Psykisk ohälsa vanligt bland personer med spelproblem

Var tredje person som har riskabla spelvanor har också en nedsatt psykisk hälsa. Det visar nya siffror ur Nationella folkhälsoenkäten.


Det är dubbelt så vanligt att personer med riskabla spelvanor också har en nedsatt psykisk hälsa om man jämför med de som inte har riskabla spelvanor. Psykisk ohälsa är också vanligare bland kvinnor med riskabla spelvanor än bland män med riskabla spelvanor. Tillstånd som svår ångest, svåra sömnproblem och svår trötthet är vanligare bland kvinnorna. De könsskillnader i psykisk hälsa som finns i befolkningen i stort förstärks alltså kraftigt bland personer med riskabla spelvanor.


Vi ser en tydlig förändring jämfört med tidigare år då vi inte kunnat se några signifikanta könsskillnader i hälsa för gruppen med riskabla spelvanor, säger Marie Risbeck, projektledare för Spelberoendeprojektet på Statens folkhälsoinstitut.


Riskabla spelvanor beräknas utifrån resultaten på frågor som rör hur många gånger det senaste året man försökt att minska sitt spelande, känt sig rastlös och irriterad om man inte kunnat spela och ljugit om hur mycket man spelat. Totalt beräknas cirka fyra procent av befolkningen eller 270 000 personer ha riskfyllda spelvanor.


Resultaten ur Nationella folkhälsoenkäten 2008 visar också att kvinnor med riskabla spelvanor oftare än män med riskabla spelvanor saknar kontantmarginal och har betalningssvårigheter. Dessa könsskillnader finns i befolkningen i stort men ökar bland personer med spelproblem.


Personer med riskfyllda spelvanor är ojämnt fördelade i befolkningen. Exempelvis har personer med låg utbildning, ekonomiskt utsatta personer och personer födda utanför Sverige riskabla spelvanor i större utsträckning. I befolkningen i stort har tre gånger så många män som kvinnor riskabla spelvanor.


Idag vet vi inte med säkerhet om spelproblemen har ökat eller minskat i Sverige de senaste tio åren. Nya siffror från en pågående befolkningsstudie om spel och hälsa kommer inom kort, avslutar Marie Risbeck. Då får vi också en tydligare bild av vilka grupper som är mest drabbade och hur spelmönstren har förändrats.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0