Vad krävs för kraftfulla ingripanden mot gängrelaterad kriminalitet?

Frågan ställs av Robert Gordon, chef för The School of Criminology at Simon Fraser University apropå bristen på kraftfulla insatser mot gängrelaterad kriminalitet.


Artikeln i The Vancouver Sun utgör rekommenderad läsning för alla som är intresserade av att veta mer om gängrelaterad kriminalitet och de potentiella konsekvenserna av sådan kriminalitet.


Du hittar artikeln här.


När det gäller svenska förhållanden rekommenderas Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen.


Torgny Peterson


Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet i Bryssel 8-9 november

Nu finns en kommenterad dagordning tillgänglig för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten (RIF-rådet) i Bryssel den 8-9 november 2007.


Bland annat kommer följande frågor att behandlas:

Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (R)

- Slutbehandling av kapitlen II och III

- Genomförandeplan

  

Rådets beslut om genomförande av beslut 2007/.../RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

  

Utkast till rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper

  

Förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

  

Initiativ från Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike inför antagandet av rådets rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder

  

Rådets slutsatser om IT-relaterad brottslighet

  

Rådets slutsatser om människohandel

  

Bedömning av Schengenutvärderingen av de nya medlemsstaterna

och genomförandet av SISOne4ALL

  

Du kan ta del av hela den kommenterade dagordningen här.


Läs också:

EU-nämnden tisdagen den 6 november


Om jobbgaranti för ungdomar och videofilmade vittnesförhör

Riksdagen har 31 oktober bland annat beslutat om:


Jobbgaranti för ungdomar
Den 1 december 2007 avskaffas de kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin och ersätts av en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar kommer att omfattas av jobbgarantin när de har varit inskrivna tre månader som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Först får den arbetssökande mer stöd och uppföljning i sitt arbetssökande. Därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med till exempel praktik eller utbildning.

Ersättningen till deltagarna ska utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja vanliga studier framför arbetslöshet. Den som är frånvarande utan giltiga skäl eller på andra sätt missköter jobbgarantin ska få minskad ersättning på samma sätt som gäller inom aktivitetsgarantin.

Domstolar ska videofilma vittnesförhör på prov
Ett antal domstolar ska på försök spela in vittnesförhör med videoteknik. Så småningom ska alla vittnesförhör som huvudregel dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar, enligt ett beslut som riksdagen fattade 2005 (se 2004/05:JuU29). Försöksverksamheten ska pågå från och med december 2007 till och med oktober 2008 och bidra till en smidig övergång till det nya systemet.


Ekonomisk brottslighet och miljöbrott

Norska Økokrim har nu publicerat en rapport som behandlar ekonomisk brottslighet och miljöbrott.


Du kan läsa Trendrapport - Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet här.


Torgny Peterson


Tio-i-topp-listan oktober 2007 och de tio mest lästa artiklarna

Antalet besökare på ReageraMera ökar för varje månad och det är alldeles uppenbart, och glädjande, att allt fler börjar engagera sig i frågor som rör grov organiserad brottslighet.  


Tio-i-topp-listan för oktober ser ut som följer. (Siffror inom parentes anger placering under september månad.)

Besökare på ReageraMera oktober 2007
1. Sverige (1)
2. Norge (3)
3. Finland (4)
4. Danmark (6)
5. Storbritannien (8)
6. USA (5)
7. Tyskland (7)
8. Belgien (ej på tio-i-topp-listan tidigare)
9. Frankrike (9)
10. Nederländerna (ej på tio-i-topplistan tidigare)


Mest lästa artiklar under oktober 2007

1. Artiklar om mc-gängen t o m 2007-10-10

2. Bandidos MC 1% Canada lägger ned verksamheten

3. Svensk maffia - en kartläggning av de kriminella gängen

3. Om pundiga 'kulturarbetare'

4. Stoppa försöken till nedmontering av FN:s narkotikakonventioner!

5. Holland och cannabis

6. Paramilitär träning av Outlaws i Norge

7. Dåliga vetenskapliga kunskaper om droger hos Expressen

9. Doktorsavhandling om sprututbytesprogrammet i Malmö

10.Polischef: legalisera och reglera alla droger


Torgny Peterson


Underrättelseverksamheten kostar 280 miljarder kronor

Mike McConnell
Mike McConnell - chef för DIA

Några detaljer om exakt vart pengarna går offentliggörs av naturliga skäl inte, men från amerikanska DNI (Director of National Intelligence) kommer nu besked om att den amerikanska underrättelseverksamheten gör av med motsvarande cirka 280 miljarder kronor (43,5 miljarder dollar).


Torgny Peterson


Vad gör ditt barn på Internet?

Handbok för föräldrar
Vad gör ditt barn på Internet? Bra fråga, men har du något bra svar? Om inte kan det vara värt att läsa Handbok för föräldrar - Lär dig vad ditt barn gör på Internet. Handboken som är skriven av säkerhetsexperten Per Hellqvist.

Innehåll

Allmänt om Internet

Till dig som är ung

Mötesplatser på nätet

Online-spel

Porr, våld och övergrepp

Fula farbröder och Grooming

Hemligt språk (Leetspeek)

Källkritik

Läskiga sajter

Knark, alkohol och annat olagligt

Spam, hoax, phishing och virus

Datorspel och internetspel

Mobbing och grupptryck

Vad du kan göra för att skydda ditt barn

Resurser och mötesplatser för oroliga föräldrar


Genom ett lovvärt initiativ bjuder nu datortidningen PCFÖRALLA intresserade på möjligheten att ladda ned boken som e-bok i pdf-format, vilket ger dig möjlighet att läsa hela eller delar av boken på skärmen eller skriva ut den. Allt som krävs är att du fyller i ett formulär här.


Torgny Peterson


En av världens största knarkhandlare död

Världen har en stor knarkhandlare mindre efter att den 74-årige 'knarkbaronen' Khun Sa nu dött i Rangoon.


1989 begärde USA honom utlämnad för att stå till svars för omfattande narkotikasmuggling. Någon utlämning blev dock inte av. Obekräftade uppgifter gör gällande att Khun Sa betalade landets juntageneraler mer än de 15 miljoner dollar som Burma skulle fått om de utlämnat honom till USA.

  

Torgny Peterson


Nej till sprututbyte

Om du inte redan visste det så sa ombuden vid moderaternas nyligen genomförda partistämma i Gävle sa nej till sprututbyte.


Torgny Peterson


5 275 000 kr i stöd till 16 projekt mot narkotika

Regeringens narkotikapolitiska samordnare har beslutat att ge finansiellt stöd om 5 275 797 kronor till 16 projekt inom områdena förebyggande insatser, vård- och behandling samt tillgångsbegränsning. Aktiviteterna ryms inom samordnarens verksamhetsplan för 2007.


Vilka som får bidrag för vad kan du se här.


Polisen motiverar tunga narkotikamissbrukare till vård

Under åren 2005-2007 har Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län tillsammans med Mobilisering mot narkotika bedrivit ett projekt kallat "Lots för livet". Projektet gick ut på att polisen vid tillslag på någon av Stockholms större öppna drogmarknader - dvs. Plattan/Sergels Torg, Gullmarsplan, Rinkeby och Tensta - erbjöd missbrukare transport till beroendeakuten. En slutrapport från projektet som presenterades den 20 oktober visar att polisens erbjudande om vård leder till att missbrukare tackar ja till vård.


Du kan läsa rapporten, Lots för livet, här.


Stor rättegång mot Hells Angels påbörjad idag

Idag började rättegången i Amsterdam mot 22 åtalade medlemmar av Hells Angels. Bland de åtalade finns bland annat den tidigare presidenten för Hells Angels ' chapter i Amsterdam och också hans efterträdare.


Den främsta åtalspunkten från åklagarhåll är att Hells Angels är en kriminell organisation, vilket kan ge maximalt fyra års fängelse. Övriga åtalspunkter handlar bland annat om olaga vapeninnehav, vålds- och narkotikabrott.


Läser du holländska kan du läsa mer här:

Strafproces tegen Hells Angels begint

Big Willem werkt niet mee aan veroordeling

Leiders Hells Angels voor de rechter


Torgny Peterson


Nationell kampanj mot utomhusvåldet

RPS

Polisen kommer under perioden 1 november 2007 till och med 31 januari 2008 att genomföra en kampanj över hela landet mot misshandel utomhus.


Landets länspolismästare har beslutat att genomföra en tydlig insats för att minska våldet utomhus.

Antalet fall av misshandel utomhus har ökat under de senaste åren och vi måste agera för att hindra utvecklingen. Vi står bland annat inför en rad helger då vi vet att många, framförallt unga, är ute och firar, till exempel Halloween, Lucia och Nyår, säger rikspolischefen Stefan Strömberg.

De 21 länspolismyndigheterna i landet har kommit överens om att öka polisens närvaro på utsatta tider och platser. Polisernas agerande ska tydligt markera låg tolerans mot våldet och ska bland annat fokusera på följande:

- Stor polisiär närvaro på platser och tider där risken att drabbas av misshandel är stor
- Tidiga ingripanden i situationer som riskerar att bli våldsamma
- Kontakt med ordningsvakter på restauranger och krogar
- Beslagta alkohol av ungdomar under 20 år, i enlighet med Kronobergsmodellen

- Vidta utredningsåtgärder och slutföra utredning eller möjliga åtgärder inom två dygn

Det här är inga nya metoder men genom att kraftsamla resurser i hela landet vill vi markera allvaret. Vi vill bryta en negativ utveckling. Insatsen är också starten på det brottsförebyggande arbete som vi ska driva tillsammans med landets kommuner, andra myndigheter och frivilligorganisationer, säger Stefan Strömberg.


Varför de flesta publicerade forskningsresultat är falska

Hör du till dom som botaniserar bland artiklar i PLoS (Public Library of Science)? Om inte, så gör det till en intressant vana. Det finns en hel del 'matnyttigt' för den som har tålamod att ta sig igenom den otroliga mängd material som finns tillgängligt där.


Jag ger ett exempel från medicinsektionen av PLoS, som förmodligen får en och annan att bli märkbart irriterad, upprymd eller kanske rentav utbrista "va' var det jag sa", avvisa det hela som rent nonsens eller kanske bestämma sig för att studera ämnet vidare.


I essän Why most published research findings are false, hävdar John P.A. Ioannidis att det är troligare att något som forskning gör gällande är falskt snarare än sant. Vidare, säger Ioannidis, kan det inom många aktuella forskningsområden vara så att angivna forskningsresultat bara är korrekta mått på de fördomar som råder. I essän diskuterar Ioannidis följderna av dessa och andra problem både när det gäller genomförandet av forskning och tolkning av forskningsresultaten.


Why most published research findings are false, hittar du här.


Torgny Peterson


Läkemedel som lösning på sociala problem

Det sker en medikalisering av sociala problem i samhället. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar och ökningen kan knappast förklaras med att antalet svåra depressioner ökar i samma takt. Gunnar Ågren skriver om dagens bruk av läkemedel i sin blogg.

Med anledning av en läkemedelskonferens tar Gunnar Ågren upp flera aspekter på läkemedelsanvändningen. Medicinering i förebyggande syfte blir vanligare trots att man vet att ändrade kostvanor, mer fysisk aktivitet eller rökstopp ofta är lika effektivt som läkemedel vid vissa sjukdomstillstånd.


Du kan läsa hela inlägget på Gunnar Ågrens blogg här.


Korrupta poliser kostar mycket pengar

Polisens fackförening i Victoria har ekonomiska problem efter att man under de senaste tolv månaderna lagt ut över 4 miljoner dollar på kostnader för juridisk hjälp åt två korrupta poliser, Wayne Strawhorn och Allan Cox.


Strawhorn dömdes förra året till fängelse i sju år för hantering av två kilo pseudoefedrin och Cox till samma längd på straffet efter att han tillsammans med två kollegor sålt heroin till ett värde av över en miljon dollar till en knarkhandlare i Melbourne.


Torgny Peterson


Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Regeringen vill ändra reglerna om gallring av uppgifter i belastningsregistret om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare och har nu beslutat en proposition med detta innehåll.

Förslaget innebär att en uppgift om åtalsunderlåtelse ska gallras ur belastningsregistret tre år efter beslutet i stället för som i dag tio år efter beslutet. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen även tillämpas på uppgifter som har registrerats i belastningsregistret före ikraftträdandet. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 april 2008.

Användningen av uppgifter från belastningsregistret har förändrats en hel del de senaste åren. Det är inte ovanligt att blivande arbetsgivare vill se ett utdrag ur registret i samband med ett anställningsförfarande.

Dagens regler om hur länge uppgifter ska finnas kvar i belastningsregistret är inte utformade med hänsyn till hur uppgifterna används i dag. Utformningen av reglerna får olyckliga konsekvenser för många unga som endast gjort sig skyldiga till ett enstaka brott och därefter rättat upp sitt liv. Jag vill ge  unga personer en chans att skapa sig ett bra liv även om de gjort ett enstaka misstag, säger justitieminister Beatrice Ask.

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

I promemorian (S2007/9208/SF) föreslås att föräldrar som begär tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte fyllt tolv år, ska bli skyldiga att styrka barnets frånvaro med ett intyg. Intyget ska utfärdas av den förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola där barnet normalt vistas. Detta gäller oavsett om den verksamhet som barnet vistas i har enskild eller offentlig huvudman. Förslaget innebär ändringar i lagen (1963:381) om allmän försäkring (AFL) och i skollagen (1985:1100).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko

Nu finns ett nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko, som innehåller en intervju med Anna Block, ambassadråd vid svenska ambassaden i Rabat, Marocko.


ReageraMeraRadio hittar du på adressen http://www.rmradio.nu/ där du också kan lyssna på tidigare inslag.


Torgny Peterson


Intet nytt på knarkromantikfronten

Baby-boomer-generationen menade att det inte bara var roligt att använda narkotika, utan det var också ett sätt att nå personlig frihet som skulle göra alla friare och lyckligare som individer, skriver Cosmo Landesman i Sunday Times.


För att rättfärdiga vårt överdrivna intag av narkotika brukade vi citera William Blake som sa att överdrifternas väg leder till visdomens palats. Vi upptäckte snart att det leder till håriga män som tuppar av på vardagsrumsgolvet och som spyr på katten. Redan då gick liv till spillo och hjärnor förvrängdes - men vi var tysta om det. Den som ifrågasatte fördelarna med narkotika eller påstod att de kunde finnas skadliga biverkningar betraktades antingen som gammalmodig eller som en total fascist.


Som bekant finns det fortfarande knarkromantiker som inte lärt sig någonting under alla dessa år.  


Läs mer:

Destructive missions statement of the stoned baby boomers


Torgny Peterson


Omfattande narkotikamissbruk bland militär personal

The Independent rapporterar idag om omfattande narkotikamissbruka bland militär personal. Enligt tidningen, som hänvisar till officiella uppgifter från Storbritanniens försvarsdepartement, har missbruket av kokain tredubblats sedan kriget i Irak började 2003.


Totalt har 1 500 soldater lämnat positiva test för narkotika sedan början av 2006, skriver The Independent.


Bland de droger som missbrukas kommer kokain på första plats, följt av cannabis och ecstasy.


Läs också:

18 British soldiers a week test positive for drug use


Torgny Peterson


Lagligt opium "är ett naivt förslag"

Jag skrev igår om hur EU-parlamentariker röstade ja till legalisering av opium och att ett sådant beslut i parlamentet vittnar om en oerhörd okunnighet.


Samma synpunkt anförs också av chefen för FN:s narkotikabekämpning i Afghanistan, Christina Gynnå Oguz, som menar att det är ett "naivt förslag".


Sista ordet är inte sagt än. Undertecknad hoppas att ministerrådet förstår frågan bättre och säger ett klart nej.


Torgny Peterson


Stor razzia mot Hells Angels II

Efter den nyligen genomförda razzian mot Hells Angels i Tyskland i delstaterna Hessen (i orterna Kassel, Espenau, Immenhausen, Habichtswald, Zierenberg, Frankenberg, Neuental, Schwalmstadt,  Neukirchen och Frankfurt am Main-Unterliederbach), i Niedersachsen (Einbeck), i Nordrhein-Westfalen (Blomberg och Wünnenberg) och Sachsen (Dresden) greps elva personer, varav två kvinnor, i åldrarna 30-49 år.


Razziorna är resultatet av en undersökning som pågått under lång tid mot medlemmar av Hells Angels i Kassel.


Av de elva som greps har nu nio personer häktats.


Läs också:

Pressmeddelande från åklagarmyndigheten och polisen i Kassel


Torgny Peterson


Peter Doherty dömd

West London Magistrates Court dömde igår Pete Doherty till fyra månaders fängelse villkorligt för ett antal narkotika- och trafikbrott. Han fick också böter på 800 pund för att ha kört ett oförsäkrat fordon och ytterligare 154 pund för att inte ha ett giltigt besiktningsbevis.


Det lär väl knappast förvåna någon om det i framtiden blir aktuellt med fler besök i domstol för Doherty.


Torgny Peterson


Silvio Berlusconi frikänd från korruptionsanklagelser

Italiens högsta domstol har nu frikänt Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi från alla korruptionsanklagelser, en del så gamla som från 1980-talet.


Torgny Peterson


Stor razzia mot Hells Angels

Åkl Kassel
Åklagarmyndigheten i Kassel


I en razzia som samordnades från Kassel i Tyskland gjorde polisen igår omfattande tillslag mot Hells Angels i olika byggnader och bostäder i flera delstater. Omfattande bevismaterial i form av vapen, narkotika, kontanter och annat material har beslagtagits. Omkring 500 poliser deltog i razzior på 24 platser i Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Sachsen.


Hittills har elva personer gripits.


Torgny Peterson


EU-parlamentariker röstade ja till legalisering av opiumodling

Folkpartisten Olle Schmidt och socialdemokraten Inger Segelström röstade tillsammans med andra EU-parlamentariker igår med 368 röster för, 49 emot och 25 nedlagda igenom ett  initiativbetänkande av italienaren Marco Cappato om en rekommendation från Europaparlamentet till rådet om opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan - i klartext: att legalisera odlingen av opiumvallmo i Afghanistan för att sedan använda produkten till smärtstillande läkemedel.


Totalt orealistiskt, säger chefen för FN:s bekämpning av opiumvallmoodlingen i Afghanistan, Christina Gynnå-Oguz.


Läget i Afghanistan är fullständigt kaosartat. Det här är ett försök att få kontroll. Det handlar om att rädda världens ungdom från heroinet, säger Segelström till Sydsvenskans nätupplaga. Vilket 'gulligt', kvalificerat nonsens. Frågan är om Segelström ens ordentligt läst vad Cappato föreslagit. Tror Segelström, Schmidt med flera på fullt allvar att till tänderna beväpnade terrorister är beredda att ge upp inkomsterna från en produktion av 8 100 ton opiumvallmo, beskattning av transporter mm av dessa produkter för att några europeiska parlamentariker tycker att det vore bättre att göra smärtstillande medicin av det? Glöm det! Det inträffar möjligen i EU-parlamentets lilla Eiffeltorn men har inget med verkligheten att göra.


Cappato
Marco Cappato

Knarklobbyisterna, under ledning av den ökände legaliseringsförespråkaren Marco Cappato, har lobbat hårt för detta under lång tid och lyckades alltså igår få med sig en majoritet i parlamentet på den här kompletta galenskapen.


Det råder ingen som helst tvekan längre om att handeln med narkotika är den främsta inkomstkällan för krigsherrar, talibaner och terrorister i Afghanistan, vilket också var huvudargumentet i Cappatos förslag då han och andra 'låtsasbekämpare' av narkotika nu försöker initiera terroristområdets egen 'harm reduction'-verksamhet - "vallmo som medicin".
 
Ledamöterna vill att Europaparlamentet riktar följande rekommendation till rådet:
 
* att inom ramen för integrerade utvecklingsprogram motsätta sig användningen av desinfektion som ett sätt att utrota vallmoodlingar i Afghanistan.


*att utarbeta en omfattande plan och strategi, som syftar till att kontrollera produktionen av narkotika i Afghanistan genom att förbättra styrelseformerna och bekämpa korruptionen på hög nivå inom den afghanska statsförvaltningen, att läggas fram för den afghanska regeringen.

  

Andra stycket är sanslöst naivt. Observera att man vill kunna kontrollera produktionen av narkotika i Afghanistan, inte se till att utrota den totalt och ersätta odlingen av opiumvallmo med alternativa grödor. Nej, här handlar det om regelrätt legalisering på samma sätt som förespråkare i den före detta kokaodlarens Evo Morales, numera presidentens, Bolivia vill åstadkomma samma sak när det gäller odlingen av koka. Redan 1995 for i det bolivianska fallet Morales & Co omkring som skottspolar i Europa med sin Coca 95-turné för att lobba för  kokaproduktion, och också den gången bugade och bockade EU-parlamentet och tog emot Coca 95 med öppna armar.


Cappato och hans legaliseringsfränder menar att Rådet också ska bistå till genomförandet av ett vetenskapligt pilotprojekt för "Vallmo för medicin", där man närmare kommer att undersöka hur licensiering kan bidra till fattigdomsminskning, differentiering av landsbygdsekonomin, allmän utveckling och ökad säkerhet, och hur sådana projekt kan bli en framgångsrik del av de multilaterala insatserna för Afghanistan.


Känns tongångarna igen? Samma kvasivetenskapliga rappakalja som schweiziska heroinfantaster som bland annat Ueli Locher och läkarna Uchtenhagen och Seidenfeld i Schweiz använde för att introducera "heroin som medicin." (Har du möjlighet så titta gärna på den svenskproducerade filmen 'Låt dom knarka' där Locher och Seidenfeld talar om vad dom vill åstadkomma. I samma film medger också Dr. Åström, som ensam skrev ut  hundratusentals doser amfetamin och opiater i Stockholm under åren 1965-1967 att det inte var särskilt välbetänkt.)


Det finns inget som helst behov av en legalisering av opiumvallmo för att säkra tillgången av råvara för tillverkning av smärtstillande mediciner. Befintliga odlingar täcker redan idag behovet av opiumvallmo för produktion av sådana produkter. Det hela är ännu ett av Cappatos legaliseringsjippon som uppenbarligen okunniga EU-parlamentariker gått på. Och kom ihåg - Cappato har varit i legaliseringsbranschen länge. För den som inte känner till det kan det vara värt att nämna att Cappato och hans legaliseringspolare, Marco Pannella, Emma Bonino m fl, under flera år drivit på för legalisering av narkotika.


Svenska parlamentariker borde läsa på bättre och bidra till ökad skolning av sina kollegor i 'medborgarnas' parlament. En annan socialdemokrat, Jan Andersson till exempel, var ju med redan på den tiden då legaliseringsrörelsen tog sin början i parlamentet med Hedy d'Ancona och hennes allierade. Kanske han skulle kunna prata med sina EU-kamrater såvida inte han också, i likhet med Segelström, tror att en legalisering av odling av opiumvallmo kommer att rädda världens ungdom från heroinet.


Läs också:

Afghanistan - opiumfritt i norr, laglöshet i söder

Afghanistans vicepresident om kampen mot opiumvallmon

Betänkande med förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan


Torgny Peterson


Nu är det inte långt kvar-Snart smäller det!

HNN-bild

Nu är det inte många dagar kvar tills HNN är tillbaka. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Den som väntar på något ont väntar däremot alltid för länge - på en knarklangare till exempel.

Cannabis: Voth vs Nadelmann

Läkaren Eric Voth från USA är en kollega till mig i The Task Force on Strategic Drug Policy, som bland annat arbetar för att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik i överensstämmelse med innehållet i FN:s narkotikakonventioner.


Ethan Nadelmann är verksam inom Drug Policy Alliance, en organisation som förespråkar legalisering av marijuana.


I en debatt i ett radioprogram i veckan möttes de båda.


Du kan lyssna på hela debatten här (under rubriken Two points of view on America's war on drugs...with Drug Policy Alliance Executive Director Ethan Nadelmann and Institute on Global Drug Policy Chair Eric Voth). Det kan vara av intresse att spara materialet för framtida diskussioner.


Torgny Peterson


Ny rapport visar att cannabis har större skadliga effekter än användare och behandlare inser

En ny rapport från University of Bedfordshire för The Joseph Rowntree Foundation visar att cannabis har större skadliga effekter än vad många användare av drogen inser. Ytterligare ett problem i sammanhanget, enligt studien, är att en del av de som arbetar med unga människor betraktar cannabis som mindre skadlig än de ungdomar som deltog i studien.


Rapporten är ytterligare en i raden av rapporter om skadeverkningar av cannabis som publicerats på senare tid.


Du kan ta del av hela rapporten, The impact of heavy cannabis use on young people - Vulnerability and youth transitions, här.


Torgny Peterson


Politiker går på knark

Att en del politiker går på knark, dvs använder knark, förekommer förvisso i större eller mindre utsträckning i olika länder i världen.


Att politiker går knark, dvs köper propagandan om att länder bör göra det säkrare för missbrukare att använda narkotika, förekommer i allt större utsträckning. Det är sålunda inte längre någon självklarhet på vissa håll att målet bör vara att ge förutsättningar för missbrukare att sluta använda narkotika. Nej - med pannorna i djupa veck diskuteras om det inte vore meningsfullt att förse heroinister med heroin, rena sprutor, injektionsrum och varför inte, när man ändå är i gång, förse heroinisterna med heroin, som i Schweiz, när de på statens bekostnad får vistas i mer slutna miljöer, dvs fängelser.


Helt plötsligt vill förespråkarna göra statlig distribution av heroin, en mer tolerant inställning till cannabis, injektionsrum mm till seriösa insatser mot narkotika när det i själva verket inte är något annat än ett utslag av uppgivenhet och bakåtsträvande. För att försöka lura i allmänheten och klentrogna politiker om det fantastiska i dylika projekt kallar man det för skademinskning, skademinimering, riskminimering, eller för den engelskspråkige - harm reduction - för att få det hela att framstå som en preventiv åtgärd. Men dessvärre handlar det inte om prevention. Skademinskning är snarare de åtgärder desperata, i bästa fall, välvilliga individer tar till när de misslyckats med prevention och resultatet av detta har på många håll i Europa och på andra kontinenter blivit att man satsar mer på så kallad skademinskning, samtidigt som man urholkar och minskar de preventiva insatser som syftar till att medverka till att människor inte börjar använda narkotika överhuvudtaget.


I Sverige har vi ännu ingen kommunal sprutstuga. I Skandinavien är det för närvarande endast Oslo som bjuder in till en sådan. Det skulle inte förvåna om propagandamakarna för missbrukares rättigheter att använda narkotika så småningom kommer med förslag om att kokainister, amfetaminister och cannabisanvändare också borde få tillgång till kommunala lokaler. Och hur går det med de som har alkoholproblem? Är det tänkbart att alkoholmissbrukare ska få tillgång till kommunala pubar övervakade av socialarbetare och sjukvårdspersonal där de kan dricka medhavd vodka eller ett flak starköl och kanske ha möjlighet att inhandla alkohol till ett billigare pris än det som Systembolaget kan erbjuda, på samma sätt som den 'legala' heroindistributionen i Schweiz, Tyskland och Holland förmedlar heroin till priser som skulle få vilken heroinlangare som helst komplett vansinnig av ilska över den illojala konkurrensen.


Så kallad skademinskning breder ut sig också inom andra områden. Vad sägs till exempel om rena rakblad, bandage och en handledning för flickor som vill skära sig 'på ett säkert sätt'?


Det är dags för vissa att tänka om!


Torgny Peterson


Tuffare tag mot narkotika då Kanadas regering sitter kvar

De kanadensiska liberalernas försök att få till stånd en misstroendeförklaring mot den sittande regeringen misslyckades med röstetalen 203-89.


Liberalerna riktade i första hand in sin kritik mot Harper-regeringens (bristande) agerande kring Kyoto-avtalet och mot Kanadas fortsatta engagemang i Afghanistan efter februari 2009.


De konservativa har idag 126 av parlamentets 308 platser.


Ytterligare en omröstning sker idag men liberalerna har redan meddelat att de då kommer att avstå från att rösta.


Resultat: Bland annat att Stephen Harpers regering inför ny lagstiftning i ett försök att bekämpa kriminaliteten i landet. Kommande åtgärder innefattar också omfattande preventiva åtgärder och insatser mot narkotikahantering och grov organiserad brottslighet.


Läs också:

Kanada har inte haft en seriös kampanj mot droger på 20 år

Kanadas premiärminister lovar krafttag mot knarkprofitörer

Bekämpning av kriminalitet i Kanada


Torgny Peterson


"Cannabis är roten till problemet"

Att cannabis är roten till de narkotikarelaterade problem som finns i Battersea-området i London är Marlene Price, ordförande för The Safer Neigbourhood Panel i området, övertygad om.


Hon hävdar att läget förbättrats avsevärt sedan man införde en nolltoleranszon. Försöket som pågått sedan augusti kommer så småningom att utvärderas för att man sedan ska avgöra hur en eventuell fortsättning ska se ut.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Stoppa försöken till nedmontering av FN:s narkotikakonventioner!

1998 genomfördes i New York  FN:s största enskilda generalförsamling mot narkotika någonsin - UNGASS (United Nations General Assembly Special Session on Drugs). Som deltagare i den svenska regeringens delegation till den generalförsamlingen hade jag möjlighet att på plats ta del av engagemanget och det massiva stödet för fortsatta kraftfulla insatser mot narkotikahanteringen världen över som statschefer och ministrar från i stort sett samtliga länder i världen gav uttryck för.


Trots detta, eller snarare på grund av detta, arbetar legaliseringsförespråkare aktivt för att försöka underminera och förändra innehållet i FN:s narkotikakonventioner - i ett enda syfte - att på sikt åstadkomma legalisering av narkotika. Detta blev mycket tydligt 2003 i samband med den halvtidsgenomgång och uppföljning av de beslut som fattades vid UNGASS i New York 1998. Inför mötet i Wien stod det nämligen helt klart att ett antal organisationer och enskilda individer med stark finansiell uppbackning arbetade för att försöka nedmontera FN:s narkotikakonventioner.


Med anledning av detta startade då HNN (Hassela Nordic Network) en namninsamling över hela världen till stöd för FN:s narkotikakonventioner och den fortsatta kampen mot narkotika. Resultat: Närmare 1,3 miljoner insamlade namnunderskrifter som levererades till FN i Wien inför den sittande församlingen av delegater från världens alla hörn i samband med diskussion och uppföljning av de beslut som fattades i New York 1998.


Av den politiska deklaration som antogs vid UNGASS 1998 framgår att världens länder förbundit sig att eliminera eller avsevärt reducera den illegala odlingen av kokabusken, cannabisplantan och opiumvallmo fram till år 2008. (19. Welcome the global approach by the United Nations International Drug Control Programme to the elimination of illicit crops, and commit ourselves to working closely with the Programme to develop strategies with a view to eliminating or reducing significantly the illicit cultivation of the coca bush, the cannabis plant and the opium poppy by the year 2008. We affirm our determination to mobilize international support for our efforts to achieve these goals - Political Declaration). Det finns skäl att påminna om innehållet i den politiska deklarationen för de länder som eventuellt glömt bort vad de förpliktigat sig till att genomföra.


Legaliseringsförespråkarna ligger inte på latsidan och vi är idag synnerligen välinformerade om deras aktiviteter inför FN:s möte I Wien 2008 och ett nytt UNGASS I New York 2009.


Det finns all anledning att med full kraft bekämpa de krafter som genom försök att genomföra en legalisering av narkotika utgör ett hot mot ungdomar idag och kommande generationer. Legaliseringsförespråkare är en del av narkotikaproblemet, inte en del av lösningen.


Med anledning av detta genomförs nu en mycket omfattande namninsamlingskampanj till stöd för FN:s narkotikakonventioner och det fortsatta arbetet mot narkotika.


Jag ber dig delta i den kampanjen och också uppmana vänner och kollegor att ta del av och skriva under deklarationen SUNDIAL som, du hittar här. Målet är att samla in över 1 miljon namnunderskrifter.


Vill du ha listor med deklarationen på svenska och med plats för namnunderskrifter som du själv kan samla in bland vänner och bekanta, på din arbetsplats, företag, i kontakt med politiker etc. så kan du få sådana listor snabbt om du skickar ett meddelande till reageramera@gmail.com .


Sist, men inte minst, inom kort öppnas det nya HNN-nätverket.


Torgny Peterson


Användning av droger bland amerikanska ungdomar i åldrarna 12-17 år

En lättfattlig sammanställning över användningen av droger bland amerikanska ungdomar i åldrarna 12-17 finns publicerad i en rapport från OAS (Office of Applied Studies) den 18 oktober. Trots sin komprimerade form ger den en relativt god överblick.


OAS är en del av SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).


Rapporten i html-format hittar du här eller som pdf-fil här.


Andra rapporter om amerikanska ungdomar hittar du här.


SAMHSA:s sammanställning om olika droger hittar du här.


Torgny Peterson


Kommer du ihåg Mr Brunstrom?

Richard Brunstrom är den ende brittiske polischefen som på fullt allvar menar att legalisering av all narkotika är en bra idé. Missbrukarna jublar och legaliseringsförespråkarna hejar medan resten undrar om karl´n har blivit spritt språngande galen. I vissa kvasikulturella kretsar är det inne att förespråka frihet till droger, helt i linje med de amerikanska legaliseringsgurus som gör sitt yttersta för att försöka förvränga huvuden på politiker som söker återval, söker politisk karriär eller befinner sig i politikens dödsdal. Vart Brunstrom är på väg i det avseendet återstår att se.


Som jag skrivit om tidigare har kritiken mot den walesiske polischefen Brunstrom inte låtit vänta på sig. Peter Hitchens konstaterar i Daily Mail, Motorists fear you, Mr Brunstrom ...so why not junkies?


Den brittiska regeringen har också avfärdat 'maverick' Brunstroms idéer. Du kan läsa mer om det i artikeln Home Office dismisses police chief Brunstrom's call to legalise hard drugs, som du hittar här.


Torgny Peterson


Viagra kan göra dig döv!?

Potentiellt dystra nyheter för män med erektionsproblem kommer från Indien där två forskare vid ett sjukhus i Bangalor i april i år rapporterade om en 44-årig man som plötsligt förlorade hörseln efter att ha använt Viagra i femton dagar.


De två beskrev fallet i the Journal of Laryngology & Otology i april i år.


Amerikanska FDA har nu utfärdat en varning och förändrat anvisningarna för Cialis, Levitra och Viagra, som samtliga säljs också i Sverige.


Torgny Peterson


Ny webbplats ska ge fler samtal om alkohol i vården

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut startar en ny webbaserad utbildning för anställda i vården. SOMRA.se ska underlätta livsstilsamtal om alkohol. Syftet är att fler ska våga ställa frågor om alkohol till sina patienter.


Alkoholfrågan är antagligen den livsstilsfråga som upplevs som svårast att ta upp med patienten. De positiva hälsoeffekterna av att prata om alkoholvanor är väl kända, men det sker inte tillräckligt ofta, säger Astri Brandell Eklund vid Riskbruksprojektet.


Tidigare forskning visar att 78 procent av sköterskorna regelbundet frågar om patienternas fysiska aktivitet, 68 procent frågar om rökning. Men bara 28 procent ställer frågor om alkohol. Studier visar vidare att 90 procent av sjuksköterskorna och 77 procent av läkarna menar att mer kunskap i samtalsteknik skulle underlätta för dem att ta upp alkoholfrågor


Riskbruksprojektet har som ett av sina uppdrag att sprida Motiverande samtal - MI som metod och förhållningssätt i arbetet med riskbruk av alkohol inom primär- och företagshälsovård. Utbildningsinsatserna anpassas efter mål och behov, vilket innebär såväl kortare seminarier, workshops och längre grundutbildningar och utbildning av lärare.


SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol, är en kostnadsfri och lättillgänglig väg till professionell utveckling som förhoppningsvis leder till att fler läkare och sjuksköterskor tar upp frågan om alkohol med sina patienter

SOMRA är en webbaserad utbildning i Motiverande samtal - MI som beskriver grunderna och hur metoden och förhållningssättet kan underlätta samtalet om alkohol finns på webbplatsen.


Utbildningen är rikt illustrerad och innehåller övningar som kan användas av kamrathandledningsgrupper eller av handledare och lärare som undervisar i MI. Det finns självtester och interaktiva övningar. En del av områdena illustreras av filmsekvenser med kommentarer.


För mer information: http://www.somra.se/


Folkhälsoinstitutet


Bildäck med betong och taggtråd för att hålla polisen borta från storskalig cannabisförsäljning

Knarkhandlare är ibland beredda att vidta extrema åtgärder för att mota bort polisen. Det senaste exemplet kommer från Lancing (västra Sussex i England) där en ägare till ett försäljningsställe för cannabis efter polisens senaste razzia har placerat bildäck fyllda med cement och  taggtråd för att hålla inkräktare borta.


Polisen som förra gången tog sig in med hjälp av kraftiga fordon kommer att upprepa samma åtgärd igen om nödvändigt.


Polischefen i Adur-distriktet, Lawrence Hobbs, säger till lokala media att Vi avskräcks inte av innehavarens senaste synpunkter eller deras nya befästningsanläggningar. Vi kommer att fortsätta att genomföra ingripanden om och när vi anser det nödvändigt. Vi talar här om 30 till 40 personer på ett och samma ställe varav flera kommer från andra orter. Vi arbetar också mot de personer som tjänar tusentals pund i veckan till följd av brottslig verksamhet.


Jag förutsätter att polisen den här gången vidtar kraftfulla åtgärder och bommar igen stället för gott.


Torgny Peterson


Varning för 'herbal ecstasy'

I Tyskland utfärdar man nu varning för en ny diskoteksdrog. Det handlar om icke narkotikaklassificerade droger, så kallad 'herbal ecstasy', som framställts av material från växtriket .


I USA har redan 17 dödsfall och 800 svåra förgiftningsfall med konsekvenser som psykoser, slaganfall, muskelkramp och hjärtinfarkt  rapporterats.


Läser du tyska finns ytterligare information från Institut für Suchtforschung an der Universität in Innsbruck här. Det tyska nyhetsmagasinet Focus tar också upp frågan om 'herbal ecstasy'.


Torgny Peterson


HNN är snart tillbaka

HNN-bild
Kommer snart till en dator nära dig - Soon available at your computer

Under tio år verkade HNN internationellt för att sprida kunskaper om det internationella drogpolitiska arbetet, och inte minst det arbete som de som förespråkade och fortfarande förespråkar så kallad 'harm reduction' och också legalisering av narkotika ägnade sig åt och fortfarande ägnar sig åt. I flera fall utgjorde och utgör flera av dessa individer och organisationer en del av narkotikaproblemet snarare än en del av lösningen och HNN såg som sin uppgift att påverka debatten och avslöja den 'femtekolonnverksamhet' och korruption som fanns och som fortfarande finns inom det narkotikapolitiska 'fältet'. HNN blev, med all rätt, en drogpolitisk maktfaktor.

Aktioner mot legaliseringsgalenskaper genomfördes i EU-parlamentet; under HNN:s ledning samlades närmare 1,3 miljoner namnunderskrifter in och överlämnades till FN i Wien till stöd för FN:s narkotikakonventioner; Mike Trace avslöjades som 'femtekolonnare' i den innersta kretsen i FN i Wien; över 30 000 artiklar/inslag publicerades på Internet och föreläsningsverksamhet och diskussioner över hela världen var mycket omfattande.

För några år sedan lades HNN i dess dåvarande form ner. Nu är det dags för en nystart, men i helt annan form. Inget kontor på bestämd plats med fast anställda. Idag handlar det istället om ett mycket omfattande internationellt nätverk med observatörer, kritiker och korrespondenter ifrån världens alla hörn. 

Arbetsspråket är engelska och all information kommer att publiceras på engelska.

Vi kommer snart till en dator nära dig - Soon available at your computer 

24 500 i behandling för cannabisproblem

I Storbritannien har NTA (The National Treatment Agency for Substance Abuse) publicerat statistiska uppgifter som inte bara bekräftar att cannabis är ett problem utan dessutom ett ökande problem. Aldrig någonsin tidigare har så många varit föremål för behandling för cannabisrelaterade problem  - 24 500 personer (eller 24 669 för att vara exakt).


Uppgifterna från NTA visar att antalet narkotikamissbrukare som hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser* 2006/2007 ökat med 130 procent sedan 1998/1999.


De statistiska uppgifterna, som sammanställts av universitetet i Manchester, visar att 195 464 personer hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser 2006/2007, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2005/2006.


Det finns stor anledning till oro över att antalet unga personer med allvarliga cannabisproblem är så omfattande.

Cannabis 'leder' stort framför all annan narkotika bland de som under den senaste perioden haft kontakt med behandlingsinsatser.


Av tillgängliga data framgår också att så kallad 'skunk' (marijuana med hög THC-halt) resulterat i en kraftig ökning av intagningar på sjukhus.


Omfattande problem med cannabis noteras bland annat i Cheshire, London, Manchester och Merseyside, som är ett av huvudområdena för så kallad 'harm reduction' (skademinskning). Det var i det området som Pat O'Hare tillsammans med andra började värva supporters för så kallad 'harm reduction'i början på 1990-talet.


Ungdomar under 18 år

För ungdomar under 18 år utgör cannabis det största problemet bland de illegala drogerna, följt av heroin och andra opiater:

Cannabis 75% (11 852)

Heroin eller andra opiater 7% (1 036)

Kokain 5% (716)

Crack 1% (181)

  

(För ungdomar under 18 år visar data också att alkohol är det största problemet. Det finns för närvarande inga uppgifter när det gäller vuxna och alkohol med avseende på behandlingsinsatser).

  

Vuxna

När det gäller vuxna utgör heroinet den största problemdrogen, men också här hittar vi ett stort antal vuxna med cannabisrelaterade problem som krävt behandlingsinsatser.


Heroin 66% (117 305)

Metadon eller andra opiater 9% (16 250)

Cannabis 7% (13 087)

Crack 6% (10 664)

Kokain 6% (10 078)

  

*Strukturerade behandlingsinsatser definieras enligt NTA:s 'Models of care' som treatment following assessment and delivered according to a care plan, with clear goals, which is regularly reviewed with the client.

  

Besök också:

Statistical release with key findings

DAT level breakdown of the numbers in drug treatment services in 2006/07

DATs/Partnerships

  

Torgny Peterson


Ökad kamp mot omfattande korruption

Michail Gorbatjov, som var den siste Sovjetledaren, har bildat en ny politisk organisation - Socialdemokratiska förbundet.


Ett av de förhållanden som Gorbatjov anser bör bli föremål för ökad debatt är den mycket omfattande korruptionen i Ryssland. Att korruptionen ligger på hög nivå bekräftas bland annat av Transparency Internationals senaste CPI-index (Corruption Perceptions Index) där Ryssland intar en föga hedrande plats i det absoluta bottenskiktet - 143:e plats. På sista platshamnar Somalia. Sverige ligger på 4:e plats. 1:a plats delas av Danmark, Finland och Nya Zeeland.


Andra frågor som Gorbatjov anser bör debatteras är bristen på verklig politisk debatt  och olika intressegruppers möjlighet att verka i landet.

Torgny Peterson


Samordningsfunktion för ANT-frågor inrättas

Regeringen kommer årligen att lägga fram åtgärdsprogram som anger det drogförebyggande arbetets inriktning. En samordningsfunktion som består av två sekretariat - ANT-sekretariatet och SAMANT - inrättas liksom ett nytt råd som ska fungera som rådgivare till regeringen. Ett totalt anslag på cirka 260 miljoner kronor per år satsas för att driva en ambitiös politik för att minska droganvändandet. Regeringen kommer även att ge myndigheterna i uppdrag att driva målen i alkohol- och narkotikahandlingsplanerna, målet för samhällets insatser mot tobak liksom arbetet för ett samhälle fritt från dopning. Myndigheterna får därutöver en regelbunden uppföljnings- och rapporteringsskyldighet.

Den nya organisationen skapar förutsättningar för ett arbete med alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfrågorna i en permanent och hållbar struktur, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Regeringen har beslutat att i Regeringskansliet inrätta en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik.

ANT-sekretariatet
ANT-sekretariatets roll blir att verka för samordning av genomförandet av de alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna samt arbetet för att nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet. Sekretariatet ska också verka för att stimulera arbetet på lokal och regional nivå.

ANT-sekretariatet ska fungera som sekretariat till den interdepartementala arbetsgruppen för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (SAMANT) som regeringen avser inrätta. Det ska även fungera som sekretariat till regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

ANT-sekretariatet ska vidare sammanställa behovsanalyser, underlag och förslag till prioriteringar, samt ansvara för uppföljning och utvärdering av de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna, samt arbetet för att nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet. Sekretariatet kommer även att arrangera möten och konferenser. Ytterligare en viktig uppgift för ANT-sekretariatet är att stödja berörda departement i Regeringskansliet i arbetet med att skapa arenor för samarbete med det civila samhället inom områdena alkohol, narkotika och tobak.

Den interdepartementala arbetsgruppen, SAMANT
Den interdepartementala arbetsgruppens (SAMANT) ska utgöra  ett forum för att utbyta erfarenheter och information samt för att utveckla samarbetet mellan olika politikområden. Det ska samordna beredningen av regeringens alkohol-, narkotika och tobaksförebyggande politik. Samverka för en effektivare och tydligare myndighetsstyrning inom de sektorer som har central betydelse för genomförandet av alkohol-, narkotika- respektive tobakspolitiken.

Den interdepartementala arbetsgruppens (SAMANT) verksamhet ska styras av de övergripande målen för alkohol- espektive narkotikapolitiken som beslutats av riksdagen enligt förslag i regeringens proposition Nationella alkohol- h narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30). Detsamma gäller målet för samhällets insatser inom tobaksområdet och regeringens mål om ett samhälle fritt från dopning som slogs fast i regeringens proposition Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35).

Råd för ANT-frågor
Regeringen beslutar att ett råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor ska inrättas. Rådet ska agera som rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor samt informera regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa områden. Rådet ska ledas av statssekreteraren hos äldre- och folkhälsoministern. ANT-sekretariatet ska fungera som rådets sekretariat. I rådet ska ingå företrädare för myndigheter, forskare, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och frivilligorganisationer.

260 miljoner i alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
Regeringen föreslog i 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) att ytterligare 185 miljoner kronor per år under 2008-2010 ska avsättas för alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder. Det totala anslaget för detta arbete blir cirka 260 miljoner kronor per år, för att driva en ambitiös politik för att minska droganvändandet.


Bandidos MC 1% Canada lägger ner verksamheten

Bandidos MC 1% Canada ger upp planerna på expansion i Kanada och lägger ner verksamheten enligt information på deras hemsida.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Riksdagsmotioner om ungdomars villkor, narkotika, sprututbyte, dopning, Tullverket mm

Den som är intresserad av att följa arbetet med narkotikapolitiska frågor i riksdagen kan med fördel ta del av nedanstående motioner.


Jag återkommer med kommentarer i den takt eventuella beslut fattas.


Ungdomars villkor

Motion 2007/08:Ub498

Motion till riksdagen

2007/08:Ub498

av Mona Sahlin m.fl. (s)


Narkotikapolitiken

Motion 2007/08:So444

Motion till riksdagen

2007/08:So444

av Egon Frid (v)


Narkotikapolitik

Motion 2007/08:So408

Motion till riksdagen

2007/08:So408

av Alice Åström m.fl. (v)


Förbud mot sprututbyte

Motion 2007/08:So325

Motion till riksdagen

2007/08:So325

av Ulf Sjösten (m)


Narkotikaupplysning

Motion 2007/08:Ub320

Motion till riksdagen

2007/08:Ub320

av Tobias Krantz (fp)


Kampen mot dopning

Motion 2007/08:So426

Motion till riksdagen

2007/08:So426

av Lars Lilja och Britta Rådström (s)


Klassificering av droger i EU

Motion 2007/08:So301

Motion till riksdagen

2007/08:So301

av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)


Tullverkets arbetsområde i Norrland

Motion 2007/08:Sk351

Motion till riksdagen

2007/08:Sk351

av Åsa Lindestam m.fl. (s)


Torgny Peterson


Utredning om sprututbyte i Stockholm

Stockholms kommun och landstinget kommer nu att genomföra en utredning om och när sprututbyte eventuellt ska införas i Stockholmsregionen. 

En rejäl och saklig utredning, som inkluderar erfarenheter från Malmö/Lund-området, befintliga svenska utredningar och forskningsöversikter och internationella sådana är alltid välkommen. Ett eventuellt framtida beslut om sprututbyte ska baseras på vad man vet om effekterna av en sådan verksamhet, inte vad man hoppas eller tror. Självklart bör vidare klart anges vad målet med en sådan sprututbytesverksamhet är.

Undertecknad anser inte, om ytterligare sprututbytesprogram införs, att det räcker med att förebygga risker för hepatit och/eller HIV. Inom ramen för en sprutubytesverksamhet måste också krav finnas på ett aktivt arbete för att de som använder 'tjänsten' ska avbryta och upphöra med sitt missbruk. Vidare ska sådan verksamhet utvärderas av fristående forskare. Om inte dessa krav uppfylls är risken uppenbar att resultatet blir harm production mer än något annat. 

Torgny Peterson

Politiker träffas för att diskutera kriminella gäng

I Norrköping träffas idag politiker från Östergötland för att diskutera arbetet mot de kriminella gängen. Ett mycket lovvärt initiativ som borde tas i samtliga län i Sverige.

Läs också:
Tar opp kampen mot mc-klubbene
Samler ordførere til kamp

Torgny Peterson

Det går att vinna kriget mot narkotika

Jag har nu läst färdigt ett omfattande dokument från det federala parlamentet i Australien. Det är The House of Representatives Standing Committee on Family and Human Services som den 13 september presenterade dokumentet The winnable war on drugs - The impact of illicit drug use on families (377 s.)


Läs den först - kommentera se´n.


Du hittar hela rapporten här.


Torgny Peterson


'Duktig' narkoman får extra metadon

BBC rapporterar att heroin- och kokainmissbrukare som lämnar negativa urinprov belönas med extra metadon eller antidepressiv medicin för sitt "goda beteende."


En undersökning som NTA (The National Treatment Agency) genomfört på nästan 200 kliniker i England bekräftar den extra tilldelningen.


Att kalla det skandal är ett 'understatement'.


Hälsovårdsministern, Dawn Primarolo, säger att systemet är "oacceptabelt och oetiskt" och har nu krävt en närmare undersökning.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Rutiner saknas för bedömning av självmordsrisk

Den 1 februari förra året började den nya föreskriften gälla för anmälning enligt Lex Maria vid självmord som personer begått i anslutning till att de varit i kontakt med hälso- och sjukvården.


En granskning av samtliga beslut fram till 31 mars 2007 gällande självmord under 2006 visar på en rad systembrister.


Det saknas rutiner för bl a självmordsriskbedömning, dokumentation, samverkan och informationsöverföring. Det går att åtgärda bristerna och de går att följa upp både internt och externt.


Granskningen har omfattat 153 fall, mindre än hälften av samtliga anmälda självmord.


Läs också:

Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria


Bekämpning av kriminalitet i Kanada

16 oktober höll Kanadas symboliska statsöverhuvud, the Governor General, det som kallas för 'The Speech from the Throne.


Traditionsenligt ges landets premiärminister, som för närvarande heter Stephen Harper, möjlighet att svara på talet vilket han gjorde den 17 oktober.


Harpers tal innehåller uttalanden om en mängd aktuella politiska frågor, inklusive frågan om hur brottslighet kan och ska bekämpas. I sitt tal sa Harper följande, med skarp kritik riktad mot oppositionen på just det ämnet (där fet stil förekommer är det undertecknad som gjort markeringarna):


Tackling crime

Last but not least, Mr. Speaker, I would like to draw your attention to the fifth part of our government's long-term agenda for a better Canada, a point that affects many Canadians.

Canadians have always been proud of their safe streets and communities-something that long distinguished us from our friends across the border.

Today, however, crime is erasing the promise of our Constitution, the promise of peace, order and good government.

Canadians want their safe streets and communities back.

They want leadership that's tough on crime, and reliable on national security - and that's exactly what they're going to get from our government.

Under our government, the protection of law-abiding citizens and their property is once again becoming the top priority of our criminal justice system.

And this will be the agenda we will pursue if parliament adopts this Throne Speech.

In short, the opposition can't allow it to pass, and then expect to obstruct our core priorities.

Mr. Speaker, that brings me to our first piece of legislation.

Just as the Accountability Act cleaned up corruption in government, the Tackling Violent Crime Act will be a first step to cleaning up crime in our streets and communities.

And it will be a matter of confidence, Mr. Speaker.

Because the time for talk has passed and the time for action has arrived.

Canadians are fed up with a justice system that puts the rights of criminals ahead of the rights of law-abiding citizens.

Fed up with a revolving door bail system and soft sentences for serious offenders.

And fed up with feeling unsafe in their homes and public places.


In the first session of Parliament, our government introduced 13 justice bills.

Seven have been passed into law, but six, which included several key policy measures, were held up by the opposition.

Though we accommodated many of their amendments, the bills were held up by opposition-controlled house committees or the liberal majority in the senate for a total of 976 days.

That's simply not acceptable. Canadians have lost patience.

So Bill C-2, our Tackling Violent Crime Act, to be spearheaded by the Minister of Justice, will reintroduce the key elements of those bills.

It will, for example, take action on sentencing for gun crimes.

Too often, people convicted of violent crimes involving firearms do little or no time.

That's unacceptable. Under our law, serious gun crime will mean serious, mandatory prison time.

Furthermore, in too many cases bail has been granted to people charged with serious weapons offences.

And while on bail, some of them have committed appalling new crimes.

That's also unacceptable. Our bill will make it tougher for accused gun criminals to get bail.

The Tackling Violent Crime Act will also crack down on sexual predators.

For far too long now, these predators have gone after our children.

That's unacceptable. This legislation will protect our children by raising the age of protection.

Our legislation will also crack down on drug- and alcohol-impaired driving.

Too many innocent people have died at the hands of drunk or stoned drivers.

Again, that's unacceptable.

The Tackling Violent Crime Act will give police and prosecutors more tools to get impaired drivers off our roads, and keep them off.

And finally, and perhaps most importantly, too many of the most violent, repeat and dangerous offenders wind up back on our streets where they offend again and again and again.

Each time they do, Canadians look at their rap sheet and ask: why on earth was this person let out of prison?

There is nothing more unacceptable than that.

Again, let us be clear. We are talking about a few dozen of the most violent, dangerous individuals in this country.

Our bill will make sure they stay behind bars, where they belong.

Now, I have no doubt some people will say we're being too aggressive.

From high up in their academic ivory towers or the boardrooms of their law firms, they'll look down on the streets they never set foot on and say things like: "criminals are really just victims of injustice, of oppression, of social exclusion."


Well, Mr. Speaker, try telling that to the real victims: tell it to women who don't feel safe walking in their neighbourhoods at night, or having their children outside even during the day.

Tell it to the innocent teenager killed in a gang shootout on the streets of Toronto.

Tell it to the young girl in Quebec who was out riding her bike when she was stuck by a drunk driver.

Tell it to the two prairie boys who were kidnapped and horribly abused by the serial pedophile.

Tell it to the police, the prosecutors and the elected politicians of all stripes, at all levels, who've been clamouring for these laws for years.

There is no good reason for the official opposition to oppose Bill C-2.

In fact, they campaigned in favour of virtually all of these initiatives in the last election.

And they have had enough days, weeks, months - in some cases over a year - to delay their passage.

That's why we're making the Tackling Violent Crime Act a matter of confidence, Mr. Speaker.

We will be seeking timely passage of this legislation and, as is the case with confidence measures, the government will not accept amendments to the substance of the initiatives.

This Parliament must get done what it was elected to do.

Mr. Speaker, this government has been working, and this Parliament is sometimes helping, to make: our economy stronger, our system cleaner, our federation more united, our streets safer - to put families and taxpayers at the centre of our efforts, to voice our values and our interests effectively in the affairs of the world.

These are the right priorities, and our country is moving in the right direction.

Mr. Speaker, I urge this Parliament to support the Speech from the Throne.

Thank you.


Torgny Peterson


Proposition om nikotinläkemedel i handeln

Genom att göra det möjligt för konsumenter att köpa nikotinläkemedel i detaljhandeln tar vi nu ett första steg i omregleringen av apoteksmarknaden. Vi ökar tillgängligheten till läkemedlen och bidrar på det sättet till att stärka det hälsobefrämjande arbetet mot tobak. Det är lätt att börja röka idag, med den nya lagen vill regeringen underlätta för dem som vill sluta. Det säger socialminister Göran Hägglund med anledning av dagens regeringsbeslut om propositionen 'Nikotinläkemedel i handeln'. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2008.

Enligt propositionen måste en näringsidkare som vill bedriva handel med nikotinläkemedel först anmäla handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas, enligt samma princip som idag gäller för detaljhandel med tobak och folköl. Det ska vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år.

Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att näringsidkarna följer gällande regler, men det blir Läkemedelsverket som får ansvar för den övergripande tillsynen.


Nya radioinslag på ReageraMera Radio

Nu kan du lyssna på två nya inslag på ReageraMera Radio


Intervju med Christer Brännerud i Tadjikistan där han sedan sommaren 2004 arbetar mot narkotika, dels som chef för UNODC:s kontor i Tadjikistan, dels som ansvarig för tre av de fyra största narkotikaprojekten i Asien.

  

Intervju med Marie Byrne från Aisling Group i Irland om narkotika på Irland med utgångspunkt från boken High Society.


ReageraMera Radio hittar du på adressen http://www.rmradio.nu/


Tidigare inslag hittar du i arkivet på samma plats.


Torgny Peterson


Oslo Venstre vill städa bort heroinisterna från gatan

Till skillnad från vissa kvasimedicinska förespråkare av statlig langning av heroin till opiatmissbrukare gör Oslo Venstre ingen hemlighet av att heroin till heroinisterna vil hjelpe tunge heroinmissbrukere vekk fra Oslos gater. Dessutom kommer det att bidra til å fjerne mye av det åpenlyse narkotikasalget nederst i karl Johans gate der narkomane med sitt stoffsalg er rene smittspridere. Allt enligt norska Aftenposten.


Professor Helge Waal, som är en av Norges mest kunniga när det gäller behandling av missbrukare säger, enligt samma tidning, att heroinförsök inte är aktuellt så länge narkomanerna står i kör för att få metadon.


Att upprätthålla missbruk av heroin genom att låta staten distribuera drogen är och förblir en idé, som visar totalt förakt för missbrukarna anser undertecknad.


Unge Venstre i Norge tycker också det är en bra idé att ge heroin till heroinister, en åsikt som inte delas av partiledaren Lars Sponheim och inte heller av de missbrukare som är tillräckligt klara i knoppen för att inse att heroinet, oavsett vem som langar det - staten eller någon annan - utgör huvudanledningen till att en individ blir heroinist.


Utan heroin ingen heroinist, sedan kan vi diskutera trasiga leksaker, elaka pappor och mammor, segregerade bostadsområden, misshandel etc i all evighet. Faktum kvarstår - ju mindre heroin desto färre heroinister. Målet måste vara att krossa narkotikahanteringen, parallellt med att insatser genomförs för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och ungdomar som växer upp.


Självklart finns det ett antal heroinister som jublar över Unge Venstres och Oslo Venstres drogpolitiska okunnighet. Säg den missbrukare som inte vill ha billig narkotika serverad under kontrollerade former.


Unge Venstre borde en gång för alla inse att en heroinist behöver mindre heroin, inte mer heroin. Om nu Unge Venstre vill göra sken av att stå på de svagas sida för att förbättra deras situation är det i allra högsta grad kontrapoduktivt att föreslå ett system som gör redan svaga individer ännu svagare och lättmanipulerade med hjälp av statliga heroinlangare.Läs också:

Heroinutdeling - et behandlingspolitisk blindspor

Vil gi heroin på resept


Torgny Peterson


Björn Fries blir kampanjledare mot ungdomsvåldet

Socialdemokraterna tar initiativ till en kampanj mot ungdomsvåld med syfte att samla insatserna runt om i landet. Björn Fries får i uppdrag att leda arbetet. Han kommer att kartlägga de insatser som görs, föra samtal med ungdomar och föräldrar, representanter för skolan, socialtjänsten, polisen, frivilligorganisationerna och andra myndigheter samt komma med förslag till åtgärder.

Arbetet inleds med en hearing på Fryshuset i Stockholm, dit representanter för olika delar av samhället bjuds in. Syftet med hearingen är att på bästa sätt organisera en nationellt samlande insats för hur varje förälder och elev ska kunna nås med information och engagemang mot ungdomsvåld. Skolan kommer att få en viktig roll i arbetet.

Ute i landet finns resurser att tillgå i form av engagerade yrkesgrupper och privatpersoner, som vill och kan göra mer. Vi behöver lyssna på alla berörda, skapa bättre samordning och öka resultaten, säger Thomas Bodström, socialdemokraternas rättspolitiske talesman.

Vi behöver också konkreta åtgärder i form av fler fältassistenter i kommunerna, kontaktpoliser på varje skola, stödcentrum för brottsoffer i hela landet och fler närvarande föräldrar. Det senare genom föräldravandringar som jag själv har goda erfarenheter av men också genom vårt förslag om att ge föräldrarna en andra chans att ta ut sina kvarvarande föräldradagar när barnen blivit tonåringar, säger Thomas Bodström.

Björn Fries, är regeringens narkotikasamordnare fram till årsskiftet. Han har tidigare arbetat som kommunalråd i Karlskrona där han engagerade sig mot främlingsfientlighet och rasism bland ungdomar.


Uttalande om Richard Brunstroms krav på att avskaffa narkotikalagstiftning och legalisera narkotika

I ett uttalande den 13 oktober säger ordföranden för ACPO (The Association of Chief Police Officers of England, Wales and Northern Ireland), polischefen Ken Jones, följande:


Inrikesdepartementet genomför nu en remissomgång om den narkotikastrategiska inriktningen från och med 2008. ACPO, under ledarskap av polischefen Tim Hollis från Humberside Police, har haft omfattande samtal med personer inom polisväsendet och dess samarbetspartners, och kommer inom kort att träffa regeringen för att presentera våra synpunkter.


9 oktober lanserade polischefen Brunstrom, via sin blogg, en kampanj för legalisering av narkotika och för avskaffande av The Misuse of Drugs Act 1971 [den nu gällande narkotikalagstiftningen]. Detta är hans personliga åsikter, som han har rätt till.


ACPO har som sin uppgift att, inför regeringen och andra, representera den kollektiva synen på dessa och andra polisiära frågor. ACPO delar inte åsikten om att The Misuse of Drugs Act 1971ska avskaffas eller att narkotika ska legaliseras - det är bevisligen ett råd i förtvivlan. Att minska de skadeverkningar som orsakas av narkotika i våra samhällen är en prioriterad uppgift för polischefer landet runt. Enligt The Drug Harm Index har skadeverkningarna minskat sedan 2001. ACPO vänder sig inte mot någon åtgärd som vi tror skulle minska skadeverkningarna ytterligare. Existerande narkotikapolitiska åtgärder som syftar till att minska skadeverkningar och övervaka efterlevnad av vår lagstiftning utmanas ständigt av oss och anpassas.


Detta är ett komplext, skadligt och globalt problem. Att genomföra total legalisering skulle, som vi ser det, i stor utsträckning förvärra skadorna för människor i det här landet - inte minska dom.


Det är helt enkelt inte vettigt att legalisera farliga narkotiska ämnen som sedan har potentialen att kunna ruinera ännu fler liv och samhällen. ACPO känner inte till något land som har lyckats hindra den förstörelse som orsakas av den universellt legala och reglerade tillgången på tobak och alkohol. Vi kan och måste sträva efter att göra mer för att minska skador och övervaka efterlevnad av våra lagar. Vi är den främsta polisorganisationen i Storbritannien och vi vill försäkra befolkningen i det här landet, våra samarbetspartners i andra länder och de som är involverade i kriminalitet om vår fortsatta beslutsamhet att ta itu med det här problemet.


ACPO har inte för avsikt att göra ytterligare kommentarer i den här frågan.


(Översättning Torgny Peterson)


19-21 november genomför ACPO 2007 års narkotikakonferens i Cardiff.


Polisen efterlyser hela samhällets engagemang mot MC-kriminaliteten

Polismästaren i Agder [sydöstra Norge], Bjørn Hareide, säger i ett uttalande att man önskar hela samhällets engagemang mot MC-kriminaliteten.


Hela uttalandet (16.10.07) återges här i svensk översättning:


Polismästaren uttryckte för tre veckor sedan sin oro för att Bandidos 5-årsjubileum i Kristiansand skulle ge klubben starkare fotfäste på Sørlandet [den sydligaste av Norges landsdelar].


Oron presenterades i en kort artikel på Internet. Även om motorcykelklubben är tillåten, ville polisen uppmärksamma lokalområdet på att det i kölvattnet på en sådan MC-klubb ofta följer allvarlig kriminalitet. Polisen var inte i första hand orolig för själva festen utan för den ökade 'standing' [status] och det bättre rykte som klubben skulle få om arrangemanget blev lyckat. Det var viktigt för polisen att få hela det civila samhället att ta ansvar för hur man bemöter en sådan klubb.


Restaurangbranschen tog polisens uppmaning positivt. Polisen känner till att flera inrättningar vägrade att anpassa sig till jubileumsfesten. Även om ett etablissemang först sa nej, öppnade det senare för att festen skulle kunna genomföras. Polismästaren uppmanar restaurangbranschen att noga tänka igenom vad en sådan öppning betyder när polisen anför att fester av det slag vi här bevittnade är viktiga för klubbens fotfäste och vidareutveckling - också med tanke på kriminalitet.


KRIPOS[Kriminalpolisen] meddelar att cirka 70% av medlemmarna i sådana klubbar som vi talar om här är straffade tidigare.


Då slutligen etablissemanget i Vennesla, efter att ha gett polisen besked så sent som på torsdagskvällen att det inte skulle bli någon fest, medverkade till att festen kunde genomföras på lördagskvällen, infann sig polisen och genomförde identitetskontroll av samtliga mc-medlemmar. En sådan kontroll genomfördes efter att man snabbt avtalat detta med klubben.


Redan på fredagen hade polisen satt igång omfattande ordningstjänst i Kristiansand. Bandidos fick inte sätta sin prägel på staden. De flesta serveringsställena nekade folk med märken på ryggen att komma in under helgen. Polisen genomförde inresekontroll vid färje- och flygankomster så att de som dömts för allvarlig kriminalitet kunde returneras omgående.


Polisen i Agder anser att det arbete som lades ned för att "sätta käppar i hjulet" för jubileumsarrangemanget var framgångsrikt. Det finns trots allt gränser för vad som kan göras beträffande en klubb som är tillåten, även om många av medlemmarnas aktiviteter under årens lopp är oönskade. Samarbetet mellan restaurangbranschen, kommunen och polisen var mycket viktigt.


Polismästaren är nöjd med helgens samlade insats. Insatsen leddes av polisstationen i Kristiansand med bra understöd från poliser från flera enheter, speciellt från Vennesla och Iveland, den gemensamma kriminal- och förvaltningsenheten, KRIPOS, UP [utryckningspolisen] och tullen. Media hanterades av chefen för polisstationen i Kristiansand. Intresset från media var stort.


Det viktigaste under helgens aktion är det engagemang som olika aktörer i samhället visade. Vi har tillsammans satt fokus på det gemensamma samhällsansvaret att hindra vidareutveckling av en oönskad miljö som lätt blir en plattform för kriminalitet.


Bjørn Hareide

Polismästare


(Översättning Torgny Peterson)


Polisen har bra överblick över MC-miljön

Med anledning av den senaste veckans uppmärksamhet kring mc-kriminaliteten i Norge meddelar det norska Polisdirektoratet följande:


Den senaste veckan har det varit stor massmedial uppmärksamhet kring mc-kriminalitet. Det har bland annat påpekats att handlingsplanen inte har varit framgångsrik. Polisen har emellertid gjort mycket för att bekämpa mc-gängen.


Polisen ser allvarligt på den här sortens kriminalitet och arbetar målinriktat mot den. Bland annat är 65-75 procent av medlemmarna i Bandidos, Outlaws och Hells Angels dömda och polisen har bra överblick över [mc]miljön och det kriminalitetshot som den utgör.


Samarbete

Samarbetet mellan flera polisdistrikt mot MC-kriminalitet är bra. Dessutom förefaller samarbetet med offentliga och privata aktörer att fungera bra. Senast i helgen kunde man se att polisen i Agder hade ett nära samarbete med det lokala näringslivet i samband med Bandidos femårsjubileum. Detta är helt i linje med handlingsplanen mot MC-kriminalitet, säger sektionschefen för organiserad kriminalitet vid Polisdirektoratet, Kristine Beitland.


Det framtida arbetet

Polisdirektoratet har i samarbete med Kripos (kriminalpolisen) fenomfört flera seminarier med deltagande från andra kontrollorgan för att öka kompetensen inom området MC-kriminalitet. Dessutom ska varje polisdistrikt ha utsett en MC-kontaktperson med speciell kompetens inom området. Kontaktpersonerna ska ombesörja att erfarenheter sprids i distrikten och de har också använts i samband med målinriktade aktioner mot MC-gäng.


Polisen har utfört en framgångsrik insats mot gängkriminalitet. Erfarenheterna från gängprojektet i Oslo polisdistrikt har gett polisen ny kunskap i det fortsatta arbetet för att bekämpa MC-kriminalitet.


Polisdirektoratet har utarbetat den handlingsplan mot MC-kriminalitet som gäller under perioden 2003-2008. Planen ska utvärderas under 2008.


(Översättning Torgny Peterson)


Gratis sprit till studenter

Företag som desperat söker kontakt med studenter försöker nu nå dom med gratis sprit. Törstiga studenter och 'alkoholiserade' företag träffas bland annat på Ingeniørhøjskolen i Århus och på universitetet i samma stad.


Törstiga svenska studenter kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Känner du igen mannen? Polisen söker tips om rånen i Svenljunga

35181-159
Foto: Polisen

Onsdagen den 10 oktober rånades Handelsbanken och Swedbank i Svenljunga av en ensam maskerad rånare. Mannen genomförde rånen strax efter kl 10.00 och hotade personalen med ett vapen. Inget skott avlossades och ingen person skadades fysiskt.


Polisen har ännu inte identifierat rånaren och behöver därför allmänhetens hjälp. Rånaren beskrivs som 20-30 år, spenslig kroppsbyggnad och cirka 175 cm lång. Den som känner igen mannen på bilderna ombedes kontakta polisen omgående.
 
Polisen behöver även uppgifter om flyktbilarna. Rånaren har använt sig av en stulen röd Mitsubishi Colt med registreringsnummer WEA 530. Vi misstänker att bilen körts i Svenljunga under tisdagen den 9 oktober. Bilen parkerades troligen på eftermiddagen bakom Kyrkogatan 2 ned mot Ätran.
 
Bilen kördes på råndagen den 10 oktober strax före klockan 10.00 från Kyrkogatan 2 och ställdes sedan tillbaka på samma plats efter att rånen genomförts.
 
Efter rånet använde sig rånaren av ytterligare en flyktbil. Polisen söker vittnen som noterat en röd Volvo 850 med vinge som rört sig i Svenljunga under den 9-10 oktober. Bilen stod parkerad på Kyrkogatan 2 och användes som en andra flyktbil.
 
Spaningsledningen är även intresserad av kläder och andra tillhörigheter som mannen kan ha slängt ifrån sig. Troligtvis efter att han bytt till flyktbil nummer två.
 
Vittnen ombedes vänligen att kontakta Polisen tel. 031 739 25 02


Brunstroms skrivelse påminner om något skrivet av en sjätteklassare med liten kunskap om ämnet

Allt fler riktar nu skarp kritik mot skrivelsen från Richard Brunstrom, polischef i North Wales,.


Till de som jag tidigare nämnt ansluter sig nu politiker i Wales och en tidigare 'drogtsar' i Storbritannien, Keith Hellawell.


Till kritikerna ansluter sig också polischefen i Norfolk, Andy Hayman, drogpolitisk talesman för ACPO (The Association of Chief Police Officers) som säger Acpo does not support either the legalisation or open sale of any controlled drug. It is not the role of the police service to advocate measures which require expert medical or scientific opinion. [ACPO stöder vare sig legalisering eller öppen försäljning av någon kontrollerad drog. Det är inte polisens roll att förespråka åtgärder som kräver medicinska eller vetenskapliga expertsynpunkter.]


Du kan förvänta dig fortsatta synpunkter.


Läs också:

Information on Brunstrom from The Association of British Drivers


Torgny Peterson


Polischef: Legalisera och reglera alla droger

Tänk dig att den svenske rikspolischefen skulle föreslå Rikspolisstyrelsen att Rikspolissstyrelsen skulle ansöka om medlemskap i en legaliseringsrörelse. Tänk dig vidare att samme rikspolischef skriver ett 31-sidigt dokument med hänvisning till vad förespråkare för att förbudet mot användning av narkotika ska undanröjas har sagt i diverse tidningar. Tänk dig att samme rikspolischef sedan kryddar det hela med ett 70-tal referenser till ett antal uttalanden som mer eller mindre uttalat ifrågasätter en restriktiv narkotikapolitik. Tänk dig vidare att den svenske rikspolischefen inte gör någon analys av konsekvenserna av en legalisering.


Tänk dig slutligen att den svenske rikspolischefen i sitt opus sedan meddela att Om narkotikapolitiken i framtiden ska vara pragmatisk och inte moralistisk, baserad på etik och inte dogmer, då måste den nuvarande förbudsinställningen elimineras, eftersom den både är ogenomförbar och omoralisk, och ersättas med enhetligt evidensbaserat system (som tydligt inkluderar tobak och alkohol) i syfte att minimera skador för samhället. En sådan strategi leder oundvikligen till legalisering och reglering av alla droger. Som krydda på verket uppmanar han sedan Rikspolisstyrelsens styrelse att ansöka om medlemskap i legaliseringsrörelsen.


Skulle detta kunna inträffa i Sverige? NOT bloody likely?


Skulle det kunna inträffa någon annanstans? Till exempel i Wales? Bloody likely! Och inte nog med det - det har inträffat.


Det handlar om den frifräsande polischefen vid North Wales Police, Richard Brunstrom, som säger exakt det som återges i citatet ovan i den skrivelse han producerat. I en av hans fyra rekommendationer föreslår Brunstrom dessutom att Myndigheten söker medlemskap hos Transform Drug Policy Foundation som kämpar för att avskaffa förbudspolitiken och ersätta den med ett lagligt system för reglering och kontroll.


Jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara inbjuden för att tala tillsammans med Brunstrom vid en konferens i Wales för några år sedan och insåg redan då att det var en man med många åsikter men ringa kunskap för att underbygga åsikterna. Efter att ha läst hans nuvarande inlaga består och förstärks intrycket.


Brunstroms alster har redan utsatts för omfattande kritiska synpunkter och har, som jag ser det, inte ett uns chans att accepteras av en församling som besitter någorlunda kunskaper om narkotikahanteringens villkor och konsekvenser, och kritiken har inte låtit vänta på sig.


En talesperson för ACPO (The Association of Chief Police Officers) säger till walesiska media att Brunstroms synpunkter är ett råd av förtvivlan, och fortsätter, ACPO anser inte att The Misuse of Drugs Act ska avskaffas eller att droger ska legaliseras.


Brunstroms synpunkter kritiseras också av bland annat oppositionens 'skuggminister' för inrikes frågor, David Davis.


Av helt andra skäl prisades Brunstroms synpunkter av chefen för Transform Drug Policy Foundation som nu förväntar sig stöd för legalisering av narkotika från en av landets polischefer.


Den skrivelse Brunstrom har författat i kombination med ett antal alster från andra drogpolitiska galenskapare är så erbarmligt dåliga att jag beslutat återuppliva Hassela Nordic Network (HNN) för att den vägen återigen använda engelska språket för att motverka några av de värsta galenskaperna.


Finnes: Ett synnerligen intakt och engagerat nätverk med deltagare på alla tänkbara nivåer. Flera telefonkonferenser under helgen välkomnar initiativet, som inte innebär någon ny organisation men däremot ett effektivt och kvalificerat nätverksarbete där information och kunskaper insamlas, värderas, analyseras och kommenteras.


Du kommer inom kort att få reda på var du hittar HNN-informationen.


I väntan på bättre tider kan du läsa Brunstroms alster, Drugs policy - a radical look ahead här.


Torgny Peterson


Om pundiga 'kulturarbetare'

Svenska Glänta 'avslöjar' i senaste numret att ett antal svenska författare har tagit droger och en av dom hade, att döma av det egna uttalandet, aldrig blivit författare utan knark - underförstått - 'expand your mind': börja knarka!


Det är ingen nyhet att så kallade medicinska skäl tas som förevändning av vissa att pröva narkotika och att detta gett en massindustri där profithungriga knarklangare öppnar 'marijuanadispensärer' (USA) eller coffee shops (Nederländerna) och inte heller att självutnämnda profeter propagerar för användning av psykedeliska droger (Timothy Leary & Co i USA m fl). Att nu några svenska skribenter försöker försvara ett 'kulturellt' användande av narkotika är en repetition av ett gammalt Leary-syndrom, som på sin tid tog en ända med förskräckelse.


Timothy Leary's bok Flashbacks från 1983 beskriver tämligen detaljerat processen hur man ska få den 'obildade'  allmänheten att acceptera användning av narkotika genom att först engagera så kallade kulturarbetare (artister och författare), läkare och politiker för att med hjälp av en sådan kader sedan driva igenom en legalisering av narkotika.


Propagandan och aktiviteterna från dagens legaliseringssekter är lätt förutsägbara - recepten och tipsen finns i Flashbacks. Jag återkommer vid ett senare tillfälle med mer ingående information om detta.


Jag tror att de flesta med kreativa yrken ibland har provat sinnesförändrande substanser, säger Unni Drougge i artikeln Drogerna gjorde mig till författare i Expressen. Det, Unni Drougge, är ett utmärkt exempel på 'majoritetsmissförståndet', som vi normalt talar om när det gäller alkohol men som har lika stor relevans när det gäller narkotika.


Läs också:

Alexander Bard och andra kvasiintellektuella elitister


Torgny Peterson


Information på engelska om mc-gängen

Eftersom det finns omfattande information om mc-gängen från utlandet öppnas den här veckan en länk till artiklar, på andra språk än de skandinaviska, om mc-gängen. Du hittar information på den här sidan så snart länken är satt i drift.


Torgny Peterson


Antalet heroinmissbrukare ökar i Afghanistan

Det kommer allt fler rapporter om ett ökat antal heroinmissbrukare i världens största heroinlaboratorium - Afghanistan.


En av de senaste artiklarna om detta kommer från ENN (Environmental News Network), som citerar uppgifter från UNODC som anger att det idag finns cirka 150 000 användare av opium, 50 000 heroinmissbrukare och 520 000 cannabisrökare. Av dessa är 120 000 kvinnor och 60 000 barn.


Årtioenden av krig, fattigdom, arbetslöshet, traumatiska upplever och tillgången på ett antal droger i Afghanistan har skapat tiotusentals unga afghanska missbrukare, säger Jehanzeb Khan från UNODC i Afghanistan.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


"Om rökning av cannabis gör att man blir schizofren finns det anledning till oro"

'Sent ska syndaren vakna', sägs det. I det här fallet handlar det om en cannabissmugglare i storformat, nämligen den idag 62-årige Howard 'Mr Nice' Marks, som står för citatet i rubriken som i olika omgångar återgetts av flera brittiska media.


Under mitten av 1980-talet hade Howard Marks 43 alias, 89 telefonlinjer och 25 företag som genomförde 'affärer' över hela världen.


Han använde bland annat barer, grammofonstudios, offshore-banker för penningtvätt av det som utgjorde hans huvudsakliga verksamhet - knark.


Marks började sälja narkotika under sin tid vid universitetet i Oxford och det tog inte lång tid förrän han smugglade stora mängder cannabis till Europa och USA i utrustning som tillhörde turnerande rockband.


På toppen av 'karriären' låg han bakom smuggling av försändelser på 30 ton från Pakistan och Thailand till USA och Kanada


Marks åkte så småningom fast och dömdes till 25 års fängelse i USA. Under perioden 1988-1995 satt han inlåst i Terre Haute Penitentiary. Han frigavs efter endast sju år i fängelse.


Han livnär sig numera på att föreläsa om sin (tidigare) kriminalitet och 'r också i fröbranschen med frön som knappast är avsedda för fåglar. Kanske är det snart dags för en ny resa på statens bekostnad - vem vet? Det är hans senaste uttalande om riskerna med att använda cannabis och hans verksamhet med försäljning av frön som kommer så nära begreppet kvalificerat hyckleri som tänkas kan.


Torgny Peterson


Beslut om förbud mot försäljning av 'magic mushrooms' i Nederländerna

Det holländska justitieministeriet meddelar att regeringen kommer att införa förbud mot försäljning av färska så kallade 'magic mushrooms'.


Eftersom ingen beslut krävs i parlamentet kan vi förvänta oss att förbudet börjar gälla tämligen snabbt - det handlar förmodligen bara om några månader. De butiker som trots beslutet fortsätter att sälja svampar kommer att stängas med omedelbar verkan.


Det företag som nu står för det mesta av försäljningen kommer att få stora problem. Av tämligen självklara skäl gör jag inte någon reklam för företaget. Däremot får representanter från polis-, tull- och åklagarmyndigheter gärna höra av sig för ytterligare information som kanske kan vara till gagn för arbetet. Eventuellt intresserade från någon av dessa myndigheter skickar i sådana fall ett e-postmeddelande till reageramera@gmail.com med namn, myndighet och ett telefonnummer till tjänstestället för kompletterande information.  


Läs också:

Totalförbud mot försäljning av psykedeliska svampar?


Torgny Peterson


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Här följer ett axplock av nyheter förmedlade av Rikspolisstyrelsen:


Polisens resultat är för magert
Aldrig har Polisen haft bättre resursmässiga förutsättningar än nu. Vi har blivit fler anställda och denna utveckling kommer att fortsätta de kommande åren, då det utbildas fler poliser än någonsin. Men med bättre förutsättningar kommer ökade krav, skriver rikspolischef Stefan Strömberg i sin ledare.


Skärpt kamp mot organiserad brottslighet
Kriminella mc-gäng och annan organiserad brottslighet är en svulst på samhället, säger rikspolischefen Stefan Strömberg. Nu ska de bekämpas på bred front.


Polisen kraftsamlar mot organiserade bilstölder
Peter Östgren på Rikskriminalpolisen ser en ökande trend att stjäla dyra, häftiga bilar. Nu träffas brottutredare från hela världen i Stockholm för att bekämpa ligorna som specialiserat sig på organiserade bilstölder.


Göteborgspolisen tar tag i problemet med droger i drinkar
Drinkar spetsas med droger i smyg och offren utsätts sedan för ytterligare brott. De drabbade får sällan upprättelse. Det ska Göteborgspolisen ändra på.


Skärpta krav på barnförhörsledare
Kraven på polisens barnutredare skärps. Alla ska utbildas och de som förhör barn måste dessutom visa sin lämplighet. Barnförhörsledare ska också vidareutbilda sig vart tredje år.


Sveriges första polisanställda i slöja
Masooma Yaqub, gränskontrollant och först ut som polisanställd i slöja, vill vara en förebild för andra muslimska kvinnor och bidra till att fler söker jobb som de annars inte vågat söka.


Polismuseet har öppnat
Helgen den 28-29 september öppnade Polismuseet på Gärdet i Stockholm.
- Det vällde in folk hela tiden. Vi räknar med att vi hade 8 000-9 000 besökare på två dagar, säger museichef Helena Westin.


Slutet för 'magic mushrooms' i Nederländerna?

Om allt följer agendan diskuterar den holländska regeringen idag framtiden för så kallade 'magic mushrooms'. Det är redan förbjudet att sälja torkade svampar så nu handlar det om färskvaran som t ex säljs i de omkring 40 'smart shops' som finns i Amsterdam.


Det är hälsovårdsministern Ab Klink som ligger bakom förslaget.


Som förväntat hojtar 'legaliseringsföretaget' European Coalition for Just and Effective Drug Policies via en av de mest högljudda propagandamakarna, Joep Oomen, om att ett förbud förpassar hanteringen till underjorden.


Skälet till att diskussionen om de psykedeliska svamparnas vara respektive icke vara är dels det mycket omskrivna fallet med den 17-åriga franska flickan Gaelle Caroff som hoppade från en byggnad och dog efter att ha ätit svampar, dels det faktum att alltfler akuta ingripanden sker där konsumtion av psykedeliska svampar är orsak till ingripandet. Så rapporterade till exempel Amsterdams hälsovårdsmyndigheter i januari i år att ambulans kallats 148 gånger under åren 2004-2006 med anledning av konsumtion av den här sortens svampar. 

De här händelserna har fått en positiv konsekvens-de magiska svamparna har fått ett tilltagande dåligt rykte, så dåligt att den i särklass störste leverantören, som ägs av två bröder, av psykedeliska svampar på den holländska marknaden oroar sig för att dom kanske måste bomma igen sitt företag. 

Normalt sett finns det ingen anledning att glädja sig åt företagsnedläggelser, men i det här fallet är det glädjande att notera att deras verksamhet nu ´bara´ går på halvfart. 


Torgny Peterson

Arvsfonden svarar på uppropet mot ungdomsvåldet

Vi kommer att prioritera projektansökningar som handlar om långsiktiga metoder och samarbeten för att minska våldet ungdomar emellan, säger Arvsfondsdelegationens ordförande Ragnwi Marcelind.

Arvsfondens roll är att finansiera nyskapande och utvecklande projekt under 1-3 år, där ungdomarna själva har en aktiv roll i initiering, planering och genomförandet av projekten. Det kan röra sig om mindre lokala initiativ eller större nationella satsningar. Gemensamt är att det måste finnas en plan för hur arbetet ska gå vidare när inte Arvsfonden är kvar som finansiär. Man kan inte få stöd för enskilda arrangemang som manifestationer, konferenser o. dyl. Däremot kan sådana aktiviteter vara delar av ett långsiktigt projekt. Det är främst ideella föreningar och organisationer som kan få stöd, men kommuner, skolor och andra offentliga aktörer kan söka medel om de samarbetar med ideella organisationer.

http://www.arvsfonden.se/ finns ytterligare information och ansökningsblanketter.


Kaliforniens guvernör säger nej till industrihampa

35181-158
Schwarzenegger: Ingen industrihampa i Kalifornien

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger skriver inte under lagförslaget (Assembly Bill 684) som skulle möjliggöra odling av industrihampa.


I ett uttalande säger guvernören, Enligt federal lagstiftning betraktas alla cannabisplantor, oavsett sort eller THC-innehåll, som 'marijuana' som är ett federalt reglerat, kontrollerat ämne. En person i USA som önskar odla cannabisplantor, oavsett ändamål - inklusive industriella ändamål, måste först erhålla tillstånd och registreras hos The U.S. Drug Enforcement Administration (DEA). Att inte göra det är ett brott mot federal lag och kan medföra straff.  


Du kan läsa guvernörens uttalande och motivering i sin helhet här.


Torgny Peterson


BRIS manar till upprop för ansvar

Efter helgens dödsmisshandel av en 16-årig pojke måste vuxna förstå hur viktiga de är för barn och ungdomar. BRIS manar därför till ett allmänt upprop - våga ta ansvar!

Ett femtiotal tonåringar samlas för att fira en födelsedag. Hela Sverige vet hur festen slutar; en 16-årig pojke misshandlas så svårt att han ett dygn senare avlider.

Händelsen är inte någon enskild företeelse. BRIS får ofta i kontakter med barn och unga höra berättelser om grova kränkningar, om unga förövare och våld. De barn som kontaktar BRIS berättar också ofta om de frånvarande vuxna. Många barn som ringer till Barnens Hjälptelefon eller som kontaktar BRIS-mejlen saknar helt vuxenkontakter i sitt liv. De berättar också hur mycket de längtar efter att någon vuxen ska se dem, bekräfta dem och fråga hur de mår.

BRIS vill att alla föräldrar och andra vuxna förstår hur viktiga de är för barn och unga.

BRIS vill att alla barn ska vara garanterade att närvarande vuxna finns med i alla sammanhang där barn och unga vistas, det som vi kallar vuxengaranti. Därför uppmanar BRIS till ett upprop att ta ansvar, såväl vuxna som unga, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

Uppropet kommer att sälja rockknappar där alla som bär dem kan visa att de tar ställning för ansvar och att de är beredda att vara närvarande vuxna för barn och unga. Uppropet har startat på initiativ av läraren Anne-Marie Körling.

Alla vuxna bör ta sitt aktiva ansvar för unga människor i vårt samhälle. Det går inte att skjuta ansvaret ifrån sig, utan det är var och en av oss som äger det, säger Anne-Marie Körling.

BRIS kommer även att bjuda in andra ideella organisationer att medverka i uppropet för att kunna öka medvetenheten hos vuxna hur viktiga de är för barnen. Intäkterna från försäljningen av knapparna kommer att delas ut till projekt som stödjer en ökad närvaro av vuxna i barns liv.

För mer information kontakta BRIS pressekreterare Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30 eller initiativtagare Anne-Marie Körling 0703-669 150.

Regeringen undertecknar konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp

Regeringen har beslutat att underteckna Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Regeringen har 11 oktober beslutat att Sverige ska underteckna Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp i samband med att den öppnas för undertecknande.

Konventionens syfte är att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn, att skydda brottsoffrens rättigheter samt att främja nationellt och internationellt samarbete i frågan.

Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om förebyggande åtgärder, åtgärder om hjälp till och skydd för offer, behandling av sexualbrottsförövare, materiell straffrätt, jurisdiktion, brottsutredning, åtal och andra processrättsliga regler.

Konventionen har ett brett anslag och angriper s.k. grooming och barnsexturism samtidigt som den ställer upp krav på att ett "barnvänligt" synsätt ska genomsyra hela rättsprocessen. Kraven på förlängd preskriptionstid avseende de allvarligaste sexualbrotten är en annan nyhet i konventionen.

Att bekämpa sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn är ett prioriterat och viktigt arbete för regeringen. Jag välkomnar detta positiva och viktiga steg med samlade åtgärder på europeisk nivå för att på bred front bekämpa sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp, säger Beatrice Ask i en kommentar.


Tidigare justitieminister dömd för inblandning i mord på presidentkandidat

35181-157
Killing Pablo - Läsvärt om en av de största knarkskurkarna någonsin

Förmodligen har de flesta hört talas om Pablo Escobar - en av de största knarkskurkarna någonsin som sköts ihjäl av colombiansk polis efter en intensifierad jakt under 18 månader.

I Colombia har nu en tidigare justitieminister, Alberto Santofimio, dömts till 24 års fängelse för att ha beordrat en grupp mördare, i tjänst hos knarkbaronen Pablo Escobar, att döda presidentkandidaten Luis Carlos Galan 1989.


Läs också:

Condenado Alberto Santofimio a 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán


Torgny Peterson


Visst är det bra med datorer - speciellt dom som avslöjar knarkbaroner

Abadia
Foto: DEA

Gudfadern, Sopranos och resten av kvasifigurerna kan slänga sig i väggen vid en jämförelse med vad Juan Carlos Ramirez 'Chupeta' Abadia sysslat med.


Utöver att polisen äntligen fått tag i den här kvalificerade knarkbaronen har han också underlättat polisens utredningsarbete tack vare innehållet i hans revisors dator med över 200 mappar fullspäckade med information. Genom innehållet i dessa växer en klar bild fram av hans knarkimperium, rapporterar Bogota Semana 29 september.


I datorn hittades information om i stort sett allt 'Chupeta' företagit sig under de senaste tio åren och fram till i början av det här året. Här finns information om lämpliga havs- och flodrutter, flygkorridorer, båtar, gömställen, mutor, betalningsvägar, investeringar, 'avlöningar' till lejda mördare och om personliga utgifter och familjens utgifter.


De cirka 400 personer som ingick i 'Chupetas' organisation hade alla alias-namn. Så gick till exempel 'Chupeta' själv under namn som 'Yamileth', 'Olmedo' eller 'Duarte'. Också gömställen och fartygstransporter hade kodnamn - 'juanita' respektive 'cometas'. 'Unidades' betecknar antalet kilo kokain och 'reporteros' är benämningen på medlemmar av AUC, som stod för säkerheten på fartygen. 'Jugueteria' (leksaker) betecknar vapen, 'bus' är ett flygplan och 'letra' (brev) avser den amerikanska narkotikapolisen DEA (Drug Enforcement Administration).


Varje vecka var medlemmarna i 'Chupetas' organisation tvungna att skicka information om ekonomiska transaktioner till 'chefen'.


Bland de hundratals rapporter som hittats på datorn finns flera som räknar upp betalningar för 'pago charlada (betalningsdiskussioner), som i själva verket avser ersättningar för utförda mord där 'charlada' är kodordet för mord.


Mellan januari 2004 och mars 2005 fick 'Chupetas' rapporter från sina medarbetare om 150 'diskussioner' .

En sådan 'diskussion'/mord bokförs med en summa på 338 778 dollar (cirka 2,2 miljoner kronor) för en 'diskussion' med Tatiana = mord på Luis Ocampo Formeque, som i sin tur är halvbror till knarkhandlaren Victor Patino Fomeque, som är 'Chupetas' ärkefiende. Det var Patino som, efter att han utlämnats till USA, började berätta om 'Chupetas' knarkimperium.


18 månader efter att Patino börjat berätta mördade 'Chupeta' 35 medlemmar av Patinos familj i Colombia och han beordrade utöver det mord på Patinos advokater, samarbetspartners och mördare som Patino själv använt sig av.


Enligt information i datorn betalades 3 11 3 miljarder pesos (cirka 10 miljoner kronor) ut mellan 11 februari 2004 och 30 mars 2006 som betalning för mord på 82 personer.    


Att 'Chupetas' var storsmugglare av kokain råder det inget som helst tvivel om. Av informationen på datorn framgår att han enbart under 2004 smugglade 122,7 ton kokain. Enligt de tillgängliga finansiella uppgifterna var 'Chupetas' förtjänst varje månad omkring 70 miljoner dollar (450 miljoner kronor) .


'Chupeta' gav också order om vilka priser kokainet skulle hålla och han fick dagligen rapporter om hur mycket narkotika kokainlagren innehöll. "I Bolivar finns 6 126 kilo, i Buenaventura håller 1 940 kg på att tillverkas. Vi väntar på leverans av 2 250 kilo, 450 kilo levererade" osv.


Datorn innehåller också information om hur mycket kokain som skickades iväg och en komplett lista över de som deltog i arbetet vid respektive sändning. Vidare finns information om hur pengarna tvättades via blufföretag och via investeringar i legala företag. Välkända stormarknader, prestigefyllda bilfirmor och framstående affärsmän finns med på listor över inblandade skurkar.


Information om mutor och köpta tjänstemän finns också med och innehåller bland annat detaljerad information om köpta poliser, åklagare, domare och personal inom flottan och armén. Exempel: 30 miljoner pesos för att ta bort en vägspärr och möjliggöra en transport av narkotika; 50 miljoner pesos för en målning till en åklagare for att lägga ner åtal; sex miljoner pesos i månaden för att få upplysningar om polisens rörelser och operationer; 500 dollar till julklappar till 'vänner' inom underrättelseverksamheten.


Det råder knappast några tvivel om att Juan Carlos Ramirez 'Chupeta' Abadia får tillbringa resten av livet i fängelse - ett välförtjänst straff för en oförtjänt rik utsugare.


Av ovanstående borde var och en förstå att den organiserade grova narkotikabrottsligheten kräver omfattande insatser. Det gäller för Sverige också.


Läs också:

Smugglade kokain värt flera miljarder


Torgny Peterson


Forskningsdagarna 2007 - se alla föreläsningar och diskussioner

Den 9-10 oktober 2007 arrangerade Mobilisering mot narkotika konferensen Forskningsdagarna. Under två dagar presenterades forskningsprojekt kring missbrukets orsaker och omfattning samt vad vi kan göra för att förebygga och behandla.


Nu kan du se webbsändningarna från Forskningsdagarna i efterhand här.


Fångad i knarknätet?

Att narkotika inte är nå´t vidare ens för spindlar konstateras i den här något annorlunda kortfilmen om vitsen med att låta bli att använda narkotika.


Du kan se The Woodspider här.

  

Torgny Peterson


Vi stänger av strömmen för cannabisodlarna

Eftersom det inte är speciellt avancerat att upptäcka storodlare av cannabis är det också fullt möjligt att sabotera odlingsverksamheten genom att helt enkelt kapa strömmen - en verksamhet som BC Hydro i British Columbia i västra Kanada tillämpat med stor framgång.


Med hjälp av information om elförbrukning från BC Hydro kan polisen tämligen snabbt upptäcka lokaler som använder mycket energi i förhållande till vad som kan anses rimligt.


Så snart misstankarna är styrkta får odlaren 'hembesök' av ett inspektionsteam bestående av en brandman, en elektriker, en tjänsteman och två poliser. Dessa team hinner med att göra 'hembesök' i 70-80 lokaler per månad enligt uppgifter från brandmyndigheter i British Columbia.


Sedan inspektionssystemet infördes i British Columbia i början av 2006 har antalet cannabisodlingar minska med 65 procent i de 15 städer i provinsen som deltar i projektet.


Torgny Peterson


Mer narkotika och receptbelagda mediciner i blodprover från avlidna förare

Av preliminära resultat från forskning utförd av The Institute of Environmental Science and Research Ltd och polisen i Nya Zeeland visar prover från de 408 förare som avlidit i trafikolyckor att 87 stycken testade positivt på narkotika och receptbelagda mediciner. I dessa fall förekom ingen alkohol. Ytterligare 61 av de avlidna förarna uppvisade positiva test på såväl alkohol som droger.


Av det totala antalet uppvisade också 124 förare positiva tester på cannabis - flera av dem i kombination med alkohol.


41 hade enbart cannabis i blodet, 60 endast alkohol. 50 testade visade också positiva prover på morfin, metadon, metamfetamin och bensodiazepiner.


De preliminära resultaten har gett upphov till frågor och diskussioner i parlamentet.


Torgny Peterson


Visionen om det narkotikafria samhället - Slutrapport från Mobilisering mot narkotika

Efter drygt fem år som nationell narkotikapolitisk samordnare överlämnade Björn Fries idag sin slutrapport till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. I rapporten beskrivs bland annat hur narkotikaanvändningen bland unga stadigt går ner och hur narkotikadödligheten minskar.


Björn Fries och Mobilisering mot narkotika har sedan 2002 satsat omkring 94 miljoner på över 100 olika forskningsprojekt. Det gör forskning till det ekonomiskt sett största verksamhetsområdet efter förebyggande arbete som tilldelats omkring 120 miljoner.


De övriga områdena har varit tillgångsbegränsning, kriminalvård, vård och behandling samt kommunikation och opinionsbildning.


I rapporten betonas mycket starkt vikten av ett arbete i riktning mot ett narkotikafritt samhälle:


1. Visionen om det narkotikafria samhället

Sveriges riksdag har vid ett flertal tillfällen slutit upp bakom visionen om ett narkotikafritt samhälle. Som narkotikasamordnare får jag ofta kritiska frågor om nyttan med en vision som sannolikt aldrig kommer att uppnås. Jag har aldrig haft några besvär med att besvarasådana frågor. Tvärtom anser jag att varje annat ledmotiv för narkotikapolitiken skullevara sämre. Visionen om det narkotikafria samhället uttrycker framförallt politikens sunda och avståndstagande inställning till narkotikan som samhällsföreteelse. Narkotikan bryter ner enskilda personers fysiska och psykiska hälsa och fördärvar liv och relationer för miljoner människor i hela världen. På liknande sätt underminerar starka kriminella narkotikanätverk möjligheten för demokratins utbredning och legitimitet i många länder. Odlingen av narkotika binder jordbruksnäringen i många fattiga regioner vid primitiva produktionsmetoder och försämrar därmed människornas chanser att skapa ökat välstånd genom mer utvecklad produktion och anständiga arbetsvillkor.


Visionen om det narkotikafria samhället betonar också det kollektiva och gemensamma ansvar som genomsyrar svensk narkotikapolitik. Narkotikan är inte någon privat angelägenhet där människor som hamnar i svårigheter och beroenden måste bära hela ansvaret själva. Regeringens narkotikasamordnare är ett av uttrycken för det allmänna och samordnande ansvar som staten tagit på sig i narkotikafrågan. Landstingens beroendevård och kommunernas förebyggande och omhändertagande verksamheter är exempel på hur övriga samhällsnivåer tar sin del av det gemensamma ansvaret. Tullens och polisens insatser mot utbudet av narkotika är andra viktiga byggstenar i narkotikapolitikens helhet. Det civila samhällets myller av engagerade eldsjälar, uppmärksamma föräldrar och ungdomar och av aktiva förenings- och företagsledare utgör själva fundamentet för det offentliga samhällets åtaganden och verksamheter.


Sveriges riksdag har axlat ett ansvar för narkotikafrågans helhet. En vision om det "något" eller "nästan" narkotikafria samhället skulle inte ge samma tyngd och allvar åt narkotikapolitiken som vad dagens vision erbjuder.


1.1 Metod- och kompetensutveckling

Ett av de mer grundläggande och strukturellt betydelsefulla uppdragen i de båda handlingsplaner som styr mitt arbete är uppgiften att "förbättra det förebyggande arbetet och vården genom bl.a. metod- och kompetensutveckling samt forskning". Mitt uppdrag är således inte främst att leverera "mer av samma saker" som redan görs inom den svenska narkotikapolitikens ram. Regeringen förväntar sig att narkotikasamordnaren ska

medverka till kunskaps- och forskningsunderbyggda förbättringar av kontroll-, preventions- och vårdinsatserna.


För att kunna tydliggöra behovet av metod- och kompetensutveckling inom vården och det förebyggande arbetet, valde jag och mina medarbetare redan i ett tidigt skede att söka nära samverkan med forskarsamhället. Genom denna samverkan har ett antal användbara och evidensbaserade utvärderingsmetoder för bl.a. vården, polisen och det förebyggande arbetet tagits fram. Dessa sektorer har under lång tid präglats av aktörer och organisationer med mycket starka värderingar och idéburna uppfattningar om hur det bästa arbetet bör organiseras. Ett starkt mänskligt engagemang och förmodligen omätbara ideella insatser är därför en väsentlig och positiv del av förebyggande verksamheter och vård inom såväl den kommunala som den privata sektorn.


Narkotikafrågan engagerar många människor i och utanför det professionella, narkotikarelaterade arbetets domäner. Bestämda uppfattningar och etablerade vårdideologier - ofta i konflikt med andra vårdideologier - har varit allmänt förekommande. Ideologier, känslor och värderingar är inte alltid helt lätta att docka ihop med krav på evidensbaserade utvärderingar eller med vetenskapliga rapporter om vad i vården, de polisiära uppgifterna och i det förebyggande arbetet som faktiskt har avsedda effekter på målgruppen.


Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att kunna konstatera att evidensbaserade program har blivit alltmer accepterade och allmänt förekommande ute på fältet i allmänhet och inom det förebyggande arbetet i synnerhet. Narkotikasamordnarens breda direktiv att arbeta i nära samverkan med kommunala och statliga tjänstemän,

professionella utvärderare, ideella organisationer, doktorander, forskare och tillsammans med statliga, tillsyns- och kunskapsmyndigheter, är en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen. Det ideella och känslomässiga engagemanget är fortsatt starkt, den folkliga uppslutningen bakom huvudlinjerna i den svenska narkotikapolitiken är stabil och alltfler av de förebyggande, vårdande och ingripande insatserna som görs, utgår från evidensbaserade och vetenskapligt utvärderade program.


Jag hoppas att regeringen satsar på statlig information till ungdomar även framöver. Ungdomar efterfrågar korrekt och saklig information, gärna med staten som avsändare. Jag är övertygad om att våra kampanjer har lyckats inspirera ungdomar att avstå från droger, säger Björn Fries.


Vad händer efter att Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén 'går i graven' vid årsskiftet. Alla detaljer är inte kända än men en försmak om hur diskussionerna går får du bland annat i en intervju med ämnesrådet Lovisa Strömberg på Socialdepartementet.


Du kan läsa hela årsrapporten (48 sidor) här.


Torgny Peterson


Vanligare med förare påverkade av cannabis än av alkohol

Ny forskning från Otago-universitetet i Nya Zeeland visar att bilkörning under påverkan av cannabis är vanligare och mer riskabelt än bilkörning i alkoholpåverkat tillstånd.


I forskningsprojektet medverkade 936 förare som var 25 år gamla. De tillfrågades om hur ofta de körde påverkade av cannabis. Förarna rapporterade att de kört under påverkan av cannabis i genomsnitt nio gånger då de var mellan 21 och 25 år gamla. Motsvarande siffra när det gäller alkohol var 3,62.


Torgny Peterson


Harm reduction/production à la Australien

Ett kontroversiellt projekt i Queensland erbjuder nu kontant betalning till sprutnarkomaner som är villiga att lära andra narkomaner att injicera "på ett säkert sätt".


110 australienska dollar är betalningen till den missbrukare som rekryterar en annan missbrukare som behöver läras upp.


I en broschyr från Queensland Injectors Health Network kan man lära sig att använda filter och "hantera överdoser, dina juridiska rättigheter, säkrare injektioner" och som grädde på moset - "få gratis mat och betalning" i projektet Mix-Up.


Kombinerar man detta sedan med gratis sprutor, kommunala sprutstugor och gratis narkotika så kan det ju vara svårt för en aktiv missbrukare att förstå varför han/hon ska sluta använda narkotika.


Världen är uppenbarligen full av galenpannor. Om det finns fler i Queensland än annorstädes förtäljer inte historien.


Torgny Peterson


Remissvar om kriminalisering av köp av sexuella tjänster

Det norska Politidirektoratet har nu avgett sitt remissvar om kriminalisering av köp av sexuella tjänster.


I remissvaret säger man bland annat att kriminalisering ger en viktig signaleffekt och erfarenheter från Sverige tyder på att det kan bidra till en ändrad hållning. Det är också troligt att efterfrågan på prostituerade kommer att reduceras något...


Det är däremot mer osäkert  om, och i vilken grad, kriminalisering av köp av sexuella tjänster kommer att bidra till att förhindra att kvinnor och män drivs till prostitution och utsätts för människohandel. Det råder inget tvivel om att det fortsättningsvis kommer att existera en omfattande marknad för köp och försäljning av sexuella tjänster - en marknad som de som ligger bakom verksamheten kommer att utnyttja på olika sätt. Det råder heller inget tvivel om att en kriminalisering i Norge i sig självt inte i någon nämnvärd utsträckning kommer att bidra till en bekämpning av människohandel i ett globalt perspektiv.


Sex av de åtta polismästare som uttalat sig ger sitt stöd till ett införande av straff för köp av sexuella tjänster. Utöver signaleffekten, en ändrad hållning till problemet och minskad efterfrågan, framhäver flera att en kriminalisering kommer att påverka den allmänna ordningen positivt.


Polismästarna i Troms och Telemark ställer sig däremot skeptiska till om ett generellt förbud mot köp av sexuella tjänster är rätt väg att gå.


Du kan läsa hela remissvaret här.


Torgny Peterson


Ge polisen redskap att bekämpa den organiserade brottsligheten

Det är oroväckande att polisen inte känner att man har de förutsättningar som behövs för att bekämpa den organiserade brottsligheten som breder ut sig i Sverige. Polisens starka självkritik på detta område sammanfaller med Folkpartiets analys av situationen. Vi ser särskilt allvarligt på att polisen inte kan stoppa den ökande rekryteringen av ungdomar till kriminella gäng.

Det säger Cecilia Wigström med anledning av att polisförbundet släppt en rapport som visar att var tredje polis anser att förutsättningarna att bekämpa den organiserade brottsligheten inte är acceptabla. Polisförbundet lyfter bl a fram vikten av att kunna frysa den kriminelles pengar under en pågående utredning samt att man är kritisk till samarbetet med Skatteverket och Försäkringskassan.

Folkpartiet liberalerna har länge hävdat att det behövs en nationell antifuskkommission med ett strukturerat samarbete mellan Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Tullen, Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten för att avslöja fusk med skatter, bidrag och tillstånd (exempelvis alkoholtillstånd) samt andra brott. Polisförbundets rapport stärker oss i denna övertygelse.

Myndigheterna måste kunna beslagta och frysa kriminellt intjänade pengar på samma sätt som man kan i Danmark, Norge och övriga Europa. Den nya lagen om utvidgat förverkande av kriminellas tillgångar som kommer innan jul får inte bli så mesig som den socialdemokratiska utredningen föreslog. Vi ligger ett decennium efter våra grannländer i den här frågan.


Ungdomar som testat droger löper risk att få sociala problem

Maria Ungdom i Stockholm rapporterar nu om att ungdomar som testat droger löper risk att få sociala problem senare i livet.


Undersökningen, som ännu inte är offentliggjord, förväntas bli publicerad i någon internationell medicinsk tidskrift det här året och en mer populärvetenskaplig framställning kan bli aktuell i början av nästa år, säger forskningschefen Anders Tengström vid ett telefonsamtal idag.


Läs också:

Ungdomar som testat droger löper risk att få sociala problem


Torgny Peterson


Polisens arbete mot den organiserade brottsligheten

35181-156
Foto: Kristoffer Thessman

6 av 10 poliser anser inte att Polisen arbetar tillräckligt mycket för att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk. Det visar en ny undersökning som Exquiro Market Research i intervjuer med 1789 poliser under juni 2007 tagit fram för Polisförbundets räkning.


Ska vi långsiktigt komma åt den grovt organiserade brottsligheten är det nödvändigt att strypa nyrekryteringen till kriminella nätverk. Polisen måste därför synas mer på platser där ungdomar vistas och göra tidiga insatser mot de brottsbenägna ungdomar som utgör en bas för nyrekryteringen, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.


Av undersökningen framkommer vidare att var tredje polis inte anser att förutsättningarna att bekämpa den organiserade brottsligheten är acceptabla. Framförallt efterlyser de tillfrågade poliserna tre saker:


Bättre möjlighet att skydda vittnen (anonyma vittnesmål, bättre larm- och kontaktmöjligheter)


Möjlighet att frysa den kriminelles pengar under en pågående utredning


Införandet av gemensamma 'underrättelsebaser' som alla polismyndigheter kommer åt (Sverige har 21 polismyndigheter, var och en med sitt eget register med information om kriminella personer. Samtidigt organiseras brottslingarna över hela Sverige. De har inga gränser som polisen har i form av de 21 polismyndigheterna. Avsaknaden av gemensamma register sätter käppar i hjulet.)


Utöver detta pekar Polisförbundet i rapporten också på behovet av att arbeta mer förebyggande med ungdomar i riskzon. Vidare efterlyser Polisförbundet också att man skapar rutiner för de poliser som utsätts för hot och våld av grovt kriminella brottslingar.


De kriminella organiseras över hela Sverige. Vårt problem idag är att en polismyndighets underrättelseinformation om en kriminell person inte finns tillgänglig när brottslingen senare dyker upp i en annan polismyndighet. Det får inte vara så att polisdatalagen får sätta käppar i hjulet för brottsbekämpningen, säger Jan Karlsen.


Drygt var tredje polis är också kritisk till samarbetet med Skatteverket och Försäkringskassan. Ska vi försvåra för de kriminella måste det finnas en gemensam brottsstrategi, avslutar Karlsen.


Vad kan då regeringen göra? Enligt Polisförbundet handlar det om att:


Utbilda fler poliser som kan arbeta mot den organiserade brottsligheten

  

Satsa på en gedigen grundutbildning och återkommande vidareutbildningar

  

Skapa bättre möjligheter att skydda vittnen genom att de får vittna anonymt samtidigt som man underlättar byte av identitet

  

Att lagstifta så att det blir möjligt att frysa den kriminelles pengar under pågående untredning


Rapporten, Polisens förutsättningar att arbeta mot den grovt organiserade brottsligheten, presenteras i samband med ett seminarium som anordnas av regeringen i Folkets Hus i Malmö idag 10.30-12.00. Hur kan EU användas för en effektiv brottsbekämpning? Har poliserna rätt förutsättningar att bekämpa den organiserade brottsligheten? Det är några av frågeställningarna som ska diskuteras på seminariet som hålls av justitieminister Beatrice Ask och EU-minister Cecilia Malmström.


Du kan läsa Polisförbundets rapport här.


Torgny Peterson


Tandlös lagstiftning i Europa för att bekämpa maffiaorganisationer

Nicola Gratteri, den italienske åklagaren som leder den italienska delen av utredningen av morden i tyska Duisburg, säger att nuvarande lagstiftning i de europeiska länderna inte räcker till för att bekämpa organiserad brottslighet.


Eftersom grov organiserad brottslighet är en europeisk tillväxtmarknad i storformat är det enkelt att hålla med Gratteri, som kräver effektivare lagstiftning för att komma åt de som ligger bakom och leder den grova organiserade brottsligheten.


Gratteri, som ofta citeras av italienska tidningar och media i andra länder, säger att Italiens polis har kommit bra mycket längre i arbetet mot maffiaorganisationer än deras kollegor i vissa andra länder i Europa, som t ex Tyskland, Spanien och Nederländerna. I klartext: Italiensk polis har i flera avseenden helt andra befogenheter än deras kollegor i de flesta europeiska länder. (I veckan som gick grep förresten italiensk polis en av de mest efterspanade skurkarna, Enrico 'Utpressningskungen' Scalavino)


Italienska Carabinieri och den speciella enhet som arbetar mot maffiaorganisationerna, D.I.A. (Direzione Invetigativa Antimafia), är inte sysslolösa. Just nu arbetar man bland annat med att undersöka åtta före detta chefer inom den italienska energiindustrin som är misstänkta för handel med kärnbränsleavfall och "hemlig produktion av plutonium" och att verksamheten misstänks ha kopplingar till flera italienska maffiagrupperingar.


En 'pentito' (avhoppare) har bland annat berättat att avfallet kommer från Schweiz, Frankrike, Tyskland och Amerika och vederbörande har också gett information om var avfallet 'dumpats'.


Det finns inte speciellt många bra böcker på svenska om maffian, men en bra introduktion på svenska hittar den intresserade i Maud Websters bok Maffians värld - historien om Cosa Nostra eller Tomas Lappalainens Maffia eller hans senaste bok, Camorra: en bok of maffian i Neapel.


Läser du italienska finns det en uppsjö av mycket intressant litteratur, rapporter, protokoll mm. I Italien kan den intresserade till och med studera maffian på universitetsnivå.


En intressant bok (på italienska) om maffiaorganisationen 'Ndrangheta i Kalabrien är faktiskt en som är skriven av - just det - Nicola Gratteri och Antonio Nicaso. Boken, Fratelli di Sangue, är en mycket initierad skildring av 'Ndrangheta - historien, strukturen, koderna och förgreningarna. 'Ndrangheta uppskattas idag ha 'affärer' till ett uppskattat värde av 36 miljarder (!) euro (cirka 330 miljarder kronor).

Kanske är Gratteris önskemål om effektivare lagstiftning mer än önskvärd!?


En introduktion till boken Fratelli di Sangue kan du läsa här.


Torgny Peterson


Knarkande minister/ministrar på Irland?

High society
'High Society' orsakar rabalder på Irland

Efter att författarinnan Justine Delaney Wilson i den nyutgivna boken High Society berättar att en av de irländska ministrarna är en regelbunden användare av kokain har det 'tagit hus i helvete' i den irländska narkotikadebatten.


Irland har idag enorma problem med narkotika och ligger i topp i Europa när det gäller användning. Det faktum att en minister nu påstås använda kokain och att han eventuellt är i ont sällskap med andra har gjort att flera parlamentariker nu reser krav på drogtester, vilket bestämt avvisas av ansvarig minister som säger att obligatorisk drogtestning är omöjligt att införa och att slumpmässiga sådana vore "opraktiskt".


Att samma politiker som kräver drogtester för delar av befolkningen i vissa sammanhang själva tar avstånd från att bli testade kan ju framstå som något besynnerligt.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Amatörboxning och risker för hjärnskador

BMJ (British Medical Journal) redovisar en genomgång av forskning för att om möjligt utvärdera riskerna för kroniska hjärnskador i samband med amatörboxning.


Efter en genomgång av befintliga studier konstaterar forskarna att det inte finns några starka bevis för att förknippa amatörboxning med kroniska hjärnskador.


Du kan läsa mer i BMJ här.


Torgny Peterson


Läkemedelsverket: Eli Lilly får ljuga vidare om Zyprexa

I USA har 28 500 patienter tillerkänts 1,2 miljarder dollar (9 000 000 000 kronor) i skadestånd, för de allvarliga skador de fått av Eli Lillys neuroleptikapreparat Zyprexa [1].


I Sverige hälsar Eli Lilly patienter och läkare att VARSAMHET är en av de främsta egenskaperna för Zyprexa [2].


Statsåklagarna i 16 delstater har stämt Lilly för den illegala verksamheten runt Zyprexa (eller gör förundersökningar som ska leda till stämningsansökningar). Åklagarna har lagt fram bevis om att läkemedelsbolaget har mörklagt allvarliga skadeverkningar, illegalt marknadsfört Zyprexa och utsatt patienter för svåra och allvarliga hälsotillstånd [3 - läs stämningsansökningar och artiklar]. (Zyprexa är ett av de preparat som en majoritet i svenska riksdagen vill ge med tvång i hemmen till svenska patienter. Det kanske vore på sin plats att dessa tvångsförespråkare läste de amerikanska åklagarnas utredningar.)


I Sverige har Läkemedelsverket tagit del av bevisen från USA och av Lillys illegala marknadsföring och mörkläggning i Sverige. Man har bestämt att Lilly ska få ljuga vidare och tänker inte vidta några åtgärder: "Enligt Läkemedelsverkets bedömning finns för närvarande inga skäl till några åtgärder riktade mot företagets marknadsföring." [4]. Det var svaret på en utförlig skrivelse om situationen i USA och Lillys uppenbart bedrägliga marknadsföring i Sverige [5].


I Uppdrag Granskning i september bröt psykiatriprofessor Rolf Adolfsson den svenska tystnaden om skadorna av Zyprexa. Han sade: "Jag har sett så mycket komplikationer, och jag har träffat så många patienter - att jag fullkomligt storknar. Är vi så djävla lättlurade, och det måste vara - det finns bara en sak - marknadsföring." Och: "Det finns inget värre än att åse en ung människa på 17-18 år som gått upp 40-50 kg i vikt; och ingen gör nånting! Vad håller svensk psykiatri på med." Och: "Här dör man i förtid, 10-15 år." [6]


Eli Lilly ville inte ställa upp på intervju men lät i ett uppläst meddelande hälsa att "de inte gett någon missvisande information utan varit helt öppna med biverkningarna av deras mediciner" [7]. Läkemedelsverket gav, när Uppdrag Gransknings kameror var påslagna, sken av att man skulle titta närmare på uppgifterna - men gjorde alltså inte det, och lät Lilly ljuga vidare.


Den missvisande information som Lilly inte skulle ha gett var vid tidpunkten för programmet känd för Läkemedelsverket och kan fortfarande lätt återfinnas på företagets hemsida. Se en fullständig genomgång av denna bedrägliga information i öppet brev till Läkemedelsverket [5]. Den av Eli Lilly lämnade informationen utgör bland annat ett brott mot Brottsbalkens 9 kap. § 1 (Om bedrägeri och annan oredlighet) och mot Läkemedelslagen § 21: "Sådan information om läkemedel som har särskild betydelse för att förebygga skada eller för att främja en ändamålsenlig användning av läkemedel skall lämnas skriftligen när ett läkemedel tillhandahålls konsumenten. Lag (2006:253)."


Men Läkemedelsverket låter alltså Lilly ljuga vidare - och låter bolaget bryta mot lagen.


En sista detalj - Igår, fredagen den 5 oktober, tre dagar efter Läkemedelsverkets svar om Lillys svenska marknadsföring, kom ett nytt - något försenat - besked: I USA tvingades Lilly gå ut med nya kraftiga varningar om att Zyprexa "orsakar viktökning, högt blodsocker, höga kolesterolvärden och andra ämnesomsättningsproblem" [8].


Är det inte dags för svenska åklagare att vakna?


Janne Larsson


 [1] New York Times, Lilly Settles With 18,000 Over Zyprexa, 5 januari 2007, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9F00E5DB1430F936A35752C0A9619C8B63

[2] Eli Lilly Sweden, Fakta Zyprexa, besökt 6 oktober 2007, http://www.lilly.se/produkter/zyprexa/lakar_fakta.html

[3] Montana http://www.psychsearch.net/documents/tmap/montanacomplaint.pdf

Alaska http://www.psychsearch.net/documents/tmap/alaskacomplaint.pdf

Arkansas (artikel) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/arkansas.pdf

Kalifornien (Lillydokument s. 36) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/2007.htm

Florida (Lillydokument s. 36) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/2007.htm

Illinois (artikel) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/illinois.pdf

Louisiana http://www.psychsearch.net/documents/tmap/louisianacomplaint.pdf

Mississippi http://www.psychsearch.net/documents/tmap/mississippicomplaint.pdf

New Mexico http://www.psychsearch.net/documents/tmap/newmexicocomplaint.pdf

Ohio (artikel) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/ohio.pdf

Oregon (artikel) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/oregon.pdf

Pennsylvania http://www.psychsearch.net/documents/tmap/penncomplaint.pdf

South Carolina http://www.psychsearch.net/documents/tmap/carolinalilly.pdf

Utah http://www.psychsearch.net/documents/tmap/utahcomplaint.pdf

Vermont (artikel) http://www.psychsearch.net/documents/tmap/vermont.pdf

West Virginia http://www.psychsearch.net/documents/tmap/westvirginiacomplaint.pdf

[4] Läkemedelsverket, brev av den 2 oktober 2007, dnr 25:2007/52216.

[5] Larsson, Zyprexaskandalen - nu måste Läkemedelsverket agera till skydd för patienter och allmänhet, 16 juli 2007, http://jannel.se/brev.lv.zyprexa.pdf

[6] Uppdrag Granskning, Larm om läkemedlet Zyprexa, 4 september 2007,

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=900576

[7] Uppdrag Granskning, Läkemedelsverket om Zyprexa, 4 september 2007,

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=900580

[8] New York Times, Lilly Adds Label Warnings for Mental Illness Drug, 5 oktober 2007, http://www.nytimes.com/2007/10/05/business/05cnd-zyprexa.html?_r=1&ref=business&oref=slogin


Preliminär dödsorsaksstatistik för första gången

Det officiella dödsorsaksregistret i Sverige är av hög kvalitet internationellt sett men har en eftersläpning i tid på cirka två år. Dödsorsaksregistret är i dagsläget uppdaterat till och med 2004. På grund av detta publicerar Epidemiologiskt Centrum (EpC) för första gången preliminär dödsorsaksstatistik över de dödsfall som har undersökts och rapporterats från rättsmedicin: suicid, olycksfall med oklart uppsåt, alkoholförgiftningar, narkotikaförgiftningar samt trafikolyckor.


Andel rättsmedicinskt undersökta dödsfall bland ovanstående diagnoser är hög och varierar mellan cirka 88 och 98 procent. Då dödsfall från rättsmedicin kodas med förtur finns möjlighet att sammanställa preliminär statistik för dessa diagnoser innan det ordinarie registret är färdigställt. Eftersom samtliga dödsfall i de aktuella diagnoserna inte finns med skattas det faktiska värdet med hjälp av vikter.


Suicid, preliminära siffror 2005 och 2006


Suicid och oklart uppsåt, preliminära siffror 2005 och 2006


Trafikolyckor, preliminära siffror 2005 och 2006


Alkoholförgiftning, preliminära siffror 2005 och 2006


Narkotikaförgiftning, preliminära siffror 2005 och 2006

(Socialstyrelsen)


Aborterna ökar - särskilt bland yngre

Under första halvåret i år blev det nästan 700 fler aborter än under samma period förra året. Den största ökningen är bland 20-25-åringar medan aborttalet minskade bland tonåringarna. Flest aborter per 1 000 kvinnor görs i Stockholms län och Malmö kommun, lägst i Kronobergs och Jönköpings län.


Antalet aborter per 1 000 kvinnor har ökat med 2,4 procent det senaste året. Störst är ökningen bland kvinnor mellan 20 och 24 år, över 6 procent. Bland tonåringar och kvinnor över 40 minskade de däremot med 1,6 respektive 4 procent. Det högsta aborttalet bland tonåringar har Göteborg och Stockholms län.


(Socialstyrelsen)

Läs också:

Aborter i Sverige 2007 (januari - juni) - Preliminär sammanställning


Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på produktion av film för legalisering av hasch

Undrar vad norska skattebetalare anser om att Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på en film som klart tar ställning för legalisering av hasch?


Filmen, Den siste revejakta, beräknas ha premiär i augusti nästa år.


Förutom att det är en film om vänskap så är det helt klart en pro-haschfilm för legalisering, säger Kristoffer Joner, en av skådespelarna som också låter meddela att han själv rökt hasch.


Du kan läsa mer i norska Dagsavisen.


Torgny Peterson


Doktorsavhandling om sprututbytesprogrammet i Malmö

Den doktorsavhandling som forskarstuderanden Nils Stenström vid Mittuniversitet i Östersund snart lägger fram visar att HIV inte minskar med sprututbyte. Hans forskning visar också att cirka 60 procent av de tunga missbrukarna överhuvudtaget inte besöker sprututbytesmottagningen. Inte heller finns det något som tyder på att sprutprogrammet hejdat hepatitsmittan. Vidare är Stenström kritisk till att man försöker plocka poäng på att sprututbytesprogrammet i Malmö är orsaken till att man har färre hiv-smittade än Stockholm - allt enligt Svenska Dagbladet.


Ytterligare information om innehållet i Stenströms avhandling presenteras av Mittuniversitetet på följande sätt:


Intravenöst narkotikamissbruk - sprututbytesprogram

En studie av deltagare i sprututbytesprogrammet vid infektionskliniken,
Malmö allmänna sjukhus

 
Bakgrund
Intravenöst narkotikamissbruk har fått ny aktualitet genom dess koppling till spridningen av HIV. Injektionsmissbrukare är i regel relativt svåra att nå för vetenskapliga studier och vår kunskap om dessa bygger uteslutande på studier av grupper i behandling eller inom kriminalvården. Genom att utgå från en sprututbytesmottagning som erbjuder smittskydd och förebyggande hälsovård finns goda förutsättningar att nå andra grupper av missbrukare än de som företrädesvis studerats. För att kunna påverka HIV relaterat riskbeteende samt erbjuda adekvata sociala rehabiliteringsprogram behöver vi kunskap om olika former av injektionsmissbruk samt om vilka specifika behov som finns hos olika kategorier injektionsmissbrukare.
 
Syfte  
Avhandlingens syfte är att studera de narkotikamissbrukare som besökt sprututbytesmottagningen på infektionskliniken vid Malmö allmänna sjukhus. Jag är intresserad av att belysa; 1) vilka det är som besöker mottagningen, 2) hur ofta de gör sina besök och vilka tjänster de utnyttjar samt 3) vad kontakten med sprutbytesmottagningen har inneburit för besökarna beträffande hälsa och social situation samt om kontakten påverkat förloppet i intravenöst missbruk.
 
Den första frågan - vilka är besökarna?
Avsikten med denna del av avhandlingen är främst att studera om narkotikamissbrukare som deltar i sprututbytesprogrammet i Malmö avviker från andra grupper tunga missbrukare i Sverige. För att få en uppfattning om hur det förhåller sig med detta kommer sprututbytesmottagningens besökare dels att jämföras med tunga narkotikamissbrukare i Stockholm och Göteborg, dels injektionsmissbrukare i Malmö-området som inte utnyttjar sprututbytesmottagningen. Jämförelsen fokuserar framför allt social situation, missbrukssituation och hälsa.

Men jag avser också att studera i vilken utsträckning populationen sprututbytesklienter låter sig klassificeras i subgrupper. Syftet med detta är att om möjligt nyansera synen på intravenösa narkotikamissbrukare. En av de grupper som förefaller intressanta för fördjupade studier är de "okända" injektionsmissbrukarna. Det vill säga missbrukare som trots långvarigt missbruk över huvud taget aldrig haft några kontakter med myndigheter pga. missbruk. Det finns indikationer som tyder på att en mindre del av sprututbytesmottagningens klienter tillhör denna grupp (Stenström & Öberg, 1998). Grupperingar av populationen efter olika grad av social integration, tid i programmet ("nybörjare" vs. "erfarna"), frekventa besökare i jämförelse med sporadiska är andra exempel på möjliga angreppssätt.  


Kontakter med det omgivande samhället utgör en central frågeställning i den första delen av avhandlingen. Jag har för avsikt att studera vilka olika typer av myndighetskontakter som förekommer (socialtjänst, narkomanvård, kriminalvård, psykvård etc.), omfattningen av dessa kontakter samt när under missbruksförloppet kontakterna initieras. Men jag avser också att studera hur klienternas informella nätverk ser ut. Exempelvis i vilken utsträckning vänner och bekanta finns tillgängliga och i vilken utsträckning dessa missbrukar narkotika.
 
Den andra frågan - hur utnyttjar besökarna sprututbytesmottagningen?
Syftet med den här delen av avhandlingen är att studera hur sprututbytesmottagningens tjänster utnyttjas av besökarna. Jag avser att undersöka detta dels för populationen i sin helhet när det gäller vissa basala data som exempelvis besöksfrekvenser, kontakternas varaktighet och i vilken utsträckning olika slags service utnyttjas. Dels avser jag att med utgångspunkt i en klassifikation av klienterna närmare studera hur olika grupper utnyttjar mottagningens tjänster. 


Många studier kring sprututbytesprograms påverkan på HIV-smitta bland injektionsmissbrukare innehåller bristfällig information kring interaktionen mellan de enskilda klienterna och programmen. Brist på sådan information gör det svårt att bedöma både hur programmen utnyttjas generellt och av olika grupper. I och med detta försvåras möjligheten att bedöma om mottagningarnas interventioner har olika effekt för olika klientgrupper. I en tidigare utvärdering av sprututbytesprogrammet i Malmö framkommer exempelvis att en mycket liten andel (ca 3 %) av det totala antalet klienter vid mottagningen svarade för över 70 % av det totala antalet besök (Rönnberg et al.1992). Vad som karaktäriserar dessa klienter framkommer dock inte.

Särskilt intresse kommer att ägnas sprututbytesklienternas kontakter med socialtjänsten, bland annat mot bakgrund av att regeringen i ett direktiv angående sprututbytesverksamhet meddelat att endast de missbrukare som har eller är beredda att ta kontakt med socialtjänsten för att få behandling för sitt missbruk får delta i sprututbytesprogrammet. Här är jag framför allt intresserad av i vilken utsträckning sprututbytesmottagningen initierat behandlingskontakter visavi socialtjänsten och narkomanvården. 
 
Den tredje frågan - vilken betydelse har deltagande i sprututbytesprogrammet för smittprevention, hälsa, missbruksförlopp och social situation?
I den avslutande delen av avhandlingen avser jag att studera vad kontakten med sprututbytesmottagningen långsiktigt inneburit för missbrukarna när det gäller risk för HIV och hepatit smitta samt vilken långsiktig påverkan mottagningens skadereducerande interventioner haft på hälsoförhållanden, missbruksförlopp samt social situation. Sprututbytesklienternas missbruksförlopp kommer slutligen att jämföras med resultat från förloppsstudier av andra grupper injektionsmissbrukare. Här kommer framför allt utvecklingen beträffande hälsa - främst HIV, hepatit och mortalitet samt missbruksmönster, behandlingskonsumtion och social situation att studeras. 

Sammanfattningsvis syftar avhandlingen till att beskriva olika grupper av sprututbytare, vad som karaktäriserar dem och deras sätt att utnyttja mottagningens tjänster samt studera eventuella samband mellan gruppernas serviceutnyttjande och indikatorer på hälsa (HIV, hepatit, mortalitet) och missbruk (omfattning, förlopp, preparat).

________________________________________________________________________________________


Undertecknad hoppas att avhandlingen då den presenteras, i slutet av december eller början av januari, kommer att undanröja några av de värsta villfarelserna kring sprututbytesprogrammen.


Jag förutsätter vidare att ingen sjukvårdshuvudman startar något nytt sprututbytesprogram i avvaktan på de resultat som Stenström presenterar.


Läs också:

Sprututbyte som metod att minska HIV bland intravenösa missbrukare är överskattad


Du hittar också ett stort antal inlägg om sprutor och sprututbyte om du skriver något av orden i sökrutan på bloggen.


Senare idag kan du också lyssna på en intervju med Nils Stenström på RMR (ReagerameraRadio på adressen www.rmradio.nu)

Torgny Peterson


Katolska kyrkan och narkotika

En italiensk kollega, Fabio Bernabei, gjorde tidigare i år en intervju med kardinal Javier Lozano Barragàn som leder Vatikanens råd för hälsorelaterade frågor [Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari].


Jag återger här delar av intervjun, som klargör katolska kyrkans position när det gäller narkotika, i svensk översättning.


B: I samband med det nyligen genomförda besöket i Brasilien besökte påven Benedictus XVI ett rehabiliteringskollektiv för missbrukare. Är detta ett tecken på att narkotikagisslet kommer att spela en allt viktigare roll i predikningarna, på samma sätt som under påven Johannes Paulus II:s tid?

  

Ja, Benedictus XVI anser spridningen av narkotika vara ett av de mest angelägna problemen eftersom det är ett uttryck för den relativism som påven alltid har varit emot; det vill säga att normer inte existerar eller har någon praktisk betydelse, vilket i sin tur skapar ett tomrum, speciellt för unga människor som har svårt att hitta en anledning att leva och som oundvikligen blir deprimerade, vilket slutar med att de söker en flykt från verkligheten - ofta med hjälp av droger.


B: Om skälet till spridningen av narkotika har en moralisk hemvist så är inte enkla kampanjer för att informera människor tillräckliga för att bekämpa missbruket?

  

För att besvara den frågan måste vi ta hänsyn till två betydelsefulla faktorer. En är den verklighet som dagens användning av narkotika handlar om.


För femton dagar sedan besökte chefen för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, mig och överlämnade en rapport innehållande statistik om trender beträffande spridningen av narkotikan i världen - en spridning som inte har minskat, men heller inte ökat; i själva verket förefaller produktionen av narkotika i Asien och Östeuropa ha minskat, bortsett från Afghanistan där trenden är den motsatta. Här i Europa har vi ett annat Afghanistan, nämligen Holland, speciellt när det gäller produktionen av syntetiska droger som ecstasy, men också för distributionen av kokain och heroin på den europeiska kontinenten.


Med stora ansträngningar minskar produktionen i Gyllene Triangeln [gränsområdet mellan Laos, Burma och Thailand].


Vad beträffar kokain måste vi vända blickarna mot Amerika där det stora problemet är Förenta Staterna, som är både en marknad och en kontrollant och där hittar vi de stora drogbaronerna.


Kanske talar vi aldrig om det och kanske är de områden som används för att producera narkotika inte stora, men narkotikan säljs där och det är där kunderna till narkotikahandlare från sydamerika och länder i öster finns - narkotikahandlare som tjänar ofattbara summor pengar som inte hamnar i fickorna på lokala försäljare utan i fickorna hos mäktiga amerikanska drogbaroner.


I Latinamerika har produktionen minskat; titta på Bolivia, Peru eller Colombia och också på Mexico där problemet, på grund av geografiska närhet till USA, utgörs av smuggling av narkotika.


B: Vad kan man då göra?

  

Det för mig till den andra faktorn som innebär att etablera olika steg: prevention, hjälp och repression.


Prevention är det område där vi ska lägga det mesta av våra ansträngningar för att framför allt göra unga människor medvetna om livets viktigaste värden.


Vi har alla ett uppdrag att utföra; vi kom inte till jorden av en händelse. Vi har något att genomföra och vi måste känna till det uppdrag Vår Herre har anförtrott oss. Speciellt nu när människor, efter den sexuella revolutionen, bara fokuserar på sex, och ofta på narkotika, måste vi genomföra en grundlig revidering av 'nattkulturen' där så många ungdomar tillbringar nätterna på nattklubbar; det är där vi måste rikta in våra åtgärder.


När dagen gryr kan vi inte bara klaga på att det har skett så och så många olyckor på vägarna när skälet ofta finns på nattklubbar med öppen konsumtion av narkotika och alkohol och få restriktioner. Regeringarna borde vara mycket bestämda och genomföra strikta kontroller.


Ett annat område för prevention är skolorna, inte bara på högre stadier utan också när det gäller  yngre barn eftersom man i många länder kan se hur narkotikaförsäljarna väntar på att sälja utanför grundskolorna.


Skälet är tydligt nog: Om de kan få ett barn i 8-9-årsåldern beroende av narkotika så har de skaffat sig en kund för livet, ett liv som inte kommer att vara särskilt länge.


B. Osservatorio Droga har just genomfört en marknadsundersökning kring om man i familjer talar om narkotika och det verkar som om de flesta föräldrar i Italien talar om det med sina barn.

Ni berörde en viktig punkt i materialet som jag har tagit del av: föräldrar måste tala med sina barn. Er studie visar ett ganska gott nationellt resultat, bättre än i andra länder men ändå inte idealiskt. Det finns idag alltför många föräldrar som inte ens känner behov av att tala om detta med sina barn.


Vi måste röra om i föräldrarnas samveten och övertyga dom att tala med sina barn och de måste vara särskilt tydliga om att det inte är någon skillnad mellan så kallade lätta droger och tunga droger. Det är ingen skillnad mellan dem och att liberalisera hanteringen av hasch och marijuana är ingen lösning. Påven Johannes Paulus II uttryckte det mycket tydligt - Man kan inte besegra narkotika med narkotika.


Låt oss slutligen titta på rehabiliteringsfasen.


Rehabiliteringskollektiv är viktiga för att stödja missbrukare så att inte de som vill sluta missbruka narkotika lämnas åt sig själva. Föräldrar måste förstå att de måste stödja sina barn för problemen är både psykologiska och fysiska och det måste finnas medicinskt och psykologiskt stöd; men återigen - den religiösa aspekten får aldrig glömmas bort, dvs att vara uppmärksam på människans grundläggande värderingar utan vilka vi inte kommer att uppnå något alls utan istället löper risken att förr eller senare återvända till ett självdestruktivt beteende.


Det är därför Vatikanens råd, på inrådan av påven, tagit fram en manual för föräldrar och lärare, som behöver få mycket klart för sig vad narkotika är för något.


Detta leder oss till repressionen som bör utövas, utan tvekan, av regeringar över hela världen. Hotet är numera globalt. Det finns inga gränser för narkotikan och det finns heller inga hänsynstaganden till ålder. Den angriper barn såväl som vuxna och i alla åldersgrupper finns människor som missbrukar narkotika och institutionernas främsta uppgift är att försvara liv.


Det är vetenskapligt bevisat att narkotika förstör neuroner i hjärnan, speciellt hos de mycket unga som ju växer snabbt. Vad innebär framtiden för dom? Kanske blir de luffare likt många av de vi kan se på Roms gator.


Alla regeringar, oavsett övertygelse måste försvara sina medborgares liv eftersom narkotikan ständigt attackerar dom.


De som langar narkotika bör betraktas som mördare som ofta är ute efter att tjäna ofattbara summor på bekostnad av många ungas och vuxnas liv och förstörelse av hela familjer. Människorna som styr länder borde agera kraftfullt.


B: Hur ska vi förena ett fördömande av narkotikamissbruk med en kärleksfull hållning som vi alla bör ha mot någon som gör ett misstag?


Principen är mycket klar. Vi måste avsky och hata synden men vi får inte hata och avsky syndaren - detta har alltid varit principen - överallt. Gud hatar synden men älskar syndaren och det är så det ska vara.


Föräldrar måste hata drogerna och slåss mot dom men de får inte hata sina barn och detsamma gäller för oss.


Vi måste göra så gott vi kan för att hjälpa de som använder narkotika och acceptera dom med stor ömhet och den förståelse som utmärker en pedagogisk attityd. Vi måste vara försiktiga och arbeta sakta och gradvis. Man kan inte alltid vara radikal med någon som tappat taget men det viktigaste villkoret är att det måste finnas ett tydligt, väldefinierat mål.


Vi ska älska alla människor - alltid. Vi ska avsky all narkotika - alltid!   


(Översättning Torgny Peterson)


"Min favoritfråga till förespråkare för harm reduction"

Min favoritfråga till förespråkare för harm reduction är den här, säger Dr Donald D. Hedges i New Westminster, BC: Om sprutor, fri tillgång till narkotika och metadon representerar den bästa behandlingen för narkotikamissbruk, varför kräver man då att varje läkare, sjuksköterska, apotekare, tandläkare, advokat, pilot och polis som är missbrukare, till stora kostnader för deras arbetsgivare, fackföreningar eller försäkringsbolag, ska delta i strikta, abstinensbaserade terapiprogram med avgiftning, institutionsbehandling (flera gånger om nödvändigt), 12-stegsmöten, rådgivning och rigorös övervakning? Berövas dessa, på andra sätt privilegierade, människor orättfärdigt på den bästa behandlingen för sin potentiellt dödliga sjukdom? Naturligtvis inte. De får bästa möjliga vård.


Harm reduction som lösning på missbruk är som att säga till en hjärtpatient att "vi genomför inte bypass-kirurgi för att vidga artärerna i ditt hjärta. Istället kommer vi att be dig att sitta still resten av livet så att du inte skadar ditt hjärta genom att be det arbeta trots dina tränga artärer." Den som skulle föreslå något sådant skulle med all rätt jagas iväg från sta'n.


Hur kommer det sig då att vi, när det gäller missbruk, förväntas svälja idén om att missbruket inte kan behandlas utan att vi bara kan minimera symptomen? Jo, därför att harm reduction är ideologiskt rotat och medför ett kallsinnigt beslut att inte erbjuda optimal vård för missbrukare såvida de inte finns i privilegierade yrkesgrupper och/eller är rika nog att betala för sin egen vård.


Den bästa frågan att ställa till en förespråkare för  CAST (Come And Sit Together) är Har du någonsin sett en person påverkad av crack eller metamfetamin? Dyker dom upp kapabla till att arbeta? Blir dom ansvarsfulla föräldrar? Vill du köra bil på samma väg som dom använder? Hur kan du tro att detta [harm reduction] är adekvat vård?  Eller...Känner du inte till att en missbrukare gladeligen tar emot vilket drog du än förskriver i de säkra mängder du förskriver och att de, eftersom deras toleransnivå kräver det, tar mer än vad som kan betraktas som säkert och att dom därför köper mer av sina langare för att uppnå den påverkan de önskar, vilket får dina ansträngningar att framstå som idiotiska, meningslösa och en del av problemet?


Torgny Peterson


Forskningsdagarna om narkotika 9-10 oktober

9-10 oktober arrangerar Mobilisering mot narkotika forskningsdagar om narkotika. Konferensen är fullbokad så det finns inga möjligheter att närvara på plats såvida du inte redan anmält dig.


Har du inte anmält dig så är det ändå inget problem att ta del av det som sägs under konferensen eftersom den kommer att webbsändas i sin helhet.


Som förberedelse till årets forskningsdagar kan du ta del av anföranden och diskussioner under 2005 års forskningsdagar. Webbsändningarna därifrån hittar du här.


Mer om teman för årets forskningsdagar finns här.


Torgny Peterson


Svenska Brukarföreningens uppgifter om drogrelaterade dödsfall

I en artikel från Svenska Brukarföreningen som publicerats i flera dagstidningar hävdar författaren att Sverige redovisar Västeuropas högsta dödlighet bland narkotikaanvändarna och att Vår huvudstad har ett utbrott av HIV bland stadens narkomaner.


Författaren bör läsa på bättre om dödstalen och det kanske också hade varit klädsamt att berätta om vad det så kallade utbrottet av HIV bland stadens narkomaner innebär i faktiska tal.


Antalet akuta drogrelaterade dödsfall i EUs medlemsstater mellan 1985 och 2004 hittar du här.


Annan i sammanhanget relevant information hittar du under rubriken Drug-related deaths (DDR) här.


Läs också:

Svenska Brukarföreningen i Lissabon


Torgny Peterson


Polisen i England och Wales vill ha 'uppklassificering' av cannabis

Det är inte bara i Kanada som regeringen efter överväganden och överläggningar beslutat sig för att skärpa kampen mot narkotika. I England och Wales hittar vi regelbundet återkommande krav på att cannabis ska uppklassificeras, från klass C till klass B, dvs återgå till den klassificering som gällde för cannabis innan den numera avgångne (läs sparkade!) inrikesministern David Blunkett beslutade att cannabis skulle betraktas som en mindre farlig drog.


I veckan sa kriminalkommissarie Ian Johnston, president för Police Superintendents Association of Wales and England, till den engelska dagstidningen The Independent att vi anser att det var ett misstag att nedklassificera det [cannabis] till klass C. Och Johnston fortsätter, det [cannabis] omklassificerades nästan i smyg under dåvarande inrikesministern David Blunkett. Vi inser farorna med drogen och anser det vara mer ändamålsenligt med en klassificering i klass B. Uppriktigt sagt har cannabis förstört människors liv och det är angeläget att arbetet mot cannabis prioriteras högre inom polisen. De tidigare försiktiga budskapen var misstag.


Det ser nu ut som om det i flera länder kan komma till stånd en avsevärd skärpning i synen på cannabis. I Sverige arbetar polisen tämligen aktivt mot cannabis, men inte i den omfattning som behövs om man ser till uppgifterna i den rapport som rikskriminalpolisen presenterat (Nationellt cannabisprojekt 2004-2006 - En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna.) Det är angeläget att det svenska projektet mot cannabis fortsätter och att liknande projekt också initieras för att bekämpa tillgång och efterfrågan på annan narkotika.


Du kan hitta omfattande material om cannabis på den här bloggen. Skriv t ex cannabis i den här bloggens sökruta så får du referenser till över 1 500 inlägg i bloggen.


Du kan läsa mer om den refererade diskussionen i England och Wales i The Independent här.


Torgny Peterson


Albaner och ukrainare gripna med 50 kilo heroin i Rom

Två albanska män, 33 respektive 25 år gamla, och en 28-årig kvinna från Ukraina greps natten till lördagen i Labico, en förort till Rom, med 50 kilo höggradigt rent heroin gömt i två plastpåsar i en bil som tillhörde en av de gripna.


Beslaget är ett av de största under de senaste åren. Som jämförelse kan nämnas att polisen i Rom under hela förra året beslagtog totalt 70 kilo heroin.


Torgny Peterson


Kanadas premiärminister lovar krafttag mot knarkprofitörer

35181-154
Premiärminister Stephen Harper presenterar Kanadas nya drogstrategi

Kanadas premiärminister Stephen Harper offentliggjorde i torsdags Kanadas nya nationella strategi mot narkotika.


Som en del i paketet finns bland annat en tvåårig satsning på prevention för att förebygga användning av narkotika bland unga människor, erbjuda behandling och bekämpa narkotikabrottsligheten. För dessa ändamål anvisas 63,8 miljoner dollar (cirka 420 miljoner kronor) under två år, varav 21,6 miljoner dollar går till att bekämpa produktion och distribution av narkotika; 10 miljoner dollar till preventiva insatser och 32,2 miljoner dollar till behandling av missbrukare.


Vår tvåstegspolitik kommer att vara hård när det gäller narkotikabrottsligheten och empatisk gentemot missbrukarna, säger Harper i ett uttalande. Vi kommer inte att kasta in handduken när hälsan och säkerheten i landet äventyras...Om du missbrukar narkotika kommer vi att hjälpa dig och om du säljer narkotika kommer vi att straffa dig.


Harper sa också att missbruket kostar det kanadensiska hälsovårdssystemet 1,2 miljarder dollar per år.


Den nya strategin omfattar en fokuserad upplysningskampanj som syftar till att utbilda ungdomar om de negativa effekterna av narkotika. Studier har visat att ett växande antal ungdomar i landet använder narkotika i allt yngre åldrar.


Det kommer att kräva mycket av oss för att angripa problemet med användning av narkotika. Att bryta Kanadas drogvanor kräver en enorm ansträngning. Men från och med idag är vårt land på väg att tillfriskna, sa Harper i Winnipeg där han tillsammans med ytterligare två ministrar, Tony Clement och Stockwell Day, offentliggjorde landets nya strategi.


Kanadas nationella strategi mot narkotika baseras på ett samarbete mellan justitiedepartementet, Public Safety Canada och Health Canada och innehåller, som sagt,  tre aktionsplaner - prevention, behandling av narkotikamissbrukare och bekämpning av produktion och distribution av narkotika.


För grova narkotikabrott införs senare i höst obligatoriska minimistraff, men Harper gav inga besked om straffens längd eller vilka specifika typer av brott det kommer att gälla.


Det är intressant att notera att så kallad harm reduction, inklusive inrättande av sprutrum, inte utgör någon del av den nya strategins pelare, samtidigt som regeringen den här veckan förlängde tesperioden med ett sprutrum i Vancouver med ytterligare sex månader från och med årsskiftet 2007/2008, dvs till och med juni nästa år. Harper betonade i Winnipeg att han förblir skeptisk till sprutrum och kritiserade media för att enbart presentera påstått positiva resultat. Om du fortsätter att vara missbrukare så bryr jag mig inte om hur mycket skadeverkningar som minskas, du kommer att få ett kort och olyckligt liv, sa Harper till lokala media.


Torgny Peterson


3311 motioner registrerade under allmänna motionstiden

Vid sammanräkningen när allmänna motionstiden för 2007/08 gick ut på eftermiddagen den 5 oktober hade riksdagsledamöterna lämnat in 3311 motioner. Antalet innebär 892 fler motioner jämfört med motsvarande siffra valåret 2006.

Under ett par höstveckor har riksdagsledamöterna möjlighet att lämna förslag i form av fristående motioner om allt som riksdagen kan besluta om. I år pågick den allmänna motionstiden under perioden från riksmötets öppnande den 18 september till och med den 5 oktober.

Motionerna kommer nu att hänvisas till riksdagens olika utskott för beredning.

Du kan läsa motionerna i fulltext här genom att skriva in sökord som den motion du är intresserad av kan tänkas innehålla. Så ger till exempel sök på orden narkotika 33 träffar, alkohol 59 träffar, polis 88 träffar.


För effektiv sökning i motionerna kan du läsa mer här.


Torgny Peterson


Medicinsk tidskrift för snus

Lancet som höjs till skyarna som en respekterad medicinsk tidskrift är jag inte speciellt imponerad av när det gäller inställningen till olika sorters droger. Nu tar Lancet ställning för snus istället för tobak. I andra artiklar har Lancet inte ställt sig avvisande till cannabis.


Detta kallas i Lancets värld för 'harm reduction'. Andra kallar det för 'harm production'.


Torgny Peterson


Brev från Kanada

Tullen meddelar att man upptäckt ett nytt sätt att smuggla narkotika till Sverige- så kallade Kanadabrev där narkotika skickas från Kanada från olika avsändare i syfte att lura tullen. Spåret till Kanada är inte ointressant, mer om detta vid ett senare tillfälle.


Andra brevtrick används av 'stackars' anhöriga till påhittade avlidna som skickar e-post från Nigeria för att erbjuda just dig möjligheten att bli rik på ett kick. Rent och skärt bedrägeri i vartenda fall. Ibland skickar jag tillbaka ett svar, undertecknar med namn på den påstått döde och meddelar samtidigt att deras e-postmeddelande översänts till Interpol och Europol för kännedom.


Torgny Peterson


Översyn av straffskalan för mord

Den 29 mars i år tillsatte regeringen en utredning vars huvuduppgift är att överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Utredningen antog namnet Straffnivåutredningen.

Regeringen har i dag beslutat tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen. Utredningen ska med förtur i ett delbetänkande se över straffskalan för mord i syfte att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för detta brott.

En översyn av straffskalan för mord är av stor principiell betydelse. Frågan är också angelägen för rättstillämpningen med hänsyn till den förnyade aktualitet som den har fått till följd av ett antal nyligen avgjorda mål där påföljden för mord har bestämts till fängelse i tio år. Det finns följaktligen behov av att utreda frågan så snabbt som möjligt. Straffnivåutredningen har därför getts i uppdrag att redovisa sina redan påbörjade överväganden i denna fråga i ett delbetänkande.

Utredningen ska överväga om ett förslag som har diskuterats tidigare, nämligen en utvidgning av straffskalan för mord på så sätt att den skulle omfatta till exempel fängelse i lägst tio och högst sexton år eller på livstid, kan vara en framkomlig väg att uppnå syftet med översynen. Det står också utredningen fritt att överväga andra alternativ, till exempel en höjning av minimistraffet för mord. Det ingår inte i uppdraget att överväga frågan om att avskaffa livstidsstraffet som sådant.

Delbetänkandet om en översyn av straffskalan för mord ska lämnas senast den 30 november 2007. Tiden för redovisning av utredningens uppdrag i övrigt har förlängts till den 31 juli 2008.


Ny länspolismästare vid Polismyndigheten i Hallands län

Regeringen har i dag utsett polismästaren och chefen för polisområde Malmö Ulla Ardermark Paulsson till chef för Polismyndigheten i Hallands län från och med den 1 december 2007.

Nationell krishanteringsfunktion

Idag överlämnade utredaren Christina Salomonson en rapport med förslag om inrättandet av en nationell krishanteringsfunktion inom Regeringskansliet till statsminister Fredrik Reinfeldt.


Sammanfattning av rapporten

Att Regeringskansliet fungerar väl är en förutsättning för att regeringen ska kunna utföra sina uppgifter vid kriser. För att kunna förbereda och genomföra krishanteringsåtgärder behövs en effektiv och professionell organisation med befogenheter som går över departementsgränserna.


Regeringskansliets krishanteringsförmåga bör bygga på ett samspel mellan Statsrådsberedningen och departementen. Statsrådsberedningen bör ha ett tydligt, samlat och departementsövergripande ansvar för krishanteringsfrågor. Därtill har varje departement ett eget ansvar för krishanteringsåtgärder inom sitt verksamhetsområde.


En chefstjänsteman för krishantering samt ett kansli för krishantering bör inrättas i Statsrådsberedningen med ansvar för att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. Kansliet föreslås verka inom tre områden; omvärldsbevakning och lägesbild, krishantering samt analys. Under normala förhållanden ska kansliet bedriva omvärldsbevakning, utveckla och följa upp Regeringskansliets krishanteringsförmåga, ansvara för utbildning och övning samt ta fram analyser av hot och risker som kan drabba Sverige. Vid kriser ska kansliet larma, kunna initiera arbetet, stödja beslutsfattare i Regeringskansliet samt samordna underlag.


Vid kriser har statssekreterarna en viktig roll för att ange en gemensam strategisk inriktning för arbetet, bereda frågor av stor vikt snabbare än normalt samt avgöra eventuella oenigheter mellan departementen. En grupp för strategisk samordning, bestående av statssekreterarna (kabinettssekreteraren) från de mest berörda departementen, bör vid kriser svara för dessa uppgifter.


Den sakkunskap som finns vid departementen är nödvändig för att kunna hantera kriser. Vid varje departement ska det därför finnas en utarbetad krishanteringsplan och förberedda arbetsformer för krishantering som gör att departementen snabbt kan delta i krishanteringsarbetet. Detta förutsätter att det finns en utsedd och övad krisledningsgrupp samt en hög tillgänglighet vid departementen.


Regeringskansliet måste bättre kunna samverka med myndigheter, kommuner och övriga aktörer som självständigt beslutar om och genomför åtgärder. Det är viktigt att regeringen, berörda myndigheter och aktörer kan mötas för överläggningar och ömsesidig orientering under normala förhållanden och vid kriser. Därför föreslås ett krishanteringsråd inrättas som leds av chefstjänstemannen.


För att på ett effektivt sätt kunna samordna arbetet under en kris behövs lokaler och teknik som kan uppfylla kraven på tillgänglighet, säkerhet, arbetsmiljö och tekniska stödsystem. Utredaren föreslår därför att ett kriskoordineringscenter byggs upp inom Regeringskansliet.


Vidare föreslås ändringar i sekretesslagen och i Regeringskansliets instruktion. Förslagen i sin helhet innebär, enligt utredaren, att Regeringskansliet ges bättre förutsättningar för att i framtiden kunna stödja regeringen i dess hantering av kriser.


Läs också:

Krishantering i regeringskansliet


14 litauer gripna för stölder på Island

Island har varit 'i ropet' de senaste dagarna, inte minst på grund av ett stort beslag av amfetamin.


Idag rapporterar isländska Morgunbladid att totalt 14 litauiska medborgare gripits misstänkta för stölder på Island.


Enligt isländsk polis är samtliga gripna i 20-årsåldern och flera av dem är kända för tidigare kriminalitet på Island och i andra länder.


Torgny Peterson


Outlaws på gång igen?

Har Outlaws upphört med verksamheten i Sverige?


Svenskmaffia.se konstaterar att Redan dagen efter att polisen hävdat att Outlaws i Sverige lagts ned reses frågetecken. Anledningen är att sajten http://www.outlawsmc.se/ är tillbaka på webben - nu med texten "You can´t stop Charlie".


Du kan läsa mer om detta och annan information om svensk maffia här.


Torgny Peterson

Missbruk kan bekämpas

Det brittiska konservativa partiet, under ledning av David Cameron, har nu genomfört sin partikonferens och kritiken mot regerande Labour har stundtals varit mycket kraftig, inte minst när det gäller bekämpningen av brottslighet och narkotikamissbruket och polisens byråkratisering som innebär en massa onödigt pappersarbete och därmed minskad synlighet och aktivitet på gator och torg - något som de konservativa vill ändra på


Det är det konservativa partiets talesman [Shadow Home Secretary], David Davis, som uttalar sig i dessa frågor och under konferensen höll han ett anförande där han sa bland annat följande om narkotikapolitiken:


Ett eskalerande missbruk av narkotika är inte oundvikligt. Det är tecken på en misslyckad politik. Se på Labour och drogrehabiliteringen. Dom använder skattebetalarnas pengar till att försöka hantera missbruket, dvs låta missbrukarna fortsätta använda narkotika. Vi vill att missbrukare ska sluta använda narkotika och vi kommer att introducera ett omfattande abstinensbaserat rehabiliteringsprogram. Ett program som får missbrukare att sluta använda narkotika, all narkotika.


Du kan läsa hela David Davis anförande under konferensen här.


Partiledarens, David Camerons avslutningstal, vid konferensen kan du läsa här.


Läs också:

Englands justitieminister emot nedklassificeringen av cannabis


Torgny Peterson


Fällor i cannabisfabrik

Det händer ofta att knarkkapitalisterna som äger cannabisfabrikerna 'försåtsminerar' sina odlingar för att hålla undan/skada eventuella inkräktare. Ännu oftare händer det att de belysningsanordningar som används i odlingarna orsakar bränder.


Av ovanstående inträffade bådadera i södra Wales förra månaden då brandmän efter larm om brand i en cannabisfabrik upptäckte att knarkkapitalisterna hade virat 240-volts elledningar runt fönstren och strax under ledningarna placerat grova spikar - allt i förhoppning om att en eventuell inkräktare både skulle bli spetsad och grillad.


Torgny Peterson


Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm, Göteborg och Malmö har inom ramen för trestadssatsningen mot narkotika erhållit projektmedel från Mobilisering mot narkotika för att utveckla eller bygga upp nya fungerande former och metoder för stöd och behandling av unga alkohol- och narkotikamissbrukare som ännu inte hamnat i socialt utanförskap utan som fortfarande har en förankring på arbetsmarknaden eller i studier.


Du kan läsa hela rapporten, Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare, här.


Torgny Peterson


Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

I propositionen (2007/08:9) föreslår regeringen att lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål och lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008.


Läs också:

Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning - 2007/08:9


Domstolarnas handläggning av ärenden

Ärendeutredningen har i dag överlämnat betänkandet Domstolarnas handläggning av ärenden (SOU 2007:65) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen har inom ramen för arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet haft i uppdrag att kartlägga de ärenden som handläggs av tingsrätt i första instans. Det gäller ärenden av högst varierande slag, såsom till exempel registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, ärenden om dödande av handling, förordnande av god man, bodelningsförrättare och särskild företrädare för barn, beslut om likvidation, samt beslut om rätt att få använda fingerade personuppgifter. Utredningen har kommit fram till att handläggningen av merparten av dessa ärenden kan och bör flyttas till olika förvaltningsmyndigheter. I betänkandet redovisar utredningen sina förslag till en sådan överflyttning.

Utredningen föreslår att handläggningen av ärenden om registrering enligt äktenskapsbalken flyttas till Skatteverket. Det rör sig om cirka 15 000 ärenden per år  och avser registrering av anmälan om bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar.

Utredningen föreslår även att Skatteverket tar över ansvaret för äktenskapsregistret från Statiska centralbyrån.

Utredningen föreslår också att vissa andra ärenden med familjerättslig anknytning flyttas till Skatteverket. Det gäller bland annat ärenden om  förordnande och entlediga av bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Enligt utredningens mening bör domstolarna även fortsättningsvis besluta om anordnande, omprövning och upphörande av förvaltarskap. Däremot föreslår utredningen att handläggning av ärenden om anordnande, omprövning och upphörande av godmanskap flyttas till  överförmyndaren.

Utredningen föreslår vidare att handläggningen av ärenden om förordnande och entledigande av förmyndare för underårig flyttas till överförmyndaren.

I lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling - den så kallade mortifikationslagen - finns bestämmelser om att presentationspapper och inteckningar i vissa fall kan dödas. Tingsrätterna handlägger årligen ett relativt stort antal ärenden om dödande av sådan handling eller inteckning. Utredningen föreslår att handläggningen av dessa ärenden flyttas till olika förvaltningsmyndigheter. I fråga om dödande av inteckningshandling (till exempel pantbrev) och dödande av inteckning föreslår utredningen att handläggningen flyttas till vederbörande inskrivningsmyndighet. När det gäller ärenden som avser andra handlingar, till exempel skuldebrev och aktiebrev, föreslås att dessa flyttas till Kronofogdemyndigheten respektive Bolagsverket. Utredningen anser att förslagen bör genomföras i en ny mortifikationslag och lämnar förslag till en sådan lag.

Härutöver föreslår utredningen att ett antal ärenden med associationsrättslig anknytning flyttas till Bolagsverket. Det gäller bland annat ärenden om likvidation av aktiebolag efter avslutad konkurs och ärenden om byte av likvidator.

De övriga ärenden som utredningen föreslår ska flyttas till förvaltningsmyndighet är till exempel ärenden om medgivande att använda fingerade personuppgifter, ärenden om förordnande av särskild företrädare för barn och ärenden om förordnande av förvaltare att företräda aktier eller andelar som inte får företrädas av ägaren till finansiellt företag eller försäkringsföretag. De nämnda ärendena bör enligt utredningen flyttas till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten respektive Finansinspektionen.


Läs också:

Domstolarnas handläggning av ärenden SOU 2007:65


Bättre skydd för barns rättigheter i Sverige

De senaste åren har det skett tydliga förbättringar i Sverige när det gäller barns rättigheter. Frågor kring barns rättigheter möter större intresse, flera nya lagar ger ökat skydd för utsatta barn och åtgärder som nya familjecentraler och en ungdomsmottagning på Internet ger både barn och föräldrar stöd i viktiga frågor. Det fastslår en rapport om barnkonventionens genomförande i Sverige 2002-2007 som i dagarna har överlämnats till FN:s barnrättskommitté i Geneve.

Det är glädjande att barnens rättigheter får ett allt större utrymme i vårt samhälle. Många barn i vårt land har det oerhört bra, men de finns också de som lever i mycket svåra situationer. Sverige har alla möjligheter att vara ett föregångsland när det gäller att ta tillvara rättigheter för barn och unga, säger socialminister Göran Hägglund.

På flera viktiga områden har barns rättigheter i Sverige förstärkts rent juridiskt. Lagstiftningen kring sexualbrott mot barn och barnpornografi har skärpts, reglerna för ensamkommande flyktingbarn har förbättrats och sedan förra året finns även en lag mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Den nya regeringen har även förstärkt vårdgarantin för barn och unga, inrättat ett utvecklingscentrum för barn och unga som löper risk att drabbas av psykiska problem och tagit initiativ till en virtuell ungdomsmottagning på Internet.

Det är också tydligt att statliga myndigheter, kommuner och landsting idag ger sin personal bättre kunskap om barnkonventionen, och den nyinrättade Barnrättsakademin vid Örebro universitet har fått i uppgift att erbjuda skräddarsydda utbildningar i barnrättsfrågor för berörda yrkesgrupper.

Rapporten pekar även på en del brister. Bland annat bör Sverige göra mer för att förbättra skolresultaten för unga i segregerade områden och att bekämpa den nya teknikens avigsidor som drabbar barn och unga i form av trakasserier och övergrepp som förmedlas via Internet och mobiltelefoni. Även arbetet med att minska det höga antalet tonårsaborter bör förstärkas. Beslutsfattare på olika nivåer i samhället bör också förbättra dialogen med barn och unga.


Läs också:

Sveriges fjärde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2002-2007

Ont om pengar?

Ont om pengar? Se till att bli vald till ledamot av riksdagen. Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 700 kronor till 52 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2007.


Torgny Peterson


Polisinsatser gör holländsk marijuana dyrare

Tro det eller ej, men polisen i Nederländerna börjar uppenbarligen nå viss framgång i kampen mot cannabis om man får tro den rapport som Trimbos-institutet presenterade idag.


Av den årliga rapporten framgår att THC-halten i så kallad 'nederweit' (holländsk marijuana) minskat från 17,5% 2006 till 16% 2007. Beträffande THC-halten i importerat hasch noterar Trimbos en sänkning från 18,7% 2006 till 13,3% i år. Samtidigt som THC-halten i 'nederweit' minskar så har priset ökat med 20% i år jämfört med 2006. Också när det gäller importerat hasch har man noterat en prishöjning.


Sedan 1999 genomför Trimbos-institutet, på uppdrag av det ansvariga ministeriet (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), undersökningar av produkterna på holländska coffee shops.


För första gången sedan mätningarna började har priset på ett gram 'nederweit' ökat. Priset ligger nu på cirka 65 kronor per gram vilket är en ökning med cirka 20% jämfört med föregående års mätning.


Trimbos-institutet säger att såväl prisökningen som den lägre THC-halten förmodligen är resultatet av polisens intensifierade ansträngningar och när utbudet av varorna minskar ökar inköpspriset för landets coffee shops.


Minskat utbud och förhöjda priser är också ett av skälen till narkotikan kontamineras med andra produkter. Med jämna mellanrum  uttalas misstankar om att 'nederweit' blandas med sand, miskroskopiska glaspärlor och andra föroreningar.


Torgny Peterson


Rotterdam stänger coffee shops nära skolor

I ett pressmeddelande informerar staden Rotterdam i Nederländerna att 18 så kallade coffee shops, där narkotika (cannabisprodukter) säljs, kommer att stängas 1 juni 2009 eftersom de ligger för nära skolor.


Av samma pressmeddelande framgår att det skett en oroande ökning av användningen av cannabisprodukter bland sårbara, unga människor.


Rotterdam har för närvarande 62 coffee shops. Att 18 försvinner anser undertecknad vara en bra början. Målet måste på sikt vara att stänga allihop.


Torgny Peterson


Omhäktning av misstänkt narkotikasmugglare på Island

Jag har tidigare skrivit om det stora narkotikabeslaget på Island. Igår beslutade Islands Högsta domstol att en av de misstänkta, som ursprungligen häktats under en vecka, får göra sällskap med resten av de häktade fram till 18 oktober.


Torgny Peterson


Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige

Justitiedepartementet har publicerat en lättläst sammanfattning om de regler som gäller för den som gifter sig, flyttar ihop, skiljer sig, får barn eller när någon dör.


Informationen finns här.


Knarkkapitalister försöker bli rika på 'marijuanagodis'

Bild : Knarkkapitalister
Foto: DEA

Cannabisflummarna gör så gott dom kan för att försöka förföra folk. Ett av de misstänkta skojarföretagen i branschen är Tainted Inc. i USA som fram tills nu tillverkat marijuanaglaserat 'godis'.


DEA (Drug Enforcement Administration) som genomförde flera husrannsakningar och gripanden i veckan som gick beslagtog då bland annat hundratals 'godisprodukter', omkring 460 marijuanaplantor, ett vapen, en okänd summa amerikansk valuta och en 2005 GMC Truck.


Bland de beslagtagna marijuanaprodukterna finns bland annat marijuanaglaserade chokladkakor med olika smak, kakor, glass, jordnötssmör, barbecuesås, chokladsirap, smaksatta energidrycker mm mm. På flera av produkterna finns benämningen 'medicinal' (medicinsk) och 'compassion' som uppenbarligen försöker förmå någon svagsint köpare att tro att produkten och köp av densamma på något sätt skulle handla om medkänsla och sympati.


Det här handlar inte om godis, konstaterar DEA. Det är kriminell verksamhet. Att tillverka, distribuera och inneha marijuanaglaserade produkter är ett klart brott mot den federala lagstiftningen. Vi kommer att fortsätta att stänga igen de här produktionsenheterna - en efter en, meddelar DEA Special Agent Javier F. Peña.


Företaget, Tainted Inc. har skickat sina produkter bland annat till cannabisprofitörer på olika håll i Kalifornien, till Seattle men också till Vancouver i Kanada och Amsterdam.


Martin Michael, som är ägare till Tainted Inc. är för närvarande på flykt undan rättvisan.


Förhoppningsvis innebär de vidtagna åtgärderna början till slutet för Tainted Inc.


Torgny Peterson


Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen - Prop. 2007/08:6

I propositionen föreslås att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ändras så att övergångstiden under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2008.


Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen hittar du här.


Veliga besked ger ökade problem med cannabis

Politikers och tjänstemäns oförmåga, i kombination med legaliseringslobbyns okunniga mischmasch av argument för legalisering av cannabis, har bidragit till en ökning av cannabisrelaterade problem i flera länder.


Från Australien meddelar nu the Australian Institute of Criminology (AIC) att 73 procent av de som greps av polisen i Darwin under juli - augusti i år visade sig vara positiva på cannabis vid drogtester, en ökning med närmare 30 procent sedan förra året.


Sifferuppgifterna, som finns sammanställda i AICs Drug Use Monitoring in Australia (DUMA), visar en stadig ökning i antalet gripna som testar positivt på cannabis.


I Darwin i Australiens Northern Territory (NT) finns också enorma problem med alkohol bland de som grips av polisen. Enligt statistiken toppar NT statistiken när det gäller alkoholkonsumtionen bland gripna såväl män som kvinnor.


Att inkonsekventa besked om cannabis ger stora problem ser vi bland annat också i Storbritannien och Kanada, som i den strategi som presenteras den här veckan förväntas strama upp arbetet mot cannabis avsevärt, och i Nederländerna ökar antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem.


Torgny Peterson


RSS 2.0