Förslag om reglering av tobakslagen bra - men inte tillräckliga

Över hälften av alla under 18 år kan köpa tobak själva. Ungdomsrökningen ökar för andra året i rad. Antalet snusprodukter på marknaden har ökat till det tiodubbla jämfört med för 15 år sedan. Det är mot denna bakgrund som förslagen i utredningen "Olovlig tobaksförsäljning" ska ses. Och mot den bakgrunden är utredningens förslag otillräckliga, anser Statens folkhälsoinstitut.


Statens folkhälsoinstitut förordar starkt i sitt yttrande kring utredningen att Sverige inför ett totalt förbud mot marknadsföring och exponering av tobak på säljställen, det vill säga införande av så kallad dold försäljning. Internationella erfarenheter från till exempel Canada och Australien visar att dessa åtgärder har flera positiva effekter: Ungas attityder till tobak påverkas, andelen unga som börjar experimentera med tobak minskar och dessutom stödjer det vuxna som försöker sluta. I Europa blir dessa regleringar alltmer vanliga. Island har redan infört dold försäljning och Irland, Storbritannien, Polen och Norge planerar att göra detsamma.


Det finns dock flera förslag i utredningen som är bra, säger Mathias Jansson, utredare på Statens folkhälsoinstitut. Exempelvis föreslås att straffskalan skärps för brott mot tobakslagen och att kommunerna ska få möjlighet att meddela försäljningsförbud för handlare som missköter tobaksförsäljningen.


Utredningen föreslår också en 18-årsgräns för personer som säljer tobak och att tobaksvaror ska betalas av kunden innan han eller hon får varan i handen. Detta är bra förslag som sannolikt kommer att innebära att efterlevnaden av tobakslagen blir något bättre. Men med hänsyn till utredningens övergripande syfte - att minska antalet tobaksdebuter bland unga - så är förslagen inte tillräckliga, anser Folkhälsoinstitutet.


Slutligen vill Folkhälsoinstitutet i sitt remissvar betona vikten av att ett licensieringssystem för tobakshandlare införs.

Med ett sådant system skulle ingen handlare få en licens utan att alla krav för att få sälja tobak var uppfyllda, säger Mathias Jansson. Tillsynen skulle underlättas och de handlare som inte följer tobakslagen skulle snabbt kunna få sitt tillstånd indraget.


Det är nu Folkhälsoinstitutets förhoppning att regeringen i sitt lagförslag går ett steg längre än utredningen och inför ovanstående regleringar i den svenska tobakslagen.


Olovlig tobaksförsäljning, SOU 2009:23


Folkhälsoinstitutets remissyttrande


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0