kan bara ana sig till vad pundiga poliser kan ta sig för i likhet med vad pundiga dörrvakter i Sverige kan ägna sig åt.

Läs också:
Droger på krogen - Stockholm

Torgny Peterson

Litteraturtips

I samma takt som 'samhällskittet' minskar så ökar olika intressegrupperingars aktiviteter. Det som tidigare kunde betraktas som nödvändiga politiska åtgärder för att åstadkomma framsteg och förbättringar för stora grupper i samhället får i allt större utsträckning 'terapeutiska' inslag.

Det finns ett flertal böcker som beskriver det här på ett intressant sätt. Jag rekommenderar gärna följande två till läsning för den intresserade:

Polsky, A.J.: The rise of the Therapeutic State och
Nolan, James.L: The Therapeutic State: Justifying Government at Century’s End  

Torgny Peterson

RSS 2.0