Ett effektivare smittskydd

Idag,10 juni, överlämnade den särskilde utredaren Carl-Anders Ifvarsson sitt betänkande Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Uppdraget har bl.a. varit att lägga fram förslag för att effektivisera det statliga smittskyddet och att  utvärdera forskningen vid Smittskyddsinstitutet. En utgångspunkt har varit att nuvarande ansvarsfördelning mellan staten och landstingen/kommunerna ska ligga fast.


Det svenska smittskyddet fungerar i stort sett väl. Samtidigt  har utredningen identifierat flera problem. Uppgiftsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet är otydlig. Detta leder till dubbelarbete, inte minst för de smittskyddsansvariga inom landstingen. Samtidigt är epidemiologisk övervakning och analys eftersatta och behöver stärkas. Ansvaret för laboratorie- och vaccinfrågor är oklart.


Utredningen har låtit en internationell forskargrupp utvärdera Smittskyddsinstitutets forskning. Slutsatsen är att forskningen genomgående - med undantag för det epidemiologiska området - är av mycket hög klass, inom några områden nära den internationella forskningsfronten.


För att komma tillrätta med problemen och samtidigt effektivisera arbetet föreslår utredningen att en ny myndighet inrättas - Smittskyddsmyndigheten - som ges ett samlat ansvar för smittskyddet i landet, inom EU och internationellt.


Uppgifter för den nya myndigheten är:

- Epidemiologisk övervakning och analys - huvuduppgift för myndigheten

- Kunskaps- och beslutsunderlag till regeringen, Socialstyrelsen och andra berörda

- Råd och stöd till verksamhetsansvariga inom främst landsting och kommuner

- Nationellt ansvar för laboratorier på smittskyddsområdet och ansvar för att utveckla system för nationella referenslaboratorier

- Forskning som stöder myndighetens uppdrag

- Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, permanentas och inordnas i den nya myndigheten.


Socialstyrelsens ansvar för smittskyddsfrågor renodlas genom att myndigheten behåller ansvar för tillsyn och normering. Övrig verksamhet, bland annat samarbetet inom EU och WHO överförs till den nya myndigheten. Även Nationella hivrådet förs över.


Dagens nära organisatoriska samverkan mellan Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet föreslås upphöra. Viss forskning överförs från SMI till KI. Ansvaret för de s.k. donationsprofessurerna förs i sin helhet till KI.


Genom förslagen kommer ansvaret att bli tydligt för den framtida smittskyddsverksamheten. Förslagen leder till effektivisering inte bara på den statliga nivån utan också för den operativa smittskyddsverksamheten i landstingen. De föreslagna förändringarna ligger också i linje med den omorganisering av smittskyddet som under senare år genomförts bland annat i Norge och Finland.


Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Särskild utredare har varit Carl-Anders Ifvarsson, tidigare bl.a. generaldirektör för Patentverket och överdirektör vid Socialstyrelsen. Han har också varit statssekreterare i Socialdepartementet.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0