Skollag för kunskap, valfrihet och trygghet

I dag har utbildningsminister Jan Björklund presenterat Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25).


Den elev som behöver hjälp och stöd ska ha rätt till det och den som är duktig har också rätt till stimulans, säger utbildningsminister Jan Björklund om den nya skollagen.


Skollagen, som är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäller alltifrån förskola till vuxenutbildning, har omarbetats totalt. De ändringar som föreslås gäller en rad olika områden, till exempel elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet och skarpare sanktioner för Skolinspektionen. Skollagsförslaget innehåller också förslag som stärker elevernas rätt att lära sig så mycket som möjligt.


FAKTA OM FÖRSLAGET


Övergripande

En viktig utgångspunkt för förslaget är att den nya skollagen ska ha en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.


Förskolan föreslås bli en egen skolform. Fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.


Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Myndighetens viktigaste sanktioner blir

- möjlighet att utfärda vitesförelägganden,

- befogenhet att själv rätta till missförhållanden i en kommunal skola,

- möjlighet att dra in tillståndet för skolor som gång på gång får åtgärdsförelägganden för samma sak, samt

- möjlighet att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.


Fokus på kunskap

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.


För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.


Stärkta rättigheter

Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor.


Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad rättssäkerhet.


Ökad trygghet och studiero

Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Nya åtgärder som föreslås:

- "försittning",

- skriftlig varning även i grundskolan, samt

- tillfällig avstängning även i grundskolan.


Övriga förslag

Några andra förslag är att Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och att byråkratin ska minska. Dessutom försvinner möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget.


Två olika utredningar som rör skollagen kommer att tillsättas senare; dels om möjligheten att införa försöksverksamhet med flexibel skolstart, dels om omprövning av betyg.


Tidsplan

Förslaget ska nu remitteras. Regeringen avser att lägga fram en proposition om en ny skollag våren 2010 och lagen kan börja gälla den 1 juli 2011.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0