Ask och Billström välkomnar kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet

EU-kommissionen lade i dag fram ett meddelande om det så kallade Stockholmsprogrammet - inriktningen på EU-samarbetet på det rättsliga och inrikes området till och med år 2014.


Vi vill att det svenska EU-ordförandeskapet bidrar till ett tryggare och öppnare Europa. Kommissionens meddelande lägger en bra grund för höstens förhandlingar med de andra medlemsstaterna och Europaparlamentet, säger justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i en kommentar.


Vi kommer att arbeta för ett ambitiöst Stockholmsprogram med en bra balans mellan en effektiv brottsbekämpning och skydd för den enskildes integritet, fortsätter Beatrice Ask.


En av huvuduppgifterna på asyl- och migrationsområdet blir att arbeta för ett gemensamt asylsystem som är rättssäkert, tillgängligt och solidariskt mellan EU:s medlemsstater, fortsätter Tobias Billström


EU:s arbete på det rättsliga och inrikes (RIF) området organiseras i femåriga arbetsprogram. Det första antogs i Tammerfors 1999. Det nuvarande, Haagprogrammet, antogs hösten 2004 och löper ut i december 2009. Ett nytt program för perioden 2010-2014 ska därför antas under det svenska ordförandeskapet och omfatta polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik. Arbetsprogrammet antas formellt av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.


Det svenska EU-ordförandeskapet avser ägna det informella ministermötet i Stockholm (15-17 juli 2009) helt och hållet åt Stockholmsprogrammet. Stockholmsprogrammet ska sedan behandlas vid RIF-rådet den 30/11 - 1/12 och därefter vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 7-8/12, innan det antas vid Europeiska rådet den 10-11/12.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0