De anmälda våldsbrotten fortsätter öka - stöldbrotten minskar

Under senare år har antalet anmälda våldsbrott ökat, medan stöldbrotten minskat. Den trenden håller i sig även under första halvåret 2006. Det framgår av den preliminära brottsstatistiken för första halvåret 2006 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade onsdag 12 juli. 

Under de senaste åren har det årligen anmälts omkring 1 200 000 brott till polis, åklagare och tull. Under första halvåret år 2006 anmäldes närmare 579 000 brott, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma period förra året.

Anmälda misshandelsbrott fortsätter att öka
Antalet anmälda misshandelsbrott har, med några undantag, ökat kontinuerligt sedan början av 1980-talet. Under första halvåret år 2006 anmäldes 36 200 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen gäller misshandel utomhus, som mot kvinna ökade med 10 procent och mot man med 7 procent. 

Under årets första 6 månader minskade antalet anmälda sexualbrott med 2 procent, från 5 940 till 5 674, jämfört med samma period förra året. När det specifikt gäller våldtäkter ökade antalet anmälda brott, (såväl fullbordade brott som försök) från 1 736 till 1 966. Samtidigt minskade antalet anmälningar av sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. Det kan till stor del förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär bland annat att en del gärningar, som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt.

Stöldbrotten fortsätter att minska
Antalet anmälda stöldbrott har minskat sedan mitten av 1990-talet och minskningen har fortsatt under första halvåret 2006. Det gäller till exempel bilstölderna som jämfört med första halvåret 2005 minskat med 14 procent, liksom stölder ur och från motordrivet fordon som minskat med 17 procent. Brå:s bedömning är att antalet anmälda bilbrott är ett tillfredsställande mått på utvecklingen av det faktiska antalet bilbrott, även om antalet fall av allt att döma underskattas. Bilbrotten utgör en fjärdedel av alla anmälda stöldbrott, men har minskat stadigt under 2000-talet.

Inbrott i villa minskar – lägenhetsinbrotten ökar
I ett längre perspektiv har antalet anmälda bostadsinbrott minskat påtagligt, främst inbrotten i villa och radhus. Trots förekommande mörkertal gör Brå bedömningen att antalet anmälda bostadsinbrott i stor utsträckning kan användas som en indikator på den faktiska utvecklingen.  

Under det första halvåret 2006 har det totala antalet bostadsinbrott minskat jämfört med samma period föregående år, från 7 480 till 6 930, en minskning med 7 procent. Men det är stora regionala skillnader. Första halvåret 2006 minskade bostadsinbrotten i 16 län, allra mest i Kalmar län där minskningen var 46 procent. Bostadsinbrotten ökade i fyra län, Blekinge, Stockholm, Västra Götaland och Västmanland. Ökningen varierade mellan 3 och 13 procent. Det är de anmälda inbrotten i villa/radhus som minskat, med 23 procent jämfört med första halvåret 2005. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten ökat med 19 procent. Utöver detta har även antalet anmälda inbrott i fritidshus minskat med 24 procent.  

Mer information om statistiken finns på www.bra.se/statistik. Där finns statistiken även på länsnivå. Statistik på kommunnivå publiceras på webbplatsen torsdagen den 13 juli. 

Källa: BRÅ

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0