Gerhard Larsson blir utredare av missbruks- och beroendevården

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har på regeringens vägnar utsett Gerhard Larsson till särskild utredare av den samlade svenska missbruks- och beroendevården.


Antalet personer med tungt alkohol- eller narkotikamissbruk i Sverige beräknas uppgå till cirka 100 000. Missbruk är ett växande folkhälsoproblem som inte bara drabbar den missbrukande personen utan i förekommande fall även hans eller hennes familj. Barn och kvinnor som utsätts för våld är särskilt utsatta grupper. Blandmissbruket ökar och nya droger kommer in. Missbruket har betydande samhälleliga konsekvenser i form av bland annat våld, brottslighet och sjukskrivningar.


Regeringen har beslutat tillsätta en utredning för att se över hela missbruks- och beroendevården. Utredningen ska se över all lagstiftning på området. Eftersom behoven varierar från att personer har riskbruk till tungt missbruk - ibland i kombination med psykisk sjukdom finns risk både för att personer hamnar mellan stolar och för dubbelarbete eller ineffektivt resursanvändande.


Utredningen ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren ska även överväga förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver. I uppdraget ingår även att se över socialtjänstens, Statens institutionsstyrelses, hälso- och sjukvårdens och kriminalvårdens verksamheter på området. Utredaren skall också se över ansvaret för hur tillnyktringsverksamheten enligt lagen omhändertagande av berusade personer bör organiseras. Även att se över polisens roll ingår i uppdraget. Målet är rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt.


Till särskild utredare har regeringen utsett Gerhard Larsson. Larsson är landshövding i Västernorrland sedan år 2000 och avslutar sitt uppdrag den 30 juni 2008. Härefter kommer han ägna sin tid för utrednings- och styrelseuppdrag med bas i Stockholm. Larsson har lett drygt 20 statliga utredningar inom sjukvård, social- och arbetsmarknadspolitik. Såväl i den stora Handikapputredningen 1993 som i Rehabiliteringsutredningen år 2000/01 har han arbetat med frågor som rör personer med missbruksproblematik.


Gerhard Larsson har tidigare varit ordförande för statens första Narkotikakommission i början på 80-talet, där en rad reformer initierades och genomfördes, bland annat behandlingshem för missbrukare, urintagning inom kriminalvården, polisens roll med mera. Han ledde även ett särskilt departementsarbete om att reformera institutionsvården för ungdomar på 80-talet. Som statssekreterare ledde han arbetet med utformning av både nuvarande socialtjänstlag och hälso-sjukvårdslag. I 20 års tid (1979-1999) har han haft ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering bland annat för missbrukare via Samhall, som han byggt upp och sedan varit koncernchef för.


Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2010.


Utredningsdirektiven hittar du här.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0