Landskrona först i landet med avtal mellan kommun och polis

Idag har ett enigt KSau (Kommunstyrelsens Arbetsutskott) ställt sig bakom den överenskommelse som tecknas mellan Kommun och Polis i Landskrona för att öka tryggheten. Ärendet är sedan tidigare behandlat i BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.


Landskrona blir med överenskommelsen först i landet med att teckna ett avtal mellan kommunen och polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg. Jag är övertygad om att ett utökat samarbete mellan samhällets alla aktörer krävs om vi på allvar ska kunna bekämpa brottsligheten. Jag är glad över att vi med vår överenskommelse blir först i landet med detta tätare samarbete.


Överenskommelsen gör inte anspråk på att täcka alla områden, utan är en prioritering av de uppgifter som vi bedömer vara viktigast under kommande år. Landskrona kommun är en pilotkommun i arbetet med överenskommelser mellan kommun och polis, säger Boel Håkansson, närpolischef i Landskrona.


De erfarenheter vi drar kommer vi att ta med oss i arbetet med kommande överenskommelser. Med avtalet ökar våra förutsättningar att framgångsrikt bekämpa brottsligheten, avslutar Strandberg.


Avtalet fokuserar på några huvudområden: Ungdomar i riskzon, normer och värderingar och tryggheten i offentlig miljö. Ur innehållet:


För familjer med särskilt brottsaktiva ungdomar ska insatser riktade till hela familjen sättas in. Hela familjens situation ska uppmärksammas då huvudansvaret att bryta den unges kriminalitet ligger hos föräldrarna. Pilotprojekt med fem familjer ska genomföras tillsammans med andra parter. Detta arbete ska ha sin utgångspunkt i det samarbete som redan idag finns mellan Polis, kommun och åklagare (SÅP).


I det förebyggande arbetet mot främst våld i offentlig miljö och droger är arbetet mot illegala krogar en viktig verksamhet. Polisen ska identifiera illegala krogar och tillsammans med kommunen vidta åtgärder för att förhindra verksamheten.


Polisen och kommunen ska utifrån det koncept som arbetats fram av polisen i Stockholm starta ett ungdomsforum. Arbetet ska ses som en långsiktig satsning inom det brottsförebyggande området. Tanken är att det genom ungdomsforumet skall skapas en plats för direkt kontakt mellan vuxna och ungdomar. Forumet är ett sätt att ta tillvara på ungdomars tankar, idéer och erfarenheter men även ett forum för vuxenvärlden att överföra normer och värderingar.


Forskning visar att en mer synliga polis minskar antalet brott. Det är även en faktor som påverkar medborgarnas känsla av trygghet. Under 2009 ska närpolisen i Landskrona sträva efter ökad och så stor synlighet som möjligt.


Genom ett myndighetsövergripande samarbete ska arbetet mot de som har valt en kriminell livsstil genom att t.ex. utnyttja systemet, försörja sig på bidragsfusk och svartjobb eller sysslar med annan brottslighet inledas. Genom satsningen får vi bättre möjlighet till att samplanera insatser och kan arbeta mer effektivt och långsiktigt.


Under 2009 ska högstadie- och gymnasieskolor få en särskilt utsedd kontaktpolis i syfte att skapa enklare, rakare och bättre kontaktvägar mellan skola och polis. Arbetssättet möjliggör tidig identifiering och agerande.


Föräldrarna är vår viktigaste brottsförebyggande resurs då ansvaret för barn och ungdomar primärt ligger hos dem. Forskning visar att föräldrars kontakt med sina barn, insyn i deras liv och deras känslomässiga relationer och kommunikation är av största betydelse också ur ett brottsförebyggande perspektiv. I syfte att stärka föräldrarna i sin föräldraroll ska barn- och ungdomsförvaltningen erbjuda föräldrastöd, som t.ex. föräldratelefon och öppen rådgivning.


Vi ska även fortsätta arbeta utifrån metoden orosamtal. Ett arbetssätt som mobiliserar ungdomen och dess föräldrar i ett tidigt stadium.


Ett mindre antal brottsaktiva ungdomar utgör en drivande kärna omgiven av en större grupp ungdomar. Den omgivande gruppen identifierar sig med personerna i den inre kretsen och ser dem som förebilder. Under 2009 ska kommun och polis, i syfte att minska rekryteringen till en kriminell livsstil, arbeta för att splittra de negativa grupperingar som finns i Landskrona.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0