Rapport om organiserad brottslighet i Kanada


Criminal Intelligence Service Canada (CISC)  har nu offentliggjort den senaste rapporten om organiserad brottslighet i Kanada - 2008 Report on Organized Crime


I rappporten, som syftar till att öka medvetenheten om hoten från den organiserade brottsligheten, ges en nationell överblick av tekniker och metoder som kriminella grupperingar använder sig av och om de kriminella marknader där huvuddelen av brottsligheten sker. Rapporten redovisar vidare hur globala trender kan komma att påverka Kanada.


Rapporten ger också information om vanliga tekniker som kriminella använder vid identitetsstölder och bedrägerier i syfte att förhindra att enskilda individer blir brottsoffer.


Några intressanta fakta i rapporten

Man har identifierat cirka 900 grupper som ägnar sig åt organiserad brottslighet i Kanada.


Delar av British Columbia, södra Ontario och områdena kring Montreal utgör de viktigaste knutpunkterna för kriminella såväl vad avser den största ansamlingen av kriminella grupperingar som de mest aktiva och dynamiska kriminella marknaderna.


Den illegala narkotikamarknaden utgör den största kriminella marknaden med avseende på omfattning och graden av inblandning från en majoritet av de organiserade kriminella grupperingarna.


Flera av grupperingarna använder våld och hot, antingen som en del av sina långsiktiga strategiska planer eller vid "spontana" angrepp. Våld och hot används vanligtvis externt - mot kriminella rivaler, eller internt - för att upprätthålla disciplin.


Globala trender


Elektroniska pengar

Utvecklad tillgång och användning av elektroniska penningtransaktioner underlättar penningtvätt, försäljning av illegala varor och överföring av stora summor pengar i annan valuta än kanadensiska och amerikanska dollar.


Amerikansk dollar

Den försvagade amerikanska dollarn har gjort att den inte längre utgör den dominerande valutan vid internationella överföringar och betalningar.


Narkotika


Prekursorer

Asien fortsätter att vara knutpunkt för produktion och distribution av prekursorer för tillverkning av illegala syntetiska droger. Otillräckliga resurser för övervakning kan resultera i att många prekursorer avleds till illegala marknader över hela världen.


Kokaintransitering via Västafrika

En kraftig ökning av den europeiska kokainmarknaden under senare år har bidragit till att utveckla Västafrika till en zon för transitering av narkotika.


Kriminella marknader - narkotika


Kokain
Kokain fortsätter att utgöra en av de mest betydelsefulla illegala narkotikamarknaderna. Inom Kanada samordnas distributionen av kokain från British Columbia, Ontario och Quebec.


Crack

Crackhanteringen koncentreras kring stadsområden i Kanada. På grund av dess beroendeframkallande och kortverkande effekter ägnar sig användarna ofta åt egendomsbrott, rån och brott mot person för att finansiera missbruket.


Ecstasy

Kanada, Nederländerna och Belgien är de viktigaste producentländerna för ecstasy på den globala, illegala drogmarknaden och Kanada fortsätter att vara en stor producent av ecstasy för såväl den inhemska som den internationella marknaden.


Heroin

Efterfrågan på heroin i Kanada är förhållandevis låg och det är bara en relativt begränsad del av de kriminella grupperingarna som är engagerade på heroinmarknaden.


Marijuana

Marijuana fortsätter att vara en av de mest smugglade illegala drogerna i Kanada med omfattande inblandning från den organiserade brottsligheten i alla produktionsled, i distribution och export. Kanada fortsätter att vara ett produktionsland som svarar mot en avsevärd del av den inhemska och amerikanska efterfrågan.


Metamfetamin

Produktionen av metamfetamin har ökat för att möta den tilltagande internationella efterfrågan. Antalet stora kanadensiska laboratorier, som kan producera fem kilo eller mer, tyder på kapacitet att producera omfattande mängder för distribution i utlandet.


Opium

Till följd av rekordhög produktion av opiumvallmo i Afghanistan ökade beslagen av opium avsevärt i Kanada under föregående år. Det totala antalet beslag är dock relativt lågt i jämförelse med beslag av annan narkotika.


Farmaceutiska opiater

Missbruket av receptförskrivna läkemedel förväntas överstiga konsumtionen av narkotika. Kanadensare är bland de största konsumenterna av farmaceutiska opiater. Flera organiserade kriminella grupperingar är inblandade i distributionen av den här sortens preparat.


Den intresserade kan läsa hela rapporten här.


Torgny Peterson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0