Regeringen tillsätter arbetsgrupp för läkemedelsfrågor

Felaktig läkemedelsbehandling som leder till onödiga biverkningar är en vanlig anledning till att patienter skadas i vården. Därför tar nu Socialdepartementet ett initiativ för att driva ett utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet. Målet är att på sikt utarbeta en läkemedelsstrategi som tar ett helhetsgrepp om läkemedelsfrågorna för att bland annat minska skadorna hos patienter. Arbetet kommer bland annat att behandla frågor som rör patientsäkerhet, äldres läkemedelsanvändning och statens och landstingens styrning när det gäller läkemedelsfrågor.


Socialdepartementet har därför bjudit in Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt en landstingsdirektör till ett första möte i dag den 18 juni. Följande personer ingår i arbetsgruppen:

- Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen

- Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

- Göran Stiernstedt, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting

- Christina Åkerman, generaldirektör Läkemedelsverket

- Lars Andåker, landstingsdirektör Landstinget Sörmland


Mötet kommer att ledas av statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet.


I dagsläget pågår flera förändringar i frågor som rör läkemedelsområdet - omreglering av apoteksmarknaden, utveckling av myndigheternas arbetssätt, utvecklingen inom it-området samt EU-arbete. Samtidigt gör dagens regelverk kring statistik inom läkemedelsområdet det svårt att ha en effektiv uppföljning av den medicinska kvaliteten i vården. Socialdepartementet ser därför ett behov av samordning, koordinering och prioritering av arbetet inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå en mer effektiv förskrivning och användning av läkemedel.


I mars 2009 presenterade Socialdepartementet och SKL den gemensamma handlingplanen Effektivare läkemedelsanvändning. I den presenterades en mängd förslag inom ett flertal områden, bland annat att tillsätta en arbetsgrupp.


Arbetsgruppen planerar att under hösten 2009 komma med förslag kring  en framtida läkemedelsstrategi.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0