Läkare kan komma att åtalas för narkotikabrott

Äntligen ser det ut som om läkare som skriver ut stora mängder narkotiska läkemedel kan komma att åtalas. Inte en dag för sent! Det finns alltför många läkare som alltför ofta till alltför många skriver ut preparat av den här sorten.


Det nu aktuella fallet handlar om en 71-årig läkare i Stockholm. Du kan läsa mer om läkaren och hans ansvarslösa förskrivning här.


Ytterligare rapportering och uppföljning kommer.


Torgny Peterson


Ingen legalisering av cannabis i SchweizSom jag nämnt tidigare har schweizarna idag bland annat röstat om den framtida narkotikapolitiken. Ett av de stora debattämnena i landet under lång tid har varit förhållningssättet till cannabis. 


Vid dagens folkomröstning har över 60% av de schweizare som idag deltog i folkomröstningen sagt NEJ till förslaget att legalisera cannabis, det så kallade Hanf-Initiative. Resultatet innebär att konsumtionen av cannabis förblir straffbar.


Beträffande narkotikapolitiken i stort sker ingen större faktisk förändring heller. Den sedan 15 år tillbaka förhärskande narkotikapolitiken, baserad på de fyra hörnpelarna Prävention(prevention), Therapie (behandling), Überlebenshilfe (överlevnadshjälp = harm reduction) och Repression (repression) består, vilket bland annat innebär att distributionen av statligt heroin till opiatmissbrukare formaliseras.

Ytterligare information om omröstningen beträffande Betäubungsmittelgesetz (lagstiftningen om droger) hittar du här.


Torgny Peterson


Schweiz röstar om narkotikapolitik

Idag är det dags för schweizarna att bland annat rösta om sitt framtida förhållande till narkotika.


Tidigare har landets inrikesminister Pascal Couchepin, ansvarig för hälso- och sociala frågor, konstaterat att det skulle innebära en överträdelse av internationella överenskommelser om man godkände ett förslag om legalisering av cannabis.


I och för sig är det inte ägnat att förvåna om de skulle hända just i Schweiz - landet som var först ut (1994) med att underlätta för heroinister att fortsätta sitt heroinmissbruk med hjälp av statligt heroin; landet som var först med kommunala knarkarkvartar och landet som var först med att etablera de hittills två största öppna drogscenerna i Europa. Att dylika tokigheter fick stöd av Ambros Uchtenhagen, Ueli Locher och andra kvasiintellektuella drogpolitiska tyckare från Schweiz gör inte det hela mer rumsrent.


Vid omröstningen idag föreslås också att den statliga knarklangningen av heroin ska "legaliseras", dvs upphöra att vara ett projekt och ingå som en "godkänd" del i behandling av opiatmissbrukare. Heroinmissbrukare som vill fortsätta misbruka heroin - förenen eder - flytta till Schweiz.

P.S. Det krävs dock ett visst tålamod eftersom du i egenskap av opiatälskande utländsk medborgare inte kan förvänta dig att komma i omedelbart åtnjutande av det eftertraktade statliga heroinet. D.S.


Ytterligare rapportering följer.


Torgny Peterson


Brain science, addiction and drugs

Brittiska Academy of Medical Sciences har publicerat en intressant rapport - Brain science, addiction and drugs.


Att förstå hur hjärnan fungerar och hur droger påverkar hjärnans arbete och vårt beteende har utgjort och utgör utmaningar för vetenskapen.


Den föreliggande 220-sidiga rapporten, som betraktar forskningsläget, fokuserar på fem huvudområden:


1. Nyligen gjorda framsteg inom hjärnforskningen ger anledning tro att det finns avgörande praktiska och terapeutiska resultat för att kunna behandla sjukdomar och beroende. Det krävs emellertid ytterligare investeringar för att vi ska kunna förvissa oss om att kunskapen fortsätter att vidgas och översätts i praktiska fördelar för patienterna.


2. Utarbetandet av bättre preventiva strategier kräver förbättrade insatser för att förstå och identifiera de faktorer som utsätter visa individer och befolkningsgrupper för risker för mentalsjukdomar och drogmissbruk.


3. Det krävs förbättringar när det gäller vår information om förekomst, varaktighet och graden av "rekreationsbruk" av droger hos befolkningen.


4. Regelverk och drogpolitiska insatser kräver ett mer sofistikerat index beträffande de skador som orsakas av användningen av legala och illegala psykoaktiva droger.


5. Regelverk och drogpolitiska insatser beträffande insatser mot vissa droger måste utvecklas i linje med forskningsframsteg och allmänhetens syn.

  

Av ovanstående framgår, inte helt oväntat, vilken inriktning delar av rapporten har.


Jag rekommenderar den 220-sidiga rapporten till läsning och ser fram emot synpunkter.


Du kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Försök att stoppa omklassificeringen av cannabis misslyckadesEtt försök att stoppa återklassificeringen av cannabis i House of Lords i Storbritannien, från klass C till klass B, misslyckades.


Congratulations! Common sense has prevailed.


Torgny Peterson


Jerry Eriksson leder utredningen om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Regeringen har utsett Jerry Eriksson till att leda utredningen om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.


Jerry Eriksson är 57 år och är fram till årsskiftet lagman i Länsrätten i Uppsala län. Han är också ordförande i en avdelning för medicinsk forskning vid Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.


Sambandet mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro allt svagare

Tidigare har det visat sig att län med hög sjukfrånvaro även haft hög arbetslöshet. Socialdepartementet har bett SCB analysera hur sambandet ser ut idag. Analysen visar att det positiva sambandet mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet blir allt svagare.


Det här pekar på att regeringens åtgärder har fått effekt. Nya riktlinjer för sjukskrivningar och satsningen på sjukvårdsmiljarden har sannolikt bidragit till att jämna ut skillnaden i sjukskrivningspraxis mellan olika delar av landet, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Norrbotten har exempelvis länge betraktats som ett län med hög sjukfrånvaro. Den här analysen, som även tar hänsyn till den skiftande ålderssammansättningen i länen, visar att detta inte längre stämmer. Norrbotten har idag en sjukfrånvaro som ligger på ungefär samma nivå som landet i sin helhet.


Drogtester i skolor i Rotterdam

I Rotterdam har tre skolor i ett pilotprojekt nu startat med drogtester bland eleverna. Om en lärare misstänker att en elev använder narkotika (inklusive cannabis!) kan eleven bli ombedd att på frivillig väg lämna ett drogtest.


Ansvariga i Rotterdam, som enligt uppgift är den första staden i Holland som genomför drogtester i skolor, har inte lämnat någon information om i vilka skolor drogtesterna ska genomföras.


Enligt holländska Telegraaf kommer resultaten av pilotprojektet att presenteras för myndigheterna inom ett par månader.


Läs också:

Drogtester i skolan - varför och hur?


Torgny Peterson


Holländsk borgmästare vill legalisera "bakdörren"Vid ett möte med holländska borgmästare nyligen föreslog borgmästaren i Eindhoven, Rob de Gijzel, att man borde experimentera med ett system som gör det möjligt att kontrollera de "varor" som säljs i coffee shops - ett förslag som inte delas av landet justitieminister Hirsch Ballin.


Du kan läsa mer i Volkskrant här.


Torgny Peterson


Nytt verktyg ger nya möjligheter

Norsk polis meddelar att man nu lanserar sitt nya efterlysningssystem ELYS II, som bland annat innebär en direkt koppling till de internationella databaserna - Interpol och Schengen.


Lokala polisdistrikt, gränsövergångar och flygplatser har nu direkt tillgång till att söka i nationella och internationella tjänsteställen direkt från sina tjänsteställen.


Bland de sökmöjligheter som existerar finns bland annat efterlysta personer, saknade personer, stulna fordon och stulna resedokument. Beträffande det sistnämnda finns det i Interpols databas idag över 16 miljoner registrerade stulna eller förlorade resedokument.


Systemet innebär också att utländska polismyndigheter kan få träff på norska efterlysningar, stulna fordon och resehandlingar.


Norska Kripos är ansvarig för det nya systemet.


Beslut om EU-budgeten för 2009

I fredags nådde rådet och Europaparlamentet en uppgörelse om EU:s budget för 2009. Uppgörelsen innebär att EU:s betalningar under 2009 uppgår till 116 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 1 100 miljarder kronor. Fredagens resultat leder till att den svenska avgiften minskar med omkring 170 miljoner kronor till 19,7 miljarder kronor jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen för 2009.


Uppgörelsen innebär även ett beslut om finansieringen av den livsmedelsfacilitet som ska mildra de höga livsmedelsprisernas negativa effekter på utvecklingsländerna. Initiativet beslutades av Europeiska rådet i juni 2008. EU ska totalt bidra med 1,8 miljarder euro över en 3-årsperiod. Finansieringen bygger huvudsakligen på omfördelningar inom budgeten för den gemensamma utrikespolitiken.


Grattis Nederländerna!


Kommunfullmäktige i Amsterdam har nu beslutat stänga 43 av stadens 228 coffee shops. Stängningen ska vara genomförd i december 2011.


Skäl: De ligger för nära en skola (250 meter).


Det faktum att det finns ett antal hälsomässiga skäl till varför samtliga coffee shops borde bommas igen har inte politikerna tagit till sig än.  


Läs också:

"Att sälja narkotika är ingen rättighet"


Torgny Peterson


Interpolchef misstänks för samarbete med knarkkartell

I Mexico greps i söndags landets Interpolchef Ricardo Gutiérrez Vargas efter misstankar om att han samarbetar med en av landets knarkkarteller - Sinaloakartellen.


För en månad sedan greps Rodolfo de la Guardia García, också polis på en mycket hög position i Mexico.


Du kan läsa mer i Financial Times här.


Läs också:

INTERPOL headquarters to deploy team to ensure compliance with INTERPOL rules and regulations by Mexican law enforcement officials


Torgny Peterson


"Att sälja narkotika är ingen rättighet"

Som jag berättat tidigare planerar städerna Roosendaal och Bergen-op-Doom i sydvästra Holland att stänga samtliga coffee shops i februari 2009.


I avvaktan på den definitiva stängningen inför man också begränsningar i försäljningen av cannabis. Kunderna kommer "bara" att kunna köpa två gram istället för nuvarande fem gram. Samtidigt minskas den mängd cannabis som får förvaras i lager på en coffee shop från 500 gram till 300 gram.


Det är inte bara Roosendaal och Bergen-op-Doom som insett problemen med coffee shops. Också Terneuzen, en annan gränsstad, inför skärpta bestämmelser med begränsade öppettider och begränsningar när det gäller inköp av cannabis.


Målet på sikt måste naturligtvis vara att stänga samtliga coffee shops. Initiativen i Roosendaal, Bergen-op-Doom och Terneuzen är en bra början.


Och fortsättning följer idag. Vid ett "toppmöte" för dussintals holländska borgmästare idag, 21 november, talar Roosendaals borgmästare Michel Marijnen om hur man kan hantera problemen kring coffee shops.


Marijnen säger till media att han är trött på de omkring 13 000 knarkturister som besöker Roosendaal varje vecka. Att sälja narkotika är ingen rättighet, säger han.


Torgny Peterson


Tal av Maria Larsson vid Antibiotikadagen 18 november

Jag får börja med att tacka för möjligheten att vara här.


Ämnet för dagen, strategier för arbetet mot antibiotikaresistens, är väldigt angeläget. Den här dagen den 18 november är också den första europeiska antibiotikadagen. Det är ett EU-initiativ från i första hand den europeiska myndigheten för förebyggande och kontroll av sjukdomar, CDC. Den EU myndighet som Sverige står värd för. Vi är mycket glada att ha ECDC i landet och vi har ett gott samarbete. Aktiviteter pågår idag i nästan alla medlemsstater samt på EU-nivå. I Strasbourg står Europaparlamentet och ECDC värd för en aktivitet. Och vi möts alltså här i Sverige.


Vi är alla medvetna om att antibiotikaresistens är ett globalt hot. Ett hot mot människors hälsa med försämrade möjligheter för modern sjukvård, för transplantationer och cancerbehandling. Allt som vi tagit för självklart. men faktum är att utan effektiva antibiotika så kan vanliga infektionssjukdomar åter bli dödliga. ECDC gör bedömningen att detta är det allvarligaste hälsohotet inom Europa.


Den totala antibiotikaförsäljningen ökar nu i Sverige från att ha minskat under flera år. Jag förstår att många faktorer kan spela in men att attityder till antibiotikabehandling hos både förskrivare och allmänhet spelar en viktig roll.


Trots att förskrivningen ökar så är ändå Sverige fortfarande ett av de länder inom EU med den lägsta antibiotikaförbrukningen. Så även om situationen i Sverige är relativt god så finns det en oroväckande trend med ökning av antalet multiresistenta bakterier. Vi vet att ju högre förbrukning av antibiotika i samhället - desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft. Resistenta stammar sprids bland annat inom vården och då ofta på grund av bristande hygien. En mycket oroande utveckling är att resistenta stammar nu även sprids utanför sjukvården, ute i samhället.


En grundläggande åtgärd måste vara att tillämpa basala hygienrutiner i alla vårdkontakter. Det finns en del att göra. Och vi vet att flera åtgärder är nödvändiga. Fortsatt fokus på att undvika över- och felanvändning av antibiotika, satsningar inom vårdhygien samt att söka nya vägar att säkerställa utveckling av nya antibakteriella substanser.


En nationell handlingsplan, en strategi presenterades i Sverige 2005. Det övergripande målet är att genom ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar bevara möjligheterna att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.


Vi ser allvarligt på situationen och har vidtagit en rad åtgärder. Socialstyrelsen ska följa upp strategin och göra en större översyn hösten 2010. De ska också inventera antibiotikaanvändningen inom hälso- och sjukvården och de är klara med sin rapport idag. Smittskyddsinstitutet och Strama har i uppdrag att göra en översyn av existerande nationella system för övervakning av antibiotikaresistens, antibiotika-försäljning samt förskrivningsorsaker. Man skulle också lämna rekommendationer för hur ett sådant system kan se ut i framtiden med finansieringsförslag. Denna rapport lämnas också idag.


Jag har översiktligt tagit del av dessa viktiga resultat och vi kommer nu att analysera rapporterna för att se hur vi kan gå vidare. Jag kan redan nu säga att vi behöver komplettera återrapporteringen 2010 av strategin från 2005 till att omfatta framåtblickande förslag för perioden från 2010 och framåt. En bred grupp av aktörer kan behöva involveras i ett sådant arbete. Jag kan också konstatera från rapporteringarna hur viktigt det är att arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar får genomslag på alla nivåer i verksamheterna. Om vi ska kunna erbjuda en trygg och säker vård måste de här frågorna bli en viktig del av kvalitetsarbetet. Kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården gäller även diagnostik och behandling av infektioner och förebyggande arbete vad gäller vårdrelaterade infektioner. Liksom vikten av hygien och rutiner i äldreomsorgen.


Det är viktigt att förbättra möjligheterna till säker antibiotikaanvändning redan vid förskrivningstillfället. Inom ramen för den nationella IT-strategin för vård och omsorg har regeringen under de senaste åren arbetat intensivt tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Apoteket. Avsikten är att säkerställa att förskrivaren har relevant information genom IT-baserade beslutsstöd. Vi planerar också fler initiativ för att påskynda att dessa förskrivarstöd införs och används fullt ut i vårdens elektroniska journalsystem.


Socialstyrelsen har vid inventeringen av antibiotikaanvändningen i hälso- och sjukvården identifierat flera förbättringsbehov avseende vårdens kvalitetsarbete på antibiotikaområdet. Socialstyrelsen har även pekat på särskilda problem när det gäller diagnostik och behandling av infektioner hos äldre på särskilda boenden. Det är här nödvändigt med en samordning av kvalitetsförbättrande åtgärder mellan kommunerna och landstingens primärvård.


Även i den folkhälsopolitiska propositionen understryker vi vikten av det preventiva arbetet mot antibiotikaresistens för att förhindra en allvarlig utveckling. Vi lyfter också fram insatserna vad gäller vårdhygien och allmän hygien samt rationell antibiotikaanvändning. Begreppen god hygienisk standard och vårdhygienisk kompetens behöver definieras och förtydligas både i landstings- och kommunal miljö och även vid upphandlingar från privata vårdgivare.


Båda de rapporter som lämnats idag understryker vikten av samarbetet inom EU och på den globala arenan. Det här är en global fråga och ett gränsöverskridande problem. Det krävs samarbete över gränserna om vi ska kunna bromsa utvecklingen. På EU-nivån har flera initiativ tagits. 2001 antog hälsoministrarna en rådsrekommendation om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicinen. Medlemsstaterna uppmanas att ta fram nationella strategier för att motverka ökningen av antibiotikaresistenta bakterier.


Nästa år lägger Kommissionen en rapport om läget bland medlemsstaterna som baseras på vad de rapporterat till Kommissionen. Kommissionen arbetar också med ett förslag till en rådsrekommendation om patientsäkerhet och vårdrelaterade sjukdomar.


Sverige ingår för närvarande i en trojka med innevarande ordförandeskap Frankrike samt Tjeckien som håller i ordförandeklubban första halvåret nästa år. Vi har alla tre länder enats om att arbeta med antibiotikaresistensfrågan under våra ordförandeskap. Slovenien arbetade fram rådsslutsatser om antibiotikareststens och de ligger till grund för arbetet inom vår trojka. Frankrike har hållit en workshop om rationell användning av antibiotika och hur detta budskap ska kommuniceras till allmänheten och professionen. Tjeckien kommer att fokusera på rationell användning av antibiotika inom vården.


I Sverige hösten 2009 kommer vi att ha ett delvis anat fokus. En del av problematiken är att det finns en brist på nya läkemedel. Den konferens vi ordnar i Stockholm den 17 september 2009 kommer att som underlag ha en analys som ECDC och den europeiska läkemedelsmyndigheten gjort om hur bristsituationen ser ut. Och huvudsyftet med konferensen är därför att se på olika vägar för att skapa förutsättningar för utvecklingen av nya antibiotika. Resultatet från konferensen ska resultera i rådsslutsatser vid det formella hälsoministermötet i december 2009.


I maj i år var jag på resa med bland annat Otto Cars i Indien. Vi tog upp frågorna om antibiotika med den indiske hälsoministern och vi höll ett särskilt seminarium hos Astra Zeneca i Bangalore eftersom det pågår bred forskning i ämnet där. Imorgon träffar jag återigen den indiske hälsoministern och då kommer vi att diskutera ett sk Memorandum of Understanding som innefattar samarbete mellan våra länder om bl a antibiotikaresistens.


Även om vi har ett relativt bra resistensläge i Sverige så innebär den globala rörligheten att vi inte kan arbeta enbart nationellt. WHO antog redan 2001 en global strategi med ett antal rekommendationer för att bekämpa antimikrobiell resistens. Mycket behöver göras för att genomföra denna strategi. Sverige var pådrivande, tillsammans med de nordiska länderna att få till stånd en resolution om åtgärder för att förbättra arbetet mot antimikrobiell resistens som antogs av Världshälsoförsamlingen i maj 2005.


Många frågor konkurrerar om uppmärksamheten på WHO:s dagordning ooh därför är det viktigt att löpande trycka på. Ett led i detta påtryckningsarbete är att vi förbereder insatser för att frågan ska kunna lyftas vid Världshälsoförsamlingen i maj nästa år.


Bilaterala kontakter och initiativ är då viktigt för att få upp frågan på den globala dagordningen. Som jag sa så pågår ett samarbete med Indien. När jag besökte Kina för en kort tid sedan så stod även den här frågan på dagordningen vid ett möte med  Kinas hälsominister.


Låt mig sammanfatta med att understryka att frågan är viktig för regeringen. Och vi välkomnar att frågan lyfts upp på det här sättet genom ett symposium om antibiotikaanvändning där ledande personer inom vården kommer samman för att diskutera det strategiska arbetet mot antibiotikaresistens. EU:s satsning på en årlig antibiotikadag kan vara till stöd för fortsatt uppmärksamhet på problemet och för samarbetet kring detta inom unionen. Det här är en fråga som måste få större uppmärksamhet.


Tack för ordet, och lycka till under resten av dagen.


Äktenskapsfrågor

Huvudfrågan i lagstiftningsärendet är om institutet och begreppet äktenskap ska definieras så att det omfattar par av samma kön. Frågan kan lösas på olika sätt. Regeringen väljer att nu inte lägga fram något förslag om könsneutrala äktenskap. Det innebär att förutsättningen att äktenskap ingås mellan personer av olika kön inte tas bort. Regeringen föreslår däremot att den inledande bestämmelsen i äktenskapsbalken ges en något ändrad utformning.


Med utgångspunkt i detta ställningstagande rörande könsneutrala äktenskap föreslår regeringen flera olika lagändringar när det gäller vigselverksamheten. Möjligheten till vigsel inom Svenska kyrkan bör regleras på samma sätt som för övriga trossamfund. Regeringen föreslår därför att kravet på tillstånd för trossamfund att förrätta vigsel också ska omfatta Svenska kyrkan. På samma sätt som för andra samfund ska dessutom varje vigselförrättare förordnas särskilt av Kammarkollegiet. Regeringen föreslår också att den nu gällande ordningen att trossamfundens vigselförrättare inte är skyldiga att förrätta vigsel klargörs i lag.


Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre ha kvar uppgiften att förrätta vigslar och partnerskap. Möjligheten att få ett förordnande från länsstyrelsen för ett enstaka tillfälle tas bort. Det föreslås att kraven på borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättares kunskaper och kvalifikationer samt prövningen av dessa ska förtydligas. Länsstyrelsens beslut att inte förordna någon som vigsel- och partnerskapsförrättare ska inte kunna överklagas.


Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2009.


Samtal mellan Ryssland och Sverige om människohandel och exploatering av barn

Justitieminister Beatrice Ask besöker Moskva och träffade i går Rysslands justitieminister Alexander Konovalov och förste vice inrikesminister Nikolaj Ovtjinnikov.


Beatrice Ask informerade sina ryska kollegor om prioriteringarna inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU och diskuterade hur samarbetet med Ryssland kring brottsbekämpning kan utvecklas ytterligare. Hon uttryckte förhoppning om ett förbättrat samarbete i bland annat kampen mot människohandel.


Arbetet med att bekämpa människohandel, sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn är av yttersta vikt för Sverige. I detta arbete är internationell samverkan en förutsättning för framgång och vi vill involvera Ryssland, liksom andra grannländer. Under det svenska ordförandeskapet i EU ska vi organisera en stor ministerkonferens om arbetet mot människohandel och vi hoppas på ryskt deltagande, säger justitieminister Beatrice Ask.


Även arbetet mot barnpornografi togs upp.


Såväl Sverige som Ryssland efterlyser ytterligare internationell samverkan för att motverka spridning av barnpornografi. Eftersom spridningen av barnpornografi inte känner av nationsgränser är det internationella samarbetet en förutsättning för att nå framgång i kampen mot barnpornografi. Vi har här en gemensam uppgift, säger Beatrice Ask.


135 miljoner i skadestånd för dödsfall i samband med användning av fentanylplåster

I USA har en domstol dömt Janssen Pharmaceutic Inc. och ALZA Corporation att utge skadestånd med motsvarande 135 miljoner kronor efter att en kvinna i februari 2004 avlidit i samband  med användning av fentanylplåster (Duragesic).


Vid rättegången hävdade den avlidnas familj att företagen kände till problemen med plåstret, som läckte fentanyl i så stor utsträckning att det kunde döda patienter som använde det.


Den typ av plåster som kvinnan använde återkallades 2004 av ALZA. Samma år fann det amerikanska läkemedelsverket, FDA, brister i ALZAs tillverkningsprocedur och kontroll.


Du kan läsa mer om fallet här.


Torgny Peterson


Koppling mellan användning av cannabis och depression och självmordsbeteende


I en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavia, Volym 118, Nummer 5, November 2008 , sid. 395-403(9) ställer forskare frågan om användning av cannabis leder till depression och självmordsbeteende


Studien undersöker kopplingen mellan användning av cannabis och senare depression, självmordsbeteende och självmordsförsök bland unga i Norge.


2 033 unga i Norge följdes upp under en 13-årsperiod - från tidiga tonåren till slutet av 20-årsåldern. Data samlades in avseende exponering för cannabis och depressioner, självmordsbeteende och självmordsförsök. Dessutom insamlades information om andra möjliga orsaker.


Resultat

I de tidiga ungdomsåren observerades inga kopplingar mellan användning av cannabis och senare självmordsbeteende eller självmordsförsök, men i sen 20-årsålder noterade man mycket signifikanta kopplingar mellan användning av cannabis och självmordsbeteende och självmordsförsök.


Forskarna drar slutsatsen att exponering för cannabis i sig inte leder till depressioner men att sådan användning kan kopplas till självmordstankar och självmordsförsök senare.


Torgny Peterson


Danmark öppnar sin första kommunala knarkarkvart idag

Idag öppnar Danmarks första kommunala knarkarkvart, eller "sundhedsrum" som det heter på danska, i Köpenhamn.


I ett treårigt projekt ska man lära missbrukarna "at stikke ordentligt" och målet med verksamheten, deklarerar man, är inte att få missbrukarna att sluta använda narkotika.


Köpenhamn blir nu den andra huvudstaden i Skandinavien, Oslo var först, med att underlätta för missbrukare att upprätthålla och fortsätta sitt missbruk.


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 20 november 14.00-15.00Torsdag 20 november 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera

Tema: Om förekomst av droger, operativt arbete mot narkotika och ett tryggare Sverige

  

Medverkande

Lisa Stark, chef för folkhälsoenheten Gotlands kommun

Lars Birkhammar, polisinspektör, chef för gatulangningsgruppen i Borås (Västra Götaland)

Magnus Lindgren, fil.dr., polis och stiftare av Tryggare Sverige


Programledare: Torgny Peterson

Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


4,3 miljoner cannabisplantor förstörda


Årets kampanj i Kalifornien i syfte att förstöra cannabisplantor har varit mer framgångsrik än någonsin tidigare.


Under utrotningsperioden juni till och med oktober har samarbetande myndigheter (DEA, Bureau of Land Management, U.S.Forest Service, National Parks Service, California Department of Fish and Game, ONDCP, National Marijuana Initiative, California National Guard och Office of Emergency Services) förstört 2,9 miljoner plantor. Projektet för att utrota cannabis, CAMP, startade för 26 år sedan.


För andra året i rad genomförde DEA också sin kampanj Operation Green Acres som resulterade i beslag av ytterligare cirka 1,4 miljoner plantor.


Mer än hälften av den marijuana som odlas i USA kommer från Kalifornien.


Totalt har 206 personer gripits i de båda insatserna tillsammans med stora summor kontanter och 244 vapen.


Bra jobbat!


Torgny Peterson


Kokainsnortarnas miljöhyckleri

Colombias vicepresident, Francisco Santos, riktar skarp kritik mot kokainsnortarnas miljöhyckleri.


Samtidigt som folk i den brittiska medelklassen köper ekologiska varor i återvinningsbara papperspåsar hjälper de aktivt till att förstöra regnskogarna genom flitig användning av kokain. Snacka om miljöhyckleri!


Ungefär lika trovärdigt som när miljöaktivister som vill värna om den yttre miljön saboterar den egna inre miljön med nedsmutsning med hjälp av cannabis.


Torgny Peterson


Narkomaner avbryter behandling

I Norge avbryter allt fler narkomaner så kallad läkemedelsassisterad behandling (oftast genom förskrivning av metadon) i förtid.


2001 avbröt 18% behandlingen. Idag är det 73% som avbryter behandlingen. Hittills i år har 119 missbrukare avbrutit behandlingen, rapporterar NRK.


Torgny Peterson


Irland inkörsport för narkotika till Europa


Enligt Detective Chief Inspector Garry Clarke, chef för the Crime Operations Drugs Squad vid PSNI (Police Service of Northern Ireland), är Irland en inkörsport för narkotika till Europa.


Clarke gjorde uttalandet under en konferens för polischefer i Belfast idag.


Torgny Peterson


Regeringen föreslår ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen överlämnade idag en proposition till riksdagen med förslag till en ny och bredare lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen innebär att fler aktörer omfattas, att kraven på aktörerna höjs och att tillsynen skärps. Ett nytt penningtvättsorgan på Finansinspektionen får ett övergripande samordningsansvar för tillsynen.


Den nya lagen är ett viktigt steg för att beivra ekonomisk brottslighet och försök till penningtvätt. Inte minst mot bakgrund av den pågående finanskrisen finns det anledning att med kraft motverka att det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga ändamål så att allmänhetens förtroende för betalningsväsendet kan upprätthållas, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


Genom den nya lagen utvidgas tillämpningsområdet till att avse även finansiering av terrorism. Samtidigt kommer en rad nya aktörer att omfattas av de nu föreslagna reglerna. Det gäller exempelvis registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro (cirka 150 000 kronor).


Förslagen innebär skärpta krav för de aktörer som omfattas av lagen. De måste lära känna sin kund, särskilt i de situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är störst. Misstänkta transaktioner ska utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning.


I propositionen föreslås också att samtliga aktörer ska stå under tillsyn avseende penningtvätt och terrorismfinansiering. Ett särskilt organ inrättas inom Finansinspektionen för att samordna tillsynen över de aktörer som omfattas av det nya regelverket. Vissa nya och skärpta möjligheter att ingripa införs.


Den nya lagen föreslås ersätta den nu gällande lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. Genom förslagen i propositionen genomförs det så kallade tredje penningtvättsdirektivet i Sverige.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 mars 2009.


Två år med JustitiedepartementetI en broschyr från Justitiedepartementer sammanfattas de viktigaste åtgärderna som vidtagits på Justitiedepartementets områden, bland annat vad gäller polisen och rättsväsendet, civilrättsliga frågor och migrationsfrågor.


Slut på toleransen av cannabis, psykedeliska svampar och andra så kallade "lätta droger" i Nederländerna

Som jag tidigare nämnt vid ett antal tillfällen ökar den inhemska kritiken av narkotikapolitiken i Nederländerna och i förra veckan var det dags igen då holländska media rapporterade att den nuvarande regeringskoalitionen ingalunda är ense om landets narkotikapolitik.


Då det största partiet i koalitionsregeringen, CDA (Christen-Democratisch Appel), diskuterade frågan om coffee shops vid partikongressen för ett par veckor sedan sa partitalesmannen Pieter van Geel att det är dags att få ett slut på toleransen av cannabis, psykedeliska svampar och andra så kallade "lätta droger" eftersom den nuvarande politiken inte resulterat i minskad brottslighet.


CDA får medhåll av det minsta koalitionspartiet medan arbetarpartiet PvdA inte uppskattar förslaget.


Gott hopp sålunda om en fortsatt, inhemsk kritik av den förödande cannabispolitik som Nederländerna för närvarande ägnar sig åt.


Du kan läsa mer om CDA:s ståndpunkter när det gäller droger här.


Läs också:

Glädjande besked: Holländska städer stänger coffee shops


Torgny Peterson


Alliansen stödjer v-motion om khat (v)

En motion av vänsterpartisten Håkan Jörnehed om insatser för att minska missbruket av khat, bifölls 18 november av samtliga partier i landstingsstyrelsen i Stockholm.


Khat innehåller ett starkt beroendeskapande, centralstimulerande ämne och klassas som narkotika i Sverige sedan 1989.


Det är inte ofta alliansen stödjer våra initiativ men här har man glädjande nog bestämt sig för att lägga prestigen åt sidan. Nu kan vi enas över blockgränsen och skaffa oss mer kunskap för att samarbeta bättre, säger Håkan Jörnehed. Särskilt viktigt är att vi gör allt för att hindra att de unga fastnar i missbruk. Vi måste också kunna hantera de problem som inte minst kvinnor och barn drabbas av om någon familjemedlem missbrukar khat.


En utredning ska nu göras om khatmissbrukets utbredning, orsaker och konsekvenser. Den ska utmynna i en åtgärdsplan inom primärvården, beroendevården och den barn- och ungdomspsykiatriska vården.


500 korrupta poliser har fått sparken

I Mexico har 500 korrupta poliser i staden Tijuana fått sparken - de flesta på grund av samröre med narkotikakarteller i området.


Torgny Peterson


Samverkan mot våld och gäng ger resultat

SiS projekt Motverka våld och gäng, MVG, för 500 ungdomar har varit lyckosamt. Sju av tio är fria från alkohol och droger sex månder efter utskrivning. Lika många har slutat begå brott. En jämförelse med tidigare studier tyder på ett förbättrat resultat.


Vi har utvecklat nya vårdkedjemodeller som bygger på långsiktig planering och samverkan för tvångsomhändertagna vuxna och ungdomar som har mycket allvarliga problem. Modellerna är under utvärdering. Men redan nu kan vi se att det här ger resultat, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör för SiS.
Tillsammans med kommunerna har vi gjort viktiga erfarenheter. Nu vill vi gå vidare och fördjupa vår samverkan.


· Gemensamma överenskommelser

· Mer långsiktigt perspektiv

· Ökad samverkan mellan alla inblandade

· Större delaktighet för ungdomarna och deras föräldrar


Det är några av ingredienserna i MVG-projektet som genomförts för 500 institutionsplacerade ungdomar från 15 kommuner under år 2007 och 2008. Ungdomarna har omhändertagits med tvång och placerats på något av SiS 31 särskilda ungdomshem. Ungdomarnas bakgrund präglas ofta av kriminalitet och allvarligt missbruk.

Subvention och samordnare
Uppdraget till MVG-projektet har varit att minska återfallen i brott, att öka delaktigheten och fördjupa samarbetet mellan alla som ska utgöra ett nätverk runt ungdomarna. MVG har dels omfattat en subvention på vårdavgiften till de 15 kommunerna, dels har 24 särskilda ungdomssamordnare anställts.

Samordnarna har i sitt arbete sett till att ungdomarna inte hamnat mellan stolarna utan att övergången från institution till de insatser som måste fortsätta i hemkommunen efter utskrivning fungerat smidigt, säger Ewa Persson Göransson.

Kunskapsöversikt är basen
Den vetenskapliga utgångspunkten för MVG har varit professor Tore Andreassens kunskapsöversikt med förutsättningar för framgångsrik institutionsbehandling. Viktiga framgångsfaktorer är: långsiktig planering, skola och fritid, bra kamrater, att inte bli kvar för länge på institutionen, att ungdomar och föräldrar känner delaktighet och att alla inblandade samarbetar.

I början av vistelsen hos SiS gör ungdomarna, familjen, institutionen och socialtjänsten en överenskommelse om tiden på institutionen och tiden efter utskrivning. Det långsiktiga perspektivet är avgörande, och ännu sex månader efter utskrivning finns det gällande och aktiva överenskommelser för nio av tio ungdomar.

Sju av tio har slutat med brott
 Hälften av ungdomarna har lämnat de destruktiva gängen bakom sig och har bra kamrater. Sju av tio är fria från alkohol och droger sex månader efter utskrivning. Lika många har slutat begå brott. En jämförelse med tidigare studier tyder på ett förbättrat resultat då återföll cirka två tredjedelar i missbruk och någon form av kriminalitet ett år efter utskrivning. De inblandades känsla av delaktighet är god i MVG. Det gäller inte minst föräldrarna, där nästan alla känt sig delaktiga i barnets vårdplanering.


Rabatt har lett till placeringar
En tydlig effekt av den ekonomiska subventionen är att placeringarna ökat kraftigt i MVG-kommunerna. Från 2005 till 2007 ökade placeringarna med 46 procent, samtidigt som övriga 275 kommuner ökade med tre procent. Det kan tyda på att behoven av kvalificerade insatser är betydligt mer omfattande än man känt till tidigare.


Slutrapport kommer i vår
MVG betyder Motverka Våld och Gäng. Projektet bedrivs under perioden 060701 - 081231 i samverkan mellan samtliga ungdomshem vid Statens institutionsstyrelse och 15 kommuner. Dessa är: Göteborg, Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Bjuv, Burlöv, Borlänge, Falun och Gävle. Satsningen omfattar totalt 230 miljoner kronor. Forskningsprojekt vid Lunds och Stockholms universitet är knutna till MVG. Slutrapport lämnas till regeringen 1 april 2009.


Du kan läsa mer om projektet här.


Senaste nytt från Rikspolisstyrelsen

Ett ekonomiskt besvärligt läge

I sin senaste ledare i tidningen Svensk Polis berättar rikspolischef Bengt Svenson vilka områden som är prioriterade för Polisen den närmaste framtiden. Han kommenterar också den pressade ekonomi som Polisen får 2009.


Använder polisen pepparspray för lättvindigt?

JO har granskat en mängd fall där poliser har använt pepparspray och anser att det ibland är oklart varför de har gjort det. Rikspolisstyrelsen ska nu förbättra avrapporteringsstödet för pepparsprayanvändning. Dessutom ska en översyn göras för att se om det finns andra brister som måste rättas till.


Polisen förbereder sig för 155 EU-möten

Nästa höst är Sverige ordförandeland i EU. Det innebär att Sverige blir värd för 115 EU-möten, varav 11 ministermöten. Polisen ansvarar för säkerheten kring mötena och ett stort förberedelsearbete pågår.


Ligor tvingar barn att stjäla

Ligor som reser runt med barn som tigger och stjäl är en form av organiserad brottslighet som nu har nått Sverige. Vissa av barnen har sålts av sina föräldrar.


Besök Polisens nya webbplats

Via länken nedan kan du besöka den nya webbplats som Polisen lanserar inom kort. Prova nya funktioner, till exempel att söka efter närmaste polisstation, och tyck till om det nya utseendet. Vi förhandsvisar Polisens nya webbplats under en begränsad tid innan vi stänger den gamla webbplatsen.

http://www2.polisen.se/


Olydige Åke blev Årets polishund

Schäferhanen Åke har utsetts till Årets polishund, mycket tack vare en stark egen vilja.

Jag vill kalla det för en positiv olydnad, säger Åkes hundförare, polisen Andreas Tengqvist från Sundsvall.


Inventering av insatser för barn och unga i missbruksmiljö

Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att inventera i vilken utsträckning landets kommuner och frivilligorganisationer erbjuder insatser för barn och unga som växer upp i missbruksmiljö.


Uppdraget har redovisats till regeringen (Socialdepartementet).


Sammanfattning


Omfattning och utveckling av insatser

De flesta kommuner har verksamheter som specifikt riktas till barn och unga som växer upp i missbruksmiljö. Många har dessutom allmänna program för socialt- och emotionellt lärande samt riktade program för riskutsatta förskolebarn. Det tycks vidare ha skett en ökning av antal kommuner som erbjuder insatser för barn i missbruksmiljö, liksom andra insatser som gynnar barn som far illa. Allt fler personer tycks också nås av insatserna. Troligt är dock att en stor del av målgruppen inte nås av stödinsatser i den utsträckning som behövs.


År 2008 beräknades ungefär 2700 barn, under det senaste året, ha deltagit i stödgruppsverksamhet för barn till missbrukare, vilket är den högsta siffran som uppmätts av IOGT-NTO:s juniorförbund sedan 2004. Enligt SCB:s befolkningsstatistik fanns i december 2007 ungefär 1 950 000 personer i åldern 0-18 år i Sverige. Hur många av dem som lever i hem där missbruk förekommer råder det delade meningar om. Enligt en statlig utredning från 1994 (SOU 1994:29) föds 12 procent av alla barn i familjer där någon av föräldrarna missbrukar. Data från Statens folkhälsoinstituts Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor med data från perioden 2004-2007, visar emellertid att andelen barn till föräldrar med riskbruk ligger någonstans mellan 15,6 och 23,3 procent.1 Om man antar att 20 procent av alla personer i Sverige mellan 0 och 18 finns i hem där riskbruk förekommer blir antalet ca 390 0002. Alla dessa barn kan dock ej sägas fara illa, då riskbruk inte är liktydigt med missbruk. Även med försiktiga antaganden står det dock klart att en mindre del av målgruppen får del av denna typ av stöd.


Framtidsplaner, hinder och möjligheter

I 16 av 21 län finns en strategi och planering framåt som handlar om att arrangera nätverksmöten och konferenser för att stimulera förstärkning av arbetet med barn och unga i missbruksmiljö. Bland dem som arbetar med barn och ungdomar finns en efterfrågan på både utbildning och erfarenhetsutbyte och det vore önskvärt att alla län hade en långsiktig planering för hur man ska arbeta med detta område. Att se frågan om barn i missbruksmiljö som en del av det lokala alkohol- och drogförebyggande arbetet och som därmed ingår i den lokala drogpolicyn kan vara ett sätt att göra insatserna mer långsiktiga.


En central faktor för att nå målgruppen, som går som en röd tråd genom materialet, är samverkan mellan olika huvudmän, organisationer och professioner. Det finns flera exempel på hur man löst detta genom organisatoriskt samarbete mellan landsting, kommun och frivilligorganisationer i exempelvis familjecentraler, samorganisering av barn- och ungdomsfrågor i kommunförvaltningen samt i olika samverkansfora i skolan.


Ett annat område som framstår som centralt är kunskap om hur man upptäcker barn och unga i missbruksmiljöer och hur man motiverar föräldrar att låta dem delta i stödverksamheter. Junis kartläggning visar att antalet stödgrupper för barn i missbruksmiljö möjligen stagnerat eller gått tillbaka på vissa håll det sista året, vilket bl.a. kan bero på att man inte lyckats rekrytera barn till grupperna. Att sprida befintlig kunskap om hur man lyckas med rekrytering, liksom att avsätta tid och resurser för detta är därför viktigt i det fortsatta arbetet. Vidare är en ökad satsning på primärpreventiva insatser i form av föräldrastöd och skolbaserade program ett viktigt komplement till de insatser som särskilt riktar sig till barn i missbruksmiljö.


Fler ungdomar får stöd av ungdomsmottagningen på nätet

Även om ungdomsmottagningarna har hundratusentals besök per år vet man att det finns många unga i behov av råd och stöd som inte söker sig till mottagningarna. Exempelvis var endast 11,5 procent av dem som besökte ungdomsmottagningen förra året killar. För att göra det enklare för alla ungdomar mellan 13 och 25 år att få information, stöd och råd i frågor som rör sex, hälsa och relationer lanseras nu UMO.se - en ungdomsmottagning på nätet.


Regeringen beslutade i juli 2007 att utveckla en webbaserad ungdomsmottagning i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Målsättningen med UMO.se är att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och därigenom nå fler ungdomar.


Det ska vara enkelt för unga att hitta svar på sina frågor om hälsa, sex och relationer. En webbaserad ungdomsmottagning ger jämlik och likvärdig information till alla, oavsett var i landet de bor. Den når också grupper som av olika anledningar inte söker sig till ungdomsmottagningarna idag, och det är jätteviktigt, säger Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister.


Av flera skäl är det otroligt roligt att få vara med och inviga UMO.se. Stöd, information och rådgivning ska i möjligaste mån finnas där ungdomarna finns. Jag tror att en ungdomsmottagning på nätet kan bidra till att sänka trösklarna för många som av olika skäl inte velat eller vågat söka upp den vanliga ungdomsmottagningen. För unga som bor på orter där det fortfarande saknas en fysisk ungdomsmottagning blir UMO.se extra viktig, säger socialminister Göran Hägglund.


Förutom målgruppsanpassad hälso- och sjukvårdsinformation kan ungdomar även hitta information om alltifrån sex och preventivmedel till psykisk hälsa, mobbing, ätstörningar, missbruk, våld, rättigheter och att leva med hedersnormer. Webbplatsen gör det även möjligt för ungdomar att ställa frågor anonymt till UMO:s frågetjänst. Ungdomsmottagningarnas yrkesgrupper ger personliga svar på samtliga frågor inom loppet av några timmar upp till, som längst, sju dagar.


Med en webbaserad ungdomsmottagning når vi unga där de redan befinner sig naturligt för att hämta information. UMO.se har samlat en mängd information inom flera områden som berör unga på en och samma plats. Vi hoppas att UMO.se skall bli det självklara valet för unga när det gäller att hitta information om sex, hälsa och relationer, avslutar Love Nordenmark, projektledare för UMO.se.


UMO.se är framtagen av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och finansierad av regeringen genom Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Kommuner och landsting står bakom den långsiktiga driften av webbplatsen.


Klars SIS ll - en andra generation av Schengens informationssystem

I promemorian, Ds 2008:81, lämnas föreslag till författningsändringar med anledning av ett rådsbeslut och två EG-förordningar som behandlar förändringar i Schengens informationssystem.


Rådsbeslutet gäller inom tredjepelarområdet (polissamarbete och straffrättsligt samarbete) medan förordningarna reglerar frågor inom den första pelaren (gränskontroll och immigrationskontroll).


De nya rättsakterna har tillkommit därför att det nuvarande systemet har ansetts vara tekniskt föråldrat och sakna den kapacitet som krävs med hänsyn till kommande behov.


Rättsakterna innebär att ett antal nya kategorier av uppgifter ska kunna registreras, vilket är ägnat att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Samtidigt innehåller de bestämmelser som syftar till att ge en bättre kontroll av att de uppgifter som registreras används på föreskrivet sätt, vilket förstärker skyddet för enskildas personliga integritet.


Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten (RIF-rådet) i Bryssel den 27-28 november

En kommenterad dagordning för ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor och räddningstjänsten finns nu tillgänglig.


Du hittar dagordningen här.


Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet.


Läs också:

Ds 2007:7 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.


Hälsofrämjande stöd till sex kommuner

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor under 2008 för att utveckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Medlen ska användas till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Sex kommuner har utsetts som ska genomföra satsningen och dessa är Helsingborg, Karlstad, Katrineholm, Skara, Uppsala och Östersund.


De medel som regeringen satsar ska användas till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Vidare ska medlen generera kunskap om såväl effektiva hälsofrämjande metoder som kostnadseffektiva samverkansformer på lokal nivå. Arbetet ska vila på en vetenskaplig grund vilket innebär att ett samarbete med ett forskningslärosäte måste upprättas.


Urvalsgruppen har bestått av företrädare från Folkhälsoinstitutet och Sveriges kommuner och landsting. De har utgått från följande kriterier vid urvalen:


1. Forskarkontakter, bedömning av kvalifikationer hos de forskare som kommer att följa arbetet.


2. Kommunal organisation och kapacitet, en bedömning av genomförandekapacitet hos kommunerna.


3. Samarbetspartners, en bedömning av om kommunerna planerar ett brett tvärsektoriellt samarbete kring projekten, inklusive samarbete med ideella sektorn.


4. En bedömning av tydlighet i problemformulering för de tänkta projekten.


5. En bedömning av tydlighet i projektidé, där projektidéer med brett tvärsektoriellt hälsofrämjande arbete har prioriterats.


6. En bedömning har gjorts av möjlighet till långsiktighet i projekten.


7. En bedömning har gjorts av tankar om och möjligheter till systematik och implementering.


8. Ambitionen har varit att få en god spridning mellan olika kommuntyper, olika projektidéer, geografisk spridning och politisk majoritet hos kommunerna.


Folkhälsoinstitutet (FHI) ansvarar för att fortlöpande följa och dokumentera de enskilda sex kommunernas arbete. Vidare ska institutet arrangera regelbundna kunskaps- och erfarenhetsutbyten kommunerna emellan. FHI kommer också samverka med Sveriges Kommuner och Landsting. FHI ska årligen senast den 1 februari 2009, 2010 och 2011 inkomma till regeringen (Socialdepartementet) med en redovisning av hur medlen använts samt hur de enskilda kommunernas arbete bedrivs, framskrider och vilka resultat som uppnåtts.


Användning av ecstasy mot posttrauamtisk stress

Dagens Nyheter rapporterar idag om en liten amerikansk studie där MDMA ("ecstasy") använts vid behandling av posttraumatisk stress (study protocol).


Det kan tilläggas att liknande studier, som beräknas vara avslutade under 2009, för närvarande också pågår vid universitetet i Tel Aviv i Israel (Dr. Moshe Kotler), i Schweiz (Dr. Peter Oehen).


Liknande studier planeras också i Kanada, Spanien, Frankrike och Jordanien.


Torgny Peterson   


Beslag av 80 ton cannabisI Nigeria beslagtog myndigheterna förra veckan 30 ton cannabis i Auchi och Okada i Edo-provinsen i landets södra del.


Det största enskilda beslaget av cannabis hittills i landet skedde i juni i år då 80 ton cannabis togs i beslag i Ibadan i sydvästra delen av landet.


Torgny Peterson


Samhällsservice 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

- Svenska folket är mest nöjda med tandvården.
- Skillnaden mellan privat- och offentligt driven vård ökar.
- Serviceboende får lägre betyg än på länge.


Av huvudresultaten framgår också att:

Tandvården ligger även i år i topp bland de olika samhällsområden som nu studerats av Svenskt Kvalitetsindex. 


Privattandläkarna får bättre betyg än folktandvården och gapet mellan privat och offentligt driven tandvård är större än tidigare.


Den privat drivna sjukvården stiger i nöjdhet efter två års tillbakagång. Skillnaden i kundnöjdhet mellan privat och offentligt driven sjukvård är större än på mycket länge.


Lojaliteten (förtroendet) för sjukvården är fortsatt hög och har ökat under det senaste året.


Nöjdheten med förskolan är fortsatt hög enligt de föräldrar som har barn där. 


Grundskolan får bättre betyg än tidigare med kundnöjdheten till gymnasieskola och högskola är oförändrad.


Nöjdheten bland serviceboende har i år minskat och är nu lägre än på flera år tillbaka. Svårigheter att leva upp till de boendes förväntningar är främsta orsaken till det lägre betyget.


Det är tydligt att avståndet mellan de områden som ligger i topp och de som får sämst nöjdhetsbetyg tenderar att öka över tiden.


I jämförelse med betygen från kunderna inom många kommersiella branscher ligger samhällsfunktionerna fortsatt bra till.


Fortsatt rekordlåg optimism för den allmänna ekonomiska utvecklingen, medan man fortsatt är mer positiv för egen del. 


Skillnaden mellan uppfattning kring den egna ekonomin och sin egen är under 2008 mycket högre än under 2007.


Skillnaden är särskilt stor för åldersgruppen under 30 år.


Om narkotikasituationen i Norge

Norge Kunnskap ikke nok forskning.no

Norge Heroin som avledningsmanøver Dagbladet

Norge Kritisk til heroindebatten Fredriksstad Blad

Norge Heroin-Hanssen Moss Dagblad

Norge Heroinutdeling virker Minerva

Norge Statlig narkolanger KS Publikasjoner

Norge Heroin til heroinmisbrukere? Sunnmørsposten

Norge Ønsker ikke bli prøveby for heroin Bergens Tidende

Norge Heroin er ikke løsningen Actis

Norge Heroindebatt med steile fronter Gjengangeren

Norge Advarer mot heroinbehandling Gjengangeren

Norge Arbeiderpartiet og rusomsorgen Hamar Arbeiderblad

Norge Knut Storberget og vår rusomsorg Hamar Arbeiderblad

Norge Narkomanibehandlingen må forbedres Unge Venstre

Norge Narkomane dropper behandling NRK

Norge Referat Stortinget: Møte onsdag den 19. november 2008 kl. 10

Norge Rusmiljøet inntok Stortinget VG Nett

Norge Hamsterdam i Bergen Bergens Tidende

Norge Narkobruk ute av kontroll Sunnmøposten

Norge Siv ga boller til narkomane Nettavisen

Norge Vil gi narkomane havarikommisjon Adresseavisen

Norge Klubbkultur = narkotikakultur Nattguiden

Norge Venstre vil ha heroin på resept Avisa Nordland

Norge Fritidsklubb omringet av narkolangere TV2

Norge Gjengedal setter ned foten Dagsavisen

Norge Stortinget kan bli det nye Plata Dagsavisen

Norge Uansvarlig av politiet Dagsavisen

Norge Leget att med kokain i Bodø Hamar Arbeiderblad

Norge 19-årig taget med 309 ecstasypiller B.T.

Norge 9 års fengsel ble til 3 års fengsel StavangerAvisen

Norge 59-åring filmet sex med dopet 14-åring Fredriksstad Blad

Norge Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt Forskning.no

Norge Justisministeren vil diskutere straff for hasjbruk Framtid i Nord

Norge Ikke legalisere cannabisbruk Romsdals Budstikke

Norge Cannabisdebatt i Norge ReageraMera

Norge Politikere vil ikke ha cannabisdebatt Demokraten

Norge Frykter hasjdebatten Aftenposten

Norge Ønsker hasj-legalisering Journalen

Norge Feil om cannabislegalisering Aftenposten

Norge Norge på overdosetoppen Mediemakt.no

Norge Den norska drogpolitiken har kollapsat NWT


Wanted for murder/Efterlyst för mord


Amerikansk polis söker 36-årige Paul Merle Eischeid för mordet på 44-åriga Cynthia Garcia.


Ytterligare information om Eischeid hittar du här.


Torgny Peterson


Ny lagman i Göteborgs tingsrätt

Regeringen har 13  november utnämnt generaldirektören Stefan Strömberg till ny lagman i Göteborgs tingsrätt.


Stefan Strömberg var rikspolischef 2005-2007. Under åren 1998-2005 var han generaldirektör och chef för Domstolsverket. Dessförinnan var han expeditionschef i Justitiedepartementet från 1995.


Stefan Strömberg har deltagit i ett antal statliga utrdningar, bland annat som sekreterare i den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme åren 1987-88. Han har också haft regeringens uppdrag 2001 att utreda Stockholms tingsrättsorganisation m.m.


Stefan Strömberg är sedan 1991 redaktör för Svensk Juristtidning.


Stefan Strömberg tillträder den 1 februari 2009.


Avdrag i deklarationen för arbetslösa

Den som är arbetslös och har a-kassa får göra avdrag i deklarationen för vissa resor och övriga utgifter i samband med att söka arbete. Det är innebörden av ett nytt rättsligt ställningstagande från Skatteverket.


På samma sätt som den som arbetar kan göra avdrag ska även den som är arbetssökande kunna göra vissa avdrag för sina kostnader, säger Björn-Olof Petersson, rättslig expert på Skatteverket.


Exempel på kostnader som kan vara avdragsgilla är resor till och från Arbetsförmedlingen och resor till anställningsintervjuer.


En arbetslös kan även göra skäligt avdrag för andra kostnader i samband med att man söker arbete. Det kan exempelvis handla om telefonsamtal, Internetuppkoppling, brev, porto och kopieringkostnader. Däremot bör avdrag inte medges för kostnader av privat karaktär som kläder och smink vid en anställningsintervju.


Avdragen görs under rubriken "Övriga utgifter" i deklarationen, vilket innebär att endast den del av de sammanlagda kostnaderna under året som överstiger 5 000 kronor är avdragsgilla.


Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är en dom i Regeringsrätten från den 26 maj 2008 (mål 3797-06).


Hela Skatteverkets ställningstagande går att läsa på http://www.skatteverket.se/


Ny och oberoende tillsyn av socialförsäkringen

13 november beslutade regeringen att ge socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i uppdrag att söka en utredare och generaldirektör för den nya myndighet som ska utöva tillsyn över socialförsäkringen.


Innan bildandet av Försäkringskassan som en myndighet var det Riksförsäkringsverket, RFV, som utövade kontroll av de 21 allmänna försäkringskassorna.  Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ser inrättandet av den nya myndigheten som ett viktigt steg i den process som inleddes 2005 då Försäkringskassan bildades. Myndigheten kommer tillgodose det nödvändiga behov av tillsyn och granskning som finns inom socialförsäkringsområdet.


Min utgångspunkt är att tillsynen ska vara oberoende och objektiv. Det är avgörande för att människor ska känna förtroende för trygghetssystemet och välfärden, säger Cristina Husmark Pehrsson.


Generaldirektören kommer att sökas via ett öppet ansökningsförfarande och myndigheten ska inrättas 1 juli 2009.


Fakta

Försäkringskassan fattar 15 miljoner beslut om ersättning per år och gör 60 miljoner utbetalningar. Totalt handlar det om hälften av statens utgifter, eller 435 miljarder kronor. Försäkringskassans administration kostar åtta miljarder kronor per år, eller två procent.


Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion - hur hänger det ihop?

Utvecklingen av den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtionen bland ungdomar är oroande. Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram kunskap om hur dessa problemområden hänger ihop och hur problemen kan förebyggas. I uppdraget har könsskillnader specifikt studerats för att se om sambanden ser olika ut för pojkar respektive flickor.


För att hitta de eventuella sambanden har systematiska kunskapsöversikter gjorts av studier i databasen PubMed. I sökningen har psykisk ohälsa definierats som depressiva besvär, självskadebeteende och utagerande psykiska besvär.


Sammanställningen visar att det finns samband mellan att må psykiskt dåligt och att dricka mycket alkohol. Särskilt starkt är sambandet för pojkar. Hög alkoholkonsumtion ökar risken för depressiva besvär, självskadebeteende och utagerande psykiska problem.


Sammanställningen visar också det omvända sambandet: depressiva besvär ökar risken för hög alkoholkonsumtion.


Rapporten ger också förslag på evidensbaserade metoder för att minska ohälsan bland unga pojkar och flickor. Exempel på generella evidensbaserade metoder som stärker skyddsfaktorerna och förhindrar att problembeteenden uppkommer är social och emotionell träning samt föräldrastöd.


Exempel på insatser som minskar befintliga psykiska problem och hög alkoholkonsumtion är kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal.


Regeringen vill underlätta betalning av skadestånd

Regeringen har 13 november tillsatt en utredning som ska överväga om en särskild rutin för frivillig betalning av skadestånd som dömts ut på grund av brott ska införas.


Syftet med utredningen är att skapa enkla rutiner som underlättar för både den som är skadeståndsskyldig och för målsäganden.


Många av de som har dömts att betala skadestånd förstår inte hur de ska bära sig åt för att betala det skadestånd som domstolen har fastställt.  Målsägandens person- och adressuppgifter framgår inte alltid av domen på grund av till exempel sekretess. Den skadeståndsskyldige tvingas därför emellanåt förhålla sig passiv och vänta på krav från målsäganden.


Men många målsäganden vill inte ta frivillig kontakt med den skadeståndsskyldige eftersom de känner obehag och rädsla på grund av det brott som de utsatts för. I stället vänder sig målsäganden till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att få det skadestånd som domstolen har dömt ut.


Avsaknaden av ett tydligt och enkelt sätt för den som är skadeståndsskyldig att frivilligt betala medför att personer som vill göra rätt för sig och betala skadeståndet ofta i onödan blir föremål för utsökning och hamnar i kreditupplysningsföretagens register. Särskilt för unga lagöverträdare är det viktigt med en snabb och enkel rutin för att betala utdömda skadestånd. Obetalda skadestånd kan bli en inkörsport till skuldsättning och innebära en ökad risk för fortsatt brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask.


Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU

Inom EU har, på svenskt initiativ, antagits ett rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.


Rambeslutet, som är ett led i Haagprogrammets princip om tillgänglighet, syftar till ett snabbare och friare utbyte av information för genomförandet av brottsutredningar och kriminalunderrättelseverksamhet.


Promemorian innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.


Narkotikaklassning av substanserna Fenazepam och dextrometorfan

Statens folkhälsoinstitut har gett yttrande till Läkemedelsverket avseende narkotikaklassning av substansen Fenazepam Dnr:581:2008/65800.


Statens folkhälsoinstitut har inget att erinra i ärendet utifrån det perspektiv institutet företräder.


Narkotikaklassning av substansen dextrometorfan

Statens folkhälsoinstitut har gett yttrande till Läkemedelsverket avseende narkotikaklassning av substansen dextrometorfan.


Statens folkhälsoinstitut har inget att erinra i ärendet utifrån det perspektiv institutet företräder.


Tobaksfria veckan - fokus på barn och unga

Varje år rekryteras omkring 16 000 nya rökare bland ungdomar under 18 år.


Tobaksfria veckan 17 - 23 november har i år valt att fokusera på fortsatta insatser för att minska andelen som börjar röka och snusa i denna grupp.


Rökningen bland pojkar och flickor minskade under början av 2000-talet. De senaste årens skolundersökningar från CAN visar på att minskningen har stannat upp och bland pojkar i årskurs nio visar 2007 års undersökning en ökande andel som röker.


Det finns ett klart samband mellan tobaksreklam och tobaksbruk. Väl synliga tobaksprodukter i affärer påverkar barn och ungdomar som riskerar att fastna i ett tobaksbruk.


Sverige har ett förbud mot marknadsföring av tobak utanför tobakskiosker och i massmedia. Flera länder har infört eller är på väg att införa försäljning under disk exempelvis Thailand, Island, delar av Canada och Norge. Tobaksprodukterna blir på så sätt bara synliga för den som frågar efter cigaretter eller snus.


Runt om i Sverige pågår under "Tobaksfria veckan" aktiviteter för att uppmärksamma exponeringen av tobak i affärer som initierats av Yrkesföreningar mot tobak.


Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att till år 2010 driva särskilda åtgärder för att minska tobaksbruket i Sverige och ett av de uttalade nationella målen är att till 2014 halvera antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa. Fokus för satsningen kommer bland annat vara att ge nationellt stöd till lokalt arbete, att öka möjligheterna för att alla som vill sluta bruka tobak ska få tillgång till tobaksavvänjning, bättre tillsyn av tobakslagen men också insatser till aktörer som direkt möter barn och unga.


För mer information: http://www.tobaksfakta.org/


Vill du veta mer om aktiviteter som pågår i din närhet, ta kontakt med samordnaren av tobaksprevention i landstinget. En lista med kontaktuppgifter till alla samordnare finns på http://www.fhi.se/templates/Page____11882.aspx.


Ny bok of maffian i Norge

I radioprogrammet ReageraMera torsdag 13 november samtalade jag bland annat med professor Petter Gottschalk vid Handelshögskolan BI i Oslo.


Nästa vecka kommer hans nya bok, Mafia i Norge, ut. I den nya boken, som på sätt och vis är en uppföljare till en annan bok av honom, Kriminelle organisasjoner, som kom ut i juni i år, utvecklar Gottschalk bland mycket annat resonemanget om varför en legalisering av cannabis inte löser några problem.
Boken Kriminelle organisasjoner beskriver och analyserar kriminella organisationer  utifrån historia, organisationsteori, ledarskapsteori, marknadsteori och utvecklingsmodeller.

  

Läs också:

Norsk maffia


Torgny Peterson


Diskutera cannabis - för/emotDen som vill kan idag delta i den norska cannabisdebatten i radioprogrammet Rett på med Tron Soot-Ryen.


Programmet som sänds i NRK 1 fredagar 13.05 tar emot samtal från 12.30 idag. Telefonnumret är +47 815 21 031


Torgny Peterson


Öronmärkta pengar sätter fart på arbetet mot organiserad brottslighetÅr 2006 beslutade Polisen att öronmärka 120 miljoner kronor för polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten. Brottsförebyggande rådet har utvärderat de 14 projekt som hittills genomförts och kan konstatera att satsningen har varit framgångsrik. Finansieringen har möjliggjort en prioritering av arbetet, förbättrad samordning över länsgränserna och underlättat det operativa arbetet.


Polisen har genom de öronmärkta pengarna fått friare utrymme att göra sådant som annars inte varit möjligt. Polismyndigheterna och Rikskriminalpolisen har fått betalt för kostsamma utrednings- och spaningsinsatser och därmed kunnat bli mer uthålliga i sina insatser.


Som grund för arbetet och fördelningen av medel fattades beslut om att inrikta satsningen mot grupper involverade i organiserad brottslighet (Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Original Gangsters, Angereds Tigrar, Brödraskapet och A.S.I.R.). Polisen har även koncentrerat sig på att motarbeta införsel och spridande av cannabis samt på särskilt svårbekämpad och allvarlig brottslighet, exempelvis värdetransportrån.


Eftersom de kriminella nätverken sträcker sig över länsgränserna har ytterligare en målsättning varit att få polismyndigheterna att samarbeta bättre med varandra och med Rikskriminalpolisen.

Vi konstaterar i rapporten att samarbetet både mellan polismyndigheterna och med andra myndigheter som exempelvis Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har förenklats, säger Malin Mälarstig, utredare på Brå.


Brister i satsningen
Trots att satsningen i stort bedöms som framgångsrik finns det brister och möjligheter till förbättringar. Det Brå efterlyser i rapporten är en större bredd och mer innovativa inslag i polisarbetet.

Med de tillsatta medlen har Polisen kunnat göra det de redan gör fast mer uthålligt, säger Isabel Schoultz, utredare på Brå. Vi konstaterar i rapporten att flera av projekten troligtvis skulle ha genomförts även utan den särskilda satsningen men inte i den utsträckning som nu blev möjligt.


I rapporten jämför Brå de metoder och strategier som används med hur Polisen arbetar i andra länder.
Polisens arbete mot organiserad brottslighet stämmer väl överens med de åtgärder som genomförs internationellt, konstaterar Isabel Schoultz. Men inom två områden finns det en skillnad, den svenska Polisens projekt innehåller få förebyggande åtgärder och samarbetar i mycket liten utsträckning med den privata sektorn. Det krävs ett större grepp kring exempelvis nyrekrytering.


Fokusering på targetlistor
Flera projekt har inriktats på targetlistor som Alcatraz och Nova. Centralt för detta arbete är förstås att det är rätt personer som står på listorna. Eftersom Alcatrazlistan till en början hade stor fokus på mc-gäng finns det, enligt Brå:s utvärdering, en viss risk att andra typer av organiserad brottslighet utelämnas.


Naturligtvis är det viktigt att Polisen bekämpar brottsligheten bland mc-gängen, säger Malin Mälarstig. Men man får inte heller ge dem för stort fokus på bekostnad av andra delar av den organiserade brottsligheten. Bland annat saknas projekt om både alkoholsmuggling och häleri.


Fortsatta satsningar
Sedan utvärderingen startade har Polisens arbete mot organiserad brottslighet förändrats genom nya regeringsdirektiv. Aktionsgrupper bildas på Rikskriminalpolisen och på åtta platser i landet. Sammanlagt ska 200 poliser arbeta mot den organiserade brottsligheten. I det sammanhanget får 120-miljonerssatsningen ses som en tillfällig lösning. Brå konstaterar att när den nya strukturen med aktionsgrupper och regionala underrättelsecentra är på plats bör behovet av särskilda medel minska.


Du kan läsa hela rapporten, 14 projekt mot organiserad brottslighet, här.


Ytterligare information
Lars Korsell, projektledare 08-401 87 11

eller utredarna
Isabel Schoultz 08-504 454 26
Malin Mälarstig 08-401 87 19


Uppdatering 08:31 Radioprogrammet ReageraMera torsdag 13 november 14.00-15.00
Torsdag 13 november 14.00-15.00 är det dags för radioprogrammet ReageraMera


Tema

Cannabis


Medverkande

Tor-Aksel Busch, Riksadvokat, Norge

Lars Holmen, ordförande NNPF (Norska Narkotikapolisföreningen)

Willy Pedersen, professor i sociologi, Oslo universitet
Petter Gottschalk, professor, Handelshögskolan BI, Oslo
Gunnar Hermansson, SNPF (Svenska Narkotikapolisföreningen)


Programledare: Torgny Peterson


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


260 narkotikarelaterade dödsfall i Danmark

Danska Rigspolitiet meddelar att 260 missbrukare, de flesta män, dog i narkotikarelaterade dödsfall. Det är något färre än 2006 då 266 missbrukare avled av samma orsak.


49 personer avled i Köpenhamnsområdet, 33 påJylland (Midt- och Vestjylland), 31 på Nordjylland och 31 på Fyn.


Av de 260 var 210 män och 50 kvinnor. Den genomsnittliga åldern vid dödsfallet var 38,5 år. Nio av de avlidna var mellan 14 och 18 år och fem mellan 59 och 63 år.


Statistik över drogrelaterade dödsfall i Danmark 2007 hittar du här.


Läs också:

Sverige: Narkotikarelaterad dödlighet baserad på rättsmedicinska data


Torgny Peterson


Mångdubblat antal besökare på Alkoholhjälpen

Folkhälsoinstitutet meddelar att den TV- och Internetkampanj som rullade under "Uppmärksamhetsveckan", 3-9 november, har gett resultat. Antalet besökare på http://www.alkoholhjalpen.se/ har mångdubblats.


Genomsnittligt antal besökare per dag var under "Uppmärksamhetsveckan" 703 jämfört med 137 två veckor tidigare. Det är det högsta antalet besökare sedan Alkoholhjälpen lanserades i december 2007. Till skillnad från TV-kampanjen pågår Internetkampanjen även vecka 46.


En fullständig utvärdering av kampanjen som helhet kommer att presenteras längre fram.


9 städer i Kalifornien säger nej till "marijuanadispensärer"

Glädjande besked från Kalifornien. Seal Beach är den nionde staden i ordningen i Orange County i Kalifornien som genom ett beslut i stadsfullmäktige i måndags förbjuder "marijuanadispensärer", dvs försäljningsställen för kvacksalverimedicin.


Det finns anledning att återigen påminna om att den federala lagstiftningen sedan länge förbjudit kvacksalveriet med "marijuanadispensärer".

Torgny Peterson


10 ton hasch i beslagSpanska myndigheter har beslagtagit 10 ton hasch i de södra delarna av landet. Vi gratulerar och tackar för insatsen till gagn för en förbättrad folkhälsa.


Torgny Peterson


Cannabisdebatt i Norge


Igår, 10 november, arrangerade Fagrådet innen Rusfeltet i Norge en konferens om cannabis under rubriken Cannabis and health - What do we know and what should we do?


Ett antal inhemska och tillresta forskare talade om olika aspekter av cannabisproblemet och den norske riksåklagaren, riksadvokaten Tor-Aksel Busch, talade på temat The Norwegian judicial policy on cannabis -time for a change?


Idag slås riksadvokatens anförande upp stort i norska media. Läser man dagens norska Aftenposten får man intrycket att riksadvokaten skulle ställa sig positiv till en legalisering av cannabis. Med anledning av Aftenpostens beskrivning har riksadvokaten, Tor-Aksel Busch, gjort följande uttalande som också tillställts Aftenposten.

  

INNLEGG

riksadvokat Tor-Aksel Busch 


Mandag 10. november d.å. hadde jeg gleden av å delta ved en viktig narkotikakonferanse i Oslo. Aftenposten var også til stede, og i et referat i morgenutgaven dagen etter skapes det et feilaktig inntrykk av at jeg ønsker cannabisbruk legalisert. Oppgitthet over oppslaget erstattet gleden ved konferansen. 


Jeg har ikke gitt uttrykk for at man med dagens lovgivning "kriminaliserer en for stor gruppe", ei heller at det er et "sentralt ankepunkt at politi og påtalemyndighet bruker store ressurser på å oppklare og straffeforfølge små narkotikasaker."  


Utgangspunktet for Aftenpostens oppslag var et foredrag jeg holdt med tittel "Cannabis og reaktive tiltak - behov for forandring?" Det fører for langt å gjenta hovedpunktene i foredraget, men pga. avisens feilaktige og ufullstendige referat må følgende presiseres:  


1.Fremragende forskere etterlyser en bredere og mer omfattende debatt om legalisering av cannabisbruk. Jeg hilser denne debatten velkommen. En positiv tilnærming til dette spørsmål gir som kjent ikke grunnlag for å slutte noe om konklusjonene.


2.I foredraget gav jeg krystallklart uttrykk for at cannabisbruk og besittelse av små kvanta fortsatt bør være straffbart. Dette ble nærmere begrunnet uten at Aftenposten fant argumentene verdt å gjengi. Sentralt hos meg står bl.a. det såkalte skadefølgeprinsippet og at kriminalisering er viktig for å markere grenser, særlig for ungdom. Jeg påpekte også det paradoks at forskere som nå bedre enn tidligere kan dokumentere hvor farlig hasjisj er, tydeligere gjør seg til talsmenn for legalisering.


3.Jeg anga to hovedmål for politiets reaktive tiltak: a) hindre nyrekruttering og b) passivisere omsettere. Aftenpostens oppslag kan foranledige at politiets ledere nå nedprioriterer narkotikainnsatsen. Det er det intet grunnlag for i den faktiske situasjon, dessverre. Det understrekes at Riksadvokatembetets prioriteringer og direktiver ligger fast.


For ordens skyld nevnes at Aftenpostens journalist har misoppfattet enkelte av de statistiske opplysninger jeg kom med i foredraget, bl.a. er påtaleavgjørelser blitt til dommer og alle domfelte som fikk ubetinget fengsel i Norge i 2007 er blitt til "narkodømte". 


Jeg er av den oppfatning at påtalemyndigheten bør delta i det offentlige ordskiftet om sentrale strafferettslige spørsmål. Aftenpostens oppslag reiser (igjen) spørsmål om mulighetene for å nå fram med vårt budskap.


radioprogrammet ReageraMera torsdag 11 november 14.00-15.00 medverkar bland annat Tor-Aksel Busch. Missa inte det programmet.


Torgny Peterson


Om betydelsen av effektiv underrättelseverksamhet och samarbete

I samband med den konferens som International Association of Chiefs of Police arrangerade i San Diego igår talade Robert S. Mueller (Director, Federal Bureau of Investigation - FBI) om betydelsen av en effektiv underrättelseverksamhet.


Du kan läsa hans anförande här och ytterligare information finns här.


Vid samma konferens talade också Attorney General Michael B. Mukasey om samarbetet mellan polismyndigheter i USA och med polismyndigheter i andra länder. Hans anförande kan du läsa här.


Torgny Peterson


Möjligheten att utvidga systemet med personalliggare ses över

En utredning tillsätts för att se över möjligheten att utvidga systemet med personalliggare till att även omfatta bygg- respektive tvätteribranschen.


I uppdraget ingår att utvärdera det nuvarande systemet med personalliggare för näringsidkare inom restaurang- och frisörbranschen. Utredningen ska också se över om de administrativa kostnaderna för såväl företagen som för Skatteverket kan minska samt undersöka om reglerna om sanktioner behöver justeras.


Vi ska ha ett skattesystem där det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Vi ska ha låga skatter och de ska betalas av alla, säger finansminister Anders Borg.


Jur dr Lars Korsell tillsätts som utredare. Han är verksjurist och chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet vid Brottsförebyggande rådet (Brå).


Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009.


Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården

En viktig uppgift för regeringen är att säkerställa att missbruks- och beroendevården är av god kvalitet, effektiv och jämlik. I dag råder dock brist på statistik och kunskap om vilka resultat som åstadkoms. Regeringen har därför beslutat att tilldela Socialstyrelsen 1,5 miljoner kronor för att införa öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. Öppet redovisad statistik är avgörande för en kunskapsbaserad styrning och utveckling av missbruks- och beroendevården, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.


Missbruks- och beroendevården består av insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Den bedrivs av både kommuner och landsting. För att följa upp resultat och kvalitet i denna verksamhet är det därför nödvändigt att följa patienten över huvudmannaskapsgränserna


Socialstyrelsen ges i uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården samt att redovisa dessa i öppna jämförelser. Jämförelserna bör inriktas på faktorer som lyfts fram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården och det kvalitetsarbete som bedrivits inom myndigheten. I den mån det är möjligt ska mått på resultat i form av utfall för brukaren ingå i jämförelserna. Det är önskvärt att jämförelserna belyser perspektiv som delaktighet, hur kvinnors och mäns behov beaktas liksom insatser för barn till missbrukare.


Jämförelserna ska baseras på data som samlas in genom en enkätundersökning riktad till kommuner och landsting samt från andra källor som Socialstyrelsen finner lämpliga. En jämförelse ska finnas tillgänglig i en nationell databas senast den 16 juni 2009. En rapport med analyser av jämförelsernas innehåll ska presenteras senast den 30 oktober 2009.


Uppdraget ska i relevanta delar samordnas med Socialstyrelsens övriga arbete med att utveckla system för öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer, inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting och Statens institutionsstyrelse i planering och genomförande av uppdraget.


För att syftet ska uppnås bör jämförelserna göras på kommun- och landstingsnivå eller, i de fall det är möjligt och lämpligt, på enhetsnivå. Detta uppdrag är ett steg i ett brett och långsiktigt arbete för att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser av kvalitet, resultat och effektivitet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.


Regeringen avser att fortsätta satsningen på att utveckla öppna jämförelser inom socialtjänsten med 10 miljoner kronor 2009 och 5 miljoner kronor 2010 och 2011. Inom hälso- och sjukvårdsområdet avsätter regeringen för 2009  117 miljoner kronor till en strategi för god vård, vilket bland annat inkluderar satsningar på förbättrad informationsförsörjning och öppna jämförelser av resultat.


Regeringen möjliggör ersättningsetableringar för vårdgivare på nationella taxan

Regeringen har idag beslutat om propositionen om ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare. Regeringen uppfyller därmed vallöftet om att läkare och sjukgymnaster som i dag får ersättning via nationella taxan ska kunna sälja sin praktik och låta ersättningen via taxan övergå till den nya vårdgivaren.


Jag är glad att kunna leverera den här propositionen. Det har bitvis varit en svår process som tagit längre tid än planerat, bland annat på grund av de diskussioner vi haft med EU, säger socialminister Göran Hägglund.


Propositionen innebär tydliga regler för hur sjukgymnaster och läkare på den nationella taxan ska kunna överlåta sin rätt till ersättning. Den läkare eller sjukgymnast som vill överlåta ska kunna göra det till den som erbjuder högsta pris. Intressenter som har rätt att ingå i landstingets vårdval kan dock inte delta i en ersättningsetablering om de i stället erbjuds ingå i vårdvalssytemet. Det erbjudandet måste vara kopplat till läkaren eller sjukgymnasten personligen, eller till en juridisk person som läkaren eller sjukgymnasten har ett bestämmande inflytande i.


Jag är mycket glad över att vårdval nu införs i allt fler landsting. Från och med 2010 ska alla patienter i hela Sverige kunna välja primärvård. Jag vill inte att till exempel två allmänläkare som har liknande verksamhet får ersättning från olika system. Därför får man inte ta över en mottagning om man har rätt att ingå landstingets vårdval, säger socialminister Göran Hägglund.


Cristina Husmark Pehrsson kommenterar studien om förtidspensionärers dåliga hälsa

Doktorsavhandlingen av Thorne Wallman visar att förtidspension sällan är någon bra lösning på problem. Beviljandet av förtidspension för en stor grupp människor har inte lett till högre livskvalitet, utan har snarare försämrat hälsotillståndet för denna grupp. En förklaring till den försämringen av livskvalitet som avhandlingen pekar på är att den här gruppen har förlorat sociala nätverk och kontakten med resten av samhället.


Från årsskiftet förbättras därför möjligheten för personer med förtidspension att engagera sig ideellt eller studera. Riksdagen fattade nyligen beslut om att alla som beviljats permanent förtidspension före 1 juli 2008 ska få rätt att i obegränsad utsträckning studera eller arbeta utan att ersättningen ifrågasätts, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Resultaten i avhandlingen gör också att den stora ökningen av nybeviljande förtidspensioner mellan 2002 och 2006 sätts i ett annat ljus. Under denna period skickades 140 människor om dagen ut i förtidspension. Thorne Wallman pekar på att man bör vara försiktig med att allt för tidigt nybevilja förtidspensioner utan att alla tillgängliga rehabiliteringsinsatser har prövats. Sedan regeringsskiftet inriktas politiken på tidiga åtgärder för att i största möjliga utsträckning förhindra att människor hamnar i sjukersättning.


Situationen på narkotikaområdet i Europa - Årets rapport från EU:s drogobservatorium

EU:s drogobservatorium i Lissabon har nu offentliggjort sin årsrapport för 2007.


Några trender enligt rapporten

Narkotikabruket i Europa övergår i en mer stabil fas

  

Användning av amfetamin och ecstasy: stabil eller minskande trend

  

Cannabis: "kraftigare signaler" om minskande popularitet

  

Behandlingstillgängligheten ökar (men är fortfarande otillräcklig)

  

Utmaningar

Varningssignaler i fråga om heroin

  

Problem med syntetiska opiater (t.ex. fentanyl)

  

Stort antal narkotikarelaterade dödsfall

  

Fortsatt ökning av kokainanvändning

  

Innovationer på narkotikamarknaden

  

Varningsflagga för Europas största narkotikaproblem

Tecken på förändringar av problemet med heroin och syntetiska opiater

  

Länderna måste vara vaksamma och beredda att reagera

  

Nya data ifrågasätter den "långsamma förbättringen av heroinsituationen" som rapporterades föregående år

  

Nu "ett stabilt, men inte längre minskande, problem"

  

Dock inte den epidemiska ökning av heroinproblemen som kunde observeras i Europa under 1990-talet

  

Kokainanvändningen fortsätter att öka

Omkring 3,5 miljoner unga européer (15-34 år) har använt kokain det senaste året

  

Omkring 1,5 miljoner den senaste månaden

  

Sju länder rapporterar en ökande trend för siffran för användning under det senaste året i nyligen genomförda undersökningar (2005-07)

  

I länder med hög prevalens (Danmark, Spanien, Irland, Italien, Storbritannien) låg siffrorna för tolvmånadersprevalens (15-34 år) mellan 3 % och 5,5 %

  

Ungefär 500 dödsfall kopplade till kokainmissbruk registrerades under 2006

  

Cannabis

Cirka 71 miljoner européer (15-64 år) har provat cannabis under sitt liv, och cirka 7 % (23 miljoner) under det senaste året

  

Cirka 17,5 miljoner unga européer (15-34 år) beräknas ha använt cannabis under det senaste året, i genomsnitt 13 % av de unga vuxna

  

"Kraftigare signaler" om att populariteten kan vara i avtagande, förstärker analysen från föregående års rapport

  

Senaste uppgifter från nationella undersökningar om användning av cannabis under senaste året hos unga vuxna visar en stabilisering eller minskning

  

Livslångt och tungt cannabisbruk hos 15-åriga skolelever i de flesta EU-länder är också stabilt eller avtagande (HBSC-undersökningar)

  

Nedåtgående trend syns i befolkningsundersökningar i vissa länder med hög prevalens

  

Ungefär 4 miljoner europeiska vuxna (15-64 år) använder cannabis dagligen eller i det närmaste dagligen

Av det beräknade behovet av 160 000 nya vårdplatser för behandling av narkotikaproblem som rapporterades 2006, utgjorde cannabisklienter den näst största gruppen (28 %)

  

Inrikesproduktion: "Kan inte längre betraktas som marginell" i vissa länder

  

Hasch, till största delen från Marocko, är historiskt sett den dominerande produkten i EU

  

I vissa länder rapporteras nu en övergång från resin till lokalt odlade cannabisplantor

  

Ungefär 2,3 miljoner cannabisplantor beslagtogs i Europa (2006)

  

Lokal produktion innebär nya utmaningar för rättsväsendet

  

Onlineförsäljning

Över 200 psykoaktiva substanser bjuds ut av onlinebutiker, ofta som "legala rus" (t.ex. salvia divinorum)

  

Men i vissa länder omfattas innehållet av samma lagstiftning som läkemedel, och kan leda till straff

  

De flesta butiker som identifierats fanns i Storbritannien och Nederländerna (samt i mindre utsträckning i Tyskland och Österrike)

  

Antalet återförsäljare online tycks öka, och de anpassar sig snabbt efter nya regleringar


En överskådlig powerpoint-presentation om senaste nytt inom narkotikaproblemet i Europa finns här.


Hela årsrapporten på svenska hittar du här.


Torgny Peterson


Ytterligare en amerikansk delstat säger ja till "medicinsk" marijuana

I USA har nu invånarna i Michigan röstat ja till ett förslag som ger möjligheter att använda så kallad "medicinsk" marijuana.


Michigan är därmed den 13:e delstaten som sagt ja till den här sortens kvacksalveri. Det kan vara värt att notera att rökning av marijuana inte godkänts som medicin i något land enligt existerande regler för godkännande av läkemedel.


Läs också:

Är medicinsk marijuana OK i USA?

Hasch- och marijuanarök innehåller mer tjära, koloxid, bensen och toulene än vanliga cigaretter

Starka cannabisprodukter stort problem bland unga holländare

Holländska coffee shops


Torgny Peterson


Radioprogrammet ReageraMera torsdag 6 november 14.00-15.00
Torsdag 6 november 14.00-15.00 är det dags igen för radioprogrammet ReageraMera

Innehåll
Norsk maffia och den svenska polisens användning av civila infiltratörer/informatörer.

Medverkande
Ole Martin Kristiansen
, författare till Norsk Mafia - organisert kriminalitet i Norge
Dick Sundevall, författare till Hanteraren - Uppdrag: Infiltrera svensk maffia 
Nils-Erik Schultz, statsåklagare, riksenheten mot korruption


Programmet sänds live via FM-nätet (89,2) på Gotland i radiokanalen WisbyFM. För dig som inte bor på eller gästar Gotland går det utmärkt att höra direktsändningarna via internet på http://www.wisbyfm.se/ 


ReageraMera har spännande och intressanta gäster och tar upp toppaktuella frågeställningar i intervjuer och diskussioner - via telefon, live från studion eller i bandade inslag. Dessutom blir det musik.


Ungdomligt oförstånd?

Kravet på fri narkotika bör utsträckas längre än till marihuana. Att de övriga som narkotika felaktigt betecknade preparaten (utan fysiskt vanebildande effekt) är läkemedel som ritalina, preludin och centramin har resulterat i ett tabutänkande som inte beaktar det elementära kravet att varje individ skall ha möjlighet att välja njutningsmedel fritt - och vilken följden blir är irrelevant - när det gäller preparat som i sig är farliga.


Janerik Larsson i Liberal Debatt 4/65. Larsson är idag vice VD i Svenskt Näringsliv.


Inget ont utan att det för något gott med sig

Sexarbetarna på Club Erotica på Nørrebro i Köpenhamn funderar på att byta lokaliteter eftersom man förlorat kunder efter skottlossning i grannskapet.

Inget ont utan att det för något gott med sig.
Låga narkotikapriser i Sverige

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) meddelar att man i  20 år har samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika.


Inom ramen för CANs rapporteringssystem om droger (CRD) rapporterar poliser på länsnarkotikarotlarna två gånger om året om priser på gatunivå (d v s för små doser/förpackningar).


De inrapporterade priserna har för jämförbarhetens skull justerats efter SCBs konsumentprisindex (KPI) och redovisas i 2007 års penningvärde.


Från 1988 till 2002 har de KPI-justerade priserna för amfetamin och brunt heroin sjunkit med 60%, priset för hasch med 50% och priset för kokain med 35%.


Under perioden 2002-2007 har dock priserna inte förändrats särskilt mycket även om de fortsatt att sjunka något för amfetamin och kokain.


När det gäller kokain- och heroinpriserna kan det konstateras att trenderna är likartade i USA och Västeuropa, vilket indikerar att prisutvecklingen i Sverige varit en del av en internationell trend.


År 2007 uppgavs det genomsnittliga gatupriset (medianvärdet) för hasch vara ca 80 kronor per gram (svaren låg i ett intervall på 60-100 kr). Motsvarande värde för amfetamin var 225 kr (125-400 kr), för kokain 800 kr (600-1000 kr) och brunt heroin 1000 kr (500-3000 kr).


Samtidigt som prisfallen inträffat har tullens och polisens beslag ökat, räknat såväl i antal beslag som beslagtagna mängder. Även om tullens och polisens effektivitet kan ha ökat så torde inte detta kunna förklara att beslagen två-, tre- eller fyrdubblats.


Att beslagen stigit kraftigt samtidigt som priserna halverats talar för ett ökat inflöde och en ökad narkotikatillgänglighet under perioden, och då inte enbart i ekonomiska termer. Att prisfallet skulle vara en marknadsreaktion på minskad efterfrågan motsägs av att konsumtionen främst under 1990-talet gått upp för att sedan plana ut under 2000-talet.


Slutsatsen är att tillgängligheten av hasch, amfetamin och kokain varit stabilt god den senaste femårsperioden och att priserna varit förhållandevis låga.


Läs också:

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2007


Spanjorer använder mindre alkohol, tobak och narkotika

Enligt en spansk rapport, offentliggjord igår har konsumtionen av alkohol, tobak och narkotika minskat i landet under det senaste året - allt enligt en studie baserad på information från 23 715 spanjorer i åldrarna 15-64 år.


Enligt studien använder 10,2 procent alkohol dagligen och 29,6 procent tobak, vilket är de lägsta nivåerna som rapporterats sedan 1997.


Beträffande användning av cannabis uppger 10,1 procent att de använt cannabis minst en gång under det senaste året, vilket är den lägsta rapporterade nivån sedan 2003.


Spanien ligger i topp när det gäller konsumtion av kokain och enligt studien uppger 3 procent att de använt kokain minst en gång under det senaste året.


Ytterligare ett positivt resultat är det faktum att den genomsnittliga debutåldern för användning av droger ökat något.


Torgny Peterson


Valet i USA - The Winner Takes It All


Allt om valet i USA hittar du här.


Dags för årets rapport från EU:s drogobservatorium

Torsdag 6 november 10.00 offentliggörs årets rapport om narkotikasituationen i Europa av EU:s harm reductioninriktade drogobservatorium i Lissabon.


Rapporten innehåller information om "läget" i EU:s 27 medlemsstater och Kroatien. Turkiet och Norge.


Torgny Peterson


Tidigare champion i grekisk-romersk stil dömd till långvarigt fängelsestraff för narkotikabrott

Kanske inte så många utanför "branschen" som hört talas om ungraren Peter Farkas. Hur som haver har mästaren från 1992 i grekisk-romersk stil nu dömts till fem års fängelse för narkotikabrott.


Redan 2004 upptäckte polisen en cannabisfabrik, med koppling till Farkas, innehållande tusentals cannabisplantor.


Tilläggas kan att såväl Farkas som hans bror, som också dömdes till fängelsestraff, lyckades rymma från domstolen i samband med förhandlingarna.

Torgny Peterson


Knarktalibanerna satsar på hasch och NATO tittar påSamtidigt som NATO intar en minst sagt passiv hållning till talibanernas knarkhantering är det nu ställt utom allt tvivel att talibanerna inte bara ägnar sig åt produktion av heroin utan också storsatsar på cannabis.


I juni i år beslagtogs 237 ton hasch och nyligen ytterligare 40 ton hasch. I båda fallen konstateras kopplingar till talibanerna. Vad inkomsterna används till? Fortsatt terroristverksamhet.


Torgny Peterson


Mc-gängen - länkar till tidningsartiklar november

Eskilstuna Vapenrazzia på mc-klubb i Eskilstuna Ljusnan

Danmark Jønke gik fri efter våbenfund Vejle Amts Folkeblad  

Laholm Fängelse för tortyrliknande misshandel Svenska Dagbladet

Södertälje Bandidosman dömd till fängelse Länstidningen Södertälje

Malmö Fyra Bandidosmedlemmar gripna vid tillslag Kvällsposten

Sverige Polisen och sanningen Borås Tidning

Danmark Jønke bag tremmer - igen DR

Danmark Våbenfund hos Jønke Ekstra Bladet

Sverige Ökande hot mot västsvenska företag Ekot

Gusum Förgiftad mark kan få statliga pengar Folkbladet

Sverige Så vill polisen få bukt med kriminella ligor Upsala Nya Tidning

Sverige Oro för ökad illegal beväpning Gefle Dagblad

Danmark Rockerkrigen på vågeblus DR

Norge Nektet politiet adgang NRK

Sverige Gängmedlemmar ska få hjälp hoppa av Dagens Nyheter

Lilla Edet Familjeflickan tillbaka i häktet GT

Danmark Jaguar beslaglagt i Danmark Romerikes Blad

Sverige Rekordbeslag av pansargranater Metro

Sverige När mörkret faller Smålandsposten

Norge HA-dom til Høyesterett og Strasbourg Hamar Arbeiderblad

Sverige Rikskriminalen: Ingen tvekan om att det kan påverka Bandidos Sydsvenskan

Helsingborg Bandidosledaren släppt efter hälerirättegång Helsingborgs Dagblad

Stockholm Hells Angels-president vill slippa fängelse Expressen

Örebro 27-årig man erkänner sabotage mot Bandidos Nerikes Allehanda

Sverige De kriminella gängen växer trots krafttag Dagens Nyheter

Sverige Storsatsning mot den organiserade brottsligheten SecurityUser

Norrköping Utpressningar ökar kraftigt Folkbladet

Malmö Stjärnadvokater försvarar krögare Helsingborgs Dagblad

Helsingborg Mc-stöld kan fälla ledaren Aftonbladet

Sverige-Danmark Kan gå i samma fälla som Al Capone Aftonbladet

Norge Skulle sprenge lensmannskontoret NRK

Umeå Nöjesprofil frias för hot mot krögare på kajbåt Västerbottens-Kuriren

Danmark Bandekrigen breder sig Lokalavisen Ugenyt

USA Aktiemäklaren blev mördare Aftonbladet

Örebro Hot och skadegörelse mot Bandidos klubblokal Nerikes Allehanda

Sverige "Aldrig i livet att jag viker mig" Aftonbladet

Danmark Talstærkt politi er indkaldt til dance-fest Politiken

Danmark Rockere fængslet efter ransagning Ekstra Bladet

Helsingborg Bandidosledare åtalas för grovt häleri Helsingborgs Dagblad

Helsinborg Advokat: Mc-ledaren ville hjälpa till Helsingborgs Dagblad

Västerås Dörr beslagtagen hos Bandidos Vestmanlands Läns Tidning

Sverige Extra miljoner gav effekt mot gängen Dagens Nyheter

Sverige "För stort fokus på kriminella mc-gäng Ekot

Västra Götaland "Polisen överskattar mc-gängens betydelse" Göteborgs-Posten

Göteborg Tolv gäng i Storgöteborg Göteborgs-Posten

Relaterat 14 projekt mot organiserad brottslighet

Sörmland Många kriminella nätverk i Sörmland Eskilstuna-Kuriren

Borås Bandidosledaren och krögaren möttes i rätten Borås Tidning

Borås Sjuhäradskrögaren lever i skräck Borås Tidning

Borås Flera i klubbens kärna åtalade eller dömda Borås Tidning

Södertälje Bandidosmedlem riskerar fängelse Länstidningen Södertälje

Helsingborg Misstänks för motorcykelstölder TV4

Linköping Frälst mördare vill bli fri Östgöta Correspondenten

Södertälje Bandidosman åtalas för vapenbrott Länstidningen Södertälje

Danmark Lokal rigmand hjalp drabsdømt rocker Århus Astiftstidende

Dalarna Gubb Jans blogg berör och upprör Dala-Demokraten

Eskilstuna 32-åring häktad för narkotikabrott SR Sörmland

Eskilstuna Större kokainbeslag kopplas till mc-gäng Eskilstuna-Kuriren

Bohuslän Offer för maffian Aftonbladet

Bohuslän Peters mördare kan ha filmats Aftonbladet

Sörmland Flera sörmlänningar med på Alcatrazlistan Eskilstuna-Kuriren

Danmark Nørrebro maktesløs mot skyting VG Nett

Danmark Hells Angels afviser mæglingsforsøg på Amager Politiken

Göteborg 14-åringar lockas att bli huliganer Göteborgs-Posten

Västmanland Polisen slår till mot Bandidos Västmanland SVT

Trollhättan Utredning om bombdåd mot åklagare går framåt SR Göteborg

Norge Torpedodømt Rogalands Avis

Danmark To anholdt for skud mod tatovør TV2

Danmark Kanyler og overfald koster kvinde fængsel Midtjyllands Avis

Uddevalla Försvunnen kopplas till kriminellt gäng SV Väst

Ludvika Solo dementerar Bandidosrykte Dala-Demokraten

Norrköping-Örebro  Norrköpingspolitiker lär ut metoder mot mc-gäng SVT

Norrköping-Örebro Så motarbetar polisen organiserad brottslighet Nerikes Allehanda

Västerås Bandidos anmäler polisen efter razzia Vestmanlands Läns Tidning

Danmark Specialgruppe finder kriminelles bytte DR

Danmark Politiet indkalder restauratører til møde TV2

Örebro Bandidos-anhängare släpptes - polis kritisk Nerikes Allehanda

Helsingborg Mc-ledare överklagar häktning Lokaltidningen

Helsingborg Bandidos-ledare stannar i häkte Aftonbladet

Örebro Beväpnade gripna - kopplas till Bandidos Nerikes Allehanda

Södertälje Lyckad kamp mot de kriminella gängen Länstidningen Södertälje

Norrköping Bröt sig in i lastbil när chauffören sov Folkbladet

Halmstad Beväpnad man blev själv skjuten Hallandsposten

Göteborg Gängbrotten oroar Reinfeldt Göteborgs-Posten

Umeå "Utredningen innehåller hur många fel som helst" Västerbottens Folkblad

Örebro Tre män åtalade för rån - versionerna varierar Nerikes Allehanda

Norge Dagmamma og HA-medlemmer dømt Rogalands Avis

Danmark Mand blev overfaldet i frisørsalon muligtvis af AK81 E-pressen

Halmstad Bandidosledare åtalas - körde rattfull utan körkort Hallands Nyheter

Sjöbo Åtal för blykulor i handskarna Trelleborgs Allehanda *

Finland En anhållen efter belägringen i Varkaus Hufvudstadsbladet

Finland Bandidosomringningen i Varkaus förbi Österbottens Tidning

Danmark 25-årig skulle dø i baghold B.T.

Helsingborg Greps efter hemligt spel Kvällsposten

Norge Søker MC-råd fra Øvre Eiker Drammens Tidende

Danmark Visitationszone forlænges - måske Fyens Stiftstidende

Norge TS-ranet er blitt bok Solabladet


Nu hårdsatsar polisen mot cannabisodlingar
Enough is enough! Nu hårdsatsar polisen i Skottland mot cannabis och den omfattande produktionen av cannabis i regelrätta cannabisfabriker.


En speciell styrka, med deltagare från Skottlands åtta polisdistrikt, kommer tillsammans med åklagare, tullpersonal och andra organ att specifikt inrikta sig på de som ägnar sig åt cannabisproduktion.


Hittills har polisen i Skottland under de två senaste åren upptäckt och förstört 147 cannabisfabriker och gripit 127 personer som, inte helt oväntat, tillhör sydostasiatiska kriminella grupperingar - främst vietnameser.


Den här sortens insatser förtjänar spridning till andra länder för att komma åt en allt mer intensiv produktion av cannabis, inte minst i Sverige.


Du kan läsa mer här och här.


Torgny Peterson


RSS 2.0