Farlighetsbedömningar av narkotika

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm har tagit fram en ny upplaga av promemorian Farlighetsbedömningar av narkotika.


I promemorian ges rekommendationer för farlighetsbedömningar för olika sorters ny narkotika, t.ex. bromodragonfly och tramadol. Rekommendationer ges också för straffvärdebedömningar utifrån ett rent mängdresonemang.


Promemorian ska vara ett stöd för åklagare när det gäller bedömningar av narkotikapreparatens farlighet.


Rekommendationerna för straffvärdebedömningen har många åklagare efterlyst. Med dessa rekommendationer ökar förutsättningarna för enhetlighet.


Eftersom dokumentet är mycket omfattande publiceras endast vissa delar som du kan läsa här.


______________________________________________________________________


Den tidigare utgåvan av Farlighetsbedömning av narkotika (RättsPM 2005:17) kan du läsa här.


Torgny Peterson


Varför skrattade Obama åt legaliseringsförslaget?Nyligen besvarade USA:s president Barack Obama frågor från allmänheten. En av frågorna handlade om marijuana och vad presidenten ansåg om att en legalisering av marijuana skulle kunna vara av stor betydelse för den amerikanska ekonomin.


Då Obama besvarade frågan kunde han inte låta bli att skratta, och inte heller den närvarande publiken.


David Raynes från Storbritannien har skickat följande reflektioner med anledning av detta.


Obama skrattade och någon sa att det är ingenting att skratta åt. Jag tror inte att han skrattade åt frågan i sig utan åt blotta dumheten från människor som vill legalisera cannabis och det irrationella i ett sådant förslag.


Många av legaliseringsargumenten är baserade på felaktigheter. Cannabis, speciellt cannabis med låg CBD-halt, har alla tobakens skadeeffekter och mer därtill. Tobak och alkohol som är legala droger i de flesta länder orsakar större individuella och sociala skador än alla andra illegala droger sammantaget.


Trivialiseringen av skadeverkningarna av cannabis har pågått alltför länge. En normalisering och legalisering av cannabis skulle oundvikligen resultera i ökad användning, fler sätt att använda och, utan tvekan, ökade individuella och sociala skador.


En legalisering skulle inte minska skadeverkningarna, tvärtom skulle den,  utifrån de tydliga bevisen från tobaks- och alkoholmodellen, öka skadeverkningarna.


Den andra delen av argumentationen handlar om att de illegala drogerna är en gåva till den organiserade brottsligheten och att legalisering skulle ta bort den gåvan. Det är ett naivt och oärligt argument. Illegal försäljning kan alltid ske till ett lägre pris än den legala försäljningen. Vidare skulle en legal försäljning inte hindra den organiserade brottsligheten att producera starkare varor, och en reglering av ålder för rätten att göra inköp av droger skulle uppmuntra den organiserade brottsligheten att rikta in sig på de som ligger under åldersstrecket för inköp.


En legalisering skulle resultera i produktion av falska och billigare produkter och en beskattning skulle uppmuntra den organiserade brottsligheten att undvika en sådan skatt.


Slutresultatet av en legalisering av cannabis skulle bli ökad konsumtion av fler människor under längre tid av deras liv, vilket sammantaget resulterar i ökade skadeverkningar precis på samma sätt som med tobak och alkohol.


Om någon betvivlar vad jag säger så be dom fundera på de individuella och sociala skadorna i de länder där användning är kulturellt eller socialt tabubelagt och be dom jämföra det med liknande samhällen där bruket är tillåtet och normaliserat.   


Så varför skrattade Obama? Jag tror han känner väl till det jag talar om och att den vetenskapliga utvecklingen fortsätter att upptäcka brister på säkerhet och de skador som uppträder vid användning av cannabis. Han vet också att Storbritannien nyligen, just på grund av de personliga och social skadeverkningarna, uppklassificerade cannabis.


Vi har förkastat flummarnas och cannabislobbyns nonsens. Det borde USA också göra.


David Raynes.


UK Member of The International Task force on Strategic Drug Policy

Former Assistant Chief Investigation Officer, UK Customs


Ny skärpt lagstiftning riktad mot motorcykelgäng

Regeringen i New South Wales i Australien arbetar nu för att införa nya skärpta lagstiftningsåtgärder riktade mot motorcykelgängen. I ett uttalande säger delstatens premiärminister Nathan Rees att den nya lagstiftningen kommer att ge polisen möjlighet att störa och slutligen upplösa motorcykelgäng.


Förslaget bearbetas nu för att senare föreläggas delstatsparlamentet.


Torgny Peterson


Pojkar med ADHD uppvisar annorlunda hjärnaktivitet

Enligt en ny studie från University of Washington uppvisar pojkar med ADHD annorlunda hjärnaktivitet än pojkar som inte har ADHD.


Du kan läsa mer om studien, Neurological correlates of reward responding in adolescents with and without externalizing behavior disorders, i Journal of Abnormal Psychology här.


Torgny Peterson


Ytterligare en narkotikadomstol i England

I december 2005 öppnade de två första narkotikadomstolarna i England - i Leeds och West London Magistrates' Court.


Erfarenheterna från pilotförsöket har utvärderats och eftersom den tyder på positiva effekter har man bestämt att starta ytterligare fyra sådana domstolar, varav den första av dessa fyra öppnade i Barnsley igår.


Domstolarna hanterar bara narkotikaärenden som handlar om brott begångna av missbrukare i syfte att underhålla sitt eget missbruk. Så snart en missbrukare är skyldig är tanken att ärendet ska avgöras i narkotikadomstolen där helst en och samma domare dels dömer, dels följer upp missbrukaren. Man kräver också att missbrukaren ska lämna regelbundna urinprov.


De övriga tre narkotikadomstolarna som ska öppnas senare i år kommer att finnas i Cardiff, Salford och Bristol.


En utvärdering, Dedicated drug court pilots - a process report, av de två första narkotikadomstolarna kan du läsa här.


Torgny Peterson


Statsrådet Maria Larsson deltar vid ANT-hearing i Malmö

Onsdag eftermiddag träffar äldre- och folkhälsominister företrädare från Skåne för en diskussion om hur vi gemensamt kan utveckla ett framgångsrikt alkohol- narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete.


Med på mötet är bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer.


Tanken är att de som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Skånes perspektiv.


Ministerns roll blir framför allt att lyssna och ta med sig tankar och synpunkter tillbaka till departementet.


Tid

Onsdag 1 april kl. 15:30


Plats

Scandic S:t Görgen, Stora Nygatan 35, Malmö


CannaZine Cannabis News bommar igenLegaliseringssajten CannaZine lägger ner sin verksamhet eftersom man saknar stöd för det man håller på med.


I tack- och avskedstalet säger man,.. in the UK, through a mix of apathy and dare I say, subversive elements in the community, the law was allowed to be changed, bringing more police enforcement, more court cases, and more jail sentences.

Its all good and well skinning up another joint as you type into your computer, whinging and complaining on whatever forum your frequent, how the government are "this" and the government are "that".

But the fact is, its the apathetic attitude of the wider cannabis community in the UK, that allowed this to happen. You only have yourselves to blame.

Alas we simply can't afford to run the CannaZine at a loss any longer, doing a job it seems no one really wants it to do, so at some stage in the near future we will straighten out the CannaZine Google News portal, remove all of the cannabis/marijuana material, and change our focus, opening the doors as a regular, run of the mill PR/News portal for mainstream news, in the hope we can generate enough ad-revenue to pay our bills.


Vi tackar för det.


Torgny Peterson


5 000 cannabisplantor i beslag hittills i årUnder årets tre första månader har polisen på Island beslagtagit 5 000 cannabisplantor, varav de flesta beslagtagits under den senare delen av den här månaden, rapporterar isländska media.


Det senaste beslaget gjordes i lördags i källaren i ett nybygge i Úlfarsárdalur strax utanför Reykjavik där polisen hittade 200 "fullvuxna" cannabisplantor.


Vid ett samtal med chefen för narkotikaroteln i Reykjavik, kommissarie Karl Steinar Valsson, för en stund sedan berättar han att man började få upp ögonen för de isländska inomhusodlingarna av cannabis i slutet av förra året, och att man sedan dess ägnat en hel del arbete åt att upptäcka och beslagta odlingarna.


Arbetet har utan tvekan varit framgångsrikt. Hittills har man beslagtagit ett tjugotal odlingar - de flesta i Reykjavikområdet. Majoriteten av de som legat bakom odlingarna är islänningar men det finns också polacker, som utgör den största gruppen av annat etniskt ursprung på Island, bland "fabrikanterna". De flesta "fabrikanterna" är i 30-årsåldern och en del av dem är kända av polisen sedan tidigare.


Så snart media uppmärksammades på förekomsten av odlingarna fick vi en mängd tips från allmänheten, berättar Valsson, och vi tror att vi nu har kommit åt de flesta odlingarna.


Varför dyker då ett så stort antal odlingar upp på Island relativt plötsligt? Valsson och flera med honom tror att det delvis beror på den ekonomiska krisen. Eftersom andra droger är betydligt dyrare än cannabis är det troligt att man därför startat inomhusodlingar av cannabis. Ett gram cannabis kostar idag i snitt 3 300 isländska kronor (cirka 230 svenska kronor)


Ur svenskt perspektiv kan det betraktas som förvånande att inte någon enda av de som ligger bakom odlingarna har anhållits eller häktats. Den isländska lagstiftningen är mycket strikt när det gäller detta, vilket i sin tur möjliggör för de avslöjade odlarna att återuppta verksamheten.


Läs också:

Cannabisfabriker på Island

Ökad odling av cannabis på Island


Torgny Peterson


Alkohol, graviditet och barns utveckling

I boken Alkohol, graviditet och barns utveckling sammanfattas de senare årens vetenskapliga rapporter om alkoholens negativa effekter på graviditet och foster och dess konsekvenser för barnet senare i livet.


Syftet med sammanställningen är att öka kunskapen om hur låg och måttlig alkoholkonsumtion (så kallat riskbruk) har potentiella skadeeffekter under graviditeten.


Skriften vänder sig till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor inom barnhälsovården och till andra som arbetar med blivande familjer och småbarnsfamiljer och kan läsas här.


Tal av Maria Larsson vid konferensen "Föräldrastöd - vinst för alla"

Tal av Maria Larsson vid konferensen "Föräldrastöd - vinst för alla" - lansering av regeringens föräldrastödsstrategi Stockholm 31 mars 2009


Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod.

Ett barn som får beröm - lär sig att uppskatta.

Ett barn som får känna vänskap - lär sig vänlighet.

Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig att känna kärlek i världen.


Så lyder den senare delen av den välkända dikten av Dorothy Law.


Den här dikten säger något om sambandet mellan sådd och skörd. Sår man tolerans, beröm, vänskap och kärlek,  så får man skörda tålamod, uppskattning, vänlighet och kärlek. Den första delen av dikten, som jag tror alla hört någon gång,  visar hur man kan så kritik, hån, ironi och våld. Och då får man skörda blyghet, dåligt samvete och & våld.


Det här är ganska enkla samband som jag tror alla vi vuxna känner väl till i relationerna med andra vuxna. Men de sambanden gäller naturligtvis också våra barn.


Hur är det då? Växer våra barn upp med tolerans, kärlek och beröm? Ja, det gör faktiskt de allra flesta. Ungdomsstyrelsen pekar på att ungefär 80 procent av barnen själva säger att de mår bra. Det är viktigt att komma ihåg.


Men vi ser också, och det bekymrar oss, att många barn och ungdomar visar tecken på stress, ångest, att man är olycklig, har ont i magen och svårt att sova. Förskrivning av antidepressiva medel till unga har ökat dramatiskt och alltför många, inte minst unga tjejer, utsätter sig för stora risker.


Världshälsoorganisationens undersökning mäter sedan 22 år barns hälsa. 2005 redovisade de att svenska skolungdomar i många avseenden mår sämst i Norden. Sverige ligger dåligt till också i förhållande till många andra länder i Europa. Av WHO:s undersökning framgår också att tjejer i Sverige mår sämre än killar, något som bekräftas av andra mätningar.


Förra veckan kom en alldeles färsk rapport från Socialstyrelsen,  Folkhälsorapporten 2009. Hur är då läget? När man mäter om grundskolebarn känner sig nere, har svårt att somna, är nervösa eller har huvudvärk så ökar den typen av svar bland flickor. Det är vanligare bland flickor än bland pojkar. Samtidigt som barn trivs bra i skolan så ökar andelen av niondeklassarna som känner stress.


Även bland tonåringar ökar den psykiska ohälsan enligt Socialstyrelsen. Det är betydligt fler tjejer än killar som säger sig ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Ängslan, oro och ångest är vanligt. Alkoholkonsumtionen är fortsatt hög bland ungdomar och det är fler som vårdas för alkoholförgiftning idag än under 90-talet. Det är också dubbelt så många ungdomar som vårdas för depression. Antalet självmordsförsök ökar sedan några år för både unga killar och tjejer. Det här är varningssignaler som vi måste ta på stort allvar.


På lokal nivå har de flesta kommuner inte haft några mätinstrument för att undersöka den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Det är svårt att se om det blir bättre eller sämre bland kommunens ungdomar och det är svårt om insatta åtgärder får resultat. Därför har regeringen fattat beslut om att genomföra en nationell undersökning med hjälp av landets skolor. Syftet är att få fram användbara fakta om den psykiska hälsan hos våra barn och ungdomar, fakta som sedan kan ligga till grund för lokala insatser.


SCB ska göra den här undersökningen under året. Kartläggningen kan sedan bli ett användbart verktyg för kommunernas arbete, som ju själva kan upprepa undersökningen vid senare tillfällen. Då kan man enkelt jämföra utfallet mellan olika år.


Frågan vad den ökade psykiska ohälsan beror på är väldigt komplex. Läkarna Frank Lindblad och Carl Lindgren presenterar idén om hur förväntningarna på hälsa och framgång skapar missnöje därför att vi inte kan leva upp till dem. Det blir ett slags "de höga förväntningarnas missnöje". Närbesläktad är frågan om de kroppsideal och den sexualisering som svenska unga tjejer möter i medierna och i reklamen. Och unga killar lever med ett machoideal, kanske med resultatet att man prövar alkohol och droger allt tidigare.


Andra pekar på prestationskrav i skolan eller medias förmedling av ideal som är omöjliga att uppnå. Eller dubbelarbetande och karriärsugna föräldrar.


Frågan om orsakerna till den psykiska ohälsan är intressant och viktig, men svår att ge uttömmande svar på. En annan fråga är faktiskt ändå viktigare: vad kan vi göra åt det? Och den frågan har ett enkelt och ett svårt svar. Den enkla delen av svaret är att vi ska satsa på föräldrarna. Den mer komplexa delen av svaret är hur vi ska göra det.


I torsdags fattade regeringen beslut om strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Den grundläggande idén är att vi anser att föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och är de som allra mest och bäst kan påverka såväl fysisk som psykisk hälsa. Det finns vetenskapligt stöd att stöd till föräldrar förebygger psykisk ohälsa bland barn. Det övergripande målet i strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså till 18 år. Det ska vara ett erbjudande från samhällets sida och inte en obligatorisk verksamhet för föräldrar.


Insikten om föräldrarnas betydelse bekräftas också internationellt. Världshälsoorganisationen WHO utvecklar föräldrastöd som ett led i drogförebyggande arbete. FN:s narkotikaorganisation satsar på föräldrastöd som ett led i det brottsförebyggande arbetet.


Massor av utvärderade och undersökta metoder visar att stöd till föräldrarna är ett stöd till barnen. Det handlar till exempel om den viktiga anknytningen under den första tiden och om vikten av att förmedla kärlek och värme under uppväxten. Det handlar om hur man tar konflikter med barnet och sätter gränser utan att självkänslan hos barnet skadas och om hur man som förälder hittar sin roll i samspelet med förskola och skola.


Och det handlar om en respektfull relation mellan föräldern och tonåringen. Grundlägger man ett förtroende så kan inte minst föräldern lära sig att bättre hantera de känslostormande tonåren. Slutsatsen är att föräldrarna är den främsta skyddsfaktorn för sina barn.


Jag vill dock inte förtiga det faktum att föräldrar också kan vara en stor riskfaktor. Det finns vuxna, även föräldrar, som är positiva till att barn prövar alkohol eller narkotika eller bryter normer på andra sätt. Vuxna som skapar en hemmiljö med missbruk. Eller föräldrar som har allvarliga konflikter,  sådana konflikter att barnen tar skada. I sådana fall måste socialtjänsten, skolan och frivilligorganisationerna vara beredda på riktade åtgärder. Regeringen har sjösatt en rad insatser inom den sociala barn och ungdomsvården och på drogpreventionsområdet för detta.


Storheten i föräldrarnas betydelse är egentligen ingen ny insikt. Många olika aktörer är idag inbegripna i föräldrastödjande arbete. Mödra- och barnhälsovården, familjecentralerna, socialtjänsten, skolan och förskolan, och inte att förglömma, familjerådgivningen. Men det behövs fler kopplingar mellan olika aktörer. Vi behöver visa på värdet av att förstärka varandras arbete och den samverkan som kan skapas ur den insikten. Då kan en kedja uppstå som ger ett återkommande stöd till föräldrar under barnets hela uppväxt.


Därför är ett delmål i strategin att olika aktörer ska samverka med varandra. Föräldrar kommer ju i kontakt med många olika instanser  och var och en utgår från sitt ansvarsområde, har sitt perspektiv. Vi menar att en föräldrastöds-strategi kan leda till att man upptäcker varandra och drar nytta av varandra. Att effekterna och kvaliteten av olika insatser kan bli bättre om de sker samordnat. Det är en slutsats som inte minst familjecentralerna dragit, eftersom samarbetet där faller sig lätt och naturligt. En familjecentral är naturligtvis fantastisk men även för kommuner där sådan inte finns kan man ändå med god vilja hitta goda samverkansformer.


Ett andra delmål i strategin är att bidra till utbildning av de olika aktörerna. Genom regionalt samarbete kan utbildningar av föräldrastödsledare genomföras. En annan viktig avsikt med strategin, som hänger ihop med utbildningen är att stödja program och metoder som har effekt. Det låter kanske självklart men är det inte.


Ett stort antal forskningsstudier visar att evidensbaserade program ger goda effekter på föräldrarnas förmåga att tolka och hantera barns signaler. Örebro Universitet har fått ett uppdrag att finansiera utvärdering av de fem vanligaste gruppbaserade fräldrastödsprogrammen och folkhälsoinstitutet har fått pengar för att stödja sex kommuner som ska utveckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Med stor sannolikhet kommer vi att kunna använda resultatet från de kommunerna för att utveckla också föräldrastödet. Dessa kommuner samarbetar med en högskola eller en annan forskningsinstitution.


Men vi vill också bidra till ett utvecklingsarbete riktat mot just och enbart föräldrastödsmodeller. Regeringen har därför förra veckan beslutat  att ge Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fördela 70 miljoner kr till några kommuner som i samarbete med forskningslärosäten ska utveckla föräldrastödet. Samverkan mellan flera kommuner som vill utveckla föräldrastöd tillsammans kommer särskilt att beaktas. Jag som själv lever i en liten kommun vet att samverkan över kommungränserna kan förstärka den lilla kommunens möjligheter. Slutredovisning av försöksverksamheten ska ske senast den 15 mars 2012 så det är ett arbete som måste ta lite tid.


Men arbetet från dessa få kommuner ska inte alls hindra alla andra från att sätta igång. Vi har kunskap nog att göra det. Och strategin är tänkt att vara till hjälp i det arbetet. Och låt mig säga det i finanskrisen tidevarv, förebyggande och hälsofrämjande arbete är också ett sätt att spara pengar.


Vi uppgraderar nu föräldrastöd till att bli en permanent del i folkhälsopolitiken. Föräldrar är de viktigaste folkhälsoarbetarna. En särskild samverkansgrupp bildas under Folkhälsoinstitutets ledning som ska sammanställa och sprida olika framgångsrika modeller. Ett dialogforum skapas för kommuner och idéburna organisationer. Minst en gång om året kommer en stor träff, ett forum att anordnas. Folkhälsoinstitutet får i uppdrag att utveckla och ansvara för ett webbaserat system som erbjuder kommuner att göra öppna jämförelser på föräldrastöd enligt definitioner i strategin. Vi börjar alltså bygga en struktur för ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete med föräldrastöd i hela landet under hela uppväxten.


Betänkandet från utredaren av föräldrastöd Inger Davidson, påvisar att många föräldrar efterfrågar kontaktnät, mötesplatser och utbyte med andra. Föreningen Makalösa föräldrar har i en särskild undersökning pekat på att det stora behovet hos tonårsföräldrar är att man behöver nätverk av andra föräldrar som man kan jämföra och prata ihop sig med. Föräldraskap kan inte bara baseras på teorier. Någon sade: "Förut hade jag fem teorier om uppfostran. Nu har jag fem barn och inga teorier."


Föräldraskap utövas genom praktisk handling. Därför finns ett behov av utbyte och information både med experter och med andra föräldrar. Ett delmål i strategin syftar till att möta denna efterfrågan på mötesplatser för föräldrar. Särskilt för föräldrar som saknar egna nätverk blir dessa mötesplatser viktiga. Landets familjecentraler och öppna förskolor kan bli utmärkta sådana mötesplatser.


Ett av de mest framgångsrika föräldraprogrammen, Örebro Preventions Program, baseras främst på att föräldrarna själva kommer överens om ramar och att ha en gemensam hållning gentemot sina skolbarn.


En viktig avsikt med föräldrastödet är att det ska vara generellt. Det innebär att det ska rikta sig till alla föräldrar. Vi vet att vissa barn i vissa grupper i vissa bostadsområden löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Men likväl är den här strategin allmän och meningen är inte att peka ut någon eller att stigmatisera. Utan istället är meningen att ge ett positivt, förebyggande och hälsofrämjande stöd som kan gynna alla barn. Vi vet att då förebyggs också problem hos de barn som löper större risk.


Jag är övertygad om att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, som tar sikte på föräldrarna, kommer att vara efterfrågat av föräldrar. Det finns ett stort behov av det för barnens skull. Tillsammans kan vi skapa möjligheter och tillfällen för föräldrar att få mer kunskap och utveckla nyttiga nätverk.


Här vill jag avsluta. Jag är väldigt glad över det omfattande deltagandet runt om i landet. Många olika aktörer, både kommuner, myndigheter och frivilliga organisationer är involverade. Mångfalden är en stor tillgång. Men den förutsätter öppen dialog och samverkan. Att förstärka föräldrarnas kapacitet och kunskap är medlet. Men det verkliga målet handlar om barnens hälsa och framtid.


Avslutningsvis vill jag därför citera dikten igen, kanske göra om den lite, och säga: "En föräldrastödsaktör som får uppmuntran och beröm  lär sig förtroende och lär sig att uppskatta." Regeringen är helt beroende av alla er aktörer och därför kan föräldrastödsstrategin ses som ett tecken på uppmuntran och beröm. Ni har gjort mycket, men mer behöver göras innan ett föräldrastöd under barnets hela uppväxt är på plats i varje kommun.


Jag vill önska oss alla en inspirerande dag, en dag som kan ta sig uttryck i handling i den del av landet där  vi själva verkar. Vi står inför starten på en spännande utveckling tillsammans.


Tack för ordet.


Studenters hälsa och drogvanor

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut ordnar en konferens om varför högskolan bör bry sig om studenters alkoholvanor och hälsa. Bland annat presenteras en ny nationell kartläggning av studenters drogvanor.


Tid

Torsdag 2 april, kl. 9.00 - 16.30

Plats

Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm


Ur programmet

Hur påverkar alkohol hjärnan och vilken betydelse kan det ha för inlärning och studieresultat?


I vilken omfattning använder studenter alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat - en nationell kartläggning.


Resultat ur forskningsstudie kring strukturerat alkoholförebyggande arbete vid Luleå universitet.


Studiesociala kommittén - vad föreslår man för framtiden?


Hur har det gått - presentation av erfarenheter från arbetet vid de så kallade utvecklingshögskolorna, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad.

Svenska studenter ser festande och drickande som en normal del av studentlivet. Det finns en koppling mellan å ena sidan studiepress, möjligheten att styra sitt liv, tillfredsställelse av studier och berusningsdrickande av alkohol. Riskbruksprojektets målsättning är att alla universitet och högskolor på sikt utvecklar ett långsiktigt och strukturerat drogförebyggande arbete.


Informationsmaterial om föräldrastödDen nationella strategin för föräldrastöd är en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Strategin är tänkt att dels inspirera kommuner, och landsting, att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, dels utgöra ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.


Den nationella strategin för föräldrastöd är en strategi för ett universellt förebyggande föräldrastöd, dvs. att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Målsättningen med ett universellt förebyggande föräldrastöd är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Ingen enskild grupp av föräldrar, eller enskild förälder, väljs ut av något skäl.


Du hittar informationsmaterialet här.


Forskare kan ha fört allmänheten bakom ljuset om medicinering mot ADHD

En forskare som var medlem i ett forskningsteam som gjorde en studie om effektiviteten av användning av medicin för att behandla ADHD och hyperaktivitet anklagar nu en del av sina forskningskollegor för att avsiktligt ha undanhållit allmänheten forskningsresultaten.


I artikeln Study questions use of drugs on children i Miami Herald rapporteras att psykologen William Perlham uppger att studien kom fram till att det finns få fördelar med långsiktig användning av medicin för ADHD och liknande tillstånd, men ändå ville hans forskarkollegor inte stå för informationen eftersom den motsade resultaten från en tidigare studie och information som offentliggjordes i samband med den.


Torgny Peterson

Så ska den amerikanska ekonomin fixas

I den amerikanska dagstidningen St. Petersburg Times nyligen frågade ekonomiutgåvan läsarna om dom hade några bra förslag på hur USA skulle kunna få ordning på ekonomin.


Vad sägs om det här förslaget från en av tidningens läsare?


Det finns omkring 40 miljoner människor som är äldre än 50 år på arbetsmarknaden. Ge dom 1 miljon dollar var under förutsättning att dom uppfyller följande tre krav.


Att dom lämnar sina arbeten. Ger 40 miljoner lediga jobb - arbetslösheten är fixad


Att dom köper nya amerikanska bilar. 40 miljoner bilar beställs - bilindustrin fixad


Att dom antingen köper ett hus eller betalar av på sina lån - bostadsmarknaden fixad


Alla nationella finansiella problem fixade.


Inte så smart trots allt och definitivt inte genomförbart. 40,000,000 x $1,000,000 = $40,000,000,000,000.00 eller $40 triljoner (vilket är omkring tre gånger hela den amerikanska bruttonationalprodukten). Glöm det!


Torgny Peterson


Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet 6 april

Den intresserade kan nu ta del av den kommenterade dagordningen för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten (RIF-rådet) i Luxemburg den 6 april 2009.


Lansering av nationell strategi för föräldrastöd

Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. De ska ha möjlighet till stöd från samhället i sin viktiga uppgift. Nu påbörjas en förstärkning för föräldrarnas och barnens skull. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av att regeringens föräldrastödsstrategi lanserades idag  i samband med en nationell, videosänd satellitkonferens på 20 platser i landet med över 3000 deltagare.


Strategin innehåller tre delmål:


Bättre samverkan

När aktörer, kommunala och ideella, vars verksamhet riktar sig till föräldrar samverka mer med varandra, förbättras stödet och hjälpen till föräldrarna.


Fler mötesplatser

Att skapa fler hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar är särskilt viktigt för föräldrar som saknar egna nätverk av släkt och vänner. Landets familjecentraler som finns i vissa kommuner är utmärkta sådana mötesplatser.


Fler aktörer med utbildning

Eftersom avsikten är att föräldrastödet i möjligaste mån ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet bör antalet aktörer med utbildning öka. Dessa ska arbeta med evidensbaserade program.


Till föräldrastödsstrategin anslår regeringen 70 miljoner kronor som kommunerna kan söka. Ett antal kommuner kommer att väljas ut som får tillgång till medlen för att utveckla föräldrastödsarbetet. Företräde kommer att ges till kommuner som väljer att gå samman i sin ansökan med andra kommuner och samarbeta i föräldrastödsarbetet.


Statens folkhälsoinstitut (FHI) ansvarar för att göra urvalet av kommuner.


FHI får i uppdrag att sprida kunskap om förebyggande föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. Detta sker bland annat genom en samverkansgrupp med Sveriges kommuner och en rad expertorganisationer. FHI ska även anordna ett dialogforum minst en gång per år för att utbyta erfarenheter av föräldrastödet. FHI kommer också i ett webbaserat system erbjuda kommuner att vara med i öppna jämförelser om föräldrastöd. Detta för att medborgarna ska kunna jämföra och se hur det ser ut i sin egen hemkommun.


Det långsiktiga målet i regeringens strategi är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså upp till 18 år.


Läs också:

SOU 2008:131 Föräldrastöd - en vinst för alla


Kommittédirektiv: S 2008:07 Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, dir 2008:67


Prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik


Alkoholmissbruk vanligt bland restauranganställda

81 procent av männen och 87 procent av kvinnorna har riskabla alkoholvanor. Var tredje man (33 procent) och ännu fler kvinnor, 40 procent, har så problematiska alkoholvanor att de skulle behöva behandling. 14 procent av männen och 16 procent av kvinnorna har så pass problematiska alkoholvanor att behandling inom specialistvården är direkt nödvändig. Det visar en studie om restauranganställdas alkoholvanor, som STAD presenterar på Krögarmässan i Stockholm idag.


Resultaten är naturligtvis mycket allvarliga, säger Håkan Leifman, chef för STAD. Ju allvarligare problem som redovisas i enkäten desto större skillnader är det mellan restauranganställda och övriga befolkningen. Dessutom är de som besvarat enkäten unga och många har redan hunnit få allvarliga alkoholproblem. Det är också i den yngsta gruppen, 20-25 år, som vi hittar de allvarligaste problemen.


Resultaten hämtas från en enkätundersökning bland krogpersonal som genomförts i Stockholms stad 2008-2009. I studien används AUDIT-enkäten där man svarar på tio frågor som rör dryckesvanor, konsekvenser av drickande och alkoholberoende.


Du kan läsa rapporten, Alkoholvanor bland restauranganställda i Stockholm, här.


Om penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet i LibanonSIC
(Special Investigation Commission) i Libanon meddelade idag att myndigheterna I landet fortsätter att bekämpa peningtvätt.


Under förra året mottog SIC totalt 226 ärenden avseende misstänkt penningtvätt, förskingring, smuggling av narkotika och organiserad brottslighet. 67 av dessa ärenden har överlämnats till domstol.


77 av de undersökta fallen handlade om överföring av pengar över gräns, 37 fall om penningförfalskning och annan förfalskning, 14 om terrorism och överföring av medel, 11 om förskingring av privata medel, 6 om narkotika, 5 om förskingring av offentliga medel, 2 om organiserad brottslighet och 74 fall som inte klassificerats.


Torgny Peterson


Hampaodling ingen hit i Kanada och har minskat i Europa också

Odlingen av hampa har nått bottennivåer i Kanada, ungefär 4 000 hektar 2008, och arealen förväntas inte överstiga 5 000 hektar i år - allt enligt Nabi Chadhaury, som är Senior Economic Analyst vid Alberta Agriculture Dept.


Hampaodlingen minskar i Europa också.  Under åren 1998-2003 fanns toppar på över 25 000 hektar. 2008 låg nivån i Europa på omkring 19 000 hektar.


Torgny Peterson


Kostnaderna för metamfetamin i USA

Rand Drug Policy Research Center har publicerat en rapport om kostnaderna för användning av metamfetamin i USA år 2005.


Rapporten är den första i sitt slag i USA och i den analys centret gjort uppskattar man att kostnaderna för användning av metamfetamin i USA uppgick till 23,4 miljarder dollar år 2005.


Är du intresserad av att läsa rapporten, The Economic Cost of Methamphetamine Use in the United States, 2005, skickar du ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com .


Torgny Peterson


Narkotika och våld i Mexico

Idag, 30 mars, har två representanter från DEA respektive ATF lämnat redogörelser inför Senatens kommitté för utrikes relationer om situationen i Mexico och amerikanska ansträngningar för att angripa narkotikakartellerna och våldsvågen som nu också sprider sig norrut mot USA.


25 mars diskuterades samma fråga i en annan senatskommitté. Du kan se hela den sessionen här.


Dagens redogörelser redovisas här nedan.


STATEMENT OF JOSEPH M. ARABIT

SPECIAL AGENT IN CHARGE

EL PASO DIVISION DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE


AND


WILLIAM McMAHON

DEPUTY ASSISTANT DIRECTOR FIELD OPERATIONS

BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS AND EXPLOSIVES UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE


BEFORE THE UNITED STATES SENATE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS HEARING ENTITLED

"SOUTHERN BORDER VIOLENCE: HOMELAND SECURITY THREATS, VULNERABILITIES, AND RESPONSIBILITIES"


PRESENTED

MARCH 30, 2009


Chairman Kerry, Senator Lugar and Members of the Committee, we appreciate the opportunity to appear before you today to discuss the Department of Justice's (the Department) role in addressing the alarming rise of violence perpetrated by warring Mexican drug trafficking organizations in Mexico and the effects of that violence on the United States, particularly along our Southwest Border. We want to share with you the Department's strategy systematically to dismantle the Mexican drug cartels, which currently threaten the national security of our Mexican neighbors, pose an organized crime threat to the United States, and are responsible for the scourge of illicit drugs and accompanying violence in both countries.


Overview of Department of Justice's Mexico and Border Strategy

The explosion of violence along the Southwest border is being caused by a limited number of large, sophisticated and vicious criminal organizations, not by individual drug traffickers acting in isolation. Indeed, the Department's National Drug Intelligence Center has identified the Mexican drug trafficking organizations (DTOs) as the greatest organized crime threat facing the United States today. That insight drives our response. There is much to do and much to improve upon. But the Department's strategy - built on its proven track record in dismantling transnational organized criminal groups, such as the mafia in the 1980s and 1990s - confronts the Mexican cartels as criminal organizations, rather than simply responding to individual acts of criminal violence. Pursued vigorously, and in coordination with the efforts of other U.S. government agencies like the Departments of State and Homeland Security and with the full cooperation of the Government of Mexico, this strategy can and will neutralize the organizations causing the violence.


The Department's strategy to identify, disrupt, and dismantle the Mexican drug cartels has five key elements. First, the strategy employs extensive and coordinated intelligence capabilities. The Department pools information generated by our law enforcement agencies and federal, state and local government partners, and then uses the product systematically to direct operations in the United States and assist the efforts of the Mexican authorities to attack the cartels and the corruption that facilitates their operations. Second, led by experienced prosecutors, the Department focuses its efforts on investigation, extradition, prosecution, and punishment of key cartel leaders. As the Department has demonstrated in attacking other major criminal enterprises, destroying the leadership and financial assets of the cartels will undermine the entire organizations. Third, the Department pursues investigations and prosecutions related to the smuggling of guns, cash, and contraband for drug-making facilities from the United States into Mexico. The violence and corruption in Mexico are fueled by these resources that come from our side of the border. Fourth, the Department uses traditional law enforcement approaches to address spillover effects of cartel violence in the United States. These effects include the widespread distribution of drugs on our streets and in our neighborhoods, battles between members of rival cartels on American soil, and violence directed against U.S. citizens and government interests. Fifth, the Department prosecutes criminals responsible for the smuggling, kidnapping and violence in federal court. The ultimate goals of these operations are to neutralize the cartels and bring the criminals to justice.


Attorney General Holder is committed to taking advantage of all available Department resources to target, disrupt, and dismantle the Mexican cartels. Last month, the Attorney General announced the arrest of more than 750 individuals on narcotics-related charges under Operation Xcellerator, a multi-agency, multi-national effort that began in May 2007 and targeted the Mexican drug trafficking organization known as the Sinaloa Cartel. This Cartel is responsible for bringing tons of cocaine into the United States through an extensive network of distribution cells in the United States and Canada. Through Operation Xcellerator, federal law enforcement agencies--along with law enforcement officials from the governments of Mexico and Canada and state and local authorities in the United States--delivered a significant blow to the Sinaloa Cartel. In addition to the arrests, authorities seized over $59 million in U.S. Currency, more than 12,000 kilograms of cocaine, more than 1,200 pounds of methamphetamine, approximately 1.3 million Ecstasy pills, and other illegal drugs. Also significant was the seizure of 169 weapons, 3 aircraft, and 3 maritime vessels.

Similarly, the Department's Project Reckoning, announced in September 2008, was a 15-month operation that severely damaged the Gulf Cartel. It was one of the largest and most successful joint law enforcement efforts between the United States and Mexico. Project Reckoning resulted in over 600 arrests in the U.S. and Mexico, plus the seizure of nearly 20,000 kilos of cocaine, tens of thousands of pounds of marijuana, thousands of pounds of methamphetamine, hundreds of weapons and $71 million in currency. Perhaps most importantly, Project Reckoning led to the indictment against a triumvirate of Gulf Cartel leaders.


Operation Xcellerator and Project Reckoning were tremendous successes in the U.S. government's battle against the Mexican cartels and illustrate the strengths of the Department's strategy. These operations applied the classic law enforcement tools that the Department has successfully wielded against other large and sophisticated criminal enterprises to target the largest threats from the cartels. Neither would have been possible without the development and effective sharing of tactical and strategic intelligence between and among federal agency partners and the Government of Mexico and its law enforcement and special military components. They reflected multi-agency, multi-national. They reflected multi-agency efforts. Although both were led by the Drug Enforcement Administration (DEA), the Department worked closely with the Department of Homeland Security and included the active participation of the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), the U.S. Marshals Service (USMS), Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Customs and Border Protection (CBP), and the Internal Revenue Service (IRS). In all, more than 200 Federal, state, local, and foreign law enforcement agencies contributed to the success of Operation Xcellerator and Project Reckoning. And these multi-year investigations will result in federal prosecutions in numerous states by various U.S. Attorneys' Offices and the Criminal Division's Narcotics and Dangerous Drug Section.


We believe that we have the right strategy for stopping the violence spawned by the cartels. But despite recent successes, we also recognize that we have much more work to do to implement it effectively. The cartels remain too powerful and able to move too many drugs into the United States. Too many guns and too much cash are moving south across the border into Mexico, where they fuel the cycle of violence. As a result, the Attorney General is working to allocate additional resources to address this threat.


The Dimensions of the Current Threat

The Mexican drug cartels pose a national security threat to Mexico and an organized crime threat to the United States. Drug-related violence, including kidnappings and increasingly gruesome murders, has skyrocketed in recent years in Mexico, particularly along the border with the United States. Drug-related murders in Mexico doubled from 2006 to 2007, and more than doubled again in 2008 to 6,200 murders. Almost 10 percent of the murders in 2008 involved law enforcement officers or military personnel. Mexican drug traffickers and their enforcers are also engaging in other violent crimes, including kidnappings and home invasion robberies -- primarily in Mexico but increasingly in U.S. communities as well. Although violence in Mexico has existed over the years, the bloodshed has escalated in recent months to unprecedented levels as the cartels use violence as a tool to undermine public support for the government's vigorous counter-drug efforts. Traffickers have made a concerted effort to send a public message through their bloody campaign of violence by leaving the bodies of their tortured victims out for public display to intimidate government officials and the public alike.


A significant portion of this increase in violence actually reflects progress by the governments of Mexico and the United States in disrupting the activities of the drug cartels. After President Felipe Calderon and Attorney General Eduardo Medina-Mora took office in 2006, and with support from the United States, the Government of Mexico undertook a comprehensive program to break the power of the narco-traffickers, making record seizures of drugs, clandestine laboratories, and cash. Mexican law enforcement agencies have arrested many high level drug cartel members who are then being extradited to face prosecution in the United States in record numbers. This unprecedented pressure from the Government of Mexico has led to the increased violence directed at Mexican law enforcement and the Mexican government as a whole. As the Department and our federal agency partners have worked with Mexican authorities to disrupt and dismantle successive iterations of the most powerful cartels, their successors have escalated the fighting among themselves for control of the lucrative smuggling corridors along the Southwest border.


The violence in Mexico has direct and serious effects in the United States. According to the 2009 National Drug Threat Assessment (NDTA) by the Department's National Drug Intelligence Center, Mexican drug trafficking organizations represent the "greatest organized crime threat to the United States," with cocaine being the leading drug threat. Mexican and Colombian drug trafficking organizations generate and launder between $18 billion and $39 billion in wholesale drug proceeds in the United States annually, a large portion of which is believed to be smuggled in bulk across the border back into Mexico; this cash further fuels the drug trade and its attendant violence. Similarly, firearms trafficking from the United States to Mexico contributes to escalating levels of violence on both sides of the border, as groups armed with military weapons and U.S.-based gangs serve as enforcement arms of the Mexican drug cartels. According to ATF's Tracing Center, 90 percent of the firearms about which ATF receives information are traceable to the United States.


Intelligence-Based Targeting Is the Foundation for a Successful Response

For more than a quarter-century, the principal law enforcement agencies in the United States have recognized that the best way to fight the most sophisticated and powerful criminal organizations is through intelligence-based, prosecutor-led task forces that leverage the strength, resources, and expertise of the complete spectrum of federal, state, local, and international investigative and prosecutorial agencies. It was this approach, for example, that fueled the ground-breaking Mafia prosecutions in the United States and Italy in the late 1980s and 1990s. The Department is applying these same intelligence-driven tactics that broke the back of the Mob to fighting the Mexican drug cartels.


The Department works through several programs to develop a full range of strategic, operational, and tactical intelligence against the Mexican cartels.


First, since 2003, the Department has worked with the drug enforcement community to develop the Attorney General's Consolidated Priority Organization Target (CPOT) list of international "Most Wanted" drug kingpins. Of the approximately 50 worldwide cartels currently on the list, 19 of them are Mexican enterprises. This list helps the Department and our federal agency partners focus critical resources on the greatest threats.


Second, the Department leads two multi-agency intelligence centers and an operational center that provide tactical and operational support in targeting the largest and most dangerous Mexican cartels and focusing law enforcement resources. The El Paso Intelligence Center (EPIC) is led by the DEA with participation of more than 20 agencies. It provides critical, case-specific tactical intelligence. For example, if a highway patrol officer stops a vehicle in the middle of the night, EPIC may have information about the vehicle, driver or passengers that can be provided in real time. EPIC focuses specifically on the Southwest border but tracks broader tactical data. The ATF's "Gun Desk" at EPIC serves as a central repository for all intelligence related to firearms along the Southwest border. The FBI will shortly join the facility through a Southwest Intelligence Group (SWIG), which will be used to coordinate information and intelligence relating to the Southwest Border and to better disrupt and dismantle the ongoing violent criminal activity.


The Special Operations Division (SOD) is a DEA-led multi-agency operational center, but its functions go beyond the gathering and processing of intelligence. The SOD provides strategic support and coordination for long-term, multi-agency investigations. It passes leads that have been developed from intelligence sources to field investigators and coordinates the resulting investigations. It targets the command and control communications of major drug trafficking and narco-terrorism organizations. Special emphasis is placed on those major drug trafficking and narco-terrorism organizations that operate across jurisdictional boundaries on a regional, national, and international level. Operation Xcellerator was initiated as a SOD investigation. The transnational nature of narcotics trafficking results in numerous agencies from Federal, State and Local departments involved in the fight to stop the flow of narcotics into our communities. Working through the Organized Crime Drug Enforcement Task Force Fusion Center, SOD serves a critical role in the de-confliction of investigative efforts to prevent the occurrence of law enforcement from targeting one another.


The Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) Fusion Center, an intelligence center co-located with SOD, is a comprehensive data center containing drug and related financial data from DEA, ATF, FBI, IRS, the USMS, the U.S. Coast Guard, National Drug Intelligence Center (NDIC), EPIC, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the Department of State's Bureau of Consular Affairs, and other key players in the international drug enforcement world. Like the SOD, it provides critical support for long-term and large-scale investigations. It conducts cross-agency and cross-jurisdictional integration and analysis of drug related data to create comprehensive pictures of targeted organizations. The Fusion Center passes actionable leads to field investigative units.


Focused Law Enforcement Initiatives

The Department's efforts are focused on three underlying aspects of the problem: drugs, guns, and cash; and are part of an integrated and coordinated operational response from Department law enforcement components in coordination with one another and federal agency counterparts.


1. Movement of Drugs

 DEA has the largest U.S. drug enforcement presence in Mexico with 11 offices in that country. DEA Mexico primarily focuses its resources at the command and control infrastructure of the Mexican cartel leaders with the goal of removing the top layers of cartel leadership, who are essential to the operation of these criminal enterprises. To achieve this goal, DEA Mexico supports and/or facilitates operations by both the Mexican Federal Police and Military Special Forces to locate and capture cartel leaders and their associates. Project Reckoning and Operation Xcellerator are recent examples of this successful partnership. DEA also sponsors the Sensitive Investigative Units (SIU), elite vetted units of Mexican law enforcement and military which undergo robust background investigations and polygraph examinations, resulting in trusted counterparts throughout Mexico.

       

DEA also targets the cartels through its "Drug Flow Attack Strategy" (DFAS), an innovative, multi-agency strategy, designed to significantly disrupt the flow of drugs, money and chemicals between the source zones and the United States by attacking vulnerabilities in the supply chains, transportation systems, and financial infrastructure of major drug trafficking organizations. DFAS calls for aggressive, well-planned and coordinated enforcement operations in cooperation with host-nation counterparts in global source and transit zones around the world.

Department law enforcement components cooperate with the Department of Homeland Security and other federal agencies on EPIC's "Gatekeeper Initiative." A "Gatekeeper" is a person or group whose role is "to facilitate the taxation and protection of contraband loads (including illegal aliens) and to enforce the will of the cartel through bribery, intimidation, extortion, beatings, and murder." These Gatekeepers control territory along the border and are key to cartel smuggling operations in both directions. The Gatekeeper Initiative, combines the statutory expertise and authorities of its multi-agency members - DEA, FBI, the U.S. Marshals, IRS, ICE, ATF, and CBP to: (1) establish multi-district investigations of the Gatekeepers and their organizations operating along the Southwest Border, including the identification and investigation of corrupt law enforcement officials on both sides of the border; (2) identify additional activities of the Gatekeepers in other regions and pass investigative leads to those jurisdictions; (3) disrupt drug trafficking patterns along the Southwest Border by attacking the smuggling of major cartels; and (4) target the illegal purchase and distribution of firearms by Gatekeepers.


Within the United States, DEA has worked with the Department of Homeland Security to implement its "License Plate Reader Initiative" in the Southwest border region to gather intelligence, particularly on movements of weapons and cash into Mexico. The system uses optical character recognition technology to read license plates on vehicles in the United States traveling southbound towards the border. The system also takes photographs of drivers and records statistical information such as the date, time, and traffic lane of the record. This information is then compared with DEA and CBP databases to help identify and interdict vehicles that are carrying large quantities of cash, weapons, and other illegal contraband toward Mexico.


2. Trafficking of Guns
Given its statutory mission and authority, ATF is principally responsible for stopping the flow of weapons from the United States south to the cartels. Merely seizing firearms through interdiction will not, by itself, stop firearms trafficking to Mexico. ATF, in collaboration with other law enforcement entities, seeks to identify, investigate, and eliminate the sources of illegally trafficked firearms and the networks for transporting them.


Since 2006, Project Gunrunner has been ATF's comprehensive strategy to combat firearms-related violence by the cartels along the Southwest border. It includes special agents dedicated to investigating firearms trafficking on a full-time basis and industry operations investigators (IOIs) responsible for conducting regulatory inspections of Federal Firearms Licensees (FFLs) along the Southwest Border. Since 2007, ATF has inspected approximately 95 percent of the FFLs in the region.


Congress has recently allocated an additional $15 million in support of Project Gunrunner. These funds will allow ATF to open five new field offices staffed with Special Agents and IOIs. With these additional resources, ATF can identify and prioritize for inspection those FFLs with a history of noncompliance that represents a risk to public safety, as well as focus on primary retailers and pawnbrokers who sell the weapons of choice for drug cartels. In addition, the funds will be used to send additional Special Agents to consulates in Mexico.


The tracing of firearms seized in Mexico and the United States is an essential component of the strategy to curtail firearms trafficking along the Southwest border. When a firearm is traced, specific identifying information - including the make, model, and serial number - is entered in the ATF Firearms Tracing System (e-Trace), which is the only federal firearms tracing system. Using this information, ATF can establish the identity of the first retail purchaser of the firearm and then investigate how the gun came to be used in a crime or how it came to be located in Mexico. Furthermore, analyses of aggregate trace data can reveal trafficking trends and networks, showing where the guns are being purchased, who is purchasing them, and how they flow across the border. Without tracing data, federal officials would be forced to rely solely on interdiction efforts to gain investigative leads, an often ineffective use of federal resources. As part of the Mérida Initiative, discussed below, ATF received $4.5 million to initiate a Spanish version of ATF's e-trace to Mexico. ATF is working with Mexican officials to increase their current usage of the gun tracing system, with deployment to nine U.S. consulates in

Mexico set for December of this year.


3. Bulk Currency Shipments and Money Laundering

The spike in violence in Mexico among the cartels stems from fights over market share and profits as the Mexican and U.S. governments have, by working together, succeeded in applying greater pressure against them. In addition to removing the leadership ranks of the cartels, the Department is waging a war to take their assets too. Again, as with any other criminal enterprise, the Department places a high priority on attacking and dismantling the financial infrastructure of the Mexican drug trafficking organizations.


For example, the Department has established a "Bulk Currency Money Laundering Initiative," which investigates bulk currency movement along transportation routes in the Southwest. Although we do not know the exact amount of bulk cash flowing back across the U.S. border to the Mexican DTOs, the National Drug Intelligence Center estimates that Mexican DTOs generate approximately $17-$38 billion annually in gross wholesale proceeds from their distribution of illicit drugs in the United States. State and local agencies, which encounter the vast majority of currency seizures on the highways, often lack the resources necessary to conduct follow-up investigations that will lead to the identification and prosecution of the major drug organizations that own the smuggled cash. Again we have worked in partnership with the Department of Homeland Security, the component agencies of which have primary responsibility for securing the U.S. border. This Strategic Initiative is designed to enhance all the federal, state, and local agencies' efforts through coordination and cooperative investigation. Federal agencies currently participating in this initiative include ATF, DEA, FBI, ICE, IRS, the USMS, and the U.S. Attorney's Offices.


Between 2007 and 2008, $2.9 billion were forfeited under the Department of Justice Asset forfeiture program. Under the National Asset Forfeiture Strategic Plan, asset forfeiture is integrated into every appropriate investigation and prosecution, recognizing that asset forfeiture is a powerful law enforcement tool that strips criminals of their illicit wealth.


Finally, under the Mérida Initiative, discussed below, the Department is sharing its expertise with Mexican investigators and prosecutors to strengthen Mexico's own asset forfeiture laws and authority.


Federal Prosecution Along The Border

The United States Attorneys have over 540 prosecutors in the five Southwest Border districts, handling national and district-level priorities involving narcotics trafficking, gun-smuggling, violent crimes, and immigration offenses. Each of the Southwest Border United States Attorneys' offices works closely with federal, state, and local investigative agencies on the initiatives described above. The United States Attorneys' offices are on the front lines of the national effort to prosecute both large-scale criminal enterprise cases involving significant trafficking organizations as well as other criminal offenses arising at the border with Mexico. The United States Attorneys also coordinate with Mexican prosecutors to share evidence in appropriate cases to ensure that justice is achieved either in U.S. or Mexican courts.


During the past three years, U.S. Attorney's Offices and the Department's Criminal Division have seen a significant increase in the number of international fugitives returned to face justice in the United States through international extradition. Colombia and Mexico have extradited fugitives to the United States during this time in unprecedented numbers. Some of those extradited were significant cartel leaders, including major figures of the Tijuana and Gulf Cartels. For example, Osiel Cardenas Guillen, leader of the Gulf Cartel, was extradited in January 2007. Last December, Mexico extradited Juan Diego Espinosa Ramirez, "El Tigre," a Colombian associate of the Sinaloa Cartel wanted by the DEA. Last month Mexico extradited Miguel Caro-Quintero to the United States to face federal narcotics trafficking and racketeering charges brought by the Department; Caro-Quintero is the former head of the now-defunct Sonora Cartel and was responsible for trafficking thousands of metric tons of cocaine and marijuana to the U.S. in the 1980s and 1990s. (Caro-Quintero is also the younger brother of Rafael Caro-Quintero who was the mastermind behind the kidnapping, torture, and murder of DEA Special Agent Enrique "Kiki" Camarena in 1985.)


Just last week, the Mexican government announced the arrest of Vincente Zambada, a top Sinaloa cartel leader, who has been indicted on federal narcotics charges in the U.S. To build on these successes, and to handle the growing number of cases involving international extraditions and foreign evidence more effectively, the Department is in the process of establishing an OCDETF International Unit within the Criminal Divisions Office of International Affairs (OIA), which will focus on mutual legal assistance to other countries. The Unit will expand the current level of cooperation with our foreign counterparts in the arrest, extradition, and successful prosecution of cartel leaders and their subordinates.


Responding to the Threat with Additional Resources
Although the elements of the Department's proven prosecutor-led, intelligence-based strategy are in place, we have much work to do to implement it effectively to combat the Mexican cartels. The Department has taken the following steps to buttress our law enforcement resources along the Southwest border.


• Increased DEA presence on the border. DEA is forming four additional Mobile Enforcement Teams (METs) to specifically target Mexican methamphetamine trafficking operations and associated violence, and anticipates placing 16 new positions in its Southwest border field divisions. 29 percent (1,171) of the DEA's domestic agent positions are now allocated to the DEA's Southwest border field divisions.


• Re-allocation of 100 ATF personnel to Southwest border within the next 45 days. ATF is redeploying 100 employees, including 72 agents, under Project Gunrunner, primarily to Houston and South Texas based on ATF intelligence on drug trafficking patterns. The FY 2009 budget and Recovery Act include additional new funding for Project Gunrunner as well. In particular, $10 million in American Recovery and Reinvestment Act funding is being used to hire 37 ATF employees to open, staff, equip, and operate new Project Gunrunner criminal enforcement teams (in McAllen, TX; El Centro, CA; and Las Cruces, NM), and to assign two special agents to each of the U.S. consulates in Juarez and Tijuana to provide direct support to Mexican officials on firearms-trafficking-related issues. ATF will also open new Gunrunner field offices in Phoenix, AZ and Houston, TX under the FY2009 Budget and will add 30 additional ATF personnel in those areas.


• OCDETF is adding to its Strike Force capacity along the Southwest border: OCDETF is expanding the staffing of its joint interagency Strike Forces along the Southwest Border (in San Diego and Houston); within the last year, OCDETF has also established two new Strike Forces, one in Phoenix and one in El Paso. In addition, OCDETF is adding one full-time financial analyst contractor for each of the Strike Forces and placing an intelligence analyst team from the National Drug Intelligence Center with each Strike Force, following a model currently in place with the Houston Strike Force. The Department intends to roll out additional teams across the Southwest Border.


• Increased FBI focus. The FBI is enhancing its efforts to disrupt drug activity and to dismantle gangs that may have connections to the violent Mexican drug cartels by participating on Organized Crime and Drug Enforcement Task Forces. In addition, to address the surge in kidnappings, the FBI is working closely with Mexican police officials on a Bilateral Kidnapping Task Force. This task force investigates cases along the border towns of Laredo, Texas, and Nuevo Laredo, Mexico. Aside from operational task forces, each of our border offices has Border Liaison Officers who travel to Mexico on a weekly basis to liaison and coordinate with law enforcement partners. These tools provide local law enforcement on both sides of the border with a rapid response force to immediately pursue, locate and apprehend violent crime fugitives who commit their crimes and flee across the international border to elude capture.


• Increased funding to combat criminal narcotics activity stemming from the Southern border. The American Recovery and Reinvestment Act includes $30 million, to be administered by the Department's Office of Justice Programs, to assist with state and local law enforcement to combat narcotics activity along the Southern border and in High Intensity Drug Trafficking Areas, including the $10 million that is required by statute to be allocated to Project Gunrunner.


• Public relations campaign. ATF is doing a public education campaign in Houston and San Antonio, TX this summer on illegal straw purchasing. This will include press conferences, radio, TV, billboards, and seminars with people who have federal licenses to sell firearms.


The Mérida Initiative

Let me conclude with a brief mention of the Mérida Initiative. The Department strongly supports the Mérida Initiative, which provides an unprecedented opportunity for a highly coordinated, effective bilateral response to criminal activity on our Southwest border. The Department has been and continues to be actively involved in the Mérida Initiative planning and implementation both on an interagency and bilateral basis. One of the first Mérida Initiative programs in Mexico is a ministerial level Strategy Session on Arms Trafficking, funded by the government of Mexico and the U.S. State Department, and developed and designed by the Department in conjunction with DHS and the U.S. Embassy in Mexico City, to be held in Mexico on April 1 and 2. Attorney General Holder and Secretary Napolitano are scheduled to attend, joining their Mexican counterparts for the second day of the conference.


The Department's Criminal Division and law enforcement agencies already are working with our Mexican counterparts to enhance and strengthen Mexico's operational capacities to effectively combat narco-trafficking, firearms trafficking and other organized criminal enterprises, including trafficking in persons. The Mérida Initiative provides increased support for our joint efforts with Mexico in these and other areas of mutual concern. These efforts have focused on the development of intelligence-based targeting and prosecutor-led multi-agency task forces, collection of evidence, and extradition. The Department has been and continues to be an active participant and partner in the Mérida Initiative interagency planning and implementation both in Washington DC and as an integral member of the country team at Embassy Mexico City.


Conclusion
Thank you for your interest in the Department's efforts to combat the alarming rise of violence in Mexico along the Southwest border, as well as our views about the most effective ways to address the current threat. In order to attack the full spectrum of the drug cartels' operations - drug trafficking, kidnapping, bribery, extortion, money laundering and smuggling of profits, and trafficking and use of dangerous weapons - we must employ the full spectrum of our law enforcement agencies' resources, expertise, and statutory authorities. By continuing to work together, building on what we have done well so far and developing new ideas to refresh our strategies, we can rise to the current challenge. Again, thank you for your recognition of this important issue and the opportunity to testify here today. We will be happy to answer any questions you may have.


Biker ChicksHur kommer det sig att unga kvinnor, och äldre också för den delen, attraheras av "bad boys" och motorcyklar.


Eventuellt blir någon klokare av att läsa Arthur Veno's och Edward Winterhalder's (fd Bandidos) bok, Biker Chicks: The Magnetic Attraction Of Women To Bad Boys And Motorbikes, som kommer i maj. Boken ges ut av bokförlaget Allen & Unwin.


 I väntan på boken kan du läsa mer här.


Torgny Peterson


FBI-rapport om InternetbrottslighetIdag publicerade IC3 (The Internet Crime Complaint Center), som är ett samarbete mellan FBI och NW3C (The National White Collar Crime Center) 2008 års redogörelse över antalet mottagna rapporter om Internet-brottslighet.


Totalt tog man emot 275 284 rapporter 2008, vilket är 33 procent fler ärenden jämfört med 2007 (206 884). Den totala ekonomiska förlusten rapporterad för 2008 uppgår till 365 miljoner dollar (2007: 239 miljoner dollar).


I rapporten finns bland annat information om metoder som förövarna använder sig av, vilka länder som är mest aktuella som ursprungsländer för Internetbrottsligheten och på vilket sätt förövarna närmar sig sina offer.


Se video


Du kan läsa rapporten här.


Torgny Peterson


Grövre våld i skolanMot bakgrund av dödskjutningen i på Jokelaskolan i Finland år 2007, då åtta människor sköts till döds, och andra grova våldsbrott i skolor, fick Brå (Brottsförebyggande rådet) i uppdrag från Utbildningsdepartementet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan.


Av de olika kunskapskällor som studerats i rapporten framgår att de allra grövsta formerna av våld är mycket ovanliga i den svenska skolan. Samtidigt står det också klart att lindrigare våld, hot, mobbning och andra former av kränkningar ökar riskerna för att också allvarligare våld kan inträffa.


Det finns alltså också av den orsaken all anledning att fortsätta skolornas förebyggande arbete mot mobbning, kränkningar och våld.


Olika slag av insatser kan öka de vuxnas möjligheter att få reda på vilka problem som finns bland elever innan de tar sig uttryck i våld. Utifrån forskningslitteraturen och de övriga resultat vi finner i våra studier, identifierar Brå fyra områden där konkreta förebyggande åtgärder kan formuleras och utvecklas.


Du kan läsa rapporten, Grövre våld i skolan, här.


30-tal ryska banker har förlorat sina licenser sedan augusti förra året

Senast ut i raden av det 30-tal ryska banker som förlorat sina licenser sedan augusti förra året är två små banker, NPK Bank och Federal Investment Bank, som överträtt bestämmelser om penningtvätt och som också uppvisat brist på kapital.


Ryska centralbanken meddelade beslutet idag.


Torgny Peterson


Justitiedepartementets verksamhetsplan 2009

Av verksamhetsplan 2009 framgår verksamhet som departementet planerar för 2009. Planen upptar i första hand propositioner, utredningar och projekt. Vid sidan av detta finns en omfattande "löpande verksamhet" i form av budgetarbete, samarbete med andra departement i deras projekt, kontakter med allmänheten, m.m.


Verksamhetsplanen är en bild av planeringsläget i början av 2009. Under året kommer planeringen att behöva förändras i olika avseenden med hänsyn till ändrade förutsättningar: nya frågor dyker upp och måste tas omhand, omprioriteringar måste göras etc., säger departementet.


Verksamhetsåret 2009 präglas av Sveriges ordförandeskap i EU som varar under perioden 1 juli till 31 december.


Stora skillnader i tandhälsa

Den totala tandhälsan har varit relativt oförändrad i befolkningen sedan 2004. Men i ekonomiskt svaga grupper minskar andelen som regelbundet går till tandläkare. Det visar de senaste siffrorna ur Nationella folkhälsoenkäten.


Utvecklingen för de senaste fem åren visar att andelen i befolkningen som bedömer sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig ligger i stort sett på samma nivå 2008, elva procent bland män och tio procent bland kvinnor, som 2004, tolv procent bland män och tio procent bland kvinnor.


Det är också färre som avstått från att besöka tandläkare när behov har funnits. 2008 var andelen som avstått att söka tandvård de senaste två åren 15 procent bland männen och 17 procent bland kvinnorna. År 2004 var andelen 19 procent bland både män och kvinnor.


Även i ekonomiskt utsatta grupper ökar andelen som besöker tandläkare när behov uppstår. När det gäller män med stora ekonomiska svårigheter har andelen som avstår tandvård minskat med fyra procentenheter jämfört med år 2004. För kvinnorna ses inga större förändringar.


Däremot ses en försämring för den förebyggande tandvården, det vill säga att regelbundet ha besökt en tandläkare de senaste två åren. Här ökar andelen som avstår tandvård bland både män och kvinnor med stora ekonomiska svårigheter. För männen 39 procent under 2008 jämfört med 33 procent 2004 och för kvinnorna 28 procent 2008 jämfört med 24 procent år 2004.


År 2008 var det cirka 530 000 män och 355 000 kvinnor, totalt cirka 885 000 personer som inte besökt tandläkare de senaste två åren, 234 000 av dem hade stora ekonomiska svårigheter.


Toppmöte om Afghanistan

73 länder sänder representanter till konferensen i Haag om Afghanistan. Bland deltagarna märks bland annat Karzai, Afghanistans president, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och USA:s utrikesminister Hillary Clinton.  


I dagens Wall Street Journal kan du läsa mer om den amerikanska strategin inför toppmötet.


Säkerhetsarrangemangen inför mötet är enorma och bland annat har dussintals av de 1 500 som ska arbeta på konferenscentret inte klarat registerkontrollen.


Torgny Peterson


Nollränta hos Skatteverket

Den 1 april sänks Skatteverkets så kallade basränta för första gången till 0 procent. Basräntan styr räntesatserna på skattebetalarnas skattekonton. Efter sänkningen kommer intäktsräntan för de som har ett överskott på skattekontot att bli noll. Även underskott på skattekontot kommer att vara räntefritt fram till sista betalningsdagen.

Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. När den genomsnittliga säljräntan, efter avrundning, ändras en procentenhet ändras basräntan lika mycket.

Kostnadsräntan för underskott på skattekontot beräknas efter tre olika nivåer.

Den lägsta kostnadsräntan, som gäller anståndsbelopp och alla underskott upp till 10 000 kronor, blir efter sänkningen 0 procent (samma som basräntan).

Även mellanräntan, för den del av den slutliga skatten som överstiger 30 000 kronor och som inte är betald den 12 februari taxeringsåret, blir 0 procent (125 procent av basräntan).

Den högsta kostnadsräntan på skatt som inte betalats senast på betalningsdagen blir 15 procent (basräntan plus 15 procentenheter).


Sveriges bistånd - högst i världen

Idag publicerar OECD:s biståndskommitté DAC preliminär statistik över samtliga medlemsländers bistånd. Sveriges biståndsvolym som andel av bruttonationalinkomsten (BNI) uppgår 2008 preliminärt till 0,98 procent, vilket är högst i världen.


Sverige överstiger med god marginal målet om en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI. Samtidigt oroas jag över att utvecklingsländerna riskerar drabbas dubbelt av finanskrisen. Då den globala tillväxten kraftigt sjunker och biståndsvolymerna krymper, riskerar många givarländer att inte leverera i enligt med tidigare gjorda åtaganden, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.


Ur statistiken framgår att det endast är Sverige, tillsammans med fyra andra länder, som når upp till och överstiger FN:s mål om en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI.


Statistiken över preliminär biståndsvolym i procent av BNI är för Sverige 0,98 procent, Luxemburg 0,92 procent, Norge 0,88 procent, Danmark 0,82 procent och Holland 0,80 procent. Det genomsnittliga biståndet från länderna i DAC ligger på 0,47 procent av BNI.


Under 2006 och 2007 sjönk den sammanlagda biståndsvolymen för DAC:s medlemsländer. 2008 ökade biståndsvolymen i reala termer med tio procent men fortfarande krävs väsentliga ökningar för att leva upp till de utfästelser som gjorts.


Sverige allokerar en procent av BNI till bistånd. Avvikelser i rapporteringen till OECD DAC beror på skillnader mellan budgetering och rapportering enligt OECD DAC:s riktlinjer.


Invigning av teckenspråksordbok

I morgon invigs ett översättningsverktyg för teckenspråk, Spread the Sign.


Spread the Sign är en webbaserad, visuell teckenspråksordbok som översätter mellan ett tiotal språk.


Se mellan fingrarna med haschrökning!?Artister och narkotika hör som bekant ihop ganska ordentligt. Det finns ett flertal exempel på sådana kopplingar både i Sverige och i andra länder. Att en del artister också uttalar sig om narkotika är inte ovanligt. Somliga vet uppenbarligen en del av egen erfarenhet, andra tycker en del.


Några som tycker är Annecke Øines och Kim-Daniel Sannes som spelar rollerna som Cecilie Hove och Storm Anker-Hansen i Hotel Cæsar - båda utmärkta exempel på att tycka mycket och kunna lite.


Du kan se och lyssna på de båda här.


Torgny Peterson


Polismuseet vill nyansera bilden av ungdomsvåldet

En utställning om ungdomsvåld öppnas på polismuseet den 4 april. Målet är att ge en mer nyanserad bild av våldet.


Stämmer mediernas bild av att ungdomsvåldet ökat? Att viljan hos ungdomar att anmäla och vittna om händelserna minskat? Ligger det någon sanning bakom påståendet att poliser inte utreder fall som rör våld bland unga? Vilken är den sanna bilden av våldet?

Det är några av de frågor som ligger till grund för utställningen "Jag vill ju bara ha respekt". 
 
Tina Landgren har producerat utställningen.

Den kommer förmodligen att väcka fler frågor än den ger svar, men vi hoppas på att ge en mer nyanserad bild av ungdomsvåld. Vi vill förmedla en annan bild än medierösten, som är väldigt tydlig och riskerar att ta över helt, säger hon.


I arbetet med utställningen har det, enligt Tina Landgren, varit viktigt att visa olika perspektiv på våldet och bredda synen på vad ett våldsbrott kan vara. Bilden av våldet granskas ur många olika vinklar: akutsjukhusens, polisens och Brottsförebyggande rådets syn på saken finns representerad, men framförallt ungdomarnas egna perspektiv. Utställningen består till stor del av insamlade berättelser där ungdomar själva berättar om sådant de varit med om, som offer, gärningsman, vittne eller kanske anhörig.


Jag tror att många av berättelserna kommer fånga besökarna. Jag blir i alla fall väldigt berörd av dem och jag hoppas att andra kommer att bli det också. Man kommer nära en situation och förstår vilka följder en enstaka händelse kan få.


Utställningen lägger fokus på dagens ungdomsvåld, men använder sig också av historiska händelser för att jämföra. Den innehåller också filmatiseringar av två autentiska fall. Det ena handlar om våldtäkt, det andra om mobbning.


Två gymnasieklasser har varit med i arbetet att ta fram utställningen. De fick i uppgift att svara på frågan "Varför slår man?". Deras svar presenteras i foton och ett radioprogram.


Utställningen riktar sig främst till ungdomar, men även till personer som jobbar med ungdomar, till exempel lärare, poliser och socionomer.


Utställningen "Jag vill ju bara ha respekt" håller på hela sommaren och större delen av hösten.


Till Polismuseets webbplats 


Beslag av 31 kilo heroin i Spanien

Spanska Guardia Civil har beslagtagit 31 kilo heroin och gripit fem personer - tre bulgarer, en turk och en spanjor.


Narkotikan, som gömts i lönnfack i i en av dörrarna och i bilens baksäte, smugglades in i Spanien i en Bulgarien-registrerad lyxbil.


Utredarna tror att heroinet var avsett för en turkisk medborgare i Valencia med kopplingar till en turkisk familj, som ägnar sig åt smuggling av heroin.


Torgny Peterson


Europeiseringen av svensk alkoholdebatt

Tisdagen den 31 mars kl. 15-17 på studenthemmet Tempus i Bromma ( T-bana till Åkeshov) ordnar  

SAN (Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund) ett kostnadsfritt seminarium där alla riksdagspartier diskuterar europeiseringen av svensk alkoholpolitik. Desutom anföranden av Jenny Cisneros, Sorad, och Peter Moilanen, IOGT-NTO.


Alla är välkomna även utan anmälan.


Trakasserier och hot används för att påverka medier

Mer än 100 journalister utsätts årligen för hot eller trakasserier från personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller politisk extremism. Motiven är många gånger att påverka journalisterna i deras yrkesutövning. Det visar en ny studie från Säkerhetspolisen.


Som journalist är det inte riskfyllt att bevaka organiserad brottslighet och politisk extremism i sig. Det avgörande är vad och hur man rapporterar. Det kan till exempel vara riskfyllt om rapporteringen innehåller information som tidigare var okänd för rättsväsendet eller om det går emot den bild en grupp vill upprätthålla.

Att representanter för medier utsätts för påtryckningar som syftar till att påverka deras yrkesutövning är inget som kan accepteras i ett demokratiskt samhälle, säger Malena Carlstedt, analytiker på Säkerhetspolisens författningsskyddsenhet.

Kriminaljournalister särskilt utsatta
Säkerhetspolisens studie visar att nästan 15 procent av journalisterna under de senaste två åren har utsatts för hot eller trakasserier, och i enstaka fall även våld. Oftast är det enskilda hotutövare som står bakom, men 4 procent anger att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller politisk extremism ligger bakom. Journalister som bevakar kriminalfrågor är särskilt utsatta. Av dem anger 25 procent att de har utsatts för påtryckningar av sådant slag under de senaste två åren, varav 10 procent från den organiserade brottsligheten eller politiska extremister.

Hot från personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller politisk extremism upplevs mer ofta som skrämmande. 35 procent av de hotade anger det medan motsvarande siffra för dem som utsatts för enskilda hotutövare är runt 20 procent. Sammanlagt 70 procent av de utsatta journalisterna bedömer att hoten och trakasserierna syftat till att påverka deras yrkesutövning, vilket dessutom bedöms vanligare när den organiserade brottsligheten eller politiska extremister ligger bakom.

Hot påverkar arbetet
Journalister påverkas av hot, och ju mer skrämmande ett hot upplevs desto mer påverkad blir journalisten. Nästan var tredje som utsatts för hot eller trakasserier har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut i sitt arbete. Ungefär var sjätte säger sig ha blivit så påverkade att de undvikit ett arbetsområde eller en arbetsuppgift. Om hoten påverkar journalistiken är dock svårare att säga.

Ungefär 80 procent av de händelser som uppmärksammats i studien har inte anmälts till polisen. Anledningen till det är att journalisterna antingen bedömt händelsen som bagatellartad eller att de bedömt att polisen inte kan göra något. En femtedel av de drabbade journalisterna anger också att de fick litet eller inget stöd från sin arbetsgivare.

Om undersökningen
Det var under 2008 som Säkerhetspolisen genomförde en omfattande enkätundersökning i samarbete med Journalistförbundet. Resultaten från enkätundersökningen har kompletterats med cirka 80 intervjuer med journalister och personer i mediebranschen samt studier av polisanmälda brott och underrättelseinformation.

Du kan läsa hel rapporten, Otillåten påverkan mot medier, här.


Lagförslag om legalisering av marijuana i Kalifornien behandlas inte i årHar precis fått information från Kalifornien om att den lagstiftande församlingen där inte kommer att behandla det lagförslaget om legalisering av marijuana i år. Lagförslaget, AB 390, syftar till att legalisera innehav, försäljning och odling av marijuana och skapa ett system för reglering.


Läs också:

Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter!


Torgny Peterson


Ny studie om sambandet mellan cannabis och psykoserEn spansk studie har analyserat kopplingen mellan användning av cannabis och utveckling av psykoser. Av de 92 patienter som deltog i studien och som haft psykoser var 66 användare av cannabis.


Du kan läsa mer om studien här.


Torgny Peterson


Legalizing marijuana - a laughing matterLegaliseringsförespråkarna är upprörda över att president Barack Obama bara ägnade knappa minuten åt att konstatera att legalisering av marijuana inte skulle förbättra ekonomin.


Inte helt oväntat resulterade frågeställningen om legalisering av marijuana som ett sätt att få ordning på ekonomin rejäla skrattsalvor från publiken.


Det vore ännu bättre om folk upprördes över det faktum att man överhuvudtaget föreslår legalisering av narkotika.Läs också:

Remarks by the President at "Open for Questions" Town Hall

Torgny Peterson


Storskojaren Bernard Madoff riskerar 150 års fängelse

Storskojaren Bernard Madoff som svindlat folk på miljarder dollar riskerar att dömas till 150 års fängelse om han döms för alla brott som han erkänt sig skyldig till.


Enligt åtalet har Madoff gjort sig skyldig till följande brott:

Securities fraud. Maximum penalty: 20 years in prison; fine of the greatest of $5 million or twice the gross gain or loss from the offense; restitution.


Investment adviser fraud. Maximum penalty: Five years in prison, fine and restitution.


Mail fraud. Maximum penalty: 20 years in prison, fine and restitution.


Wire fraud. Maximum penalty: 20 years in prison, fine and restitution.


International money laundering, related to transfer of funds between New York-based brokerage operation and London trading desk. Maximum penalty: 20 years in prison, fine and restitution.


International money laundering. Maximum penalty: 20 years in prison, fine and restitution.


Money laundering. Maximum penalty: 10 years in prison, fine and restitution.


False statements. Maximum penalty: Five years in prison, fine and restitution.


Perjury. Maximum penalty: Five years in prison, fine and restitution.


Making a false filing with the Securities and Exchange Commission. Maximum Penalty: 20 years in prison, fine and restitution.


Theft from an employee benefit plan, for failing to invest pension fund assets on behalf of about 35 labor union pension plans. Maximum penalty: Five years in prison, fine and restitution.


MADOFFS UPPGÅNG....
 

...OCH FALL

Bara 4 procent känner till att det är val till EU-parlamentet i juniResultatet från en undersökning utförd av Synovate visar att bara 4 procent av holländarna känner till att det är val till EU-parlamentet i juni. Knappast någon kunde heller namnge en enda politiker som var aktuell i sammanhanget.


Det finns förmodligen fog att anta att resultatet skulle bli detsamma om svenskar tillfrågades.


Torgny Peterson


Marijuana - ett stort problemI den senaste 2007 Treatment Episode Data Sets (TEDS), rapporterar amerikanska SAMHSA att 288.000 personer fick behandling för marijuanarelaterade problem under det året, vilket utgör 15,8 procent av alla drogrelaterade behandlingstillfällen det året.


Antalet i behov av behandling visar klart och tydligt att insatserna mot tillgång och efterfrågan på marijuana i USA behöver intensifieras.


För att vi inte ska få samma problem hos oss är det väsentligt att också här fortsätta och intensifiera arbetet mot den vanligast förekommande illegala drogen - cannabis.


Torgny Peterson


Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) fastställer ändamål, funktioner och ansvarsfördelningen för VIS. Den fastställer också villkoren och förfaranden för utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna för att underlätta prövningen av viseringsansökningar och beslut som fattas i anslutning till dessa.


Läs också:

Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen (Justitiedepartementet Ds 2009:5)


Handel med vissa receptfria läkemedel

I lagrådsremissen föreslås att detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska få bedrivas på andra platser än öppenvårdsapotek. De läkemedel som föreslås få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta vid användningen av läkemedlet samt att det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek.


Receptfria nikotinläkemedel ska, precis som i dag, få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.


Regleringen av handeln föreslås ske i en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Syftet är att ytterligare öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Det föreslås att Läkemedelsverket prövar och beslutar om vilka läkemedel utöver nikotinläkemedel som ska få säljas i enlighet med lagen.


Detaljhandel med läkemedlen ska anmälas till Läkemedelsverket, som föreslås ha tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen. Kommunerna ska ha ett kontrollansvar. Avgifter ska betalas till Läkemedelsverket och kommunerna ska ha rätt att ta ut avgifter.


Det föreslås vidare att näringsidkarna ska utöva s.k. egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten, bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål, i försäljningslokalen tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt samt lämna statistikuppgifter till Apotekens Service AB. Näringsidkaren ska också upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.


Med undantag för detaljhandel med nikotinläkemedel, ska handel inte få bedrivas i serveringsutrymme där serveringstillstånd gäller. Läkemedel som omfattas av lagen ska inte få säljas till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar.


Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2009.


Dessutom behandlas frågor om apoteksombud, särskilda egenvårdsbutiker och utbyteslistor för receptfria läkemedel.


Inte minst småbarnsföräldrar vet hur frustrerande det kan vara när apoteket har stängt och barnen har feber eller snuva. Jag är stolt och glad över att i dag kunna presentera ett förslag som innebär att det redan till hösten blir möjligt att köpa de vanligaste receptfria medicinerna i exempelvis den lokala matbutiken,
säger socialminister Göran Hägglund. Den här reformen möter ett behov och underlättar människors vardag. Men läkemedel är potentiellt farliga produkter och det är oerhört viktigt att handeln sker med kundens säkerheten i centrum. Därför föreslår vi bland annat en åldersgräns på 18 år samt att produkterna förvaras utom räckhåll för allmänheten eller under direkt uppsikt av personalen.


Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Det är väl känt att övergången mellan institution och frihet är en kritisk tidpunkt då risken för återfall är stor. Målsättningen med verkställigheten av sluten ungdomsvård måste vara att tiden på institutionen används för att motivera den unge att förändra sin kriminella livsstil. Under verkställigheten ska fokus läggas på att planera och förbereda tiden efter straffet. Insatser som påbörjas under tiden på institutionen måste enligt all forskning och erfarenhet följas av insatser efter frigivningen för att minska risken för återfall i brott. Trots detta är det långt ifrån alla som har verkställt sluten ungdomsvård som blir föremål för kvalificerade insatser från samhällets sida efter avslutad verkställighet.


I denna promemoria (Ds 2009:9) föreslås åtgärder som syftar till att fler kvalificerade insatser ska inledas under verkställighetstiden. För att förbättra utslussarbetet föreslås att arbetet inför frigivningen från sluten ungdomsvård ska intensifieras och struktureras. Under den sista tiden av verkställigheten ska den dömdes behov av att vistas utanför ungdomshemmet särskilt beaktas.


Det föreslås vidare att SiS ansvar för verkställigheten tydliggörs samt att SiS får möjlighet att med elektroniska hjälpmedel kontrollera villkor om att den unge ska befinna sig i bostaden vid särskilt angivna tider. SiS föreslås också få möjlighet att göra drogkontroller genom att använda nya provtagningsmetoder. De nya provtagningsmetoderna som föreslås ska få användas är svett-, saliv- och hårprov.


Slutligen behandlar promemorian frågan om gallring av uppgifter i belastningsregistret beträffande personer som begått brott före 18 års ålder. I promemorian föreslås att reglerna om gallring ur belastningsregistret ändras för personer som är under 18 år vid tidpunkten för brottet och som dömts till skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomstjänst, ungdomsvård eller förklarats fri från påföljd enligt 30 kap. 6 § brottsbalken. Förslaget innebär att en gallringsfrist på fem år införs för denna grupp av lagöverträdare. Även i denna del syftar förslagen till att förbättra förutsättningarna för den unges återanpassning till ett laglydigt liv.


Visste du att...?Visste du att polisen i West Midlands förra året upptäckte 672 cannabisfabriker i distriktet och att detta till stor del skedde med hjälp av en vaksam allmänhet och alerta hyresvärdar.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar

Fastighetsägare och andra: Tips för att upptäcka knarkfabrikanter


Torgny Peterson


Visste du att...?Visste du att polisen i West Yorkshire i England 2008 upptäckte mer än 500 cannabisodlingar och att 60 000 cannabisplantor togs i beslag och förstördes?


Samordnaren av polisens arbete mot cannabisodlingarna i området, Bryan Dent, konstaterar i ett uttalande till lokala media att vi vill göra West Yorkshire till ett fientligt område för de organiserade, kriminella grupper som vill komma till oss och odla sin cannabis...vi är angelägna om att ta så mycket pengar som möjligt från dom och förhindra dom att orsaka skada.


Under 2007 och 2008 utförde Bradford DistrictDrug Team 749 husrannsakningar och 729 razzior.


Läs också:

West Yorkshire Police welcomes the reclassification of cannabis


Torgny Peterson


Visste du att...?Visste du att polisen i Skottland sedan 2007 beslagtagit omkring 90 000 cannabisplantor till ett värde av närmare 330 miljoner kronor och att majoriteten av de 158 gripna var kineser och vietnameser?


Torgny Peterson


Kaliforniens regler om marijuana för så kallat "medicinskt" brukMånga har hört av sig och undrat vad som egentligen gäller beträffande så kallad "medicinsk" marijuana i Kalifornien.


Det dokument som reglerar hanteringen är dokumentet Guidelines for the security and non-diversion of marijuana grown for medical use (augusti 2008), utgivet av Justitiedepartementet I Kalifornien.


Du kan läsa dokumentet här.


Läs också:

Vad har Barack Obama egentligen sagt om marijuana?

No law allows sham pot sales


Torgny Peterson


George Soros får böta 17,8 miljoner för brott mot ungersk lagstiftning

Ungerns finansiella kontrollorgan PSZAF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) har utfärdat böter till George Soros på 17,8 miljoner kronor för brott mot ungersk lagstiftning vid handel med OTP- aktier. OTP är Ungerns största bank.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Amerikanarna motsätter sig legalisering av marijuana


CBS

Enligt en undersökning utförd av CBS motsätter sig amerikanarna legalisering av marijuana och också en sänkning av åldersgränsen för alkohol.


58 procent säger att marijuana ska vara illegalt, också efter att de fått information om idén om en beskattning av försäljningen. 31 procent anser att marijuana ska vara legal, medan 7 procent säger att marijuana ska vara legal om den beskattas och pengarna går till projekt.


Du kan läsa mer om opinionsundersökningen här.


Torgny Peterson


Ny webbplats om drogtestning

Amerikanska utbildningsdepartementets institut för drogtestning av elever (SDTI) har öppnat en ny webbplats, som fungerar som en clearingcentral för program för drogtestning av elever.


SDTI startade 2008 och ger vägledning och råd till elever, professionella utbildare, forskare, tränare, hälsovårdspersonal och tjänstemän av olika slag.


Målet med den nya webbplatsen är att kunna besvara alla sorters frågor kring drogtestning av elever.


Du hittar den nya hemsidan här.


En liknande, heltäckande sida borde vara aktuell för Sverige också trots motstånd, eller kanske snarare på grund av motståndet mot drogtester, från Skolverket.


Läs också:

Drogtester I skolan - varför och hur?


Torgny Peterson


ESPAD 2007 - Svenska elever använder mindre cannabis än andra i Europa

En jämförelse mellan 16-åriga elevers drogvanor i 35 europeiska länder visar att svenska elever


röker mindre än genomsnittet

  

dricker alkohol förhållandevis sällan

  

dricker relativt mycket när de dricker

  

är berusade mindre ofta än genomsnittet

  

ligger långt ner på listan när det gäller narkotikaerfarenhet

  


Resultaten är hämtade från ESPAD-projektets fjärde datainsamling som genomfördes våren 2007.


The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs hade 2007 35 deltagande länder och 105 000 medverkande elever, vilket gör det till världens största undersökning om skolelevers drogvanor. Tidigare undersökningar gjordes 1995, 1999 och 2003.

  

Rökning

Sedan 1999 har det blivit färre ESPAD-elever som röker och detta gäller även i Sverige. Andelen svenska elever som rökt de senaste 30 dagarna ligger under ESPAD-genomsnittet (21 respektive 29%).

  

Alkohol

Andelen europeiska elever som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har varit relativt oförändrad under hela undersökningsperioden. Bland svenska elever har den dock sjunkit, från 82% 1999 till71% 2007.


Svenska elever dricker förhållandevis sällan jämfört med elever i andra länder, men när de gör det dricker de större kvantiteter. Genomsnittskvantiteten i Sverige vid senaste dryckestillfället var 5,2 cl 100% alkohol (motsvarande ca 2 burkar starköl) jämfört med snittet på 4,2 cl.


Däremot ligger de svenska eleverna under genomsnittet såväl när det gäller berusningsfrekvens som intensivkonsumtion (att vid samma tillfälle dricka alkohol motsvarande ungefär en helflaska vin).


En av de mer betydande förändringarna sedan 1995 är att intensivkonsumtionen ökat i ett stort antal länder (dock inte i Sverige). Detta gäller i första hand flickor mellan de båda senaste undersökningarna.


Narkotika

Cannabis är det absolut vanligaste preparatet i alla länder, med ett genomsnitt på 19%. Därefter följer ecstasy, amfetamin och kokain med 3% vardera.


Erfarenheten av cannabis varierar betydligt mellan länderna. 2007 hade nästan hälften av eleverna i Tjeckien (45%) använt cannabis någon gång medan detta bara gällde 3% i Armenien.


Andelen elever i ESPAD-länderna som prövat cannabis ökade från 1995 (12%) till 2003 (20%). Därefter har värdena stabiliserats eller minskat i flertalet länder och genomsnittet uppgick 2007 till 17%.


Andelen svenska elever som använt cannabis har varit relativt oförändrad under hela perioden och 2007 gällde detta 7%, vilket ger Sverige en sjundeplats från botten.

  

Övriga preparat

För en del andra substanser är de svenska värdena i stort sett desamma som genomsnittet. Detta gäller bland annat erfarenhet av sniffning (9%), att ha använt sömn- eller lugnande medel utan läka-res ordination (7%) och att ha blandat alkohol och tabletter för att uppnå berusning (7%).


Du kan läsa en sammanfattning (på engelska) av The 2007 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 35 European Countries här.


Du kan läsa hela rapporten här.


Du kan se en PowerPoint-presentation från dagens presskonferens här.


Ställ frågor till Barack ObamaBarack Obama "öppnar upp" för frågor från folket. Frågor och svar kan beskådas här.


Legaliseringsförespråkarna ligger inte på latsidan i det sammanhanget heller. Klicka på knappen "Financial Stability" för naiva idéer om hur USA:s ekonomi skulle kunna räddas genom legalisering av marijuana.


Barack Obama besvarade idag frågan om legalisering av marijuana för att "rädda ekonomin" och hans svar var klart och tydligt - nämligen NEJ!


Torgny Peterson


15 000 bongar tagna i beslagIsraelisk polis har tagit 15 000 bongar i beslag efter en razzia i Haifa i norra Israel. Den 60-årige ägaren har gripits.


Sedan några veckor tillbaka är knarktillbehör i form av pipor och andra tillbehör förbjudna i Israel.

Torgny Peterson


DEA fortsätter razzior mot marijuanaklubbarnaAmerikanska DEA har inte upphört med razzior mot marijuanaklubbar om nu någon tror det. Igår kväll genomfördes en razzia mot Emmalyn's California Cannabis Clinic i San Francisco.


Var det månne svårt sjuka "patienter" som skanderade "Our medicine is marijuana..listen to Obama" utanför Emmalyn´s när DEA genomförde razzian.


Döm själv. Du kan se när razzian genomfördes och "medicinen" togs i beslag.Torgny Peterson


Marijuana bullshitHar man inte problem kan man ju alltid arrangera sådana, vilket är vad som pågår i Kanada just nu. De som röker marijuana för sina medicinska besvär riskerar nu att få problem eftersom myndigheterna som bäst håller på att se över reglerna för var dessa så kallade "patienter" ska få röka sin marijuana.


Efter ett antal klagomål från personer som inte gillar att man tänder på medicinen var som helst, klurar nu den federala regeringen på hur regelverket ska se ut.


Sedan 2001 är det tillåtet att använda så kalla "medicinsk" marijuana i Kanada, ett jippo som inte har något med medicin att göra överhuvudtaget, men som för närvarande utnyttjas av omkring 2 800 kanadensare.


De som förespråkar den här sortens kvasimedicinering är av naturliga skäl oroliga att dom inte ska få röka på var som helst om dom skulle drabbas av ett plötsligt utbrott av sin sjukdom och vill nu att samma regler ska gälla för "medicinering" med marijuana som för de som medicinerar med vanliga cigaretter.


Jag återkommer så snart den kanadensiska regeringen utrett frågan och presenterat regelverket.


Torgny Peterson


Den finansiella krisen är stimulerande, säger George $oro$


George $oro$

En av de finansiella förkämparna för legalisering av narkotika njuter av den finansiella krisen. I´m having a very good crisis, säger $oro$ till Daily Mail.


Dom svenska bonusgubbarna bleknar vid en jämförelse.


P.S. I sin bok Soros on Soros säger finansmannen och den självutnämnde filosofen George Soros, Jag ska tala om för er vad jag skulle göra om jag finge bestämma. Jag skulle etablera ett strikt kontrollerat distributionsnätverk genom vilket jag skulle göra de flesta droger, utom de mest farliga - som t ex crack - legala. D.S.


Läs också:

Konsten att göra pengar på spekulationer


Torgny Peterson


Sverige del av senaste mötet om Ramkonventionen om Tobakskontroll

Nu har Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat de beslut som fattades vid den tredje överläggningen (COP3) av WHO:s Ramkonvention om tobakskontroll, i november 2008 i Durban, Sydafrika, meddelar Folkhälsoinstitutet.


Delegaterna, som kom från mer än 130 olika länder som alla ratificerat konventionen, diskuterade och godkände under mötet rekommendationer och riktlinjer för tre av artiklarna i konventionen. Syftet är att gemensamt arbeta fram riktlinjer eller bindande protokoll för artiklarna som ingår i Ramkonventionen. Sverige har bland annat en ledande roll i arbetet för artikel 12 som handlar om utbildning, information och allmänupplysning som beräknas vara klar till nästa överläggningsmöte.
 
Vid mötet i november 2008 enades parterna, där ibland Sverige, bland annat om de artiklar som berör 1) regler som ska hålla tobaksindustrin utanför inblandning i folkhälsoarbetet, 2) hur tobaksförpackningar bör vara utformade och 3) hur kampen mot tobakssmuggling ska drivas. Dessa är alla viktiga bitar i ett tobaksförebyggande arbetet och intressanta ur ett svenskt perspektiv.
 
Snart kommer Statens folkhälsoinstitut att publicera en rapport om hur Ramkonventionen om Tobakskontroll kan omsättas till handling på lokal och regional nivå i Sverige. En rapport som förhoppningsvis dels ska göra konventionen mer känd i Sverige och dels att konventionen blir implementerad i till exempel svenska kommuner. Om detta sker blir det ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå de svenska fyra etappmålen för det tobaksförebyggande arbetet innan 2014 års utgång. Mål som vi idag har långt kvar till att uppnå.


Carl Gustav Fernlund blir president i Kammarrätten i Göteborg

Regeringen har idag utnämnt regeringsrådet Carl Gustav Fernlund till president i Kammarrätten i Göteborg.


Carl Gustav Fernlund förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Göteborg 1984. Han var föredragande i Konstitutionsutskottet 1983-1985. Han var därefter rättssakkunnig i Finansdepartementet till 1990 då han utnämndes till departementsråd i samma departement. Under åren 1995-1996 var han ställföreträdande chef för Skatteavdelningen i Finansdepartementet. Carl Gustav Fernlund var 1998-1999 ekonomiskt råd med placering i Bryssel. Mellan 2000 och 2005 var han finansråd och chef för Skatte- och tullavdelningen i Finansdepartementet. Sedan 2005 är Carl Gustav Fernlund regeringsråd.


Carl Gustav Fernlund har varit sakkunnig i ett flertal utredningar på skatteområdet och är särskild utredare i Skatteförfarandeutredningen sedan 2005. Han är medlem i Consultative Council of European Judges (CCJE) och skiljeman enligt EU:s skiljemannakonvention om undanröjande av dubbelbeskattning.


Carl Gustav Fernlund tillträder den 1 juli 2009.


Jan-Olof Lind vikarierande generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut

Regeringen har idag beslutat att förordna Jan-Olof Lind som vikarierande generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, fr.o.m. den 1 april i år. Förordandet gäller fram till dess att ny generaldirektör utses.


Jan-Olof Lind är idag överdirektör vid samma myndighet.


Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård

En delegation för kunskapsområdet företagshälsovård (Dir. 2009:18) inrättas med uppdrag att övergångsvis upphandla och samordna långa utbildningar, på magister och masterutbildningar, i företagshälsovård.


Delegationen ska även bilda ett forum för att stödja utvecklingen inom området företagshälsovård och organisera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och företagshälsovårdsbranschen för att utveckla en kvalitetsdiskussion som blir vägledande för kunskapsområdet företagshälsovård.


Delegationen ska även verka för ökad forskning inom området. Delegationens arbete ska avslutas senast under december 2011.


Konsten att göra pengar på spekulationer

Inte alla verkar vara drabbade av den finansiella krisen.

Nedan hittar du en rankinglista över de högst betalda personer som tjänat grova pengar på att spekulera friskt.


Totalt tjänade de 25 ledande spekulanterna 11,6 miljarder dollar 2008.


De hedgefonddirektörer som tjänade mest är följande:


Person                               Företag                             

1  James Simons              Renaissance Technologies Corp.          $2.5 billion

2  John Paulson                Paulson & Co.                                              $2.0 billion

3  John Arnold                  Centaurus Energy                                         $1.5 billion

4  George Soros               Soros Fund Management                           $1.1 billion

5  Raymond Dalio             Bridgewater Associates Inc.                     $780 million

6  Bruce Kovner               Caxton Associates LLC                               $640 million

7  David Shaw                  D.E. Shaw & Co.                                           $275 million

8  Stanley Druckenmiller Duquesne Capital Management LLC     $260 million

9= David Harding             Winton Capital Management LLC            $250 million

9= Alan Howard               Brevan Howard Asset Management LLP $250 million

9= John Taylor Jr.            FX Concepts Inc.                                           $250 million

------------------------------------------------------------------------

Källa: Institutional Investor      http://www.institutionalinvestor.com


hedgefond, värdepappersfond som inte bara investerar i värdepapper som antas stiga i värde utan också gör blankningsaffärer, dvs. säljer lånade aktier för att tjäna på kursfall. En hedgefond kan genom att kombinera aktieköp med blankningsaffärer och olika derivatinstrument vara mindre beroende av den allmänna marknadsutvecklingen än vanliga aktiefonder. Det finns dock exempel på hedgefonder som har haft en placeringspolitik som inneburit betydligt högre risker än vanliga fonder. (Källa: Nationalencyklopedin)


Torgny Peterson


38 000 läkare säger nej till sponsoring från läkemedelsföretag

The American Psychiatric Association, som representerar 38 000 läkare, meddelar idag att man kommer att upphöra med medicinska utbildningsseminarier och måltider som sponsras av läkemedelsföretag.


Torgny Peterson


Fransman togs med 24 kilo cannabis på Dublins flygplatsIrländska myndigheter har beslagtagit 24 kg cannabis och gripit en 46-årig fransman som anlände med narkotikan med ett flyg från Johannesburg.


Hittills den här månaden har droger till ett värde av 11 miljoner kronor beslagtagits på Dublins flygplats.


Torgny Peterson


545 000 kronor till polisinformatör för psykiskt lidande

Holländska staten har av en domstol i Haag beordrats att betala ut motsvarande 545 000 kronor (€50 000) till en polisinformatör som kompensation för det psykiska lidande han lidit av till följd av medverkan i hemliga operationer.


Informatören ifråga har begärt ersättning eftersom staten inte behandlat honom ordentligt när den operation han var inblandad i, den sk IRT (Interregionaal Recherche Team) -skandalen, avslutades och inte heller erbjudit någon eftervård för hans psykiatriska problem.


Torgny Peterson


Holländarna mest negativa till rökförbud


Enligt en rapport från Eu-kommissionen är holländarna de som är mest negativa till rökförbudet på bare och kaféer. Omkring 52 procent är negativa till totalförbudet mot rökning.


Sverige och Italien är de två länder som ställer sig mest positiva till rökförbudet medan Tjeckien, Österrike och  är mest negativa.


Du kan läsa hela rapporten, Survey on Tobacco-Analytical report , här.


Torgny Peterson


2 tonåringar dog av överdos av ecstasy (uppdaterad 22.10)

Två av de fyra tonårsflickor som fördes till sjukhus i Edmonton (Kanada), under veckoslutet efter misstanke om överdosering av ecstasy, har nu avlidit.


15-åriga Trinity Dawn Bird avled på sjukhuset natten till idag. Leah  House avled under dagen idag.


Beträffande de övriga två flickorna har en fått lämna sjukhuset och en annan är på bättringsvägen.


Torgny Peterson


FBI:s prioriteringar


Robert S. Mueller III

I ett tal inför senatens justitieutskott redovisade chefen för FBI, Robert S. Mueller, organisationens prioriteringar, de huvudsakliga förändringar som gjorts av organisationen och de utmaningar FBI står inför.


Du kan läsa Muellers anförande här.


Torgny Peterson


Bättre föräldramöten med mer diskussion och mindre information

Mer diskussion och mindre information. Så sammanfattar lärare och föräldrar sin syn på hur dagens föräldramöten i skolan kan utvecklas. Både lärare och föräldrar vill se mer diskussion om föräldraskap och mindre ren informationsöverföring.


På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har en grupp forskare i Uppsala undersökt föräldrars och lärares syn på kommunikationen mellan skolan och barnens hem i fokusgruppintervjuer. Uppdraget är en del i underlagsrapporten Föräldrastöd - vad, när och hur? som Statens folkhälsoinstitut lämnat till regeringens särskilda utredare av föräldrastöd.


Föräldramöten är ett ämne som diskuterats livligt bland de intervjuade lärarna och föräldrarna. Envägskommunikation, information som kan ges på annat sätt och vuxna som skruvar på sig i barnens bänkar kännetecknar många traditionella föräldramötena, menar både de intervjuade lärarna och föräldrarna till barn i åldern 7-12 år.


Föräldrarna uttrycker önskemål om föräldramöten som ett tillfälle för utbyte med andra föräldrar och diskussion kring gemensamma regler och förhållningssätt för barnen i klassen, istället för ren överföring av information, säger Birgitta Kerstis, delprojektledare för kapitlet om skolbarnsföräldrars behov i underlagsrapporten.


Jag tror att man ska fundera på vilket syftet är och vad är det för mening ... har man inte något klart syfte så funderar jag på om det inte är bättre att låta bli ett gammalt föräldramöte, enligt tradition, menade en av de intervjuade lärarna.


Några lärare hade positiva erfarenheter av att låta föräldrar diskutera med varandra eller engagera föräldrar som mötesvärd eller sakkunnig på olika områden, berättar Birgitta Kerstis.


Vi vill se om föräldramöten i skolan kan utvecklas till en arena för föräldrastöd. Som en uppföljning av studien tänker vi på några skolor prova en modell där en kort traditionell informationsstund följs av ett seminarium om föräldraskap som inbjuder föräldrarna till diskussion, säger Anna Sarkadi, projektledare för Föräldrastödsprojektet i Uppsala.


Du kan läsa mer om Föräldrastöd och rapporten här.


Nystart för "Nattknappen"

Under tre månader (31 oktober 2008 - 31 januari 2009) fanns "Nattknappen" - en trygghetssatsning i samarbete med polisens volontärer och Maria närpolisområde. Telefonnumret, 08 50 44 66 66, syftade till att vara ett stöd för människor som befann sig utomhus och kände sig otrygga.


Nu på fredag nystartar "Nattknappen" igen. Telefonnumret är detsamma som tidigare och numret är bemannat mellan 23.00 och 03.30 nätter mot lördag och söndag.


Torgny Peterson


Ny nanoteknologisk behandling av missbruk

En ny nanoteknologisk behandling kan snart komma att se dagens ljus som ett resultat av forskning vid University of Bufalo.


Forskare vid universitetets Institute for Lasers, Photonics and Biophotonics och samma universitets medicinska fakultet har utvecklat en nanopartikel som levererar korta RNA-molekyler till hjärnan för att "tysta" eller stänga av en gen som spelar en avgörande roll vid många fall av missbruk.


Du kan läsa om forskningen i Proceedings of the National Academy of Sciences, här eller I Science Daily här.


Torgny Peterson


Fler aktörer kommer att bidra till bättre service

SVD Brännpunkt 25 mars 2009

Göran Hägglund, Socialminister


Fler aktörer kommer att bidra till bättre service

När ambitionerna och idéerna har tagit slut och bristen på egen politik blir påtaglig kan man ju alltid KU-anmäla en minister. Idétorka och brist på visioner är den känsla som Ylva Johansson (SvD 21/3) förmedlar i sitt senaste försök att argumentera mot en reformering av apoteksmarknaden.


Istället för att enbart motarbeta omregleringen skulle socialdemokraterna kunna bidra positivt till att skapa bättre förutsättningar för en god läkemedelsförsörjning i Sverige. Apoteket AB utför visserligen sitt uppdrag bra idag men ett monopol har sina begränsningar och det finns ingenting som inte kan bli bättre.


Apoteket AB har gjort bedömningen att monopolet nått vägs ände. Jag delar den bedömningen.


När man nått vägs ände måste man välja mellan att stå kvar och stampa på samma ställe eller att slå in på en ny väg som leder framåt. Jag väljer det senare istället för att ängsligt blicka bakåt.


Målet med omregleringen är att få fler apotek och bättre öppettider, med bibehållen säkerhet i läkemedelsförsörjningen. Det uppnår man effektivast genom att låta fler aktörer etablera sig på marknaden. Regeringen vill frigöra den kraft som idag är inlåst i monopolet genom att ge enskilda farmaceuter och entreprenörer möjlighet att bli småföretagare och öppna egna apotek.


Eftersom det offentliga står för den största delen av kostnaderna på receptbelagda läkemedel och patienterna enbart för en liten del, så måste priserna på läkemedel vara reglerade. Så är det idag och så kommer det fortsatt att vara. Högkostnadsskyddet förändras inte. Därmed får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en helt central roll som prissättande myndighet på den omreglerade marknaden.


Myndigheten går in i en delvis ny roll. Det faller på regeringen att ta ansvar för att TLV leds av en generaldirektör som säkerställer att rätt kompetens finns på plats, att organisationen är riggad för att klara det nya uppdraget och som kan leda myndigheten på ett effektivt och trovärdigt sätt i den nya situationen. Det ansvaret har vi tagit.


Omregleringen genomförs i dialog med berörda myndigheter, Apoteket AB, potentiella nya aktörer, partihandel och läkemedelsindustri. Regeringen har tagit till sig av förslag, synpunkter och konstruktiv kritik för att, där det har varit möjligt, förbättra förslaget.


Jag har inte stängt dörren för någon som velat bidra och kan med glädje konstatera att de allra flesta sluter upp bakom den modell som vi har valt.


Det är min övertygelse att vi med reformeringen av apoteksmarknaden på ett betydligt bättre sätt kan möta de behov, krav och förväntningar som människor idag och i framtiden ställer på ett modernt apoteksväsende.


Genom att också öppna för möjligheten att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga butiker underlättar vi för dem som behöver exempelvis smärtstillande eller nässprej när apoteket har stängt.


Allt medan oppositionens visioner för att förbättra tillgängligheten och servicen för svenska apotekskunder lyser med sin frånvaro.


Göran Hägglund, socialminister


Utländska pensionsförsäkringar kan bli en riktig skuldfälla

Det gäller att i förväg kontrollera det bolag ordentligt som man ska flytta försäkringen till. Särskilt viktigt är att kontrolluppgiften till Skatteverket hanteras korrekt. Annars kan det bli dyrt för försäkringsinnehavaren.


Försäkringsbolaget du flyttar ifrån måste lämna en kontrolluppgift till Skatteverket senast 14 dagar efter det att flytten har ägt rum. Annars kommer du att få skatta för hela kapitalet multiplicerat med 1,5 som lön, oavsett om du har tillgång till kapitalet eller ej, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket


Bolaget du flyttar till måste lämna ett åtagande till Skatteverket som förbinder det utländska bolaget att skicka in en årlig kontrolluppgift som blir grund för uträkningen av avkastningsskatten. Det nya bolaget ska också skicka in en kopia på pensionsförsäkringsavtalet där det som avtalsvillkor står att bolaget förbinder sig att lämna kontrolluppgifter, säger Kay Kojer.


Dyr miss

Om det utländska bolaget av någon anledning inte skickar in den första kontrolluppgiften kan försäkringstagaren själv skicka in underlag som styrker att försäkringen finns och vilket kapitalbelopp som avkastningsskatten ska beräknas på.


Men om bolaget missar att skicka in kontrolluppgiften även år två - då skattas hela beloppet av med uppräkningsfaktorn 1,5. Då kan det bli riktigt dyrt. Dessutom är ju kanske det mesta av det egna kapitalet bundet i försäkringen, säger Kay Kojer.


Nya regler som gör det möjligt att nyteckna eller flytta sina pensionsförsäkringar till andra länder inom EES-området infördes under 2007 och började tillämpas under förra året.


Den som har en utländsk pensionsförsäkring ska själv betala sin avkastningsskatt på pensionsförsäkringarna. I Sverige är det pensionsförsäkringsbolagen själva som betalar avkastningsskatten för de pensionsförsäkringar som finns här.


Det finns alltså risker med att flytta sin pensionsförsäkring utomlands. På Finansinspektionens hemsida finns en "svart lista" på kända bluffbolag som man ska akta sig för.


Statens skattekrav på det kapital som finns bundet i pensionsförsäkringarna är beräknat till 890 miljarder kronor. Hittills har drygt 14 000 svenskar hunnit nyteckna eller flytta sina pensionsförsäkringar inom EES-länderna, men Skatteverket räknar med en kraftig ökning av den siffran under de närmaste åren.


Besök också Finansinspektionens Varning för företag


Statens folkhälsoinstitut - ny webbplatsStatens folkhälsoinstitutet har en ny webbplats som du hittar här.


Tidningslänkar onsdag 25 mars (senaste*)

PRESSRUM


Intressanta och aktuella länkarRSS

  

NYHETER

Mc-gängen och andra gäng - Tidningslänkar (senaste *)

Malmö Fängelse för Black cobra-utpressning Sydsvenskan *

Umeå Misshandlad minns inte Västerbottens-Kuriren *

Norrköping Ett års fängelse för granatattack Östgöta Correspondenten *

Luleå Fälld för skattebrott Norrländska Socialdemokraten *

Sverige Länsrätten får bakläxa för Hells Angels-ärende Dagens Juridik *

Danmark Bandepakke møder modstand Nordjyske *

Danmark Nye afsløringer i sexsag med sydamerikanske kinder Århus Stiftstidende *


Artikellänkar om mc-gängen och andra gäng - arkiv

(Eftersom olika tidningar sparar länkar olika lång tid kan vissa länkar ha raderats)

Mars 2009  Februari 2009  Januari 2009  
December 2008  November 2008  Oktober 2008  September 2008  Augusti 2008  Juli 2008  
Juni 2008   Maj 2008   April 2008   Mars 2008   Februari 2008   Januari 2008    

November 2007- December 2007

Juni 2007 - Oktober 2007


Inrikes nyheter (senaste *)

Sverige-Europa:

Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime


Helsingborg 54 misstänkta för knarkbrott i krograzzia Kvällsposten *

Malmö Ny satsning på gatulangningsgrupp i Malmö Sydsvenskan *

Kronoberg Helsingborgare häktad i småländsk knarkhärva Helsingborgs Dagblad *

Malmö Stor narkotikahärva avslöjad i Malmö Sydsvenskan *

Borås Stort beslag av GBL utanför Borås Borås Tidning *

Storfors Knark i kuvert till Lundsberg utreds av polisen Värmlands Folkblad *

Oskarshamn Städerska fann dopningsmedel på OKG-färjan Nyheterna Lokaltidningen *

Sverige "Hittar vi knepet kan vi halvera brottsligheten" Dagen *

Sverige Viktigt att sätta barnens behov i centrum Länstidningen Södertälje *

Vellinge Tips hjälper Fältgruppen hjälpa Lokaltidningen *

Sverige Offer för provokation kräver att få resning Dala-Demokraten *

Gävle Ligan hade stora mängder amfetamin Arbetarbladet *

Gävle Knarkliga sprängd Arbetarbladet

Eslöv Haschmissbrukare åtalad Skånskan *

Östersund 20-åring åtalas för knarkbrott Östersunds-Posten *

Östersund Reijo tog chansen - fick ett helt nytt liv Länstidningen *

Göteborg Utpekad mördare släpptes av polisen Metro *

Uppsala Metadon väg bort från prostitution Upsala Nya Tidning *

Relaterat Patterns of deviant career in the history of female methadone clients: an exploratory study

Relaterat To av 15 metadonbarn døde i Bergen  

Sverige Medicinska myter Gefle Dagblad *

Uppsala Släng inte bort kunskaperna Upsala Nya Tidning *

Nacka Polisaspirant bet Skellefteåbo i fingret NVP.se *

Borås Ännu fler gripna för knarkbrott Borås Tidning

Borås 165 personer fast i stor razzia Borås Tidning

Södertälje Knarkrazzia i Västergård Länstidningen Södertälje

Västerås Krogar vill stoppa knarket Vestmanlands Läns Tidning

Västernorrland Unga dricker mer smuggelsprit Örnsköldsviks Allehanda

Falun "Narkotika är vanligt bland ungdomarna" Dala-Demokraten

Falun "Allt förbjudet är spännande" Dala-Demokraten

Vellinge Ungdomarnas osynliga hobby Lokaltidningen

Kronoberg En anhållen i småländsk knarkhärva Dagens Nyheter

Malmö Revolverman gripen Sydsvenskan

Karlskrona Nio månader för brutal misshandel i Lyckeby Sydöstran

  

Utrikes nyheter (senaste *)

Norge Klarer ikke å ta narkobakmenn NRK *

Norge Pågripelse avdekket hasjplantasjer Budstikka.no *

Norge Fjern de narkomane fra byen Aftenposten *

Danmark Hasch på apotek mot våld *

Finland Fördubbling av våldtäkter på färjorna Ålands Radio *

Finland Ny lag medger införsel av trettio snusdosor för eget bruk Vasabladet *

Finland Unga får pengar för att förebygga Vasabladet *

Danmark Kristne motorcyklister besøgte konfirmander Fyens Stiftstidende *

Norge Problematisk psykiatri Adresseavisen *

Norge De fleste slipper straff Aftenposten *

Danmark 27-årig mand død i fængsel DR *

USA Knark i fokus för Clintons resa Svenska Dagbladet *

Iran Tio dog av hembränt i Iran Metro *

Finland Rekordstor knarkhärva nystas upp i rätten YLE

Norge Kriminelt par fikk lange strafer Halden Dagblad

Danmark Alkohol og stoffer flyder på bosteder Politiken

Sverige-EU Sofia Modigh vill förändra alkoholpolitiken i EU NWT

Norge Narkometer skal innførast Samferdselsdepartementet

Norge Pårørende kritisk til heroinudvalgets leder VG Nett

Norge Sv åpner ikke for utdeling av heroin Liberaleren

Finland Över 20 åtalade i knarkrättegång Österbottens Tidning

Norge Bra at elevene bryr seg Dalane Tidende

Spanien Katolsk kampanj mot ny abortlag Svenska Dagbladet

Spanien Fängelse för misshandel på pendeltåg Sydkusten


Naiv cannabisdiskussion i DanmarkDet är väl knappast någon som kan ha undgått att lägga märke till det gängkrig som pågår mellan olika kriminella gäng i Danmark i allmänhet, och i Köpenhamn i synnerhet.


I kölvattnet på detta krig kommer nu ett antal förslag om hur man ska kunna få bukt med "kriget". Ett av de mindre begåvade förslagen, som dessutom visar på total okunnighet om den kriminella gängkulturen, är att hasch borde finnas tillgängligt för försäljning på apotek och att detta skulle bidra till att "kriget" upphörde.


En dansk politiker som också är läkare, Thor Grønlykke, säger till Berlingske Tidende att gör man det receptbelagt  kan läkaren ha kontroll över vem han förskriver det till och han fortsätter, på det viset förhindrar man att unga under 18 år kan köpa det och läkaren kan samtidigt kontrollera att man inte missbrukar det.


Uppenbarligen tror Grønlykke att man genom försäljning på apotek skulle ta över kontrollen över haschmarknaden. Mer än lovligt dumt. Om Grønlykke, och eventuellt andra, för en sekund tror att detta i något enda avseende skulle förhindra de kriminella gängens fortsatta aktiviteter i knarkbranschen så får man hoppas att de som är mer insatta i det som händer i Danmark och på andra håll också för den delen tar ett antal rejäla utbildningssamtal med G.


Danska PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ger inte mycket för G:s idéer. PLO:s ordförande Michael Dupont säger till Berlingske Tidende, jag kan se vänrummen framför mig fredag eftermiddag. Vad tänker dom på inne i rådhuset...Man skulle lika gärna kunna säga att det är vår uppgift att sälja cigaretter och sprit så vi kan säkra att de som har hjärt- och leversjukdomar inte får tag i det.


Torgny Peterson


Lack of visible cannabis rocket scientists a threat to USAs long as snake oil marijuana doctors and their allies are allowed to spread the false impression that smoking crude marijuana has anything to do with medicine, without being refuted, the U.S. will get the drug policy and drug related problems it deserves.


The snake oil doctors and their criminal entourage, i.e. marijuana "clinics", pose a serious threat to the general public in the U.S. as does LEAP, a conglomerate of partly retired, partly disillusioned law enforcement officers.


How come U.S. citizens in several states accepted to be tricked into believing that smoking crude marijuana would come anywhere near what any intelligent citizen elsewhere wouldn't regard as medicine?


It is time to reveal the official hymn of the snake oil doctors, who by singing the following hymn to anybody who cares to listen, try to give you a bad conscience if you refuse to agree with them:


Do you have the audacity

To doubt the snake oil doctor's veracity

Or even to insinuate

That he would prevaricate

If so dear citizen

Your disposition is beyond the snake oil doctor's comprehension.


It is time for serious scientists to enter the stage.


Torgny Peterson


Nya riktlinjer för ersättningar i statliga bolag

Artikel

DN Debatt 24 mars 2009

Maud Olofsson, Näringsminister, vice statsminister

Anders Borg, Finansminister

Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister


Nya riktlinjer för ersättningar i statliga bolag


Sverige har drabbats hårt av den globala finanskrisen. Trots välskötta offentliga finanser samt flera viktiga reformer för att förstärka förutsättningarna för arbete och företagande står vi som ett litet och handelsberoende land mycket sårbara när krisens svallvågor nu slår emot oss. Hela den svenska ekonomin har dragits med i nedgången och särskilt drabbas arbetsmarknaden. Varsel och arbetslöshet hotar många människor och med detta sprider sig en oro över hela landet.


I svåra tider som de Sverige nu står inför är det av yttersta vikt att vårt samhälle hålls samman. Det handlar om att göra rätt prioriteringar i krisen, men minst lika viktigt är de signaler som olika delar av det svenska samhället sänder ut genom sina handlingar.


Många människor kommer att tvingas till svåra uppoffringar under de år vi har framför oss. Om andra samtidigt försöker tillskansa sig vad som i sammanhanget är att betrakta som orimliga fördelar för egen räkning drivs Sverige isär. Därför finns skäl att både agera och mana till ansvarstagande. Staten är med sina 53 bolag Sveriges största företagsägare. Alliansregeringen är tydlig med att det statliga ägandet ska minska, men i de bolag som staten äger tar vi ansvar fullt ut.


Vi menar att det ska ställas särskilt höga krav på statligt ägda bolag. Bolagen ska vara förebilder, oavsett om de verkar på en kommersiell marknad eller i samhällsnyttiga uppdrag. Alliansregeringen har sedan tillträdet 2006 utvecklat styrningen och förvaltningen av de statliga bolagen. Processen för styrelserekrytering har skärpts, vilket gett resultat i ökad jämställdhet, bättre mångfald och konsekvent tillämpning av kompetensprofiler utvecklade för varje företag. Som första regering i världen ställer Sverige numera krav på att alla de statliga ägda bolagen, vid sidan om den ekonomiska rapporteringen, också ska presentera en årlig hållbarhetsredovisning för att tydliggöra bolagens sociala och miljömässigt ansvar. En genomgång av samtliga bolag genomförs. Där prövas samhällsnyttan och skälen för eller emot att staten ska kvarstå som ägare.


Riktlinjer för ersättningar är ett instrument som tydligt uttrycker ägarens grundläggande syn på nivåer och utformning av ersättningar. De utgör ramar och stöd i det arbete som varje styrelse ansvarar för. Det handlar ytterst om att förvalta detta uppdrag så väl som möjligt med skattebetalarnas bästa för ögonen.


Under den tid som följt efter det att regeringen beslutade om nya riktlinjer för ersättningar i statligt ägda bolag i juli 2008 har världen gått in i en djup global finanskris. Den diskussion som följt på denna har bland annat satt fokus på löner och ersättningar till bolagsledningar världen över. Det är välkommet då en inte oväsentlig del av de bakomliggande orsakerna till krisen är en kultur präglad av överdrifter, girighet och ett extremt risktagande bland banker och andra finansinstitut. Denna bonuskultur har bidragit till att driva fram obalanser som fått världsekonomin i gungning och tvingat regeringar att gå in med skattemedel för att tillfälligt ge stöd till olika finansinstitutioner för att förhindra en kollaps i betalningssystemet.


Sverige arbetar nu tillsammans med andra länder inom ramen för olika internationella organ för att ta fram regelverk för ersättningssystem till ledande tjänstemän inom finanssektorn. På EU-toppmötet i förra veckan togs ytterligare steg framåt för att hitta en långsiktigt hållbar reglering av ersättningssystemen i de finansiella företagen. Finansinspektionen i länderna kan komma att få tydlig roller inom ramen för tillsynsansvaret för att säkra stabilitet och långsiktighet och där bonussystemen spelar en viktig roll. Kan dessa samtal framgångsrikt hitta lösningar under våren har vi goda förutsättningar att ta fram ett internationellt regelverk och lagstifta om detta under det svenska ordförandeskapet i EU.


Erfarenheterna från finanskrisen, liksom de frågor som har väckts kring utmanande ersättningar i vissa statliga företag och AP-fonder ger oss skäl att se över riktlinjerna för ersättningar till höga chefer i de statliga bolagen. Regeringens genomgång visar att av totalt 53 statligt ägda bolag är det elva bolag som har rörlig lön till ledande befattningshavare. Av dessa elva bolag har alla utom ett haft maximalt fyra månadslöner i rörlig lön och i praktiken tillämpar de allra festa ett tak på två månadslöner.


Det enda undantaget bland bolagen är Aktiebolaget Svensk Exportkredit, SEK. Det rör sig där om gamla avtal som ingicks under den socialdemokratiska regeringens tid och som inte har omförhandlats när riktlinjerna förnyats. Vidare utbetalades under fjolåret gratifikation till VD i tredje AP-fonden som inte följer andan i regeringens riktlinjer. Den gratifikationen har VD sedermera valt att betala tillbaka. Styrelserna är ansvariga för att följa ägarens riktlinjer, vilket är fallet i samliga bolag utom ett. Ansvar kommer att utkrävas där så inte har skett.


Det får inte finnas någon tvekan om att ledningar för statliga bolag arbetar med svenska folkets bästa för ögonen. Bara det faktum att det finns osäkerhet och frågetecken kring de statliga bolagen skadar förtroendet och förvaltningen. Regeringen har därför beslutat om skärpta riktlinjer för ersättningar inom de statliga bolagen. Vi stänger alla möjligheter till rörlig ersättning och bonus. Alla de högsta cheferna i statligt ägda företag kommer enbart att ha fast ersättning enligt de nya riktlinjerna. Det gäller redan för samtliga VD:ar och ska från och med nu vara regel för samtliga ledande befattningshavare i statliga företag. Annan personal kommer dock även i fortsättningen kunna få rörlig lön i någon form för att styra mot mål som bedöms viktiga för företaget och staten som ägare. Styrelserna kommer uppmanas att omförhandla nu gällande avtal med rörlig lön för att förändringen fullt ut ska slå igenom.


Socialdemokraterna har i riksdagen föreslagit en återgång till de regler som gällde för statliga bonusar under deras regeringstid. En tid då de allra flesta av de nuvarande statliga bonussystemen kom till. Det innebär att Socialdemokraterna vill behålla möjligheten till bonus för ledningarna i de statliga bolagen.


Vi vill att staten ska vara ett föredöme i den diskussion om bonus- och ersättningssystem som nu förs. Medborgarnas bolag ska inte kunna misstänkliggöras. I ljuset av höstens erfarenheter är det regeringens uppdrag att följa, utvärdera och ompröva för att för att värna förtroendet för viktiga verksamheter som exempelvis förvaltningen av pensioner.


Staten har en viktig roll som föredöme bland andra företagsägare och finansförvaltare. Sveriges alla skattebetalare ska kunna ställa höga krav på bra chefer som förvaltar och utvecklar de statligt ägda företagen minst lika bra som andra företag. Vanliga folkpensionärer har rätt till lika bra förvaltare som dem som har råd med en privat pensionsförsäkring i en stor affärsbank. Ersättningarna ska alltid präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens.


Regeringen avser därför att bjuda in andra stora företagsägare i Sverige till en diskussion om rimliga ersättningsnivåer och ersättningsprinciper till både styrelser och ledande befattningshavare.


I tider av svår ekonomisk kris ställs krav på återhållsamhet från alla håll. En kris kan också bidra till att fästa ögonen på förhållanden som vi vant oss vid att acceptera men som egentligen blivit orimliga. Därför är den debatt som uppstått om chefslöner i allmänhet och bonusar i synnerhet nyttig och kan komma att leda till en nyordning internationellt och för svenskt näringsliv. Det är en utveckling som vi välkomnar.


Regeringens utredare i dialog i Skåne om framtida missbruks- och beroendevården

Torsdag 26 mars har Gerhard Larsson, regeringens särskilde utredare, hearing i Malmö med ett femtiotal företrädare för bland annat vårdgivare (sjukvården och socialtjänsten), kriminalvård och brukarorganisationer som är verksamma i Skåne, Blekinge och Halland.


Utredaren har regeringens uppdrag att göra en samlad översyn över hela den svenska missbruks- och beroendevården (alkohol, narkotika, läkemedel, dopning).  Det innebär såväl innehåll i behandling - exempelvis avgiftning, läkemedelsassisterad behandling, öppenvård-särskilda behandlingshem i framtiden - som vem som ska ansvara för vad. Är det ansvar även i framtiden för sjukvården och/eller socialtjänsten? Tvång eller inte tvång i behandling? Vad skall polisen göra med berusade? En särskild fråga blir hur dagens fem olika lagar som reglerar området ska utformas, antingen var för sig eller samlas i en helt egen lag. Målgruppen missbrukare/riskbrukare är bortåt 500 000 personer.


Under sin Skåneresa gör Gerhard Larsson också studiebesök ute i olika verksamheter. Onsdag eftermiddag besöker han Nämndemansgården i Blentarp. Under torsdag förmiddag studerar han verksamheten vid Beroendecentrum i Malmö.


Läs också:

Gerhard Larsson blir utredare av missbruks- och beroendevården


Haag - belägrad stad

Nästa vecka äger toppmötet om Afghanistan rum i Haag i Nederländerna.


Ett enormt säkerhetspådrag ska skydda deltagarna i de delegationer från 70-talet länder, inklusive Iran, Kina och Pakistan, som deltar i konferensen. Mer än 1 000 journalister förväntas också bevaka konferensen.


Torgny Peterson


Amerikanska justitiedepartementet aviserar kraftfulla insatser för att bekämpa mexikanska knarkkarteller

I över 25 år har amerikanska rättsvårdande myndigheter insett att det bästa sättet att bekämpa de mest sofistikerade och mäktiga kriminella organisationerna är genom underrättelsebaserade undersökningar, säger USA:s biträdande justitieminister David Ogden. Justitiedepartementets strategi mot de mexikanska knarkkartellerna är att bemöta dom som kriminella organisationer. På samma sätt som vi har funnit med andra organisationer så kan man försvaga deras grepp om de enorma organisationer som de använder för att genomföra sina kriminella aktiviteter genom att ta deras pengar och fängslar deras ledare. Justitiedepartementet åtar sig att använda alla tillgängliga resurser för att bekämpa de mexikanska kartellerna och hjälpa våra mexikanska kollegor i deras modiga ansträngningar att ta sig an dessa kriminella organisationer.


För ändamålet har USA idag beslutat att i år avsätta 700 miljoner dollar för att genomföra åtagandet.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Häftig ordväxling mellan Kosovo och Serbien i FN:s säkerhetsrådUnder en debatt i FN:s säkerhetsråd idag med anledning av en rapport om Kosovo kom det till häftig ordväxling mellan Kosovo och Serbien.


Kosovos utrikesminister, Skender Hyseni, sa att situationen i norra Kosovo utgör en fråga av yttersta angelägenhet. Laglöshet med tydligt stöd från ledarskapet i Belgrad har gjort den här delen av Kosovo till en fristad för alla sorts kriminell och illegal ekonomisk aktivitet.


Serbiens president Boris Tadic var inte sen med att kontra att Serbien, tillsammans med ett antal medlemsstater i EU står inför enorma problem till följd av den etnisk-albanska maffian i Kosovo, som specialiserar sig på smuggling av narkotika, människor och vapen, rapporterar Reuters.


Du kan läsa rapporten om Kosovo, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, här.


Torgny Peterson


Snortrör delas ut till hugade spekulanter

I grevskapet Kent i England delar man sedan sex månader tillbaka på sex ställen ut gratis snortrör till kokainister som ett led i att förhindra spridning av hepatit C. Ett nytt exempel av påstådd harm reduction, initierat av The Kent Drug and Alcohol Action team.


Rören levereras med käcka tillrop som Evidence suggests that the sharing of cocaine straws is a factor in the transmission of Hepatitis C eller Reduce your chances of catching Hep C by using one of these single use notes instead of a bank note.


Inte någonstans uppmanas kokainisterna att upphöra med missbruket. För övrigt kan nog en del skattebetalare, som står för kalaset, tycka att har man råd att snorta kokain kanske man har råd att köpa snortrör.


God bless England!


Torgny Peterson


Fingeravtryck i passI propositionen (Prop.2008/09:132) föreslås ändringar i reglerna för svenska pass.


I syfte att ytterligare höja säkerheten i pass föreslås att svenska pass ska förses med så kallade biometriska uppgifter i form av fingeravtryck. Fingeravtrycken ska lagras i passet.


Enligt förslagen ska personer som söker pass låta passmyndigheten ta fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck för barn under tolv år och för personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck.


Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas också, när det gäller särskilt pass, att meddela föreskrifter om undantag från både skyldigheten att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format och skyldigheten att lämna fingeravtryck.


Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut och får inte lagras och sökas med hjälp av automatiserad behandling.


Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2009.


Ny forskning om cannabisDu kan ta del av ny forskning om cannabis, Severe Vomiting Sickness With Chronic Cannabis Abuse, här.


Detaljerad information finns i World J Gastroenterol 2009; 15(10): 1264-1266, Cannabinoid hyperemesis syndrome: Clinical diagnosis of an underrecognised manifestation of chronic cannabis abuse, som du kan läsa här.


Läs också:

Heavy hit: cannabis syndrome alert


Torgny Peterson


Kriminalvårdspersonal ska sökas av narkotikahundarIrish Independent rapporterar att kriminalvårdspersonal vid landets 14 fängelser ska sökas av narkotikahundar, något som av någon anledning tidigare inte varit aktuellt.


Det borde vara en självklarhet kan man tycka att det borde varit fallet för länge sedan, inte bara i Irland utan också i Sverige och på andra håll. I Sverige vet vi att personal inom kriminavården varit behjälplig vid anskaffande av vapen vid fritagning så det är inte på något sätt uteslutet att personalen kanske "hjälper till" med andra "tjänster" också.


Du kan läsa mer om de nya åtgärderna på Irland här.


Torgny Peterson


Cannabisfabriker på IslandI onsdags gjorde polisen på Island det största beslaget av cannabis hittills i en cannabisfabrik i en industribyggnad i Esjulemar strax utanför Reykjavik. I samband med tillslaget beslagtogs hundratals cannabisplantor i olika växtstadier.


Polisen misstänker att cannabis odlats i lokalerna i byggnaden i flera år, meddelar flera isländska media.


Odlingen av cannabis har ökat kraftigt på Island under senare tid och bara under de senaste månaderna har polisen stängt 20 odlingar och hittills i år beslagtagit mer än 3 000 cannabisplantor, vilket är fler än det sammanlagda antalet beslagtagna plantor under åren 2007 och 2008.


Torgny Peterson


71-årig holländare dömd till 7,5 års fängelse för knarksmuggling till Island

En 71-årig holländsk knarksmugglare som i juni smugglade 190 kilo hasch, 1,5 kilo marijuana och 1,3 kilo kokain från Danmark till Island har på Island dömts till 7,5 års fängelse.


Den 37-årige islänning som låg bakom "importen" dömdes till 9 års fängelse.


Maxstraffet för smuggling av droger till Island är för närvarande 12 år.


Du kan läsa mer i NRC Handelsblad här.


Torgny Peterson


Början på slutet för coffee shops i HollandI ett åtal mot en mega-coffee shop i Terneuzen i Holland med 90-talet anställda driver nu åklagarna ett mål där man hävdar att verksamheten är att likna vid en kriminell organisation, vilket är något helt nytt när det gäller mål där ägare av coffee shops är inblandade.


Det är inte uteslutet att den här processen kan vara början på slutet för den kriminella knarkhantering som coffee shops ägnar sig åt.


Allt fler holländare ställer sig skeptiska till coffee shop-verksamheten och Pieter van Geel, gruppledare för parlamentets största parti, Kristdemokraterna, vill stänga alla coffee shops i landet.


Läs mer om utvecklingen och relaterad information i NRC Handelsblad här.


Läs också:

Coffeeshops in Nederland 2007
Torgny Peterson


Kroppens eget cannabisSe den åttonde föreläsningen från landstingets föreläsningserie Lärande luncher.


Den 17 mars höll Chris Fowler, professor i farmakologi föreläsningen Kroppens eget cannabis.


Du kan lyssna till hela föreläsningen här.


Nu ska vi ta dom

Nederländernas justitieminister Ernst Hirsch Ballin har aviserat ett antal åtgärder för att nå de 50 000 personer som dömts för brott men som aldrig betalat sina böter eller avtjänat sina straff.


Enligt tidningen de Volkskrant idag planerar Ballin att fördubbla antalet tjänstemän som har till uppgift att hitta de personer som dömts till fängelse över 300 dagar och för ändamålet har 500 celler reserverats för den gruppen under de kommande tre åren.


För att effektivisera letandet kommer adresser till de man säker också att sökas via socialtjänsten och skattemyndigheten och böter som inte betalats kommer att dras från eventuella bidrag personen ifråga uppbär.


Ballinn planerar vidare bland annat att publicera namn och bild på landets värsta kriminella.


Torgny Peterson


Nya riktlinjer om öppenhet i USA

USA:s justitieminister Eric Holder har utfärdat nya riktlinjer för tillämpningen av FOIA (Freedom of Information Act) idag.


I de nya riktlinjerna uppmanas alla verkställande departement och myndigheter till ökad öppenhet.


Du kan ta del av de nya riktlinjerna här.


Torgny Peterson


Mer om det amerikanska marijuanahycklerietI november förra året godkände röstberättigade i Michigan i USA ett förslag som gör det möjligt för personer med vissa medicinska problem att röka marijuana. Ett beslut som går på tvärs mot den federala lagstiftningen som förbjuder odling, innehav och försäljning av marijuana, en lagstiftning som delstatslagstiftningen inte kan åsidosätta.


Så vad kommer nu att hända i Michigan. Jo, från och med den fjärde april i år tillåter den delstatliga lagstiftningen, fortfarande i strid mot den federala, att en licensierad marijuanamånglare får "betjäna" fem klienter och ha 60 plantor och 350 gram marijuana i ett avskilt, låst utrymme. Tala om möjligheter till omfattande försäljning till massor med "icke-patienter" utöver de fem "patienterna".


Ett problem är att marijuanamånglarna inte kan inhandla sina cannabisfrön legalt utan måste skaffa dom illegalt för att starta odlingen. "Tänkte inte på det", kanske USA:s justitieminister Holder kommer att säga inom en inte alltför avlägsen framtid.


Så vad kan vi förvänta oss i detta för marijuanamånglarna fantastiska drömläge? Jo att dessa, i omtanke om sin egen ekonomi, ansöker om att få bli licensierade månglare - pytsar ut lite röka till "patienterna" och säljer resten till andra intresserade.


Torgny Peterson


Tal av Maria Larsson vid Folkhälsoinstitutets konferens om länssamordningen av ANT-arbetet

Norra Latin i Stockholm 17 mars 2009


Jag är väldigt glad att få inleda den här konferensen. Jag ser den som något vi bör ha återkommande. Jag har träffat några av er under året vid några olika ANT-hearings och för ett år sedan deltog jag vid en motsvarande konferens på Clarion här i Stockholm. Jag sade då, och jag vill upprepa det nu, att vi som finns i det här rummet kan göra skillnad om vi lyckas i det drogpreventiva arbetet. Vi har framtiden i våra händer och länssamordnarna är juvelen i kronan i det förebyggande arbetet.


Jag vill börja med att visa en bild över hur utvecklingen sett ut för konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak de senaste 17 åren. Den här bilden visar att negativa trender går att bryta, trots omvärldsförändringar. Förväntningarna på 90-talet när det gäller alkohol var att konsumtionen skulle stiga oavbrutet, men sen tre år är den trenden bruten. Drickandet har minskat i stort sett i alla åldersgrupper, förutom att vi ser en liten ökning bland äldre över 65 år.


Det är sannolikt att alla satsningar på lokal, regional och nationell nivå har gett effekt även om det inte är hela förklaringen. Idag har Systembolaget hård konkurrens av illegalt och legalt införd alkohol till följd av den friare gränshandeln. Men siffror bekräftar att Systembolaget ökar sin andel av den konsumerade alkoholen.


När det gäller hur många som provat narkotika sjönk andelarna under 80-talet. På bilden ser vi en kontinuerlig uppgång under hela 90-talet. Det man gjorde i slutet av 1980-talet var att man rustade ner det förebyggande arbetet och slog sig till ro med de långa siffrorna. Det fanns alltså inga starka motkrafter mot de nya trenderna och den ökade tillgängligheten under 1990-talet. Så när allt fler ungdomar började pröva narkotika och nya preparat togs både myndigheter och organisationer på sängen. Och det tog tid innan man rustat upp preventionsinsatserna igen. Sedan 2001 minskar andelen niondeklassare som prövar narkotika.


Jag är mycket oroad över att nya preparat kan få snabbt fäste, inte minst via Internet. Narkotikautredningens förslag är mycket välkomna som ger bättre möjligheter att kunna ingripa snabbare.


Rökning är det mest glädjande. Andelen dagligrökare har minskat under lång tid, särskilt för män. Folkhälsoinstitutet redovisade i början av veckan att minskningen fortsätter även bland kvinnor. Men det finns utmaningar även här. I vissa grupper, till exempel bland flickor i storstadsområden, ökar antalet rökare. Därför är nu Tobaksutredningens förslag på remiss. Hur vi kan skärpa tillsynen och sanktionerna av olaglig försäljning till minderåriga tycker jag själv är bland de viktigaste förslagen från utredningen.


Historien har lärt oss att det som har störst betydelse för den fortsatta utvecklingen för alla substanser på lång sikt är förebyggande arbete. Det ska vara strukturerat och väl förankrat i ordinarie verksamheter. Förebyggande arbete får inte uppfattas som liktydigt med projekt eller ad hoc-insatser. Mitt första budskap till er är att vi tillsammans måste visa på vikten av det förebyggande arbetet. Utvecklingen vi sett antyder, särskilt när det gäller narkotika men också både alkohol och rökning, att det förebyggande arbetet har effekt. Vi har kunnat vända en negativ trend.


I dagsläget upplever många kommuner försämrad ekonomi. Det finns risk att man rustar ner, eller avstår från att starta, förebyggande verksamhet. Då är det ännu viktigare att vi visar vilka positiva effekter förebyggande arbete har.


De nationella handlingsplaner som vi arbetar efter har nu ungefär två år kvar. De avslutas 2010. För att inte tappa tempo ska vi redan i år börja arbetet med handlingsplanerna som ska gälla från 2011 och framåt. Vi ska noga följa upp vad som haft effekt och identifiera de goda exemplen och se till att de arbetas vidare med.


Mitt andra budskap är uthållighet. Det är lätt att slappna av, kanske därför att kurvorna verkar peka i rätt riktning. Eller för att vi i en internationell jämförelse ser ut att klara oss bra. Eller, som det verkar nu, därför att ekonomin kärvar i kommunerna och landstingen. Det arbete som inte är lagstadgade uppgifter för kommunerna behöver starka företrädare. Vi måste kunna peka på vilka effekterna är. Det är därför vi måste hålla i och inte får slappna av. Det är därför förebyggande arbete måste motiveras om och om igen.


Och faktiskt gäller det globalt också. Jag besökte FN:s narkotikakommission förra veckan som höll möte i Wien i Österrike. Världens länder samlades för att utvärdera tio års arbete för att begränsa narkotikan. Det man tidigare varit överens om har lagts fast i tre narkotikakonventioner. Och de bygger på att vi både ska störa och förhindra produktionen, och förebygga efterfrågan. Därtill erbjuda vård och behandling.


Tyvärr finns en del av världens länder som ger upp därför att man inte lyckats förebygga narkotikamissbruket. I vårt västra grannland vill man nu pröva att förskriva heroin till missbrukare. Något som jag anser är fel väg att gå. Jag står helt bakom läkemedelsassisterad behandling som vi har i Sverige, med t ex Metadon och Subutex. Men det innebär inte att vi bör låta staten eller landstingen svara för heroinanskaffning. Det ger en felaktig signal och jag menar också att det inte skulle ha den effekt man är ute efter. Istället riskerar man att skapa en marknad för laglig narkotika, och att man får ett dränage, alltså att laglig narkotika kommer ut till människor som inte ingår i behandlingsprogrammen.


På sikt öppnar den här debatten för normalisering, alltså att det blir ett vardagligt inslag att många prövar och många använder narkotika. En viktig förklaring till att vi i Sverige har så få som prövar narkotika är att det aldrig blivit accepterat, att det aldrig uppfattats som normalt att testa.


Men inte minst är det fel därför att det innebär att vi ger upp målsättningen att alla människor ska kunna leva drogfritt. Det är också en signal om det värde som vi anser att varje människa har.


De två budskap jag vill förmedla till er, om uthållighet och förebyggande arbete, det gäller alltså också det globala narkotikaarbetet och alkohol- och tobaksarbetet såväl inom FN som inom EU.


Jag vill ta upp och lyfta fram några viktiga delar av det lokala och regionala arbetet. Barn som växer upp med missbruk i familjen är en målgrupp. Förebyggande arbete och tidiga insatser kan ha stor effekt då vi vet att de här barnen löper fyra till fem ggr så stor risk att själva hamna i missbruk. Ni känner väl till den nationella startsignal som gavs i september 2007. Av de medel som finns för lokala stödinsatser, 75 miljoner kr, till lokalt förebyggande arbete ser vi gärna att den här målgruppen prioriteras. Allt det känner ni till.


Det har kommit igång metodutveckling och verksamheter för den här målgruppen och jag vill understryka hur viktigt det är att fortsätta det arbetet. Det är också ett område där samverkan och samarbete mellan alla som kommer i kontakt med dessa barn och föräldrar är livsnödvändigt. Det finns väldigt bra exempel på hur lite som behövs för att de som träffar vuxna med missbruksproblem också ska uppmärksamma om det finns barn, och vise versa.


Fler kommuner skulle vinna på att utarbeta samarbets- och insatsstrategier för hur de ska upptäcka och stödja barn som växer upp med missbruk. Vi vet att samma sak gäller barn som växer upp med psykiska problem eller ökad utsatthet av andra slag nära inpå sig. Vi får tyvärr fortfarande rapporter från till exempel kommunala samordnare om att det är svårt att etablera ett närmare samarbete med skolvärlden. Vi är medvetna om de svårigheter som finns men vi ser också att alla har att vinna på att vi kan hitta bra samverkansmodeller, att vi kan hitta rutiner som fungerar och att de goda metoder som finns framtagna används. Det här är något som jag vet att flera av er efterfrågar.


Det brukar ingå i högtidstalen att man ska samarbeta med det civila samhället. Men vi menar faktiskt allvar. Frivilliga organisationer ska inte vara en dekoration. De kan betyda något och de har vägar och kontakter som på sina håll kan vara unika. Samarbetet med dem kan bli fruktbart, kreativt och man kan nå bättre resultat om de involveras. Direktiven säger att de ska involveras. Alldeles för många kommuner saknar fortfarande samarbete med frivilliga organisationer. Alldeles för många kommuner saknar drogsamordnare. Och frivilligorganisationer hör av sig och säger att deras erfarenheter och beredskap inte tas tillvara. Jag skulle vilja be er hjälpa till att föra samman kommunerna och frivilligsektorn.


Min vision är att alla svenska kommuner ska ha ett effektivt förebyggande arbete, grundat på kunskap och fungerande metoder. Att det blir en lika naturlig del av en kommuns åtaganden, som äldreomsorg eller vatten och avlopp. Därför skrev vi tillsammans; jag, landshövdingarna och länssamordnarna, till kommunerna och pekade på värdet av det förebyggande arbetet.


Låt mig avslutningsvis nämna det viktiga Riskbruksprojektet. Jag är medveten om alla aktörer och eldsjälar som jobbar med det och jag hoppas att vi alla ser potentialen i det sättet att arbeta. Riskbruksprojektets mödravårdsdel är särskilt glädjande. Där har man på fyra år kunnat visa en fantastisk framgång. Över 95 procent säger att de nåtts av informationen om riskbruksfrågorna. Och från att det varit 30 procent av de gravida som fortsätter sitt alkoholbruk under graviditeten så är det idag ca 8 procent som säger att de druckit alkohol. Jag tror att ni kan bidra även i det arbetet med att få främst landstingen att våga satsa på Riskbruksprojektet.


Man brukar säga att länssamordnarna är en spindel i nätet. Förebyggande arbete inbegriper många olika aktörer. Det är just för att samordna och sprida metoder och idéer som vi ser det stora värdet av länssamordningen.


Jag vill än en gång säga att länsstyrelserna och länssamordnarna är våra viktigaste samarbetspartners för att få till stånd ett aktivt, förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Jag hoppas att jag inte tynger era axlar utan att jag snarare kunnat uppmuntra er i det viktiga förebyggande arbetet för en förbättrad folkhälsa.


Tack för ordet.


Per Molander utsedd till ny generaldirektör för inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen har idag utsett Per Molander till generaldirektör med uppdrag att inrätta Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och bli chef för den nya myndigheten. Per Molander skall fram till myndighetens inrättande vara placerad i Socialdepartementet och arbeta med uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.


Den nya tillsynsmyndigheten har en central roll när det gäller att stärka tillsynen och tilltron till socialförsäkringen. Jag är glad över att vi genom ett öppet rekryteringsförfarande kunnat hitta en så mångkunnig och välmeriterad generaldirektör. Per Molanders breda erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn kommer att vara mycket betydelsefull, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Myndigheten skall vara lokaliserad till Stockholm och startar sin verksamhet den 1 juli 2009.


Miljonstöd till behandling med naltrexone

I Västra Australien kan opiatmissbrukare äntligen få utökade möjligheter till att bli fria från sitt opiatmissbruk med hjälp av naltrexone, som är en opiatantagonist.


Delstatens liberala regering som hittills inte varit speciellt intresserad av att bidra ekonomiskt till en utökning av det program som startades av dr George O'Neill för flera år sedan förväntas nu skjuta till flera miljoner kronor till The Fresh Start Recovery Program.


Opiate addiction has traditionally been viewed as close to impossible to overcome, but our results clearly show that 85% of patients are living an opiate-free lifestyle 5 years after treatment, and that with the right levels of support and ongoing care, many of the 4000 patients already treated have gone on to live changed lives, free of opiates. (The Fresh Start Recovery Program)


Jag har besökt dr O'Neills klinik i Subiaco, en förort till Perth i Västra Australien, och tog också initiativet tillsammans med Karolinska Institutet till en konferens i Stockholm där Dr. O'Neill medverkade.


Någon alert svensk journalist som har vägarna förbi Perth kan med fördel besöka kliniken och ta del av de erfarenheter som gjorts där.


Torgny Peterson


Carin Götblad fortsätter att vara chef för Polismyndigheterna i Stockholm och Gotland

Carin Götblad har under sex år varit anställd som länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län. Anställningen löper ut den 4 maj 2009. Carin Götblad har under tiden den 1 september 2008 t.o.m. den 4 maj 2009 också förordnats att vara chef för Polismyndigheten Gotland.


Regeringen har i dag beslutat att anställa Carin Götblad som länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län fr.o.m. den 5 maj 2009 t.o.m. den 4 maj 2012.


Carin Götblad ska under samma tid vara chef för Polismyndigheten Gotland.


En modernare mutbrottslagstiftning och en kod för beslutspåverkan inom näringslivet

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning som ska ha i uppgift att se över mutbrottslagstiftningen. Syftet är att åstadkomma en modernare och mer lättillgänglig reglering. Utredningen ska också ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet.


Mutbrott (tagande av muta) och bestickning (givande av muta) är de i svensk rätt grundläggande korruptionsbrotten. Under senare år har regleringen ibland kritiserats för att vara tekniskt komplicerad och i vissa avseenden otydlig. Mot denna bakgrund finns det anledning att göra en lagteknisk översyn av bestämmelserna. Detta blir utredningens ena huvuduppgift.


I olika sammanhang har också framförts att den nuvarande regleringen inte ger företagen tillräcklig vägledning för gränsdragningen mellan vad som är mutor och vad som är godtagbara kontakt- och relationsbefrämjande förmåner i affärslivet. För att bidra till ökad klarhet i detta hänseende ska det vara utredningens andra huvuduppgift att ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet. Koden ska vara ett led i självregleringen inom näringslivet och utarbetas i nära samverkan med näringslivets organisationer. Dess syfte ska vara att sammanfatta och utveckla god svensk praxis på området.


I en tid som bör präglas av ökad vaksamhet mot korruption är det naturligt att försöka åstadkomma en modernare och tydligare mutbrottslagstiftning. Att kombinera detta med uppgiften att ta fram en uppförandekod för näringslivet ger ett unikt tillfälle att skapa en samlad reglering som kan vara både allmängiltig och stå sig över tiden samtidigt som den - där det behövs - är konkret och detaljerad, säger justitieminister Beatrice Ask.


F.d. justitierådet Bo Svensson har åtagit sig uppdraget att utreda frågorna.


Ny länspolismästare i Västra Götaland

Regeringen har i dag utsett Ingemar Johansson till ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Ingemar Johansson förordnas att vara chef för Polismyndigheten t.o.m. den 31 juli 2011.


Ingemar Johansson utbildades till polis 1968-1969. Han avlade juris kandidat-examen 1977 och tingsmeriterades därefter vid Mölndals tingsrätt. Åren 1984-1987 genomgick han polischefsutbildning.


Ingemar Johansson har innehaft ett antal olika befattningar inom polisen, varav flera chefsbefattningar. Åren 1994-1995 var han biträdande länspolismästare i Skaraborgs län och 1995-1998 länspolismästare i Älvsborgs län.


Ingemar Johansson utnämndes till biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götaland 1998. Han var varit t.f. länspolismästare vid myndigheten sedan hösten 2008.


Ingemar Johansson tillträder sin nya anställning omedelbart.


USA får de marijuanaproblem landet förtjänar med Holder som kapten vid rodretDe amerikanska marijuanamedicinmännen vädrar morgonluft efter att USA:s justitieminister under en frågestund med mediarepresentanter igår meddelade att federala agenter kommer att ingripa mot marijuanamedicinmän i de fall de bryter både mot delstatslagstiftning OCH federala lagstiftning.


Snyggt sätt att komma undan och låtsas ha "tagit tag i frågan". Mesigheten hos den nya administrationen att en gång för alla göra upp med den kriminella låstsasmedicinska verksamhet som den mycket lönsamma försäljningen av marijuana utgör är löjeväckande, men som man bäddar får man ligga. Med Holder vid rodret kan USA räkna med en kraftig ökning av missbruket av marijuana och därmed ökade problem för hälso- och sjukvården.


En och annan "marijuanapatient" skänker kanske  Holder och hans kollegor en vänlig tanke och kanske dom rent av kan tänkas rösta på Obama nästa vända det är dags om dom inte är alltför upptagna att behandla sig själva med den av administrationen uppskattade "medicinen".


Men, men...säg den glädje som varar beständigt för kriminella medicinmän. Holder meddelade nämligen samtidigt att polisen kommer att ingripa mot vem det än vara månde som använder lagar om medicinsk marijuana som ett skydd för att dölja annan illegal verksamhet.


Inget lands motsvarighet till vårt läkemedelsverk någonstans i världen har godkänt vare sig rökning av marijuana som medicin eller att någon form av medicin intas i rökt form.


I dagsläget tillåter 13 amerikanska delstater marijuanamedicinmän, nämligen Alaska, Kalifornien, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont och Washington.


Torgny Peterson


Deception by MarlboroSug på den du...eller snarare - lukta på den du!


Riktlinjer för arbetet mot handel med droger på internetFN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board) har publicerat riktlinjer för arbetet mot handel med droger på internet.


Du kan läsa dokumentet, Guidelines for Governments on Preventing the Illegal Sale of Internationally Controlled Substances through the Internet, här.


Torgny Peterson


Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

I propositionen (Prop. 2008/09:160) föreslår regeringen att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förs över till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården.


Vidare föreslås att en bestämmelse införs i SoL och LSS och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) om att Socialstyrelsen vid tillsyn kan höra barn.


Regeringen föreslår även att en definition av begreppet tillsyn införs i SoL, LSS och LYHS. Av författningstexterna kommer även tillsynsmyndighetens övriga uppgifter som har ett nära samband med tillsynen att framgå.


Regeringen föreslår också att det införs möjligheter i SoL och LSS att utfärda föreläggande att avhjälpa sådana missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. Föreläggandet får förenas med vite. I vissa allvarliga fall ska också tillsynsmyndigheten kunna förbjuda fortsatt verksamhet. Dessutom föreslås att Socialstyrelsen ska ha rätt att utfärda föreläggande för att få upplysningar, inhämta handlingar och annat material. Föreläggande ska kunna förenas med vite. Beslut som har fattats med stöd av dessa befogenheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.


Socialstyrelsen föreslås, enligt SoL och LSS, få rätt att inspektera verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Vid sådan inspektion ska Socialstyrelsen kunna begära hjälp av polismyndigheten.


Vidare föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, i SoL och LSS ges ett bemyndigande att för vissa grupper inom socialtjänsten, i verksamhet vid Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner och enligt LSS meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.


Socialstyrelsen föreslås få ansvar för all tillsyn av tillståndspliktig enskilt driven verksamhet enligt SoL och LSS. Kommunens ansvar för den löpande tillsynen upphör. Vidare föreslås att kommuner och landsting som driver sådan verksamhet enligt SoL och LSS, som när den drivs i enskild regi kräver tillstånd, ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen. Detsamma gäller sådan verksamhet som kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att driva.


Regeringen föreslår också att tillsynen av SiS institutioner ska vara en uppgift för Socialstyrelsen.


De föreslagna författningsförändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2010.


Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare.


Regeringens förslag innebär att en väktare från en annan medlemsstat som vill arbeta tillfälligt i Sverige kan göra en förhandsanmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i samband med anmälan kunna göra en förhandskontroll av väktarens yrkeskvalifikationer. När länsstyrelsen har underrättat väktaren om att förutsättningarna är uppfyllda får det tillfälliga arbetet påbörjas.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni i år.


Holländska poliser urusla bilförare

Att döma av rapporter i holländska de Volkskrant idag är holländska poliser minst sagt urusla bilförare.


Under perioden 2005-2007 lyckades förare av landets polisbilar köra ihjäl tio poliser och en civilist. Inte nog med det - ytterligare 440 civilister och 43 poliser skadades i liknande olyckor med polisbilar inblandade. 


Totalkostnad för eländet: 46 miljoner euro!


Vid utgången av 2007 disponerade holländsk polis 9 838 bilar, 1 829 vans och 1 487 motorcyklar.


Torgny Peterson


Offentlighets- och sekretesslag

Propositionen (Prop. 2008/09:150) innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.


Den nya lagen har delats in i avdelningar. Den första avdelningen innehåller en innehållsförteckning i syfte att göra lagen mer användarvänlig. Varje kapitel innehåller underrubriker som gör att det snabbt går att få en överblick över dess innehåll. Den första avdelningen innehåller även bestämmelser om lagens tillämpningsområde och en bestämmelse med definitioner av begrepp som används i lagen.


Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar med mera har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.


Lagens tredje avdelning innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. I denna avdelning finns grundläggande bestämmelser som styr tillämpningen av sekretessbestämmelserna. Innehållet i vissa av de grundläggande bestämmelser har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens förarbeten.


I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen samlats. Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden har samlats i lagens femte avdelning. Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess hos vissa organ, bland annat riksdagen, regeringen, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och domstolarna.


I lagens fjärde-sjätte avdelningar anges sist i respektive kapitel i vilken mån de tystnadsplikter som följer av sekretessbestämmelser i kapitlet eller av förbehåll som har uppställts med stöd av bestämmelser i kapitlet, inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


Bestämmelser om i vilken mån tystnadsplikter som följer av bestämmelser i annan författning än offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, har samlats i lagens sjunde och sista avdelning.


För att det ska bli lätt att jämföra den nya lagen med sekretesslagen har två jämförelsetabeller bifogats propositionen i vilka det anges vilka bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av vilka bestämmelser i sekretesslagen och vice versa (bilagorna 7-8).


Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.


Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I skrivelsen (Skr. 2008/09:114) lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2008. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2008. Därtill beskrivs det samarbete som pågår inom EU och andra internationella fora om frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.


Uppdrag att se över vapenlagstiftningen

Justitieminister Beatrice Ask har i dag gett en utredare, hovrättsrådet Kazimir Åberg, i uppdrag att utreda vissa frågor rörande vapenlagstiftningen. Utredaren ska göra en översyn av straffskalorna för vapenbrott, överväga vilka krav på aktivt medlemskap i en skytteförening som ska ställas för att få vapenlicens samt se över bestämmelserna om vapenhandlartillstånd. I uppdraget ingår också att se över polisens möjligheter att i vapenärenden få ut uppgifter från sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården.


Den personliga lämpligheten är en grundläggande förutsättning för att beviljas tillstånd att inneha skjutvapen. Inte minst skolskjutningarna i Finland och Tyskland innebär en påminnelse om hur viktig denna fråga är. I syfte att skapa ett bättre underlag för att bedöma en persons lämplighet att inneha vapen ska utredaren överväga om polisen bör få möjlighet att få ut uppgifter från sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården.


För att en enskild person ska få tillstånd att inneha ett målskjutningsvapen krävs aktivt medlemskap i en skytteförening. Vad aktivt medlemskap innebär framgår dock inte av lagstiftningen. I syfte att klargöra detta ska utredaren se över gällande bestämmelser. I detta sammanhang ska utredaren överväga om det finns anledning att ställa några särskilda krav på de sammanslutningar som utfärdar intyg om bland annat aktivt medlemskap.


Under senare tid har frågor som rör handel med skjutvapen  uppmärksammats i media. Det har förekommit uppgifter om att grovt kriminella driver vapenhandel, vilket har lett till att det har ifrågasatts om kontrollen av vapenhandlarna är tillräcklig och om kraven i övrigt vad gäller förutsättningarna för att få driva vapenhandel är tillräckligt högt ställda. Mot denna bakgrund ska utredaren göra en översyn av bestämmelserna om tillstånd att driva handel med skjutvapen. I översynen ingår att överväga om bestämmelserna om vapenhandlartillstånd och om återkallelse av sådana tillstånd är utformade på ett ändamålsenligt sätt samt om kontrollen av sådan verksamhet behöver skärpas.


Användningen av skjutvapen i kriminella sammanhang är ett allvarligt problem. Det är mot den bakgrunden utredaren får i uppdrag att se över straffbestämmelserna i vapenlagen. I översynen ingår att överväga om det finns behov av att genomföra några förändringar av straffskalorna. Utredaren ska också överväga om det finns anledning att särskilt reglera vilka faktorer som ska avgöra när ett vapenbrott ska bedömas som grovt.


Det ska vara svårt för kriminella grupperingar att förse sig med vapen. Det är därför nödvändigt att vapenlagstiftningen är föremål för en kontinuerlig översyn och uppföljning i takt med att samhället förändras, säger justitieminister Beatrice Ask.


I uppdraget ingår flera andra aktuella frågor med koppling till vapenlagstiftningen. Bland annat ska behovet av författningsändringar för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenprotokoll och för att Sverige ska uppfylla det reviderade vapendirektiv som förhandlades fram inom EU förra året ses över.


Den del av uppdraget som är kopplat till Sveriges internationella åtaganden ska redovisas senast den 15 juni 2009. Slutredovisning ska ske senast den 16 november 2009.


Rapport om gängkonflikterna i Danmark

Danska Rigspolitiet har offentliggjort en rapport om den kriminalitet som utförts av mc-gäng och andra gäng under 2008.


Av rapporten framgår bland annat att polisen vid utgången av 2008 övervakade 80 mc-klubbar och andra kriminella gäng med totalt 944 medlemmar. 582 av dessa tillhör mc-gäng som Hells Angels och Bandidos eller grupper som AK81.


359 personer är med i gänggrupperingar som Blågårds-Plads-gruppen och Bloodz.


De kriminella gängen ägnar sig i första hand åt narkotikabrottslighet, våldsbrott och vapenbrott.


Rigspolitiet uppskattar att de som övervakas kan få tag i vapen och att de både har för avsikt och vilja att använda dom i våldsamma konfrontationer med varandra.


2008 registrerade dansk polis 167 tillfällen där skjutvapen användes på allmän plats. Rigspolitiet uppskattar att personer från de kriminella gängen varit inblandade vid minst 76 av dessa tillfällen.


Under 2008 beslagtog polisen mer än 400 skjutvapen hos de olika gängen. Merparten var pistoler och revolvrar men också ett antal automatvapen.


Under de senaste åren, och speciellt under upptrappningen av konflikterna mellan de olika gängen, har det skett en betydande ökning av antalet medlemmar på båda sidor och Rigspolitiet tror att den nuvarande konfliktsituationen kan göra det lättare för gängen att värva nya medlemmar bland utsatta unga.


Enligt Rigspolitiet är genomsnittsåldern hos Hells Angels-medlemmarna 39 år. I de andra gängen  är genomsnittsåldern lägre, cirka 28 år. Genomsnittsåldern bland AK81's medlemmar är cirka 27 år.


Du kan läsa hela rapporten, Statusrapport - Kriminalitet forøvet af rockere og bander 2008, här.


Torgny Peterson


Instangd.nu?Harm reduction-förespråkarna demonstrerade i samband med inledningen av toppmötet om narkotika i Wien.

Harm reduction instängd i bur visar ganska bra vad det hela handlar om - att hålla kvar människor instängda i missbruk.

Torgny Peterson

Holland deporterade 7 200 förra året

Enligt den holländska dagstidningen Volkskrant i lördags deporterades 7 200 personer från landet förra året.


2008 ansökte totalt 15 200 personer om asyl. De flesta ansökningarna kom från personer från Somalia och Irak. Enligt tidningen är Frankrike den mest populära destinationen för flyktingar, följt av Storbritannien och Sverige. Nederländerna kommer på sjätte plats.


Torgny Peterson


Förbjud cannabisfrönTalesmannen i rättsliga frågor för Irlands näst största parti, Fine Gael, säger till lokala media idag att de kryphål som finns, och som tillåter fri försäljning av cannabisfrön, måste täppas till.


Uttalandet kommer efter att antalet hemmaodlingar ökat kraftigt den senaste tiden. Jag vill se en översyn av lagstiftningen när det gäller så kallade head shops. Det finns ett kryphål här. Idag odlas 80 procent av brittisk cannabis hemma och jag tror att tendensen är densamma i det här landet, säger Flanagan till lokala media.


För att få en liten uppfattning om skojarna i cannabisbranschen tar jag tillfället i akt att citera Paddy Grant från butiken "Nirvana" som säger, Jag kan utan tvekan säga att ingen av dom som köper frön i min butik skulle odla dom i Irland. Jag litar på mina kunder, jag ber alla mina kunder att inte odla fröna. Om dom frågar om odling, eller om det finns minsta antydan till att det är därför dom köper dom, så säljer vi inte till dom."


Av ovanstående uttalande från Grant att döma är det inte helt omöjligt att han också tror på tomten eller att hästar faktiskt kan flyga.


Torgny Peterson


Invigning av Regelrådet

I dag måndag invigs det av regeringen inrättade rådgivande organet, Regelrådet, som ska bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar för företagen.


Regelrådet granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagen. Granskningen görs med utgångspunkt i regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till hösten 2010.


Regelrådet ska bland annat ta ställning till om regelgivarna genomfört föreskrivna konsekvensutredningar och bedöma om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt till en, relativt sett, låg administrativ kostnad för företagen.


Om ecstasy

En numera ökänd professor, David Nutt, sa för ett tag sedan att det är farligare att rida än att använda ecstasy.


Mark Hennessy håller inte med. Du kan läsa hur A moment of selfish pleasure ruined my life här.


Torgny Peterson


SUNDIAL - över 6 miljoner underskrifter


Supporting United Nations Drug Initiative And Legislation

Resultatet av projekt Sundial, som är ett internationellt samarbetsprojekt för att mobilisera stöd för FN:s narkotikakonventioner om narkotika från frivilligorganisationer och enskilda individer i hela världen, överlämnas kommande vecka till presidenten för FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Bord) och till chefen för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).


Över 6 miljoner har skrivit under SUNDIAL-deklarationen, som ha följande ordalydelse:


We strongly believe that drug policy should be rooted in a balanced strategy of drug prevention, access to evidence-based treatment, international supply reduction based on global cooperation and good-will, and the highest standards of research.

  

We support the United Nations International Drug Conventions of 19611971, and 1988 which explicitly state that every member country must take measures to reduce drug use and the total harm resulting from the use of drugs.

  

We support the United Nations International Drug Conventions which discuss how member states must devote resources to reducing the demand and supply of drugs, and not cede to legalization efforts.

  

We support a strategy which recognizes that drug use and its associated consequences can be reduced by non-drug policy means as well, such as progress on global poverty and access to economic opportunity and basic health care.

  

We are proud to support this document as a declaration of hope, opportunity, and a brighter future.


Torgny Peterson


Presidentfamiljen i Guinea del av knarkkorruptionen i landet

Washington Times avslöjar idag hur penninghungrande knarkkarteller i Sydamerika korrumperar fattiga länder i Västafrika för att sprida knark till Europa.


Bland de korrupta finns bland annat presidentfamiljen i Guinea.


Du kan läsa artikeln i Washington Times här.


Torgny Peterson


Intressanta och aktuella länkar

ActNow

White Paper on Marijuana Dispensaries (California)
Patterns of deviant career in the history of female methadone clients: an exploratory study

Bättrevardag.nu

Sverige Jätterazzia mot knarkköpare Norra Skåne

Relaterat Jätterazzian län för län

Relaterat Det största tillslaget vi gjort i Sverige

Relaterat TV-intervju med Cecilia Fant, Rikskriminalpolisens underrättelsetjänst

Relaterat Dom i Tramadolmål - 10 års fängelse

Relaterat Utsättningssymtom efter behandling med tramadol

Örebro Nätdrogerna ökar: "Mefedron värst nu" Nerikes Allehanda

Relaterat Fler offer för mefedron

Relaterat Från och med idag är det olagligt att sälja mefedron

Unik kartläggning av fängelseknark

Overdoses, suicidal behaviour and clinical characteristics in heavy drug users. Studies in the Criminal Justice System

Dopamine modulates an mGluR5-mediated depolarization underlying prefrontal persistent activity

Halvtid för satsningen mot grov organiserad brottslighet

Alkoholutandningsprov i svenska hamnar

Cannabis -Rusmiddel og legemiddel?

Passiv røyking av cannabis - hva skal vi tro?

Klassificeringsdokument metylon

Kjøring under påvirkning av amfetamin og metamfetamin

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering og rusreformen

Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

Anorexi  livsfarligt av flera skäl

Relaterat Excess mortality, causes of death and prognostic factors in anorexia nervosa

OG (Original Gangsters) Hackad inkommande post

OG (Original Gangsters) Hackad utgående post

Framgångsrikt arbete mot narkotika under 2008

Narkogjenger finansierer terror

Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

Svensk maffia

Rikskriminalpolisens rapporter om organiserad brottslighet

Tema: Organiserad brottslighet Brå

Större kupper drivs som projekt Brå

Brottsofferportalen

Brott och straff i Sverige

Information från SNPF:s årskonferens i Karlstad 10-12 maj 2008 

La mafia mexicana envía a Barcelona a jóvenes sicarios para 'conquistar' la UE

DNA-analyser

Information om DNA-registrering till dig som har lämnat ett DNA-prov

Bättre kontroll av missbruksmedel; en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy

Coffee shops i Holland - del I

Coffee shops i Holland - del II

Haschguiden

Sammanfattning - Drogutvecklingen i Sverige 2008

Diagram - Drogutvecklingen i Sverige 2008

Hela rapporten - Drogutvecklingen i Sverige 2008

Barnbrottsutredningen

Nya möjligheter för ideella sektorn

Polisens sätt att genomföra och redovisa LAU-tester

"Var fjärde psykpatient är missbrukare av alkohol"

Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom

Mellan mäns händer: Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Björnarna som röt

Metadon i terapeutiska doser kan leda till dödsfall

Metadonrelaterade dödsfall inom EU och narkotikarelaterade dödsfall i Sverige 1990-2003

Metadonrelaterade dödsfall ökar i snabbare takt än några andra drogrelaterade dödsfall

Metadon - slöseri med pengar?

Noll koll på förskrivning av metadon!?

Tobaksfria veckan

14 projekt mot organiserad brottslighet

Hearing om missbruk av Subutex

Subutex är ute

Tidningsartiklar om Subutex

UMO - din nya ungdomsmottagning

SET

Dick Sundevalls bok "Hanteraren - Uppdrag: Infiltrera svensk maffia"  

En modernare rättegång

Nattvandring.nu

Welcome to making Manchester safer

Sniff dogs

Sweden's strategy report for social protection and social inclusion 2008-2010

Kriminalvårdens redovisning om återfall

Unga i fängelse

Infiltratören

Association of Alcohol Consumption With Brain Volume in the Framingham Study

Handbok om barnkonventionen

Reco.se

Religiösa skojare i USA "Reverend" Craig X

Global Corruption Report 2008

Drogtester i skolan - varför och hur?

Anabola Androgena Steroider


"Vi har alltför länge arbetat i tysthet när det gäller att göra vårt land drogfritt"


USA:s nye "drogtsar R.Gil Kerlikowske

"Vi har alltför länge arbetat i tysthet när det gäller att göra vårt land drogfritt och minska efterfrågan på droger".


Ovanstående är ett citat från det uttalande R.Gil Kerlikowske gjorde i samband med offentliggörandet av att Barack Obama nominerat honom till chef för USA:s arbete mot narkotika.


Du kan läsa en utskrift av talen av vicepresident Biden och Kerlikowske i samband med nomineringen här.     


Torgny Peterson


Michael Phelps - "Det var ett stort misstag"I en intervju med MSNBC säger den flerfaldige amerikanske OS-guldmedaljören Michael Phelps att det var ett stort misstag att röka marijuana.


Du kan se intervjun här.


Läs också:

Next time, maybe Phelps will have something to say


Torgny Peterson


Ny årlig åtgärdsplan på ANT-området

Nu finns den första årliga, heltäckande åtgärdsplanen på ANT-området färdig att presentera. Den innehåller en mängd kraftfulla åtgärder på alkohol- narkotika, dopnings- och tobaksområdet för att fler ska leva ett liv utan missbruk. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar till att regeringen har beslutat om den första åtgärdsplanen.


Våren 2008 inrättades ANT-sekretariatet - en ny organisation inom Regeringskansliet för nationell samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. En av sekretariatets huvuduppgifter är att ansvara för sammanställningen av årliga åtgärdsprogram som beskriver regeringens politik på dessa områden utifrån ett sektors- och ämnesövergripande perspektiv. Åtgärdsprogrammen ska också innehålla en redovisning av regeringens prioriteringar inför nästkommande år.


I detta första åtgärdsprogram har regeringen valt att presentera en relativt omfattande och omfångsrik beskrivning av insatser som görs inom olika politik- eller verksamhetsområden med relevans för alkohol, narkotika, dopnings och tobaksfrågorna. Åtgärdsprogrammet innehåller två delar. Den första delen består av regeringens analys och bedömning samt redovisning av prioriterade åtgärder år 2009. Den andra delen utgörs av en övergripande beskrivning av insatser.


Tal av Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister vid "Round Table" vid toppmötet om narkotika i Wien

Vienna International Centre, Österrike 12 mars 2009


Speech by Ms Maria Larsson about "The role of parents and families in drug demand reduction", at the Commission on Narcotic Drugs Roundtable on Demand Reduction


Thank You for giving me the opportunity to speak to you all today.


Let me tell you about Sofia. She is 10 years old and is a healthy girl. She works hard in school but she never talks about her family situation. No friends are ever brought home to play and her parents dont come to parents meetings in school. The hidden secret in the family is that her father is a drug addict and her mother works hard to keep the family together.


Sofia is not alone. In Sweden almost 400.000 kids grow up in families where alcohol or drug abuse is a problem. These children have a significantly higher risk to develop problem behaviors, such as addiction or criminality, beside the risk of being abused and mistreated. Growing up in circumstances like this affects their whole life.


These children need to be identified. We need to learn how to identify these kids in school for example. And we need to find ways for them to reveal their secrets in order to get help.


Sweden has for a long time been very active in the field of demand reduction.  And, if I may say so, we have had some successes along the way. But we have also learned that this work needs to be an ongoing priority for society. Consequently, Sweden has invested heavily in addressing the drug problem at all levels, not least in prevention.


Among the top priorities are children and young people. That focus is also present in the political declaration as well as in the draft plan of action to be adopted by this meeting. The ability to identify and to give appropriate support to girls like Sofia, requires education, knowledge and working methods of cooperation at local community level. And last, but not least, that we trust and support local NGO:s in their work. They are often better equipped and have their ears to the ground.


In my country we can see that psychosocial or mental health among young people, especially girls, is increasingly becoming a cause of concern. I am convinced that one of the most effective ways to prevent ill-health among children is to support their parents. The parents and the family are the most important people in a childs life. And the parents are the ones with the biggest impact on the health and welfare of the child.


Research confirms that the family unit is the single most important protective factor for health and wellbeing of young people. Also when it comes to preventing risk taking behaviors, we know that upbringing is crucial. There is ample evidence that zero-tolerance within the family to the use of tobacco, alcohol and, of course, narcotic drugs, is important. It delays the debut. And we know that the longer young people abstain from starting to use drugs, the smaller is the risk that they will ever try.


The Swedish government has therefore decided to invest in what we call positive parent support. It must be based on the foundation that it is easily available and offered voluntarily to all parents who want it. This is not a Super Nanny approach, dealing with the "difficult children". And the intention is not to take over the role of the parents. Parents are, and must continue to be, fully responsible for their children. But when they need support or advice there must be a way to provide them that.


This general parental support which is available to all parents is complemented with more directed measures. We all know that certain families need special support, families with on-going problems or families where children demonstrate problem behaviors.


Much of this family-based work is best carried out regionally and locally, through local communities and institutions. But many efforts are preferably organized through the civil society. NGOs are extremely good at detecting new social problems which the government agencies are unaware of. And NGOs can often more easily meet the different and specific needs of people. In the political declaration, to be adopted by this meeting. NGO:s are mentioned several times as a partner to work closely with.


Now, turning to another issue of great importance, especially for young people; Internet is a genuine global phenomenon and also a global tool which most of us use every day. And it is also an effective marketplace and drugstore for different kinds of psychoactive substances which must be tackled. It used to be only a forum for drug liberal views and ideas - now it has become much more.


Therefore the work done with regard to cyberspace by INCB is very welcome. The latest report contains Guidelines for Governments to deal with this issue. I see a risk that we may overlook the Internet as an important provider of different kinds of drugs for young people, whether the substances are legal or illegal. Therefore I want to encourage you all to take this questions very seriously.


In Sweden there is now a discussion that government more systematically should monitor which substances are being sold over the Internet. And be able to buy in drugs for testing purposes. One proposal is that the police may confiscate a substance that has been used for purposes of intoxication, before it has been legally classified as a narcotic substance. They can do this provided that there is evidence if psychoactive effects and that legal action is foreseen in the near future to classify the substance. I look forward to a discussion about this question, among others.


Demand reduction is a crucial element in the work we do to protect our young people. Often the resources available for this do not match those that governments spend on supply reduction measures. This imbalance should be addressed. Personally, in the area of demand reduction the role of families and the Internet are two of the questions that are very close to my heart.


Thank you.


Delegationen för jämställdhet i skolan efterlyser kontaktklasser

DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan lanserar en egen hemsida. Och passar samtidigt på att efterlysa kontaktklasser.


I november började DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan sitt arbete. Ett av de viktigaste uppdragen är att kartlägga och analysera skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller betyg, attityder och hälsa.


Vi kan redan nu se att det finns mycket arbete kvar för skolan att göra, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen.


För att lättare nå ut och väcka debatt i jämställdhetsfrågan har nu delegationen lanserat sin egen hemsida: http://www.jamstalldhetiskolan.se/.


Sidan kommer att innehålla aktuell statistik, lästips och information om delegationens arbete. Delegationen efterlyser också synpunkter, tankar och idéer.


För att få in ytterligare information om hur läget är på landets skolor och hur jämställdhetsarbetet fungerar efterlyser delegationen också kontaktskolor och kontaktklasser som ska kunna svara på frågor och delta i vissa enkätundersökningar.


Informationen ska bland annat användas som underlag till de förslag delegationen ska lägga fram i sitt slutbetänkande. DEJA-Delegationen för jämställdhet i skolan kommer inte att dela ut några medel, men ska besöka de utvalda klasserna och skolorna och också bjuda in ansvariga pedagoger till delegationens konferenser.


Regeringen satsar på sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Regeringen gör ytterligare satsningar för att öka möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en meningsfull daglig sysselsättning. Kommunerna får 240 miljoner under tre år för att stimulera sysselsättningsverksamhet som är särskilt anpassad till personer med psykisk funktionsnedsättning.


Pengarna får användas för att upphandla sysselsättningsplatser från företag, kooperativ eller ideella organisationer eller inom ramen för ett valfrihetssystem där psykisk funktionshindrade för möjlighet att välja arbetsgivare.


Det är viktigt att personer med en psykisk funktionsnedsättning känner sig behövda och får möjlighet att ingå i en arbetsgemenskap. Att ha en uppgift och att fylla en funktion är viktigt för alla människor, men det kan många gånger vara avgörande för människor med psykisk sjukdom, säger socialminister Göran Hägglund.


Sysselsättning som drivs av exempelvis Fontänhus, sociala kooperativ och brukarorganisationer har visats sig vara mycket bra för personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför har regeringen understrukit vikten av att stödet ska stimulerar framväxten av sociala företag, sociala kooperativ och ideella organisationer att bedriva sådan verksamhet.


Regeringen har också beslutat att förstärka kunskapen om rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta ska ske genom utbildningsinsatser för personal inom kommuner, landsting och lokalkontor inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För att stärka samverkan mellan parterna ska utbildningarna ske gemensamt. Satsningen är på sammanlagt 30 miljoner under tre år.


I tider som denna, när arbetsmarknaden blir tuffare och arbetslösheten stiger, är det viktigare än någonsin att vi gör allt vi kan för att hjälpa personer med psykiskt funktionshinder in på arbetsmarknaden. Det här är personer som ofta hamnar längst bort från arbetsmarknaden, säger Göran Hägglund.


Dessutom har arbetsförmedlingen fått i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning får insatser i form av offentligt skyddade anställningar (OSA), lönebidrag eller trygghets- och utvecklingsanställningar och andra program som Arbetsförmedlingen förfogar över. Kartläggningen ska ge svar på om deltagandet svarar mot målgruppens storlek och behov. Visar kartläggningen att dessa personer inte är tillräckligt prioriterad och representerad avser regeringen återkomma till Arbetsförmedlingen med en tydligare styrning i denna del.


Avtal om utbyte av information kommer att undertecknas med Caymanöarna

Sverige och Caymanöarna kommer att underteckna avtal om informationsutbyte på skatteområdet. Avtalet gör det möjligt för det svenska Skatteverket och Caymanöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.


Planen är att avtalet om informationsutbyte ska undertecknas i april vid en ceremoni i Stockholm och just nu pågår en beredningsprocess i regeringskansliet för att avtalet ska kunna undertecknas. Avtalet kommer att offentliggöras i samband med undertecknandet.


Caymanöarna fortsätter härigenom att genomföra OECD:s standard för transparens och informationsutbyte på skatteområdet. De utbyter redan nu bankinformation automatiskt under EU:s sparandedirektiv.


Avtalet är resultatet av ett gemensamt nordiskt projekt. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Tidigare har liknande avtal ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey. Långt framskridna förhandlingar pågår med bland annat Aruba, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Nederländska Antillerna.


Tal av Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister, vid toppmötet om narkotika i Wien

Vienna International Centre, Österrike 11 mars 2009


Speech by Ms Maria Larsson, at the 52nd session of the Commission on Narcotic Drugs


Your Majesty, Excellencies, Madam Chairperson, distinguished delegates, Executive Director Costa,


To start off I wish to acknowledge and thank her Majesty Queen Silvia for your active engagement for the well-being of children and young people all over the world and for the prevention of drug abuse.


Sweden fully associate itself with the statement made on behalf of the European Union


In June 1998 we gathered at the United Nations General Assembly Special Session on Drugs because we were alarmed. We were alarmed by the large numbers of people addicted to drugs. By the illnesses, the domestic violence and the misery which came with the drugs. And by the multi-billion dollar drugs trade.


We came together to seek a common ground in addressing the drug problems. We found it in the principles of a balanced approach and a shared responsibility. When we gather today here in Vienna we do so to reaffirm these principles and the commitment to do our part. Because we need more international cooperation, not less.


I´m well aware that there has been diverging views on a few issues during the negotiations. But I am very happy that we have reached consensus on the political declaration. I want to extend my gratitude to the Chairperson and the Ambassador from Namibia for the work you have done in this respect.


Some say that supply reduction has failed; that it should be replaced by demand reduction. In my view, this is a wrong conclusion. We know that we cannot face the challenges through supply reduction alone. But from experience we can also learn that demand reduction alone is not sufficient.


At the same time I would like to say that demand reduction is underresourced in many countries as compared to law enforcement. We need more investments in prevention, treatment and rehabilitation. The conclusion from 1998 is therefore still valid: we need an integrated and balanced approach.


Neither drug abuse nor drug trafficking knows any borders. This is obvious when we see how West Africa is becoming a hub for drug trafficking. Poor social and economic conditions make nations vulnerable. Also in my country organized crime is a threat as different groups use violence to get control over the drug trade. It is a common and shared responsibility to develop long-term strategies against drug abuse and organized crime.


Finally, a few words about the basis for our collaboration: the three international drug control conventions. There are some proponents of harm reduction who use the pretext of the tragic HIV epidemic for bringing about fundamental changes to the conventions. In my view this is wrong. We must do everything we can to prevent the spread of infectious diseases linked to drug abuse. We must do everything we can to help those who suffer from illnesses as a result of drug addiction. To bring them into our communities, not exclude them. This is a question of protecting the unique human value and about compassion.


Measures to reduce the risk of drug abuse and the harm that comes from it,  should not be instead of demand reduction. Such measures should supplement prevention, treatment, care and rehabilitation - not replace them. This is the Swedish policy. This is how we see the consensus in the European Union. And this is why we fully support the commitments we are agreeing on today.


So, let us set our ambitions higher than the lowest expectations. Allow me to remind you of the concept of the self-fulfilling prophecy. If we define a situation as real, it will become a reality through our actions. A self-fulfilling prophecy is sometimes considered as a negative thing. But in this case our expectations and actions determines the outcome. I strongly believe that it is our role as leaders to install hope that change is possible. Maybe not easy - but possible.


Thank You


Stort tillslag mot unga drogköpare på nätet

Polisen har genomfört ett nationellt tillslag mot köpare av narkotika på Internet. Köparna är unga och fördelade över hela landet med koncentration till storstäderna. Totalt kommer 447 köpare att delges misstanke gällande narkotikabrott.


Den här samlade aktionen är ett samarbete mellan flera olika polismyndigheter i syfte att stoppa rekrytering av unga missbrukare, säger Cecilia Fant, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisen.


Anledningen till tillslaget är att Rikskriminalen sommaren 2008 identifierade att det narkotikaklassade preparatet Tramadol såldes via en hemsida på nätet som hade sitt ursprung i Sverige. Huvudmännen bakom försäljningen är hemmahörande i Södermanland och häktades november 2008.

Domstolsförhandlingarna för dessa två personer är avslutade. Huvudmannen dömdes till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott. Mannen tjänade cirka 1,3 miljoner på försäljningen vilka förverkades av Tingsrätten


Tramadol har tidigare varit en oklassad drog som sålts fritt på nätet och blivit populärt. Nu när preparatet blivit narkotikaklassat har det varit viktigt att agera med kraft, säger Cecilia Fant.


När Polisen i Sörmland tog över ärendet från Rikskriminalpolisen följde man handeln till ett stort antal köpare som visade sig framförallt bestå av unga, tidigare ostraffade köpare.


Majoriteten av köparna är personer som inte är kända för polisen sedan tidigare och många av dessa är troligtvis förstagångsköpare. Med det här tillslaget kan vi visa vad effekten kan bli när man köper narkotika, säger Thomas Karlsson chef för narkotikaroteln i Sörmland.


447 köpare identifierades


De flesta köpare är födda på 80- och 90-talen


75 procent är ostraffade


25 procent är straffade varav mindre än hälften är straffade för narkotikabrott


Antal ärenden fördelade på län
Blekinge 1
Dalarna 23
Gotland 3
Gävleborg 15
Halland 8
Jämtland 2
Jönköping 10
Kalmar 11
Kronoberg 8
Norrbotten 39
Skåne 35
Stockholm 79
Uppsala 11
Värmland   32
Västerbotten   36
Västernorrland  22
Västmanland 12 
Västra Götaland  76
Örebro   10
Östergötland   14


Enkät om ungdomars drogvanor på Internet

Vid förhörstillfället ska en enkät tilldelas den misstänkte för att undersöka ungdomars drogvanor på Internet. Då det inte finns någon sådan statistik sedan tidigare är detta ett unikt tillfälle att få ett underlag av ungdomar som faktiskt köpt droger på nätet. Undersökningen som är frivillig och anonym genomförs tillsammans med Folkhälsoinstitutet.


Fakta Tramadol
Tramadol är en opiat som används som smärtstillande. Det har tidigare varit ett läkemedel  som såldes fritt på nätet innan det narkotikaklassades den 1 december 2007.

  

Ytterligare information
Rikskriminalpolisen Cecilia Fant, telefon 08-401 47 98. 
Polisen i Södermanland, narkotikaroteln Thomas Karlsson, telefon 016-16 22 33.

  

För övriga myndigheter se kontaktinformation under Press/presskontakter


Fastighetsägare och andra: Tips för att upptäcka knarkfabrikanterDe som ägnar sig åt att producera narkotika, oavsett typ, drar sig inte för att under falska förespeglingar hyra lokaler av olika slag.


Som fastighetsägare finns det en hel del goda tips att ta del av för att undvika att få knarkfabrikanter som hyresgäster.


Polisen i Gwent i Wales har nyligen producerat en guide, Keeping illegal drugs out of rental properties, som är väl värd att läsas.


Det är hög tid att någon svensk myndighet tar på sig ansvaret för att producera en liknande guide för svenska förhållanden.


Du kan läsa och skriva ut guiden från Gwent här.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Justitieminister Beatrice Ask - Tal vid konferensen om Stockholmsprogrammet i Brügge

"Why Europe needs a forceful Stockholm Programme".


Speech at College of Europe, Bruges/Brügge, March 4. 2009.Ladies and gentlemen,


Stop. For a minute. Think about what your life was like 15 years ago. In 1994.


Since then a lot has changed. In the European Union. In the member states.

And changes have a tendency to continuously come in higher speed.


We have no answer on what life will be like 15 years ahead. But we can be sure change will come. Some in forms we can foresee. Some unexpected.


Communication and globalization brings huge benefit to the society as a whole. But increased movements and new technologies also creates problems and opportunities for criminals. The coming multi-annual programme will have to focus on and tackle new challenges.


The Stockholm programme should respond to the main concerns of citizens in the Member States and formulate convincing solutions and directions to the challenges ahead. Our cooperation within the EU should - and should be perceived to act - where actions could lead to added value for citizens everyday life. In my opinion, our policy and our actions shall answer questions asked by our citizens. Not questions nobody asked for. EU should add values to life which cannot be created in the single Member State.


The last years of activity in the area have of many reasons been focused on repressive instruments. Therefore we can see an increased need to balance these measures with initiatives securing the rule of law and the rights of the individual. Individual rights in criminal proceedings, rules on international protection and rules of data protection are issues to work with.


Yesterday, I listened to an interesting report on efficiency in the Swedish Police Force. The rapporteur underlined that ambitious leadership have to see beyond next budget or election. Important development needs time to be implemented. I think that is true.


The new programme needs to be ambitious and visionary. We have to look forward even beyond 2014. Sometimes that idea of having a vision is misunderstood. One thinks it means to be unclear and vague. That's not my idea. In order to give ourselves directions in our work we have to find the right balance between vision and pragmatism.

There is a true potential for the work in the Justice and Home Affairs area to ensure that citizens have reliance on decisions and implemented measures of EU institutions. In order to get or obtain citizens trust in the EU institutions, there is a need to give increased attention to the citizen perspective. That is true when problems are posed as well as in the decision-making process. Transparency is a crucial prerequisite in attaining citizen confidence. We need to give a clear political signal that, in all our work, and especially when dealing with questions essentially touching on their fundamental rights, we have nothing to hide. We are to be trusted.


Trust is also of vital importance for an efficient cooperation between authorities and services in the different Member States. The principle of mutual recognition is dependent on reliance on each others legal and administrative systems. Thus ensuring trust and finding new ways to increase reliance and mutual understanding between different systems in the Member States Home Affairs external relations will be one of the main challenges for the future.


The existing legislation has been developed step by step. It has become increasingly difficult to manage with overlapping and lack of coherence in some cases. However, legislative acts should be concise in their contents and as consistent as possible. As a consequence, there is a need to strengthen better regulation and lawmaking principles through special mechanisms throughout the entire decision making process. Instruments with similar content should, where possible, be consolidated, aiming at a conceptual and legal coherence.


The language used in some legal acts is not always clear. To be frank, it sometimes is more or less impossible to understand. Efforts should be made so that future legislation is drafted in a clear and comprehensive language. This would lead to better understanding within institutions and among citizens. It would increase efficiency and save taxpayers money.


Any programme setting out aims and concrete measures for the future needs to take into account of what has been and are achieved. Visions, projections, knowledge - there is a need for the EU to develop its capacity to evaluate, to research and to develop tools in the Justice and Home Affairs area. Actually, we should not take one single decision without a clear idea on how to control and evaluate its effects.


As to the concrete content of the programme I would like to underline the importance of an efficient exchange of information. This is a horizontal issue of importance to most of the Justice and Home Affairs cooperation.


Exchange of information between law enforcement authorities is a prerequisite to successfully prevent, detect and investigate crimes. The right information must be available in the right place at the right time.


There has, however, in recent years been a proliferation of data sharing initiatives at EU level across the law enforcement, judicial and immigration work areas. There is need to ensure that the information, and data we hold is shared in a secure environment and used for specific purposes.


Now - is an opportune moment to go beyond the limited perspective of a case by case approach. Our aim should be a holistic objective in law enforcement information management, comprising data security, data protection and law enforcement needs. In order to consolidate our joint efforts there is distinct need to work out an "EU master plan on information exchange between law enforcement authorities".


Practical everyday cooperation on the EU decision making level must be developed to balance strategic business needs with political and legal demands. By taking advantage of using modern technologies we can do improvements.

Moreover, the sharp division in the Justice and Home Affairs area between police and judicial cooperation creates unnecessary obstacles in the fight against crimes with cross-border implications. The negative consequences that could arise because of this is in many Member States "artificial" and should be avoided. In order to increase efficiency in the fight against crime, there is a need for a more comprehensive approach which includes all stages from the police investigation to the enforcement of the judgement. it is important to keep the functioning of all the stages in mind when deciding on new legislation.


In  the beginning of my speech I mentioned the need to balance repressive measures with measures securing the rule of law and the rights of the individual. Important proposals in this regard include Common minimum rules on procedural rights in criminal proceedings. Common rules should aim at securing fundamental procedural rights such as the right to translation and interpretation, the right to defense and the right to information. However, past negotiations have shown that there is a need to deal with the issue with a long-term perspective and with a step by step approach. In my belief, there is no point ignoring the formal obstacles we have in this issue,. Instead of focusing on legal structure I propose focus on the core ambition to increase security and individual basic rights.


Civil law and civil law cooperation is of fundamental importance to EU-citizens daily life. If civil law related problems arise in connection with the movements across borders it creates obstacles to the free movement. Borders within the EU shall not constitute obstacles to recognition and enforcement of judgements in civil matters.


Saying that, we all know that civil law in some matters, especially family law, touches upon sensitive issues that are strongly influenced by national legal orders and constitute the core of Member States national identity.


The area of civil protection has been strengthened substantially during the past years. A challenge in the future is therefore to adapt EU action with action in Member States as well as finding ways to make better use of all competences available in the EU structures.


Finally,

a few words about the external relations. During the last five year period, the external dimension has developed significantly, both thematically and geographically. Awareness of how internal and external policies are linked has increased and has intensified the activities within the external dimension of Justice and Home Affairs. The EU should continue to strengthen its role as a global actor to fully safeguard the benefits of its development. Actions need to be more coordinated and efficient than before. This is a great opportunity for the EU to set the international agenda and of course a big challenge.


Thank you for your attention! 


Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

I propositionen (Prop. 2008/09:149) föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt kontakt med barn i sexuellt syfte. Syftet är att ytterligare förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp. Brottet tar sikte på kontakter med barn, exempelvis genom Internet, som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Bestämmelsen föreslås omfatta den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 6 kap. 4, 5, 6, 8 eller 10 § brottsbalken, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.


Vidare föreslås att bestämmelsen i 6 kap. 14 § brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall utvidgas för att kunna tillämpas även i fråga om gärningar enligt den nya straffbestämmelsen.


I propositionen redovisas också det förebyggande arbete som pågår och planeras för att bland annat motverka och förebygga vuxnas kontakter med barn i sexuella syften.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Barack Obama nominerar ny chef för amerikanska läkemedelsverketAmerikanska NBR (National Public Radio) meddelade för en stund sedan att Barack Obamas val av ny chef för den amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, FDA (Food and Drug Administration), fallit på Dr. Margaret Hamburg.


Hon har tidigare bland annat varit chef för hälsovården i New York, är expert på bioterrorism och forskar för närvarande vid The Nuclear Threat Initiative i Washington D.C.


Obamas val av Hamburg förväntas bli offentligt bekräftat de närmaste dagarna.


Torgny Peterson


Tal från toppmötet om narkotika i WienGenom att klicka på nedanstående länkar kan du lyssna på följande tal från toppmötet om narkotika i Wien


Antonio Maria Costa, chef för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)


Drottning Silvia


Om drogproblemen i Mexico


President Evo Morales, Bolivia


Kompletterande information från toppmötet hittar du här.


Torgny Peterson


Pete Doherty sålde knark till amerikanskt band

I en intervju i Shortlist berättar Pete Doherty, själv straffad ett antal gånger för narkotikabrott, att han sålde knark till det amerikanska bandet The Strokes då de besökte England 2001.


Torgny Peterson


Seven ministers call for the EU to make good its commitment to transparency.

The EU's current rules on public access to documents held by EU institutions are based on the principles of openness and transparency, a crucial component of efforts to increase EU citizens' confidence in its institutions.


Under those rules, citizens can be denied access only if this can be justified based on a document's actual content. The experience of the past eight years has shown that this was a wise solution that was compatible with the objective of the regulation: to guarantee the "widest possible openness".


The Commission declared that it wanted to increase transparency even more when, in April 2008, it proposed revising that regulation. However, we and like-minded colleagues in the Council of Ministers are concerned that the proposal would have the opposite effect.


In many areas, the proposed reform seems aimed mainly at changing the current openness-oriented interpretation.


In negotiations within the Council, we have found ourselves defending the current level of access in many key areas, instead of discussing improvements to it. The risk we are facing is that entire categories of documents will be excluded from the scope of EU access rules. A good example of this is the idea of denying the public access to any documents relating to investigations run by the Commission - one of its core tasks. There are better ways of guaranteeing the smooth conduct of such investigations than by categorically excluding any possibility of public access.


We have also been surprised that the idea of reconstituting member states' absolute veto power over documents originating from them has gained some support not only in the Council, but also in the European Parliament. What would the EU's citizens have to gain from such reforms?


We are therefore glad to see that the Parliament's committee on civil liberties, justice and home affairs adopted a report on 17 February that shares our vision of a more transparent Union. We also welcome the statement made by Margot Wallström, the Commission's vice-president, that the Commission is willing to reconsider those elements of its proposal that would constitute a step backward in terms of openness.


Some worries remain, including the proposed bloc exemptions of whole categories of documents. We need new ways of guaranteeing the Union's openness. This reform process should be about moving forward, not backward, in the process of opening up the EU - a Union "in which decisions are taken as openly as possible", as the EU treaty proudly declares. There are ways of responding to legitimate concerns that would be compatible with this principle of transparency - as the current regulation demonstrates, with its excellent balance between openness and the need for confidentiality.


Beatrice Ask

Minister of justice, Sweden


Tuija Brax

Minister of justice, Finland


Irma Pavlini Krebs

Minister of public administration, Slovenia


Rein Lang 

Minister of justice, Estonia


Cecelia Malmström

Minister of EU affairs, Sweden


Per Stig Møller

Minister of foreign affairs, Denmark


Astrid Thors

Minister of migration and European affairs, Finland


Vänta med tvärsäkra uttalanden

Vänta med tvärsäkra uttalanden

Artikel - SVD Brännpunkt 12 mars 2009

Göran Hägglund, Socialminister


Det uppmärksammade fallet med läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus som misstänks för dråp på en för tidigt född flicka har satt igång en viktig, men samtidigt mycket svår, debatt. Det handlar om vården i livets slutskede.


I det enskilda fall som föranleder debatten har vi i skrivande stund väldigt lite kunskap. Det är därför fel att, som somliga gör, dra förhastade slutsatser om händelsen och vilka åtgärder som bör vidtas.


För detta ställningstagande har jag fått kritik. Expressens ledarsida (10/3) anser att jag slår dövörat till, Aftonbladets (10/3) att "politiken abdikerar". Ylva Johansson (S) tycker att det redan nu står helt klart att det behövs nya och tydligare riktlinjer om beslut om att avbryta livsuppehållande vård.


Vidare hävdas att jag avvisat Statens Medicinsk Etiska Råds (SMER) "förslag till nya riktlinjer". Men något sådant förslag finns inte. Vad som finns är förslag från en arbetsgrupp inom SMER att utreda läkarassisterade självmord. Detta har jag bestämt avvisat.


Alla som utifrån okända fakta drar självklara slutsatser bör naturligtvis fråga sig själva om deras eget agerande bidrar till att minska eller öka osäkerheten bland läkarkår och allmänhet.


I vårdens vardag fattas dagligen mängder av svåra beslut om att avbryta livsuppehållande behandling. Det är beslut som naturligtvis är förknippade med sorg men som väldigt sällan föranleder juridiska problem. Några enkla svar på livets svåraste frågor finns inte. Tyvärr. Varje patient och situation är unik. Men vi har en kompetent läkarkår som arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet och med en tydligt etisk kompass.


Som jag ser det finns det huvudsakligen tre tänkbara utfall på den nu uppkomna situationen.


För det första, om läkaren har följt de råd och den praxis som gäller och hon frias, då har gripandet varit ett beklagligt och tragiskt misstag.


För det andra, om läkaren uppsåtligt givit barnet en dödlig dos läkemedel och hon fälls, då är rättsläget klart. Det är ett agerande som uppenbart strider mot lagen.


Det är bara i det tredje utfallet, om läkaren har följt praxis och ändå fälls, som vi har ett problem som ställer krav på en ordentlig översyn av lagar och regler på området.


Skulle så vara fallet måste Social departementet och Socialstyrelsen i samråd med professionen noggrant analysera domen och så snart som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att skapa ett etiskt hållbart regelverk som innebär att svensk sjukvård kan ge bästa tänkbara vård till personer som befinner sig i livets slutskede utan att riskera åtal.


Detta måste vara väl förankrat hos allmänhet och profession, vilket fordrar debatt och reflektion som involverar många. Exakt vilka åtgärder som i så fall krävs är dock omöjligt att säga innan en eventuell sådan dom meddelas.


Jag undrar ibland vad alla de som nu tvärsäkert uttalar sig om nya riktlinjer och regler på detta område vet som ingen annan vet. Eller vilken annan agenda de har med sitt agerande.


Vi ska vara medvetna om att det finns personer som nu tar tillfället i akt att driva på för att få lagändringar som öppnar för läkarassisterade självmord. Barbro Westerholm (fp) och Nils Lynöe är exempel på det. De säger det inte alltid rakt ut utan talar istället om behovet av "nya riktlinjer".


Deras förslag strider mot nuvarande lagstiftning och den etik som ligger till grund för svensk hälso- och sjukvård och som omfattas av en bred majoritet av Sveriges läkarkår. En sådan förändring kommer jag inte att medverka till.


Det pågår sedan tidigare ett arbete på Socialstyrelsen att, i dialog med Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, se över de allmänna råden om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede från 1992. Detta arbete är viktigt och jag väntar med tillförsikt på deras bedömning som kommer under året. Detta underlag blir viktigt i mitt ställningstagande till behovet av förändringar.


Det är också så att patientsäkerhetsutredningen, på mitt uppdrag, har presenterat ett förslag som innebär att åklagare i framtiden alltid ska konsultera Socialstyrelsen då ärendet rör händelser i hälso- och sjukvården där medicinska fakta är avgörande för målet.


På detta sätt kan vi överbrygga det glapp i kompetens som finns mellan de rättsvårdande myndigheterna och hälso- och sjukvården.


Min uppgift är att verka för en hälso- och sjukvård som står på en stabil värdegrund, där trygghet, tillit och självbestämmande är centrala värden. Beslut om livsuppehållande åtgärder, eller avbrytande av livsuppehållande behandling, ska alltid fattas med den enskilda patientens värdighet i centrum. Varje fall är unikt och måste bedömas individuellt. Detta ska vi skapa förutsättningar för. Att ropa på förhastade åtgärder utifrån ett enskilt fall som vi saknar kunskap om leder oss inte dit.


GÖRAN HÄGGLUND, Socialminister


Regeringen stärker de nationella minoriteternas rättigheter

Regeringen har beslutat om en proposition rörande den reformerade minoritetspolitiken. Propositionen 2008/09:153 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna innehåller en rad viktiga förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Ytterligare 70 miljoner kronor avsätts från och med 2010 för reformen. Anslaget ökas därmed till dryga 80 miljoner kronor.


I propositionen föreslås bland annat en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, ändring i sametingslagen och socialtjänstlagen. Vidare föreslås bland annat utvidgning av förvaltningsområdena för samiska (+ 13 kommuner) respektive finska (+ 18 kommuner), så att fler kan få viss samhällsservice samiska och finska, kunskapshöjande insatser, satsningar för att stärka bevarandet av minoritetsspråken (= revitalisering), samiska språkcentra samt insatser för att öka skyltning på minoritetsspråk.


Vi måste höja ambitionen när det gäller att stärka de nationella minoriteternas egenmakt. Den nya lagen ger de nationella minoriteterna bättre förutsättningar att värna sin särart och bevara språk och kultur. Kommunernas och myndigheters ansvar för minoritetspolitikens genomförande förtydligas också, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Transporter av frihetsberövade personer

Regeringen har i dag tillsatt en utredning som ska se över transporter av frihetsberövade personer. Syftet är att skapa en mer rättssäker och effektiv transportverksamhet. 


Kriminalvårdens transporttjänst utför varje år ungefär 45 000 transporter. De flesta rör frihetsberövade personer inom Kriminalvården men också transporter åt andra myndigheter. Det kan gälla personer som är placerade på vårdinrättningar eller personer som ska transporteras till eller från Sverige.


Någon särskild lag eller förordning som reglerar transporterna finns inte. Det finns anledning att analysera behovet av ett utökat lagstöd för bland annat överlämnande av transporter mellan polisen och Kriminalvården samt att se över regleringen av transporter i samband med internationellt straffrättsligt samarbete.


Det finns också anledning att undersöka om dagens transportverksamhet är ändamålsenligt organiserad eller om den bör utformas på något annat sätt. Utredningen ska även föreslå hur kostnadseffektiviteten kan öka.


Man måste ställa mycket höga krav på rättssäkerhet och professionalitet  när det gäller en verksamhet av detta slag. De personer som transporteras av Kriminalvården befinner sig i en utsatt situation och mår ofta dåligt psykiskt.  Eventuella brister måste rättas till. För att resurserna till rättsväsendet ska användas på bästa sätt är det också viktigt att se över effektiviteten när det gäller transporter av frihetsberövade personer, säger justitieminister Beatrice Ask.


En ny länsrättsorganisation

I dag har regeringen beslutat en proposition där dagens 23 länsrätter föreslås bli tolv.


Genom förslaget tar regeringen ett helhetsgrepp som skapar en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet i domstolarna, säger justitieminister Beatrice Ask.


Regeringens mål är att skapa en organisation som ska hålla under lång tid. För att kunna garantera en hög kvalitet bör domstolarna ha ett större målunderlag än vad många länsrätter har i dag. Regeringens förslag är därför att flertalet länsrätter läggs samman. En sådan organisation skapar bättre möjligheter till specialisering i domstolarna vilket leder till ökad kvalitet i dömandet och en mer effektiv målhantering.


Regeringen föreslår följande:

Länsrätterna i Stockholms län och Gotlands län läggs samman till en domstol i Stockholm.

  

Länsrätterna i Uppsala län och Västmanlands län läggs samman till en domstol i Uppsala.

  

Länsrätten i Göteborg läggs samman med Länsrätten i Hallands län och delar av Länsrätten i Vänersborg till en domstol i Göteborg.

  

Länsrätterna i Örebro län och Värmlands län läggs samman till en domstol i Karlstad.

  

Länsrätterna i Dalarnas län och Gävleborgs län läggs samman till en domstol i Falun.

  

Länsrätterna i Västernorrlands län och Jämtlands län läggs samman till en domstol i Härnösand.

  

Länsrätterna i Östergötlands län och Södermanlands län läggs samman till en domstol i Linköping.

  

Länsrätten i Jönköpings län läggs samman med Länsrätten i Mariestad och delar av Länsrätten i Vänersborg till en domstol i Jönköping.

  

Länsrätterna i Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län läggs samman till en domstol i Växjö.

  

Inga förändringar föreslås för Länsrätterna i Västerbottens län, Norrbottens län och Skåne län.


Regeringen föreslår också att länsrätterna ska byta namn till förvaltningsrätter. Avsikten är att förändringarna ska träda i kraft den 15 februari 2010.


Ny studie om användning av cannabis och vårdslöshet i trafikForskare vid universitetet i Montreal visar i en ny studie att spänningssökande män gärna kör bil under påverkan av cannabis.


Såvitt vi känner till, säger professor Jacques Bergeron vid institutionen för psykologi vid universitetet i Montreal, är detta den första studien där man undersöker kopplingen mellan att köra bil under påverkan av cannabis och ett stort antal farliga beteenden i trafiken.


83 män i åldrarna 17-49 år deltog i studien. Deras körning observerades i tester i simulatorer och de fick också ingående redogöra för sin "trafikhistoria".


Forskarna upptäckte att 35 procent av de 83 deltagarna hade varit med om en eller flera trafikolyckor med materiella skador under de senaste tre åren. 30 procent av deltagarna medgav att de använt cannabis och 80 procent av dessa sa att de kört under påverkan av cannabis åtminstone en gång under de senaste 12 månaderna.


Forskarna fann att de som uppgav sig ha kört under påverkan av cannabis föreföll ha en ökad risk för att vara inblandade i en trafikolycka.


Du kan läsa mer om studien, Driving under the influence of cannabis: Links with dangerous driving, psychological predictors, and accident involvement, i Accident Analysis and Prevention.


Andra artiklar på liknande tema finns här.


Torgny Peterson


Knark-Guzman elak för 9 miljarder kronor

Forbes Magazine har publicerat  den årliga listan över världens rikaste. På 701:a plats hamnar Mexicos störste knarkskurk, tillika den mest efterspanade - Joaquin Guzman.


Enligt Forbes finns det idag 792 miljardärer i världen - en kraftig minskning från förra årets 1 125 sådana.


Torgny Peterson


Den politiska deklarationen från toppmötet i Wien

Du har nu möjlighet att läsa den politiska deklarationen från toppmötet om narkotika i Wien.


I deklarationens inledning konstaterar man, We are determined to tackle the world drug problem and to actively promote a society free of drug abuse in order to ensure that all people can live in health, dignity and peace, with security and prosperity.


I deklarationens andra punkt kan vi läsa att We, the States Members of the United Nations reaffirm also that the ultimate goal of both demand and supply reduction strategies and sustainable development strategies is to minimize and eventually eliminate the availability and use of illicit drugs and psychotropic substances in order to ensure the health and welfare of humankind and encourage the exchange of best practices in demand and supply reduction, and emphasize that each strategy is ineffective in the absence of the other;


Betydelsen av FN:s narkotikakonventioner betonas i punkt 3 av dokumentet, We, the States Members of the United Nations assert that the world drug problem is most effectively addressed in a multilateral setting and that the three international drug control conventions and other relevant international instruments remain the cornerstone of the international drug control system, and urge all Member States that have not yet done so to consider taking measures to ratify or accede to those instruments.


I deklarationens 5:e punkt bekräftar man bland annat på nytt den politiska deklaration som antogs vid UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) 1998.


Kvinnors behov och betydelse i arbetet mot narkotika tas upp i punkt 9 och frivilligorganisationernas viktiga insatser i punkt 10.


I punkt 12 påtalas behovet av helhetsgrepp för att bekämpa the unprecedented surge in illicit opium production and trafficking, the increasing cannabis production and trafficking and the increasing diversion of precursors , as well as the related distribution and use of illicit drugs...


Behovet av att fortsätta att öka allmänhetens kunskaper tas upp i punkt 14 - We, the States Members of the United Nations decide to continue to raise public awareness of the risks and the threats posed to all societies by the different aspects of the world drug problem.


I 16:e punkten betonas vikten av CND:s och INCB:s roll - We, the States Members of the United Nations reaffirm the principal role of the Commission on Narcotic Drugs and its subsidiary bodies, together with the International Narcotics Control Board, as the United Nations organs with prime responsibility for drug control matters, and decide to promote and facilitate the effective implementation of and follow-up to the present Political Declaration and its Plan of Action.


Punkt 17 behandlar UNODC:s function -  We, the States Members of the United Nations reaffirm also our support and appreciation for the efforts of the United Nations, including those of the United Nations Office on Drugs and Crime as the leading entity in the United Nations system for countering the world drug problem, reiterate our intention to continue to improve the governance and financial situation of the Office, stressing the need for adequate and stable financial resources to enable the Office to fulfil its mandates effectively, and request the Office to continue its efforts to carry out all its mandates under the international drug control conventions, as well as other relevant international instruments, and to continue to cooperate with relevant regional and international institutions and Governments by providing, inter alia, technical assistance to Member States that request it;


I deklarationens 22:a punkt återkommer man till frågan om ett samhälle fritt från narkotikamissbruk - We, the States Members of the United Nations reaffirm consistent with the objective of promoting a society free of drug abuse, our determination, within the framework of national, regional and international strategies, to counter the world drug problem and to take effective measures to emphasize and facilitate healthy, productive and fulfilling alternatives to the illicit consumption of drugs, which must not become accepted as a way of life;


Vikten av att arbeta med och för ungdomar tas upp i punkt 23 - We, the States Members of the United Nations reaffirm also our commitment to invest in and work with youth in a range of settings, including in families, schools, workplaces and communities, by raising public awareness and providing youth with information, skills and opportunities to choose healthy lifestyles, taking into account the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, and working in coordination with the United Nations Programme on Youth of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat;


Punkterna 24-26 behandlar arbetet mot illegala odlingar och prekursorer.


I punkterna 27-30 uttrycker den politiska deklarationen stor oro över det våld som utövas av kriminella organisationer - We, the States Members of the United Nations express deep concern at the growing violence resulting from activities of criminal organizations involved in drug trafficking, and call for urgent measures to prevent those organizations from acquiring the means, in particular firearms and ammunition, to pursue their criminal activities;


I punkt 36 betonas återigen, på samma sätt som i den politiska deklarationen från 1998, behovet av att utrota eller avsevärt minska illegala odlingar - We, the States Members of the United Nations decide to establish 2019 as a target date for States to eliminate or reduce significantly and measurably:(a) The illicit cultivation of opium poppy, coca bush and cannabis plant;(b) The illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances; and drug-related health and social risks;(c) The illicit production, manufacture, marketing and distribution of, and trafficking in, psychotropic substances, including synthetic drugs;(d) The diversion of and illicit trafficking in precursors;(e) Money-laundering related to illicit drugs;Benämningarna "harm reduction", "risk management" eller "risk minimization" förekommer överhuvudtaget inte någonstans i den politiska deklarationen.


Du kan läsa hela Draft Political Declaration här.


Plan of Action - Part I Demand Reduction and Related Measures och Part II Supply Reduction and Related Measures kan du läsa här.


Torgny Peterson


Följ händelserna på toppmötet om narkotika i Wien11-12 mars står UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) som värd för det toppmöte om narkotika som äger rum i Wien nu.


För första gången kommer UNODC bland annat att ha flera webbutsändningar.


Du hittar webbutsändningar och annat material från toppmötet här.


Torgny Peterson


Intresset ljuger aldrig

Den tidigare ordföranden i de bolivianska kokaodlarnas fackförening, numera landets president, Evo Morales

besökte toppmötet om narkotika i Wien idag.


Efter sitt anförande där han ihärdigt försvarade kokatuggande bland landetsbefolkning. Han höll upp ett kokablad och sa att Det är inte en drog. Det är medicin. Efter detta egenhändigt hopsnickrade konstaterande stoppade han in kokabladet i munnen.


Ryck på axlarna blev resultatet ungefär och hans "föreställning" lämnar knappast några mer bestående intryck än när legaliseringsförespråkare i maffiosomundering och falska k-pistar för några år sedan, då Hedy d'Anconas rapport om narkotika skulle diskuteras i EU-parlamentet, rusade in i en plenisal i EU-parlamentet för att i ett anfall av "legaliseringskultur" försöka övertyga den samlade menigheten om att maffian minsann tar över om inte narkotika legaliseras.


Den intresserade kan läsa mer om Bolivia i International Narcotics Control Strategy Report utgiven av U.S. Department of State på sid. 155-160 i rapporten som finns här.


Läs också:

Torgny Peterson


USA:s president föreslår ny chef för kampen mot narkotika

USA:s president Barack Obama kommer idag att föreslå att polischefen i Seattle, R. Gil Kerlikowske, blir ny drogtsar och därmed efterträdare till John Walters.


Kerlikowske ska nu gå igenom den traditionella "confirmation process" som innebär "förhör" i senaten innan hans utnämning, om inget hinder föreligger, officiellt bekräftas.

Torgny Peterson


"Kriget mot knarket" mot nytt mandat

Under ovanstående rubrik skriver TT i ett meddelande om konferensen i Wien att FN:s och USA:s "krig mot knarket" går vidare, trots brist på resultat. Den svenska regeringen, stöttad av drottning Silvia, är en av de varmaste tillskyndarna.


Har ingen aning om skribentens eventuella kvalifikationer i narkotikapolitiska sammanhang, men uppenbarligen har han "köpt" den propaganda som bland annat IDPC (International Drug Policy Consortium) levererat tillsammans med ett antal andra mer eller mindre liberaliserings- och legaliseringsvänliga organisationer.


I sammanhanget kan det vara intressant att veta att Mike Trace, som fick lämna sin chefspost vid UNODC efter att ha visat sig vara en "femtekolonnare" (hans egna ord) är ordförande för IDPC International Drug Policy Consortium), som i sin tur initierades av The Beckley Foundation, där Trace också har flera fingrar med i spelet.


I Beckley Foundation sitter en av de främsta legaliseringsförespråkarna, Lester Grinspoon, med som "vetenskaplig" rådgivare tillsammans med, bland andra David Nutt, ordförande i den brittiska regeringens rådgivande organ i narkotikafrågor ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs), dvs mannen som tyckte att ecstasy borde nedklassificeras i det brittiska klassningssystemet, och som låg bakom det famösa uttalandet att det är farligare att rida än att använda ecstasy. Vidare är Alexander Shulgin - kemist, som publicerat de två "knarkkokböckerna" Tikhal och Pikhal - en av rådgivarna.


Det kan också vara intressant att känna till vilka som är medlemmar i IDPC. En lista över vilka organisationer som är medlemmar hittar den intresserade här.


Men kritiken växer mot en politik som sägs göra mer skada än nytta, fortsätter TT. En drogfri värld, vi kan klara det" löd kampanjropet vid FN:s specialsession mot narkotika 1998. Tio år senare finns inget som tyder på det, enligt en färsk rapport beställd av EU:s rättsdirektorat. Tvärtom har narkotikaproblemen förvärrats, enligt rapporten, skriver TT.


Om TT bemödat sig att läsa på om vem/vilka som författat rapporten och dessutom läst rapporten, speciellt bilagorna, kanske förståelsen för en del av innehållet skulle ha ökat. Dessutom är det värt att notera att EU klart påtalar att innehållet i rapporten uttrycker författarnas åsikter och inget annat.


Torgny Peterson


Maria Larsson talar vid FN:s narkotikakonferens i Wien

Onsdag-torsdag 11-12 mars talar och deltar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson vid FN:s narkotikakonferens UN Commission on Narcotic Drugs i Wien, Österrike.

Konferensen är den 52:a i ordningen. Frågan om hur narkotikapolitiken ska utformas de kommande tio åren diskuteras.


Nu kommer de nya taxeringsvärdena

Skatteverket har nu börjat skicka ut de nya taxeringsbesluten till landets 2,3 miljoner småhusägare. De som e-deklarerat får sina beslut först av alla. Samtliga småhusägare kommer i omgångar att få sina taxeringsbeslut fram till den 30 juni.


Skatteverket befarar att många fastighetsägare kommer att begära omprövning av sina taxeringsbeslut mot bakgrund av den politiska debatt som dragit igång om att taxeringsvärdena inte avspeglar verkligheten.

Våra beslut grundar sig på de regler som gäller och som är beslutade av regering och riksdag. Möjligheten att få sitt taxeringsvärde ändrat är således inte större i år än vad den varit tidigare, säger Erik Rydelid, rättslig expert vid Skattverket.

Det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhusägarna i landet stiger med 34 procent, enligt förra årets provvärdering. En slutlig sammanställning görs av Statistiska Centralbyrån, SCB, när taxeringen avslutats den 15 juni.

Det nya taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet år 2007. Det är vad lagen säger och därför kan man inte ta hänsyn till prisförändringar som skett efter 2007, säger Erik Rydelid.

De nya taxeringsvärdena fördelas så att markvärdena höjs i betydligt större omfattning än byggnadsvärdena.

När det råder stor efterfrågan på småhus i förhållande till utbudet på marknaden ökar intresset för att bygga nytt, vilket i sin tur driver upp markpriserna, säger Erik Rydelid.

Ungefär hälften av småhusfastigheterna får ett taxeringsvärde över 848 000 kronor. De kommer att få en kommunal fastighetsavgift på högst 6 362 kronor. De nya taxeringsvärdena får betydelse först för den deklaration som lämnas vid inkomsttaxeringen 2010.

Länkar med fördjupad information finns i pressmeddelandet på www.skatteverket.se

Erik Rydelid, rättslig expert
Direkttel: 010-573 56 42


Antonio Maria Costa diskuterar narkotikapolitik


Antonio Maria Costa

Idag börjar toppmötet om narkotika i Wien. I ett inslag i BBC diskuterar Antonio Maria Costa, chef för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) med Mike Reid från The Economist den framtida narkotikapolitiken.


Ingen borde bli förvånad över att veta att Mike Reid skrev How to stop the drug wars i The Economist nyligen.


The Economist har uttryckligen tagit ställning för legalisering av narkotika.


Torgny Peterson


De okunniga predikar sitt mantra

I ett antal artiklar och inlägg i nationella och internationella media predikar de okunniga om att en majoritet av dödsfallen efter användning av heroin beror på att användningen av heroin är kriminaliserad.


Upplysningsvis, för dessa okunniga, meddelas härmed att det är heroinet som dödar. Mindre heroin, färre dödsfall; inget heroin - inga dödsfall till följd av användning av heroin.


Rocket science? Nope - sunt förnuft.


Torgny Peterson


Vad har Barack Obama egentligen sagt om "medicinsk marijuana?"Många har tolkat och misstolkat vad President Barack Obama egentligen har sagt om så kallad "medicinsk marijuana".


Framför allt har de som är positiva till "medicinsk marijuana" valt och vrakat bland det han sagt utan att placera hans uttalanden i ett sammanhang.


I en kommentar reder Robert L DuPont, M.D., och den förste chefen för NIDA (National Institute on Drug Abuse) ut begreppen.


Barack Obama on Medical Marijuana

President Barack Obama is thoughtful and deliberate. During the presidential campaign, he commented on the issue of medical marijuana. The formal policy position of his administration on medical marijuana will be determined over the coming months, after his team is in place at the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP). In the meantime, his words on the campaign trail are instructive.


The supporters of medical marijuana are picking and choosing to interpret what he said without presenting his words in context. Mr. Obama, for whom words are important, was asked by a Willamette Week reporter, "Would you stop the DEA's raids on Oregon medical marijuana growers?" Obama replied, "I would because I think our federal agents have better things to do, like catching criminals and preventing terrorism. The way I want to approach the issue of medical marijuana is to base it on science, and if there is sound science that supports the use of medical marijuana and if it is controlled and prescribed in a way that other medicine is prescribed, then it's something that I think we should consider."


Mr. Obama addressed this issue again in March, 2008, telling an editorial page editor of the Medford Mail Tribune, "When it comes to medical marijuana, I have more of a practical view than anything else. My attitude is that if it's an issue of doctors prescribing medical marijuana as a treatment for glaucoma or as a cancer treatment, I think that should be appropriate because there really is no difference between that and a doctor prescribing morphine or anything else."


Further he said, "I think there are legitimate concerns in not wanting to allow people to grow their own or start setting up mom and pop shops because at that point it becomes fairly difficult to regulate. Again, I'm not familiar with all the details of the initiative that was passed [in Oregon] and what safeguards there were in place, but I think the basic concept that using medical marijuana in the same way, with the same controls as other drugs prescribed by doctors, I think that's entirely appropriate...


"I would not punish doctors if it's prescribed in a way that is appropriate. That may require some changes in federal law. I will tell you that - I mean I want to be honest with you - whether I want to use a whole lot of political capital on that issue when we're trying to get health care passed or end the war in Iraq, the likelihood of that being real high on my list is not likely... What I'm not going to be doing is using Justice Department resources to try to circumvent state laws on this issue simply because I want folks to be investigating violent crimes and potential terrorism. We've got a lot of things for our law enforcement officers to deal with."


These are not the words of someone who has endorsed smoked marijuana as a medicine. It is unlikely that President Obama will tell the Drug Enforcement Administration (DEA) to stop enforcing the law. Mr. Obama said that as President he will follow the science, and further that should science demonstrate that smoking marijuana is a medicine, he would want it to be treated like an actual medicine, meaning as a physician's prescription that is filled by a pharmacist for a medicine that is approved by the Food and Drug Administration (FDA).


Three central questions will be involved in the review of this issue by President Obama and the White House Office of National Drug Control Policy:


1) Is smoke a safe and effective means of drug delivery? If it is, why doesn't the FDA approve smoking for other "medicines?" Why are there no countries in the world that approve smoke as a means of drug delivery for any "medicine?" Why did the Institute of Medicine a decade ago, when considering medical marijuana, reject smoke as a way to deliver drugs except in an extremely narrow set of circumstances and then for only 6 months?


2) Are state and local ballot initiatives an appropriate way to approve medicines? The careful science-based review of safety and efficacy is vital to the nation's health. Why should smoked marijuana not be subject to this time-tested system of drug approval? If smoked marijuana passes that test (which is all but impossible from a scientific perspective), why should smoked marijuana be made available in any way other than within the closed distribution used for other prescribed medicines with abuse potential, as Barack Obama said "like morphine."


3) Is it good public health policy to have drug approval at a state's discretion -- even when a drug is not approved by the FDA? Under current law, states can be more restrictive than the federal government, meaning they can limit drugs that the federal government approves, but states cannot approve medicines that the federal government has not approved. Is it wise to overturn this established body of law?


After this review I believe that President Obama and his team in the White House as well as in the Departments of Justice and Health and Human Services will answer each of these three questions with a resounding "No."


Robert L. DuPont, M.D.

President, Institute for Behavior and Health, Inc.

First Director, National Institute on Drug Abuse (NIDA) 1973 to 1978


Ledamöter av Europaparlamentet ska beskattas i Sverige

I en proposition som i dag har lämnats till riksdagen föreslår regeringen att arvoden, övergångsersättningar och pensioner till ledamöter av Europaparlamentet ska beskattas i Sverige.


I samband med att Europaparlamentet har antagit en stadga för ledamöterna blir det parlamentet istället för Sveriges riksdag som i fortsättningen kommer att betala ut arvoden, övergångsersättningar och pensioner till sina ledamöter och före detta ledamöter. Dessa ersättningar ska beskattas på EG-nivå. Medlemsstaterna ges också  rätt att beskatta ersättningarna om dubbelbeskattning kan undvikas.


Regeringen föreslår att ersättningarna ska beskattas i Sverige och att gemenskapsskatten ska kunna räknas av från den svenska skatten. Dessutom föreslår regeringen att vissa ersättningar som betalas ut av Europaparlamentet, till exempel resekostnadsersättning, inte ska beskattas, vilket också gäller enligt stadgan.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 14 juli 2009.


EU-rapport om världens illegala narkotikamarknader sedan 1998

EU-kommissionen presenterade idag en rapport om världens illegala narkotikamarknader sedan 1998. Rapporten visar att narkotikapolitiken i världen har utvecklats under de senaste tio åren, speciellt på nationell nivå, i samband med att åtgärder för att hjälpa missbrukare har förbättrats och tuffare insatser tillämpats mot narkotikasmugglare.


Men, enligt studien, finner man inga bevis för att det globala drogproblemet minskat under perioden 1998 till 2007. I stort, säger man, har situationen förbättrats lite i en del rikare länder medan den försämrats avsevärt i andra länder .


Publiceringen av den här rapporten sammanfaller med toppmötet om narkotika som hålls i Wien den här veckan.


Tilläggas kan att studien genomförts av TRIMBOS-institutet i Nederländerna och RAND Europé. För säkerhets skull meddelar EU-kommissionen att författarna av rapporten är helt ansvariga för innehållet, vilket nog kan vara en klok friskrivning.


Studien ger en analys av 18 länder, nämligen Australien, Brasilien Kanada, Kina, Colombia, Tjeckien, Ungern, Indien, Mexico, Nederländerna, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA.


Du kan läsa Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007  här.


Delrapporter (totalt 435 sidor) som komplement till ovanstående finns här.


Torgny Peterson


Legalisering av marijuana ingen framkomlig vägEn del propagandamakare arbetar intensivt för att framhäva och ge sitt stöd till det lagförslag som nyligen presenterades i Kalifornien om legalisering av marijuana, och att en sådan åtgärd till och med skulle bidra till att rädda Kaliforniens urusla ekonomi.


En ledare i The Ukiah Daily Journal i Kalifornien är av en helt annan åsikt, som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Säkrare användning av metadon

Nya upptäckter av forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och University of Washington i Seattle kan komma att göra användningen av metadon säkrare.


Forskarna har upptäckt att kroppen hanterar metadon på ett annat sätt än vad man tidigare trott. Tidigare felaktiga antaganden om metadon har, säger forskarna, gjort det svårt för läkare att förstå hur och när metadon försvinner ur kroppen och kan därigenom vara orsak till oavsiktlig under- eller överdosering med biverkningar eller till och med dödsfall som resultat.


Du kan läsa mer om forskningsresultaten här och här.


Torgny Peterson


Stor kokainliga avslöjad av holländsk polis

Polisen vid Schiphol-flygplatsen har avslöjat en mycket stor kokainliga och gripit tio personer, varav sju arbetare på flygplatsen, anställda av det holländska flygbolaget KLM.


Vid razzior i sju bostäder har polisen beslagtagit stora mängder kontanter, datorer och mobiltelefoner.


En talesman för polisen säger till lokala media att man arbetat med fallet nästan ett år.


Polisen misstänker att kokainligan importerat minst 28 kilo kokain från Surinam.


Torgny Peterson


Internationell konferens om Afghanistan i Haag i slutet av mars

Nederländernas regering kommer att stå som värd för ett internationellt toppmöte om säkerheten i Afghanistan i Haag slutet av mars. Alla Nato-medlemsländer med engagemang i Afghanistan och länder i området förväntas delta i konferensen.


Varning för att norrmännen vill ge heroin till missbrukare


   Maria Larsson

I vår omedelbara närhet pågår nu diskussioner om en mer tillåtande inställning till narkotika. I Norge har man infört injektionsrum och den ansvarige ministern har uttalat sig positivt om införande av förskrivning av heroin. Danmark har redan beslutat om försök med distribution av heroin till tunga missbrukare.


Det skriver Maria Larsson, folkhälsominister, i en artikel på Newsmill som du kan läsa här.


Intresserad av polisens årsredovisningar och budgetunderlag?

Om du är intresserad av polisens årsredovisningar och budgetunderlag kan du ladda ner materialet här.


Torgny Peterson


Polisen intensifierar insatserna mot ökande antal cannabisfabrikerRegeringstjänstemän, polischefer och andra representanter för rättsvårdande myndigheter i England, Skottland och Wales träffas idag för att för att diskutera nya strategier för att kunna stänga igen fler av de cannabisfabriker som enligt polisen drivs av organiserade kriminella gäng, i första hand från Sydostasien.


Antalet cannabisfabriker har ökat explosionsartat under de senaste fem åren, rapporterar BBC - från 206 till 654 upptäckta sådana i London, från 174 till 672 i West Midlands och från 0 till 151 i Gwent.


De som driver cannabisfabrikerna är mer än väl medvetna om att såväl polisen som konkurrenter utgör ett hot mot verksamheten, och därför bli det också allt vanligare med fällor där den mest använda typen av fälla är elektricitet kopplad till dörrhandtag och fönster.


Nu säger en representant för det brittiska inrikesministeriet till BBC att Vi är fast beslutsamma att göra det här landet till en fientlig plats för de kriminella som ägnar sig åt odling av cannabis. Detta kommer bland annat att ske genom tillsättning av en samordnare på heltid och publicering av råd och riktlinjer för polisen från  The National Policing Improvement Agency.


Torgny Peterson


Ny studie visar på riskfylld användning av cannabis OCH alkoholI en artikel, Under double influence: Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth populations, i Drug and Alcohol Dependence, redovisar norska forskare en studie av ungdomars användning av cannabis och alkohol, och de konstaterar att användningen av cannabis är mer oroande än vad man hittills antagit eftersom cannabis i allt större utsträckning används i kombination med alkohol.


Forskning visar att samtidig användning av cannabis och alkohol kan vara mer än dubbelt så riskabel som användning av drogerna var för si,g och vår forskning visar att det oftast är cannabis som används tillsammans med alkohol, säger Hilde Pape från SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning).


Tillsammans med kollegor har Pape analyserat data från två stora studier av skolungdomar. I den ena studien, som omfattade mer än 14 000 norska 14-20-åringar, uppgav sju procent att de hade använt alkohol och cannabis samtidigt under den senaste tolv månaderna.


Också i den andra undersökningen, som omfattande 15-16-åringar i 35 europeiska länder, hade merparten cannabisanvändare använt cannabis i kombination med alkohol.


Våra resultat tyder på att de två drogerna har en tendens att komplettera varandra. I så fall kan man förvänta sig att effektiva åtgärder mot alkoholkonsumtion bland tonåringar också kan bidra till att minska ungas användning av cannabis, säger Pape.


Torgny Peterson


Stora problem för hemlösa ungdomar

En studie från Covenant House om hemlösa ungdomars situation i New York visar att hemlösa ungdomar har mycket stora problem.


Rapporten som offentliggörs idag visar bland annat följande:


Många har utsatts för övergrepp

Många har vuxit upp i fosterhem

Många saknar jobb, utbildning och adekvat hälsovård


I studien har man undersökt 444 ungdomar i åldrarna 18-21 år, som besökte Covenant House Crisis Center under perioden oktober 2007-februari 2008.


Antalet hemlösa ungdomar ökar i snabb takt enligt Covenant House och en studie från 2007, utförd av Empire State Coalition of Youth and Family Services, visar att 3 800 hemlösa ungdomar finns på New Yorks gator.


Av de ungdomar som finns med i studien från Covenant House uppgav nästan hälften att de blivit arresterade, 15 procent hade dömts och fyra procent hade övervakning eller villkorlig frigivning. 29 procent uppgav att de drack alkohol, 20 procent använde marijuana regelbundet och 36 procent av de 444 ungdomarna sa att någon i deras familj använde droger regelbundet.


Torgny Peterson


Höjd åldersgräns för inköp av alkohol i Frankrike

Nationalförsamlingen ( L'assemblée nationale) i franska parlamentet beslutade igår att höja åldergränsen för inköp av alkohol från 16 till 18 år.


Beslutet träder ikraft så snart senaten godkänt förslaget.


Torgny Peterson


Regeringen vill slopa teknisk kontroll av kassaregister för att minska den administrativa bördan

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att slopa krav på återkommande teknisk kontroll av kassaregister slopas. Förslaget innebär både ekonomiska och administrativa lättnader för företagen.


Skälet är att den bedöms vara onödig eftersom skatteverket har valt en teknisk lösning i sina föreskrifter om kassaregister som medför att endast verket kan utföra meningsfulla återkommande kontroller av kassaregisterutrustning.


Genom lagen om kassaregister införs ett krav på att de flesta som tar betalt med kontanter eller kort ska ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. En sådan godkänd kassaapparat gör det betydligt svårare att fuska med kassan.


Lagen om kassaregister ska börja tillämpas den 1 januari 2010. Den nu föreslagna ändringen föreslås träda i kraft samma dag.


Drogkontroll i fokus vid toppmöte om narkotika i Wien den 11-20 mars

Hur effektiv kontrollen av narkotika är kommer att stå i centrum vid den 52:a sessionen av CND (Commission on Narcotic Drugs) som går av stapeln i Wien 11-20 mars.


Sessionens två första dagar hålls på ministernivå då man kommer att värdera gjorda framsteg under de senaste tio åren sedan UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) 1998 satte upp mål för att minska den globala tillgången och efterfrågan på narkotika.


I samband med en presskonferens 11 mars kommer chefen för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, att tala om organiserad brottslighet.


I ett dokument med titeln Organized Crime and its Threat to Security varnar Costa för att en kriminell marknad av chockerade proportioner riskerar att underminera kontrollen av narkotika.


Costa kommer utifrån detta att ange huvuddragen för tre olika metoder att angripa problemet.


Angående dokumentet Organized Crime and its Threat to Security

Sett över tid har internationell kontroll begränsat antalet människor som använder illegala droger till en liten andel av världens vuxna befolkning, mycket mindre än de som använder andra beroendeframkallande substanser som tobak och alkohol. Denna obestridliga framgång har också haft en dramatisk, oavsiktlig konsekvens: en kriminell marknad av chockerande proportioner. Om inte detta uppmärksammas kommer denna kriminella marknad att neutralisera narkotikakontrollens många fördelar. Den kriminalitet och korruption som förknippas med handeln med narkotika tas som starkt bevis hos en högljudd minoritet av pro-narkotika-lobbyister att argumentera för att botemedlet (kontroll) är värre än sjukdomen och att legalisering av narkotika är lösningen.


Det skulle vara ett historiskt misstag som Förenta Nationernas medlemsländer inte är beredda att göra.


Skälet till att inte göradet rakt på sak: det finns ingen anledning att välja mellan hälsa (drogkontroll) och säkerhet (prevention). De kompletterar varandra och innebär inte några motstridiga åtaganden. Eftersom narkotikasmuggling berikar de kriminella, förstör lokalsamhällen och till och med utgör hot mot nationer, måste frågan hanteras skyndsamt och kraftfullt.


Det krävs en förändring mot brott, inte till förmån för narkotika.


Dokumentet fokuserar sedan på tre huvudkrav för arbetet mot narkotika framöver.

1. Behovet av en integrerad strategi

2. Behovet av motstånd i lokalsamhället
3. Behovet av gemensamma åtagandenAlla intresserade av narkotikapolitiska insatser på global nivå de närmaste åren borde vara intresserade av att läsa hela dokumentet Organized Crime and its Threat to Security, som jag gärna skickar om du sänder du ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com .


Torgny Peterson


Amerikan halshuggen i Mexico

38-årige George Harrison från USA hittades i fredags halshuggen i Tijuana. Harrison som bott i Tijuana sedan han frigavs från ett amerikanskt fängelse för sex månader sedan hade flera narkotikarelaterade domar på sig i USA och var misstänkt för fortsatt narkotikahantering efter att han flyttat till Mexico, meddelar USA:s National Terror Alert Response Center.


Torgny Peterson


Ändringar i lagen om läkemedelsförteckning

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

I propositionen föreslås att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation).


Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ändamålen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal.


Den ökade patientsäkerhet som förslaget ger upphov till anses överväga det intrång i den enskildes integritet som det innebär att fler personer ges tillgång till läkemedelsförteckningen.


Ändringarna i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning föreslås träda i kraft den 1 juni 2009.


Svensk bedömning av multilaterala organisationer - FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC

I april 2007 antog Sverige för första gången en Strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. En av strategins rekommendationer är att strukturerade bedömningar regelbundet ska göras av de multilaterala organisationer som får svenskt stöd. Strategins nyckelbegrepp, relevans och effektivitet, ska vara vägledande i bedömningen av varje organisation.


Under våren 2008 genomfördes bedömningar av multilaterala organisationer gemensamt av regeringskansliet, Sida och svenska ambassader i utvecklingsländer. Bedömningarna kommer att användas som ett av flera underlag inför beslut om budget, för framtagande av organisationsstrategier och för policydialog. Avsikten är att de i första hand ska ge ökad kunskap om respektive organisation och vara underlag för att följa organisationens utveckling. Bedömningarna gör dock inte anspråk på att vara heltäckande.


Jämförelser mellan organisationer ska heller inte göras på basis av detta underlag. Formerna för bedömningarna är under utveckling och rutiner prövas fortsättningsvis för vilken information som ska inhämtas, bedömas och rapporteras.


Du kan läsa mer om bedömningen av FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC, här.


Forskningsgenomgång av användning av metylfenidat vid medicinering av vuxna

Forskare i Storbritannien har gjort en systematisk genomgång av litteraturen om metylfenidat i avsikt att hitta bevis för säkerheten vid vuxna personers användning av metylfenidat.


Forskarna fann 26 studier där 811 vuxna fick metylfenidat för behandling av ADHD.


Efter genomgången konstaterar forskarna att det finns ringa information om den långsiktiga effekten när det gäller säkerheten. Hittills har dock antalet anmälda allvarliga bieffekter varit låga.


Du kan läsa mer i senaste numret av Journal of Psychopharmacology här.


Torgny Peterson


Heroin på recept - en riktig praktmiss!

Vem som helst borde kunna inse att distribution av heroin till heroinister är en dålig idé såvida inte avsikten är att upprätthålla och underlätta missbruk.


Eftersom jag vid ett antal tillfällen haft den tvivelaktiga förmånen att lyssna på argumentationen till förmån för statlig langning av heroin från några av de ursprungliga initiativtagarna - Ambros Uchtenhagen, Seidenfeld, Ueli Locher - i Schweiz och deras efterföljare i Holland och Tyskland, så ger jag inte en endaste schweizerfranc för några av deras argument som underlättar fortsatt missbruk av narkotika under täckmantel av så kallad "harm reduction".


Nyligen besökte Norges hälsovårdminister, i folkmun kallad Heroin-Hanssen, Schweiz. Av norsk mediarapportering att döma utföll besöket till belåtenhet och många såg med stor förväntan fram emot vad Hanssen skulle säga vid den narkotikakonferens som hölls i Oslo i slutet av februari.


Redan i inledningen av sitt anförande sa Hanssen, Jag använder inte det här tillfället till att förmedla min syn på om heroinbaserad behandling ska bli en del av det norska behandlingsutbudet. Men rubriken är relevant eftersom flera länder har fattat beslut om att förskriva heroin till heroinberoende personer. Utvecklingen har alltså gått från "krig" mot opium, till att erkänna att detta måste vi leva med. Eller mer precist, vi "krigar" fortsättningsvis mot produktion och handel, men inte mot de som är beroende av narkotikan.


Hanssens uttalande om att vi måste leva med narkotikaproblemet är inget annat än en uppgivenhetssignal, som vare sig ger missbrukare, deras anhöriga eller andra, några större förhoppningar om framtiden. Hanssens tal gav ett mycket svagt intryck och innehöll inga som helst nyheter för den framtida narkotikapolitiken. (Du kan läsa mer om konferensen här.)


I februari träffade jag Sveriges äldre- och folkhälsominister, statsrådet Maria Larsson. På fråga om hur man i det svenska regeringskansliet ser på frågan om distribution av heroin, säger Maria Larsson, heroin är ju en mycket tung drog och de program som har genomförts, exempelvis i Danmark, ser jag med oro och allvar på. Jag följer naturligtvis utvecklingen i grannländerna och även inom FN men att använda sig av den här typen av program är inget som är aktuellt i Sverige.


Alldeles oavsett vad den norske hälsoministern anser om heroinförskrivning så betraktar ett antal norska experter förslaget om förskrivning av heroin som en rejäl praktmiss och flera av dom utvecklar sin syn i Journalen, som är en tidskrift för Oslo Läkarförening.


I en av artiklarna i Journalen konstaterar exempelvis professorn i rus- och avhengighetsforskning, Edle Ravndal, att den schweiziska forskningen om heroindistribution in är metodiskt hållbar.


Du kan läsa mer om detta i Journalen här.


Torgny Peterson


Amerikanska regeringens samordnare för "cyber security" avgår

Rod Beckstrom säger upp sig och avgår från posten som samordnare av den amerikanska regeringens program för "cyber security" den 13 mars.


Beckstrom är starkt kritisk till strategin för vem som ska leda arbetet för att öka säkerheten mot terrorister och andra som försöker angripa amerikanska system och intressen, och hur det arbetet ska utföras.


Du kan läsa Beckstroms uppsägningsbrev här.


Torgny Peterson


Att åtala eller inte åtala - det är frågan

Många har ställt stort hopp till att den nya amerikanska administrationen kommer att ha en mer tolerant inställning till så kallad "medicinsk" marijuana. I sammanhanget kan det vara värt att komma ihåg att inget land någonstans har godkänt någon medicin som intas genom att röka den, och inte heller har något lands motsvarighet till vårt läkemedelsverk godkänt marijuana som "medicin".


25 februari, i samband med en presskonferens i Washington, gjorde USA:s justitieminister Eric Holder ett uttalande som marijuanamedicinmännen tolkade som att nu vankas det gyllene tider för marijuana.


Två dagar efter Holders uttalande skickade den federale åklagaren i Kalifornien, Thomas P. O´Brien, ett konfidentiellt meddelande till åklagarna i Kalifornien med order om att de bland annat skulle upphöra med att väcka åtal mot så kallade "medicinska" marijuanadispensärer.


Helt plötsligt, nu i fredags, kom kontraorder med instruktioner till åklagarna att återuppta arbete med fall som rör så kallade "medicinska" marijuanadispensärer. Intressant kovändning.


Det finns idag "medicinska" marijuanadispensärer i 13 av USA:s delstater. Beslut som fattats om att tillåta sådana dispensärer i delstaterna står i strid med en dom i USA:s Högsta domstol som förbjuder sådan verksamhet.


Fortsättning följer med all säkerhet.


Torgny Peterson


Stora beslag av narkotika i SaudiarabienI ett antal razzior på olika platser i landet har saudiarabiska säkerhetsstyrkor beslagtagit över 1,7 ton hasch och 3,4 miljoner narkotikaklassade tabletter, rapporterar SAP (Saudi Press Agency).


I samband med razziorna har man gripit 35 personer tillhörande fyra olika nätverk. Av de gripna är 15 från Saudiarabien och övriga från andra arabländer.


Narkotikasmuggling medför dödsstraff i Saudiarabien.


Du kan läsa mer om dödsstraff i världen här.


Torgny Peterson


Medelklassens "diskreta" charmI England går diskussionens vågor höga efter att författarinnan Julie Meyerson och hennes man inte längre klarade av att hantera sin "skunk-beroende" son Jake utan helt enkelt stängde ute honom från den gemensamma bostaden.


Bakgrunden och föräldrarnas synpunkter liksom Jake's slogs upp stort i The Telegraph och inte lär diskussionerna avta efter att The Times idag berättar att mamman själv rökt cannabis ett antal gånger. Här finns en del att begrunda både för föräldrar och eventuellt haschrökande ungdomar.


Hyckleri? Döm själv.


Torgny Peterson


Behov av kraftfullare aktiviteter mot italiensk maffia

I Australien ifrågasätter The Age varför landet stängt den federala polisens kontor i Rom. Med tanke på den italienska maffians omfattande aktiviteter i Australien är frågan berättigad.


Artikeln, Mafia Scrutiny under Question, innehåller en del information som kan vara intressant också för svenska läsare.


Torgny Peterson


Legalisering av narkotika är inte svaret

I en artikel med rubriken Drug Legalization Isn´t the Answer skriver USA:s förre "drogtsar", John Walters, på debattsidan i fredagens Wall Street Journal att antalet unga människor som använder narkotika har minskat med 900 000 till omkring 2,7 miljoner sedan 2001.


I debattinlägget konstaterar Walters bland annat, Alternative regulatory schemes give little attention to how a free society will function when it sells known disease-causing poisons that are more powerful than alcohol and that profoundly attack the user's capacity for free action.


Du kan läsa inlägget i Wall Street Journal här.


Läs också:

California can't afford to legalize marijuana 


Torgny Peterson


"Depp och pepp" i nya numret av GLÖD"När livet känns pest - och hur det kan förändras". Vad gör man för att må bättre när livet känns deppigt? Ungdomar berättar själva i nya numret av GLÖD.


Stress och psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i skolåldern. Många unga känner sig nedstämda, oroliga och upplever att de blir stressade av sitt skolarbete. Det framgår exempelvis av undersökningen "Svenska skolbarns hälsovanor" och av alla de frågor som kommer in till ungdomstidningen GLÖD:s frågelåda.

I nya numret av GLÖD berättar både glada och ledsna människor om hur de gör för att kunna må bättre - 18-åriga Isabel, som stöttar när kompisen Amanda är nere och 16-åriga Lukas, som slogs för att dämpa sin oro.


Dessutom svarar GLÖD:s psykolog Margareta Berggren på några vanliga frågor om deppighet och vilken hjälp som finns att få.


Begränsade öppettider på krogen - viktigt förslag

Alkohollagsutredningen har nyligen föreslagit att restaurangers öppethållande ska begränsas till kl 03. Ur folkhälsosynpunkt är det ett viktigt och välkommet förslag.


Förslaget att begränsa öppethållande till kl. 03 är väl grundat i den forskning som finns på området. Den visar dels att hög alkoholkonsumtion och våldsbrott hänger tätt samman, dels att problemen ökar ju senare på natten servering förekommer. Dessa samband är särskilt starka i länder med en berusningskultur, som är fallet i Sverige.
 
Förslaget kommer att bidra till mindre våld och skador, ökad trygghet för medborgarna och därigenom samhällsekonomiska vinster, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.
 
Kommunerna har tillsammans med polisen ansvaret för tillsynen över krogarna. Utredningen lägger också förslag om förbättringar på det området. Bland annat ska kommunerna ta fram årliga planer för tillsynen. Även detta bedömer Statens folkhälsoinstitut som ett steg i rätt riktning. Bra och välskötta krogar där berusningsnivån hålls nere är en angelägenhet för krögare, personal, kommuninvånarna och turister på besök.


Pris och kvalité på droger i USA under perioden 1981-2007

I ett dokument producerat av IDA (Institute for Defense Anlyses) för ONDCP (Office of National Drug Control Policy) i USA redovisas pris och kvalité på fem illegala droger (kokain, crack, heroin,d-metamfetamin och marijuana) under perioden 1981-2007.


Du kan läsa rapporten, The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007, här.


Torgny Peterson


Läkemedelsföretagens och läkarnas (o)heliga allians

Time Magazine har en intressant artikel om kopplingen mellan läkemedelsföretagen, medicinska utbildningar och läkarna.


Den som är intresserad av frågor om "otillbörlig påverkan" rekommenderas att läsa artikeln här.


Läs också:

Harvard Medical School in Ethics Quandary


Torgny Peterson


AstraZeneca försökte mörka negativa medicinska studier om Seroquel

Astra Zeneca försökte mörka negativa medicinska studier om företagets läkemedel Seroquel, enligt ett internt företagsmeddelande som offentliggjorts i samband med ett amerikanskt gruppåtal vid en federal domstol i Florida, där merparten av de 9 200 patienter som deltar i gruppåtalet hävdar att behandlingen med Seroquel gav dom diabetes.


I ett e-postmeddelande som offentliggjorts i samband med rättegång berömmer en arbetare hos AstraZeneca en kollega för att ha utfört ett bra mörkläggningsarbete ( "great smoke and mirrors job") av "studie 15", som, enligt The Times, kom fram till att Haldol var effektivare än Seroquel.


Torgny Peterson


Skador av ecstasy

Marc Easton, reporter hos BBC, gillar inte alls professor Andy Parrots tal om skadeverkningar av ecstasy i allmänhet och hans presentation av dessa inför ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs - brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor).


Easton uttrycker sin vrede över Parrotts påståenden om ecstasy i sin blogg.


I nedanstående text kommenterar och utvecklar Parrot de vetenskapliga bevisen:


MDMA related deaths

The expert on MDMA-related deaths in the UK is Professor Fabrizio Schifano, and one of his studies is cited by Mark Easton. Fabrizio Schifano noted that the majority of deaths had involved polydrug usage (i.e. MDMA plus other drugs); Mark further noted that I acknowledged this in my research papers. Indeed nearly all Ecstasy/MDMA users are polydrug users, with around 90% taking cannabis and/or alcohol, and a large majority also taking other

stimulant drugs such as cocaine and amphetamine. Hence most MDMA-related deaths involve the use of other co-drugs. This makes it difficult to attribute the exact cause of death to any one drug - whether it is amphetamine, methamphetamine, or MDMA. Furthermore the exact causes of death can be quite variable. Again this is debated more fully by Professor Schifano in his many papers on this topic (Schifano, 2003, 2004, 2006).


There are equivalent research papers from other countries. The following report is from the Department of Forensic Medicine, Ghent, Belgium. It is entitled: ‘Amphetamines as potential inducers of fatalities: a review in the district of Ghent from 1976-2004' (De Letter et al, 2006). The authors wrote: "Abuse of amphetamine (AMP) and its derivatives, such as 3, 4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'Ecstasy'), 3, 4 methylenedioxyethylamphetamine (MDEA, MDE), and 3, 4-methylenedioxyamphetamine (MDA) is an important public issue.


Fatalities following ingestion of these substances are not infrequent in current forensic practice..... In 34 fatalities, amphetamines were involved and the majority were men, under the age of 25 years. A wide range of blood levels was found: e.g. MDMA blood concentrations in cases of 'pure' intoxication were found between 0.27 and 13.51 microg/ml. The age and sex distribution as well as the broad range of quantified amphetamines blood levels were in line with those reported in the literature. In our study group, 'pure' intoxications with amphetamines, polydrug overdoses, and the combination of amphetamines use and polytrauma were the most prominent causes of death. Considering the manner of death in these fatalities, unintentional overdoses were most frequent, though suicides, traffic accidents, and criminal offences associated with amphetamines use also accounted for significant percentages. Acute to subacute cardiopulmonary failure was the most frequent mechanism of death, followed by (poly) trauma, mechanical asphyxia, and hyperthermia, respectively. In conclusion, although amphetaminesrelated fatalities are only a fraction of the total number of fatalities studied at our Department, their contribution to current forensic practice has been increasing during the last few years...".


In these and other reports it has been noted that MDMA related fatalities are difficult to predict, and can occur after low doses. The Ghent report also noted more death in males, but in other aspects females are more vulnerable. For instance, one potential danger with MDMA is hyponatraemia (excessive dilution of sodium in the blood through excessive water-intake). This proved fatal in Leah Betts, although these days acute hyponatraemia is generally treated successfully by rapid medical intervention (with sodium replacement) - so preventing a fatal

outcome.


In a recent article entitled ‘Patterns of ecstasy-associated hyponatraemia in California' (Rosenson et al, 2007) it was noted that "Female sex was associated with increased odds of hyponatraemia and increased odds of hyponatraemia-associated coma".


Since there may be physicians and paramedics reading this ‘Blog', I would like to recommend the following articles which outline the optimal medical treatment for recreational stimulant drug users in acute distress.


In an article entitled ‘Acute toxic effects of 'Ecstasy' (MDMA) and related compounds: overview of pathophysiology and clinical management', Hall and Henry (2008) noted that: "While the phenomenon of hyperpyrexia and multi-organ failure is now relatively well known, other serious effects have become apparent more recently. Patients with acute MDMA toxicity may present to doctors working in Anaesthesia, Intensive Care and Emergency Medicine. A broad knowledge of these pathologies and their treatment is necessary for anyone working in an acute medical speciality".


In a subsequent review, Devlin and Henry (2008) outlined the treatment options for emergency admissions related to all recreational drug users. They noted: "Because of its marked cardiovascular effects, cocaine is also a major cause of coronary syndromes and myocardial infarction. Amphetamines may produce similar effects less commonly. Hyperthermia may occur with cocaine toxicity or with 3,4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA) due to exertion or from serotonin syndrome. Cerebral haemorrhage may result from the use of amphetamines or cocaine. Hallucinations may follow consumption of LSD, amphetamines, or cocaine. MDMA is a major cause of acute severe hyponatraemia and also has been linked with hepatic syndromes. Collapse, convulsions, or coma may be caused in different circumstances by opioids, MDMA, or gamma hydroxybutyrate and may be aggravated by other sedatives, especially alcohol and benzodiazepines. Recognition of these acute complications is urgent, and treatment must be based on an understanding of the likely underlying problem as well as on basic principles of supportive care".


To summarize, MDMA is just one of several powerful CNS stimulant drugs, which can occasionally cause medical emergencies. It is largely due to the skills and dedicated work of numerous doctors and their emergency medical teams that the annual deaths rates from MDMA and related stimulant drugs are not higher.


Finally, in his ‘Blog' Mark Easton has stated that: ‘Prof Parrott himself... ‘notes that the death data are pretty meaningless'. I am appalled that this callous statement has been attributed to my name. These deaths are all tragic - especially since they are in young healthy individuals who would still be enjoying life if it was not for ‘Ecstasy' and related drugs.

  

Brain damage

Cowan (2007) has written that: "Only investigations employing nuclear imaging methods to assay brain 5-HTT levels have been replicated across methods and research laboratories. These studies have found reduced levels of the 5-HTT in recently abstinent MDMA users with some evidence for normalization of 5-HTT levels withprolonged abstinence".


In a more recent review, Cowan et al (2008) wrote that; "Neuropsychological, neuroendocrine, and neuroimaging studies have all suggested that human MDMA users may have long-lasting changes in brain function consistent with 5-HT toxicity. Data from animal models leads to testable hypotheses regarding MDMA's effects on the human brain. Because neuropsychological and neuroimaging findings have focused on the neocortex, a cortical model is developed to provide a context for designing and interpreting neuroimaging studies in MDMA users. Aspects of the model are supported by the available neuroimaging data, but there are controversial findings in some areas and most findings have not been replicated across different laboratories and using different modalities. This paper reviews existing findings in the context of a cortical model and suggests directions for future research.'


The most advanced study in this area has been undertaken in the Netherlands, and it is still ongoing. Several important reports have emerged from this group. De Win (2008) tested 188 young people at baseline (before taking MDMA), then some time later - after some of them had taken ecstasy, while the others had not. At the second testing there were 59 ecstasy users (who had taken an average of 6 tablets in total) and 56 controls who had not taken any ecstasy tablets. An extensive battery of measures was taken. The Ecstasy users showed reduced regional relative cerebral blood volume values, some differences in other measures, while many of the others were unchanged. The authors concluded: "These findings suggest sustained effects of ecstasy on brain microvasculature, white matter maturation and possibly axonal damage due to low dosages of ecstasy. Although we do not know yet whether these effects are reversible or not, we cannot exclude that ecstasy even in low doses is neurotoxic to the brain".


In another report (Schildt et al, 2007), the non-users showed improved memory scores, while the Ecstasy users did not. The authors conclude that there was evidence for memory problems after taking an average of just 3 ecstasy tablets.

  

Aggression

In Parrott (2007) I outlined how Ecstasy/MDMA usage was associated with changes in aggression. "In relation to aggression, the acute administration of MDMA induces feelings of warmth and empathy in humans (Cohen, 1998), and reduces aggressive behaviour in mice (Navarro et al, 1999). However this pro-social period lasts for only a few hours. Afterwards there is more prolonged period of serotonergic depletion, when a number of psychobiological functions (including aggression) are adversely affected.


In a prospective investigation of young recreational Ecstasy users, Curran et al (2004) reported a significant increase in aggressive feelings, and behavioural indices of aggressiveness, 4 days after recreational MDMA, with values returning to baseline after 7 days. In an extension of the study, this significant increase in mid-week aggression was found to occur in both females and males (Hoshi et al, 2006).


Depression was also significantly increased, while other mid-week rebound/recovery problems include unsociability, reduced appetite, and poor sleep (reviews: Parrott, 2001, 2006). Compared with the hangover effects of alcohol, the recovery problems of MDMA are longerlasting,and generally more pervasive. Gerra et al (2001) found that drug-free Ecstasy users also had higher levels of aggressiveness, and that the extent of this behavioural aggression correlated significantly with lifetime usage".


The practical implications can be illustrated with a report about road rage in Canada. Butters et al (2005) analysed the types of drug used by individuals in the most severe category of ‘road rager'. They reported: "Frequent road ragers, accounting for 5.3% of the sample, were involved in the most severe forms of road rage behaviour and were most likely (24%) to report problem drinking and past year cannabis (23.8%), cocaine (5.4%), and ecstasy (10%) use. These data indicate that illicit drug use and alcohol problems are significantly greater for those involved in the most serious forms of road rage behaviour."

  

Car Driving Impairments

In the same Editorial (Parrott, 2007) I briefly noted some of the evidence about MDMA and car driving: "Logan and Couper (2001) reviewed the effects of Ecstasy on psychomotor skills and car driving. They also described eighteen case studies, including six where the drivers' blood samples had tested positive for MDMA alone: ‘Most subjects displayed muscle twitching and body tremors, dilated pupils, slow pupillary reaction to light, elevated pulse and blood pressure, lack of balance and coordination, and most were perspiring profusely. Five of the six subjects were given field sobriety tests, and all performed poorly'. This allowed the authors to conclude: ‘MDMA use is not consistent with safe driving, and impairments of various types may persist for a considerable time after last use'.


Brookhuis et al (2004) assessed Ecstasy users' performance on a driving simulator under three conditions: when drug free, soon after selfadministering recreational ecstasy/MDMA, and following MDMA-polydrug use at a party. Driving errors were significantly increased by MDMA alone, and simulator driving was further impaired after MDMA-polydrug usage. Brookhuis et al (2004) concluded: ‘Driving under the influence of MDMA alone is certainly not safe; however, driving back home after a dance party ('rave') where MDMA users regularly combine MDMA with a host of other drugs can be described as extremely dangerous'.".

  

Heart and Liver Damage

In the same article (Parrott, 2007) I also noted some of the empirical literature on the effects of MDMA upon the liver (hepatic effects) and heart (cardiac effects): "MDMA also affects liver function. Montiel-Duarte et al (2002) noted that MDMA had hepatotoxic properties and that in cultured liver cells it induced apoptosis or programmed cell death. It is one of several designer drugs with adverse hepatic properties (Maurer et al, 2004). Recreational users may not be aware of these sub-clinical hepatic changes, although occasionally this damage can be severe and life threatening.


In a review of (non-paracetamol) drug-induced fulminant hepatic failure cases in Scotland, Smith et al (2005) noted that Ecstasy was commonly implicated in those presenting with this rare disorder from the younger age groups. Many CNS stimulants also adversely affect cardiac functioning. The adverse effects of cocaine are well known, but MDMA is another powerful and potentially damaging cardiac stimulant.


Setola et al (2003) noted that MDMA had similar adverse cardiac properties to fenfluramine, and they predicted that: ‘Long-term MDMA use could lead to the development of fenfluramine-like valvular heart disease'.


Gesi et al (2002) noted that ‘Persons abusing ecstasy typically suffer cardiac symptoms, such as tachycardia, hypertension, and arrhythmia'. They also investigated its effects on the structural integrity of cardiac cells in laboratory mice. Cardiac cell mitochondrial damage was greatest when MDMA was administered under loud noise: ‘Our findings did not show any myocardial lesion detectable under light microscopy. In contrast, alterations were visible at the ultrastructural level as mitochondrial changes. In particular, we found a marked enhancement in the number of altered mitochondria when MDMA was administered during exposure to loud noise'. These cardiac findings in laboratory animals are consistent with the ‘energetic stress' model for recreational MDMA users, where the adverse metabolic effects of MDMA are exacerbated by concomitant non-drug stimulation (Parrott, 2006a; Parrott et al, 2006).

  

Ecstasy/MDMA dependence

In my ACMD presentation I did not have time to describe the empirical data on Ecstasy dependence in any detail. However, to cite just one study, Topp et al (1997) reported a rate of Ecstasy dependence at around 64%. Other studies have cited lower and higher rates. In a chapter I have just finished writing for an American medical textbook, (Parrott, in press), I noted that: "Topp et al (1997) showed that MDMA dependence had a bifactorial structure, with two components, compulsive and escalating use. ‘Compulsive usage' loaded on questions such as continuing to use despite Ecstasy-induced problems, unsuccessful attempts at cessation, and spending an excessive amount of time and effort in obtaining MDMA and using it. The ‘escalating usage' factor loaded on needing higher doses, taking it for longer than intended, and periods of bingeing. Most regular users take serial repeated doses, while some heavy users have continuous binges which last 48 hours or more (Topp et al, 1999). This is broadly similar to the 2-3 day binges of some heavy cocaine users. Bruno et al (2008) confirmed the same two-factor structure for MDMA dependency, in a large study of 1662 regular Ecstasy users". For those interested in Ecstasy cravings, I recommend the real-time prospective study by Hopper et al (2006).

  
Relative harm

My ACMD presentation was also concerned with Professor Nutt's article published in the Lancet (Nutt et al, 2007). This article had attributed very low scores to MDMA on every harm scale, and so concluded that MDMA was one of the least harmful all the recreational drugs (18th out of 20). Unfortunately none of these statements was  based on cited reference sources. When I re-scaled these scores using scientific data, then MDMA emerged as the 5th most harmful drug on this list (lower than heroin and cocaine - but broadly similar to some of the other Class A drugs). The Lancet article contains numerous incorrect statements about MDMA. One of the strangest statements made by Nutt et al (2007), was that ecstasy generated less pleasure than smoking a cigarette.

  

Final Overview

I welcome the opportunity to present some of the scientific evidence about the damaging effects of MDMA or ‘ecstasy' in humans. For those who would like to read more about MDMA, I have written several reviews of its effects in recreational users (Parrott, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006).


There are many other reviews, for instance Green et al (2003), Hegadoren et al (1998), McCann et al (2007), Morgan (2001), Schifano (2000), and others.


A few years ago the ACMD re-classified methamphetamine - moving it up from class B to class A. Now the ACMD wants to downgrade MDMA from class A to class B - although MDMA is technically a methamphetamine derivative. Both drugs are damaging to health and well-being, although in different ways. MDMA should therefore remain in the same category as its parent compound - class A.


Professor Andy Parrott,

Department of Psychology, Swansea University, Swansea, UK.


[Note: many of my research papers can be accessed via the Swansea University Webpage. Please access Psychology, then Staff, my name, then my personal research page. For printed versions please write to the Journals concerned, since they hold the formal copyrights.]


Vem blir ny chef för den amerikanska hälsovården?

I januari skrev jag att Barack Obama nominerade läkaren Sanjay Gupta till posten som chef för den amerikanska hälsovården.


I torsdags lät Gupta meddela att han inte längre vill komma ifråga för posten.


En annan kandidat som omnämnts, den förre guvernören i Vermont, Howard Dean, har också låtit meddela att han inte är intresserad.


Torgny Peterson


Cannabis ersätter alkoholOmfattande användning av cannabis ersätter alkohol och utgör den främsta katalysatorn för kriminalitet och asocialt beteende bland tonåringar och unga män i Australiens avlägsna samhällen med urbefolkning.


Det är The Australian Crime Commission som kommit till den slutsatsen, uppger The Age, som rapporterar att omfattande användning av cannabis utgör ett allvarligt hot mot den sociala stabiliteten.  


Representanter för de tillfrågade samhällena säger att konsumtionen av cannabis är mycket värre än konsumtionen av alkohol, som förbjudits i 72 samhällen med urbefolkning, skriver The Age.


Torgny Peterson


Kraftig ökning av innehav av cannabis i England och WalesI en skriftlig fråga ställd till Storbritanniens inrikesminister Jacqui Smith frågar den konservative parlamentsledamoten Chris Grayling bland annat hur många fall av innehav av cannabis som polisen registrerat under de senaste åren.


I det skriftliga svaret säger Smith  att innehav av cannabis har registrerats separat sedan 2004-2005 och antalet registrerade fall framgår av nedanstående tabell.


Jacqui Smith säger att ökningen av antalet registrerade fall av innehav av cannabis till stor del beror på polisens ökade möjligheter att utfärda varningar i samband med innehav av cannabis (infördes 1 april 2004).


Torgny Peterson

Antalet fall av innehav av cannabis som registrerats av polisen i England och Wales

Period

Antal förseelser

2004-05

88,263

2005-06

119,917

2006-07

130,395

2007-08

158,086


Vietnamesiska cannabisodlingar i BudapestTre vietnameser, två män och en kvinna, har gripits i Budapest i samband med beslag av 5 315 cannabisplantor som fanns i anslutning till sex fastigheter i utkanterna av Budapest.


Enligt ungersk polis har ligan betalat motsvarande 1,9 miljoner kronor för att hyra husen och för inköp av utrustning för odlingen.


Cannabisfabrikerna upptäcktes av ägaren till ett av husen då denne försökte ta sig in i sitt hus. Då han märkte att låset bytts ut, kontaktade han polisen.


I ett uttalande säger ungersk polis att man letar efter fler som har kopplingar till odlingarna och till organiserad brottslighet i Tjeckien.


Torgny Peterson


Beslag av 5,7 ton kokainIgår genomförde ett kolombianskt specialkommando en razzia mot ett djungellaboratorium för framställning av kokain i Nariño-området i sydvästra Colombia.


Vid razzian beslagtogs 5,7 ton kokain.


Enligt uppgifter från  colombiansk polis drevs laboratoriet av den paramilitära gruppen "Svarta änglarna".


Torgny Peterson


Rekordbeslag av piratkopior

Nyligen gjorde polisen ett tillslag mot en mycket stor källa för piratkopior, en så kallad topsite eller scenserver. Servern låg i Brandbergen söder om Stockholm och ingår i den nordiska FTP-ringen Sunnydale som består av drygt 10 servrar. Servrarna i ringen innehöll ca 65 terabyte data med piratkopierade filmer, tv-serier, datorprogram och musik.

Den beslagtagna datorn innehöll motsvarande 16 000 filmer vilket innebär att beslaget är det största någonsin i Sverige. Efter tillslaget mot servern i Brandbergen gick hela ringen ned.


De ansvariga hade försökt skydda sig genom en mängd olika tekniska skydd men Antipiratbyrån lyckades säkra bevisning. En person som misstänks för att ansvara för servern har gjort vissa medgivanden och polisen kommer nu att fortsätta sin utredning med att identifiera användarna på servern.


De välorganiserade piraterna på scenen verkar ha en stark övertro på sin förmåga att dölja sig men tillslaget visar att vi kan komma åt dessa. Upphovsrätten gäller även på internet och vi kommer att fortsätta att prioritera insatser mot dessa välorganiserade grupper, säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

Scenen är en extremt sluten grupp it-kunniga personer runt om i världen som ligger bakom i stort sett all piratkopiering. I stort sett alla piratkopior på exempelvis Pirate Bay kommer ifrån scenen. Europas scenstruktur finns till stor del i Sverige.


Skottland intensifierar arbetet mot organiserad brottslighet

Inom kort kommer Skottland att få sin lista för de mest eftersökta organiserade brottslingarna. Uppdraget att sammanställa listan har gått till Skottlands mest erfarna poliser, som i samarbete med professorer inom området ska skapa listan, delvis efter amerikanskt mönster.


Redan på 1970-talet föreslogs i en studie från Harvard University att det är effektivare att koncentrera arbetet mot hela nätverk istället för mot enskilda individer.


Tänkbara kandidater för den skotska listan är välkända kriminella gäng i området och också sydostasiatiska kriminella gäng som ligger bakom de flesta cannabisfabrikerna i Skottland.


Skottland har åtta poliskårer och samtliga är delaktiga i att ta fram den aktuella listan tillsammans med experter från The Scottish Centre for Crime and Justice Research.


Arbetet med att ta fram den här listan sammanfaller med gårdagens introduktion av ett radikalt lagförslag, Criminal Justice and Licensing Bill, som presenterades av Skottlands justitieminister Kenny MacAskill.


Du kan läsa hela lagförslaget, som innehåller en hel del intressanta nyheter, här.


Ett policy memorandum angående lagförslaget finns här.


Förklaringar och andra bilagor till lagförslaget finns här.


Torgny Peterson


FN-möte om narkotika 11-20 mars

Under täckmantel av så kallad harm reduction ägnar nu drogliberalerna stora ansträngningar åt att försöka övertyga politiker och allmänhet om att en mer tolerant inställning till narkotika är vägen framåt.


11-20 mars är det dags för den 52:a sessionen av CND (Commission on Narcotic Drugs) i Wien och inför den har drogliberalerna inte legat på latsidan. Under förevändning att harm reduction skulle ha något att göra med prevention har man satsat enorma summor på att producera broschyrer, rapporter och videofilmer för att sprida det destruktiva budskapet om förträffligheten av harm reduction.


Lyckligtvis finns det länder och politiker som inte går på den här sortens propaganda utan som, helt korrekt, konstaterar att uttrycket harm reduction har kidnappats av knarkliberalerna som gett det en innebörd som mer påminner om harm production än något annat.


Med på harm reduction-tåget finns också Human Rights-folket som vill få det att låta som om det vore en mänsklig rättighet att knarka.


Alltför ofta tar vi för givet att alla medborgare, inklusive politiker, medlemmar i frivilligorganisationer, rättsvårdande myndigheter m fl vill förhindra användning av narkotika. Det är inte längre någon självklarhet eller sanning om vi ser oss om i världen. En växande rörelse i en del europeiska länder och i en del länder på andra kontinenter diskuterar nu hur man kan minska drogrelaterade skadeverkningar eller hur man kan hantera de risker som finns när man använder narkotika. Det förs också diskussioner om att avkriminalisera och/eller legalisera vissa droger. Även om så är fallet är det viktigt att komma ihåg att inget nationellt parlament bland EU:s medlemsstater, och inte heller något annat land, har beslutat att legalisera någon av de droger som för närvarande är illegal, även om vissa länder praktiserar det som de kallar för "förhöjd tolerans".


Det är nödvändigt att känna till att preventiva insatser för att förhindra användning av droger är något helt annat än att minska drogrelaterade skadeverkningar, det som idag populärt kallas för harm reduction.


Att försöka minska drogrelaterade skadeverkningar, är ofta en konsekvens av att man har misslyckats med att förhindra användningen av narkotika. Om man blandar ihop de här två begreppen, prevention och harm reduction, så kan det resultera i åtgärder där man försöker övertyga medborgarna om att harm reduction har något att göra med att förhindra användning av droger när det istället, i själva verket, "bara" handlar om att minska skadeverkningarna.

  

Jag förutsätter att den svenska regeringen, i likhet med flera andra länders regeringar, inte accepterar någon skrivning som innehåller den kidnappade beteckningen "harm reduction" i samband med CND-mötet i Wien.


Torgny Peterson


Alla sätt att smuggla knark är dåliga - också dom riktigt dåliga

Foto: ACN / POLICÍA NACIONAL


Alla sätt att smuggla knark är dåliga. En del är extremt dåliga, som den 66-årige chilenaren som anlände till Barcelona med ett brutet ben och "gipsbandage" gjort av kokain.

Foto: ACN / POLICÍA NACIONAL


Dessutom hade han med sig sex burkar "öl" fyllda med kokain och två ihåliga pallar som också innehöll kokain.

Foto: ACN / POLICÍA NACIONAL


Mannen är stark kandidat till listan över världens dummaste knarklangare.  


Läs också:

Sveriges dummaste knarklangare


Torgny Peterson


Två amerikanska poliser dömda till livstids fängelse

De två före detta New York-poliserna Louis Eppolito (61) och Stephen Caracappa (67) dömdes idag till livstids fängelse för att ha agerat "torpeder" åt den New York-baserade Luchese-maffiafamiljen under sin anställning hos polisen i New York där de arbetade över 20 år.


De använde polisbilar och sina id-brickor för att kidnappa sina offer och fick, enligt uppgifter vid rättegången, 4 000 dollar vardera per månad av Luchese-pöbeln för att utföra sitt "arbete".


Torgny Peterson


Knarkjurist i ordets alla bemärkelser

Den kanadensiske advokaten Louis Pasquin har idag befunnits vara skyldig till narkotikarelaterad brottslighet i form av kokaintransaktioner.


Narkotikan flögs in från British Columbia. Piloten, Michael Russell från Toronto, som har sin rättegång senare den här månaden sägs, enligt utredarna, ha kopplingar till Hells Angels i British Columbia.


Torgny Peterson


En av världens värsta mördare för knark - GuzmanEn av världens i särklass värsta mördare för att kontrollera knarkmarknaden i Mexico är mannen på bilderna. Jakten på honom måste intensifieras med alla till buds stående medel. De mexikanska knarkkartellerna måste krossas.

Inga insatser är för dyrbara för att en gång för alla göra slut på Guzmans och hans  mördande hejdukars blodiga krig mot allmänheten i sin kamp för att tjäna pengar på knarkhandeln. 

Läs också:

Drug crime in Mexico and the United States

Key events in U.S. war on drugs in Latin America

Torgny Peterson


Drogtester i Rotterdams skolor

Ledamöter i fullmäktige i Rotterdam menar att förslaget från ungdoms- och utbildningsborgarrådet i Rotterdam, Leonard Geluk, om att införa drogester i Rotterdams skolor måste diskuteras ytterligare och att Geluk först måste övertyga ledamöterna om att sådana tester är nödvändiga, rapporterar NRC Handelsblad.


Torgny Peterson


Data mining

Amerikanska Office of the Director of National Intelligence har publicerat rapport nr 2 om data mining.


Du kan läsa den sekretessprövade versionen av rapporten här.


Torgny Peterson


Den organiserade brottslighetens framtid

The Australian Crime Commission har publicerat en rapport, Organised crime in Australia, där man I kortfattad form redovisar aktuella problemställningar och hur den organiserade brottsligheten påverkar landet.


I rapporten uppskattar man bland annat att den organiserade brottsligheten 2008 kostade landet 10 miljarder dollar.


Den organiserade brottslighet som utgör det största hotet, enligt rapporten, har följande kännetecken:


Transnationella kopplingar


Bevisad förmåga och inblandning i grov brottslighet med stora skadeverkningar (narkotika, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet

  

Har bred geografisk representation och arbetar vanligtvis inom två eller flera jurisdiktioner

  

Opererar inom flera brottsområden

  

Är involverade i ekonomisk brottslighet som penningtvätt

  

"Blandar ihop" legitima och illegala företag

  

Är anpassningsbara och kapabla att anpassa sina verksamheter så snart nya affärsmöjligheter öppnar sig eller som svar på tryck från rättsvårdande myndigheter eller konkurrenter

  

Använder i allt högre utsträckning ny teknik

  

Använder sig av professionella personer för specialistrådgivning och för att underlätta verksamheten


I rapporten konstaterar man också den primära marknaden för den organiserade brottsligheten  är knarkhanteringen.


Du kan läsa rapporten här.


Torgny Peterson


Legaliseringslobbyn saknar affärsplan

Så sant som det är sagt - Drug legalization lobby lacks business plan


Torgny Peterson


Sverker Göranson blir ny överbefälhavare

Regeringen har idag den 6 mars utsett generallöjtnant Sverker Göranson till ny överbefälhavare att efterträda nuvarande överbefälhavare Håkan Syrén den 25 mars.


Sverker Göranson är generallöjtnant med bakgrund i armén. För närvarande är han chef för ledningsstaben i högkvarteret. Sverker Göranson har bred ledarerfarenhet, bland annat från internationell insats i Bosnien och ledande befattningar i Försvarsmakten.


Efter att ha tagit fram lämpliga kandidater har Försvarsdepartementet tagit hjälp av en extern rekryteringskonsult för att bedöma kandidaterna.


En central uppgift för den nye ÖB blir att genomföra försvarets nya inriktning, i enlighet med vårens proposition. Försvarsmakten och särskilt armén kommer de närmaste åren att genomgå en betydande reformering med övergång till stående och kontrakterade förband, samt flexibla bataljonsstridsgrupper. Förnyelsen kommer att kräva fortsatt nära samverkan mellan Regeringskansliet och Försvarsmakten.


Jag har tackat ja och gjort det med en stark känsla av ödmjukhet inför den ansvarsfulla och komplexa uppgiften att fortsätta leda Försvarsmakten in i framtiden, säger Sverker Göranson.


Dom i Tramadolmål - 10 års fängelse

Eskilstuna Tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande mål rörande  försäljning av Tramadol.


Ägaren till World Tramadol, CW, född 1965, döms av tingsrätten för


Grovt narkotikabrott  - Lagrum:1 § 1 st 1 p, 3 p, 6 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)


Försök till grovt narkotikabrott - 1 § 1 st 3 p, 3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § brottsbalken


Grov narkotikasmuggling - 3 § 1 st och 6 § 3 st smugglingslagen (2000:1225)


Fängelse: 10 år


Den som är intresserad av att läsa hela domen kan skicka ett meddelande till admin@reageramera.com


Torgny Peterson


Största beslaget av cannabisPolisen i Cambridgeshire i England har gjort det hittills största beslaget av cannabis i området - 1 000 plantor. Inte helt oväntat har tre sydostasiater gripits hittills.


Torgny Peterson


Tuffare tag mot gängbrottslighet

Vuxna kanadensare vill se betydligt tuffare tag mot gängbrottsligheten, enligt en undersökning utförd avAngus Reid i februari, och stöder därmed det lagförslag som introducerades förra veckan och som innebär att gängrelaterade mord automatiskt ska betraktas som ett så kallat "first-degree murder". Vidare skulle, enligt lagförslaget "drive-by shootings" medföra obligatoriska straffpåföljder. Förslaget innebär också längre straff för attacker mot poliser.


Du kan läsa mer om undersökningen från Angus Reid här.


Torgny Peterson


Drugs make you ugly180 poliser gjorde stor razzia på norra Själland

180 poliser deltog idag i den omfattande razzia som gjordes på 44 adresser på norra Själland i Danmark. Sju personer har gripits.


Det var flera adresser tillhörande knarklangare och medlemmar av Bandidos som fick besök i morse.


I samband med razzian gjordes beslag av vapen och narkotika, bland annat ett kilo amfetamin och mer än fem kilo hasch och över 800 000 i kontanter.


Torgny Peterson


Alla coffee shops stängerIdag bekräftade borgmästarna i de två holländska städerna Roosendaal och Bergen op Zoom, nära den belgiska gänsen, att alla coffee shops i de två städerna måste upphöra med sin verksamhet 16 september i år.


Genom åtgärden hoppas borgmästarna att det äntligen ska bli ett slut på de problem som orsakats av närmare 25 000 knarkturister per vecka från, främst, Belgien och Frankrike.


Zeer wijs besluit, som holländarna skulle säga.


Torgny Peterson


Skatteverket ökar insatserna inom finansområdet och kontanthandeln

Det finansiella området är ett nyckelområde för att komma åt både organiserad ekonomisk brottslighet och det internationella skattefelet. Därför startas inom Skatteverket ett finansiellt centrum som ska ta ett helhetsgrepp på de finansiella frågorna.


Skatteplanering och kontanthandel ska granskas

På ett presseminarium idag presenterade Skatteverket några av de åtgärder och kontroller som planeras under 2009. Förutom projektet Finansiellt centrum startas ett nytt riksprojekt som ska granska avancerad skatteplanering.

Skatteverkets största insats under året är projektet Kontanthandel som arbetar mot svartarbete och manipulerade kassaregister inom bland annat restaurangbranschen och handeln.

Under 2009 planerar Skatteverket även att öka antalet besök ute hos företagen. Totalt 20 000 företagsbesök planeras under året, både för att informera och för kontroll.

Genom att komma ut till företagen kan vi hjälpa dem att sköta sin skatter och tidigare upptäcka och förebygga fel, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skattverket.


Hur minskar vi återfall i brott?

Fredag 6 mars inledningstalar Beatrice Ask vid seminariet "Hur minskar vi återfall i brott?" - dett seminarium som arrangeras av Justitiedepartementet.


Justitieministern inleder dagen med ett anförande. Även Lars Nyhlén, Angeles Bermudez Svankvist, Christer Karlsson, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Håkan Sörman och Per-Olov Sjöblom medverkar.


Fokus för seminariet kommer att ligga på hur myndigheter och resten av samhället kan bli bättre på att samverka för att minska återfallen.


Tid

Fredag 6 mars kl. 09.00-12.00


Plats

Rosenbads konferenscenter, Stockholm


Seminariet kommer även att webbutsändas.


Nytt brott - kontakt med barn i sexuellt syfte

Regeringen föreslår att det ska införas ett nytt brott - kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett möte med barnet. Detta är innebörden i en proposition som regeringen i dag har beslutat att överlämna till riksdagen.


Enligt förslaget ska det nya brottet omfatta den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.


Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar

Regeringen har i dag beslutat en proposition om utvidgat avlägsnande, vilket ger polisen bättre möjligheter att ingripa mot vissa former av allvarligare ordningsstörningar. Förslaget överensstämmer med den lagrådsremiss som regeringen beslutade om för ett några veckor sedan.


Enligt nuvarande bestämmelser får polisen under vissa förutsättningar avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Bestämmelserna om avlägsnande har bland annat tillämpats när våldsamma grupper drabbar samman, och innebär att deltagarna i den ordningsstörande folksamlingen kan transporteras från platsen i inhyrda bussar.


Enligt det nya förslaget ska deltagare i en ordningsstörande folksamling kunna transporteras längre bort eller under en längre tid än vad som hittills varit möjligt. Ett sådant utvidgat avlägsnande får ske om en åtgärd enligt nuvarande bestämmelser inte är tillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägsnande får inte innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.


Med det här förslaget får polisen bättre möjligheter att ingripa vid allvarligare ordningsstörningar, till exempel i samband med fotbollsmatcher. Den föreslagna tidsgränsen på två timmar är en bra avvägning mellan kraven på effektiva verktyg för polisen och högt ställda rättssäkerhetskrav, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


Beslag av 2,3 ton hasch i norra Marocko


Glädjande nog kommer besked om större haschbeslag i norra Marocko allt oftare.


Igår beslagtog Marockos Gendarmerie Royale  2,3 ton hasch strax utanför Ksar Sghir. Utöver narkotikan beslagtogs också en höghastighetsbåt, avsedd att transportera narkotikan med, ett fordon, 3 snabbgående gummibåtar, 9 båtmotorer och fem kommunikationsapparater.


Torgny PetersonHögskolverket ska utreda nytt system för kvalitetsutvärdering

Regeringen har idag gett Högskolverket i uppdrag att utreda hur ett nytt system för utvärdering av högskoleutbildning ska utformas.


Bakgrunden är det växande intresset att främja och säkra kvalitet i högskolan. Högskoleverket har redan idag ansvaret att dra in examensrätten för lärosäten som inte håller måttet. I framtiden ska en del av anslagen till högskolor och universitet bli beroende av att utbildningen håller hög kvalitet. Det förutsätter att systemet för utvärderingar är trovärdigt, förutsägbart och rättssäkert.


Det här är en viktig pusselbit i vårt arbete för att höja kvaliteten i den svenska högskolan. Min ambition är att vi ska kunna införa ett system för resurstilldelning till högskolorna där lärosäten som visar att de håller hög kvalitet premieras. Det har funnits tidigare förslag på system, men jag vill se ett ännu större fokus på resultatet, alltså vad studenterna verkligen kan, och något mindre på en del kringfaktorer, som hur många böcker det finns i biblioteket, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Högskoleverket ska redovisa sitt arbete fortlöpande och lämna slutredovisningen senast den 15 september 2009.


Omfattande fusk bland granskade företag motiverar krav på kassaregister

Skatteverket har granskat företag som kommer att omfattas av den nya kassaregisterlagen och upptäckt
omfattande skattefusk. I många fall är mer än 50 procent av försäljningsintäkterna inte redovisade.


När vissa aktörer väljer att inte redovisa hela sin försäljning riskerar det att konkurrera ut de seriösa företagen
, säger Conny Svensson riksprojektledare för Skatteverkets kontanthandelsprojekt.

Från 1 januari 2010 måste nästan alla företag som tar betalt kontant eller med kort ha ett certifierat kassaregister. Det ska göra det betydligt svårare att undanhålla intäkter.

Vi vet från våra kontroller i restaurangbranschen att vissa företag manipulerar sina kassaregister. Nu har vi sett att det sker i även andra branscher, säger Conny Svensson.

Skatteverkets granskning av restaurangbranschen har pågått sedan 2005 och vidgades 1 juli 2008 till andra branscher som optiker, tandläkare, spelbutiker och kaféer. Bland de granskade företagen finns verksamheter som har mer än hälften av sin försäljning oredovisad.

Från 2005 till och med 2008 har Skatteverket granskat 1 320 företag för manipulationer av kassaregister, de allra flesta inom restaurangbranschen. Totalt har
skatten för företagen höjts med cirka 1 miljard kronor. Skatteverket har också brottsanmält 665 av de granskade företagen, bland annat för bokföringsbrott och skattebrott.

Vi har vissa urvalsgrunder i vår granskning och vi vill noga framhålla att den här typen av fusk absolut inte sker i alla företag. Det vi ser är dock tillräckligt allvarligt för att ge ytterligare stöd till kravet på kassaregister, säger Conny Svensson.


Ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Värmlands län

Regeringen har idag utsett t.f. länspolismästaren Dan Persson som länspolismästare vid Polismyndigheten i Värmlands län fr.o.m. den 5 mars 2009.


Dan Persson förordnas att vara chef för Polismyndigheten under tiden den 5 mars 2009 tills vidare, dock längst t.o.m. den 28 februari 2015.


Holländsk tull beslagtog 200 miljoner cigaretter

2008 beslagtog den holländska tullen 200 miljoner cigaretter, vilket är dubbelt så mycket som året innan.


50 procent av cigaretterna kom från Kina, uppger ANP.


Det svenska Tullverkets beslagsstatistik för hela landet under perioden 2004-2008 hittar du här.


Torgny Peterson


Ytterligare 1 500 soldater har anlänt till Ciudad Juarez

Idag anlände 1 500 soldater som förstärkning till befintlig militär- och polispersonal till knarkkartellernas slagfält - staden Ciudad Juarez.


Mexikanska myndigheter uppger att det kommer att finnas 7 000 militärer och poliser där i slutet av den här veckan.


Samtidigt har USA aviserat att man är beredd att ge militär hjälp åt Mexico. Admiral Mike Mullen, ordförande för USA:s Joint Chiefs of Staff, kommer att besöka Mexico den här veckan.

Torgny Peterson

Vietnamesiska cannabisfabriker i utkanterna av BudapestI februari beslagtog ungersk polis sex cannabisfabriker med totalt 5 315 plantor och nu har man beslagtagit ytterligare fem cannabisfabriker som misstänks ha haft vietnamesisk ledning.


Ungersk polis meddelar att man tror att det kan finnas kopplingar till en organisation i Tjeckien.


Torgny Peterson


Alkoholutredningens förslag till ny alkohollag

Idag har den särskilda utredaren Anita Werner överlämnat alkohollagsutredningen till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningens uppdrag har innefattat en total översyn av alkohollagen. I enlighet med direktiven har utgångspunkten varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan.


Systembolagets detaljhandelsmonopol har inte ifrågasatts, vilket heller inte har ingått i uppdraget. S.k. gårdsförsäljning av starköl, vin eller spritdrycker har inte ansetts vara förenligt med detta monopol. Detsamma gäller sådan kommersiell förmedlingsverksamhet som uppkommit sedan privatinförsel genom ombud blivit tillåtet. Kommersiell förmedling av försäljning som sker via privatinförsel föreslås därför, med undantag för transporter, bli förbjudet.


För att göra tillsynen av detaljhandel och servering av öl mera effektiv, främst vad gäller ålderskontrollen, ska underlåtenhet att anmäla verksamhet kunna medföra straff.


De flesta förändringar eller preciseringar som föreslås rör serveringstillstånd, d.v.s. tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker. De viktigaste är följande:


Kommunerna får en lagstadgad skyldighet att utfärda riktlinjer för vad som gäller för serveringstillstånd inom den egna kommunen. För att åstadkomma större enhetlighet mellan kommunerna föreslås att Statens folkhälsoinstitut får i uppdrag att i samråd med Sveriges kommuner och landsting utarbeta modeller för sådana riktlinjer. Varje kommun ska också ha en plan för tillsynen.


Cateringföretag ska kunna få stadigvarande tillstånd för servering i slutna sällskap.


Kravet på köksutrustning och lagad mat får en annan utformning så att t.ex. sushi- och vegetariska restauranger ska kunna få tillstånd att servera alkohol.


Det ska kunna bli tillåtet för flera restauranger att använda gemensamt serveringsutrymme.


Det ska bli tillåtet att anordna mässor för provning och avsmakning av alkoholdrycker under förutsättning att varje utställare har eget serveringstillstånd samt att det på mässområdet finns tillgång till tillredd mat.

  

Efter tillstånd av kommunen ska ombuteljering och kryddning av brännvin för servering på den egna krogen kunna bli möjligt.


Sanktionssystemet ändras. En ny påföljd, erinran, införs. Erinran eller varning ska vara ett förstahandsalternativ. Återkallelse av tillståndet ska, utom i verkligt allvarliga fall, ske först då tillståndshavaren fått en eller flera varningar utan att låta sig rättas.


För att beviljas serveringstillstånd ska sökanden visa att han eller hon har erforderliga kunskaper om alkohollagstiftningen.


Förutom serverings- och kökspersonal ska även annan personal som är av betydelse för ordning och nykterhet, t.ex. entrévärdar, vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda av bemanningsföretag. Undantag gäller för ordningsvakter som är förordnade av polisen.


Tillstånd till alkoholservering på annan tid än under den s.k. normaltiden, 11.00-01.00, får medges endast från kl.01.00 till längst kl. 03.00


Ett särskilt avsnitt behandlar ungdomars åtkomst till alkohol. Förutom en rekommendation om informationsinsatser för att sprida kunskap om vilka regler som gäller förslås att det i lagen görs tydligt att som huvudregel gäller att underåriga inte får bjudas på alkohol.


Slutligen föreslås att vissa regler som gäller marknadsföring blir tillämpliga även på andra medier än tidningar och tidskrifter samt att annonser för alkoholdrycker i tidningar och tidskrifter inte får överstiga en halv sida av tabloidformat.


Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Särskild utredare har varit f.d. generaldirektören Anita Werner. I arbetet har också som experter deltagit ett antal företrädare för myndigheter och organisationer.


Läs också:

En ny alkohollag (SOU 2009:22)


Skyddade personuppgifter har lämnats ut felaktigt på grund av tekniskt fel

tt tekniskt fel i Skatteverkets folkbokföringssystem har inneburit att personbevis för ett tiotal personer med sekretessmarkering har lämnats ut felaktigt


Felet hade kunnat få allvarliga konsekvenser för de berörda. Alla har kontaktats av våra skyddshandläggare för att säkerställa deras trygghet, säger Skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten.

Felet uppstod i samband med en uppgradering av mjukvaran till folkbokföringssystemet. Följden blev att ett tiotal personbevis med skyddade personuppgifter har lämnats ut till någon som normalt inte skulle ha fått tillgång till uppgifterna. Felet är nu åtgärdat och systemet är säkerhetskontrollerat.

Vi har länge arbetat aktivt för att förmå andra offentliga förvaltningar att förbättra sina rutiner så att skyddade personuppgifter inte läcker ut. Då är det extra allvarligt när vårt eget datasystem orsakar detta, säger Anders Kylesten. Vi kommer nu grundligt att analysera hur detta kunde hända för att se till att det inte händer igen.


Av Sveriges nio miljoner invånare har cirka 11 000 personer skyddade uppgifter i folkbokföringen. Ingen utöver de berörda personerna som vi har kontaktat, har drabbats av systemfelet.

Sekretessmarkering är den lägsta av tre skyddsåtgärder. Personer med de högre säkerhetsnivåerna, kvarskrivning och fingerade personuppgifter, har över huvud taget inte berörts av felet.


Colombiansk knarkbaron utlämnad

Idag har Colombia utlämnat knarkbaronen Miguel Angel Mejia till USA.


Torgny Peterson


OECD ger stöd för den svenska modellen

Samarbetsorganisationen OECD presenterade i dag sin studie om Sveriges reformer på ohälsoområdet.


Rapporten ger starkt stöd för den svenska arbetslinjen. Sverige är, trots höga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna, på väg att nå en sjukfrånvaro som motsvarar genomsnittet i Europa. Rapporten betonar också det positiva i att sjukförsäkringen inte längre används som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.


Declaration of the World Mayors' Conference on Drugs, Gothenburg Sweden 2009

We, participants of the World Mayors' Conference against drugs - reaffirm our support for the UN Conventions and declare that all people have the right to expect their governments to work according to the conventions and their intentions.


Worldwide, cannabis is the most frequent used illicit drug, which calls for action from each city and country. Extensive research confirms that the use of cannabis is detrimental to health, causes crime, and is addictive. Cannabis, and certain other drugs, for example khat, should be viewed in the same way as other types of illicit/psychotropic drugs for example cocaine,

heroine and amphetamine, when it comes to control policy, rehabilitation and preventive measures.


We, participants .....

Reaffirm our unwavering determination and commitment to overcoming the world drug problem through international and domestic strategies to reduce both the illicit supply of and demand for drugs;


Recognize that action against the drug problem is a common and shared responsibility requiring an integrated and balanced approach in full conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international law;


Affirm our determination to provide the necessary resources for treatment and rehabilitation and to enable social reintegration to restore dignity and hope to children, youth, women and men who have become drug abusers, and to fight against all aspects of the world drug problem;


Urge all people to work with their governments to strengthen, support, and encourage the UN system of drug control, in order to reduce the global demand and supply of illicit drugs;


Emphasize the immediate need for all countries and cities to place drug issues as one of the high priorities on their development agendas;


Together we can meet the challenge and make a difference!


Kritisk situation i Mexico

Med nästan lika många fotsoldater som den mexikanska armén har, utmanar knarkkartellerna demokratiska spelregler med full kraft och utgör nu, enligt en källa inom det amerikanska försvarsdepartementet, ett så omfattande hot att man talar om "krisproportioner".


Du kan läsa en artikel om den krisartade situationen, publicerad i Washington Times.


Torgny Peterson


Inspiration för svåra stunder

Nick Vujivic har inga armar och inga ben men har med sin energi och vilja betytt mycket får många människor.


Du kan se en kort video här då han talar i en skola.


Torgny Peterson


Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser

Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser som sålt potensmedel och örtpreparat som vid en analys visat sig innehålla läkemedelsubstans. I flera fall i mycket höga doser.


Nära hälften av de lusthöjande preparaten i vår undersökning innehöll samma substanser som receptbelagda potensläkemedel, säger Kerstin Hjalmarsson på Läkemedelsverket.


Kerstin Hjalmarsson är chef för en grupp på Läkemedelsverket som bekämpar kriminaliteten på nätet. Målet är att skydda svenskar från skada på grund av läkemedel med osäkert innehåll som de beställt på internet.


Vi visste redan att mer än hälften av de läkemedel som säljs av okända webbplatser är falska och undermåliga. Nu ser vi att örtpreparat kan innehålla mer än bara örter, säger hon.


De polisanmälda webbplatserna vänder sig till svenskar och beskriver sina produkter på svenska. Flera av anmälningarna rör potensmedlet Kamagra som marknadsförs som en Viagra-kopia.


I fallet med de tio polisanmälda webbplatserna som sålt potensmedel och örtpreparat spetsade med läkemedelssubstans, ingår preparatet Viamax Sensitive Desire. Det marknadsförs till kvinnor som lusthöjande. Medlet visade sig vid en analys innehålla tadalafil som är den aktiva läkemedelssubstansen i potensläkemedlet Cialis som är utprovat för män. På förpackningen finns en rekommendation som skulle innebära att en kvinna får fem gånger normaldosen för en man.


För Läkemedelsverket är polisanmälningar ett sätt att bekämpa den här brottsligheten.


Vi jobbar också med upplysning så att människor förstår att de inte kan veta vad de får hem i brevlådan när de köper från okända webbplatserna, säger Kerstin Hjalmarsson.


Brottsligheten på internet när det gäller läkemedel ökar kraftigt. Enligt WHO, världshälsoorganisationen, kommer det globala marknadsvärdet av falska läkemedel att uppgå till 600 miljarder år 2010. Det är en ökning med mer än 90 procent sedan 2005.


Många olagliga internetapotek har kopplingar till den organiserade brottsligheten. De marknadsför webbplatserna med spam till miljontals e-postadresser över hela världen, säger Kerstin Hjalmarsson.


Cecilia Fant, kriminalinspektör och nätspanare, säger att polisen ser en kraftig ökning av brottsligheten med läkemedel.


De kriminella sysslar med sådant som ger pengar helt enkelt. Många har kanske sysslat med narkotika och steroider och har upparbetade kanaler, de vet hur man säljer saker. De köper upp substanser i länder där det är möjligt och har illegala laboratorier med tillverkning, säger Cecilia Fant.


Falska mediciner kan innehålla fel läkemedelssubstans, ingen läkemedelssubstans, olika föroreningar eller rätt läkemedelssubstans men i felaktig dos så att konsumenten riskerar att feldosera.
-----------------------------------

Läs också:

Don´t put your health in the hands of crooks


 


Spice Nordic har problem


Spice Sweden, numera Spice Nordic har problem. På hemsidan konstaterar man att  Varje gång bankerna skriver "14" framför vårt kontonummer vid överföringar så kommer pengarna aldrig fram. Jag har en hel uppsjö med sådana ärenden nu. Utredningen kring detta har dock kommit så långt att vi vet att pengarna lämnar den bank som betalningen görs från, men att de sedan fastnar nånstans i SKB's system och valsar runt ett par veckor innan de antingen sätts in på vårt konto eller skickas tillbaks till mottagaren. För närvarande har vi bara haft detta problem med Swedbank och Nordea, när kunden betalat i en bankkassa. Så, bojkotta bankernas insättnings-avi'er, de fungerar ej.


Om det magiska talet 14 (= avsky droger) fungerar på sätt som beskrivs kanske fler banker kunde se över sina system i avvaktan på klassificeringen av substanser i Spice.


Profitören bakom Spice la 28 februari förra året ut en Allmän Vädjan till Svensk Media!


Där skriver han,Vi lägger årligen stora summor och arbete på att se till att kännedom om och reklam för våra produkter endast skall finnas i miljöer där alla fyllt 18 år. När media skriver om våra produkter så raseras det arbetet eftersom tidningarna har läsare i alla åldrar, varpå artiklarna i mångt och mycket fungerar som rena annonser direkt riktade till ungdomar.


Jag ber därför Er chefredaktörer på sveriges tidningar runt om i landet att i fortsättningen undvika att omnämna min verksamhet såvida ni inte kan ganrantera att informationen INTE når personer under 18 år. (Profitören står för typon).


Ja, kära chefredaktörer, hoppas ni har respekt för profitören bakom Spice som i den sanna folkhälsans namn månar om de minderåriga. Verkar vara lika smart som dom här.


Torgny Peterson


Föräldrainsatser viktiga för att hindra rökning

Studie från Umeå universitet

Föräldrar kan hjälpa sina tonåringar att helt avstå från tobak. Forskare vid Umeå universitet visar nu att ungdomar under de senaste 20 åren har blivit mer positiva till sina föräldrars försök att avstyra rökning.


Studien grundar sig på statistik från tre nationella enkätundersökningar gjorda av Socialstyrelsen 1987. Statens folkhälsoinstitut 1994 och av Umeå universitet 2003. Frågorna handlade om attityder, åsikter och tobaksbruk bland tonåringar i hela landet. Totalt svarade 13 500 personer i åldrarna 13, 15 och 17 år.


Huvudresultatet är att tonåringar idag är mer positivt inställda till sina föräldrars försök att hindra dem från att röka - oavsett om ungdomarna röker eller inte. Det mest effektiva som föräldrar kan göra i detta sammanhang är att avråda från rökning och försöka övertala ungdomarna att låta bli, att inte röka själva samt att inte tillåta att tonåringarna röker hemma. Yngre tonåringar var i allmänhet mer positiva till den typen av ingripanden än äldre.


Andelen rökare bland de tillfrågade låg på 8 procent både 1987 och 1994 men minskade till hälften i enkäten 2003. Denna minskning anses bero på flera faktorer, bl.a. skärpt lagstiftning mot tobaksbruk och den minskade toleransen mot rökning i samhället.


Användandet av snus var relativt konstant vid de tre undersökningstillfällena. Färre tonåringar trodde att deras föräldrar skulle bekymra sig över detta, troligen utifrån en allmän uppfattning om att snusning är en mindre hälsorisk än rökning. Föga överraskande visade det sig att äldre ungdomar snusade i större utsträckning än yngre.


Huvudansvarig för artikeln, som publiceras i tidskriften BMC Public Health, är Maria Nilsson, doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Medförfattare är Lars Weinehall, Erik Bergström, Hans Stenlund och Urban Janlert vid samma enhet, epidemiologi och folkhälsovetenskap.


Det faktum att ungdomar blivit mer positiva till sina föräldrars försök att avstyra rökning är uppmuntrande, säger Maria Nilsson. Våra fynd motsäger tydligt uppfattningen att tonåringar inte skulle bry sig om föräldrarnas attityder till rökning.


För mer information, kontaktat Maria Nilsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel. 090-785 33 43, e-post maria.nilsson@vll.se


Slut på cannabisrökning i SpakenburgSpakenburg i Nederländerna, inte så långt från Utrecht, inför förbud att använda cannabis i centrum.


Du kan läsa mer om cannabisförbudet här.


Torgny Peterson


Svenskarna verkar inte hysa någon större tilltro till europeisk nivå för beslutsfattande

Att döma av svaren i den senaste Eurobarometern, The role and impact of local and regional authorities within the European Union - Opinions on the different levels of public authorities and awareness of the

Committee of the Regions, verkar inte svenskarna hysa något större förtroende för beslutsfattande på europeisk nivå.


Kan säkerligen förklara en hel del av det hittills bristande svenska intresset för EU-maskineriet och det kommande svenska EU-ordförandeskapet  under andra halvåret i år.


Du kan läsa hela Eurobarometer 307 här.


Svarsresultaten redovisade i överskådliga tabellform finns här.


Torgny Peterson


OECD presenterar studie om Sveriges reformer på ohälsoområdet

Onsdag 4 mars klockan 13.00-15.30 presenterar OECD sin Sverigerapport Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers - The case of Sweden, Will the recent reforms make it?


Efter presentationen kommer representanterna från OECD, Director John P. Martin och Senior Economist Christopher Prinz, att delta i en pressträff där de kommer först att ge en kort sammanfattning av rapporten, som utvärderar Sveriges reformer på ohälsoområdet.


Olovlig tobaksförsäljning

Idag presenterades utredningen om olovlig tobaksförsäljning (SOU 2009:23)


Sammanfattning

Utredningens förslag syftar till att tobakslagens förbud att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år ska respekteras bättre än i dag. Förslagen innebär bl.a. olika åtgärder för att effektivisera tillsynen enligt tobakslagen samt skärpta krav på näringsidkare som säljer tobak. Utredningens förslag innebär i korthet följande.


Näringsidkarna
- Högre krav ställs på egenkontrollprogram
- Anmälningsplikten byggs ut till att omfatta fler uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn
- Näringsidkarens ansvar att informera och stödja anställd personal som säljer tobak förtydligas
- Bestämmelsen om kontroll av köparens ålder förtydligas
- En åldersgräns om 18 år införs för personal som ansvarar för försäljning av tobaksvaror
- Tobaksvaror ska betalas innan de får tillhandahållas kunden


Tillsynsverksamheten
- Polisen blir tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen, som fortfarande har förstahandsansvaret
- Kommuner ska kunna träffa avtal om att tillsynsuppgifter som en kommun har ska fullgöras av en annan kommun och om att en person som är anställd hos en kommun ska kunna fatta beslut på en annan kommuns vägnar
- Nya sanktionsmöjligheter i form av försäljningsförbud och varning
- Nya bestämmelser om information mellan tillsynsmyndigheter
- Information och vägledning till kommuner
- Ökad uppmärksamhet åt tobakstillsyn - centralt, regionalt och lokalt


Övrigt
- Skärpt straff för försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år
- Anmälningsplikten straffsanktioneras
- Straff för försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud
- Förverkande av tobaksvaror som varit föremål för brott
- En kommuns beslut ska överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol i stället för till länsstyrelsen
- Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010
- Information och opinionsbildning


Nu börjar den på allvar - den svenska EU-kampanjenDet kan väl knappast ha undgått någon att Sverige står för ordförandeskapet i EU från och med juli i år och sex månader framåt.


Vi kommer att bli bombarderade med material om EU och dess förträfflighet, för att inte tala om vår egen förträfflighet när det gäller att stå vid rodret under sex månader.


Du kan idag njuta av produkten Sverige i EU 2009 som du kan läsa här.


Torgny Peterson


Europeisk konferens om narkotika

6-8 maj är det dags för en europeisk konferens om narkotika på temat Identifying Europe's information needs

for effective drug policy.


Den intresserade hittar all information om konferensen här.


Torgny Peterson


Presentation av Alkohollagsutredningen (S 2007:11)

Onsdag 4 mars kl. 11.30 presenteras Alkohollagsutredningen av den särskilda utredaren Anita Werner.


FN-möte om kvinnors och mäns lika ansvar

Statssekreterare Christer Hallerby vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet deltar i FN:s kvinnokommissions (CSW) kommande möte i New York. Han talar i generalförsamlingen onsdagen den 4 mars.


Huvudtemat för årets möte är en jämställd fördelning av ansvar mellan kvinnor och män, med ett särskilt fokus på hiv/aids.  Christer Hallerby kommer även att medverka vid flera seminarier i samband med mötet.


Det är angeläget att Sverige fortsätter driva på det internationella jämställdhetsarbetet. Många länder vill ta del av våra erfarenheter av att skapa möjligheter för en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Vår föräldraförsäkring, barnomsorg och jämställdhetsbonus är viktiga inslag, liksom den kraftiga förstärkningen av jämställdhetspolitiken som regeringen genomfört under senare år, säger Christer Hallerby.


CSW är en av FN:s största årligen återkommande konferenser. Här möter regeringsrepresentanter från FN:s medlemsstater bland annat 5 000 representanter från olika ideella och frivilliga organisationer.


Det kan vara frestande - men titta på verkligheten

Kevin Sabet, narkotikapolitisk rådgivare i Clinton- respektive Bush-administrationen, har i dagens utgåva  av San Francisco Chronicle en op-ed med titeln It may be tempting - but look at the reality apropå Ammianos lagförslag om beskattning av marijuana i Kalifornien.


Du hittar artikeln med kommentarer här.


Läs också:

Om folk knarkade mer - vilka skatteintäkter


Torgny Peterson


Hos vissa går omdömet upp i rökHur det står till med omdömet hos 20-årige Acea Schomaker i Nebraska i USA kan man verkligen fråga sig.


Schomaker tyckte att hans sex månader gamla katt Shadow var alltför hyperaktiv och placerade honom i den bong han själv använde för att röka sin marijuana med en "hög" förhoppning om att katten skulle bli lugnare.


Snacka om att en del flummare blir dummare.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

I propositionen (2008/09:82) föreslås en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att förtydliga att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder.


Vidare bedöms att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående.


Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Tuffare lagar krävs mot diskriminering av äldre

Det är uppenbart att äldre i Sverige diskrimineras eller särbehandlas negativt i olika avseenden, inte bara i arbetslivet. Denna fördomsfulla syn på äldre drabbar många enskilda men är också skadlig för vårt samhälle genom att våra seniorers kompetens, kunskap och erfarenheter inte tas till vara. Folkpartiet föreslår därför inför sitt landsmöte att regering och riksdag lagstiftar om ett generellt förbud mot diskriminering av äldre också utanför arbetslivet.


Äldre som nekas att ha bensinkort. Pigga och krya äldre som inte får flytta till seniorboende. Framstående forskare som inte längre får forskningsanslag vid en viss ålder. Äldre behandlas annorlunda än andra på många områden. Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. I många länder är ålder detsamma som vishet och mognad, men inte i vårt land. Här ställs äldres erfarenheter ofta åt sidan.


Det förekommer också ren åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den som har kommit upp en bit i ålder har ofta svårt att hitta ett nytt jobb. Detta trots att äldre kvinnor och män har lämnat småbarnsåren bakom sig och samlat på sig massor med kunskap och erfarenhet. De borde vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Men ändå är intresset svalt hos många arbetsgivare. Många äldre lämnar arbetslivet i förtid utan att själva vilja det.

Det är dags att förändra synen på äldre i Sverige. Ett viktigt verktyg är den nya, tuffare lagen om diskriminering, som Alliansregeringen införde vid årsskiftet. Det är numera förbjudet att diskriminera äldre i arbetslivet. Det är inte längre tillåtet att till exempel vifta bort en jobbansökan med argumentet att "hon är för gammal". Men lagen gäller som sagt, bara i arbetslivet.


Vilket födelseår en vuxen människa har säger lite om vem hon är eller hennes förmåga. Samtidigt kan det ibland finnas berättigade syften att ta hänsyn till en människas ålder. Om till exempel ett försäkringsbolag över huvud taget inte fick beakta en försäkrads ålder skulle det medföra merkostnader som drabbar alla försäkrade. Det skulle i förlängningen leda till högre försäkringspremier eller sämre försäkringsskydd för alla konsumenter.


Så länge bedömningar relaterade till ålder görs på grundval av korrekta risk-analyser och verkliga statistiska uppgifter är det inte en fråga om diskriminering. Problemet i dag är att det finns mängder av godtyckligt satta åldersgränser. Två kriterier bör ställas upp för att åldersgränser ska vara acceptabla. För det första ska åldersgränsen ha ett berättigat syfte. För det andra ska rimliga alternativ till åldersgräns saknas.


Den negativa särbehandlingen av äldre och fyrkantiga åldersgränser förekommer på en rad områden i samhället. Därför anser Folkpartiet att det bör införas ett generellt förbud mot diskriminering av äldre, även utanför arbetslivet. Behovet av detta har återspeglats i en rad uppmärksammade exempel i medier under senare tid.


Ingvar Kamprad, 83 år, hade för ett halvår sedan inte kunnat låna i sin egen Ikanobank (DN 21/8 -08). Över 70 år - inget lån. Hans bank, liksom flera andra, har sedan dess backat från sina övre åldersgränser för lån, efter framgångsrik opinionsbildning från SPF och PRO.


Arvid Carlsson har fått Nobelpriset för sina upptäckter om signalsubstanserna serotonins och dopamins betydelse för sjukdomar som parkinson och schizofreni. När han gick i pension försvann allt stöd från det medicinska forskningsrådet, trots att han avsåg att fortsätta forska (SR:s "Vetenskapsradion" 26/5 -08). Skulle han vara en sämre forskare för att han fyllt 65? Han är inte ensam i forskarvärlden om att bli bedömd utifrån sin ålder. En undersökning av universitetslärarförbundet Sulf visar att av 230 pensionerade professorer hade 45 procent sökt forskningsanslag. Nästan alla hade fått avslag.


Ingemo Brunström, då 80 år, ville i höstas köpa ett mobilabonnemang i telebutiken The Phone House. När hon visade sin legitimation nekades hon att teckna abonnemang (Aftonbladet 10/9 -08). Hon fick svaret att hon var för gammal. Först när det uppmärksammades i medierna erkände företaget att de gjort fel.


Ett annat fall som rönt en del uppmärksamhet är bostadsrättsföreningen Senioren i Luleå som vägrat sälja bostadsrätter till seniorer över 75 år. Bostadsrättsföreningens ordförande sade i P 4 Radio Norrbotten (18/7-07) att "det här ska inte vara någon vårdcentral, utan bostadsrättsföreningen är till för aktiva människor".


Den fördomsfulla synen på äldre är skadlig för vårt samhälle. Den drabbar många enskilda äldre. Den gör att människors kompetens och kunskap inte tas till vara. Och den gör att vi i många sammanhang saknar äldres livserfarenhet, som ger perspektiv som är värdefulla i vårt samhälle.


När det gäller situationen på arbetsmarknaden har regeringen skärpt diskrimineringslagstiftningen. Den som känner sig förbisedd eller orättvist behandlad i arbetslivet på grund av sin ålder kan numera anmäla detta. Sedan den 1 januari har 25 personer vänt sig till diskrimineringsombudsmannen (DO) av detta skäl. Det är förmodligen bara en bråkdel av alla dem som upplever sig kränkta, eftersom de flesta aldrig anmäler. Men förutom att anmälan kan ge den enskilde möjligheten till upprättelse, skickar lagen en stark signal ut i arbetslivet om att det inte längre är tillåtet att diskriminera äldre medarbetare eller arbetssökande.


Regeringen har dessutom gjort det mer lönsamt att anställa äldre människor. Inte minst genom att vi slopade den särskilda löneskatten för personer födda före 1938. Dessutom har äldre fått dubbelt jobbskatteavdrag.


Det är uppenbart att äldre i Sverige diskrimineras eller särbehandlas negativt i olika avseenden. Detta gäller inte bara i arbetslivet, varför en utvidgning av diskrimineringsgrunden är nödvändig. I en rapport som under sommaren kommer att behandlas av Folkpartiets partistyrelse, och till hösten av Folkpartiets landsmöte, föreslås nu ett förbud mot att diskriminera äldre också utanför arbetslivet. Det är vår uppfattning att regering och riksdag under nästa mandatperiod på detta sätt ska ta ett andra steg i lagstiftningen mot diskriminering av äldre.


Självfallet måste vi ha rader av nedre åldersgränser i Sverige, till exempel myndighetsåldern, körkortsåldern och systembolagsåldern till skydd för barn och ungdomar. Det beror ju på att barn och ungdomar inte kan förväntas ha samma mognad, kunskaper eller omdöme som vi förväntar oss att vuxna har. Men vår uppfattning är att övre åldersgränser i huvudsak är feltänkt.


Vi vet att kronologisk ålder inte säger mycket om hur en människa är eller fun-gerar - i varje fall inte sedan hon uppnått vuxen ålder. En del åldras tidigt, andra är i full aktivitet högt upp i åren. Det borde inte vara tillåtet att negativt särbehandla äldre när det gäller till exempel varor och tjänster, bostäder, sjukvård, utbildning och forskning, samt socialt skydd och sociala förmåner.


Jan Björklund, utbildningsminister

Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister

Tobias Krantz, riksdgsledamot

Barbro Westerholm, riksdagsledamot


Smuggling av kokain har tagit ordentlig fart efter att Morales blev president

Smugglingen av kokain har tagit ordentlig fart sedan nuvarande presidenten Evo Morales, som tidigare bland annat själv varit kokaodlare och ordförande i de bolivianska kokaodlarnas "fackförbund", tog över rodret i landet. Fattigdomen i landet gör att folk tar enorma risker för att smuggla kokain, skriver tyska Welt Online.


I februari 2007 uppmanade Bolivias president Morales kokaodlare i Chapare-området att starta en rörelse med krav på att Morales ska få Nobels fredspris. "På så sätt skulle 'gringos' (amerikanarna) med all säkerhet sluta ställa till problem och hota oss", sa Morales då, enligt CNN.


Det var inte första gången fredspriset diskuterades som en möjlighet att få slut på kritiken mot de som förespråkar en annorlunda syn på koka.

Redan i mars 1995, under den så kallade 'Coca'95'-kampanjen, då Evo Morales, Maruja Machaca och Jorge Hurtado i en magnifik 'drogcirkus' besökte åtta europeiska länder och också EU-parlamentet för att 'lobba' för legal användning av kokablad, föreslog Adrian Bronkhorst som representant för det Holland-baserade Drugs Peace Institute att Evo Morales borde få Nobels fredspis för sin 'drogpacifism'. (Som kuriosa kan nämnas att sagde herr Bronkhorst och hans bror, Frans Bronkhorst, dömdes till fem års fängelse för internationell narkotikahandel av Tribunal de Grande Instance i Albi i Frankrike den 14 januari 1999). 

Torgny Peterson


"Maffiakap" i Spanien

Den 48-årige före detta italienske polisen Giuseppe U, en av ledarna för den kalabresiska maffian i Italien, har  gripits i Marbella i Spanien.


GU är misstänkt för omfattande haschsmuggling från Marocko och ett mord i Rom 1997. GU kommer med all säkerhet att utvisas till Italien.


Torgny Peterson


Ny studie påvisar koppling mellan ADHD och sömnrubbningar

En ny studie från Douglas Mental Health University Institute i Kanada påvisar kopplingar mellan ADHD hos barn och sömnrubbningar.


Du kan läsa mer om Underlying sleep problem linked to attention-deficit/hyperactivity disorder in children här.


Torgny Peterson


Skatteverket webbutsänder presseminarium om planerade insatser och kontroller 2009

Skatteverket anordnar nu på torsdag 5 mars, med start klockan 09:30, ett seminarium för journalister om vilka åtgärder som planeras för att minska skatteundandragandet under 2009.

Seminariet kommer även att kunna följas i direktsändning eller i efterhand på webben via pressrummet på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket kommer att berätta om den riskanalys och strategi som ligger bakom valet av åtgärder. Därefter följer presentationer av flera nya och pågående aktiviteter och granskningar, bland annat inom kontantbranscher, det finansiella området och internationellt.

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand kommer att inleda seminariet. Medverkar gör även analyschefen Jan-Erik Bäckman och de ansvariga för några av Skatteverkets viktigaste insatser.

För att följa webbutsändningen behövs ingen anmälan. Gå bara in på www.skatteverket.se, klicka dig till pressrummet och följ instruktionerna.


Offentliggörande av tidigare hemliga dokument

Det amerikanska justitiedepartementet har nu offentliggjort nio tidigare hemliga dokument, bland annat om rättigheter för militären att bekämpa terrorism i USA.


Dokumenten,

Memorandum Regarding Status of Certain OLC Opinions Issued in the Aftermath of the Terrorist Attacks of September 11, 2001 (01-15-2009)


Memorandum Regarding Constitutionality of Amending Foreign Intelligence Surveillance Act to Change the "Purpose" Standard for Searches (09-25-2001)


Memorandum Regarding Authority for Use of Military Force to Combat Terrorist Activities within the United States (10-23-2001)


Memorandum Regarding Authority of the President to Suspend Certain Provisions of the ABM Treaty (11-15-2001)


Memorandum Regarding the President's Power as Commander in Chief to Transfer Captured Terrorists to the Control and Custody of Foreign Nations (03-13-2002)


Memorandum Regarding Swift Justice Authorization Act (04-08-2002)


Memorandum Regarding Determination of Enemy Belligerency and Military Detention (06-08-2002)


Memorandum Regarding Applicability of 18 U.S.C. § 4001(a) to Military Detention of United States Citizens (06-27-2002)


Memorandum Regarding October 23, 2001 OLC Opinion Addressing the Domestic Use of Military Force to Combat Terrorist Activities (10-06-2008)


kan du läsa här.


Torgny Peterson


Det lönar sig att behandla drogberoende läkare

Forskare vid University of Florida konstaterar att det lönar sig att behandla drogberoende läkare.


Mer än 75 procent av de läkare som genomgick behandling förblev drogfria under en uppföljningsperiod på fem år och resultaten var desamma oavsett om läkaren använt alkohol, crack, läkemedel eller andra preparat.


Du kan läsa mer om studien och resultaten här.


Torgny Peterson


Nästan 15% av holländarna är deprimerade

Nästan 15% av holländarna är antingen deprimerade eller har depressionssymtom enligt en undersökning utförd av Intomart Gfk för ett försäkringsbolagden.


Rädsla för den ekonomiska tillbakagången och för arbetslöshet var de frågor som oroade mest bland de 5 000 som tillfrågades.


Torgny Peterson


Statens folkhälsoinstitut inrättar två nya råd

Ett vetenskapligt råd och ett råd för strategiskt folkhälsoarbete ska inrättas vid Statens folkhälsoinstitut. Ledamöterna i råden ska lämna stöd och råd till institutets ledning.


Verksamheten vid Statens folkhälsoinstitut vilar på en vetenskaplig grund. Institutet arbetar aktivt med kunskapsförmedling och dialog. Därför blir de båda nya råden viktiga för genomförandet av institutets uppdrag och för att ytterligare betona vikten av att omsätta vetenskap till praktisk nytta i folkhälsoarbetet.


Fram till den 16 mars är det möjligt att lämna förslag på lämpliga ledamöter till de båda råden.


Det vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet får följande uppgifter:


bistå generaldirektören med vetenskapligt grundade råd inom ledamöternas kompetensområden

  

biträda vid utredningsarbete som kräver rådets kompetens

  

medverka i kompetensutveckling av institutets medarbetare

  

att vid behov biträda vid vetenskaplig granskning av rapporter, remissvar, regeringsuppdrag, bidragsgranskning och andra dokument


Det vetenskapliga rådet ska bestå av högst 10 ledamöter med vetenskaplig erfarenhet och synnerligen god kompetens inom ämnesområden som rör folkhälsa.


Rådet för strategiskt folkhälsoarbete

En huvudsaklig uppgift för Statens folkhälsoinstitut är att ställa samman och sprida forskningsresultat om effektiva metoder och strategier inom folkhälsoområdet till kommuner, landsting och den ideella sektorn.
  
Mot bakgrund av det får Rådet för strategiskt folkhälsoarbete följande uppgifter:


ge råd till generaldirektören när det gäller genomförandet av Folkhälsoinstitutets uppdrag 

  

ge råd när det gäller institutets samverkan med och stöd till regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer 

  

ge information när det gäller strategisk utveckling av folkhälsoarbetet i regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer.

  

Rådet tillsätts av generaldirektören och ska bestå av cirka tolv ledamöter. Företrädare för landsting, regioner liksom frivilligorganisationer samt i näringslivet praktiskt verksamma på folkhälsoområdet kan ingå i rådet.


Spice narkotikaklassas i Sverige?Eftersom flera förpackningar av Spice, som försäljs via Internet, visat sig innehålla cannabinoider eller analoger av cannabinoider förefaller det mer än lämpligt att narkotikaklassificera Spice i Sverige.


Vid ett möte med NADIS (Nätverket för den aktuella drogsituationen i Skandinavien) den 11 mars finns frågan om Spice med på agendan. Bland annat kommer SKL då att redovisa resultat av sina analyser, säger Anders Persson, utredare vid Statens Folkhälsoinstitut i Östersund, då jag talade med honom under eftermiddagen.


Persson säger vidare att det med anledning av att Spice innehåller cannabinoider eller dess analoger finns anledning att tänka sig en narkotikaklassificering.


Så snart ett beslut tagits om den fortsatta hanteringen, ska ett klassningsdokument sammanställas, som sedan sänds ut på remiss för att så småningom leda fram till ett beslut om klassificering av regeringen.


Torgny Peterson


Frankrike förbjuder SpiceFrankrike har nu förbjudit användning av Spice. Det är det tredje landet som inför förbud efter att Österrike och Tyskland tidigare vidtagit samma åtgärd.


Torgny Peterson


Logotyp och webbadress klara för Sveriges EU-ordförandeskapI dag har EU-minister Cecilia Malmström presenterat logotypen och webbadressen för Sveriges ordförandeskap i EU.


Webbadressen är en del av logotypen för EU-ordförandeskapet. Med det nya domännamnet .eu har regeringen avsiktligt valt att sätta en ny standard.


Logotypen har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån Bacon.


Du kan läsa mer om Sveriges ordförandeskap i EU här.


Utlysning av projektbidrag i EU:s hälsoprogram - Deadline 20 maj 2009

EU-kommissionen har den 27 februari 2009 publicerat prioriteringarna inför årets ansökningsomgång i Hälsoprogrammet som delfinansierar transnationella, fleråriga projekt med ett tydligt europeiskt mervärde.


Sista dagen att lämna in sin ansökan är den 20 maj 2009.


EU:s Hälsoprogram har tre huvudmål:

Att öka medborgarnas trygghet och säkerhet i fråga om gränsöverskridande hälsohot


Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikhet i hälsa


Att ta fram och sprida ny information och kunskap om hälsa


Under dessa mål finns ett antal prioriterade områden för vilka projektstöd kan sökas. I vissa fall kommer EU-kommissionen att använda sig av konsultupphandling, så kallat "Call for tender". Information om prioriteringar, ansökningsformulär, regler och urvalskriterier samt instruktion till ansökan finns på:

 EU-kommissionens webbplats - Call for proposals


Informationsträff i Stockholm 27 mars

Med anledning av årets utlysning bjuder Statens folkhälsoinstitut in till en informationsträff i Stockholm


Datum

27 mars 2009

Tid

9.30 - 12.30

Plats

Stockholm; Europahuset på Regeringsgatan 65


Folkhälsoinstitutet är nationell kontaktmyndighet för EU:s Hälsoprogram. Informationsträffen ger en inblick i Hälsoprogrammets förutsättningar och villkor, och råd kring ansökningsprocessen.


Inbjudan och program 


Informationsträffen vänder sig till tjänstemän inom statliga myndigheter/förvaltningar, landsting/regioner och kommuner, ideella organisationer, universitet och högskolor som arbetar med hälsa och är intresserade av europeiskt kunskapsutbyte och EU-stöd till hälsoprojekt.


Informationsträffen är konstnadsfri.


Sista anmälningsdag är fredagen den 20 mars. 


Anmälan görs via e-post till Christina Schörling


"Politikerna måste sluta romantisera det vänsterextrema våldet"

I Rosengård i december var det vänsterextremister som uppviglade stämningen som ledde till kravallerna. Vid liknande attentat den senaste tiden har en vänsterradikal grupp tagit på sig ansvaret. Dessa grupper har tagit sig rätten att med våldsamma metoder undergräva det demokratiska samhället och dess institutioner. Alla former av hot mot demokratin måste bemötas kraftfullt, skriver integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Politiker och opinionsbildare måste sluta romantisera vänsterextremt våld. De som bekänner sig till vänsterorienterade ideologier - vare sig det handlar om socialism, kommunism eller anarkism - måste sluta ursäkta våldet som sker i deras ideologiers namn och ta avstånd på samma sätt som samtliga partier tar avstånd från högerextremism.


I media florerar spekulationer kring att vänsterextremister är ansvariga för bränderna i Södertälje. Detta är inte bekräftat och den pågående polisutredningen får visa vem eller vilka som bär ansvar. I vilket fall som helst är bränderna mycket allvarliga. I första hand ska vi vara tacksamma för att ingen har skadats. Nu pågår en omfattande polisutredning och det är viktigt att rättsväsendet så snabbt som möjligt kan lagföra gärningsmännen och se till att fler bränder inte äger rum.


Samtidigt får vi inte blunda för det faktum att radikala grupper tidigare spridit budskap i Södertälje med uppmaningar att bränna varuhus som säljer varor från USA. Och vid liknande attentat den senaste tiden har en vänsterradikal grupp tagit på sig ansvaret. I Rosengård i december var det vänsterextremister - inte de boende - som uppviglade stämningen som ledde till kravallerna.


Det som vänsterextremister (så kallade autonoma grupper) uppmanar till, våld mot företag som säljer varor från ett visst land, är ingen harmlös missnöjesyttring. I ett demokratiskt samhälle är det inte acceptabelt att försöka pådyvla andra individer eller samhället sina åsikter med våld. Dessa grupper har tagit sig rätten att med våldsamma metoder undergräva det demokratiska samhället och dess institutioner. De som drabbas är alltför ofta oskyldiga medborgare, som får se sin arbetsplats eller egendom förstörd.


Alla former av hot mot demokratin måste bemötas kraftfullt. Brandattentat och kravaller är självfallet en polisiär fråga. Men det är inte bara en angelägenhet för polisen. Vi måste söka svar på vad det är som gör att unga människor söker sig till dessa våldsamma miljöer. För vänsterextremister representerar USA kapitalismen, globalisering och imperialism. En del gör ett aktivt val att uttrycka sitt motstånd mot marknadsekonomi och globalisering med våld. Utanförskap, arbetslöshet, misslyckanden i skolan och trångboddhet är andra faktorer som skapar grogrund för rekrytering till andra extremistiska rörelser. Där de till höger drömmer sig tillbaka till folkhemsnostalgi och andra förordar att man vänder rättsstaten och demokratin ryggen. Och den naiva föreställningen att med stenkastning kunna förbättra världen.


Regeringen fortsätter kampen mot utanförskapet genom att prioritera jobben, att skärpa diskrimineringslagen och genom att förbättra skolan och rättsväsendet. Arbetet för att bemöta hoten mot demokratin från våldsbejakande grupper måste intensifieras. Regeringen har uppdragit åt Säpo och Brottsförebyggande rådet att sammanställa en rapport om den autonoma miljön och vit makt-rörelsen. I uppdraget ingår bland annat att beskriva hur den våldsamma extremismen i Sverige ser ut, att definiera vad som kännetecknar denna, vilka våldsmetoder som används, mot vilka våldet riktas samt vad som kan göras för att förebygga detta. Det gäller även att arbeta för att skapa möjligheter för avhopp från sådana grupper.


Fler och fler verkar förlorat insikten om det egna ansvaret i en rättsstat. Politiker, media och opinionsbildare har alla ett ansvar att stå upp för demokratiska värden och inte ursäkta eller romantisera grupper som använder våld istället för demokratiska metoder. Ibland påstås det att vänsterextremisterna är de enda som på allvar tar kampen mot rasisterna. Kampen för demokratin och alla människors lika värde vinner man dock inte med hjälp av våld.


Nyamko Sabuni


Till stöd för FN:s narkotikakonventioner - In support of the United Nations Drug Conventions

David G. Evans, Executive Director, Crime and Justice Project, Drug Free Projects Coalition har producerat dokumentet In support of the United Nations Drug Conventions - the arguments against illicit drug legalization and harm reduction.


Vill du läsa dokumentet skickar du ett e-postmeddelande till admin@reageramera.com så får du det skickat med e-post.


Torgny Peterson


Nordiska ministerrådets möte i Köpenhamn

Den 6 mars deltar den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson i Nordiska ministerrådets möte i Köpenhamn.


De nordiska samarbetsministrarna kommer bland annat att diskutera förslag inför EU:s kommande Östersjöstrategi, däribland undanröjandet av gränshinder.


Döm narkomaner till tvångsbehandling


      Jan Bøhler

Norska Arbeiderpatiets hälsopolitiske talesman, Jan Bøhler, som också är ordförande för Arbeiderpartiet i Oslo, anser att kriminella missbrukare ska dömas till tvångsbehandling på ett helt annat sätt än som sker nu.


Bøhler vill att polisen ska samarbeta mer med andra myndigheter för att hitta de missbrukare som begår brott och ge dom möjlighet att bli dömda enligt §12 i Straffegjennomføringsloven - en paragraf som idag används i ringa utsträckning.


Du kan läsa mer här.


Läs också om hjälp till rehabilitering inom den norska kriminalvården här.


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar mars 2009

Norrköping De samlades i Norrköping Folkbladet

Norrköping Polisutredning mot mc-ledare läggs ner Folkbladet

Norrköping Misshandlades på mc-klubb Norrköpings Tidningar

Danmark Bandekrigen i Køenhavn Adresseavisen

Sverige Per Lindelöw håller ögonen på Hells Angels Medievärlden

Norrköping Ljög för rätten - fyra häktade Folkbladet

Trollhättan Inget åtal för mordförsök TTELA

Trollhättan Bombmannen: "Jag var livrädd" GT

Trollhättan Spottloska löste fallet Aftonbladet

Västerås Åtalas för tortyrmisshandel Vestmanlands Läns Tidning

Norrköping Vittnen friade 43-åring - nu har de anhållits Norrköpings Tidningar

Österlen "Förhållandevis lugnt på Österlen" Ystads Allehanda

Ystad Ny debatt om Starshinehuset Ystads Allehanda

Örebro Oklar säkerhet stoppar hotad åklagare SR Örebro

Malmö Fängelse för Black cobra-utpressning Sydsvenskan

Umeå Misshandlad minns inte Västerbottens-Kuriren

Norrköping Ett års fängelse för granatattack Östgöta Correspondenten

Luleå Fälld för skattebrott Norrländska Socialdemokraten

Sverige Länsrätten får bakläxa för Hells Angels-ärende Dagens Juridik

Danmark Bandepakke møder modstand Nordjyske

Danmark Nye afsløringer i sexsag med sydamerikanske kinder Århus Stiftstidende

Danmark Rockerboom i Midt- og Vestjylland Lemvig Folkebladet

Norge Må jobbe hardt for Hells Angels Bergens Tidende

Borås Boråsare riskerar nio års fängelse Borås Tidning

Australien Mc-gäng i dödligt bråk på flygplats Dagens Nyheter

Malmö Thomas Möller överklagar indragen sjukersättning Sydsvenskan

Malmö Hells Angels-medlem förlorar sjukersättning Dagens Nyheter

Halmstad Hanna, 25, gifte sig med Bandidosledare Aftonbladet

Halmstad Hanna giftet seg med en av Sveriges farligste kriminelle Dagbladet

Sverige Gängkvinnor: Det kostar mer än det smakar Aftonbladet

Norge Hells Angels til Bergen Bergensavisen

Danmark Bandekrigens børnesoldater - lillebror klarer det beskidte arbejde B.T.

Danmark Detroniseret rocker var bevæbnet med skarpladt revolver Århus Stiftstidende

Danmark Hårdest straf til HA-rocker for dørmandsvold Alt om Herning

Australien Man slogs ihjäl på Sydneys flygplats Aftonbladet

Västerås Ex-presidenten häktad Vestmanlands Läns Tidning

Danmark Første sag i bandekrig for retten Ekstra Bladet

Danmark HA slås for magten over storbyerne Berlingske Tidende

Danmark AK81-rockere smidt ud af bar i Gentofte Allerød Nyt

Danmark Politiet slog til ved bikerfest Jydske Vestkysten

Göteborg Gängledare åtalad för mordplaner Dalarnas Tidningar

Gävle Säkerheten sattes främst Gefle Dagblad

Västerås Bandidos ex-president anhållen Vestmanlands Läns Tidning

Malmö Anlitade Bandidos - blev själv utpressad Kvällsposten

Norrköping Tänkte till lite extra - anhölls Folkbladet

Norrköping Misstänkta för granatattack kvar i häkte SR Östergötland

Danmark AK81 er de sorteste får B.T.

Danmark Rocker-boss og adelig bag slavehandel Lemvig Folkeblad

Danmark Rockersympatisører fængslet Nordjyske

Danmark Rockere for retten i weekenden DR

Danmark Rocker dømt for checksvindel Randers Amtsavis

Danmark Bandidos-rocker meldte sig selv Jyllands-Posten

Danmark Odenses unge er for kloget til at gå ind i bander Fyens Stiftstidende

Danmark S og V: Bander skal bag tremmer DR

Danmark AK81 fisker efter støtter blandt fodboldfans Politiken

Danmark Gadebande genopstået i Odense Ekstra Bladet

Danmark Bander under kontrol DR

Danmark Black Ghost igang igen DR

Danmark Region Sjælland er Bandidos-land TV2

Danmark Lokal bikerklub har fobindelse med HA og Bandidos Jydske Vestkysten

Danmark Bandekriminaliteten og erfaringerne fra USA 180Grader

Danmark Dansk polis tror inte på fred i gängkriget Helsingborgs Dagblad

Danmark Bandidos styrer rockerliver i Nordsjælland Allerød Nyt

Danmark Hells Angels rekrutterer hooligans til AK81 Berlingske Tidende

Danmark Dansk polis varnar för upptrappning Sydsvenskan

Danmark Lokalt politi overvåger de mindre bander Berlingske Tidende

Danmark 20 nya kriminella gäng övervakas Dagens Nyheter

Danmark Politiet jagter slangeøne i Hobro Nyhedsavisen

Danmark Det mest kriminelle kvarter Jyllands-Posten

Danmark AK81'ere negter skyderi i Vanløse Nordjyske

Danmark Black Cobra bland de hårdast kriminella Kvällsposten

Norrtälje Husrannsakan mot mc-klubben Power House Rikspolisstyrelsen

Eskilstuna Eskilstuna föreslås köpa ut mc-klubb Eskilstuna-Kuriren

Sverige Skärpta krav väntar vapenhandeln Veckans affärer

Sandviken Förre OG-ledaren åtalad Arbetarbladet

Norrköping Snart blir de Hells Angels Folkbladet

Sverige Den statistiska sanningen om bikerkriminaliteten Tidskrift.nu

Danmark Krig om makten över knarket Kvällsposten

Danmark Bander til HA: I skal ikke hundse med oss B.T.

Danmark Drengene på Blågårds Plads: "HA har startet tre krige nu" Berlingske Tidende

Danmark Præst: Ligtog bliver ny dille Politiken

Danmark "En død rocker er en god rocker" Jydske Vestkysten

Norrtälje Tillslag mot mc-klubb i Norrtälje Upsala Nya Tidning

Norrköping Åtalade stumma i utpressningsmålet Östgöta Correspondenten

Norrköping Natten allt förändrades Folkbladet

Örebro Skyllde drograttfylla på Hells Angels Karlskoga-Kuriren

Danmark Många misstänkta efter polisaktion Skånskan

Danmark Danske bander felt av skattesnusk Dagens Næringsliv

Danmark Varetektsfengslet etter luksusbilran Sarpsborg Arbeiderblad

Norrköping Med våldet som vapen Folkbladet

Malmö Fem gripna efter tillslag mot Bandidos Sydsvenskan

Relaterat Tillslag mot mc-gäng Polisen Skåne

Örebro-Nyköping Bandidos till NA: Han är inte längre medlem Nerikes Allehanda

Norge Forbudt for HA-medlem Bladet Tromsø

Danmark Skudoffer anholdt med pistol TVSyd

Danmark Så blir alla invandrare kriminella och farliga Aftonbladet

Västerås Polisen lättad - Bandidosetablering dröjer SVT

Skåne Nv-skåningar i jättelik hälerihärva Helsingborgs Dagblad

Danmark Fem fra narkobande idømt tilsammen 32 års fængsel Aarhus.dk

Danmark Hells Angels dropper udflugt til Bakken Politiken

Danmark Nørrebrokonsulent trækker sig fra debatten Skånskan

Danmark Amerikanere advares mmot Nørrebro Berlingske Tidende

Sverige Brottsoffer som lockbeten effektivt mot utpressare Dagens Nyheter

Danmark Jønke kan ikke stoppe bandekrigen Ekstra Bladet

Danmark Rockerlærlinge fængslet for at bære våben Jyllands-Posten

Luleå Kräver fängelse för House of pain-ägare Norrbottens-Kuriren

Luleå Tatuerare förnekar brott SR Norrbotten

Malmö 62 yrkeskriminella bakom galler Sydsvenskan

Skåne 72 års fängelse för Skånes värstingar Metro

Norge Sarpsborg-mann pågrepet etter Solli-ran Demokraten

Göteborg Häktades för mord - kräver skadestånd GT

Danmark "Begriper inte ungdomsgängen" Kvällsposten

Danmark Brian M på bande-studietur DR

Danmark Vil fri hash give ro i gaderne? Dagbladet Information

Örebro Tvåbarnsföräldrar hade vapen och knark hemma Nerikes Allehanda

Göteborg Fängelse för känd affärskvinna Göteborgs-Posten

Danmark Det var Hells Angels' våben Randers Amtsavis

Danmark Vardag i dansk krigszon Göteborgs-Posten

Göteborg Samma sak händer i Göteborg Göteborgs-Posten

Göteborg Gängkrigens Göteborg SR

Västerås Häktade för utpressning Vestmanlands Läns Tidning

Eskilstuna Polisen vill porta mc-gäng på krogen Folket

Sandviken Förre OG-ledaren beordrade tre mord? Arbetarbladet

Malmö Nytt gäng hotar Sverige Aftonbladet

Danmark Bevæbnet HA'er blev løsladt Nordjyske

Köpenhamn På fest med skuddsikker vest VG Nett

Sverige DO: Inte fel att porta Bandidos på krogar Nerikes Allehanda

Norrköping Advokat i nytt blåsväder Norrköpings Tidningar

Falun Erkände mord för att rädda sina kamrater Dala-Demokraten

Västerås Bandidosmän begärs häktade Vestmanlands Läns Tidning

Sverige Bombdådsmisstänkt får skadestånd SR Väst

Örebro Här slår polisen till mot Bandidos GT

Eskilstuna Misstänkt för knarkbrott begär ersättning Eskilstuna-Kuriren

Danmark Bande-narko i Skodsborg Dagbladet

Danmark HA-rocker fløjet hjem til redsmøte Alt om Herning

Danmark Seks Black Cobras idømt fængsel TV2

Danmark Rocker fængslet for drabsforsøg Midtjyllands Avis

Danmark Provinsen har egne bandekonflikter TV2

Danmark Undercover. Hvor er PET henne i bandekrig? Politiken

Danmark Bandekrig amok på Facebook B.T.

Danmark Fire fængslet efter våbenfund i København Politiken

Danmark Kommuner ansætter bandefolk Berlingske Tidende

Danmark Bandekrigen i Danmark får preg av etnisk konflikt Document.no

Danmark Bander kæmper om hashmarked Dagbladet Arbejderen

Sverige Det kan hända här Metro

Örebro Örebros krogar sätter stopp för Bandidos Nerikes Allehanda

Örebro Mordbrandsattentaten mot Blue Moon Bar i Nyköping Polisen Södermanland

Nyköping Misstänkt Bandidosanhängare bor i Nyköping Södermanlands Nyheter

Göteborg Knarkgripna familjeflickan vill byta till stjärnadvokat GT

Malmö X-team-anhängare hotade kvinna Skånskan

Danmark Barsk bandepakke fra regeringen Dagbladet Information

Danmark Propagandakrigen på Nørrebro Ekstra Bladet

Danmark HA afviser svensk bandekrig Jyllands-Posten

Danmark Bildades år 2000 Skånskan

Danmark Gängkriget tar tid att stoppa Helsingborgs Dagblad

Danmark Forsker: Regeringen har svigtet de unge på Nørrebro Politiken

Danmark Regeringen medskyldig i bandekrig mener præster Kristeligt Dagblad

Danmark Politi: Hashboykot stopper ikke bandekrigen Politiken

Danmark Syv med skudsikre veste Berlingske Tidende

Danmark Oppositionen: Bander skal smadres Jyllands-Posten

Danmark Danmark slår tillbaka mot gängkriget Helsingborgs Dagblad

Danmark Yrkessjåfør var HA-tilhenger Aftenposten

Malmö Mord och grova våldsdåd Skånskan

Malmö Black Cobra etablerat i Malmö SR Malmö

Malmö "Jag vill inte leva det här livet längre" Sydsvenskan

Bjuv Fängelse för bedragare som skyllde på mc-gäng Helsingborgs Dagblad

Norrköping Mössbråket som urartade Folkbladet

Danmark Regering klar med samlet bandepakke Politiken

Danmark Overborgmester: Det er regeringens skyld Alt om Herning

Danmark Hells Angels-bosser bagbundet Ekstra Bladet

Relaterat  Bilder från tv-stationen AL Jazeera

Danmark Frågor och svar om gängkriget Sydsvenskan

Danmark-Sverige Brott är brott och inget annat Helsingborgs Dagblad

Malmö En gripen efter polisrazzia mot gäng Expressen

Malmö Vapentillslag knyter samman gängkrig Sydsvenskan

Danmark-Sverige Gängkriget kan sprida sig till Malmö Svenska Dagbladet

Storbritannien Britisk UD advarer mot reiser til Nørrebro Aftenposten

Danmark Bandekrig værre end rockerkrig Nyhedsavisen

Danmark I "bandeopgøret" sladdar man inte på torget Sydsvenskan

Danmark De kendte rystet over bandekrigen: Stop det vanvid B.T.

Malmö Danskt gängkrig på väg till Malmö Sydsvenskan

Göteborg-Norrköping Liga med band till Hells Angels Folkbladet

Danmark HA'er fik fem år for narko TV Syd

Danmark Gängkrig skakar Danmark Svenska Dagbladet

Danmark Måske politieskorte til madtransport Berlingske Tidende

Danmark Två dödade i gängkrig Aftonbladet

Relaterat Hells Angels

Danmark En död i nytt skottdrama i Köpenhamn Hufvudstadsbladet

Danmark Skudoffer blev tvunget ned på fortorvet Politiken

Danmark Bandekrigen: derfor slås de B.T.

Danmark Gängkrig på offentlig plats Helsingborgs Dagblad

Danmark Skæbnendag i sag om handel med ti kilo amfetamin Nordjyske

Danmark Sagesløs mand offer for nedskydning Ekstra Bladet

Danmark Sammenstød i bandekrigen Nordjyske.dk

Danmark Jønke: Vi har lokaliseret rottereden Ekstra Bladet

Sverige Mc-gäng köps ut av kommuner Aftonbladet

Sverige Torterade man med slipmaskin Aftonbladet

Danmark Dansk polis tror inte på fred i gängkriget Helsingborgs Dagblad

Danmark Bandemedlemmer dømt i 400 sager TV2

Danmark Polisen försöker komma åt gängen genom pengarna Dagens Nyheter

Malmö Hotade bilhandlare med gängemblem SR Malmö

Danmark 20 nya kriminella gäng övervakas Dagens Nyheter

Danmark AK81 på bytur i Viborg DR


Det finns inget försvar för FörsvaretDet finns inget försvar för Försvarets agerande. Enligt Ekot har Försvarshögskolan känt till att professor Nils Marius Rekkedal plagierat andra forskare. Trots detta finns han fortfarande kvar på sin tjänst.


Studenter vid svenska universitet och högskolor stängs av efter fusk. Uppenbarligen gäller inte samma regler för deras lärare.


Torgny Peterson


RSS 2.0