Många är överviktiga i Sverige

Andelen överviktiga och feta har ökat i Sverige under lång tid. Men nu ser ökningen ut att ha planat ut. De senaste fem åren är andelen överviktiga i befolkningen relativt oförändrad, men andelen ligger alltjämt på en historiskt sett hög nivå.


Siffror ur Nationella folkhälsoenkäten tyder på att ökningen av övervikt har stannat upp.


Vi ser ingen nedgång, men däremot ökar inte längre antalet överviktiga. Utbudet av energirika livsmedel är fortsatt högt, men en ökad medvetenhet om frågan i befolkningen verkar i andra riktningen. Vi tycks ha nått ett jämviktsläge, säger Gunnar Johansson, kostexpert vid Statens folkhälsoinstitut.


Ökningstakten var som störst under 1990-talet fram till början av 2000-talet. Efter det planar kurvan ut och från 2004 ses inga större förändringar. De senaste siffrorna ur 2008 års Nationella folkhälsoenkät visar att drygt fyra av tio män i Sverige är överviktiga, det vill säga har ett BMI 25-30. Det är mindre vanligt med övervikt bland kvinnor - bland kvinnor är drygt en fjärdedel överviktiga

Vi har en mer ofördelaktig hälsosituation bland män med mer övervikt. Och män är dessutom mer stillasittande på fritiden jämfört med kvinnor, säger Gunnar Johansson.


Övervikt är en riskfaktor för att utveckla exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar och det är i sig en riskfaktor att vara man.


Förutom matvanor spelar fysisk aktivitet en viktig roll. Statens folkhälsoinstitut arbetar med att sprida användningen av den vetenskapligt förankrade metoden Fysisk aktivitet på Recept, FaR© i hälso- och sjukvården. Som vägledning finns rapporten FYSS som ger kunskap och anvisningar om i vilka sammanhang fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.


Färska undersökningar visar att recept på fysisk aktivitet i högre grad skrivs ut till kvinnor och att orsaken till recepten är överviktsproblematik.


Fysisk aktivitet på recept främjar fysisk aktivitet och vi har en ogynnsam hälsosituation bland många män. Dessa två förhållanden borde kunna fogas samman bättre så att fler män ordineras fysisk aktivitet på recept, avslutar Gunnar Johansson.


Eftersom män är mer benägna att röra på sig på egen hand än vad kvinnor är torde också möjligheterna till individuell anpassning vara stor.


Att få män involverade i insatser som främjar hälsa är en utmaning för oss alla, betonar Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Männen står alltför ofta utanför dessa insatser. Sjukvården behöver exempelvis uppmärksamma män i alla åldrar när det gäller rådgivning för en bra livsstil.


Läs också:

Övervikt och fetma resultat 2008


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0