Kokainkung ur tiden

Igår sköts den av amerikanska DEA efterspanade colombianske kokainkungen Miguel Angel Meija ihjäl av colombiansk polis.


USA hade utfärdat en belöning på 25 miljoner kronor för Miguel och hans bror Victor.


Torgny Peterson


Tidningsartiklar om subutex

Skellefteå Fler unga i behov av vård efter subutexmissbruk SVT

Sverige Suboxone förstahandsval i nya riktlinjer för behandling av oipoidberoende Janusinfo

Sverige Hearing om missbruk av Subutex Läkemedelsverket *

Skellefteå 27-åring åtalad för misshandel SVT *

Umeå Subutexhärva sväller Västerbottens-Kuriren

Umeå Stor knarkhärva på väg att nystas upp Västerbottens-Kuriren

Bergen Bekymret for Subutex-turene Bergens Tidende

Bergen Kjører i tre dager for 46 Subutex-tabletter Bergens Tidende

Västerbotten Subutexdomar står fast Västerbottens-Kuriren

Umeå Lisbeth blev räddad av Subutex Västerbottens-Kuriren

Åland Subutexrättegång inledd Nya Åland

Ystad Polisen slår larm om ny drogcocktail SVT

Sverige Svarsskrivelse till HD - narkotikabrott (Subutex) Riksåklagaren

Växjö Subutex - en väg till räddning SVT

Umeå Subutexmål i hovrätten SR Västerbotten

Skellefteå Han erkänner stort Subutex-innehav Norra Västerbotten

Skellefteå Anhållen för större mängd Subutex SR Västerbotten

Umeå Huvudmän i Subutexhärvan överklagar Västerbottens Folkblad

Skellefteå 22-åring erkänner Subutexinnehav Norra Västerbotten

Åland Två åtalade för subutexbrott

Piteå Subutexmissbruket går ner i åldrarna Piteå-Tidningen

Skellefteå Subutexbeslag i Skellefteå Norra Västerbotten

Umeå 37 dömda i stor knarkhärva Piteå-Tidningen

Umeå Hårda straff i Subutexmålet Dalarnas Tidningar

Umeå Kvinna får inget skadestånd Expressen

Norrköping Köpte knark från Thailand - fick fängelse Folkbladet

Skellefteå Dryga böter för tre piller Norra Västerbotten

Skellefteå 29-åring dömd för subutex-brott SVT

Finland Smugglingen av subutex ökar Jakobstads Tidning

Umeå Åklagare kräver stränga straff i subutex-härvan Västerbottens Folkblad

Nässjö Kritik mot vård på Höglandet SR Jönköping

Umeå Problem när hemlig övervakning blir offentlig Västerbottens Folkblad

Umeå De sålde 1 400 tabletter Västerbottens Folkblad

Umeå Umeadvokat hoppar av knarkrättegång Västerbottens-Kuriren

Umeå Subutex-missbruk allt vanligare

Umeå Över 40 personer åtalade i Subutex-härvan

Umeå 13 personer åtalas för köp av Subutex Västerbottens Folkblad

Umeå Knarkhärvan i Umeå växer Expressen

Åland Fängelse för Subutexhärvans två huvudmän Nya Åland

Umeå Politiker stoppad efter läcka i subutexhärvan Västerbottens-Kuriren

Norge Billiga Subutex-tabletter orsakar stor problem ReageraMera

Skellefteå 17-åring åtalas för narkotikabrott SVT

Göteborg Nytt läkemedel missbrukas av heroinister visar ny rapport Vårt Göteborg

Skellefteå Knarkdom fastställs Norra Västerbotten

Stockholm Unga drogar sig med Subutex TV4

Skellefteå Åtalas för Subutexbrott Norra Västerbotten
Skellefteå Subutex-härvan till Högsta Domstolen SR Västerbotten
Skellefteå Sänkta straff i Subutex-härvan SR Västerbotten
Uppsala Subutex väckte debatt på kongress DrugNews
Skellefteå Flera fängelsestraff i Subutex-härvan Västerbottens Folkblad  
Skellefteå Subutexrättegång avslutad SR Västerbotten
Skellefteå 20-åringen hittades av polisen Norra Västerbotten  
Skellefteå Polisens brev lurade knarkligan Norra Västerbotten  
Skellefteå Nio åtalas i narkotikahärva SR Västerbotten
Sundsvall Tog Subutex och stal datorutrustning Sundsvalls Tidning
Skellefteå Långa fängelsestraff efter handel med Subutex Västerbottens Folkblad  
Skellefteå Subutex-liga börjar erkänna Norra Västerbotten
Umeå Tio månader för narkotikabrott Västerbottens Folkblad
Skellefteå Förtvivlad mamma på Subutex-rättegång Norra Västerbotten
Skellefteå Psykläkare kritisk mot okritisk utskrivning av Subutex SR Västerbotten
Sverige Apotekens usla kontroll ökar Subutex-missbruk Dagens Nyheter
Sverige Subutex: Produktresumé Läkemedelsverket
Sverige Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende Socialstyrelsen
Sverige Intressant dom där missbrukardos av Subutex omvärderas ReageraMera
Skellefteå Subutex injiceras av unga Norra Västerbotten
Västerbotten Missbruk av Subutex ökar Västerbottens-Kuriren
Uppsala Missbruk av Subutex ökar Upsala Nya Tidning
Stockholm Missbruk av läkemedel mot heroin SR Stockholm
Skellefteå Åtalade för Subutex-innehav Norra Västerbotten
Lund Läkare som kräver nolltolerans mot droger kan bli av med legitimationen?! ReageraMera
Uppsala Subutexprogrammet Akademiska sjukhuset
Sverige Subutex är ute ReageraMera
Sverige Svart Subutex används för självmedicinering ReageraMera
Norge Nu är det slut med Subutex? ReageraMera
Georgien Snabbt ökande missbruk av Subutex Svenska Narkotikapolisföreningen


Klart att cannabis uppklassificeras i Storbritannien

None

Det är nu klart att cannabis kommer att uppklassificeras från klass C till klass B i det brittiska klassificeringssystemet.


Landets premiärminister, Gordon Brown, och ansvarige ministern för narkotikafrågor, Jacqui Smith, kom igår överens om att avvisa rekommendationerna från det rådgivande organet, ACMD (Advisory Council for the Misuse of Drugs), rapporterar Daily Mail.


Beslutet blir offentligt nästa vecka.


Det är glädjande att konstatera att lobbyisterna för en mer tolerant inställning till cannabis inte lyckats förvrida huvudena på beslutsfattarna. Att sedan en eller annan medlem av ACMD kanske kommer att lämna sin post är ingen narkotikapolitisk katastrof - snarare tvärtom.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Ny lag för att underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete

Regeringen har idag (29 april) beslutat om en proposition som innehåller förslag om en ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.


Lagen ska underlätta och ge sjukskrivna möjlighet att prova på ett annat arbete och att återgå i arbete. Förslaget är en del av regeringens fortsatta arbete med att minska utanförskapet, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av regeringsbeslutet.


Förslaget innebär att en arbetstagare som varit sjuk i tre månader har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova ett nytt arbete. Som mest kan den anställde vara tjänstledig i nio månader enligt förslaget.


Den nya lagen, ledighetslagen, är ett led i den rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter som regeringen nyligen föreslagit (prop. 2007/08:136).


Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2008 och innebär att sjukdagar börjar räknas från den 1 juli 2008.


Pensionerna samlas i en ny myndighet

Regeringen har beslutat att samla administrationen av våra pensioner i en gemensam myndighet med en sammanhållen information och ett tydligt fokus på pensionsfrågor. Landshövding Bo Könberg har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya pensionsmyndigheten. Den ska vara igång den 1 januari 2010.


Ansvaret för ålderspensionen är idag delat mellan Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Försäkringskassan hanterar ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension och garantipension medan PPM hanterar premiepensionen. Försäkringskassan hanterar också andra pensionsförmåner, till exempel efterlevandepension och bostadstillägg till pensionärer.


En uppdelning på två myndigheter var motiverad vid det omfattande arbetet med att bygga upp administrationen av det nya pensionssystemet. Nu ställs nya krav på samlad pensionsinformation till medborgarna.


Den nya myndigheten ska utöver ålderspension även hantera efterlevandepension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Därmed blir det en myndighet som hanterar i princip alla pensionsärenden.


För många pensionärer är det lokala mötet med myndigheten viktigt. I utredarens uppdrag ingår därför att säkerställa detta.


Utredaren ska bedöma vilken kompetens som är nödvändig för den nya myndighetens verksamhet. Enligt lagen om anställningsskydd har de som arbetar på FK och PPM rätt att följa med till den nya myndigheten om de har den kompetens som behövs. Utgångspunkten är att befintlig kompetens och organisationsstruktur ska nyttjas för den nya myndigheten.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Förtroendet för polisen är stort

Polisen är tillsammans med sjukvården den samhällsverksamhet som medborgarna har störst förtroende för. Jag tror att de flesta människor inser att vårt arbete i många avseenden är svårt och bedömer oss därefter, skriver tf rikspolischefen, Bengt Svenson.


Nationella insatsstyrkan under ytan

Nyligen dök poliser från Nationella insatsstyrkan i Arbogaån. De var på jakt efter en hammare som användes vid mordet på två små barn i Arboga. Tidningen Svensk Polis följde dykarnas arbete på plats.


Offensiv jakt på ekobrottslingar

Traditionellt spaningsarbete, avlyssning och kartläggning av misstänkta. Numera bekämpas ekobrott med samma metoder som narkotikabrott. Att "go for the money" är ett viktigt sätt att slå mot den organiserade brottsligheten.


Polisutbildningen föreslås bli högskoleutbildning

Behovet av poliser med en individuell förmåga att självständigt och kritiskt göra bedömningar och lösa problem måste tillgodoses. Därför föreslår regeringens särskilda utredare att polisutbildningen blir en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng.


Granskning visar brister i polisens hantering av beslag

Genom att täppa till luckor i lagstiftningen, genom utbildning och bättre datasystem kan polisens hantering av föremål som tagits i beslag förbättras. Det visar Rikspolisstyrelsens granskning av verksamheten.


Tre rapporter till grundlagsutredningen

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet. Utredningen behandlar bland annat frågor om valsystemet, folkomröstningar, förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella systemet.


De rapporter, SOU 2008:43, som presenteras i denna skrift avser olika delar av utredningens uppdrag. Den första rapporten behandlar ett antal frågeställningar kopplade till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I den andra rapporten behandlas Regeringskansliet från ett konstitutionellt perspektiv. Den avslutande rapporten handlar om vad svenska folket och deras förtroendevalda anser i ett antal författningspolitiska frågor.


De bedömningar och förslag som presenteras i rapporterna är författarnas egna. Grundlagsutredningens ledamöter har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporterna.


Seger för markpersonalen i Tullverket

Att strida för sin sak lönar sig. Tack vare kraftfulla ansträngningar från markpersonalen inom Tullverket, fackförbundet Tull-Kust, insiktsfulla politiker och en engagerad allmänhet kommer stora delar av den så kallade kostymgruppens makalösa idéer om nedmontering av svensk tull att gå om intet.

Tullverkets generaldirektör Karin Starrin meddelade idag att Tullverkets fortsatta förändringsarbete i största möjliga utsträckning ska kunna ske utan uppsägningar. Inriktningen är att koncentrera verksamheten med hjälp av omstationering och/eller nya arbetsuppgifter för drygt 20 medarbetare. Förslaget innebär att Tullverket sammantaget endast kommer att lämna tre orter; Borås, Falun och Örebro. Åtgärder för utveckling och ominriktning av Tullverkets verksamhet är nu en prioriterad fråga som utreds vidare i fyra arbetsgrupper.


Läs också:

Pressmeddelande från Tullverket


Besök också:

Tullkatastrofen - tidningslänkar


Torgny Peterson


Regeringen i Nederländerna offentliggör vision om narkotikapolitiken

Nederländernas hälsovårdsminister Ab Klink arbetar nu med att framställa en integrerad vision om narkotikapolitiken i landet de kommande åren.


Dokumentet kommer bland annat att innehålla en utvärdering av resultaten av den holländska regeringens toleranta narkotikapolitik [gedoogbeleid].


Dokumentet kommer också att innehålla en jämförelse mellan den holländska narkotikapolitiken och den i andra länder.


Klink har också för avsikt att presentera forskning om de skadliga effekterna av olika sorters droger, inklusive alkohol och tobak. Vidare utlovas en riskanalys av de skadliga effekterna av cannabis.


Landets regering planerar att offentliggöra det nya narkotikapolitiska dokumentet, inklusive forskningsresultat, våren 2009.


Torgny Peterson


Slutet nära för psykedeliska svampar

Efter att antalet incidenter med försäljning av färska psykedeliska svampar (magic mushrooms) ökat med mer än 100 procent i Holland sedan 2004 kommer regeringen som det ser ut just nu att förbjuda försäljningen av dom. Det råder redan försäljningsförbud för torkade knarksvampar så ett beslut om de färska varorna är helt följdriktigt.


Det är hälsovårdsministern Ab Klink som tillsammans med justitieministern Hirsch Ballin, med stöd av en majoritet av parlamentets medlemmar, nu lotsar förslaget genom beslutsprocessen.


Innehavare av så kallade 'Smart Shops' - mindre smart namn på osmart aktivitet - gillar av naturliga skäl inte den nya lagstiftningen och i februari försökte intresseorganisationen för så kallade Smart Shops, VLOS (Vereniging Landelijk Overleg Smartshops) påverka situationen i sitt eget intresse - dock utan resultat.


Den kommande lagstiftningen om svamparna är ytterligare ett exempel på hur man mer och mer börjar inse skadeverkningarna av narkotika i Holland.


Senare idag kan du läsa mer om den holländska regeringens 'visioner' om landets framtida narkotikapolitik här.


Torgny Peterson


15,1% körde rattfulla och antalet drograttfulla ökar

Invånare i USA kör rattfulla och drograttfulla som aldrig förr. I en nyutkommen rapport från SAMHSA (Substance Abuse & Mental Health Services Administration) uppskattar man att 15,1% av alla förare i USA körde påverkade av alkohol förra året.


Värst är det i Wisconsin (26,4%), tätt följt av North Dakota (24,9%) och Minnesota (23,5%). Lägsta rattfyllerifrekvensen rappoteras från Utah (9,5%).


Påverkade knarkare finns det också gott om i den amerikanska trafiken med nästan 1 av 20 knarkpåverkade vuxna förare (marijuana, crack eller annan narkotika). Knarkförarligan ledas av Washington, D.C.


Mer information och delstatstabeller hittar du här.


Torgny Peterson


Samverkan mot bidragsbedrägerier - Exemplet Västmanland och Skåne

image359


Det fuskas med välfärdssystemens förmåner, i vilken omfattning råder det delade meningar om, men att fusket måste minskas och stramas åt är de flesta överens om. Det handlar om brott mot välfärdssystemen och om hur myndigheterna ska komma åt fusket.


I Västmanland tog Försäkringskassan, åklagare och polis initiativ till diskussioner om anmälningar och bedrägerier mot Försäkringskassan. Samtalen resulterade i det som kallas Västmanlandsmodellen och som innebär att Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Polisen samverkar och lär av varandra för att effektivisera hanteringen av bidragsbedrägerier.


Rapporten, Samverkan mot bidragsbedrägerier - Exemplet Västmanland och Skåne, är en utvärdering av Västmanlandsmodellen och hur den fungerar i Västmanlands och Skåne län.


Rapporten bygger på djupintervjuer med tjänstemän, analyser av förundersökningar och statistik. Sist i rapporten diskuteras hur Västmanlandsmodellen kan förbättras och eventuellt utvidgas till att inkludera fler utbetalande myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner.


Rapporten har finansierats av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen). (Rapport nr 2008:6)


Författare
Mattias Friström, Isabel Schoultz, Sandra Åslund, Lars Korsell


Cannabis kommer att omklassificeras

image358
  Premiärminister Gordon Brown

Får man tro de källor brittiska Telegraph hänvisar till kommer Storbritanniens premiärminister Gordon Brown att inom kort gå emot sitt rådgivande organ i narkotikafrågor och omklassificera cannabis från klass C till klass B.


Tack för det!


Torgny Peterson


Regeringen ska få förbereda en omreglering av apoteksmarknaden

Regeringen ska få rätt att sätta igång med en omstrukturering av Apoteket AB. Detta för att förutsättningarna för en kommande omreglering av apoteksmarknaden ska bli de bästa möjliga. Socialutskottets borgerliga majoritet ställde sig på torsdagen bakom regeringens förslag.


En statlig utredning har lagt fram ett förslag till omreglering av apoteksmarkanden, som Regeringskansliet just nu arbetar med. Tanken med en omreglering är att effektivisera apoteksmarknaden och skapa en bättre tillgänglighet för kunderna. Den proposition som socialutskottet nu har sagt ja till tar upp frågor som inte omfattas av utredningens förslag men utgör en förberedelse för dem.


Nytt moderbolag

Propositionen innebär att riksdagen ska ge regeringen rätt att bilda ett nytt moderbolag som ska äga alla aktier i Apoteket AB. Moderbolaget ska kunna sälja en del av de apotek som Apoteket AB äger till privata köpare. Betalningen ska ske kontant. Moderbolaget ska läggas ned när omregleringen är genomförd.


Regeringen ska också, enligt förslaget, få bilda ett servicebolag som ska ansvara för nödvändig infrastruktur som alla apotek behöver tillgång till. Det handlar till exempel om register och databaser som Apoteket AB i dag ansvarar för.


Socialutskottet har inför sitt ställningstagande breddat regeringens beslutsunderlag genom att hålla utfrågningar med flera organisationer, myndigheter och företag. Näringsutskottet har också yttrat sig i ärendet.


Oppositionen kritisk mot beslutsgången

S, v och mp vill ha kvar apoteksmonopolet och är kritiska till hur besluten om avregleringen tas. Partierna tycker att det är fel att ge klartecken till försäljningen och organisationsförändringarna när själva sakfrågan om omregleringen inte har behandlats i riksdagen eller ens handlagts klart inom Regeringskansliet. 


Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 8 maj. Debatten sänds via webb-tv.


Inför straffet grovt sexköp

Det är mycket positivt regeringen har beslutat om en utvärdering av sexköpslagen. Folkpartiet har länge efterfrågat detta. Utredaren ges möjlighet att se över straffbestämmelserna och vi anser att straffet grovt sexköp bör införas för den som köpt sex av en person som är offer för människohandel och därmed tvångsprostituterad.


Det säger Cecilia Wigström, rättspolitisk talesman (fp) i en kommentar till regeringens beslut idag torsdag om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekterna av sexköpslagen.


Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel och utgör idag, tillsammans med narkotika- och vapenhandel, en mycket lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Risken för upptäckt är låg samtidigt som det finns stora möjligheter att tjäna pengar. En straffskärpning skulle visa på allvaret med att utnyttja en särskilt utsatt person och att på så sätt medverka till den grova brottslighet som människohandeln utgör.


Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp)

0702-14 90 24, cecilia.wigstrom@riksdagen.se


Tal av Maria Larson vid Socionomdagarna

Jag vill börja med att tacka för att jag får möjlighet att säga några ord här idag. Jag hoppas ni alla hade en bra första dag på er konferens i går. Temat för mig är "Framtidens välfärd". Det är viktigt och intressant att det finns sådana här konferenser. Socialt arbete är komplext och spännande men också svårt och att då få möjlighet att möta andra, som finns i samma roll, att få diskutera problem och möjligheter, det är viktigt.


Jag besökte i måndags socialtjänsten i Gnosjö, min hemkommun. Det är viktigt även för mig att få signaler och få höra hur de som arbetar i den praktiska vardagen resonerar.


Att arbeta inom socialtjänsten är en tuff uppgift. Den bristande utvecklingen av metodverktyg, och ganska begränsad forskning, har inte underlättat ert arbete. Jag har noterat att ett tema för er konferens här är Evidens och Effektivitet. Regeringen är mycket medveten om behovet av just evidens och metodutveckling.


Ur många aspekter kan vi vara glada över välfärdsutvecklingen. Enligt Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport mår svenska folket bra och medellivslängden ökar. Allt fler har ett arbete och att ha ett arbete ger såväl egen försörjning som arbetsgemenskap och en känsla av meningsfullhet. För den fysiska hälsan ser vi flera framsteg. Färre röker, färre dör i hjärt-kärlsjukdomar, ökningen av övervikt och fetma tycks ha avstannat. Men ingen behöver heller känna tveksamhet inför att de sociala problemen skulle så att säga "ta slut".


Ni drar ett ungt lass och har ofta otacksamma uppgifter. Ni möts av människors frustration över tillvaron. De så kallade samproblemsjukdomarna ökar. Den psykiska ohälsan ökar och alkoholkonsumtionen stiger.


Människor skriver brev också till mig. Det handlar ofta om olika sociala problem och hur de upplever sin situation. Inflödet av personliga livsöden, och förstås även kritik är högt och konstant.


- En kvinna skrev och berättade om sin väninna som nyligen vräktes från sin lägenhet i Stockholm, trots att hon har barn.

- En mamma skrev om sin son med autism. Hans och hela familjens ekonomi innebär att de inte ens klarar hans grundläggande försörjning.

- Efter den nationella satsningen på stöd till barn till missbrukare har jag också fått många vittnesbörd om de brister som finns.

- Och förstås är det många som skriver om sina ekonomiska bekymmer; äldre om låg pension och en hel del människor som har synpunkter på ekonomiskt bistånd.


Jag är förbjuden att gå in i enskilda ärenden och vet at det blir era ärenden så småningom. Men det är lätt att konstatera att det definitivt finns många sociala problem att arbeta med. Därför har hjälplinjer, kvinnojourer och frivilliga organisationer en viktig roll. Socialtjänsten har mycket att vinna på ett gott samarbete med dessa.


Idag vill jag särskilt fokusera, dels barn och unga som är prioriterade. Dels äldre. Många barn och ungdomar har det bra. I en rapport från Ungdomsstyrelsen säger 80 procent att de har en bra fysisk och psykisk hälsa. Även om också barnens hälsa har förbättrats avsevärt de senaste decennierna, märker vi att den psykiska hälsan försämras. Inte minst hos unga tjejer. Flickor tar över pojkarnas alkoholvanor och berusningsdrickandet ökar. Enligt Socialstyrelsen lider ca 100 000 tonårsflickor i Sverige av ätstörningar och debutåldern sjunker: 9 och 10-åringar kommer idag till ätstörningskliniker med fullt utvecklad anorexi. Antalet flickor som skär sig eller är självdestruktiva har ökat med 40 procent säger Bris. Och rätt nyligen rapporterade Socialstyrelsen att alltfler unga kvinnor försöker ta sitt liv. Den här utvecklingen måste mötas på många områden


Jag är övertygad om att ett bra preventivt arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa handlar om att ge ett bra stöd till föräldrarna. Föräldrar är ju de viktigaste personerna i varje barns liv och har störst möjlighet att grundlägga en trygg uppväxt. I folkhälsopropositionen föreslår vi därför att det ska byggas upp ett stöd som kan ge föräldrar tillgång till både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. Under barnets hela uppväxt, alltså även för tonåringar. En nationell strategi ska utarbetas och presenteras under hösten. Pengar för att genomföra den finns från 2009.


Äldre är alltså också prioriterade. Oro och ångest, ofta kopplat till att man inte tror att man ska få det man behöver, eller att kunna veta var man ska bo. Bristen på boendeplatser skapar också lidande för de äldre. Över 18 000 platser i särskilt boende har försvunnit under åren 2000-2005. Det är nedläggningar som idag får till effekt att äldre vårdas på fel sätt, i former som inte svarar mot deras behov. Regeringen har satt in många olika åtgärder på äldreområdet. Jag ska inte berätta om dem i detalj men det handlar dels om att förbättra kvaliteten genom stimulansmedel, och dels öka byggandet av särskilda boenden genom investeringsstödet. Vi behöver förstärka äldreomsorgen så att vi lägger en grund för den expansion som kommer i framtiden.


Jag vill dela med mig av några tankar om förutsättningarna för socialtjänsten. Och försöka ge några synpunkter på vilka förutsättningar som regeringen tror är viktiga för att socialtjänsten ska kunna verka optimalt. Jag vill nämna tre, som vi bedömer, viktiga förutsättningar.


1. Förstärka professionen

Det första är att förstärka professionen. Till detta hör mer kunskap, mer forskning och att vi kan öka spridningen av såväl forskningsresultat som metoder som utgör beprövad erfarenhet. Regeringen utsåg i juni 2007 Kerstin Wigzell som särskild utredare med uppgift att analysera och lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Utredningen föreslår bland att staten och SKL skriver överenskommelser mellan varandra för att stärka kunskapsutvecklingen.


Detta arbetssätt kommer att prövas redan i år inom missbruksvården. Avsikten är då att på ett så bra sätt som möjligt implementera de riktlinjer för missbruks- och beroendevården som Socialstyrelsen tagit fram.


Att arbeta med riktlinjer är viktigt och nödvändigt. Arbetet pågår nu med riktlinjer för demensvården. Riktlinjearbete innebär att ta vara på den forskning och den beprövade erfarenhet som finns och att i högre grad kunna basera demensvården på arbetsmetoder som är verksamma. Så måste det bli också på andra områden på det sociala fältet


Ett annat sätt att försöka förbättra det sociala arbetet genom ökad kunskap är det arbete med öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer som regeringen har initierat. Socialstyrelsen tillsammans med SKL, arbetar fram sådana som ska avse bland annat hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Att kunna mäta och jämföra sporrar till bättre prestationer och driver på kvalitetsutvecklingen. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården. Med dessa hjälpmedel kan de goda verksamheterna uppmärksammas och vi kan öka möjligheterna att lära av varandra.


2. En bra och fungerande tillsyn

En bra och fungerande tillsyn över olika verksamheter syftar främst till att granska olika huvudmäns verksamhet. Men man ska komma ihåg att tillsyn också är bra för den individ som är föremål för beslut enligt Socialtjänstlagen. Och det är bra för er som arbetar med att tillämpa den. Det behövs därför en fungerande tillsyn. Det är en slags årlig bilbesiktning.


Flera rapporter har tyvärr påvisat stora brister i hur tillsynen på socialtjänstområdet fungerar. Den så kallade Tillsynsutredningen har utrett detta, och för några månader sedan presenterade den sina förslag. I princip kan man säga att den har föreslagit att tillsynen över hälso- och sjukvård och socialtjänst läggs hos en central myndighet. Vilket skulle innebära att Länsstyrelserna inte skulle ha hand om tillsyn enligt Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen. Utredningen nu är ute på remiss nu och jag tror det har inneburit, och kommer att fortsätta innebära, ett nyttigt fokus på tillsynen.


Länsstyrelserna har parallellt med tillsynsutredningen haft ett särskilt uppdrag att granska den sociala barn- och ungdomsvården under 2006 och 2007. Det är slående att det finns fler allvarliga brister som framkommer. Den ena delen är det som också speglats i medierna om att anmälningar om att barn som far illa blir liggande under allt för lång tid. Att det dröjer innan någon åtgärd vidtas. Slutsatsen i granskningen är att det beror mer på vilken bostadsort familjen bor på som, än på innehållet i anmälan.Ett annat område som uppvisar brister är att familjehemsvården inte följs upp. Vi vet att det på sina håll saknas familjehem att vända sig till. Granskningen visar att vissa barn därför placeras i jourhem alltför länge. En slutsats är att arbete med barn som far illa tar tid. Ingen överraskning för er, gissar jag, som ofta hanterar såna här frågor. Men det kanske ska vara en väckarklocka för kommunernas politiska ledningar och för den arbetsledning som ska svara för planering och struktur.


Slutligen menar länsstyrelserna att det finns ett stort behov av statistik om anmälningar. Socialstyrelsen har redan fått ett uppdrag att ta fram ett system för nationell statistik på det här området. Och det ingår också i direktiven till Barnskyddsutredningen att titta på nya, striktare regler för utredning av anmälningar.


3. Att stärka individen

Att stärka individen är också ett sätt att förbättra förutsättningarna för socialt arbete. Att göra utrymmet för självbestämmande så stort som möjligt också för den som har behov av stöd och hjälp. Jag vill koncentrera mig på ett par åtgärder som mer direkt berör socialtjänsten:


Att stärka barnens ställning har varit viktigt. Genom propositionen om den sociala barn- och ungdomsvården ville vi skapa en säker och sammanhållen vård av barn och unga. Och medverka till att arbetet kan ges i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet. Vissa lagändringar trädde i kraft 1 april i år till exempel när det gäller barns rätt att få information vid utredningar, behov av stöd när en placering utanför det egna hemmet upphör, utredning av tilltänkta familjehem samt nya bestämmelser om jourhem. Granskningar visar bland annat att barns åsikter allt oftare beaktas och att det nya metodverktyget som kallas Barns Behov i Centrum (BBIC) används allt oftare. Just att nya metodverktyg snabbt får genomslag visar att det finns ett sug efter metodutveckling. När en ny bra metod dyker upp anammas den snabbt av många kommuner vilket är mycket glädjande.


Barnskyddsutredningen ska titta på om reglerna om anmälningsskyldighet om barn som far illa behöver förtydligas. Det skulle tydligare kunna framgå när man ska anmäla och hur återkoppling kan ske från den sociala barn- och ungdomsvården till den som anmält. Utredningen ska också titta på om det behöver införas en möjlighet att påbörja en utredning om ett barns förhållanden utan att föräldrarna blir informerade. Den här senare delen möter ibland reaktioner. Men jag menar att det bör utredas med tanke på att det i en del fall är just själva relationen till föräldrarna som är det kritiska för ett barn. Det kan gälla missbruk, psykisk sjukdom eller barnmisshandel. I en del fall gör ju hela familjen allt för att dölja problemen.


Valfrihet är ett sätt att stärka individen. Det finns de som tycker att det här med att välja utförare eller kunna påverka sin vård och omsorg inte är så viktigt. Valfrihet och påverkan är något självklart inom till exempel skolan och barnomsorgen. Och jag menar att just för personer, vars frihet redan är inskränkt, måste vi bli extra noggranna med att ge så stor frihet som är möjligt, inom ramarna för den levnadssituation och de begräsningar man har. Den som inte har full rörelsefrihet känner nog ett extra stort behov av att få påverka vem som hjälper till att sköta hygienen. Den äldre som behöver ledsagning för att gå till banken kanske vill försäkra sig om att det är en fullt ut hederlig person som ska gå med.


Äldre kan och vill välja. Personer med funktionsnedsättning kan och vill välja. Deras anhöriga kan och vill välja. Här finns flera olika åtgärder som jag mycket kort vill nämna. Genom den nyligen föreslagna Lagen Om Valfrihetssystem, LOV, kan vi öka valfriheten i äldreomsorgen. Den nya lagen ska kunna användas för alla insatser inom socialtjänstlagen: äldre, funktionshindrade, missbruksvård mm.


Utredningen presenterades i februari och är nu på remiss. 280 miljoner kronor i stimulansmedel som Socialstyrelsen ska fördela till kommuner som vill pröva. Men även för personalen i äldreomsorgen innebär det här nya möjligheter. När Vårdförbundet gjorde en enkätundersökning förra året bland sina medlemmar, var det en tredjedel som svarade att de skulle kunna tänka sig att starta eget inom vården. Med det förslag om en ny lagstiftning som utredningen föreslagit blir det enkelt för en enskild person eller en personalgrupp att ta över en verksamhet.


En av de mer intressanta reaktionerna kom från Botkyrka kommun, söder om Stockholm. Det är en mycket mångkulturell kommun där hemtjänst idag bedrivs på 50 olika språk. Botkyrka ser valfrihetssystem som en enda möjligheten att kunna tillgodose behovet av hemtjänst på så många olika språk. Man uppmanar invandrarföreningar att starta hemtjänstverksamhet.


I augusti 2007 beslutade regeringen dessutom om en satsning på fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet är ansvarigt för genomförandet av en försöksverksamhet som sjösätts om några veckor. Försöket innebär att tre landsting kommer att låta brukarna av hjälpmedel själva göra ett fritt val av hjälpmedel. Tanken är att det är den enskilde som är expert på sin egen funktionsnedsättning. Och är bäst på att också välja det hjälpmedel som passar bäst. Regeringens förhoppning är att försöket kommer att falla väl ut. Och då kan systemet införas i hela landet.


Individens rätt och de funktionshindrades rättigheter kommer också att stärkas genom den FN-konvention som Sverige skrev under för precis ett år sedan. Konventionens 50 artiklar har nu jämförts med svensk lagstiftning och utredarens bedömning är att Sverige bör ratificera konventionen. Det förslaget är nu på remiss och min förhoppning är at en proposition ska kunna lämnas så att riksdagen kan ratificera den före årsskiftet.


Jag vill avsluta med några ord om värdegrunden. Alla som arbetar inom vården, omsorgen eller inom socialtjänsten har ett behov av att diskutera vilken värdegrund man utgår från. Också politiker. Den människosyn som präglar vårt arbete måste baseras på respekt, integritet och att det okränkbara människovärdet ska respekteras. Jag hade förmånen att lyssna till geriatriker PO Sandman som leder Socialstyrelsens arbete med att skriva riktlinjer för demensvården. Han resonerade om vad det här med kompetens egentligen är. Kompetens är aldrig bara kunskap som fakta. Det är bemötandekunskap, åtgärdskunskap, och etisk kunskap. Handledning är ett kraftfullt instrument för kompetenshöjning.


Låt mig avsluta där jag började med att säga att regeringen har ambitionen att ta ett nationellt ansvar för att skapa bättre förutsättningar att klara ert viktiga arbete. Det handlar om kunskap, forskning, stöd till metodutveckling, en bättre tillsyn och att stärka individen på många olika sätt. Det kommer att ligga ett starkt fokus på att främja en god hälsa de närmaste åren. Både den fysiska och den psykiska hälsan inverkar så tydligt på belastningen på hälso- och sjukvården och på socialtjänsten.


Tack för ordet.


Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

I propositionen, Prop. 2007/08:144,  föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.


Rambeslutet innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vidare reglerar rambeslutet bland annat ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet.


I propositionen görs en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet kan komma att föranleda för svensk del.


Några förslag till lagändringar läggs inte fram i detta sammanhang.


Skydd av personuppgifter

I promemorian, Ds 2008:30,  föreslås att riksdagen ska godkänna ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.


Utkastet till rambeslut innehåller bestämmelser som syftar till att förstärka skyddet för behandling av personuppgifter inom nu nämnda områden, i det vidare syftet att kunna förbättra det gränsöverskridande utbytet av information om brottsbekämpning mellan medlemsstaterna. Rambeslutet utgör ett viktigt komplement till andra instrument om polisiärt och straffrättsligt samarbete.


Utkastet innehåller bestämmelser om allmänna principer för behandlingen av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter, rättelse, radering och gallring av personuppgifter, information till den registrerade samt skadestånd och sanktioner. I stora delar motsvarar utkastet till rambeslutet innehållet i det så kallade dataskyddsdirektivet, som har genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen.


I promemorian övervägs, på ett mera allmänt plan, vilka lagändringar som kan bli nödvändiga med anledning av rambeslutet.


Promemorian innehåller inga lagförslag.


Nytt! Länkar till internationella tidningsartiklar om cannabis (senaste *)


Australien Police seize 900 cannabis plants *

Australien Cannabis arrest on SA border *

Australien Cannabis found on property *

Australien Police seize $3.5m cannabis, charge Yarra Valley four in drugs bust

Australien Home wired for cannabis crop

Australien Government's bong-ban ‘will harm cannabis smokers'

Australien Nimbin cannabis crusader's arguments nonsense

Brasilien Brazil still favours marijuana crime laws

Bulgarien Levsky basketball player tests positive for marijuana

Indien Naxalites turn to cannabis to finance terror *

Irland €8m worth of cannabis resin seized in Rosslare *

Irland Man held after herbal cannabis seizure in Dundalk

Japan Legal loophole means sales of marijuana seeds for home cultivation on the rise

Kambodja Pizza de marihuana causa furor *

Kanada Five grow-ops closed down in April *

Kanada Canada´s drug crime bill brings calls for caution from U.S. *

Kanada Police storm Calderdale ´skunk´dens *

Kanada York police connect 18 grow-ops to Toronto business *

Kanada Pot law challenged as rights violation *

Kanada 3 Sask. men get prison over massive grow-op *

Kanada Two charged after grow-op found in Kawartha barn *

Kanada Navy test reveals use of cocaine, marijuana *

Kanada Midlife pot smoking on the rise

Kanada Charges dropped against Chinese who worked on grow-op

Kanada Nervous marijuana grower blows his cover

Kanada Panicked pot growers busted after trying to burn off product

Kanada 22-kg stash found when OPP stop car

Malta 11 apprehended after drug squad operations

Marocko Morocco court acquits seven judges and officers in drug case

Nordirland Police discover Belfast cannabis factory *

Nordirland Dungannon cannabis factory investigated *

Nordirland Fourth man charged over cannabis haul

Norge More cannabis unearthed *

Norge Leieboer dyrket cannabis

Norge Store cannabisbeslag i Hedmark

Norge Politiet fant marihuana

Nya Zeeland Stanlake killer must serve at least 18 years

Nya Zeeland Killer driver high on methadone, cannabis

Schweiz Waadt will cannabis-tests in Schulen *

Spanien Spanish region approves cannabis spray as medicine

Storbritannien Police will not enforce Brown´s new ´tougher´ cannabis policy *

Storbritannien The PM is right on cannabis *

Storbritannien Kids buy cannabis with pocket money *

Storbritannien 396 arrests so far - Operation Jaguar *

Storbritannien Police raid drugs factory *

Storbritannien Blackburn cannabis factory sparked terrorist alert *

Storbritannien Pair are jailed for growing cannabis *

Storbritannien Man had cannabis under the stairs *

Storbritannien Gordon Brown criticised for delay over cannabis law

Storbritannien Fight to stop video of Lennon smoking dope in 1970 to be made public  

Storbritannien Officers raid cannabis factory

Storbritannien Man charged after cannabis factory raid

Storbritannien Gang of teenage hoodies kicked former soldier to death for £5

Storbritannien Dog drug bust on station

Storbritannien Woman, 82, held in cannabis factory swoop  

Storbritannien 300 kg of cannabis seized at docks

Storbritannien Why smoking cannabis is no longer the soft option

Storbritannien MP takes a tough stance on cannabis

Storbritannien Police root out cannabis factory in house

Storbritannien Illegal immigrant jailed over cannabis factory

Storbritannien £90,000 cannabis find

Storbritannien Cannabis factory smashed in Edgbaston

Storbritannien Bolton cannabis raid house destroyed in blaze

Storbritannien Prison for cannabis grower

Storbritannien Cannabis farmer kept as slave

Storbritannien Amy Winehouse caught smoking cannabis on street

Storbritannien Cannabis factory uncovered in Moredon

Storbritannien Teenager high on cannabis stabs girlfriend 32 times

Storbritannien Boat´s cannabis haul rises to £41m

Storbritannien 1000 plants found at cannabis factory

Storbritannien Illegal drugs haul is worth millions

Storbritannien Cannabis should be a ‘Class B' drug, says Unite/MNHA

Storbritannien Police seize cannabis plants

Storbritannien Drug growers wreck family´s rental home

Storbritannien Police uncover cannabis factory

Storbritannien Cannabis factories set up by foreign gangs doubling in some areas

Storbritrannien Alert over cannabis factories

Storbritannien Drug raid seizures rocket

Storbritannien 8 000 cannabis plants found in town cottage

Storbritannien Cannabis factory grew 1 000 plants

Storbritannien Cannabis factory found inside a Runcorn house

Storbritannien Suspected cannabis farm uncovered

Storbritannien Drugs bunker

Storbritannien Cannabis plants seized

Storbritannien Cannabis factories raided in city-wide operation

Storbritannien Costa link to Ryton drugs haul

Storbritannien Teenager sold cannabis to pay for car insurance

Storbritannien A drug-delivering gran jailed for possession of cannabis

Storbritannien Drugs gang debt collector's terror

Storbritannien Exposed: The dens of drugs in tour streets

Storbritannien Cannabis factory found in house

Storbritannien Drug trial casts doubts over cannabis-based painkiller for MS sufferers

Storbritannien GW Pharma stock goes to pot after cannabis flop

Storbritannien Cannabis factory goes up in smoke

Storbritannien Cannabis smuggler given 111 years

Storbritannien Five stag party friends died after driver had smoked cannabis

Storbritannien Keith Richards ‘ doggy hobby

Storbritannien Cannabis gang sent to prison

Storbritannien Cannabis haul could be worth £30m

Storbritannien Suspected Israeli drug smugglers to remain in custody

Storbritannien Reliant Robin life of drug smugglers

Sverige 19-åring odlade hasch på vinden *

Thailand Australian arrested with stash of hash

Trinidad & Tobago Why I should not smoke marijuana

Tyskland Die Kiffer werden immer jünger

Tyskland Cannabis kommt oft aus Holland

Tyskland Kriminalstatistik 2007 für Mittelhessen

Tyskland Kiffer haben 20-fach höheres Krebsrisiko

Tyskland Secret cannabis crop on the rise in Germany

Tyskland Lead poisoning due to adulterated marijuana

USA Deputies bust $7 million pot farm in Apple Valley *

USA Quiet houses around the country hide pot-growing operations *

USA Dept of Ed worker indicted in pot trafficking *

USA DEA raids Miami marijuana grow house *

USA Police from Seattle to Miami uncovering indoor marijuana farms *

USA Future of cannabis clubs debated *

USA Cops invited to schools to make drug stings *

USA Pizza Hut manager sold marijuana from drive-through window *

USA Teacher accused of having marijuana in class *

USA Bad idea taking pot to probation meeting  

USA Feds seize 6 848 marijuana plants in San Diego county

USA Kids of substance-using moms have smaller brains

USA Marijuana use on the rise among Ontario adults

USA Deputies find thousands of marijuana plants near Sebastopol

USA Marijuana seized from trains at border

USA Marijuana ring principal receives prison sentence

USA Counselor arrested in marijuana probe

USA Flying drones being deployed to find California marijuana growers

USA Oakland homes raided in major pot bust

USA All tanked up on pot

USA ‘Tom Cruise Purple' medical marijuana has actor smoking mad

USA 2 400 pounds of marijuana seized at checkpoint south of Tuscon

USA Teen accused of giving marijuana to child

USA 1 200 pounds of marijuana seized in LMPD drug bust

USA Cardiac arrhythmias and marijuana

USA Marijuana use up in Hawaii workplace

USA Marijuana increases alcohol toxicity in young rats  

USA Customs agents seize a ton of marijuana from ship at SC port


Våldtäkter i Oslo 2007

Rapporten Voldtekt i Oslo 2007är en analys av alla våldtäkter och våldtäktsörsök  som anmäldes i Oslo polisdistrikt 2007.


2007 anmäldes 161 våldtäkter och 35 våldtäktsförsök i Oslo polisdistrikt. Antalet anmälda våldtäkter under 2007 är det högsta under den senaste tioårsperioden. Alla registrerade gärningsmän var män

Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson

Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har varit i kraft i sedan den 1 januari 1999. Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell tjänst. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. Riksdagen har efterfrågat en utvärdering för att få reda på vilka konsekvenser lagen haft. Även internationellt finns ett stort intresse för vilka effekter lagen har haft på prostitution och människohandel för sexuella ändamål.


Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning för att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuell tjänst och de effekter förbudet har fått. Justitierådet Anna Skarhed har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och vilka effekter förbudet har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Det står även utredaren fritt att mot bakgrund av utvärderingen föreslå lagändringar eller lämna förslag till andra åtgärder. En utgångspunkt är dock att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserat.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2010.


Det finns många goda skäl för att motverka prostitution och de skador som den kan leda till för såväl enskilda som för samhället. Förbudet mot köp av sexuell tjänst har varit i kraft i drygt nio år. Det finns många olika uppfattningar om lagen, dess tillämpning och effekter men däremot inte någon samlad analys. Att en utredning nu grundligt analyserar dessa frågor är både viktigt och efterlängtat. Inte minst med hänsyn till det internationella intresse som finns i frågan, säger justitieminister Beatrice Ask.


Om att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott

I propositionen, 2007/08:132, föreslås att riksdagen ska godkänna ett inom EU upprättat utkast till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.


Informationssystemet för viseringar (VIS), som kommer att regleras i en EG-förordning, är avsett att bli ett gemensamt system inom EU för utbyte av uppgifter om viseringar mellan medlemsstaterna. Huvudsyftet med VIS är att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken.


Genom att underlätta utbytet av viseringsuppgifter mellan medlemsstaterna ska förfarandet vid viseringsansökningar och gränskontroller underlättas. VIS syftar också till att bidra till att förebygga hot mot medlemsstaternas inre säkerhet. Utkastet till rådsbeslut innebär att utsedda brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna samt Europol under vissa förutsättningar ska få tillgång till VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.


I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna utkastet till rådsbeslut. Det övervägs också vilka lagändringar som kan bli nödvändiga med anledning av rådsbeslutet. Propositionen innehåller dock inga lagförslag. Regeringen avser att senare återkomma till riksdagen i denna del.


Strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården

Regeringen tar nu krafttag för att förbättra missbruks- och beroendevården. En ny strategi med tre övergripande mål sätts upp: Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser. En ny utredning tillsätts för att se över lagstiftningen kring missbruks- och beroendevården. Målet ska vara rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt. Ett avtal mellan staten och SKL, ökad valfrihet för individen och kvalitetsjämförelser finns också med bland satsningarna. Dessutom har regeringen beslutat om en skärpt tillsyn, med uppdrag till länsstyrelserna och Socialstyrelsen att granska kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård. Sammantaget finns nu goda förutsättningar att utveckla missbruks- och beroendevården och åtgärda de strukturella problem som funnits under allt för lång tid i Sverige, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


1. Förbättrad kvalitet - gemensam överenskommelse

En överenskommelse ska träffas mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om gemensamma insatser och prioriteringar för missbruks- och beroendevården. Överenskommelsen innebär att kommuner och landsting erbjuds kvalificerat stöd för att utveckla missbruks- och beroendevården i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. SKL leder arbetet och utgångspunkten är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt för att främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för kunskapsförsörjning. Under 2008 avsätter regeringen 28 miljoner kronor för detta ändamål.


Ökad valfrihet även inom missbruks- och beroendevården

Frittvalutredningen har föreslagit en ny lag som gör det möjligt för kommuner och landsting att fullgöra sina uppdrag på annat sätt än att bedriva verksamhet i egen regi eller genom upphandling. Regeringen vill verka för en utveckling som ökar individens möjligheter att själv kunna välja utförare av tjänster utifrån vad som är bäst för just honom eller henne, även inom missbruks- och beroendevården. Den egna motivationen kan vara avgörande för bestående resultat.


Utveckla statistik och kvalitetsindikatorer

I dag saknas mått för att mäta kvalitet. Därför har Socialstyrelsen utvecklat en modell som gör det möjligt att följa, stödja och utveckla kvaliteten i den svenska missbruksvården. Ambitionen är att på längre sikt utveckla ett system som främjar kvalitetsutvecklingen inom såväl missbruksvården som socialtjänsten i stort genom att öka brukarnas möjligheter att ställa krav genom öppna jämförelser av kvalitet mellan vårdgivare och mellan kommuner.


2. Ökad likvärdighet, förbättrad tillsyn

Regeringen ger Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att under 2008 - 2010 gemensamt genomföra en fördjupad tillsyn av missbruks- och beroendevården i hela landet. För detta ändamål avsätts sammanlagt 40 miljoner kronor. Uppdraget innebär bl.a. att samtliga hem för vård eller boende och behandlingshem för missbruksvård ska granskas och ett brett urval av enskilda och offentliga verksamheter som erbjuder öppenvård, vård och behandling för missbruk eller beroende. Även hur eventuella barns och andra närståendes situation uppmärksammas och vilka insatser som erbjuds ska granskas.


3. Ökad tillgång till insatser

Regeringen verkar för ett förbättrat stöd för de grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda. Bland prioriteringarna finns:

Förbättrat stöd till barn och familjer där det finns missbruk.

Insatser för att möta kvinnors specifika behov.

Bättre vård för personer med opiatmissbruk.

Förebygga beroende och överkonsumtion av narkotikaklassade läkemedel.

Insatser för att möta behoven hos personer med missbruk och samtidigt psykisk sjukdom.

Samverkan mellan kriminalvård, psykiatri och socialtjänst.

Förstärkt vårdkedja för personer inom LVM-vården


En översyn av missbruks- och beroendevården

Enligt regeringen finns det nu skäl att se över lagstiftningen på området. En ny utredning tillsätts som ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren ska även överväga eventuella behov av förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver. Målet är rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt.


Läs också:

Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010

DN Debatt idag: Missbruksvård ska flyttas bort från kommunerna


Torgny Peterson


Hur fungerar samverkan mellan Försäkringskassan, polis och åklagare mot bidragsbrott?

Försäkringskassan, polis och åklagare har sedan 2006 samverkat mot bidragsbrott i syfte att fler brott ska anmälas och lagföras. Nu har arbetet utvärderats.


På uppdrag av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) har Brottsförebyggande rådet (Brå) studerat hur samverkan mot bidragsbrott fungerar i två län - dels i Skåne, dels i Västmanland. Rapporten presenteras fredag 25 april


Vid presseminariet besvarar författarna frågorna:

- Hur blev resultatet av samverkan?

- Vad krävs för att samverkan ska fungera?

- Åtalas fler för bidragsbrott?


Yoko Ono vill stoppa film om Lennon

Yoko Ono försöker stoppa en film om John Lennon från offentlighetens ljus. Filmen innehåller bland annat material där Lennon röker marijuana, skriver låtar och diskuterar att lägga LSD i den tidigare presidenten Richard Nixons té, rapporterar Daily Mail.


Jag förstår Yoko Ono. Det är inte mycket att vara stolt över.


Läs också:

Rap-musik förhärligar droger

Rockstjärnor lever 36,9 år


Torgny Peterson


Samarbete mellan polismyndigheter i Sydsverige

Polismyndigheterna i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har för första gången någonsin fått gemensamma operativa mål.


Sydsamverkan är ett samarbete mellan fyra angränsande polismyndigheter som pågått sedan september 2003.


Samarbetet mellan Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar läns polismyndigheter är ett samarbete i utveckling.

Sedan tidigare fanns en gemensam målbild och ett samarbete på tjänstemannanivå. Under 2007 skapades ett kansli bestående av chef, verksamhetsutvecklare och informationsansvarig med placering i Kristianstad. Dessutom fanns ett redan påbörjat samarbete i till exempel underrättelseverksamheten, egenkontrollen och internutredningen.


Det nya nu är att vi politiker i polisstyrelserna i de fyra länen samlat oss kring denna samverkan samt det gränsöverskridande arbetet och nu arbetat fram tre gemensamma konkreta operativa mål, säger Birthe Sörestedt vice ordförande i Polisstyrelsen i Skåne.


De tre målen

Polismyndigheterna ska gemensamt utarbeta enhetlig metodik för att förebygga och utreda våldsbrott i nöjesmiljöer.


Polismyndigheterna ska utarbeta och införa rutiner för att motverka våldsbrott generellt.


Polismyndigheterna ska genomföra gemensamma planlagda insatser mot exempelvis gränsöverskridande brottslighet, narkotikabrottslighet samt kontroll av trafiknykterhet.


Öppen psykiatrisk tvångsvård ersätter långa permissioner

Socialutskottet sa idag (22 april) ja till att införa en ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen psykiatrisk tvångsvård ska användas i stället för långa permissioner.

Socialstyrelsen har utvärderat systemet med långvariga permissioner för att förbereda en patient för utskrivning. Man har funnit att långa permissioner används ofta och inte alltid i syfte att vården ska upphöra.

Öppen psykiatrisk tvångsvård ska vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Den här typen av vård ska även kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan ska fogas en så kallad samordnad vårdplan.

 Patienten ska liksom under en permission kunna åläggas att följa vissa villkor. Det kan handla om att hålla kontakt med en viss person, att ta vissa mediciner eller att avstå från alkohol och droger.
 
Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 september 2008.
 
V och mp reserverar sig
Vänsterpartiet och miljöpartiet kan inte se att reformen innebär någon förbättring för den enskilde utan menar att man riskerar en ökning av tvångsmedicinering men också av tvångsvården i tid. Miljöpartiet tycker också att det i dagens lagstiftning borde införas krav på en så kallad samordnad vårdplan. På så sätt skulle en bra utformad vårdplan ligga till grund för villkor i samband med permission.


Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel och barnäktenskap

Utredningen om människohandel m.m. har i dag överlämnat sitt betänkande Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41) till justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen gav i mars 2006 hovrättsrådet Agneta Lindelöf i uppdrag att som särskild utredare göra en översyn av den straffrättsliga bestämmelsen om människohandel och anknytande lagstiftning samt analysera och om det fanns behov av ytterligare straffrättslig lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap.

Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att lagstiftningen mot människohandel skärps och offrens situation förbättras. I betänkandet föreslås ändringar i brottsbalken, utlänningslagen och sekretesslagen. Utformningen av straffbestämmelsen i 4 kap. 1 a § brottsbalken förtydligas och kompletteras genom att utformningen av uppräkningen av de otillbörliga medlen och handelsåtgärderna utökas. Kravet på att gärningsmannen ska ta kontroll över offret föreslås inte längre finnas kvar. Det nuvarande subjektiva rekvisitet förändras till att även omfatta gärningsmän som handlat med indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt. För att tydliggöra den utsatta situation som offer som är under 18 år befinner sig i föreslås att det av 4 kap. 1 a § tredje stycket brottsbalken ska framgå att den som begår ett människohandelsbrott mot ett barn alltid ska anses ha missbrukat barnets skyddslöshet. Förslaget i den delen innebär att det i praktiken inte uppställs något krav på att gärningsmannen använt sig av ett otillbörligt medel om offret är under 18 år. I betänkandet föreslås också att de inledande transaktioner där det till exempel överlämnas pengar när ett offer säljs eller köps ska kriminaliseras.

I betänkandet konstateras att redan befintlig kriminalisering på ett adekvat och tillräckligt sätt straffbelägger det tvång som kan föregå ett tvångsäktenskap och att det inte finns förutsättningar för att kriminalisera ytterligare handlingar av lindrigare karaktär som kan föregå ingåendet av ett sådant äktenskap. I betänkandet konstateras vidare att det inte heller finns behov av att införa särskilda brottsrubriceringar som tar sikte på tvångsäktenskap som inte är barnäktenskap. I betänkandet föreslås emellertid en bestämmelse som tar sikte på att motverka de äktenskap som ingås med ett barn som är under 16 år som inte är att anse som tvångsäktenskap genom att det som tillåtande av barnäktenskap kriminaliseras att en vårdnadshavare tillåter ett barn som är under 16 år, vilket är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige, att ingå ett äktenskap som är giltigt i vigsellandet. Av förslaget framgår att det för brottet stadgas fängelse i högst två år. Enligt förslaget bör bestämmelsen föras in i 7 kap. brottsbalken, Om brott mot familj.

Slutligen lämnas förslag på att kravet på dubbel straffbarhet ska slopas beträffande människohandel. Också den föreslagna bestämmelsen om tillåtande av barnäktenskap i 7 kap. 1 b § brottsbalken bör undantas från det kravet.


Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

Inom Europeiska unionen har det utarbetats ett utkast till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden. Rambeslutet syftar till att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att inhämta bevis som finns i en annan medlemsstat. I propositionen, Prop. 2007/08:141, föreslås att utkastet till rambeslut ska godkännas av riksdagen.

Utgångspunkten i rambeslutet, som bygger på principen om ömsesidigt erkännande, är att det är den medlemsstat som bedriver en brottsutredning som avgör om viss bevisning ska inhämtas även om den finns i en annan medlemsstat. Den stat som behöver bevisningen ska utfärda en bevisinhämtningsorder som skickas till den stat där föremålen, handlingarna eller uppgifterna finns. Den mottagande staten ska sedan erkänna och verkställa ordern i enlighet med rambeslutets regler. Föremålen, handlingarna eller uppgifterna ska hämtas in i enlighet med den verkställande statens nationella regler. Någon prövning av beslutet att bevisningen ska inhämtas får dock inte göras där.

Den tidpunkt då medlemsstaterna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet är ännu inte bestämd. I propositionen redovisas en bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet.


Nordiska folkhälsokonferensen i Östersund

Det är 50 dagar kvar till startskottet för den Nordiska folkhälsokonferensen i Östersund. Antalet anmälda är på god väg mot 500 personer och därmed närmar sig gränsen för det maximala antalet besökare.


Konferensen är snart fullbokad och det är roligt att intresset är så stort. Vi kommer också att ha deltagare från flera utomnordiska länder, Indien, Baltstaterna och till och med från Nya Zeeland, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare för konferensen.

Den 10-12 juni pågår den nionde Nordiska folkhälsokonferensen. Östersund kommer att stå i centrum för folkhälsodiskussionen under några intensiva dagar. Totalt hålls ett femtiotal föreläsningar och seminarier med representanter för samtliga nordiska länder. Konferensen handlar den här gången om hur hälsa kan bidra till en ekonomisk och social hållbar utveckling.

Mest namnkunnig bland föreläsarna internationellt sett är Sir Michael Marmot från England. Hans bok "Statussyndromet" väckte stor uppmärksamhet genom att visa på hur viktig den sociala positionen i samhället är för din hälsa. Sveriges äldre- och folkhälsominister Maria Larsson står också på talarlistan.

De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är en mötesplats sedan 1987 med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.

Läs mer: 
www.nordiska2008.fhi.se


Tal av Maria Larsson vid den tredje nationella Riskbrukskonferensen (Uppsala 9 april)

Jag är mycket glad att få vara här idag och inleda er konferens. Att bygga folkhälsa är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det finns ingen quick fix. Fast det trodde mannen som sprang ifatt mig en morgon när jag var på väg till jobbet: "- Det finns en viktig sak du måste göra för folkhälsan!", var hans första hälsningsfras. "- Jaha, vad är det då," undrade jag. "- Avskaffa vägsaltet," sa han med stort allvar. Jag såg säkert lite frågande ut så han fyllde på:"- För det första får det folk att köra som idioter för de tror att de inte är halt och så råkar de in i olyckor. Och för det andra så blir allt så grått och smutsigt av vägsaltet så folk får depressioner hela vintern igenom".

Jag försökte utröna om han menade allvar eller om han drev med mig. Det läste han nog av så för att öka legitimiteten för sin egen person hojtade han ganska högt: "- Jag är civilingenjör och utbildad i Linköping. Jag vet för jag har jobbat med de här sakerna". Vägsaltet är inte hela lösningen för en förbättrad folkhälsa, utan att bygga folkhälsa är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.

Det förebyggande hälsoarbetet, hälso- och sjukvårdens betydelsefulla roll och inte minst riskbruksprojektet - är element i en hälsostrategi som kan komma att ha mycket stor betydelse i framtiden. Jag tänkte först beröra några av de grundläggande delarna i den folkhälsoproposition som regeringen lade för några veckor sedan. Sen vill jag uppehålla mig något just vid hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete. Och naturligtvis kommer jag att beröra Riskbruksprojektet mer specifikt.

Det händer mycket på hälsoområdet som jag vill berätta om. Går man in i vilken tidningskiosk som helst så svämmar det över av: Må Bra-tidningar och livsstilsmagasin. Det är glädjande att intresset för att sköta om sin hälsa ökar. Vi lever alltså i en tid när människors intresse för sin hälsa; både den fysiska och den psykiska hälsan, är högt. Det är svårt att tänka sig en mer gynnsam förutsättning för att arbeta hälsofrämjande, eller hur?

Hur är då vår hälsa? Hur mår vi egentligen? Enligt nyligen gjorda undersökningar: så har vi världens längsta medellivslängd och den ökar. Färre röker, färre dör i hjärt-kärlsjukdomar. Till detta kommer att fler är i arbete vilket innebär ett minskat utanförskap. Därtill minskar självmorden totalt sett.

Men samtidigt finns det oroande tecken. Till dem hör att de sk samproblem-sjukdomarna ökar. Det är sjukdomar som uppstår i en samverkan mellan individen och samhället; stress, ökade krav mm, och det drabbar den psykiska hälsan och kan också ta sig uttryck i fysiska sjukdomar. Bland unga människor, liksom bland ädlre, ser vi en ökad psykisk ohälsa, en ökning av sexuellt överförda sjukdomar och att självmord bland unga kvinnor ökar. Det här är en snabb och summarisk bild av hälsoutvecklingen som vi ska förhålla oss till när folkhälsopolitiken utformas.

Folkhälsopolitikens inriktning innehåller bland annat följande punkter: En helhetssyn på människan. Barn, unga och äldre är prioriterade grupper. Vi vill underlätta individens eget ansvarstagande. Kunskap och evidens är grundläggande. Hälsofrämjande sjukvård. Sociala nätverk som skyddsfaktor. Ökat samarbete med civilsamhället. Lokalt och regionalt arbete är viktigt.

Jag vill gärna lyfta fram en av punkterna: vad det frivilliga arbetet betyder i vårt land. Ideella aktörer gör enorma insatser inom olika områden; alkohol- och narkotikaförebyggande arbete, genom att upptäcka och ta tag i olika utsatta gruppers situation som hänger ihop med våld, missbruk, psykisk sjukdom, stöd till personer med funktionshinder, ensamhet bland äldre osv. Det frivilliga arbetet är viktigt. Och staten bör erkänna, tillvarata och utveckla utrymmet för ideellt arbete.

Därför innehåller den folkhälsopolitiska propositionen flera förslag som handlar om den ideella sektorn. Det handlar om stöd för att bygga upp fler frivilligcentraler som uppmuntrar människor till ideellt arbete. Här i Uppsala där vi befinner oss, finns sedan länge en väl strukturerad form för samarbetet mellan kommunen och många olika frivilliga organisationer.

Många människor mår bra av att bli föremål för ideellt arbete. Men forskningen visar också att människor mår bättre av att ägna sig åt ideellt arbete. Och det visar sig att det finns flera positiva samband mellan frivilligt arbete och hälsa. Den som ägnar sig åt ideellt arbete mår bättre än den som inte gör det. Man kan citera Stefan Einhorn som uttrycker det som att om man är snäll mot andra gynnar det en själv.

Jag tänkte nämna några delar i folkhälsopropositionen. Dessa har en tydlig hälsofrämjande inriktning, och därtill relaterar de till alkoholkonsumtionen. En viktig del i propositionen är som jag sade att öka medvetenheten om olika hälsofrämjande miljöer. Det kan handla om förskolan och skolan, arbetsplatsen och bostadsområdet. Familjecentraler kan spela en betydelsefull roll.

Det regeringen nu vill koncentrera sig på att bygga upp är ett bättre föräldrastöd. Jag är övertygad om att ett bra preventivt arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa handlar om att ge ett bra stöd till föräldrarna. Det här handlar också om ett drogförebyggande arbete. Föräldrar är ju de viktigaste personerna i varje barns liv och har störst möjlighet att grundlägga goda vanor för kost, rörelse i vardagen, tillit och meningsfullhet i livssynen. Det finns starkt vetenskapligt belägg för att stöd till föräldrarna kan förebygga psykiska problem hos barn och att effekten består upp i vuxen ålder.

Samhällets stöd till föräldrar idag är bristfälligt och otillräckligt. Det fungerar bra under graviditeten och under barnets första år. MVC och BVC har viktiga uppgifter. Men sedan överges många föräldrar och förväntas klara livets svåraste uppgift på egen hand. Jag vill därför medverka till att vi kan bygga upp ett stöd som kan ge föräldrar tillgång till både kunskap och nätverksbyggande med andra föräldrar. Under barnets hela uppväxt, alltså även för tonåringar. Ni kanske ser framför er en SuperNanny som sätter barnen i skamvrån. Eller en hord av professionella föräldrauppfostrare som nästan tar över föräldrarollen. Men jag vill deklarera att staten inte kan och inte ska ta över föräldrars ansvar. Föräldrar är ansvariga för sina barn och ska tillsammans med barnen fatta beslut. Insatser måste ges på föräldrarnas villkor.

En annan angelägen del i folkhälsopolitiken handlar om arbetet för att förebygga självmord. Att ha ont i kroppen är inte svårt att berätta om för andra. Men när man har ont själen håller man ofta tyst om det. Nu tänkte jag prata om ett ganska tabubelagt ämne. Självmordstalen för befolkningen som helhet har sjunkit hela tiden sedan 1980. Men inte för åldersgruppen under 25 år. För unga kvinnor i åldern 15-24 år ökar de istället. Det som i journalregistret kallas "Avsiktligt självdestruktiv handling" har ökat ända sedan 1998.

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen utvecklat förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för suicidprevention. I folkhälsopropositionen föreslås en noll-vision vad gäller antalet självmord. Vi kan inte ha någon annan utgångspunkt än att vi i varje enskilt fall måste göra allt vi kan för att ge andra alternativ till individen än att ta sitt eget liv. Självmord kan, och ska förebyggas.

Det är ett etiskt ställningstagande - som avslöjar den syn på livets okränkbarhet som jag menar att samhället och lagstiftaren ska stå bakom. Det är också en humanitär utgångspunkt - främst naturligtvis för den som förlorar sitt liv. Men också för alla de anhöriga som tillfogas ett livslångt lidande av att någon närstående begått självmord.

Och en tredje del i folkhälsoarbetet är kampen mot tobak  På 1980 talet fanns det 2 miljoner rökare i vårt. Idag röker en miljon. 150 000 färre röker efter rökstoppet på krogen. Det svårt att överskatta den folkhälsopolitiska vinsten av den minskningen. Det finns dock mer att göra. Arbetet måste fortsätta. Fortfarande är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar. Ungefär 44 procent av kvinnorna och 42 procent av männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. En intressant WHO-studie från år 2002 visar att en stillasittande livsstil och fysisk inaktivitet orsakar 23 procent av alla hjärtinfarkter. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att 80 procent av hjärt-kärlsjukdomarna och 90 procent av diabetes typ 2 kan förebyggas genom bra matvanor och tillräckligt med fysisk aktivitet.

Jag och min regering tar fasta på att det är möjligt att åstadkomma mycket mer. Man kan inte nog betona vikten av preventiva insatser. De går sällan att räkna hem budgetmässigt det kommande året men på sikt är de lönsamma för individen och lönsamma för samhället. I och med den folkhälsopolitiska propositionen och utredningen om tobakslagen som nyligen tillsatts intensifieras arbetet.

En viktig inriktning för folkhälsopolitiken är alltså det förebyggande arbetet. Därför bör hela hälso- och sjukvården ha en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inriktning. Inom mödra- och barnhälsovården och genom ungdomsmottagningarna, inom tandvården och skolhälsovården bedriver man ett uttalat förebyggande arbete. Om vi skulle lyckas med detta också i hälso- och sjukvården skulle det ha stora effekter för folkhälsan.

Det gäller primärvården förstås, men också hemsjukvården. Och faktiskt gäller det också sjukhusvården. Människor som lider av sjukdomar och vårdas för dem på sjukhus, har nytta av att sjukhusvården anlägger ett hälsofrämjande synsätt. Det aldrig är för sent att börja sköta om sin hälsa. Jag träffade cancerläkrna i samband med världscancerdagen och de lyfte fram just detta. Rökare som just fått ett besked om lungcancer bör ändå genast sluta röka. Det ökar chanserna att överleva sjukdomen och förlänga sitt liv.

Men hälso- och sjukvården arbetar inte förebyggande i tillräcklig utsträckning idag. Trots den fantastiska tillgång som hälso- och sjukvården har nämligen förtroendet hos allmänheten. Enligt SOM-institutet i Göteborg så rankas sjukvården i princip högst bland svenskarna när det gäller förtroende. Hälso- och sjukvården har alltså ett högt förtroende. Och de många patientkontakter som vården har är en fantastisk tillgång. Detta förtroende och alla dessa patientkontakter kan yttjas till att motivera människor att bry sig om sin hälsa, och till att skapa insikt och förmedla stöd och kunskap. Jag är övertygad om att betydelsen för folkhälsan kan bli enormt stor.

Så vad görs då? 2005 kartlade Socialstyrelsen hur landstingen arbetade hälsofrämjande. Då var det bara 17 procent av vårdcentralerna som kunde erbjuda hälsoundersökningar. 22 procent erbjöd hälsosamtal. Och om vi tar ett stort hälsohot: rökning, så har vi kommit en bit på väg. I mitt eget hemmalandsting Jönköping, är det 28 av de 35 vårdcentralerna som har så kallade rökavvänjare. Det borde naturligtvis finnas överallt. Förmågan att ta upp de här frågorna handlar om både kunskap och mod. Tyvärr visar en undersökning att läkare är sämre på att ställa frågor om alkoholvanor än att tala om tobak med sina patienter. Inom Företagshälsovården är det 13 procent av läkarna som rapporterar att de alltid tar upp alkoholfrågan, men så mycket som 34 procent av sköterskorna gör det. Jag besökte Företagshälsovården  i Linköping oh de lyfte fram att cirka en tredjedel av för högt blodtryck beror på alkoholkonsumtion.

Om vi tror att det förebyggande arbetet har en stor potential infinner sig frågan: Vad ska vi göra? Vad fungerar? Hur mäter vi det som fungerar? Jag menar att det krävs starkare drivkrafter för att få till stånd en evidensgrundad utveckling av förebyggande arbete. Mångmiljardbelopp investeras i läkemedelsutveckling och i kliniska behandlingsmetoder. Men på det hälsofrämjande och förebyggande området är de kommersiella drivkrafterna mycket svagare. Metoder som bygger på ändrad livsstil, ökad medvetenhet, samtalsstöd osv - är i dagsläget tyvärr inte särskilt kommersiellt gångbara. Kunskap om folkhälsoarbete bygger på såväl tvärvetenskap som på praktisk erfarenhet. Vi måste säkerställa att metoder som sprids är dels praktiskt möjliga att arbeta med. Dels att de har effekt. Regeringen vill bidra genom att samla kunskaper om olika metoder och sprida dem till fler.

Den ekonomiska nyttan av att utveckla detta område kan vara enormt stor. Även om det huvudsakliga skälet naturligtvis utgörs av de hälsovinster som kan uppstå. Men det krävs också strukturer som stödjer och gör det lönsamt att arbeta hälsofrämjande. Ett sådant exempel är ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården. En viktig del av styrningen är hur ersättningssystemen är utformade. Det skulle kunna få stor betydelse om ersättningssystemen uppmuntrade och gjorde det ekonomiskt lönsamt att arbeta förebyggande. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har regeringen startat ett projekt som ska tita på de här sakerna.

I Uppsala läns landsting har man tagit fasta på behovet av ekonomiska styrmedel. Jag ser fram mot att få ta del av ert arbete med målrelaterad ersättning på det här området. Att hitta hållbara strukturer och systematik i det här arbetet är ett viktigt steg för att börja permanenta verksamheten. Och för att hitta de ekonomiska stimulanser som till exempel vi politiker förstår.

Hälsoekonomiska analyser är ett relativt outvecklat område. Det är viktigt att beslutsfattare vet vilka metoder som ger resultat och hur sambanden ser ut mellan olika typer av insatser. Ett framgångsrikt förebyggande hälsoarbete kan ge stora samhällsekonomiska besparingar. Men vi behöver tydliga ekonomiska studier för att kunna motivera det förebyggande arbetet.

För att folkhälsopolitiken ska lyckas måste det vara lätt för människor att göra de goda valen. Att välja det som är hälsosamt. Och att det därför ska finnas lättillgängligt stöd för den som vill göra det. Jag fick vara med och inviga Alkoholhjälpen i december förra året. Den web-baserade självhjälpen på Internet. Alkoholkommittén startade den och Riskbruksprojektet fick ta över den efter ett tag. De först dagarna hade den mer än 100 000 besök.

Vi vet att det är många som känner oro för sin egen alkoholkonsumtion. Och att det är många som är oroliga för familjemedlemmar eller bekanta. Alkoholhjälpen blir ett enkelt, och om man vill, anonymt verktyg för att börja ta tag i sin situation. Jag hoppas mycket på det. Något vi också vet - är att drickandet bland studenter ökat. Därför är delprojektet Universitet/Högskola väldigt angeläget. Alldeles för många studenter ser sitt festande och drickande som en normal del av studentlivet. Därför måste alla universitet och högskolor utveckla ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete.

Det bör ha framgått av det jag sagt och av det regeringen hittills gjort, att Riskbruksprojektet och den typen av förebyggande arbete har vårt starka stöd och är prioriterat. Att uppnå livsstilsförändringar bygger på att personen får en medvetenhet och incitament. Vi människor vill därtill gärna luta oss mot auktoriteter när vi, inför den övriga omgivningen, ska förklara våra val. Hur har det då gått: Jag har själv sett att det finns många mycket engagerade personer som arbetar hårt för att få igång ett brett arbete. Alla ni som är här och alla de andra som fått utbildningar under de senaste åren är goda exempel på det.

Men det går för långsamt. Jag gav Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera de alkoholförebyggande insatserna för åren 2006-2007. Deras rapport, som kom i slutet av februari, visar att ungefär hälften av landets vårdcentraler har  utbildat personalen i att upptäcka riskfylld konsumtion. Bland allmänläkare och distriktssköterskor är andelen mycket hög - cirka 80 procent. Hos andra grupper betydligt lägre. Tyvärr är det dock så att i vissa storstadsområden som har fler personer med riskfyllt alkoholbruk så är det också färre vårdcentraler som utbildat sin personal. Både Skåne och Västra Götaland hör hit. Skillnaderna är överlag väldigt stora. Det är väl ett tecken på att arbetet ännu är i en uppstartsfas. Medan 30 procent av vårdcentralerna i Skåne utbildat sin personal, så är det 94 procent i Västerbotten.

Undersökningen visa också det jag sade förut, att det är betydligt vanligare med rutiner och program för att fråga om tobak eller motionsvanor än att fråga om alkoholvanor. En tredjedel av vårdcentralerna har inga såna program eller rutiner. Dock, så visar ju ändå det här att det finns stor potential att nå fler. Det är alltså viktigt att fortsätta det här arbetet. Det är ett omfattande motivationsarbete för att motivera de som ska möta patienterna. Att motivera de som ska motivera. Om ni är starkt motiverade, och om ni känner att det finns starkt politiskt stöd, så anser jag att vi kan nå väldigt långt. Men låt oss också inse at det tar tid. Jag vill gärna bidra i det arbetet och jag tar ofta upp det i ammanhang där hälsofrämjande arbete kommer på tal.

En sten är satt i rullning med Riskbruksprojektet. Målsättningen måste vara att så snart det går få in de här metoderna i det ordinarie arbetet. Det kommer jag att ta upp med landstingspolitikerna och med övriga ansvariga statsråd. Jag anser också att det är angeläget att det hälsofrämjande arbetet systematiseras. Och att det görs uppföljningsbart och utvärderingsbart. Jag vill avsluta med att tacka Er för Era insatser hittills och önska lycka till i fortsättningen.

Tack för ordet.


Missbruks- och beroendevårdens öppenvård - en nationell kartläggning

Sammanfattning

Våren 2007 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av missbruks- och beroendevårdens öppenvård. Studien riktade sig till drygt 630 öppenvårdsenheter, som kunnat identifieras via adressökningar. Det totala antalet enheter är dock sannolikt något fler. Omkring 70 procent av de identifierade enheterna har besvarat enkäterna, varför de slutsatser som kan dras till en del är osäkra.


Öppenvården bedrivs till stor del av kommuner och landsting med en stark koncentration till de större städerna och storstadsområdena. Vissa regioner är underförsörjda med öppenvårdsalternativ, vilket ur ett brukarperspektiv är otillfredsställande.


Öppenvården är totalt sett en mycket omfattande verksamhet. Enligt Socialstyrelsens skattningar uppgick antalet tjänster (omvandlade till heltid) till cirka 3 800 och berörde våren 2007 ca 24 000 personer. Två tredjedelar av målgruppen är män och en femtedel av dem är 25 år eller yngre.


Vissa data tyder på att öppenvården kraftigt expanderat under den senaste tio till femton åren. Verksamheten domineras i hög grad av personalkategorier som socialsekreterare, behandlingsassistenter och sjuksköterskor. Även här tycks förändringar ha skett de senaste åren med färre medicinskt utbildad personal och relativt fler socialsekreterare. En förklaring kan vara det samgående som skett mellan kommunernas missbrukarvård och landstingens beroendevård med de rationaliseringar som kan ha blivit följden.


Verksamheterna har i analysen av undersökningsresultaten delats in i två kategorier; behandlingsenheter och stödenheter. Dessa båda enheter möter och behandlar som regel ett brett spektrum av olika typer av missbruk. Vid sidan av missbruket förekommer också många mer eller mindre allvarliga problem. Några av dessa får betraktas som generella. Det gäller problem med ekonomi, hälsa och relationer. Andra problem som kriminalitet, allvarliga psykiska problem och bostadslöshet/problem i boendet är inte lika vanliga, men förekommer i oroande hög grad.

Även om det finns skillnader mellan de två typerna av enheter visar studien att en stor andel av dem är "multiproblemenheter" som arbetar med många problem hos mycket utsatta och socialt belastade grupper.


I analysen av verksamheternas insatser kan vi konstatera vissa svårigheter att fånga verksamheternas inriktning och profil. De data vi förfogar över i den officiella statistiken och i denna kartläggning är bristfälliga, vilket pekar på ett mer generellt problem kring de data som är tillgängliga. Med den kategorisering vi ändå genomfört visar att renodlade medicinska insatser görs i en fjärdedel av enheterna. Olika typer av terapeutiska insatser sker i hälften och arbetsträning i en tredjedel av enheterna. Med ledning av denna information kan dock inte några typiska enheter utkristalliseras.


I ganska stor utsträckning - över hälften av enheterna - arbetar med schemalagda program både av korttids- och långtidskaraktär. I mycket hög grad bedrivs verksamheten och programmen med både individ- och eller gruppbaserade inslag. Även om det ofta krävs tidbokning är de flesta enheterna i stort sett tillgängliga på dagtid.


I hög grad används olika former av systematiska bedömningsinstrument och det förefaller som det skett en ganska snabb utveckling på detta område. I stort sett är dock användningen av dessa instrument begränsad till den initiala bedömningen. I liten utsträckning använder man således instrumenten för att sammanställa uppgifterna om enskilda klienter och patienter på verksamhetsnivå, s.k. aggregerade data för analyser och beskrivningar av verksamhetens samlade insatser.


Överhuvudtaget är det ingen självklarhet att upprätta register eller journaler i öppenvården. Vissa verksamheter medger anonymitet och är undantagna registerkravet. Andra verksamheter kan vara s.k. serviceenheter som ger insatser utan biståndsbeslut. Denna typ av enheter tycks vara ett växande inslag och kan vara en delförklaring till det relativt stora bortfallet. Även om serviceenheter har det vällovliga syftet att erbjuda insats utan registrering med anonymitet innebär det samtidigt att en sektor av öppenvården undandras insyn och kontroll.


En del av kartläggningen handlar om verksamhetens idémässiga eller teoretiska inriktning och de modeller eller tekniker som praktiseras. Ett stort antal modeller används, varav några få har ett robust vetenskapligt stöd. Att många modeller används ska också ställas mot att det långt ifrån är en självklarhet att personalen har kompetens eller är legitimerade för att utöva den föregivna metoden eller tekniken.


Avslutningsvis visar kartläggningen att vi behöver utveckla vår kunskap om öppenvården. Det gäller inte minst precisionen i de frågor som vi vill ha svar på. Den precisionen bygger i allt väsentligt på att vi på ett bättre sätt kan definiera bland annat de insatser som görs i verksamheten.


Nytt nummer av BRIS-tidningen - Tema:Familjekonflikter

Barn som hör och ser våld i hemmet är inte vittnen till våld. De lever i det och är utsatta för det. Våld i hemmet är därför en form av psykisk misshandel av barnen. Det berättar Maria Eriksson, forskare vid sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet i det senaste numret av BRIS-tidningen, tema Familjekonflikter.

I det senaste numret av BRIS-tidningen fördjupas temat Familjekonflikter.

Familjekonflikter är den enskilt största anledningen till att barn kontaktar BRIS. De berättar om allt från skilsmässokonflikter till misshandel och föräldrar som missbrukar.

BRIS-tidningen berättar om familjekonflikter ur barnets perspektiv. Vad händer med barnet när familjen brister? Vilket stöd söker barnet av vuxenvärlden? Och vad kan samhället göra för att stödja barnen?

I Tema Familjekonflikter medverkar bland annat:
Madeleine Cocozza, socionom och medicine doktor, som utifrån sin forskning anser att samhällets skyddssystem för barn som far illa inte fungerar. Istället kräver hon en barnskyddsmyndighet baserad på tvärvetenskaplig kunskap.

Sten Lundqvist, verksamhetschef vid Barn- och ungdomspsykiatrin, om varför konsekvenserna för barnen är svåra att förutse när familjen präglas av våld och konflikter.

Cecilia Modig, chef Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris och psykolog Sophie Arnö om varför även barn behöver familjerådgivning.

Kari Killén, socionom och forskare emerita, om varför den lyckliga skilsmässan är den värsta för barnet.

Stephan Yüceyatak, programledare på Sveriges Television, om varför barn är som diamanter.

BRIS-tidningen går att beställas via http://www.bris.se/, eller via telefon, 08-598 888 00.


Metadonrelaterade dödsfall ökar i snabbare takt än några andra drogrelaterade dödsfall

Enligt amerikanska National Center for Health Statistics i februari i år ökar metadonrelaterade dödsfall i USA i snabbare takt än några andra drogrelaterade dödsfall.


Enligt den senast tillgängliga officiella statistiken från USA ökade antalet metadonrelaterade dödsfall från 786 1999 till 4 462 år 2005.


Några av förklaringarna till den kraftiga ökningen är att metadon mer och mer skrivs ut för smärtlindring, att metadon stjäls från transporter mellan tillverkare och försäljningsställen och att de som får metadon på recept säljer eller delar med sig av preparatet.


Torgny Peterson


Tonåring påverkad av cannabis knivhögg sin flickvän 32 gånger

Huruvida cannabis var den enda bidragande orsaken till det som hände ifrågasätts säkerligen av många men faktum kvarstår - förövaren hade rökt cannabis samma kväll som han knivhögg sin flickvän.


Torgny Peterson


Svensk Polis - Sveriges bästa personaltidning

Tidningen Svensk Polis, som ges ut av Rikspolisstyrelsen, har utsetts till Sveriges bästa personaltidning 2007 i en tävling som anordnas av Rim, Redaktörer interna medier.


Priset delades ut i tre klasser och Svensk Polis vann i klassen delvis inhouse. 19 tidningar tävlade i klassen och tre blev nominerade till priset. Förutom Svensk Polis nominerades Apotekets tidning Apostrofen och Securitas tidning Securianen.

Juryns motivering lyder: Svensk Polis är en omisskännlig kvalitetsprodukt. Den är aktuell i sina ämnesval och har fokus på arbetet och arbetsuppgifterna. Reportern följer verkligen med ut på fältet och använder sina ögon och öron. Artiklarna är professionellt utformade och välskrivna. Tidningen har ett genomtänkt koncept som hänger ihop formmässigt med variation och rytm mellan kort och långt, reportage och nyheter samt bild och text.

Det här var andra gången på kort tid som informationsarbetet inom Rikspolisstyrelsen prisades. För några veckor sedan vann polisen.se kategorin samhällskommunikation i Sveriges största webbplatsundersökning, Web Service Awards. Besökarna på olika webbplatser fick betygsätta användarvänlighet, information och kontaktmöjligheter och polisen.se vann priset eftersom den fick högst betyg av användarna.

Svensk Polis kommer ut tio gånger per år och har en upplaga på 33 000 exemplar. Huvudmålgrupp är alla anställda inom polisen.


Samarbete mellan Sverige och USA om kustbevakning och säkerhetsforskning

Vid försvarsminister Sten Tolgfors möte med chefen för Department of Homeland Security, Michael Chertoff, diskuterades flera angelägna områden där USA och Sverige tillsammans kan stärka sin förmåga att hantera dagens och framtidens hot och risker. Konkreta samarbeten kommer att utvecklas om kustbevakning och säkerhetsforskning.

Vi är överens om att etablera ett närmare samarbete mellan Kustbevakningen i Sverige och US Coast Guard. Ambitionen är att kunna precisera samarbetet i ett Letter of Intent under 2008, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan, skapa möjligheter för utbildning, träning och växeltjänstgöring, samt att etablera ett tekniskt utbyte där myndigheterna informerar varandra om nya projekt. Det rör även sjölägesbilder. Sverige var i oktober 2007 värd vid bildandet av North Atlantic Coast Guard Forum, där 18 länder på ömse sidor Atlanten enades om ett närmare samarbete mellan ländernas kutsbevakningar. Nu fördjupas också det bilaterala samarbetet.

USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller säkerhetsforskning. Jag har också sagt till Secretary Chertoff att Sverige kommer att stå värd för en transatlantisk säkerhetsforsknings- konferens under hösten 2009, säger Sten Tolgfors.

Under sitt besök i USA träffade försvarsminister Sten Tolgfors också USAs försvarsminister Robert Gates och vice försvarsminister Gordon England.

Vid mötena diskuterades bilaterala samarbetsfrågor, bland annat ett av de stora och ständigt aktuella hoten - IED, Improvised Explosive Devices - som är ett växande hot vid internationella insatser, inte minst i Afghanistan. De hemmagjorda bomberna är ofta fjärrstyrda. Naturligtvis kan detta även bli en utmaning för Sveriges nationella försvar. USA är världsledande på att möta detta hot och satsar stora resurser.

Vi fördjupar nu samarbetet med USA för att bättre kunna hantera detta växande hot. Det kommer att innehålla utbildning, forskning, materiel och informationsutbyte. Konkret handlar detta om säkerheten för de svenska soldaterna insatta i Afghanistan och andra ställen i världen, säger försvarsminister Sten Tolgfors.


Läs också:

Poliser ska stoppa ungas terrorintresse


Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m.

I lagrådsremissen, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott mm, föreslås att en ny lag ska införas, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, som ger de brottsbekämpande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott.

Lagen ger de brottsbekämpande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda tvångsmedlen beslag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll.

Lagen är tillämplig vid förundersökning om vissa särskilt samhällsfarliga brott som typiskt sett är svåra att utreda.


Samtliga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


En modernare rättegång - några ytterligare frågor

Riksdagen beslutade 2005 omfattande ändringar av de processuella reglerna i allmän domstol med det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en modern process (En modernare rättegång). Reformen innebär bl.a. att verksamheten med videokonferens i allmän domstol permanentas och att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i flertalet slag av tvistemål och domstolsärenden som överklagas till hovrätt.


Reformen träder i kraft den 1 november 2008.

I propositionen (2007/08:139) föreslår regeringen att införa permanenta regler om användning av videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna. På samma sätt som gäller för användning av telefon i dessa domstolar, ska rättegångsbalkens regler om deltagande i muntlig förhandling genom videokonferens tillämpas i förvaltningsprocessen. Vidare föreslås att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i familjemål.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2008.


I folkupplysningens tjänst - om cannabis (artikellänkar)

image356
   Slut på cannabisflummandet

Alltför många vet alltför lite om hur mycket elände cannabis ställer till med. Detta i kombination med hasch- och marijuanaflummarnas aktiviteter för att försöka åstadkomma legalisering av cannabis gör att en del politiker som vill bli omvalda för att stolarna de sitter på är bekväma sätter upp tummen i luften för att känna åt vilket håll cannabisröken och argumenten för och emot blåser.


Eftersom många aktiva cannabisanvändare från olika samhällsskikt såväl i Sverige som i utlandet jobbar friskt för att försöka övertyga politiker och allmänheten om det förträffliga i att tillåta innehav och användning av cannabis, har en del okunniga politiker och uppgivna myndighetspersoner, främst internationellt, börjat uppvisa samma förvirrade beteende som en påverkad cannabisanvändare ofta är exempel på.


Med anledning av såväl allmän som politisk förvirring i cannabisfrågan kommer därför den här bloggen att utökas med mycket omfattande information om cannabissituationen på olika håll i världen för att påpeka behovet  av ökade insatser mot ökad användning av cannabis istället för minskade insatser mot den ökade användningen.


Utöver det som du redan kan hitta på den här bloggen om cannabis, hittar du 288 inlägg med 'matnyttig' information om cannabis på  http://www.cannabisdotcom.blogg.se/, som från och med slutet av december gick upp i ReageraMera.


På ReageraMera kan du redan nu hitta tusentalet inlägg om cannabis om du skriver cannabis i den här bloggens sökruta.


Från och med 20 april hittar du länkar till tidningsartiklar, såväl svenska som internationella, och annat cannabisrelaterat material här. Uppdatering sker oftast dagligen så det finns anledning återvända till materialet ofta.

Välkommen!

Torgny Peterson

Australien Police seize $3.5m cannabis, charge Yarra Valley four in drugs bust

Australien Home wired for cannabis crop

Australien Government's bong-ban ?will harm cannabis smokers'

Australien Nimbin cannabis crusader's arguments nonsense

Brasilien Brazil still favours marijuana crime laws

Bulgarien Levsky basketball player tests positive for marijuana

Japan Legal loophole means sales of marijuana seeds for home cultivation on the rise

Kanada Midlife pot smoking on the rise

Kanada Charges dropped against Chinese who worked on grow-op

Kanada Nervous marijuana grower blows his cover

Kanada Panicked pot growers busted after trying to burn off product

Kanada 22-kg stash found when OPP stop car

Malta 11 apprehended after drug squad operations

Marocko Morocco court acquits seven judges and officers in drug case

Nordirland Fourth man charged over cannabis haul

Norge Leieboer dyrket cannabis

Norge Store cannabisbeslag i Hedmark

Norge Politiet fant marihuana

Nya Zeeland Stanlake killer must serve at least 18 years

Nya Zeeland Killer driver high on methadone, cannabis

Spanien Spanish region approves cannabis spray as medicine

Storbritannien Cannabis factory uncovered in Moredon

Storbritannien Teenager high on cannabis stabs girlfriend 32 times

Storbritannien Boat´s cannabis haul rises to £41m

Storbritannien 1000 plants found at cannabis factory

Storbritannien Illegal drugs haul is worth millions

Storbritannien Cannabis should be a ?Class B' drug, says Unite/MNHA

Storbritannien Police seize cannabis plants

Storbritannien Drug growers wreck family´s rental home

Storbritannien Police uncover cannabis factory

Storbritannien Cannabis factories set up by foreign gangs doubling in some areas

Storbritrannien Alert over cannabis factories

Storbritannien Drug raid seizures rocket

Storbritannien 8 000 cannabis plants found in town cottage

Storbritannien Cannabis factory grew 1 000 plants

Storbritannien Cannabis factory found inside a Runcorn house

Storbritannien Suspected cannabis farm uncovered

Storbritannien Drugs bunker

Storbritannien Cannabis plants seized

Storbritannien Cannabis factories raided in city-wide operation

Storbritannien Costa link to Ryton drugs haul

Storbritannien Teenager sold cannabis to pay for car insurance

Storbritannien A drug-delivering gran jailed for possession of cannabis

Storbritannien Drugs gang debt collector's terror

Storbritannien Exposed: The dens of drugs in tour streets

Storbritannien Cannabis factory found in house

Storbritannien Drug trial casts doubts over cannabis-based painkiller for MS sufferers

Storbritannien GW Pharma stock goes to pot after cannabis flop

Storbritannien Cannabis factory goes up in smoke

Storbritannien Cannabis smuggler given 111 years

Storbritannien Five stag party friends died after driver had smoked cannabis

Storbritannien Keith Richards ? doggy hobby

Storbritannien Cannabis gang sent to prison

Storbritannien Cannabis haul could be worth £30m

Storbritannien Suspected Israeli drug smugglers to remain in custody

Storbritannien Reliant Robin life of drug smugglers

Thailand Australian arrested with stash of hash

Trinidad & Tobago Why I should not smoke marijuana

Tyskland Die Kiffer werden immer jünger

Tyskland Cannabis kommt oft aus Holland

Tyskland Kriminalstatistik 2007 für Mittelhessen

Tyskland Kiffer haben 20-fach höheres Krebsrisiko

Tyskland Secret cannabis crop on the rise in Germany

Tyskland Lead poisoning due to adulterated marijuana

USA Feds seize 6 848 marijuana plants in San Diego county

USA Kids of substance-using moms have smaller brains

USA Marijuana use on the rise among Ontario adults

USA Deputies find thousands of marijuana plants near Sebastopol

USA Marijuana seized from trains at border

USA Marijuana ring principal receives prison sentence

USA Counselor arrested in marijuana probe

USA Flying drones being deployed to find California marijuana growers

USA Oakland homes raided in major pot bust

USA All tanked up on pot

USA ?Tom Cruise Purple' medical marijuana has actor smoking mad

USA 2 400 pounds of marijuana seized at checkpoint south of Tuscon

USA Teen accused of giving marijuana to child

USA 1 200 pounds of marijuana seized in LMPD drug bust

USA Cardiac arrhythmias and marijuana

USA Marijuana use up in Hawaii workplace

USA Marijuana increases alcohol toxicity in young rats  

USA Customs agents seize a ton of marijuana from ship at SC port


Torgny Peterson


Missbruket av Subutex ökar

Eftersom missbruket av Subutex (buprenorfin) ökar rekommenderas nu läkare efter en hearing den 13 mars, arrangerad av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen,  att Suboxone (buprenorfin/naloxon) blir förstahandsvall vid opioidberoende.


Läs mer:

Hearing om missbruk av Subutex

Tidningsartiklar om Subutex


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningslänkar april 2008

Halland Misstankarna har skärpts  - kidnapparna omhäktades Hallandsposten

Halland Kriminell ledarfigur flydde från polisbil Hallandsposten

Svenljunga Två fortsatt anhållna efter razzian Borås Tidning

Svenljunga Kände artisten släpptes men misstankarna kvarstår Borås Tidning

Klippan-Göteborg Bandidosman vill överlämna sig Sydsvenskan

Åby Tre personer frihetsberövade för misshandel vid mc-klubb Folkbladet

Finland Tre häktade för Riihimäkiskjutning YLE
Malmö Bandidosanhängare åtalas för mordförsök Skånska Dagbladet

Borås Polisens internutredare: Rätt att kontrollera Bandidosflickvän Borås Tidning

Göteborg Polisaktion mot Bandidosfest Trelleborgs Allehanda

Göteborg Bilar togs i beslag på mc-fest Göteborgs-Posten

Östergötland Hells Angels med på tatueringsmässan Norrköpings Tidningar *

Åby Två greps vid mc-lokal Folkbladet *

Åby Använde tillhyggen vid slagsmål på mc-klubb Folkbladet *

Finland Polisen begär tre Bandidosmedlemmar häktade Jakobstads Tidning *

Finland Razzia i mc-gänget Bandidos utrymmen YLE
Fredriksstad Venter storinnrykk 3.mai Fredriksstad Blad

Fredriksstad Ekspanderer raskt Fredriksstad Blad

Fredriksstad Er dette privatbolig eller MC-høyborg? Fredriksstad Blad

Tammerfors Bandidosmedlemmar gripna i Finland Ystads Allehanda

Västerås Tre häktade i stor bedrägerihärva SR Västmanland

Linköping Hog Riders ex-president på fri fot Östgöta Correspondenten

Malmö Ingen misstänkt för skott mot åklagarbostad Sydsvenskan

Sverige Offensiv jakt på ekobrottslingar Tidningen Svensk Polis

Värmland Fängelse för Bandidosmedlemmar SR Värmland

Sverige Kritik mot franska polisen Realtid.se

Västerås Bandidoskoppling i bedrägerihärva Vestmanlands Läns Tidning

Göteborg Man häktad för Sävemord Göteborgs-Posten

Sverige Hoten mot rättvisans tjänare ST Press

Sverige Stoppa de kriminella mc-gängen Östgöta Correspondenten

Sverige Välkommen till SBI (Swedish Bureau of Investigation) ReageraMera

Linköping Hog Riders president häktad Östgöta Correspondenten

Sverige Mc-klubben som polisen älskar Upsala Nya Tidning

Glostrup Bombealarmen er afblæst ved Lynges bil Politiken

Gällstad Mc-gäng utreds för klädstölder Expressen

Ulricehamn Ytterligare en misstänkt för bortrövandet i Ulricehamn Borås Tidning

Gunnilse Rätt eller fel spela för Hells Angels? Göteborgs-Posten *

Gunnilse Lillasyster spelade hos Hells Angels Göteborgs-Posten

Helsingör Narkoring optrevlet i Helsingør DR

Sandviken Skyddstillsyn för utpressare Gefle Dagblad

Danmark Mange skal vidne mod tre HA-rockere Fyens Stiftstidende

Fredrikstad Bandidosmedlemmer i barslagsmål NRK

Hamburg Polizeieinsatz im Milieu: Razzien in drei Bordellen Hamburger Abendblatt

Lindesberg Ytterligare man gripen för datorhäleri Nerikes Allehanda

Sverige Säpo vill bredda kunskapen om hoten mot demokratin Trelleborgs Allehanda

Malmö Två hörda till om bankbedrägerierna Sydsvenskan

Karlstad Yrkade på långa straff för Bandidosmedlemmar Värmlands Folkblad

Karlstad Bandidosmän inför rätta i Karlstad Expressen

Ystad Ystadbostäder bygger inte hyresrätter i Starshinehuset Trelleborgs Allehanda

Fredrikstad Bandidos-medlemmer i barslagsmål NRK

Sverige Säpo ska granska hoten mot medier Resumé

Franzén dök upp i rättegång om mc-gäng Skånska Dagbladet

Sverige Skånsk Bandidosledare i tingsrätten Sydsvenskan

Göteborg Mc-gäng sålde svartjobb till polisen Göteborgs-Posten

Arvika Ny mc-klubb i centrala Arvika NWT

Ulricehamn Fängelse för misshandel i Ulricehamn Ulricehamns Tidning

Malmö Resultatlös polisjakt efter skott mot åklagare Ystads Allehanda

Storvik Polis efterlyses till Storvik Arbetarbladet

USA I 30 år infiltrerade han mc-gäng och rysk maffia ReageraMera

Sverige Gräv 2008: Krav på att hot mot journalister kartläggs Medievärlden

Stockholm Sex fällda för ekobrott vid KF-renovering Dagens Nyheter

Norge Hells Angels møtte til dialog Eiker Avis

Norge HA skapte temperatur Drammens Tidende

Arvika Branden kan ha varit en hämndaktion Expressen

Värmland Utpressningshärvan nystas upp i rätten Värmlands Folkblad

Luleå Huvudmän i dieselhärvan släppta Norrbottens-Kuriren

Göteborg Kvinna begärd häktad för mord Göteborgs-Posten

Tromsö Varslet Hells Angels Bladet Tromsø

Ulricehamn-Halmstad Mc-torped redan dömd för människorov Borås Tidning

Säffle Medlemmar från Bandidos överklagar fängelsedom NWT

Norge HA skapte temperatur Drammens Tidende

Malmö Bandidosledning i förhör om åklagarskott Sydsvenskan

Skåne Skåneföretag i Bandidoshärva Trelleborgs Allehanda

Halmstad Häktade för kidnappning SR Halland

Göteborg Sex åtalas i svartjobbshärva Göteborgs-Posten

Sverige Avhoppare fruktar mc-krig Östgöta Correspondenten

Laholm Fyra anhållna för skott mot villa Privata Affärer

Umeå Livstidsdömds exfru smutskastas på nätet Västerbottens-Kuriren  - Kalla fakta?!

Östergötland Försäkringskassan ska granska bidra till mc-gäng Norrköpings Tidningar

Östergötland Det var så här man kom åt Al Capone Norrköpings Tidningar

Øvre Eiker MC-klubb og integrering på allmøte Bygdeposten

Århus Århus er en by uden bander Århus Stiftstidende

Norge Bandidos på Romerike Romerikes Blad

Klippan Många frågetecken kring gamla färgfabriken Helsingborgs Dagblad

Sverige Försäkringskassan ska jaga mc-gäng Dagens Nyheter

Danmark Hells Angels opruster TV2

Danmark Hells Angels rekrutterer på nettet Ekstra Bladet

Fredriksstad Et komplott fra MC-miljøet Fredriksstad Blad

Åby Norrköping köper mc-lokal Östgöta Correspondenten

Malmö Sex fick fängelse för svartjobb Skånska Dagbladet

Halland OG-president anmäler "orättvis" kriminalvård Hallandsposten

Göteborg Bandidosledare erkände misshandel SVT

Linköping Affären gjordes upp med Hog Riders president Östgöta Correspondenten

Östergötland Bandidosfritt i Östergötland enligt polisen Norrköpings Tidningar

Danmark Bandeleder på tålt ophold Nyhedsavisen

Göteborg Erkännanden kan ge lägre straff för Seyyed Göteborgs-Posten

Linköping Linköping säljer mc-lokal Norrköpings Tidningar

Linköping Kommunen köper inte mc-lokal Östgöta Correspondenten

Halmstad Par häktat för brutal kidnappning Göteborgs-Posten

Östergötland Bandidos och Hells Angels etablerar sig i Östergötland Norrköpings Tidningar

Asmundtorp-Lund Kände sig hotad av mc-gäng bar skarpladdad pistol Helsingborgs Dagblad

Halland Mc-gäng i Gällinge knyts till Hells Angels Göteborgs-Posten

Halland Bandidosman häktad för kidnappningen Hallandsposten


 


"Stora marijuanaodlingar bemannas och finansieras av organiserade drogkarteller"Att så kallad 'medicinsk' marijuana orsakar enorma problem i Kalifornien framgår av nedanstående brev från presidenten för California Police Chiefs Association, Jerry P. Dyer, till en kollega vid Illinois Association of Chiefs of Police, Limey Nargelenas.


Innehållet i brevet bekräftar det hyckleri 'medicinmännen' ägnar sig åt för att tjäna grova pengar.


Brevet, som återges med tillstånd av Jerry P. Dyer, bör spridas så brett som möjligt för att vi ska slippa samma utveckling i Skandinavien.

Torgny Peterson


image355

e-mail lmcgill@californiapolicechiefs.org

web site http://www.californiapolicechiefs.org/April 16, 2008


Limey Nargelenas, Deputy Director

Illinois Association of Chiefs of Police

426 S 5th Street Ste. 200

Springfield, IL 62701


RE: Medical Marijuana in California


Dear Deputy Director Nargelenas:


This letter will be pointed and brief, as a discussion on the pros and cons of medical marijuana is rendered meaningless when the outcomes are viewed. Passed in November of 1996 the ballot initiative has had ample time to demonstrate its value. Frankly, marijuana use by healthy youth and adults is at epidemic levels in California. Anecdotal observation is that the vast majority of medical marijuana users in California are young and healthy and simply enjoy using marijuana.


One of the claims supporting passage of the ballot initiative was that marijuana would be used by cancer and glaucoma patients; by those persons with such horrible medical conditions that nothing but marijuana would give them relief.


Experience shows that very few of those participating in medical marijuana fit this seriously, chronically ill category.


Frequently officers contact parolees, probationers and gang members in possession of both marijuana and marijuana recommendations. Even more disturbing are children possessing physician recommendations and routinely using marijuana. Virtually anyone in California can obtain a physician's recommendation to use marijuana. Unfortunately many of those engaged in marijuana use are unable to achieve educational goals or function in careers. They become chronically unemployed or underemployed and often engage in illicit drug sales or other criminal activity to fund their marijuana use. The effect on children and families has been and continues to be devastating. I talk with many parents who see their children start the destructive path of drug addiction with the use of marijuana. In fact practically all those I have encountered living in addiction started their addiction with marijuana use. These types of laws are confusing to children and make it harder for them to live free of substance abuse.


California's medical marijuana ballot initiative called for personal growth and possession of marijuana or the use of a caregiver for that purpose. However, the result has been a large number of marijuana dispensaries opening throughout California. These dispensaries are magnets for crime. Marijuana currently sells for around $5,000 per pound at the retail level. Because it costs very little to produce marijuana this value promotes the involvement of organized criminal enterprises in the production of marijuana to meet the demands in California. We have seen tremendous increases in both outdoor and indoor marijuana grow operations. These grows are rife with danger for individuals, the community and law enforcement.


These large growing operations are being staffed and funded by organized drug cartels. Environmental damage is significant and when grows are discovered we often find the workers were virtually forced into working the grow at peril of their lives and the lives of their families.


Based on the almost 12 years of medical marijuana experience in the state of California it is our observation that it has been destructive to lives and communities. Passage of any form of medical marijuana anywhere in our nation is bad public policy and will cause crime and public safety problems.


A great deal of information has been compiled regarding this issue and can be made available to you via our California Police Chiefs Association Executive Director, Leslie McGill. I wish you success in your efforts to protect and serve the people of your state and in your effort to withstand the corrosive influence of relaxed attitudes toward the use of marijuana and other drugs.


Sincerely,

Jerry P. Dyer

President


Ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Örebro län

Regeringen har i dag utsett polismästaren Karl Wallin som länspolismästare vid Polismyndigheten i Örebro län fr.o.m. den 1 juni 2008.

Karl Wallin ska vara chef för Polismyndigheten under tiden den 1 juni 2008 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 maj 2014.

Ny generaldirektör för Domstolsverket

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Barbro Thorblad till generaldirektör och chef för Domstolsverket.

Barbro Thorblad är lagman vid Malmö tingsrätt sedan 2002. Dessförinnan var hon hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige från 2000. Före det var hon chefsrådman i Göteborgs tingsrätt från 1993 och rådman i samma tingsrätt från 1988. Under åren 1984 - 1988 var hon rättssakkunnig och utredningssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Hon blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1984.

Barbro Thorblad är ledamot i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och ordförande i Notarienämnden. Hon är dessutom avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden.

Barbro Thorblad har haft flera utredningsuppdrag. Hon har bland annat varit särskild utredare i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten och Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna m.m. samt ordförande i Kriminalvårdskommittén. För närvarande är hon expert i Utredningen om förtroende och kvalitet i domstolarna.

Barbro Thorblad tillträder den 15 juni 2008.


Tydligare regler förhindrar barns skulder

Regeringen tar nu ett nytt steg i arbetet för barns rättigheter genom att föreslå regler som sätter stopp för att föräldrar drar på barn skulder.

Under senare år har det uppmärksammats att det finns barn som tvingas gå in i vuxenlivet med skulder som föräldrarna orsakat. En sådan start på vuxenlivet innebär begränsningar. Hyresvärdar, banker, teleoperatörer och andra genomför kreditkontroller innan de tecknar avtal med en ny kund. Unga vuxna med skulder får stora svårigheter att hyra en lägenhet, ta ett banklån eller ingå något liknande avtal. Det ger naturligtvis en känsla av att redan från början stå utanför samhället.

Regeringen beslutar därför i dag en lagrådsremiss med nya regler som bland annat innebär att avtal som föräldrar ingår för sina barns räkning och som innebär att barnet sätts i skuld, bara kan vara giltiga om de godkänns av överförmyndaren.

Det borde vara självklart att föräldrar inte ska handla saker på kredit i sina barns namn. Med de nya reglerna skyddar vi unga mot det utanförskap som skuldsättning innebär. Inga flera barn ska mötas av ett inkassokrav på 18-årsdagen, där de krävs på betalning för något som föräldrarna handlat i deras namn, säger justitieminister Beatrice Ask.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Beredningens arbete kommer att ledas av justitiekanslern Göran Lambertz.

Beredningen har fått i uppdrag att lämna förslag till ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att åtgärda vissa problem som är kopplade till den nuvarande teknikberoende regleringen.


I uppdraget ingår bland annat att föreslå de ändringar som krävs för att offentliga uppspelningar ur databaser, till exempel digital bio, ska omfattas av grundlagsskydd.


Beredningen ska också föreslå de ändringar som krävs för att digital bio ska omfattas av undantaget från förbudet mot censur.


Vidare ska beredningen utreda om det bör införas en så kallad stencilregel för tekniska upptagningar.

Beredningen ska redovisa uppdraget i denna del senast den 1 februari 2009.

Beredningen har dessutom fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att överväga om det framtida grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten bör vara beroende av den teknik som används vid spridande av yttranden.


Utgångspunkten för beredningens arbetet ska vara att de grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna, exempelvis ensamansvaret och meddelarskyddet, ska ligga fast.


I uppdraget ingår också att utreda om skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör stärkas.


Vidare ska beredningen överväga om möjligheterna att lämna internationell rättslig hjälp i brottmål på det grundlagsreglerade området bör utökas liksom möjligheterna att erkänna domar och beslut som meddelats i andra medlemsstater i EU.


Beredningen ska redovisa uppdraget i denna del senast den 20 december 2011.


Tullkatastrofen - Tidningslänkar

Sverige (Riksdagen) Fråga om gränsskydd och narkotikabekämpning  och svaret (Maria Larsson)

Norrbotten Polisen välkomnar ett ökat samarbete Norrbottens-Kuriren

Blekinge Tullen i Blekinge slår rekord i år Blekinge Läns Tidning

Ystad Narkotikabeslagen minskade förra året Skånska Dagbladet

Norrtälje Samhällsförlust att lägga ner tullen Norrtelje Tidning

Sverige Tullchef från Hälsingland Ljusnan

Sverige Politiker uppvaktar tullen SR Blekinge

Sverige Tullfacket kräver ledningens avgång Norrbottens-Kuriren

Sverige Tullen drabbas hårt Norrländska Socialdemokraten

Sverige Mer pengar till tullen välkomnas Ekot

Norrland Tullen behövs även i Norrland Västerbottens Folkblad

Blekinge Polisen kritisk till sparpaketet Sydöstran

Trelleborg Vad ska hända med hundarna? Ystads Allehanda

Malmö Tullens bästa vän nosar upp narkotika Sydsvenskan

Sverige Nya tider kräver ny organisation Blekinge Läns Tidning

Blekinge Tulledning mötte kritisk personal DrugNews

Trelleborg Trelleborgarna backar upp sina tullare Lokaltidningen

Sverige Behåll Sveriges gränskontroller Stockholms Fria Tidning

Haparanda Snudd på diktatur Norrländska Socialdemokraten

Sverige Tullen behövs i hela Norrland Sundsvalls Tidning

Sverige Nedskärningar av tullen betyder färre kontroller Blekinge Läns Tidning

Sverige-Norge Norsk polis oroas av förslagen om färre tullstationer Länstidningen i Ösd

Sverige Narkotikan flödar om Tullen skär ned Borås Tidning

Sverige Blir knarkhandeln gränslös nu? Gotlands Allehanda

Sverige Tullen behöver mer resurser - inte mindre Borås Tidning

Sverige Fram med Sverkers berömda tunna Blekinge Läns Tidning

Sverige Tullens neddragningar oförståeliga Göteborgs-Posten

Sverige Socialdemokraterna i riksdagen kräver mer pengar till tullen S-info

Sverige Alliansen drar ner på brottsbekämpning Södermanlands Nyheter

Sverige Det är dags att sätta gräns Norra Västerbotten

Sverige Tulla inte på tullen Söderhamns-Kuriren

Sverige Tullfritt? GT

Karlshamn  Färre tullare = mer knark Blekinge Läns Tidning

Trelleborg Trotjänaren som kämpar hårt för tullen Skånska Dagbladet

Göteborg Hulthén vill ge tullen mer pengar Göteborgs-Posten

Landvetter Tullen behövs på Landvetter Göteborgs Fria Tidning

Sverige Kändispolitiker vill rädda tullen Nya Åland

Sverige Tullen och utrikesdebatten Västerbottens Folkblad

Trelleborg Missnöjet kvarstår efter besök av tullchefen Skånska Dagbladet

Sverige Tullen behövs i kampen mot drogerna Dalarnas Tidningar

Sverige Konsult ska granska tullens uppsägningar Ystads Allehanda *

Jämtland Tullare varnar: Jämtland blir ett paradis för människosmugglare Länstidningen

Sundsvall Narkotikahunden Wilma riskerar att förlora sitt jobb Sundsvalls Tidning

Sverige Kriget mot narkotika förs på många fronter Hudiksvalls Tidning

Karlshamn Unga tullare förlorar sina jobb Blekinge Läns Tidning

Dalarna (V)ädjar för tullen Dala-Demokraten

Sverige Tullverket sparar på fel sätt NWT

Sverige Tullbesparingar kan ge mer ungdomsmissbruk SR Blekinge

Karlshamn Ingen kan förklara tullens sparkrav Blekinge Läns Tidning

Karlshamn Mangrann samling mot tullens neddragning Sydöstran

Norrköping Be(s)ök som kan rädda tullen kvar i Norrköping Folkbladet

Blekinge Tänk på följderna för Blekinge Blekinge Läns Tidning

Sverige Öppna inte Kapellskär för knarket Ålandstidningen

Sverige Om Tullverket och tullkatastrofen ReageraMera

Sverige Fler politiker agerar för att rädda tullen Skånska Dagbladet

Sverige Stängningen emot regeringens vilja Trelleborgs Allehanda

Skåne Tullens neddragningar i Trelleborg påverkar hela Skåne Lokaltidningen

Sverige Tullens neddragningar obegripliga Trelleborgs Allehanda

Göteborg Tullen behövs på Landvetter 7-härad.nu

Sundsvall Tullare om sparförslag: "Askorkat" SR Västernorrland

Sverige Neddragningarna i tullens verksamhet Linander tycker

Sverige Fri passage för narkotikan Smålandsposten

Sverige Rör inte tullens verksamhet Smålandsposten


Tull-Kust, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen


För ytterligare artiklar, skriv tull i sökrutan på den här bloggen


 


Något för svensk tull och polis

image353
Påsar med fenazepam i tablett- och pulverform                      Foto: Polisen


I det fall svensk tull och polis inte redan informerat sig om det stora narkotikabeslaget i Norge av droger från Sverige rekommenderas läsning om ärendet här.


NY SMS-TJÄNST FRÅN REAGERAMERA


Torgny Peterson


Sista kapitlet i ´Operation Pole Star´

image352

Rättegången mot den islänning som suttit häktad på Färöarna i nästan sex månader, misstänkt för delaktighet i den omfattande narkotikasmugglingen till Island - ´Operation Pole Star´ - är nu avslutad.


En domstol på Färöarna har funnit 25-årige Birgir Páll Marteinsson skyldig till att bland annat ha förvarat 24,3 kilo amfetamin. Marteinsson dömdes i fredags till sju års fängelse.


Torgny Peterson


Pete Doherty använder heroin i fängelset?

Flera brittiska media, bland annat The Sun, uppger att Pete Doherty ska ha använt narkotika i fängelset.


Doherty avtjänar nu ett fängelsestraff på 14 veckor på grund av att han inte följt föreskrifter lämnade av domstol.


Torgny Peterson


Snabbare reglering av narkotika och andra medel

På fråga i riksdagen om möjligheter att förbättra regelsystemet för kontroll av narkotika och andra medel skriver den ansvariga ministern, Maria Larsson, bland annat följande i sitt svar.


För att se om det går att ytterligare förbättra systemet tillsatte regeringen i mars förra året en utredning med uppdrag att göra en översyn och analys av nuvarande regelsystem beträffande kontroll av narkotika, dopningsmedel, prekursorer samt lösningsmedel, tändargaser och andra hälsofarliga varor som används i berusningssyfte och hur de förhåller sig till varandra. Utredningen har också att fått i uppdrag att se över möjligheterna att införa ett förfarande som förhindrar befattning med ett ämne som kan antas bli klassificerat som narkotika eller hälsofarlig vara."

Utredningen om en översyn av narkotikalagstiftningen ska vara färdig 31 december 2008.


Läs också:

Fråga om gränsskydd och narkotikabekämpning  och svaret (Maria Larsson)


Besök också:

Tullkatastrofen - Tidningslänkar


Torgny Peterson


Bli först med att få de senaste nyheterna via SMS

image351


Vi håller hela tiden på att utveckla ReageraMera och introducerar nu en informationstjänst via SMS där du får de senaste drogrelaterade nyheterna och annan intressant information (bland annat om mc-gäng och organiserad brottslighet, aktuell forskning inom drogrelaterade områden, nya droger, trender och tendenser i 'drogvärlden', om legaliseringsrörelsen, om politiska beslut och mycket, mycket mer direkt till din mobiltelefon).


Lämpligt för dig som har ont om tid och som inte alltid hinner läsa på nätet men som ändå vill vara mycket välinformerad.


Provprenumerera 1 månad för 75 kronor genom att skicka ett SMS-meddelande med texten ReageraMera till 72500. Du får bekräftelse på prenumerationen omgående och sedan finns du med på prenumerationslistan 30 dagar från och med den dag du anslutit dig.


Kostnaden, 75 kronor för 30 dagar, debiteras automatiskt på ditt mobiltelefonnummer. Inga andra kostnader tillkommer och prenumerationen avslutas automatiskt om du inte själv väljer att fortsätta prenumerationen.


Genom att abonnera på tjänsten ger du också ett bidrag till fortsatt utveckling av ReageraMera.


Prenumerera genom att skicka ett SMS-meddelande med texten ReageraMera till 72500.


Tack för ditt engagemang, intresse och hjälp för att utveckla ReageraMera.


Torgny Peterson


Framtidens polisutbildning

image350

Utredningen om den framtida polisutbildningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen överlämnade i juni 2007 delbetänkandet Framtidens polis (2007:39).

Polisutbildningen har i sin nuvarande form varit oförändrad sedan den tillkom år 1998. Samhällsförändringar i Sverige och omvärlden innebär emellertid att förutsättningarna för polisarbetet förändras, vilket även påverkar polisutbildningen.

I betänkandet slår utredningen fast att de krav som kommer att ställas på framtidens poliser och brister i den nuvarande utbildningen sammantaget medför att polisutbildningen bör reformeras.

Enligt förslaget bör dagens grundutbildning ersättas med en högskoleutbildning. Alternativet till en sådan lösning är att skapa en s.k. sektorshögskola, en typ av högskola som Försvarshögskolan är ett exempel på Polisutbildningen föreslås bli treårig och leda till en ny högskoleexamen, polisexamen. Utbildningen föreslås innehålla två praktikperioder, så kallad verksamhetsförlagd utbildning om en termin vardera, som varvas med den teoretiska utbildningen. Studenterna kommer enligt förslaget inte att ha några polisiära befogenheter under studietiden. Det har inte varit utredningens uppgift att lämna förslag på vilka högskolor eller universitet som ska få rätt att utfärda den föreslagna examen.


Polisyrket kräver en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kraven på enskilda polisers kunskaper och förmåga kommer att öka. En förmåga hos varje polisman till helhetssyn när det gäller polisens verksamhet och hur den verksamheten påverkar andra delar av samhället är nödvändig. Framtidens poliser måste även ha en förmåga att ta till sig och analysera kunskap och kunna omsätta den kunskapen i praktiskt polisarbete.


Den föreslagna högskoleutbildningen kommer, beroende på vilka högskolor som kommer att tillhandahålla utbildningen och vilken dimensionering utbildningen kommer att ha, att kunna starta tidigast år 2010.


När det gäller utvecklingen av polisutbildningen är det svårt att se någon tydlig, för alla jämförbara länder gemensam trend. I Norge är emellertid polisutbildningen i dag redan en högskoleutbildning och i Danmark kommer en sådan reform att genomföras de kommande åren.

Polisutbildningen och polisyrket kan i alla delar inte behandlas som vilken utbildning eller vilket yrke som helst. Särskilda tillträdeskrav för polisutbildningen bör därför ställas upp när det gäller krav på laglydnad, vissa medicinska krav och krav på körkort för personbil. Dagens  krav på svenskt medborgarskap, fysiska prov, krav på personliga egenskaper och godkänt svenskprov kan emellertid enligt utredningen slopas.

Studenterna har efter utbildningen att söka anställning som polis vid någon polismyndighet. Polismyndigheten kan då komma att ställa upp krav utöver de som gäller för tillträde till utbildningen, till exempel krav på lämplighet för yrket eller på viss fysisk förmåga. Det är också alltjämt krav på svenskt medborgarskap för att få anställning som polis. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då ytterligare tillfälle ges att pröva den nyanställdes lämplighet för polisyrket.

För att tillgodose behovet av specialister inom polisen föreslår utredningen även en ettårig utbildning, som leder till en specialistpolisexamen. Förslaget innebär dels att personer med polisexamen ges möjlighet att studera vidare på en högre nivå inom högskolan, dels att personer med redan befintliga specialistkunskaper ges den utbildning som behövs för att arbeta inom polisen. Båda kategorierna bör anställas som poliser.

Internutbildningen inom polisen kommer även fortsättningsvis att vara ett ansvar för Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna.


Läs mer om polisutbildningen här.


Register now for the 1st World Forum Against Drugs

image349

You are welcome to register for the 1st World Forum Against Drugs which will take place in Stockholm 8-10 september 2008.


For further details and registration please click here.


Torgny Peterson


Första granskningen av hem för utsatta barn visar på brister i kvalitén och säkerheten

Utsatta barn och unga i hem för vård eller boende har små möjligheter att påverka den behandling de får. I en del fall har säkerheten brustit och övergrepp har inträffat. Därför behövs rutiner för att förebygga och förhindra övergrepp. Dessutom har 24 skolpliktiga barn blivit utan skolgång.


Det visar, en granskning som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har gjort av 156 enskilt och offentligt drivna hem för vård eller boende (HVB) för unga, i en delrapport som presenteras idag.


Länsstyrelserna gör bedömningen att 144 av de 156 granskade hemmen behöver förbättra sig på ett eller flera områden för att öka kvalitén och säkerheten i verksamheten. Även om de flesta bristerna inte har bedömts vara allvarliga.


Granskningen visar att HVB:na framförallt behöver förbättra:
· Barnens möjligheter till delaktighet genom att hänsyn tas till barnens åsikter utifrån ålder och mognad när det gäller hur behandlingen planeras och genomförs. Över hälften av de granskade HVB:n uppfyller inte uppsatt kriterier.


· Säkerheten, genom att ta fram rutiner när det gäller att förebygga och förhindra att barnen under placeringen varken utsätts för sexuella övergrepp eller själva begår sådana.


· Att alla skolpliktiga barn som är placerade i HVB har tillgång till och deltar i skolundervisning utifrån barnets egna förutsättningar. 24 skolpliktiga barn, placerade i mer än tre månader har inte haft tillgång till skola.


· Att ungdomarnas tandhälsa under placeringstiden tillgodoses.


Omfattande tillsyn för första gången

Detta är första gången som en nationell tillsyn genomförs på samma sätt över hela landet med gemensamma bedömningsinstrument i HVB för barn och unga. Länsstyrelserna är operativt ansvariga för tillsynen och samtliga 21 länsstyrelser deltar. Det är också första gången som länsstyrelserna systematiskt frågat ett urval barn om deras bild av HVB:t där de är placerade. Uppskattningsvis 600 barn har lämnat synpunkter till länsstyrelserna. 

Tillsynen av de resterande cirka 260 av ungefär 420 HVB-hem som finns fortsätter under 2008. En slutrapport lämnas till regeringen i januari 2009.


Fakta om HVB

- Det finns ungefär 420 hem för vård eller boende (HVB-hem) för barn och unga i Sverige. I denna rapport har 156 HVB-hem granskats. 19 av dessa är offentligt driva. Uppskattningsvis 600 barn har lämnat synpunkter till länsstyrelserna. Under 2008 ska samtliga verksamheter vara granskade.


- Under 2006 var 5607 barn och unga placerade på HVB i Sverige. Barnen är till största del frivilligt placerade enligt socialtjänstlagen. Drygt en tredjedel är placerade enligt lagen om vård av unga. Den grupp som står för flest placeringar är barn och unga mellan 13 och 17 år. En tredjedel av barnen har tidigare erfarenhet av placering i dygnsvård på HVB eller i familjehem.


- Omsorgsbrist i hemmet är vanligen skälet till att barn placeras före tonåren, medan beteendeproblem (t.ex. kriminalitet) dominerar vid tonårsplaceringar. Andelen med psykiatrisk diagnos ökar.


- Verksamheterna skiljer sig ofta åt, riktar sig till olika målgrupper och erbjuder olika behandlingsmetoder.


- 80 procent av HVB är privat enskild verksamhet. 20 procent drivs av kommunerna.


- Kostnaden per vårddygn 2005 var i genomsnitt 3 370 kr.


Fakta om undersökningen

- Detta är första gången som en social tillsyn genomförs på samma sätt över hela landet med gemensamma bedömningsinstrument. Nytt är också att länsstyrelserna systematiskt frågat ett urval barn om deras bild av behandlingshemmet där de är placerade. Från sju olika källor görs en samlad bedömning: föreståndare, personal, barn och ungdomar, socialtjänst, vårdnadshavare, tjänstemannens iakttagelser och från hemmets dokumentation


- Länsstyrelserna är operativt ansvariga för tillsynen över HVB. Samtliga 21 länsstyrelser deltar i tillsynen som genomförs med gemensamma bedömningsinstrument.


- Granskningen omfattar sex områden: utbildning, hälsa, känslomässiga och sociala behov, rätt till delaktighet, kvalitet och säkerhet.


- Slutredovisning av samtliga HVB kommer i januari 2009.


Tredelat ansvar kring tillsynen

- Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i landet och ska följa samt vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning för tillämpning av socialtjänstlagen utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd. Socialstyrelsen utfärdade i januari 2004 föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.


- Länsstyrelsen lämnar tillstånd för HVB och utövar operativ tillsyn över tillståndspliktiga och offentligt drivna HVB. Om det förekommer något missförhållande i HVB får länsstyrelsen förelägga huvudmannen att avhjälpa dessa. Om missförhållandet är så allvarligt att det föreligger fara för barns liv, hälsa eller personliga säkerhet kan länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.


- Placerande Socialnämnd i kommunen har det yttersta ansvaret för varje enskilt barn. Socialnämnden där en tillståndspliktig verksamhet bedrivs utövar den löpande tillsynen. Nämnden ska underrätta länsstyrelsen om den får kännedom om missförhållanden i verksamheten.


Inrikesminister avgår efter visad oförmåga att vidta åtgärder mot organiserad brottslighet

image348

Omfattande kritik mot Bulgariens oförmåga att vidta åtgärder mot den organiserade brottsligheten har gjort att landets inrikesminister Rumen Petkov nu avgått.


Vid en presskonferens i Sofia sa Petkov att han tar ansvar för sina beslut och lämnar regeringen.


Så enkelt tar en inrikesminister ansvar i Bulgarien.


Det kan i sammanhanget vara intressant att läsa en EU-rapport från juni 2007, Report on Bulgaria's progress on accompanying measures following Accession, som du hittar här.


I ett uttalande den 8 april säger den bulgariska regeringen att man ska fortsätta kampen mot den organiserade brottsligheten och att undersökningarna av de två 'high-profile' mord som begicks i söndags och måndags diskuterades vid ett möte på måndagen mellan Bulgariens premiärminister Sergei Stanishev och alla cheferna för regeringens myndigheter för att bekämpa brottslighet. Alla myndigheterna undersöker morden. Regeringen komer att fortsätt kampen mot organiserad brottslighet. De statliga institutionernas fulla potential och kraft kommer att engageras i den politiska viljan att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Radikala strukturella förändringar kommer att vidtas för att förändra inrikesministeriet.


Läs också:

The political situation in Bulgaria and the Interior Ministry crisis


Torgny Peterson


Vi betalar inte, vi betalar inte!Har du sett farsen Vi betalar inte, vi betalar inte av Dari Fo? Om inte så kan du i avvaktan på en föreställning nära dig läsa om andra som inte heller betalar, nämligen en del 'patienter' som fått leveranser av statlig marijuana i Kanada.


Det är inte första gången 'patienterna' inte vill betala. Samma sak har hänt tidigare eftersom 'patienterna' inte haft lust att betala för att de ansåg att de statliga varorna höll för dålig kvalité till för högt pris. 

Principen att inte betala verkar ha spridit sig mer och mer bland patienterna och i mitten av förra året hade 227 av de 538 patienter som beställt sin narkotika från regeringsförrådet stängts av för att de inte hade betalat sin 'medicin'. Totalt var 'patienterna' då skyldiga den statliga narkotikaleverantören mer än 1,5 miljoner kronor. 

Patienterna var rosenrasande efter att dom kommit på att staten betalar sin leverantör, Prairie Plant Systems, 10 dollar för knappt 30 gram marijuana och sedan tar 150 dollar för samma mängd när det är dags för patienterna att betala.  Inget konstigt med det egentligen. Det är ett välkänt faktum att langare av narkotika vill tjäna pengar. Statliga langare är inget undantag. 


Och viljan hos 'patienterna' att betala har inte ökat. Per den 31 december 2007 hade de underlåtit att betala de statliga räkningarna för marijuana till ett värde av cirka 2,5 miljoner kronor (554, 255 kanadensiska dollar för att vara exakt). Health Canada har skickat en sista betalningspåminnelse till 462 'patienter'. 29 av desssa 'patienters' obetalda räkningar har gått vidare till inkassoföretag, som hittills bara lyckats få in cirka 10.000 kronor.


Offentlig statistik (kan rekvireras i enlighet med bestämmelserna i kanadensiska Access to Information Act) visar att 462 av de totalt 739 'patienterna' i Health Canada´s marijuanaprogram struntar i att betala.


Hittills har Health Canada anlitat och betalat företaget Prairire Plant Systems, som driver verksamhet i en nedlagd gruva i Flin Flon i Manitoba, över 50 miljoner kronor för att producera marijuana med 12%-ig THC-halt till en kostnad av 25 kronor grammet till de betalningsovilliga 'patienterna'. Företaget skickar 'medicinen' i 30-gramspaket direkt till 'patienten'.


Health Canada's senaste giv är att man trots marijuanafloppen meddelat att man inom kort kommer att begära in anbud från företag för kontrakt att odla och distribuera marijuana.


Det är bara att hoppas att ?patienterna' fortsätter att låta bli att betala och därmed bidrar till nedläggning av hela projektet.


Torgny Peterson


Se upp! - eller kanske ner - för fusk med urinprover


image346

Det fuskas med urinprover i Norrbotten berättar Norrländska Socialdemokraten. Tilläggas kan att det är långt ifrån någon nyhet eftersom lösa könsorgan med tillbehör har kunnat köpas för att fuska med urinprover sedan lång tid tillbaka. Än så länge finns bara 'utrustningen' för män av alla kulörer men försök pågår för att underlätta fusk också för kvinnor.


Vissa missbrukare är beredda att göra vad som helst för att kunna fortsätta knarka i likhet med knarkförsäljaren som är beredd att göra vad som helst för att få behålla sina kunder.


Läs också:

Drogtester i skolan - en bra idé

Gymnasier vill införa slumpvisa drogtester

Narkotikafri skola

Positivt med drogtest i skolan

Drogtest av barn under 15 år bör tillåtas

Utökade möjligheter till drogtestning av totalförsvarspliktiga


Torgny Peterson


Rättigheter och möjligheter i beroendevården

image345

Nu finns en nyutkommen handbok om patienters och klienters rättigheter och möjligheter i kontakt med missbruks- och beroendeenheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.


Skriften riktar sig till vuxna som söker vård för missbruks/beroendeproblem. Handboken innehåller också kortfattad information om rättigheter i arbetslivet och om frivillligorganisationerna och klientrörelserna som alternativ och komplement till den allmänt finansierade vården.


Sekundär målgrupp är personer verksamma i missbruks- och beroendevård.


Skriften är framtagen av RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, och finns utgiven på svenska, arabiska, engelska, ryska och somaliska.


Den intresserade kan ladda ner skriften, Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården, på svenska, somaliska, ryska, engelska och arabiska här.


Berlusconi ny premiärminister i Italien

image344
       Silvio Berlusconi


Efter valet i Italien står det nu klart att det blir Silvio Berlusconi som blir Italiens nye premiärminister, vilket innebär att det blir Popolo della Libertà (Frihetens folk) - en allians mellan Forza Italia och Alleanza Nazionale - och Lega Nord som kommer att styra landet.


En sammanställning av hela valresultatet hittar du här.


Jag återkommer så snart regeringsförklaring och ministerlista offentliggjorts.


Se också:

Dario Fo imiterar Berlusconi


Torgny Peterson


Förslag om vårdval i primärvården i hela Sverige

Toivo Heinsoo, utredare i Utredningen om patientens rätt, överlämnade i dag sitt delbetänkande Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) till socialminister Göran Hägglund.

Utredningen föreslår att patienten ges rätt att välja vårdgivare genom att det blir obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalsystem i primärvården.  För att öka patientens möjligheter att välja mellan olika vårdgivare ges vårdgivare möjlighet att fritt etablera sig. Genom sitt val för patienten resurser till vårdgivaren.

Förslaget innebär att ett grunduppdrag för primärvården fastställs nationellt. Landstingen kan komplettera grunduppdraget utifrån lokala förutsättningar och på så sätt forma regionala vårdvalsystem. Alla vårdgivare som uppfyller ställda krav har rätt att etablera sig. Grunderna i ersättningssystemet ska vara att pengarna följer patientens val. Privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning.

Förslaget fokuserar på patientens ställning. Genom rätten till vårdval där ersättningen följer patienternas val förtydligas och förstärks patienternas valmöjligheter. Makten att välja utförare överlämnas från landstinget till patienten. Ett vårdvalsystem med fri etablering ökar möjligheten för fler vårdgivare att etablera sig. Genom att vårdgivaren finansieras genom patientens val är det av avgörande betydelse för vårdgivarna hur patienterna väljer, vilket kan utveckla vårdens kvalitet. Samtidigt lämnar förslaget handlingsutrymme till varje enskilt landsting att utforma systemet efter sina egna förutsättningar och motverkar inte den pågående utvecklingen i landstingen. Förslaget innebär också att systemen kan utvecklas genom att olika vårdvalsystem kan existera parallellt och prövas mot varandra.

Efter det att de regionala vårdvalsystemen varit i kraft en tid och utvärderats kan det finnas anledning att återkomma till frågan om en mer enhetlig nationell reglering bör införas. Utredningens förslag kan mot den bakgrunden ses som ett led i en handlingslinje där regionala system alltmer övergår till ett nationellt enhetligt hälso- och sjukvårdssystem.

I betänkandet föreslås också att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort. I praktiken har lagen inte tillämpats och de faktiska möjligheterna att under överskådlig tid erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt genom en specialist inom allmänmedicin är inte realistiska. Därmed riskerar den nuvarande formuleringen enbart att begränsa patientens rätt till en fast läkarkontakt och kan till och med skada primärvårdens trovärdighet. Allmänläkarspecialisten kommer även framöver att vara en central resurs och en nödvändig kompetens i primärvården. Primärvårdens framtida uppgifter ställer också stora krav på en utveckling av olika yrkesgruppers kompetenser.

Utredningen föreslår att Konkurrensverket ska få i uppdrag att följa och utvärdera vårdvalreformen från konkurrens- och konsumentsynpunkt. Vid utgången av år 2009 ska vårdvalsystem i primärvården ha införts i samtliga landsting.


Fackförening: Cannabis bör placeras i klass BMHNA (Mental Health Nurses Association) som är en av sju sektioner inom Unite* (Amicus section) säger att det är djupt beklagligt att låta cannabis vara placerat i klass C och vill följaktligen att cannabis uppklassificeras till klass B.


*Unite bildades I maj 2007 genom ett samgående mellan Amicus och The Transport and General Workers' Union


Läs också:

Cannabis should be a ?Class B' drug, says UNITE/MHNA

  

Torgny Peterson


Norsk narkotikastatistik 2007

Narkotikastatistiken från norska Kripos uppvisar beslag av rekordstora mängder amfetamin och metamfetamin under 2007 och aldrig någonsin tidigare har man gjort fler beslag av kokain än förra året. Siffrorna för de tre drogerna tyder på ökat bruk och ökad utbredning.

2007 gjordes 24 139 narkotikabeslag i Norge, vilket är en nedgång jämfört med 2006.


2007 beslagtogs cirka 7,7 ton khat, vilket också är en rekordmängd. Utöver detta har stora beslag gjorts av ecstasy (79 133 tabletter) och benzodiazepiner (708 293 tabletter).


2007 beslagtogs 8,1 kg heroin, vilket är en så liten mängd att man måste gå tillbaka till 1990 för att hitta motsvarande mängd. Trots de små mängder heroin som tagits i beslag 2007 finns det inte skäl att tro att tillgängligheten på heroin reducerats, säger Kripos-chefen Odd Olsen Ingerø, som stöder detta på att antalet beslag av heroin faktiskt gått upp något i jämförelse med 2006 och att heroin beslagtas i nästan alla polisdistrikt i landet.

Cannabis utgör den mest omfattande narkotikagruppen i Norge med en marknadsandel på 41,3% baserat på antalet beslag. Emellertid är varken beslagtagna mängder cannabis stora eller antalet beslag höga under 2007. Vi ser en markant minskning av antalet beslag samtidigt som mängden cannabis nästan halverats, säger Odd Olsen Ingerø, som antar att detta bland annat kan ha att göra med avslöjandet av omfattande och organiserad införsel av hasch från Nordafrika 2006.


2007 registrerades 244 narkotikarelaterade dödsfall i Norge, vilket är en ökning med mer än 25 procent i jämförelse med 2006. 26 av de 27 polisdistrikten har rapporterat narkotikarelaterade dödsfall.  

Läs också:

Narkotikastatistikk 2007

Outlaw motorcycle gangs (updated April 13)

Australia Bandido on drugs charges

Australia On yer bikes! Order could see gangs flee to Coast

Australia Brothers ordered to spend Christmas apart

Australia Men´s fate a mystery

Australia $500,000 reward fails to find new leads

Australia Bandidos probed over Whittington murder

Australia SA government to ban bikie gangs

Australia Queensland may outlaw bikie gangs

Australia Bandidos keep low profile during Caloundra visit

Australia Bikie chief on drug charge granted bail

Australia Concerns as students party on at bikie clubs

Australia Bikie leader on drug charge

Australia Police shadow bikie runs

Australia New laws to end bikie loan sharking

Australia Hells Angels ?dropout' escapes jail

Australia Police have eye on bikie pubs

Australia Bikie witness disappears

Australia Bikie ?ordered to burn down clubhouse'

Australia Bikies to stand trial over rival club arson

Australia Hells Angel faces child sex charges

Australia Dozens charged after bikie club raids

Australia Bikie gang fears prompted shooting

Australia Torquay bikie out on bail

Australia Charged bikies quit gang

Australia Four bikies committed to stand trial

Australia Police target bikies

Australia NSW bikies crackdown yields 192 arrests

Canada Hells Angels who refused to snitch face sentencing

Canada Inmate saw accused stabbing police informant, trial hears

Canada Inmate agreed to kill police informant Simard, ex-prisoner testifies

Canada Cops crack down on crack dealing

Canada Trial for accused killers of Bandidos postponed to 2009

Canada 30 years as an undercover biker  

Canada Ex-Bandido calls new Rock Machine "a phoenix from the ashes"

Canada Biker gang rolls again

Canada Woman linked to Hells Angels heading to jail

Canada Hells Angel loses appeal

Canada Hells' rival recruiting in GTA

Canada Dealer given bail ?to get his affairs in order'

Canada Hells Angels aren't off the hook on anti-gang prosecutions 

Canada Drug runner gets 18 months

Canada Three gunned down in Winnipeg home

Canada Cops make ?Goliath' gang arrest

Canada Former Hells Angels clubhouse on the market

Canada Police take down Hells Angels signs

Canada Police informants crack Hells Angels' boast of loyalty, imprenetrability

Canada Hells Angels boss guilty of drug charges

Canada Too dangerous to be freed

Canada Being a secret agent takes its toll                                    

Canada Shooting victim owed money, but denies Hells Angels link

Canada 5 men plead not guilty in death of Canadian biker

Canada When Ménard speaks, colleagues listen

Canada Murder gang-related

Canada Hells Angels appear in court

Canada Man pleads guilty to obstruction of justice in Bandidos massacre

Canada ´Caring father` sentenced for gun possession

Canada Hells Angel led double life

Canada High-ranking Angels appear in court

Canada Courts get hands on crime profits

Canada Kidnapping, extortion net years in prison for alleged gang members

Canada Gang boss gripes

Canada Biker's son snubbed by military

Canada Organized crime, big and small, stretches across N.L., police say

Canada Hells freezing over?

Canada Hells killer could soon be on parole

Canada Surveillance video shows attack by alleged Hells Angels members

Canada Hells Angels fight to get clubhouse back

Canada A peek inside a Hells Angels clubhouse

Canada Alleged Hells Angel boss represents self at project Defence trial

Canada Two gang members arrested for alleged assault

Canada B.C. seizes bikers' clubhouse in Nanaimo under Civil Forfeiture Act

Canada Police bust $2 million copper-theft operation

Canada Montreal jury deadlocked in trial of lawyer who represented Hells Angels

Canada Crime ring dealt copper and drugs, Quebec police say

Canada Two men dead in latest gang violence

Canada Independent outfits the fastest-growing bunch in B.C.

Canada Joint police raids put crimp in contraband cigarettes

Canada Quebec cops dismantle three criminal rings

Canada B.C. police set up yet another gang task force to deal with violence

Canada Accused in drug case wants more freedom

Canada Gangster talks tough in court

Canada Hells Angel sentenced for assault

Canada Witness against lawyer ?lies like he breathes': defence

Canada Lawyer's gangsterism trial wraps early

Canada Canadian Hells Angel denied entry to Costa Rica

Canada Jury hears closing arguments for Montreal lawyer charged with gangsterism

Canada What will it take to crack down?

Canada Judge´s brother spooks jury

Canada Cops target Hells Angel in meth deal

Canada Police don't take Bandidos' website claim as gospel

Canada Devilish asset for Angels

Canada Mongols target Bandidos recruits

Canada Bandidos abandon Canadian expansion

Canada Ex-Hells Angel serving life for role in killings gets day parole

Canada Parole a step closer for Hells Angel

Canada Gangsters held at rave

Canada Police surveillance video kicks off trafficking trial of lawyer Cliche

Canada Gang member and prospect arrested during rave

Canada Hells Angels involved in N.L. drug trade, police say

Canada Hells Angels busted

Canada Son of alleged Hells Angel pulled from B.C. school

Canada Drug ring linked to Hells Angels

Canada Hells Angels sues over strip club shooting

Canada Quebec police nab wanted biker

Canada Biker on parole picked up again

Canada West End Gang member turned down for parole

Canada Bandidos trial date set

Canada Hells Angel convicted of possessing firearm

Canada Manitoba to change unused organized crime laws

Canada 23 charged in huge drug bust

Canada 14-year-old changes schools after Langley shooting

Denmark Young immigrants largest threat to society

Finland Suspended sentence for hockey player Jere Karalahti

Finland Hockey player Jere Karalahti released pending trial on drugs charges

Germany Biker turf war escalating in Germany  

Iceland Eight members of Hells Angels arrested at Keflavik

Iceland Police search motorcycle club headquarters

Netherlands Amsterdam confirms closure of Yab Yum brothel

Netherlands Hells Angels case dismissed

Netherlands Error could put Hells Angels case in danger

Netherlands Hells Angels court case begins

Netherlands Who controls the wheels of justice?

Norway Motorcycle mayor photo real

Norway Mayor denies MC sympathies

Norway Motorcycle gangs unwelcome

Norway Norwegian police charge 19 people in suspected illegal drug ring

Sweden Shots fired at prosecutor's home

Sweden Police raid on gang clubhouse reveals toy gun

Sweden Swedish mafia: fighting a losing battle

Thailand Biker gang suspect arrested in Samui

UK British police arrest 3 more suspects in slaying of Hells Angels biker

UK Man arrested in city in connection with Hells Angels murder

US Hells Angels member arrested on assault charges in Pacifica

US Fugitive Hells Angels member from Toronto held in North Las Vegas

US Motorcycle gangs worried about new uncontrollable members

US The Hells Angels vs The Rolling Stones

US "It's the one thing The Hells Angels fear"

US Bikers turn to the courts to recover seized property

US Hells Angel sentenced to 15 years in RICO case

US Hells Angels rumors have the attention of authorities

US Hells Angels toy drive prompts increased police presence

US An open letter to the people of America

US Pagan gang member get 28 years in killing

US Brothel owners pleads innocent to child porno charges in Wyo

US Ex-Hells Angel sentenced to life in fatal shooting

US SF biker shooting awaits Supreme Court ruling

US Police discuss outlaw biker gang issues

US Ex-Hells Angel gets life for conspiracy, murder

US Rally security a group effort

US Spokane Hells Angels Ex-head sentenced

US Supreme Court to hear Hells Angels case


I 30 år infiltrerade han mc-gäng och rysk maffia

image340

Den som är intresserad av hur framgångsrik infiltration av kriminella gäng kan gå till kan med fördel läsa Alex Caines bok Befriend and Betray: Infiltrating The Hells Angels, Bandidos and Other Criminal Brotherhoods


Den snart 60-årige Caine har under 30 år med framgång arbetat som infiltratör hos kriminella mc-gäng, rysk maffia och Ku Klux Klan. Caine var så framgångsrik att han bland annat blev fullvärdig medlem av Bandidos i USA.


Idag är Caine rådgivare vid utredningar av motorcykelgäng och också en uppskattad talare vid poliskonferenser.


Torgny Peterson


155 kilo hasch och 10 kilo amfetamin i beslag i Oslo


Norsk tull har gripit en 39-årig holländare som hade 155 kilo hasch och 10 kilo amfetamin i lastbilen då han greps på en kaj i Oslo.


Vi gratulerar och ser gärna fler sådana beslag.


Läs också:

Enormt hasjbeslag i Oslo


Torgny Peterson


11 år för smuggling av cannabisFem personer, varav fyra från West Midlands i Storbritannien, har dömts till fängelse för omfattande smuggling av cannabis från Nederländerna till Storbritannien.


Mellan augusti 2004 och mars 2006 smugglade de omkring ett halvt ton cannabis från Nederländerna.


Wolverhampton Crown Court har nu dömt Michael Hartshorne (43) från Stourbridge till 11 års fängelse, Alistair MacKenzie-Crow (51) från Cradley Heath till 6 års fängelse. Darren Hillyer (42), Coventry och hans bror Craig Hillyer (35) dömdes vardera till 15 månaders fängelse för att ha transporterat narkotikan till lagerlokaler.


Torgny Peterson


Dags för val i Italien - Berlusconi vs Veltroni

Söndag och måndag 13:e och 14:e april är det dags för val i Italien. Slaget står mellan den tidigare premiärministern Silvio Berlusconi, som leder enligt de senaste opinionsmätningarna, och Roms borgmästare Walter Veltroni.


När det gäller narkotikapolitik hör Berlusconi till den restriktiva skaran och kommer, om han vinner valet, med all säkerhet att återställa det som Prodi & Co rev ner när det gäller åtgärder mot knarkkapitalisterna och deras kunder.


Mer om valet kan du läsa här i början av nästa vecka.


Torgny Peterson


Dokumentärprogram om DEA har haft premiär

2 april såg 1,3 miljoner tittare i USA det första programmet i en serie dokumentärprogram om DEA (Drug Enforcement Administration).


Andra programmet sänds på Spike TV nu och det tredje programmet visas den 16 april.


Du kan se en trailer om programserien här.


Torgny Peterson

Utredning om patientens rätt

Utredningen om patientens rätt överlämnar sitt delbetänkande Vårdval i Sverige till socialminister Göran Hägglund måndag den 14 april.

Utredaren Toivo Heinsoo kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad 14.00.

Pressträffen sänds på webben.

Framtidens polisutbildning

image336

Onsdag den 16 april överlämnar utredaren Anders Danielsson sitt slutbetänkande om Framtidens polisutbildning till justitieminister Beatrice Ask.

Anders Danielsson kommer att presentera utredningen på en pressträff i Rosenbad kl. 14.00.


Ytterligare information kommer.


Torgny Peterson

EG-dom ändrar inte restriktiv alkoholpolitik

Artikel av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (Svenska Dagbladet Brännpunkt, 3 april 2008)

Regeringen ser en mycket viktig uppgift i att minska alkoholens skadeverkningar genom en restriktiv alkoholpolitik. Det behövs åtgärder för en minskad totalkonsumtion av alkohol tillsammans med åtgärder som motverkar ett skadligt dryckesbeteende. På så sätt kan vi motverka våldsbrott och övergrepp, minska sociala problem och förbättra folkhälsan.

Den typ av åtgärder som präglat svensk nationell alkoholpolitik - statligt detaljhandelsmonopol, höga priser, åldersgränser för att köpa alkohol och begränsade öppettider - är effektiva medel för att hålla nere alkoholskadorna. Sverige har utifrån svenska erfarenheter intagit en restriktiv hållning inom EU-samarbetet i alkoholpolitiska frågor.

Den svenska politiken har haft framgångar och vi har fått ökad förståelse för vårt synsätt, men det har inte varit utan hårt arbete och utmaningar. En sådan utmaning är de domar från EG-domstolen, bland annat det så kallade Rosengrenmålet. Av domarna framgår att det svenska förbudet mot att privatpersoner som importerar spritdrycker, vin och starköl måste anpassas till vad som gäller enligt EG-rätten.

EG-domstolen konstaterade dessutom i en dom 4 oktober 2007 att "Sverige har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 28 EG-fördraget genom att förbjuda att privatpersoner importerar alkoholdrycker genom oberoende mellanhand eller yrkesmässig befordran, utan att detta förbud kan anses vara befogat enligt artikel 30 EG-fördraget".

Regeringen beslutar därför om en proposition för att EU-anpassa svensk alkohollagstiftning. Enkelt uttryckt behöver svensk lagstiftning anpassas så att införsel av alkohol för privat bruk genom ombud blir tillåtet.

Nykterhetsrörelsen menar att rätten till införsel bör begränsas till att avse endast så kallad yrkesmässig befordran. Vi har noga lyssnat till dessa synpunkter. Men vi kan efter juridisk analys inte göra en annan bedömning än att förslaget måste avse även annan oberoende mellanhand.

Det är ett faktum att Tullverket, efter Rosengrenmålets avgörande, gjorde bedömningen att privatinförsel genom ombud inom EG-området inte längre kunde betraktas som illegalt. Praktiskt har alltså privatinförseln via ombud varit möjligt sedan EG-domen föll. De nya möjligheterna för privatpersoner har dock inte nyttjats i någon större utsträckning. Att döma av en frågeundersökning som gjorts tycks antalet Internetbeställningar i vart fall inte ökat under år 2007. I Finland har dessa möjligheter att via mellanhand föra in alkohol funnits sedan deras EU-inträde, vilket inte utnyttjats nämnvärt.

Det är viktigt att notera att de skatterättsliga reglerna för privatpersoner som köper och ordnar med hemtransport av alkoholvaror från andra medlemsstater inom EU inte ändras i och med regeringens förslag: Vid privatinförsel där köparen inte själv medföljer transporten som resande ska en blankett skickas i original till Skatteverket. I blanketten, som ska undertecknas av köparen, anges bl.a. namn och personnummer på mottagaren, transportör och varubeskrivning. Köparen ska också ställa säkerhet för betalningen av skatten och, inom fem dagar efter det att varorna införts, deklarera dessa. Inte heller är det efter förändrad lagstiftning tillåtet att sälja vidare till någon. Fortsatt försäljningsmonopol råder i Sverige.

Det kan inte uteslutas att det finns anledning att återkomma till andra lagstiftningsfrågor, vilket vi också anger i propositionen. Regeringen kommer alltså att noga följa utvecklingen på området. Regeringen avser bland annat att undersöka möjligheterna att förbättra sanktionsmöjligheterna vid införsel av alkohol.

Vi ser en viktig uppgift framför oss när det gäller att driva en alkoholpolitik inom EU som värnar folkhälsan. En särskild fråga som vi ska lägga kraft på inom EU-samarbetet är att försöka utöka kontrollmekanismerna när det gäller skatteuttag vid alkoholinförsel. Regeringen har också aviserat att Tullverket ska få utökade resurser för att kunna göra kontroller av alkoholimporten.

Den tydliga ambitionen att upprätthålla den svenska restriktiva alkoholpolitiken ligger fast.

Maria Larsson


Vetenskapsfestivalen i Göteborg 14-20 april

image335

Dags för en ny Vetenskapsfestival, Let's Play, i Göteborg som i år, som namnet antyder, handlar om den spelande människan och spel i alla former, på alla nivåer och över alla gränser.


Vetenskapsfestivalen startar den 14 april och allmänhetens program pågår 14-20 april. Skolprogrammet och Experimentverkstaden håller på en vecka till.


Vetenskapsfestivalen innehåller hundratals aktiviteter och med tiotusentals besökare är festivalen en av de största i Europa och den enda i Sverige.


Du hittar allt om Vetenskapsfestivalen här.


P.S. Som bekant är spel inte helt riskfritt. Hört talas om spelberoende? Du kan lära dig en hel del om det också under Vetenskapsfestivalen. Läs mer om det här. D.S.


Torgny Peterson


Självmord och Internet

I senaste utgåvan av British Medical Journal, BMJ  2008;336:800-802 (12 April), redovisas en studie som visar att personer som söker information om självmord hittar mer information som uppmuntrar till självmord istället för att ge stöd till att avstå från en sådan handling.


Forskarna, från universiteten i Bristol, Oxford och Manchester, menar bland annat att det behövs fler 'anti-självmordssidor'.


Läs också:

Suicide and the Internet


Torgny Peterson


Korruption i Brasilien

Att korruption är ett utbrett fenomen är ingen hemlighet även om ledande politiker och tjänstemän regelmässigt försöker tysta ner det.


Senaste exemplet på fullfjädrad korruption kommer från Brasilien där nu 16 borgmästare från Minas Gerais-området, nio advokater och en federal domare gripits misstänkta för delaktighet i en omfattande korruptionshärva och för att ha lurat socialförsäkringssystemet på motsvarande 600 miljoner kronor. Hittills har totalt 50 personer gripits.


Torgny Peterson


Rausing ber om ursäkt

Affärsvärlden meddelar att Eva Rausing ber om ursäkt efter att hon och hennes man, Hans Kristian Rausing, gripits i London för droginnehav. Överklassen ber om ursäkt - underklassen blir omhändertagen.


Enligt samma tidning är Sigrid Rausing, Hans Kristians syster, känd som en av Storbritanniens största filantroper. Vi tar gärna emot ett filantropiskt bidrag för den fortsatta kampen mot narkotika.


Läs också:

Heir to Tetra Pak nicked with crack


Torgny Peterson


Stöd till anhöriga som vårdar närstående

Regeringen vill tydliggöra i socialtjänstlagen att de anhöriga ska få bättre stöd. Därför föreslår vi en ändring i socialtjänstlagen för att skärpa kravet på att kommunerna stödjer och avlöser anhöriga som vårdar sina närstående. Från nuvarande formulering, att socialnämnden bör erbjuda stöd till att socialnämnden ska erbjuda ett sådant stöd. Det görs för att underlätta för alla dem som vårdar närstående. Målet är att såväl anhöriga som de som vårdas måste känna sig mer trygga, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av en ny departementsskrivelse (Ds 2008:18) som nu skickas ut på remiss.

Behovet av ett gott stöd för anhöriga har blivit alltmer uppenbart. Stöd till anhöriga är viktigt såväl ur den anhöriges som ur samhällets synpunkt. För anhöriga handlar det om att få stöd och känna uppskattning för de insatser som man gör för en närstående. Det handlar också om den anhöriges behov av vila, att få tid över för personliga angelägenheter men också om kunskaper och färdigheter för att kunna behärska situationen på bästa sätt.

Förslaget syftar inte till att tvinga anhöriga att utföra mer insatser utan att underlätta för dem som av fri vilja utför insatser. Motivet för en tydligare reglering är att det är nödvändigt att ge anhöriga ett stöd och ett erkännande för det arbete som de utför. Det är angeläget att förebygga att den anhöriga själv blir fysiskt och psykiskt utsliten. Ett tydligare anhörigstöd syftar till att förebygga att också den anhöriga behöver omfattande omsorgs- vård- och stödinsatser.

Under 10 års tid har stimulansbidrag utgått till kommunerna för att de ska utveckla stödformer för anhöriga. Kommunerna har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete, ett arbete som alltjämt pågår med hjälp av stimulansbidrag. Det behövs dock ett nytt perspektiv på vård, omsorg och stöd - ett perspektiv som utgår från de anhörigas grundläggande betydelse för att ge vård, omsorg och stöd till närstående äldre kvinnor och män, personer med funktionsnedsättningar eller långvarigt sjuka.


Beslut om katastrofmedicin i utlandet

Regeringen har i dag beslutat om en lagändring som tillåter svenska sjukvårdsinsatser utomlands i händelse av en katastrof. Samtidigt ges Socialstyrelsen och Räddningsverket uppdraget att samordna och leda katastroforganisationen. Sex landsting får ansvar för beredskapen.

I dag är det förbjudet för landstingen att ge hälso- och sjukvård till svenskar som befinner sig utomlands. I propositionen om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands, som regeringen i dag fattat beslut om, föreslås en förändring av lagen så att svensk sjukvårdspersonal ska kunna agera utomlands i vissa situationer.

Människor rör sig allt mer över nationsgränserna. Efter tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 blev det tydligt att dagens ordning inte är tillfredställande. Vi behöver ha beredskap för att kunna hjälpa svenskar som drabbas när extrema situationer uppstår, säger socialminister Göran Hägglund.

I första hand har individen ansvar för sin hälsa. I andra hand ska resebolaget eller individens försäkringsbolag, med hjälp av hälso- och sjukvården i det aktuella landet, träda in. Men när många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka i utlandet, exempelvis i samband med naturkatastrofer, terrorhandlingar eller utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar ska Räddningsverket kunna besluta om att skicka svensk sjukvårdspersonal.

Vad innebär propositionen om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands?
- Landstingen får rätt att i vissa situationen bedriva hälso- och sjukvård utomlands

- Socialstyrelsen ges uppdraget att leda och samordna beredskapen

- Räddningsverket beslutar om när insatserna inleds och avslutas

- Landstingen med universitetssjukhus, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten och Östergötland får ansvar för beredskapen

- Svenska sjukvårdsinsatser i utlandet kan bli aktuella när tillgängliga resurser inte räcker till och under förutsättning att det aktuella landet godtar insatsen

- Säkerheten för den svenska personalen måste kunna garanteras

- Regeringen satsar 6 miljoner per år under 2008-2009 då uppbyggnadsarbetet pågår. Därefter 3 miljoner årligen.

Propositionen föreslås träda i kraft 1 september i år

Krav på omedelbara åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Bulgarien

Efter två mord inom loppet av 24 timmar i helgen som gick, varav ett på Georgi Stoev som skrev om den organiserade brottsligheten i Bulgarien, kräver nu EU-kommissionen omedelbara åtgärder mot den organiserade brottsligheten i landet.


Det är inte första gången Bulgarien får kritik för sin inkompetens att på allvar ta itu med den organiserade brottsligheten. Flera affärsmän, kriminella och andra har mördats på Bulgariens gator de senaste åren.


Av en rapport publicerad av EU-kommissionen i februari i år framgår bland annat att kommissionens analys av ett urval registrerade 'high profile'- fall [av organiserad brottslighet] visar att endast ett fall har slutförts sedan år 2000 och hälften av fallen befinner sig fortfarande på undersökningsstadiet.


En ny rapport om Bulgariens (brist på?) framsteg väntas i början av sommaren.


Torgny Peterson


Folkhälsoinstitutets yttrande över Apoteksmarknadsutredningen

Statens folkhälsoinstitut har gett yttrande över huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4).


Sammanfattning
Folkhälsoinstitutet instämmer i stora delar med utredningens analys som i stor utsträckning fokuserar på produktionssidan av apoteksmarknaden. Dock består en marknad av både produktionssida och konsumtionssida. Det är Folkhälsoinstitutets uppfattning att utredningen saknar en genomlysning av apoteksmarknadens konsumentsida och därmed inte enligt direktiven skall utgå ifrån ett patient- och konsumentperspektiv i sitt arbete.


Utvärderingen av utredningens förslag bör därför särskilt ta upp konsekvenserna för patienten/konsumenten.


Drogtest av poliser

Poliser i New York genomgår redan idag slumpmässiga drogtester för heroin, kokain och annan narkotika. Nu meddelar New Yorks polismästare, Raymond Kelly, att man i början av sommaren kommer att börja testa för steroider också efter att sex poliser testat positivt för steroider.


Kanske slumpmässiga drogtester kan vara något för svensk polis också?


Torgny Peterson


Pete Doherty dömd till 14 veckors fängelse

Pete Doherty dömdes igår till 14 veckors fängelse för att inte ha skött sin skyddstillsyn. Doherty, som regelbundet skulle besöka domstolen för att berätta om sina 'framsteg' och också delta i ett rehabiliteringsprogram, har inte skött sina åligganden.


Torgny Peterson


Störtdykning för Sativex-aktier

Aktierna i GW Pharmaceuticals, som tillverkar den cannabisbaserade medicinen Sativex störtdök igår då drogen inte levde upp till förväntningarna vid ett av experimenten med medicinen.


Trots detta hoppas GW Pharmaceuticals få Sativex godkänd i Europa i början av nästa år för MS-relaterade symptom och i USA och i USA för cancerrelaterad smärta i början av 2010.


Torgny Peterson


Fler dör av metadon och Subutex som säljs öppet

Flera norska medier rapporterar nu om dödsfall där metadon och Subutex förekommer. Så säger till exempel Helge Waal vid Senter for rus- og avhengighetsforskning i Oslo till Dagens Medisin att ett ökande antal personer som avlider visar spår av metadon eller subutex i blodet.

Det visar sig att det är en betydande ökning av dödsfall där man finner spår av de här drogerna i blodet. En del av dem dog troligen av drogerna [metadon/subutex], säger Waal till tidningen.


Metadon och subutex som delas ut av kommunerna omsätts också i allt större utsträckning, rapporterar NRK. En idag 24 år gammal missbrukare, som då han var 18 år första gången provade metadon som han fick av en bekant, säger till NRK att det är egentligen helt galet att den medicin som delas ut av staten var den första som jag började berusa mig på.


Se också:
Selges åpent på gata


Besök också:

Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning


Torgny Peterson


Talibaner försöker köpa Stinger-missiler för knarkpengar

image334

Den afghanske ministern med ansvar för arbetet mot narkotika, general Khodaidad, uppmanade nyligen NATO-ledare på möte i Bukarest att ta krafttag mot odlingen av opiumvallmo [råvaran för tillverkning av heroin] i Afghanistan eftersom krigsherrar bland talibanerna använder inkomster från narkotikahanteringen i sina försök att komma över Stinger-missiler med avsikt att försvåra NATO:s arbete i landet.


Besök också:

North Atlantic Treaty Organization


Torgny Peterson


Röker du marijuana ger du stöd till terrorism!

image333

I Israel har den myndighet som ansvarar för arbetet mot narkotika lanserat en ny kampanj mot narkotika med ledaren för Hizbollah, Hassan Nasrallah, som 'huvudattraktion'.


Kampanjmakarna hävdar att användning av marijuana innebär att man ger stöd till terrorism. Texten på kampanjmaterialet lyder: Hizbollah planerar att översvämma Israel med narkotika. Narkotikan utgör ett strategiskt hot mot det israeliska samhället. Den som använder narkotika hjälper till med nästa terroristattack.


Även om det finns organisationer som finansierar sina aktiviteter med inkomster från narkotikahantering är jag ingen vän av den här sortens kampanjer. Det finns bättre sätt att klarlägga och åtgärda sådana samband.


Torgny Peterson


'Operation Pole Star'

image332

Kommer du ihåg det stora narkotikabeslaget på Island i 'Operation Pole Star'? Oavsett vilket så vet de flesta inblandade vad de kommer att ägna sig åt de närmaste åren.


Efter sex månaders spaning beslagtogs tiotals kilo narkotika i Fáskrúdsfjördur på Island den 20 september förra året och i början av det här året åtalades sex personer för olika inblandning i hanteringen. En av de åtalade, en man i 20-årsåldern, anklagades då för att ha organiserat smugglingen och beordrat de övriga att utföra diverse uppgifter som att packa narkotikan, transportera den, ta emot den och förvara den. De åtalade erkände sig delaktiga i smuggling av cirka 40 kilo narkotika (24 kilo amfetamin och resten ecstasy) på en yacht till Fáskrúdsfjördur.


I februari kom så domarna.


Einar Jökull Einarsson dömdes till 9½ års fängelse för att ha organiserat smugglingen.


De två som smugglade narkotikan från Norge till Island, Gudbjarni Traustason och Alvar Óskarson, dömdes till 7 år och 5 månader, respektive 7 år.


Marinó Einar Árnason, som skulle ta hand om narkotikan när den anlände till Fáskrúdsfjördur dömdes till 5½ år. Arnason skulle i sin tur överlämna narkotikan till Arnar Gústafsson som dömdes till 1 års fängelse.


Bjarni Hrafnkelsson som befanns skyldig till att ha tillverkat merparten av narkotikan i sin lägenhet i Köpenhamn dömdes till 1½ års fängelse.


Rättegången mot ytterligare en islänning, som sitter i fängelse på Färöarna, har börjat i dagarna.


Torgny Peterson


Sammansatt utskott ställer sig bakom regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor

Sverige har länge saknat en sammanhållen strategi för att ta itu med mäns våld mot kvinnor. Detta trots att alla är överens om att frågan är högt prioriterad. Det konstaterade det sammansatta justitie- och socialutskottet när man på tisdagen sade ja till regeringens handlingsplan.

Regeringens handlingsplan tar sikte på inte bara mäns våld mot kvinnor. Den omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden.

Det sammansatta utskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet.

Barnperspektivet viktigt
Det är särskilt viktigt att lyfta fram barnperspektivet, påpekar utskottet. Detta perspektiv utgör enligt utskottet en viktig utgångspunkt för allt arbete mot våld i nära relationer.

Utskottet ser positivt på att handlingsplanen omfattar hedersrelaterat våld och förtryck. Det är också bra att HBT-personer (homo- och bisexuella samt transpersoner) som utsatts för våld av sin partner omfattas, menar utskottet. Man understryker att alla ska ha tillgång till likvärdigt skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett sexuell läggning.

  

Läs också:

Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är beslutad


Svenska Spels nätpoker - en utvärdering

Nätpokerutredningen, SOU 2008:36, har haft i uppdrag att utvärdera AB Svenska Spels tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över Internet. De erfarenheter som gjorts i utredningsarbetet talar för att Svenska Spel i alla delar har följt villkoren i tillståndet.

Utredningen ser få behov av ändringar av de villkor som i dag gäller för verksamheten. I syfte att öka graden av ansvarsfullt spelande föreslår utredningen dock att regeringen i villkoren för Svenska Spels nätpokertillstånd skriver in att nätpokerspelarna via bolagets pokerplattform ska ges återkopplingsinformation om de egna samlade vinsterna eller förlusterna i kronor räknat.

Vidare föreslår utredningen att regeringen ger Svenska Spel tillstånd att samarbeta med statskontrollerade, nationella spelbolag i andra länder för att kunna ordna konkurrenskraftiga turneringar - under förutsättning att dessa bolag har likvärdiga spelansvarsprogram.


Brottsplats Dalarna

image331

Polisen och media - ett vare sig obekant eller oviktigt begrepp. Nu kommer Polismyndigheten Dalarna att uppträda i en mediaversion på webben hos Dalarnas Tidningar.


Polismyndigheten Dalarna och Dalarnas Tidningar har enats om ett samarbete där myndigheten på redaktionens webbsida kan redogöra för ouppklarade brott för att få nya tips från allmänheten. Projektnamn: Brottsplats Dalarna.


Direkt till Polisen
Det övergripande syftet med verksamheten är att utveckla och förbättra möjligheterna att klara upp fler brott. Vi ökar också därför vår tillgänglighet för tips, information och underrättelser. Det är här viktigt att poängtera att all information via telefon och länkar går direkt till oss och passerar inte någon redaktion hos Dalarnas Tidningar, säger informationschef Stefan Dangardt.


Inskrivna tips kanaliseras via Polisens webbsida


Även gods och frågor 
Annat som kan förevisas på webben är t.ex. hittegods. Genom att visa bilder av inkommet gods kanske någon kan känna igen det, så att Polisen kan återställa godset till rättmätig ägare.


Stefan Dangardt kommer också att besvara skriftliga frågor till Polisen från besökare på webbplatsen.


Verksamheten är ett försök, där utvärdering kommer att ske innan årets slut. 


Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

I propositionen, 2007/08:119, föreslås att det i alkohollagen (1994:1738) införs en bestämmelse som innebär att en enskild person som fyllt 20 år ska få föra in spritdrycker, vin eller starköl genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, för sitt eget eller sin familjs personliga bruk, från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Sverige.


Förbudet i alkohollagen att i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker föreslås inte gälla vid bl.a. sådan införsel.


Den föreslagna regleringen utgör en anpassning av lagstiftningen till följd av EG-domstolens domar den 5 juni 2007 i mål C-170/04 och den 4 oktober 2007 i mål C-186/05.


Vidare föreslås i propositionen att bestämmelsen i alkohollagen om förbud mot användande av varukännetecken i samband med marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker och alkoholdrycker med en alkoholhalt på upp till 15 volymprocent ska upphävas. Förslaget utgör även i denna del en anpassning av den svenska rätten till EG-rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Från åsikt till insikt

Sagt av konservativa partiets partiledare David Cameron 7 september 2005 (The Independent)

David Cameron anser att FN borde överväga legalisering av narkotika och vill att missbrukare får tillgång till lagliga injektionsutrymmen och statligt förskrivet heroin.


Han gav också stöd för krav på nedklassificering av ecstasy från den klass A-status som ecstasy delar med kokain och heroin och han sa att det skulle vara "en besvikelse" om radikala alternativ beträffande cannabislagstiftningen inte beaktades. Hans kommentarer kommer att chocka många konservativa parlamentsledamöter som traditionellt har en hårdlinje när det gäller innehav och användning av narkotika.


image330
       David Cameron


Sagt av konservativa partiets partiledare David Cameron 6 april 2008 (Sky News Television)

Adam Boulton: Nu kommer en fråga från David Raynes som säger: Stödjer David Cameron nu personligen en återklassificering av cannabis till klass B?


David Cameron: Ja. Jag anser att vi bör göra det. Vi hade en diskussion om det här i vår 'skuggregering' för ett tag sedan och gjorde då mycket klart att det är vår inställning. Huvudskälet är att den cannabis som röks nu är så stark och det finns en sådan koppling till mentala hälsovårdsfrågor att cannabis borde finnas i klass B.


Adam Boulton: Det David Raynes påpekar är att ni var medlem av den parlamentskommitté [Home Affairs select Committee] somi sin rapport faktiskt rekommenderade att man skulle gå åt andra hållet [nedklassificering från klass B till klass C].


David Cameron: Jag tycker att det fanns mycket i kommittérapporten som var mycket bra, speciellt när det gäller behandling. Vi sa faktiskt att utbildning och behandling var de absoluta huvudpunkterna, men när det gäller nedklassificeringen gjorde vi vid närmare eftertanke fel eftersom vi inte ägnade tillräckligt mycket tid att titta på styrkan hos cannabis - skunk och superskunk - och att det som röks nu är så starkt...


Adam Boulton: När det gäller den här frågan stödjer ni Gordon Brown [Storbritanniens premiärminister som kommer från Labourpartiet] och så vitt är bekant ignorerar han råden från sina egna drogexperter.


David Cameron: Till slut är det politikerna som måste besluta och jag vill säga till Gordon Brown att han ska fatta ett beslut; du har fått genomgångarna, du har fått expertsynpunkter; till syvende och sist är det en bedömning som du som politiker måste göra. Vår bedömning är klar, återklassificera till klass B...


Än finns det hopp för fler att lämna åsikter till förmån för insikter.


Torgny Peterson


Starta eget-satsning för apotekare

Artikel i Dagens Industri 5 april 2008

En av de stora skillnaderna mellan alliansen och socialdemokraterna är synen på valfrihet och mångfald inom hälso- och sjukvården. Vi ser välfärden som en framtidsbransch med stora möjligheter för företagande, export och hög kvalité för medborgarna. Steg för steg förnyar regeringen välfärdens verksamheter mot ökad tillgänglighet, mångfald och valfrihet.

I grunden handlar det om människosyn. Allians för Sverige tror på att människors ansvar och inflytande över sina egna liv, att få makt och möjlighet att bestämma mer själv. Detta gäller både personal och patienter. Kvalitet och tillgänglighet blir bättre i vården och omsorgen när fler får chansen att leda och utveckla verksamheten.

Redan tidigare har regeringen presenterat flera initiativ och beslut för att öka mångfalden och förbättra kvalitén. Regeringen anslog i december fem miljoner till Vårdförbundet för utbildning och rådgivning till sjuksköterskor som vill starta eget, till exempel mödravårdcentraler eller äldreboenden. Regeringen anslog även fem miljoner till Nutek som tillsammans med SKL och Almega driver projekt för att främja entreprenörskap inom vårdsektorn, men även för att förbättra upphandlingarna inom sektorn.

Regeringen samarbetar både med fackförbund och arbetsgivarorganisationerna för att fler ska upptäcka möjligheten att bli egenföretagare.

Nutek har fått ytterligare 30 miljoner för att stimulera mångfaldsprojekt inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Fackliga organisationer, yrkesförbund och andra kan ansöka om pengar till entreprenörsprojekt. Pengarna går till utbildning för dem som vill starta eget.

När vi reser i landet och träffar personalen inom välfärden möter vi ett stort intresse bland sjuksköterskor som vill förverkliga sina drömmar och bli företagare. Hälften av Sveriges yrkesverksamma kvinnor är anställda inom offentlig sektor. När regeringen öppnar upp välfärdssektorn får fler kvinnor chansen till eget företagande.

Regeringen genomför en stor omreglering av apoteksmarknaden. Genom moderniserade arbetssätt och genom att öppna upp monopolet ökar tillgänglighet. Det blir helt enkelt enklare att köpa medicin. Som en del i förnyelsen av apoteksmarkanden breddar nu regeringen Nuteks uppdrag till att även omfatta apotekare och farmaceuter som vill starta eget. Regeringen är angelägen om mångfald och god konkurrens på apoteksmarknaden och uppmuntrar på detta sätt enskilda initiativ. Faller satsningen väl ut kan ytterligare satsningar komma i fråga.

Detta är en del av regeringens strategi att öka kvalitén och minska köerna inom hälso- och sjukvården.

Göran Hägglund, socialminister
Maud Olofsson, näringsminister


Kalla fakta?!

Kalla fakta?!

Umeå Livstidsdömds exfru smutskastas på nätet Västerbottens-Kuriren

Stockholm Han kan inte återvända - vi är överens Aftonbladet

Stockholm Nya misstankar mot TV4-reporter Svenska Dagbladet

Stockholm Polisen får granska Sefastssons dator Ekot

Stockholm Hovrätten fastställer datorbeslag

Tidaholm Trond-torpeden: Anstalten hindrar journalistkontakter Dagens Media

Stockholm TV4 kan få Tronds dator Dagens Media

Sverige Källskyddet prövas i journalisträttegång Ekot

Stockholm Protester mot polisens beslag av källskyddat material Ekot

Tidaholm Interner hävdar att besök av Sefastsson inte registrerats Dagens Nyheter

Sverige Sundevall: Självklart har jag inte hotat någon Expressen

Sverige Kalla Faktas:s programledare rasar mot Sefastsson Expressen

Sverige Nu ska TV4 franska alla frilansmedarbetare Dagens Nyheter

Sverige Ny anmälan mot Trond Sefastsson Dagens Nyheter

Sverige TV-reportern hamnar hos riksåklagaren Aftonbladet

Sverige TV-skandalens hemliga källa: dömd polis Resumé
Sverige Polisutredning mot tv-reporter Dagens Nyheter
Sverige Anklagad journalist försvarar sitt agerande Dagens Nyheter
Sverige Här är Sefastsson journalist-inte jurist Expressen
Sverige Tog inte upp pengarna i deklarationen Aftonbladet
Sverige TV8 anklagar Stefastsson i tre fall men tar bara upp två Expressen
Sverige Journalistkollegan krävde att TV4-profilen skulle bort Expressen
Sverige Träffade pappan-som journalist Expressen
Sverige TV4:s bevis på mörkläggningen Expressen
Sverige TV4 informerar om medarbetaren Trond Sefastsson TV4
Sverige TV4-cheferna kände till skandalen Aftonbladet
Sverige Så tycker experterna Aftonbladet
Sverige Jag ska jobba som vanligt Aftonbladet
Sverige Fick en båt för 250 000 kronor i betalning Expressen
Sverige Inget brott ta emot kontanter Aftonbladet
Sverige Extrainsatt Insider-Den korrumperade reportern TV8
Sverige Det är en ren lögn Expressen
Sverige Journalisternas ord står mot ord Expressen
Sverige Torpeden: Jag skulle få dem att vara tysta Aftonbladet
Sverige Trond Sefastsson (Kalla Fakta) avstängd TV4
Sverige Sefastsson: Det skulle aldrig publiceras TV4
Sverige TV4:s programdirektör om avstängningen TV4
Sverige Yrkesetiska nämnden om Sefastsson TV4  


Föräldrar lärde 4-åring röka marijuana

Föräldrar som inte har bättre omdöme och förstånd än det som återges i det här fallet från USA ska inte få behålla sina barn. Övriga kommentarer onödiga. Du kan läsa mer här.


Jag kommer att följa fallet i domstolen och återkommer med ytterligare information om de här destruktiva föräldrarna som förhoppningsvis utgör beklagliga undantag.


Torgny Peterson


Justitiedepartementets verksamhetsplan 2008

image328

Justitiedepartementets verksamhetsplan ger en bild av planeringsläget i början av 2008. Planen upptar i första hand propositioner, utredningar och projekt. Vid sidan av detta finns en omfattande "löpande verksamhet" i form av budgetarbete, samarbete med andra departement i deras projekt, kontakter med allmänheten, m.m.


Av verksamhetsplanens förord framgår att regeringen vidtar en rad åtgärder under mandatperioden för att bekämpa brottsligheten med särskilt fokus på:

  

- mängdbrottslighet

- våld mot kvinnor

- brottsoffer

- den grova organiserade brottsligheten

- ungdomsbrottslighet

  

Här följer ett axplock ur innehållet:

  

Om kampen mot den grova och organiserade brottsligheten

En ambitionshöjning i kampen mot den grova organiserade brottsligheten genomförs under 2008. Justitieminister Beatrice Ask har gett sex experter i uppdrag att föreslå ett antal skarpa åtgärder som lägger grunden till en effektivare och mer uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Experterna ska utreda samordnings- och samarbetsfrågor såväl nationellt som internationellt, kriminalunderrättelseverksamheten, Säkerhetspolisens roll och hur förverkandelagstiftningen kan utnyttjas effektivare. Förslagen från experterna ska redovisas senast den 30 april 2008. Syftet med de uppdrag som experterna fått är att de förslag som redovisas ska kunna realiseras redan i det korta perspektivet. Andra frågor som t.ex. rör eventuella organisationsförändringar och behovet av förändrad och ny lagstiftning tar givetvis längre tid att genomföra.


Om ny polisutbildning

Dagens polisutbildning fungerar på många sätt väl och ger de studerande en god grund att stå på. Det finns emellertid goda skäl att utveckla polisutbildningen ytterligare för att möta samhällets ökade krav på polisen i form av effektivitet, legitimitet och rättssäkerhet. En utredare har fått i uppdrag att lämna förslag till hur den nuvarande polisutbildningen bör reformeras. Syftet är att säkerställa att enskilda poliser och polisorganisationen som helhet motsvarar de krav som ställs på polisverksamheten och på de förhållningssätt som ska styra arbetet. Den första delen av uppdraget, som handlar om att identifiera de krav som kom mer att ställas på polisverksamheten redovisades i april 2007. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2008.


Om lagöverträdare under 15 år

En utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av de särskilda regler som gäller för lagöverträdare under 15 år. Utredaren ska också lämna förslag som innebär att de brottsutredande myndigheterna får befogenheter att med tvång drogtesta ungdomar under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade. Uppdraget ska redovisas innan utgången av november 2008.


Om en modernare process i allmän domstol

På förslag av regeringen har riksdagen tidigare beslutat om en rad förändringar av förfarandet i allmän domstol. Förändringarna börjar gälla den 1 november 2008 och innebär bl.a. bättre utnyttjande av modern teknik, t.ex. videokonferens, samt flexiblare regler och större ansvar på parterna för att mål drivs framåt. Vidare tydliggörs

att tyngdpunkten i domstolsprocessen ska ligga i första instans genom att systemet med prövningstillstånd

utvidgas och reglerna om bevis - upptagning i hovrätt förändras. Ett omfattande arbete pågår för att möjliggöra den beslutade teknikanvändningen. Bland annat pågår en testverksamhet av tekniken vid ett antal domstolar.


Om en ny kriminalvårdslag

Arbetet med en ny kriminalvårdslagstiftning har hög prioritet. En central del i arbetet med att ta fram den ny lagen är Kriminalvårdens försök med att utarbeta ett system som ökar möjligheterna att upp muntra och förstärka positivt beteende bland intagna under verkställighet av fängelsestraff. En annan viktig utgångspunkt är att alla intagna ska ha en individuell plan för verkställigheten. En lagrådsremiss och proposition planeras under 2009.


Om narkotikabekämpning inom kriminalvården

Den särskilda satsningen på narkotikabekämpning inom Kriminalvården som skett inom ramen för regeringens narkotikapolitiska handlingsplan utvärderas av Brå. Slutrapport kommer den 1 augusti 2008.


Om unga lagöverträdare

Ungdomsbrottsutredningen (SOU 2004:122) har lämnat sitt betänkande. I det har man analyserat och jämfört med regeringens ambition att förbättra bekämpningen av ungdomsbrottsligheten. En viktig del i detta är hur utslussningen från sluten ungdomsvård ska utformas. Lagrådsremiss och proposition planeras till hösten 2008.


Om brottsoffer

Skadeverkningarna av brott ska minska. Brottsoffers rättigheter ska stärkas. Brottsoffer ska bemötas med medkännande och professionalism. Alla myndigheter inom rättsväsendet måste ha ett tydligt brottsofferperspektiv. Det är viktigt att rättsväsendet förbättrar stödet till och skyddet för brottsoffer. Det pågår sedan flera år tillbaka ett kontinuerligt arbete inom Regeringskansliet med att förbättra lagstiftningen på detta område. Det är dock lika viktigt med kunskap om brottsoffrens situation och utsatthet och därför behövs det utbildning om brottsofferfrågor för myndigheter och personer som kommer i kontakt med brottsoffer.


Om stalkingsutredningen

En utredare har fått i uppdrag att utreda vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Utredaren ska också överväga om det finns ett behov av ett kompletterande ekonomiskt stöd i vissa fall då personer utsätts för upprepade, allvarliga hot eller annan allvarlig brottslighet i sådan omfattning att deras livssituation påtagligt påverkas. I uppdraget ingår att lämna förslag på en rättslig lösning som medger att besöksförbud kan kontrolleras med elektronisk övervakning. Uppdraget ska redovisas den 30 september 2008.


Om straffmätning vid våldsbrott

I mars 2007 fick en särskild utredare, Straff nivåutredningen (dir. 2007:48), i uppdrag att överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. I uppdraget ingår vidare att överväga förändringar som ger en större spännvidd i straffmätningen vid brott i allmänhet när det har funnits försvårande eller förmildrande omständigheter. I det sammanhanget ska utredaren också överväga betydelsen av flerfaldig brottslighet och återfall i brott kan ges större uppmärksamhet i brottsmålsprocessen i syfte att bidra till en ökad förutsebarhet och en större enhetlighet i rättstillämpningen. I tilläggsdirektiv (dir. 2007:137) gavs i uppdrag att se över straffskalan för mord i syfte att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för detta brott. Ett delbetänkande - Straffskalan för mord (SOU 2007:90) - lämnades i december 2007. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 31 juli 2008.


Om översyn av påföljdssystemet

Det finns planer på en allmän översyn av påföljdssystemet. En central fråga är vilka möjligheter det finns att med bibehållen trovärdighet utveckla och vidga tillämpningsområdet för alternativen till fängelse i anstalt.


Om större möjligheter att förverka brottsvinster

För att utbyte av brott ska kunna förverkas krävs för närvarande att det finns ett styrkt samband mellan den egendom som förverkas och ett visst konkret brott. I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen att man vid viss allvarlig vinningsbrottslighet överger den strikta synen att utbytesförverkande kräver ett sådant direkt samband. Om någon döms för ett allvarligt brott ska det enligt förslaget vara möjligt att förverka inte bara egendom som kan knytas till det brott som lagöverträdaren döms för, utan även egendom som härrör från annan brottslig verksamhet. Förutom hos gärningsmannen får förverkande ske hos annan som beretts vinning genom den brottsliga verksamheten och hos gärningsmannens närstående samt hos juridiska personer.


Om civilkuragelag

Frågan om en lagstadgad skyldighet att efter förmåga bistå nödställda personer under vissa förutsättningar kommer att utredas. Målsättningen är att besluta ett uppdrag under 2008.


Du kan läsa hela Justitiedepartementets verksamhetsplan 2008 som ger en mycket aktuell bild här.


Torgny Peterson


Konservativa partiet och dess ledare säger ja till uppklassificering av cannabis

image326
      David Cameron


I Sky News TV igår intervjuade programledaren Adam Boulton ledaren för det brittiska konservativa partiet David Cameron.


Det konservativa partiet har redan tidigare konstaterat att Labour's cannabispolitik är rent kaos och då tittare igår hade möjlighet att ringa in till programmet och ställa frågor till Cameron står det klart var Cameron står idag.
Här följer en utskrift av en fråga från David Raynes till Cameron i programmet:


Adam Boulton: Nu kommer en fråga från David Raynes som säger: Stödjer David Cameron nu personligen en återklassificering av cannabis till klass B?


David Cameron: Ja. Jag anser att vi bör göra det. Vi hade en diskussion om det här i vår 'skuggregering' för ett tag sedan och gjorde då mycket klart att det är vår inställning. Huvudskälet är att den cannabis som röks nu är så stark och det finns en sådan koppling till mentala hälsovårdsfrågor att cannabis borde finnas i klass B.


Adam Boulton: Det David Raynes påpekar är att ni var medlem av den parlamentskommitté [Home Affairs select Committee] somi sin rapport faktiskt rekommenderade att man skulle gå åt andra hållet [nedklassificering från klass B till klass C].


David Cameron: Jag tycker att det fanns mycket i kommittérapporten som var mycket bra, speciellt när det gäller behandling. Vi sa faktiskt att utbildning och behandling var de absoluta huvudpunkterna, men när det gäller nedklassificeringen gjorde vi vid närmare eftertanke fel eftersom vi inte ägnade tillräckligt mycket tid att titta på styrkan hos cannabis - skunk och superskunk - och att det som röks nu är så starkt...


Adam Boulton: När det gäller den här frågan stödjer ni Gordon Brown [Storbritanniens premiärminister som kommer från Labourpartiet] och så vitt är bekant ignorerar han råden från sina egna drogexperter.


David Cameron: Till slut är det politikerna som måste besluta och jag vill säga till Gordon Brown att han ska fatta ett beslut; du har fått genomgångarna, du har fått expertsynpunkter; till syvende och sist är det en bedömning som du som politiker måste göra. Vår bedömning är klar, återklassificera till klass B...


Torgny Peterson


Narkotikahund del av nolltolerans mot narkotika i nöjeslivet

image325
Narkotikahunden Tekla från Bockes Tjänstehundar

Diskoteket Luux i Odense i Danmark använde sig i helgen av en narkotikahund för att i preventivt syfte göra gästerna uppmärksamma på att man inte accepterar narkotika på Luux.


Den treårige labradoren Basso uträttade inte bara preventivt arbete, han var också med om att avslöja tre narkotikapåverkade gäster.


Polischefen Poul Løhde vid Fyns Politi säger till Fyens Stiftstidende att Vi ser positivt på alla åtgärder som syftar till att få folk att avstå från att använda narkotika. Så vi tycker det är helt i sin ordning och hoppas att det kommer att ha preventiv verkan.


I Sverige kan du också få samma assistans med hjälp av narkotikahundar genom att kontakta Bockes tjänstehundar.


Torgny Peterson


Stort beslag av heroin

Turkiska säkerhetsstyrkor har beslagtagit 400 kilo heroin vid gränsposten Kapikule (mot Bulgarien). Heroinet hade gömts i olivfat i en lastbil på väg norrut mot Europa.


Det största beslaget av heroin i Turkiet gjordes i februari förra året då 565 kilo heroin togs i beslag.


Torgny PetersonLänsstyrelserna fortsatt samordnare mot våld

Regeringen har beslutat att fortsätta finansiera länsstyrelsernas uppdrag att initiera och samordna arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna får disponera omkring 3, 3 miljoner kronor under 2008.

Målet för verksamheten i hela landet är att säkra ett gott och rättssäkert stöd för våldsutsatta kvinnor, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.  Åtgärden finns med i den handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterade i höstas. Redan då poängterades länsstyrelsernas viktiga roll som samordnare.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt ansvarsområde, ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld.

Fördelning mellan länen 2008
- Stockholm: 630 000 kronor
- Uppsala: 110 000
- Södermanland: 90 000
- Östergötland: 140 000
- Jönköping: 110 000
- Kronoberg: 60 000
- Kalmar: 160 000
- Gotland: 40 000
- Blekinge: 50 000
- Skåne: 390 000
- Halland: 100 000
- Västra Götaland: 510 000
- Värmland: 180 000
- Örebro: 90 000
- Västmanland: 80 000
- Dalarna: 90 000
- Gävleborg: 90 000
- Västernorrland: 160 000
- Jämtland: 40 000
- Västerbotten: 80 000
- Norrbotten: 80 000

Summa 3 280 000 kronor


Om utlämningen av Marc Emery

Tidigare aviserade möjligheter att åstadkomma en överenskommelse mellan USA och Kanada om var och hur Marc Emery ska avtjäna sitt straff, om han döms för den omfattande narkotikabrottslighet USA anser att han är skyldig till, ligger för tillfället på is eftersom den kanadensiska regeringen är tveksam till om en sådan uppgörelse är förenlig med den kanadensiska lagstiftningen.


Nya turer i ärendet går av stapeln i kanadensisk domstol den 9 april.


Torgny Peterson


Mer narkotika - fler dödsfallPolisen i Tyskland konstaterar att antalet cannabisodlingar ökat under de senaste två åren. Förra året beslagtogs 83 utomhus- och 347 inomhusodlingar enligt tyska BKA (Bundeskriminalamt). Enligt BKA finansieras cannabisfabrikerna ofta av kriminella gäng från Nederländerna.

Antalet drogrelaterade dödsfall stiger också i Tyskland för första gången sedan år 2000, då 2 030 drogrelaterade dödsfall noterades. Av fjolårets 1 394 drogrelaterade dödsfall, 98 fler än 2006, orsakades de flesta av heroin.

Också beslagen av narkotika har ökat kraftigt i Tyskland. 2007 beslagtogs 1,07 ton heroin (22 procent mer än 2006), 1,89 ton kokain (9 procent mer än 2006) och 3,77 ton cannabis (28 procent mer än 2006).

Ytterligare uppgifter från BKA hittar du här.

Torgny Peterson

Spanska myndigheter 'på hugget'

På kort tid har nu polisen i Spanien gjort två stora beslag av narkotika.


I Sevilla i södra Spanien beslagtog polisen över 200 kilo kokain i en stulen bil och i Cadiz-området, också det i södra Spanien, greps fyra personer - två spanjorer och två marockaner - när de försökte lasta om 70 förpackningar som innehåll totalt 2,1 ton hasch.


Torgny Peterson


Mer om klassificering av cannabis i StorbritannienBrittiska Times ägnar idag tre sidor åt cannabis i artiklarna


Cannabis: tough penalties on way after another change of mind;

Cannabis: why classification decision comes down to judgment och

Cannabis: 'just three drags on a skunk joint will induce paranoia'


Och det verkar mer och mer so mom det lutar åt att det kommer att bli en uppklassificering av cannabis från klass C till klass B. Cannabis har tidigare funnits i klass B sedan 1971 men flyttades, som jag nämnt ett otal gånger, till klass C under den tidigare inrikesministern David Blunkett.


De som förespråkar legalisering av cannabis hävdar att användningen av cannabis har minskat, men i själva verket är det så att användningen har breddats och fördjupats när det gäller de som prövar första gången. Vidare debuterar regelbunden användning mycket tidigare och inte helt sällan innan tonåren. Den lilla minskning som noteras i åldersgrupperna 16-24 år beror på att användningen av cannabis ofta ersatts av andra droger som kokain, crack och omfattande användning av alkohol. Totalt sett har det brittiska drogproblemet förvärrats.


Det var alltså för fyra år sedan som Blunkett beordrade nedklassificeringen av cannabis trots avsevärd opposition mot att så skulle ske. Blunkett hade bara haft sin ministerpost några veckor när han fattade beslutet.


Vi har facit i hand i slutet av den här månaden.


Läs också:

Storbritanniens premiärminister uttalar tydligt stöd för uppklassificering av cannabis


Torgny Peterson


Drogtester i skolan - en bra idé

Folkhälsoinstitutet och skolverket kritiserar Landskrona, som har beslutat införa drogtester i mycket begränsad omfattning.


Jag ger inte mycket för den kritiken, som tvärtom visar att vare sig Folkhälsoinstitutet eller Skolverket har förstått att det inte behöver finnas någon motsättning mellan en skolmiljö, där eleverna trivs och fungerar väl och drogtester. Man kan rent av tänka sig att såväl elever som lärare skulle trivas och fungera ännu bättre om drogtester, tillsammans  med andra åtgärder, kunde medverka till en bättre skolmiljö.


Folkhälsoinstitutet konstaterar i en utvärdering att de insatser, som visat sig fungera brett förebyggande, handlar om metoder som främjar skolnärvaro, stärker lärarens ledarskap i klassrummet och tränar elevernas sociala och emotionella kompetens. Hur fungerar då sådana insatser i kombination med drogtester? Det vet inte Folkhälsoinstitutet, och inte Skolverket heller, av den enkla anledningen att det inte prövats i Sverige.


Ett av de mest besynnerliga argumenten i sammanhanget står en avdelningsjurist på Skolverket för. Han säger i Svenska Dagbladet i dag att det finns en hotbild över det här [drogtest] som kan upplevas som indirekt påverkan. Om drogtest utgör en större hotbild än narkotikan har avdelningsjuristen Johansson på Skolverket inte begripit någonting av narkotikahanteringens förutsättningar och konsekvenser. Johansson är också orolig över att det kan uppstå problem i hanteringen av provresultaten om arkiveringen strider mot annan lagstiftning om integritetsskydd.


Under tiden Folkhälsoinstitutet och Skolverket fortsätter att oroas kan meddelas att 71 procent tycker att högstadie- och gymnasieskolor ska ha möjlighet att drogtesta elever. LO-medlemmar är mest positiva till drogtester, enligt en ny Sifo-enkät, meddelar DrugNews.


Landskrona har tagit initiativet. Jag hoppas fler skolor följer efter och ser fram emot att såväl Folkhälsoinstitutet som Skolverket skaffar sig ökade kunskaper om såväl nationell som internationell utveckling på narkotikaområdet.


Torgny Peterson


Förslag om avskaffande av revisionsplikten för små företag

Utredningen om revisorer och revision, med f.d. justitierådet Bo Svensson som utredare, har överlämnat sitt delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) till justitieminister Beatrice Ask.

I dag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång till den ordning som gällde i Sverige före år 1988 och utgör en anpassning till EU. I nästan alla EU-länder är de små företagen redan undantagna från revisionsplikt.

Utredningsförslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag skall vara skyldiga att ha en kvalificerad revisor.


Av övriga företag föreslås att endast de största skall omfattas av revisionsplikt, nämligen alla företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
- Mer än 83 miljoner kronor i omsättning
- Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar)
- Fler än 50 anställda

Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas maximalt och att Sverige tillämpar samma gränsvärden som bland annat Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

När revisionstvånget försvinner får de små företagen frihet att välja de redovisnings- och revisionstjänster som de anser sig behöva. Utbudet av sådana tjänster kommer att öka och priserna sjunka. Det ger de svenska småföretagen ökad konkurrenskraft.

För att uppmuntra till frivillig revision föreslår utredningen vissa åtgärder.
- I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas.
- I dag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs.
- I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden kortas till ett år.
- I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta.

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010.

Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 miljarder kronor om året.

Utredningens arbete går vidare med sikte på ett slutbetänkande i september 2008. Det kommer att beröra bland annat möjligheterna att begränsa revisorernas skadeståndsansvar och om det nuvarande förbudet för revisionsbyråerna att tillhandahålla redovisningstjänster (det så kallade byråjävet) ska luckras upp.


500 'skunk'-plantor upp i rök

De knarkkapitalister som driver cannabisfabriker lider inte av något omfattande säkerhetstänkande vilket resulterade i att en sådan fabrik, med 500 plantor, gick upp i rök i Timperley i tisdags.


Torgny Peterson


Om (om)klassificering av cannabisDen här månaden kommer den brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor, ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs), att avge sitt yttrande om cannabis ska uppklassificeras från klass C till klass B.


BBC avslöjar redan nu att ACMD kommer att rekommendera regeringen att inte uppklassificera cannabis. Ett sådant beslut är inte oväntat. Med tanke på hur ACMD resonerat om cannabis tidigare är det föga troligt att de skulle ändra inställning efter att redan två gånger tidigare ha sagt nej till en uppklassificering.


Kraven på uppklassificering är dock starka i Storbritannien så det finns ingen anledning att bli förvånad om en uppklassificering blir aktuell - något som också stöds av landets premiärminister Gordon Brown.


Efter den nedklassificering av cannabis som skedde under den tidigare inrikesministern David Blunkett har både produktion och användning av cannabis eskalerat i landet. Vietnamesiska intressen har visat sig ligga bakom ett mycket stort antal av de storskaliga cannabisfabriker som polisen 'sprängt' under senaste året.


Du hittar flera artiklar om ACMD om du skriver förkortningen i den här bloggens sökruta.

  

Läs också:

Storbritanniens premiärminister uttalar tydligt stöd för uppklassificering av cannabis


Torgny Peterson


Om (om)klassificering av cannabisDen här månaden kommer den brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor, ACMD (The Advisory Council on the Misuse of Drugs), att avge sitt yttrande om cannabis ska uppklassificeras från klass C till klass B.


BBC avslöjar redan nu att ACMD kommer att rekommendera regeringen att inte uppklassificera cannabis. Ett sådant beslut är inte oväntat. Med tanke på hur ACMD resonerat om cannabis tidigare är det föga troligt att de skulle ändra inställning efter att redan två gånger tidigare ha sagt nej till en uppklassificering.


Kraven på uppklassificering är dock starka i Storbritannien så det finns ingen anledning att bli förvånad om en uppklassificering blir aktuell - något som också stöds av landets premiärminister Gordon Brown.


Efter den nedklassificering av cannabis som skedde under den tidigare inrikesministern David Blunkett har både produktion och användning av cannabis eskalerat i landet. Vietnamesiska intressen har visat sig ligga bakom ett mycket stort antal av de storskaliga cannabisfabriker som polisen 'sprängt' under senaste året.


Du hittar flera artiklar om ACMD om du skriver förkortningen i den här bloggens sökruta.

  

Läs också:

Storbritanniens premiärminister uttalar tydligt stöd för uppklassificering av cannabis


Torgny Peterson


Ström av kriminella från Östeuropa

Norsk polis rapporterar att utländska kriminella gäng intensifierat sina aktiviteter i Norge och att problemet idag är av sådan omfattning att det utgör en stor utmaning för norsk polis.


Norska TV2 rapporterar också om fenomenet och återger kommentarer från flera polisdistrikt i Norge som bekräftar uppgifterna. Enligt norska Kripos anmäldes 2 700 medborgare från Östeuropa och Ryssland för olika brott under 2007.


Norsk polis konstaterar att de östeuropeiska kriminella gängen är extremt mobila och professionella.


Torgny Peterson


Utvärdering av regeringsuppdraget 'Skolan förebygger'

80 procent av landets rektorer känner till de alkohol- och drogförebyggande insatser som spridits genom Skolan förebygger. Och i 90 procent av kommunerna används någon av de metoder som projektet förespråkat. Det visar en slutredovisning.


Statens folkhälsoinstitut har haft regeringens uppdrag att arbeta med att sprida kunskap om verkningsfulla alkohol- och drogförebyggande insatser i skolan under perioden 2005-2007. I en slutrapport till regeringen redovisas arbetet och förslag ges till fortsatta insatser under 2009-2011.


Forskning visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol, narkotika och tobak inte har de effekter på elevernas riskbeteende som man tidigare trott. Däremot ger en skolmiljö, där eleverna trivs och fungerar väl, ett grundläggande skydd mot en rad olika riskbeteenden. De insatser, som visat sig fungera brett förebyggande, handlar om metoder som främjar skolnärvaro, stärker lärarens ledarskap i klassrummet och tränar elevernas sociala och emotionella kompetens.


Skolans lärande kärnuppdrag och ett bra förebyggande arbete kompletterar således varandra. De olika insatserna motverkar också trakasserier, hot och en otrygg klassrumsmiljö.


Genomförandet av regeringsuppdraget har skett längs tre huvudlinjer: uppbyggnad av grundläggande resurser i form av utbildningar, informations- och kunskapsmaterial, kunskapsstöd på djupet i elva pilotkommuner/ stadsdelar i Skåne och Värmland samt bred spridning av ett urval metoder till samtliga kommuner och skolor.

I pilotkommunerna är satsningen på skolans förebyggande arbete väl förankrat hos centrala tjänstemän och politiker och man har utbildat skol- och elevhälsopersonal i ett urval metoder, som nu håller på att genomföras i skolorna.


Inom ramen för uppdraget har 22 regionala konferenser genomförts för sammanlagt 3000 deltagare från drygt 220 kommuner, utbildningar kring skolans förebyggande arbete har arrangerats och regionala konferenser har genomförts i flertalet län.


I minst sex av de län, där regionala konferenser arrangerats under 2007, planeras fortsatta förankringsinsatser. I ytterligare sex län påbörjas, på initiativ av länssamordnaren, pilotutbildningar inom någon/några metoder.

Avgörande för det stora intresse som Skolan förebygger har mötts av från lärare, rektorer och utbildningsförvaltningar har varit att flertalet av de insatser, som ingår också erbjuder lösningar på skolans egna upplevda behov av en förbättrad psykosocial miljö.


En utvärdering som genomförts av STAD i Stockholms läns landsting visar att:


80 % av landets rektorer har kännedom om regeringsuppdraget/de metoder som sprids inom uppdraget eller har/planerar att införa någon av de metoder som ingår i Skolan förebygger.


I 90 % av kommunerna förekommer arbete med en eller flera av de metoder som förespråkas i uppdraget 

  

Representanterna för samtliga pilotkommuner har upplevt ett mycket positivt gensvar från deltagande skolor och uttrycker tilltro till uppdragets fortlevnad i den egna kommunen/stadsdelen. 

  

En god dialog mellan involverade personer samt en förmåga att lösa oförutsedda problem har framstått som karaktäristiska drag i arbetsprocessen för uppdraget. Tillgången på utbildare i de olika metoderna framstår emellertid som otillräcklig för att möta en framtida ökad efterfrågan från kommuner och enskilda skolor.


Ytterligare information:

www.fhi.se/skolanforebygger beskrivs uppdraget och olika förebyggande insatser.


Läs också:

Slutrapport avseende regeringsuppdrag 2005-2007 om spridning av kunskap och metoder som stärker det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolan


Ny trend? Svensk rånare åker taxi

Saknade han körkort, hade han inga kamrater med körkort eller ingen som kunde ställa upp en liten stund när han rånade banken? Uppenbarligen inte. Vad gör då denne cellbefriade man? Han tar taxi, som polisen tar och därmed är Linköping lyckligtvis en bankrånare mindre.


Torgny Peterson


Legalisering av narkotika - NEJ!

image316

Glöm inte bort att ta del av och skriva på Sundial-deklarationen


Anders Perklev ny riksåklagare

image314
Anders Perklev

Anders Perklev efterträder Fredrik Wersäll som riksåklagare från och med den 1 april. Regeringen utnämnde den 19 december den tidigare riksåklagaren, Fredrik Wersäll, till hovrättspresident i Svea Hovrätt.


Du kan läsa en intervju med den nye riksåklagaren här.


Torgny Peterson


Kriminalvården testar svettprover

Från och med den 1 april är det möjligt för Kriminalvården att använda nya metoder för drogkontroll. Jämte urinprov kan nu också saliv-, svett- eller hårprover bli aktuella.


Vi möter enstaka intagna som uppfattar det som kränkande att behöva klä av sig och lämna urinprov, av religiösa eller andra skäl. De nya alternativen är enklare, mindre ingripande och mindre kränkande, säger Kriminalvårdens säkerhetschef Christer Isaksson.


Sex anstalter

De nya metoderna för drogkontroll håller fortfarande på att utvecklas. Sex anstalter i landet har till en början valts ut för att prova svettprover. Urinprov kommer alltså fortfarande att vara den metod för drogkontroll som används mest.


De nya metoderna är enklare analyser för drogkontroll och kommer att användas som "sållningsmetoder". Om ett svettprov visar sig vara positivt, det vill säga visar att en intagen har använt droger, ska normalt ett urinprov tas. Urinprovet skickas sedan till ett laboratorium för analys.


Inga ursäkter

En positiv effekt av de nya metoderna är att de reducerar intagnas ursäkter att inte lämna prov. Vi ser mycket positivt på det här, säger Christer Isaksson.


Fakta/drogkontroller

Intagna i anstalt är skyldiga att lämna prov för drogkontroll. 

I genomsnitt kontrolleras varje intagen var tredje vecka, men på till exempel behandlingsavdelningar för missbrukare lämnar de intagna prov betydligt oftare än så.


På ett år tar Kriminalvården cirka 100 000 prover.

Säkerhetspolisen 2007

image313

Säpo (Säkerhetspolisen) har publicerat sin offentliga rapport, Säkerhetspolisen 2007, där man presenterar verksamheten under förra året. Beskrivningar av aktuella händelser varvas med statistik och information om Säpo:s uppdrag, organisation och verksamhetsområde. Det finns också ett avsnitt om Säkerhetspolisens historia.


Några riksdagsbeslut den 2 april

SMS-lån och överskuldsättning

Särskild utlänningskontroll

Utredning om operativt polissamarbete inom Norden

Nytt tandvårdsstöd och skärpt sekretess för tandhälsoregister


Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU10)
Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Särskild utlänningskontroll (JuU5)
Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2006 ? 30 juni 2007. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utredning om operativt polissamarbete inom Norden (JuU10)
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Riksdagen menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Riksdagen vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Nytt tandvårdsstöd och skärpt sekretess för tandhälsoregister (SoU9)
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Efter kritik från Datainspektionen skärper riksdagen sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa. Syftet är att följa upp effekterna av det nya tandvårdsstödet. Riksdagens beslut innebär att registeruppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen, och inte gå via Försäkringskassan som regeringen hade föreslagit. Försäkringskassan ska endast hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Uppgifterna får därmed ett starkare sekretesskydd.

Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Regeringen kommer senare att bestämma tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet.


Regeringens EU-arbetsprogram för våren 2008

Regeringen meddelar att man fäster största vikt vid arbetet i den Europeiska Unionen. Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet och driva svenska prioriteringar på ett aktivt och effektivt sätt. Ett medvetet och strategiskt ansvarstagande för Europas stora framtidsfrågor är centralt. Det handlar bland annat om samarbetet på klimat- och energiområdet, EU:s långtidsbudget, Lissabonstrategin,  unionens förhållande till globaliseringen att sjösätta det nya fördraget. Regeringen verkar för ett fortsatt utvidgat EU och ett EU som främjar fred, frihet och en hållbar utveckling på det globala planet. Regeringen vill se ett EU som koncentrerar sig på färre och genuint gränsöverskridande frågor. Regeringen arbetar också för en Europeisk Union som är öppen och väl förankrad hos det svenska folket.

Syftet med EU-arbetsprogrammet är att redovisa några av de mest aktuella EU-frågorna under det slovenska ordförandeskapet våren 2008 och regeringens syn på dessa. Inom varje politikområde görs en genomgång av några viktigare frågor under våren med en inledande sammanfattning om vad EU arbetar med på området.


Hallå! Någon där?- Jag söker mobilisering mot narkotika

Mobilisering mot narkotika under ledning av Björn Fries gick i graven vid årsskiftet och frågan är om gravgrävarna inte åkte med på samma gång. Hur annars förklara den kompakta tystnad som råder från regeringens nya ANT-sekretariat som är tillsatt och som enligt uppgift inledde sitt arbete den 1 februari.


Enligt ytterligare uppgifter har ANT-sekretariatet påbörjat planering av aktiviteter, bland annat en nationell uppstartskonferens våren 2008. Enligt gotländska mått mätt och med stöd av SMHI har våren redan anlänt men någon närmare information om den så kallade uppstartskonferensen har vi inte sett skymten av och lika illa är det med utlovade hearings/dialogseminarier.


Som tidigare kanslichef på Kompetensstegen duger det inte att chefen för regeringens ANT-sekretariat, Martin Färnsten, i sin nya position tillsammans med sina kollegor tar några små steg. För att inte spilla mer tid än den som redan förspillts är det hög tid för ett rejält kliv.


Jag är väl medveten om Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens uppdrag i sammanhanget men efterlyser framträdande av representant-/er för ANT-sekretariatet med tydligt klargörande för  tidsplan och konkret information om planerade åtgärder och insatser.


Läs också:

Sverige behöver att kraftfullt mobiliseringsorgan mot narkotika - NU!


Torgny Peterson


I folkupplysningens tjänst - ny intressant forskning

Följande forskningsmaterial bör vara av intresse:


Long lasting consequences of cannabis exposure in adolescence


Excessive Brain Volume Loss Over Time in Cannabis-Using First-Episode Schizophrenia Patients


Cannabis, Inhibitory Neurons, and the Progressive Course of Schizophrenia


SAM survey on "drugs and fatal accidents": search of substances consumed and comparison between drivers involved under the influence of alcohol or cannabis


Pharmacotherapy and psychotherapy in cannabis withdrawal and dependence


Social capital, political trust and experience of cannabis smoking: A population-based study in southern Sweden


Age of Methylphenidate Treatment Initiation in Children With ADHD and Later Substance Abuse: Prospective Follow-Up Into Adulthood


Growing Up With Autism: Working With School-Age Children and Adolescents


Torgny Peterson


Avskaffande av revisionsplikten

Torsdagen den 3 april överlämnar utredaren Bo Svensson delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag till justitieminister Beatrice Ask.


Åtgärder mot huliganerna

Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesförbudslagen) trädde i kraft den 1 juli 2005. Genom lagen infördes en möjlighet att meddela en person tillträdesförbud, dvs. förbud att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation.

Justitiedepartementet har fört samtal med representanter för idrottsrörelsen och polisen angående ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Under samtalen har det identifierats vissa frågor i tillträdesförbudslagen samt i vissa relevanta straffbestämmelser i annan lagstiftning. Regleringen har uppfattats som otydlig eller otillfredsställande.

Det är mot denna bakgrund som en översyn av lagstiftningen mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang har gjorts.


Läs också:

Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang, Ds 2008:20


Rap-musik förhärligar droger

Enligt en nyligen genomförd undersökning av forskare vid The School of Public Health, University of California, Berkeley, har rap-musiken utvecklats från att ha varnat för droger till att istället ofta förhärliga droger.


Forskarna, Denise Herd och hennes kollegor gick igenom texterna i 341 av de mest populära rap-låtarna mellan 1979 och 1997 och fann bland annat att av de 38 mest populära låtarna mellan 1979 och 1984 innehöll bara 11 procent referenser till droger. Vid slutet av 1980-talet hade antalet ökat till 19 procent och efter 1993 innehöll 69 procent av rap-låtarna referenser till droger.


Det mest allvarliga anser forskarna vara svängningen från avståndstagande till förhärligande av droger och det faktum att många ungdomar influeras av musiken.  


Forskningen redovisas i Addiction Research & Theory, volym 16, nummer 2, april 2008 , pages 167 - 180.


Torgny Peterson


Bestulen på cannabis blev också bestulen på sin frihet

En cannabisodlare i Adelaide i Australien fick inbrott i sin bostad nyligen. Mannen besöktes av sex andra män som stal en del av hans cannabisplantor. Som vän av ordning anmälde cannabisodlaren stölden.


Resultat? Cannabisodlaren greps och åtalas för odling av cannabis i syfte att sälja.


Läs också:

Sveriges dummaste knarklangare!?

Känn dig blåst II


Torgny Peterson


Användning av narkotika ny "synd"

Katolska kyrkan är aktiv i kampen mot narkotika och vässar nu uppenbarligen argumenten ytterligare. Från att tidigare ha haft en påve som konstaterade att La droga non si vinca con la droga (Droger kan inte bekämpas med droger - ett kraftfullt uttalande mot de som förespråkar utvidgad användning av droger) låter nu Vatikanstaten meddela att man utvidgar de traditionella "synderna" med en social dimension på begreppet "synd".


Bland de nya "synderna" finns förutom användning av narkotika också bland annat genetisk manipulation och miljöbrott.


Torgny Peterson


Principer för relationen mellan staten och ideella sektorn

Regeringens arbetsgrupp har tillsammans med representanter för den ideella sektorn formulerat gemensamma principer för framtida relationer. Ett förslag till åtgärdsplan och överenskommelse har nu presenterats i dokumentet Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området.

Dialogen om relationer mellan staten och den ideella sektorn initierades i september 2007 av statsråden Sabuni och Hägglund. Processen har pågått sedan dess och har syftat bland annat till att erkänna de idéburna organisationernas viktiga roll som opinionsbildare, intresseorganisation och utförare av sociala tjänster, att bidra till att utveckla relationen mellan staten och den ideella sektorn samt att bidra till dess oberoende och självständighet.

Frågan om att underlätta en större mångfald av utförare berörs i förslaget. Dessutom betonas vikten av att ideella aktörer samtidigt kan fungera som utförare av tjänster och som röst och opinionsbildare, inte minst för människor i utanförskap.

Nu startar en period då organisationer inom det sociala området kommer att diskutera och lämna synpunkter på förslaget. De ska nu förankra förslaget inom sina organisationer. Ett regeringsbeslut om överenskommelsen förväntas i september 2008.

Nu är den första fasen av dialogen, som har brutit ny mark för de framtida relationerna mellan regeringen och de idéburna organisationerna, avslutad, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Processen har präglats av stor ömsesidighet. Jag hoppas att den nu fortsätter i samma anda.

I mitt Sverige är samhället oändligt mycket större än det offentliga. Ideella sektorn utför ett fantastiskt arbete, inte minst inom missbruksvården, sjukvården och äldreomsorgen. Det här arbetet lägger grunden för långsiktig samverkan mellan ideella sektorn och den offentliga sektorn, säger socialminister Göran Hägglund.

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

I dag får nikotinläkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel, antroposofiska medel som beviljats särskilt tillstånd, samt homeopatika och traditionella växtbaserade läkemedel säljas på andra platser än apotek.


Utredningen, Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33), föreslår att vissa ytterligare receptfria läkemedel ska få säljas på andra platser än apotek.


Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter härom.

Det ska inte krävas farmacevtisk utbildning för att få bedriva detaljhandel med läkemedlen. Den som har för avsikt att bedriva sådan handel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket.


Läkemedel ska i försäljningslokalen förvaras åtskilt från andra produkter och antingen utom räckhåll för allmänheten eller på plats som står under uppsikt av personal.


Den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast lämna sådana upplysningar om läkemedlet som framgår av bipacksedeln.


Samma åldersgräns, 18 år, ska gälla vid här aktuell handel som vid detaljhandel med nikotinläkemedel, tobak och öl.


Läkemedelsverket ska ha tillsyn och kommunerna ett kontrollansvar.


Läs också:

SOU 2008:28 Apoteksdatalagen
SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden
SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Storbritanniens premiärminister uttalar tydligt stöd för uppklassificering av cannabis

image312


Under sin månatliga presskonferens gav Storbritanniens premiärminister Gordon Brown starkt stöd för en uppklassificering av cannabis - från nuvarande klass C till klass B.


Min personliga åsikt har varit ganska bekant en tid. Med hänsyn till förändringen av den cannabis som kommer in i landet och den större skada som den verkar åstadkomma hos de människor som använder den, finns det starka skäl att signalera att cannabis inte vara är illegal utan också oacceptabel.


Den brittiska regeringens rådgivande organ i narkotikafrågor förväntas avge sina synpunkter om den fortsatta  klassificeringen av cannabis under april månad.


Torgny Peterson


Missbrukande soldater och desertörer lämnar armén

En rapport, Infantry Manning and Recruiting, från militära myndigheter i Storbritannien innehåller uppgifter som brittiska Telegraph tagit del av. Rapporten avslöjar att omkring 1000 soldater lämnar armén varje år till följd av narkotikamissbruk eller att de helt enkelt deserterar.


Enligt rapporten finns ett omfattande missbruk av främst kokain och ecstasy i de militära leden.


Torgny Peterson


Slå till där det känns - bland ägodelarna!

Visst är det nödvändigt och ofta framgångsrikt att beslagta stora mängder narkotika, men för att det ska ha effekt måste den typen av insatser pågå kontinuerligt och i stor omfattning tillsammans med andra åtgärder


Som komplement rekommenderas beslag av ägodelar och kontanter från en av de girigaste grupperna på planeten - knarktillverkare och knarksmugglare i storformat. Eftersom de flesta individer i gruppen inte tillhör de allra smartaste inom de områden som ligger utanför deras kriminella revir, har de en tendens att bygga upp det egna självförtroendet och det fejkade välståndet via 'ägodelar' i form av fastigheter, snabba bilar, en eller annan ö och gärna ett massivt lager av kontanter.


Vad kan då vara mer lämpligt än att beslagta det som utgör grunden för deras falska självförtroende - nämligen ägodelarna.


Spanska inrikesministeriet meddelade i söndags att den spanska polisen beslagtagit just ägodelar, finansierade med knarkpengar, till ett värde av närmare 800 miljoner kronor. Bland de beslagtagna ägodelarna finns bland annat 102 fastigheter, varav flera lyxvillor vid Spaniens kust, bankkonton och ett antal Ferraribilar.


Bra jobbat Spanien!


Torgny Peterson


Ungdomar och brott

Ungdomsbrottslighet är ett ständigt uppmärksammat ämne. Minskar eller ökar ungdomsbrottsligheten, vilka är det som blir kriminella och vilka straff får ungdomar?


Läs mer om detta på Brottsförebyggande rådets (Brå) webbplats här.


Torgny Peterson


Cannabisodlarna går under jord!


Cannabiskapitalisterna gör så gott dom kan för att kunna ägna sig åt sin kriminella verksamhet. Ett intressant exempel kommer från West Sussex i England där dom inrättade en underjordisk cannabisfabrik i nedgrävda containrar.


Det enda som syntes ovan jord var en 'oskyldig' container som ledde ner till containrarna i underjorden där det fanns över 300 plantor.


Cannabisfabriken upptäcktes av en slump i samband med en brand på området.


Torgny Peterson


Poliser sökes!

image310
Polisen på Island har problem. Det finns för få poliser. Efter sammanslagningen av Reykjavik, Kópavogur och Hafnafjördur till en enhet för huvudstadsområdet har antalet poliser minskat samtidigt som befolkningen ökat.


Enligt Óskar Sigurpálsson, ordförande för polisföreningen i Reykjavik, har polischefen meddelat att vi måste annonsera efter folk. Vi behöver ersättare under sommarledigheterna och också fler poliser i allmänhet, säger han till Fréttabladid.


Inte helt oväntat är brist på pengar huvudorsaken till problemen idag.


Torgny Peterson


"Jag röker skallen av mig"Att användning av cannabis, i det här fallet marijuana, kan påverka minnet är Keith Richards (Rolling Stones) ett levande bevis på, vilket han nu medger själv.


Richards, som försöker tota ihop sin självbiografi, har stora svårigheter att komma ihåg vad som hänt efter all användning av marijuana. Jag röker skallen av mig. Jag röker marijuana hela djävla tiden, säger han till brittiska media


Läs också:

Keith Richards: I smoke weed all the time...and can't even remember what happened yesterday


Torgny Peterson


Danska Spel används för penningtvätt

Medlemmar av kriminella gäng använder Danska Spel (Danske Spil) för att tvätta pengar, oftast med hjälp av spelet 'Den Lange' eftersom man får kvitto på vinsten, som i genomsnitt utgör 87 procent av det satsade beloppet, vilket innebär en obetydlig förlust för de kriminella. Medlemmar av kriminella gäng har på så sätt hittat ett sätt att dokumentera en 'inkomst' via spelet.


Du kan läsa mer om företeelsen i Berlingske Tidende här.


Torgny Peterson


Fängelse för penningtvätt i byggbranschen

I Oslo dömdes i fredags tre personer i byggbranschen till fängelse för penningtvätt. Domen gäller penningtvätt av vinning av brott utförda av en tidigare chef för Legionærbygg AS i Oslo.


De dömda kvitterade mottagande av betalning i egenskap av underentreprenörer men i själva verket utförde de varken arbete eller mottog några pengar.


En tilltalad dömdes till fängelse i ett år och nio månader. De andra två dömdes till fängelse i ett år och fyra månader. Två av de tilltalade belades också med näringsförbud.


I domen heter det bland annat att de tilltalade har utgjort nödvändiga led i en omfattande ekonomisk brottslighet. Domstolen säger också att det är mycket bekymmersamt att den här sortens kriminalitet undergräver de seriösa aktörerna inom bygg- och anläggningsbranschen.


Läs också:

Organiserat svartarbete i byggbranschen


Minskade formaliteter vid flygning inom Schengen-området

Från och med midnatt 30 mars kan medborgare i de 24 länder (22 EU medlemsstater samt Norge och Island) som ingår i det så kallade Schengen-området) resa från en flygplats till en annan flygplats inom Schengen-området utan att utsättas för några andra formaliteter än identitetskontroll i samband med incheckning och ombordstigning.


Schweiz förväntas bli medlem av Schengen senare i år. Däremot ingår inte EU-medlemsstaterna Irland och UK i Schengen.


Det finns ännu inte några formella beslut fattade om när Cypern, Bulgarien och Rumänien kommer att ingå i Schengen-området.


Torgny Peterson


En modernare rättegång - några ytterligare frågor

Riksdagen beslutade 2005 omfattande ändringar av de processuella reglerna i allmän domstol med det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en modern process (En modernare rättegång).

Reformen innebär bl.a. att verksamheten med videokonferens i allmän domstol permanentas och att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i flertalet slag av tvistemål och domstolsärenden som överklagas till hovrätt. Reformen träder i kraft den 1 november 2008.

I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att det införs permanenta regler om användning av videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna. På samma sätt som gäller för användning av telefon i dessa domstolar, ska rättegångsbalkens regler om deltagande i muntlig förhandling genom videokonferens tillämpas i förvaltningsprocessen.

Vidare föreslås att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i familjemål.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2008.


Ny informationsdirektör i norska Politidirektoratet

Svein Holtan har tillsatts som ny kommunikationsdirektör i norska Politidirektoratet. Holtan har arbetat länge inom försvaret.


Holtan kommer att leda staben för information- och samhällskontakt och vara ansvarig för intern och extern information.


Undersökning om otillåten påverkan mot poliser

Otillåten påverkan mot poliser som arbetar med organiserad brottslighet ska utredas. I ett projekt finansierat av RPS ska Brottsförebyggande rådet, Brå, undersöka möjligheterna att förebygga otillåten påverkan mot poliser som arbetar med organiserad brottslighet.


Brå har i en studie från 2005, Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner, undersökt hur vanligt det är att statliga tjänstemän utsätts för trakasserier, hot och våld. Studien indikerade en problembild, även om vi menade att man inte skulle överdriva faran, säger Johanna Skinnari som är utredare på Brå.

Nu har alltså Rikspolisstyrelsen gett Brå i uppdrag att undersöka på vilket sätt poliser som arbetar med ekonomisk brottslighet utsätts för otillåten påverkan och omfattningen av problemet.
Till viss del kommer vi också att kunna göra jämförelser med tidigare studier för att se om det ökat, säger Johanna Skinnari.

I tidigare undersökningar har det visat sig att organiserad brottslighet skiljer sig från annan brottslighet. Inom den organiserade brottsligheten förekommer alla former av otillåten påverkan - trakasserier, hot, våld och korruption.
De är mer instrumentella än vissa andra aktörer och väljer metod utifrån vad de vill uppnå, säger Johanna Skinnari.

Den organiserade brottsligheten ser också olika ut, beroende på vilken typ av brott det handlar om.
Därför ska utredarna på Brå också ta fram en typologi för den organiserade brottsligheten, alltså beskriva om otillåten påverkan används och vilken form beroende på typ av brottslighet.

I maj kommer utredarna att gå ut med en stor enkät till både poliser och civilanställda. Civilanställda kan vara ett intressant mål för den organiserade brottsligheten, berättar Johanna Skinnari, som exemplifierar med ett fall då en städare tog med sig dokument från arbetsplatsen. Vi vill försöka ta reda på hur vanligt det är att civilanställda får den typen av förslag, säger hon.

Utredarna ska även titta på hur vanligt det är att anhöriga utsätts för eller påverkas av otillåten påverkan.

Studien kommer också att bygga på deltagande observationer och djupintervjuer och beräknas vara klar i mars 2009.


Tio-i-topplistan mars 2008

ReageraMera har aldrig tidigare haft så många besökare som under mars månad. Intresset för kriminella gäng i allmänhet och mc-gängen i synnerhet är mycket omfattande.


Varifrån kommer besökarna?

1.Sverige

(1.Stockholm  2. Malmö 3. Göteborg 4. Lund 5. Landvetter 6. Växjö 7. Uppsala 8. Solna 9. Örebro

10. Sundbyberg)

  

2. Norge

  

3. Finland

  

4. USA

  

5. Danmark

  

6. Belgien

  

7. Tyskland

  

8. Luxemburg

  

9. Storbritannien

  

10. Nederländerna

  

Mest lästa materialet under mars månad 2008

1. Dagliga tidningslänkar

  

2. Tullkatastrofen

  

3. Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar februari 2008

  

4. Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar december 2007

  

5. Outlaw motorcycle gangs (articles in English)

  

6. Bandidos MC 1% Canada lägger ner verksamheten

  

7. Mc-gängen - länkar till tidningslänkar mars 2008

  

8. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

  

9. Svensk narkotikapolitik

  

10. Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar oktober 2007


Staten säljer Vin & Sprit för 55 miljarder kr

Regeringen har beslutat att sälja V&S Vin & Sprit AB (V&S) till Pernod Ricard S.A. (Pernod Ricard), ett av världens ledande alkoholdryckesföretag. Det totala transaktionsvärdet motsvarar 55 miljarder för V&S i enlighet med ett avtal som undertecknades söndagen den 30 mars.

Genom en noggrant genomförd försäljningsprocess har vi uppnått en mycket bra affär för V&S och det svenska folkhushållet. Pernod Ricard har lämnat det anbud som vid en samlad bedömning är det bästa och utgör det högsta priset av de fyra slutbuden. Pernod Ricard är en utmärkt hemvist för V&S. Styrelsen i V&S har uttryckt att de ser en betydande industriell logik i affären, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Absolut vodka kommer att utgöra det enskilt största varumärket i Pernod Ricard-gruppen. Köparen avser att bibehålla V&S som ett svenskt bolag baserat i Sverige med fortsatt ansvar för produktion och marknadsföring, i enlighet med den gängse decentraliserade affärsmodellen hos Pernod Ricard.

Köparen förvärvar hela företaget, exklusive företagets 10-procentiga ägande i det amerikanska spritföretaget Beam Global Spirits & Wine, Inc. Staten kommer att avyttra aktierna i Beam i en transaktion med dess huvudägare inom de närmaste månaderna.

Ett yttrande har lämnats av Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande som stödjer försäljningen till Pernod Ricard.

Finansiell rådgivare till den svenska staten har varit Morgan Stanley. Vinge och KPMG har varit rådgivare inom juridik och redovisning.

Fakta om affären i korthet
Likviden för 100 procent av aktierna i V&S erläggs i dollar och euro, varav 6 050 miljoner dollar och 1 450 miljoner euro.


I tillägg till likviden för aktierna övertar köparen nettoskuld och andra åtaganden samt betalar ränta på köpeskillingen från 1 januari 2008 till tillträdesdagen.


Den totala likviden, inklusive likviden för aktierna, nettoskulden, andra åtaganden samt ränta, motsvarar 55 miljarder kronor vid beaktande av relevant genomsnittlig växelkurs de senaste 30 dagarna.


Försäljningen av V&S 10-procentiga innehav i Beam följer av tidigare ingånget avtal mellan aktieägarna i Beam.


Staten avser att använda köpeskillingen till betalningar i utländska valutor.


Förvärvet är fullt finansierat med garantier från en grupp internationella banker.

Transaktionen beräknas att som tidigast vara slutförd under den första delen av sommaren 2008.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Det talas om pinnjakt

Jag är den förste att hålla med om att arbetet inte får vara ett blint jagande efter kvantitet utan tanke på kvalitet, skriver Bengt Svenson, tillförordnad rikspolischef.

Så här går polisens nykterhetskontroller till
Ett hundratal personer kan vara felaktigt misstänkta för rattfylleri eller grovt rattfylleri. Polisen kontaktar alla berörda. Här finns uppdaterad information om utandningsprover, mätinstrument och polisens rutiner.

Ny information om beredskapspolisen
Det finns cirka 1500 beredskapspoliser i Sverige. De har andra yrken till vardags men arbetar gruppvis under ledning av poliser vid särskilda händelser.

Ladda ner Rikskriminalpolisens verksamhetsberättelse (som pdf)
Rikskriminalpolisen är Sveriges centrala resurs med uppgift att bekämpa den organiserade brottsligheten på nationell och internationell nivå. Läs mer om arbetet i verksamhetsberättelsen för 2007.


Öppen utfrågning om IT-säkerhet

IT-säkerheten är viktig i den fortsatta IT-utvecklingen. Beroendet av IT-system i offentlig och privat sektor ökar alltmer. Studier visar att mer än 99 procent av det svenska samhällets kritiska infrastruktur är beroende av Internet som den stora bäraren av information. Frågor om tillit och säkerhet i IT-systemen bör granskas inom alla samhällsområden för att människor ska kunna känna förtroende för tekniken.

Riksdagens försvarsutskott och trafikutskott har därför tagit initiativ till en öppen utfrågning om vad som görs och vad som ytterligare behöver göras för att trygga IT-säkerheten.

Tid: Torsdagen den 3 april, kl. 9.00-12.00

Program
9.00 Inledning
Ibrahim Baylan (s), trafikutskottets ordförande

9.05
De samhällskritiska systemens sårbarhet
Dan Larsson, informationssäkerhetsexpert, Försvarets radioanstalt (FRA)

9.15
Hälsoläget på Internet i dag
Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

9.25
Nätangrepp - Trender och åtgärder
Kurt Erik Lindqvist, vd, Netnod Internet Exchange AB

9.35
Handlingsplan om informationssäkerhet
Ingvar Hellquist, chef informationssäkerhetsenheten, Krisberedskapsmyndigheten (KBM

9.50
Säker och robust elektronisk kommunikation
Anders Johanson, chef nätsäkerhetsavdelningen
Stefan B. Grinneby, chef för Sitic (Sveriges it-incidentcentrum), Post- och telestyrelsen (PTS)

10.05

Paus

10.20
Kampanjen Surfa Lugnt - erfarenheter och utmaningar
Roland Ekström, projektledare, Kampanjen Surfa Lugnt

10.30
Internetframsyn och IT-säkerhet
Östen Frånberg, projektledare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

10.40
Frågestund

11.55
Avslutning
Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande i försvarsutskottet

Tv- och webb-tv
Utfrågningen kan följas direkt via riksdagens webb-tv. 24Direkt. SVT bandar utfrågningen och sänder i efterhand.


Apoteksmarknadsutredningen presenterar delbetänkande

Apoteksmarknadsutredningen överlämnar sitt delbetänkande om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek till socialminister Göran Hägglund tisdagen den 1 april.

Efter överlämnandet kommer utredaren Lars Reje att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad.


Kansliet för krishantering har inlett sin verksamhet

Måndag den 31 mars inledde kansliet för krishantering sin verksamhet. Därmed förs det övergripande ansvaret för Regeringskansliets krishantering över till Statsrådsberedningen.

En av de huvudsakliga uppgifterna för chefstjänstemannen Christina Salomonson och departementsrådet Lars Hedström och kansliet är att förbereda, larma och samordna krishanteringen i Regeringskansliet.

Kansliet för krishantering kommer att vara bemannat dygnet runt, året om. Det utgör en central kontaktpunkt för Regeringskansliet och kommer att upprätthålla en beredskap där det ingår att löpande kunna lämna stöd och information till den statssekreterare som har beredskap. Kansliet ska följa hot- och riskutvecklingen i omvärlden för att tidigt kunna fånga upp situationer eller händelser som kan komma att föranleda krishanteringsinsatser.

Förändringen innebär också att den omvärldsbevakning som bedrivits vid enheten för beredskap och analys förs över till kansliet för krishantering.

Enskilda departement ska kunna hantera allvarliga händelser inom det egna ansvarsområdet. Ansvaret för denna krishanteringsförmåga tydliggörs. Samtidigt upphör den tidigare modellen med samordnande departement att gälla. Vidare förs ansvaret för frågor som rör Regeringskansliets utbildnings- och övningsverksamhet avseende krishantering över från Försvarsdepartementet till kansliet i samband med dess inrättande.

Bakgrund till förändringen är att det i början av 2007 beslutades att det skulle tas fram ett förslag till en ny krishanteringsfunktion i Regeringskansliet. I oktober samma år presenterades förslaget, som innebär att det ska inrättas en tjänst som chefstjänsteman för krishantering och ett kansli för krishantering i Statsrådsberedningen. Regeringen har därefter, i februari 2008, beslutat om ändringar i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.


Ändringarna trädde i kraft den 31 mars 2008.


RSS 2.0