7 724 brott begångna av barn under 10 år

Vikten av att sätta in preventive insatser betydligt tidigare idag blir tydlig när man betraktar uppgifter från New South Wales i Australien.


The Daily Telegraph meddelar att polisen rapporterade 7 724 brott begångna av barn under 10 år under perioden 1 januari 2005 till 30 september 2007. Enligt landets lagstiftning finns det i dagsläget inga andra åtgärder att vidta än samtal med föräldrarna och möjligen en hänvisning till socialtjänsten. För barn i åldrarna 10-14 existerar en möjlighet att ställa dom inför en barndomstol.


Att ställa så unga barn inför domstol är inget rimligt alternativ. Förebyggande insatser måste intensifieras, följas upp och utvärderas.


 Efter nio månaders fördröjning rapporterar tidningen att man äntligen fått ta del av ytterligare detaljer om de brott som barn under tio år begått och tidningen redovisar bland annat följande uppgifter:


Ett mord förra året begånget av en tioåring

  

141 sexövergrepp och andra sexualbrott, inklusive 31 sådana brott begångna av åttaåringar


41 rån, inklusive två med vapen

  

47 narkotikabrott, inklusive fyra där barnen sålde cannabis, amfetamin eller annan narkotika

  

584 trafikbrott, inklusive 113 begångna av åttaåringar

  

355 inbrott, inklusive 87 begångna av åttaåringar

1 613 fall av skadegörelse, inclusive 301 begångna av åttaåringar

Torgny Peterson


1968 - nostalgitripp för kvasirevolutionärer

Jag gick på universitet 1968, följde noga händelserna i Frankrike och bevistade kårhusockupationen där den svenska medel- och överklassens söner (främst sådana) och döttrar lattjade revolutionärer. 1968 som revolutionsår är överskattat även om författare, musiker, bildkollagemakare och andra nostalgitrippar dit med jämna mellanrum.


BBC rapporterar om Paris 68: Revolution or charade?


Torgny Peterson


Senaste nytt från cannabisflummarnas husorgan

I senaste numret av de amerikanska haschflummarnas husorgan, Skunk (vol 4 nr 3 sid 70-72)), finns en intervju med chefen för The Marijuana Policy Project (MPP). Artikeln innehåller en del som kan vara av intresse också för skandinaviska läsare och det finns anledning att titta lite närmare på 39-årige Rob Kampias och hans kamraters förehavanden.


Kampia började sin "karriär" hos NORML (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws) men lämnade NORML efter två år och startade det konkurrerande MPP som under 13 år jobbat och lobbat mycket aktivt för att genomföra lagstiftning som tillåter rökning av marijuana för medicinska ändamål.


Kampia har suttit i fängelse tre månader för odling av marijuana för personligt bruk men hävdar att hans engagemang för marijuana inte har något att göra med det faktum att straffet hindrade honom att nå sin dröm - att bli astronaut hos NASA. Fa´n tro´t eftersom han, enligt artikeln, de närmaste 40 åren ska ägna sig åt det enda uppdraget att förhindra andra att lida på samma sätt som Kampia under samma förlegade förbudslagar.


Kampia lämnade NORML eftersom man inte kom överens om strategin för arbetet. Den dåvarande chefen för NORML ansåg inte att det var mödan värt att ägna sig åt politisk lobbying, vilket däremot Kampia gjorde. Kampia menar att arbetet för att förändra lagstiftningen genererar publicitet i media vilket i sin tur kan påverka allmänheten. Att dessutom ägna sig åt lobbyarbetet ger aktivisterna något att arbeta för. Kampia ser arbetet i triangelform bestående av exponering i media, förändrad lagstiftning och att skaffa fram pengar för arbetet.


Kampia tror att om tillräckligt många delstater går med på avkriminalisering eller lagstiftning för någon form av medicinsk marijuana så kommer den federala regeringen att ge med sig.


Inte helt oväntat röker Kampia marijuana själv.


Kampia berättar i artikeln om Peter Lewis, [som tillsammans med George Soros och John Sperling gett stora bidrag till den här sortens verksamhet] som Kampia mötte på en konferens i Albuquerque sommaren 2001. (Lewis var tidigare direktör för försäkringsbolaget Progressive Insurance Company.)


Vad Kampia då inte visste var att Lewis var på konferensen för att leta reda på någon som ville ansvara för hans "marijuanafilantropi". Kampia och Lewis kom uppenbarligen väl överens och Lewis erbjöd sig att inte bara ge omfattande finansiellt stöd till MPP utan också initiera ett stipendie-/bidragsprogram för att finansiera andra organisationer i USA som hade samma idéer som MPP, dvs krossa förbudspolitiken.


Har George Soros varit finansiellt involverad i MPP? Kampia säger i artikeln att han [Soros] var den främste bidragsgivaren under våra fyra första utvecklingsår. Därefter donerade han ingenting under en period. Förra året gav han 400 00 dollar till ett lagförslagsinitiativ i Massachusetts som fick stöd från MPP.


Vilka ekonomiska resurser har då Kampia & Co? Kampia säger att vi, som en rörelse (MPP, Drug Policy Alliance med flera) - den kollektiva anti-förbudbudgeten tror jag ligger på omkring 32 miljoner dollar (cirka 191 miljoner kronor).


MPP samarbetar också med Playboy, meddelar Kampia, bland i samband med ett party i Playboy Mansion i Los Angeles - en tillställning som drar in cirka 150 000 dollar (cirka 900 000 kronor) årligen och vi får vidare veta att sådana partyn innebär utmärkta tillfällen att mingla med celebriteter. Playboypartyn är bra för kortsiktig anskaffning av pengar och för långsiktigt kontaktskapande med celebriteter och finansiärer som dyker upp på partyt.


På fråga om legalisering av marijujana kommer att ske på federal nivå i USA tror Kampia att reformerna kommer att gå snabbare i Europa. Däremot tror han inte en sekund att man kommer att ändra inställning i länder som Thailand, Singapore, Malaysia eller Kina. I sådana kulturer stöder det politiska ledarskiktet och folket förbud, säger Kampia.


Vad tror då Kampia kommer att hända om det blir en demokratisk valseger i USA? Både Barack Obama och Hillary Clinton har sagt att de ska göra slut på DEA:s razzior [i medicinska marijuanakliniker].


Torgny Peterson


Kraftig ökning av psykiska problem hos ungdomar under 16 år efter liberalisering av cannabislagstiftningen

Brittiska Daily Mail rapporterar att antalet ungdomar under 16 år med psykiska problem ökade kraftigt efter att den brittiska cannabislagstiftningen liberaliserades.


Tidningen stöder uttalande på uppgifter från parlamentsledamöter.


Även om uppgifterna är illavarslande vet vi sedan lång tid tillbaka att användning av narkotika ökar när information och kunskaper om skadeverkningarna minskar. Detta redovisas t ex av NFIA (National Families in Action) i USA

Du kan läsa artikeln i Daily Mail här.

Torgny PetersonRikskriminalen förstärks för att spåra kriminella pengar

Rikspolisstyrelsen meddelar:

Rikskriminalpolisen anställer i höst en person som ska jobba specifikt med att spåra kriminellas tillgångar. Orsaken är att polisen från och med 1 juli får större möjligheter att beslagta pengar och egendom som misstänks komma från kriminell verksamhet.


Den nyanställda personen kommer att delta under Rikskriminalpolisens förundersökningar för att kartlägga och spåra de misstänkta brottslingarnas tillgångar. Hon eller han ska också föreslå åtgärder för att ta tillgångar i beslag. Det kan till exempel röra sig om fordon, fastigheter, båtar, konst, smycken och värdepapper som någon kunnat skaffa med pengar från människohandel, rån eller narkotikabrott.

Erfarenhet av att spåra tillgångar
Tommy Kangasvieri, som är chef för finanspolisen inom Rikskriminalpolisen, ser behov av en person som har erfarenhet av att spåra tillgångar, till exempel någon som sysslat med utmätning eller med kartläggning och dokumentering av vad misstänkta personer äger. Vi kommer att söka brett för att hitta rätt person, säger han.

Försvåra för den organiserade brottsligheten
Arbetssättet ligger i linje med Rikskriminalpolisens uppgift att försvåra för dem som sysslar med grov organiserad brottslighet att verka i Sverige.


Tidigare var polisen tvungen att bevisa att eventuella tillgångar kunde knytas till ett brott som någon misstänktes för. Från och med 1 juli räcker det att en person döms för ett grovt brott för att polisen ska få undersöka hennes eller hans tillgångar.


De nya reglerna innebär att vi får ett verktyg att slå undan drivkraften för personer som bedriver organiserad brottslighet. Det ska bli svårare för dem att tjäna pengar på brott, säger Tommy Kangasvieri.

Stina Haraldsson


2008 World Drug Report - Varning för herointsunami!


Så var det dags för en ny, omfattande rapport om narkotikasituationen i världen - 2008 World Drug Report - utgiven av UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Rapporten presenterades av chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, i New York i torsdags.


Rapporten visar att den relativt stabila narkotikasituationen i världen nu hotas på grund av en mycket kraftig ökning av odlingarna av opiumvallmo och koka i Afghanistan respektive Colombia. Ökad användning av narkotika i flera utvecklingsländer kan också komma att påverka utvecklingen i negativ riktning.


Av rapporten framgår att 1 av 20 i åldersgrupperna 15-64 år har prövat narkotika åtminstone en gång under de senaste tolv månaderna. Det man väljer att kalla "problematiska" missbrukare, definierade som missbrukare med ett allvarligt drogberoende, utgörs av 26 miljoner individer eller 0,6% av jordens vuxna befolkning


Tobak dödar fem miljoner människor per år, alkohol 2,5 miljoner och illegala droger cirka 200.000. Narkotikastatistik visar att narkotikaproblemet har reducerats dramatiskt under det senaste århundradet och att det har stabiliserats under de senaste tio åren, konstaterar Costa.


Afghanistan producerade en rekordskörd av opiumvallmo 2007 och den illegala produktionen av opium har nästan fördubblats sedan 2005. Beträffande Afghanistan sker cirka 80 procent av produktionen i landets fem södra provinser där läget är mycket instabilt.


UNODC varnar för en "herointsunami" i Europa där man redan nu noterar lägre priser på heroin.


Samma mönster gäller Colombia, konstaterar UNODC, där odlingen av koka ökade med en fjärdedel, eller 27% för att vara exakt, år 2007. Också här är produktionen starkt koncentrerad till tio områden som står för nästan hälften av all produktion av kokain (288 ton) och för en tredjedel av odlingarna av koka (35 000 hektar).


Beträffande cannabis konstaterar UNODC att marknaden är stabil och till och med något på nedåtgående. Afghanistan har blivit en framträdande producent av hasch och är kanske till och med en större producent än Marocko. Dagens cannabisprodukter blir allt starkare. I USA nästan fördubblades THC-halten i cannabis mellan 1996 och 2006.


I rapporten påtalas också riskerna för ökad användning av narkotika i utvecklingsländerna även om det problemet i dagsläget "bara" är koncentrerat till en handfull länder.


Den mycket omfattande rapporten från UNODC är det mest uppdaterade materialet om den globala drogsituationen som överhuvudtaget existerar och rekommenderas till läsning för den verkligt intresserade. Flera svenska journalister med bristande kunskaper i ämnet rekommenderas särskilt att ta del av rapporten.


Du hittar hela rapporten här.


Via UNODC kan du också lyssna till korta, nyinspelade intervjuer med anledning av utgivningen av rapporten enligt följande:


UNODC Executive Director Antonio Maria Costa explains to Preeta Bannerjee why the world drug containment is under threat (Längd: 4:41 -  Download)


Research Expert Thomas Pietchmann speaks to Preeta Bannerjee:
Overview of 2008 World Drug Report (Längd:  4:00 -
Download)


100 Years of International Drug Control:
The 1909 Shanghai Convetion (Längd: 2:51-
Download)

Achievements in the past century  (Längd: 2:02 - Download)

Outlook for the future (Längd: 1:28 - Download)


Torgny Peterson


43 års fängelse för rattfylleri

Att alkohol, marijuana och bilkörning inte hör ihop har 24-årige Michael Gagnon från Adrian i Michigan fått erfara. Efter att ha druckit alkohol och rökt marijuana körde han bil i fel färdriktning och orsakade en olycka där en mamma och hennes fyra barn dödades.


Straff: 43 års fängelse. Chans till frigivning finns först då Gagnon är över 60 år gammal.


Torgny Peterson


Drogtester i skolan - varför och hur?Radioprogrammet ReageraMera torsdag 26 juni14.00-15.00 i WisbyFM 89.2 och via Internet handlade om drogtester i skolan, om andra insatser och om drogpolicy i skolan. I programmet medverkade Lisa Flint, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Landskrona;  Eivor Johansson, utredare Landskrona kommun; Nils Lundin, skolöverläkare Helsingborg och Gazal Amini, jurist och medförfattare till boken Narkotikafri skola 2.0.


Flera har hört av sig och frågat om den bok som Gazal Amini och Staffan Hübinette har skrivit. Boken heter Narkotikafri skola 2.0 - Policy, drogtester och insatser. Den är utgiven på Fri Förlag (ISBN 978-91-89572-08-9 och innehåller svar på i stort sett alla frågor som kan tänkas dyka upp i samband med diskussioner om drogtester.


Efter en inledning avhandlas olika ämnesområden enligt följande:

Skolans möjligheter - vad säger forskningen?

Den "lilla" marknaden och skolan

Risker och konsekvenser

Principer

Drogtester - varför och hur?

Svenska erfarenheter

Nuvarande lagstiftning - möjligheter och problem

Rättsfall och beslut - sju exempel

Implementering av slumpmässiga drogtestprogram

Bilaga

Referenser


För att öka kunskaperna om vilka möjligheter och svårigheter som finns när det gäller att introducera drogtester i skolan kan författarna till boken nås för gratis telefonrådgivning. Numret är 08  714 81 15.

  

Torgny Peterson


Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008

En ny skrift innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2008. Om inget annat uppges träder förändringarna i kraft den 1 juli 2008.


Från justitie- och socialdepartementen behandlas bland annat följande:


Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen


Biträde vid förhör och underrättelse till närstående


Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare


Större möjligheter att förverka brottsvinster


Ny lag reglerar landstingens skyldigheter att erbjuda asylsökande

hälso- och sjukvård


Socialdepartementet

Ändringar i alkohollagen


Du kan läsa hela skriften här.


Alkolås i förebyggande syfte

Regeringen har fattat beslut om att körkortsutredningen får förlängd tid för att redovisa sitt uppdrag till den 15 december 2008. Uppdraget förlängs för att körkortsutredningen ska kunna samordna sina förslag med de förslag som alkolåsutredningen kommer att lämna.


Körkortsutredningen får också i uppdrag att behandla frågan om alkolåsvillkor för personer som inte har begått rattfylleri men som på grund av alkoholproblem riskerar att få sitt körkort återkallat.


Det är särskilt viktigt att alkolås används av personer som utgör en riskgrupp när det gäller rattfylleri. Därför är de nödvändigt med ett samordnat förslag om alkolås för dessa grupper, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.


Alkolåsutredningen (dir. 2007:157) ska lämna förslag till ett system där alkolås i princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister. Utredningen ska också behandla frågan om hela eller delar av körkortsprovverksamheten ska lämnas över till privata aktörer. Alkolåsutredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1oktober.


Körkortsutredningen (dir. 2006:119) ska göra en allmän översyn av körkortsförfattningarna och bland annat införa EU:s tredje körkortsdirektiv. Utredningen har också hand om frågan om läkarnas plikt att anmäla personer som är olämpliga förare ur medicinsk synpunkt till länsstyrelsen.


Det ska vara säkert att vistas på våra vägar. Alkohol och trafik hör inte ihop och dagens beslut kommer att innebära att morgondagens trafikanter båda har större kunskap om riskerna i trafiken och att färre kör rattfulla, säger Åsa Torstensson.


Ytterligare satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin

Regeringen har fattat beslut om att satsa 215 miljoner kronor för att korta väntetiderna inom barn och ungdomspsykiatrin. Landstingen får utifrån de egna behoven bedöma hur pengarna bäst används för att snabbare ge barn och unga stöd och hjälp.


Problemen med dålig tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa är allvarliga. Det är förstås extra viktigt med snabba insatser när det gäller våra barn och unga. Idag kan ett barn få vänta upp till 6 månader på behandling. En evighet i ett barns perspektiv, säger socialminister Göran Hägglund.


De satsningar som regeringen idag beslutat om är en fortsättning på den förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin som regeringen inledde 2007. Dagens 214 miljoner utgör en del av de extrasatsningar om sammanlagt 500 miljoner som regeringen tidigare aviserat.


Vi arbetar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting med en skärpning av vårdgarantin inom detta område. Vi vill korta tiden från 6 till max 2 månaders väntan på behandling. Det är ett långsiktigt arbete som kräver ansträngningar och satsningar från alla inblandade men som kommer vara oerhört betydelsefullt. Dagens beslut om 215 miljoner kronor till landstingen kommer vara till hjälp i det arbetet, säger Göran Hägglund.


Regeringen har också beslutat om en utbildningssatsning på 5 miljoner kronor till stöd för barn till psykiskt sjuka föräldrar.


Psykiatrin har sedan länge haft behov av att uppmärksamma barnen till psykiskt sjuka men saknat metoder för det. Dessa barn brukar ibland kallas för "De osynliga barnen" just för att de ofta är osynliga för vården. Barnen får ingen möjlighet att få förälderns sjukdom förklarad, barnen anklagar ofta sig själv för förälderns sjukdom och barnen har också en ökad risk att själva utveckla psykisk ohälsa och andra problem, säger Göran Hägglund.


Utbildningen grundar sig i Beardslees familjeinterventionsmetod, som är en prövad och utvärderad psykopedagogisk metod med bevisat god effekt.


De här barnen behöver bli uppmärksammade, sedda och lyssnade till. Nu gör vi en nationell satsning för att utbilda personal inom psykiatri och primärvård så att de har kunskap och verktyg för att möta dessa barn och hjälpa föräldrar och barn att komma igång med samtal om svåra saker på ett varsamt sätt, säger Göran Hägglund.


Folkhälsa utifrån individen

I en ny broschyr sammanfattas regeringen nya folkhälsopolitik. Du hittar broschyren här.


Kvinnojoursverksamheten förstärks genom utvärdering

Regeringen har beslutat om ett uppdrag där Socialstyrelsen, i dialog med Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR), ska utvärdera arbetssätt och metoder som används av kvinnojourer i deras arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn.


Det finns få verksamheter som engagerar mig så djupt som kvinnojourerna. Kvinnojourerna erbjuder varje år skydd, boende och personligt stöd åt tusentals kvinnor som utsatts för grovt våld. Det är anmärkningsvärt att det i dag saknas en sammanhållen bild av en så pass viktig samhällsverksamhet, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Det är statens och kommunernas ansvar att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Det arbete som kvinnojourerna utför utgör dock ett ovärderligt komplement till de offentliga verksamheterna. Regeringen höjer ambitionsnivån i myndigheternas arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utvärderingen ska fungera som ett led i kvinnojourernas kvalitetssäkringsarbete, avslutar Nyamko Sabuni.


Bakgrund

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete inom ideella kvinnojoursverksamheter. Få utvärderingar har gjorts av de ideella kvinnojoursverksamheterna och ingen av dessa ger en övergripande bild av arbetssätt och metoder som används inom ideella kvinnojoursverksamheter. Socialstyrelsen hade sedan tidigare i uppdrag att utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknutna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld. Uppdragen har tydliga beröringspunkter med varandra och ska koordineras.


Socialförsäkringsministern vill träffa alla förtidspensionärer

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vill träffa alla förtidspensionärer. Hon kommer under hösten att resa runt i landet och informera om regeringens förslag som gör det lättare att studera, arbeta och arbeta ideellt utan att ersättningen ifrågasätts. Målet är att träffa alla som är intresserade av att ta del av de möjligheter som nu ges.


Förtidspension är en fattigdomsfälla och en viktig förklaring till att ojämlikheten i Sverige har ökat under de senaste 14 åren. Kan vi skapa förutsättningar för människor att återgå i arbete kan vi också fortsätta att minska inkomstklyftorna, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Fakta

Av 540 000 förtidspensionärer har 430 000 permanent sjukersättning. 85 000 har tidsbegränsad sjukersättning och 25 000 har aktivitetsersättning.


744 sidor cannabis

      744 sidor cannabis

EMCDDA (European Monitoring centre for Drugs and Drug Addiction) eller Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, som är den svenska benämningen har nu publicerat 744 sidor om cannabis.


I en sammanfattning av materialet säger EMCDDA följande:

Människor verkar ha en stor aptit på cannabis, vare sig de röker, äter, dricker - eller bara talar om - den. Uppskattningsvis var femte vuxen europé har prövat drogen. Mer än 13 miljoner européer har använt cannabis under den senaste månaden. I världen som helhet produceras nästan 50 000 ton marijuana eller hasch för konsumtion varje år. Det är inte så konstigt då att cannabis har blivit en kontroversiell kulturell företeelse.


Uppsatsen betonar att cannabis inte bara är en statisk, oföränderlig planta, utan en dynamisk produkt som genomgår en gradvis utveckling i styrka, prevalens och odlingssätt. I publikationen delar ledande experter med sig av kortfattade, klara insikter i en rad olika ämnen om cannabis och ger förslag till ytterligare läsning inom vart och ett av dem. Korta redaktionella inslag ger en koncis inledning till varje fråga, och framhåller emellanåt politiskt känsliga frågor och behovet av en "kritisk blick". Textboken om cannabis tjänar alltså  både som en genväg för den som är ny på området och som en sammanställning för den mer bevandrade experten.


Två band, flera målgrupper

Textboken är indelad i två band, vart och ett bestående av tre avsnitt. Det finns flera skäl till denna tvåbandsmetod. Samtidigt som banden kompletterar varandra har de något skilda målgrupper. Det första bandet är inriktat på politisk, lagstiftande, ekonomisk och social utveckling beträffande cannabis. Dess centrala målgrupp är därför politiska beslutsfattare, sociologer, historiker, journalister och personer inom ordningsmakten. Det andra bandet är tydligt inriktat mot drogexperter som arbetar inom behandling, prevention och hälsovård.


Band 1 av textboken går igenom följande:

Cannabis i historien; händelser i Storbritannien under 60- och 70-talen; den senaste utvecklingen vad gäller cannabis i EU:s nyare medlemsstater; politiska kursändringar i myndigheters inställning till cannabis; haschhandelns sammanbindande av Marocko och norra Europa; samt information om hur Nederländernas "coffee shops" uppstod. Vissa av dessa artiklar fokuserar bara på mindre bitar av cannabispusslet men ger ändå insikter i de många olika sätt som Europa hittills har hanterat cannabis på.

  

I band 2 tillhandahålls allmänna översikter över följande:

Cannabisanvändningens hälsoföljder, ur den enskildes perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv; beskrivningar av nutida europeiska mönster för cannabisanvändning, ur ett allmänt befolkningsperspektiv och vad gäller användning bland tonåringar; samt beskrivningar av behovet av behandling för cannabisrelaterade störningar i Europa. Artiklar med fallstudier ser på användare av cannabis i Finland; den ökade efterfrågan på behandling för cannabisanvändning i Tyskland och särskilda effekter på körförmågan vid cannabisanvändning.


Från övergripande frågor till lokala erfarenheter

Gemensamt för båda banden är ansträngningen att sammanfoga allmänna kapitel på "högsta nivå" med särskilda fallstudier som tillhandahåller en "närbild" av ämnet. Varje avsnitt inleds med kapitel som ger en allmän introduktion till en viss aspekt av cannabis, ofta av encyklopedisk typ, tillsammans med en sammanfattning av aktuella vetenskapliga rön. Uppsatsen "zoomar" sedan in med en fallstudie om en särskild aspekt av ämnet. Resultatet är en allmän översikt över cannabisanvändningens centrala aspekter, samt omfattande länkar till en stor mängd tekniska källor som ger en språngbräda för ytterligare efterforskning.


Så långt EMCDDA. Jag har börjat läsa materialet och återkommer med synpunkter, kommentarer och diskussioner både här på bloggen och också i radioprogrammet ReageraMera.


Om du inte har lust att ladda ner 744 sidor cannabis kan du enklast läsa materialet i den takt som passar dig genom att klicka på kapitelrubrikerna nedan.  


Volume 1

Part I: Cannabis in the past

Chapter 1: Cannabis as medicine in Europe in the 19th century Manfred Fankhauser


Chapter 2: The re-emergence of the therapeutic use of cannabis products: recent developments and future prospects John Witton


Chapter 3: The pharmacology of cannabis: issues for understanding its use Desmond Corrigan


Chapter 4: Soma, the Wootton Report and cannabis law reform in Britain during the 1960s and 1970s Stephen Abrams


Chapter 5: Cannabis's role in drawing attention to ‘the drugs problem' in Sweden Börje Olsson


Chapter 6: Enlargement 2005: cannabis in the new EU Member States Jacek Moskalewicz, Airi-Alina Allaste, Zsolt Demetrovics, Danica Klempova and Janusz Sierosławski, with Ladislav Csemy, Vito Flaker, Neoklis Georgiades, Anna Girard, Vera Grebenc, Ernestas Jasaitis, Ines Kvaternik Jenko, Richard Muscat, Marcis Trapencieris, Sharon Vella and Alenka Žagar


Part II: Policies, legislation and control strategies

Chapter 7: Cannabis control in Europe Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes


Chapter 8: In thinking about cannabis policy, what can be learned from alcohol and tobacco? Robin Room


Chapter 9: An open front door: the coffee shop phenomenon in the Netherlands Dirk Korf


Chapter 10: Cannabis policy: tightening the ties in Denmark Vibeke Asmussen


Chapter 11: Cannabis: a harm reduction perspective Andrew Bennett


Part III: Supply and production issues

Chapter 12: Global cannabis cultivation and trafficking Ted Leggett and Thomas Pietschmann


Chapter 13: Monitoring cannabis availability in Europe: issues, trends and challenges Chloé Carpentier, Meredith Meacham and Paul Griffiths


Chapter 14: Understanding cannabis potency and monitoring cannabis products in Europe Leslie King


Chapter 15: Multinational export-import ventures: Moroccan hashish into Europe through Spain Juan Francisco Gamella and Maria Luisa Jiménez Rodrigo


Chapter 16: An analysis of the significance of supply and market factors for variations in European cannabis use Leif Lenke


Volume 2

Part I: Epidemiology

Chapter 1: Prevalence, patterns and trends of cannabis use among adults in Europe Julian Vicente, Deborah Olszewski and João Matias


Chapter 2: Measuring cannabis-related problems and dependence at the population level François Beck and Stéphane Legleye


Chapter 3: Patterns of cannabis use among students in Europe Björn Hibell and Barbro Andersson


Chapter 4: Cannabis in the context of polydrug use: results from the Dutch National School Survey Karin Monshouwer, Filip Smit and Jacqueline Verdurmen


Chapter 5: Cannabis users and their relation to Finnish society Taru Kekoni


Part II: Health effects of cannabis use

Chapter 6: Cannabis use and physical and mental health John Witton


Chapter 7: The public health significance of cannabis in the spectrum of psychoactive substances Robin Room


Chapter 8: Assessing the population health impact of cannabis use Wayne Hall


Chapter 9: Cannabis use and driving: implications for public health and transport policy Robert E. Mann, Gina Stoduto, Scott Macdonald and Bruna Brands


Part III: Prevention and treatment

Chapter 10: Treating cannabis use disorders: perspectives and best practices Anders Bergmark


Chapter 11: Cannabis prevention in the EU Gregor Burkhart


Chapter 12: Moving towards evidence-based practice: school-based prevention of substance use in the USA Zili Sloboda


Chapter 13: Cannabis users in drug treatment in Europe: an analysis from treatment demand data Linda Montanari, Colin Taylor and Paul Griffiths


Chapter 14: Cannabis treatment in Europe: a survey of services Sharon Rödner Sznitman

Chapter 15: Has treatment demand for cannabis-related disorders increased in Germany? Roland Simon and Ludwig Kraus


Chapter 16: Risk factors for cannabis use Niall Coggans


Torgny Peterson


26 juni - FN:s dag mot narkotika

Idag, 26 juni, är det World Drug Day - en årligen återkommande dag för att erinra om vikten av att bekämpa narkotika. I flera länder sker ett stort antal aktiviteter för att markera dagen men såvitt jag vet sker inget sådant i Sverige om nu någon överhuvudtaget känner till World Drug Day.


Personligen tror jag inte mycket på enskilda dagar för eller emot det ena eller det andra, kändisgalor och andra spektakel - nej vill man bekämpa/befrämja något handlar det om kamp varje dag. World Drug Year vore ett bättre alternativ samtidigt som en dag mot narkotika är bättre än ingen dag alls.


FN:s slogan mot narkotika, "Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" , används under tre år med olika fokus. 2007 var fokus missbruk, innevarande år handlar det om produktion av narkotika och 2009 om smuggling av narkotika.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 26 juni - Om drogtester - varför och hur?

Radioprogrammet ReageraMera torsdag 26 juni14.00-15.00 i WisbyFM 89.2 och via Internet handlar om
DROGTESTER I SKOLAN - VARFÖR OCH HUR?


Medverkande i programmet

Lisa Flint - ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Landskrona

Eivor Johansson - utredare Landskrona kommun

Nils Lundin - skolöverläkare Helsingborg

Gazal Amini - jurist och medförfattare till boken Narkotikafri skola 2.0


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland i radiokanalen WisbyFM och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - både bandade och live från studion. Dessutom blir det massor av musik.


Liv utan missbruk

Regeringskansliet har publicerat en broschyr som ger en sammanfattning av regeringens politik mot missbruk.

Du hittar broschyren  Liv utan missbruk här.


Alkoholmonopol och folkhälsa

Nu är det möjligt att ladda ner rapporten om effekterna av ett slopat monopol på alkohol i Sverige.


En forskargrupp förutspår bland annat en ökad konsumtion. Slutsatserna väckte stor uppmärksamhet när de presenterades i augusti 2007.


Rapporten hittar du här.


Hassela Gotland - Island of last resort

Hassela Gotland har haft besök av ett journalist- och TV-team från brittiska The Guardian. Resultatet av besöket kan du läsa om och se här.


www.hasselagotland.se

Torgny Peterson


Ett studiebesök i Amsterdam

Chefen för det Wienbaserade FN-organet UNODC (United nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, har gjort en studieresa till Amsterdam och nu publicerat anteckningar från resan. Föga uppmuntrande läsning för den som tror på idén att ökad tillgänglighet till narkotika resulterar i färre problem.


Du kan läsa materialet här.


Torgny Peterson


Polisen varnar för farlig "Rohypnol"

Norsk polis meddelar att polisen i Oslo under de senaste veckorna har fått information om att flera personer lagts in på sjukhus efter att ha konsumerat tabletter som de trodde var Rohypnol.


Hittills har fler än 20 personer fått allvarliga psykotiska symptom efter att ha tagit tabletterna.


Polisen tror att det kan röra sig om piratproducerade piller. Polisen, som skickat en av tabletterna på analys, går nu ut med en uppmaning att inte använda tabletterna.


Tabletterna ifråga är vita och liknar utseendemässigt vanlig Rohypnol även om den nu aktuella tabletten är något mattare på ovansidan.


Ny Eurobarometer - Public Opinion in the European Union

Nu har en ny Eurobarometer, den 69:e i ordningen, publicerats. Den här gången har man frågat européer om deras inställningar och förhoppningar om bland annat ekonomi och arbetslöshet.


Du kan läsa hela rapporten (på engelska) här.


Effektiv väg tillbaka till arbete

Regeringskansliet har publicerat en broschyr som sammanfattar sjukförsäkringen och de nya förslagen den 1 juli 2008.


Du kan läsa broschyren här.


Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete

Utredningen kriminalvårdens effektivitet har som övergripande uppdrag att följa upp och utvärdera effektiviseringsarbetet inom Kriminalvården. Enligt direktivet ska utredaren bland annat följa upp 2003 års effektiviseringsarbete, identifiera och analysera ytterligare möjligheter till effektiviseringsåtgärder inom förvaltning, personal, IT, administration och övrig verksamhet samt ange förutsättningar för olika effektiviseringsåtgärder och konsekvenser av dessa.


I detta delbetänkande har utredningen gjort en uppföljning av 2003 års effektiviseringsarbete, kriminalvårdens produktivitetsutveckling samt kostnader för Kriminalvårdens säkerhetsarbete.


Ny rapport - Barnen, BRIS och IT

Rapporten är resultatet av en studie av ungas kontakter om internet, it och mobiltelefoni. Studien bygger på 1 895 barnkontakter under år 2007 kring it-relaterade frågor och problem. Materialet är hämtat från BRIS samtliga stödjande kontakter med barn och unga under förra året.

Studien visar att det finns ett stort glapp mellan ungas vardagliga hantering av internet, datorer och mobiler och vuxnas insikt i internets och datorers betydelse för ungas vardagsliv. Vuxna är idag väldigt sällsynta i barn och ungas vardag på nätet och när vuxna väl engagerar sig, skapar närvaron mest konflikter med de unga.


Du kan läsa mer här och ladda ner rapporten, Barnen, BRIS och IT - En studie av ungas kontakter med BRIS om Internet, IT och mobiltelefoni, här.


Viktigt tydliggöra polisens och socialtjänstens roller

Barn under 15 år som polisanmäls för mindre allvarliga brott kallas oftast inte till något samtal hos vare sig polis eller socialtjänst. Vill samhället i större utsträckning markera mot barn som begått brott bör det ansvaret ligga på socialtjänsten. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en ny rapport.


Du kan läsa mer här och ladda ner rapporten, Barn som begår brott, här.


Fyra nya länspolismästare utsedda

Regeringen har utsett fyra nya länspolismästare. Polisen i Norrbotten, Blekinge, Gävleborg och Västmanland får därmed varsin ny högsta chef.


Tillförordnade länspolismästaren Håkan Karlsson i Norrbotten anställs som länspolismästare i samma län från och med den 18 juni och tills vidare, dock längst till och med den 31 maj 2014.

Per Svartz anställs som länspolismästare vid Polismyndigheten i Blekinge län från och med den 1 juli 2008 och tills vidare, dock längst till och med den 31 januari 2014. Per Svartz är i dag polismästare och taktisk ledare hos polisen i Skåne.

Christina Forsberg anställs som länspolismästare vid Polismyndigheten i Gävleborgs län från och med den 1 november 2008 och tills vidare, dock längst till och med den 31 oktober 2014. Christina Forsberg är i dag avdelningschef vid Kronofogden.

Polismästaren vid Polismyndigheten i Stockholms län Lars Hallberg ska vikariera som länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Västmanlands län från och med den 1 augusti 2008, under den tid då ordinarie länspolismästaren Ann Marie Orler är tjänstledig.


Kom inte för sent!


Kom inte för sent!


Vi börjar 14.00.


Nästa upplaga av radioprogrammet ReageraMera sänds torsdag 26 juni kl. 14.00.


Programmet sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland i radiokanalen WisbyFM och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/

Innehållet i torsdagens program kan du läsa mer om här onsdag 25 juni.


En missbrukare kostar under sin livstid skattebetalarna mer än 9,5 miljoner kronor

Enligt en brittisk regeringsstudie kostar en missbrukare under sin livstid skattebetalarna mer än 9,5 miljoner kronor, en kostnad som skulle kunna reduceras med närmare 8,7 miljoner kronor om en framgångsrik vård kunde genomföras fram till 21 års ålder, rapporterar BBC.


Läs också:
Det är bättre att stämma i bäcken än i ån


Torgny Peterson


Missbruk kostar Nya Zeeland sex miljarder kronor

New Zealand Herald rapporterar idag att missbruket av kallade 'tunga droger' i Nya Zeeland kostar landet motsvarande 2,5 miljarder kronor årligen i sociala kostnader. Summan är en del av de cirka sex miljarder kronor som missbruket kostade landet 2005 och 2006.


Uppgifterna kommer från det nyligen publicerade Drug Harm Index.


Torgny Peterson


Något för tullen? - Mattor fyllda med knark

China Daily rapporterar att narkotikasmugglare nu använder mattor för att smuggla in narkotika i Kina. Tullpersonal i Urumqi beslagtog i mars 32 mattor med 48 kilo heroin som kom från Pakistan. I januari beslagtog tullen i Beijing tre mattor med fem kilo heroin. De mattorna kom från Afghanistan.


Hur transporteras då heroinet i mattorna? Heroinet injiceras i 1-2 millimeter tunna plasttuber som sedan lindas in i färgglada naturliga eller syntetiska fiber som får det att se ut som garn, som sedan vävs in i mattan tillsammans med "normalt" garn.


Torgny Peterson


Varning för bluffmakare

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i Sverige eller inom EU. På listan finns även företag som i övrigt inte lever upp till aktuella författningars krav, exempelvis registrering hos FI.
 
FI samarbetar på detta område med andra tillsynsmyndigheter inom EU. Det är en överenskommelse inom kommittén för europeisk värdepapperstillsyn, CESR. Listan uppdateras allt eftersom vi får vetskap om företagen.

När du läser listan kan följande information vara till hjälp:

Företag: Företagets namn. Synonymer förekommer.
Källa: Den tillsynsmyndighet som varnar.
Datum: När informationen kom från tillsynsmyndigheten. Datumet är i vissa fall äldre än den tidpunkt när FI publicerar företagsnamnet.


Finansinspektionens varningslista hittar du här.


Marijuana - oro bland föräldrar och tonåringar

None

Trots att antalet ungdomar som använder marijuana minskar i USA finns det  flera trender som ger anledning till stor oro bland både föräldrar och tonåringar, rapporterar The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) at Columbia University i en ny rapport  - Non-Medical Marijuana III: Rite of Passage or Russian Roulette.


Mellan 1992 och 2006 ökade THC-halten från 3,2 procent till 8,8 procent.


Mellan 1992 och 2006 ökade antalet tonåringar i behandling efter diagnos om marijuanamissbruk eller beroende med 492 procent i jämförelse med en minskning på 54 procent för alla andra missbruksdroger.


Mellan 1992 och 2006 ökade antalet tonåringar i behandling där marijuana var den primära missbruksdrogen  


Du kan läsa hela rapporten, Non-Medical Marijuana III:  Rite of Passage or Russian Roulette? här.


Torgny Peterson


Narkotikahundar på nattklubb

Ny lagstiftning kommer inom kort att göra det möjligt för polisen i South Australia att använda narkotikahundar för att upptäcka langare och missbrukare på nattklubbar i delstaten. I Danmark t ex används narkotikahundar för samma ändamål sedan lång tid tillbaka.


Full möjligt på klubbar i Sverige också eller är det så att en del ägare inte bryr sig om ifall det finns knark eller inte, eller är man rädd för att förlora knarkande jetsetare?


Torgny Peterson


Dyra böter för holländska innehavare av coffee shops

None

Som jag berättat tidigare får kunder i holländska coffee shops från och med den 1 juli inte längre blanda sin cannabis med tobak utan endast använda cannabis. Bryter någon mot förbudet är det innehavaren som får stå för fiolerna - böter på cirka 2 700 kronor första gången en kund begår "misstaget" att blanda tobak och cannabis, och upp till cirka 22 000 kronor fjärde gången det inträffar.


Den coffee shop som månar om sina kunders behov av att röka vanlig tobak kommer att tvingas bygga separat rökrum för ändamålet.


Reglerna gör mig dödssjuk, säger en innehavare av en coffee shop till media utan tanke på att det han säljer riskerar att göra hans kunder verkligt sjuka.


För att kontrollera det nya tobaksförbudet har antalet statliga inspektörer fördubblats till 200. Om och hur inspektionerna kommer att utföras återstår att se.


Förhoppningsvis kommer de nya reglerna att resultera i att ett antal coffee shops går i konkurs.


Torgny Peterson


Gerhard Larsson blir utredare av missbruks- och beroendevården

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har på regeringens vägnar utsett Gerhard Larsson till särskild utredare av den samlade svenska missbruks- och beroendevården.


Antalet personer med tungt alkohol- eller narkotikamissbruk i Sverige beräknas uppgå till cirka 100 000. Missbruk är ett växande folkhälsoproblem som inte bara drabbar den missbrukande personen utan i förekommande fall även hans eller hennes familj. Barn och kvinnor som utsätts för våld är särskilt utsatta grupper. Blandmissbruket ökar och nya droger kommer in. Missbruket har betydande samhälleliga konsekvenser i form av bland annat våld, brottslighet och sjukskrivningar.


Regeringen har beslutat tillsätta en utredning för att se över hela missbruks- och beroendevården. Utredningen ska se över all lagstiftning på området. Eftersom behoven varierar från att personer har riskbruk till tungt missbruk - ibland i kombination med psykisk sjukdom finns risk både för att personer hamnar mellan stolar och för dubbelarbete eller ineffektivt resursanvändande.


Utredningen ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren ska även överväga förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver. I uppdraget ingår även att se över socialtjänstens, Statens institutionsstyrelses, hälso- och sjukvårdens och kriminalvårdens verksamheter på området. Utredaren skall också se över ansvaret för hur tillnyktringsverksamheten enligt lagen omhändertagande av berusade personer bör organiseras. Även att se över polisens roll ingår i uppdraget. Målet är rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt.


Till särskild utredare har regeringen utsett Gerhard Larsson. Larsson är landshövding i Västernorrland sedan år 2000 och avslutar sitt uppdrag den 30 juni 2008. Härefter kommer han ägna sin tid för utrednings- och styrelseuppdrag med bas i Stockholm. Larsson har lett drygt 20 statliga utredningar inom sjukvård, social- och arbetsmarknadspolitik. Såväl i den stora Handikapputredningen 1993 som i Rehabiliteringsutredningen år 2000/01 har han arbetat med frågor som rör personer med missbruksproblematik.


Gerhard Larsson har tidigare varit ordförande för statens första Narkotikakommission i början på 80-talet, där en rad reformer initierades och genomfördes, bland annat behandlingshem för missbrukare, urintagning inom kriminalvården, polisens roll med mera. Han ledde även ett särskilt departementsarbete om att reformera institutionsvården för ungdomar på 80-talet. Som statssekreterare ledde han arbetet med utformning av både nuvarande socialtjänstlag och hälso-sjukvårdslag. I 20 års tid (1979-1999) har han haft ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering bland annat för missbrukare via Samhall, som han byggt upp och sedan varit koncernchef för.


Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2010.


Utredningsdirektiven hittar du här.


Sjukskrivningar ska baseras på evidens och vetenskap

Arbetsförmågeutredningen har överlämnat sitt delbetänkande Så bedöms arbetsförmåga till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Utredningen föreslår att Försäkringskassan ges i uppdrag att genom vetenskapliga studier utveckla och utvärdera effekterna av de metoder som i dag används vid bedömning av individers arbetsförmåga.


Det här är ett viktigt steg mot en sjukskrivningsprocess där arbetsförmågan bedöms utifrån vetenskap och evidens. Övergången till en mer enhetlig bedömning är också en del av den sjukförsäkringsreform som regeringen genomför för att hjälpa människor tillbaka till arbete, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Utredningens uppdrag har varit att i ett första steg göra en inventering av olika metoder som finns, i Sverige och andra länder, för att bedöma funktion och arbetsförmåga. Uppdraget har också inkluderat att komma med förslag om användbara metoder samt om hur ett arbete med att ta fram ett metodstöd ska genomföras.


Detta betänkande utgör en avrapportering av det första steget. I ett andra steg ska utredningen gå vidare och mer grundligt behandla begreppet arbetsförmåga och hur det används inom olika offentliga verksamheter. Utredningen ska då också studera sjukdomsbegreppet i sjukförsäkringen.


Utredningens slutsats är att det finns mycket att vinna på att tydligare fokusera på funktionstillstånd och arbetsförmåga vid bedömningar av rätt till ersättning inom sjukförsäkringen. En lärdom av den internationella översynen och utredningens övriga arbete är att en direkt politisk normering med hjälp av standardiserade instrument för att göra detta kan spela en konstruktiv roll främst vid bedömningar som rör rätt till mer varaktiga ersättningar. Utredningen är dock inte i dag beredd att ta ställning till hur ett eventuellt nytt instrument bör se ut. Under tidigare skeden i sjukskrivningsprocessen är det utredningens bedömning att arbetet främst bör inriktas på en vidareutveckling av redan påbörjade förändringar. Det är viktigt att slå vakt om det förbättrade samarbetet med hälso- och sjukvården samt att utveckla arbetet med ett mer strukturerat försäkringsmedicinskt förhållningssätt.


Utredningens förslag är att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att genom vetenskapliga studier utveckla och utvärdera effekten av de instrument som i dag används inom verksamheten för att bedöma rätten till sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Till det som särskilt bör studeras hör i vilken grad olika metoder ger utrymme för de försäkrade att själva vara delaktiga. Den internationella översynen visar att utrymmet för detta tycks vara större i andra länder som granskats.


Läs:

SOU 2008:66 Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder


Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

Sju myndigheter har gemensamt sett över och förtydligat informationen för hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när man anlitar externa experter.

Opartiskheten hos de externa experter som Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut anlitar i olika sammanhang ska inte kunna ifrågasättas. Det är en förutsättning för att myndigheterna ska kunna genomföra sitt arbete på ett förtroendefullt sätt.


Därför har myndigheterna tillsammans uppdaterat sin information med en ny blankett för jävsdeklaration som ska göra det tydligare både för experterna och för utomstående hur man ska tolka eventuella intressekonflikter, bindningar eller jävssituationer. De experter som anlitas för det aktuella ärendet eller uppdraget får inte ha bindningar som kan påverka myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt, vilket skulle kunna påverka trovärdigheten negativt.

Det bör framhållas att om en myndighet avstår från en expert ska det inte tolkas som ett ifrågasättande av dennes kompetens utan ska ses som ett nödvändigt sätt att hantera de krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet som statsmakterna och allmänheten har rätt att ställa på myndigheterna.

Varje expert som åtar sig ett uppdrag från en myndighet måste fylla i en jävsdeklaration. Även om myndigheterna har ett stort ansvar i dessa frågor är utgångspunkten att de experter som myndigheten anlitar själva beaktar frågan om jäv eller intressekonflikter. Om redovisade förhållanden ändras måste experten lämna en ny, uppdaterad deklaration.

Informationen och blanketten för jävsdeklaration finns på samtliga myndigheters webbplatser.

Kontaktpersoner:
Livsmedelsverket: Göran Anér, chefsjurist, 070-924 55 84, http://www.livsmedelsverket.se/
Läkemedelsförmånsnämnden: Leif Lundquist, jurist, 08-568 420 62, http://www.lfn.se/
Läkemedelsverket: Jane Ahlqvist Rastad, Senior Expert, 018-174880, http://www.lakemedelsverket.se/
SBU: Statens beredning för medicinsk utvärdering, Måns Rosén, direktör, 08-412 32 24, http://www.sbu.se/
Smittskyddsinstitutet: Hans Ottosson, överdirektör, 070-531 02 95, http://www.smittskyddsinstitutet.se/
Socialstyrelsen: Nils Blom, chefsjurist, 075-247 33 70, http://www.socialstyrelsen.se/
Statens folkhälsoinstitut: Ingrid Nilsson, verksjurist, 063-19 96 28, http://www.fhi.se/


Folkhälsoinstitutet


Om barns rättigheter och Irlands nej till Lissabonfördraget

Eurobarometer har publicerat två intressanta rapporter, dels The Rights of the Child, som handlar om kunskaper inom EU om barns rättigheter, skydd för barn och politiska områden som kräver särskild uppmärksamhet när det gäller barns rättigheter. Bland annat anges frågan om barns rätt att skyddas från droger som speciellt viktig.


Rapporten The Rights of the Child hittar du här.


I en annan rapport, Post-referendum Survey in Ireland, försöker man redovisa varför irländrarna röstade nej till Lissabonfördraget. Över hälften av de som besvarade enkäten om varför man röstat nej, angav att det beror på att man helt enkelt inte har förstått innebörden med fördraget. Speciellt starkt motstånd för ett ja fanns bland annat hos ungdomar.


Rapporten Post-referendum Survey in Ireland hittar du här.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera 19 juni - Om näthandel med droger

Radioprogrammet ReageraMera sänds torsdagar 19 juni14.00-15.00 i WisbyFM 89.2 och via Internet


Programmet 19 juni handlade om Näthandel med droger


Medverkande i programmet

Krister Gäfvert - kriminalinspektör, rikskriminalpolisens underrättelsesektion

Jonas Wendel - tf kommissarie, ungdomssektionen, länskriminalpolisen, Stockholm

Paula Liljeberg - överläkare Maria Ungdom, Stockholm

Kerstin Hjalmarsson - chef för olagaverksamheten, Läkemedelsverket, Uppsala

Anders Persson - utredare narkotika och hälsofarliga varor, Folkhälsoinstitutet, Östersund


Programmen sänds live via FM-nätet (89,5) på Gotland i radiokanalen WisbyFM och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - både bandade och live från studion. Dessutom blir det massor av musik.


Välkommen att lyssna varje torsdag mellan 14.00 och 15.00.

Innehållet i nästa veckas program hittar du på den här bloggen nästa onsdag.


Ett av Europas största beslag av heroin - 450 kilo

 
   Beslagtaget heroin gömt i bilbatterier


Holländska myndigheter har gjort ett av Europas största beslag av heroin, 450 kg, meddelar OM (Openbaar Ministerie).


Heroinet, som kom från Turkiet hade placerats i stora batterier. Hittills har två personer gripits i Nederländerna och en tredje person i Bukarest i Rumänien.


Husrannsakningar har genomförts i två bostäder och tre företag i Almere, Amsterdam och Tilburg där man beslagtagit datorer, vapen och ammunition och 100 000 euro i kontanter.


Du kan se en film om beslaget här.

  

Torgny Peterson


627 rattfyllerister på en vecka

74 506 förare stoppades och kontrollerades under skolavslutningsveckan. Av dessa rapporterades 627 personer för rattfylleri. Motsvarande vecka 2007 gjorde polisen fler kontroller men hittade färre rattfyllerister.


Polisens trafiksäkerhetsarbete, att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, är en förklaring och det är oroväckande att så många väljer att köra bil trots att de är påverkade, säger Mattias Andersson, trafikansvaring på Rikspolisstyrelsen.


De senaste veckorna har tusentals ungdomar över hela landet firat skolavslutning och student. I samband med det har polisen gjort ett stort antal insatser vid festplatser och parker för att förebygga fylleri, ordningsproblem och trafikbrott.


Under perioden 2-8 juni, gjorde polisen 74 506 alkoholutandningsprov. Det resulterade i 467 alkoholrattfylleribrott och 160 drograttfylleribrott.


I år gjordes 8 623 färre alkoholutandningsprov jämfört med 2007 men ändå upptäcktes 73 fler rattfyllerister, 44 av dessa var alkoholpåverkade och 29 drogpåverkade.


Insatsen är en del av en internationell trafiksäkerhetsvecka i Europa.


Göran Hägglund presenterar nya psykiatrisatsningar

Onsdagen den 18 juni kl. 11.00 presenterar socialminister Göran Hägglund regeringens nya satsningar för att förbättra vård och stöd till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.


De nya satsningarna fokuserar på utbildningsinsatser och kompetensutveckling hos personal inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten.


Vänligen medtag pressleg. Välkomna!


Pressträffen kommer att webbutsändas.


Nio rumäner dömda för grova stölder och häleri

Norsk polis meddelar att nio rumäner har dömts till varierande fängelsestraff i Norge för ett stort antal grova stölder och häleribrott. De tilltalade fick domar som varierade i längd från 45 dagar till 1 år och sex månader.


I samband med gripanden av rumänerna beslagtog polisen bland annat stora mängder smycken, mobiltelefoner, digitalkameror och bärbara datorer.


Totalt greps 45 personer. Av dessa har 32 suttit häktade. De som nu åtalats och dömts är de som förekom i ett större antal ärenden och/eller hade en central roll i verksamheten.


Läs också:

Mobila kriminella gripna i Norge


Torgny Peterson

Tydliga regionala skillnader i levnadsvanor

Kvinnor i Norrbotten dricker mindre alkohol och män i Västernorrland är mer överviktiga. Män i Stockholm är mer stillasittande och män i Skåne samt kvinnor i Södermanland röker mer än riksgenomsnittet. Det visar nya regionala resultat ur nationella Folkhälsoenkäten.


Levnadsvanor har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Därför är det också viktigt att kunna göra jämförelser över landet, säger Gunnar Ågren, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut.

Den nationella Folkhälsoenkäten redovisar för första gången resultat från samtliga län och regioner i landet. Det är ett sammanlagt medelvärde för åren 2004-2007 för alla landsting/regioner ur det nationella urvalet. År 2004 ingick 20 000 slumpvis utvalda personer i det nationella urvalet, följande år har har 10 000 personer ingått i undersökningen. Av de tillfrågade har cirka 60 procent besvarat enkäten de olika åren.

Det här är första steget för att kunna göra jämförelser av faktorer som har större betydelse än sjukvårdens insatser för risken att drabbas av ohälsa, nämligen levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, rökning, riskabel alkoholkonsumtion och övervikt, säger Gunnar Ågren.

På flera av de områden som Folkhälsoenkäten omfattar finns tydliga regionala skillnader. Till exempel är den fysiska aktiviteten hög bland männen i Halland och kvinnor i Kronoberg och Norrbotten. Kvinnor i Stockholm tillhör de minst överviktiga. Andelen dagliga rökare är minst bland kvinnor i Kalmar och bland män i Västerbotten.

Folkhälsoenkäten redovisar också regionala resultat för andra områden, till exempel psykisk hälsa och sociala relationer.


Alla regionala resultat ur Folkhälsoenkäten hittar du här.

Dextrometorfan-produkter får inte säljas i Sverige

Dödsfall har inträffat bland unga som har prövat DXM (dextrometorfan) i berusningssyfte. Dextrometorfan har tidigare ingått i läkemedel mot hosta, men säljs sedan år 2000 inte i Sverige. Ämnet kan ge svåra psykiska biverkningar, exempelvis hallucinationer.


Trots att dextrometorfan inte längre finns som godkänt läkemedel i Sverige, saluförs ämnet på nätet med svenska konsumenter som målgrupp.


Produkter som innehåller eller enbart utgörs av substansen dextrometorfan klassificeras regelmässigt som läkemedel. Det innebär bland annat att sådana produkter inte får säljas till konsumenter i Sverige utan att vara godkända som läkemedel.


I dag finns inget godkänt läkemedel i Sverige som innehåller eller utgörs av dextrometorfan. Den som ändå säljer sådana läkemedel till svenska konsumenter riskerar att dömas för brott mot läkemedelslagen.


Läkemedelsverket  

-----------------------------------------------------------

Du kan med fördel själv polisanmäla svenska webbplatser där försäljning av DXM sker. Om du tycker det är besvärligt eller är tveksam om vilka möjligheter som finns när det gäller polisanmälan är du välkommen att skicka ett epostmeddelande till admin@reageramera.com med information om vilken sida du reagerat mot.

Besök också:

Stoppa DXM nu!


Torgny Peterson


Död åt holländska coffee shops!?

Får man tro innehavarna av de offentliga knarkarkvartarna i Amsterdam som går under den något udda benämningen 'coffee shop', så kommer det att gå åt skogen med coffee shop-industrin när landet inför rökförbud för tobak den 1 juli.


I praktiken innebär det att det blir förbjudet att röka tobak blandat med cannabis på en coffee shop. Däremot går det utmärkt att fortsätta röka enbart cannabisprodukter eftersom dessa inte omfattas av förbudet.


Coffee shop-innehavarnas  intresseorganisation BCD (Bond van Cannabis Detaillisten) har lobbat intensivt för att det kommande förbudet inte skulle gälla deras verksamhet men så sent som förra veckan sa landets premiärminister Jan Peter Balkenende att det inte blir några undantag från den nya tobakslagen för coffee shops.


Om den nya tobakslagen innebär en dödsstöt för coffee shops så är det bara att tacka och ta emot.


Torgny Peterson


Kommunernas arbete mot spelberoende kartläggs

Folkhälsoinstitutet meddelar att de idag saknas en samlad bild över hur kommuner och stadsdelsnämnder arbetar mot spelberoende. Spelberoendeprojektet skickar nu ut en webbaserad enkät för att samla kunskap, både om det förebyggande arbetet och om vård samt behandling.


Sammanställningen av enkäterna, som kommer att vara i två olika steg, kommer att användas som underlag i planeringsarbetet för kommande förebyggande insatser.


Enkäten ska också ge:

en uppfattning om i vilken utsträckning kommuner och stadsdelsnämnder har en särskild organisation eller policy för att arbeta med frågor som rör spelberoende


ett underlag för kommande insatser från institutets sida när det gäller kunskapsunderlag och metodutveckling riktat mot kommuner


en uppfattning om efterfrågan på insatser när det gäller problem i samband med tv- och datorspelande som inte innefattar spel om pengar


ett kontaktnät för erfarenhetsutbyte när det gäller frågor rörande spelberoende både med avseende på förebyggande insatser och vård och behandling på sikt.


Enkäten berör även frågor om tv- och datorspelande för att öka kunskapen inom området. Resultaten kommer att presenteras i en rapport.


Ny rapport - Polisens bemannings- och kompetensbehov

Igår offentliggjorde norsk polis rapporten Politiet mot 2020 - Bemannings- og kompetansebehov

i politiet.


I rapporten redovisas polisens bemannings- och kompetensbehov utifrån samhälls- och brottsutvecklingen.


Den intresserade kan nu läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Förslag om ett europeiskt straffregister

Nu föreligger ett förslag, Proposal for a Council Decision on the establishment of the European Criminal

Records Information System (ECRIS) in application of Article 11 of Framework Decision 2008/XX/JHA, om ett europeiskt straffregister.


Du kan läsa hela förslaget här.


Läs också:

Replies to questionnaire on quantitative information on the practical operation of

the European arrest warrant - Year 2007


Torgny Peterson


Större möjligheter att förverka brottsvinster

Från och med den 1 juli 2008 gäller nya regler om förverkande av utbyte av brott.


Med tidigare regler var det bara möjligt att förverka utbyte av just det brott som en person dömdes för. Det krävdes dessutom att det var fullt bevisat att egendomen härrörde från det brottet.


Den nya regleringen innebär att det i vissa fall blir möjligt att förverka också utbyte som kommer från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, alltså även annat brottsligt handlande än det som personen döms för. Sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten ska inte heller behöva styrkas fullt ut. I stället är det tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre ställt beviskrav.


Ytterligare information om vad de större möjligheterna att förverka brottsvinster hittar du här.


Läs också:

Prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet


Den mörka ängeln

Gillar du deckare och Gotland? Då är det dags att läsa den nya deckaren av Mari Jungstedt - Den mörka ängeln.


Alla Mari Jungstedts deckare utspelas på Gotland och i sommar kan den intresserade med hjälp av karta följa i spåren av mördare, besöka platser i böckerna mm.


Torgny Peterson


Regeringsuppdrag för att förhindra självmord

Regeringen har fattat beslut om tre uppdrag i syfte att minska antalet självmord. Vi behöver lära oss mer om hur man förebygger självmord och framför allt hur man hjälper någon som mår psykiskt dåligt, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Suicidprevention är en prioriterad fråga i folkhälsopropositionen. Självmord går i många fall att förebygga. Det behövs en Första hjäpen-utbildning för psykisk ohälsa.


De tre uppdrag som har beslutats är följande:


1. Utarbeta ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmordsförsök och självmord bland skolelever

Statens folkhälsoinstitut (FHI), i samråd med Myndigheten för skolutveckling och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet, ges i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmordsförsök och självmord bland skolelever. I uppdraget ska ingå att ta fram en strategi för hur  materialet kan spridas till lärare och annan skolpersonal. FHI ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december 2008.


2. Ta fram förslag på utbildningsinsatser avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik

FHI, i samverkan med Socialstyrelsen, ges i uppdrag att ta fram förslag på utbildningsinsatser för att höja kompetensen avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på en strategi för implementering av insatsen. FHI ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2008.


3. Åtgärder för att öka kunskapen om självmord i befolkningen

Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som syftar till att öka dels kunskapen om självmord i befolkningen. Många människor har kunskap om hur man kan rädda liv vid olyckor eller vid andningsproblem. Det behövs en utbildningssatsning i första hjälpen också för den som mår dåligt. Det behövs folkbildning och att vi sprider kunskap och metoder.


I uppdraget ingår även att föreslå hur kunskapen och informationen ska spridas inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska samverka med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Socialstyrelsen får för detta ändamål disponera 1 miljon kronor, medel som tas från de 115 extra miljoner som regeringen satsar i folkhälsopropositionen.


Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 juni 2009.


Drogtester i amerikanska skolor

Våren 2005 genomfördes i USA en undersökning med hjälp av 1 343 samordnare av drogprevention I ett "nationellt representativt urval" av skoldistrikt.


I undersökningen fann man att 14% av 1 377 distrikt med high schools genomförde drogtester under skolåret 2004-2005. Nästan alla (93,4%) av skoldistrikten testade idrottsaktiva på skolorna och 65% av distrikten testade andra elever. 28% procent av distrikten genomförde oregelbundna tester av alla elever.


En uppskattning gjord av Drug-Free Projects Coalition, Inc. hävdar att åtminstone 16,5% av de amerikanska skoldistrikten idag utför drogtester.


Läs också:

Drogtester i skolan - varför och hur?


Besök också:

Student Drug Testing Coalition


Torgny Peterson


Förebygga för framtiden

Nu kan du tal del av en presentation av regeringens politik på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, utgiven av ANT-sekretariatet.


I presentationen kan du bland annat läsa om den nya strukturen för samordning av ANT-arbetet och om handlingsplanen mot narkotika. Den nu gällande handlingsplanen när det gäller narkotikaförebyggande

insatser gäller för åren 2006-2010. I handlingsplanen slås följande mål fast:


Det övergripande målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiska insatser ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika, i syfte att minska nyrekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika.


Ett samhälle utan narkotikan och dess förödande effekter. Ett samhälle utan social utslagning, trafikskador, våldsbrott och sjukdomar i alkoholens spår. Ett samhäller där människor inte insjuknar eller dör i förtid till följd av sitt tobaksbruk. Det är min vision för framtiden, säger den ansvarige ministern, Maria Larsson.


Du hittar hela presentationen här.


Torgny Peterson


WHO ber Sverige stå som värd för global narkotikakonferens?

Sverige har som meddelats tackat ja till en förfrågan från WHO om att stå värd för en global alkoholkonferens hösten 2009.


Jag ser fram emot den dag WHO ber Sverige stå som värd för en global narkotikakonferens med syfte att lyfta fram narkotikafrågor av global karaktär, höja medvetenhet och kunskapsnivån om vissa problemområden för att underlätta beslut om en global narkotikastrategi.


Vi har förvisso World Forum Against Drugs i Sverige i sommar, men det är inget WHO-initiativ. Som sagt WHO - välkomna att be Sverige stå som värd för en global narkotikakonferens i Sverige, sponsrad av WHO.


Torgny Peterson


Global WHO-konferens om alkohol i Sverige 2009

Sverige har tackat ja till en förfrågan från WHO om att stå värd för den första globala alkoholkonferensen som ska gå av stapeln hösten 2009 under det svenska ordförandeskapet i EU. Genom konferensen vill WHO stärka samarbetet på alkoholområdet mellan EU och WHO.


Att WHO vänt sig till Sverige med denna förfrågan ska uppfattas som ett erkännande av Sveriges insatser på alkoholområdet. Att vara värd för den första globala alkoholkonferens, med många länder och organisationer inblandande, är givetvis en stor möjlighet för Sverige. Vi vet av tidigare erfarenhet att utdelningen kan bli stor. Konferensen 2001 om unga och alkohol lade grunden för EU: alkoholstrategi och alkoholarbetet inom WHO, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


Syftet med konferensen är att lyfta fram vissa alkoholfrågor av global karaktär, höja medvetenhet och kunskapsnivån om vissa problemområden för att underlätta senare beslut om den kommande globala alkoholstrategin.


Medvetenheten om den ökande alkoholrelaterade problembördan och dess hinder för social och ekonomisk utveckling är stor runt om i världen, men i många länder saknas djupare kunskap om problemens omfattning, konsekvenser och om effektiva metoder på nationell nivå.


Konferensen kommer att sponsras av WHO och ha fokus på gränsöverskridande frågeställningar. Några områden som redan diskuterats är till exempel alkoholens inverkan på social utveckling och som hinder för fattigdomsbekämpning. Den ökande alkoholkonsumtionen i många utvecklingsländer drabbar framför allt kvinnor och barn. Alkoholens koppling till vissa smittsamma sjukdomar, som till exempel hiv/aids och tuberkulos är ett annat högaktuellt tema.


Avstämning Hultsfredsfestivalen fredag kl. 12.00

Totala statistikuppgifter för festivaltiden fram till tidpunkt för avstämning


Personer omhändertagna med stöd av LOB (berusade):14 st

Omhändertagna med stöd av Polislagen (stört allmän ordning): 8 st

Misstänkta rattfyllerister: 3 st.

Inbrott/stöld ur tält : 8 st.

Fickstölder: 2 st.

Skadegörelse/klotter: 3 st.

Misshandel: 3 st.

Personrån: 1 st.

Narkotikabrott: 9 st.

Väskryckning:  2 st.

Försök till våldtäkt: 2 st.

Våldtäkt: 1 st.


Polisen, Kalmar län


Irland säger nej till Lissabonfördraget

Så var det då klart, eller snarare oklart. Vad händer nu när irländarna sagt sitt - ett rungande nej till Lissabonfördraget. Kommer det elitistiska EU-etablissemanget att försöka köra över irländarna utan att det för den skull ska framstå som en planerad trafikolycka?


Frankrikes utrikesminister Kouchner är förmodligen spritt språngande galen idag då han tvingas inse att irländarna gett fullkomligt sjutton i hans förtäckta hot mot irländarna, och krav på tacksamhet från dom gentemot EU som gjort så mycket för dom, om irländarna skulle ha mage att säga nej till Lissabonfördraget.


Media i flera länder talar idag på morgonen om de chockvågor som Irlands nej till Lissabonfördraget resulterat i. Faktum är att den breda allmänheten inte har känt av en enda chockvåg, inte ens en minsta dallring. Faktum är att stora delar av den breda allmänheten skiter fullkomligt i EU då många upplever att EU-eliten tar sina medborgare på ungefär lika stort allvar som när den svenska riksdagen varje år låter ungdomar leka riksdagsmän.


I midsommar träffas EU:s regeringschefer med entourage för att diskutera hur man ska gå vidare. Kanske kan man försöka köra över den irländska folkviljan, kanske låtsas att Irland inte finns, kanske skicka en delegation till Irland för att visa hur mycket EU "bryr sig" om irländarna. Ja, något måste det centrala EU-etablissemanget hitta på för att inte tappa färgen totalt och kanske tvingas inse att utfallet av folkomröstningen i Irland bara är en antydan om vad folkomröstningar i andra EU-länder skulle kunna ge för resultat.


För den som, mot all förmodan, drabbats av chockvågen från Irland, kan lugnande behandling fås ikväll då Sverige möter Spanien i EM-fotboll. Där är alla välkomna att delta - utan folkomröstning.


I Sverige sa lagrådet igår ja till Lissabonfördraget och i november kommer "ärendet' upp i riksdagen. Folkomröstning i Sverige? Nix - behövs inte tycker majoriteten i den svenska centralmakten.


Torgny Peterson


Läget är lugnt i Hultsfred samtidigt som besöksantalet ökat

Polisen meddelar från Hultsfred

Vid den avstämning som gjordes torsdagen den 12 juni 2008 kl 11:00 - gör polisens kommenderingsledning bedömningen att läget är mycket lugnt i anslutningen till rockfestivalen i Hultsfred.


Sent onsdag kväll greps en dansk medborgare misstänkt för att har sålt narkotika i anslutning till festivalområdet.


Denne danske medborgare sitter anhållen hos polisen i Oskarshamn misstänkt för narkotikabrott.


I övrigt har två personer omhändertagits med stöd av LOB enär de var så berusade att de var ur stånd
att ta vård om sig själva.


En person har omhändertagits med stöd av Polislagen enär han störde den allmänna ordningen.


Vid den avstämning som gjordes med polisens kommenderingsledning i Hultsfred idag, torsdag 12 juni 15:30 visade det sig att besöksantalet till festivalen ökat markant under torsdagen. Enligt vår beräkning hade då mellan 20-22000 besökare kommit dit.


Bedömningen är att det fortfarande är lugnt vid och kring festivalområdet och i centrala Hultsfred.


Totalt från och med onsdag morgon har sammanlagt 43 polisanmälningar inkommit.


Av dessa är det flest stöldbrottsanmälningar. 5 anmälningar gäller våldsbrott.


Polisen på plats under Hultsfredsfestivalen

Polisen finns på plats under Hultsfredsfestivalen 12-15 juni. Det vanligaste brottet under festivalen är stölder, men de har minskat på senare år tack vare Polisens och arrangörens insatser.


Musikfestival innebär mycket folk på en liten yta, många unga människor och onykterhet. Det ökar risken för brott. Det i särklass vanligaste brottet under Hultsfredsfestivalen är stöld, men i stort sett alla mängdbrott förekommer, till exempel misshandel och våldtäkt. Enligt en enkät som arrangören gjorde efter förra årets festival ser de flesta besökarna mycket positivt på Polisens närvaro.


Kommunikativt förhållningssätt
Från Polisens sida jobbar vi bland annat med ett kommunikativt förhållningssätt. Vi arbetar både utanför och inne på festivalområdet bland besökarna och pratar med folk. Det uppskattas av de flesta, berättar Jan-Erik Peterson som är Polisens kommenderingschef under festivalen.


Arrangörerna av festivalen har också ökat sina insatser för att minska brottsligheten. I år finns bland annat boxar som besökarna kan låsa in sina värdesaker i.


150 poliser arbetar under festivalveckan. Flest är på plats fredag och lördag. Det finns också en tillfällig polisstation strax utanför festivalområdet.

Lagom väder bäst
Jan-Erik Petersson hoppas att årets festival blir trivsam och att vädret är lagom fint. Om det blir jättevarmt blir folk lättare utslagna när de dricker alkohol. Om det är väldigt regnigt eller kallt blir många griniga. Det bästa är när det är runt 20 grader ungefär, säger han.

Polisens tips till festivalbesökarna

* Var noga med vem du umgås med. Tänk på att alla inte har goda avsikter när du pratar med främlingar.

* Töm tältet själv! Lägg undan dina värdesaker så att de inte blir stulna. Arrangören har boxar som du kan låsa in dina värdesaker i.

* Tänk på hur du hanterar alkohol. Drick inte så mycket att du blir utslagen. Alkohol ökar risken att både bli utsatt för och att utsätta andra för brott.


Fakta: Polisen under Hultsfred

* 150 poliser arbetar under festivalveckan, dock inte alla på samma gång. Flest poliser arbetar fredag och lördag.

* Polisen har en tillfällig polisstation utanför festivalområdet. Där kan man bland annat anmäla brott.

* Hultsfreds vanliga polisstation har öppet dygnet runt under festivalen.

* Inne på festivalområdet jobbar även ordningsvakter.


Grattis Afghanistan!

Chefen för FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, gratulerade igår polisen i Afghanistan som beslagtog 237 ton hasch vid en razzia i måndags i det mer eller mindre talibankontrollerade distriktet Spin Boldak i södra Kandaharprovinsen.


Afghanistan, som är ökänt för att vara världens störste producent av opiumvallmo, har nu också blivit en stor källa för hasch, sa Costa i ett uttalande.


Enligt UNODC:s uppskattningar odlades förra året cannabis på cirka 70 000 hektar (50 000 hektar 2006 och 30 000 2005)


Torgny Peterson


Världskonferens mot droger

None

­Den 8-10 september möts USA:s "drogtsar" John Walters, chef för Vita husets narkotikabyrå, och Afghanistans minister Khodaidad på konferensen World Forum Against Drugs i Stockholm.


Det är elva svenska organisationer som bjudit in världens ledande forskare, politiker och antidrogaktivister. Tillsammans lyfter de frågor om narkotikabekämpningen i Afghanistan, droghandeln på Internet, cannabis, drogrehabilitering, drogtester i skolan och andra högaktuella ämnen.


­Att begränsa tillgängligheten av narkotika är avgörande för att få bukt med narkotikamissbruket och preventionsarbetet är den enda långsiktiga lösningen, säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet.


Enligt en rapport som nyligen publicerades av Folkhälsoinstitutet har de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige nästan fördubblats sedan 1990-talet. Detta trots att Sveriges narkotikapolitik och förebyggande arbete mot droger lovordats världen över och drogmissbruket i det stora hela minskat i Sverige, till skillnad från i andra EU-länder.


Det är viktigt att uppmärksamma förändringar när det gäller tillgängligheten och det är av stor betydelse att lyfta upp preventionsarbetet internationellt, säger Gunnar Ågren.


För att stärka den internationella restriktiva hållningen i narkotikafrågan är en av konferensens viktigaste uppgifter är att ta fram en resolution som ska överlämnas till FN och det UNGASS-möte (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) som arrangeras våren 2009.


För mer information kontakta:

press@wfad08.org


Båb Bergvall, styrelseordförande, tel               070-576 06 15       

Per Johansson, programansvarig, tel               070-830 17 89       

Ann-Sofie Roberntz, projektledare, tel               073-714 71 01       


http://www.wfad08.org/

IOGT-NTO:s presstelefon
 0733-72 62 00       


Innehåll radioprogrammet av ReageraMera torsdag 12 juni

Första programmet av ReageraMera sändes torsdag 12 juni14.00-15.00 i WisbyFM 89.2 och därefter varje torsdag samma tid, samma kanal.

  

Medverkande i programmet torsdag 12 juni 14.00-15.00

Martin Färnsten - chef för regeringens nya ANT-sekretariat

Thomas Bodström - riksdagsman (s), ordförande justitieutskottet

Johan Grenfors - länspolismästare, polisen Gotland

Fredrik Södergren - kriminalinspektör, förundersökningsledare och ansvarig för narkotikaenheten på Gotland

Ann Heberlein - teologie doktor och forskare i etik - om konsten att ta ansvar

Sven-Erik Karlsson - informationschef, polisen i Kalmar län  


Den som väntar på något gott och nyttigt väntar aldrig för länge och för de som väntat och undrat över återkomsten av radioprogrammet ReageraMera via FM-nätet och internet så är det alltså dags nu.


ReageraMera, med Torgny Peterson som programledare, kommer att ha förlängd sändningstid och blir i sin nya form en timme långt.


Programmet sänds live via FM-nätet på Gotland i radiokanalen WisbyFM och för dig som inte bor eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - både bandade och live från studion. Dessutom blir det massor av musik.


Välkommen att lyssna varje torsdag mellan 14.00 och 15.00.


Svenskt pass snabbare om man lär sig svenska!

Språkkrav för medborgarskap har varit en het fråga i den politiska debatten. Ingen betvivlar att goda språkkunskaper främjar möjligheterna att på olika sätt bli delaktig i samhället. Invandrade som lär sig det nya landets språk bra får exempelvis avsevärt bättre förutsättningar att konkurrera om lediga jobb. Samtidigt har många befarat att vissa grupper skulle drabbas orättvist hårt av ökade krav för medborgarskap. Men i en ny rapport, Språk, krav och medborgarskap, till Globaliseringsrådet skisseras en modell för hur språkkunskaper kan kopplas till medborgarskap utan att kraven ökar. Författarna hävdar att regler som är välkomnande snarare än uteslutande mycket väl kan förenas med ökad stimulans för språkinlärning.


Rapporten Språk, krav och medborgarskap innehåller en genomgång av regelverken för hur medborgarskap kan förvärvas i 19 länder. En tydlig trend i riktning mot ökad restriktivitet kan konstateras i de västeuropeiska länderna. Goda kunskaper i mottagarlandets språk är allt oftare ett krav för medborgarskap. Dessutom ställs alltmer krav på "dokumenterad integration" i övrigt, till exempel genom test av kunskaper om kultur och traditioner. Sverige har genom att behålla generösa regler i dessa avseenden kommit att inta en alltmer unik position.


Enligt författarnas analyser upplever stora delar av den invandrade befolkningen ett svenskt medborgarskap som attraktivt. Utifrån detta skisseras en modell för hur språkkunskaper kan stimuleras utan att villkoren för svenskt medborgarskap blir strängare - för många invandrade skulle de rentav bli mer generösa. Tanken är att kraven för medborgarskap kan mildras vad gäller antalet år som man måste ha varit bosatt i Sverige, om den som vill bli medborgare skaffar sig goda kunskaper i svenska. Enligt författarnas förslag skulle en invandrad person kunna bli medborgare efter två år i Sverige. Denna tidsgräns motsvarar vad som idag gäller för invandrade från nordiska länder. Det normala villkoret är annars att man ska ha varit bosatt minst fem år i Sverige.


Rapporten har författats av Dan-Olof Rooth, docent och universitetslektor i nationalekonomi, verksam vid Högskolan i Kalmar och Lunds universitet, och Per Strömblad, fil dr och universitetslektor i statsvetenskap, verksam vid Institutet för Framtidsstudier och Högskolan i Kalmar.


Drogtester i skolan - varför och hur?

"Drogtester i skolan - varför och hur?"


Tid

Måndag den 7 juli, kl. 9.30-12.00


Plats

St. Hansgatan 3, Visby 


Som första kommun i landet kommer Landskrona att införa frivilliga slumpvisa drogtester i skolan med start i höst. Beslutet har väckt debatt och intresset för drogtester är stort. Många skolor och kommuner är beredda att införa tester.


Välkommen till ett seminarium där vi tittar närmare på frågan om drogtester i skolan. Vad är syftet? Vilka är effekterna och vad säger lagen? Vilka erfarenheter finns och hur ser Landskronamodellen ut? 


Vid seminariet medverkar: Torkild Strandberg (fp), kommunalråd Landskrona, Christell Larsson, rektor Sandåkerskolan, Eivor Johansson, kommunstrateg, Staffan Hübinette, lärare och författare. Moderator är Per Johansson, förbundssekreterare RNS 
 

För ytterligare information

Gazal Amini

Telefon: 08-714 81 15

Mobil: 070-759 02 16

E-post: gazal@rns.se 


Vietnamesiska cannabisfabriker i Danmark

None

Vietnamesdrivna cannabisfabriker finns det vid det här laget gott om på flera håll i Europa. I Norge är polisen flera sådana på spåren och i Danmark är polisen också övertygad om en etablering av cannabisfabriker som drivs av vietnameser.


Det är inte längre en fråga OM vi får liknande fabriker här - frågan är NÄR.


I Norge förklarade sig häromdagen en 23-årig vietnames oskyldig till narkotikabrott efter att polisen hittat flera hundra cannabisplantor i en bostad i Drammen. Han säger att han inte visste att det var narkotika utan trodde att det han var satt att bevaka var medicin. Jag förutsätter att rätten i Drammen inte går på en sådan blåsning.


Du kan hälpa till med att avslöja och stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Full (fart) i Hultsfred

Dags för Hultsfredsfestival igen. Mycket musik, mycket folk och flera brott.


Polisen i Kalmar län meddelar att ledningen för Rockparty har satt ett max antal besökare till 28 500 enligt de uppgifter som lämnats till polisen.


Polisens kommendering har påbörjats i liten skala för att vara upp i den nivå som bedöms erforderligt på torsdag den 12 juni. Polisen kommer att få förstärkning från samarbetsparterna inom Sydsamverkan samt med ryttare från Malmö.  Polisen kommer att använda den kommunikativa metoden och på det viset arbeta med hög grad av service, låg toleransnivå vad gäller brott och ordningsstörningar.


Spaningsgrupper kommer att finnas på plats och spaning mot narkotikabrott kommer att vara en av uppgifter för dessa grupper av poliser.


Trafikpoliser kommer under hela veckan att finnas i Hultsfred för att kontrollera bilförares nykterhet när dessa kommer till och åker från festivalen.


Polisens kommenderingsledning finns inne på polisstationen i Hultsfred. Det kommer också att finnas mobil operativ fältstab som snabbt kan ta ledningen över verksamhet som kräver minutoperativa insatser från polisens sida.


11 juni rapporterade polisen följande:


* I natt, någon gång mellan kl. 02:00-03:00 har en flicka född 1992 och hemmahörande i Virserum anmält att hon våldtagits av en man född 1990 och hemmahörande i Stockholms län. Flickan är för närvarande föremål för läkarundersökning på sjukhuset i Västervik. Den misstänkte gärningsmannen är gripen och förd till Polishuset i Oskarshamn där han för närvarande är föremål för förhör om vad som inträffat.
Detta är vad som är känt just i nuläget.

* En funktionär vid Rockfestivalen i Hultsfred har under natten gjort sig skyldig till grovt rattfylleri genom att han kört bil kraftigt påverkad och därvid kört ner vägskylt och kört i diket.
Mannen har varit föremål för rattfylleriundersökning. Vidare var personen så full att han fick läggas i arrest för tillnyktring.

* Två personer, kända av polisen har på campingområdet misshandlat en annan person. Omfattning av skador och andra omständigheter är inte kända för närvarande.

* Två personer har ertappats för ringa narkotikabrott enär dom misstänks har brukat narkotika.


P.S. Den man, född 1990, som nämns i samband med den anmälda våldtäkten har nu frigivits, meddelar polisen i Kalmar län. D.S.


Torgny Peterson


Avancerad teknik i arbetet mot narkotika

Hassela Gotland har nu, som ett av de första utbildnings- och behandlingskollektiven i Europa, inlett ett samarbete med Biosensor genom att använda Biosensors avancerade utrustning för att bland annat snabbt kunna konstatera eventuell användning av narkotika och få besked om typ av preparat.


Möjligheten att kunna använda en effektiv teknik för upptäckt av narkotika i mycket små mängder utgör, tillsammans med alla andra inslag i Hassela Gotlands verksamhet, ett viktigt komplement i arbetet för en drogfri miljö, som är en nödvändig förutsättning för en framgångsrik behandling av ungdomar med drogproblem.

Torgny Peterson


Folkbokföringsutredningen föreslår ett nytt personnummer

För att tillgodose behovet av fler personnummer föreslås att dagens personnummer ändras. Skillnaden mot i dag är att femte och sjätte siffran inte längre ska visa vilken dag i månaden en person är född. Uppgift om födelsetid finns registrerad i folkbokföringen och alla som behöver tillgång till uppgift om vilken dag en person är född kan få denna från Skatteverket eller SPAR. De personer som redan har ett personnummer kommer att behålla det. Detta föreslår Folkbokföringsutredningen som nu har lämnat sitt delbetänkande Personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60) till finansminister Anders Borg. Utredare är enhetschefen Birgitta Pettersson.


Personnumren för vissa födelsetider har tagit slut eller håller på att ta slut. För att ett personnummer även i framtiden ska vara unikt för en person är det därför nödvändigt att ändra personnumrets konstruktion, så att fler nummer finns att tillgå. Personnumret kan ändras på flera olika sätt. Det alternativ utredningen föreslår innebär att personnumret fortfarande ska innehålla uppgift om födelseår och födelsemånad, medan de två siffror i personnumret som i dag anger vilken dag en person är född i stället ska bestå av ett av Skatteverket bestämt tvåsiffrigt tal mellan 01 och 31. Med detta förslag blir alla månadens personnummer bättre utnyttjade. Utredningen har valt detta alternativ främst av följande skäl:


- Personnummersystemet blir hållbart och kommer inte att behöva ändras på nytt under överskådlig tid.

- Det kan införas snabbt.

- Kostnaderna och de övriga konsekvenserna blir förhållandevis begränsade. Många aktörer i samhället behöver inte uppgift om exakt födelsetid och för dem som behöver uppgiften finns den tillgänglig genom Skatteverket eller SPAR. Eftersom personnumret ser likadant ut som i dag kommer de fält i IT systemen som hanterar personnummer inte att behöva ändras.


Det nya personnumret föreslås införas den 1 januari 2010.


Utredningen har vidare sett över samordningsnumren som kan ges till vissa personer som inte ska folkbokföras. Personer som har samordningsnummer har haft problem i kontakter med myndigheter och företag bland annat eftersom numren inte är kända i samhället. Utredningen bedömer att den nyligen genomförda ändringen att uppgifter om personer med samordningsnummer ska få ingå i SPAR kommer att öka användningen av och kunskapen om dessa nummer. Därigenom kommer de problem som finns i dag efter några år att försvinna.  Utredningen föreslår att samordningsnumren ska finnas kvar för personer som vistas endast en begränsad tid i landet och att de ska kunna ges till fler personer än i dag.


Vissa personer som vistas i landet under flera år och som endast på grund av särskilda undantagsbestämmelser inte ska folkbokföras föreslås kunna få ett personnummer i stället för ett samordningsnummer. Det gäller framför allt personal vid beskickningar och konsulat i Sverige samt personer som är anställda vid EU myndigheten det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i Stockholm. Förslaget innebär att det snabbt kommer att bli enklare för dessa personer att leva och verka i samhället.


Anmälan till Granskningsnämnden av TV4s nyhetsinslag om amfetaminbehandling

ANMÄLAN TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN AV TV4s NYHETSINSLAG OM AMFETAMINBEHANDLING, SOM SÄNDES DEN 2-5 JUNI 2008

                                                                                                                                  

Det här är en anmälan av TV4s nyhetsinslag om amfetaminbehandling och "ADHD" i sändningarna den 2, 3 och 5 juni. http://nyhetskanalen.se/1.490020/2008/06/05/politiker_rasar_mot_adhd_medicinering


För TV4 finns inget krav på opartiskhet, men väl krav på saklighet. Till saklighetskravet hör att "uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta", framställningen får inte vara "vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas". I kraven om "otillbörligt gynnande" finns förbud mot "smygreklam" speciellt när "sändningarna sker under förhållanden som programföretaget helt råder över".


De aktuella inslagen bryter mot dessa regler främst på följande sätt:


1. Man utelämnar helt de väsentliga uppgifterna att de medel man beklagar används så lite är beroendeframkallande narkotika med hög missbrukspotential. Man utelämnar också ALLA väl dokumenterade skadeverkningar av medlen.


En referens om väsentliga uppgifer är de minimikrav som ställs på informationen till försökspersoner i kliniska prövningar med de aktuella medlen. Kraven uppställdes av Läkemedelsverket när man underkände den information som fångar i det så kallade Norrtäljeprojektet fick om amfetaminpreparat Concerta. Läkemedelsverket skrev i sin klagan: "Stycket om risker med läkemedelsbehandlingen är i det närmaste obefintlig och saknar de mest centrala biverkningarna med Concerta som t  ex blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling." [betoning här.] (Läkemedelsverket, skrivelse 15 juni 2006, (Dnr 151:2006/29488), som kan inskickas i kopia om önskvärt)


Concerta och Ritalina är, oberoende av de aktuella läkarnas och reportrarnas inställning till saken, internationellt kontrollerade substanser och placerade i narotikaförteckning II (Schedule II), som är beroendeframkallande medel med hög missbrukspotential. (Se data om Convention on Psychotropic Substances http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Psychotropic_Substances)


För övriga data om skadeeffekterna av amfetaminpreparaten, se FASS-texten för Ritalin och Concerta, där den första texten som möter en läsare är "Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel." (FASS, besökt 9 juni 2008

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607007440&DocTypeID=6 )


Inga av de ovan angivna och refererade väsentliga uppgifterna finns medtagna i TV4s tre nyhetsinslag om amfetaminpreparaten.


2. Andra utelämnade mycket väsentliga uppgifter är bland annat följande: Varken Ritalin eller Concerta är godkända läkemedel för vuxna. Det får antas att TV4s nyhetsredaktion och reportrar faktiskt kände till detta faktum när man gjorde inslagen. Texten om det finns lätt tillgänglig i FASS-texten (länk som ovan). TV4s inslag från Jämtland och från läkaren som skriver ut amfetamin till 300 (!) patienter ger ett rakt motsatt intryck - att det här är en nödvändig "medicin" för vuxna.


Att inte skriva ut icke godkända läkemedel till vuxna förvandlas i TV4-inslaget den 5 juni till en fråga om "diskriminering" (och diskrimineringen rör alltså de vuxna som inte får narkotikan); till en fråga om, som läkaren Ola Lundin uttrycker det (utan att på något sätt bli ifrågasatt), "all typ av diskriminering är ju förbjuden" "att utestänga personer i sin bästa ålder". Man gör sken av att utskrivningen till vuxna är "vetenskap och beprövad erfarenhet" och att läkare som inte skriver ut medlen diskriminerar utifrån "åsikter". Man berättar inte med ett ord att varken Concerta eller Ritalin är godkända medel för vuxna.


När man i inslaget den 2 juni berättar om Jämtland och varför det skrivs ut så pass lite narkotika till vuxna där, intervjuar man inte någon person som försvarar denna låga utskrivning (av, märk väl, för vuxna icke godkända medel), utan personer i länet som vill ha mer utskrivning (som har enbart positiv inställning till saken). Reportern ställer till och med frågan: "Så det betyder att man vet att det finns massor av människor som behöver hjälp men som inte kommer att få det."


3. Det otillbörliga gynnandet och "smygreklamen" yttrar sig bland annat i att man i ALLA nyhetsinslagen - tillsammans med kraven på ökad förskrivning -  visar upp burkar med Concerta och Ritalin, där tillverkarnamnen tydligt framgår.


4. Som en avslutande anmärkning om den senaste vetenskapliga forskningen i sammanhanget kan nämnas den största långtidsuppföljningn av amfetaminutskrivning till barn som gjorts, den så kallade MTA-studien. Den visar med eftertryck tre saker: a) Amfetaminpreparat, som Ritalina, har inga positiva effekter alls för barnen; b) Barnens normala utveckling hämmas av de narkotiska preparaten; de växer inte som de ska - vilket också gäller för den växande hjärnan; c) Amfetaminpreparat är förenade med utveckling av ett mer aggressivt och antisocialt beteende - de medför ökade risker för framtida kriminalitet.


Eftersom jag för flera månader sedan skickat data om denna viktiga studie till TV4-nyheterna så vet jag att informationen är känd. Trots att man har vetskap om denna, den senaste och största studien, valde man att helt bortse från den. I sammanhanget måste också detta ses som ett brott mot saklighetskravet. En lättillgänglig presentation av studien (med referenser till studiens artiklar) finns i BBC-programmet, Panorama, What next for Craig, 12 november 2007, som kan ses i webb-TV http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/default.stm  


 Janne Larsson


Lunchdebatt om övervakningssamhället

Välkommen att ringa 020-349 000 för anmälan till lunchdebatten på torsdag på temat "EU ser dig - brottsbekämpning och personlig integritet?". Det är vårens sista debatt med politiker och medborgare i serien om EU-frågor som berör vår vardag. Före debatten, mellan kl. 11.00 och 11.45, bjuds alla som anmäler sig i förväg på lunchsmörgås.


Tid: Torsdag 12 juni kl. 11.45-13.00

Lokal: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset, ingång Riksplan


I paneldebatten medverkar riksdagsledamöterna Karin Nilsson (c) och Lena Olsson (v), Europaparlamentarikerna Olle Schmidt (fp) och Carl Schlyter(mp) samt Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Anders Eriksson. Moderator är journalisten John Chrispinsson.


Ställ dina frågor till panelen om till exempel telefonavlyssning, lagring av uppgifter om vem du ringer, sms:ar eller mejlar och användning av flygpassageraruppgifter. Är det motiverade åtgärder för att komma åt den allvarliga gränsöverskridande brottsligheten? Hur långt kan vi gå innan integriteten hotas?


För ytterligare information

Tuula Zetterman, riksdagens EU-samordning, tfn 08-786 40 64, mobil 070- 279 63 38, e-post: tuula.zetterman@riksdagen.se

Markus Bonekamp, Europaparlamentets informationskontor i Sverige, tfn 08-562 444 51, mobil 070- 998 96 27, e-post: markus.bonekamp@europarl.europa.eu


Nordiska folkhälsokonferensen börjar i Östersund idag

Över 600 personer är anmälda till Nordiska folkhälsokonferensen i Östersund som startar idag tisdag 10 juni.

Deltagare från alla nordiska länder samlas för att diskutera folkhälsans möjlighet att bidra till ekonomisk och social utveckling.


Konferensen är sedan en tid tillbaka fullbokad med mer än 600 deltagare på Folkets Hus i Östersund. Under parollen "Investera i folkhälsa - för en mer rättvis och hållbar framtid" samlas deltagare från de nordiska länderna samt ett trettiotal från länder utanför Norden.

De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.


2008 års konferens har syftet att visa folkhälsoarbetets möjligheter att bidra till hälsa, social och ekonomisk utveckling i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Konferensen erbjuder ett femtiotal föreläsningar, diskussioner, seminarier och workshops samt möjlighet till studiebesök och upplevelser i Östersund med omnejd.

Ytterligare information om konferensen hittar du här.     


Utredningen om skyddet för företagshemligheter

Sedan lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft för snart tjugo år sedan har förutsättningarna för företagande förändrats i flera avseenden. I dag bygger alltfler företag sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Teknikens utveckling har till exempel medfört att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare. Risken för att svenska företag utsätts för internationellt företagsspioneri har ökat. Sverige har också sedan lagen kom till gjort internationella åtaganden som gäller skyddet för företagshemligheter.


Mot denna bakgrund har utredningen, Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63), fått i uppdrag att se över vissa frågor om skyddet för företagshemligheter och överväga om FHL i vissa delar borde ändras och anpassas till utvecklingen.


Utredningens uppdrag har varit att överväga om tillämpningsområdet för FHL har fått en ändamålsenlig avgränsning, varvid de behov som dagens företag har särskilt har beaktats. Uppdraget har även innefattat att undersöka om lagen i denna del har inneburit ett hinder för anställda att påtala allvarliga missförhållanden på sina arbetsplatser.


Utredningen föreslår bland annat att ett utvidgat straffansvar ska omfatta den som har fått del av en näringsidkares företagshemlighet med anledning av att han eller hon på grund av anställning, uppdrag eller liknande grund har deltagit i näringsidkarens verksamhet. Förutom anställda hos näringsidkaren kommer t.ex. anställda i bemannings- och konsultföretag, s.k. ensamkonsulter, styrelseledamöter och revisorer att omfattas av den föreslagna bestämmelsen.


Frankrikes utrikesminister varnar Irland inför omröstning om Lissabonfördraget

I en radiointervju i franska RTL varnade Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner Irland för konsekvenserna om landet röstar nej vid torsdagens folkomröstning om Lissabonfördraget. Han antydde också att Irland, som fått enorma ekonomiska bidrag från EU, visar otacksamhet. Det skulle vara mycket, mycket besvärande..om vi inte kan räkna med irländarna som själva har räknat en hel del med Europas pengar, sa Kouchner.


Det är uppseendeväckande att en minister i ett annat land försöker påverka utgången av ett demokratiskt fattat beslut om folkomröstning om Lissabonfördraget och Kouchners försök att få Irland att skämmas är närmast skandalartade.


Torsdag klockan 12.00 avslutas folkomröstningen om Lissabonfördraget och rösträkningen beräknas vara klar dagen därpå.


Torgny Peterson


Effektivisera jakten på brottspengarna

Pengar är den främsta drivkraften för ekonomisk och organiserad brottslighet. Om myndigheterna riktar in sig på att ta de kriminellas pengar och egendom, minskar lönsamheten med att begå brott. För att klara det krävs insatser från flera myndigheter.


Nu har Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlagt myndigheternas arbete med att spåra och återföra pengarna för att bekämpa brott.


Hur kan pengarna spåras effektivare?
Vilka hinder och möjligheter finns för en tillgångsinriktad brottsbekämpning?


Presskonferens onsdag 11 juni 10.00 hos Brå, Tegnérgatan 23 2 tr., Stockholm


Från Brå deltar: Jan Andersson, generaldirektör, Lars Korsell, jur.dr och enhetschef samt Daniel Vesterhav och Malin Forsman, båda utredare.

Dessutom medverkar: Hans Ihrman från Ekobrottsmyndigheten, Tommy Kangasvieri, Finanspolisen, Britta Ekström, Skatteverket, Stefan Lind, Kronofogdemyndigheten. Från Försäkringskassan kommer Joakim Jarnryd och Thomas Falk.

Heja Skottland friskt humör - knark åt folket så flera dör!

Enligt en rapport som nu presenterats av parlamentet i Skottland är det dags för nya, sjuka tag i kampen mot alkohol och narkotika.


Rapporten rekommenderar bland annat inrättande av kommunala knarkstugor där missbrukare kan konsumera medhavd illegal narkotika; legalförskrivning av heroin och beskattning av cannabis i syfte att minska tillgång och skadeverkningar.


Scotland´s Futures Forum har en enda länk till nyheter. Vilken? Till Drug Policy Alliance, den bäst finansierade av alla legaliseringsorgan där bland annat George Soros och hans vapendragare Lewis och Sperling satsat pengar. Läkaren Alex Wodak från den australiensiska legaliseringscirkusen har också gjort sitt bästa för att övertyga okunniga

Torgny Peterson skotska politiker om det förträffliga med att legalisera cannabishanteringen.

Att skotska politiker är desperata efter år av narkotikapolitiska försummelser äen sak men det ursäktar inte desperata åtgärder av det slag som nu föreslås.

Som sagt - Varje land har den narkotikapolitik som uppgivna politiker tillåter.

Rapporten, kommentarer mm hittar du här.

Torgny Peterson


Narkotika större hot än terrorism

Enligt en nyligen publicerad rapport från SOCA (Serious Organised Crime Agency), den andra rapporten i ordningen, utgör smugglingen av narkotika det största enskilda hotet mot Storbritannien - ett hot större än hotet från terrorister.


De största problemen med narkotika finns, enligt rapporten, i London, Birmingham, Machester och Liverpool.


Omkring 90 procent av det heroin som kommer till landet kommer ursprungligen från Afghanistan och cirka en fjärdedel av det heroin som beslagtas i Storbritannien kommer direkt från Pakistan med flyg.


SOCA rapporterar att man noterar ett rekordår i kriget mot narkotika. Man har tillsammans med kollegor i andra länder beslagtagit nästan 90 ton av narkotika i klass A, över 30 ton cannabis och mer än 60 ton prekursorer.


Tack vare förbättrad underrättelseverksamhet är nu 2 000 kriminella personer engagerade i grov organiserad brottslighet föremål för operativt arbete från polisens sida. Ett nyligen genomfört projekt har identifierat ytterligare tusentals kriminella som nu kommer att ges särskild uppmärksamhet


Att beslagta narkotika är väsentligt, men det är ännu väsentligare att försöka skada de kriminella elementen där det tar bäst - i plånboken. Här har man bedrivit ett framgångsrikt arbete genom att frysa kriminellas tillgångar till ett värde av 46 miljoner pund.


Samtliga operationer som SOCA genomför inkluderar nu också finansiella undersökningar av de kriminella och ytterligare 35 finanspoliser har anställts under senaste året.


SOCA etablerades 1 april 2006 genom en sammanslagning av the National Crime Squad, the National Criminal Intelligence Service och delar av HM Revenue, tullen och Immigration Service.


Du kan läsa hela den omnämnda SOCA-rapporten här.


Torgny Peterson


Haschtomtarnas julaftonSå har då de lokala haschtomtarna i Malmö gjort en insats för vad de tror gagnar deras mål - legalisering av cannabis - genom att plantera frön på offentliga platser i förhoppning om att detta ska väcka allmänhetens sympati och förståelse för vikten av att alla får möjlighet att röka på.


Sagda tomtar medelas härmed att den breda allmänheten inte är intresserad av vare sig haschrökning eller overgrow-planteringar.


Torgny Peterson


Förebygga för framtiden - ett seminarium om regeringens nya ANT-arbete

Torsdagen den 12 juni invigningstalar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson vid ett seminarium om regeringens nya ANT-arbete, om samverkan för en långsiktigt hållbar alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande politik.


Program

12.30-13.00

Inledningsanförande, Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister


13.00-13.15

Nya former för regeringens ANT-arbete, Martin Färnsten, gruppledare för regeringens ANT-sekretariat


13.15-13.45

Regeringens ANT-råd - en presentation, Ragnwi Marcelind, statssekreterare


13.45-14.15

Kaffe


14.15-14.45

Från rivalitet till långsiktig samverkan- om framgångsfaktorer och hinder i det förebyggande arbetet,  Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebro Universitet


14.45-16.00

Paneldiskussion, medverkande är Ragnwi Marcelind, statssekretare Socialdepartementet, Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebro Universitet, Gunnar Ågren, Generaldirektör, Folkhälsoinstitutet, Maria Nilsson, Sveriges Nätverk För Tobaksprevention, Anna Möller, länssamordnare i Uppsala


16.00-17.00

Frukt och vatten i foajén för fortsatt diskussion och nätverkande


Tid och plats

Tid: Torsdagen den 12 juni 2008 kl. 12.30-16.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm


Marijuanacirkusen


Politiker, och andra också för den delen, som vill veta mer om hur George Soros och hans polare hjälper till att finansiera legaliseringsrörelsen kan med fördel läsa senaste numret av Skunk Magazine (Volume 4 - Issue 3, som kommer på internet också vad det lider) där Rob Kampia, "direktör" för MPP (Marijuana Policy Project), är vänlig nog att förse oss med strategier, namnuppgifter och hur mycket pengar George Soros och Peter Lewis gett/ger till kampen för mer knark. En del annat av intresse finns också i Skunk-bladet.


Torgny Peterson


Nej till Lissabonfördraget?

Enligt Irish Times opinionsundersökning verkar det nu som om nej-sidan vinner mark i Irland. I senaste mätningen säger 35% nej till Lissabonfördraget, 30% ja, medan 28% ännu inte bestämt sig för hur dom ska rösta vid folkomröstningen om Lissabonfördraget nästa vecka.


Blir det nej i folkomröstningen på Irland, blir det ett EU utan Lissabonfördrag. Kommer många bland allmänheten att gråta över detta? Knappast!


Läs också:

Svensk pocketversion av Lissabonfördraget


Torgny Peterson


Vägledning i Tobakslagen

Statens folkhälsoinstitut publicerar en webbaserad handbok om tobakslagen. Handboken ska fungera som ett stöd för länsstyrelser och kommuner i frågor som rör tobakslagen.


Syftet med handboken är att tolka lagen och genom referat samt exempel ge handläggare praktisk hjälp i sitt arbete. Det handlar om frågor som märkning, försäljning, marknadsföring, produktkontroll, tillsyn, överklagande och ansvarsbestämmelser gällande tobaksvaror.


Du hittar handboken här.
Christina Rångemark Åkerman ny generaldirektör för Läkemedelsverket

Regeringen har utsett Christina Rångemark Åkerman till ny generaldirektör för Läkemedelsverket. Hon tillträder posten 1 september i år då nuvarande generaldirektören Gunnar Alvans förordnande löper ut.


Christina Rångemark Åkerman är utbildad läkare med specialistkompetens inom klinisk farmakologi. Hon är född 1961, bosatt i Skåne och kommer närmast från uppdraget som arbetande styrelseordförande för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S AB.


Noll koll på förskrivning av metadon!?

En dansk läkare, Erik Kjærsgaard i Kolding, undrar hur det står till med kontrollen av förskrivning av metadon. Varför undrar han detta? Undran kommer efter att han nu skriver ut 25 liter (!) metadon per vecka, vilket torde vara danskt rekord, utan att någon höjer på ögonbrynen.


Min teori er, at der reelt ikke er nogen kontrol, eller at den er noget til den lemfældige side, säger Kjærsgaard till Dagens Medisin.


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar juni

Falun Red Devils i rätten Dalarnas Tidningar

Göteborg Välkänd affärskvinna åtalas för stämpling GT

Surahammar Män med kopplingar till Bandidos stoppade Vestmanlands läns Tidning

Stockholm Nämndeman åtalad SR Stockholm

Norrköping Utlöste bomblarmet Lokaltidningen

Malmö Polisen fruktar gängkrig efter mordförsök Sydsvenskan

Ålborg Fest med politiet som dørmænd Ditcentrum

Ålborg Politi mandsoppdækker Bandidos DR

Ålborg Rockerfest med kagemand og kakao DR

Ålborg Bandidos runder år Nordjyske Stiftstidene

Sverige Närmare 1 000 anmälda efter granskning Ekot

Klippan 2,5 års fängelse för knivdåd Helsingborgs Dagblad

Vittsjö Medlemmar i Red Devils åtalas för indrivning Norra Skåne

Karlstad Fyra yngre män med Bandidoskoppling åtalade Värmlands Folkblad

Gävle Tre som misshandlade örebroare häktade Nerikes Allehanda

Dalarna Mc-gäng i ekobrottshärva GT

Dalarna 16 åtalade för svartjobb med miljonomsättning Dala-Demokraten

Lilla Edet Vittnade mot brödraskapet - hittades död GT

Malmö Misstänkta skyller på varandra SR Kristianstad

Göteborg Misstänkt tjuv greps efter biljakt Göteborgs-Posten

Sverige Bilhandlare åtalad för luftaffärer SR Gotland

Skåne Åtta åtalas för miljonsvindel Dagens Nyheter

Falkenberg Kommunen köper inte Rasmusgård Hallands Nyheter

Falkenberg Bandidosledarens mamma vill köpa gård i Falkenberg Hallands Nyheter

Malmö Tungt beväpnad 49-åring får ett års fängelse Sydsvenskan

Luleå Dieselhärvan handlar om fyra separata utredningar Norrbottens-Kuriren

Luleå Mastodonträttegång mot dieselsmugglare Norrbottens-Kuriren

Sverige Syna gängen GT

Norge Tromsø-advokat frikjent Aftenbladet

Sverige Hells Angels hjälpare: Misslyckad sexköpare Dala-Demokraten

Malmö HA-män fortsatt häktade Skånska Dagbladet

Borås Kände artisten kan få fängelse Borås Tidning

Göteborg Bandidos lämnar Lindholmen SR Göteborg

Dalarna Polisen varnar för Bandidosetablering SVT

Malmö Analys av dynamit och pengar i bombutredning Sydsvenskan

Sörmland Mer brott att vänta från Desperados Eskilstuna-Kuriren

Eskilstuna Desperados närmar sig Hells Angels SR Sörmland

Svenljunga Artist riskerar åtal i Red Devils-mål Borås Tidning

Svenljunga Red Devils-medlem tungt kriminellt belastad Borås Tidning

Skåne Här är de stridande gängen Kvällsposten

Sjöbo Ung kvinna åtalas i svindelhärvan SVT

Göteborg Ledande HA-medlem i Göteborg anhållen Göteborgs-Posten

Malmö Ännu ett attentat kopplat till dynamitmännen Sydsvenskan

Odense Rockersøn i retten to gange på to dage DR

Skåne De knäckte pinkoderna Aftonbladet

Klippan Bandidos stödklubb vräkt från Klippanpub Sydsvenskan *

Malmö Fyra personer häktades för kokainsmuggling Sydsvenskan

Oslo Løslatt etter Hells Angels-aksjon Drammens Tidende

Oslo Politiet stormet Hells Angels Dagbladet

Danmark AK 81 Fyens Stiftstidende

Danmark Bander kæmper om magten Fyens Stiftstidende

Malmö Vapenåtalad hotades av dynamitmannen Sydsvenskan

Ystad YA fick ta emot ett nyinstiftat pris Ystads Allehanda

Odense Odense har fået en ny bande Fyens Siftstidende

Karlstad Åtta häktade efter storbråk på Kronoparken Värmlands Folkblad

Åmål Skärpt straff för 22-åring NWT

Västerås Bandidos söker sin nya klubblokal på Blocket Dagens Industri

Västerås Bandidos annonserar efter klubblokal Fastighetssverige

Sverige Barskrapa brottslingarna Norrköpings Tidningar

Tema: Kriminella pengar Brå

Östergötland Tuffare lagar behövs i jakten på brottspengar Norrköpings Tidningar

Sverige Beslagtagna brottspengar gynnar staten Ekot

Karlstad Häktet fylls med Bandidos-anhängare NWT

Malmö Bandidosmän inför rätta efter midsommar Sydsvenskan

Helsingborg Anhöriga vill dödförklara före detta Hells Angelsmedlem Helsingborgs Dagblad  

Skåne Tjugo misstänks för bankbedrägeri SVT

Tyskland Mc-gäng möttes i rättssal Norra Skåne  

Västerås Bandidos jagar klubblokal på nätet Vestmanlands Läns Tidning

Dalarna Bandidos letar lokaler Dalarnas Tidningar

Göteborg Blodspår fällde Bandidosledare SVT

Gällstad Stal kläder för 900 000 Expressen

Malmö Nya trådar i dynamitutredning Sydsvenskan

Malmö-Östergötland Dynamiten skulle till Östergötland SR Östergötland

Vellinge Hus i Vellinge var HA-männens dynamitlager Sydsvenskan

Danmark Politiet fandt narko for 48 millioner kr Urban

Karlstad Gängbråk avstyrdes i Karlstad SR Värmland

Laholm Ännu en häktad för kidnappning av 44-åring Hallandsposten

Norge Outlaws-medlem må sitte i varetekt Fredriksstad Blad

Tyskland Schlag gegen Rocker-Club Hells Angels Sulinger Kreiszeitung

Malmö 70 kilo dynamit i skåp på Centralen Sydsvenskan

Motorcykelåkarnas globala kriminella imperium ReageraMera

USA Den sanna historien om världens mest fruktade kriminella mc-gäng Göteborgs-Posten

Hannover, Hauptstadt der Höllenengel SN online

Hells Angels logieren in Fünf-Sterne-Hotel SN online

Norrköping Gängmedlemskap måste avglorifieras Norrköpings Tidningar

Sverige Bandidos la ner stödgrupp Helsingborgs Dagblad

Danmark Narkohandler i Skringstrup Viborg Folkeblad

Vellinge Stor polisrazzia mot mc-gäng Sydsvenskan

Helsingfors Man ströp chefredaktör - fick böter Hufvudstadsbladet

Varberg "Flygplanskaparen" gripen - misstänks för nytt våldsbrott Hallands Nyheter

Säffle Längre straff för Bandidosmedlem Värmlands Folkblad

Göteborg Göteborg tar strid mot brottsligheten Dagens Nyheter

Göteborg Mc-klubb anser sig trakasserad Göteborgs-Posten

Kristianstad Brödraskapet hade möte i Krstianstad Kristianstadsbladet

Tannefors Rivningen av klubbhus påbörjad Östgöta Correspondenten

Jönköping Stal glasögon för tusentals kronor Expressen

Drammen Bandidos-sak gjenopptatt etter fem år Fremover.no

Veinge Tre åtalas för misshandel efter bråk om knogjärn Hallandsposten

Köpenhamn 29-årig mand sigtes for drab i Amager Bio TV2


Tullverket och polsk polis hindrade 400 kg amfetamin att nå Sverige

På måndag inleds rättegång vid Nacka tingsrätt mot tre personer som står åtalade för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott.

Efter en längre tids spaning och kartläggning slog Tullverket till mot en polsk kriminell organisation med verksamhet i Sverige. Vid tillslaget greps tre personer och 6 kg amfetamin samt 105 000 svenska kronor togs i beslag.


Arbetet har bedrivits i projektform där projektledare, analytiker, utredare, ekonomer och spanare arbetat tillsammans, säger Marja Sjöstedt-Torell, projektledare vid tullkriminalen i Stockholm. Vi har även samarbetat med andra brottsbekämpande myndigheter, främst polsk polis.


Samarbetet har resulterat i att två amfetaminlaboratorier och en cannabisodling i Polen har slagits ut. Det har även resulterat i flera mindre tillslag och narkotikabeslag i Polen. Vid tillslaget mot det största laboratoriet, som enligt polsk polis var det största laboratoriet som slagits ut i Polen på tio år, greps fyra personer och en stor mängd amfetamin beslagtogs.


Det framkom vid utredningen i Polen att det beslagtagna och koncentrerade amfetaminet skulle bearbetats till 400 kg färdigt amfetamin som skulle smugglas till Sverige, säger Marja Sjöstedt-Torell.


Samarbetet har varit helt avgörande för att polsk polis lyckades lokalisera och kartlägga grupperingen i Polen.


Tullverket


Polisstudent dömd för misshandel och olaga hot

Umeå tingsrätt meddelade idag dom mot den polisstudent som misshandlade studiekamrater i samband med en insparksfest för nya polisstudenter på restaurang Vildmannen.


Polisstudenten döms för misshandel och olaga hot till villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar istället för fängelse i två månader. Han ska dessutom utge 10 000 kronor i skadestånd och 500 till Brottsofferfonden.


Studenten har varit avstängd från utbildningen sedan händelsen på Vildmannen.


Om domen vinner laga kraft innebär detta att polisstudenten kommer att avskiljas från utbildningen, säger polisintendent Ingmar Bergman vid Polishögskolan i Stockholm.


Torgny Peterson


Brottsligheten på Balkan

Enligt en ny rapport, Crime and its impact on the Balkans and affected countries, från det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, minskar brottsligheten på Balkan och den faktiska situationen har inte mycket att göra med de stereotypa uppfattningarna om Balkan som ett tillhåll för organiserad brottslighet och våld.


Men samtidigt som man i rapporten konstaterar detta, visar det sig också att det fortfarande finns oroande kopplingar mellan företagsvärlden, den politiska sfären och organiserad brottslighet.


Enligt rapporten är antalet brott mot person och egendom (mord, rån, våldtäkt, stölder och misshandel) färre än i Västeuropa och antalet mord minskar i området (från 2185 år 1998 till 1130 år 2006).


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Åklagaren yrkar 14 års fängelse för tre haschsmugglare

None

Inte helt oväntat yrkar åklagaren i målet om den stora haschsmugglingen, där flera hundra kilo narkotika togs i beslag i en lastbil utanför Mariestad, på mycket stränga straff - 14 år.

  

Läs också:

Åklagaren kräver 14 år för tre haschsmugglare

Beslag av hundratals kilo hasch


Torgny Peterson


Fler poliser i yttre tjänst

När såg du en fotpatrullerande polis senast? Om du inte har haft någon sådan upplevelse så kanske det kommer att ske nu eftersom målet är att hälften av allt polisarbete ska ske i yttre tjänst.


I en ny rapport, Synligare polisverksamhet, föreslås en handlingsplan med tio åtgärder för att öka polisens synlighet.


1.Styrning och ledning inom Polisen måste integreras och fullt ut omfatta målet om en synligare polis.

  

2. De nya poliser som tillförs polismyndigheterna under 2008-2010 ska i sin helhet tillföras den yttre verksamheten.

  

3. Polismyndigheterna ska fullt ut ta tillvara de nya arbetstidsavtalens möjligheter att förlägga arbetstid utifrån verksamhetens behov.

  

4. Den yttre tjänstgöringen bör utformas på ett sätt som gör det möjligt att både rekrytera och behålla personal.

  

5. Det brottsförebyggande arbetet bör inriktas mot synliga och för verksamhetsmålen relevanta åtgärder. Metodutvecklingen på nationell nivå bör utvecklas. Ökad resurstid i yttre tjänst ger möjligheter att bl.a. prioritera arbetet mot våld i offentlig miljö och trafiksäkerhetsarbetet.

  

6. Utredningsverksamheten ska effektiviseras för att frigöra resurser för den yttre verksamheten. Utredningsverksamheten ska inriktas mot snabba och kvalitativa förstahandsåtgärder. Den yttre verksamheten

ska inriktas mot att ta ett större ansvar och bli en naturlig del i den kedja av åtgärder som utgör utredningsverksamheten.

  

7. Teknikstöden för den yttre verksamheten bör utvecklas. Särskilt angeläget är att tillskapa ett system för avrapportering och informationsinhämtning som kan ske genom mobila lösningar. Teknikstöden bör även utvecklas för att minska administrationen vid avrapportering och utredning.

  

8. Stödet i övrigt för kärnverksamheten bör utvecklas.

  

9. Polisen bör arbeta proaktivt med kommunikation för att förmedla en tydlig och relevant bild av Polisens uppgift, förmåga och resultat och för att vårda och stärka förtroendet för Polisen.

  

10. Polisen ska synas bättre. Polisen ska uppträda synligt och uniformerat i högre utsträckning och finnas tillgänglig för allmänheten. Polisen bör även se över riktlinjer för utmärkning av fordon.


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Polisskandal i storformat

Det stora samtalsämnet för dagen i Australien är den biträdande chefen för "topphemliga" NSW Crime Commission, 51-årige Mark Standen, som i samordnade razzior i Europa, Thailand och Sydney, gripits misstänkt för omfattande samröre med en internationell knarkliga.


Standen, som greps av federal polis på sin arbetsplats i Sydney, misstänks för medverkan att försöka importera 600 kilo efedrin från Nederländerna för tillverkning av metamfetamin.


Torgny Peterson


Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

I propositionen (Prop. 2007/08:163) föreslår regeringen att det ska införas en ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, som ger de brottsbekämpande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott.


Den nya lagen innehåller vissa, i förhållande till de allmänna tvångsmedelsbestämmelserna, sär- och tilläggsbestämmelser. Lagen är avsedd att ersätta lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års tvångsmedelslag), som upphör att gälla vid utgången av år 2008.


I propositionen föreslår regeringen också att bestämmelserna i lagen om hemlig kameraövervakning ska ges obegränsad giltighetstid och att de med oförändrat innehåll ska föras över till tvångsmedelsbestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken.


Samtliga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Den nya lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott föreslås gälla till och med utgången av 2012.


Igår invigdes Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden av justitieminister Beatrice Ask. Nämnden är en ny fristående myndighet som ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Dessutom ska nämnden ha tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.


Läs också:

Lagrådsremiss: Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m.

Ds 2007:2 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning


Nordisk socialförsäkringsportal öppnad

För att främja rörligheten mellan de nordiska länderna har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i dag invigt den nordiska socialförsäkringsportalen.


Flera av de gränshinder som lyfts fram på socialförsäkringsområdet beror på saknad av lättillgänglig information. Med socialförsäkringsportalen får vi nu samlad information om vilka regler som gäller för exempelvis föräldraledighet och pensionering. Detta kan skapa bättre förutsättningar för de personer och deras familjemedlemmar, som kanske står inför en flytt eller arbete i ett annat nordiskt land, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Bakgrund

På socialförsäkringsportalen kan man hitta information om socialförsäkringen i de nordiska länderna och om bestämmelserna om var man är försäkrad i olika situationer samt länkar till rätt myndighet i rätt land. De områden som berörs är förmåner vid sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet, studier och pensionering.


Portalen riktar sig till personer som flyttar till, tar arbete eller börjar studera i ett annat nordiskt land, och till deras familjemedlemmar som flyttar med, eller bor kvar.


Informationen ges på alla nordiska språk inklusive färöiska och grönländska samt på engelska. Administrationen och ansvaret för att uppdatera informationen ligger hos ansvariga myndigheter i de nordiska länderna.


Europeiskt småmålsförfarande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 11 juli 2007 förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att förenkla och påskynda handläggningen samt sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden.


Förfarandet varken ersätter eller harmoniserar nationella rättegångsförfaranden utan utgör ett alternativ till dessa i gränsöverskridande tvister om mindre värden. Förordningen ska tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2009.


Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa kompletterande bestämmelser i fråga om bland annat behörig domstol, vilka nationella regler som ska gälla när förordningen saknar reglering och vilka frister som ska gälla för vissa rättsmedel. I lagrådsremissen lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser.


Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Beslag av 80 ton cannabis

None

Nigerias narkotikapolis, NDLEA (National Drug Law Enforcement Agency), har gjort ett av landets största narkotikabeslag någonsin - 80 ton cannabis.


Efter ett tips gjordes beslaget i Ibadan i landets sydvästra del. Åtta personer har hittills gripits.


Torgny Peterson


Regeringen utökar elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

För att motverka bidragsbrott och andra felaktiga utbetalningar föreslår regeringen förbättrade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Det är innebörden av den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen.


Förslaget innebär att många myndigheter får lämna och ta emot information i elektronisk form inför beslut om ersättningar och bidrag. Det gäller Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, Statens pensionsverk och Kronofogdemyndigheten. Även arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder är inblandade, de sistnämnda dock endast som mottagare av uppgifter.


Regeringens förslag innebär bl.a. att Försäkringskassan på elektronisk väg får uppgifter från Migrationsverket inför beslut om socialförsäkringsförmåner och att socialnämnderna vid handläggning av ekonomiskt bistånd kan få direkt åtkomst till uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna. Förslagen innebär också att Statens pensionsverk, inför utbetalningar av olika pensionsförmåner och inkomstgarantier till bl.a. officerare, f.d. riksdagsledamöter, statsråd och myndighetschefer, får möjlighet att kontrollera den uppgivna arbetsinkomsten hos Skatteverket.


Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Lissabonfördraget

I lagrådsremissen föreslås att Lissabonfördraget ska godkännas. Fördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 och träder i kraft den 1 januari 2009, förutsatt att samtliga medlemsstater då har ratificerat fördraget.


Lissabonfördraget innehåller ändringar i de grundläggande fördragen. I lagrådsremissen redovisas dessa ändringar. Bland annat upphör indelningen av EU-samarbetet i tre pelare. Den grundläggande mellanstatliga karaktären på samarbetet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken består. Genom Lissabonfördraget överlåts viss beslutanderätt till Europeiska unionen.


Ett tillträde till Lissabonfördraget föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I lagrådsremissen läggs förslag fram till en sådan lagändring.


Undertecknad anser att det finns all anledning att höja ett varnande finger, gärna fler, för det faktum att "viss beslutanderätt" överlåts till Europeiska unionen.


Läs och begrunda!


Torgny Peterson

Kustbevakningen får en tydligare roll som brottsbekämpare


Samhällets samlade brottsbekämpande resurser kan utnyttjas effektivare och fler brott beivras om Kustbevakningen i ökad utsträckning kan utnyttjas som en självständig resurs vid sidan av polisen och tullen. Det anser Utredningen om Kustbevakningens befogenheter, som har överlämnat sitt betänkande Kustbevakningens rättsliga befogenheter (SOU 2008:55) till försvarsminister Sten Tolgfors. Utredare har varit överåklagaren Gunnel Lindberg.


Förslagen innebär i korthet följande:

Kustbevakningen ges en tydligare roll och en utökad rätt att inleda förundersökning om sådana brott som har ett naturligt samband med myndighetens huvuduppdrag att bedriva sjöövervakning


Utöver vad som gäller i dag, ska bl.a. vissa brott som rör sjötrafik, sjösäkerhet, fiske och miljö kunna utredas av Kustbevakningen i de fall där man upptäcker brottet


Kustbevakningstjänstemän ska, vid sådana brott, kunna utreda brottet direkt på platsen och får därför i allt väsentligt samma befogenheter som polismän att ingripa omedelbart


Kustbevakningen och dess tjänstemän får, oavsett brott och vid alla typer av ordningsstörningar, biträda en annan myndighet i ett enskilt fall. Det förutsätter att Kustbevakningen har möjlighet att lämna sådant biträde och att den huvudansvariga myndigheten ställer sig bakom åtgärden


Den nya regleringen, som är tydligare, enhetligare och mera lättillämpad, blir mera rättssäker för medborgarna och underlättar samverkan mellan Kustbevakningen och andra myndigheter. Den anger också tydliga geografiska begränsningar för Kustbevakningens verksamhet


Utredningens förslag omfattar bl.a. en helt ny lag och förordning för Kustbevakningen.

Operation Eurocup 2008


Norsk polis meddelar att polispersonal från Norge kommer att delta i Frontex yttre gränskontroll vid Wiens flygplats i samband med EM i fotboll.


Operation Eurocup 2008, som samordnas av Frontex, pågår under hela EM och innebär att Österrike återinför personkontroller vid gränspassage - det gäller också passage till och från andra Schengenländer.


Läs också:

Pass krävs för inresa under fotbolls-VM


Torgny Peterson


Alla förtidspensionärer får möjlighet att arbeta eller studera

I dag lämnas propositionen Från sjukersättning till arbete till Riksdagen. Förslagen innebär att personer som beviljats permanent förtidspension ska kunna arbeta eller studera i valfri utsträckning. Gruppen omfattar 435 000 personer.


Min förhoppning är att detta förslag i någon mån ska kompensera en grupp som alltför länge har lämnats utanför samhället.  Tanken är att en eventuell återgång till arbete helt ska ske på människors egna villkor. Vetskapen om att tryggheten finns kvar gör det lättare att pröva på att arbeta, utan att man riskerar sin försörjning, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Det blir möjligt att tjäna 41 000 kronor om året om man har en hel sjukersättning. Inkomster över denna nivå räknas av med 50 procent av arbetsinkomsten. Förslaget innebär att den försäkrade kan arbeta utan att rätten till ersättning ifrågasätts. Bestämmelserna innebär att även ideellt arbete tillåts, utan begränsningar.


Förslaget gäller även personer som beviljats förtidspension på deltid och föreslås börja gälla den 1 januari 2009.


Fördubbling av cannabisbeslag senaste året

Kent Police i England har fördubblat beslagen av cannabis under det senaste året. 2006/07 beslagtogs mindre än 4 000 plantor, men under de senaste tolv månaderna har man beslagtagit 8 350 plantor.


Cannabis är inte bara ett "växande problem" i grevskapet Kent utan också i många andra delar av Storbritannien varför regeringen har aviserat ökade insatser mot cannabisodlingar och en uppklassificering av cannabis - från nuvarande klass C till klass B.


2007 stängde polisen i Kent igen 32 cannabisfabriker.


Torgny Peterson


Droger i trafiken

I Norge har nu Folkhelseinstituttet publicerat information om förekomsten av droger i trafiken. Alkohol toppar listan i de blodprov från bilförare som kör påverkade.


De sju vanligaste fynden av andra droger än alkohol i blodproven från bilförare är följande (2007)

  

Drog

Läkemedelsnamn

Totalt antal

procent

1

Diazepam

Valium Stesolid

1257

29%

2

THC

  

1171

27%

3

Amfetamin


1168

27%

4

Metamfetamin


914

21%

5

Klonazepam

Rivotril

574

13%

6

Nitrazepam

Apodorm Mogadon

351

8,1%

7

Flunitrazepam

Flunipam Rohypnol

344

7,9%


Som tabellen ovan visar är cannabis en av de vanligast förekommande drogerna i blodproven.


Förekomst av THC i blodprov hos gripna förare 2002-2007

  

2002

2003

2004

2005

2006

2007

THC (Cannabis)

1877

36%

1549

35%

1354

34%

1215

30%

1202

28%

1171

27%


Du kan läsa mer om Rusmiddelstatistikk for 2007 - Funn i blodprøver fra pågrepne bilførere här.


Torgny Peterson


Trafiknykterheten i fokus 2-8 juni

Under skolavslutningsveckan 2- 8 juni kommer polisen att satsa extra på nykterheten i trafiken. Om fler var nyktra skulle färre omkomma i trafiken. Det är extra viktigt nu i skolavslutningstider.


I skolavslutningstider dricker många ungdomar alkohol och ibland i stora mängder. För att minska risken för olyckor kommer Polisen att fokusera på rattfylleriövervakning i samband med avslutningsfester och på andra platser där ungdomar träffas. En kort stunds rus kan grusa de ljusaste framtidsdrömmar. Skolavslutningsfirandet ska vara säkert och roligt, säger rikspolischef Bengt Svenson.


Av personbilsförarna som omkom i vägtrafiken 2007 var 30 procent alkoholpåverkade. Antalet dödsolyckor är kvar på samma höga nivå som tidigare år. Totalt omkom 204 personbilsförare varav 61 var alkoholpositiva (30 procent) vilket är lika stor andel som året innan.


Av omkomna personbilsförare i singelolyckor förra året var hälften alkoholpåverkade. Av de alkoholpåverkade omkomna var 8 procent kvinnor,  25 procent var ungdomar i åldern 18 - 24 år. I genomsnitt hade de dödade förarna 1,6 promille alkohol i blodet. Även bland omkomna motorcyklister och mopedister var andelen alkoholpåverkade lika hög. Antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare är årligen mellan 50 och 60 personer.


Problemet med alkohol i trafiken finns inte bara i Sverige. Den 2 - 8 juni genomför därför Polisen i hela Europa en gemensam satsning "European operation alcohol and drugs." Det innebär ökad övervakning av trafiken, särskilt nykterhetskontroller.


Viktigt att nå ungdomar
Just nu närmar vi oss skolavslutning och nationaldagsfirande. Det är en glädjens tid. Men det är också en tid då alltför många ungdomar dricker alkohol, en del kanske för första gången. Olycksrisken stiger kraftigt med ökad promillehalt. Den stiger brantare för yngre och oerfarna än för äldre som har större alkoholtolerans. Vi måste alla ha kunskap och mod att förhindra onykter körning, eller att vägra åka med någon påverkad förare. Att avstå från alkohol när man ska köra ska vara självklart, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.


Budskapet att aldrig köra alkohol- och drogpåverkad, att vägra åka med en onykter förare och att hindra andra från att köra onyktra. Det budskapet sprids därför på många olika ställen, bland annat via Bilprovningen, landets trafikskolor, Vägverkets förarprovskontor och NTF. 


I absoluta tal har 166 omkomna personbilsförare, av totalt 204, testats med avseende på förekomst av alkohol. Antal förare med alkohol i kroppen uppgick till 61 (37 procent) och av dessa hade 50 (30 procent) 0,2 promille eller mer, och 38 hade mer än 1 promille alkohol i blodet.


Kraftig ökning av akutfall efter användning av psykedeliska svampar

Flera media i Nederländerna, bland annat Het Parool, rapporterar att Amsterdams hälsovårdsmyndigheter offentliggjort uppgifter om att antalet akutfall efter användning av så kallade "magic mushrooms" (psykedeliska svampar) ökade kraftigt under 2007 då 149 fall krävde behandling på sjukhus. Under 2006 krävde 125 personers tillstånd efter användning av svamparna behandling på sjukhus.


92 procent av de behandlade 2007 var utländska turister, varav hälften var under 24 år. 79 procent var män.


Försäljningen av torkade psykedeliska svampar är redan förbjuden och nu väntar vi bara på att försäljningen av färska dito också ska förbjudas, vilket beräknas bli fallet inom kort. Regeringen har redan presenterat ett förslag om totalförbud - ett förslag som stöds av de flesta parlamentsledamöter.


Ett starkt bidragande skäl till diskussionen om de psykedeliska svamparnas vara eller icke vara är dels det mycket omskrivna fallet med den 17-åriga franska flickan Gaelle Caroff som hoppade från en byggnad och dog efter att ha ätit svampar, dels det faktum att alltfler akuta ingripanden sker där konsumtion av psykedeliska svampar är orsak till ingripandet.


De här händelserna har fått en positiv konsekvens - de magiska svamparna har fått ett tilltagande dåligt rykte, så dåligt att den i särklass störste leverantören, som ägs av två bröder, av psykedeliska svampar på den holländska marknaden oroar sig för att dom kanske måste bomma igen sitt företag. 

Normalt sett finns det ingen anledning att glädja sig åt företagsnedläggelser, men i det här fallet är det glädjande att notera att deras verksamhet nu ´bara´ går på halvfart. 


Torgny Peterson


RSS 2.0